The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by B&R, 2018-03-27 04:26:56

MD33 Entra

TRZYSZYBOWE OKNA DACHOWE


Zmieniające się trendy w budownictwie sprawiają, że kierunki w architekturze i aranżacji wnętrz również ewoluują. Okna trzyszybowe o lepszej energooszczęd-
Wpływ na zmiany mają nie tylko modyfikowane przepisy, ale także dynamiczne otoczenie. Firma FAKRO aktywnie ności już powoli stają się standardem na
tworzy ofertę produktów, które idealnie wpisują się w postęp zachodzący w branży budowlanej, dlatego już teraz rynku. Nie tylko ze względu na coraz wyż-
wprowadza przełomową ofertę okien dachowych pod hasłem 3x3 – mnożymy korzyści. sze wymagania termoizolacyjności zawar-
te w Warunkach Technicznych, ale także
ze względu na korzyści jakie dają. W trak-
cie chłodnych zimowych dni dom będzie
bardziej energooszczędny, a rachunki za
ogrzewanie niższe. W ofercie okien dacho-
wych FAKRO do wyboru jest wiele okien
3- a nawet 4-szybowych spełniających już
wymagania WT na 2021 rok.

Widocznym nawet na pierwszy rzut oka Teraz okna 3-szybowe dostępne są na wilgoć lakierem poliuretanowym dając
zjawiskiem w architekturze są zmiany w 3 kolorach oblachowania bez jakichkol- gładką jednolitą powierzchnię i dedykowa-
w zewnętrznej kolorystyce obiektów. Coraz wiek dopłat. Do wyboru jest standardowy, ne są właśnie do takich pomieszczeń. Wy-
większą popularność zdobywają produkty uniwersalny kolor oblachowania okna czyli bór koloru i technologii wykończenia okien
w nowoczesnych barwach; od szarości, szarobrązowy RAL 7022, oraz dwa nowe: dachowych staje się coraz ważniejszy i decy-
przez antracyt, a na czarnym kolorze kończąc. antracyt RAL 7016 oraz czarny RAL 9005. duje o charakterze poddasza.
Nikogo nie dziwią domy czy inne budyn- Taka propozycja gwarantuje łatwe dopa-
ki, w których dachy a często cała stolarka sowanie okna dachowego do modnych
otworowa wykonana jest w tej tonacji barw. kolorów pokrycia, tak aby dom z zewnątrz
Takie kolory nadają budynkom stonowa- tworzył kolorystyczną harmonię.
nego, a jednocześnie bardzo nowoczesne-
go charakteru. Aby ułatwić inwestorom Innym trendem jest kolor okna dachowego.
wybudowanie ich wymarzonego domu, Od zawsze stosowany był kolor naturalnej
FAKRO stworzyło unikatową możliwość do- sosny, który daje poczucie kontaktu z naturą.
pasowania koloru oblachowania okien do FAKRO rozszerza wybór i do standardowej
najbardziej popularnych i modnych barw oferty wprowadza okna trzyszybowe w ko-
pokryć dachowych. lorze białym z minimalnie zarysowanymi
słojami drewna. Takie produkty zdobywają
uznanie w oczach osób ceniących minima-
lizm i nowoczesne trendy. Biel to neutralna,
czysta barwa, która swoim charakterem
pasuje do każdego pomieszczenia, idealnie
wtapiając się w cały anturaż wnętrza. Okna
białe to także rozszerzenie możliwości aran-
żacyjnych podczas projektowania wyjątko-
wych, unikatowych wnętrz na całym pod-
daszu. „Okna białe” już od dawna stosowane Czy można sobie wyobrazić więcej? Pew-
są w łazienkach i kuchniach, lecz okna stoso- nie można, ale mnogość wyboru jaką daje
wane w pomieszczeniach o podwyższonej wyjątkowa oferta okien trzyszybowych
wilgotności powietrza wykonane są w innej FAKRO ucieszy nie tylko inwestorów, ale tak-
technologii. Okna pokrywane są odpornym że architektów.
infolinia 0800 100 052, www.fakro.pl


TRZYSZYBOWE OKNA DACHOWE


Zmieniające się trendy w budownictwie sprawiają, że kierunki w architekturze i aranżacji wnętrz również ewoluują. Okna trzyszybowe o lepszej energooszczęd-
Wpływ na zmiany mają nie tylko modyfikowane przepisy, ale także dynamiczne otoczenie. Firma FAKRO aktywnie ności już powoli stają się standardem na
tworzy ofertę produktów, które idealnie wpisują się w postęp zachodzący w branży budowlanej, dlatego już teraz rynku. Nie tylko ze względu na coraz wyż-
wprowadza przełomową ofertę okien dachowych pod hasłem 3x3 – mnożymy korzyści. sze wymagania termoizolacyjności zawar-
te w Warunkach Technicznych, ale także
ze względu na korzyści jakie dają. W trak-
cie chłodnych zimowych dni dom będzie
bardziej energooszczędny, a rachunki za
ogrzewanie niższe. W ofercie okien dacho-
wych FAKRO do wyboru jest wiele okien
3- a nawet 4-szybowych spełniających już
wymagania WT na 2021 rok.

Widocznym nawet na pierwszy rzut oka Teraz okna 3-szybowe dostępne są na wilgoć lakierem poliuretanowym dając
zjawiskiem w architekturze są zmiany w 3 kolorach oblachowania bez jakichkol- gładką jednolitą powierzchnię i dedykowa-
w zewnętrznej kolorystyce obiektów. Coraz wiek dopłat. Do wyboru jest standardowy, ne są właśnie do takich pomieszczeń. Wy-
większą popularność zdobywają produkty uniwersalny kolor oblachowania okna czyli bór koloru i technologii wykończenia okien
w nowoczesnych barwach; od szarości, szarobrązowy RAL 7022, oraz dwa nowe: dachowych staje się coraz ważniejszy i decy-
przez antracyt, a na czarnym kolorze kończąc. antracyt RAL 7016 oraz czarny RAL 9005. duje o charakterze poddasza.
Nikogo nie dziwią domy czy inne budyn- Taka propozycja gwarantuje łatwe dopa-
ki, w których dachy a często cała stolarka sowanie okna dachowego do modnych
otworowa wykonana jest w tej tonacji barw. kolorów pokrycia, tak aby dom z zewnątrz
Takie kolory nadają budynkom stonowa- tworzył kolorystyczną harmonię.
nego, a jednocześnie bardzo nowoczesne-
go charakteru. Aby ułatwić inwestorom Innym trendem jest kolor okna dachowego.
wybudowanie ich wymarzonego domu, Od zawsze stosowany był kolor naturalnej
FAKRO stworzyło unikatową możliwość do- sosny, który daje poczucie kontaktu z naturą.
pasowania koloru oblachowania okien do FAKRO rozszerza wybór i do standardowej
najbardziej popularnych i modnych barw oferty wprowadza okna trzyszybowe w ko-
pokryć dachowych. lorze białym z minimalnie zarysowanymi
słojami drewna. Takie produkty zdobywają
uznanie w oczach osób ceniących minima-
lizm i nowoczesne trendy. Biel to neutralna,
czysta barwa, która swoim charakterem
pasuje do każdego pomieszczenia, idealnie
wtapiając się w cały anturaż wnętrza. Okna
białe to także rozszerzenie możliwości aran-
żacyjnych podczas projektowania wyjątko-
wych, unikatowych wnętrz na całym pod-
daszu. „Okna białe” już od dawna stosowane Czy można sobie wyobrazić więcej? Pew-
są w łazienkach i kuchniach, lecz okna stoso- nie można, ale mnogość wyboru jaką daje
wane w pomieszczeniach o podwyższonej wyjątkowa oferta okien trzyszybowych
wilgotności powietrza wykonane są w innej FAKRO ucieszy nie tylko inwestorów, ale tak-
technologii. Okna pokrywane są odpornym że architektów.
infolinia 0800 100 052, www.fakro.pl


ƵƵƵţĩųå°ƋƼƵĹåÚųƚĩŅƵ°ĹĜåţŞĬ


FMYVS%OVIEX][RIHVYOS[ERMI TP ` XIP


^XYOE OVIEX][RIKS ŏ]GME XS V¾[RMIŏ W^XYOE X[SV^IRME [SO¾ē
WMIFMI OVIEX][RIKS SXSG^IRME 0VIEX][RI )VYOS[ERMI XSƉŸĩĬåŞƉ

ĜĹƋåųĹåƋŅƵƼ [ OX¾V]Q TSQ]Wē] RE ŅÅų°DŽƼ TS[WXENÒ ^ Q]ĮPÒ
S QEV^IRMEGL M TSXV^IFEGL 0PMIRX¾[ (^ēSROS[MI REW^IKS
^IWTSēY []OSV^]WXYNÒ W[SNÒ []SFVEōRMé F] GS VYW^ VS^W^IV^EÔ
MWXRMINÒGI NYŏ OEXIKSVMI XIQEX]G^RI Ƴ ^RENHÒ XY 5EĕWX[S
^EV¾[RS TS^]GNI TEWYNÒGI HS QMIW^OEĕ RS[SG^IWR]GL NEO
M TV^]XYP TV^]XYPR]GL HS W]TMEPRM WEPSR¾[ TSOSN¾[ H^MIGMéG]GL
M
OYGLRM E XEOŏI FMYV VIWXEYVEGNM G^] LSXIPM

«ÚģöÎĜ°ƉĹ°ƉŞĴņƋĹĜå M ųåŞųŅÚƚĩÎģåƉŅÅų°DŽņƵ OX¾V]GL WTV^IHEŏ
TVS[EH^MQ] QENÒ RMI X]PI [MWMIÔ RE ĮGMEREGL M S^HEFMEÔ QYV
MPI OSQTSRS[EÔ WMé ^ SXSG^IRMIQ M [WT¾ēX[SV^]Ô YTVEKRMSRÒ
EXQSWJIVé [RéXV^E


+4848&5*8=

4'7&>= 3& 5Ē83.*
3&01*/0. 3& )7>;.

8;4/* >)/è(.* 4'7&>*2


ƵƵƵţĩųå°ƋƼƵĹåÚųƚĩŅƵ°ĹĜåţŞĬ


FMYVS%OVIEX][RIHVYOS[ERMI TP ` XIP


^XYOE OVIEX][RIKS ŏ]GME XS V¾[RMIŏ W^XYOE X[SV^IRME [SO¾ē
WMIFMI OVIEX][RIKS SXSG^IRME 0VIEX][RI )VYOS[ERMI XSƉŸĩĬåŞƉ

ĜĹƋåųĹåƋŅƵƼ [ OX¾V]Q TSQ]Wē] RE ŅÅų°DŽƼ TS[WXENÒ ^ Q]ĮPÒ
S QEV^IRMEGL M TSXV^IFEGL 0PMIRX¾[ (^ēSROS[MI REW^IKS
^IWTSēY []OSV^]WXYNÒ W[SNÒ []SFVEōRMé F] GS VYW^ VS^W^IV^EÔ
MWXRMINÒGI NYŏ OEXIKSVMI XIQEX]G^RI Ƴ ^RENHÒ XY 5EĕWX[S
^EV¾[RS TS^]GNI TEWYNÒGI HS QMIW^OEĕ RS[SG^IWR]GL NEO
M TV^]XYP TV^]XYPR]GL HS W]TMEPRM WEPSR¾[ TSOSN¾[ H^MIGMéG]GL
M
OYGLRM E XEOŏI FMYV VIWXEYVEGNM G^] LSXIPM

«ÚģöÎĜ°ƉĹ°ƉŞĴņƋĹĜå M ųåŞųŅÚƚĩÎģåƉŅÅų°DŽņƵ OX¾V]GL WTV^IHEŏ
TVS[EH^MQ] QENÒ RMI X]PI [MWMIÔ RE ĮGMEREGL M S^HEFMEÔ QYV
MPI OSQTSRS[EÔ WMé ^ SXSG^IRMIQ M [WT¾ēX[SV^]Ô YTVEKRMSRÒ
EXQSWJIVé [RéXV^E


+4848&5*8=

4'7&>= 3& 5Ē83.*
3&01*/0. 3& )7>;.

8;4/* >)/è(.* 4'7&>*2


Click to View FlipBook Version