The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by B&R, 2017-12-20 04:34:19

MagArt12# universe

0$5&,1 %5$66%$1' 0DUFLQ %UDVVEDQG RIHUXMH UµZQLH× RSUDZÇ PX]\F]QÃ GOD


'/$ ),50 , .25325$&-,
Ï:,Â7 3$Ë67:2:<&+ , 5(/,*,-1<&+
25.,(675$ 'Æ7$ :52&É$: ï ÐZLÇWD SDWULRW\F]QH ï MXELOHXV]H ĆUP
ï RSUDZD PV]\ ï MXELOHXV]H LQG\ZLGXDOQH
2UNLHVWUD GÇWD 0DUFLQ %UDVVEDQG MHVW MHGQà ] QLHOLF]Q\FK NWµUD FLHV]\ VLÇ GX×à SRSXODUQRÐFLà ï SURFHVMH ï ELHVLDG\
ZÐUµG SXEOLF]QRÐFL Z ZRMHZµG]WZLH GROQRÐOÃVNLP L SR]D QLP
0DUFLQ %UDVVEDQG WR SURIHVMRQDOQL PX]\F\ JUDMÃF\ ] SDVMà SROVNLH L ÐZLDWRZH VWQDGDUG\ 26•% 35<:$71<&+ 852&=<672Ï&, 3$7521$&.,&+
PX]\NL UR]U\ZNRZHM PDUV]RZHM SDWULRW\F]QHM L UHOLJLMQHM ï XURF]\VWRÐFL ÐOXEQH , 2.2/,&=12Ï&,2:<&+
ï RSUDZD REU]ÇGµZ SRJU]HERZ\FK ï XURF]\VWRÐFL VWUD×DFNLH
ï NRQFHUW\ QD LQG\ZLGXDOQH ]DPµZLHQLD ï XURF]\VWRÐFL JPLQQH SRZLDWRZH L PLHMVNLH
ï GQL PLDVW
ï SRFKRG\ SU]HPDUV]H

7(/

25.,(675$ 326,$'$ : 6:2,0 5(3(578$5=( 5•=1( *$781., 08=<&=1( , 2)(58-(
:<67(3< : 3/(1(5=( .2Ï&,2É$&+ 25$= 6$/$&+ .21&(572:<&+ ::: %5$66%$1' 3/

0$5&,1 %5$66%$1' 0DUFLQ %UDVVEDQG RIHUXMH UµZQLH× RSUDZÇ PX]\F]QÃ GOD


'/$ ),50 , .25325$&-,
Ï:,Â7 3$Ë67:2:<&+ , 5(/,*,-1<&+
25.,(675$ 'Æ7$ :52&É$: ï ÐZLÇWD SDWULRW\F]QH ï MXELOHXV]H ĆUP
ï RSUDZD PV]\ ï MXELOHXV]H LQG\ZLGXDOQH
2UNLHVWUD GÇWD 0DUFLQ %UDVVEDQG MHVW MHGQà ] QLHOLF]Q\FK NWµUD FLHV]\ VLÇ GX×à SRSXODUQRÐFLà ï SURFHVMH ï ELHVLDG\
ZÐUµG SXEOLF]QRÐFL Z ZRMHZµG]WZLH GROQRÐOÃVNLP L SR]D QLP
0DUFLQ %UDVVEDQG WR SURIHVMRQDOQL PX]\F\ JUDMÃF\ ] SDVMà SROVNLH L ÐZLDWRZH VWQDGDUG\ 26•% 35<:$71<&+ 852&=<672Ï&, 3$7521$&.,&+
PX]\NL UR]U\ZNRZHM PDUV]RZHM SDWULRW\F]QHM L UHOLJLMQHM ï XURF]\VWRÐFL ÐOXEQH , 2.2/,&=12Ï&,2:<&+
ï RSUDZD REU]ÇGµZ SRJU]HERZ\FK ï XURF]\VWRÐFL VWUD×DFNLH
ï NRQFHUW\ QD LQG\ZLGXDOQH ]DPµZLHQLD ï XURF]\VWRÐFL JPLQQH SRZLDWRZH L PLHMVNLH
ï GQL PLDVW
ï SRFKRG\ SU]HPDUV]H

7(/

25.,(675$ 326,$'$ : 6:2,0 5(3(578$5=( 5•=1( *$781., 08=<&=1( , 2)(58-(
:<67(3< : 3/(1(5=( .2Ï&,2É$&+ 25$= 6$/$&+ .21&(572:<&+ ::: %5$66%$1' 3/

8 ï 9ð5 9 R


1D DOEXPLH $OER ,QDF]HM OHJHQGDUQL SROVF\ ZRNDOLÐFL ]DÐSLHZDOL Z QRZ\FK
MD]]RZ\FK DUDQ×DFMDFK XWZRU\ SLHUZRWQLH Z\NRQ\ZDQH SU]H] UDSHUµZ

$UW\ÐFL ]DDQJD×RZDQL Z SURMHNW WR .U\VW\QD 3URÌNR (ZD %HP $QGU]HM
'ÃEURZVNL :RMFLHFK *ÃVVRZVNL L )HOLFMDQ $QGU]HMF]DN D DXWRUDPL
RU\JLQDOQ\FK WHNVWµZ VÃ P LQ 3H]HW (OGR ÉRQD 3HMD RUD] ]HVSRÊ\ )OH[[LS
6WDUH 0LDVWR L .DOLEHU : SU]\JRWRZDQLX MHVW WDN×H GUXJD F]ÇÐÅ SURMHNWX
W\P UD]HP GR ZVSµÊSUDF\ ]DSURV]HQL Và PÊRG]L Z\NRQDZF\ P LQ 0RQLND
%RU]\P RUD] )LVPROO
3URMHNW PR×QD E\ÊR XVÊ\V]HÅ QD ×\ZR P LQ Z 7HDWU]H 'UDPDW\F]Q\P QD
IHVWLZDOX 5HGEXOO 0XVLF $FDGHP\ :HHNHQGHU QD WUDVLH 0ÇVNLHJR *UDQLD RUD] QD
VFHQLH SOHQHURZHM 3RNµM 1D /DWR SU]\ 0X]HXP 3RZVWDQLD :DUV]DZVNLHJR
]DUµZQR Z WRZDU]\VWZLH VWDÊHJR ]HVSRÊX MDN L ] DNRPSDQLDPHQWHP
NLONXQDVWRRVRERZHJR ELJEDQGX

: n * î ð 9 9 k < ;V;;GV k ê9 # 9 9Vð V 9ð ï Vð .#% 9 ï 9ð5

8 ï 9ð5 9 R


1D DOEXPLH $OER ,QDF]HM OHJHQGDUQL SROVF\ ZRNDOLÐFL ]DÐSLHZDOL Z QRZ\FK
MD]]RZ\FK DUDQ×DFMDFK XWZRU\ SLHUZRWQLH Z\NRQ\ZDQH SU]H] UDSHUµZ

$UW\ÐFL ]DDQJD×RZDQL Z SURMHNW WR .U\VW\QD 3URÌNR (ZD %HP $QGU]HM
'ÃEURZVNL :RMFLHFK *ÃVVRZVNL L )HOLFMDQ $QGU]HMF]DN D DXWRUDPL
RU\JLQDOQ\FK WHNVWµZ VÃ P LQ 3H]HW (OGR ÉRQD 3HMD RUD] ]HVSRÊ\ )OH[[LS
6WDUH 0LDVWR L .DOLEHU : SU]\JRWRZDQLX MHVW WDN×H GUXJD F]ÇÐÅ SURMHNWX
W\P UD]HP GR ZVSµÊSUDF\ ]DSURV]HQL Và PÊRG]L Z\NRQDZF\ P LQ 0RQLND
%RU]\P RUD] )LVPROO
3URMHNW PR×QD E\ÊR XVÊ\V]HÅ QD ×\ZR P LQ Z 7HDWU]H 'UDPDW\F]Q\P QD
IHVWLZDOX 5HGEXOO 0XVLF $FDGHP\ :HHNHQGHU QD WUDVLH 0ÇVNLHJR *UDQLD RUD] QD
VFHQLH SOHQHURZHM 3RNµM 1D /DWR SU]\ 0X]HXP 3RZVWDQLD :DUV]DZVNLHJR
]DUµZQR Z WRZDU]\VWZLH VWDÊHJR ]HVSRÊX MDN L ] DNRPSDQLDPHQWHP
NLONXQDVWRRVRERZHJR ELJEDQGX

: n * î ð 9 9 k < ;V;;GV k ê9 # 9 9Vð V 9ð ï Vð .#% 9 ï 9ð5

Grupa ta została założona w 2016 roku przez lidera formacji Kreuzberg
Grzegorza Palkę (Hehua), uznanego perkusistę Ziemowita Rybarkiewicza (m.in.
Delight, Kreuzberg) oraz popularnego wokalistę Juana Carlosa Cano (zwycięzcę
czwartej edycji The Voice of Poland). Rockowe trio wspomagane jest przez
znanego producenta muzycznego Jarosława Barana.

Pierwszy singiel zatytułowany "Slip Last Of The Real - Slip Through
Through" już w dniu premiery był
najczęściej odsłuchiwanym utworem
w sieci a debiut zespołu zauważony został
między innymi przez media w Meksyku,
Argentynie czy Hiszpanii.

Last Of The Real - Masquerade
Kolejny singiel "Masquerade"
potwierdził tylko klasę i świeżość
formacji, oraz jej prowokacyjny styl.

Zachęcam do obejrzenia i posłuchania:


Live in Kraków (Premiere Concert)Oficjalna EP-ka „Masquerade”
Czas trwania koncertu: 60 minut.
Zapraszam do współpracy!

Grupa ta została założona w 2016 roku przez lidera formacji Kreuzberg
Grzegorza Palkę (Hehua), uznanego perkusistę Ziemowita Rybarkiewicza (m.in.
Delight, Kreuzberg) oraz popularnego wokalistę Juana Carlosa Cano (zwycięzcę
czwartej edycji The Voice of Poland). Rockowe trio wspomagane jest przez
znanego producenta muzycznego Jarosława Barana.

Pierwszy singiel zatytułowany "Slip Last Of The Real - Slip Through
Through" już w dniu premiery był
najczęściej odsłuchiwanym utworem
w sieci a debiut zespołu zauważony został
między innymi przez media w Meksyku,
Argentynie czy Hiszpanii.

Last Of The Real - Masquerade
Kolejny singiel "Masquerade"
potwierdził tylko klasę i świeżość
formacji, oraz jej prowokacyjny styl.

Zachęcam do obejrzenia i posłuchania:


Live in Kraków (Premiere Concert)Oficjalna EP-ka „Masquerade”
Czas trwania koncertu: 60 minut.
Zapraszam do współpracy!

Paweł Łowicki (Częstochowa)Ballada Rock ma się dobrze Love it's Key Project


Paweł Łowicki autor tekstów, poeta, kompozytor, aranżer i wokalista o charakterystycznym brzmieniu głosu. Współpracował z wieloma muzykami zyskując doświadczenie jako producent
i aranżer. Z początku duet, następnie trio i kwartet z Robertem Glińskim, gitarzystą i kompozytorem, powstawały na potrzebę realizacji projektu Pawła " Ballada Roc'k ma się dobrze ".
Z muzyki owianej tajemniczością o delikatnych, wysublimowanych dźwiękach, dzisiejszy projekt " Love i'ts Key " brzmi mocniej, dojrzalej i odważniej. Teksty docierające do odbiorcy
w w sposób spontaniczny, naturalny i prosty, podbite brzmieniem zdecydowanych dźwięków gitar, piana czy elektrycznych skrzypiec, potęgują dramaturgię koncertu który toczy się
w atmosferze dialogu z publicznością i wymiany energii w sposób autentyczny.
Paweł Łowicki - gitara, śpiew
Robert Gliński - gitara
Jacek Dzwonowski - skrzypce
Marcin Kędzia - gitara basowa
Królik Wojtkowski - piano
Mariusz Migas - perkusionalia[email protected]
[email protected]
www.pawel-ballady.pl

Paweł Łowicki (Częstochowa)Ballada Rock ma się dobrze Love it's Key Project


Paweł Łowicki autor tekstów, poeta, kompozytor, aranżer i wokalista o charakterystycznym brzmieniu głosu. Współpracował z wieloma muzykami zyskując doświadczenie jako producent
i aranżer. Z początku duet, następnie trio i kwartet z Robertem Glińskim, gitarzystą i kompozytorem, powstawały na potrzebę realizacji projektu Pawła " Ballada Roc'k ma się dobrze ".
Z muzyki owianej tajemniczością o delikatnych, wysublimowanych dźwiękach, dzisiejszy projekt " Love i'ts Key " brzmi mocniej, dojrzalej i odważniej. Teksty docierające do odbiorcy
w w sposób spontaniczny, naturalny i prosty, podbite brzmieniem zdecydowanych dźwięków gitar, piana czy elektrycznych skrzypiec, potęgują dramaturgię koncertu który toczy się
w atmosferze dialogu z publicznością i wymiany energii w sposób autentyczny.
Paweł Łowicki - gitara, śpiew
Robert Gliński - gitara
Jacek Dzwonowski - skrzypce
Marcin Kędzia - gitara basowa
Królik Wojtkowski - piano
Mariusz Migas - perkusionalia[email protected]
[email protected]
www.pawel-ballady.pl

$W U K P G U U 4G N C ZYYY D W U K P G U U C P F T G N C Z R NSQGLCQQ 0CJ?V
SQGLCQQ 0CJ?V KFTU QSPGFTKPOBMOZN J T[ZCLJN ŤSØE’FN QP[ZTLJXBOJB T[D[FHؒPXZDI
JOGPSNBDKJ P PCJFLUBDI XZQPD[ZOLPXZDI J T[LPMFOJPXZDI PSB[ P NPŤMJXPŔDJ [PSHBOJ[BXBOJB
BUSBLDKJ X LBŤEZN NJFKTDV OB UFSFOJF DB’FHP LSBKV

/VEOF JNQSF[Z UP KVŤ QS[FT[’PŔİ 1PMFDBNZ QPLB[Z PHOJB SØŤOFHP SPE[BKV UBŊDB BLSPCBDKJ PSB[
BOJNBDKJ
1PNPŤFNZ SØXOJFŤ X XZCPS[F [FTQP’V NV[ZD[OFHP LUØSZ SP[ŔXJFUMJ LBŤEį JNQSF[ĺ

5 5ZMLP [B QPŔSFEOJDUXFN OBT[FHP QPSUBMV [PSHBOJ[VKFDJF 1BŊTUXP OJF[BQPNOJBOį JNQSF[ĺ OB LBŤEį
PLB[Kĺ
4FSEFD[OJF [BQSBT[BNZ EP PEXJFE[JO TUSPOZ PSB[ EP [BQP[OBOJB TJĺ [ PGFSUBNJ LBUBMPHPXZNJ
$WUKPGUU 4GNCZ

YYY DWUKPGUUCPFTGNCZ RN3VT[B LPMFKOB MFUOJB LBNQBOJB NBJMJOHPXB


(8"3"/56+&.:CB[Z OBKXZŤT[FK KBLPŔDJ
LPOLVSFODZKOF DFOZ PE [’ OFUUP
JOEZXJEVBMOF QSPKFLUZ HSBmD[OF

= M Y m c V a h P f U k$WUKPGUU 4GNCZ
YYY DWUKPGUUCPFTGNCZ RN


Click to View FlipBook Version