The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by B&R, 2017-04-24 03:50:46

Martel-final2

NASZYCH KSIĄŻEK NIE MOŻE


ZABRAKNĄĆ W TWOIM DOMU!
W naszym sklepie znajdą Państwo książki dla dzieci, książki
dla młodzieży, kolorowanki dla dzieci, książki kulinarne oraz

poradniki z serii Siostra Maria.tel. 62 753 66 83 wew. 22, 26 | [email protected]
www.wydawnictwomartel.pl

PIOSENKI PRZEDSZKOLAKA

;OBKE[JFNZ UV QJPTFOLJ [OBOF XT[ZTULJN E[JFDJPN PSB[ JDI SPE[JDPN
J E[JBELPN 8 LTJnjȈFD[DF [FCSBOP NFMPEJF QS[FLB[ZXBOF [ QPLPMFOJB OB
QPLPMFOJF LUØSF OB E’VHP [BKNnj VXBHǗ [BSØXOP NB’ZDI KBL J XJǗLT[ZDI QPDJFDI

CENA: ... ZŁ--------------------------------------------------------------------------------------------


WIERSZYKI PRZEDSZKOLAKA

,TJnjȈFD[LB [BXJFSB SZNPXBOF ’BUXP QS[ZTXBKBMOF QS[F[ OBKN’PET[ZDI XJFST[ZLJ
5P [CJØS [OBOZDI J OJF[OBOZDI SZNPXBOFL EP QS[FET[LPMB [BCBXZ X EPNV
B UBLȈF ǎXJD[FOJB QBNJǗDJ OBT[ZDI E[JFDJ ;OBKEVKnj TJǗ UV VUXPSZ [ D[BTØX OBT[FHP
E[JFDJǩTUXB OQ #BMPOJLV OBT[ NBMVULJ D[Z +FTUFN TPCJF QS[FET[LPMBD[FL
B UBLȈF DB’LJFN OPXF KFT[D[F OJF[OBOF

CENA: ... ZŁ

--------------------------------------------------------------------------------------------

BAJKI POMAGAJKI...NA DOBRY DZIEŃ I JESZCZE LEPSZE

#BKLJ QPNBHBKLJ OB EPCSZ E[JFǩ J KFT[D[F MFQT[F KVUSP UP LPMFKOB D[ǗǴǎ
QS[ZHØE [XJFS[ǗDZDI CPIBUFSØX 5ZN SB[FN CǗEnj TJǗ POJ [NJFS[BMJ
[ UBLJNJ QSPCMFNBNJ KBL OJF T[D[ǗǴMJXB NJ’PǴǎ TL’POOPǴǎ EP L’BNTUX
QS[FNǗD[FOJF TQPXPEPXBOF OBENJBSFN [BKǗǎ TJMOB QPUS[FCB SVDIV
SBE[FOJF TPCJF [ OJF’BUXnj T[UVLnj QS[FHSZXBOJB TUPTPXBOJF TJǗ EP [BTBE
EPCSFHP [BDIPXBOJB
CENA: .... ZŁ

--------------------------------------------------------------------------------------------

BAJKI TERAPEUTYCZNE ... NA DOBRY DZIEŃ I JESZCZE
LEPSZE JUTRO BAJKI NAUCZAJKII

#BKLJ UFSBQFVUZD[OF OB E[JFǩ EPCSZ J KFT[D[F MFQT[F KVUSP UP FGFLU QS[FNZǴMFǩ
J EPǴXJBED[Fǩ ȈZDJPXZDI J [BXPEPXZDI BVUPSLJ o #BSCBSZ 4UBǩD[VL 8ǴSØE
CBKFD[FL Tnj UBLJF LUØSF QPNPHnj QS[FCSOnjǎ XTQØMOJF [ E[JFDLJFN QS[F[ SØȈOF
vȈZDJPXF [BLSǗUZw KBL OQ TZUVBDKB SP[XPEPXB ǴNJFSǎ CMJTLJFK PTPCZ SP[’njLB
QPLPOZXBOJF QSPCMFNØX T[LPMOZDI JUQ

CENA: .... ZŁ
--------------------------------------------------------------------------------------------ILUSTROWANY SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY DLA DZIECI

$[Z OBVLB PSUPHSBöJ NPȈF CZǎ ’BUXB J QS[ZKFNOB "MFȈ UBL
%[JǗLJ *MVTUSPXBOFNV T’PXOJLPXJ PSUPHSBöD[OFNV EMB E[JFDJ UBLB X’BǴOJF
CǗE[JF "CZ QP[OBXBOJF [BTBE TUB’P TJǗ ’BUXJFKT[F PCPL LBȈEFHP XZSB[V
IBT’PXFHP [BNJFT[D[POP KFHP QPE[JB’ OB TZMBCZ

CENA: .... ZŁ

LEGENDY POLSKIE

Legendy Polskie to opowieści stanowiące wielką literacką przygodę
zarówno dla najmłodszych, jak też dla starszych pasjonatów
niesamowitych historii, którzy dzięki niej będą mogli choć na chwilę
powrócić do pięknych czasów swojego dzieciństwa.

CENA: ... ZŁ


--------------------------------------------------------------------------------------------LEGENDY POLSKIE

Legendy Polskie to opowieści stanowiące wielką literacką przygodę
zarówno dla najmłodszych, jak też dla starszych pasjonatów niesamowitych
historii, którzy dzięki niej będą mogli choć na chwilę powrócić do pięknych
czasów swojego dzieciństwa.

CENA: ... ZŁ


--------------------------------------------------------------------------------------------


LEGENDY POLSKIE


Legendy Polskie to opowieści stanowiące wielką literacką przygodę zarówno dla
najmłodszych, jak też dla starszych pasjonatów niesamowitych historii, którzy
dzięki niej będą mogli choć na chwilę powrócić do pięknych czasów swojego
dzieciństwa.


CENA: ... ZŁ


--------------------------------------------------------------------------------------------KOLOROWANKA MOJE PIERWSZE LITERKI

To doskonała pozycja dla przedszkolaków do nauki i utrwalania pisania liter
alfabetu. To także dobra pomoc edukacyjna dla nauczycieli wychowania
przedszkolnego i wczesnoszkolnego.


CENA: ... ZŁ--------------------------------------------------------------------------------------------KOLOROWANKA MOJE PIERWSZE CYFERKI

To doskonała pozycja dla przedszkolaków do nauki i utrwalania pisania
cyferek oraz pierwsze nieskomplikowane działania matematyczne.
To także dobra pomoc edukacyjna dla nauczycieli wychowania
przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

CENA: ... ZŁ

BEZPIECZNE DZIECIAKI

;BQFXOJFOJF CF[QJFD[FǩTUXB E[JFDJPN UP KFEOP [ OBK XBȈOJFKT[ZDI [BEBǩ SPE[JDØX
OBVD[ZDJFMJ PQJFLVOØX /BT[B LTJnjȈLB [BXJFSB OBKXBȈOJFKT[F [BTBEZ
CF[QJFD[FǩTUXB /BVLB SFHV’ [BDIPXBOJB TJǗ X SØȈOZDI TZUVBDKBDI PECZXB TJǗ
QS[F[ [BCBXǗ

CENA: ... ZŁ


--------------------------------------------------------------------------------------------

LITERKI I CYFERKI W ZOO


,TJnjȈFD[LB [BXJFSB XFTP’F XJFST[ZLJ E[JǗLJ LUØSZN N’PET[F E[JFDJ QP[OBKnj
MJUFSLJ J DZGFSLJ PSB[ QPETUBXPXF E[JB’BOJB J [OBLJ NBUFNBUZD[OF KBL QMVT
NJOVT [OBL SØXOPǴDJ %PXJFE[nj TJǗ UFȈ EP D[FHP T’VȈnj X [EBOJV LSPQLB
XZLS[ZLOJL J [OBL [BQZUBOJB /BUPNJBTU TUBST[F QPDJFDIZ CǗEnj NPH’Z
EPTLPOBMJǎ D[ZUBOJF NFUPEnj TZMBCPXnj

CENA: ... ZŁ

--------------------------------------------------------------------------------------------
AKADEMIA RYSOWANIA PROFESORA OŁÓWKA

,BȈEZ SPE[JD DIDJB’CZ QPLB[Bǎ E[JFDLV KBL OBSZTPXBǎ TBNPMPU LP[Ǘ XJFMPSZCB
J XJFMF JOOZDI XTQBOJB’ZDI LT[UB’UØX /BT[B LTJnjȈFD[LB QPLB[VKF ȈF XDBMF OJF
QPUS[FCB EP UFHP TQFDKBMOZDI VNJFKǗUOPǴDJ
CENA: .... ZŁ
--------------------------------------------------------------------------------------------AKADEMIA KREATYWNEGO DZIECKA

"LBEFNJB LSFBUZXOFHP E[JFDLB [BXJFSB XJFMF XTQBOJB’ZDI QSPKFLUØX OB P[EPCZ J
QS[FENJPUZ LUØSF LBȈEF E[JFDLP NPȈF TBNPE[JFMOJF XZLPOBǎ B QØȇOJFK QSBLUZD[OJF
XZLPS[ZTUBǎ MVC LPNVǴ QPEBSPXBǎ

CENA: .... ZŁ
--------------------------------------------------------------------------------------------AKADEMIA PREZENTÓW
"LBEFNJB QSF[FOUØX UP XTQBOJB’B LTJnjȈLB EMB E[JFDJ J N’PE[JFȈZ E[JǗLJ LUØSFK
CǗEnj NPH’Z QS[ZHPUPXBǎ QJǗLOF QSF[FOUZ EMB OBKCMJȈT[ZDI J PSZHJOBMOF P[EPCZ
ǴXJnjUFD[OF 8T[ZTULJF [BXBSUF X "LBEFNJJ QSPQP[ZDKF Tnj CBSE[P ’BUXF EP
XZLPOBOJB B LBȈEZ PQJT PQBUS[POZ KFTU CBSXOZNJ GPUPHSBöBNJ

CENA: .... ZŁ

PIOSENKI DLA DZIECI NA KAŻDĄ OKAZJĘ
Piosenki na każdą okazję to książeczka przeznaczona nie tylko dla dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym, ale również dla ich rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.
Zawarte w niej , piosenki są związane tematycznie z różnymi świętami w roku, które
świętujemy od lat, jak np. Boże Narodzenie, Dzień Matki, Dzień Babci, jak też z tymi
mniej znanymi, nowymi i ciekawymi, takimi jak Dzień Psa, Halloween i wiele innych.

CENA: . ZŁ
WIERSZE DLA DZIECI NA KAŻDĄ OKAZJĘ

Wiersze dla dzieci na każdą okazję to fantastyczna książeczka zawierająca wiele
utworów związanych tematycznie z różnymi świętami. Nie tylko tymi
najbardziej znanymi jak Boże Narodzenie, Dzień Matki czy Dzień Dziecka, ale
również z takimi jak Dzień Listonosza, Dzień Sąsiada, Dzień Praw Zwierząt czy
Dzień Nauczyciela.

CENA: . ZŁ
SŁOWNIK DLA DZIECI ANGIELSKO POLSKI + CD

Mądry świerszcz Max, urocza kotka Pat, rozbrykany tygrys Ted i reszta wesołej
gromadki zapraszają wszystkie maluchy do nauki języka angielskiego! Mały
Czytelnik znajdzie w naszym Słowniku ponad 1000 słów i zwrotów opatrzonych
zapisem fonetycznym i polskim tłumaczeniem. Dodatkowo pod każdym hasłem
zamieszczono zabawną ilustrację i przykład użycia wyrażenia w zdaniu.

CENA: . . ZŁ
ALFABECIAKI WESOŁA RODZINKA OD A DO Z

Jeśli chcesz zabawę zacząć z literkami, Poznaj się z naszymi Alfabeciakami. Tu każda
literka sama się przedstawi, Opowie o sobie, może Cię rozbawi. Znajdź w wierszach
wyrazy na daną literkę, Wiedz, że możliwości masz naprawdę wielkie! Możesz też
sam z liter składać różne słowa, Potem je zapisać i sprawa gotowa!
Zapamiętuj słówka, baw się wyrazami, Przygodę czas zacząć, więc zacznij ją z nami!

CENA: . ZŁCYFERKOWO KRAINA WESOŁYCH CYFEREK

Nauka cyferek jest świetną zabawą. Ruszaj z nami w podróż długą i
ciekawą. Bądź mistrzem rachunków, jedź do Cyferkowa! Przeczytaj
książeczką... i sprawa gotowa! Cyferki w wierszykach stoją jak w kolejce,
Większą cyfrę znajdziesz po mniejszej cyferce. Zostań razem z nami choć
na krótką chwilę, Wiedz, że w Cyferkowie czas upłynie mile!

CENA: . ZŁ

NASZYCH KSIĄŻEK NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ W TWOIM DOMU!
Wydawnictwo MARTEL Sp. z o.o. - ul. Godebskiego 21, 62-800 Kalisz
NIP 618-20-75-112 | REGON 300749881 | KRS 0000537552
tel. 62 753 66 83 wew. 22, 26 | [email protected]
www.wydawnictwomartel.pl


Click to View FlipBook Version