The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by B&R, 2017-07-13 07:27:52

MP LittleChef_Flat

0$*$=<1

-
35=('6=.2/$ -JUUMF $IFGJUUMF $IFG
.
.ILIL
"
"SNTUSPOHSNTUSPOH
1BO .BHJD[OZBO .BHJD[OZ
1
.
.FUMJOFFUMJOF
.RFKDQL 5RG]LFH (
(SBOOBSBOOB
.
.$7$/2*$7$/2* .BNZ QS[ZKFNOPǴǎ [BQSF[FOUPXBǎ &QQSPGFSQQSPGFS
&
&
&
;OBLPXPOBLPXP
1BǩTUXV TQFDKBMOF XZEBOJF v.BHB[ZOV ;
#
#S[ZEBMFS[ZEBMF
1BǩTUXP UZMLP XZKnjULPXF öSNZ DJFT[njDF .BQZ 4[LPMOFBQZ 4[LPMOF

1S[FET[LPMBw X LUØSZN [OBKE[JFDJF
.$7$/2*
.
TJǗ EVȈZN V[OBOJFN OB UFSFOJF 1PMTLJ
1BUJPBUJP
; ;BQSBT[BNZ EP MFLUVSZ 1
&
&DPQIPODPQIPO
+FEOPD[FǴOJF [BDIǗDBNZ EP SFHVMBSOZDI
PEXJFE[JO OBT[FK TUSPOZ JOUFSOFUPXFK
XXX NBHB[ZOQS[FET[LPMB QM

1BNJǗUBKDJF 8BT[B PCFDOPǴǎ KFTU EMB OBT
.BNZ [BT[D[ZU QPJOGPSNPXBǎ XTQBSDJFN J JOTQJSBDKnj
JȈ 1"530/&. XZEBOJB KFTU
5HGDNFMD


4FSEFD[OJF [BQSBT[BNZ EP
[BQP[OBOJB TJǗ [ DB’nj PGFSUnj
QSF[FOUPXBOZDI öSN OB
0
’BNBDI LBUBMPHV $ * 0
$ * $
= 0
< $
1 1 = $
< *
3 1 1 $
5 =
= 3
( 5 <
' = 1 1
6 (
= =
. ' 3
2 6 5
/ = = =
$ . (
0DJD]\Q 3U]HGV]NROD 2 / '
$ 6
ZZZ PDJD]\QSU]HGV]NROD SO = =
.
2
0 %DO#PDJD]\QSU]HGV]NROD SO /
$

0$*$=<1

-
35=('6=.2/$ -JUUMF $IFGJUUMF $IFG
.ILIL
.
"
"SNTUSPOHSNTUSPOH
1BO .BHJD[OZBO .BHJD[OZ
1
.FUMJOFFUMJOF
.
.RFKDQL 5RG]LFH (
(SBOOBSBOOB
&
&
&
.$7$/2*$7$/2*
. .BNZ QS[ZKFNOPǴǎ [BQSF[FOUPXBǎ &QQSPGFSQQSPGFS
;OBLPXPOBLPXP
1BǩTUXV TQFDKBMOF XZEBOJF v.BHB[ZOV ;
#S[ZEBMFS[ZEBMF
#
1BǩTUXP UZMLP XZKnjULPXF öSNZ DJFT[njDF .

1S[FET[LPMBw X LUØSZN [OBKE[JFDJF
.$7$/2*
.BQZ 4[LPMOFBQZ 4[LPMOF
TJǗ EVȈZN V[OBOJFN OB UFSFOJF 1PMTLJ
1BUJPBUJP
; ;BQSBT[BNZ EP MFLUVSZ 1
&
&DPQIPODPQIPO
+FEOPD[FǴOJF [BDIǗDBNZ EP SFHVMBSOZDI
PEXJFE[JO OBT[FK TUSPOZ JOUFSOFUPXFK
XXX NBHB[ZOQS[FET[LPMB QM

1BNJǗUBKDJF 8BT[B PCFDOPǴǎ KFTU EMB OBT
.BNZ [BT[D[ZU QPJOGPSNPXBǎ XTQBSDJFN J JOTQJSBDKnj
JȈ 1"530/&. XZEBOJB KFTU
5HGDNFMD


4FSEFD[OJF [BQSBT[BNZ EP
[BQP[OBOJB TJǗ [ DB’nj PGFSUnj
QSF[FOUPXBOZDI öSN OB
0
’BNBDI LBUBMPHV $ * 0
$ $ *
= 0
< $ $
1 1 =
< *
3 1 1 $
5 =
= 3
( 5 <
' = 1 1
6 (
= =
. ' 3
2 6 5
/ = = =
$ . (
0DJD]\Q 3U]HGV]NROD 2 / '
$ 6
ZZZ PDJD]\QSU]HGV]NROD SO = =
.
2
0 %DO#PDJD]\QSU]HGV]NROD SO /
$

41&<+%' < &<+'ȱ/+<CDCYC MVȡTC WE\[ VQ JCUQ RT\GYQFPKG E[MNW URQVMCɧ FNC F\KGEK 9 KEJ VTCMEKG OCNK QFMT[YE[ RQ\PCLȰ
RQRT\G\ IT[ \CDCY[ URCEGT[ K URQVMCPKC YCTU\VCVQYG VCLGOPKEG K UGMTGV[ OCIKE\PGIQ -TCMQYC 0C
PCLOQFU\[EJ QFYKGF\CLȰE[EJ /W\GWO E\GMCLȰ Y EKȰIW TQMW TȡYPKGʝ KPPG EKGMCYG RTQRQ\[ELG VCMKG
EJQEKCʝD[ LCM HGTKG E\[ NCVQ Y OW\GWO

/7<'1/#0+# 9 MCʝF[O TQMW U\MQNP[O \CRTCU\CO[ PC E[MN \CLɂȲ FNC F\KGEK K OQF\KGʝ[ Y TCOCEJ
/W\GQOCPKK #MCFGOKC /CGIQ 1FMT[YE[ QTC\ #MCFGOKC /CGIQ 1FMT[YE[ ':64#К /C[ YKGNMK
-TCMȡY 6CLGOPKE\[ MWHGT 5Ȱ VQ MTGCV[YPG URQVMCPKC YCTU\VCVQYG QTC\ URCEGT[ OKGLUMKG %Q TQM
PQY[ RTQITCOК 9KɂEGL PC YYY OJM RN OW\GQOCPKC


#MCFGOKC /CGIQ 1FMT[YE[


2TQITCO FGF[MQYCP[ YU\[UVMKO IQFP[O YKGF\[ K YTCʝGɧ OC[O
QFMT[YEQO Y YKGMW NCV QTC\ KEJ TQF\KEQO MVȡT\[ Y CMV[YP[ K VYȡTE\[
URQUȡD RTCIPȰ RQ\PCYCȲ -TCMȡY Y[TCUVCLȰE V[O UCO[O PC RTCYF\KY[EJ
\PCYEȡY C \CTC\GO OKQɺPKMȡY LGIQ F\KGLȡY K MWNVWTQYGIQ F\KGF\KEVYC
2QFQDPKG LCM -T\[U\VQHQTGM K &QTQVMC ť DQJCVGTQYKG OW\GCNPGIQ E\CUQRKUOC
Ů-T\[U\VQHQTGMŭ ť MVȡT\[ YURȡNPKG \ F\KGȲOK WE\GUVPKE\Ȱ Y Y[DTCP[EJ \CLɂEKCEJ

/C[ YKGNMK -TCMȡY


%[MN OKGLUMKEJ URCEGTȡY FNC F\KGEK Y YKGMW ť NCV QTC\ KEJ TQF\KEȡY
6TCU[ K VGOCV[MC URCEGTȡY UȰ VCM RT\GO[ɺNCPG CD[ Y OQFU\[EJ WE\GUVPKMCEJ
Y\DWF\KȲ EKGMCYQɺȲ ɺYKCVC K \COKQYCPKG FQ QFMT[YCPKC VCLGOPKE -TCMQYC
9[EKGE\MK VTYCLȰ PKGEQ RQPCF IQF\KPɂ
6CLGOPKE\[ MWHGT

2TQITCO UMKGTQYCP[ FQ MTGCV[YP[EJ K EKGMCY[EJ ɺYKCVC OCNWEJȡY Y YKGMW
NCV QTC\ KEJ TQF\KEȡY MVȡT\[ RTCIPȰ YURKGTCȲ YU\GEJUVTQPP[ TQ\YȡL UYQKEJ
RQEKGEJ LWʝ QF PCLOQFU\[EJ NCV -CʝFG URQVMCPKG MQPEGPVTWLG UKɂ PC Y[DTCP[O
RT\GFOKQEKG ť ɺYKCFMW OKPKQP[EJ YKGMȡY K RQ\YCNC F\KGEKQO PC UVCYKCPKG
RKGTYU\[EJ MTQMȡY Y ɺYKGEKG RT\GU\QɺEK <CEJɂEC KEJ V[O UCO[O FQ
KPVGTCMV[YPGIQ RQ\PCYCPKC JKUVQTKK K MWNVWT[ -TCMQYC#MCFGOKC /CGIQ 1FMT[YE[ ':64#К

2TQITCO FGF[MQYCP[ YU\[UVMKO IQFP[O YKGF\[
K YTCʝGɧ OC[O QFMT[YEQO QTC\ KEJ TQF\KEQO MVȡT\[
Y CMV[YP[ K VYȡTE\[ URQUȡD RTCIPȰ RQ\PCYCȲ -TCMȡY
Y[TCUVCLȰE V[O UCO[O PC RTCYF\KY[EJ \PCYEȡY
C \CTC\GO OKQɺPKMȡY LGIQ F\KGLȡY K MWNVWTQYGIQ
F\KGF\KEVYC 2QFQDPKG LCM -T\[U\VQHQTGM K &QTQVMC ť
DQJCVGTQYKG OW\GCNPGIQ E\CUQRKUOC Ů-T\[U\VQHQTGMŭ ť
M
MVVȡT\[ YURȡNPKG \ F\KGȲOK WE\GUVPKE\Ȱ Y Y[DTCP[EJ
\CLɂEKCEJ
YYY OJM RN

-4<;5<61(14'-%\[VCLК $CY UKɂК <YKGF\CL -TCMȡYК %\CUQRKUOQ FNC /C[EJ 1FMT[YEȡY MVȡT\[ YTC\ \ LGIQ DQJCVGTCOK
ť -T\[U\VQHQTMKGO K &QTQVMȰ QFMT[YCLȰ RT\GU\QɺȲ FCYPGL UVQNKE[ RCɧUVYC -T\[U\VQHQTGM VQ
DQICEVYQ VTGɺEK IT[ K \CDCY[ QTC\ YURCPKCC U\CVC ITCƓE\PC
52'-6#-.' &.# &<+'%+ 9 9+'-7 .#6


9 EKȰIW TQMW QFD[YC UKɂ MKNMCPCɺEKG URGMVCMNK Q TȡʝPGL VGOCV[EG \ -T\[U\VQHQTMKGO K &QTQVMȰ Y TQNK
IȡYPGL 9 DCTYP[ K F[PCOKE\P[ URQUȡD RT\GFUVCYKCLȰ TȡʝPG JKUVQTKG \CD[VMQYGIQ -TCMQYC
2T\Gʝ[L \ PCOK YURCPKCȰ RT\[IQFɂК


YYY OJM RN ^ KPHQ"OJM RN


/W\GWO *KUVQT[E\PG /KCUVC -TCMQYC 2CCE -T\[U\VQHQT[
4[PGM )ȡYP[ -TCMȡY
%GPVTWO 1DUWIK <YKGF\CLȰE[EJ VGN

HWPMELQPCNPQɮȦ GUVGV[MC 6YQLG \CFQYQNGPKG9KVCO[ PC UVTQPKG ƒTO[ /'6.+0' ,GUVGɮO[ FQUVCYEȤ Y[UQMKGL
LCMQɮEK OGDNK Wʑ[VMQY[EJ MVȕTG QF\PCE\CLȤ UKȶ RQPCFRT\GEKȶVPȤ
GUVGV[MȤ QTC\ Y[LȤVMQYȤ HWPMELQPCNPQɮEKȤ 9[TQD[ RQYUVCLȤ PC
DC\KG FQDT[EJ ICVWPMQYQ OCVGTKCȕY Y[MQɛE\QP[EJ Y Y[UQMKO
UVCPFCTF\KG F\KȶMK E\GOW QF\PCE\CLȤ UKȶ QFRQTPQɮEKȤ PC F\KCCPKG
E\[PPKMȕY \GYPȶVT\P[EJ QTC\ WU\MQF\GPKC OGEJCPKE\PG
U\CHMK WDTCPKQYG $*2
U\CHMK ɮPKCFCPKQYG

U\CHMK FGRQ\[VQYG

U\CHMK PC QF\KGʑ E\[UVȤ DTWFPȤ

U\CH[ CMVQYG

U\CH[ MCTVQVGMQYG

ICDNQV[ QIQU ICDNQV[ QIQU\GPKQYG


5\CHMK FQ U\Mȕ
K RT\GFU\MQNK

$T\G\KPMC WN 5QPGE\PC
#PFT[EJȕY
KPHQNKPKC
HCZ
VGN
G OCKN DKWTQ"OGVNKPG EQO RN

YYY UMNGR OGVNKPG EQO RN

HWPMELQPCNPQɮȦ GUVGV[MC 6YQLG \CFQYQNGPKG9KVCO[ PC UVTQPKG ƒTO[ /'6.+0' ,GUVGɮO[ FQUVCYEȤ Y[UQMKGL
LCMQɮEK OGDNK Wʑ[VMQY[EJ MVȕTG QF\PCE\CLȤ UKȶ RQPCFRT\GEKȶVPȤ
GUVGV[MȤ QTC\ Y[LȤVMQYȤ HWPMELQPCNPQɮEKȤ 9[TQD[ RQYUVCLȤ PC
DC\KG FQDT[EJ ICVWPMQYQ OCVGTKCȕY Y[MQɛE\QP[EJ Y Y[UQMKO
UVCPFCTF\KG F\KȶMK E\GOW QF\PCE\CLȤ UKȶ QFRQTPQɮEKȤ PC F\KCCPKG
E\[PPKMȕY \GYPȶVT\P[EJ QTC\ WU\MQF\GPKC OGEJCPKE\PG
U\CHMK WDTCPKQYG $*2
U\CHMK ɮPKCFCPKQYG

U\CHMK FGRQ\[VQYG

U\CHMK PC QF\KGʑ E\[UVȤ DTWFPȤ

U\CH[ CMVQYG

U\CH[ MCTVQVGMQYG

ICDNQV[ QIQU ICDNQV[ QIQU\GPKQYG


5\CHMK FQ U\Mȕ
K RT\GFU\MQNK

$T\G\KPMC WN 5QPGE\PC
#PFT[EJȕY
KPHQNKPKC
HCZ
VGN
G OCKN DKWTQ"OGVNKPG EQO RN

YYY UMNGR OGVNKPG EQO RN

HWPMELQPCNPQɮȦ GUVGV[MC 6YQLG \CFQYQNGPKGQQȦ
0Yɮ
W U
P C F T M P C \ C H CJ
ME


$T\G\KPMC WN 5QPGE\PC
#PFT[EJȕY
KPHQNKPKC
HCZ
VGN
G OCKN DKWTQ"OGVNKPG EQO RN

YYY UMNGR OGVNKPG EQO RN

HWPMELQPCNPQɮȦ GUVGV[MC 6YQLG \CFQYQNGPKGQQȦ
0Yɮ
W U
P C F T M P C \ C H CJ
ME


$T\G\KPMC WN 5QPGE\PC
#PFT[EJȕY
KPHQNKPKC
HCZ
VGN
G OCKN DKWTQ"OGVNKPG EQO RN

YYY UMNGR OGVNKPG EQO RN

2GNU\M Z VRELH %U]\GDOD

1-64;",* * ("%Lj&5: *//& /*Lj 84;:45,*&8JUBNZ X CS[ZEBMPXJF

8 #S[ZEBMPXJF KBL X QSBXE[JXZN ȈZDJV OJF NB E’VHPX’PTZDI LTJǗȈOJD[FL SZDFS[Z X MǴOJnjDZDI [CSPKBDI D[Z
TLS[BUØX [BQMBUBKnjDZDI LPOJPN HS[ZXZ 5P [VQF’OJF JOOB CBKLB *OOB CP QSBXE[JXB 8 NJBTUFD[LV OB
SZOFD[LV NPȈOB XQBǴǎ OB NJFT[LBǩDØX LUØS[Z Tnj EP OBT CBSE[JFK QPEPCOJ OJȈ NPH’PCZ TJǗ XZEBXBǎ
#P KBL ǴQJFXB’ 8JFT[D[ 8DBMF OJF P UP DIPE[J KBL DP LPNV XZDIPE[J -JD[Z TJǗ XJBSB
X TJFCJF QS[FLPOBOJF P X’BTOFK XZKnjULPXPǴDJ J EPCSB [BCBXB " KBL LUPǴ DIDF OBT EP’PXBǎ LSZUZLPXBǎ
XZKnjULPXF QMVT[BLJSØE LUØSZDI LBȈEF [OBKE[JF TXPKF BMUFS FHP o OJFDI TQBEB OB ES[FXP T[ZT[LJ CVKBǎ J QPNQPXBǎ

0QSØD[ UZDI LUØS[Z OJF XJFE[nj DP UP [OBD[Z


XXX CS[ZEBMF QM
1MBD 4US[FMFDLJ 8SPD’BX TLMFQ!CS[ZEBMF QM

2GNU\M Z VRELH %U]\GDOD

1-64;",* * ("%Lj&5: *//& /*Lj 84;:45,*&8JUBNZ X CS[ZEBMPXJF

8 #S[ZEBMPXJF KBL X QSBXE[JXZN ȈZDJV OJF NB E’VHPX’PTZDI LTJǗȈOJD[FL SZDFS[Z X MǴOJnjDZDI [CSPKBDI D[Z
TLS[BUØX [BQMBUBKnjDZDI LPOJPN HS[ZXZ 5P [VQF’OJF JOOB CBKLB *OOB CP QSBXE[JXB 8 NJBTUFD[LV OB
SZOFD[LV NPȈOB XQBǴǎ OB NJFT[LBǩDØX LUØS[Z Tnj EP OBT CBSE[JFK QPEPCOJ OJȈ NPH’PCZ TJǗ XZEBXBǎ
#P KBL ǴQJFXB’ 8JFT[D[ 8DBMF OJF P UP DIPE[J KBL DP LPNV XZDIPE[J -JD[Z TJǗ XJBSB
X TJFCJF QS[FLPOBOJF P X’BTOFK XZKnjULPXPǴDJ J EPCSB [BCBXB " KBL LUPǴ DIDF OBT EP’PXBǎ LSZUZLPXBǎ
XZKnjULPXF QMVT[BLJSØE LUØSZDI LBȈEF [OBKE[JF TXPKF BMUFS FHP o OJFDI TQBEB OB ES[FXP T[ZT[LJ CVKBǎ J QPNQPXBǎ

0QSØD[ UZDI LUØS[Z OJF XJFE[nj DP UP [OBD[Z


XXX CS[ZEBMF QM
1MBD 4US[FMFDLJ 8SPD’BX TLMFQ!CS[ZEBMF QM

#3;:%"-& 1-64;",* #3;:%"-08& ("%Lj&5:


1S[FETUBXJBNZ 8BN CS[ZEBMPXF QMVT[BLJ (BMFSJǗ PUXJFSB -6-6 [ CBLDZMFN QPESØȈOJD[LJ LUØSB DIDF /B OBT[FK CS[ZEBMOFK TUSPOJF NPȈOB CMJȈFK QP[OBǎ LBȈEFHP [ #S[ZEBMJ 4nj UP TUXPSZ LUØSF NJFT[LBKnj
[KFȇE[Jǎ DB’Z ǴXJBU ."9 UP XSBȈMJXZ UXBSE[JFM [BLPDIBOZ X NPUPDZLMBDI .*" KFTU VSPE[POnj GBTIJPOJTULnj X UǗUOJnjDZN ȈZDJFN #S[ZEBMPXJF LjZKnj POF X LPǴMBXZDI OJFJEFBMOZDI EPNBDI HPUVKnj OJFKBEBMOF QPUSBXZ
XJF DP KFTU USFOEZ OJF NØXJnjD KVȈ P UZN ȈF KFTU TQFDKBMJTULnj PE XZQS[FEBȈZ 5BN HE[JF KFTU EPCSB NV[B KFTU J XDBMF OJF [BKNVKnj TJǗ UZMLP J XZ’njD[OJF QPȈZUFD[OZNJ S[FD[BNJ 1ǗE[nj OJF[XZLMF CBSXOZ ȈZXPU X LUØSZN
UFȈ J #0/0 LUØSZ SP[LSǗDJ LBȈEnj JNQSF[Ǘ 5*50 BSUZǴDJF QPL’POZ NPHnj CJǎ 1JDBTTP 7BO (PHI J DB’B SFT[UB KFTU NJFKTDF OB QPQF’OJBOJF C’ǗEØX J CZDJF UBLJN KBLJN DIDF TJǗ CZǎ 1P[B UZN LBȈEZ #S[ZEBM NB DPǴ D[FHP
.BDJF DPǴ OB TVNJFOJV NPȈF OBT QP DJDIV OBVD[Zǎ KFǴMJ HP P UP QPQSPTJNZ B NJBOPXJDJF VȈZXBOJB XZPCSBȇOJ %MBUFHP SP[EBKnj
TPCJF OBX[BKFN PSZHJOBMOF QSF[FOUZ


1-/
5*50
50-0


/" 13&;&/5


#S[ZEBMF UP KFEZOF X TXPJN SPE[BKV PSZHJOBMOF QSF[FOUZ LUØSZDI XBȈOnj DFDInj KFTU UP ȈF QPEPCBKnj TJǗ
LBȈEFNV LUP TUB’ TJǗ JDI QPTJBEBD[FN ;FTQؒ QS[FSØȈOZDI DFDI DIBSBLUFSV SØȈOPSPEOPǴǎ HBMFSJJ
PTPCPXPǴDJ SFQSF[FOUVKnjDZDI MJD[OF QBTKF J [BJOUFSFTPXBOJB B QS[Z UZN ǴXJFUOB KBLPǴǎ XZLPOBOJB #S[ZEBMJ
J XT[ZTULJDI HBEȈFUØX EFEZLPXBOZDI UFK NBSDF UP D[ZOOJLJ LUØSF EBKnj HXBSBODKǗ [BJOUFSFTPXBOJB
QSPEVLUFN OJF[BMFȈOJF PE XJFLV PECJPSDØX
-&7* "#0$0 0+00+

/0#""
."9


1MBD 4US[FMFDLJ 8SPD’BX
TLMFQ!CS[ZEBMF QM

XXX CS[ZEBMF QM

#3;:%"-& 1-64;",* #3;:%"-08& ("%Lj&5:


1S[FETUBXJBNZ 8BN CS[ZEBMPXF QMVT[BLJ (BMFSJǗ PUXJFSB -6-6 [ CBLDZMFN QPESØȈOJD[LJ LUØSB DIDF /B OBT[FK CS[ZEBMOFK TUSPOJF NPȈOB CMJȈFK QP[OBǎ LBȈEFHP [ #S[ZEBMJ 4nj UP TUXPSZ LUØSF NJFT[LBKnj
[KFȇE[Jǎ DB’Z ǴXJBU ."9 UP XSBȈMJXZ UXBSE[JFM [BLPDIBOZ X NPUPDZLMBDI .*" KFTU VSPE[POnj GBTIJPOJTULnj X UǗUOJnjDZN ȈZDJFN #S[ZEBMPXJF LjZKnj POF X LPǴMBXZDI OJFJEFBMOZDI EPNBDI HPUVKnj OJFKBEBMOF QPUSBXZ
XJF DP KFTU USFOEZ OJF NØXJnjD KVȈ P UZN ȈF KFTU TQFDKBMJTULnj PE XZQS[FEBȈZ 5BN HE[JF KFTU EPCSB NV[B KFTU J XDBMF OJF [BKNVKnj TJǗ UZMLP J XZ’njD[OJF QPȈZUFD[OZNJ S[FD[BNJ 1ǗE[nj OJF[XZLMF CBSXOZ ȈZXPU X LUØSZN
UFȈ J #0/0 LUØSZ SP[LSǗDJ LBȈEnj JNQSF[Ǘ 5*50 BSUZǴDJF QPL’POZ NPHnj CJǎ 1JDBTTP 7BO (PHI J DB’B SFT[UB KFTU NJFKTDF OB QPQF’OJBOJF C’ǗEØX J CZDJF UBLJN KBLJN DIDF TJǗ CZǎ 1P[B UZN LBȈEZ #S[ZEBM NB DPǴ D[FHP
.BDJF DPǴ OB TVNJFOJV NPȈF OBT QP DJDIV OBVD[Zǎ KFǴMJ HP P UP QPQSPTJNZ B NJBOPXJDJF VȈZXBOJB XZPCSBȇOJ %MBUFHP SP[EBKnj
TPCJF OBX[BKFN PSZHJOBMOF QSF[FOUZ


1-/
5*50
50-0


/" 13&;&/5


#S[ZEBMF UP KFEZOF X TXPJN SPE[BKV PSZHJOBMOF QSF[FOUZ LUØSZDI XBȈOnj DFDInj KFTU UP ȈF QPEPCBKnj TJǗ
LBȈEFNV LUP TUB’ TJǗ JDI QPTJBEBD[FN ;FTQؒ QS[FSØȈOZDI DFDI DIBSBLUFSV SØȈOPSPEOPǴǎ HBMFSJJ
PTPCPXPǴDJ SFQSF[FOUVKnjDZDI MJD[OF QBTKF J [BJOUFSFTPXBOJB B QS[Z UZN ǴXJFUOB KBLPǴǎ XZLPOBOJB #S[ZEBMJ
J XT[ZTULJDI HBEȈFUØX EFEZLPXBOZDI UFK NBSDF UP D[ZOOJLJ LUØSF EBKnj HXBSBODKǗ [BJOUFSFTPXBOJB
QSPEVLUFN OJF[BMFȈOJF PE XJFLV PECJPSDØX
-&7* "#0$0 0+00+

/0#""
."9


1MBD 4US[FMFDLJ 8SPD’BX
TLMFQ!CS[ZEBMF QM

XXX CS[ZEBMF QM

3°ñē ÷ĖÜçÝãÄ3°ñē Ñ ñÝ°ã÷ĖÄȤ ÜüèôÄ ñçüôĖÄ»þÛļÑÄȩ


XēÀ°đãѼüđ° HL# . NE8 EL
4ÑÄÜüèôÄ ã°÷ĖÄ ñôçÀþÜüē ñç÷Ñ°À°Û· ¼ÄôüēķÜ°ü øôçÀÜèđ ÀēÀ°Üüē¼Ėãē¼Ð Ė°Ýļ°ãē¼Ð đ ÷đçÛÄÛ çÍÄô¼ÑÄ ñôçñçãþÛÄ ñçã°À
Àç þęēüÜþ ÷ĖÜçÝãÄÎçȩ ã°À°ãē ñôĖÄĖ 3ÑãÑ÷üô° ÀþÜ°¼ÛÑ 4°ôçÀçđÄÛ Ñ HñçôüþȮ ƽƴ üēüþáèđ â°ñ đ üēâ ÀĖÑ°á ÷ĖÜçÝãē
Ė â°ñ°âÑ ķĖē¼ĖãēâÑȤ ñçÝÑüē¼ĖãēâÑȣ
IđÑ°ü°Ȥ þôçñēȤ ÜçãüēãÄãüèđȤ
ñ°ä÷üđ çô°Ė â°ñē ÀÝ° ķôâȣ
ÀôçÎçđÄȤ ÜçÀçđÄȤ çôΰãÑĖ°¼ēÛãÄȤ
ñ°ãç°ãçô°âѼĖãÄ Ñ ÷°üÄÝÑü°ôãÄȩ
BÝ°ã÷ĖÄ ñ


XēÀ°đãѼüđ° HL# . NE8 EL
á·¼Ė·¼ üô°Àē¼ēÛãÄ Ñ ãçđç¼ĖÄ÷ãÄ Bçâç¼Ä ñôĖÄÀ÷ĖÜçÝãÄ
ñçâç¼Ä ÀēÀ°Üüē¼ĖãÄ Àç đ÷ñÑÄô°ãÑ°
Ñããçđ°¼ēÛãē¼Ð Íçôâ Ü÷Ėü°á¼ÄãÑ°
çÍÄôþÛÄ ñçã°À Ƶƴƴ üēüþáèđ ñÝ°ã÷Ė
ÄÀþÜ°¼ēÛãē¼Ð Ɏ ø¼ÑÄããē¼Ðȩ çΰüÄ đ 4çđç¼ĖÄ÷ãÄ ¼ēÍôçđÄ ÑãüÄô°ÜüēđãÄ ã°ôĖÌÀĖÑ° Àç ã°þ¼Ė°ãÑ° ÀĖÑÄ¼Ñ đ đÑÄÜþ ñôĖÄÀ÷ĖÜçÝãēâ Ñ ÷ĖÜçÝãēâȤ
üôÄø¼ÑȤ ç»ô°ĖēȤ đēÜôÄ÷ēȤ ÷¼ÐÄâ°üēȤ ñôçÎô°âē ÑãüÄô°ÜüēđãÄȤ ñÝ°ã÷ĖÄ Àç ÎÑÄô Ñ Ė°»°đȤ ÜÝç¼ÜÑ BçÝēÀôçãȤ çô°Ė üô°Àē¼ēÛãÄ ñÝ°ã÷ĖÄ ø¼ÑÄããÄ
½đѼđѼĖÄãÑ° Ñ ÑãÍçôâ°¼ÛÄ ñÝ°ã÷ĖÄ ÷·
½ Üçã¼ÄãüôþÛ· ÷ÑÌ ã° đ÷ĖļÐ÷üôçããēâ ôçĖđçÛþ ç÷ç»çđçø¼Ñ ÀĖÑļܰȩ HüēâþÝþÛ· çãÄ ÝçÎѼĖãÄ âēøÝÄãÑÄȤ
¼Äããēâ ėôèÀáÄâ đÑÄÀĖē ÀÝ° þâÑÄÛÌüãçø¼Ñ ÜçâþãÑÜ°¼ēÛãÄȤ ñç÷üôĖÄΰãÑÄ çôÑÄãü°¼ÛÑ ñôĖÄ÷üôĖÄããÄÛ çô°Ė ôçĖđèÛ þâÑÄÛÌüãçø¼Ñ
þ¼ĖãÑèđ ÷ĖÜèá ñçÀ÷ü°đçđē¼ÐȤ âçüçôē¼Ėãē¼Ðȩ X÷Ėē÷üÜÑÄ ñçâç¼Ä ÀēÀ°Üüē¼ĖãÄ ñôçâçđ°ãÑ° ÄÀþÜ°¼ÛÑ Ñ þ¼ĖÄãÑ° ÷ÑÌ ñôĖÄĖ Ė°»°đÌ ÷·
ÎÑâã°ĖÛèđ Ñ ÷ĖÜèá øôÄÀãѼÐȩ ĖÎçÀãÄ Ė ãçôâ°âÑ »ÄĖñÑļĖÄä÷üđ° NãÑÑ þôçñÄÛ÷ÜÑÄÛȩ
HL# . NE8 EL -ôē÷üÑ°ã -çâ°ãÀÄô
8Àôçđ·ę þÝȩ XÑÄÛ÷Ü° Ƶƻ Ȥ ƸƻɎƷƵƺ èô°ęÀęÄ
üÄÝȩȣ ʖƸƼ ƻƻ Ƹƺƻƻ ƷƼƼȤ âç»ÑÝȣ ʖƸƼ ƹƴƶ ƹƶƸ ƺƼƽ
đđđȮâ°ñē÷ĖÜçÝãÄȮñÝ

3°ñē ÷ĖÜçÝãÄ3°ñē Ñ ñÝ°ã÷ĖÄȤ ÜüèôÄ ñçüôĖÄ»þÛļÑÄȩ


XēÀ°đãѼüđ° HL# . NE8 EL
4ÑÄÜüèôÄ ã°÷ĖÄ ñôçÀþÜüē ñç÷Ñ°À°Û· ¼ÄôüēķÜ°ü øôçÀÜèđ ÀēÀ°Üüē¼Ėãē¼Ð Ė°Ýļ°ãē¼Ð đ ÷đçÛÄÛ çÍÄô¼ÑÄ ñôçñçãþÛÄ ñçã°À
Àç þęēüÜþ ÷ĖÜçÝãÄÎçȩ ã°À°ãē ñôĖÄĖ 3ÑãÑ÷üô° ÀþÜ°¼ÛÑ 4°ôçÀçđÄÛ Ñ HñçôüþȮ ƽƴ üēüþáèđ â°ñ đ üēâ ÀĖÑ°á ÷ĖÜçÝãē
Ė â°ñ°âÑ ķĖē¼ĖãēâÑȤ ñçÝÑüē¼ĖãēâÑȣ
IđÑ°ü°Ȥ þôçñēȤ ÜçãüēãÄãüèđȤ
ñ°ä÷üđ çô°Ė â°ñē ÀÝ° ķôâȣ
ÀôçÎçđÄȤ ÜçÀçđÄȤ çôΰãÑĖ°¼ēÛãÄȤ
ñ°ãç°ãçô°âѼĖãÄ Ñ ÷°üÄÝÑü°ôãÄȩ
BÝ°ã÷ĖÄ ñ


XēÀ°đãѼüđ° HL# . NE8 EL
á·¼Ė·¼ üô°Àē¼ēÛãÄ Ñ ãçđç¼ĖÄ÷ãÄ Bçâç¼Ä ñôĖÄÀ÷ĖÜçÝãÄ
ñçâç¼Ä ÀēÀ°Üüē¼ĖãÄ Àç đ÷ñÑÄô°ãÑ°
Ñããçđ°¼ēÛãē¼Ð Íçôâ Ü÷Ėü°á¼ÄãÑ°
çÍÄôþÛÄ ñçã°À Ƶƴƴ üēüþáèđ ñÝ°ã÷Ė
ÄÀþÜ°¼ēÛãē¼Ð Ɏ ø¼ÑÄããē¼Ðȩ çΰüÄ đ 4çđç¼ĖÄ÷ãÄ ¼ēÍôçđÄ ÑãüÄô°ÜüēđãÄ ã°ôĖÌÀĖÑ° Àç ã°þ¼Ė°ãÑ° ÀĖÑÄ¼Ñ đ đÑÄÜþ ñôĖÄÀ÷ĖÜçÝãēâ Ñ ÷ĖÜçÝãēâȤ
üôÄø¼ÑȤ ç»ô°ĖēȤ đēÜôÄ÷ēȤ ÷¼ÐÄâ°üēȤ ñôçÎô°âē ÑãüÄô°ÜüēđãÄȤ ñÝ°ã÷ĖÄ Àç ÎÑÄô Ñ Ė°»°đȤ ÜÝç¼ÜÑ BçÝēÀôçãȤ çô°Ė üô°Àē¼ēÛãÄ ñÝ°ã÷ĖÄ ø¼ÑÄããÄ
½đѼđѼĖÄãÑ° Ñ ÑãÍçôâ°¼ÛÄ ñÝ°ã÷ĖÄ ÷·
½ Üçã¼ÄãüôþÛ· ÷ÑÌ ã° đ÷ĖļÐ÷üôçããēâ ôçĖđçÛþ ç÷ç»çđçø¼Ñ ÀĖÑļܰȩ HüēâþÝþÛ· çãÄ ÝçÎѼĖãÄ âēøÝÄãÑÄȤ
¼Äããēâ ėôèÀáÄâ đÑÄÀĖē ÀÝ° þâÑÄÛÌüãçø¼Ñ ÜçâþãÑÜ°¼ēÛãÄȤ ñç÷üôĖÄΰãÑÄ çôÑÄãü°¼ÛÑ ñôĖÄ÷üôĖÄããÄÛ çô°Ė ôçĖđèÛ þâÑÄÛÌüãçø¼Ñ
þ¼ĖãÑèđ ÷ĖÜèá ñçÀ÷ü°đçđē¼ÐȤ âçüçôē¼Ėãē¼Ðȩ X÷Ėē÷üÜÑÄ ñçâç¼Ä ÀēÀ°Üüē¼ĖãÄ ñôçâçđ°ãÑ° ÄÀþÜ°¼ÛÑ Ñ þ¼ĖÄãÑ° ÷ÑÌ ñôĖÄĖ Ė°»°đÌ ÷·
ÎÑâã°ĖÛèđ Ñ ÷ĖÜèá øôÄÀãѼÐȩ ĖÎçÀãÄ Ė ãçôâ°âÑ »ÄĖñÑļĖÄä÷üđ° NãÑÑ þôçñÄÛ÷ÜÑÄÛȩ
HL# . NE8 EL -ôē÷üÑ°ã -çâ°ãÀÄô
8Àôçđ·ę þÝȩ XÑÄÛ÷Ü° Ƶƻ Ȥ ƸƻɎƷƵƺ èô°ęÀęÄ
üÄÝȩȣ ʖƸƼ ƻƻ Ƹƺƻƻ ƷƼƼȤ âç»ÑÝȣ ʖƸƼ ƹƴƶ ƹƶƸ ƺƼƽ
đđđȮâ°ñē÷ĖÜçÝãÄȮñÝ

#ãüÄô°ÜüēđãÄ ñôçÎô°âē ÄÀþÜ°¼ēÛãÄ


HL# . NE8 EL -ôē÷üÑ°ã -çâ°ãÀÄô
4çđç¼ĖÄ÷ãÄ ¼ēÍôçđÄ ÑãüÄô°ÜüēđãÄ ã°ôĖÌÀĖÑ° Àç ã°þ¼Ė°ãÑ° ÀĖÑļÑ
đ đÑÄÜþ ñôĖÄÀ÷ĖÜçÝãēâ Ñ ÷ĖÜçÝãēâȤ ñôçÎô°âē ÑãüÄô°ÜüēđãÄ 8Àôçđ·ę þÝȩ XÑÄÛ÷Ü° Ƶƻ Ȥ ƸƻɎƷƵƺ èô°ęÀęÄ
Üçã¼ÄãüôþÛ· ÷ÑÌ ã° đ÷ĖļÐ÷üôçããēâ ôçĖđçÛþ ç÷ç»çđçø¼Ñ ÀĖÑļܰȩ üÄÝȩȣ ʖƸƼ ƻƻ Ƹƺƻƻ ƷƼƼȤ âç»ÑÝȣ ʖƸƼ ƹƴƶ ƹƶƸ ƺƼƽ
HüēâþÝþÛ· çãÄ ÝçÎѼĖãÄ âēøÝÄãÑÄȤ þâÑÄÛÌüãçø¼Ñ ÜçâþãÑÜ°¼ēÛãÄȤ
ñç÷üôĖÄΰãÑÄ çôÑÄãü°¼ÛÑ ñôĖÄ÷üôĖÄããÄÛ çô°Ė ôçĖđèÛ þâÑÄÛÌüãçø¼Ñ
âçüçôē¼Ėãē¼Ðȩ X÷Ėē÷üÜÑÄ ñçâç¼Ä ÀēÀ°Üüē¼ĖãÄ ñôçâçđ°ãÑ°
ÄÀþÜ°¼ÛÑ Ñ þ¼ĖÄãÑ° ÷ÑÌ ñôĖÄĖ Ė°»°đÌ ÷· ĖÎçÀãÄ Ė ãçôâ°âÑ
»
»ÄÄĖñÑļĖÄä÷üđ° NãÑÑ þôçñÄÛ÷ÜÑÄÛȩL°»ÝÑ¼Ä ÑãüÄô°ÜüēđãÄ ȯ âþÝüÑâÄÀÑ°BçÀ â°ôÜ· HüÑÄÍÄÝ #ãüÄô°¼üÑĐÄ çÍÄôþÛÄâē ÜçâñÝÄÜ÷çđÄ ôçĖđÑ·Ė°ãÑ° ÀÝ° ÷ĖÜèá đÄ đÀô°ę°ãÑþ ãçđç¼ĖÄ÷ãē¼Ð
ÑãüÄô°Üüēđãē¼Ð Íçôâ ã°þ¼Ė°ãÑ° ôÄãçâçđ°ãē¼Ð ñôçÀþ¼Äãüèđȩ

8ÍÄôçđ°ãÄ ü°»ÝÑ¼Ä ÑãüÄô°ÜüēđãÄ üç ñçñþÝ°ôãÄ â°ôÜÑ D838 Ñ WL -Ȥ ÜôèüÜççÎãÑ÷ÜçđÄ ñôçÛÄÜüçôē H 4Z8Ȥ "#L "#
Ñ BH84Ȥ W#W#L ȩ 3çãü°ę ü°»ÝѼ ÑãüÄô°Üüēđãē¼Ð Ñ ñôçÛÄÜüçôèđ çÍÄôþÛÄâē ã° ęē¼ĖÄãÑÄ ÜÝÑÄãü° đ ÷ē÷üÄâÑÄȣ 4
HL 2 Ȥ BE] HNX4Z .N 38 #.4Zȩ


4çđçø½ȫ


Ýç»þ÷ē

#ãüÄô°ÜüēđãÄ ñôçÎô°âē ÄÀþÜ°¼ēÛãÄ


HL# . NE8 EL -ôē÷üÑ°ã -çâ°ãÀÄô
4çđç¼ĖÄ÷ãÄ ¼ēÍôçđÄ ÑãüÄô°ÜüēđãÄ ã°ôĖÌÀĖÑ° Àç ã°þ¼Ė°ãÑ° ÀĖÑļÑ
đ đÑÄÜþ ñôĖÄÀ÷ĖÜçÝãēâ Ñ ÷ĖÜçÝãēâȤ ñôçÎô°âē ÑãüÄô°ÜüēđãÄ 8Àôçđ·ę þÝȩ XÑÄÛ÷Ü° Ƶƻ Ȥ ƸƻɎƷƵƺ èô°ęÀęÄ
Üçã¼ÄãüôþÛ· ÷ÑÌ ã° đ÷ĖļÐ÷üôçããēâ ôçĖđçÛþ ç÷ç»çđçø¼Ñ ÀĖÑļܰȩ üÄÝȩȣ ʖƸƼ ƻƻ Ƹƺƻƻ ƷƼƼȤ âç»ÑÝȣ ʖƸƼ ƹƴƶ ƹƶƸ ƺƼƽ
HüēâþÝþÛ· çãÄ ÝçÎѼĖãÄ âēøÝÄãÑÄȤ þâÑÄÛÌüãçø¼Ñ ÜçâþãÑÜ°¼ēÛãÄȤ
ñç÷üôĖÄΰãÑÄ çôÑÄãü°¼ÛÑ ñôĖÄ÷üôĖÄããÄÛ çô°Ė ôçĖđèÛ þâÑÄÛÌüãçø¼Ñ
âçüçôē¼Ėãē¼Ðȩ X÷Ėē÷üÜÑÄ ñçâç¼Ä ÀēÀ°Üüē¼ĖãÄ ñôçâçđ°ãÑ°
ÄÀþÜ°¼ÛÑ Ñ þ¼ĖÄãÑ° ÷ÑÌ ñôĖÄĖ Ė°»°đÌ ÷· ĖÎçÀãÄ Ė ãçôâ°âÑ
»
»ÄÄĖñÑļĖÄä÷üđ° NãÑÑ þôçñÄÛ÷ÜÑÄÛȩL°»ÝÑ¼Ä ÑãüÄô°ÜüēđãÄ ȯ âþÝüÑâÄÀÑ°BçÀ â°ôÜ· HüÑÄÍÄÝ #ãüÄô°¼üÑĐÄ çÍÄôþÛÄâē ÜçâñÝÄÜ÷çđÄ ôçĖđÑ·Ė°ãÑ° ÀÝ° ÷ĖÜèá đÄ đÀô°ę°ãÑþ ãçđç¼ĖÄ÷ãē¼Ð
ÑãüÄô°Üüēđãē¼Ð Íçôâ ã°þ¼Ė°ãÑ° ôÄãçâçđ°ãē¼Ð ñôçÀþ¼Äãüèđȩ

8ÍÄôçđ°ãÄ ü°»ÝÑ¼Ä ÑãüÄô°ÜüēđãÄ üç ñçñþÝ°ôãÄ â°ôÜÑ D838 Ñ WL -Ȥ ÜôèüÜççÎãÑ÷ÜçđÄ ñôçÛÄÜüçôē H 4Z8Ȥ "#L "#
Ñ BH84Ȥ W#W#L ȩ 3çãü°ę ü°»ÝѼ ÑãüÄô°Üüēđãē¼Ð Ñ ñôçÛÄÜüçôèđ çÍÄôþÛÄâē ã° ęē¼ĖÄãÑÄ ÜÝÑÄãü° đ ÷ē÷üÄâÑÄȣ 4
HL 2 Ȥ BE] HNX4Z .N 38 #.4Zȩ


4çđçø½ȫ


Ýç»þ÷ē


Click to View FlipBook Version