The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by B&R, 2019-04-08 09:16:20

Dobra Żywność - Roksana

[[[ HSFVE ^][RSWG TPʚʚ˅˂ʾˆʴˁʴʕ ˝˘˦˧ ˣ˥ˢ˗˨˖˘ˡ˧˘ˠ ˪ˬ˥ˢ˕ͅ˪ ˖˨˞˜˘˥ˡ˜˖˭ˬ˖˛ʟ ˔ ˡ˔ ˢ˕˦˭˔˥˭˘ ˪ˢ˝˘˪ͅ˗˭˧˪˔
ˣˢ˗˞˔˥ˣ˔˖˞˜˘˚ˢʟ ˟˜˗˘˥˘ˠ ˪ ˧˘˝ ˕˥˔ˡκˬ ˝˨κ ˣˢˡ˔˗ ʩʨ ˟˔˧ʡ


ʶ˨˞˜˘˥ˡ˜˖˭˔ ˆˣͅ·˗˭˜˘˟ˡ˜˔ ʟʟ˅˂ʾˆʴˁʴʕ
˨˟ʡ ˀˢ˦˧ˢ˪˔ ʦʨʟ ʦʫʠʤʣʣ ˆ˧˥˭ˬκͅ˪
ˇʸʿʸʹ˂ˁʭ ʤʪ ʥʪʩʨ ʨʥʪ
ʸˀʴʼʿʭ ˦ˣ˥˭˘˗˔˭ʳ˥ˢ˞˦˔ˡ˔ʡˣ˟

ˊˊˊʡ˅˂ʾˆʴˁʴʡ˃ʿ

Ϣ˅ˢ˞˦˔ˡ˔ϡ ˝˔˞ˢ ˣ˥ˢ˗˨˖˘ˡ˧ ˪ˬ˥ˢ˕ͅ˪ ˖˨˞˜˘˥ˡ˜˖˭ˬ˖˛ ˝˘˦˧ ˭ˡ˔ˡ˔ ˡ˔ ˥ˬˡ˞˨ ˥˘˚˜ˢˡ˔˟ˡˬˠʟ
˞˥˔˝ˢ˪ˬˠ ˜ ˭˔˚˥˔ˡ˜˖˭ˡˬˠʡ

ˁ˔˗˥˭ͩ˗ˡˬˠ ˖˘˟˘ˠ ˗˭˜˔·˔˟ˡˢΝ˖˜ ˆˣͅ·˗˭˜˘˟ˡ˜ ˝˘˦˧ ˗͗κ˘ˡ˜˘ ˗ˢ ˣ˘·ˡ˘˚ˢ ˭˔˗ˢ˪ˢ˟˘ˡ˜˔ ˞˟˜˘ˡ˧˔ʟ
˦ˣ˘·ˡ˜˘ˡ˜˘ ˝˘˚ˢ ˢ˖˭˘˞˜˪˔Ή ˜ ˪ˬˠ˔˚˔Ή ˪ ˭˔˞˥˘˦˜˘ ˝˔˞ˢΝ˖˜ ˗ˢ˦˧˔˥˖˭˔ˡˬ˖˛ ˪ˬ˥ˢ˕ͅ˪ʡ ʴ˕ˬ
˧˘˚ˢ ˗ˢ˞ˢˡ˔͙ ˙˜˥ˠ˔ ˣ˥ˢ˪˔˗˭˜ ˕˔˗˔ˡ˜˘ ˦˔˧ˬ˦˙˔˞˖˝˜ ˞˟˜˘ˡ˧˔ʟ ˪ ˣ˥ˢ˖˘˦˔˖˛ ˣ˥ˢ˗˨˞˖ˬ˝ˡˬ˖˛
˦˧ˢ˦˨˝˘ ˦˨˥ˢ˪˖˘ ˡ˔˝˪ˬκ˦˭˘˝ ˝˔˞ˢΝ˖˜ʟ ˪ˣ˥ˢ˪˔˗˭˔ ˡ˔ ˥ˬˡ˘˞ ˡˢ˪˘ʟ ˭ˠˢ˗˘˥ˡ˜˭ˢ˪˔ˡ˘ ˪ˬ˥ˢ˕ˬʟ
ˣ˥ˢ˪˔˗˭͗˖ ˥ͅ˪ˡˢ˖˭˘Νˡ˜˘ ˥ͅκˡ˘ ˙ˢ˥ˠˬ ˥˘˞˟˔ˠˬ ˜ ˣ˥ˢˠˢ˖˝˜ʡ

ʺ˪˔˥˔ˡ˖˝͗ ˡ˔˝˪ˬκ˦˭˘˝ ˝˔˞ˢΝ˖˜ ˦͗ ˖˘˥˧ˬ˙˜˞˔˧ˬʭ
ʼˆ˂ ʬʣʣʤʭ ʥʣʣʫʟ ʶ˘˥˧ˬ˙˜˞˔˧ ʼʹˆ ˔ ˧˔˞κ˘ ˪˗˥ˢκˢˡˬ
˦ˬ˦˧˘ˠ ʻʴʶʶ˃ʡ ʷ˭˜ͩ˞˜ ˭˔˔ˡ˚˔κˢ˪˔ˡ˜˨ ˜
˦˭˖˭˘˚ͅ˟ˡ˘˝ ˨˪˔˗˭˘ ˪ ˭˔˞˥˘˦˜˘ ˝˔˞ˢΝ˖˜
ˣ˥ˢ˗˨˞˧ͅ˪ ˡ˔˦˭˘ ˦·ˢ˗˞ˢΝ˖˜ ˖ˢ ˥ˢ˞˨ ˣˢ˗˕˜˝˔˝͗
˦˘˥˖˔ ˪˦˭ˬ˦˧˞˜˖˛ ˦ˠ˔˞ˢ˦˭ˬʡ


ˁ˔˦˭˘ ˣˢˠ˔˗˞˜ ˠ˟˘˖˭ˡ˘ Ϣ˞˥ͅ˪˞˜ϡ ˪ˬ˥ͅκˡ˜ˢˡ˘
˭ˡ˔˞˜˘ˠ ʽ˔˞ˢΝ͙ ˇ˥˔˗ˬ˖˝˔ʡ ʽ˘˦˧ ˧ˢ ˕˔˥˗˭ˢ
ˣ˥˘˦˧˜κˢ˪˘ ˪ˬ˥ͅκˡ˜˘ˡ˜˘ ˗˟˔ ˡ˔˦˭ˬ˖˛ ˣ˥ˢ˗˨˞˧ͅ˪ʡ
˂˧˥˭ˬˠ˔ˡ˜˘ ˭ˡ˔˞˨ ʽ˔˞ˢΝ͙ ˇ˥˔˗ˬ˖˝˔ ˣˢ˧˪˜˘˥˗˭˔
˝˔˞ˢΝ͙ ˪ˬˡ˜˞˔˝͗˖͗ ˭ ˧˥˔˗ˬ˖ˬ˝ˡ˘˚ˢ ˖˛˔˥˔˞˧˘˥˨ ˜
˦˭˖˭˘˚ͅ˟ˡ˘˝ ˥˘˖˘ˣ˧˨˥ˬ ˢ˗˥ͅκˡ˜˔˝͗˖˘˝ ˡ˔˦˭˘
ˣˢˠ˔˗˞˜ ˢ˗ ˜ˡˡˬ˖˛ ˣ˥ˢ˗˨˞˧ͅ˪ ˧˘˝ ˦˔ˠ˘˝
˞˔˧˘˚ˢ˥˜˜ʡ˔˧˘˚ˢ˥˜˜ʡ ˃ˢ˗˖˭˔˦ ˣ˥ˢ˗˨˞˖˝˜ ˭˔˖˛ˢ˪˔ˡ˘ ˦͗
˞
ˡ˔˝˪ˬκ˦˭˘ʟ ˕˔˥˗˭ˢ ˥˘˦˧˥ˬ˞˖ˬ˝ˡ˘ ˦˧˔ˡ˗˔˥˗ˬ
ˣ˥ˢ˗˨˞˖ˬ˝ˡ˘ʡ ʷ˟˔˧˘˚ˢ ˭ ˧ˬˠ ˪˜ͩ˞˦˭͗ ˗˨ˠ͗
ˣ˥˘˭˘ˡ˧˨˝˘ˠˬ ˡ˔˦˭ ˔˦ˢ˥˧ˬˠ˘ˡ˧ʡ
ιˬ˖˭ˬˠˬ ˊ˦˭ˬ˦˧˞˜ˠ ˆˠ˔˖˭ˡ˘˚ˢʔ


ʶ˨˞˜˘˥ˡ˜˖˭˔ ˆˣͅ·˗˭˜˘˟ˡ˜˔ ʟʟ˅˂ʾˆʴˁʴʕ
˨˟ʡ ˀˢ˦˧ˢ˪˔ ʦʨʟ ʦʫʠʤʣʣ ˆ˧˥˭ˬκͅ˪
ˇʸʿʸʹ˂ˁʭ ʤʪ ʥʪʩʨ ʨʥʪ
ˊˊˊʡ˅˂ʾˆʴˁʴʡ˃ʿ ʸˀʴʼʿʭ ˦ˣ˥˭˘˗˔˭ʳ˥ˢ˞˦˔ˡ˔ʡˣ˟

Ϣ˅ˢ˞˦˔ˡ˔ϡ ˝˔˞ˢ ˣ˥ˢ˗˨˖˘ˡ˧ ˪ˬ˥ˢ˕ͅ˪ ˖˨˞˜˘˥ˡ˜˖˭ˬ˖˛ ˝˘˦˧ ˭ˡ˔ˡ˔ ˡ˔ ˥ˬˡ˞˨ ˥˘˚˜ˢˡ˔˟ˡˬˠʟ
˞˥˔˝ˢ˪ˬˠ ˜ ˭˔˚˥˔ˡ˜˖˭ˡˬˠʡ

ˁ˔˗˥˭ͩ˗ˡˬˠ ˖˘˟˘ˠ ˗˭˜˔·˔˟ˡˢΝ˖˜ ˆˣͅ·˗˭˜˘˟ˡ˜ ˝˘˦˧ ˗͗κ˘ˡ˜˘ ˗ˢ ˣ˘·ˡ˘˚ˢ ˭˔˗ˢ˪ˢ˟˘ˡ˜˔ ˞˟˜˘ˡ˧˔ʟ
˦ˣ˘·ˡ˜˘ˡ˜˘ ˝˘˚ˢ ˢ˖˭˘˞˜˪˔Ή ˜ ˪ˬˠ˔˚˔Ή ˪ ˭˔˞˥˘˦˜˘ ˝˔˞ˢΝ˖˜ ˗ˢ˦˧˔˥˖˭˔ˡˬ˖˛ ˪ˬ˥ˢ˕ͅ˪ʡ ʴ˕ˬ
˧˘˚ˢ ˗ˢ˞ˢˡ˔͙ ˙˜˥ˠ˔ ˣ˥ˢ˪˔˗˭˜ ˕˔˗˔ˡ˜˘ ˦˔˧ˬ˦˙˔˞˖˝˜ ˞˟˜˘ˡ˧˔ʟ ˪ ˣ˥ˢ˖˘˦˔˖˛ ˣ˥ˢ˗˨˞˖ˬ˝ˡˬ˖˛
˦˧ˢ˦˨˝˘ ˦˨˥ˢ˪˖˘ ˡ˔˝˪ˬκ˦˭˘˝ ˝˔˞ˢΝ˖˜ʟ ˪ˣ˥ˢ˪˔˗˭˔ ˡ˔ ˥ˬˡ˘˞ ˡˢ˪˘ʟ ˭ˠˢ˗˘˥ˡ˜˭ˢ˪˔ˡ˘ ˪ˬ˥ˢ˕ˬʟ
ˣ˥ˢ˪˔˗˭͗˖ ˥ͅ˪ˡˢ˖˭˘Νˡ˜˘ ˥ͅκˡ˘ ˙ˢ˥ˠˬ ˥˘˞˟˔ˠˬ ˜ ˣ˥ˢˠˢ˖˝˜ʡ

ʺ˪˔˥˔ˡ˖˝͗ ˡ˔˝˪ˬκ˦˭˘˝ ˝˔˞ˢΝ˖˜ ˦͗ ˖˘˥˧ˬ˙˜˞˔˧ˬʭ
ʼˆ˂ ʬʣʣʤʭ ʥʣʣʫʟ ʶ˘˥˧ˬ˙˜˞˔˧ ʼʹˆ ˔ ˧˔˞κ˘ ˪˗˥ˢκˢˡˬ
˦ˬ˦˧˘ˠ ʻʴʶʶ˃ʡ ʷ˭˜ͩ˞˜ ˭˔˔ˡ˚˔κˢ˪˔ˡ˜˨ ˜
˦˭˖˭˘˚ͅ˟ˡ˘˝ ˨˪˔˗˭˘ ˪ ˭˔˞˥˘˦˜˘ ˝˔˞ˢΝ˖˜
ˣ˥ˢ˗˨˞˧ͅ˪ ˡ˔˦˭˘ ˦·ˢ˗˞ˢΝ˖˜ ˖ˢ ˥ˢ˞˨ ˣˢ˗˕˜˝˔˝͗
˦˘˥˖˔ ˪˦˭ˬ˦˧˞˜˖˛ ˦ˠ˔˞ˢ˦˭ˬʡ


ˁ˔˦˭˘ ˣˢˠ˔˗˞˜ ˠ˟˘˖˭ˡ˘ Ϣ˞˥ͅ˪˞˜ϡ ˪ˬ˥ͅκˡ˜ˢˡ˘
˭ˡ˔˞˜˘ˠ ʽ˔˞ˢΝ͙ ˇ˥˔˗ˬ˖˝˔ʡ ʽ˘˦˧ ˧ˢ ˕˔˥˗˭ˢ
ˣ˥˘˦˧˜κˢ˪˘ ˪ˬ˥ͅκˡ˜˘ˡ˜˘ ˗˟˔ ˡ˔˦˭ˬ˖˛ ˣ˥ˢ˗˨˞˧ͅ˪ʡ
˂˧˥˭ˬˠ˔ˡ˜˘ ˭ˡ˔˞˨ ʽ˔˞ˢΝ͙ ˇ˥˔˗ˬ˖˝˔ ˣˢ˧˪˜˘˥˗˭˔
˝˔˞ˢΝ͙ ˪ˬˡ˜˞˔˝͗˖͗ ˭ ˧˥˔˗ˬ˖ˬ˝ˡ˘˚ˢ ˖˛˔˥˔˞˧˘˥˨ ˜
˦˭˖˭˘˚ͅ˟ˡ˘˝ ˥˘˖˘ˣ˧˨˥ˬ ˢ˗˥ͅκˡ˜˔˝͗˖˘˝ ˡ˔˦˭˘
ˣˢˠ˔˗˞˜ ˢ˗ ˜ˡˡˬ˖˛ ˣ˥ˢ˗˨˞˧ͅ˪ ˧˘˝ ˦˔ˠ˘˝
˞˔˧˘˚ˢ˥˜˜ʡ˔˧˘˚ˢ˥˜˜ʡ ˃ˢ˗˖˭˔˦ ˣ˥ˢ˗˨˞˖˝˜ ˭˔˖˛ˢ˪˔ˡ˘ ˦͗
˞
ˡ˔˝˪ˬκ˦˭˘ʟ ˕˔˥˗˭ˢ ˥˘˦˧˥ˬ˞˖ˬ˝ˡ˘ ˦˧˔ˡ˗˔˥˗ˬ
ˣ˥ˢ˗˨˞˖ˬ˝ˡ˘ʡ ʷ˟˔˧˘˚ˢ ˭ ˧ˬˠ ˪˜ͩ˞˦˭͗ ˗˨ˠ͗
ˣ˥˘˭˘ˡ˧˨˝˘ˠˬ ˡ˔˦˭ ˔˦ˢ˥˧ˬˠ˘ˡ˧ʡ
ιˬ˖˭ˬˠˬ ˊ˦˭ˬ˦˧˞˜ˠ ˆˠ˔˖˭ˡ˘˚ˢʔ


ʶ˨˞˜˘˥ˡ˜˖˭˔ ˆˣͅ·˗˭˜˘˟ˡ˜˔ ʟʟ˅˂ʾˆʴˁʴʕ
˨˟ʡ ˀˢ˦˧ˢ˪˔ ʦʨʟ ʦʫʠʤʣʣ ˆ˧˥˭ˬκͅ˪
ˇʸʿʸʹ˂ˁʭ ʤʪ ʥʪʩʨ ʨʥʪ
ˊˊˊʡ˅˂ʾˆʴˁʴʡ˃ʿ ʸˀʴʼʿʭ ˦ˣ˥˭˘˗˔˭ʳ˥ˢ˞˦˔ˡ˔ʡˣ˟

www.dobra-zywnosc.pl

Szanowni Państwo!


Przedstawiamy Wam kolejne wydanie Magazynu Dobra Żywność!
Znajdziecie w nim naszych kluczowych Partnerów, którzy posiadają w swojej ofercie
ciekawe produkty!

Zobaczcie sami!

GRILLE GAZOWE
Jesteś gotowy na rozpoczęcie nowego

SEZONU GRILLOWEGO?
Zapoznaj się z naszą ofertą!Grille ogrodowe węglowe i gazowe, akcesoria

Przygotowywanie potraw na świeżym powietrzu to idealny sposób na spędzenie
ciepłego, letniego popołudnia, dlatego warto zaopatrzyć się w grill ogrodowy.
Oferujemy Wam różnorodne modele, w tym gazowe i węglowe. Grill gazowy
świetnie sprawdzi się w przydomowym ogrodzie. Wyposażony jest w dużą
powierzchnie rusztu, więc jeśli pragniesz zorganizować przyjęcie dla większej
liczby gości, nada się idealnie.

Mamy także rozwiązanie doskonale sprawdzające się podczas spotkań
Mamy także rozwiązanie doskonale sprawdzające się podczas spotkań
towarzyskich, organizowanych na działce lub w plenerze. Jest nim model
Zjawiskowo eleganckie
węglowy, który dzięki niewielkim rozmiarom oraz łatwości przesuwania, może
być użyty w każdym terenie. Dodatkowo, na chłodne wieczory polecamy Wam CIEPŁO W OGRODZIE
parasole grzewcze, które zapewnią przyjemne ciepło oraz klimatyczny nastrój,
podczas wieczornego relaksu na tarasie.


GRILLE WĘGLOWE


Dobra zabawa przy letnim grillu?


Tylko z GRILLAMI ACTIVA!Bogata oferta i wysokiej jakości grille


ACTIVA MASTERCOOK - ul. Słowackiego 1, 59-400 Jawor, Telefon: (76) 878 06 40, [email protected], www.activa-grill.pl

GRILLE GAZOWE
Jesteś gotowy na rozpoczęcie nowego

SEZONU GRILLOWEGO?
Zapoznaj się z naszą ofertą!Grille ogrodowe węglowe i gazowe, akcesoria

Przygotowywanie potraw na świeżym powietrzu to idealny sposób na spędzenie
ciepłego, letniego popołudnia, dlatego warto zaopatrzyć się w grill ogrodowy.
Oferujemy Wam różnorodne modele, w tym gazowe i węglowe. Grill gazowy
świetnie sprawdzi się w przydomowym ogrodzie. Wyposażony jest w dużą
powierzchnie rusztu, więc jeśli pragniesz zorganizować przyjęcie dla większej
liczby gości, nada się idealnie.

Mamy także rozwiązanie doskonale sprawdzające się podczas spotkań
Mamy także rozwiązanie doskonale sprawdzające się podczas spotkań
towarzyskich, organizowanych na działce lub w plenerze. Jest nim model
Zjawiskowo eleganckie
węglowy, który dzięki niewielkim rozmiarom oraz łatwości przesuwania, może
być użyty w każdym terenie. Dodatkowo, na chłodne wieczory polecamy Wam CIEPŁO W OGRODZIE
parasole grzewcze, które zapewnią przyjemne ciepło oraz klimatyczny nastrój,
podczas wieczornego relaksu na tarasie.


GRILLE WĘGLOWE


Dobra zabawa przy letnim grillu?


Tylko z GRILLAMI ACTIVA!Bogata oferta i wysokiej jakości grille


ACTIVA MASTERCOOK - ul. Słowackiego 1, 59-400 Jawor, Telefon: (76) 878 06 40, [email protected], www.activa-grill.pl

Oferujemy Państwu szeroki wachlarz przetworów owocowych i warzywnych. Produkowane są w samym sercu

Borów Tucholskich ze świeżych owoców oraz warzyw pozyskiwanych z ekologicznie czystych rejonów.

Receptury oparte są na tradycyjnych polskich przepisach. Nie używamy konserwantów i innych dodatków

chemicznych.

Przetwory przez nas oferowane znane są już od lat na rynkach świata.

W chwili obecnej zdecydowaliśmy się wprowadzić nasze produkty na rynek polski pod tradycyjną
nazwą „Borowy Dworek”.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!


www.borowydworek.pl | [email protected] | Tel.: +48 570 258 942

Oferujemy Państwu szeroki wachlarz przetworów owocowych i warzywnych. Produkowane są w samym sercu

Borów Tucholskich ze świeżych owoców oraz warzyw pozyskiwanych z ekologicznie czystych rejonów.

Receptury oparte są na tradycyjnych polskich przepisach. Nie używamy konserwantów i innych dodatków

chemicznych.

Przetwory przez nas oferowane znane są już od lat na rynkach świata.

W chwili obecnej zdecydowaliśmy się wprowadzić nasze produkty na rynek polski pod tradycyjną
nazwą „Borowy Dworek”.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!


www.borowydworek.pl | [email protected] | Tel.: +48 570 258 942

Bezglutenowe GRANO

Dzięki bogatej ofercie firmy GRANO możesz odkrywać
nowe smaki zdrowej kuchni każdego dnia! Dzięki
naszym produktom uzupełnisz braki witamin,
mikro- i makroelementów oraz z łatwością
zapobiegniesz niedoborom pokarmowym.
Przechodząc na dietę bezglutenową rezygnujemy z większości kasz, makaronów oraz innych
produktów na bazie mąki z ziaren zbóż. Badania wykazują, iż szereg produktów naturalnie
bezglutenowych wtórnie zanieczyszcza się glutenem. Stała kontrola oraz czytanie etykiet znacznie
wydłuża czas trwania zakupów – w sklepie GRANO masz 100% gwarancji bezglutenowości każdego
produktu, co potwierdza licencjonowany znak czystego kłosa.

Nas
Nasze mąki to także bogactwo błonnika odpowiedzialnego za prawidłowe trawienie oraz rutyny
uszczelniającej naczynia krwionośne. W czasie spożywania produktów z mąk GRANO następuje
regeneracja kosmków jelita cienkiego, co znacznie usprawnia proces wchłaniania składników
odżywczych. Dodatkowo GRANO to produkty 100% naturalne, bez barwników, polepszaczy smaku
czy konserwantów. Wybierz zdrowo – wybierz GRANO.


GRANO: Niedźwiady 59A, 62-800 Kalisz, tel. 692 343 056 | tel. +48 62 764 29 21 www.grano.pl | [email protected]

Bezglutenowe GRANO

Dzięki bogatej ofercie firmy GRANO możesz odkrywać
nowe smaki zdrowej kuchni każdego dnia! Dzięki
naszym produktom uzupełnisz braki witamin,
mikro- i makroelementów oraz z łatwością
zapobiegniesz niedoborom pokarmowym.
Przechodząc na dietę bezglutenową rezygnujemy z większości kasz, makaronów oraz innych
produktów na bazie mąki z ziaren zbóż. Badania wykazują, iż szereg produktów naturalnie
bezglutenowych wtórnie zanieczyszcza się glutenem. Stała kontrola oraz czytanie etykiet znacznie
wydłuża czas trwania zakupów – w sklepie GRANO masz 100% gwarancji bezglutenowości każdego
produktu, co potwierdza licencjonowany znak czystego kłosa.

Nas
Nasze mąki to także bogactwo błonnika odpowiedzialnego za prawidłowe trawienie oraz rutyny
uszczelniającej naczynia krwionośne. W czasie spożywania produktów z mąk GRANO następuje
regeneracja kosmków jelita cienkiego, co znacznie usprawnia proces wchłaniania składników
odżywczych. Dodatkowo GRANO to produkty 100% naturalne, bez barwników, polepszaczy smaku
czy konserwantów. Wybierz zdrowo – wybierz GRANO.


GRANO: Niedźwiady 59A, 62-800 Kalisz, tel. 692 343 056 | tel. +48 62 764 29 21 www.grano.pl | [email protected]

W sercc Naturr
Jesteśmy Okręgową Spółdzielnią Mleczarką z ponad 90-letnią tradycją. W naszej

ofercie znajdziesz między innymi mleko, twarogi, śmietanki i masła.


Najwyższą jakość produktów uzyskaliśmy nie tylko dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu, ale przede wszystkim dzięki
wykwalifikowanym pracownikom i zaufanym dostawcom.

O rozwoju naszej firmy decydują nasi klienci i wymagania, jakie nam stawiają. Dlatego spełniamy je zarówno w zakresie bezpieczeństwa
zdrowotnego żywności na podstawie analizy HACCP i wymagań standardu IFS (International Food Standard). Potwierdzeniem tych działań
są certyfikaty wydane przez międzynarodową jednostkę certyfikującą – Lloyd’s Register.

W kwietniu wprowadziliśmy nowe wygodne opakowania z nakrętką i zmieniliśmy szatę graficzną naszych
produktów. Chcemy, aby nikt nie miał wątpliwości, że najlepsze mleko pochodzi z regionu sieradzkiego!
Nieustannie usprawniamy procesy produkcyjne, aby dostarczyć najwyższej jakości produkty mleczne, które
codziennie trafiają na stoły tysięcy klientów.OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA WART-MILK
ul. Wojska Polskiego 41/45, 98-200 Sieradz

WWW.OSMSIERADZ.PL | [email protected]

W sercc Naturr
Jesteśmy Okręgową Spółdzielnią Mleczarką z ponad 90-letnią tradycją. W naszej

ofercie znajdziesz między innymi mleko, twarogi, śmietanki i masła.


Najwyższą jakość produktów uzyskaliśmy nie tylko dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu, ale przede wszystkim dzięki
wykwalifikowanym pracownikom i zaufanym dostawcom.

O rozwoju naszej firmy decydują nasi klienci i wymagania, jakie nam stawiają. Dlatego spełniamy je zarówno w zakresie bezpieczeństwa
zdrowotnego żywności na podstawie analizy HACCP i wymagań standardu IFS (International Food Standard). Potwierdzeniem tych działań
są certyfikaty wydane przez międzynarodową jednostkę certyfikującą – Lloyd’s Register.

W kwietniu wprowadziliśmy nowe wygodne opakowania z nakrętką i zmieniliśmy szatę graficzną naszych
produktów. Chcemy, aby nikt nie miał wątpliwości, że najlepsze mleko pochodzi z regionu sieradzkiego!
Nieustannie usprawniamy procesy produkcyjne, aby dostarczyć najwyższej jakości produkty mleczne, które
codziennie trafiają na stoły tysięcy klientów.OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA WART-MILK
ul. Wojska Polskiego 41/45, 98-200 Sieradz

WWW.OSMSIERADZ.PL | [email protected]

TRADYCJA I PASJASERVING HIGHGROVE SINCE 1987Hurtownia Zdrowej żywności „Falafel s.c.” rok zał
2013 (Produkty wegańskie i bezglutenowe).
Falafel to kotlecik z ciecierzycy; popularny
Falafel to kotlecik z ciecierzycy; popularny
przysmak wegetariański, wywodzący się z krajów
arabskich. Jego korzenie sięgają Egiptu Faraona.
Nasze falafele można było kupić już w 1948r. na
ulicach Damaszku. Wtedy robił je mój dziadek,
dziś z naszej rodzinnej receptury korzystam razem
z ojcem. Smak falafeli nie zmienił się od dziesiątek
z ojcem. Smak falafeli nie zmienił się od dziesiątek
lat. Wytwarzamy je ręcznie a do produkcji
używamy najlepszego gatunku ciecierzycy.
Rozwijamy się w kierunku branży gastronomicznej
i zdrowej żywności.


FALAFEL

Falafel wyprodukowany zgodnie
z tradycjnym przepisem.

FALAFEL S.C. | UL. GROTA ROWECKIEGO 8A | 95 – 200 PABIANICE | TEL. KOM. +48 511 916 184 | WWW.FALAFELFOOD.PL | [email protected]

TRADYCJA I PASJASERVING HIGHGROVE SINCE 1987Hurtownia Zdrowej żywności „Falafel s.c.” rok zał
2013 (Produkty wegańskie i bezglutenowe).
Falafel to kotlecik z ciecierzycy; popularny
Falafel to kotlecik z ciecierzycy; popularny
przysmak wegetariański, wywodzący się z krajów
arabskich. Jego korzenie sięgają Egiptu Faraona.
Nasze falafele można było kupić już w 1948r. na
ulicach Damaszku. Wtedy robił je mój dziadek,
dziś z naszej rodzinnej receptury korzystam razem
z ojcem. Smak falafeli nie zmienił się od dziesiątek
z ojcem. Smak falafeli nie zmienił się od dziesiątek
lat. Wytwarzamy je ręcznie a do produkcji
używamy najlepszego gatunku ciecierzycy.
Rozwijamy się w kierunku branży gastronomicznej
i zdrowej żywności.


FALAFEL

Falafel wyprodukowany zgodnie
z tradycjnym przepisem.

FALAFEL S.C. | UL. GROTA ROWECKIEGO 8A | 95 – 200 PABIANICE | TEL. KOM. +48 511 916 184 | WWW.FALAFELFOOD.PL | [email protected]

A GDYBY TAK


WYDŁUŻYĆ ROK O JEDEN DZIEŃ?

Niemożliwe?iemożliwe? Na pewno nie dla nas! Wiemy, że szybki
N
posiłek może być pyszny i wartościowy – dlatego chcemy
dać Ci coś, dzięki czemu będziesz mieć więcej czasu dla
siebie. Pożywne produkty złożone z naturalnych
składników, dobranych z największą starannością.

Jesteśmy grupą miłośników zdrowego stylu życia, którzy
Jesteśmy
postanowili połączyć zdobyte w branży spożywczej
doświadczenia. Od 2016 roku działamy więc jako
OneDayMore Sp. z o.o. sp. k. – firma z polskim kapitałem.
Razem mamy jeden cel – tworzyć idealnie smaczne
i pożywne propozycje, na 366 dni w roku. Pomaga nam
w w tym technologiczne know-how – nasza w pełni
zautomatyzowana linia produkcyjna, spełniająca najwyższe
światowe standardy. Korzystamy wyłącznie z różnorodnych
składników dostarczonych przez sprawdzonych, zaufanych
dostawców, do minimum ograniczamy użycie soli i cukru,
nie stosujemy sztucznych dodatków, a nasza strona
internetowa oraz etykiety opakowań pełne są cennych
informacji
informacji na temat składników oraz właściwości naszych
produktów. W ich komponowanie wkładamy też ogromną pasję – i oto
dlaczego nasza praca przynosi tak pyszne efekty! Teraz tą pasją pragniemy zarazić
także Ciebie. Do wyboru masz wiele propozycji na naturalną dawkę energii,
zamkniętych w poręcznych i estetycznych opakowaniach, stworzonych z myślą
o Twoich rozmaitych codziennych potrzebach. Spróbuj każdej z naszych Musli i
Snacks i przekonaj się, który smak zostanie z Tobą na dłużej. Już za chwilę w ofercie
pojawią się również nowości - owsianki, które rozgrzeją każdy zimowy poranek!


Wybierz produkty dopasowane do Ciebie


Infolinia: +48 61 670 40 45
onedaymore.pl

A GDYBY TAK


WYDŁUŻYĆ ROK O JEDEN DZIEŃ?

N
Niemożliwe?iemożliwe? Na pewno nie dla nas! Wiemy, że szybki
posiłek może być pyszny i wartościowy – dlatego chcemy
dać Ci coś, dzięki czemu będziesz mieć więcej czasu dla
siebie. Pożywne produkty złożone z naturalnych
składników, dobranych z największą starannością.

Jesteśmy grupą miłośników zdrowego stylu życia, którzy
Jesteśmy
postanowili połączyć zdobyte w branży spożywczej
doświadczenia. Od 2016 roku działamy więc jako
OneDayMore Sp. z o.o. sp. k. – firma z polskim kapitałem.
Razem mamy jeden cel – tworzyć idealnie smaczne
i pożywne propozycje, na 366 dni w roku. Pomaga nam
w w tym technologiczne know-how – nasza w pełni
zautomatyzowana linia produkcyjna, spełniająca najwyższe
światowe standardy. Korzystamy wyłącznie z różnorodnych
składników dostarczonych przez sprawdzonych, zaufanych
dostawców, do minimum ograniczamy użycie soli i cukru,
nie stosujemy sztucznych dodatków, a nasza strona
internetowa oraz etykiety opakowań pełne są cennych
informacji
informacji na temat składników oraz właściwości naszych
produktów. W ich komponowanie wkładamy też ogromną pasję – i oto
dlaczego nasza praca przynosi tak pyszne efekty! Teraz tą pasją pragniemy zarazić
także Ciebie. Do wyboru masz wiele propozycji na naturalną dawkę energii,
zamkniętych w poręcznych i estetycznych opakowaniach, stworzonych z myślą
o Twoich rozmaitych codziennych potrzebach. Spróbuj każdej z naszych Musli i
Snacks i przekonaj się, który smak zostanie z Tobą na dłużej. Już za chwilę w ofercie
pojawią się również nowości - owsianki, które rozgrzeją każdy zimowy poranek!


Wybierz produkty dopasowane do Ciebie


Infolinia: +48 61 670 40 45
onedaymore.pl

PRODUKTY BEZGLUTENOWE
Gofry bez glutenu – gotowa mieszanka

Chrupiące na zewnątrz i puszyste w środku. Dzięki dużej
zawartości mąki z quinoa mają wyjątkowy, lekko orzechowy
aromat. Odpowiednio dobrane składniki mieszanki i receptura
przygotowana przez dietetyka to gwarancja udanych, pysznych
i pełnowartościowych gofrów. Przygotuj je na słodko lub słono.

Brownie bez glutenu – gotowa mieszanka


Stawiamy na naturalny Mocno czekoladowe brownie na bazie mąki z amarantusa jest
skład i wysoką jakość. źródłem żelaza, magnezu, wapnia oraz błonnika. Zawartość
Produkty Livity są starannie cukru kokosowego sprawia, że ciasto ma delikatną karmelową
selekcjonowane, a nutę. A wszystko to sprawia, że bezglutenowe słodycze mogą
receptury gotowych dań być pyszne.
i i mieszanek opracowane
przez dietetyka i szefa
kuchni.
Pizza bez glutenu – gotowa mieszanka

Pizza Livity to nie tylko smak i chrupkość, którą w pizzy uwielbiasz, to
też pełnowartościowy i bezglutenowy skład. Gotowa mieszanka
opracowana przez dietetyków to przepis na prostą i pyszną pizzę.
Przygotowane ciasto wystarczy posmarować sosem pomidorowym,
posypać serem i dodać ulubione składniki.
Szybkie danie bezglutenowe

INDIE - Bezglutenowy, pożywny i aromatyczny Nowość
posiłek gotowy w 15 minut. To unikalna kompozycja Nowa linia produktów Livity
na bazie soczewicy, z suszonymi i liofilizowanymi
warzywami oraz autentycznymi przyprawami WODA KOKOSOWA
nadającymi daniu niepowtarzalny indyjski smak.
Woda kokosowa to źródło zdrowia i energii. Doskonale
TAJLANIA - Bezglutenowy, pożywny nawadnia organizm i uzupełnia elektrolity w organizmie.
i aromatyczny posiłek gotowy w 15 minut.
To unikalna kompozycja na bazie brązowego ryżu, Pozyskiwana jest z wnętrza młodego kokosa. Nie potrzebuje
z suszonymi i liofilizowanymi warzywami oraz sztucznego dodatku cukru, aby była orzeźwiająca i słodka.
autentycznymi przyprawami nadającymi daniu Woda kokosowa ze względu na swój skład jest bardzo łatwo
niepowtarzalny tajski smak. przyswajalna dla naszego organizmu.
Szybkie dania zdobyły pierwsze miejsce Możesz spróbować trzech smaków wody kokosowej Livity.
w kategorii „Innowacja spożywcza” w konkursie
Perły Rynku FMCG 2018.
www.livity.pl Pieńków 147A | 05-152 Czosnów


[email protected] +48 22 380 44 00

PRODUKTY BEZGLUTENOWE
Gofry bez glutenu – gotowa mieszanka

Chrupiące na zewnątrz i puszyste w środku. Dzięki dużej
zawartości mąki z quinoa mają wyjątkowy, lekko orzechowy
aromat. Odpowiednio dobrane składniki mieszanki i receptura
przygotowana przez dietetyka to gwarancja udanych, pysznych
i pełnowartościowych gofrów. Przygotuj je na słodko lub słono.

Brownie bez glutenu – gotowa mieszanka


Stawiamy na naturalny Mocno czekoladowe brownie na bazie mąki z amarantusa jest
skład i wysoką jakość. źródłem żelaza, magnezu, wapnia oraz błonnika. Zawartość
Produkty Livity są starannie cukru kokosowego sprawia, że ciasto ma delikatną karmelową
selekcjonowane, a nutę. A wszystko to sprawia, że bezglutenowe słodycze mogą
receptury gotowych dań być pyszne.
i i mieszanek opracowane
przez dietetyka i szefa
kuchni.
Pizza bez glutenu – gotowa mieszanka

Pizza Livity to nie tylko smak i chrupkość, którą w pizzy uwielbiasz, to
też pełnowartościowy i bezglutenowy skład. Gotowa mieszanka
opracowana przez dietetyków to przepis na prostą i pyszną pizzę.
Przygotowane ciasto wystarczy posmarować sosem pomidorowym,
posypać serem i dodać ulubione składniki.
Szybkie danie bezglutenowe

INDIE - Bezglutenowy, pożywny i aromatyczny Nowość
posiłek gotowy w 15 minut. To unikalna kompozycja Nowa linia produktów Livity
na bazie soczewicy, z suszonymi i liofilizowanymi
warzywami oraz autentycznymi przyprawami WODA KOKOSOWA
nadającymi daniu niepowtarzalny indyjski smak.
Woda kokosowa to źródło zdrowia i energii. Doskonale
TAJLANIA - Bezglutenowy, pożywny nawadnia organizm i uzupełnia elektrolity w organizmie.
i aromatyczny posiłek gotowy w 15 minut.
To unikalna kompozycja na bazie brązowego ryżu, Pozyskiwana jest z wnętrza młodego kokosa. Nie potrzebuje
z suszonymi i liofilizowanymi warzywami oraz sztucznego dodatku cukru, aby była orzeźwiająca i słodka.
autentycznymi przyprawami nadającymi daniu Woda kokosowa ze względu na swój skład jest bardzo łatwo
niepowtarzalny tajski smak. przyswajalna dla naszego organizmu.
Szybkie dania zdobyły pierwsze miejsce Możesz spróbować trzech smaków wody kokosowej Livity.
w kategorii „Innowacja spożywcza” w konkursie
Perły Rynku FMCG 2018.
www.livity.pl Pieńków 147A | 05-152 Czosnów


[email protected] +48 22 380 44 00

www.dobra-zywnosc.pl


Click to View FlipBook Version