The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by B&R, 2019-02-13 08:17:33

MP Koala

E\ +HDUW0DGH5R]GDMHP\ XĕPLHFK ']LHVLÇWNL MXĴ VNRU]\VWDĀ\


ʽ˘κ˘˟˜ ˝˘˦˧˘Ν ˥ˢ˗˭˜˖˘ˠʟ ˗˟˔ ˞˧ͅ˥˘˚ˢ ˟˜˖˭ˬ ˦˜ͩ ˕˘˭ˣ˜˘˖˭˘Ή˦˧˪ˢ ˗˭˜˘˖˞˔ʟ ˖˛˖˘˦˭ ˭˔˗˕˔͙
ˢ ˝˘˚ˢ ˪ˬ˚ˢ˗ͩʟ ˔ ˧˔˞κ˘ ˗ˢ˖˘ˡ˜˔˦˭ ˪ˬ˝͗˧˞ˢ˪ˬ ˦˧ˬ˟ ϛ ˣˢ˭ˡ˔˝ ˡ˔˦˭͗ ˢ˙˘˥˧ͩ ˣ˥ˢ˗˨˞˧ˢ˪͗ʡ
ˍ ˣ˘˪ˡˢΝ˖˜͗ ˭ˡ˔˝˗˭˜˘˦˭ ˖ˢΝ ˜˗˘˔˟ˡ˘˚ˢ ˗˟˔ ˦˪ˢ˝˘˝ ˣˢ˖˜˘˖˛ˬ ˜ ˗˟˔ ˦˜˘˕˜˘


ʾˢʴ˟˔ ʠ ʤ˚ˢ ˀ˔˝˔ ʤʩʟ ʬʬʠʦʣʣ ʾ˨˧ˡˢ

˪˪˪ʡ˞ˢ˔˟˔˛ˠʡ˖ˢˠ ˯ ˦˛ˢˣʳ˞ˢ˔˟˔˛ˠʡ˖ˢˠ ˯ ˇ˘˟ʡʭ ʨʦʦ ʧʩʩ ʨʨʣ

=HVWDZ\ SRĕFLHOL

] 9HOYHWX


˃˥ˢ˗˨˞˨˝˘ˠˬ ˕˘˭ˣ˜˘˖˭˘Ή˦˧˪ˢ
ˇ˪ˢ˝˘˚ˢ ˠ˔˟˨˖˛˔ʔ ˃ˢ˗˨˦˭˞˜ʟ
ˣˢ˗˨˦˭˞˜ ˠˢ˧ˬ˟˞˜ʟ ˞ˢ·˗˘˥˞˜ʟ
ˢ˖˛˥˔ˡ˜˔˖˭˘ ˗ˢ ·ͅκ˘˖˭˘˞
E\ +HDUW0DGH ˜ ˪˞·˔˗˞˜ ˗ˢ ˪ͅ˭˞ͅ˪


2WXODF]H GOD G]LHFL

ʾˢ˖ˬ˞˜ʟ ˞ˢ·˗˥ˬʟ ˣˢ˗˨˦˭˞˜
˕˔ˠ˕˨˦ˢ˪˘ʟ ˞ˢˠˣ˟˘˧ˡ˘
˗˭˜˘˖˜ͩ˖˘ ˭˘˦˧˔˪ˬ ˣˢΝ˖˜˘˟˜ʟ
˪˦˭ˬ˦˧˞ˢ ˖ˢ ˣˢ˧˥˭˘˕ˡ˘ ˇˢ˕˜˘
˜ ˇ˪ˢ˝˘ˠ˨ ˗˭˜˘˖˞˨
5R]GDMHP\ XĕPLHFK ']LHVLÇWNL MXĴ VNRU]\VWDĀ\


ʽ˘˦˧˘Νˠˬ ˣˢ˟˦˞˜ˠ ˣ˥ˢ˗˨˖˘ˡ˧˘ˠ ˣˢΝ˖˜˘˟˜ ˢ˞˥ˬ͙ ˪ˬ˞ˢˡ˔ˡˬ˖˛ ˭ ˡ˔˝˪ˬκ˦˭˘˝
˝˔˞ˢΝ˖˜ ˉ˘˟˩˘˧˨ ˢ˥˔˭ ˕˔ˠ˕˨˦˔ ˗ˢ ·ͅ˭˘˞ʟ ·ͅκ˘˖˭˘˞ ˢ˥˔˭ ˪ͅ˭˞ͅ˪ ˗˭˜˘˖˜ͩ˖ˬ˖˛ʡ
ʷˢ˦˧˔˥˖˭˔ˠˬ ˪ˬ·͗˖˭ˡ˜˘ ˡ˔˝˟˘ˣ˦˭˘ ˜ ˕˘˭ˣ˜˘˖˭ˡ˘ ˣ˥ˢ˗˨˞˧ˬ ˦˧˪ˢ˥˭ˢˡ˘
˭ ˠ˜·ˢΝ˖˜ ˗ˢ ˠ˔˟˨˖˛ͅ˪ʡ ˊ ˡ˔˦˭ˬ˖˛ ˪ˬ˥ˢ˕˔˖˛ ˦˧˔˪˜˔ˠˬ ˡ˔ ˪ˬ˦ˢ˞͗

˜ ˦ˣ˥˔˪˗˭ˢˡ͗ ˝˔˞ˢΝ͙ʟ ˕˘˭ˣ˜˘˖˭˘Ή˦˧˪ˢ ˢ˥˔˭ ˨ˡ˜˞˔˟ˡˬ ˜ ˦˧ˬ˟ˢ˪ˬ ˗˘˦˜˚ˡʡ ˊ˦˭ˬ˦˧˞˜˘ ˘˟˘ˠ˘ˡ˧ˬʟ ˭ ˞˧ͅ˥ˬ˖˛ ˠˢκ˘ ˣˢ˪˦˧˔͙ ˡˣʡ ˞ˢˠˣ˟˘˧ ˣˢΝ˖˜˘˟˜ ˗ˢ
ʽ ·ͅκ˘˖˭˞˔ʟ ˦͗ ˗ˢ˞·˔˗ˡ˜˘ ˪˘˥ˬ˙˜˞ˢ˪˔ˡ˘ ˜ ˦ˣ˥˔˪˗˭˔ˡ˘ ˡ˔ ˞˔κ˗ˬˠ ˘˧˔ˣ˜˘
ʽ˘κ˘˟˜ ˝˘˦˧˘Ν ˥ˢ˗˭˜˖˘ˠʟ ˗˟˔ ˞˧ͅ˥˘˚ˢ ˟˜˖˭ˬ ˦˜ͩ ˕˘˭ˣ˜˘˖˭˘Ή˦˧˪ˢ ˗˭˜˘˖˞˔ʟ ˖˛˖˘˦˭ ˘κ˘˟˜ ˝˘˦˧˘Ν ˥ˢ˗˭˜˖˘ˠʟ ˗˟˔ ˞˧ͅ˥˘˚ˢ ˟˜˖˭ˬ ˦˜ͩ ˕˘˭ˣ˜˘˖˭˘Ή˦˧˪ˢ ˗˭˜˘˖˞˔ʟ ˖˛˖˘˦˭
˭˔˗˕˔͙ ˢ ˝˘˚ˢ ˪ˬ˚ˢ˗ͩʟ ˔ ˧˔˞κ˘ ˗ˢ˖˘ˡ˜˔˦˭ ˪ˬ˝͗˧˞ˢ˪ˬ ˦˧ˬ˟ ϛ ˣˢ˭ˡ˔˝ ˡ˔˦˭͗ ˣ˥ˢ˗˨˞˖˝˜ʡ ˊ˦˭ˬ˦˧˞ˢ ˣˢ ˧ˢʟ ˔˕ˬ ˦ˣ˘·ˡ˜͙ ˪ˬ˦ˢ˞˜˘ ˪ˬˠ˔˚˔ˡ˜˔ ˭˔˥ͅ˪ˡˢ
ˢ˙˘˥˧ͩ ˣ˥ˢ˗˨˞˧ˢ˪͗ʡ ˍ ˣ˘˪ˡˢΝ˖˜͗ ˭ˡ˔˝˗˭˜˘˦˭ ˖ˢΝ ˜˗˘˔˟ˡ˘˚ˢ ˗˟˔ ˦˪ˢ˝˘˝ ˥ˢ˗˭˜˖ͅ˪ʟ ˝˔˞ ˜ ˙˜ˡ˔˟ˡˬ˖˛ ˜ ˡ˔˝˪˔κˡ˜˘˝˦˭ˬ˖˛ ˨κˬ˧˞ˢ˪ˡ˜˞ͅ˪ ˡ˔˦˭ˬ˖˛
ˣˢ˖˜˘˖˛ˬ ˜ ˗˟˔ ˦˜˘˕˜˘ ˭˘˦˧˔˪ͅ˪ ϛ ˨˞ˢ˖˛˔ˡˬ˖˛ ˗˭˜˘˖˜ ˜ ˡ˜˘ˠˢ˪˟˔˞ͅ˪ʡ

ʾˢʴ˟˔ ʠ ʤ˚ˢ ˀ˔˝˔ ʤʩʟ ʬʬʠʦʣʣ ʾ˨˧ˡˢ ˯ ˪˪˪ʡ˞ˢ˔˟˔˛ˠʡ˖ˢˠ ˯ ˦˛ˢˣʳ˞ˢ˔˟˔˛ˠʡ˖ˢˠ ˯ ˇ˘˟ʡʭ ʨʦʦ ʧʩʩ ʨʨʣ ˯

=HVWDZ\ SRĕFLHOL

] 9HOYHWX


˃˥ˢ˗˨˞˨˝˘ˠˬ ˕˘˭ˣ˜˘˖˭˘Ή˦˧˪ˢ
ˇ˪ˢ˝˘˚ˢ ˠ˔˟˨˖˛˔ʔ ˃ˢ˗˨˦˭˞˜ʟ
ˣˢ˗˨˦˭˞˜ ˠˢ˧ˬ˟˞˜ʟ ˞ˢ·˗˘˥˞˜ʟ
ˢ˖˛˥˔ˡ˜˔˖˭˘ ˗ˢ ·ͅκ˘˖˭˘˞
E\ +HDUW0DGH ˜ ˪˞·˔˗˞˜ ˗ˢ ˪ͅ˭˞ͅ˪


2WXODF]H GOD G]LHFL

ʾˢ˖ˬ˞˜ʟ ˞ˢ·˗˥ˬʟ ˣˢ˗˨˦˭˞˜
˕˔ˠ˕˨˦ˢ˪˘ʟ ˞ˢˠˣ˟˘˧ˡ˘
˗˭˜˘˖˜ͩ˖˘ ˭˘˦˧˔˪ˬ ˣˢΝ˖˜˘˟˜ʟ
˪˦˭ˬ˦˧˞ˢ ˖ˢ ˣˢ˧˥˭˘˕ˡ˘ ˇˢ˕˜˘
˜ ˇ˪ˢ˝˘ˠ˨ ˗˭˜˘˖˞˨
5R]GDMHP\ XĕPLHFK ']LHVLÇWNL MXĴ VNRU]\VWDĀ\


ʽ˘˦˧˘Νˠˬ ˣˢ˟˦˞˜ˠ ˣ˥ˢ˗˨˖˘ˡ˧˘ˠ ˣˢΝ˖˜˘˟˜ ˢ˞˥ˬ͙ ˪ˬ˞ˢˡ˔ˡˬ˖˛ ˭ ˡ˔˝˪ˬκ˦˭˘˝
˝˔˞ˢΝ˖˜ ˉ˘˟˩˘˧˨ ˢ˥˔˭ ˕˔ˠ˕˨˦˔ ˗ˢ ·ͅ˭˘˞ʟ ·ͅκ˘˖˭˘˞ ˢ˥˔˭ ˪ͅ˭˞ͅ˪ ˗˭˜˘˖˜ͩ˖ˬ˖˛ʡ
ʷˢ˦˧˔˥˖˭˔ˠˬ ˪ˬ·͗˖˭ˡ˜˘ ˡ˔˝˟˘ˣ˦˭˘ ˜ ˕˘˭ˣ˜˘˖˭ˡ˘ ˣ˥ˢ˗˨˞˧ˬ ˦˧˪ˢ˥˭ˢˡ˘
˭ ˠ˜·ˢΝ˖˜ ˗ˢ ˠ˔˟˨˖˛ͅ˪ʡ ˊ ˡ˔˦˭ˬ˖˛ ˪ˬ˥ˢ˕˔˖˛ ˦˧˔˪˜˔ˠˬ ˡ˔ ˪ˬ˦ˢ˞͗

˜ ˦ˣ˥˔˪˗˭ˢˡ͗ ˝˔˞ˢΝ͙ʟ ˕˘˭ˣ˜˘˖˭˘Ή˦˧˪ˢ ˢ˥˔˭ ˨ˡ˜˞˔˟ˡˬ ˜ ˦˧ˬ˟ˢ˪ˬ ˗˘˦˜˚ˡʡ ˊ˦˭ˬ˦˧˞˜˘ ˘˟˘ˠ˘ˡ˧ˬʟ ˭ ˞˧ͅ˥ˬ˖˛ ˠˢκ˘ ˣˢ˪˦˧˔͙ ˡˣʡ ˞ˢˠˣ˟˘˧ ˣˢΝ˖˜˘˟˜ ˗ˢ
ʽ ·ͅκ˘˖˭˞˔ʟ ˦͗ ˗ˢ˞·˔˗ˡ˜˘ ˪˘˥ˬ˙˜˞ˢ˪˔ˡ˘ ˜ ˦ˣ˥˔˪˗˭˔ˡ˘ ˡ˔ ˞˔κ˗ˬˠ ˘˧˔ˣ˜˘
ʽ˘κ˘˟˜ ˝˘˦˧˘Ν ˥ˢ˗˭˜˖˘ˠʟ ˗˟˔ ˞˧ͅ˥˘˚ˢ ˟˜˖˭ˬ ˦˜ͩ ˕˘˭ˣ˜˘˖˭˘Ή˦˧˪ˢ ˗˭˜˘˖˞˔ʟ ˖˛˖˘˦˭ ˘κ˘˟˜ ˝˘˦˧˘Ν ˥ˢ˗˭˜˖˘ˠʟ ˗˟˔ ˞˧ͅ˥˘˚ˢ ˟˜˖˭ˬ ˦˜ͩ ˕˘˭ˣ˜˘˖˭˘Ή˦˧˪ˢ ˗˭˜˘˖˞˔ʟ ˖˛˖˘˦˭
˭˔˗˕˔͙ ˢ ˝˘˚ˢ ˪ˬ˚ˢ˗ͩʟ ˔ ˧˔˞κ˘ ˗ˢ˖˘ˡ˜˔˦˭ ˪ˬ˝͗˧˞ˢ˪ˬ ˦˧ˬ˟ ϛ ˣˢ˭ˡ˔˝ ˡ˔˦˭͗ ˣ˥ˢ˗˨˞˖˝˜ʡ ˊ˦˭ˬ˦˧˞ˢ ˣˢ ˧ˢʟ ˔˕ˬ ˦ˣ˘·ˡ˜͙ ˪ˬ˦ˢ˞˜˘ ˪ˬˠ˔˚˔ˡ˜˔ ˭˔˥ͅ˪ˡˢ
ˢ˙˘˥˧ͩ ˣ˥ˢ˗˨˞˧ˢ˪͗ʡ ˍ ˣ˘˪ˡˢΝ˖˜͗ ˭ˡ˔˝˗˭˜˘˦˭ ˖ˢΝ ˜˗˘˔˟ˡ˘˚ˢ ˗˟˔ ˦˪ˢ˝˘˝ ˥ˢ˗˭˜˖ͅ˪ʟ ˝˔˞ ˜ ˙˜ˡ˔˟ˡˬ˖˛ ˜ ˡ˔˝˪˔κˡ˜˘˝˦˭ˬ˖˛ ˨κˬ˧˞ˢ˪ˡ˜˞ͅ˪ ˡ˔˦˭ˬ˖˛
ˣˢ˖˜˘˖˛ˬ ˜ ˗˟˔ ˦˜˘˕˜˘ ˭˘˦˧˔˪ͅ˪ ϛ ˨˞ˢ˖˛˔ˡˬ˖˛ ˗˭˜˘˖˜ ˜ ˡ˜˘ˠˢ˪˟˔˞ͅ˪ʡ

ʾˢʴ˟˔ ʠ ʤ˚ˢ ˀ˔˝˔ ʤʩʟ ʬʬʠʦʣʣ ʾ˨˧ˡˢ ˯ ˪˪˪ʡ˞ˢ˔˟˔˛ˠʡ˖ˢˠ ˯ ˦˛ˢˣʳ˞ˢ˔˟˔˛ˠʡ˖ˢˠ ˯ ˇ˘˟ʡʭ ʨʦʦ ʧʩʩ ʨʨʣ ˯

ul. BÓR 153
Produkcją mebli zajmujemy się od 2000 roku. W tym czasie zdobyliśmy bogate doświadczenie, które ciągle wykorzystujemy 42-202 Częstochowa
w naszej pracy. Projektowanie mebli jest nie tylko naszym zawodem, ale też wielką pasją. Obecnie proponujemy Państwu
najpiękniejsze zestawy mebli dla dzieci. +48 663-550-601
Proponujemy Państwu: ŁÓŻKA • 2 modele i 2 wymiary • KOMODY • SZAFKI NOCNE • BIURKA • PÓŁKI • REGAŁY • SZAFY www.amila.info.pl

Zapraszamy do zapoznaia się z naszą nową ofertą. [email protected]

CARS -Łóżka w kształcie AUTA


Łóżko w kształcie AUTA W ROZMIARZE
-149 x 74 x 44 cm WAGA 24 kg
-169 x 84 x 55 cm WAGA 31 kg
Stelaż i materac GRATISSZAFYŁóżko model IGOR z szufladą

Łóżka dla dzieci ze zdejmowaną barierką -wygoda i bezpieczeństwo. Możliwość zdjęcia barierka na
czas zabawy dziecka oraz ponownego założenia na czas snu.

Piękny nadruk na łóżeczku z pewnością przyczyni się, iż Państwa pociechy chętnie i z radością
będą chciały same zasypiać w swoim wymarzonym łóżeczku.
Łóżka dostępne są w dwóch wymiarach 144x74cm oraz 164x84cm oraz w opcji bez szuflady.

Materac i stelaż GRATIS!


KOMODY
Biurka Komody 3S o wymiarach H-80x82x45,5 cm z nadrukami pasującymi do wzorów

Biurka z dwoma szufladami szerokość 120cm wysokosc 75 cm głegokość 60 cm: znajdujących się na łóżeczkach.
-zaokrąglony blat z miękkim obrzeżem
-zaokrąglone frony szuflad bez wystających uchwytów
-przeznaczone do samodzielnego montażu (dołaczony zestaw montażowy)

ul. BÓR 153
Produkcją mebli zajmujemy się od 2000 roku. W tym czasie zdobyliśmy bogate doświadczenie, które ciągle wykorzystujemy 42-202 Częstochowa
w naszej pracy. Projektowanie mebli jest nie tylko naszym zawodem, ale też wielką pasją. Obecnie proponujemy Państwu
najpiękniejsze zestawy mebli dla dzieci. +48 663-550-601
Proponujemy Państwu: ŁÓŻKA • 2 modele i 2 wymiary • KOMODY • SZAFKI NOCNE • BIURKA • PÓŁKI • REGAŁY • SZAFY www.amila.info.pl

Zapraszamy do zapoznaia się z naszą nową ofertą. [email protected]

CARS -Łóżka w kształcie AUTA


Łóżko w kształcie AUTA W ROZMIARZE
-149 x 74 x 44 cm WAGA 24 kg
-169 x 84 x 55 cm WAGA 31 kg
Stelaż i materac GRATISSZAFYŁóżko model IGOR z szufladą

Łóżka dla dzieci ze zdejmowaną barierką -wygoda i bezpieczeństwo. Możliwość zdjęcia barierka na
czas zabawy dziecka oraz ponownego założenia na czas snu.

Piękny nadruk na łóżeczku z pewnością przyczyni się, iż Państwa pociechy chętnie i z radością
będą chciały same zasypiać w swoim wymarzonym łóżeczku.
Łóżka dostępne są w dwóch wymiarach 144x74cm oraz 164x84cm oraz w opcji bez szuflady.

Materac i stelaż GRATIS!


KOMODY
Biurka Komody 3S o wymiarach H-80x82x45,5 cm z nadrukami pasującymi do wzorów

Biurka z dwoma szufladami szerokość 120cm wysokosc 75 cm głegokość 60 cm: znajdujących się na łóżeczkach.
-zaokrąglony blat z miękkim obrzeżem
-zaokrąglone frony szuflad bez wystających uchwytów
-przeznaczone do samodzielnego montażu (dołaczony zestaw montażowy)

Wiklinowa skrzynia naturalna 60 cm z pomponami

Skrzynia wiklinowa w kolorze NATURALNYM wykonana z polskiej
wikliny najwyższej jakości . Funkcjonalny, bardzo praktyczny, nadaje
stylu i indywidualnego charakteru każdemu wnętrzu.
Cena: 145,00 zł brutto


W XXI wieku nastąpił wielki rozkwit zapotrzebowania na wyroby z wikliny
w Polsce. Wiklina nie służy już tylko jej praktycznemu wykorzystaniu, ale jako
ozdoba domu, ogrodu, roweru. Wiklinowa skrzynia ecru 60 cm z pomponami

Wiklibox.pl to firma rodzinna z korzeniami sięgającymi dziadów, pradziadów. Skrzynia wiklinowa w kolorze ECRU wykonana z polskiej wikliny
Od pokoleń uprawiamy wiklinę i tworzymy z niej piękne koszę. Bardzo ważne jest najwyższej jakości . Funkcjonalny, bardzo praktyczny, nadaje stylu
dla nas pielęgnowanie polskiej tradycji wikliniarskiej i promowanie POLSKIEGO i indywidualnego charakteru każdemu wnętrzu.
PRODUKTU, który coraz częściej wypierany jest przez chińskie podróbki. Cena: 165,00 zł brutto

Jesteśmy nową firmą, która stawia największy nacisk na jakość oraz zadowolenie
naszych klientów. Każdy nasz klient jest traktowany indywidualnie i z dużym
profesjonalizmem. Stawiamy również na współprace długoterminową dzięki czemu Łóżeczko wiklinowe - kołyska dla lalek w kolorze ECRU
nasi przyszli współpracownicy będą mogli liczyć na upusty oraz rabaty. z pościelką szarą w białe groszki
Kołyska wyścielona jest piękną, ręcznie wykonaną pościelką w kolorze
Kosze prezentowane w naszym sklepie są ręcznie wykonane z wikliny z polskich SZARĄ W BIAŁE GROSZKI, która pięknie dopełnia całości i nadaje
gospodarstw, dzięki czemu charakteryzują się najwyższą jakością wykonania. indywidualny charakter!

Zapraszamy do zaprzyjaźnienia się z naszą ofertą. Cena: 95,00 zł brutto
Wiklinowy wózek dla lalki naturalny z pomponami ecru Łóżeczko wiklinowe - kołyska dla lalek w kolorze

Wózek wykonany jest z najwyższej jakości wikliny, pochodzącej wyłącznie naturamym z pościelką kawa w grochy i pomponami ecru
z polskich gospodarstw. Drewniane kółka pozwalają z łatwością jeździć Kołyska wykonana jest z najwyższej jakości wikliny, pochodzącej
wózkowi, natomiast wiklinowa rączka pozwala swobodnie pchać wózek. wyłącznie z polskich gospodarstw. Kołyska wyścielona jest piękną,
Tworzy to piękną kompozycje w stylu retro. ręcznie wykonaną pościelką w kolorze KAWA W BIAŁE GROCHY pęknie
dopełnia całości i nadaje indywidualny charakter!
Cena: 110,00 zł brutto
Cena: 105,00 zł bruttoWiklinowy wózek ecru dla lalek z pościelką i kokardą (MIX) Łóżeczko wiklinowe - kołyska dla lalek w kolorze
naturamym z pościelką różową w białe groszki
Wózek wykonany jest z najwyższej jakości wikliny, pochodzącej wyłącznie
z polskich gospodarstw. Wózek wyścielony jest piękną, ręcznie wykonaną Kołyska wyścielona jest piękną, ręcznie wykonaną pościelką
pościelką w aż 4 kolorach do wyboru. w kolorze RÓŻOWYM W BIAŁE GROSZKI pęknie dopełnia całości
i nadaje indywidualny charakter!
Cena: 145,00 zł brutto
Cena: 85,00 zł brutto

Wiklibox, Łętownia 160, 37-312 Łętownia www.wiklibox.pl
Skontaktuj się z nami: +48 502 665 550
[email protected]

Wiklinowa skrzynia naturalna 60 cm z pomponami

Skrzynia wiklinowa w kolorze NATURALNYM wykonana z polskiej
wikliny najwyższej jakości . Funkcjonalny, bardzo praktyczny, nadaje
stylu i indywidualnego charakteru każdemu wnętrzu.
Cena: 145,00 zł brutto


W XXI wieku nastąpił wielki rozkwit zapotrzebowania na wyroby z wikliny
w Polsce. Wiklina nie służy już tylko jej praktycznemu wykorzystaniu, ale jako
ozdoba domu, ogrodu, roweru. Wiklinowa skrzynia ecru 60 cm z pomponami

Wiklibox.pl to firma rodzinna z korzeniami sięgającymi dziadów, pradziadów. Skrzynia wiklinowa w kolorze ECRU wykonana z polskiej wikliny
Od pokoleń uprawiamy wiklinę i tworzymy z niej piękne koszę. Bardzo ważne jest najwyższej jakości . Funkcjonalny, bardzo praktyczny, nadaje stylu
dla nas pielęgnowanie polskiej tradycji wikliniarskiej i promowanie POLSKIEGO i indywidualnego charakteru każdemu wnętrzu.
PRODUKTU, który coraz częściej wypierany jest przez chińskie podróbki. Cena: 165,00 zł brutto

Jesteśmy nową firmą, która stawia największy nacisk na jakość oraz zadowolenie
naszych klientów. Każdy nasz klient jest traktowany indywidualnie i z dużym
profesjonalizmem. Stawiamy również na współprace długoterminową dzięki czemu Łóżeczko wiklinowe - kołyska dla lalek w kolorze ECRU
nasi przyszli współpracownicy będą mogli liczyć na upusty oraz rabaty. z pościelką szarą w białe groszki
Kołyska wyścielona jest piękną, ręcznie wykonaną pościelką w kolorze
Kosze prezentowane w naszym sklepie są ręcznie wykonane z wikliny z polskich SZARĄ W BIAŁE GROSZKI, która pięknie dopełnia całości i nadaje
gospodarstw, dzięki czemu charakteryzują się najwyższą jakością wykonania. indywidualny charakter!

Zapraszamy do zaprzyjaźnienia się z naszą ofertą. Cena: 95,00 zł brutto
Wiklinowy wózek dla lalki naturalny z pomponami ecru Łóżeczko wiklinowe - kołyska dla lalek w kolorze

Wózek wykonany jest z najwyższej jakości wikliny, pochodzącej wyłącznie naturamym z pościelką kawa w grochy i pomponami ecru
z polskich gospodarstw. Drewniane kółka pozwalają z łatwością jeździć Kołyska wykonana jest z najwyższej jakości wikliny, pochodzącej
wózkowi, natomiast wiklinowa rączka pozwala swobodnie pchać wózek. wyłącznie z polskich gospodarstw. Kołyska wyścielona jest piękną,
Tworzy to piękną kompozycje w stylu retro. ręcznie wykonaną pościelką w kolorze KAWA W BIAŁE GROCHY pęknie
dopełnia całości i nadaje indywidualny charakter!
Cena: 110,00 zł brutto
Cena: 105,00 zł bruttoWiklinowy wózek ecru dla lalek z pościelką i kokardą (MIX) Łóżeczko wiklinowe - kołyska dla lalek w kolorze
naturamym z pościelką różową w białe groszki
Wózek wykonany jest z najwyższej jakości wikliny, pochodzącej wyłącznie
z polskich gospodarstw. Wózek wyścielony jest piękną, ręcznie wykonaną Kołyska wyścielona jest piękną, ręcznie wykonaną pościelką
pościelką w aż 4 kolorach do wyboru. w kolorze RÓŻOWYM W BIAŁE GROSZKI pęknie dopełnia całości
i nadaje indywidualny charakter!
Cena: 145,00 zł brutto
Cena: 85,00 zł brutto

Wiklibox, Łętownia 160, 37-312 Łętownia www.wiklibox.pl
Skontaktuj się z nami: +48 502 665 550
[email protected]

SZUMIĄCY PREZENT


DLA MALEŃSTWAWhisbear to śliczne maskotki w postaci misia, leniwca oraz
ptaszka, które mają za zadanie wyciszyć i uśpić Twoje
maleństwo. W misiach ukryte jest urządzenie szumiące,
które uspakaja maluszka, a dzięki funkcji CRYsensor,

pluszowy przyjaciel czuwa nad spokojnym snem dziecka.

To najlepszy prezent jaki możesz

podarować sobie i swojemu

dziecku.
Produkty Whisbear kupisz na
www.whisbear.pl SPRAWDŹ LENIWCA Z APLIKACJĄ

SZUMIĄCY PREZENT


DLA MALEŃSTWAWhisbear to śliczne maskotki w postaci misia, leniwca oraz
ptaszka, które mają za zadanie wyciszyć i uśpić Twoje
maleństwo. W misiach ukryte jest urządzenie szumiące,
które uspakaja maluszka, a dzięki funkcji CRYsensor,

pluszowy przyjaciel czuwa nad spokojnym snem dziecka.

To najlepszy prezent jaki możesz

podarować sobie i swojemu

dziecku.
Produkty Whisbear kupisz na
www.whisbear.pl SPRAWDŹ LENIWCA Z APLIKACJĄ

Edukujemy przez zabawę!Zabawa dziecka to intensywne odkrywanie i uczenie się świata, przy jednoczesnym poznawaniu samego siebie.
Od pokoleń najmłodszym towarzyszą i pomagają w tym klocki konstrukcyjne. Gdy obserwuje się pociechę układającą
kolorowe elementy o różnorodnych, intrygujących kształtach, w rzeczywistości jest się świadkiem niebywałego, wyjątkowego
procesu poznawania form i możliwości ich łączenia.


Klocki konstrukcyjne pozwalają dziecku stać się małym naukowcem, który dzięki nim znajduje odpowiedzi na wiele istotnych
pytań: Ile siły należy włożyć aby połączyć poszczególne segmenty?
Co się stanie, gdy już zostaną dopasowane? W jaki sposób zrealizować własne wyobrażenia?
Co się stanie, gdy już zostaną dopasowane? W jaki sposób zrealizować własne wyobrażenia?

Klocki Loowi

Wszystkie zestawy, które wchodzą w skład serii klocków Loowi, są zupełną nowością na rynku. Wprowadzone
w Polsce z końcem 2016 rok od razu przypadły małym użytkownikom do gustu. Klocki konstrukcyjne Loowi
posiadają unikatowe cechy, które docenią zarówno ci najmłodsi, jak i nieco starsi konstruktorzy. Do listy zalet

należą: niewielka waga poszczególnych elementów oraz trwałość wybudowanych konstrukcji oraz łatwość
łączenia i rozłączania pojedynczych klocków.

Klocki Morphun


W naszym sklepie znajdziecie klocki konstrukcyjne angielskiej
marki Morphun, dystrybuowanej w ponad 50 krajach na
świecie. W zależności od wybranego zestawu, dzięki klockom
można tworzyć niesamowite budynki, wielowymiarowe
konstrukcje, zwierzęta i pojazdy. W każdym pudełku znajduje
się instrukcja składania, zawierająca rysunki z podstawowymi
modelami budowli, ale klocki mają o wiele większy potencjał
twórczy i tak naprawdę od dzieci zależy ostateczny wygląd
twórczy i tak naprawdę od dzieci zależy ostateczny wygląd
konstrukcji. W zależności od wieku dziecka, oferowane przez
nas klocki konstrukcyjne Morphun przeznaczone są dla
maluchów powyżej 3., 4. i 5. roku życia.


Firma Handlowa "Ollineck"
42-202 Częstochowa, ul. Matejki 22, Tel.: 730 730 082

Najlepszy wybór klocków klocki.edu.pl

edukacyjnych i konstrukcyjnych e-mail: [email protected]

Edukujemy przez zabawę!Zabawa dziecka to intensywne odkrywanie i uczenie się świata, przy jednoczesnym poznawaniu samego siebie.
Od pokoleń najmłodszym towarzyszą i pomagają w tym klocki konstrukcyjne. Gdy obserwuje się pociechę układającą
kolorowe elementy o różnorodnych, intrygujących kształtach, w rzeczywistości jest się świadkiem niebywałego, wyjątkowego
procesu poznawania form i możliwości ich łączenia.


Klocki konstrukcyjne pozwalają dziecku stać się małym naukowcem, który dzięki nim znajduje odpowiedzi na wiele istotnych
pytań: Ile siły należy włożyć aby połączyć poszczególne segmenty?
Co się stanie, gdy już zostaną dopasowane? W jaki sposób zrealizować własne wyobrażenia?
Co się stanie, gdy już zostaną dopasowane? W jaki sposób zrealizować własne wyobrażenia?

Klocki Loowi

Wszystkie zestawy, które wchodzą w skład serii klocków Loowi, są zupełną nowością na rynku. Wprowadzone
w Polsce z końcem 2016 rok od razu przypadły małym użytkownikom do gustu. Klocki konstrukcyjne Loowi
posiadają unikatowe cechy, które docenią zarówno ci najmłodsi, jak i nieco starsi konstruktorzy. Do listy zalet

należą: niewielka waga poszczególnych elementów oraz trwałość wybudowanych konstrukcji oraz łatwość
łączenia i rozłączania pojedynczych klocków.

Klocki Morphun


W naszym sklepie znajdziecie klocki konstrukcyjne angielskiej
marki Morphun, dystrybuowanej w ponad 50 krajach na
świecie. W zależności od wybranego zestawu, dzięki klockom
można tworzyć niesamowite budynki, wielowymiarowe
konstrukcje, zwierzęta i pojazdy. W każdym pudełku znajduje
się instrukcja składania, zawierająca rysunki z podstawowymi
modelami budowli, ale klocki mają o wiele większy potencjał
twórczy i tak naprawdę od dzieci zależy ostateczny wygląd
twórczy i tak naprawdę od dzieci zależy ostateczny wygląd
konstrukcji. W zależności od wieku dziecka, oferowane przez
nas klocki konstrukcyjne Morphun przeznaczone są dla
maluchów powyżej 3., 4. i 5. roku życia.


Firma Handlowa "Ollineck"
42-202 Częstochowa, ul. Matejki 22, Tel.: 730 730 082

Najlepszy wybór klocków klocki.edu.pl

edukacyjnych i konstrukcyjnych e-mail: [email protected]

Kuamka to firma rodzinna stworzona przez poczwórną mamę z doświadczenia, pedagożkę
z wykształcenia i duszę artystyczną z usposobienia dla mam i ich Pociech. Tworzymy przede
wszystkim kontrastowe artykuły tekstylne dla niemowląt i dzieci, wspierające rozwój sensoryczny.
Na podstawie zdobytej wiedzy i doświadczenia wiemy, jak ważne jest rozwijanie potencjału Malucha
poprzez dostarczanie mu odpowiednich bodźców z otaczającego go świata od pierwszych chwil
życia. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu odpowiednio dobranej kolorystyce barw, gdyż nasze
Maluszki widzą 30 razy słabiej niż my. Zastosowanie zaś różnorodnej faktury materiałów pozwala mu
rozwijać zmysły dotyku i słuchu.
Jeżeli interesuje Cię konkretny produkt lub marzysz o uszytku
w dowolnej kolorystyce, skontaktuj się ze mną poprzez:
508 590 680 [email protected]
www.kuamka.com.pl

Kuamka to firma rodzinna stworzona przez poczwórną mamę z doświadczenia, pedagożkę
z wykształcenia i duszę artystyczną z usposobienia dla mam i ich Pociech. Tworzymy przede
wszystkim kontrastowe artykuły tekstylne dla niemowląt i dzieci, wspierające rozwój sensoryczny.
Na podstawie zdobytej wiedzy i doświadczenia wiemy, jak ważne jest rozwijanie potencjału Malucha
poprzez dostarczanie mu odpowiednich bodźców z otaczającego go świata od pierwszych chwil
życia. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu odpowiednio dobranej kolorystyce barw, gdyż nasze
Maluszki widzą 30 razy słabiej niż my. Zastosowanie zaś różnorodnej faktury materiałów pozwala mu
rozwijać zmysły dotyku i słuchu.
Jeżeli interesuje Cię konkretny produkt lub marzysz o uszytku
w dowolnej kolorystyce, skontaktuj się ze mną poprzez:
508 590 680 [email protected]
www.kuamka.com.pl

Rożek niemowlęcy Patchwork Rożek niemowlęcy Czarna pepitka

Rożek niemowlęcy jest podstawowym elementem Rożek niemowlęcy jest podstawowym elementem
wyprawki niemowlęcej. Delikatnie otuli Maluszka po wyprawki niemowlęcej. Delikatnie otuli Maluszka po
porodzie, zapewniając ciepło oraz poczucie porodzie, zapewniając ciepło oraz poczucie
bezpieczeństwa w pierwszych tygodniach życia. bezpieczeństwa w pierwszych tygodniach życia.

Cena: 139,00 zł Cena: 76,00 zł

Pościel niemowlęca Minky Drabiniaste chmurki
Kokon niemowlęcy Patchwork
Czarno – biała, śliczna pościel do łóżeczka niemowlęcego
to obowiązkowy element Maluszkowej wyprawki. Jest nie Kokon niemowlęcy delikatnie otula Maluszka i zapewnia mu
tylko jej niezbędnym elementem, ale stanowi również poczucie bezpieczeństwa, zmniejszając przestrzeń wokół
piękną ozdobę dziecięcego pokoiku. niego podobnie jak w brzuszku mamy.

Cena: 104,00 zł Cena: 160,00 zł

Kosz na zabawki Pingwin Rożek niemowlęcy Drabiniaste chmurki
Kiedy zabawki panoszą się po podłodze, materiałowy kosz Rożek niemowlęcy jest podstawowym elementem
Pingwin z łatwością i przyjemnością pomoże Twojemu wyprawki niemowlęcej. Delikatnie otuli Maluszka po
dziecku znaleźć im swoje miejsce, a dodatkowo będzie porodzie, zapewniając ciepło oraz poczucie
pięknie ozdabiał dziecięcy pokoik. bezpieczeństwa w pierwszych tygodniach życia.

Cena: 75,00 zł Cena: 76,00 zł

Kokon niemowlęcy Białe chmurki Poduszka motylek Białe chmurki

Kokon niemowlęcy Białe chmurki delikatnie otula Maluszka Poduszka Motylek zapewnia komfort i bezpieczeństwo
i zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa, zmniejszając Maleństwa podczas spacerów. Sprawi, że każda podróż
przestrzeń wokół niego podobnie jak w brzuszku mamy. stanie się przyjemnością.

Cena: 120,00 zł Cena: 32,00 zł
Poduszka Panda Poduszka do karmienia Szachownica

Mięciutka, miła w dotyku poduszka w kształcie pandy jest Poduszka do karmienia Szachownica. Stabilna,
nie tylko piękną ozdobą pokoiku dziecka, ale również stanie a jednocześnie wygodna poduszka w kształcie rogala,
się ulubioną podusią przytulanką. Jej kontrastowe kolory która doskonale sprawdzi się podczas karmienia Maluszka.
pomogą w codziennej stymulacji sensorycznej dziecka Sprawi, że chwile spędzone na karmieniu staną się
i poznawaniu przez niego otaczającego go świata. przyjemne, miłe i komfortowe dla Mamy i Maluszka.
Cena: 59,00 zł Cena: 79,00 zł

508 590 680 [email protected] www.kuamka.com.pl

Rożek niemowlęcy Patchwork Rożek niemowlęcy Czarna pepitka

Rożek niemowlęcy jest podstawowym elementem Rożek niemowlęcy jest podstawowym elementem
wyprawki niemowlęcej. Delikatnie otuli Maluszka po wyprawki niemowlęcej. Delikatnie otuli Maluszka po
porodzie, zapewniając ciepło oraz poczucie porodzie, zapewniając ciepło oraz poczucie
bezpieczeństwa w pierwszych tygodniach życia. bezpieczeństwa w pierwszych tygodniach życia.

Cena: 139,00 zł Cena: 76,00 zł

Pościel niemowlęca Minky Drabiniaste chmurki
Kokon niemowlęcy Patchwork
Czarno – biała, śliczna pościel do łóżeczka niemowlęcego
to obowiązkowy element Maluszkowej wyprawki. Jest nie Kokon niemowlęcy delikatnie otula Maluszka i zapewnia mu
tylko jej niezbędnym elementem, ale stanowi również poczucie bezpieczeństwa, zmniejszając przestrzeń wokół
piękną ozdobę dziecięcego pokoiku. niego podobnie jak w brzuszku mamy.

Cena: 104,00 zł Cena: 160,00 zł

Kosz na zabawki Pingwin Rożek niemowlęcy Drabiniaste chmurki
Kiedy zabawki panoszą się po podłodze, materiałowy kosz Rożek niemowlęcy jest podstawowym elementem
Pingwin z łatwością i przyjemnością pomoże Twojemu wyprawki niemowlęcej. Delikatnie otuli Maluszka po
dziecku znaleźć im swoje miejsce, a dodatkowo będzie porodzie, zapewniając ciepło oraz poczucie
pięknie ozdabiał dziecięcy pokoik. bezpieczeństwa w pierwszych tygodniach życia.

Cena: 75,00 zł Cena: 76,00 zł

Kokon niemowlęcy Białe chmurki Poduszka motylek Białe chmurki

Kokon niemowlęcy Białe chmurki delikatnie otula Maluszka Poduszka Motylek zapewnia komfort i bezpieczeństwo
i zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa, zmniejszając Maleństwa podczas spacerów. Sprawi, że każda podróż
przestrzeń wokół niego podobnie jak w brzuszku mamy. stanie się przyjemnością.

Cena: 120,00 zł Cena: 32,00 zł
Poduszka Panda Poduszka do karmienia Szachownica

Mięciutka, miła w dotyku poduszka w kształcie pandy jest Poduszka do karmienia Szachownica. Stabilna,
nie tylko piękną ozdobą pokoiku dziecka, ale również stanie a jednocześnie wygodna poduszka w kształcie rogala,
się ulubioną podusią przytulanką. Jej kontrastowe kolory która doskonale sprawdzi się podczas karmienia Maluszka.
pomogą w codziennej stymulacji sensorycznej dziecka Sprawi, że chwile spędzone na karmieniu staną się
i poznawaniu przez niego otaczającego go świata. przyjemne, miłe i komfortowe dla Mamy i Maluszka.
Cena: 59,00 zł Cena: 79,00 zł

508 590 680 [email protected] www.kuamka.com.pl

AMEET Sp. z o.o
ul Nowe Sady 6, 94-102 Łódź, tel. +48 42 676-27-78, faks +48 42 676-28-19,
e-mail: [email protected] | www.ameet.pl


Kolorowanka Maluszka


Ilustrowane książki z naklejkami
Wyjątkowa kolorowanka dla najmłodszych, która
Seria książek, które zabiorą małych odkrywców w niezwykłą podróż po poszczególnych kontynentach. pomoże im rozwijać podstawowe umiejętności.
W towarzystwie samolotów Super Wings dzieci poznają wiele ciekawych miast i odległych zakątków W połowie pokolorowane obrazki ułatwiają wybór
Ziemi. Zamieszczony quiz będzie okazją do sprawdzenia zdobytej wiedzy, a piękne ilustracje, kolorowa koloru kredki, a ulubieni bohaterowie sprawiają, że
mapa oraz naklejki dodatkowo zachęcą do poznawania świata. mały artysta chętnie angażuje się w kolorowanie.
Dodatkowo krótkie podpisy pod obrazkami
pobudzają wyobraźnię dziecka. Urozmaiceniem
zabawy są ba
zabawy są barwne naklejki.Maluch OdkrywaKsiążka, która bawi i uczy, dając dużo radości ze
wspólnego spędzania czasu. Tematyka bliska
Nauka na okrągło dziecku pomoże mu poznać przedmioty i zjawiska
z otaczającego je świata, a urocze wierszyki
wzbogacą słownictwo malucha. Barwne ilustracje
Nauka na okrągło? Z samolotami Super Wings rozwiną wyobraźnię i zachęcą do lektury. Dzięki
to świetna zabawa. Wspólnie ze swoimi ulubionymi okienkom maluch będzie wiele razy sięgał po
bohaterami maluchy nauczą się rozróżniać książkę, żeby odkrywać kolejne niespodzianki,
książ
podstawowe kolory i kształty, a także poznają cyfry a twarde strony zapewnią zabawę na długie
od 1 do 5. Podczas kolorowania i rozwiązywania miesiące.
prostych zadań najmłodsi będą doskonalić
umiejętności manualne, ćwiczyć spostrzegawczość
i i rozwijać koordynację wzrokowo-ruchową.

Maluj Wodą


Kolorowanka z Naklejkami
Malowanki wodne to idealna propozycja dla
najmłodszych artystów. Zabarwione strony maluch
Wspaniała propozycja dla młodszych fanów pociąga pędzelkiem zamoczonym w wodzie i otrzymuje
sympatycznych samolotów Super Wings. Książka piękne, barwne ilustracje. Prosta formuła sprawia, że
zawiera naklejki i duże, proste ilustracje do dziecko za każdym razem może liczyć na
pokolorowania. Wklejanie na stronach naklejek pozytywne rezultaty, a to stanowi dla niego
z odpowiednimi obrazkami, a następnie kolorowanie znakomitą motywację. Dodatkową atrakcją jest
rysunków według wzoru to rozwijająca manualnie to towarzystwo ulubionych bohaterów z serialu Super
zabawa oraz ćwiczenie spostrzegawczości. Czas na Wings.
kolejną przygodę z Super Wings!
kol
Więcej na www.ameet.pl

AMEET Sp. z o.o
ul Nowe Sady 6, 94-102 Łódź, tel. +48 42 676-27-78, faks +48 42 676-28-19,
e-mail: [email protected] | www.ameet.pl


Kolorowanka Maluszka


Ilustrowane książki z naklejkami
Wyjątkowa kolorowanka dla najmłodszych, która
Seria książek, które zabiorą małych odkrywców w niezwykłą podróż po poszczególnych kontynentach. pomoże im rozwijać podstawowe umiejętności.
W towarzystwie samolotów Super Wings dzieci poznają wiele ciekawych miast i odległych zakątków W połowie pokolorowane obrazki ułatwiają wybór
Ziemi. Zamieszczony quiz będzie okazją do sprawdzenia zdobytej wiedzy, a piękne ilustracje, kolorowa koloru kredki, a ulubieni bohaterowie sprawiają, że
mapa oraz naklejki dodatkowo zachęcą do poznawania świata. mały artysta chętnie angażuje się w kolorowanie.
Dodatkowo krótkie podpisy pod obrazkami
pobudzają wyobraźnię dziecka. Urozmaiceniem
zabawy są barwne naklejki.
zabawy są baMaluch OdkrywaKsiążka, która bawi i uczy, dając dużo radości ze
wspólnego spędzania czasu. Tematyka bliska
Nauka na okrągło dziecku pomoże mu poznać przedmioty i zjawiska
z otaczającego je świata, a urocze wierszyki
wzbogacą słownictwo malucha. Barwne ilustracje
Nauka na okrągło? Z samolotami Super Wings rozwiną wyobraźnię i zachęcą do lektury. Dzięki
to świetna zabawa. Wspólnie ze swoimi ulubionymi okienkom maluch będzie wiele razy sięgał po
bohaterami maluchy nauczą się rozróżniać książkę, żeby odkrywać kolejne niespodzianki,
książ
podstawowe kolory i kształty, a także poznają cyfry a twarde strony zapewnią zabawę na długie
od 1 do 5. Podczas kolorowania i rozwiązywania miesiące.
prostych zadań najmłodsi będą doskonalić
umiejętności manualne, ćwiczyć spostrzegawczość
i i rozwijać koordynację wzrokowo-ruchową.

Maluj Wodą


Kolorowanka z Naklejkami
Malowanki wodne to idealna propozycja dla
najmłodszych artystów. Zabarwione strony maluch
Wspaniała propozycja dla młodszych fanów pociąga pędzelkiem zamoczonym w wodzie i otrzymuje
sympatycznych samolotów Super Wings. Książka piękne, barwne ilustracje. Prosta formuła sprawia, że
zawiera naklejki i duże, proste ilustracje do dziecko za każdym razem może liczyć na
pokolorowania. Wklejanie na stronach naklejek pozytywne rezultaty, a to stanowi dla niego
z odpowiednimi obrazkami, a następnie kolorowanie znakomitą motywację. Dodatkową atrakcją jest
rysunków według wzoru to rozwijająca manualnie to towarzystwo ulubionych bohaterów z serialu Super
zabawa oraz ćwiczenie spostrzegawczości. Czas na Wings.
kol
kolejną przygodę z Super Wings!
Więcej na www.ameet.pl

NAJWIĘKSZY W POLSCE RODZINNY PARK ROZRYWKI
ENERGYLANDIA
NAJWIĘKSZY W POLSCE PARK ROZRYWKI

ENERGYLANDIA W ZATORZE TO GWARANCJA czynna codziennie

NAJLEPSZEJ ZABAWY DLA CAŁYCH RODZIN! Zapraszamy od godziny 10:00 do 18:00
do naszego parku rozrywki

BAJKOLANDIA - kraina dziecięcych pragnień, dzieci przenoszą się w świat ukochanych

kreskówek i filmów.

STREFA FAMILIJNA - przeznaczona dla całych rodzin. W tym miejscu rodzice i ich pociechy

mogą korzystać z atrakcji wodnych, kolejek widokowych oraz roller coasterów.

STREFA EKSTREMALNA - jest prawdziwym rajem dla wszystkich entuzjastów mocnych wrażeń.

Sztandarowe atrakcje tej strefy to dostarczające adrenaliny roller coastery, wahadło „Aztec
Swing” czy 40 metrowa kapsuła Space Booaster. W sezonie 2018 powstanie tu najwyższy
w Europie Mega Coaster Hyperion,


WATER PARK - naśladuje tropikalną wyspę z mnóstwem atrakcji, zakątków, wodnych
zabaw. W tej strefie można zażyć słońca lub odpocząć w cieniu parasola, swobodnie zrelaksować sie
wraz z dziecmi pod okiem czuwających nad bezpieczeństwem ratowników. W sezonie 2018 strefa
zwiększy się aż dwukrotnie oraz wzbogaci o nowe atrakcje wodne.


www.energylandia.pl[email protected]

NAJWIĘKSZY W POLSCE RODZINNY PARK ROZRYWKI
ENERGYLANDIA
NAJWIĘKSZY W POLSCE PARK ROZRYWKI

ENERGYLANDIA W ZATORZE TO GWARANCJA czynna codziennie

NAJLEPSZEJ ZABAWY DLA CAŁYCH RODZIN! Zapraszamy od godziny 10:00 do 18:00
do naszego parku rozrywki

BAJKOLANDIA - kraina dziecięcych pragnień, dzieci przenoszą się w świat ukochanych

kreskówek i filmów.

STREFA FAMILIJNA - przeznaczona dla całych rodzin. W tym miejscu rodzice i ich pociechy

mogą korzystać z atrakcji wodnych, kolejek widokowych oraz roller coasterów.

STREFA EKSTREMALNA - jest prawdziwym rajem dla wszystkich entuzjastów mocnych wrażeń.

Sztandarowe atrakcje tej strefy to dostarczające adrenaliny roller coastery, wahadło „Aztec
Swing” czy 40 metrowa kapsuła Space Booaster. W sezonie 2018 powstanie tu najwyższy
w Europie Mega Coaster Hyperion,


WATER PARK - naśladuje tropikalną wyspę z mnóstwem atrakcji, zakątków, wodnych
zabaw. W tej strefie można zażyć słońca lub odpocząć w cieniu parasola, swobodnie zrelaksować sie
wraz z dziecmi pod okiem czuwających nad bezpieczeństwem ratowników. W sezonie 2018 strefa
zwiększy się aż dwukrotnie oraz wzbogaci o nowe atrakcje wodne.


www.energylandia.pl[email protected]

Wydawnictwo Jung-off-ska powstało w 2010 roku z inicjatywy aktorki Edyty
Jungowskiej, która zafascynowana twórczością Astrid Lindgren postanowiła
wydać najważniejsze dzieła szwedzkiej pisarki w formie książek do słuchania.
I tak powstały serie audiobooków z przygodami Pippi, Dzieci z Bullerbyn,
Karlssona z Dachu, Braci Lwie Serce, Emila ze Smalandii i innych.

Już pierwszy audiobook – Pippi Pończoszanka – został Bestsellerem Empiku 2010,
a Dzieci z Bullerbyn były nominowane do tej nagrody.

W 2011 roku Dzieci z Bullerbyn zostały Bestsellerem Empiku oraz otrzymały
W 2011 roku
tytuł „Superprodukt” nadawany przez czasopismo „Mam dziecko”. Wydawnictwo Jung-off-ska przedstawia:

Serię książek klasyka literatury dziecięcej Ericha Kästnera, a wśród nich wzruszającą,
opowieść o powikłanych losach dwu dziewczynek podobnych do siebie jak dwie krople wody
- Mania czy Ania, trzymający w napięciu kryminał Emil i detektywi – piękną historię o przyjaźni
i poświęceniu o
i poświęceniu oraz 35 maja – pełną szalonej wyobraźni i humoru podróż małego Konrada ze
swym stryjem Rabarbarem i koniem na wrotkach Negro Kaballo przez najbardziej
zwariowane krainy

Książki dostępne również w wersji limitowanej – z audiobookiem w mistrzowskim
wykonaniu Piotra Fronczewskiego.


Szukaj w najlepszych

księgarniach oraz na:
Jung-off-ska Edyta Jungowska Sp.K.

ul. Krypska 27, 04-082 Warszawa, Polska
e-mail: [email protected]

Wydawnictwo Jung-off-ska powstało w 2010 roku z inicjatywy aktorki Edyty
Jungowskiej, która zafascynowana twórczością Astrid Lindgren postanowiła
wydać najważniejsze dzieła szwedzkiej pisarki w formie książek do słuchania.
I tak powstały serie audiobooków z przygodami Pippi, Dzieci z Bullerbyn,
Karlssona z Dachu, Braci Lwie Serce, Emila ze Smalandii i innych.

Już pierwszy audiobook – Pippi Pończoszanka – został Bestsellerem Empiku 2010,
a Dzieci z Bullerbyn były nominowane do tej nagrody.

W 2011 roku Dzieci z Bullerbyn zostały Bestsellerem Empiku oraz otrzymały
W 2011 roku
tytuł „Superprodukt” nadawany przez czasopismo „Mam dziecko”. Wydawnictwo Jung-off-ska przedstawia:

Serię książek klasyka literatury dziecięcej Ericha Kästnera, a wśród nich wzruszającą,
opowieść o powikłanych losach dwu dziewczynek podobnych do siebie jak dwie krople wody
- Mania czy Ania, trzymający w napięciu kryminał Emil i detektywi – piękną historię o przyjaźni
i poświęceniu o
i poświęceniu oraz 35 maja – pełną szalonej wyobraźni i humoru podróż małego Konrada ze
swym stryjem Rabarbarem i koniem na wrotkach Negro Kaballo przez najbardziej
zwariowane krainy

Książki dostępne również w wersji limitowanej – z audiobookiem w mistrzowskim
wykonaniu Piotra Fronczewskiego.


Szukaj w najlepszych

księgarniach oraz na:
Jung-off-ska Edyta Jungowska Sp.K.

ul. Krypska 27, 04-082 Warszawa, Polska
e-mail: [email protected]

Lalka Metoo to sklep internetowy, w którym znajdziesz śpiące lalki z uszkami i piękne
ozdoby do dziecięcych pokoików. Poznaj nasze nietuzinkowe produkty i odwiedź nas

na www.lalkametoo.pl

Jesteśmy Oficjalnym Dystrybutorem oryginalnych lalek Metoo.


PROMOCJA!!!

KOALA 50CM PLUS LALKA Z USZKAMI W BIAŁEJ SUKIENCE


Promocyjny pakiet Lalka koala 50 cm z imieniem plus nasz bestseller lalka z uszkami w białej
sukience z imieniem!

Na lalkach z imieniem na życzenie umieszczamy dowolny napis. W tym celu w okienku należy wpisać imię oraz
wybrać kolor czcionki i informację na jakiej lalce które imię mamy umieścić. Np. Koala-Zosia/ Uszatka- Marysia.

Czas oczekiwania na lalkę z imieniem to ok. 3 dni robocze (95% zamówień wysyłamy już na drugi dzień! ).

Laleczki firmy Metoo są oryginalne i posiadają symbol CE co oznacza, że produkt jest zgodny z podstawowymi
wymaganiami zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska.
wymaganiami zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska.

159.00 PLN


WWW.LALKAMETOO.PL
Ulica: Wierzbicka 2a/1 | 26-600 Radom (Województwo: mazowieckie) Telefon: 690 590 092 | e-mail: [email protected]

Lalka Metoo to sklep internetowy, w którym znajdziesz śpiące lalki z uszkami i piękne
ozdoby do dziecięcych pokoików. Poznaj nasze nietuzinkowe produkty i odwiedź nas

na www.lalkametoo.pl

Jesteśmy Oficjalnym Dystrybutorem oryginalnych lalek Metoo.


PROMOCJA!!!

KOALA 50CM PLUS LALKA Z USZKAMI W BIAŁEJ SUKIENCE


Promocyjny pakiet Lalka koala 50 cm z imieniem plus nasz bestseller lalka z uszkami w białej
sukience z imieniem!

Na lalkach z imieniem na życzenie umieszczamy dowolny napis. W tym celu w okienku należy wpisać imię oraz
wybrać kolor czcionki i informację na jakiej lalce które imię mamy umieścić. Np. Koala-Zosia/ Uszatka- Marysia.

Czas oczekiwania na lalkę z imieniem to ok. 3 dni robocze (95% zamówień wysyłamy już na drugi dzień! ).

Laleczki firmy Metoo są oryginalne i posiadają symbol CE co oznacza, że produkt jest zgodny z podstawowymi
wymaganiami zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska.
wymaganiami zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska.

159.00 PLN


WWW.LALKAMETOO.PL
Ulica: Wierzbicka 2a/1 | 26-600 Radom (Województwo: mazowieckie) Telefon: 690 590 092 | e-mail: [email protected]

Wyłączny dystrybutor: uniwersalnych dostawek do wózka Easy X Rider,
śpiworków i akcesoriów do wózków szwedzkiej marki B.O.Z.Z,
odkrywczych gryzaków i grzechotek Bolli oraz przypinek Lil' Sidekick.

Odwiedź nasz sklep: www.omade.pl

Uniwersalna dostawka

Easy X Rider
-------------
www.omade.pl Polub nas www.facebook.com/Omadepl

[email protected] Facebook
Obserwuj
+48 693 848 803 Instagram www.instagram.com/omade.pl

Wyłączny dystrybutor: uniwersalnych dostawek do wózka Easy X Rider,
śpiworków i akcesoriów do wózków szwedzkiej marki B.O.Z.Z,
odkrywczych gryzaków i grzechotek Bolli oraz przypinek Lil' Sidekick.

Odwiedź nasz sklep: www.omade.pl

Uniwersalna dostawka

Easy X Rider
-------------
www.omade.pl Polub nas www.facebook.com/Omadepl

[email protected] Facebook
Obserwuj
+48 693 848 803 Instagram www.instagram.com/omade.pl

Stworzono z radością dla Twojej radościZ naszego- dorosłych- pragnienia uszczęśliwienia Dzieci oraz z zamiłowania do przedmiotów nietuzinkowych, o oryginalnym
designie powstały nasze baseniki.
Nowoczesne, pasujące do każdego wnętrza, a zarazem dające Dzieciom mnóstwo radości oraz doskonale stymulujące ich
rozwój. Skomponuj swój wymarzony zestaw i ciesz się z radości Twojego Dziecka oraz z wyjątkowego designu, który dla Niego
stworzyłeś.


NIEPOWTARZALNY DESIGNNA RYNKU OD 2014 ROKUBASENY W RÓŻNYCH ODCIENIACHPONADCZASOWEJ SZAROŚCI
PIŁKI W 28 KOLORACH2 ROZMIARY BASENÓW
www.minibe.pl
Walizka BedBox® - jest niezastąpionym towarzyszem podróży dla dzieci. To bagaż

podręczny, walizka do jazdy oraz łóżko/podnóżek do samolotu w jednym. [email protected]

Stworzono z radością dla Twojej radościZ naszego- dorosłych- pragnienia uszczęśliwienia Dzieci oraz z zamiłowania do przedmiotów nietuzinkowych, o oryginalnym
designie powstały nasze baseniki.
Nowoczesne, pasujące do każdego wnętrza, a zarazem dające Dzieciom mnóstwo radości oraz doskonale stymulujące ich
rozwój. Skomponuj swój wymarzony zestaw i ciesz się z radości Twojego Dziecka oraz z wyjątkowego designu, który dla Niego
stworzyłeś.


NIEPOWTARZALNY DESIGNNA RYNKU OD 2014 ROKUBASENY W RÓŻNYCH ODCIENIACHPONADCZASOWEJ SZAROŚCI
PIŁKI W 28 KOLORACH2 ROZMIARY BASENÓW
www.minibe.pl
Walizka BedBox® - jest niezastąpionym towarzyszem podróży dla dzieci. To bagaż

podręczny, walizka do jazdy oraz łóżko/podnóżek do samolotu w jednym. [email protected]

DAXTON POLAND
Najwiekszy wybór lalek tel. 14/626-76-91 | faks 14/620-11-56
33-100 Tarnów, ul. Przemysłowa 14


email: [email protected]

LALKA BARBIE świąteczna w czerwieni RYSIO w czerwonym ubranku w krateczkę

Niepowtarzalna Barbie w świątecznym wcieleniu Urocza laleczka polskiej produkcji, która odwzorowuje postać
z z limitowanej serii lalek kolekcjonerskich. Barbie ubrana jest małego Bobasa. Jest to najpopularniejsza zabawka dla każdej
w zachwycającą, królewską, purpurową suknię ze złotymi dziewczynki a także i chłopca. Precyzyjnie wykonana, posiada
wykończeniami i akcentami. Pukle jej włosów skręcające się śliczne oczka, ruchome rączki i nóżki, które można ustawić w
jak płynne złoto, skrzące się elementy i majestatyczna dowolnej pozycji. Ubrana jest w niepowtarzalne, starannie
czerwień sprawiają, że Barbie staje się prawdziwą Królową wykonane ubranko, które bez problemu można zdjąć i wyprać.
Zimy i najbardziej bajecznym prezentem.


112 PLN 95 PLN


CHŁOPIEC z niebieskim kocykiem - 36 cm Lalka Eco Buds, IRIS - Rubens Barn

Lalka Bobas - Noworodek - chłopczyk z kocykiem. Ślicznie Rubens Barn to marka unikatowych,empatycznych, ręcznie
ubrana, słodka buźka, kocyk gratis! Ten słodki bobas robionych lalek i akcesoriów dla dzieci. Lalki Rubens Barn
Berenguer to noworodek, na rączce wciąż ma opaskę są projektowane w Szwecji i ręcznie wykonane w 100%
szpitalną. Zobacz! Ten śliczny La Newborn jest zawsze z miękkiej, naturalnej bawełny.
gotowy aby zmienić mu pieluszkę, przebrać w nowe ubranko, Dostępne są różne serie lalek różniące się wyglądem
czy nakarmić. Lalka Bobas to idealny prezent dla każdej i proporcjami. Mają różne kolory „skóry” co uczy dzieci
dziewczynki a także i chłopca! tolerancji.209 PLN 149 PLN


Łóżeczko dla lalki, kołyska - MOJA PIERWSZA KSIĘŻNICZKA - żółta z melodią
sosna bielona - bez szuflady
Życzenia małych księżniczek mogą stać się prawdziwe z lalkami
Łóżeczko lalkowe z pościelą i płozami do bujania. My First Beautiful Princess. Każda lalka posiada specjalną śliczną
Cudowna zabawka dla każdej dziewczynki sukienkę, która jest udekorowana scenami ze swoich przygód
uwielbiającej bawić się lalkami! Całość wykonana oraz diadem, który mieni się pięknymi klejnotami! Lalka posiada
z najwyższej jakości drewna sosnowego, co obrotowe kończyny oraz głowę. Na jej stopach są białe buciki.
gwarantuje wyjątkową trwałość i wytrzymałość zabawki. Wysokość lalki to 36 cm.39 PLN
139 PLN
www.lalki.pl

DAXTON POLAND
Najwiekszy wybór lalek tel. 14/626-76-91 | faks 14/620-11-56
33-100 Tarnów, ul. Przemysłowa 14


email: [email protected]

LALKA BARBIE świąteczna w czerwieni RYSIO w czerwonym ubranku w krateczkę

Niepowtarzalna Barbie w świątecznym wcieleniu Urocza laleczka polskiej produkcji, która odwzorowuje postać
z z limitowanej serii lalek kolekcjonerskich. Barbie ubrana jest małego Bobasa. Jest to najpopularniejsza zabawka dla każdej
w zachwycającą, królewską, purpurową suknię ze złotymi dziewczynki a także i chłopca. Precyzyjnie wykonana, posiada
wykończeniami i akcentami. Pukle jej włosów skręcające się śliczne oczka, ruchome rączki i nóżki, które można ustawić w
jak płynne złoto, skrzące się elementy i majestatyczna dowolnej pozycji. Ubrana jest w niepowtarzalne, starannie
czerwień sprawiają, że Barbie staje się prawdziwą Królową wykonane ubranko, które bez problemu można zdjąć i wyprać.
Zimy i najbardziej bajecznym prezentem.


112 PLN 95 PLN


CHŁOPIEC z niebieskim kocykiem - 36 cm Lalka Eco Buds, IRIS - Rubens Barn

Lalka Bobas - Noworodek - chłopczyk z kocykiem. Ślicznie Rubens Barn to marka unikatowych,empatycznych, ręcznie
ubrana, słodka buźka, kocyk gratis! Ten słodki bobas robionych lalek i akcesoriów dla dzieci. Lalki Rubens Barn
Berenguer to noworodek, na rączce wciąż ma opaskę są projektowane w Szwecji i ręcznie wykonane w 100%
szpitalną. Zobacz! Ten śliczny La Newborn jest zawsze z miękkiej, naturalnej bawełny.
gotowy aby zmienić mu pieluszkę, przebrać w nowe ubranko, Dostępne są różne serie lalek różniące się wyglądem
czy nakarmić. Lalka Bobas to idealny prezent dla każdej i proporcjami. Mają różne kolory „skóry” co uczy dzieci
dziewczynki a także i chłopca! tolerancji.209 PLN 149 PLN


Łóżeczko dla lalki, kołyska - MOJA PIERWSZA KSIĘŻNICZKA - żółta z melodią
sosna bielona - bez szuflady
Życzenia małych księżniczek mogą stać się prawdziwe z lalkami
Łóżeczko lalkowe z pościelą i płozami do bujania. My First Beautiful Princess. Każda lalka posiada specjalną śliczną
Cudowna zabawka dla każdej dziewczynki sukienkę, która jest udekorowana scenami ze swoich przygód
uwielbiającej bawić się lalkami! Całość wykonana oraz diadem, który mieni się pięknymi klejnotami! Lalka posiada
z najwyższej jakości drewna sosnowego, co obrotowe kończyny oraz głowę. Na jej stopach są białe buciki.
gwarantuje wyjątkową trwałość i wytrzymałość zabawki. Wysokość lalki to 36 cm.39 PLN
139 PLN
www.lalki.pl


Click to View FlipBook Version