The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by B&R, 2016-07-01 07:17:04

Najlepsi Deweloperzy v2.1

OgrzewaniaAlternatywneMateriałyBudowlane

Ogrzewaniepodłogowe,ścienneisutowe.
Ogrzewajtanio,ekologicznieikomfortowopodczerwienią.
Woferciemamytylkoproduktyeuropejskie-polskie,niemieckieiangielskie.
WykonamybezpłatnąwycenęogrzewaniadlaTwojegodomu,mieszkania,biura.

Zadzwońlubwyślije-mail.

Liczbymówiąsamezasiebie.Taniejniemożnaogrzewać.Niskikoszt
inwestycyjny,połączonyzbrakiemkosztóweksploatacyjnychinajwyższym
komfortemużytkowymsąjegonajwiększązaletą.Kosztyogrzewania
podczerwieniąsądo30%niższe,aniżelikosztyogrzewaniazapomocą
tradycyjnychsystemówgrzewczych.
Ogrzewaniepodczerwieniąjestnajbardziejekologicznezewszystkichrodzajów
ogrzewań.Brakspalania,zdroweciepłoorazbrakodpadówsąjegoważnymi
atutami.Wpołączeniuzodnawialnymiźródłamienergiijestononajczystszą
formąogrzewaniajakąznamy.
Dlaludziświadomychswoichwyborów,chcącychbyćchociażczęściowo
niezależnymiodwielkichkorporacji,jakteższanującychśrodowiskonaturalne,
niemainnejopcjijakkorzystaniezodnawialnychźródełenergii,takichjak
wiatrakiczyfotowoltaika.Nawetkupujączielonąenergięoddostawcywspieramy
walkęoczysteśrodowiskonaturalne.

www.enerbau.pl

Ul.Kopernika5,87-200Wąbrzeźno,tel+48566220500,tel+48566220502,


Kosztogrzewania

Kosztogrzewaniazależygłównieodzapotrzebowaniabudynkunaciepło.
Ważnejestteżinteligentnesterowaniedecentralnymsystememgrzewczym,które

pozwalanaelastycznedostosowanietemperaturydopotrzebużytkowników.
Wartoteżznaleźćtańszegodostawcęenergiilub/irozważyćopcjęwłasnej
produkcjienergiinp.zapomocąfotowoltaiki.

WYBRANEREALIZACJE:

Budynekzpomieszczeniamibiurowymi-ogrzewanie
podłogowe-Warszawa-2016r.

Inwestorprywatny-dom jednorodzinny-BudyZaklasztorne
-ogrzewaniepodłogowe-2014r

[email protected]

www.enerbau.pl

Ul.Kopernika5,87-200Wąbrzeźno,tel+48566220500,tel+48566220502,


www.enerbau.pl

Ul.Kopernika5,87-200Wąbrzeźno,tel+48566220500,tel+48566220502,


Onas:

FirmaEnerbaumadokażdegozastosowaniaodpowiedniprodukt.Nowoskonstruowane
ogrzewanienapodczerwień,folieimatygrzewczedopaneli,parkietówipłytekceramicznych,

folieitaśmygrzewczepodlustraidoterrarium/wiwarium,paneleipromiennikina
podczerwień,izolacjetermiczneiakustyczne.

NasigłębokozaangażowanipracownicywidzążyczenieKlienta,jakonajwyższypriorytet
ichdziałania,tak,że„przyciętenarozmiar“rozwiązaniaproblemówstałysię
specjalnościąnaszejrmy.
Szybkiewprowadzanietechnicznychrozwiązań,bezpośredniawspółpraca

zużytkownikamiijaknajwiększamobilnośćsąkolumnami,naktórychwspiera
się lozoanaszegoprzedsiębiorstwa.

Enerbauutworzonyw2011roku,toinnowacyjneprzedsiębiorstwo
importowo-eksportowe,oferentalternatywnychsystemówogrzewania.

Zapraszamydokontaktu:

www.enerbau.pl

Ul.Kopernika5,87-200Wąbrzeźno,tel+48566220500,tel+48566220502,


Click to View FlipBook Version