The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by B&R, 2017-09-04 04:49:05

MagArt6_Flat

Grupa ta została założona w 2016 roku przez lidera formacji Kreuzberg
Grzegorza Palkę (Hehua), uznanego perkusistę Ziemowita Rybarkiewicza (m.in.
Delight, Kreuzberg) oraz popularnego wokalistę Juana Carlosa Cano (zwycięzcę
czwartej edycji The Voice of Poland). Rockowe trio wspomagane jest przez
znanego producenta muzycznego Jarosława Barana.

Pierwszy singiel zatytułowany "Slip Last Of The Real - Slip Through
Through" już w dniu premiery był
najczęściej odsłuchiwanym utworem
w sieci a debiut zespołu zauważony został
między innymi przez media w Meksyku,
Argentynie czy Hiszpanii.

Last Of The Real - Masquerade
Kolejny singiel "Masquerade"
potwierdził tylko klasę i świeżość
formacji, oraz jej prowokacyjny styl.

Zachęcam do obejrzenia i posłuchania:


Live in Kraków (Premiere Concert)Oficjalna EP-ka „Masquerade”
Czas trwania koncertu: 60 minut.
Zapraszam do współpracy!


Grupa ta została założona w 2016 roku przez lidera formacji Kreuzberg
Grzegorza Palkę (Hehua), uznanego perkusistę Ziemowita Rybarkiewicza (m.in.
Delight, Kreuzberg) oraz popularnego wokalistę Juana Carlosa Cano (zwycięzcę
czwartej edycji The Voice of Poland). Rockowe trio wspomagane jest przez
znanego producenta muzycznego Jarosława Barana.

Pierwszy singiel zatytułowany "Slip Last Of The Real - Slip Through
Through" już w dniu premiery był
najczęściej odsłuchiwanym utworem
w sieci a debiut zespołu zauważony został
między innymi przez media w Meksyku,
Argentynie czy Hiszpanii.

Last Of The Real - Masquerade
Kolejny singiel "Masquerade"
potwierdził tylko klasę i świeżość
formacji, oraz jej prowokacyjny styl.

Zachęcam do obejrzenia i posłuchania:


Live in Kraków (Premiere Concert)Oficjalna EP-ka „Masquerade”
Czas trwania koncertu: 60 minut.
Zapraszam do współpracy!


Muzyczna armia Czesława Mozila, czyli zespół Czesław Śpiewa.
Za jurorem popularnego talent show stoją absolwenci

Royal Danish Music Academy i Rhythmic Music Conservatory.


Ich​muzyka​jest​wypadkową​nietuzinkowych​żartów​i​biografi​cznych​

anegdot​każdego​z​nich.​W​koncertowym​repertuarze​Czesław​Śpiewa.​
Muzycy​zabiorą​swoich​słuchaczy​w​zwariowaną​podróż​

do​krainy​fi​nezyjnych​dźwięków​tanga,​popu,​folku​i​awangardy,​
używając​przy​tym​szerokiej​gamy​instrumentów.​Szklane​
dzwoneczki,​rozmaite​dęciaki,​akordeony​i​ukulele,​to​tylko​kilka​

elementów​spośród​wielu​trybików​tej​muzycznej​machiny.​


​ Czesław​Śpiewa​Solo​Act​“​Spowiedź​Emigranta​“:

Przewrotna,​słodko-gorzka​i​bardzo​zabawna​opowieść​o​patriotyzmie,​
emigracji​i​ojczyźnie,​a​także​o​codziennym​życiu​popularnego​artysty.​
Przemek​Chłąd​+48608286886​|​[email protected]​|​www.czeslawspiewa.com


7.0 WR MHGHQ ] QDMEDUG]LHM G\QDPLF]Q\FK ]HVSRĄµZ NRQFHUWRZ\FK
Z SµĄQRFQHM 3ROVFH %H] Z]JOÛGX QD WR F]\ WR PDĄ\ NOXE
F]\ ZLHONL SOHQHU ]HVSµĄ GDMH SUDZG]LZH QLH]DSRPQLDQH VKRZ
RNUDV]RQH SU]HZURWQ\P SRF]XFLHP KXPRUX
$XWRUVND UµľQRURGQD PX]\ND SRWUDȴ ZFLÇJQÇÉ ]DUµZQR Z\URELRQ\FK
VĄXFKDF]\ MDN L OXG]L NWµU]\ FKFÇ VLÛ SR SURVWX SREDZLÉ L ȌSRWXSDÉ QµľNÇȋ
7HOHG\VN GR MHGQHJR ] SU]HERMµZ JUXS\ HOHG\VN GR MHGQHJR ] SU]HERMµZ JUXS\ 7.0 Ȃ Ȍ/DȴU\QG\ EÛGÇȋ PD ĄÇF]QLH SUDZLH
7
W\V RGWZRU]HĆ QD <RX 7XEH FR MHVW QLHVSRW\NDQ\P Z\QLNLHP MDN QD ]HVSµĄ EH]
NRQWUDNWX SĄ\WRZHJR 7R L FKZ\WOLZ\ FKDUDNWHU PX]\NL ]HVSRĄX ]DRZRFRZDĄ\
ZVSµOQ\PL NRQFHUWDPL ] QDMZLÛNV]\PL JZLD]GDPL SROVNLHM VFHQ\ P LQ SU]HG 'RGÇ
7HO

ZZZ WNP QHW SO


WNPSLRWU#JPDLO FRP

ZZZ IDFHERRN FRP 7.0EDQG


7.0 WR MHGHQ ] QDMEDUG]LHM G\QDPLF]Q\FK ]HVSRĄµZ NRQFHUWRZ\FK
Z SµĄQRFQHM 3ROVFH %H] Z]JOÛGX QD WR F]\ WR PDĄ\ NOXE
F]\ ZLHONL SOHQHU ]HVSµĄ GDMH SUDZG]LZH QLH]DSRPQLDQH VKRZ
RNUDV]RQH SU]HZURWQ\P SRF]XFLHP KXPRUX
$XWRUVND UµľQRURGQD PX]\ND SRWUDȴ ZFLÇJQÇÉ ]DUµZQR Z\URELRQ\FK
VĄXFKDF]\ MDN L OXG]L NWµU]\ FKFÇ VLÛ SR SURVWX SREDZLÉ L ȌSRWXSDÉ QµľNÇȋ
7HOHG\VN GR MHGQHJR ] SU]HERMµZ JUXS\ HOHG\VN GR MHGQHJR ] SU]HERMµZ JUXS\ 7.0 Ȃ Ȍ/DȴU\QG\ EÛGÇȋ PD ĄÇF]QLH SUDZLH
7
W\V RGWZRU]HĆ QD <RX 7XEH FR MHVW QLHVSRW\NDQ\P Z\QLNLHP MDN QD ]HVSµĄ EH]
NRQWUDNWX SĄ\WRZHJR 7R L FKZ\WOLZ\ FKDUDNWHU PX]\NL ]HVSRĄX ]DRZRFRZDĄ\
ZVSµOQ\PL NRQFHUWDPL ] QDMZLÛNV]\PL JZLD]GDPL SROVNLHM VFHQ\ P LQ SU]HG 'RGÇ
7HO

ZZZ WNP QHW SO


WNPSLRWU#JPDLO FRP

ZZZ IDFHERRN FRP 7.0EDQG


8 ï 9ð5 9 R


1D DOEXPLH $OER ,QDF]HM OHJHQGDUQL SROVF\ ZRNDOLÐFL ]DÐSLHZDOL Z QRZ\FK
MD]]RZ\FK DUDQ×DFMDFK XWZRU\ SLHUZRWQLH Z\NRQ\ZDQH SU]H] UDSHUµZ

$UW\ÐFL ]DDQJD×RZDQL Z SURMHNW WR .U\VW\QD 3URÌNR (ZD %HP $QGU]HM
'ÃEURZVNL :RMFLHFK *ÃVVRZVNL L )HOLFMDQ $QGU]HMF]DN D DXWRUDPL
RU\JLQDOQ\FK WHNVWµZ VÃ P LQ 3H]HW (OGR ÉRQD 3HMD RUD] ]HVSRÊ\ )OH[[LS
6WDUH 0LDVWR L .DOLEHU : SU]\JRWRZDQLX MHVW WDN×H GUXJD F]ÇÐÅ SURMHNWX
W\P UD]HP GR ZVSµÊSUDF\ ]DSURV]HQL Và PÊRG]L Z\NRQDZF\ P LQ 0RQLND
%RU]\P RUD] )LVPROO
3URMHNW PR×QD E\ÊR XVÊ\V]HÅ QD ×\ZR P LQ Z 7HDWU]H 'UDPDW\F]Q\P QD
IHVWLZDOX 5HGEXOO 0XVLF $FDGHP\ :HHNHQGHU QD WUDVLH 0ÇVNLHJR *UDQLD RUD] QD
VFHQLH SOHQHURZHM 3RNµM 1D /DWR SU]\ 0X]HXP 3RZVWDQLD :DUV]DZVNLHJR
]DUµZQR Z WRZDU]\VWZLH VWDÊHJR ]HVSRÊX MDN L ] DNRPSDQLDPHQWHP
NLONXQDVWRRVRERZHJR ELJEDQGX

: n * î ð 9 9 k < ;V;;GV k ê9 # 9 9Vð V 9ð ï Vð .#% 9 ï 9ð5


8 ï 9ð5 9 R


1D DOEXPLH $OER ,QDF]HM OHJHQGDUQL SROVF\ ZRNDOLÐFL ]DÐSLHZDOL Z QRZ\FK
MD]]RZ\FK DUDQ×DFMDFK XWZRU\ SLHUZRWQLH Z\NRQ\ZDQH SU]H] UDSHUµZ

$UW\ÐFL ]DDQJD×RZDQL Z SURMHNW WR .U\VW\QD 3URÌNR (ZD %HP $QGU]HM
'ÃEURZVNL :RMFLHFK *ÃVVRZVNL L )HOLFMDQ $QGU]HMF]DN D DXWRUDPL
RU\JLQDOQ\FK WHNVWµZ VÃ P LQ 3H]HW (OGR ÉRQD 3HMD RUD] ]HVSRÊ\ )OH[[LS
6WDUH 0LDVWR L .DOLEHU : SU]\JRWRZDQLX MHVW WDN×H GUXJD F]ÇÐÅ SURMHNWX
W\P UD]HP GR ZVSµÊSUDF\ ]DSURV]HQL Và PÊRG]L Z\NRQDZF\ P LQ 0RQLND
%RU]\P RUD] )LVPROO
3URMHNW PR×QD E\ÊR XVÊ\V]HÅ QD ×\ZR P LQ Z 7HDWU]H 'UDPDW\F]Q\P QD
IHVWLZDOX 5HGEXOO 0XVLF $FDGHP\ :HHNHQGHU QD WUDVLH 0ÇVNLHJR *UDQLD RUD] QD
VFHQLH SOHQHURZHM 3RNµM 1D /DWR SU]\ 0X]HXP 3RZVWDQLD :DUV]DZVNLHJR
]DUµZQR Z WRZDU]\VWZLH VWDÊHJR ]HVSRÊX MDN L ] DNRPSDQLDPHQWHP
NLONXQDVWRRVRERZHJR ELJEDQGX

: n * î ð 9 9 k < ;V;;GV k ê9 # 9 9Vð V 9ð ï Vð .#% 9 ï 9ð5


1SBXEPQPEPCOJF OBEBM OBKMFQT[Z LPCJFDZ H’PT QPMTLJFK TDFOZ NV[ZD[OFK

.FMV[ZOB .JTUFS PG "NFSJDB 4[LMBOB QPHPEB %SPHB 1BOJ [ 57 5BOJFD QJOHXJOB OB T[LMF
4’PXB 4[QJMLJ 1P OJFCJFTLJN OJFCJF J XJFMF JOOZDI,PODFSU QF’FO QS[FCPKØX OB QMFOFSZ EV[F J NB’F FWFOUZ UBL[F X LBNFSBMOFK BLVTUZD[OFK XFSTKJ

888 0453084," 1- t 1*053!/*&8*"3084,* 1- t 5&-


1SBXEPQPEPCOJF OBEBM OBKMFQT[Z LPCJFDZ H’PT QPMTLJFK TDFOZ NV[ZD[OFK

.FMV[ZOB .JTUFS PG "NFSJDB 4[LMBOB QPHPEB %SPHB 1BOJ [ 57 5BOJFD QJOHXJOB OB T[LMF
4’PXB 4[QJMLJ 1P OJFCJFTLJN OJFCJF J XJFMF JOOZDI,PODFSU QF’FO QS[FCPKØX OB QMFOFSZ EV[F J NB’F FWFOUZ UBL[F X LBNFSBMOFK BLVTUZD[OFK XFSTKJ

888 0453084," 1- t 1*053!/*&8*"3084,* 1- t 5&-


7:•5&< +,7•:

6RQ RI WKH %OXH 6N\ 0RMD %DE\
(OL ODPD VDEDFKWDQL 1LH ]DELMÇ QRF\
3U]H] G]LHZF]\Q\ %DÐND 8UNH +HUH , DP
%RKHPD 1D ]DZV]H L QD ZLHF]QRÐÅ /RYH 6WRU\

::: :,/., &20 3/ _ :,/.,#:,/., &20 3/ _ ::: )$&(%22. &20 :,/.,3$*( _ 7(/


7:•5&< +,7•:

6RQ RI WKH %OXH 6N\ 0RMD %DE\
(OL ODPD VDEDFKWDQL 1LH ]DELMÇ QRF\
3U]H] G]LHZF]\Q\ %DÐND 8UNH +HUH , DP
%RKHPD 1D ]DZV]H L QD ZLHF]QRÐÅ /RYH 6WRU\

::: :,/., &20 3/ _ :,/.,#:,/., &20 3/ _ ::: )$&(%22. &20 :,/.,3$*( _ 7(/


SPL UP EMB [FTQPþV %& .0/0 CBSE[P XBĸOZ D[BT .V[ZDZ ėXJÕUVKÁ MBU XTQ¯MOFHP HSBOJB OB TDFOJF ; UFK PLB[KJ PE NBSDB QPES¯ĸVKÁ
QP DBþFK 1PMTDF TQPUZLBKÁD TJÕ [ GBOBNJ QPED[BT LPODFSU¯X X SBNBDI USBTZ
8 8 USBLDJF US[ZE[JFTUV XZTUÕQ¯X OB US[ZE[JFTUPMFDJF %& .0/0 QSF[FOUVKF VUXPSZ [F TXPKFHP OBKOPXT[FHP LSÁĸLB 999 -POHQMBZ OBHSBOZ X TUZMPXZDI
BLVTUZD[OZDI XFSTKBDI [BXJFSB EXBOBėDJF QJPTFOFL TUBOPXJÁDZDI QS[FLS¯K UX¯SD[PėDJ HSVQZ PE QPD[ÁULV KFK JTUOJFOJB /B LSÁĸLV [OBMB[þZ TJÕ UBL
[OBOF IJUZ KBL ,PDIBÃ JOBD[FK 4UBULJ OB OJFCJF 1¯LJ OB UP D[BT .PKF NJBTUP OPDÁ D[Z ;PTUBĀNZ TBNJ $BþPėÃ PUXJFSB QSFNJFSPXZ TJOHJFM 1S¯ĸOP OJF
DIDÕ D[FLBÃ OB UXPKÁ NJþPėÃ LU¯SZ KFTU DPWFSFN 8BJUJOH JO 7BJO Ŋ KFEOFHP [ XJFMV IJU¯X #PCB .BSMFZōB

SJŢ!SJŢ QM ] 5FM
XXX EFNPOP QM


SPL UP EMB [FTQPþV %& .0/0 CBSE[P XBĸOZ D[BT .V[ZDZ ėXJÕUVKÁ MBU XTQ¯MOFHP HSBOJB OB TDFOJF ; UFK PLB[KJ PE NBSDB QPES¯ĸVKÁ
QP DBþFK 1PMTDF TQPUZLBKÁD TJÕ [ GBOBNJ QPED[BT LPODFSU¯X X SBNBDI USBTZ
8 8 USBLDJF US[ZE[JFTUV XZTUÕQ¯X OB US[ZE[JFTUPMFDJF %& .0/0 QSF[FOUVKF VUXPSZ [F TXPKFHP OBKOPXT[FHP LSÁĸLB 999 -POHQMBZ OBHSBOZ X TUZMPXZDI
BLVTUZD[OZDI XFSTKBDI [BXJFSB EXBOBėDJF QJPTFOFL TUBOPXJÁDZDI QS[FLS¯K UX¯SD[PėDJ HSVQZ PE QPD[ÁULV KFK JTUOJFOJB /B LSÁĸLV [OBMB[þZ TJÕ UBL
[OBOF IJUZ KBL ,PDIBÃ JOBD[FK 4UBULJ OB OJFCJF 1¯LJ OB UP D[BT .PKF NJBTUP OPDÁ D[Z ;PTUBĀNZ TBNJ $BþPėÃ PUXJFSB QSFNJFSPXZ TJOHJFM 1S¯ĸOP OJF
DIDÕ D[FLBÃ OB UXPKÁ NJþPėÃ LU¯SZ KFTU DPWFSFN 8BJUJOH JO 7BJO Ŋ KFEOFHP [ XJFMV IJU¯X #PCB .BSMFZōB

SJŢ!SJŢ QM ] 5FM
XXX EFNPOP QM


Click to View FlipBook Version