The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by B&R, 2019-02-01 03:01:48

MD Webac II

SYSTEM KAN‑therm


Innowacyjne instalacje
wodne i grzewcze

Zespół RozdzielaczyMieszkaniowych ZRMGłówne zalety:


• Nowoczesna, kompaktowa konstrukcja
• Oszczędność powierzchni mieszkaniowej
• Znaczne skrócenie czasu montażu instalacji

• Komponenty najwyższej jakości
• Uniwersalność konfiguracji
• Dostępnych 7 wielkości
• Gotowość do wykonania
próby szczelności

CHRONIONE

PATENTEM

Produkt najwyższej jakości
Złote Godło Quality International
2015, 2014, 2013
Innowacje

dla budownictwawielorodzinnego
WIĘCEJ


www.kan‑therm.com
ISO 9001

-HVWHĝ G\VWU\EXWRUHP OXE SURGXFHQWHP DUW\NXĄµZ Z\SRVDľDMÇF\FK GRP L PLHV]NDQLH"
-HVWHĝ JRWRZ\ QD QRZH ]OHFHQLD ZLÛNV]H ]DPµZLHQLD"
-HĝOL 7$. WR ]JĄRĝ VLÛ GR QRZHJR Z\GDQLD NDWDORJX ˾8U]ÇG]DP\ 6W\ORZH :QÛWU]D˽'RFLHUDP\ GR SUHF\]\MQLH GREUDQHM JUXS\ GRFHORZHM ̰ EOLVNR RGELRUFµZ GOD NWµU\FK
MHVWHĝP\ ZLDU\JRGQ\P ļUµGĄHP LQIRUPDFML

3URPXMHP\ QDMQRZV]H WUHQG\ ZQÛWU]DUVNLHJR ĝZLDWD
3U]\F]\QLDP\ VLÛ GR UR]ZRMX ILUP SURSDJXMHP\ VW\ORZH SURGXNW\ RUD] SUH]HQWXMHP\
UR]ZLMDMÇF\ VLÛ U\QHN ZQÛWU]DUVNL
'RFLHUDP\ GR VW\OLVWµZ GHNRUDWRUµZ SURMHNWDQWµZ ZQÛWU] LQZHVWRUµZ D WDNľH RVµE
LQG\ZLGXDOQ\FK ]DLQWHUHVRZDQ\FK ]PLDQÇ Z\SRVDľHQLD GRPX OXE PLHV]NDQLD
0 0DJD]\Q ZVSLHUD ZLWU\QD LQWHUQHWRZD ZZZ PDJD]\QGHZHORSHUD SO ,QWHUQDXFL RGQDMGXMÇ Z
QLHM EH]SĄDWQH Z\GDQLD LQIRUPDWRU\ ] QRZLQNDPL U\QNRZ\PL RUD] ERJDWÇ JDOHULÛ ]GMÛFLRZÇ

-DNR SDWURQ PHGLDOQ\ WDUJµZ ̺7ZµM GRP 7ZµM RJUµG̹ PDP\ ZLHG]Û QD WHPDW DNWXDOQ\FK
WUHQGµZ Z EUDQľ\ Z\NRĆF]HQLD ZQÛWU]

%OLVNR ILUP RJĄDV]DMÇF\FK VLÛ Z QDV]\FK PDJD]\QDFK SRZUDFD GR QDV Z NROHMQ\FK
NDPSDQLDFK D WR R]QDF]D ľH MHVWHĝP\ VNXWHF]QL


ZZZ PDJD]\QGHZHORSHUD SO

LUMINEX
Spółka Jawna
Jerzy Mrożek i Wspólnicy

ul. Tatrzańska 57
42-280 Częstochowa, Polska


+48 34 362 93 04
+48 34 366 66 44
[email protected]
Dokładamy wszelkich starań, aby nasze lampy
były najaśniejszym punktem w Twoim domu.
Projektując je chcemy, żeby nadawały
Twojemu wnętrzu oryginalny charakter
i doskonale oświetlały je.
Podczas produkcji dbamy o każdy szczegół ,
aby Twoje wnętrze było oświetlane niezawodnie
i jak najdłużej.

Od 50 lat tworzymy lampy, które oświetlają
domy na całym świecie.
Bardzo cennym dorobkiem firmy są ludzie ją
tworzący. Dzięki ich zdolnością i doświadczeniu
(projektując, dobierając materiał i technologię
produkcji) tworzymy lampy piękne, funkcjonalne,
trwałe i niezawodne.


Click to View FlipBook Version