The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by B&R, 2017-03-28 02:51:54

Czas na remont 10 Wnetrza_Flat

Domowy.pl Dobry start
największy wybór projektów z Domowy.pl


� Projekty gotowe w Domowy.pl � Ogólnopolska sieć Doradców � Na dobry start

Domowy.pl pozwala szybko i trafnie dobrać projekt domu Domowy.pl to zespół specjalistów legitymujący się wieloletnim Zaczynając budowę potrzebne są m. in. – oprócz pozwolenia na budowę – dziennik budowy i tablica budowy. Na dobry start i miły
jednorodzinnego dopasowany do indywidualnych potrzeb, doświadczeniem na polskim rynku budownictwa jednoro- początek budowania każdy, kto zamówi u nas gotowy projekt domu, otrzymuje GRATIS „Domowy STARTER”.
uwzględniający m.in. osobiste oczekiwania przyszłych miesz- dzinnego, współpracujący z innymi uczestnikami tego sektora,
kańców, wielkość i usytuowanie działki, czy planowany budżet w szczególności z pracowniami projektowymi oferującymi
inwestycji. Serwis proponuje bogatą ofertę sprawdzonych, typowe projekty domów, producentami materiałów budow-
rzetelnie przygotowanych dokumentacji projektowych, na lanych, architektami, geodetami, firmami wykonawczymi,
podstawie których szybko i sprawnie można uzyskać pozwo- itp. Głównym celem serwisu jest budowanie sieci kontaktów
lenie na budowę oraz prowadzić prace budowlane zgodnie branżowych oraz wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy
z przyjętym harmonogramem robót. inwestorami indywidualnymi.Kos III, pracownia Studio Atrium TK34, pracownia ArchiTEKA


� Starter od Domowy.pl � Zestaw „Wokół Domu”

Starter zawiera: Bezpłatne projekty dodatkowe:
• Dziennik budowy • Projekt Altany Ogrodowej
• Tablica budowy • Projekt Grilla
• Pakiet magazynów wnętrzarskich i budowlanych • Projekt Wędzarni
• Domowy Poradnik dla budujących • Projekt Szamba
• Zestaw „Wokół Domu” • Projekt Przydomowej Oczyszczalni ścieków
• Karta rabatowa Be Home Card • Projekt Odzysku Wody Deszczowej
• Projekt Instalacji Inteligentnego Domu


� Karta rabatowa Be Home Card


Karta dla domu!
Każdy, kto zamawia u nas projekt domu lub wnętrza, otrzymuje
kartę rabatową Be Home Card, która uprawnia do korzystania
z wyjątkowych ofert, promocji i rabatów dedykowanych
wyłącznie uczestnikom programu. Be Home to wyjątkowy
program, stworzony z myślą o tych, dla których dom
i jego otoczenie to znacznie więcej
niż ściany i meble.71 723 0 111 71 723 0 111

www.domowy.pl www.domowy.pl


Domowy.pl Dobry start
największy wybór projektów z Domowy.pl


� Projekty gotowe w Domowy.pl � Ogólnopolska sieć Doradców � Na dobry start

Domowy.pl pozwala szybko i trafnie dobrać projekt domu Domowy.pl to zespół specjalistów legitymujący się wieloletnim Zaczynając budowę potrzebne są m. in. – oprócz pozwolenia na budowę – dziennik budowy i tablica budowy. Na dobry start i miły
jednorodzinnego dopasowany do indywidualnych potrzeb, doświadczeniem na polskim rynku budownictwa jednoro- początek budowania każdy, kto zamówi u nas gotowy projekt domu, otrzymuje GRATIS „Domowy STARTER”.
uwzględniający m.in. osobiste oczekiwania przyszłych miesz- dzinnego, współpracujący z innymi uczestnikami tego sektora,
kańców, wielkość i usytuowanie działki, czy planowany budżet w szczególności z pracowniami projektowymi oferującymi
inwestycji. Serwis proponuje bogatą ofertę sprawdzonych, typowe projekty domów, producentami materiałów budow-
rzetelnie przygotowanych dokumentacji projektowych, na lanych, architektami, geodetami, firmami wykonawczymi,
podstawie których szybko i sprawnie można uzyskać pozwo- itp. Głównym celem serwisu jest budowanie sieci kontaktów
lenie na budowę oraz prowadzić prace budowlane zgodnie branżowych oraz wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy
z przyjętym harmonogramem robót. inwestorami indywidualnymi.Kos III, pracownia Studio Atrium TK34, pracownia ArchiTEKA


� Starter od Domowy.pl � Zestaw „Wokół Domu”

Starter zawiera: Bezpłatne projekty dodatkowe:
• Dziennik budowy • Projekt Altany Ogrodowej
• Tablica budowy • Projekt Grilla
• Pakiet magazynów wnętrzarskich i budowlanych • Projekt Wędzarni
• Domowy Poradnik dla budujących • Projekt Szamba
• Zestaw „Wokół Domu” • Projekt Przydomowej Oczyszczalni ścieków
• Karta rabatowa Be Home Card • Projekt Odzysku Wody Deszczowej
• Projekt Instalacji Inteligentnego Domu


� Karta rabatowa Be Home Card


Karta dla domu!
Każdy, kto zamawia u nas projekt domu lub wnętrza, otrzymuje
kartę rabatową Be Home Card, która uprawnia do korzystania
z wyjątkowych ofert, promocji i rabatów dedykowanych
wyłącznie uczestnikom programu. Be Home to wyjątkowy
program, stworzony z myślą o tych, dla których dom
i jego otoczenie to znacznie więcej
niż ściany i meble.71 723 0 111 71 723 0 111

www.domowy.pl www.domowy.pl


Postaw na dom Projekt gotowy
dlaczego warto budować na zmiany i adaptację


� Radość planowania � Od inwestycji do prestiżu � Kopalnia pomysłów � Bezpłatna zgoda na zmiany

Budowa domu zaczyna się w głowie. Najpierw trzeba czuć Dom jednorodzinny to przede wszystkim nieruchomość Projekty gotowe stanowią kopalnię pomysłów, propozycji Każdy projekt gotowy można dopasować do indywidualnych
potrzebę realizacji marzeń, później wystarczy dopasować o odpowiedniej wartości rynkowej. Na cenę domu wpływa i rozwiązań. Dzięki uniwersalnemu podejściu łatwo można je potrzeb. Zmian w dokumentacji dokonuje projektant
potrzeby do możliwości. Najważniejszy jest dobry plan, który wiele czynników, niektóre warto wziąć pod uwagę już na dopasować do indywidualnych potrzeb. Bardzo popularne z uprawnieniami na podstawie zgody udzielonej w stosownym
zaczyna się od wyboru projektu: funkcjonalnego, niedrogiego etapie planowania budowy. ze względu na cenę, dostępność i możliwość sprawdzenia zakresie przez autorów opracowania. Bezpłatna zgoda
w realizacji i ponadczasowego. efektu u innych Inwestorów, pozwalają szybko realizować na zmiany przesyłana jest razem z każdym projektem
Pierwszym jest działka – jej lokalizacja, infrastruktura i sąsiedz- plany wybudowania rodzinnego domu, wymagają jednak zamówionym w Domowy.pl.
two – to główne atrybuty posesji, które mogą być trudne lub obowiązkowej adaptacji do warunków miejscowych.
� Dom w cenie mieszkania niemożliwe do zmiany w przyszłości.
Drugim jest projekt, który nadaje kształt wizji Inwestorów – od
Własny dom nie musi być drogi. Większość budowlanych rozwiązań architektonicznych, przez funkcjonalność pomiesz-
planów udaje się zamknąć w budżecie porównywalnym do czeń, po rozwiązania technologiczne.
budżetu potrzebnego na kupno większego mieszkania w mie-
ście. Różnicę w cenie może stanowić koszt kupna działki pod Trzeci stanowią decyzje związane z wyborem standardu
dom, który zależy najczęściej od lokalizacji i wielkości parceli. budowy – materiałów i wykonawstwa – warto zadbać, aby
Nie stanowi on jednak przeszkody nie do pokonania. Domowi parametry energetyczne budynku odzwierciedlały co najmniej
marzyciele często etapują realizację planów – najpierw znajdu- aktualne standardy budowlane.
jąc odpowiednio zlokalizowaną działkę, by po pewnym czasie
rozpocząć budowę. Podejmując kolejne decyzje zawsze warto mierzyć siły
na zamiary!Szmaragd 6, pracownia MG Projekt Praktyczny 3, pracownia Domy z wizją


� Zmiany podczas adaptacji � Dodatkowe opracowania

Projekty gotowe umożliwiają zmianę układu funkcjonalnego Do projektu gotowego można zamówić dodatkowe opracowa-
pomieszczeń, kąta nachylenia dachu, wielkości nia np. w zakresie:
i usytuowania okien oraz drzwi, podniesienie ścianki
kolankowej, podpiwniczenia budynku, adaptację poddasza • wentylacji mechanicznej z rekuperacją,
na cele mieszkaniowe, likwidację lukarny lub wykusza, • ogrzewania pompą ciepła,
Lisandra XS, pracownia Domplan Z114, pracownia Z500 doprojektowanie ogrodu zimowego albo garażu,
czy zadaszenie tarasu i strefy wejściowej. • systemów solarnych,
• ogrzewania kominkowego,
� Sprawdź, co kupujesz • kotłowni na paliwo stałe,
• instalacji inteligentnej, itp.
Dokumentacja projektowa (gotowego projektu domu) powin-
na zawierać m.in.:
• rysunki architektoniczne, � Jak zamówić projekt
• obliczenia konstrukcyjne,
• projekty instalacji,
• rzuty, telefonicznie: 71 723 0 111
• przekroje, mailowo: [email protected]
• zestawienia materiałów, przez formularz na stronie: www.domowy.pl
• detale,
Decyma 5, pracownia MTM Styl HomeKONCEPT 24, pracownia HomeKONCEPT
• charakterystykę energetyczną, itp. osobiście u Doradcy: w całej Polsce


Postaw na dom Projekt gotowy
dlaczego warto budować na zmiany i adaptację


� Radość planowania � Od inwestycji do prestiżu � Kopalnia pomysłów � Bezpłatna zgoda na zmiany

Budowa domu zaczyna się w głowie. Najpierw trzeba czuć Dom jednorodzinny to przede wszystkim nieruchomość Projekty gotowe stanowią kopalnię pomysłów, propozycji Każdy projekt gotowy można dopasować do indywidualnych
potrzebę realizacji marzeń, później wystarczy dopasować o odpowiedniej wartości rynkowej. Na cenę domu wpływa i rozwiązań. Dzięki uniwersalnemu podejściu łatwo można je potrzeb. Zmian w dokumentacji dokonuje projektant
potrzeby do możliwości. Najważniejszy jest dobry plan, który wiele czynników, niektóre warto wziąć pod uwagę już na dopasować do indywidualnych potrzeb. Bardzo popularne z uprawnieniami na podstawie zgody udzielonej w stosownym
zaczyna się od wyboru projektu: funkcjonalnego, niedrogiego etapie planowania budowy. ze względu na cenę, dostępność i możliwość sprawdzenia zakresie przez autorów opracowania. Bezpłatna zgoda
w realizacji i ponadczasowego. efektu u innych Inwestorów, pozwalają szybko realizować na zmiany przesyłana jest razem z każdym projektem
Pierwszym jest działka – jej lokalizacja, infrastruktura i sąsiedz- plany wybudowania rodzinnego domu, wymagają jednak zamówionym w Domowy.pl.
two – to główne atrybuty posesji, które mogą być trudne lub obowiązkowej adaptacji do warunków miejscowych.
� Dom w cenie mieszkania niemożliwe do zmiany w przyszłości.
Drugim jest projekt, który nadaje kształt wizji Inwestorów – od
Własny dom nie musi być drogi. Większość budowlanych rozwiązań architektonicznych, przez funkcjonalność pomiesz-
planów udaje się zamknąć w budżecie porównywalnym do czeń, po rozwiązania technologiczne.
budżetu potrzebnego na kupno większego mieszkania w mie-
ście. Różnicę w cenie może stanowić koszt kupna działki pod Trzeci stanowią decyzje związane z wyborem standardu
dom, który zależy najczęściej od lokalizacji i wielkości parceli. budowy – materiałów i wykonawstwa – warto zadbać, aby
Nie stanowi on jednak przeszkody nie do pokonania. Domowi parametry energetyczne budynku odzwierciedlały co najmniej
marzyciele często etapują realizację planów – najpierw znajdu- aktualne standardy budowlane.
jąc odpowiednio zlokalizowaną działkę, by po pewnym czasie
rozpocząć budowę. Podejmując kolejne decyzje zawsze warto mierzyć siły
na zamiary!Szmaragd 6, pracownia MG Projekt Praktyczny 3, pracownia Domy z wizją


� Zmiany podczas adaptacji � Dodatkowe opracowania

Projekty gotowe umożliwiają zmianę układu funkcjonalnego Do projektu gotowego można zamówić dodatkowe opracowa-
pomieszczeń, kąta nachylenia dachu, wielkości nia np. w zakresie:
i usytuowania okien oraz drzwi, podniesienie ścianki
kolankowej, podpiwniczenia budynku, adaptację poddasza • wentylacji mechanicznej z rekuperacją,
na cele mieszkaniowe, likwidację lukarny lub wykusza, • ogrzewania pompą ciepła,
Lisandra XS, pracownia Domplan Z114, pracownia Z500 doprojektowanie ogrodu zimowego albo garażu,
czy zadaszenie tarasu i strefy wejściowej. • systemów solarnych,
• ogrzewania kominkowego,
� Sprawdź, co kupujesz • kotłowni na paliwo stałe,
• instalacji inteligentnej, itp.
Dokumentacja projektowa (gotowego projektu domu) powin-
na zawierać m.in.:
• rysunki architektoniczne, � Jak zamówić projekt
• obliczenia konstrukcyjne,
• projekty instalacji,
• rzuty, telefonicznie: 71 723 0 111
• przekroje, mailowo: [email protected]
• zestawienia materiałów, przez formularz na stronie: www.domowy.pl
• detale,
Decyma 5, pracownia MTM Styl HomeKONCEPT 24, pracownia HomeKONCEPT
• charakterystykę energetyczną, itp. osobiście u Doradcy: w całej Polsce


$ $$


.BNZ [BT[D[ZU QPJOGPSNPXBǎ
JȈ 1"530/&. XZEBOJB KFTU


$ $$


.BNZ [BT[D[ZU QPJOGPSNPXBǎ
JȈ 1"530/&. XZEBOJB KFTU


SYSTEM ML-59HF


System lameli ML.59.HF znajduje zastosowanie w
zabudowach konstrukcji wewnątrz których znajdują
się urządzenia techniczne wymagające bardzo dobrej
wentylacji. Lamele zostały stworzone aby sprostać
rosnącym wymaganiom systemów wentylacyjnych w
których zostały nałożone rygorystyczne parametry do-
tyczące przepływu powietrza takie jak, powierzchnia
czynna na poziomie 77% oraz bardzo małe spadki ci-
śnienia przy przepływie powietrza przez kratę.
Lamele mogą być montowane do podkonstrukcji
Osłony i żaluzje przeciwsłoneczne chronią budynek stalowej lub aluminiowej poprzez zestaw specjalnych
przed różnymi czynnikami atmosferycznymi, takimi jak uchwytów.
słońce, wiatr, opady deszczu oraz śniegu. Przeciwsło-
neczne fasady lamelowe są systemami ścian żaluzji, które
montuje się od wewnątrz lub zewnątrz. Mają one za za- LAMELE AKUSTYCZNE MD-160
danie nie tylko działanie przeciwsłoneczne, ale również
akustyczne i dekoracyjne - w zależności od rozwiązania.
Tłoczone profile żaluzji aluminiowych skutecznie re- Ściany akustyczne, czyli ściany lamelowe są stosowa-
dukują światło oraz efektownie poprawiają wygląd bu- ne tam, gdzie wymagana jest ściana osłonowa o wysokim
dynków. W asortymencie Morad znajdziemy systemy przepływie powietrza oraz odpowiednie tłumienie hałasu.
ścian lamelowych Salis, Sonar oraz Eliptic. System Morad Sonar stosuje się w celu redukcji hałasu
System Solis to konstrukcja ścian aluminiowych, któ- pochodzącego od klimatyzatorów lub innych stacjonar-
re tworzą osłonę od wewnątrz lub od zewnątrz bu- nych urządzeń mechanicznych, a także do redukcji hała-
dynku. Systemy Sonar to innowacyjne rozwiązanie w su z parkingów wielopoziomowych. Przeznaczone są do
zakresie konstrukcji fasad lamelowych. Dzięki wypeł- montażu zewnętrznego.
nieniu z wełny mineralnej system wyróżnia się wysoką Lamele Morad zostały wyposażone w wypełnienie spe-
cjalną wełną minerałną, której zawdzięczają swoje dźwię-
akustycznością. Fasady Eliptic to innowacyjny system kochłonne właściwości. Ściany akustyczne montuje się
osłon przeciwsłonecznych, dzięki którym budynek nie wokół klimatyzatorów, na ramach stalowych przytwier-
nagrzewa się. Osłony i żaluzje doskonale redukują wpa- dzonych do stropu obiektu.
dające do pomieszczenia promienie słoneczne dając Lamele można również montować bezpośrednio do ram
poczucie komfortu. aluminiowych lub konstrukcji drewnianych.
Wszystkie lamele są zabezpieczane przed działaniem
warunków atmosferycznych poprzez lakierowanie - w
kolorach z palety RAL oraz w wersji anadowanej.
MORAD ELIPTIC ME

System lameli eliptycznych stosowany do osłony przed
słońcem budynków, szklanych fasad oraz otworów okien-
nych. Poprzez redukcję ciepła przedostającego się do
budynku, system pozwala zmniejszyć koszty eksploatacji
związane z odprowadzaniem ciepła z budynku.
Lamele montowane są na aluminiowych uchwytach
(mocowanie na klipsie) oraz na podkonstrukcjach stalo-
wych w sposób umożliwiający regulację pochylenia (mo-
cowanie ruchome). Standardowym typem mocowania jest
mocowanie poziome, jednak istnieje możliwość mocowa-
nia lameli w pionie.
Oferujemy różne wielkości lameli ME: 100mm, 125mm,
150mm, 200mm, 250mm, 300mm oraz jako jedyni w Pol-
sce 500mm.
System wyposażony jest w trzy możliwości sterowania
kątem nachylenia - w pełni ręczne dzięki sile mięśni; za
pomocą siłowników sterowanych przez człowieka oraz w
pełni zautomatyzowane działające w oparciu o zbierany
szereg wartości warunków pogodowych.
Aktywny system regulacji ilości światła dostarczanego
do pomieszczeń pozwala na oszczędności energii wyko-
rzystywanej przez klimatyzację przy jednoczesnym za-
chowaniu optymalnego oświetlenia.
www.sklep.morad.pl www.morad.pl


SYSTEM ML-59HF


System lameli ML.59.HF znajduje zastosowanie w
zabudowach konstrukcji wewnątrz których znajdują
się urządzenia techniczne wymagające bardzo dobrej
wentylacji. Lamele zostały stworzone aby sprostać
rosnącym wymaganiom systemów wentylacyjnych w
których zostały nałożone rygorystyczne parametry do-
tyczące przepływu powietrza takie jak, powierzchnia
czynna na poziomie 77% oraz bardzo małe spadki ci-
śnienia przy przepływie powietrza przez kratę.
Lamele mogą być montowane do podkonstrukcji
Osłony i żaluzje przeciwsłoneczne chronią budynek stalowej lub aluminiowej poprzez zestaw specjalnych
przed różnymi czynnikami atmosferycznymi, takimi jak uchwytów.
słońce, wiatr, opady deszczu oraz śniegu. Przeciwsło-
neczne fasady lamelowe są systemami ścian żaluzji, które
montuje się od wewnątrz lub zewnątrz. Mają one za za- LAMELE AKUSTYCZNE MD-160
danie nie tylko działanie przeciwsłoneczne, ale również
akustyczne i dekoracyjne - w zależności od rozwiązania.
Tłoczone profile żaluzji aluminiowych skutecznie re- Ściany akustyczne, czyli ściany lamelowe są stosowa-
dukują światło oraz efektownie poprawiają wygląd bu- ne tam, gdzie wymagana jest ściana osłonowa o wysokim
dynków. W asortymencie Morad znajdziemy systemy przepływie powietrza oraz odpowiednie tłumienie hałasu.
ścian lamelowych Salis, Sonar oraz Eliptic. System Morad Sonar stosuje się w celu redukcji hałasu
System Solis to konstrukcja ścian aluminiowych, któ- pochodzącego od klimatyzatorów lub innych stacjonar-
re tworzą osłonę od wewnątrz lub od zewnątrz bu- nych urządzeń mechanicznych, a także do redukcji hała-
dynku. Systemy Sonar to innowacyjne rozwiązanie w su z parkingów wielopoziomowych. Przeznaczone są do
zakresie konstrukcji fasad lamelowych. Dzięki wypeł- montażu zewnętrznego.
nieniu z wełny mineralnej system wyróżnia się wysoką Lamele Morad zostały wyposażone w wypełnienie spe-
cjalną wełną minerałną, której zawdzięczają swoje dźwię-
akustycznością. Fasady Eliptic to innowacyjny system kochłonne właściwości. Ściany akustyczne montuje się
osłon przeciwsłonecznych, dzięki którym budynek nie wokół klimatyzatorów, na ramach stalowych przytwier-
nagrzewa się. Osłony i żaluzje doskonale redukują wpa- dzonych do stropu obiektu.
dające do pomieszczenia promienie słoneczne dając Lamele można również montować bezpośrednio do ram
poczucie komfortu. aluminiowych lub konstrukcji drewnianych.
Wszystkie lamele są zabezpieczane przed działaniem
warunków atmosferycznych poprzez lakierowanie - w
kolorach z palety RAL oraz w wersji anadowanej.
MORAD ELIPTIC ME

System lameli eliptycznych stosowany do osłony przed
słońcem budynków, szklanych fasad oraz otworów okien-
nych. Poprzez redukcję ciepła przedostającego się do
budynku, system pozwala zmniejszyć koszty eksploatacji
związane z odprowadzaniem ciepła z budynku.
Lamele montowane są na aluminiowych uchwytach
(mocowanie na klipsie) oraz na podkonstrukcjach stalo-
wych w sposób umożliwiający regulację pochylenia (mo-
cowanie ruchome). Standardowym typem mocowania jest
mocowanie poziome, jednak istnieje możliwość mocowa-
nia lameli w pionie.
Oferujemy różne wielkości lameli ME: 100mm, 125mm,
150mm, 200mm, 250mm, 300mm oraz jako jedyni w Pol-
sce 500mm.
System wyposażony jest w trzy możliwości sterowania
kątem nachylenia - w pełni ręczne dzięki sile mięśni; za
pomocą siłowników sterowanych przez człowieka oraz w
pełni zautomatyzowane działające w oparciu o zbierany
szereg wartości warunków pogodowych.
Aktywny system regulacji ilości światła dostarczanego
do pomieszczeń pozwala na oszczędności energii wyko-
rzystywanej przez klimatyzację przy jednoczesnym za-
chowaniu optymalnego oświetlenia.
www.sklep.morad.pl www.morad.pl


'PSCP 'MPPSJOH KFTU ǴXJBUPXZN MJEFSFN X QSPEVLDKJ XZL’BE[JO MJOPMFVN PSB[ KFEOZN
[ OBKXJǗLT[ZDI QSPEVDFOUØX XZL’BE[JO 17$ PSB[ EZXBOPXZDI 8ZL’BE[JOZ 'PSCP ’njD[nj X TPCJF
GVOLDKPOBMOPǴǎ LPMPSZTUZLǗ J X[PSOJDUXP J UXPS[nj HPUPXF SP[XJnj[BOJB EP LBȈEFHP XOǗUS[B
X LBȈEZN TFHNFODJF SZOLV 8ZL’BE[JOZ 'PSCP Tnj QSPEVLPXBOF [HPEOJF [ [BTBEBNJ
[SØXOPXBȈPOFHP SP[XPKV J FLPMPHJJ B JDI [BTUPTPXBOJF QP[ZUZXOJF XQ’ZXB OB EPCSF
TBNPQPD[VDJF J LPNGPSU QSBDZ PTØC
QS[FCZXBKnjDZDI X CVEZOLV ;BTUPTPXBOJF
XZZL’BE[JO 'PSCP QPEXZȈT[B SØXOJFȈ
X
QVOLUBDKǗ X DFSUZöLBDKJ -&&% J #3&&".


%PXJFE[ TJǗ XJǗDFK XXX GPSCP øPPSJOH QM
XXX GPSCP øPPSJOH QM


'PSCP 'MPPSJOH 1PMTLB
VM +FMFOJPHØSTLB t 1P[OBǩ 1PMTLB
5FMFGPO


'PSCP 'MPPSJOH KFTU ǴXJBUPXZN MJEFSFN X QSPEVLDKJ XZL’BE[JO MJOPMFVN PSB[ KFEOZN
[ OBKXJǗLT[ZDI QSPEVDFOUØX XZL’BE[JO 17$ PSB[ EZXBOPXZDI 8ZL’BE[JOZ 'PSCP ’njD[nj X TPCJF
GVOLDKPOBMOPǴǎ LPMPSZTUZLǗ J X[PSOJDUXP J UXPS[nj HPUPXF SP[XJnj[BOJB EP LBȈEFHP XOǗUS[B
X LBȈEZN TFHNFODJF SZOLV 8ZL’BE[JOZ 'PSCP Tnj QSPEVLPXBOF [HPEOJF [ [BTBEBNJ
[SØXOPXBȈPOFHP SP[XPKV J FLPMPHJJ B JDI [BTUPTPXBOJF QP[ZUZXOJF XQ’ZXB OB EPCSF
TBNPQPD[VDJF J LPNGPSU QSBDZ PTØC
QS[FCZXBKnjDZDI X CVEZOLV ;BTUPTPXBOJF
XZZL’BE[JO 'PSCP QPEXZȈT[B SØXOJFȈ
X
QVOLUBDKǗ X DFSUZöLBDKJ -&&% J #3&&".


%PXJFE[ TJǗ XJǗDFK XXX GPSCP øPPSJOH QM
XXX GPSCP øPPSJOH QM


'PSCP 'MPPSJOH 1PMTLB
VM +FMFOJPHØSTLB t 1P[OBǩ 1PMTLB
5FMFGPO


Click to View FlipBook Version