The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by B&R, 2018-08-03 09:26:32

MD Aux

á


Š


444ǽ&1,!"0&$+ǽ-)
!"0&$+ ! ĺ0( Ȓ ǚǕǛ ǛǕǚ ǗǕǕ Ȣ &2/,ȯ&1,!"0&$+ǽ-)

KOMINKI
TWORZONE
Z PASJĄ
BIOPASJA powstała w 2009 roku w odpowiedzi na wspólne
marzenie ludzi ją tworzących, by zawodowo robić to, co sprawia
przyjemność i fascynuje. Z połączenia zaangażowania i wiedzy
udało nam się zbudować markę, która teraz może spełniać Wasze
marzenia o unikalnych i ponadczasowych produktach.


Zajmujemy się kreowaniem, projektowaniem oraz produkcją
biokominków, tworzonych z myślą o najbardziej wyszukanych
potrzebach naszych klientów. Dla nas każde zamówienie jest
wyjątkowe, bo z każdym wiąże się inna historia. To właśnie to
unikalne podejście pozwala nam spełnić oczekiwania zarówno
klientów indywidualnych, jak i hoteli, restauracji czy dużych firm.


Naszym nadrzędnym celem jest tworzenie jak najbardziej
Każdy projekt jest indywidualnie
doskonałych produktów, w pełni bezpiecznych i zapewniających
przygotowany przez technologa
i dopracowany w każdym calu. wieloletni komfort ich użytkowania. Nigdy nie idziemy na skróty.
W trosce o najwyższą jakość, proces Szukamy idealnych rozwiązań, pięknych linii oraz odpowiednich
jego powstawania kontrolujemy technologii produkcji tak długo, aż spełnią nasze wymagania. To
na każdym etapie produkcji. Dzięki bezkompromisowe podejście do każdego projektu sprawia, że nasze
temu gwarantujemy bezpieczeństwo kominki dopracowane są w każdym calu, a my jesteśmy pewni, że
w czasie jego wieloletniego użytkowania. produkt, który otrzymacie jest najwyższej jakości.

KOMINKI
TWORZONE
Z PASJĄ
BIOPASJA powstała w 2009 roku w odpowiedzi na wspólne
marzenie ludzi ją tworzących, by zawodowo robić to, co sprawia
przyjemność i fascynuje. Z połączenia zaangażowania i wiedzy
udało nam się zbudować markę, która teraz może spełniać Wasze
marzenia o unikalnych i ponadczasowych produktach.


Zajmujemy się kreowaniem, projektowaniem oraz produkcją
biokominków, tworzonych z myślą o najbardziej wyszukanych
potrzebach naszych klientów. Dla nas każde zamówienie jest
wyjątkowe, bo z każdym wiąże się inna historia. To właśnie to
unikalne podejście pozwala nam spełnić oczekiwania zarówno
klientów indywidualnych, jak i hoteli, restauracji czy dużych firm.


Naszym nadrzędnym celem jest tworzenie jak najbardziej
Każdy projekt jest indywidualnie
doskonałych produktów, w pełni bezpiecznych i zapewniających
przygotowany przez technologa
i dopracowany w każdym calu. wieloletni komfort ich użytkowania. Nigdy nie idziemy na skróty.
W trosce o najwyższą jakość, proces Szukamy idealnych rozwiązań, pięknych linii oraz odpowiednich
jego powstawania kontrolujemy technologii produkcji tak długo, aż spełnią nasze wymagania. To
na każdym etapie produkcji. Dzięki bezkompromisowe podejście do każdego projektu sprawia, że nasze
temu gwarantujemy bezpieczeństwo kominki dopracowane są w każdym calu, a my jesteśmy pewni, że
w czasie jego wieloletniego użytkowania. produkt, który otrzymacie jest najwyższej jakości.

KOMINEKTULIP®
Flower power not for everyone
BIOPASJA
TULIP®, dzięki idealnemu połączeniu subtelnych linii
nawiązujących do kształtu kwiatowego kielicha ze zdecydowaną TO NIE TYLKO
i nietypową bryłą, będzie harmonijnie komponował się z każdym KOMINKI
wnętrzem i spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagąjacych
klientów. Oryginalny design produktu z pewnością wyróżnia się na
tle innych kominków dostępnych na runku. Palniki ARTFLAME
od 400 do 1200mm
TULIP® stndarowo dostępny jest w 3 wariantach kolorytycznyh
Tak jak i reszta naszych wdrożonych
- białym, czerwonym i czarnym, z 4 wariantami wykończenia stali,
i zarejestrowanych innowacji palnik ARTFLAME
która stanowu podstawę kominka. Realizowany jest na zlecenie i
również posiada wzór przemysłowy.
produkowany jest ręcznie z najwyższej jakości materiałow. Pozwla
W palnikach ARTFLAME rekomendyjemy użycie
to na indywidualne podejście do każdego zamówienia - dobrór
bioetanou do kominków BIOPASJA.
koloru, faktury obudowy oraz wielkości.
Uchwyty do szyb ekranowych
Jako jedyni udostępniamy uchwyty do szyb
ekranowych, w trzech wersjach - łamanej,
uniwersjalnej i stałej - tak, aby były idealnie
dopasowane do Twojego kominka - dokładnie
takiego jaki sobie wymarzysz!

Wkłady do kominków
na indywidualne zamówienie
dla nas nie ma słowa „niemozliwe”.


SHOWROOM
Bartycka 24/26, pawilon 90
00-716 Warszawa, Poland
tel. +48 22 559 11 87
TULIP® INFORMACJE TECHNICZNE
wymiary: 1500 mm / 400 mm / 270 mm fax + 48 22 559 10 83
materiały: stal nierdzewna / szkło hartowane / MDF [email protected]
wydajność cieplna: 3,6/7,2kw / czas palenia: do 6 godzin
pojemność palnika Artflame: 0,5 - 4 l*
Wszystkie nasze
produkty zobaczysz na
Więcej informacji na WWW:

KOMINEKTULIP®
Flower power not for everyone
BIOPASJA
TULIP®, dzięki idealnemu połączeniu subtelnych linii
nawiązujących do kształtu kwiatowego kielicha ze zdecydowaną TO NIE TYLKO
i nietypową bryłą, będzie harmonijnie komponował się z każdym KOMINKI
wnętrzem i spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagąjacych
klientów. Oryginalny design produktu z pewnością wyróżnia się na
tle innych kominków dostępnych na runku. Palniki ARTFLAME
od 400 do 1200mm
TULIP® stndarowo dostępny jest w 3 wariantach kolorytycznyh
Tak jak i reszta naszych wdrożonych
- białym, czerwonym i czarnym, z 4 wariantami wykończenia stali,
i zarejestrowanych innowacji palnik ARTFLAME
która stanowu podstawę kominka. Realizowany jest na zlecenie i
również posiada wzór przemysłowy.
produkowany jest ręcznie z najwyższej jakości materiałow. Pozwla
W palnikach ARTFLAME rekomendyjemy użycie
to na indywidualne podejście do każdego zamówienia - dobrór
bioetanou do kominków BIOPASJA.
koloru, faktury obudowy oraz wielkości.
Uchwyty do szyb ekranowych
Jako jedyni udostępniamy uchwyty do szyb
ekranowych, w trzech wersjach - łamanej,
uniwersjalnej i stałej - tak, aby były idealnie
dopasowane do Twojego kominka - dokładnie
takiego jaki sobie wymarzysz!

Wkłady do kominków
na indywidualne zamówienie
dla nas nie ma słowa „niemozliwe”.


SHOWROOM
Bartycka 24/26, pawilon 90
00-716 Warszawa, Poland
tel. +48 22 559 11 87
TULIP® INFORMACJE TECHNICZNE
wymiary: 1500 mm / 400 mm / 270 mm fax + 48 22 559 10 83
materiały: stal nierdzewna / szkło hartowane / MDF [email protected]
wydajność cieplna: 3,6/7,2kw / czas palenia: do 6 godzin
pojemność palnika Artflame: 0,5 - 4 l*
Wszystkie nasze
produkty zobaczysz na
Więcej informacji na WWW:

0$18)$.785$


/,67(:
35=<32'Ă2*2:<&+


$'25( '(&25 ş 0$18)$.785$ /,67(: 0')$'25( '(&25 &(&+8-( 1,( 7</.2 1$-:<ļ6=$ -$.2ěÇ , :<62.,( 67$1'$5'< $/( 7$.ļ( &+ÙÇ
:<75:$Ă2ěÇ , 3$6-$ '2 7:25=(1,$ /,67(: 35=<32'Ă2*2:<&+ = 0') Ç:,(5Ç:$Ă.”: /,67(:

/(' &=< 3$1(/, :<*Ă86=$-Å&<&+ =$ .$ļ'<0 5$=(0 '2.Ă$'$0< :6=(/.,&+ 67$5$Ą
, &+&,(/,%<ě0< $%< 3$Ą67:2 7$.ļ( '2ĂÅ&=$/, '2 *521$ 7<&+ .7”5=< 2%'$5=</, 1$6
6:2,0 =$8)$1,(0 , :<%5$/, /,67:< = 0$18)$.785< $'25( '(&25

7(/ _ %,852#$'25( '(&25 3/
*2'=,1< 27:$5&,$ 321 ş 37 ş _ 6% ş
::: $'25( '(&25 3/

/,67:< 35=<32'Ă2*2:(/,67:< 35=<32'Ă2*2:( :<.21<:$1( 5Ù&=1,(
=( =1$.,(0 -$.2ě&, , 1,(=$:2'12ě&, +20(
=21( 32.5<7( ,=2/$17(0 )$5%Å 32'.Ă$'2:Å

, /$.,(52:$1( : .2/25=( 5$/ :


:


:$2('&5
'5 (2
3
/

/,67:< /('

: 1$6=(- 2)(5&,( =1$-'Å 3$Ą67:2 5”:1,(ļ
/,67:< /(' :<7:$5=$1( 6Å =*2'1,( =
=$&+2:$1,(0 1$6=<&+ 67$1'$5'”: -$.2ě&,

352'8.7< '267Ù31( 6Å : .,/.8 :$5,$17$&+
.2/25<67<&=1<&+ '<63218-(0< %$5:Å

&=(5:21Å 1,(%,(6.Å 25$= %,$ĂÅ ::


:$2('&5
'5 (2
3
/

3$1(/( :<*Ă86=$-Å&(ě&,(11( 3$1(/( :<*Ă86=$-Å&( :<.21$1( 6Å
= :<62.,(- -$.2ě&, 0') 0$/2:$1( = 35=2'8 -$.

,
, 1$ &=7(5(&+ .5 1$ &=7(5(&+ .5$:Ù'=,$&+ %2&=1<&+ 2)(58-(0<
3$Ą67:8 352'8.7 /$.,(52:$1< 1$ :<62.,
32Ă<6. 3”Ă0$7 0$7 %Å'ĺ 35=<*272:$1( '2

0$/2:$1,$ '267Ù31( 6Å 7$.ļ( 3$1(/( = 3Ă<7<
2*1,22'3251(- , :,/*2&,22'3251(-
=$/(7< ě&,(11<&+ 3$1(/, :<*Ă86=$-Å&<&+ 72

ũ :<&,6=$-Å :1Ù75=(

ũ 2',=2/2:8-Å 1$6=( 320,(6=&=(1,( 2' ,11<&+
ũ 2',=2/2:8-Å 320,(6=&=(1,( 2' +$Ă$6”:
'ĺ:,Ù.”: , 6=80”:

ũ 32'126=Å -$.2ěÇ , 8$75$.&<-1,$-Å :1Ù75=(

Ç:,(5Ç:$Ă.,


Ç:,(5Ç:$Ă(. 0') .7”5< 02ļ(0< 3$Ą67:8
=$3523212:$Ç '26.21$/( 1$'$-( 6,Ù '2
:<.2Ą&=(1,$ (/(0(17”: 13 32' 2.1(0

%$/.212:<0
:
:


:$2('&5
'5 (2
3
/

szk lane wnętr za

Kabiny


Drzwi
Nadruk cyfrowy,
200 wzorów + projekty indywidualne Lustra
Grawer


Drzwi przesuwne

System Automove, cichy domykDaszki

Przeszklenia


BalustradyKlejenie UV
w w w .glasimo .pl

www.glasimo.pl

Kabiny prysznicowe


budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznejwalk-in skrzydłowe wnękowe harmonijka gięte
Nadruk cyfrowy Powłoka Timeless
200 wzorów + projekty indywidualne Ułatwia czyszczenie szkła
Wysokość ponad standard Okucia ze stali nierdzewnej
< 2200 mm 10 lat gwarancji

www.glasimo.pl

Drzwi


budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznejstandard system up&down system przesuwny system przesuwny
na relingu na szynie


Nadruk cyfrowy Grawerowanie
200 wzorów + projekty indywidualne 20 wzorów + projekty indywidualne
System Automove Samozamykacz
Cichy domyk Automatyczne zamykanie

www.glasimo.pl

Przeszklenia


budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznejProsty Typu L Typu C Zamknięty
Nadruk cyfrowy Możliwości technologiczne
200 wzorów + projekty indywidualne Drzwi portalowe
Gabaryt Bezpieczeństwo
Przeszklenia wielkogabarytowe Szkło hartowane

www.glasimo.pl


Balustrady

budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej
Francuska Pozioma w profilu Pozioma na rotulach Pozioma na słupkach
Nadruk cyfrowy Możliwości technologiczne
200 wzorów + projekty indywidualne Szkło gięte
Szkło malowane Bezpieczeństwo
Sitodruk farbami ceramicznymi Szkło laminowane, hartowane


Kolory pokazane na ulotce mają jedynie charakter orientacyjny. Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
Data wydania: luty 2017

www.colorimo.eu

Szkło lakierowane


4 kolekcje szkła lakierowanego

kolekcja standard kolekcja sati kolekcja ornament kolekcja hexi

szkło lakierowane szkło lakierowane szkło lakierowane szkło lakierowane
o wysokim połysku matowe z teksturą trójwymiarowe

Farby ekologiczne Nadruk cyfrowy
35 kolorów 200 wzorów + projekty indywidualne
Innowacyjny materiał Zastosowanie
Trwałość i solidność Architektura wnętrz i przemysł meblarski


Click to View FlipBook Version