The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by B&R, 2018-08-27 02:39:53

MD Skander

LUMINEX
Spółka Jawna
Jerzy Mrożek i Wspólnicy

ul. Tatrzańska 57
42-280 Częstochowa, Polska


+48 34 362 93 04
+48 34 366 66 44
[email protected]
Dokładamy wszelkich starań, aby nasze lampy
były najaśniejszym punktem w Twoim domu.
Projektując je chcemy, żeby nadawały
Twojemu wnętrzu oryginalny charakter
i doskonale oświetlały je.
Podczas produkcji dbamy o każdy szczegół ,
aby Twoje wnętrze było oświetlane niezawodnie
i jak najdłużej.


Od 50 lat tworzymy lampy, które oświetlają
domy na całym świecie.
Bardzo cennym dorobkiem firmy są ludzie ją
tworzący. Dzięki ich zdolnością i doświadczeniu
(projektując, dobierając materiał i technologię
produkcji) tworzymy lampy piękne, funkcjonalne,
trwałe i niezawodne.


ˁ˔˦˭˔ ˗˘˪˜˭˔ ʠ ˦˧˔˪˜˔ˠˬ ˡ˔ ˝˔˞ˢΝ͙ʟ ˡ˜˘ ˡ˔ ˜˟ˢΝ͙


˭ ˣ˔˦˝˜ ˗ˢ ˗˥˘˪ˡ˔ ˜ ˠ˘˧˔˟˨

ˁ˔˦˭˔ ˃˥˔˖ˢ˪ˡ˜˔ ˭˔˝ˠ˨˝˘ ˦˜ͩ ˪ˬ˞ˢˡˬ˪˔ˡ˜˘ˠ ˥ͩ˖˭ˡ˜˘ ˥ˢ˕˜ˢˡˬ˖˛ ˠ˘˕˟˜ ˪ ˦˧ˬ˟˨ ˜ˡ˗˨˦˧˥˜˔˟ˡˬˠʟ
ˠ˜ˡ˜ˠ˔˟˜˦˧ˬ˖˭ˡˬˠʟ ˟ˢ˙˧ʡ ˇ˪ˢ˥˭ˢˡ˘ ˣ˥˭˘˭ ˡ˔˦ ˠ˘˕˟˘ ˦͗ ˪ˬˡ˜˞˜˘ˠ ˣ˔˦˝˜ ˗ˢ ˖˜˘ˣ·˘˚ˢ ˗˥˘˪ˡ˔ ˜ ˭˜ˠˡ˘˚ˢ ˠ˘˧˔˟˨ʡ

ʾ˔κ˗ˬ ˠ˘˕˘˟ ˧˪ˢ˥˭ˢˡˬ ˝˘˦˧ ˥ͩ˖˭ˡ˜˘ ˢ˗ ˣˢ˗˦˧˔˪ ˢ˥˔˭ ˞˔κ˗ˬ ˝˘˦˧ ˡ˜˘ˣˢ˪˧˔˥˭˔˟ˡˬʡ ˁ˜˘ˣˢ˪˧˔˥˭˔˟ˡˢΝ͙ ˜˖˛
ˣˢ˪ˢ˗˨˝͗ ˣ˜ͩ˞ˡ˘ ˗ͩ˕ˢ˪˘ ˕˟˔˧ˬʡ ʹ˔˦˖ˬˡ˔˖˝˔ ˡ˔˧˨˥͗ ˜ ˣ˥ˢ˦˧ˢ˧͗ ˦˞·ˢˡ˜·˔ ˡ˔˦ ˗ˢ ˧˘˝ ˣ˜ͩ˞ˡ˘˝ ˣ˥˔˖ˬʡ ʾ˔κ˗ˬ
ˠ˜·ˢΝˡ˜˞ ˪ˬ˝͗˧˞ˢ˪ˬ˖˛ ˜ ˡ˜˘ˣˢ˪˧˔˥˭˔˟ˡˬ˖˛ ˠ˘˕˟˜ ˭ˡ˔˝˗˭˜˘ ˖ˢΝ ˗˟˔ ˦˜˘˕˜˘ʡ


ˆ˨˥ˢ˪ˬ ˦˧ˬ˟ ˙˔˕˥ˬ˖˭ˡˬʟ ˖˛·ͅ˗ʟ
ˣ˥ˢ˦˧ˢ˧˔ ˡ˔ ˗ˢ˕˥˘ ˭˔˚ˢΝ˖˜·ˬ ˝˨κ
˪ ˡ˔˦˭ˬ˖˛ ˖˭˧˘˥˘˖˛ Ν˖˜˔ˡ˔˖˛ʡ ˡ˔˦˭ˬ˖˛ ˖˭˧˘˥˘˖˛ Ν˖˜˔ˡ˔˖˛ʡ
˪
ˁ˔˦˭˘ ˠ˘˕˟˘ ˗ˢ˦˞ˢˡ˔˟˘
˪ˣ˔˦ˢ˪˨˝͗ ˦˜ͩ ˪ ˧˘ˡ ˦˧ˬ˟ ʠ
˜ˡ˗˨˦˧˥˜˔˟ˡˬʟ ˠ˜ˡ˜ˠ˔˟˜˦˧ˬ˖˭ˡˬ ˖˭ˬ
˧˘κ ˟ˢ˙˧ʡ ʶ˛·ͅ˗ ˠ˘˧˔˟˜ ˜ ˖˜˘ˣ·ˢ
˗ͩ˕ˢ˪˘˚ˢ ˗˥˘˪ˡ˔ ˦ˣ˥˔˪˜˔˝͗ʟ κ˘
ˠ˘˕˟˘ ˦͗ ˧˔˞ ˪ˬ˝͗˧˞ˢ˪˘ʡ

ˍ˔ˣ˥˔˦˭˔ˠˬ ˗ˢ ˭˔ˣˢ˭ˡ˔ˡ˜˔ ˦˜ͩ ˭ ˡ˔˦˭ˬˠ˜ ˣ˥ˢ˝˘˞˧˔ˠ˜ʡ
˅˘˔˟˜˭˨˝˘ˠˬ ˭˔ˠͅ˪˜˘ˡ˜˔ ˪˘˗·˨˚ ˣˢ˧˥˭˘˕ ˜ˡ˗ˬ˪˜˗˨˔˟ˡˬ˖˛ ʾ˟˜˘ˡ˧˔ ϛ ˪ˬˠ˜˔˥ˬʟ
˥ˢ˗˭˔˝ ˗˥˘˪ˡ˔ʡ ˍ˔ˣ˥˔˦˭˔ˠˬ ˗ˢ ˪˦ˣͅ·ˣ˥˔˖ˬ ˧˔˞κ˘ ʾ˟˜˘ˡ˧ͅ˪ ˕˜˭ˡ˘˦ˢ˪ˬ˖˛ʡ


ʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠˇ˜ˠ˕˘˥ ˆ˧˘˘˟ʟ ˨˟ʡ ˅ˬˡ˘˞ ʺ·ͅ˪ˡˬ ʥʫʟ ʦʤʠʣʤʣ ʾ˥˔˞ͅ˪
˃˥˔˖ˢ˪ˡ˜˔ʭ ʽ˔˦˧˞ˢ˪˜˖˘ ˞ʢˆ˧˔˟ˢ˪˘˝ ˊˢ˟˜
ˆ˭ˬ˕˞˜ ˞ˢˡ˧˔˞˧ʭ ʞʧʫ ʨʦʦ ʪʦʨ ʦʥʣ ˯ ʞʧʫ ʨʦʦ ʪʦʨ ʦʥʨ
˪˪˪ʡ˧˜ˠ˕˘˥˦˧˘˘˟ʡˣ˟ ˃˥ˢ˗˨˞˨˝˘ˠˬ ˠ˘˕˟˘ ˪ ˦˧ˬ˟˨ ˟ˢ˙˧

˜ˡ˙ˢʳ˧˜ˠ˕˘˥˦˧˘˘˟ʡˣ˟


ˁ˔˦˭˔ ˗˘˪˜˭˔ ʠ ˦˧˔˪˜˔ˠˬ ˡ˔ ˝˔˞ˢΝ͙ʟ ˡ˜˘ ˡ˔ ˜˟ˢΝ͙


˭ ˣ˔˦˝˜ ˗ˢ ˗˥˘˪ˡ˔ ˜ ˠ˘˧˔˟˨

ˁ˔˦˭˔ ˃˥˔˖ˢ˪ˡ˜˔ ˭˔˝ˠ˨˝˘ ˦˜ͩ ˪ˬ˞ˢˡˬ˪˔ˡ˜˘ˠ ˥ͩ˖˭ˡ˜˘ ˥ˢ˕˜ˢˡˬ˖˛ ˠ˘˕˟˜ ˪ ˦˧ˬ˟˨ ˜ˡ˗˨˦˧˥˜˔˟ˡˬˠʟ
ˠ˜ˡ˜ˠ˔˟˜˦˧ˬ˖˭ˡˬˠʟ ˟ˢ˙˧ʡ ˇ˪ˢ˥˭ˢˡ˘ ˣ˥˭˘˭ ˡ˔˦ ˠ˘˕˟˘ ˦͗ ˪ˬˡ˜˞˜˘ˠ ˣ˔˦˝˜ ˗ˢ ˖˜˘ˣ·˘˚ˢ ˗˥˘˪ˡ˔ ˜ ˭˜ˠˡ˘˚ˢ ˠ˘˧˔˟˨ʡ

ʾ˔κ˗ˬ ˠ˘˕˘˟ ˧˪ˢ˥˭ˢˡˬ ˝˘˦˧ ˥ͩ˖˭ˡ˜˘ ˢ˗ ˣˢ˗˦˧˔˪ ˢ˥˔˭ ˞˔κ˗ˬ ˝˘˦˧ ˡ˜˘ˣˢ˪˧˔˥˭˔˟ˡˬʡ ˁ˜˘ˣˢ˪˧˔˥˭˔˟ˡˢΝ͙ ˜˖˛
ˣˢ˪ˢ˗˨˝͗ ˣ˜ͩ˞ˡ˘ ˗ͩ˕ˢ˪˘ ˕˟˔˧ˬʡ ʹ˔˦˖ˬˡ˔˖˝˔ ˡ˔˧˨˥͗ ˜ ˣ˥ˢ˦˧ˢ˧͗ ˦˞·ˢˡ˜·˔ ˡ˔˦ ˗ˢ ˧˘˝ ˣ˜ͩ˞ˡ˘˝ ˣ˥˔˖ˬʡ ʾ˔κ˗ˬ
ˠ˜·ˢΝˡ˜˞ ˪ˬ˝͗˧˞ˢ˪ˬ˖˛ ˜ ˡ˜˘ˣˢ˪˧˔˥˭˔˟ˡˬ˖˛ ˠ˘˕˟˜ ˭ˡ˔˝˗˭˜˘ ˖ˢΝ ˗˟˔ ˦˜˘˕˜˘ʡ


ˆ˨˥ˢ˪ˬ ˦˧ˬ˟ ˙˔˕˥ˬ˖˭ˡˬʟ ˖˛·ͅ˗ʟ
ˣ˥ˢ˦˧ˢ˧˔ ˡ˔ ˗ˢ˕˥˘ ˭˔˚ˢΝ˖˜·ˬ ˝˨κ
˪
˪ ˡ˔˦˭ˬ˖˛ ˖˭˧˘˥˘˖˛ Ν˖˜˔ˡ˔˖˛ʡ ˡ˔˦˭ˬ˖˛ ˖˭˧˘˥˘˖˛ Ν˖˜˔ˡ˔˖˛ʡ
ˁ˔˦˭˘ ˠ˘˕˟˘ ˗ˢ˦˞ˢˡ˔˟˘
˪ˣ˔˦ˢ˪˨˝͗ ˦˜ͩ ˪ ˧˘ˡ ˦˧ˬ˟ ʠ
˜ˡ˗˨˦˧˥˜˔˟ˡˬʟ ˠ˜ˡ˜ˠ˔˟˜˦˧ˬ˖˭ˡˬ ˖˭ˬ
˧˘κ ˟ˢ˙˧ʡ ʶ˛·ͅ˗ ˠ˘˧˔˟˜ ˜ ˖˜˘ˣ·ˢ
˗ͩ˕ˢ˪˘˚ˢ ˗˥˘˪ˡ˔ ˦ˣ˥˔˪˜˔˝͗ʟ κ˘
ˠ˘˕˟˘ ˦͗ ˧˔˞ ˪ˬ˝͗˧˞ˢ˪˘ʡ

ˍ˔ˣ˥˔˦˭˔ˠˬ ˗ˢ ˭˔ˣˢ˭ˡ˔ˡ˜˔ ˦˜ͩ ˭ ˡ˔˦˭ˬˠ˜ ˣ˥ˢ˝˘˞˧˔ˠ˜ʡ
˅˘˔˟˜˭˨˝˘ˠˬ ˭˔ˠͅ˪˜˘ˡ˜˔ ˪˘˗·˨˚ ˣˢ˧˥˭˘˕ ˜ˡ˗ˬ˪˜˗˨˔˟ˡˬ˖˛ ʾ˟˜˘ˡ˧˔ ϛ ˪ˬˠ˜˔˥ˬʟ
˥ˢ˗˭˔˝ ˗˥˘˪ˡ˔ʡ ˍ˔ˣ˥˔˦˭˔ˠˬ ˗ˢ ˪˦ˣͅ·ˣ˥˔˖ˬ ˧˔˞κ˘ ʾ˟˜˘ˡ˧ͅ˪ ˕˜˭ˡ˘˦ˢ˪ˬ˖˛ʡ


ʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠʠˇ˜ˠ˕˘˥ ˆ˧˘˘˟ʟ ˨˟ʡ ˅ˬˡ˘˞ ʺ·ͅ˪ˡˬ ʥʫʟ ʦʤʠʣʤʣ ʾ˥˔˞ͅ˪
˃˥˔˖ˢ˪ˡ˜˔ʭ ʽ˔˦˧˞ˢ˪˜˖˘ ˞ʢˆ˧˔˟ˢ˪˘˝ ˊˢ˟˜
ˆ˭ˬ˕˞˜ ˞ˢˡ˧˔˞˧ʭ ʞʧʫ ʨʦʦ ʪʦʨ ʦʥʣ ˯ ʞʧʫ ʨʦʦ ʪʦʨ ʦʥʨ
˪˪˪ʡ˧˜ˠ˕˘˥˦˧˘˘˟ʡˣ˟ ˃˥ˢ˗˨˞˨˝˘ˠˬ ˠ˘˕˟˘ ˪ ˦˧ˬ˟˨ ˟ˢ˙˧

˜ˡ˙ˢʳ˧˜ˠ˕˘˥˦˧˘˘˟ʡˣ˟


9™Þæ™ßÃü ×˽޺¬Ã ×Ú˕ꏙÄæ™Ã Ëßö¬™æ½™Ä¬‚ •ā¬‚‚·‰üà Ă
Úüĺê ˕ ×ËÕ ǾǼ ½‚æɌ ]י·‚½¬ā귙Ãü Þ¬¢ ö ì™Þāº‚ĬËöü©
Ë×ڂö‚© Ëßö¬™æ½™Ä¬Ëöü©ɇ ‚ ĂÞā •ā¬‚ ×ÚË·™ºæËöü
×˕‰Ą‚ ā‚ ‚ºæꂽÄüì ßö¬‚æËöüì æڙĕ‚ì ×Úāü
·™•Äˏā™ÞÄüà ā‚©Ëö‚Ĭê Þæü½ê Âں¬Ɍ ;‚•ā¬™Ãü •êĄü
Ϭ޺ Ă ·‚ºËߐ ĂÞāü© ×Ú˕êºæÌö Ëڂā Þāā™¤ÌÂü

öüºËŏā™Ä¬‚Ɍ s ĂÞā™· Ë£™Ú¬™ āĂ·•‰ V‚ÅÞæöË Þā™Ú˺‰
¤
¤‚â‚â Ã˕Äü© ×Ú˕êºæÌö Ëßö¬™æ½™Ä¬Ëöü© ā‚ÚÌöÄË ö
晏©Ä˽ˤ¬¬ = ·‚º ¬ ā æڂ•üü·Äüì ĂÚ̕‚ì ßö¬‚æ‚Ɍ D‚Þā™
½‚Ã×ü ö¬Þā‰™ öüºËĂę ā™ Þ悽¬ ¬ •Ú™öĬ‚Ä™· Þº½™·º¬ ¬•™‚½Ä¬™
öׂÞËö귉 Þ¬¢ ö ÄËöˏā™ßĬ™ öüºËŏāËę öÄ¢æÚā‚Ɍ


‚Ä•Úā™·ʱæ™Ã‚ÚɌ왽™Ɍ×½
c™½ɌɆ ʐȀȄ ȁǽǿ ȀȀȀ ȁȄȅ


sÞ×ÌÂ×ڂ‚Ɇ
sssɌc C YɌC. = ɌV=


9™Þæ™ßÃü ×˽޺¬Ã ×Ú˕ꏙÄæ™Ã Ëßö¬™æ½™Ä¬‚ •ā¬‚‚·‰üà Ă
Úüĺê ˕ ×ËÕ ǾǼ ½‚æɌ ]י·‚½¬ā귙Ãü Þ¬¢ ö ì™Þāº‚ĬËöü©
Ë×ڂö‚© Ëßö¬™æ½™Ä¬Ëöü©ɇ ‚ ĂÞā •ā¬‚ ×ÚË·™ºæËöü
×˕‰Ą‚ ā‚ ‚ºæꂽÄüì ßö¬‚æËöüì æڙĕ‚ì ×Úāü
·™•Äˏā™ÞÄüà ā‚©Ëö‚Ĭê Þæü½ê Âں¬Ɍ ;‚•ā¬™Ãü •êĄü
Ϭ޺ Ă ·‚ºËߐ ĂÞāü© ×Ú˕êºæÌö Ëڂā Þāā™¤ÌÂü

öüºËŏā™Ä¬‚Ɍ s ĂÞā™· Ë£™Ú¬™ āĂ·•‰ V‚ÅÞæöË Þā™Ú˺‰
¤
¤‚â‚â Ã˕Äü© ×Ú˕êºæÌö Ëßö¬™æ½™Ä¬Ëöü© ā‚ÚÌöÄË ö
晏©Ä˽ˤ¬¬ = ·‚º ¬ ā æڂ•üü·Äüì ĂÚ̕‚ì ßö¬‚æ‚Ɍ D‚Þā™
½‚Ã×ü ö¬Þā‰™ öüºËĂę ā™ Þ悽¬ ¬ •Ú™öĬ‚Ä™· Þº½™·º¬ ¬•™‚½Ä¬™
öׂÞËö귉 Þ¬¢ ö ÄËöˏā™ßĬ™ öüºËŏāËę öÄ¢æÚā‚Ɍ


‚Ä•Úā™·ʱæ™Ã‚ÚɌ왽™Ɍ×½
c™½ɌɆ ʐȀȄ ȁǽǿ ȀȀȀ ȁȄȅ


sÞ×ÌÂ×ڂ‚Ɇ
sssɌc C YɌC. = ɌV=


Click to View FlipBook Version