The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

NO4 MAJLIS PENTADBIRAN 2019 Skma

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Syaima' Husna Zulkarnain, 2019-03-19 08:28:22

Pentadbiran

NO4 MAJLIS PENTADBIRAN 2019 Skma

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2019
SK MAMBANG

MAJLIS PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH 2019
SEKOLAH KEBANGSAAN MAMBANG

1. JAWATANKUASA PERANCANGAN SEKOLAH

JAWATANKUASA NAMA / JAWATAN PANDUAN TUGAS

PENGERUSI Encik Sohaimi Bin Abdullah 1. Berperanan sebagai tempat
TIMBALAN PENGERUSI (Guru Besar ) rujukan utama.
NAIB PENGERUSI 1
NAIB PENGERUSI 2 Encik Zulkarnain Bin Mohd Arshad 2. Merancang pembangunan
NAIB PENGERUSI 3 (Guru Penolong Kanan Pentadbiran) fizikal sekolah termasuk
SETIAUSAHA kawasan persekitaran.
Encik Md Yasin Bin Abdullah
AHLI JAWATANKUASA (Guru Penolong Kanan HEM) 3. Merancang pembangunan
rohani, bina insan dan sahsiah
Encik Hassan Bin Ahmad guru serta pelajar.
(Guru Penolong Kanan KoKo)
4. Berfungsi sebagai
Puan Fatimah Binti AbdulRahim jawatankuasa bertindak segera
(Guru Penolong Kanan PKI) ke atas sesuatu masalah
semasa yang timbul daripada
Puan Nurul Nor’Ashikin Binti Azmi perjalanan sekolah meliputi
bidang pentadbiran, akademik,
Puan Norjalilah Binti Mohamad hal ehwal murid, kokurikulum,
(Setiausaha Kurikulum) bina insan dan lain-lain.
Puan Rohayu Binti Sulaiman
(Setiausaha HEM) 5. Menyelaras semua program
Encik Ahmad Farmizan B. Mohamad yang dirancang.
(Setiausaha Ko-Kurikulum)
Puan Iznawati Binti Ahmad 6. Merancang takwim dan
(Setiausaha PKI) perancangan sekolah.

7. Memastikan segala program
yang dirancang, dipatuhi dan
mengikut jadual.

8. Bertindak sebagai
jawatankuasa penilai
pencapaian segala program
peningkatan kurikulum dam
kemajuan pendidikan sekolah.

Sekolah Kebangsaan Mambang Berada Dalam Kadaan Kelompok 10 Terbaik Dalam Daerah Pekan Menjelang Tahun 2022

Pengurusan Pentadbiran 40

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2019
SK MAMBANG

2. JAWATANKUASA STAFF SOKONGAN

JAWATANKUASA NAMA / JAWATAN PANDUAN TUGAS

PENGERUSI Encik Sohaimi Bin Abdullah 1. Mengurus surat-menyurat.
TIMBALAN PENGERUSI (Guru Besar )
NAIB PENGERUSI 1 2. Mengurus hal kemajuan staf.
NAIB PENGERUSI 2 Encik Zulkarnain Bin Mohd Arshad
NAIB PENGERUSI 3 (Guru Penolong Kanan Pentadbiran) 3. Melaksanakan tugasan yang
SETIAUSAHA diarahkan oleh Guru Besar dari
AHLI JAWATANKUASA Encik Md Yasin Bin Abdullah semasa ke semasa.
(Guru Penolong Kanan HEM)

Encik Hassan Bin Ahmad
(Guru Penolong Kanan KoKo)

Puan Fatimah Binti AbdulRahim
(Guru Penolong Kanan PKI)

Puan Nurul Nor’Ashikin Binti Azmi

Cik Mariani Binti Mohd Noor

Raja Mariam Binti Raja Ahmad Terjudin

Nurmaizan Binti Rasmani

3 JAWATANKUASA STANDARD KUALITI SEKOLAH (SKPM)

JAWATANKUASA NAMA / JAWATAN PANDUAN TUGAS

PENGERUSI Encik Sohaimi Bin Abdullah 1. Membuat perancangan hala tuju
TIMBALAN PENGERUSI (Guru Besar ) sekolah.
NAIB PENGERUSI 1
NAIB PENGERUSI 2 Encik Zulkarnain Bin Mohd Arshad 2. Mengagih tugas dalam
NAIB PENGERUSI 3 (Guru Penolong Kanan Pentadbiran) menguruskan organisasi dan
program pendidikan.
Encik Md Yasin Bin Abdullah
(Guru Penolong Kanan HEM) 3. Membuat keputusan

Encik Hassan Bin Ahmad 4 Menilai kemenjadian murid.
(Guru Penolong Kanan KoKo)
5 Melaksanakan tugasan yang
Puan Fatimah Binti AbdulRahim diarahkan oleh Guru Besar dari
(Guru Penolong Kanan PKI) semasa ke semasa.

SETIAUSAHA Cik Noorashikin Binti Rusli

AHLI JAWATANKUASA Semua Guru

Sekolah Kebangsaan Mambang Berada Dalam Kadaan Kelompok 10 Terbaik Dalam Daerah Pekan Menjelang Tahun 2022

Pengurusan Pentadbiran 41

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2019
SK MAMBANG

4 JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH

JAWATANKUASA NAMA / JAWATAN PANDUAN TUGAS

PENGERUSI Encik Sohaimi Bin Abdullah 1. Membaca dan memahami
TIMBALAN PENGERUSI (Guru Besar ) pekeliling yang berkaitan dengan
PEGAWAI PEMERIKSA ASET pengurusan kewangan dan
JURU AUDIT DALAMAN Encik Zulkarnain Bin Mohd Arshad perakaunan sekolah yang
SETIAUSAHA (Guru Penolong Kanan Pentadbiran) diedarkan dari masa ke masa.

Encik Md Yasin Bin Abdullah 2. Merancang pengurusan
(Guru Penolong Kanan HEM) kewangan sekolah.

Puan Sakilah Binti Mohd Din 3. Menyedia anggaran belanja
Puan Iznawati Binti Ahmad mengurus.

Cik Mariani Binti Mohd Noor 4. Memastikan semua
pembelian/pembayaran dibuat
AHLI JAWATANKUASA Puan Aida Binti Bakar mengikut peraturan kewangan
Ketua Panitia Bahasa Melayu Cik Nurul Afiqah Binti Amin Nordin (pesanan kerajaan, invois/bil,
Ketua Panitia Bahasa Inggeris Encik Ahmad Bin Abd Manah baucer dan cek).
Ketua Panitia Matematik Cik Noorashikin Binti Rusli
Ketua Panitia Sains Puan Nurzikriah Binti Salleh 5. Menyediakan Buku Tunai
Ketua Panitia Pendidikan Islam Encik Mohd Afnan Bin Mohd Rashid Kerajaan /SUWA /Panjar Wang
Ketua Panitia RBT Puan Noresmawati Binti Ismail Runcit.
Ketua Panitia Seni / Muzik Encik Saanoriadan Bin Saadun
Ketua Panitia Pendidikan Jasmani 6 Menyemak dan menandatangai
Kesihatan Puan Siti Nur Zalifah Binti Kamisan penyata kewangan dalam Buku
Ketua Panitia Prasekolah Cik Noor Rashidah Binti Ahmad Jaffri Tunai dan baucer pembayaran.
Ketua Panitia Pendidikan Khas Encik Mohd Afnan Bin Mohd Rashid
Ketua Panitia TMK Puan Nuradilla Tan Binti Abdullah 7 Menyediakan penyata akaun
Ketua Panitia Sejarah Encik Ahmad Hariri Bin Ishak tahunan.
Ketua Panitia Bahasa Arab Puan Norihan Binti Zakaria
Pusat Sumber 8 Melaksanakan tugasan yang
diarahkan oleh Guru Besar dari
semasa ke semasa.

Sekolah Kebangsaan Mambang Berada Dalam Kadaan Kelompok 10 Terbaik Dalam Daerah Pekan Menjelang Tahun 2022

Pengurusan Pentadbiran 42

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2019
SK MAMBANG

5 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SEKOLAH/BILIK-BILIK KHAS

JAWATANKUASA NAMA / JAWATAN PANDUAN TUGAS

PENGERUSI Encik Sohaimi Bin Abdullah 1. Melapor kerosakan dan
(Guru Besar ) keselamatan.
TIMBALAN PENGERUSI
Encik Zulkarnain Bin Mohd Arshad 2. Membaik pulih.
NAIB PENGERUSI 1 (Guru Penolong Kanan Pentadbiran)
3. Merancang kerja-kerja
NAIB PENGERUSI 2 Encik Md Yasin Bin Abdullah penyelenggaraan.
(Guru Penolong Kanan HEM)
NAIB PENGERUSI 3 4. Melaksanakan tugasan yang
Encik Hassan Bin Ahmad diarahkan oleh Guru Besar dari
SETIAUSAHA (Guru Penolong Kanan KoKo) semasa ke semasa.
AHLI JAWATANKUASA
Pejabat Sekolah Puan Fatimah Binti AbdulRahim
Bilik Gerakan/Mesyuarat (Guru Penolong Kanan PKI)

Bilik Guru Puan Nurul Nor’Ashikin Binti Azmi

Bilik SPBT Cik Mariani Binti Mohd Noor
Bilik PSV/Muzik Puan Siti Nor Zalifah Binti Kamisan
Cik Noor Rashidah Binti Ahmad Jaffri
Makmal ICT & Bilik Akses Kendiri Cik Nurul Aiza Amira Binti Mohd Fadzli
(SAL) Puan Rohayu Binti Sulaiman
Surau Cik Nurul Afiqah Binti Amin Nordin
Makmal Sains Puan Shamini Binti Md Zin
Perpustakaan Puan Aida Binti Bakar
Bilik Linus Encik Abdul Hanif Bin Mohd Razawi
Puan Noresmawati Binti Ismail
Bilik Kesihatan Encik Ahmad Suhazli Bin Abd Rahim
Bilik Pengurusan Sukan Encik Mohd Afnan Bin Mohd Rashid
Bilik PPDa
Bilik Media Puan Nurzikriah Binti Salleh
Cik Noorashikin Binti Rusli
Puan Norihan Binti Zakaria
Puan Noresmawati Binti Ismail
En Ahmad Farmizan B Mohamad
Puan Nuradilla Tan Binti Abdullah
Encik Sa‘anoriadan Bin Saadun
Puan Sakilah Binti Mohd Din
Puan Norjalilah Binti Mohd Nor

Sekolah Kebangsaan Mambang Berada Dalam Kadaan Kelompok 10 Terbaik Dalam Daerah Pekan Menjelang Tahun 2022

Pengurusan Pentadbiran 43

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2019
SK MAMBANG

Bilik RBT/KH Encik Ahmad Bin Abd Manah
War Room Tahun 6
Bilik j-QAF Puan Siti Atikah Binti Abd Razak
Dewan Terbuka
Encik Ahmad Hariri Bin Ishak

Puan Nuradilla Tan Binti Abdullah
Puan Nurul Nor’ Ashikin Binti Azmi
Puan Siti Suraya Hanim Binti Che
Rozela
Puan Iznawati Binti Ahmad
Cik Nurhafizah Binti Akasah

6. JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

JAWATANKUASA NAMA / JAWATAN PANDUAN TUGAS

PENGERUSI Encik Sohaimi Bin Abdullah 1. Memastikan semua harta,
barang,perabot yang didapati
PEGAWAI ASET Encik Zulkarnain Bin Mohd Arshad melalui bekalan kerajaan,
pembeliaan, sumbangan atau
SETIAUSAHA Puan Siti Suraya Hanim Binti Che lain-lain direkodkan segera
Rozela sebagai Harta Modal (312),
Daftar Inventori (313) atau
Pegawai Pemeriksa Aset Puan Nurul Nor’ashikin Binti Azmi Bekalan Pejabat (314).

Ahmad Suhazli Bin Abdul Rahim 2. Memastikan sebarang pergerakan
atau harta modal dan inventori
Lembaga Pemeriksa Pelupusan Puan Aida Binti Bakar direkodkan.
Aset Puan Iznawati Binti Ahmad
3. Penyeliaan perabot dengan
Pegawai Perakuan Pelupusan Aset Puan Rohayu Binti Sulaiman menandakan nombor siri dan
melabelkan nama sekolah,
( mekanikal , teknologi elektrik / membaik pulih, serta melapor
untuk kemas kini stok.
pekakasan komputer ) Encik Ahmad Hariri Bin Ishak
4. Mencatat rekod pembaikian
Jawatankuasa Penyiasat Cik Noor Rashidah Binti Ahmad Jaffri sebagaimana dikehendaki dalam
Kehilangan Aset Siti Nurzalifah Binti Kamisan borang-borang daftar.

Pegawai Pemverifikasi Stok Cik Mariani Binti Mohd Noor 5. Membuat semakan sekurang
kurang sekali dalam tempoh
Pegawai Perolehan Puan Raja Mariam Binti Raja Ahmad enam bulan.
Terjudin
Encik Mohd Afnan Bin Mohd Rashid 6. Menguruskan proses hapuskira /
pelupusan aset sekolah untuk
Cik Nurul Aiza Amira Binti Mohd Fadzli tujuan Stok dan Audit.

Pegawai Penerima Puan Noresmawati Binti Ismail 7. Penyeliaan bangunan dengan
AHLI JAWATANKUASA Cik Nurul Afiqah Binti Amin Nordin melapor semua jenis kerosakan.
Puan Norihan Binti Zakaria
Cik Norhafizah Binti Akasah 8. Penyeliaan kabel dan poin
elektrik, paip dan saluran air.

Sekolah Kebangsaan Mambang Berada Dalam Kadaan Kelompok 10 Terbaik Dalam Daerah Pekan Menjelang Tahun 2022

Pengurusan Pentadbiran 44

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2019
SK MAMBANG

AHLI JAWATANKUASA KECIL: Puan Aida Binti Bakar
KETUA PANITIA Cik Nurul Afiqah Binti Amin Nordin
Encik Ahmad Bin Abd Manah
Bahasa Melayu Cik Noorashikin Binti Rusli
Bahasa Inggeris Puan Nurzikriah Binti Salleh
Matematik Encik Mohd Afnan Bin Mohd Rashid
Sains Puan Noresmawati Binti Ismail
Pendidikan Islam Encik Saanoriadan Bin Saadun
RBINTI Puan Siti Nur Zalifah Binti Kamisan
Panatia Seni Visual / Muzik Cik Noor Rashidah Binti Ahmad Jaffri
Pendidikan Jasmani Kesihatan Encik Mohd Afnan Bin Mohd Rashid
Prasekolah Puan Nuradilla Tan Binti Abdullah
Pendidikan Khas Encik Ahmad Hariri Bin Ishak
TMK Puan Norihan Binti Zakaria
Sejarah Encik Ahmad Hariri Bin Ishak
Bahasa Arab
Pusat Sumber
Penyelaras JQaf

Sekolah Kebangsaan Mambang Berada Dalam Kadaan Kelompok 10 Terbaik Dalam Daerah Pekan Menjelang Tahun 2022

Pengurusan Pentadbiran 45

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2019
SK MAMBANG

7. JAWATANKUASA PENGURUSAN BENCANA SEKOLAH

JAWATANKUASA NAMA / JAWATAN PANDUAN TUGAS

PENGERUSI Encik Sohaimi Bin Abdullah 1. Menyediakan segala kemudahan bagi
TIMBALAN PENGERUSI (Guru Besar ) penempatan mangsa bencana .
NAIB PENGERUSI 1
NAIB PENGERUSI 2 Encik Zulkarnain Bin Mohd Arshad 2. Mengadakan mesyuarat sekurang
NAIB PENGERUSI 3 (Guru Penolong Kanan Pentadbiran) kurangnya dua kali setahun
SETIAUSAHA merancang dan memantau persediaan
AHLI JAWATANKUASA Encik Md Yasin Bin Abdullah disamping menyelaras kerjasama
(Guru Penolong Kanan HEM) pihak yang terlibat.

Encik Hassan Bin Ahmad 3. Melaksanakan sepenuhnya P dan P
(Guru Penolong Kanan KoKo) yang dijadualkan dalam program
sekolah.
Puan Fatimah Binti AbdulRahim
(Guru Penolong Kanan PKI) 4. Melaporkan jumlah mangsa yang
terlibat kepada penyelaras di jabatan
Puan Nurul Nor’Ashikin Binti Azmi penedidikan negeri Pahang.

Puan Sakilah Binti Mohd Din 5. Melaporkan kerosakan yang dialami
disebabkan bencana .
Puan Norjalilah Binti Mohd Nor
6. Mendokumentasikan kerosakan yang
disebabkan bencana .

Encik Ahmad Bin Abd Manah

Cik Noor Rashidah Binti Ahmad Jaffri

Puan Shamini Binti Md Zain

Puan Rohayu Binti Sulaiman

Cik Noor Rashidah Binti Ahmad Jaffri

Encik Ahmad Farmizan Bin Mohamad

Puan Norihan Binti Zakaria

Encik Abdul Hanif Bin Mohd Razawi

Encik Mohd Afnan Bin Mohd Rashid

Puan Nurzikriah Binti Salleh

Puan Sakilah Binti Mohd Din
Encik Ahmad Hariri Bin Ishak

Sekolah Kebangsaan Mambang Berada Dalam Kadaan Kelompok 10 Terbaik Dalam Daerah Pekan Menjelang Tahun 2022

Pengurusan Pentadbiran 46

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2019
SK MAMBANG

8 JAWATANKUASA PENGURUSAN DATA DAN MAKLUMAT SEKOLAH

JAWATANKUASA NAMA / JAWATAN PANDUAN TUGAS

PENGERUSI Encik Sohaimi Bin Abdullah 1. Menyemak Jadual Kedatangan dan
(Guru Besar ) mengambil tindakan segera jika
PENGURUS MAKLUMAT / berlaku apa-apa kesilapan
TIMBALAN PENGERUSI Encik Zulkarnain Bin Mohd Arshad atau melaporkan terus kepada GPK
PENOLONG PENGURUS (Guru Penolong Kanan Pentadbiran) HEM.
MAKLUMAT
NAIB PENGERUSI 2 Encik Md Yasin Bin Abdullah 2. Mengumpul data / statistik / EMIS /
(Guru Penolong Kanan HEM) Penyata dalam komputer dan
NAIB PENGERUSI 3 sentiasa dikemaskini.
Encik Hassan Bin Ahmad
SETIAUSAHA (Guru Penolong Kanan KoKo) 3 Menyiapkan dan menghantar
NAIB SETIAUSAHA Penyata Bulanan dan lain-lain
Puan Fatimah Binti AbdulRahim penyata yang dikehendaki oleh
AHLI JAWATANKUASA (Guru Penolong Kanan PKI) Kementerian, JPN dan PPD
Setiausaha Pentadbiran sertamerta mengikut jadual kerja
Setiausaha Kurikulum Encik Mohd Afnan Bin Mohd Rashid yang ditetapkan.
Setiausaha HEM Puan Nurhafizah Binti Akasah
Setiausaha Kokurikulum 4 Menyemak dan memastikan guru-
Setiausaha Peperiksaan Puan Nurul Nor’Ashikin Binti Azmi guru kelas merekod kemasukan
Guru Media Puan Norjalilah Binti Mohd Nor pelajar-pelajar baru ke dalam buku
Penyelaras MBMMBI Puan Rohayu Binti Sulaiman daftar sekolah.
Penyelaras ICT Encik Ahmad Farmizan Bin Mohamad
Penyelaras Aset Puan Shamini Binti Md Zain 5 Mendaftar pelajar-pelajar baru ke
dalam buku daftar sekolah.
Penyelaras Transisi
Pinch & Pemulihan 6 Menyediakan Surat Akuan / Sijil
Penyelaras Jadual Waktu Berhenti bagi pelajar-pelajar dalam
Setiausaha Ladap kelas masing- masing.

Puan Norihan Binti Zakaria

Puan Rohayu Binti Sulaiman

Encik Mohd Afnan Bin Mohd Rashid

Puan Siti Suraya Hanim Bin Che
Rozela

Puan Noresmawati Binti Ismail
Encik Ahmad Farmizan Bin Mohamad
Puan Norjalilah Binti Mohd Nor
Puan Iznawati Binti Ahmad

Sekolah Kebangsaan Mambang Berada Dalam Kadaan Kelompok 10 Terbaik Dalam Daerah Pekan Menjelang Tahun 2022

Pengurusan Pentadbiran 47

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2019
SK MAMBANG

Guru Kelas : Puan Siti Nur Zalifah Binti Kamisan
Prasekolah
Pendidikan Khas Puan Noresmawati Binti Ismail
Tahun 1 Arif Puan Shamini Binti Md Zain
Tahun 1 Bestari
Tahun 2 Arif Puan Siti Atikah Binti Abd. Razak
Tahun 2 Bestari Puan Norihan Binti Zakaria
Tahun 3 Arif
Tahun 3 Bestari Puan Nurzikriah Binti Salleh
Tahun 4 Arif Puan Nurul Nor’Ashikin Binti Azmi
Tahun 4 Bestari
Tahun 5 Arif Puan Nurl Afiqah Binti Amin Nordin
Tahun 5 Bestari Encik Ahmad Bin Abd Manah
Tahun 6 Arif
Puan Nur Adilla Tan Binti Abdullah
JAWATANKUASA Cik Noorashikin Binti rusli

PENGERUSI Puan Sakilah Binti Mohd Din

TIMBALAN PENGERUSI 9. JAWATANKUASA ICT

NAIB PENGERUSI 1 NAMA / JAWATAN PANDUAN TUGAS

NAIB PENGERUSI 2 Encik Sohaimi Bin Abdullah 1 Merancang aktiviti/ program.
(Guru Besar )
NAIB PENGERUSI 3 2 Membuat jadual penggunaan.
Encik Zulkarnain Bin Mohd Arshad
SETIAUSAHA (Guru Penolong Kanan Pentadbiran) 3 Menyelenggara peralatan
AHLI JAWATANKUASA computer
Encik Md Yasin Bin Abdullah
(Guru Penolong Kanan HEM) 4 Membersih daan menceriakan
Makmal Komputer.
Encik Hassan Bin Ahmad
(Guru Penolong Kanan KoKo) 5 Melaksanakan tugasan yang
diarahkan oleh Guru Besar dari
Puan Fatimah Binti AbdulRahim semasa ke semasa
(Guru Penolong Kanan PKI)
6 Menyelaras Frog / Vle
Encik Mohd Afnan Bin Mohd Rashid

Puan Nurhafizah Binti Akasah

Sekolah Kebangsaan Mambang Berada Dalam Kadaan Kelompok 10 Terbaik Dalam Daerah Pekan Menjelang Tahun 2022

Pengurusan Pentadbiran 48

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2019
SK MAMBANG

10. JAWATANKUASA KELAS

JAWATANKUASA NAMA / JAWATAN PANDUAN TUGAS

PENGERUSI Encik Sohaimi Bin Abdullah 1. Mendapatkan selengkapnya
(Guru Besar ) butiran diri pelajar untuk diisi ke
TIMBALAN PENGERUSI dalam jadual kedatangan dan
Encik Zulkarnain Bin Mohd Arshad rekod guru dan fail HEM.
NAIB PENGERUSI 1 (Guru Penolong Kanan Pentadbiran)
2. Memastikan perlantikan ketua
NAIB PENGERUSI 2 Encik Md Yasin Bin Abdullah kelas, penolong ketua, giliran
(Guru Penolong Kanan HEM) bertugas pelajar serta ahli
NAIB PENGERUSI 3 jawatankuasa kelas.
Encik Hassan Bin Ahmad
SETIAUSAHA (Guru Penolong Kanan KoKo) 3. Memastikan peralatan kelas
AHLI JAWATANKUASA mencukupi, kebersihan,
Prasekolah Puan Fatimah Binti AbdulRahim keceriaan dan susunan kelas
Pendidikan Khas (Guru Penolong Kanan PKI) sentiasa terjaga.
Tahun 1 Arif
Tahun 1 Bestari Puan Siti Nur Zalifah Binti Kamisan 4. Membuat kutipan yuran khas,
Tahun 2 Arif Rujuk JKK Pendidikan Khas peperiksaan dan lain-lain yang
Tahun 2 Bestari Puan Noresmawati Binti Ismail dibenarkan oleh pentadbiran
Tahun 3 Arif Puan Shamini Binti Md Zain mengikut jadual yang ditetapkan.
Tahun 3 Bestari
Tahun 4 Arif Puan Siti Atikah Binti Abd. Razak 5. Memastikan resit rasmi sekolah
Tahun 4 Bestari Puan Norihan Binti Zakaria sahaja digunakan.
Tahun 5 Arif
Tahun 5 Bestari Puan Nurzikriah Binti Salleh 6. Serahan wang kutipan ke pejabat
Tahun 6 Arif Puan Nurul Nor’Ashikin Binti Azmi sekolah hendaklah dilaksanakan
Tahun 6 Bestari pada hari kutipan dibuat dan
Puan Nurl Afiqah Binti Amin Nordin pastikan mendapat resit serahan.
Encik Ahmad Bin Abd Manah
7. Memastikan pelajar mempunyai
Puan Nur Adilla Tan Binti Abdullah Buku Teks
Cik Noorashikin Binti rusli
8. Buku tulis dibeli secukupnya dari
Puan Sakilah Binti Mohd Din koperasi sekolah yang
mempunyai logo MSSJ, sekolah
atau Sukom dll yang dibenarkan.

9. Buku Kemajuan Kad-kad
prestasi, kesihatan, disiplin dan
PAFA.

Sekolah Kebangsaan Mambang Berada Dalam Kadaan Kelompok 10 Terbaik Dalam Daerah Pekan Menjelang Tahun 2022

Pengurusan Pentadbiran 49

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2019
SK MAMBANG

11. JAWATANKUASA KELAB GURU DAN KAKITANGAN

JAWATANKUASA NAMA / JAWATAN PANDUAN TUGAS
PENGERUSI
NAIB PENGERUSI Encik Ahmad Farmizan Binti Mohamad
SETIAUSAHA Puan Iznawati Binti Ahmad
BENDAHARI Cik Noor Rashidah Binti Ahmad Jaffri
AHLI JAWATANKUASA Puan Siti Suraya Hanim Binti Che
BIRO KEBAJIKAN Rozela

BIRO LAWATAN Encik Ahmad Hariri Bin Ishak(k)
Encik Mohd Afnan Bin Mohd Rashid
BIRO HADIAH & SUMBANGAN
Puan Rohayu Binti Sulaiman(k)
BIRO JAMUAN Puan Sakilah Binti Mohd Din
Encik Ahmad Bin Abd Manah
BIRO SUKAN
CiK Nurul Aiza Amira Binti Mohd
AHLI JAWATANKUASA KELAB Fadzli(k)
GURU Puan Shamini Binti Md Zain

Puan Nuradilla Tan Abdullah(k)
Puan Norihan Binti Zakaria

Encik Saanoriadan Bin Saadun(k)
Cik Noorashikin Binti Rusli

Semua Guru

Sekolah Kebangsaan Mambang Berada Dalam Kadaan Kelompok 10 Terbaik Dalam Daerah Pekan Menjelang Tahun 2022

Pengurusan Pentadbiran 50

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2019
SK MAMBANG

JAWATANKUASA 11 JAWATANKUASA PIBG PANDUAN TUGAS
YANG DIPERTUA
NAIB YANG DIPERTUA NAMA / JAWATAN
SETIAUSAHA
BENDAHARI En. Azhar B. Abd Ghani
AHLI JAWATANKUASA En. Norisam Bin Ismail
(GURU) Puan Siti Nur Zalifah Binti Kamsani
Encik Abdul Hanif Bin Mohd Razawi
(IBU BAPA)
Encik Ahmad Farmizan Bin Mohamad
PEMERIKSA KIRA-KIRA Puan Norihan Binti Zakaria
Puan Aida Binti Bakar
Puan Nurhafizah Binti Akasah
Cik Noor Rashidah Binti Ahmad Jaffri
Puan Norjalilah Binti Mohd Nor
Encik [email protected] Bin Mat Raih
Encik Ramdan Osman Bin Mohd Said
Encik Rosli a/l Raya
Puan Asliza Binti Apas
Puan Norliza Binti Omar
Puan Zakiah Binti Abdul Latif
Encik Abdul Hafiz Bin Mohd Razawi
Encik Burhanuddin Bin Ab Talib

Sekolah Kebangsaan Mambang Berada Dalam Kadaan Kelompok 10 Terbaik Dalam Daerah Pekan Menjelang Tahun 2022

Pengurusan Pentadbiran 51


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Crowne Plaza Doha West Bay Happenings March & April
Next Book
karekarekodlaveboyasonvrs