The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by B&R, 2016-09-28 08:51:50

Magazyn Artystyczny 4_Flat

Business&Relax

w w w.businessandrelax.pl


[email protected]
Tel.:600224878

facebook.com/againgroup

ZespółaGainpowstałwKrotoszynie.Grająmocnegoalemelodyjnegorockazciężkimigitarowymiriffami
opartegooprofesjonalnąiżywiołowąsekcjerytmiczną.Charakterystycznedlazespołujestpołączenie
mocnegoimelodyjnegogłosuwokalistkizcharyzmatycznymidojrzałymwokalembasisty.Kapela

zadebiutowałanascenieubokuzespołuaktoraPawłaMałaszyńskiego"Cochise".aGainkoncertowałwwielu
miastachPolskizyskującpochlebneopiniepubliczności.

Ostatniczastoniewątpliwaprzyjemnośćuczestniczeniawtrasietrójmiejskiegoskładu"MilczenieOwiec",
koncertywJarocinie,zaproszenienanajwiększywPolscezlotautamerykańskichAmericanCarsManiaoraz

występnajednejsceniezzespołemVIDEOorazLUXTORPEDA.
Członkowiezespołuotwarcieprzyznają,żenieuciekająodgraniacoverówinspirującychzarównosamzespółjak
ipubliczność,którapojawiasięnaichkoncertach.SątoutworyzarównoPolskichzespołówtakichjakAcidDrinkers,
MilczenieOwiec,AniaRusowiczczyEwaFarnajakrównieżstandardytakiejakLedZeppelin,GuanoApesczy

RageAgainsttheMachine.
Komponowanieigraniemuzykitodlanichhobby,rozrywkaizabawa,któramatworzyćatmosferęiuszczęśliwiaćnie

tylkomuzykówaleiwszystkichtychktórzychcąchoćnachwilewpaśćwwirrock'nrolla.
Wszyscypracujązawodowoakażdąwolnąchwilestarająsiępoświęcaćnatocoim"wduszygra":)Żywasekcja
rytmicznawpołączeniuzciężkągitarąorazcharakterystycznymmelodyjnymwokalemtworząobecnyklimatkapeli.


GruparockowaBANKpowstaław1980r.wŚrodzieŚląskiejk.Wrocławia.Pierwszyskładtworzylimuzycywywodzącysię
zróżnychformacjirockowychWrocławia,WarszawyiPoznania.W latach80.grupaBANKbyław muzycerockowej
wzoremdlawielupolskichgruprockowych.Bankbyłinadaljestkuźniątalentów-pierwszeszlifyzdobywaliwnimtacy
artyścijak,m.in.współzałożycielgrupyMarekBiliński.PierwszymdużymsukcesemzespołubyłotrzeciemiejscenaVIII
ogólnopolskim konkursiePolskiegoRadia.Udziałwdużychimprezachmuzycznych:„RockSession”,„Rockorama”,czy
„DyskotekaGigant”wkatowickim„Spodku”zawiodłyBANKdoOpola,gdziew1981r.zaprezentowałasięfestiwalowej
publicznościnakoncercie„RockOpole”.W październiku1981r.wydanazostałapłyta„Jestem panem świata”,która
wkrótcestałasię„ZłotąPłytą”.W1982r.nagranonowyalbum„Ciąglektośmówicoś”i„Mijaczas”.
Różnebolesneprzemianygeopolitycznew naszym krajuspowodowały,żegrupaBANKwyemigrowaładoEuropy
Zachodniej,gdziezsukcesaminieustanniekoncertujenatymniezwyklewymagającymrynkumuzycznym.
OpróczkoncertówBANKprowadzijednocześniewarsztatymuzycznedlamłodychrockmanówwBerlinie.
BANKpowrócił,byznowukoncertowaćwnaszym kraju.NajnowszyprzebójBANK-utoutwór„Weźmniewramiona”,
pnącysięnalistachprzebojów.DużączęśćtwórczościmuzykówBANK-uwtym utwór„Weźmniewramiona”można
równieżobejrzećw formieteledysków nakanaleYouTube.Tenniesamowityzespółopraktycznieniezmienionym
składzieiogromnym scenicznym doświadczeniuciąglezachwycawidownięswoim niesamowitym muzycznym
kunsztem.

facebook.com/gruparockowabank
www.bank-gruparockowa.pl

promocjągrupyiorganizacjąwystępówzajmujesię
FundacjaWADERAzWrocławia:
tel.+48505501020(biuro)
tel.+48601724199(manager)
e-mail:[email protected]


DeKretpowstałjesienią2014rokuwWarszawie.Trzonzespołutworząmuzycywywodzący
sięzSyndromuKreta,zespoługrającegonazwanyprzezsiebiegatunek„kardio-rock”czyli
„ostregobrzmieniapodnoszącegociśnienie”.Wróciliśmydokorzeniklasycznegohardrockaze
współczesnymibrzmieniamiiżywiołowymielementamiwłasnejinterpretacji.Kompozycje,tekstyiaranżacjeto
kombinacjawszelkichnaszychfascynacjiróżnymigatunkamirockalat80tychi90tychubiegłegowieku.Inspirację
dotegoabypokazaćnaszaktualnypomysłnamuzykęczerpiemyztwórczościmiędzyinnymiWhitesnake,Van
Halen,TOTO,czymistrzanastrojowychballadjakimbyłGaryMorre.Słowamiopisujemywspółczesnyświatwidziany
oczamiwrażliwychludzi.Jesteśmykapelązależnąodwszystkichnaszychfanówdlaktórychjesteśmyitworzymy.
PamiętajcieonasipromujcienasząmuzykęnaorganizowanychprzezWasimprezachzprzesłaniem,że„starydobry
hard-rocknigdynieumrze–pókimyżyjemy”!

•Kondor
•Adam
• Dżunior
• Robert(RogerJ.Hoogs)

Marek www.de-kret.pl Adam
Tel:+48880157157 Tel:+48501600263
www.facebook.com/DeKret
e-mail:[email protected]


Bartnickytoniesamowitaradość
ienergianascenie.Toiogromna
charyzmawokalistypowoduje,żenikt
nieprzejdziekołotejmuzykiobojętnie.

ZespółBartnickytoprojektmuzyczny,którypowstałnapoczątku2011roku.Najegoczelestoiskrzypek
iwokalistaBogdanBartnicki,urodzonynaZaolziuwczeskichBeskidach.

Członkowiezespołutoludziekochającyigrającyróżnegatunkimuzyki,którychpołączyłachęćstworzenia
czegośnowegoioryginalnego.Wefekciepowstałamuzykazawierającawsobiegóralskipazur,rockową

gitarę,nowoczesneklawisze,iwieleinnychfolkowychklasycznychinstrumentówibrzmień.
Zespółnagrałnarazieswojąpierwsządemopłytę,naktorejsątakiehityjak:Powiedzmirzeko,
Sercebychoddoł,Naszamuzyka,doktórychzostałynagranerównieżteledyskiizapraszamydo

ichobejrzenianakanaleyoutube.

FB/BARTNICKYBAND 607342223
YT/BARTNICKY [email protected]

www.bartnicky.com
[email protected]


Kochani,śpiewam, www.bozenamielnikband.pl
tańczę,prowadzęimprezy,
biesiadę,jeżelitylkomacieochotę
sięgnąćpoutworyipracewmoim wykonaniu,
toserdeczniezapraszam :)

[email protected]
Boz.enaMielnikBand
+48535990016


ADAMBARTOŚ

BluesJazzFolkRock

Zapraszamynakoncertautorskichutworów i
standardów w wykonaniu Adama Bartosia.
Lubelski wokalista,autor tekstów,aranżer,
wykonujemuzykęinspirowanąbluesem,jazzem,
folkiemirockiemlat70-tych.Obdarzonygłosem
ocharakterystycznejbarwie,potra w swoich
utworach stworzyćniepowtarzalnymuzyczny
światastandardom nadaćosobistycharakter.
Animatorbluesa,pomysłodawcaitwórcaLublin
BluesSessioniChatkaBluesFestivalwLublinie.

•AdamBartoś–śpiew,gitary,harmonijka •JanJarecki–piano
•SewerynAntoń–kontrabas,bas •MateuszJakubczyk–perkusja

•NOWYLĄD–koncertpromującynajnowsząpłytęartysty
•DZIECIKWIATY–standardybluesaifolk-rockaeryhipisowskiejzlat60-70
•NALEPAPROJECT–repertuarTadeuszaNalepyizespołuBreakoutwautorskicharanżacjach

Zapraszamydokontaktu!

www.adam-bartos.com

tel.607508730


FreeAccordions–trioakordeonowepowstałow 2010rokuprzy
UniwersytecieMuzycznym FryderykaChopina

w Warszawie.Członkowiezespołutojedniznajwybitniejszych
akordeonistów młodegopokoleniaw Polsce.

Trio prezentujeogromnemożliwościbarwoweitechniczneakordeonu.
Jego nieobliczalneipięknebrzmienieorazrepertuarwykonywanyprzez
zespółzapewniająniespotykany,trzymającyw napięciuklimatkoncertu.

Odpoczątkuswojejdziałalnościartyściwykonaliblisko200koncertów w
Polsceizagranicą.Występowalinaprestiżowych festiwalach muzycznych,
m.in.WarszawaSingera2010i2012,FestiwalMuzykiOrganowejiKameralnej
w Giżycku2010i2012,XLWarszawskaJesieniPoezji2011;,"KrólewskieArkady

Sztuki2012",OctobreMusicaldeCarthage2012Kartagina/Tunezja,
Konzertam Bachdenkmal2016Lipsk/Niemcy
+48530070274,e-mail:[email protected]
www.freeaccordions.com
www.facebook.com/freeaccordions
www.youtube.com/user/thetropper666


FreeAccordions–trioakordeonowepowstałow 2010rokuprzy
UniwersytecieMuzycznym FryderykaChopina

w Warszawie.Członkowiezespołutojedniznajwybitniejszych
akordeonistów młodegopokoleniaw Polsce.

Trio prezentujeogromnemożliwościbarwoweitechniczneakordeonu.
Jego nieobliczalneipięknebrzmienieorazrepertuarwykonywanyprzez
zespółzapewniająniespotykany,trzymającyw napięciuklimatkoncertu.

Odpoczątkuswojejdziałalnościartyściwykonaliblisko200koncertów w
Polsceizagranicą.Występowalinaprestiżowych festiwalach muzycznych,
m.in.WarszawaSingera2010i2012,FestiwalMuzykiOrganowejiKameralnej
w Giżycku2010i2012,XLWarszawskaJesieniPoezji2011;,"KrólewskieArkady

Sztuki2012",OctobreMusicaldeCarthage2012Kartagina/Tunezja,
Konzertam Bachdenkmal2016Lipsk/Niemcy
+48530070274,e-mail:[email protected]
www.freeaccordions.com
www.facebook.com/freeaccordions
www.youtube.com/user/thetropper666


KwartetAcceso

KWARTETACCESO tworzączteryosobowościiinstrumenty:skrzypce,altówka,wiolonczelaiakordeon.Powstałdzięki
czwórcestudentówiabsolwentówAkademiiMuzycznejwGdańsku,którąpołączyłaprzyjaźńorazmiłośćdomuzykiiwspólnego
muzykowania.
JUSTYNATARNOWSKA-SKRZYPCE.Uczestniczkawielukonkursów,kursówilekcji
mistrzowskichwklasachprofesorówtakichjak:K.Jurecka,P.Pławner,S.Kravchenko,
T.Tomaszewski,M.Rezler-Niesiołowska.WspółpracowałazSymfoniąVarsovią.Solistka,
kameralistka,muzyksymfoniczny,laureatkaogólnopolskichkonkursówifestiwali.Wielokrotnie
koncertowaławkrajuizagranicą.
ANNAPALUCH-ALTÓWKA.Kameralistka,muzyksymfoniczny.Występowałaztakimi
gwiazdamijakNigelKennedy,Coma,PiotrRubik,kilkakrotniezapraszanadotelewizji,m.in.
doudziałuwSylwestrzezPolsatemiSabacieCzarownic.Wieloletniakoncertmistrzgrupya
ltówekCameratyScholarum,zktórąkoncertowałam.in.wAustrii,Anglii,Holandii,Niemczech,
naUkrainie,WęgrzechorazweWłoszech.
SZYMONCISZEWSKI-WIOLONCZELA.Odnajmłodszychlatszlifowałumiejętności
nakursachmuzycznychiwarsztatach,m.in.wklasieR.JabłońskiegoczyA.Geberta.Muzyk
OrkiestrySymfonicznejAkademiiMuzycznej.Zapalonykameralista,swójczasdzielimiędzykilka
różnychzespołów,jedenznichzałożyłsam2latatemu.Wszechstronnieuzdolniony,studiujerównież
naAkademiiMorskiejwGdynikierunekNawigacja.CzłonekOrkiestryHanzaDuo
ARKADIUSZFARKOWSKI-AKORDEON.AbsolwentAkademiiMuzycznejwGdańskuwklasiefortepianu.Laureat
konkursówsolowychorazkameralnych,przesłuchańoszczebluogólnopolskimimiędzynarodowymm.inwGdańsku,Krakowie,
ParyżuiBerlinie.StypendystaMinistraNaukiiSzkolnictwaWyższego.Wielokrotniewystępowałwkrajuizagranicą(Niemcy,
Francja,Bułgaria,Włochy).

Zespółposiadabogatyizróżnicowanyrepertuar,odbarokuprzezklasycyzm,romantyzm,tangaargentyńskie,muzykęfilmowąażpo
współczesnąklasykęirozrywkę.Wykonujewłasneiznanearanżacjelubianychutworówklasycznychipopularnych.Czteryosobowości,
czterycharakteryorazwieloletniedoświadczenietworzywyjątkowożywiołowy,pełenekspresji,emocjiorazprofesjonalnyzespółktóry
uświetniswoimwystępemkażdąuroczystość.Jesteśmyotwarcinanoweprojektyiprzygodymuzyczne,zapraszamydokontaktu.

e-mail:[email protected]
nrkontaktowy:607701826


Potrzebujeszprofesjonalnejoprawymuzycznej?

Dobrzetraiłeś!ApolloStringQuartettoprofesjonalnimuzycyzdoświadczeniem,którzystanąna
wysokościzadania.ZapewniamywysokiejjakościoprawęmuzycznąnatereniecałejPolski.
Naskrzypcach,altówceiwiolonczeliwłódzkiejformacjiApolloStringQuartetgrająabsolwentki
akademiimuzycznych,muzycyzogromnymdoświadczeniemsolowymizespołowym.Naszkwartet
smyczkowykoncertowałzarównowkrajujakizagranicąm.in.wPradze,WiedniuczyBerlinie.
Członkiniezespołumająbogatedoświadczeniewoprawiemuzycznejślubów,wesel,bankietów,eventów
orazimprezokolicznościowych.ApolloStringQuartetwykonujemuzykęklasycznąorazrozrywkową,
zpowodzeniemzastąpionymożebyćprzezniegoorganistapodczasceremoniizaślubin,abywydarzenie
tobyłoszczególniepiękneiwyjątkowe.Obecniewskładzespołuwchodządwiekobietyorazdwoje
mężczyzn

www.apollostringquartet.eu

Tel.:533644889,516495921,[email protected]


KwartetAcceso

KWARTETACCESO tworzączteryosobowościiinstrumenty:skrzypce,altówka,wiolonczelaiakordeon.Powstałdzięki
czwórcestudentówiabsolwentówAkademiiMuzycznejwGdańsku,którąpołączyłaprzyjaźńorazmiłośćdomuzykiiwspólnego
muzykowania.
JUSTYNATARNOWSKA-SKRZYPCE.Uczestniczkawielukonkursów,kursówilekcji
mistrzowskichwklasachprofesorówtakichjak:K.Jurecka,P.Pławner,S.Kravchenko,
T.Tomaszewski,M.Rezler-Niesiołowska.WspółpracowałazSymfoniąVarsovią.Solistka,
kameralistka,muzyksymfoniczny,laureatkaogólnopolskichkonkursówifestiwali.Wielokrotnie
koncertowaławkrajuizagranicą.
ANNAPALUCH-ALTÓWKA.Kameralistka,muzyksymfoniczny.Występowałaztakimi
gwiazdamijakNigelKennedy,Coma,PiotrRubik,kilkakrotniezapraszanadotelewizji,m.in.
doudziałuwSylwestrzezPolsatemiSabacieCzarownic.Wieloletniakoncertmistrzgrupy
altówekCameratyScholarum,zktórąkoncertowałam.in.wAustrii,Anglii,Holandii,Niemczech,
naUkrainie,WęgrzechorazweWłoszech.
SZYMONCISZEWSKI-WIOLONCZELA.Odnajmłodszychlatszlifowałumiejętności
nakursachmuzycznychiwarsztatach,m.in.wklasieR.JabłońskiegoczyA.Geberta.Muzyk
OrkiestrySymfonicznejAkademiiMuzycznej.Zapalonykameralista,swójczasdzielimiędzykilka
różnychzespołów,jedenznichzałożyłsam2latatemu.Wszechstronnieuzdolniony,studiujerównież
naAkademiiMorskiejwGdynikierunekNawigacja.CzłonekOrkiestryHanzaDuo
ARKADIUSZFARKOWSKI-AKORDEON.AbsolwentAkademiiMuzycznejwGdańskuwklasiefortepianu.Laureat
konkursówsolowychorazkameralnych,przesłuchańoszczebluogólnopolskimimiędzynarodowymm.inwGdańsku,Krakowie,
ParyżuiBerlinie.StypendystaMinistraNaukiiSzkolnictwaWyższego.Wielokrotniewystępowałwkrajuizagranicą(Niemcy,
Francja,Bułgaria,Włochy).

Zespółposiadabogatyizróżnicowanyrepertuar,odbarokuprzezklasycyzm,romantyzm,tangaargentyńskie,muzykęfilmowąażpo
współczesnąklasykęirozrywkę.Wykonujewłasneiznanearanżacjelubianychutworówklasycznychipopularnych.Czteryosobowości,
czterycharakteryorazwieloletniedoświadczenietworzywyjątkowożywiołowy,pełenekspresji,emocjiorazprofesjonalnyzespółktóry
uświetniswoimwystępemkażdąuroczystość.Jesteśmyotwarcinanoweprojektyiprzygodymuzyczne,zapraszamydokontaktu.

e-mail:[email protected]
nrkontaktowy:607701826


ErlendisQuartet

„ErlendisQuartetjestobecnie,bezwątpienia,jednymznajwybitniejszychklasycznych
zespołówgitarowychnaświecie!”Ivo&SofiaKaltchev

Wpaździerniku2013rokuczworomłodychmuzykówzPoznaniazałożyłokwartetgitarowy,wkrótkimczasie
zdobywającopinięjednegoznajciekawszychzespołówkameralnychmłodegopokolenia.Odtegoczasuwspólna
ścieżkaartystycznawiedzieichprzezcałąEuropę.Ciekaweinterpretacje,staranniedobranyrepertuariperfekcja
wykonawcza-tonimizaskarbiliuczuciapublicznościm.in.wNiemczech,Danii,Włoszech,PolsceoraznaŁotwie

iUkrainie.Kwartetzradościąkoncertujezarównowwielkichsalach,jakNOSPRwKatowicachiwwielu
mniejszychmiejscowościach,spotykającsięzciekawąnowychdoświadczeńpublicznością.

Uznaniemelomanówidziewparzezosiągnięciamikonkursowymi,wśródktórychznalazłysięlaury
wOlsztynie,BydgoszczyorazzwycięstwoinagrodapublicznościwMiędzynarodowymKonkursieMuzyki

KameralnejwAschaffenburgu(Niemcy).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Byłempodwielkimwrażeniemichniesamowitejmuzykalności”
prof.SergioAssad

„Zespółzachwyciłmnieniesamowitąświeżością,wręczmłodzieńcząbuntowniczościąmuzycznych
kreacji.Pomyślałem:nareszciemuzykajakiejmamochotęsłuchać!”
prof.MarekZieliński

Erlendiszj.islandzkiegooznaczapozagranicami–abyprzekraczaćnowegranice,kwartetstale
dokształcasię,obecniestudiującwKrólewskiejAkademiiMuzycznejwKopenhadze(Dania).

facebook.com/erlendisquartet


TheFutureStartsNow


Misz-maszwokalu,gitaryielektroniki
wpodwodnymtuneluczasoprzestrzennym

BLEACHzostałzasianyw2012rokuprzezlidera-dyktatoraigitarzysto-kompozytoraŁukaszaLeniana
jałowymdęblińskimgruncie.Dopierowlistopadzie2014,gdydokapelipodstępemwkręciłasię
wokalistkaHannaCzerska,wszystkozaczęłorozkwitaćipiąćsięwniebezpieczniepozytywnym

kierunku.MuzykaBLEACHtoduchpopowychmelodiilat90'iciałonowoczesnego,gitarowegoczadu
zelektronicznymmake-upem.WciąguzaledwiedwóchlatBLEACHnagrałwłasnymkosztem
nielegalnąpłytędługogrającą„EGO”,anglojęzycznąEP"Seasons"orazrzuciłwświatsześć

wideoklipów.Opróczwystępównadużychimałychscenach,niekiedyprzedczołowymigwiazdami
polskiejscenymuzycznej(Enej,OddziałZamknięty,RomualdLipkoBandetc.),nakonciegrupy
znajdujęsiędebet,występnaSevenFestival,półnałwJarocinie,wyróżnienieNaturalnieMazury
Festival,"zespółtygodnia"wFabryceZespołóworazdużopomysłów,wiary,nadzieiimarzeń
ozostaniuwkońcugwiazdąrocka.

www.bleachmusic.net

facebook.com/Bleachpl

+48693024341,[email protected],


GHETTO

Ghettotozespółstworzonyzpasjidoposzukiwańnowoczesnejformułyrocka
icharakterystycznegodlasiebiebrzmienia.

ZespółGHETTOmanaswymkoncieudziaływwieluznanychwPolsceimprezachmuzycznych,jestzdobywcą
pierwszychnagródnaFestiwalach„KuPrzestrodze”im.RyśkaRiedlawChorzowie,„KołoBluesaFestiwal”wKole,

„UniqueRockFestiwal”wMorąguitp.
Manaswymkonciewydanyw2012rokualbumpt.„ŚwiatwktórymprzyszłoCiżyć”.
Jesienią2016gruparozpoczniepracęnadrejestracjąnowegomateriałunaswojądrugąpłytę.Koncerty
GHETTOtoniepowtarzalnemisteriumprzywołująceczasynajwiększychklasykówgraniawtrio.

Składzespołu:
IrekGrzebielucha-guitars,voc.

MichałUsdrowski-drums,
ZbyszekStankiewicz-bass,backingvoc.

www.facebook.com/ghetto.trio


Click to View FlipBook Version