The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by B&R, 2019-04-25 02:11:27

MD MaxMeble

PGC Polska Grupa Ceramiczna powstała w
marcu 2013 roku z inicjatywy właścicieli jed-
nych z największych firm polskich z branży
płytek ceramicznych, ceramiki sanitarnej i
armatury w odpowiedzi na potrzeby rynku i
wymagania klientów. Członkowie grupy za-
kupowej PGC od lat dystrybuują produkty
najbardziej prestiżowych fabryk z całego
świata poprzez sieć kilkudziesięciu salonów
sprzedaży. Polska Grupa Ceramiczna połą-
czyła ze sobą różne podmioty gospodarcze,
co pozwoliło na wymianę wiedzy i doświad-
czeń specjalistów z różnych branż.

Dokładna analiza potrzeb zakupowych Part-
nerów PGC pozwala Spółce na precyzyjne
tworzenie ofert handlowych. Produkty wy-
bierane dla Partnerów PGC to wyselekcjono-
wana grupa towarów spełniających określo-
ne założenia Spółki. Obecnie w skład grupy
wchodzi 16 największych firm polskich
branży płytek, ceramiki i armatury. Siłą
Spółki jest bez wątpienia, możliwość doko-
nywania zakupów zbiorczych na znacznie
większą skalę, dzięki czemu z każdym dniem
rozwijamy się coraz bardziej.

Branża ceramiczna cechuje się nieustannym
rozwojem, nie stoi w miejscu, co czyni ją nie- G Grupa zakupowa PGC z roku na rok odnoto-
zmiernie ciekawą i nieodkrytą. Jest to bardzo wuje wzrost swoich obrotów, co jest dowo-
istotne, bo właśnie ten obszar jest swoistym dem na jej dynamiczny rozwój. Jednym z
pozwoleniem na podanie klientowi odpowie- głównych założeń jest poszerzanie horyzon-
dzi, zanim zdąży zadać pytanie. Kreowanie i tów spółki. Nasi partnerzy mogą pochwalić
tworzenie innowacyjnych produktów to cel, się wyczuciem trendów i estetyki współcze-
który przyświeca autorskiej marce Polskiej snego klienta, co sprowadza się do tego, że
Grupy Ceramicznej - Ceramica Limone. stają się liderami nie tylko na rynku polskim,
ale i zagranicznym.
Od 2013 roku oferta produktowa marki Cera-
mica Limone konsekwentnie się rozwija. W salonach należących do spółki znaleźć
Stworzone kolekcje są owocem umiejętnego można produkty najbardziej znanych marek
połączenia tradycyjnych, klasycznych roz- na świecie, ich elementy armatury i płytki
wiązań z nowymi, nieustannie zaskakujący- ceramiczne owiane włoskim zamiłowaniem
mi trendami. Płytki produkowane są przez do klasyki, z hiszpańskim temperamentem,
producentów polskich i zagranicznych, w oraz te z polskich fabryk o najwyższej jako-
najnowocześniejszych fabrykach, z dbałością ści.
o najdrobniejsze szczegóły, dzięki temu
oferta marki Ceramica Limone zawiera w PGC wraz z partnerami ma w planach otwo-
sobie absolutnie unikatowe formaty, zróżni- rzyć w całej Polsce kilkanaście sklepów,
cowane pod kątem stylu, wzorów i zastoso- także w systemie franczyzowym. Wychodząc
wań, pozwalające klientom na swobodę w naprzeciw wymaganiom rynkowym rozwi-
aranżacji ich własnych wnętrz. nie się również działalność online – sprzedaż
internetowa. Do oferty PGC wejdą zupełnie
nowe produkty od cenionych producentów.
Polska Grupa Ceramiczna zaskoczy w naj-
bliższym czasie prezentacją kolejnych
swoich autorskich marek.


PGC Polska Grupa Ceramiczna powstała w
marcu 2013 roku z inicjatywy właścicieli jed-
nych z największych firm polskich z branży
płytek ceramicznych, ceramiki sanitarnej i
armatury w odpowiedzi na potrzeby rynku i
wymagania klientów. Członkowie grupy za-
kupowej PGC od lat dystrybuują produkty
najbardziej prestiżowych fabryk z całego
świata poprzez sieć kilkudziesięciu salonów
sprzedaży. Polska Grupa Ceramiczna połą-
czyła ze sobą różne podmioty gospodarcze,
co pozwoliło na wymianę wiedzy i doświad-
czeń specjalistów z różnych branż.

Dokładna analiza potrzeb zakupowych Part-
nerów PGC pozwala Spółce na precyzyjne
tworzenie ofert handlowych. Produkty wy-
bierane dla Partnerów PGC to wyselekcjono-
wana grupa towarów spełniających określo-
ne założenia Spółki. Obecnie w skład grupy
wchodzi 16 największych firm polskich
branży płytek, ceramiki i armatury. Siłą
Spółki jest bez wątpienia, możliwość doko-
nywania zakupów zbiorczych na znacznie
większą skalę, dzięki czemu z każdym dniem
rozwijamy się coraz bardziej.

Branża ceramiczna cechuje się nieustannym
rozwojem, nie stoi w miejscu, co czyni ją nie- G Grupa zakupowa PGC z roku na rok odnoto-
zmiernie ciekawą i nieodkrytą. Jest to bardzo wuje wzrost swoich obrotów, co jest dowo-
istotne, bo właśnie ten obszar jest swoistym dem na jej dynamiczny rozwój. Jednym z
pozwoleniem na podanie klientowi odpowie- głównych założeń jest poszerzanie horyzon-
dzi, zanim zdąży zadać pytanie. Kreowanie i tów spółki. Nasi partnerzy mogą pochwalić
tworzenie innowacyjnych produktów to cel, się wyczuciem trendów i estetyki współcze-
który przyświeca autorskiej marce Polskiej snego klienta, co sprowadza się do tego, że
Grupy Ceramicznej - Ceramica Limone. stają się liderami nie tylko na rynku polskim,
ale i zagranicznym.
Od 2013 roku oferta produktowa marki Cera-
mica Limone konsekwentnie się rozwija. W salonach należących do spółki znaleźć
Stworzone kolekcje są owocem umiejętnego można produkty najbardziej znanych marek
połączenia tradycyjnych, klasycznych roz- na świecie, ich elementy armatury i płytki
wiązań z nowymi, nieustannie zaskakujący- ceramiczne owiane włoskim zamiłowaniem
mi trendami. Płytki produkowane są przez do klasyki, z hiszpańskim temperamentem,
producentów polskich i zagranicznych, w oraz te z polskich fabryk o najwyższej jako-
najnowocześniejszych fabrykach, z dbałością ści.
o najdrobniejsze szczegóły, dzięki temu
oferta marki Ceramica Limone zawiera w PGC wraz z partnerami ma w planach otwo-
sobie absolutnie unikatowe formaty, zróżni- rzyć w całej Polsce kilkanaście sklepów,
cowane pod kątem stylu, wzorów i zastoso- także w systemie franczyzowym. Wychodząc
wań, pozwalające klientom na swobodę w naprzeciw wymaganiom rynkowym rozwi-
aranżacji ich własnych wnętrz. nie się również działalność online – sprzedaż
internetowa. Do oferty PGC wejdą zupełnie
nowe produkty od cenionych producentów.
Polska Grupa Ceramiczna zaskoczy w naj-
bliższym czasie prezentacją kolejnych
swoich autorskich marek.


Najlepsze produkty do barwienia i ochrony drewna z USA!


Założona w 1904 roku firma z Brooklynu obecnie jest marką numer jeden w USA na rynku bejc i
lakierów, zarówno do zastosowań domowych jak i profesjonalnych. Produkty Minwax® to połączenie
wieloletniego doświadczenia z nowoczesnymi rozwiązaniami. W szerokiej ofercie dostępne są produkty
promujące rozwiązania ekologiczne, posiadające niską zawartość lotnych związków organicznych
(LZO) oraz reprezentujące innowacyjne rozwiązania takie jak bejce i lakiery w poręcznych aerozolach,
czy wielokrotnie nagradzane przez konsumentów ściereczki nasączone bejcą. Minwax® to kompletna
gama produktów do pielęgnacji, ochrony i naprawy drewna, w której każdy znajdzie coś dla siebie.

WWW.MINWAX.PL


Najlepsze produkty do barwienia i ochrony drewna z USA!


Założona w 1904 roku firma z Brooklynu obecnie jest marką numer jeden w USA na rynku bejc i
lakierów, zarówno do zastosowań domowych jak i profesjonalnych. Produkty Minwax® to połączenie
wieloletniego doświadczenia z nowoczesnymi rozwiązaniami. W szerokiej ofercie dostępne są produkty
promujące rozwiązania ekologiczne, posiadające niską zawartość lotnych związków organicznych
(LZO) oraz reprezentujące innowacyjne rozwiązania takie jak bejce i lakiery w poręcznych aerozolach,
czy wielokrotnie nagradzane przez konsumentów ściereczki nasączone bejcą. Minwax® to kompletna
gama produktów do pielęgnacji, ochrony i naprawy drewna, w której każdy znajdzie coś dla siebie.

WWW.MINWAX.PL


Click to View FlipBook Version