The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by B&R, 2019-11-29 03:15:04

MP-Ligatura-listopad-2019^^^_Flat.

www.cardblocks.com

Tekturowe KLOCKI KONSTRUKCYJNE do samodzielnego złożenia.
Połączenie KLOCKA o oryginalnej konstrukcji i specjalnego ŁĄCZNIKA daje niespotykane dotąd
możliwości kształtowania form przestrzennych.

Niezwykła prostota jest największym atutem naszych klocków konstrukcyjnych. Każdy złożony
już element w formie prostopadłościanu stanowi przestrzenny moduł do budowania większej całości.
Jej kształt zależy od wyobraźni konstruktora.
Nasze klocki konstrukcyjne potrafi ą zaangażować młodego i starszego konstruktora form na wiele
godzin. Pochłaniają uwagę, wymagają koncentracji i uruchomienia wyobraźni. A przy tym integrują
we wspólnym tworzeniu.


Dlaczego warto poznać

klocki konstrukcyjne

CARDBLOCKS?

LIGATURA Sp. z o.o Sp. kom.
ul. Sulechowska 4a, 65-119 Zielona Góra, +48 601 466 275, [email protected]
www.cardblocks.com

Tekturowe KLOCKI KONSTRUKCYJNE do samodzielnego złożenia.
Połączenie KLOCKA o oryginalnej konstrukcji i specjalnego ŁĄCZNIKA daje niespotykane dotąd
możliwości kształtowania form przestrzennych.

Niezwykła prostota jest największym atutem naszych klocków konstrukcyjnych. Każdy złożony
już element w formie prostopadłościanu stanowi przestrzenny moduł do budowania większej całości.
Jej kształt zależy od wyobraźni konstruktora.
Nasze klocki konstrukcyjne potrafi ą zaangażować młodego i starszego konstruktora form na wiele
godzin. Pochłaniają uwagę, wymagają koncentracji i uruchomienia wyobraźni. A przy tym integrują
we wspólnym tworzeniu.


Dlaczego warto poznać

klocki konstrukcyjne

CARDBLOCKS?

LIGATURA Sp. z o.o Sp. kom.
ul. Sulechowska 4a, 65-119 Zielona Góra, +48 601 466 275, [email protected]
www.cardblocks.com

Nasze gospodarstwo pszczelarskie powstało w latach osiemdziesiątych
XX wieku. Senior rodziny rozpoczął swoją przygodę z pszczołami od dwóch
rodzin w ulach warszawskich poszerzanych i, w ciągu kilku lat, powiększył
pasiekę do kilkudziesięciu rodzin. Fascynację i pasję pszczołami
zaszczepił swoim dzieciom, dla których pszczelarstwo stało się hobby,
radością życia i codzienną pracą. Obecnie nasza pasieka liczy ponad 1300
rodzin pszczelich, a pierwsze kroki pszczelarskiego rzemiosła stawia w niej
już trzecie pokolenie Tarnowskich.
już
Nasze gospodarstwo pasieczne znajduje się na terenie Zielonych Płuc
Polski czyli województwa warmińsko – mazurskiego. Specjalizujemy się
głównie w pozyskiwaniu miodu z roślin nektarujących na tym terenie.
Rozkwiecony okres wiosenny dostarcza nam jasnych, delikatnych i
przepysznych miodów wielokwiatowych. Z pasiek usytuowanych w
paśmie Wzgórz Dylewskich pozyskujemy wyraziste w smaku miody
gryczane. Natomiast pasieki zlokalizowane na
Pojezierzu Iławskim i Olsztyńskim obdarowują nas
miodem lipowym, który w naszej rodzinie zyskał
miano Słodkiego Złota Warmii i Mazur.
Oferowane miody konfekcjonujemy bezpośrednio
po odwirowaniu, dzięki czemu krystalizują w słojach
i nie musimy poddawać ich obróbce cieplnej.

W ofercie posiadamy także pyłek kwiatowy,
propolis oraz szeroki wybór świec z naturalnego
wosku pszczelego.

Nasza pasieka funkcjonuje w oparciu o ściśle
związane ze sobą trzy zasady. Pierwszą z nich, jest
wykorzystanie dostępnej wiedzy oraz
zdobytych kwalifikacji i doświadczenia. Druga, to
pełne zaangażowanie w pracę. Natomiast trzecia,
chyba najważniejsza, to wielka miłość do pszczół.


Pasieka Tarnowskich
Boreczno 24 A, 14-230 Zalewo, tel.: +48 782 051 320

www.pasiekatarnowskich.pl
[email protected]

Nasze gospodarstwo pszczelarskie powstało w latach osiemdziesiątych
XX wieku. Senior rodziny rozpoczął swoją przygodę z pszczołami od dwóch
rodzin w ulach warszawskich poszerzanych i, w ciągu kilku lat, powiększył
pasiekę do kilkudziesięciu rodzin. Fascynację i pasję pszczołami
zaszczepił swoim dzieciom, dla których pszczelarstwo stało się hobby,
radością życia i codzienną pracą. Obecnie nasza pasieka liczy ponad 1300
rodzin pszczelich, a pierwsze kroki pszczelarskiego rzemiosła stawia w niej
już trzecie pokolenie Tarnowskich.
już
Nasze gospodarstwo pasieczne znajduje się na terenie Zielonych Płuc
Polski czyli województwa warmińsko – mazurskiego. Specjalizujemy się
głównie w pozyskiwaniu miodu z roślin nektarujących na tym terenie.
Rozkwiecony okres wiosenny dostarcza nam jasnych, delikatnych i
przepysznych miodów wielokwiatowych. Z pasiek usytuowanych w
paśmie Wzgórz Dylewskich pozyskujemy wyraziste w smaku miody
gryczane. Natomiast pasieki zlokalizowane na
Pojezierzu Iławskim i Olsztyńskim obdarowują nas
miodem lipowym, który w naszej rodzinie zyskał
miano Słodkiego Złota Warmii i Mazur.
Oferowane miody konfekcjonujemy bezpośrednio
po odwirowaniu, dzięki czemu krystalizują w słojach
i nie musimy poddawać ich obróbce cieplnej.

W ofercie posiadamy także pyłek kwiatowy,
propolis oraz szeroki wybór świec z naturalnego
wosku pszczelego.

Nasza pasieka funkcjonuje w oparciu o ściśle
związane ze sobą trzy zasady. Pierwszą z nich, jest
wykorzystanie dostępnej wiedzy oraz
zdobytych kwalifikacji i doświadczenia. Druga, to
pełne zaangażowanie w pracę. Natomiast trzecia,
chyba najważniejsza, to wielka miłość do pszczół.


Pasieka Tarnowskich
Boreczno 24 A, 14-230 Zalewo, tel.: +48 782 051 320

www.pasiekatarnowskich.pl
[email protected]

SD czy przenośnych pamięci w poszukiwaniu zdjęć
z wakacji, znajdą się one w jednym miejscu. Z po-
mocą aplikacji Photo Station tworzymy pokazy slaj-
dów z dowolnym podkładem muzycznym. Albumy
można także łatwo udostępniać innym. Utworzenie
Bezpieczny dostęp do danych i zdjęć - własnego foto bloga nie wymaga wysiłku, a znak
zawsze i wszędzie z Synology wodny zapewni oryginalność zdjęć.

Serwery Synology zostały zaprojektowane po to, Kino domowe - na dużym ekranie
aby ułatwić nam codzienne życie. Oferują bez-
pieczny sposób na udostępnianie nie tylko plików, Video Station to aplikacją, dzięki której filmy moż-
lecz są też centralnym miejscem przechowywania na odtwarzać bezpośrednio na monitorze laptopa.
kolekcji zdjęć, filmów oraz muzyki. Jeśli jest on jednak zbyt mały wówczas można stru-
mieniowo przesyłać materiały wideo na duże ekra-
Dzięki aplikacji Drive można przeszukiwać, organi- ny telewizyjne, dla lepszego odbioru. Muzykę moż-
zować oraz przenosić cenne dane pomiędzy kom- na wysłuchiwać na mocnych głośnikach w salonie.
puterami oraz DiskStation, nadając odpowiednie Obsługa Chromecast oraz Apple TV jeszcze bar-
uprawnienia dostępu innym osobom. Bezproble- dziej rozszerza możliwości multimedialne. DS video
mowe współdzielenie zasobów jest dostępne dla to aplikacja, która pozwala na dostęp do ulubionych
różnych platform: Windows®, Mac® i Linux® oraz dla filmów w drodze, np. w oczekiwaniu na pociąg czy
urządzeń mobilnych.
w samolocie, za pomocą smartfona lub tabletu.
Prosty dostęp do danych z każdego miejsca z dostę-
pem do Internetu jest możliwy dzięki usłudze Quick- Ulubione piosenki z przedszkola–
Connect, która nie wymaga przekierowania portów dostępne zawsze i wszędzie
i wykonywania skomplikowanych ustawień sieciowych.
Połączenie z zasobami znajdującymi się na serwerze Przygotuj listy odtwarzania z ulubiona muzyką do
jest proste, wystarczy skonfigurować swoją nazwę, za- wysłuchania w trakcie podróży lub relaksu w kawiar-
miast zapamiętywania adresu IP. W tym przypadku nie ni, dzięki DS audio dla urządzeń mobilnych. Audio
trzeba posiadać publicznego adresu IP. Station z kolei pozwala na stworzenie własnego lendarz firma Synology zapewnia w pełni zintegro- Serwer firmy Synology może być również użyty jako
centrum muzycznego i słuchania internetowych wane rozwiązanie poczty i kalendarza dla prywat- domowe centrum monitoringu, z możliwością bez-
Doskonały partner multimdialny programów radiowych. Dla fanów aplikacji iTunes nych potrzeb. Można skorzystać z bezpiecznego, płatnej instalacji dwóch kamer lub dokupienia licencji
system DSM oferuje także funkcję, która umożliwia
Spore zasoby fotografii, utworów muzycznych czy korzystanie z muzyki przechowywanej na serwerze. przwatnego serwera pocztowego z nieyawodnzm do zainstalowania większej ilości. Lista kamer kompa-
nagrań wideo także można przechowywać we wła- i nowoczesnym klientem poczty e-mail. tybilnych z serwerami Synology zawiera ponad 5000
snej chmurze - na Synology NAS. Z nową aplikacją Współpraca Nowy pakiet Office Suite umożliwia współpracę pozycji i każdy znajdzie dla siebie przystępne cenowo
Moments, można gromadzić wszystkie zdjęcia i fil- z możliwością jednoczesnej edycji plików i arkuszy rozwiązanie aby się w domu bezpiecznie czuć.
my w jednej prywatnej lokalizacji i porządkować je Codzienna praca lub prywatne zadania mogą być kalkulacyjnych. Zintegrowane rozwiązanie czatu www.synology.com
w całkowicie nowy sposób. Nie trzeba będzie tracić usprawnione dzięki dodatkowym aplikacjom dla ułatwia komunikację korporacyjną i współpracę
czasu przeszukując zawartość różnych dysków, kart domu oraz biznesu. Dzięki pakietom MailPlus i Ka- nad jednym dokumentem. Wiele innych darmo- Zespół Synology: Aneta Bélasky (z lewej)
wych aplikacji można zainstalować za pomocą i Magdalena O’Dwyer (po prawj stronie).
jednego kliknięcia w bardzo łatwy sposób.Czy wszystko jest bezpieczne?

Bezpieczeństwo danych jest bardzo ważne, dlatego
należy zwrócić uwagę nie tylko na możliwość two-
rzenia kopii zapasowych danych, ale także ochronę
przed stale ewoluującymi zagrożeniami, jak chociaż-
by oprogramowanie szyfrujące. Dzięki naszej nowej
usłudze pozwalającej na backup danych z wieloma
wersjami oraz replikację migawek bez możliwości
ich edycji, możemy chronić się przed atakami. War-
to rozszerzyć bezpieczeństwo budując klaster ser-
werów, aby w razie braku dostępu do pierwszego,
drugi szybko przejął jego rolę.

SD czy przenośnych pamięci w poszukiwaniu zdjęć
z wakacji, znajdą się one w jednym miejscu. Z po-
mocą aplikacji Photo Station tworzymy pokazy slaj-
dów z dowolnym podkładem muzycznym. Albumy
można także łatwo udostępniać innym. Utworzenie
Bezpieczny dostęp do danych i zdjęć - własnego foto bloga nie wymaga wysiłku, a znak
zawsze i wszędzie z Synology wodny zapewni oryginalność zdjęć.

Serwery Synology zostały zaprojektowane po to, Kino domowe - na dużym ekranie
aby ułatwić nam codzienne życie. Oferują bez-
pieczny sposób na udostępnianie nie tylko plików, Video Station to aplikacją, dzięki której filmy moż-
lecz są też centralnym miejscem przechowywania na odtwarzać bezpośrednio na monitorze laptopa.
kolekcji zdjęć, filmów oraz muzyki. Jeśli jest on jednak zbyt mały wówczas można stru-
mieniowo przesyłać materiały wideo na duże ekra-
Dzięki aplikacji Drive można przeszukiwać, organi- ny telewizyjne, dla lepszego odbioru. Muzykę moż-
zować oraz przenosić cenne dane pomiędzy kom- na wysłuchiwać na mocnych głośnikach w salonie.
puterami oraz DiskStation, nadając odpowiednie Obsługa Chromecast oraz Apple TV jeszcze bar-
uprawnienia dostępu innym osobom. Bezproble- dziej rozszerza możliwości multimedialne. DS video
mowe współdzielenie zasobów jest dostępne dla to aplikacja, która pozwala na dostęp do ulubionych
różnych platform: Windows®, Mac® i Linux® oraz dla filmów w drodze, np. w oczekiwaniu na pociąg czy
urządzeń mobilnych.
w samolocie, za pomocą smartfona lub tabletu.
Prosty dostęp do danych z każdego miejsca z dostę-
pem do Internetu jest możliwy dzięki usłudze Quick- Ulubione piosenki z przedszkola–
Connect, która nie wymaga przekierowania portów dostępne zawsze i wszędzie
i wykonywania skomplikowanych ustawień sieciowych.
Połączenie z zasobami znajdującymi się na serwerze Przygotuj listy odtwarzania z ulubiona muzyką do
jest proste, wystarczy skonfigurować swoją nazwę, za- wysłuchania w trakcie podróży lub relaksu w kawiar-
miast zapamiętywania adresu IP. W tym przypadku nie ni, dzięki DS audio dla urządzeń mobilnych. Audio
trzeba posiadać publicznego adresu IP. Station z kolei pozwala na stworzenie własnego lendarz firma Synology zapewnia w pełni zintegro- Serwer firmy Synology może być również użyty jako
centrum muzycznego i słuchania internetowych wane rozwiązanie poczty i kalendarza dla prywat- domowe centrum monitoringu, z możliwością bez-
Doskonały partner multimdialny programów radiowych. Dla fanów aplikacji iTunes nych potrzeb. Można skorzystać z bezpiecznego, płatnej instalacji dwóch kamer lub dokupienia licencji
system DSM oferuje także funkcję, która umożliwia
Spore zasoby fotografii, utworów muzycznych czy korzystanie z muzyki przechowywanej na serwerze. przwatnego serwera pocztowego z nieyawodnzm do zainstalowania większej ilości. Lista kamer kompa-
nagrań wideo także można przechowywać we wła- i nowoczesnym klientem poczty e-mail. tybilnych z serwerami Synology zawiera ponad 5000
snej chmurze - na Synology NAS. Z nową aplikacją Współpraca Nowy pakiet Office Suite umożliwia współpracę pozycji i każdy znajdzie dla siebie przystępne cenowo
Moments, można gromadzić wszystkie zdjęcia i fil- z możliwością jednoczesnej edycji plików i arkuszy rozwiązanie aby się w domu bezpiecznie czuć.
my w jednej prywatnej lokalizacji i porządkować je Codzienna praca lub prywatne zadania mogą być kalkulacyjnych. Zintegrowane rozwiązanie czatu www.synology.com
w całkowicie nowy sposób. Nie trzeba będzie tracić usprawnione dzięki dodatkowym aplikacjom dla ułatwia komunikację korporacyjną i współpracę
czasu przeszukując zawartość różnych dysków, kart domu oraz biznesu. Dzięki pakietom MailPlus i Ka- nad jednym dokumentem. Wiele innych darmo- Zespół Synology: Aneta Bélasky (z lewej)
wych aplikacji można zainstalować za pomocą i Magdalena O’Dwyer (po prawj stronie).
jednego kliknięcia w bardzo łatwy sposób.Czy wszystko jest bezpieczne?

Bezpieczeństwo danych jest bardzo ważne, dlatego
należy zwrócić uwagę nie tylko na możliwość two-
rzenia kopii zapasowych danych, ale także ochronę
przed stale ewoluującymi zagrożeniami, jak chociaż-
by oprogramowanie szyfrujące. Dzięki naszej nowej
usłudze pozwalającej na backup danych z wieloma
wersjami oraz replikację migawek bez możliwości
ich edycji, możemy chronić się przed atakami. War-
to rozszerzyć bezpieczeństwo budując klaster ser-
werów, aby w razie braku dostępu do pierwszego,
drugi szybko przejął jego rolę.

wspiera maluchy

wspiera maluchy

Księgarnia internetowa
W naszej ofercie znajdziecieponad 220 tys. produktów,a wśród nich:

• Atrakcyjne ceny.• Szeroki asortyment.• Szybka realizacja zamówień.


• Bezpłatny odbiór w jednym z naszych punktów:
Zapraszamy do składania zamówień na bonito.pl

w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach,
Gdańsku, Gdyni, Rzeszowie, Chorzowie, Lublinie i Bielsku-Białej!

Księgarnia internetowa
W naszej ofercie znajdziecieponad 220 tys. produktów,a wśród nich:

• Atrakcyjne ceny.• Szeroki asortyment.• Szybka realizacja zamówień.


• Bezpłatny odbiór w jednym z naszych punktów:
Zapraszamy do składania zamówień na bonito.pl

w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach,
Gdańsku, Gdyni, Rzeszowie, Chorzowie, Lublinie i Bielsku-Białej!

Podłoga Ciesz się zabawą INTERAKTYWNA PODŁOGA


interaktywna tam, gdzie chcesz!Praktyczne rozwiązanie dla wszelkich
placówek edukacyjnych. Mobilna ID:8333
podstawa na kółkach pozwala na
bezproblemowe przemieszczanie
3 RODZAJE podłogi interaktywnej SmartFloor
INTERAKCJI w dowolne miejsce. Nie jest wymagany
trwały montaż projektora, możemy
swobodnie zmieniać jego położenie.

300
MOBILNY • PRAWIE •
STATYWGIER
TWORZENIE
PLAYLIST NA START!Mówią, że jest
3 NIEZALEŻNE
PLANSZE
niezwykła…
DOSTOSOWANIE
WIELKOŚCI OBRAZU
Dlaczego? Bo to jedyna na rynku podłoga multiinteraktywna, która pozwala
sterować obrazem za pomocą ruchu, specjalnego pisaka świetlnego i robota
interaktywnego. Bo posiada dedykowany statyw mobilny, który pozwala
swobodnie przenosić ją w różne miejsca, a dodatkowo jego regulacja umożliwia
dostosowanie obrazu do dostępnej powierzchni. I wreszcie dlatego, że na start
dajemy Ci ok. 300 gier, a Ty w prosty i wygodny sposób możesz poszerzyć
swój panel o kolejne aplikacje, dzięki wygodnej platformie motioncube.io.

MotionCube
Chcesz zyskać dostęp do jeszcze
większej liczby gier i zabaw
edukacyjnych? Żaden problem! Dzięki
aktywacji konta w sklepie MotionCube,
zyskasz możliwość swobodnego
przeglądania, filtrowania i kupowania
nowych aplikacji edukacyjnych!

WWW.MOTIONCUBE.IO22 www.smartfloor.edu.pl /SMARTFLOOREDUPL /SMART_FLOOR Szukaj produktów na www.sklep.audiowizualne.pl 23

Podłoga Ciesz się zabawą INTERAKTYWNA PODŁOGA


interaktywna tam, gdzie chcesz!Praktyczne rozwiązanie dla wszelkich
placówek edukacyjnych. Mobilna ID:8333
podstawa na kółkach pozwala na
bezproblemowe przemieszczanie
3 RODZAJE podłogi interaktywnej SmartFloor
INTERAKCJI w dowolne miejsce. Nie jest wymagany
trwały montaż projektora, możemy
swobodnie zmieniać jego położenie.

300
MOBILNY • PRAWIE •
STATYWGIER
TWORZENIE
PLAYLIST NA START!Mówią, że jest
3 NIEZALEŻNE
PLANSZE
niezwykła…
DOSTOSOWANIE
WIELKOŚCI OBRAZU
Dlaczego? Bo to jedyna na rynku podłoga multiinteraktywna, która pozwala
sterować obrazem za pomocą ruchu, specjalnego pisaka świetlnego i robota
interaktywnego. Bo posiada dedykowany statyw mobilny, który pozwala
swobodnie przenosić ją w różne miejsca, a dodatkowo jego regulacja umożliwia
dostosowanie obrazu do dostępnej powierzchni. I wreszcie dlatego, że na start
dajemy Ci ok. 300 gier, a Ty w prosty i wygodny sposób możesz poszerzyć
swój panel o kolejne aplikacje, dzięki wygodnej platformie motioncube.io.

MotionCube
Chcesz zyskać dostęp do jeszcze
większej liczby gier i zabaw
edukacyjnych? Żaden problem! Dzięki
aktywacji konta w sklepie MotionCube,
zyskasz możliwość swobodnego
przeglądania, filtrowania i kupowania
nowych aplikacji edukacyjnych!

WWW.MOTIONCUBE.IO22 www.smartfloor.edu.pl /SMARTFLOOREDUPL /SMART_FLOOR Szukaj produktów na www.sklep.audiowizualne.pl 23

FIRMA SHAN TO:

• produkcja artykułów szkolnych i biurowych
• sprzedaż hurtowa i detaliczna (wysyłkowa) artykułów szkolnych,
biurowych, artykułów do quillingu, do origami itp,
• bardzo szeroki wybór papierów kolorowych.
Zapraszamy na www.shan.com.pl gdzie znajduje się nasza
s szczegółowa oferta.

882-815-335


www.shan.com.pl


[email protected]

FIRMA SHAN TO:

• produkcja artykułów szkolnych i biurowych
• sprzedaż hurtowa i detaliczna (wysyłkowa) artykułów szkolnych,
biurowych, artykułów do quillingu, do origami itp,
• bardzo szeroki wybór papierów kolorowych.
Zapraszamy na www.shan.com.pl gdzie znajduje się nasza
s szczegółowa oferta.

882-815-335


www.shan.com.pl


[email protected]

SPEKTAKLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Już od 10 lat gościmy Państwa w naszym Teatrze. To z myślą o Widzach, bezustannie się
rozwijamy, poszerzając swój repertuar i grając coraz więcej spektakli, nie tylko na dwóch
warszawskich scenach, ale także w całej Polsce.

Bilet do Teatru CAPITOL to wejściówka do świata komedii, błyskotliwych dialogów, dowcipnych
Bilet
ripost i pikantnych fars z udziałem gwiazd! Wspólnie z aktorami, którzy występują na deskach
naszego Teatru, pragniemy Państwu podziękować z całego serca, że przez te wszystkie lata
jesteście z nami. Wdzięczni za zaufanie, którym nas obdarzacie, cieszymy się, że to właśnie z
nami chcecie spędzać swój wolny czas.
Pragniemy przez kolejne dziesięciolecia bawić publiczność i choć na chwilę oderwać naszych
Pragniemy
gości od codziennych trosk. Każdy jeden uśmiechnięty Widz, wychodzący z Teatru CAPITOL,
jest dla nas ogromną nagrodą. Pełna widownia przynosi wielką satysfakcję i jest dowodem na
to, że to co robimy, sprawia innym radość.
Zapraszamy do CAPITOLU – unikalnego na skalę Europy miejsca, łączącego teatr i klubu
muzyczny. Czekamy na Państwa w centrum Warszawy, przy ulicy Marszałkowskiej 115,
nieopodal placu Bankowego.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PATRONI MEDIALNI TEATRU


PARTNERZY TEATRU

WWW.TEATRCAPITOL.PL
[email protected]

SPEKTAKLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Już od 10 lat gościmy Państwa w naszym Teatrze. To z myślą o Widzach, bezustannie się
rozwijamy, poszerzając swój repertuar i grając coraz więcej spektakli, nie tylko na dwóch
warszawskich scenach, ale także w całej Polsce.

Bilet do Teatru CAPITOL to wejściówka do świata komedii, błyskotliwych dialogów, dowcipnych
Bilet
ripost i pikantnych fars z udziałem gwiazd! Wspólnie z aktorami, którzy występują na deskach
naszego Teatru, pragniemy Państwu podziękować z całego serca, że przez te wszystkie lata
jesteście z nami. Wdzięczni za zaufanie, którym nas obdarzacie, cieszymy się, że to właśnie z
nami chcecie spędzać swój wolny czas.
Pragniemy przez kolejne dziesięciolecia bawić publiczność i choć na chwilę oderwać naszych
Pragniemy
gości od codziennych trosk. Każdy jeden uśmiechnięty Widz, wychodzący z Teatru CAPITOL,
jest dla nas ogromną nagrodą. Pełna widownia przynosi wielką satysfakcję i jest dowodem na
to, że to co robimy, sprawia innym radość.
Zapraszamy do CAPITOLU – unikalnego na skalę Europy miejsca, łączącego teatr i klubu
muzyczny. Czekamy na Państwa w centrum Warszawy, przy ulicy Marszałkowskiej 115,
nieopodal placu Bankowego.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PATRONI MEDIALNI TEATRU


PARTNERZY TEATRU

WWW.TEATRCAPITOL.PL
[email protected]

.....................................................
4 WZORY DO WYBORU


2 WIELKOSCI OPAKOWANIA

PUDEŁKA PREZENTOWE

Idealny sposób na ciekawe opakowanie
prezentowe. Z okazji swiat, zakonczenia lub
rozpoczecia roku, urodzin, konkursów.

Zachecamy do samodzielnego komponowania zestawów prezentowych Małe opakowanie:
Wysokosc: 30 cm
i swiatecznych. Dzieki temu moga Panstwo dopasowac je do mozliwosci (+ 5 cm raczka)
finansowych, wieku dzieci i ich zainteresowan. Nasi przedstawiciele handlowi Szerokosc: 21,5 cm
z przyjemnoscia pomoga Panstwu skomponowac jak najlepsze zestawy. Głebokosc: 10 cm


Duze opakowanie:
Wysokosc: 27 cm
(+ 5 cm raczka)
Szerokosc: 33 cm
Głebokosc: 14 cm
www.multigra.com.plF.H.U. „ MULTIGRA” Dobrzewino, ul. Dębowa 15 84-208 Kielno
Call us now: +48 692 241 559, Email: [email protected]

.....................................................
4 WZORY DO WYBORU


2 WIELKOSCI OPAKOWANIA

PUDEŁKA PREZENTOWE

Idealny sposób na ciekawe opakowanie
prezentowe. Z okazji swiat, zakonczenia lub
rozpoczecia roku, urodzin, konkursów.

Zachecamy do samodzielnego komponowania zestawów prezentowych Małe opakowanie:
Wysokosc: 30 cm
i swiatecznych. Dzieki temu moga Panstwo dopasowac je do mozliwosci (+ 5 cm raczka)
finansowych, wieku dzieci i ich zainteresowan. Nasi przedstawiciele handlowi Szerokosc: 21,5 cm
z przyjemnoscia pomoga Panstwu skomponowac jak najlepsze zestawy. Głebokosc: 10 cm


Duze opakowanie:
Wysokosc: 27 cm
(+ 5 cm raczka)
Szerokosc: 33 cm
Głebokosc: 14 cm
www.multigra.com.plF.H.U. „ MULTIGRA” Dobrzewino, ul. Dębowa 15 84-208 Kielno
Call us now: +48 692 241 559, Email: [email protected]

Top Trumps Match!

Doskonała gra logiczna dla małych i nieco starszych dzieci. Celem gry jest ułożenie
5 postaci lub symboli w jednym rzędzie (poziomo, pionowo lub na ukos). Proste zasady
i ulubieni boh
i ulubieni bohaterowie to coś, co sprawia, że gra przypadnie do gustu każdemu dziecku!
Podczas rozgrywki możemy nie tylko dążyć do zwycięstwa, ale też próbować pokrzyżować
szyki naszemu przeciwnikowi. To nie tylko świetna zabawa, ale tez sposób na ćwiczenie
Podrzuć Świnie pamięci i koncentracji. Dodatkową zaletą gry jest kompaktowe pudełko, dzięki któremu Top
Podrzuć Świnie to gra przeznaczona dla osób w każdym wieku, które lubią szybką i zabawną Trumps Match może umilić każdą podróż czy rodzinny wyjazd!
rozgrywkę w towarzystwie rodziny lub przyjaciół. W podrzucaniu oprócz szczęścia liczy się
również to, jaką technikę opracujecie! Gra doskonale sprawdza się na imprezach, ale można
w nią grać wszędzie ze względu na małe i poręczne opakowanie. Waszym celem będzie
zebranie 100 punktów, które zdobywa się, rzucając dwiema małymi, różowymi świnkami.

Gra zachwyca nie tylko prostotą rozgrywki
zapewniającą niezapomniane emocje, w tej
wersji świnie znacznie urosły i można zabrać
je ze sobą na plażę, basen, czy do parku bez
obaw, że się zgubią. Trudno przeoczyć dwa
dmuchane różowe prosiaki! W opakowaniu
znajduje się również notes, w którym
moż
możecie zapisywać swoje wyniki. A jeśli nie
pamiętacie, ile punktów zapewniło Wam
lądowanie świń, sprawdźcie to na ściądze!
Oby nie była to rąbanka, bo stracicie
wszystkie punkty! CO MOŻEMY ZROBIĆ?

Zabierz ŚWINIE ze sobą na wakacje, na T Twoja działalność przeniesiona do świata gier? Teraz to możliwe! Wspólnie z Tobą tworzymy
grilla do znajomych czy na wypad do parku unikalny projekt, który jest doskonałym narzędziem promocyjnym. My odpowiadamy za
i podrzuć je, by zdobyć zwycięstwo!
szatę graficzną, prace merytoryczne oraz copywriting. Ty tylko wskazujesz ideę, którą mamy
wykreować. Dodatkowo tworzymy materiały promocyjne oraz służmy wsparciem
marketingowym. Stworzenie gry spersonalizowanej wiąże się również z niezapomnianym
eventem, który przyciągnie uwagę mediów!


GRA W WERSJI PODRÓŻNEJ

Winning Moves Polska

ul. Grunwaldzka 472B | 80-309 Gdańsk
www.winningmoves.pl
[email protected]

Top Trumps Match!

Doskonała gra logiczna dla małych i nieco starszych dzieci. Celem gry jest ułożenie
5 postaci lub symboli w jednym rzędzie (poziomo, pionowo lub na ukos). Proste zasady
i ulubieni boh
i ulubieni bohaterowie to coś, co sprawia, że gra przypadnie do gustu każdemu dziecku!
Podczas rozgrywki możemy nie tylko dążyć do zwycięstwa, ale też próbować pokrzyżować
szyki naszemu przeciwnikowi. To nie tylko świetna zabawa, ale tez sposób na ćwiczenie
Podrzuć Świnie pamięci i koncentracji. Dodatkową zaletą gry jest kompaktowe pudełko, dzięki któremu Top
Podrzuć Świnie to gra przeznaczona dla osób w każdym wieku, które lubią szybką i zabawną Trumps Match może umilić każdą podróż czy rodzinny wyjazd!
rozgrywkę w towarzystwie rodziny lub przyjaciół. W podrzucaniu oprócz szczęścia liczy się
również to, jaką technikę opracujecie! Gra doskonale sprawdza się na imprezach, ale można
w nią grać wszędzie ze względu na małe i poręczne opakowanie. Waszym celem będzie
zebranie 100 punktów, które zdobywa się, rzucając dwiema małymi, różowymi świnkami.

Gra zachwyca nie tylko prostotą rozgrywki
zapewniającą niezapomniane emocje, w tej
wersji świnie znacznie urosły i można zabrać
je ze sobą na plażę, basen, czy do parku bez
obaw, że się zgubią. Trudno przeoczyć dwa
dmuchane różowe prosiaki! W opakowaniu
znajduje się również notes, w którym
możecie zapisywać swoje wyniki. A jeśli nie
moż
pamiętacie, ile punktów zapewniło Wam
lądowanie świń, sprawdźcie to na ściądze!
Oby nie była to rąbanka, bo stracicie
wszystkie punkty! CO MOŻEMY ZROBIĆ?

Zabierz ŚWINIE ze sobą na wakacje, na T Twoja działalność przeniesiona do świata gier? Teraz to możliwe! Wspólnie z Tobą tworzymy
grilla do znajomych czy na wypad do parku unikalny projekt, który jest doskonałym narzędziem promocyjnym. My odpowiadamy za
i podrzuć je, by zdobyć zwycięstwo!
szatę graficzną, prace merytoryczne oraz copywriting. Ty tylko wskazujesz ideę, którą mamy
wykreować. Dodatkowo tworzymy materiały promocyjne oraz służmy wsparciem
marketingowym. Stworzenie gry spersonalizowanej wiąże się również z niezapomnianym
eventem, który przyciągnie uwagę mediów!


GRA W WERSJI PODRÓŻNEJ

Winning Moves Polska

ul. Grunwaldzka 472B | 80-309 Gdańsk
www.winningmoves.pl
[email protected]

Dobrze jest kupić niewielki próbnik lub małe opakowanie farby i na
własnych ścianach sprawdzić jej jakość, kolor oraz rodzaj powłoki. Jeśli
na próbę pomalujesz dwukrotnie niewielki kawałek ściany i powstanie
ładna powłoka w równym odcieniu, to znaczy, że farba dobrze
kryje. To pozwoli szybko uzyskać pożądany efekt i ograniczyć koszt
malowania. Zrobienie próby w domu ma sens także dlatego, że tylko
wtedy zobaczysz prawdziwy odcień farby. Pigment inaczej oświetlony
w różnych miejscach będzie odmiennie odbijał światło. Wtedy również
właściwie ocenisz jej stopień połysku i zdecydujesz, czy ci odpowiada.
Jednak nie zawsze możesz to zrobić i wtedy musisz umieć rozszyfrować
opis farby podany na opakowaniu.


Przy wyborze farby warto zwrócić uwagę na dwa parametry:
• Odporność na zmywanie - określa zdolność powłoki do skutecznego
usuwania plam i zabrudzeń, na przykład wokół włączników światła,
tłustych plam spożywczych, po kredkach, błocie. Taka farba przyda
Wybieramy farby przebywa wiele osób.
się na przykład w kuchni i innych pomieszczeniach, w których stale


• Odporność na szorowanie - to parametr opisujący odporność powłoki
na wielokrotne mycie specjalnym materiałem/ szczoteczką, przy

do wnętrz. odpowiednim nacisku. Klasyfikacji dokonuje się na podstawie pomiaru
ubytku grubości powłoki pod wpływem szorowania na mokro. Wyróżnia
się pięć klas szorowania. Pierwsza oznacza najwyższą odporność. Te
farby są przeznaczone do pomieszczeń silnie eksploatowanych, na
przykład do przedpokojów, na klatki schodowe.
iedyś istniała złota zasada mówiąca, że nie
można nakładać lepszej farby na gorszą. W tej
Kchwili jest ona nieaktualna. Produkty obecnie
dostępne prezentują zupełnie inną jakość. Teraz można
wybierać spośród wszystkich farb do wnętrz dostępnych
na rynku. Należy kierować się przede wszystkim
przeznaczeniem farby do określonego pomieszczenia
i jej własnościami aplikacyjnymi.

Przy doborze farby malarskiej trzeba brać pod uwagę
to, co chcesz pomalować i jaki uzyskać efekt końcowy.
Na opakowaniu jest zwykle napisane, jakie podłoża
można malować daną farbą. Niemal wszystkie farby
można nakładać na podłoża wcześniej niemalowane,
czyli tynki tradycyjne, podłoża gipsowe, płyty gipsowo-
kartonowe, szpachle, beton, cegłę, oraz wcześniej
malowane farbami do wnętrz rozpuszczalnymi
w wodzie oraz nierozpuszczalnymi w wodzie (olejnymi).
Na rynku są też farby, które naniesiesz bez trudu na
różne rodzaje tapet oraz okładziny malarskie, a nawet
metal (stal, żeliwo, metale nieżelazne) i tworzywa
sztuczne. Ale musi być to wyraźnie określone na puszce
lub w karcie technicznej wyrobu. Zastosowanie farby
na podłoża inne niż rekomendowane, na przykład
pomalowanie powierzchni metalowej lub ramy okiennej
farbą dyspersyjną – emulsyjną do ścian i sufitów wiąże
się z uzyskaniem w większości przypadków słabszych
efektów dekoracyjnych oraz ochronnych.

Dobrze jest kupić niewielki próbnik lub małe opakowanie farby i na
własnych ścianach sprawdzić jej jakość, kolor oraz rodzaj powłoki. Jeśli
na próbę pomalujesz dwukrotnie niewielki kawałek ściany i powstanie
ładna powłoka w równym odcieniu, to znaczy, że farba dobrze
kryje. To pozwoli szybko uzyskać pożądany efekt i ograniczyć koszt
malowania. Zrobienie próby w domu ma sens także dlatego, że tylko
wtedy zobaczysz prawdziwy odcień farby. Pigment inaczej oświetlony
w różnych miejscach będzie odmiennie odbijał światło. Wtedy również
właściwie ocenisz jej stopień połysku i zdecydujesz, czy ci odpowiada.
Jednak nie zawsze możesz to zrobić i wtedy musisz umieć rozszyfrować
opis farby podany na opakowaniu.


Przy wyborze farby warto zwrócić uwagę na dwa parametry:
• Odporność na zmywanie - określa zdolność powłoki do skutecznego
usuwania plam i zabrudzeń, na przykład wokół włączników światła,
tłustych plam spożywczych, po kredkach, błocie. Taka farba przyda
Wybieramy farby przebywa wiele osób.
się na przykład w kuchni i innych pomieszczeniach, w których stale


• Odporność na szorowanie - to parametr opisujący odporność powłoki
na wielokrotne mycie specjalnym materiałem/ szczoteczką, przy

do wnętrz. odpowiednim nacisku. Klasyfikacji dokonuje się na podstawie pomiaru
ubytku grubości powłoki pod wpływem szorowania na mokro. Wyróżnia
się pięć klas szorowania. Pierwsza oznacza najwyższą odporność. Te
farby są przeznaczone do pomieszczeń silnie eksploatowanych, na
przykład do przedpokojów, na klatki schodowe.
iedyś istniała złota zasada mówiąca, że nie
można nakładać lepszej farby na gorszą. W tej
Kchwili jest ona nieaktualna. Produkty obecnie
dostępne prezentują zupełnie inną jakość. Teraz można
wybierać spośród wszystkich farb do wnętrz dostępnych
na rynku. Należy kierować się przede wszystkim
przeznaczeniem farby do określonego pomieszczenia
i jej własnościami aplikacyjnymi.

Przy doborze farby malarskiej trzeba brać pod uwagę
to, co chcesz pomalować i jaki uzyskać efekt końcowy.
Na opakowaniu jest zwykle napisane, jakie podłoża
można malować daną farbą. Niemal wszystkie farby
można nakładać na podłoża wcześniej niemalowane,
czyli tynki tradycyjne, podłoża gipsowe, płyty gipsowo-
kartonowe, szpachle, beton, cegłę, oraz wcześniej
malowane farbami do wnętrz rozpuszczalnymi
w wodzie oraz nierozpuszczalnymi w wodzie (olejnymi).
Na rynku są też farby, które naniesiesz bez trudu na
różne rodzaje tapet oraz okładziny malarskie, a nawet
metal (stal, żeliwo, metale nieżelazne) i tworzywa
sztuczne. Ale musi być to wyraźnie określone na puszce
lub w karcie technicznej wyrobu. Zastosowanie farby
na podłoża inne niż rekomendowane, na przykład
pomalowanie powierzchni metalowej lub ramy okiennej
farbą dyspersyjną – emulsyjną do ścian i sufitów wiąże
się z uzyskaniem w większości przypadków słabszych
efektów dekoracyjnych oraz ochronnych.

Kabiny sanitarne wykorzystywane


w przedszkolach
Polskie przedszkola publiczne w ostatnich latach przechodzą gruntowe remonty swoich
budynków, przestrzeni otwartych, a także wszystkich pomieszczeń, w tym tych sanitarnych.
Muszą one być dostosowane do bardzo restrykcyjnych norm krajowych, a także europejskich,
które bezsprzecznie wypełniają również nowoczesne placówki prywatne. Bardzo ważnym
elementem infrastruktury każdego przedszkola, jest zatem toaleta dla małych dzieci. Musi ona
przede wszystkim być w pełni bezpieczna przy jej użytkowaniu. Dzisiaj zarządcy przedszkoli,
stawiają zatem na innowacyjne rozwiązania, co do kabin sanitarnych.


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Zapraszamy do współpracy firmy handlowe, budowlane i monterskie. Gwarantujemy solidność,
terminowość oraz pełne zaangażowanie przy realizacji zadań dla naszych klientów.
Sanipol Sp. z o.o. ul. Poznańska 106, 66-300 Międzyrzecz, www.sanipol.pl
tel.: +48 95 742 70 00, [email protected]

Kabiny sanitarne wykorzystywane


w przedszkolach
Polskie przedszkola publiczne w ostatnich latach przechodzą gruntowe remonty swoich
budynków, przestrzeni otwartych, a także wszystkich pomieszczeń, w tym tych sanitarnych.
Muszą one być dostosowane do bardzo restrykcyjnych norm krajowych, a także europejskich,
które bezsprzecznie wypełniają również nowoczesne placówki prywatne. Bardzo ważnym
elementem infrastruktury każdego przedszkola, jest zatem toaleta dla małych dzieci. Musi ona
przede wszystkim być w pełni bezpieczna przy jej użytkowaniu. Dzisiaj zarządcy przedszkoli,
stawiają zatem na innowacyjne rozwiązania, co do kabin sanitarnych.


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Zapraszamy do współpracy firmy handlowe, budowlane i monterskie. Gwarantujemy solidność,
terminowość oraz pełne zaangażowanie przy realizacji zadań dla naszych klientów.
Sanipol Sp. z o.o. ul. Poznańska 106, 66-300 Międzyrzecz, www.sanipol.pl
tel.: +48 95 742 70 00, [email protected]

ST 469
KSIĘŻNICZKA AMELIA
(Hurt: 44,89, Detal: 69,00) (4-6LAT) 88256 (Hurt: 89,90, Detal: 115,00 )
KOMBINEZON ŻABA 88012
(M-L) 88013 (XL) (Hurt: 104,90 , Detal: 135,00 )
KOMBINEZON ŻABA 88206 (7-9 LAT)
Wspaniałe


stroje dla dzieci CA 061 POMPON
i dorosłych (Hurt: 5,39, Detal: 8,90)
CHEERLIDERKI EKOCC 124 KAPELUSZ Z KWIATKIEM ZIELONY
(Hurt: 7,95, Detal: 15,00)
ST 14 STRÓJ KLAUN
(Hurt: 38,99, Detal: 57,99)
55506 NOS KLAUNA GĄBKA
(Hurt: 1,59, Detal: 2,50)
CC 145 CZAPKA WILK LUX EKO
(Hurt: 15,99 , Detal: 24,90 )
CC 168 CZAPKA RYBA LUX EKO
(Hurt: 9,99, Detal: 17,99 )

KOMBINEZON PAPUGA
KOMBINEZON MIŚ 88016
88168 (S) 88046 (M/L) 88047 (XL)
(M-L) 88017 (XL) (Hurt: 104,90, Detal: 135,00 )
(Hurt: 104,90, Detal: 135,00)
KOMBINEZON MIŚ 88208 (7-9 LAT)
(4-6 LAT) 88258, (Hurt: 89,90, Detal: 115,00)
KOMBINEZON PAPUGA
88273 (4-6 LAT) 88223 (7-9 LAT) CC 144 CZAPKA
CA 253 KWIATY (Hurt: 89,90, Detal: 115,00) WRÓŻKA (różne kolory)
HAWAJSKIE ZESTAW (Hurt: 8,99, Detal: 16,99)
(Hurt: 2,79, Detal: 7,90)www.aster-bal.com.pl

02-495 Warszawa • ul. Bełzy 4 CA 017 OPASKA MOTYLEK
tel./fax: (+48 22) 668 45 00 • tel.: (+48 22) 867 87 88 (Hurt: 3,59, Detal: 6,99)
kom.: 508 208 393 • kom.: 509 080 629
e-mail: [email protected][email protected]

ST 469
KSIĘŻNICZKA AMELIA
(Hurt: 44,89, Detal: 69,00) KOMBINEZON ŻABA 88206 (7-9 LAT)
KOMBINEZON ŻABA 88012
(M-L) 88013 (XL) (Hurt: 104,90 , Detal: 135,00 )

Wspaniałe
(4-6LAT) 88256 (Hurt: 89,90, Detal: 115,00 )

stroje dla dzieci CA 061 POMPON
i dorosłych (Hurt: 5,39, Detal: 8,90)
CHEERLIDERKI EKOCC 124 KAPELUSZ Z KWIATKIEM ZIELONY
(Hurt: 7,95, Detal: 15,00)
ST 14 STRÓJ KLAUN
(Hurt: 38,99, Detal: 57,99)
55506 NOS KLAUNA GĄBKA
(Hurt: 1,59, Detal: 2,50)
CC 145 CZAPKA WILK LUX EKO
(Hurt: 15,99 , Detal: 24,90 )
CC 168 CZAPKA RYBA LUX EKO
(Hurt: 9,99, Detal: 17,99 )

KOMBINEZON PAPUGA
KOMBINEZON MIŚ 88016
88168 (S) 88046 (M/L) 88047 (XL)
(M-L) 88017 (XL) (Hurt: 104,90, Detal: 135,00 )
(Hurt: 104,90, Detal: 135,00)
KOMBINEZON MIŚ 88208 (7-9 LAT)
(4-6 LAT) 88258, (Hurt: 89,90, Detal: 115,00)
KOMBINEZON PAPUGA
88273 (4-6 LAT) 88223 (7-9 LAT) CC 144 CZAPKA
CA 253 KWIATY (Hurt: 89,90, Detal: 115,00) WRÓŻKA (różne kolory)
HAWAJSKIE ZESTAW (Hurt: 8,99, Detal: 16,99)
(Hurt: 2,79, Detal: 7,90)www.aster-bal.com.pl

02-495 Warszawa • ul. Bełzy 4 CA 017 OPASKA MOTYLEK
tel./fax: (+48 22) 668 45 00 • tel.: (+48 22) 867 87 88 (Hurt: 3,59, Detal: 6,99)
kom.: 508 208 393 • kom.: 509 080 629
e-mail: [email protected][email protected]

Najpiększniejsze


hamaki świata...www.whamaku.pl


Click to View FlipBook Version