The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by B&R, 2018-05-22 05:27:10

MagArt22 MikaUrbaniak

K ALINA

Jeśli słyszałeś już wszystko i poszukujesz czegoś nowego…

Zachwyć się nowoczesnymi brzmieniami KALINA live
band, wsłuchaj się w utkane codziennością tek-
sty. Przeżyj niezwykły wieczór przy dźwiękach
harfy, elektroniki, gitar, syntezatorów i perkusji

KALINA to artystka wszechstronna, szerszej wi-
downi znana z seriali, filmów i teatru. We wrześniu
wydała debiutancką płytę „Czyste Szumienie”.
Znajduje się na niej kilkanaście autorskich utworów
w języku polskim. Płycie patronuje między innymi
radiowa Trójka, Magazyn K Mag i Legalna Kultura.
KALINA jest też autorką i wykonawczynią piosen-
ki znanej z czołówki nowego serialu „Za Marzenia”.

Album „Czyste Szumienie” wciąż zbiera doskonałe recenzje, został okrzyknięty najciekawszym
debiutem 2017 roku! To oryginalna, muzyczna propozycja najwyższej próby, wymykająca się
klasyfikacjom i pomimo przebojowego potencjału zdecydowanie odmienna od przeważającej
większości krajowych produkcji. Ta muzyka to stan umysłu. Przebojowość i melancholia, w której
przejrzą się z rozkoszą fani nowoczesnej muzyki filmowej, wrażliwcy i poszukiwacze sensu istnienia.


KALINA koncertowo debiutowała w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej,
wypełniając salę po brzegi. Znakomite warunki głosowe artystki i piękna oprawa składają się na
niezwykłe widowisko muzyczne. KALINA na żywo gwarantuje niepowtarzal-
ny klimat będący połączeniem barwnej energii i dziewczyńskiej charyzmy.
.
Na scenie KALINA śpiewa i gra na harfie, a akompaniuje jej profesjo-
nalny zespół składający się z młodych, ale doświadczonych muzyków.


KALINA live band wyruszyli w trasę koncertową. Wystę-
pują m.in. w warszawskim klubie SPATiF, w Poznaniu na
festiwalu ENEA Spring Break, na festiwalu Dźwięki Słów w Lublinie czy
w plenerze, na plaży w Chałupach podczas koncertów Radia Zet Chilli.


Jeśli chcesz by KALINA zagrała w twoim mieście, na even-
cie firmowym, festiwalu lub organizowanym przez Ciebie
koncercie, zapraszamy do kontaktu przez stronę www.kalinasongs.pl


Kalinasongs.pl
Kontakt do Managera KALINY: tel. 506 955 942 | [email protected]


K ALINA

Jeśli słyszałeś już wszystko i poszukujesz czegoś nowego…

Zachwyć się nowoczesnymi brzmieniami KALINA live
band, wsłuchaj się w utkane codziennością tek-
sty. Przeżyj niezwykły wieczór przy dźwiękach
harfy, elektroniki, gitar, syntezatorów i perkusji

KALINA to artystka wszechstronna, szerszej wi-
downi znana z seriali, filmów i teatru. We wrześniu
wydała debiutancką płytę „Czyste Szumienie”.
Znajduje się na niej kilkanaście autorskich utworów
w języku polskim. Płycie patronuje między innymi
radiowa Trójka, Magazyn K Mag i Legalna Kultura.
KALINA jest też autorką i wykonawczynią piosen-
ki znanej z czołówki nowego serialu „Za Marzenia”.

Album „Czyste Szumienie” wciąż zbiera doskonałe recenzje, został okrzyknięty najciekawszym
debiutem 2017 roku! To oryginalna, muzyczna propozycja najwyższej próby, wymykająca się
klasyfikacjom i pomimo przebojowego potencjału zdecydowanie odmienna od przeważającej
większości krajowych produkcji. Ta muzyka to stan umysłu. Przebojowość i melancholia, w której
przejrzą się z rozkoszą fani nowoczesnej muzyki filmowej, wrażliwcy i poszukiwacze sensu istnienia.


KALINA koncertowo debiutowała w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej,
wypełniając salę po brzegi. Znakomite warunki głosowe artystki i piękna oprawa składają się na
niezwykłe widowisko muzyczne. KALINA na żywo gwarantuje niepowtarzal-
ny klimat będący połączeniem barwnej energii i dziewczyńskiej charyzmy.
.
Na scenie KALINA śpiewa i gra na harfie, a akompaniuje jej profesjo-
nalny zespół składający się z młodych, ale doświadczonych muzyków.


KALINA live band wyruszyli w trasę koncertową. Wystę-
pują m.in. w warszawskim klubie SPATiF, w Poznaniu na
festiwalu ENEA Spring Break, na festiwalu Dźwięki Słów w Lublinie czy
w plenerze, na plaży w Chałupach podczas koncertów Radia Zet Chilli.


Jeśli chcesz by KALINA zagrała w twoim mieście, na even-
cie firmowym, festiwalu lub organizowanym przez Ciebie
koncercie, zapraszamy do kontaktu przez stronę www.kalinasongs.pl


Kalinasongs.pl
Kontakt do Managera KALINY: tel. 506 955 942 | [email protected]


1SBXEPQPEPCOJF OBEBM OBKMFQT[Z LPCJFDZ H’PT QPMTLJFK TDFOZ NV[ZD[OFK


.FMV[ZOB .JTUFS PG "NFSJDB 4[LMBOB QPHPEB %SPHB 1BOJ [ 57 5BOJFD QJOHXJOB OB T[LMF

4’PXB 4[QJMLJ 1P OJFCJFTLJN OJFCJF J XJFMF JOOZDI

,PODFSU QF’FO QS[FCPKØX OB QMFOFSZ EV[F J NB’F FWFOUZ UBL[F X LBNFSBMOFK BLVTUZD[OFK XFSTKJ888 0453084," 1- t 1*053!/*&8*"3084,* 1- t 5&-


1SBXEPQPEPCOJF OBEBM OBKMFQT[Z LPCJFDZ H’PT QPMTLJFK TDFOZ NV[ZD[OFK


.FMV[ZOB .JTUFS PG "NFSJDB 4[LMBOB QPHPEB %SPHB 1BOJ [ 57 5BOJFD QJOHXJOB OB T[LMF

4’PXB 4[QJMLJ 1P OJFCJFTLJN OJFCJF J XJFMF JOOZDI

,PODFSU QF’FO QS[FCPKØX OB QMFOFSZ EV[F J NB’F FWFOUZ UBL[F X LBNFSBMOFK BLVTUZD[OFK XFSTKJ888 0453084," 1- t 1*053!/*&8*"3084,* 1- t 5&-


&SIW_JO 8NPTWT\XPN N 2FOF 8NPTWT\XPF _ _JXUTÍJR
: SURJUDPLH SLRVHQNL $QGU]HMD 6LNRURZVNLHJR ZRNDOLVW\ ZLHOROHWQLHJR OLGHUD
*UXS\ SRG %XGÇ L DXWRUD ZLÛNV]RĝFL MHM XWZRUµZ W\P UD]HP Z GXHFLH ] FµUNÇ DUW\VW\
0DMÇ 6LNRURZVNÇ SU]\ ZVSDUFLX MHGQHJR ] QDMOHSV]\FK SROVNLFK JLWDU]\VWµZ -DFND .UµOLND RUD] DMÇ 6LNRURZVNÇ SU]\ ZVSDUFLX MHGQHJR ] QDMOHSV]\FK SROVNLFK JLWDU]\VWµZ -DFND .UµOLND RUD]
0
*HUWUXG\ 6]\PDĆVNLHM L 7RPDV]D .XSFD $UW\VWD SU]HSURZDG]D ZLG]µZ SU]H] ĝZLDW VZRLFK
QDMZLÛNV]\FK SU]HERMµZ QDSLVDQ\FK GOD JUXS\ 3RG %XGÇ .DS NDS SĄ\QÇ Ą]\ F]\ ĝSLHZDQ\FK
SR]D QLÇ WDNLFK MDN .UDNµZ 3LZQD /HF] SµNL FR ľ\MHP\ 1D FDĄRĝÉ 1LH SU]HQRĝFLH QDP
VWROLF\ GR .UDNRZD $OH WR MXľ E\ĄR RUD] SRFKRG]ÇFH ] WU]HFK ZVSµOQLH QDJUDQ\FK ] 0DMÇ SĄ\W
.UDNµZ 6DORQLNL 6SUDZD URG]LQQD 2NQR QD 3ODQW\

3URMHNW MHVW SRĄÇF]HQLHP GZµFK PX]\F]Q\FK SRNROHĆ L NXOWXU SROVNLHM RUD] JUHFNLHM URMHNW MHVW SRĄÇF]HQLHP GZµFK PX]\F]Q\FK SRNROHĆ L NXOWXU SROVNLHM RUD] JUHFNLHM
3
RSRZLHĝFLÇ R URG]LQLH NWµUD ĄÇF]\ GZLH WUDG\FMH MHGQDN ]DZV]H ] QDFLVNLHP QD LFK Z\PRZÛ
OLU\]P ] WH]Ç ľH NRQVHNZHQWQD SRHW\FND Z\SRZLHGļ PRľH RSU]HÉ VLÛ NRPHUFML $ Z WOH
URG]LQQH PLDVWR $QGU]HMD 6 .UDNµZ


: RNUHVLH ĝZLÇWHF]Q\P SDVWRUDĄNL QDSLVDQH SU]H] $QGU]HMD 6LNRURZVNLHJR
] SĄ\W\ ĜQLHJX FLHQLXWNL RSĄDWHN RUD] NROÛG\ WUDG\F\MQH

: SURJUDPLH XG]LDĄ ELRUÇ
$QGU]HM 6LNRURZVNL Ȃ ĝSLHZ JLWDUD
0DMD 6LNRURZVND Ȃ ĝSLHZ
*HUWUXGD 6]\PDĆVND Ȃ SHUNXVMD
-DFHN .UµOLN -DURVĄDZ 0HXVDFHN .UµOLN -DURVĄDZ 0HXV Ȃ JLWDU\
-
7RPDV] .XSLHFȂ NRQWUDEDV
RUD] $OHN *DODV UHDOL]DWRU GļZLÛNX
&]DV WUZDQLD RN PLQ


2UJDQL]DWRU ]DSHZQLD
ȏ DSDUDWXUÛ QDJĄDĝQLDMÇFÇ ZJ ULGHUD ]HVSRĄX
ȏ RĝZLHWOHQLH
ȏ QRFOHJL QRFOHJL
ȏ
ȏ ]ZURW NRV]WµZ SU]HMD]GX NP 9$7

2UJDQL]DWRU SRNU\ZD ZV]HONLH NRV]W\ WDQWLHP DXWRUVNLFK SĄDWQ\FK QD U]HF] =$L.6

\\\ FSIW_JOXNPTWT\XPN UQ a \\\ RFOFXNPTWT\XPF UQ\\\ KFHJGTTP HTR FSIW_JO XNPTWT\XPN
\\\ KFHJGTTP HTR RFOF 8NPTWT\XPF

(MFWNPQNF 2TYXNTZ 8NPTWT\XPF a NRUWJXFWNFY%XNPTWT\XPF UQ


&SIW_JO 8NPTWT\XPN N 2FOF 8NPTWT\XPF _ _JXUTÍJR
: SURJUDPLH SLRVHQNL $QGU]HMD 6LNRURZVNLHJR ZRNDOLVW\ ZLHOROHWQLHJR OLGHUD
*UXS\ SRG %XGÇ L DXWRUD ZLÛNV]RĝFL MHM XWZRUµZ W\P UD]HP Z GXHFLH ] FµUNÇ DUW\VW\
0DMÇ 6LNRURZVNÇ SU]\ ZVSDUFLX MHGQHJR ] QDMOHSV]\FK SROVNLFK JLWDU]\VWµZ -DFND .UµOLND RUD] DMÇ 6LNRURZVNÇ SU]\ ZVSDUFLX MHGQHJR ] QDMOHSV]\FK SROVNLFK JLWDU]\VWµZ -DFND .UµOLND RUD]
0
*HUWUXG\ 6]\PDĆVNLHM L 7RPDV]D .XSFD $UW\VWD SU]HSURZDG]D ZLG]µZ SU]H] ĝZLDW VZRLFK
QDMZLÛNV]\FK SU]HERMµZ QDSLVDQ\FK GOD JUXS\ 3RG %XGÇ .DS NDS SĄ\QÇ Ą]\ F]\ ĝSLHZDQ\FK
SR]D QLÇ WDNLFK MDN .UDNµZ 3LZQD /HF] SµNL FR ľ\MHP\ 1D FDĄRĝÉ 1LH SU]HQRĝFLH QDP
VWROLF\ GR .UDNRZD $OH WR MXľ E\ĄR RUD] SRFKRG]ÇFH ] WU]HFK ZVSµOQLH QDJUDQ\FK ] 0DMÇ SĄ\W
.UDNµZ 6DORQLNL 6SUDZD URG]LQQD 2NQR QD 3ODQW\

3URMHNW MHVW SRĄÇF]HQLHP GZµFK PX]\F]Q\FK SRNROHĆ L NXOWXU SROVNLHM RUD] JUHFNLHM URMHNW MHVW SRĄÇF]HQLHP GZµFK PX]\F]Q\FK SRNROHĆ L NXOWXU SROVNLHM RUD] JUHFNLHM
3
RSRZLHĝFLÇ R URG]LQLH NWµUD ĄÇF]\ GZLH WUDG\FMH MHGQDN ]DZV]H ] QDFLVNLHP QD LFK Z\PRZÛ
OLU\]P ] WH]Ç ľH NRQVHNZHQWQD SRHW\FND Z\SRZLHGļ PRľH RSU]HÉ VLÛ NRPHUFML $ Z WOH
URG]LQQH PLDVWR $QGU]HMD 6 .UDNµZ


: RNUHVLH ĝZLÇWHF]Q\P SDVWRUDĄNL QDSLVDQH SU]H] $QGU]HMD 6LNRURZVNLHJR
] SĄ\W\ ĜQLHJX FLHQLXWNL RSĄDWHN RUD] NROÛG\ WUDG\F\MQH

: SURJUDPLH XG]LDĄ ELRUÇ
$QGU]HM 6LNRURZVNL Ȃ ĝSLHZ JLWDUD
0DMD 6LNRURZVND Ȃ ĝSLHZ
*HUWUXGD 6]\PDĆVND Ȃ SHUNXVMD
-DFHN .UµOLN -DURVĄDZ 0HXVDFHN .UµOLN -DURVĄDZ 0HXV Ȃ JLWDU\
-
7RPDV] .XSLHFȂ NRQWUDEDV
RUD] $OHN *DODV UHDOL]DWRU GļZLÛNX
&]DV WUZDQLD RN PLQ


2UJDQL]DWRU ]DSHZQLD
ȏ DSDUDWXUÛ QDJĄDĝQLDMÇFÇ ZJ ULGHUD ]HVSRĄX
ȏ RĝZLHWOHQLH
ȏ QRFOHJL QRFOHJL
ȏ
ȏ ]ZURW NRV]WµZ SU]HMD]GX NP 9$7

2UJDQL]DWRU SRNU\ZD ZV]HONLH NRV]W\ WDQWLHP DXWRUVNLFK SĄDWQ\FK QD U]HF] =$L.6

\\\ FSIW_JOXNPTWT\XPN UQ a \\\ RFOFXNPTWT\XPF UQ\\\ KFHJGTTP HTR FSIW_JO XNPTWT\XPN
\\\ KFHJGTTP HTR RFOF 8NPTWT\XPF

(MFWNPQNF 2TYXNTZ 8NPTWT\XPF a NRUWJXFWNFY%XNPTWT\XPF UQ


67$6+.$ HPDQXMÃFD UDGRÐFLÃ QLHVDPRZLWÃ HQHUJLÃ ZRNDOLVWND NRPSR]\WRUND DXWRUND WHNVWµZ SURVWR ]
0D]XU 3RÊÃF]HQLH PÊRG]LHÌF]HJR ZG]LÇNX L GRÐZLDGF]HQLD QD VFHQLH SRZRGXMH ×H 6WDVKND RF]DURZXMH SXEOLNÇ

3U]\JRGD PX]\F]QD 6WDVKNL UR]SRF]ÇÊD VLÇ Z SU]HGV]NROX NLHG\ ÐSLHZDÊD QD ND×G\P RNROLF]QRÐFLRZ\P SU]HGVWDZLHQLX =DF]ÇÊD ZWHG\ PDU]\Å
R W\P DE\ Z SU]\V]ÊRÐFL ]RVWDÅ ì*ZLD]GÃë : ZLHNX ODW RWU]\PDÊD RG G]LDGND SLDQLQR SR F]\P UR]SRF]ÇÊD QDXNÇ JU\ QD W\P LQVWUXPHQFLH
Z V]F] V]F]\FLHÌVNLHM 6]NROH 0X]\F]QHM (GXNDFMÇ NRQW\QXRZDÊD QD Z\G]LDOH ZRNDOQ\P Z 360 ,, VWRSQLD Z 2OV]W\QLH JG]LH Z U Z\ÐSLHZXMÃF
Z
DULH L SLHÐQL RSHURZH ]GRE\ÊD G\SORP : W\P RNUHVLH NRQFHUWRZDÊD WDN×H Z ]HVSROH F\JDÌVNLP
3RGF]DV VWXGLµZ Z 3R]QDQLX PJU PX]\NRORJLL DNW\ZQLH XG]LHODÊD VLÇ Z &KµU]H $NDGHPLFNLP 8QLZHUV\WHWX LP $GDPD 0LFNLHZLF]D ] NWµU\P
NRQFHUWRZDÊD ]DUµZQR Z 3ROVFH MDN L ]DJUDQLFà : W\P F]DVLH UR]SRF]ÇÊD ZVSµÊSUDFÇ ] ZLHORPD DUW\VWDPL 0DULND .DVLD &HUHNZLFND
=DNRSRZHU $QLD :\V]NRQL L LQ ZVSLHUDMÃF LFK QD VFHQLH MDNR FKµUHN 6WDVKND REHFQLH UR]ZLMD VZRMÃ NDULHUÇ VRORZÃ
1$*52'<

ï 6XSHU3UHPLHU\ QD .UDMRZ\P )HVWLZDOX 3ROVNLHM 3LRVHQNL Z 2SROX
ï , PLHMVFH Z RJµOQRSROVNLP NRQNXUVLH 3ROVNLHJR 5DGLD ê3U]HERMHP QD DQWHQÇë
ï 1DJURGD G]LHQQLNDU]\ QD %DÊW\N )HVWLZDO 0HGLD , 6]WXND
ï :\JUDQH UDGLRZH SOHELVF\W\ QD +,7 /$7$
ï 2GNU\FLH 5RNX )$0.$
ï *UDQG 3UL[ RUD] 1DJURGD 3XEOLF]QRÐFL QD 0LÇG]\QDURGRZ\P )HVWLZDOX Z 6]ZHFML ê%DOWLF 6RQJ &RQWHVWë


ZZZ VWDVKND SO

NRQWDNW#VWDVKND SO _ WHO12:< $/%801$785$/1,(-8Ö : 635=('$Ö<


67$6+.$ HPDQXMÃFD UDGRÐFLÃ QLHVDPRZLWÃ HQHUJLÃ ZRNDOLVWND NRPSR]\WRUND DXWRUND WHNVWµZ SURVWR ]
0D]XU 3RÊÃF]HQLH PÊRG]LHÌF]HJR ZG]LÇNX L GRÐZLDGF]HQLD QD VFHQLH SRZRGXMH ×H 6WDVKND RF]DURZXMH SXEOLNÇ

3U]\JRGD PX]\F]QD 6WDVKNL UR]SRF]ÇÊD VLÇ Z SU]HGV]NROX NLHG\ ÐSLHZDÊD QD ND×G\P RNROLF]QRÐFLRZ\P SU]HGVWDZLHQLX =DF]ÇÊD ZWHG\ PDU]\Å
R W\P DE\ Z SU]\V]ÊRÐFL ]RVWDÅ ì*ZLD]GÃë : ZLHNX ODW RWU]\PDÊD RG G]LDGND SLDQLQR SR F]\P UR]SRF]ÇÊD QDXNÇ JU\ QD W\P LQVWUXPHQFLH
Z V]F] V]F]\FLHÌVNLHM 6]NROH 0X]\F]QHM (GXNDFMÇ NRQW\QXRZDÊD QD Z\G]LDOH ZRNDOQ\P Z 360 ,, VWRSQLD Z 2OV]W\QLH JG]LH Z U Z\ÐSLHZXMÃF
Z
DULH L SLHÐQL RSHURZH ]GRE\ÊD G\SORP : W\P RNUHVLH NRQFHUWRZDÊD WDN×H Z ]HVSROH F\JDÌVNLP
3RGF]DV VWXGLµZ Z 3R]QDQLX PJU PX]\NRORJLL DNW\ZQLH XG]LHODÊD VLÇ Z &KµU]H $NDGHPLFNLP 8QLZHUV\WHWX LP $GDPD 0LFNLHZLF]D ] NWµU\P
NRQFHUWRZDÊD ]DUµZQR Z 3ROVFH MDN L ]DJUDQLFà : W\P F]DVLH UR]SRF]ÇÊD ZVSµÊSUDFÇ ] ZLHORPD DUW\VWDPL 0DULND .DVLD &HUHNZLFND
=DNRSRZHU $QLD :\V]NRQL L LQ ZVSLHUDMÃF LFK QD VFHQLH MDNR FKµUHN 6WDVKND REHFQLH UR]ZLMD VZRMÃ NDULHUÇ VRORZÃ
1$*52'<

ï 6XSHU3UHPLHU\ QD .UDMRZ\P )HVWLZDOX 3ROVNLHM 3LRVHQNL Z 2SROX
ï , PLHMVFH Z RJµOQRSROVNLP NRQNXUVLH 3ROVNLHJR 5DGLD ê3U]HERMHP QD DQWHQÇë
ï 1DJURGD G]LHQQLNDU]\ QD %DÊW\N )HVWLZDO 0HGLD , 6]WXND
ï :\JUDQH UDGLRZH SOHELVF\W\ QD +,7 /$7$
ï 2GNU\FLH 5RNX )$0.$
ï *UDQG 3UL[ RUD] 1DJURGD 3XEOLF]QRÐFL QD 0LÇG]\QDURGRZ\P )HVWLZDOX Z 6]ZHFML ê%DOWLF 6RQJ &RQWHVWë


ZZZ VWDVKND SO

NRQWDNW#VWDVKND SO _ WHO12:< $/%801$785$/1,(-8Ö : 635=('$Ö<


Muzyczna armia Czesława Mozila, czyli zespół Czesław Śpiewa.
Za jurorem popularnego talent show stoją absolwenci

Royal Danish Music Academy i Rhythmic Music Conservatory.


Ich​muzyka​jest​wypadkową​nietuzinkowych​żartów​i​biografi​cznych​

anegdot​każdego​z​nich.​W​koncertowym​repertuarze​Czesław​Śpiewa.​
Muzycy​zabiorą​swoich​słuchaczy​w​zwariowaną​podróż​

do​krainy​fi​nezyjnych​dźwięków​tanga,​popu,​folku​i​awangardy,​
używając​przy​tym​szerokiej​gamy​instrumentów.​Szklane​
dzwoneczki,​rozmaite​dęciaki,​akordeony​i​ukulele,​to​tylko​kilka​

elementów​spośród​wielu​trybików​tej​muzycznej​machiny.​


​ Czesław​Śpiewa​Solo​Act​“​Spowiedź​Emigranta​“:

Przewrotna,​słodko-gorzka​i​bardzo​zabawna​opowieść​o​patriotyzmie,​
emigracji​i​ojczyźnie,​a​także​o​codziennym​życiu​popularnego​artysty.​
Przemek​Chłąd​+48608286886​|​[email protected]​|​www.czeslawspiewa.com


7:•5&< +,7•:


6RQ RI WKH %OXH 6N\ 0RMD %DE\
(OL ODPD VDEDFKWDQL 1LH ]DELMÇ QRF\
3U]H] G]LHZF]\Q\ %DÐND 8UNH +HUH , DP

%RKHPD 1D ]DZV]H L QD ZLHF]QRÐÅ /RYH 6WRU\

::: :,/., &20 3/ _ :,/.,#:,/., &20 3/ _ ::: )$&(%22. &20 :,/.,3$*( _ 7(/


7:•5&< +,7•:


6RQ RI WKH %OXH 6N\ 0RMD %DE\
(OL ODPD VDEDFKWDQL 1LH ]DELMÇ QRF\
3U]H] G]LHZF]\Q\ %DÐND 8UNH +HUH , DP

%RKHPD 1D ]DZV]H L QD ZLHF]QRÐÅ /RYH 6WRU\

::: :,/., &20 3/ _ :,/.,#:,/., &20 3/ _ ::: )$&(%22. &20 :,/.,3$*( _ 7(/


Click to View FlipBook Version