The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายวิชา พระราชสำนักศึกษา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kannika_cream, 2021-12-19 13:50:08

Diary - Kannika Padkam 078

รายวิชา พระราชสำนักศึกษา

ÇÔªÒ ¾ÃÐÃÒªÊÓ¹¡Ñ È¡Ö ÉÒ
ÃËÑÊÇªÔ Ò óõ÷óòøò
òõöô / ñ

¡ÃóԡÒÏ »´˜ ¤Ó öñññðññôôøð÷

ขอบเขต การ กษา ก า ide

- พระบรมมหาราช ง

- พระราช ง ต ชกาล 1 รบการ ดโพ า เ ยน

- พระราช งบางปะ น

- พระราช เวศ ว ประเทศ i-.× เ ยงให ง พาน ไกล งวล ลปะ ฒนธรรม ด ราชโอรส
.

- ด ง อาคาร สถาน างๆ ญ ชกาล 2

- family tree L สา แหลก ) ชกาล 3 การ าขาย บ น ศาสนา * ส าง ดเยอะ *

- เห การ ญ ทาง ประ ศาต

ใ- การ า เศษ ราชา พ ชกาล 4 ดา ทยาศาสต การ าง ประเทศ

กราช ง ( Bureauoffhe Royal Hovsehdb / BRH) ชกาล 5 การ ฒนา ประเทศ ความ ม น บ ชา ตะ น ตก

เ น ห วย ราชการในพระอง ฐานะ เ ยบเ า กระทรวง ชกาล 6 ชา ยม
นตรง อ พระมหาก ต
หนาจ และ า บ ดชอบ

ราชการในพระอง พระมหาก ต และพระบรมวงศา วง ชกาล 7 ก ต กประชา ปไตย

ตลอดจน แล กษา ท พ น และ ผลประโยช ในพระอง ชกาล 8 วก ต วชน แ ง ชา
ชกาล 9
และ เลขา การ พระราช ง เ น บ ดชอบใน การ บ หาร ชกาล เอ Thekingotdevelopment

ราช จ ราชการ * การ ะ พระบรมมหาราช ง

ถนนห าพระลาน แขวงพระบรมมหาราช ง เขตพระนคร ง ครอง ราช งไ อล

พ.ศ า ญ ในไทย
.

2 3 69 ญญา เบอ ng[ร . 3-
2 3 98
24 แ ญญา เบาว ง Fngร . 4
24 แ
อาคาร ศาลา า การ พระราช ง เค องหาย ราชการ กพระราช ง ร . 10 2 44 0 ร 5 ครอง ราช ค ง 1
2 4 50 .

ค ง5ร . ครอง ราช 2

โรปร 5 ประพาส คง เ
.
กราชเลขา การ
ร5 ประพาส โรป ค ง 2
.

จ น อ กรม ราชเลขา การ ใน พระอง เ น ห วยราชการ ในพระอง 20 นยายน ของ ก ะ น เยาวชน แ งชา
ระ บกรม ง ด กพระราช ง ง ห า เ ยว บ การเลขา การ ใน
b
อง พระมหาก ต เ ยว บ งานห ง อ ห วย ราชการ เอกชน และ
เ ด น เเพราะ น น ค าย นพระราชสมภพ

วก ตง เ นของ ร 5
.
คคล วไป งเ ามา เ อขอใ ความ น กราบ งคม ล พระก ณา และ ร .8 2 พระอง

ขอพระราชทาน พระบรมราชา ญาต พระบรมราช จ ย และ พระมหาก ณา

แ ว แ กร งรวม ห า บ พระราชทาน พระราช และ พระราช ส

เ อ เ ญไป ง ห วย งาน และ คคล เ ยว อง เบทบาท น ประสาน งาน

ระห าง พระมหาก ต บ ฐบาล และ ห วย งาน างๆ ง ภาค ฐ ห อ เอกชน ดราชบ ต ส ตมหา มาราม

และ คคล วไป ง เ น ราชการ แ น น และ การ วน พระอง องน t ก ำำร . 5 5)
ดม ฏก ต ยาราม บเ อสาย ร .
ใน ชส ย พระบาทสมเ จพระ ลจอมเก าเ าอ ว ใน ตอน น เ ยก า I.เ บ กระ ก
[ เ บ กระ ก ร . 4 ]
ออฟ ศ ไปรเวต เราร ตา หลวง ห อ กรม ราชเลขา การ

ิธืรีริสิฟูด็ก่ีทิรัษุกัว่วีร้ันัหู่ย้จ้ลุจ็ดัมัร้ืชืสู้ผูด็กำน้ึข้ัต่ก์ค่สิด่ผ็ป่ีท้ัท่ัทุบีสิถิฟัวืรัร้ัท่ต่นัรัก์ยิรัษ่วู้ผ็ปีม้ข่ีก่ีทุบ่นัยิช่ืพัรำดิรำดัร่ีท้นำท้ัทีณ่ต้ลุรัฉินิวุน์ยิรัษุย็ป้ีน์ค่ึซุรูทับ้ึขำน้ห่ืพ้ข่ัส่ัทุบัว้ลัว็ป้ึขิก่น่ีทืสันัก่ีก์ยิรัษ์คุนัก่ีก่ีท้นีม่ึซัวันำสักัสัดิต่หัวีปุทัก์ค่น็ป์คุนืคับุจัป่ีท้ัรุยิธันำส่ีท้ัรุย่ีท้ัร์ยัวันำส่ืรัว่ว่ีท้ัร์ย่ิรัส่ีน์รัสัคํสูม้ขีม่มัย์ย่ึบ่ีทัรัว้นัวำท่ีทิก่ีทัริริผัรู้ผ็ปัวิธีมิต่หุย์ยิรัษุย่ีทัร์ค์นิส์ยัรัรูดิธัน์ยิรัษ่ีทัร์ศุน์ยิรัษ์คิผัร่ีท้นำอีม์ยิรัษ่ต้ึขินิต่ีทัร่ทีทีม์ค่น็ปัวิตัก์ธัพัสัพ่ีทัรัวันำส่ต์ริวิบ่ีทัร์ทัศัคิวํค้ช์ริตัวัคำส์ณุตัว้รีจัก้ค่ีทัรัวัวิศ่ีทัรัคำส่ีท่ต่ีทัวัวักูภิพูภ่มีช่ัทินีต่ท์ิธัวู้ส่ีทัริอัวิสุดัวัว่วึศ

ด ง ประ ศาสต อ ก งเทพมหานคร ร 4ใ เป ยน
.
ส ย ตนโก นท
,
พระราชวง ก ( ]* บวร ใ ตอน ร . 1- 3 เ น อมร

ก งเทพมหานครอมร ตนโก นท ทธม น ทา ยา

มหา ลก ราบ นม ตนราชธา รม ดม ราช เวศ มหา สถาน

อมร มาน อวตาร ส ต กกา ย ษ กรรมประ ท

พ.ศ น า ญ เ างๆ*

พระ ษ เ น ส าง เ อง

* เ น ม ของ คณะ ศวกรรม ศาสต

พ.ศ. 2 3 25 ]I. 6 น ค. ะ น แรก ของ ก งเทพ
น ลง เสา เอก ค งแรก
. Iแ ใ เส จตามฤก ]

ศบ . . 2 3 28 = สมโภช ค ง แรก

พ.ศ. 2 425 [ ร 5] สาบาน ธเ ยว เพราะ ร 1 เ ด น
. .
พระ ง ก มหาปราสาทะ ครบ รอบ 100 ส าง โ
ของข ญ :
ก งเทพฯ

พ.ศ. 2 4 75 ะ ครบ รอบ 150 ก งเทพฯ I ร7]
พ.ศ. 2 5 25 .

ของข ญ ะ |. สะพานพระ ทธยอด า เออก แบบ น กศร มา จาก อ ก เดช

2. พระปฐมบรมราชา สร ร. 1

3. ศาลา เฉ ม ก ง

ะ ครบ รอบ 2 ออ ก งเทพ g [ ร9]
.

ของข ญ i น เ ญ พระสยามเทวา ราช

ใออก ม ปชช กราบไห
.

-

พระบรมมหาราช ง เ ยว อ

สนามหลวง ก งเทพฯ

มหาปราสาท ปราสาท พระราชมณเ ยร" อม ง เห อ อ ใน ก งเทพฯ
,,
• อม พระ เม
ลง , นการ 7- 9

พระราช ง = บทอด ทาง แห ง • อม มหากาฬ

2 อ พระราช ง ต พระราช งบางปะ น

-

ง ะ ง วน ว l / ร8 พระบาทสมเ จพระเ าอ วอา นทม ดล
.
พระบรมมหาราช ง / พระราช ง |
ใแ ง คน งาน | ใหพระ น รา มา บ นท : จอมแ ง เ น จง
แงน /
| 1 พระราม พระอง 8
น• เขตพระราชฐาน นอก |
I
น• เขต พระราชฐาน กลาง |
• เขตพระราชฐาน นใน าย ห า ะ ชาย แ ++ l
|
| อเวลา บรรยาย ก
|
ายใน ะ ห ง |3 /+ + กของ ต ไ ออก ห อ
| อไ อยาก ด
เม
เ r

| ใใ า

.

l น" เก า ชกาล . . .

"

1

่ีทัร้ล้ล่วำค้ช้ห้ัช็ต่ืชูพ่ม้ัชืร่ม์ยิรัษีปิญู้ผ่ฝู๋ฐ่ืชึน้ัชีปู้ผ้น่ฝ่ีท้ืพ่บ่ีท์คัดุด่ญ็ปู้ผ่ห์ริดิธัอ้ช่บัวัวิหันัหู่ย้จ็ดัต่สัวัว้ปิอัวิสุดัวืค่ีทีม่นำตืสัวุรุส้ป้ัช้ีน์กัลับุรู่ยืลัย่ีท้ปีฑุรืคีด่ีทีมัว้ว้หิธิชัอัวุรีปุริล์ณุนิดัศ่ืชูล็ป้ฟุพัวุรีปีรัจ่ัน่ีทัวุพัวิกีขีส้รุรีป้ัร์ข็ร้หำท่ค้ัร่ีทัวุรัว่ต์ริว่ีท็ปัคํสัวืม้รู้ผ็ปุณิว์ิธิสุณิวิตัทัสิถิพ์นินุอ์ยีรูบีนัริดีรัจ์ศุยิห์ริสัรุร์ริสัรัม็ป้ช่ีล้หุร่ืช์ริตัวัวัว

ราช ล ะ เ อสาย ของ พระมหาก ต ศด ะ ดประ ก งเทพ ฯ | ประ ร . 8

ตระ ล บ อสาย ม จาก ก ต ดพระแ ว ไ พระสง พรรษา

• ณ บาง าง ะ มอญ - มพรา พระแ น ยอด ษบา

• ญนาค > สลาม : ทธ [* ผ ง _ านห า ะไตร พระ วง
าน ห ง ะ มารผจญ

โ• ๓ > แตก มา จาก ญนาค ๒ โบสถ . ประ ษฐาน พระแ วมรกต * แพงแ ว อม โบส
.. กระเ อง น หลาย

เค องการ ทรง หะ า น ค ฑ ดนาค

การ เ นทาง ของพระแ วมรกต

พระ

- ทรงเค องให เ ยงราย ปาง เ ยงให

ท- กรพรร ราช

ตร- มหา ชม บ ดอ ณฯ เ ยง นท หลวงพระบาง เค องทรง 3 ฤ I. อน 1 ฝน 1 ]หนาว
I. ใบ เสมา ะ ง เ อง หลวง] ดพระแ ว
• 2 oo • ไ* เวลา บน ะ ปลา า + ม*
,

ฐานไพ : พระมณฑป → ไตร ฎก

ปะ ปราสาทพระเทพ ดร → บรม ร . 1. 10

- เจ ทอง → ก พ.ระmบรม ราnช #งคนi เ ากระ ก
* หา านในห ง อ แ เ าใ ง *
.

b

(พระศ ตนเจ )

เสา ง า ะ ใ ไ นท จาก ประจวบ น ป น ร . 5 ห ง พระเ ยร
อนะ ทน อน

เต ยม ปราย ะ โล ง า เ อ ม ส บพระ วะ

* ยกเ ก เพราะ * อ มเจ ไ20 ะ เ บ อแ รา

กคน ตก ลง มา ตาย

ดโพ . ภาพ ห ก น

เ องรามเ ยร

รอบ ระเ ยง

ด* ตรกรรมฝาผ ง ยาว ใน โลก สบร 1 *
.

ุส่ีทันิจีบ์ิตีก่ืรำ่กูนัลำจ์ิธัว่ม่พิฐัอ็ก้มุม่ย์ยีดีปุทีมิลิศักัผัส่ืพ้ชิชีรีธิพู่ย่ซ์ธัขีรีค์รัจ้ม้ช้ชิชีมีศัล้ัปูรัฟ้ห่ล่มืสัน่อ์ยีดัรีรูด้ถัรีสัพ่ีทีส์ยีดูริบิปีท้กัวืมัว้ต่ข้รีป้รูด่ืร์รัจีวุรัวูสีดูพิดัจิธัล่มีชำลีช่ญ่ืร้กิด่ืรีสัม้ืบุยุรับ้น์ถ้ล้กำก้กิดุอุบูชัล้ดุพิอุบ่ริมูภ้น้ดันัอ้ชุบ่ทำจ์ฆีม่ม้กัว์ยิรัษ้ืซืส่ีทูกำจุริจัว์นัทุสัว์ยิรัษ้ืชีมู้ผุกิน

ตรา พระราช ญจกร

-

ร1 ะ ป ม ณาโลม ร . 2 i. ค ฑ ดนาค ปร 3 t ปราสาท
. .

ฒุ๊ • ๖

ร4 ะ พระมหามง ฎ ร5 i พระเ ยว ยอด ศ ว ร ธร . 6 ร . เอ > ศ
. .

ร 7 > บาด พระ แสง ศร 3 อง ร8 t พระโพ ต อย พระบาท i.9 > พระ ง ฐ ศ มพรราชอาส
. .

× ระ ะ ะ เพร ช า งาม มง ฎ สาย า ป King ไทยSQ ueen แรกของโข ยกรมหลวง ธรรมราชา = มหา ทยา ย โข ยธรรมราช

โส น ะ เ า า ร . 4 พระ เทพ นท ๆ
เกศา น ' ห อมเ า

โกน ก : คน วไป

์ริริศ่ัท้จ่มุจ์ตัก้ฟ้จ์ตักีธิพัทุสัลิวัทุส้ปุก้ํนิชู่คู่คูร์นุทุอิทัอ่ัน่ีท้ห์วัสิธ์คืฝีมัรีมุวิชีมัรีม้ีกุกูรุยุรุอุทัล

ศ ห ญชร " เคยใ ประชาชน เ า เ า

เ าจอมแ น + เ าจอม อ ประ สนาม ราช น
แ งเขต ายใน - ายห า
ส ณ น ะ เ งกรงนก

b

หอพระธา มณเ ยร น เ ยงร. 4 ส าง
ห บ งนก รอบ กรงนก าน เ ง น
เ บ โกศะ พระ เ ร 3ร -
. .

พระ งสนาม นท พระแ น วรรณ บ รร จ กร l บรรทม 1

200 งแ ว ร . 2 เคย ซอ ตรง

ร. 1 → ชราภาพ

พระ งไพศาล ก ณ ร 2 → พระ ก กะ I. ไต าม 1
.
• ร 1 สวรรคต ,
.
ร 3 → เบาหวาน
พระ ง กรพรร มาน I อง ตะ น ตกๆ .
ไร. 4 → า มาลาเ ย
• นรร เ. . สวรรคต
กโ . 5 → พระ กะ I. ไต าม1
พระ งบรม มาน ,

• ร 8 สวรรคต เ อร . 6 → แผล า ด ด
.

อ นย แด หรา ะ เ อด เ น → อง SE × น ร7 → วใจวาย
.
เ อ กษา เ อด บ ท นองพระ แ ง
ร8 →
ชาบโต : เ อด ง 2 าย .

ร. 9 → ชราภาพ

่ฝ้ัทีดืลิตุสุบ์ิธุสิรืลัร่ืพืป่ล้ตักีม้น่ีพิงำนืลัลัห้ืชิตัต่ผ้มัวิพ่ัน่ีทีล่ป้ขัว์คิดัจ่ัน่ีท้มัวิษัท่ัน่ีท้ีนีส่ัน้ล่ีทีป์รัจ่ัน่ีท่ีท์ณุส่ทีจ๋กีม้ด่ีส้ัท้ีลัรำส้ึข้ร็กีฑุต๋กัวุก้น่ฝ่ฝ่บิกูต้ืฬ้จ่ว้จ้ฝ้ข้หับีร

พระ งไพศาล ก ณ พระ ง ษบกมาลา มหา กรพรร มาน
ls ใ บ เซอ จอ น เบาว ง
ร | ร. . 5 ญ กรวด
. เ บ พระ โกศ

ข น น ไพศาล ก น ร . 1 + พระรา

ศ ตะ นออก ะ พระ ง ฐ ส มพร ราชอาส ร. 2 + พระรา
ศ ตะ น ตก ะ พระ ง ทร น
ร 3 + พระมารดา
- .

า เ ยร บ

นใ รอง น พรม ก

าห บ King ไ Queen

านในหอพระธา มณเ ยร ( ง ตะ นตก)

พระนาม 0 พระ งบรม มาน

d. 1 [ จปร I กะ มหา บรม นากปร ม ราชา ราช

ร 2 [ 0ปร I ะ มหา ศร นทร ปร ม ราชา ราช
.
ะม หา เจ ษฎ บ นท ปรบ ราชา ราช
ร 3 [ จปร I
. ะ มหา มง ฎ ปรบ ราชา ราช

ร 4 [ มปร I ะ มหา ฬาลงกร ปร ม ราชา ราช
.
ร 5 [ จปร I ะ วมหา รา ธ ปร ม ราชา ราช
.
ร b [ วปร I ม หา ประชา ปก ปรบ ราช ราช
. ราชา ราช.
ร 7 [ ปปร |
. .
ร 8 [ อ ปร I ะ ม หา อ นท ม ดล ปร ม
.

[ Iร 9
.
ภปร ม หา- พลอ ลยเดช ปรบ ราชา ราช

. ""

ร . เอ [ เปราะ มหา ว ระ ลง กร อ อร. 6 โต สร . 5 าง บรม มาน รอ ก บจากตปท
ปรบ ราชา ราช เน .

Ver 1. 7 สวน ขวา - าย ะ พระราช ทยานใน ง

พระสยามเทวา ราช 41ประ บ ร .
พระ ง ก มหาปราสาท

ส าง เพราะ ร 4 t พระโอรส Ver2. t ห พระ ง อ เนา เวศ
.

ไตก จาก รถ า แ เ น Ver3. × พระ งบรม มาน

อะไร เลย เห อน บ า เทวดา สวน วา ย ประ กลม เราลา การ

มครอง - พระ งบรม มาน บ ประ ชม ไพ

ทธ ต สถานะ โบส วน ว ร 4 - พระ ง วา ยมหาปราสาท อประ น ระห าง สวน
. - พระ ง ตลา รม
b ไ เยบ วา ย บหอพระธา มณเ ยร
- สวน เ า ' สระ
สาว ร 5 งเยาว กษ
.

พระ โต ดราชประ ษ

โดน ด วคน เ ยวใน ส ย ร 5.

ัมีดัหัต์ฐิดัวักีส้ด์ณัล่ิย่ีพีฑุตักัลิศำ้นีม่ตัต่ส์ถ์นัรุพ่ว้ักูตืค์ยิภีส่ัน่ีทัลิศ่ัน่ีทีทู่พูตักิพ่ัน่ีทุ้คูตัลิศีม่วักืมิพ่ัน่ีท็ป่ม่ต้มิน์วิภ่ัน่ีทู่ม้รีรัจ่ัน่ีทัท่ีทิธัวุอ้ซัลิพ้ร่ืช่ล่ืชิธ์ณิชิธุดิมูภิธิหันิธิธิธุวิชิธ์ณุจิธุกิธ์ริดิธุสิอิธีรัจิพ่ัน่ีท่ยัว่ัฝีฑุต้ดัรํส้ัขีอ้ืพูป้ชีนิชับีย้ผีนิช็กิบัภ่ัน่ีทัวิท์นุทุอิทัอ่ัน่ีทัวิทิบัน์ธัพุน่ิร์ห์รัร้ชำ้นุบำทิพิดัจุบ่ัน่ีทิษัท่ัน่ีท

ร. 5 กรมหลวงนครไชย ศ รเดช I. รประ

วเ า า กร บง นาก

ลกระห อม เ ยด

I. น ตระ " บ ฎ1 ง ] ลกระห อม ว

ล I. น ตระ ล " ทา ชะ

สมเ จพระศ ช นทราบรมรา นาถ ลกระห อม เ ยด อย I. ]ร < 7

เ าจอมมารดา วาด ใน ร4
.

I าว วร นท ]

คน ด าย ปกครองห ง ายใน

พระ ง ษบกมาลา มหา กรพรร มาน

พระอง เ านภา พรประภา ฯ

อ บ ายใน อง แรก และ

อง ด าย วย าว

ไร นท

พระ ง ดตา กาญจน งหาส สมเ จพระศ สว น ๆ

ิ I. จะใ เ น เวลา พระราช I

ก เ ยร . 4 ร. 5

าร8 ร9
. .

่ยีมูลิรีร็ดีธิพีมิท้ช์นิส­นุพ่ัน่ีท์รัจ้ท่ช่ีท้ทุส์ค์ค่ฝีดิธ้จ์คิพิดัจุบ่ัน่ีท่ฝิญ่ีท้ทุส์รัจ้ท้จ้นีอ่มูทีนิชิรัพีร็ดุทุจูก้ต๋ิต่มูท์คัอูก้ตีอ่มูทูภ์ษัจ้ป้จิตัวิจุสีร

ก Eng งมาไทย มา จาก Bwckinghamlondcn

แสดงใ เ น า [- ng ใ ความ ญ บไทย

ก* ร . 4 ตร > อเม กา [- x. บรา ม น คอน
I ใ3 ร . 4
t ฝ งเศส [x. นโปเ ยน เค องต ถวาย ราชบรรณาการ ]

ณ ปง แกน ใบ l Paris )

งกฤษt [- x. คตอเ ย

เค อง ก ธ ณ เค องราช . เครา ของ พระราชา
.

พระแสง ขรร ย ศ ำบรช เ ยร มา ศ i. :} ะ• พระมหา ยมง ฎ
- บาง ชกาล บ แ วสวม
นไงม จากทะเลสาบ เขมร i. 4 ง จาก เกา กา นท

นเ ย i. ตอนแรกเ นดอกไ ไหว]

• ฉลองพระบาทเ ง งอน * ธารพระกร ย พญา

* ตร 9 น เ นเค องรบ ก ธ ณ "

เค องราช ส ยาภร ลจอมเก า • กล ช I. ด 1 แ ]

พ.ศ. 2 436 แรก มอบ พระ ห ก ก ร 1. ร 3
..
4 น อ เ . ป ม ลจอมเก า ประงะ ตะ น ตก ร . 5

2. ย ลจอมเก า ภื๋พระ ง ก มหาปราสาท

3. ๓ ย ลจอมเก า พระ งสมม เทวราช ป

4. จ ตก ลจอมเก า .. ร . 5 ประกาศ เ ก

อมา 2 4 42 ใ เ ม เค อง ส ยาภร เ ช ด

เ ยก " ก ย ลจอมเก า " ห บ ายใน

า เศษ

ประ เศษไชยศ ~ ประ มานไชย ศ

* า า 1คง * า า 2 คง

้ัร่ผ้ฟ้ัร่ย้ปีริวูตีริพูต่ฝัรำสิว้ลุจุท่วีริน์ณิริอ่ืร่ิพ้ห่ติล้ลุจุติตับุอิต่ัน่ีท้ลุจิตีรัจ่ัน่ีท้ลุจิตุท้ลุจฺฐืค้ัชีมิตูสัว่ัฝึตันำต่ีทีป้ลุจ์ณิริอ่ืร์ฑัภุก่ืร็ป็ก้ัชัฉ้ัสับีนิวิช่ขัช๊ืณ๊ณ้ลัรัร้ด้ึขุกัชิพ้ม็ปีดิอ่ีทีรัช์ค์ริร่ัสีชิว่ืร์ฑัภุก่ืรีริวัอ่ืรูฑ้ห่ีทีล่ัรัลัฮัอิริมูผักัคำส้ห่ว็ห้ห่ัส่ีทุท

เ ด ประ ไป เจอ าง แ ว

1. ส าง ฒนา พระ น สสา

| 2 4 ะ บ l อา เ ดน ร . 4 ราย ร 9
3g
อา .

ไล กร2 . อ
ลง

3. พระศ ช นท ( เสาวภา)
5ร .
ะ พระ น

4. พระอง เ า ศ ไล กษ

บวรไดเ อ ะ ฒ นท เ อ 5. แ ห

ก ยากก ศ5ร .ะ ไล ก นน ใน ประ ศาสต ไทย เ า ณพระ แ 2 คน

ะ¥ญื๋ฐํ๋ ๐i. ฑื๊
/
ด เวศ ธรรม ประ

" " ะ กรมพระยา ตรงราชา

ราชส ล
ศ ล- ดประ ภาพ

- เ น ด แบบ ฝ ง

า- อง ง กระเ า ลอย ระบบไป

- พระ ทธนฤมลธรรมโมภาส ะ พระ ประธาน
ตาล )
- กาย ธรรม เถรวาท ( วร

ใ เ ยร ใ \/ d งแ "

า รา ย

มา " บางปะ น " • อ สาว น อน 2 แ น →

ไเ อ- พระ เอกทศ รถ " พร นาง เ อ ม
ม ไป บ เ า า ราช ก ฎ ณ ฯ
ไ เ ย2- เ ย + 3 เ า า ตาย
นาง ออ น ก อ ปราสาททอง น มา ของ รพ ราช
.

กร 5 + พรศ นฯ

.

ตอนประ เ ดฝนดาวตก

พระอง เ า พง ตร 7 ปชช เ ยก า" ลกระห อม ดาว "
. .
Y วง

พระนางเ อ ม เ า า ต เ น ช ต กรง

ะ สมเ จพระนางเ า นทา มา ต ฯ กร 5 + พรศ บ นฯ
.
ครมเห อง แรกใน ร . 5 นพระชน
พระ นษา 5
โดย เห เ อ ม พ อม กใน อง

และ กสาว คน แรก

ตเ น ม ของ ถนน เพรช

ีร่ีท็ปีปัชิริสูล้ทูล้ร่ลืรุติตับุอิรัพีรูล์ม้ิส์คีสัอํธ์มุร็ขีร้ฟ้จ์นัรีรุกันุส้จ็ด่ลืร่ร่มูท่วีร์ษุรุอ้จ์คิกิตูสิชันีรูลิริศ่ีทัก่ีล่ล้ฟ้จีม่ืชูลีมิร์ฑัภุกิริศ้ฟ้จ่ลืรัก้ด่ลืร่ท่อิห์ยีรุนิอ่ีทัลิพ่กึถ่วำค้ชิตีก้หำ้นีสีจิตุยินุพ้ปำ้น้ช่ัน้ต่ัรัว็ปุนุกิดุกำจัวิตัวินัวุ๊ษ๊ืณู๊ฐ๋ืฐ่คุค้จีม์ริตัวัลิวีรู่ค์ขุทู่คูลูน่มืส์รัจัอืส์ณัลิวีร้จ์คีปัพ์ริรัชีร์ณิกืยุยักัวัพัว่ว้ก่อูติป

พระ ง ก มหาปราสาท ห ก ก ร น 3
..

อง ตะ นออก อง กลาง อง ตะ น ตก ก กระ น [ ast ลง าย วย บหปราสาท

t t / Kingอ ต- ภาพ วาด

น น. กกระ น west
- อภาพ วาด ต Qneen
t

คนใน งเ ยก

ล ห อม" "

5ร• บน
.

• พระศ ๆช น " น"
บน
I นาน สมเ

สนามห เา ะ อน 1บวช - นะ เ า า กนาการ องพระโรงพระ ง ก มหาปราสาท

พระ งสมม เทวราช ป เ ยง- งาน พระ กายอาหาร

- ร . 5 ประ - 2 ราง ล พระราชทาน

- ประกาศ เ กทาส I. ราง ล สมเ จเ า าม ดล

พระ ง ลสถานบรมอาส l- แพท

- บ แขก / เ า เ า สาธารณะ ข

2. ราง ล สมเ จพระศ นค นท ฯ

พยาบาล ยอดเ ยม

พระ งบรมราชส ตยมโหฬาร

- ร . 9 เ ยง ฉลอง ครองราช

Kingครบ 60 เญ 8 Qneen

ว โลก มา วม งาน

เ ยงงาน Qreen [- lizabeth 2

โาันาDนgคาgคgง fntttttbs-gggggw0nb.sn , of Engknd

- สมเ จพระนางเ า ต

- สมเ จพระบรมรา นาถ มา เกรเธอ 2 แ ง เดนมา ก

์ร่ห์รีนิช็ด์ก็กิริส้จ็ดุบ้ีล่ร่ัทิชีป์ย้ีลิถ่ัน่ีท่ีย้ฝ้ขัร์ริรีร็ดัว์นูม่ัน่ีทุส์ยิลิห้ฟ้จ็ดัวิภูส่ีน่ีทัวีมำค้ีลิตับุอิต่ัน่ีทีรัจ่ัน่ีท้ทัร่ีท้น่ืข้ญ้จิทิดิรับีร่มูทีรัวีดีม๊ึญ่ืน๊ืน๊ัป๋ืนู๊ณัสุมู๊ษูษ้ด้ทีดีมัสุมัว์ค์คัว์คึตันัตีรัจ่ัน่ีท

วง นนาค อ โคมไฟ

โรปเแซน เคย ยน จาก

แ เอา เ า านไ ไ เลย ถวาย

ไปใ เ นแรก ไปใ *
ร5 * น โคม
.

พระ ง อาพร โมก ปราสาท

- ห งคา เทา - พระราช บ 1 ง อบ การ

- บ 1 ง พระ โกศ ไ น-

i. 4น5
.

โส น เ า า ฬาลงกร

( ร 5)
.

พระราช งบางปะ น

พระ งวโรภาส มาน พระ งไอศวรร พยอาส

าไบฝ ง- ตกแ ง แบบ พรร
ร7 + นแบบ- จาก อา พร โมก ๆ
.
ก ยาก ร .5
- จดทะเ ยน สมรส ค ง แรก ปกง. ลง

ประ เทวราชาเ ย - สถาน สวด ศพ ก

- ประ สวย ด

พระ ง ทยาน เส ยร

- ส ย ร 5 ใ ไ ชา เ ทา เขาว - ยว
.

พระ ง ปผา ประภาส พระ ง ร ศนา

- หอ ดาว

ร 5-. " บางปะ น สวย ด"

ก อน ร 5 + ก ด นา

- .

พระ ง เวหา ส ญ สาบาน ายใน อ สาว น อน

- ก อ " เ ยนเ งเ ย - ลด ค ง ดค ง 2แ น

- เศรษ ชาว น - างใน มอง ออก มา เ น . พระนาง เ อ ม

แ างนอก มองเ าไปไ เ น เ น+ า

-

ีจีฐ้ปำน็ป็ห่ม้ข้ข่ต่ลืร็ห้ข้ต่มีท่ืชีอ่ท่ึริป่ึรูรำจ่ัน่ีท่อิห์ยีรุน่ฝูล่ผัพ่ีทุส่ีทิอ่ีทูพูดุบ่ัน่ีทัทูทิว่ัน่ีทีขีส์ต่ล์ร้ม้ชัมีถิมูภุอ่ัน่ีทุส่ีท่ีทูตู่ค์ขุทู่คูล่ีท้ลูตำ้น้ัต่ีน่ีท้ัรีบ์ขิภ้ตีมีณิร่ัร่ต์นิท์ย่ัน่ีทิพ่ัน่ีทิอัว์ณุจ้ฟ้จ์ตักีธิพ่ีทัก่ลีธิพ่ัสัริร้ข่สัรีธิพีสัล์ขิภ่ัน่ีท้ชีม่ีทัอ็ป้ห้ด่ม้บ้ข่ตุยีร้ืซุบ่ช

กรมพระยา รงราชา ภาพ ฯ คนโบราณ ถวาย ของ าใ ศาสนา
1 ศ ล" 1
- ดา ค เทศ นส " น "" ฐ ..เ า ากรมพระยาน ศรา ด วง า จะ ไ ญ มาก

- สมเ จ าง ก ง ตนโก นท

ส ยพระเ าปราสาททอง ไกบ ศบรรณ ง เม
- ด มพล กายาราม ะ เสาหาก เสา ใก จะ สาว

เ มเจ นไ อ ม เ 2 อ* เป ยบ เส อน คน ใก พระประธาน เ ม เป ยบ เส อนคนบาป *
* เจ ไป บ 12 โ ง ง อ ดไชย วนนาม *
4 ดในไทย
กไทย า
1. ดโสม ม ส ๆ 2. ด มพล กายาราม

3. ดบวร เวศฯ 4. ดม ฎ ก ต ทราบ

อ สร เ อ มความ ของ ของ พระ นาง จ ย)

- า ตกพ ว - ระ ด คน ก

- สวน สาธารณะ ราญ รมน

. โคมไฟ ใน องพระโรง ( บ น

ส าง เม ให ด เ ม อง สนามหลวง

- พระ ครชายาเธอ 1 สาว ภาค นา ต

อ เ ม ะ าน บรรทม น - เ า า พา ต

อธรรม นาย ฐบาล - เ า า ต เ น รร

o ลปะ แบบ โก ค . เ า า ราช ก ร น

เวศ ธรรม ประ พระ งราชก ณยสภา

ใน- ลปะ โก ค ง ภาย ภายนอก ประ ม- บ หาร งาน ราชการ

ใ-
นตระ " น น" ถวาย การ บ

ล ผล

พระราช แสน พระ ง ตมหาปราสาท

- พระราช บรม กร แรก ขเ จ

- น ตรมงคล ร |-
.

เค อง- พระราชทาน ร 6- .

รบ

ลจอมเก า g - พระสยามเทวา ราช

- พระบรมศพ เคยประ บบ เวณ

้ีนิรัทิธ้ลุจ่ืรัฉัวิภีธิพ็ดุมิสุด่ัน่ีท่ีทีธิพ้ชัรัทัพูก้ตีมิรุช่ีท้ัทิธิศัร่ัน่ีทิตัวินิว่ีทักุกิริศ้ฟ้จิธิศ็ขีร้ฟ้จัร์นัรุห้ฟ้จ์ุธิส้บิด่ืช์นัรีรัอ้ท็ตุส่ีท่ญุร้รัฉินิวิรัอ้ท็กัริมีพ้ิล้ํน่ลืร์ณุน้ฟู่คึตีรัษุกัวินัวินุชัวันัวัวีมัวืคัด่ด่ีทุย์ยีดุม่ย้ม้ต่ิริรืมีร้ขีส้ลู่ยีดืมีรินุชัว้ขีสำลู่ค์ส้ลู่คีสีรัรัน้จัม์ริสัรุร่ช็ดุบ้ด่ว์ศิตัวุนิร้ฟ้จืณ่ืณ๋ืฐู่ผ่ีทัวีมุกิดุก้ต์กุคัมิบ้ห่คีมุนำด

.ฟรอง เ าประ น สา ฯ

g.พระอง เ านกพรประภา
bเ
แ งนอน ตอนงาน
9ร . t พระนางเ า
28 เมษา 2 4 93

กเ ยว / กให

ร. 5 + เ าจอมมรดก ทส 1 อง เ าจอมมา ม ) KFY WORD

= พระอง เ า น ณ ตน ชา กลไก"เ ยก าาแ เยกแ า า"
"
iii.

. ... ..

" ก ยาก "= ห อมเ า ศ ไลย การ

ร . 5 + เ า ณประ รวง

์ศูยุค้จ์ณัลิวีร้จ่มู่ค์ขุทู่คูลู่งู๋ฐู๊ญู๋ญ๊ํณ๋ืณ้น่ว่มีร่ม่ว้ปีรัภัอ้จ์คุ่ช้จ้น้จ่ญึตีขึต์ิติกิริส้จ่ตืทูป้จ์คีราฺฐิด้จ์คโครงการ Brand ะ SIRIVANNAVARI ความ ชอบ

พระราช เ องเ น ร จ อ งโดย เ า ณว นา ต ฯ เ อง จาก พระอง

แฟ น แรง นดาลใจ จาก พระนางเ า

โครงการ ง ว น ตาม พระราช

อ . ทาง จ เพรน เ ยนจ น เ นแห ง การ ทาง การ เกษตร
.

โครงการ วนพระอง สวน ตรลดา พระ ห ก ตรลดารโหฐาน

กษา ย เ ยวและ ทดลอง หา แ ญหา านบ งาน การ ะ การ การ

โครงการ เ อน คลอง า น นครนายก [ เ อน น านปราการชล]

บรรเทา ทก ย + ไ ใ ห า ห ง tnสระ หา น เป ยว | แห ง องเ ยว

โครงการ ประ ระบาย คลอง ดใน ส ทรปราการ

อง น วม + แห ง องเ ยว

โครงการ หลวง น ตก เ ยงให

น สา ต และ งเส ม การ เพาะ เ ด หอบ

ประ ระบาย ทก ภาเประไท นครศ ธรรมราช

แ ญหา า วม า แ ง าเ ม เและ ความ อมโทรม ของท พยากรธรรมชา

โครงการ พระราช ปางตอง 2 L า ง ) แ องสอน

ร 9 งใ น าสภาพ และ ระบบ เวศ ใ ก บ มา สบ ญรส ฒนาในแห ง องเ ยว
.

ห อ ก อ อ " ส ตเซอ แลน เ องไทย "

านเบเกอ ทยา นใน ง ห ง พระบรมมหาราช ง

พระราชา ของ พระทบ ตน ๆ ในผลพลอยไ แสดง ผลงานของ กโยน

ัน่ีท้ดัรัวิญัวัลิว่ีร้รืม์ด์ริวืค่ืชีอืร่ีท่ท่ลัพัล้หิน่ปูฟ้ืฟ้ห่ัส่ฮ่มุ๋ห่ปิรำดิตัร่ืส็ค้ํน้ล้ํน่ท้ํนัป้กีร์ริวุอำ้นูต็หิร่สิธ์ยูศ่มีชัต่ีท่ท่ล่ทำ้นัก้ปุม์ธัล้ันูต่ีท่ท่ล้ีริดัล้น้ช้วำ้นีมัภุอ่ดุข่ืข้ต่ท่ืข้ดัก่ีกัป้กีธิวัจิวึศิจันำต่ีทิจ์ค่สู้รีร่ล็ปับุจัปีรุบิรำดัมัห่ัชิรำด์ิติกิริส้จับีม่ัช่ืรีม์ค่ืน์นัรีรีรัวิริส้จ้ัต่ก่ีทิกุธ็ป

Present â¤Ã§¡ÒÃÍÒ¹¹Ñ ·ÁË´Ô Å

¤ÇÒÁ໹š ÁÒ
ÁÅÙ ¹¸Ô ÔÍÒ¹¹Ñ ·ÁËԴŠ໹š ÁÙŹԸԷÕè¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃлÃÁ¹Ô ·ÃÁËÒÀÁÙ Ô¾ÅÍ´ÅØ Âà´ª ÁËÔµÅÒ¸ÔàºÈÃÃÒÁÒ¸ºÔ ´Õ ¨¡Ñ Ãչĺ´Ô

¹·Ã ÊÂÒÁ¹Ô ·ÃÒ¸ÔÃÒª ºÃÁ¹Ò¶º¾µÔ à ÃѪ¡ÒÅ·èÕ 9 áˋ§¾ÃкÃÁÃÒª¨Ñ¡ÃÕǧȏ ·Ã§¾ÃÐ¡Ã³Ø Òâ»Ã´à¡ÅŒÒâ»Ã´¡ÃÐËÁ‹ÍÁã˵Œ §Ñé
¢é¹Ö ´ÇŒ ·çʹ¾ÃÐÃÒªËÄ·ÑÂã¹ÊÇÑÊ´ÀÔ Ò¾ áÅФÇÒÁ໹š Í‹¢Ù ͧ¾Ê¡¹Ô¡Ã ·Ã§µÃÐ˹¡Ñ Çҋ ÃÒªÍÒ³Ò¨¡Ñ õŒÍ§Á¼Õ ŒàÙ ªèÂÕ ÇªÒ­ã¹
ÇªÔ Ò¡Òê¹Ñé ÊÙ§ ¨Ö§¤ÇÃʋ§àÊÃÔÁáÅÐʹѺʹ¹Ø ¼Œ·Ù Õãè ¼‹ã¨ã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ·äèÕ ´ŒáÊ´§¤ÇÒÁÊÒÁÒöÍ‹ҧÂÍ´àÂèÂÕ Áãˌä´ÁŒ âÕ Í¡ÒÊä»ÈÖ¡ÉÒ
ÇªÔ Ò¡Òêѹé ÊÙ§ºÒ§ÇÔªÒ ³ µ‹Ò§»ÃÐà·È â´Â·Ã§ËÇѧ㹾ÃÐÃÒªËÄ·ÑÂÇҋ àÁÍ×è ÊÓàÃ稡ÒÃÈ¡Ö ÉÒ¡ÅѺÁÒáÅnj ¨Ð䴌»¯ÔºµÑ ËÔ ¹ŒÒ·èàÕ »š¹¼ÙŒ
àªÂÕè Ǫҭã¹ÇÔªÒ¡Ò÷ÕÈè ¡Ö ÉÒÁÒ ´ŒÇ¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔµÒÁ¹ÂÑ ·Õè¡Å‹ÒǹéÕ ¨Ö§·Ã§¾ÃСÃسÒâ»Ã´à¡ÅҌ â»Ã´¡ÃÐËÁ͋ ÁãË·Œ ´Åͧ´Óà¹Ô¹
¡ÒÃ仡‹Í¹´ÇŒ  “·Ø¹ÍÒ¹¹Ñ ·ÁË´Ô Å” àÁè×Í ¾.È. 2498 

µ‹ÍÁÒ àÁè×ÍÇ¹Ñ ·Õè 3 àÁÉÒ¹ ¾.È. 2502 ¾ÃкҷÊÁà´¨ç ¾ÃлÃÁÔ¹·ÃÁËÒÀÁÙ Ô¾ÅÍ´ÅØ Âà´ª ºÃÁ¹Ò¶º¾ÔµÃ 䴌ÁÕ¾ÃкÃÁ
ÃÒªÇ¹Ô Ô¨©ÑÂãËàŒ »ÅÂÕè ¹ÊÀÒ¾¨Ò¡ “·¹Ø ” ໚¹ “ÁÙŹԸ”Ô ª×èÍÇ‹Ò ÁÙŹԸÔÍҹѹ·ÁËÔ´Å â´Â·Ã§¾ÃСÃسÒâ»Ã´à¡ÅŒÒâ»Ã´¡ÃÐËÁ͋ Á
¾ÃÐÃÒª·Ò¹¾ÃÐÃÒª·Ã¾Ñ ÊNj ¹¾ÃÐͧ¤à »š¹·Ø¹àÃÔÁè áá ¨Ó¹Ç¹ 20,000 ºÒ· ໹š ¡ÒèѴµ§Ñé ÁÙŹ¸Ô ÔÏ à¾Íè× à»¹š ¾ÃкÃÁÃÒªÒ¹Ø
Êó㏠¹¾ÃÐÁËÒ¡Ã³Ø Ò¸Ô¤Ø³·èÊÕ Áà´¨ç ¾ÃкÃÁàªÉ°Ò¸ÔÃÒª ¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃлÃàÁ¹·ÃÁËÒÍҹѹ·ÁË´Ô Å Í´ØÅÂà´ªÇÔÁÅ
ÃÒÁÒ¸ºÔ ´Õ ¨¡Ñ Ã¹Õ Äº´¹Ô ·Ã ÊÂÒÁÔ¹·ÃÒ¸ÃÔ Òª 䴌¾ÃÐÃÒª·Ò¹á¡¾‹ ÃÐͧ¤µÅÍ´ÁÒ Í¹è§Ö â´Â·èÕÊÁà´ç¨¾ÃÐÁËµÔ ÅÒ¸àÔ ºÈà ʹÅØ Â
à´ªÇÔ¡ÃÁ ¾ÃкÃÁÃÒªª¹¡ ·Ã§ÈÖ¡ÉÒÇÔªÒá¾·ÂÈÒʵÏ à¾è×ͷç¹ÓÇÔªÒ¡Òù¹Ñé ¡ÅºÑ ÁÒ·Ó»ÃÐ⪹Ꮰ¡‹»ÃЪҪ¹ªÒÇä·ÂáÅÐ
»ÃÐà·ÈªÒµÔ Í¡Õ ·Ñé§ä´Œ·Ã§¨´Ñ áÅоÃÐÃÒª·Ò¹·Ø¹á¡¹‹ ¡Ñ ÈÖ¡ÉÒᾷ ãˌ䴌ÈÖ¡ÉÒ·Ñé§ã¹»ÃÐà·ÈáÅе‹Ò§»ÃÐà·È ¡Í»Ã¡Ñº
¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃлÃàÁ¹·ÃÁËÒÍÒ¹¹Ñ ·ÁËÔ´Å ¡ç·Ã§Ê¹¾ÃÐÃÒªËÄ·ÑÂʋ§àÊÃÔÁ¡Ô¨¡ÒÃᾷ¢Í§ä·Â áÅÐ䴌¾ÃÐÃÒª·Ò¹¾ÃÐ
ÃÒª»ÃÒÃÀ㹡ÒÃàʴ稾ÃÐÃÒª´Óà¹Ô¹¾ÃÐÃÒª·Ò¹»ÃÔ­­ÒºµÑ à áÅÐ͹»Ø Ã­Ô ­ÒºµÑ Ã᡼‹ ¨ÙŒ ºËÅ¡Ñ ÊÙµÃᾷ¾ ÂÒºÒÅ ³
ÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ àÁÍ×è à´Í× ¹àÁÉÒ¹ ¾.È. 2489 Çҋ µŒÍ§¾ÃÐÃÒª»ÃÐʧ¤ãˌÁ¡Õ ÒüÅԵᾷÂà ¾ÁÔè ÁÒ¡¢¹Öé à¾×èÍãËàŒ ¾Õ§¾Í·¨èÕ Ð
ª‹ÇÂàËÅ×Í»ÃЪҪ¹ Í¹Ñ à»¹š ¼Åãˌà¡Ô´¤³Ðá¾·ÂÈÒʵ⏠¹Öé ³ âç¾ÂÒºÒŨØÌÒŧ¡Ã³ ´§Ñ ¹Ñé¹ àÁ×Íè ¾ÃкҷÊÁà´¨ç ¾ÃлÃÁÔ
¹·ÃÁËÒÀÁÙ ¾Ô ÅÍ´ÅØ Âà´ª ºÃÁ¹Ò¶º¾µÔ à ·Ã§¾ÃСÃسÒâ»Ã´à¡ÅŒÒâ»Ã´¡ÃÐËÁ‹ÍÁµÑé§ “·¹Ø Íҹѹ·ÁË´Ô Å” ¢¹éÖ áÅŒÇ ¡ç䴌
¾ÃÐÃÒª·Ò¹·¹Ø ᡋ¹¡Ñ ÈÖ¡ÉÒÇªÔ Òá¾·ÂÈÒʵÏ໹š »ÃÐà´ÔÁ áÅе͋ ÁÒ䴌à¾ÔèÁÊÒ¢ÒÇªÔ ÒÍ×¹è æ ¢¹éÖ ÍÕ¡ 

ÊÒ¢ÒÇªÔ Ò·¾Õè ÃÐÃÒª·Ò¹·Ø¹
ã¹»¨˜ ¨ºØ ¹Ñ ¡ÒþÃÐÃÒª·Ò¹·Ø¹Ê¹ºÑ ʹ¹Ø ¡ÒÃÈ¡Ö ÉÒã¹á¼¹¡ÇԪҵҋ § æ ầ‹ ໹š 8 á¼¹¡ ¤Í×
á¼¹¡á¾·ÂÈÒʵÏ ·Ã§¾ÃÐ¡Ã³Ø Òâ»Ã´à¡ÅҌ â»Ã´¡ÃÐËÁ͋ Á ãˌ¨Ñ´µ§Ñé ¢é¹Ö àÁ×Íè Ç¹Ñ ·èÕ 3 àÁÉÒ¹ ¾.È. 2502
á¼¹¡Ç·Ô ÂÒÈÒʵÏ ·Ã§¾ÃÐ¡Ã³Ø Òâ»Ã´à¡ÅҌ â»Ã´¡ÃÐËÁ‹ÍÁ ãˌ¨´Ñ µ§Ñé ¢¹Öé àÁÍè× Ç¹Ñ ·Õè 25 ¡Ñ¹ÂÒ¹ ¾.È. 2502
á¼¹¡à¡ÉµÃÈÒʵÏ ·Ã§¾ÃÐ¡Ã³Ø Òâ»Ã´à¡ÅҌ â»Ã´¡ÃÐËÁ‹ÍÁ ãˌ¨Ñ´µéѧ¢Ö¹é àÁÍè× Ç¹Ñ ·Õè 9 µÅØ Ò¤Á ¾.È. 2504
á¼¹¡¸ÃÃÁÈÒʵÏ ·Ã§¾ÃСÃسÒâ»Ã´à¡ÅҌ â»Ã´¡ÃÐËÁ͋ Á ãˌ¨´Ñ µéѧ¢¹Öé àÁÍè× Ç¹Ñ ·Õè 5 ¡ØÁÀҾѹ¸ ¾.È. 2506
á¼¹¡ÍÑ¡ÉÃÈÒʵÏ ·Ã§¾ÃСÃسÒâ»Ã´à¡ÅŒÒâ»Ã´¡ÃÐËÁ͋ Á ã˨Œ ´Ñ µÑ駢¹éÖ àÁèÍ× Çѹ·Õè 26 µØÅÒ¤Á ¾.È. 2506
á¼¹¡·Ñ¹µá¾·ÂÈÒʵÏ ·Ã§¾ÃСÃسÒâ»Ã´à¡ÅŒÒâ»Ã´¡ÃÐËÁ͋ Á ãˌ¨Ñ´µÑ§é ¢éÖ¹àÁ×èÍÇѹ·èÕ 25 ¡Ñ¹ÂÒ¹ ¾.È. 2535
á¼¹¡ÊѵÇá¾·ÂÈÒʵÏ ·Ã§¾ÃÐ¡Ã³Ø Òâ»Ã´à¡ÅŒÒâ»Ã´¡ÃÐËÁ‹ÍÁ ã˨Œ ´Ñ µÑ駢¹Öé àÁÍè× Çѹ·èÕ 20 ¡Ã¡®Ò¤Á ¾.È. 2537
á¼¹¡ÇÈÔ Ç¡ÃÃÁÈÒʵÏ ·Ã§¾ÃÐ¡Ã³Ø Òâ»Ã´à¡ÅŒÒâ»Ã´¡ÃÐËÁ͋ Á ãˌ¨Ñ´µéѧ¢Öé¹àÁè×ÍÇѹ·èÕ 19 ¾ÄÉÀÒ¤Á ¾.È. 2541
*25 ¡Ñ¹ÂÒ¹ ¾.È. 2502 á¼¹¡ÇÔ·ÂÒÈÒʵÏ (ÃÇÁÊÒ¢ÒÇÔªÒÇÈÔ Ç¡ÃÃÁÈÒʵϴnj Â)
21 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¾.È. 2514 á¼¹¡ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃà »ÅÕÂè ¹ªÍ×è ໚¹ á¼¹¡ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃᏠÅÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒʵà
**19 ¾ÄÉÀÒ¤Á ¾.È. 2541 á¡ÊÒ¢ÒÇÔªÒÇÈÔ Ç¡ÃÃÁÈÒʵè Ò¡á¼¹¡ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃᏠÅÐÇÈÔ Ç¡ÃÃÁÈÒʵÏâ´Â¨Ñ´µé§Ñ á¼¹¡
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒʵÏ¢é¹Ö ໹š á¼¹¡·Õè 8 

ÇµÑ ¶Ø»ÃÐʧ¤
1 ʧ‹ àÊÃÔÁáÅÐʹѺʹ¹Ø ¡ÒÃÈ¡Ö ÉÒª¹éÑ Ê§Ù ´ÇŒ ¡ÒþÃÐÃÒª·Ò¹·¹Ø ãˌ¼ÊŒÙ ÓàÃ稡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃдѺ»Ã­Ô ­ÒµÃÕã¹»ÃÐà·Èä·Â

¼ÙÁŒ դسÊÁºÑµ´Ô Õà´¹‹ ·éѧ´ŒÒ¹ÇªÔ Ò¡ÒÃáÅФس¸ÃÃÁ ä»ÈÖ¡ÉÒµ‹Íã¹ÊÒ¢ÒÇÔªÒÍ¹Ñ ¨Ð໚¹»ÃÐ⪹µÍ‹ Ç§ÇªÔ Ò¡Òà áÅnj ¹Ó¡ÅºÑ
ÁÒ¶‹Ò·ʹᡪ‹ ¹Ã؋¹ËÅ§Ñ à»¹š ¡ÒÃÃºÑ ãªŒªÒµºÔ Ҍ ¹àÁ×ͧ µÅÍ´¨¹ª‹ÇÂ㹡ÒþѲ¹Ò»ÃÐà·È
2 ¾ÃÐÃÒª·Ò¹·Ø¹ªÇ‹ ÂàËÅÍ× ã¹¡ÒûÃСͺÇÔªÒª¾Õ ËÃÍ× à¾Í×è ¤Œ¹¤ÇŒÒᡋ¼ÙŒä´ÃŒ Ѻ¾ÃÐÃÒª·Ò¹·¹Ø ·ÕèÊÓàÃ¨ç ¡ÒÃÈ¡Ö ÉÒáŌǡÅѺ
Áҷӧҹ㹻ÃÐà·Èä·Â áÅÐä´áŒ Ê´§¤ÇÒÁÊÒÁÒö´ÕàÂèÂÕ Á Áդس¸ÃÃÁáÅФÇÒÁ»ÃоĵԴàÕ »š¹¡Ã³Õ æ ä»
3 ¨´Ñ µ§Ñé ʶҺ¹Ñ ¤Œ¹¤ÇŒÒ·Ò§ÇÔªÒ¡Òà à¾è×Íà»´ âÍ¡ÒÊã˼Œ ŒäÙ ´ŒÃºÑ ¾ÃÐÃÒª·Ò¹·¹Ø ·ÊèÕ ÓàÃ¨ç ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅСÅѺÁÒ·Ó§Ò¹ã¹
»ÃÐà·Èä·Â 䴌¤¹Œ ¤ÇҌ ·Ò§ÇÔªÒ¡Òõ͋ ä»
4 ÃNj ÁÁÍ× ¡ÑºÊ¶Òº¹Ñ Í×¹è ·ÕèÁÇÕ µÑ ¶»Ø ÃÐʧ¤¤ ÅҌ Â¤Å§Ö ¡Ñ¹ à¾×èÍãË¡Œ ÒÃʹºÑ ʹع·Ò§ÇªÔ Ò¡ÒÃ໹š ä»ÍÂҋ §¡ÇŒÒ§¢ÇÒ§áÅзÑèǶ§Ö §èÔ
¢¹éÖ  

¤³Ø ÊÁºµÑ ¢Ô ͧ¼ŒÙÃºÑ ¾ÃÐÃÒª·Ò¹·Ø¹
• ໹š ¼Áٌ Õ¤ÇÒÁÊÒÁÒö໚¹àÂÂÕè Áã¹´ŒÒ¹ÇÔªÒ¡Òà áÅÐÁÕ¤³Ø ¸ÃÃÁʧ٠ÁÕ¤ÇÒÁ»ÃоĵáÔ ÅÐÁ¹ÉØ ÂÊÑÁ¾Ñ¹¸´ Õ
• ÁÊÕ ­Ñ ªÒµäÔ ·Â ÍÒÂØäÁ‹à¡Ô¹ 25 »‚ ¡ànj¹ã¹¡Ã³·Õ ¼èÕ ·ÙŒ Õ診¡ÒÃÈ¡Ö ÉÒã¹ÃдºÑ »Ã­Ô ­ÒµÃÕ µŒÍ§ÃѺÃÒª¡Ò÷´á·¹ãˌ¤Ãº

àÇÅÒ·Õ·è Ò§ÃÒª¡ÒáÓ˹´¨§Ö ¨ÐÍÍ¡ä»È¡Ö Éҵ͋ 䴌 હ‹ 㹡ó¢Õ ͧἹ¡á¾·ÂÈÒʵÏáÅÐá¼¹¡·¹Ñ µá¾·ÂÈÒʵÏ
áµä‹ Á‹¤ÇÃÍÒÂàØ ¡¹Ô 30 »‚
• ÊÓàÃ稡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃдѺ»ÃÔ­­ÒºÑ³±µÔ à¡ÕÂõԹÔÂÁã¹»ÃÐà·Èä·Â áÅÐÁդسÊÁºÑµµÔ ÒÁ·è¤Õ ³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃá¼¹¡ÇªÔ Ò
¡Ó˹´
• ໹š ¼·ŒÙ ¤Õè ³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃá¼¹¡ÇԪҤѴàÅÍ× ¡ áÅÐàʹͪ×èÍãˌ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒúÃÔËÒþ¨Ô ÒóÒ
• Á¤Õ ÇÒÁÌÙÀÒÉҵҋ §»ÃÐà·È´¾Õ Í ·ÕÁè ËÒÇÔ·ÂÒÅÂÑ ªÑé¹¹Óã¹»ÃÐà·È·èÕ¨Ðä»ÈÖ¡ÉÒ¨ÐÃѺà¢ÒŒ È¡Ö ÉÒµ‹Í

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃá¼¹¡ÇԪҢͧáµÅ‹ Ðá¼¹¡ áÊǧËÒáÅо¨Ô ÒóҤѴàÅÍ× ¡¼ÊŒÙ Á¤ÇÃä´ÃŒ Ѻ¾ÃÐÃÒª·Ò¹·Ø¹ ¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹·ÕÁè Õ
¤Ø³ÊÁºÑµ·Ô Ò§ÇÔªÒ¡Ò÷äèÕ ´ŒÃдѺ áÅnj àʹͤ³Ð¡ÃÃÁ¡ÒúÃÔËÒÃà¾èÍ× ¾¨Ô ÒÃ³Ò ¡Òä´Ñ àÅ×Í¡¼ÃŒÙ ºÑ ¾ÃÐÃÒª·Ò¹·Ø¹¹Õé ¨Ð
¾Ô¨Òóҷ§Ñé ¤Ø³ÊÁºµÑ ¢Ô ͧ¼ÙÌ Ѻ áÅФ³Ø ÀÒ¾·Ò§ÇªÔ Ò¡ÒâͧʶҺ¹Ñ ·èÊÕ ÓàÃ¨ç ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ仾Ã͌ Á¡¹Ñ  

ÁÅÙ ¹Ô¸ÔÍÒ¹¹Ñ ·ÁË´Ô ÅäÁ‹Á¢Õ ŒÍ¨Ó¡´Ñ àÃÍè× §ÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃÈ¡Ö ÉÒ·Õàè ¢ÁŒ §Ç´ à¾ÃÒÐÁÇÕ µÑ ¶»Ø ÃÐʧ¤ã ˼Œ äŒÙ ´ÃŒ ºÑ ¾ÃÐÃÒª·Ò¹·¹Ø 䴌
ÈÖ¡ÉÒ¨¹¶§Ö ¢Ñé¹Ê§Ù ÊØ´ã¹áµ‹ÅÐᢹ§ÇªÔ Ò ã¹¡ÒäѴàÅ×Í¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃá¼¹¡ÇªÔ Ò ¨ÐµÍŒ §¾¨Ô ÒóҼŒ·Ù ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒö·Õè¨Ð
È¡Ö Éҵ͋ 䴌¶Ö§¢¹éÑ »ÃÔ­­Ò´Øɮպ³Ñ ±Ôµ ËÃÍ× ¤ÇÒÁàªÕÂè Ǫҭ¾àÔ ÈÉã¹¢¹éÑ ÊÙ§ હ‹ 㹡ó¢Õ ͧἹ¡á¾·ÂÈÒʵÃˏ ÃÍ× á¼¹¡
à¡ÉµÃÈÒʵà

ÁÅÙ ¹¸Ô ÔÍҹѹ·ÁËÔ´ÅäÁÁ‹ ¢Õ ͌ ¼Ù¡ÁÑ´ãˌ¼ÙÌ ºÑ ¾ÃÐÃÒª·Ò¹·Ø¹µŒÍ§¡ÅѺÁÒÃºÑ ÃÒª¡Òà ËÃÍ× áÁጠµ¡‹ ÅѺÁÒ·Ó§Ò¹ã¹
»ÃÐà·Èä·Â 㹡ÒäѴàÅÍ× ¡¹Í¡¨Ò¡¤Ø³ÊÁºÑµÔ·Ò§ÇªÔ Ò¡Òà ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃá¼¹¡ÇԪҨе͌ §¤Ó¹§Ö ¶Ö§¤³Ø ¸ÃÃÁ ¤ÇÒÁ
»ÃоĵáÔ ÅФÇÒÁÊӹ֡㹡Ò÷¤èÕ ÇÃ¨Ð¡ÅºÑ à¢ÒŒ ÁÒ·Ó§Ò¹à¾×Íè »ÃÐà·ÈªÒµÔ àÁÍ×è ÊÓàÃ稡ÒÃÈ¡Ö ÉÒÁÒáŌǠ

àÁÍ×è ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒúÃËÔ ÒþԨÒÃ³ÒµÑ´Ê¹Ô áÅŒÇ »Ãиҹ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒúÃÔËÒèйӤÇÒÁ¡ÃÒººÑ§¤Á·ÅÙ ¢Í¾ÃÐÃÒª·Ò¹
¾ÃкÃÁÃÒªÇÔ¹¨Ô ©ÑÂ໹š ÃÒ æ ä» à¾×èÍãˌ䴼Œ ŒÃ٠Ѻ¾ÃÐÃÒª·Ò¹·Ø¹·èÁÕ ¤Õ ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¨Ã§Ô  
·¹Ø ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¹éÕÁըӹǹἹ¡ÅÐ 1 ·¹Ø µ‹Í»‚ ᵋ·¹Ø ¹ÍéÕ Ò¨§´ä´ŒËÒ¡äÁÁ‹ ռٌÁ¤Õ سÊÁºÑµÔ·ÕèàËÁÒÐÊÁ´Õ¾Í ËÃÍ× ËÒ¡»ã‚ ´Á¼Õ ٌ
ÊÁ¤ÇÃä´ÃŒ ºÑ ¾ÃÐÃÒª·Ò¹·Ø¹à¡Ô¹¡Çҋ 1 ¤¹ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃá¼¹¡ÇªÔ ÒÍÒ¨àʹÍãˌ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒúÃËÔ Òþ¨Ô ÒóÒ໚¹¡Ã³Õ
¾àÔ ÈÉ䴌

Diary ¨ºáŌÇÇ
¢Íº¤³Ø ÍÒ¨Ò÷ ãÕè ˌ¤ÇÒÁ̹٠ФÐ

><

µÍ‹ 仢͌ Êͺ¤Ò‹ Ò

Fina\ f- xam ไความ จาก ชา

ปห วย ราชการ ในพระอง อ วน ราชการ ห า เ ยว บ ราชการใน พระอง และ พระราชกร ย จ ของ

อง บรมหาก ก น และ พระบรมวงศา วง โดย ป รชการ นตรง อ พระมหาก ต การ ด ระเ ยบ ราชการ

และ การ บ หาร งาน คคล เ น การ เฉพาะ ใ เ นไป ตาม พระราช ธยา ย เ ใ การ บ หาร ราชการใน พระอง เหมาะสม

และ สอดค อง บ ภาร จ ของ ราชการ ในพระอง และ ง สอดค อง บบท ญ ของ ฐธรรม ญ แ งราชอาณา กรไทย

ก งาน ญ อ' " ฐานะ เ ยบเ า กระทรวง นตรง อ

กพระราช ง เ นห วย ราชการ ในพระอง

พระมหาก ต บ ดชอบ ราชการ ของ พระ ม หาก ต และ พระบรมวงศา วง ตลอดจน แล ท พ น และ ผลประโยช

และ ง เลขา การ พระราช ง ใน บ ดชอบ ใน การ บ หาร ราช นราชการ

พระบรมมหาราช ง เ น ประ บ ของ พระมหาก ต ไทย ใน ส ย ก ง ตนโก นท พระบรมมหาราช งไทย
เ ยว อ สนามหลวง ก งเทพมหานคร โดย น เก า ชกาล \ ง เ น ก ก น พระอง แรก ของไทย ไ ทรง าย

ธนราชธา จาก ก ง ม ง บล บางกอก ง ง อ บ เวณ ง ตรง าม แ เ าพระยา พระอง ง ทรง พระก ณา

ใ ส าง พระราช งหลวง เ อ เ น นปกลง การ ปกครอง ประเทศ หลาน เ น ประ บ ของ พระมหาก ต ก พระอง

ใน ราชวง ก อส าง พระราช งหลวง เ อ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2 3 25 เ น น แรก ลง เสา เอก อน ไ ส าง

พระอาราม หลวง ใน พระราช งหลวง อ ดพระศ ตนศาสดาราม เ อ ประ ษฐาน พระแ วมรกต และ อ มาใน พ.ศ. 2 328

ค งไ นเก า ร . 4 ทรง ญ ใ เ ยก พระราช ง หลวง า " พระบรมมหาราช ง " ใ
การ สมโภช แรก เ ด น

จ น จ นมาจน ง พระบรมมหาราช ง ไ ไ ประ บใน งป กส าง เยอะ
และ ใน ของ พรม หาก ชก น แ ว เพราะ

แอ ด ใ ก ก น และ พระบรมวงศา วง วย นอ อยๆ น เก า ร . 5 ง ายไป ประ บ ถาวร พระราช ง ต

และ พระราช ง ก ง อ พระราช งบางปะ น ไ าจะ เ น พระบรมมหาราช ง ห อ พระราช ง จะ แ ง น ออกใน

เขต พระราชฐาน นนอก เขต พระราชฐาน น กลาง เขต พระราชฐาน นใน ใและ การ แ ง คน งาน เ น าย ห า

และ ยใน โดย ายห า จะ เ น ชาย อา แ นไป และ ายใน เจะ น ห ง อา 13 นไป อ มา ก งเทพฯ ครบรอบ

เออ พระใน พ.ศ. 2 425 ในขณะ น นเก า 5ร . เ น ก ก น ทรง งใ ส าง ง ก มหาปราสาท เ น ของข ญ

และใน พ.ศ. 2 4 75 ก งเทพฯ ครบ รอบ 150 นขณะ นเก า ร 7. โนก ก น ทรง งใ ส าง

สะพานพระ ทธยอด า โดย เ นการ ออก แบบ กศร อ2 จาก ก เดช งทรง ใ ส าง พระปฐมบรมราชา สร ของ

น เก า ร . 1 และ ก ห ง ง งใ ส าง อ ศาลา เฉ ม ก ง 3 ง ใทรงมอบ ในของข ญ ใน การ ครบ รอบ

|50 อ มาใน พ.ศ. 2 5 25 ก งเทพ ฯ ไ ครบรอบ 200 ในขณะ น น เก า ร . 9 ทรง เ น พระมหาก ต

พระอง ไ การ น เ ญ พระสยามเทวา ราช ใออก ษ ประชาชนไ กราบไห เ นของข ญ น ครบ รอบ

และใน อ ก งเทพมหานครอมร ตนโก นท ฯ M อมร งเป ยน าใ ตอน ชกาล 4 ง อนห า น
&" " และ อม มหากาฬ
ชการ 1- 3 ใ อน และ อม ง เห อ ใน ก งเทพฯ อ อม พระ เม
า บวร มา

ด ศ ฯ เ น ด ประ ก งเทพฯ เและ น ดป ชกาล น

เสา ง า ส าง นจากไ นท จาก ประจวบ น ก จะ ต ม ปราย ใน การ โล ง า ง เ อ
า จะไ ม ส บ พระ วะ แ ห ง จาก น ไ
การ ยกเ ก เพราะ คน ตก ลง ม ตาย ก

ตรา พระราช ญจกร ชกาล เ น ตราประ พระอง ของ พรมหาก การ งแ ลา ชกาล ทรง
พร ก ณาส าง น เ อ เ ม น ชกาล เ อประ บ ำ บ พระปรมา ไธย ในเอกสาร
ะ าวๆ ของชา เ ยว บ

ราชการ แ น น เ น ฐธรรม ญ พระราช ญ พระราชกฤษ กาพระราช หนด และ เอกสารำ ศก วน พระอง ไ เ ยง บ
.

ราชการแ น น พระราช ญจกร บ เ นเค อง มงคล แสดง ง 8 ส ยยศ และ พระบรมเดชา ภาพ ของ พ ม หาก ก น

พระราช โส น เ น ญ ใน สนาม i. รวม ง ญชา ] เ น โกน ก โดย ไ เฉพาะ เ อพระวง นพระอง เ า นไป

นเ านาย รองๆ ลง มา เ ยก ไ เกศา น ส ง าง น แการ งอง ทรงเค อง ตลอดจน แ บางยาว อาจ เ มลด ตาม ใบ พร เ ยร ยศ

ของ เ านาย อง นๆ และ คน วไป เ ยก า โกน ก .

สาเห การ นพระชน ของแ ละ ชกาล อ ร . 1 ชราภาพ ไต ามร . 2 พระ กกะ l โรค , ) ร 3. เบาหวาน ไร . 4 ามา เ ย

ร 5 พร กกะ (ไต าม ) เ อร . แผล า ด ด ร . 7 วใจวาย นร . น องพระแสง ร 9 ชราภาพ
. , .

ืป้ตัห้ืชิตัต่ผ้มัวีล่ป้ข้มัรืคัร่ต์ม้ิสุตุจ่วีร่ัท้ัน์ค้จิตีก่ิพ่หีธิพ่ืร์ค่ต่ีทัก่ต่ึซักีร้ัช้จ้ึข้จ์ค้ัช์ศ้ืช้วีมุลีธิพ็ปักึถัคำสีธิพ็ป์ตักีธิพิรัชิรุนิรึถ่ีท่ืร็ปันัลิด่ผัก่ีส่ม่ีท์ค่สีฎำกิตัญับูนัร่ชิด่ผัก่ีก่ีทิต้ก่คิสิภักัท่ืพัร้ต่ิร่ืม้ึข้ร้หุร­ะ่ึซัร่ต้ีนัช์คำจ็ปัรำนัลีปุทีมิลีม้ด็ก้ันัล่ติศักัผัส้ด่ว่ืช่ึซ้ชิชืยีรีธิพีมีปุท์ธัขีรีค์รัจ้ม้ึข้ร้ชิช่ีทัรำรัว็ปุรำจัว็ป์นัทุสัวีม้ปุรุส้ปืคุรืลัย่ีท้ป่ก่ว้ช่ีทัร้ัน้น่ก่ึซ่ีทัร้ช่ีล่ึพำค์ริสัรุร่ืชัวัว็ป้ว้ด้หิธิชัอำท้ด์ค์ยิรัษ็ป้ล้ล้ันีป้ดุร่ตีปัว้ห้ีน่ิสุริลืค้ร้ห่ัส่ีท่ิส่ึนีอ้ล้ล์ณุน้ร้ห่ัสิดัศ่ืชูล็ปีม้ฟุพ้ร้ห่ัสัคีมิรัซ้ล้ล้ันีปุรีปัว็ปีรัจ่ัน่ีท้ร้ห่ัสิรัช็ป้ล้ล้ันีปุร่ต้ึขีปุยิญู้ผ็ป่ฝ้ึขีปุยู้ผ็ป้น่ฝ้น่ฝ็ป้ช่บีม้ัช้ัช้ัช่ีท้ืพ่บัวืรัว็ป่ว่มิอัวืคึน่ีทีอัวีมำนิสุดัว่ีทัท้ยึจ้ล้ล่บู่ยัก่ช์ศุนิรัซ้หำทัอ้รูล่ิสีม้ลิรัท่ีท้ด่มัวับุจัปับุจัปึถ้ชัว่วัวีร้หิตัญับ้ล้ล้ึขิก้ัรีธิพีม้ด็กีป่ต้กิด่ืพัรีรัวืคัว้ร้ด็ก่ก่ีทัว็ป่ืมัว้ร่กีรัจ์ศ์คุท์ยิรัษัท่ีท็ปูป็ป่ืพัว้ร้หุรึจ์ค้จำ้น่ม้ข่ัฝิรู่ย้ัต่ึซำตัยีรุบุรีน้ย้ด์คิรัช็ป่ึซ่ีทัร้ล้ลุร่ีทืคีด่ีทีมัว์ริสัรุรัม์ยิรัษัท่ีท็ป่ีทัวิกิริผัรู้ผัวิธีมัน์นิส์ยัรูด์ศุน์ยิร้ขิผัร์ยิรัษ่ต้ึข่ทีทีม์ค่น็ปัวันำสืคัคำส่ีทันำสีมัจ่หูนัริตัญับัก้ลัย์คิกัก้ล์คิร้ห่ับัศัอ็ป้ห็ปุบิรีบัจีม์ยิรัษ่ต้ึขิตับิฏ์ศุนิรัช์คิกีณ์คัก่ีก่ีท้นิตับิฏ่ีท่สืค์ค่น้ีนิว้ด่ีทู้ร

ดประ ชกาล ของ ราชวง ก
งคลารามราชวรมหา หาร ( ดโพ น อ"
ชกาล 1 ดพระเช พน มล ) พระอารามหลวง เอก เ ม า "

ดโพธาราม

ชกาล 2 ดอ ณราชวราราม มหา หาร L ดแ ง1 เ ม อ า " " เ นด เ าแ ส าง น ใน ส ย อ ธยา ภายใน

ด มะกอก นอก

พระบรม ของ านเก า ชกาล 2 บรร ไ อาส ของพระ ทธธรร ศรราชโลกธา ลก พร ประทานใน พระ โบสถ

อ3
ชกาล ด โอ รสารมาชวน หาร ( ดราช โอรส ) เ น ด ส าง น งแ ส ย อ ธยา เ ม "" "
ชกาล
ด จอมทอง

ดราชประ ษ4 สส ๓ ม หา มา รวม ราช ไร หาร เ น ด ราชการ 4 โปรดใ ส าง น ตาม

ขนบธรรมเ ย ประเพโบราณ เ อ พระราช ศ ถวาย แ พระสง าย ธรรม กาย

ชกาล 5 และ ชกาล 7 ด ราช บ ธ ส ต มากมา ชวน หาร อ เ น พระอารามหลวง ด าย พระมหาก ต

ทรง ส าง ตาม ประเพ นเก า ชกาล 5 ทรง โปรดเก า ใ ส าง ดแ ง เ อ ใน สถาน ก ง พระ ครมเห

พระราชเท และ เ าจอม พระสนมเอก ของ พระอง

ชกาล 6 และ ชกาล 9 ดบวร เวศ หาร ราช ไร หาร นเ นพระอาราม หลวง นอก ช ด ราเวร หาร น เก า ชกาล 3

ไ พระราชทาน นาม า " ดบวร เวศ หาร เ ยก น ๆ ด บน

ชกาล ด ศนเทพวราราม8 นราช อร มหา หาร ใน พระอาราม หลวง นอก ช ดวร หาร น เก า ชกาล เ
โปรดส าง เ อ ประ ษฐานพระศ ศากย ก
ชกาล " ส าง นโดย " นาย น " คหบ ชาว ลาว
ด ว ร ธรรม สา ต วร หาร ห อ" ด เ น ด\
ง10 สา ต แ

อเอพยพ จาก ยง นท ม ประเทศไทย

พระนาม อ ของ แ ละ ราชการ เความ นมา ของ พระสยามเทวา ราช อ ส าง น

d. 1 [ จปร I กะ มหา บรม นากปร ม ราชา ราช เพราะ น เก า ชกาล 4 และ พระโอรส ตกลง จาก รถ า

ร 2 [ 0ปร I ะ มหา ศร นทร ปร ม ราชา ราช แ ไ เ น อะไร เลย ราวเห อน บ า ง ก ท
. เทวดา มครอง งไ ส าง พระสยามเทวา ราช น มา
ะม หา เจ ษฎ บ นท ปรบ ราชา ราช
ร 3 [ จปร I
. ะ มหา มง ฎ ปรบ ราชา ราช

i. 4 [ มปร I ะ มหา ฬาลงกร ปร ม ราชา ราช
ร 5 [ จปร I
ะ วมหา รา ธ ปร ม ราชา ราช
.
. ม หา ประชา ปก ปรบ ราชา ราช
ร b [ วปร I .
.
ร 7 [ ปปร |
.

[ Iจปรร 8 ะ ม หา อ นท ม ดล ปร ม ราชา ราช
.

[ Iร 9
.
ภปร ม หา- พลอ ลยเดช ปรบ ราชา ราช

.

[ Iร . 10 วปร ะ มหา ชา ลง กร ปรบ ราชา ราช

ไ เ ยน สาแหรก ของ ราชวง ก า บพระบรมวงศา วง ในใจ น

ชกาล | อก ชกาล 3 อก . อง ชกาล 7

อก fnn ชกาล เ

พรศ ส บๆ พระศ ช น ๆ

ชกาล 5 ชกาล 8
พรศ สา น ฯ
ชกาล 2 n อก

→ ว

8- ส ส°'

อก ชกาล 9

ๆราพรศ rgนาม ตก แ
ยานหรา

อก

อ ก ชกาล 4

ชกาล เอ

่ีทัร่ีทัรูล่พูล่พุสีร่ีทัร่คิธิหิรีรูล่พฺลึอ่ีทัรูล่พ่ีทัร่ีทัรูล่พิรัปีรัลุสีร่ีทัร่ีทัร่ีทัร่ีทัร้น่ีพุล่พูล่พัขุป์ศุนัด้ลีรัจ์ศู้รีร้ดิธ์ณิวิธุดิมูภิธิหันิธิธิธุวิชิธ์ณุจิธุก้ึขิธ้ร้ดึจุ้คีมิธ์ริด์ิธิสิดิศ่ิสีม่วักืม็ป่ม่ติธุสิอ้ม่ีทัร้ล้ลิธีรัจ้ึข้รืคิธ็ป่ต่ย่ีทู่ย์รัจีว่ีทีดีดัว้ึข้ร่กิกัว็ปิธุ่ทัวืริวิธิชัว่ีทัรีรัจีนุมีริด่ืพ้ร่ีทัร้ล้ลิวิน้ัชิวัทุสัว่ีทัรัวิว้ัสีริวินัว่ว้ด่ีทัร้ล้ลิวิน้ัช็ปิวิวินัว่ีทัร่ีทัร์ค้จีวีสัอึถึลำร่ีท่ืช้ีน่หัว้ร้ห้ล่ีทัร้ล้ลีณ้ร์ยิรัษ่ีท้ทุส็ปืถิวีสิถิพัว่ีทัร่ีทัรินิตุย่ฝ์ฆ่ดิทุอ่ืพีณ­มีน้ึข้ร้ห่ีท่ีทัว็ปิวีส์ฐิดัว่ีทัรัว่ืชิดุยัม่ต้ัต้ึข้ร่ีทัว็ปัวิวัว่ีทัรุอิดุติมุพ์น่ีท้วุจ่ีทัร้ล้ลิฐัอีมุยัม้ึข้ร่ก่ก่ีทัว็ปัว่ว่ืชิด้จัวิวุรัว่ีทัรัว่ว่ืชิด้ัช์ิธัวิวัมิวุตัว่ีทัรีรัจ์ศัรำจัว

โครงการ น อา นทม ดล

นเก า ชกาล 9 ด ง โครงการ น เพราะ ในประเทศ อง เ ยวชาญ น ง งไ ส บส น น และ งเส มใ ใ เ ยน

ใ ไ โอกาส ไ กห ชา น ง วประเทศ โดยห ง า เ อ ำ เ ว การ กษา แ ว จะ
ด ปไแสดง ความสามารถ อยาก หา

เ น เ ยวชาญในสาขา ชา น7ไ เ นอ าง งไ โปรดเก า ด ง เ อนอา นทม ดล พ.ศ. 2 498 ในอมา ศน . . 2 5 02 น เก า

ชกาล 9 ไ เ นจาก า "" เ น าา ล อ า ล อา นทม ดล โดย ไ พระราชทาน ท พ วนพระองเ น น เ มแรก ในวน เ น 20,000 บาท และ ส าง น เ อใน อ สร ระ ก ง น เก า ชกาล 8

จ นสาขา ชา นพระ ทาน เ มแรก แ สาขา ชา การ แพท แ ห ง จาก น ไ เ ม สาขา ชา นๆ น ใน

การ พระราชทาน น ส บส น การ กษา ใน แผนก ชา างๆ 8 แผนก ไ แ แผนก แพทยศาสต แผนก ทยาศาสต

แผนก นานาร ศาสต แผนกธรรมศาสต แผนก กษรศาสต แผนก ชนก แพทยศาสต แผนก ตว แพขน มน และ

แผนก ศวกรรมศาสต โดย ณสม ของ ขอ บ พระราชทาน น จะ อง เ น ความ สามารถ เ ยมใน าน ชาการ

และ ณธรรม ความประพฤ ม ษย ม น ใน ญชา ไทย อา ไ เ น 25 จบ การ กษา
หนด
ระ บ ป ญญา ณ ต เ ยร ยม ในประเทศไทย และ ณสม ตาม คณะ กรรม แ ละ แผนก ชา

ความ าน ภาษา างประเทศ พอ จะ าไป ใ กษา อ ใน มหา ทยา ย น ใน าง ประเทศไ

ห ก เกณ การ พระราชทาน น ล อา นทม ดล ไ ใอ ส ดในเ อง ราย เวลา เพราะ อยาก ไ บ น

ไ กษา จน ง น ง ด กห กเกณ อ ำ เ น ความใจก าง อ ล อา นทม ดล ไ อ ก ดใน การ ก บ มา บ ราชการ

ห อ การ ก บม งานใน ประเทศไทย ใน การ ดเ อก นอก จาก ณสม ทาง ชาการ า จะ อง ง ง ณธรรม วย น การ กษา

านวน แผนก ละ เ น อ น ไ ไและ ณสม
อาจ จะ งด หาก เหมาะสม พอ

โครงการ เบเกอ ทยา ยใน งห ง

เ อ เบเกอด ง ในทยา ยใน งห ง เ น าน ห งวน ของ ทยา ย ใน งห ง ตาม พราน
กลาง 2 5 44 ของ

สมเ จพรก ชฐ าช เ า กรม สมเ จพระเทพ ตนราช ดาฯ เบเกอ เ น ไผลพลอย เบเกอแสดงผล งาน ทาง าน อาหาร และ ขนม

อางๆ ของ ก เ ยน เ ยน ห ก ตร ชา เ อก เบเกอ ขนมอบ ของ ทยา ย ใน ง ง ใน เขต ว พระบรมมหาราช ง นนอก

เศษไชย ชาญ เ ด เฉพาะ น นท -
ประ กทาง เ า เวลา 7.30 - เ7.00 นา กา
.

กรร กา ด 61110 \1448078 เตอน ยน 131

ีรัคัป์ริณิฬ์รุศ์รัจัวิปิวูต้ข้ัชัว้ัรู่ย้ัตัรัลิว่ีรืลิวูสัลีร่ีทีรัน่ต่ีร้ด่ีท้ด็ป่ีรุสัร็ด้จิธิน็ดิรัดิญัวัลิว่ึน่ส้ร็ปิญัวัลิว่ีรีป่ืม้ัตัจิญัวัลิว่ีร่ีทิตับุคีม่ีทู้ผีม่ม้ดุทีป่ตุทํจีม้ีนึศุท้ดุคึถึนัค้ต้ฟิวิตับุคืลัคำทัลืรัรัลัมูผ้ขีม่มิหันิธินูมืค้ว็ปืถ์ฑัลีอุสูส้ัขึถึศ้ดุทัร้ดู้ผ้ห่ืรัก้ขีม่มิหันิธินูมุท์ฑัล้ด่ตัน้ัชัลิว่ตึศ้ชํน่ีทีด่ีท่ต้ดู้รีมำกิว่ต่ีทิตับุคีมินิตีกิฑับิรัดึศีปิก่มุยิตัสีม่ีทู้ผีม่ีพ์ธัพัสุนีมีด่ีทิตีมุคีมิว้ด่ียีด่ีทีม่ีทู้ผ็ป้ตุทัรู้ผิตับุค์ริวัส์ร์รัอ์ร์ร์ริว์ร่ก้ด่ติวึศุนันุทับุจัป้ึข่ือิว่ิพ้ด็ก้ันัล่ต์ยิว่คีม่ิรุท่ีทิว่ีทัร้ล้ลึถึล์ณุน่ืช้ึข้ริง่ิรุท็ป์ค่ส์ยัร้ดิหันิธินูม่ว่ืชิธินูม่วํค็ปุท่วำค็ป้ด่ีทัร้ลัก่ต่ืมิหันุท้ัตัจ้ล้ดึจีด่ย็ป้ด้ันิว่ีชู้ผ็ป่ีท้นิตับิฏ้ลึศ็ร่ืม่วัวัต่ีทูส้ัชิวึศ้ดีม้ด้หุส่ีท้ดีร่ฝู้ผ้หิร่สุทุนัน้ดึจูส้ัช่ีชู้ผีม้ต้ึข้ีน้ัตัจ่ีทัร้ล้ลิหันุท


Click to View FlipBook Version
Previous Book
komik Likuifaksi karya Charlene Elisabeth 8.2
Next Book
Chelsea news test