The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by B&R, 2017-09-21 05:44:49

Dobra-zwynosc-2017-skl2

www.dobra-zywnosc.pl

www.bezgluten.com


Bezglutenowa jakość zycia!

OD LAT DOSTARCZAMY ARTYKUŁY SPOŻYWCZE ZE WSZYSTKICH KONTYNENTÓW


WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWOLEJ KOKOSOWY RAFINOWANY 100% VERA


WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWW WWWW WWWWWW WWW

Sposób wykorzystania: WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

Sposób przechowywania: WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
W WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

WWWWWWWWWWWWWWW W�WWW�WWWWW

OLIWA Z OLIWEK NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Z PIERWSZEGO TŁOCZENIA 100% VERA

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
Sposób wykorzystania: WWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

Sposób przechowywania: WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWW W WWWWWWWWW

WWWW�WWWWWWWWWWW�W�W� ��� W WWWWWWWWWWWWW
WWWWW���W �W���W� W��W�WWW� W���W �W���W �W �

www.limpol.pl | [email protected]

OD LAT DOSTARCZAMY ARTYKUŁY SPOŻYWCZE ZE WSZYSTKICH KONTYNENTÓW


WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWOLEJ KOKOSOWY RAFINOWANY 100% VERA


WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWW WWWW WWWWWW WWW

Sposób wykorzystania: WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

Sposób przechowywania: WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
W WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

WWWWWWWWWWWWWWW W�WWW�WWWWW

OLIWA Z OLIWEK NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Z PIERWSZEGO TŁOCZENIA 100% VERA

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
Sposób wykorzystania: WWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

Sposób przechowywania: WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWW W WWWWWWWWW

WWWW�WWWWWWWWWWW�W�W� ��� W WWWWWWWWWWWWW
WWWWW���W �W���W� W��W�WWW� W���W �W���W �W �

www.limpol.pl | [email protected]

GoHigher!
ożywia


regeneruje

wzmacnia

nawadnia
100% woda kokosowa
z młodego kokosa

wyłączny dystrybutor: Quest Food

GoHigher!
ożywia


regeneruje

wzmacnia

nawadnia
100% woda kokosowa
z młodego kokosa

wyłączny dystrybutor: Quest Food

Zmieniamy się dla Was – we współpracy z profesjonalistami od zdrowego żywienia i dietetyki opracowaliśmy spójny i nowoczesny system
identyfikacji naszej oferty dbając nie tylko o jakość ale i smak naszych wyrobów. Pracujemy nad udoskonaleniem wizerunku, tak aby
sprostać nowym czasom i nowym oczekiwaniom.
Dzięki naszym innowacyjnym pomysłom będziemy dostosowywać ofertę do potrzeb rynku i oczekiwań Klientów. Stale poszukujemy
nowych rozwiązań, bo zadowolenie naszych Klientów jest dla nas priorytetem i najlepszą motywacją do pracy. Rozszerzając naszą ofertę
o nowe produkty ekologiczne, będziemy starać się oferować najbardziej popularne produkty z każdej grupy asortymentowej tak aby
asortyment nasz zadowolił najbardziej wymagających odbiorców. Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi i rzetelnymi producentami
produktów ekologicznych, które następnie oferujemy naszym odbiorcom.

ul. Do Dysa 5 | 20-149 Lublin
tel: (81) 473-62-37 | fax: (81) 501-94-54
www.polbioeco.pl[email protected]

Zmieniamy się dla Was – we współpracy z profesjonalistami od zdrowego żywienia i dietetyki opracowaliśmy spójny i nowoczesny system
identyfikacji naszej oferty dbając nie tylko o jakość ale i smak naszych wyrobów. Pracujemy nad udoskonaleniem wizerunku, tak aby
sprostać nowym czasom i nowym oczekiwaniom.
Dzięki naszym innowacyjnym pomysłom będziemy dostosowywać ofertę do potrzeb rynku i oczekiwań Klientów. Stale poszukujemy
nowych rozwiązań, bo zadowolenie naszych Klientów jest dla nas priorytetem i najlepszą motywacją do pracy. Rozszerzając naszą ofertę
o nowe produkty ekologiczne, będziemy starać się oferować najbardziej popularne produkty z każdej grupy asortymentowej tak aby
asortyment nasz zadowolił najbardziej wymagających odbiorców. Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi i rzetelnymi producentami
produktów ekologicznych, które następnie oferujemy naszym odbiorcom.

ul. Do Dysa 5 | 20-149 Lublin
tel: (81) 473-62-37 | fax: (81) 501-94-54
www.polbioeco.pl[email protected]

Najwyższej jakości pasta wielowarzywna wyłącznie z naturalnych składników. Idealna
do pieczywa, doskonała jako dodatek lub dip do warzyw, serów, mięs i makaronów.

Opracowana z dbałością o każdy szczegół. Swój niepowtarzalny smak i świeżość zawdzięcza NAJLEPSZY PRODUKT
specjalnie opracowanej recepturze oraz wyselekcjonowanym składnikom bez sztucznych DLA SEKTORA HORECA
dodatków, konserwantów, laktozy i glutenu. Zaspokoi najbardziej wymagające kulinarne gusta.
Wyjątkowy smak pasty zawdzięczają unikatowemu połączeniu warzyw oraz dodatkom

w postaci nasion, naturalnych przypraw i olejów.
w postaci nasion, natu
www.amplusfoods.com
CERTYFIKAT PRZYZNANY
W PROGRAMIE „DOCEŃ POLSKIE”
ZDROWIE TO WYBÓR -JEDZENIA! Jakość surowca, jak i wyrób finalny, jest

weryfikowany niezależnymi badaniami
w akredytowanych ośrodkach. Wszystkie pasty
są bogatym źródłem błonnika pokarmowego,
a także charakteryzują się niską kalorycznością.


NOWOŚĆ! PRODUKTY WARZYWNE W NOWEJ INNOWACYJNEJ FORMULE


BURAK + FASOLA MARCHEW + IMBIR BROKUŁ + JARMUŻ FASOLA + PIETRUSZKASMAK: Słodycz buraka zostaje SMAK: Nowe, zaskakujące oblicze SMAK: Świeżość pasta zawdzięcza połączeniu SMAK: Oryginalny słodkawy smak białej fasoli
przełamana wyrazistością świeżych, marchwi dzięki orientalnym nutom. zielonych warzyw z ziołami. Wyrazistego charakteru podkreśla pieczony czosnek. Wyrazistości nadają
naturalnychdodatków. ZDROWIE: Marchew jako znany całej kompozycji nadają naturalne przyprawy. czarny pieprz i kmin rzymski.
ZDROWIE: Burak w połączeniu z bogatymi antyoksydant zawierający witaminę A ZDROWIE: Brokuł w połączeniu z bogatymi ZDROWIE: Fasola w połączeniu z bogatymi
w potas składnikami wspomaga układ
w potas składnikami wspomaga układ odżywia od wewnątrz, zwalcza zmarszczki w antyoksydanty zielonymi warzywami w fosfor składnikami wspomaga
i dba o wzrok. Naturalne antybiotyki działają
krwionośny i odporność. Naturalne i dba o wzrok. Natu hamuje procesy starzenia. Pasta dostarcza funkcjonowanie układu nerwowego.
przyprawy działają przeciwalergicznie przeciwzapalnie, niszcząc bakterie i wirusy. dużą dawkę witaminy C.
i przeciwwirusowo.
• DLA RESTAURACJI • DLA CATERINGU • NA STÓŁ • DO GRILLA • DO PRACY

Najwyższej jakości pasta wielowarzywna wyłącznie z naturalnych składników. Idealna
do pieczywa, doskonała jako dodatek lub dip do warzyw, serów, mięs i makaronów.

Opracowana z dbałością o każdy szczegół. Swój niepowtarzalny smak i świeżość zawdzięcza NAJLEPSZY PRODUKT
specjalnie opracowanej recepturze oraz wyselekcjonowanym składnikom bez sztucznych DLA SEKTORA HORECA
dodatków, konserwantów, laktozy i glutenu. Zaspokoi najbardziej wymagające kulinarne gusta.
Wyjątkowy smak pasty zawdzięczają unikatowemu połączeniu warzyw oraz dodatkom

w postaci nasion, naturalnych przypraw i olejów.
w postaci nasion, natu
www.amplusfoods.com
CERTYFIKAT PRZYZNANY
W PROGRAMIE „DOCEŃ POLSKIE”
ZDROWIE TO WYBÓR -JEDZENIA! Jakość surowca, jak i wyrób finalny, jest

weryfikowany niezależnymi badaniami
w akredytowanych ośrodkach. Wszystkie pasty
są bogatym źródłem błonnika pokarmowego,
a także charakteryzują się niską kalorycznością.


NOWOŚĆ! PRODUKTY WARZYWNE W NOWEJ INNOWACYJNEJ FORMULE


BURAK + FASOLA MARCHEW + IMBIR BROKUŁ + JARMUŻ FASOLA + PIETRUSZKASMAK: Słodycz buraka zostaje SMAK: Nowe, zaskakujące oblicze SMAK: Świeżość pasta zawdzięcza połączeniu SMAK: Oryginalny słodkawy smak białej fasoli
przełamana wyrazistością świeżych, marchwi dzięki orientalnym nutom. zielonych warzyw z ziołami. Wyrazistego charakteru podkreśla pieczony czosnek. Wyrazistości nadają
naturalnychdodatków. ZDROWIE: Marchew jako znany całej kompozycji nadają naturalne przyprawy. czarny pieprz i kmin rzymski.
ZDROWIE: Burak w połączeniu z bogatymi antyoksydant zawierający witaminę A ZDROWIE: Brokuł w połączeniu z bogatymi ZDROWIE: Fasola w połączeniu z bogatymi
w potas składnikami wspomaga układ
w potas składnikami wspomaga układ odżywia od wewnątrz, zwalcza zmarszczki w antyoksydanty zielonymi warzywami w fosfor składnikami wspomaga
i dba o wzrok. Naturalne antybiotyki działają
krwionośny i odporność. Naturalne i dba o wzrok. Natu hamuje procesy starzenia. Pasta dostarcza funkcjonowanie układu nerwowego.
przyprawy działają przeciwalergicznie przeciwzapalnie, niszcząc bakterie i wirusy. dużą dawkę witaminy C.
i przeciwwirusowo.
• DLA RESTAURACJI • DLA CATERINGU • NA STÓŁ • DO GRILLA • DO PRACY

Naturalna Woda Mineralna Piwniczanka jest wydobywana w miejscowości Piwniczna - Zdrój,
z ekologicznie czystych terenów Popradzkiego Parku Krajobrazowego, jednego z najstarszych
parków na te
parków na terenie Karpat w urokliwym Beskidzie Sądeckim. To właśnie tutaj, w obrębie płaszczowiny
magurskiej występuje wyjątkowa strefa hydrologiczna o bogatych zasobach zmineralizowanych wód.

Piwniczanka wyróżnia się na sklepowych półkach wysoką zawartością wapnia, który poprawia metabolizm,
pozwala utrzymać prawidłowe czynności serca i układu mięśniowego. Doskonałym uzupełnieniem koktajlu
minerałów w składzie Piwniczanki jest magnez odpowiedzialny za prawidłową koncentrację i zapamiętywanie.
Jego idealna proporcja do wapnia stymuluje maksymalne wchłanianie obu pierwiastków.

Magnez (87mg/litr) Wapń (180mg/litr)


Przeciwdziała stresom, Korzystnie wpływa
zmniejsza napięcie na przemianę
mięśniowe. materii, pozwala
utrzymać prawidłowe
czynności serca.Wodorowęglany 2:1
(1240mg/litr) Właśnie taka proporcja
wapnia i magnezu
Naturalnie wspomagają w Piwniczance umożliwia
proces odkwaszenia doskonałe przyswojenie
organizmu, regulują pH tych mikroelementów.
krwi oraz alkalizują kwasy
żołądkowe.


www.piwniczanka.plPIERWSZY W POLSCESOKI BAG IN BOX

Posiadamy 5 smaków w opakowaniu typ Bag in Box o
pojemności 3L, 5L oraz na zamówienie 10L. Smaki soków

to: jabłko, burak, jabłko-marchew, jabłko – aronia,
jabłko- pomarańcza.

Seria produktów w tych opakowaniach dedykowana
jest do gastronomii oraz hoteli.Zapraszamy do współpracy

BIURKOM FLAMPOL SP. Z O.O.


Szeligowo 1, 78-325 Redło, [email protected], tel: +48 798 741 741
Zakład produkcyjny: Koszalińska 86 , 78–400 Szczecinek

www.oryginalnysok.pl

PIERWSZY W POLSCESOKI BAG IN BOX

Posiadamy 5 smaków w opakowaniu typ Bag in Box o
pojemności 3L, 5L oraz na zamówienie 10L. Smaki soków

to: jabłko, burak, jabłko-marchew, jabłko – aronia,
jabłko- pomarańcza.

Seria produktów w tych opakowaniach dedykowana
jest do gastronomii oraz hoteli.Zapraszamy do współpracy

BIURKOM FLAMPOL SP. Z O.O.


Szeligowo 1, 78-325 Redło, [email protected], tel: +48 798 741 741
Zakład produkcyjny: Koszalińska 86 , 78–400 Szczecinek

www.oryginalnysok.pl
Click to View FlipBook Version