The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by julianahjimin80, 2019-01-23 07:54:28

BUKU PENGURUSAN PUSAT SUMBER AL BIRUNI BOMBALAI

PANDUAN UNTUK TAHUN 2019

Keywords: PSS,PUSAT SUMBER,BOMBALAI,PSS AL-BIRUNI

ISI KANDUNGAN

PERKARA HALAMAN

BAHAGIAN A : PELAN PEMBANGUNAN PUSAT SUMBER 2016 - 2020 2 -8

BAHAGIAN B : IMPLIKASI KEWANGAN PSS : PELAN PUSAT SUMBER & 8 - 24
GERAKAN TABIAT MEMBACA 2018
25 - 32
BAHAGIAN C : PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS)
25
JADUAL PENGGUNAAN PSS 2019 26
JADUAL WAKTU GPM 27
CARTA GANT PSS 2019 28
TAKWIM TAHUNAN PSS 2019 31
CARTA ORGANISASI INDUK PSS 2019 32
AHLI JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH 2019
33 -37
BAHAGIAN D : PENGAWAS PUSAT SUMBER
34
AHLI JAWATANKUASA PENGAWAS PUSAT SUMBER 2019 35
SENARAI PUSTAKAWAN DAN PUSTAKAWATI 2019 37
JADUAL BERTUGAS PENGAWAS PUSAT SUMBER 2019
38- 43
BAHAGIAN E : PENGURUSAN NILAM
39
CARTA ORGANISASI NILAM / GERAKAN TABIAT MEMBACA 2019 40
JADUAL PROGRAM NILAM TAHUN 2019 41 -42
PANDUAN PENGURUSAN NILAM SEKOLAH 2019 43
PROGRAM SEMAI PANITIA BAHASA INGGERIS 44
PROGRAM SEMAI PANITIA BAHASA MALAYSIA 45 - 50
SENARAI RAKAN PEMBACA JANUARI 2018
51-57
PELAPORAN NILAM 1 JAN 2018(DIS 2017)

1

2

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI

Isu Strategik Matlamat Objektif Petunjuk TOV 2016 Sa
Strategik Prestasi Utama 2017

(KPI)

1.Prestasi dan Meningkatka Memastikan Peratus 81% 82% 84%
Pengurusan n prasarana PSS berfungsi penggunaan
Pusat Sumber untuk dan PSS mengikut
masih boleh kemudahan beroperasi enrolmen
ditingkatkan guru dan dengan guru dan
bagi murid. jayanya. murid
mengekalkan
iq-PSS/ SSQS @
pada tahap 5
bintang. Peratus
pencapaian
SSQS

asaran 2020 Inisiatif / Strategi Pegawai
2018 2019 Bertanggung-

jawab

1. Menempatkan WIFI khas untuk PSS untuk Penyelaras PSS
penyelennggaraan automasi dan kemudahan
86% 88% 90% pengunjung.

2. Elemen-elemen asas penilaian dipenuhi. Pentadbir.
contohnya prasarana dan capaian maklumat
yang mudah diakses.

3. Mewujudkan Kemudahan Pembelajaran Jawatan kuasa
Abad ke-21 kerja PSS

3

Isu Strategik Matlamat Objektif Petunjuk TOV 2016 Sa
Strategik Prestasi Utama 2017

(KPI)

2. Meningkatka Memastikan Tahap purata 85 86 87
Meningkatkan n minat semua murid keseluruhan
pencapaian membaca mencapai bacaan murid
murid dalam semua murid. elemen PAJSK mencapai 90
pingat nilam Nilam buah buku.
jauhari. sekurang-
kurangnya
pada skala 6.

asaran 2020 Inisiatif / Strategi Pegawai
2018 2019 Bertanggung-

jawab

1. Menyediakan pelbagai ganjaran sebagai Penyelaras PSS

88 89 pulangan kepada pembaca terbanyak tahunan.
90

2. Taklimat Nilam dilaksanakan memastikan Guru Nilam
semua murid dan warga guru memahami
matlamat program Nilam.

3. Promosi bacaan yang berterusan oleh pihak Guru BM/BI
PSS.

4

BIL ISU MASALAH PELAN STRATEGI
PUSAT SUMBER S

TAHUN 2

MATLAM

1. Memperluaskan Bahan bacaan yang ada Meningkatkan tahap

prasarana untuk di pusat sumber terhad semua guru dan mur

pelbagai kemudahan kepada keperluan pelajar

guru dan murid. sahaja.

2. Mengekalkan SSQS Penyediaan Wifi sendiri 1. Memastikan

pada Tahap 5 untuk pusat sumber bagi automasi PSS
Bintang. menjamin kelancaran sepenuhnya p
masa.

semua urusan 2. Semua buku te

pengautomasian PSS, dan dibarko
frog-vle dan i-nilam. memudahkan
peminjaman bah

3. Pengisian i-nilam

menepati tempo

ditetapkan.

3. Program peningkatan Strategi mengekalkan 1. Meningkatkan

pencapaian UPSR Prestasi UPSR Sekolah. UPSR dengan
Sekolah. sekolah berhamp

IMPLIKASI KEWANGAN PSS : PETUNJUK PRESTASI PELAN GE
SUMBER

IK DAN TAKTIKAL STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN
S.K BOMBALAI (M)
2016-2020

MAT

p pembacaan 1. Guru diberi kemudahan 1. Peminjaman bahan oleh guru-

rid. pinjaman dan kad ahli percuma. guru mencapai 60% daripada

2. Membuat pinjaman pukal jumlah enrolmen.

daripada Perpustakaan Negeri 2. Analisis penggunaan PSS

Sabah. mencapai 70% daripada jumlah

(Perpustakaan Bergerak) enrolmen guru.

3. Tahap penggunaan LCD oleh

3. Membuka pinjaman bahan audio guru mencapai 50%.

dan digital buat guru-guru.

sistem 1. Menyediakan sebuah roter 1. Pelaporan IQ PSS sekolah

S berfungsi internet khas untuk PSS. mencapai 5 bintang.

pada setiap 2. Kaunter peminjaman dan 2. Pegisian data i-nilam pada

pemulangan dibuka setiap hari. tahap 50% mencapai tahap

elah diproses nilam jauhari.

od untuk

proses

han.

m setiap bulan

oh masa yang

pencapaian 1. Mengadakan program Rakan 1. Pencapaian prestasi UPSR

kerjasama Sebaya (SOBA)/motivasi UPSR meningkat.

piran. bersama sekolah berhampiran.

2. Menyediakan bahan-bahan

rujukan dan soalan-soalan

daripada media massa.

ERAKAN TABIAT MEMBACA S.K (M) BOMBALAI TAHUN 2019

KEWANGAN PSS

5

PCG PIB

Peruntukan : RM5064.00 Kutipan w
Boleh belanja 90% : RM4557.60 Tahun 1 - Tahun

Tahun 1 : RM

BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB

Memastikan semua 1. Guru BM / BI
2. Guru NILAM
1. Pelancaran Nilam murid terlibat 3. Guru Penyelaras Pusat
dan Semai dalam program
Sumber(GPM)
nilam 4. Guru kelas

Memperkenalkan 1. Penyelaras Tahun 1
2. Transisi Tahun Satu PSS dan galak guna 2. Guru Kelas Tahun 1

perkhidmatan PSS. 3. GPM

3. Program Keceriaan/ Meningkatkan 1. Ketua Penyelaras PSS.
Bilik Pembelajaran penggunaan Pusat 2. Guru Pusat Sumber

Abad ke-21 Sumber. 3. Ketua-ketua panatia.

Membantu 1. Penyelaras Program

Program Sokongan memingkatkan UPSR/Tahun 6

4. Sebaya(SOBA)/Moti motivasi dan 2. Penyelaras Kaunseling

vasi Tahun 6 keyakinan murid 3. Penyelaras PSS.

dalam UPSR 4. Semua panitia

BG YURAN KHAS

wang yuran Keseluruhan : RM1449.00
6 : RM 5/ murid PSS : RM483.00
M 6 / murid

TEMPOH KOS/ TOV ETR Indikator
SUMBER Pencapaian

Purata bacaan

tahunan

mencapai 35 Berdasarkan

Jan – Okt RM5 / unit buku per murid. bilangan buku
(PIBG) Manakala purata yang dibaca oleh

terkumpul semua murid.

adalah 84 buku

per murid.

Kehadiran murid Merujuk Buku
mencapai 80% Rekod
Jan - semasa transisi
dijalankan di Penggunaan PSS
Murid
PSS.

Jan – Wang runcit Penggunaan PSS Rekod
November PSS/ mencapai 60% penggunaan PSS
meliputi pnp dan
sumbangan mesyuarat dan dan jumlah
jumlah bahan bahan bercetak

bercetak dalam PSS.

April/Mei PIBG Semua calon Berdasarkan
UPSR terlibat. jumlah kehadiran

murid-murid
Tahun 6.

6

Kursus Kepimpinan

dan Watika Meningkatkan 1. Penyelaras PSS

5. Perlantikan kualiti pengurusan 2. Unit Disiplin
Pengawas dan pentadbiran 3. Penyelaras Kaunseling

PSS/Akses dan Unit PSS 4. Penyelaras Akses

Lain

6. Mewujudkan sudut Menerapkan tabiat 1. Guru kelas
bacaan dalam bilik suka membaca dan 2. Penyelaras Pusat

darjah meningkatkan Sumber
disiplin murid. 3. Guru Pusat Sumber

Bombalai Meningkatkan 1. Penyelaras PSS
2. Guru Media
7. Broadcasting kemahiran 3. Semua Panitia
(Radio On Air) komunikasi Bahasa-
Bahasa
-Lawatan ke RTM khasnya BI (BM/BI/BA)
4. Kumpulan ROA
sekolah

1. Guru kelas

8. Bulan Merdeka Memupuk 2. Penyelaras Pusat
Bulan Bahasa nasionalisme Sumber
dikalangan pelajar
3. Panitia Sejarah

4. Kelab Rukun Negara

Pembinaan Video 1. Guru ICT/P.Bestari

Korporat/ Filem Mengetengahkan 2. Penyelaras Pusat

Pendek& guru-guru yanng Sumber

9. pembinaan 7 site berbakat untuk 3. Penyelaras Frog-vle

frog-VLE dipertandingkan di 4. Juru Teknik/G.Akses

(Karnival peringkat daerah. 5. Guru-guru yang

Pembestarian) berminat

7/8 SUWA 80% pengawas Buku bertugas
Februari PSS : RM150 dapat pengawas
direkodkan.
melaksanakan Berdasarkan
tanggungjawab jumlah kelas
dengan dedikasi. yang

80% Kelas telah mewujudkan
sudut bacaan
Ogos - mewujudkan
sudut membaca Program berjalan
seperti
dalam kelas.
dirancang.
Februari- RM200
Ogos PCG Menghasilkan 1
video dan 7 site
1 Ogos-17 RM Program
Sept 483.00 berjalan seperti frog-VLE
(Yuran Khas)
dirancang. 7
PCG Setiap
Panitia

Sejarah : RM100
BI : RM100
PSV : RM100
MZ : RM100

Menghasilkan

Jan-April - satu video
korporat dan 4

site frog-VLE

i. Bulan Membaca, 1. Penyelaras Pusat
Sumber
10. ii.10 Minutes Read Menerapkan minat
together suka membaca. 2. Guru-guru
3. Guru Nilam
iii.& KM1M 4. Semua panitia

Mempelbagaikan Menarik minat Guru Pusat Sumber
11. koleksi bahan pelbagai lapisan

bercetak/digital pembaca

Memotivasikan 1.Guru GPM
3. Guru UBK
12. Apresiasi PSS dan kepimpinan para 4. Guru Disiplin
Anugerah Nilam pengawas/ 5. Guru P. Akses

anugerah pembaca 1. Penyelaras PSS
1. Guru PSS
terbanyak tahunan

Meningkatkan

Pengunjung jumlah pengunjung

13. Bertuah ke PSS

Galak guna PSS -Pengunjung

bertuah

April - 80% murid Berdasarkan
terlibat dalam bilangan

aktiviti kehadiran kelas
sepanjang

bulan/program

Jan-Okt RM3190.32 Menggunakan
kesemua 70%
peruntukan PCG
untuk pembelian
buku/bahan

Nov RM500 Berdasarkan
perlaksanaan

Februari- - Jumlah
Julai (sumbangan pengunjung
pembekal) mencapai :
Murid -90%
Guru – 75%

8

Nama Projek 1 PELAN O
Objektif GERAKAN TABI
Tempoh
Kumpulan sasaran Program Nilam Ditambah Baik dan Semai
Guru Terlibat
Memastikan semua murid terlibat dalam program nil
Proses Kerja
Jan – Nov
Kekangan
Semua murid dan guru

1. Cikgu Julianah Jimin
2. Pn. Sumarni Kadiran
3. Mohd. Rozainizam b. Husni
4. Semua guru bahasa Melayu dan Inggeris
1. Mesyuarat AJK NILAM

1.1 Bengkel / Taklimat Nilam
1.2 Penyediaan Jadual Nilam
1.3 Perlaksanaan
1.4 Pengumpulan data nilam dan penentuan pem
2. Perlaksanaan
2.1 Aktiviti Semai waktu :awal pagi bermula jam
1. Masa yang terhad untuk murid membaca da
2. Murid kelas lemah kurang minat membaca b

OPERASI 1
IAT MEMBACA

lam dan semai.

menang resensi buku terbanyak.

m 7.00pagi hingga 7.15 pagi sebelum masuk kelas 7.20 pagi
an merekodkan hasil bacaan
banyak buku.

9

Pemantauan Ketua Penyelaras memastikan aktiviti berjalan selara
Penilaian
Berdasarkan bilangan bacaan semua murid bagi Sept
Penambahbaikan murid membaca 89 buah buku sehingga tahun 2017.
standard kebangsaan.

Nilam hendaklah dilaksanakan mengikut jadual. Bole

Nama Projek 2 PELAN O
Objektif GERAKAN TABI
Tempoh
Kumpulan sasaran Program Transisi Tahun Satu 2019
Guru Terlibat
Memperkenalkan PSS dan perkhidmatan yang
Proses Kerja
Jan

Semua murid Tahun 1 pada Januari 2019

1. Cikgu Julianah Jimin
2. Cikgu Roslan Balama
3. Cikgu Normanita Osman
4. Cikgu Anni Wellun
5. Semua guru Tahun 1

1.1 Mendapatkan Kertas Cadangan daripa

as dengan perancangan.
tember tahun 2017 mencatat 26 buah buku permurid dan secara purata setiap
. Iaitu melepasi sasaran bacaan tahunan 20 buah buku per murid mengikut

eh laksanakan di kelas dengan membuat pinjaman pukal.

OPERASI 2
IAT MEMBACA

g disediakan untuk semua murid.

ada GBK

10

Kekangan 1.2 Menyediakan persembahan seperti LC
Pemantauan 1.3 Menyampaikan taklimat mengenai PS
Penilaian 3. Kekurangan sumber kewangan untuk
Penambahbaikan 4. Kesuntukkan masa bekerja.
Pemantuan dilakukan oleh Guru Besar/ Penolo
Nama Projek 3 belangsung selaras dengan perancangan.
Objektif Borang penilaian akan diedarkan untuk diisi ol
Tempoh murid.
Kumpulan sasaran Menyediakan tag nama murid yang mengikuti
Guru Terlibat
PELAN O
GERAKAN TABI

Program Keceriaan PSS 5 Bintang / promosi- P
Menarik minat golongan murid dan guru deng
Jan - Nov
Semua warga sekolah

1. Cikgu Julianah Jimin
2. Cikgu Roslan Balama

CD dan sebagainya.
SS kepada semua murid Tahun 1.
kos barang keceriaan.
ong Kanan / Ketua Pegawai Pusat Kegiatan Guru bagi memastikan perlaksanaan
leh pemantau bagi memastikan keberkesananpenyampaian info kepada murid-
i Program Transisi.
OPERASI 3
IAT MEMBACA
Penyediaan Bilik Pembelajaran Abad ke-21
gan penyediaan pembelajaran abad 21

11

Proses Kerja 3. Cikgu Normanita Osman
4. Cikgu Anni Wellun
Kekangan 5. Semua panitia / Penyelaras Pembelaja
Pemantauan
Penilaian 1.4 Penyediaan Kertas Cadangan
Penambahbaikan 1.5 Permohonan nota minta dan kelulusa
1.6 Menerima bekalan bahan keceriaan d
1.7 Pelantikan ahlijawatankuasa kerja
1.8 Memohon kerjasama ibubapa yang be

Kenalpasti kelemahan PSS
Kenalpasti penambahbaikan yang perlu m

1. Kekurangan sumber kewangan untuk
2. Kesuntukkan masa bekerja.

Pemantuan dilakukan oleh Guru Besar/ Penolo
belangsung selaras dengan perancangan.

Borang penilaian akan diedarkan untuk diisi ol
telah diwujudkan./ Merujuk Buku Rekod Peng

Mengadakan gotong royong keceriaan bagi me

aran Abad 21
an
dan peralatan
erkemahiran
mengikut kriteria penilaian PSS.

kos barang keceriaan.
ong Kanan / Ketua Pegawai Pusat Kegiatan Guru bagi memastikan perlaksanaan
leh pemantau bagi memastikan keberkesanan fungsi PSS dan prasarana yang
ggunaan.
mengurangkan kos pembiayaan Bilik Abad ke-21.

12

Nama Projek 4 PELAN O
Objektif GERAKAN TABI
Tempoh
Kumpulan sasaran Program Sokongan Sebaya SOBA/ Motivasi Tah
Guru Terlibat
Membantu memotivasikan calon-calon UPSR

1 atau 2 hari ( Mei)

Semua murid Tahun 6

1. Cikgu Arman Amboalang
2. Cikgu Julianah Jimin
3. Cikgu Hasliza binti Hamid
4. Cikgu Norfadhilah
5. Cikgu Roslan Balama
6. Cikgu Anni Wellun
7. Semua panitia

1. Perbincangan peringkat sekolah dan sebu
2. Mesyuarat peringkat sekolah untuk perlan
3. Persiapan program
4. Perlaksanaan.
5. Pelaporan dan Mesyuarat Posmortem.

Perlaksanaan:
1.Ketibaan Peserta

OPERASI4
IAT MEMBACA

ahun 6

uah sekolah berhampiran yang terpilih.
ntikan AJK dan fasilitator.

13

Kekangan 2. Ice Breaking dan pembahagian kumpulan.
Pemantauan 3.Aktiviti bermula
4.Majlis penangguhan dan penyampaian hadia
Penambahbaikan
Masa dan sumber kewangan yang terhad.

Pemantuan dilakukan oleh Guru Besar/ Penolo
dirancang.

Libatkan guru-guru subjek Tahun 6 dan sekola

PELAN O
GERAKAN TABI

Nama Projek 5 Kursus Kepimpinan dan Watikah Perlantikan Pengaw
Objektif
Tempoh Memastikan semua pengawas PSS yang baharu dilan
Kumpulan sasaran
Guru Terlibat 7 Februari 2019

Semua murid

1. Cikgu Julianah Jimin
2. Cikgu Roslan Balama
3. Cikgu Arman Amboalang
4. Cikgu Haliza bin Hamid

ah.
ong Kanan. Penyelaras program memastikan aktiviti program berjalan seperti
ah yang berhampiran.
OPERASI 5
IAT MEMBACA
was PSS
ntik mampu melaksanakan tugas mereka.

14

Proses Kerja 1. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja
1.1 Taklimat Pengawas mengenai peranan dan t
Kekangan 1.2 Penyusunan buku mengikut kelas
Pemantauan 1.3 Pemprosesan bahan buku
Penilaian 1.4 Penyediaan fail nilam individu
Penambahbaikan 1.5 Pengurusan Ruangan Sirkulasi

Masa yang terhad untuk melaksanakan program

Ketua Penyelaras memastikan aktiviti berjalan selara

Rekod bertugas pengawas PSS sentiasa direkodkan d

Menganugerahkan pengawas PSS yang dedikasi dan a

Nama Projek 6 PELAN O
GERAKAN TABI

Pembinaan Video korprat dan 7 site frog-VLE

tanggungjawab

as dengan perancangan.
dan dikemaskini
amanah.

OPERASI 6
IAT MEMBACA

15

Objektif Menghasilkan video korprat sekolah dan mencapai sa
Tempoh
Kumpulan sasaran Jan-Mac
Guru Terlibat
Semua guru
Proses Kerja
1. Cikgu Rahim Larose
Kekangan 2. Cikgu Azlan Haris
Pemantauan 3. Cikgu Julianah Jimin
Penilaian 4. En. Jabalnur bin Pari
Penambahbaikan 1. Mesyuarat/Taklimat mengenai matlamat dan ob
2. Perancangan
3. Perbincangan dan pengumpulan bahan.
4. Perlaksanaan kerja
5. Proses mengedit dan memurnikan
6. Tayangan dan komen
7. Pemurniaan untuk hasil terakhir
Tahap kemahiran berkaitan penggunaan perisian frog

Admin Frog-vle akan memantau setiap perkembanga

Berdasarkan kualiti site yang dihasilkan.

Menghadiri bengkel dan mewujudkan kolaborasi ant

asaran tahunan 7 site frog-VLE perlu dihasilkan.

bjektif program

g-vle dan penyediaan video yang masih lemah.
an site yang dihasilkan.
tara semua guru untuk hasil yang terbaik.

16

PELAN O
GERAKAN TABI

Nama Projek 7 Radio On Air / Lawatan ke RTM
Objektif
Tempoh Meningkatkan kemenjadian murid melalui perkemba
Kumpulan sasaran
Guru Terlibat Februari – Ogos

Proses Kerja Semua murid Rakan Pembaca (murid yang sudah me

Kekangan 1. Jawatankuasa kerja PSS.
Pemantauan 2. Guru Media
Penilaian 3. Guru Perpustakaan
Penambahbaikan 1. Pembinaan Kertas Kerja dan penubuhan jawatan
2. Mesyuarat Persiapan jawatankuasa program.
3. Perlaksanaan program
4. Posmortem

1. Sumbangan kewangan yang terhad.

Ketua Penyelaras memastikan aktiviti berjalan selara

Berdasarkan kualiti dan kekerapan penyampaian radi

Lawatan ke RTM -melihat secara life pengurusan pen

OPERASI 7
IAT MEMBACA
angan kemahiran berbahasa.
encapai 100 buah buku bacaan)

nkuasa

as dengan perancangan.
io.
nyampaian info RTM, Suai kenal DJ Penyampai Radio.

17

PELAN O
GERAKAN TABI

Nama Projek 8 Bulan Merdeka
Objektif
Tempoh Memupuk semangat patriotisma dan perpaduan di k
Kumpulan sasaran
Guru Terlibat 1 Ogos – 17 September

Proses Kerja Semua murid

Kekangan 4. Jawatankuasa kerja PSS.
Pemantauan 5. Panatia Sejarah
Penilaian 6. Penasihat Kelab Rukun Negara.
Penambahbaikan 5. Pembinaan Kertas Kerja dan penubuhan jawatan
6. Mesyuarat Persiapan jawatankuasa program.
7. Perlaksanaan program
8. Posmortem

2. Sumbangan kewangan yang terhad.

Ketua Penyelaras memastikan aktiviti berjalan selara

Mewujudkan borang penilaian program.

Mewujudkan pelbagai aktiviti yang melibatkan organ

OPERASI8
IAT MEMBACA
kalangan pelajar.

nkuasa

as dengan perancangan.
nisasi/ masyarakat luar sekolah.

18

PELAN O
GERAKAN TABI

Nama Projek 9 Minggu Pusat Sumber & Pasca UPSR
Objektif
Mengisi masa semua murid-murid selepas mend
Tempoh menduduki UPSR.
Kumpulan sasaran
Guru Terlibat Oktober

Proses Kerja Semua murid

Kekangan 1. Cikgu Julianah Jimin
Pemantauan 2. Cikgu Roslan Balama
Penilaian 1. Penyediaan Kertas Kerja
Penambahbaikan 2. Memohon kebenaran dan peruntukan perlaksan
3. Mesyuarat persiapan.
4. Perlaksanaan
1. Masadan kewangan yang terhad untuk melaksan

Ketua Penyelaras memastikan aktiviti berjalan selara

Berdasarkan perlaksanaan program dan dokumentas

Mewujudkan anugerah pelajar sahsiah terbaik untuk

OPERASI 9
IAT MEMBACA

duduki pentaksiran akhir tahun dan juga murid-muridTahun 6 selepas

naan program.

nakan program
as dengan perancangan.
si pelaporan
k meningkatkan disiplin murid semasa program.

19

Nama Projek 10 PELAN OP
Objektif GERAKAN TABI
Tempoh
Kumpulan sasaran Minggu Pusat Sumber (Pasca UPSR)
Guru Terlibat
Mengenali PSS, menjana kewangan pusat sum
Proses Kerja
Oktober / November
Kekangan
Semua warga sekolah

1.Cikgu Julianah Jimin
2. Cikgu Roslan Balama
3. Cikgu Anni Wellun
4. Semua panitia
5. Semua guru kelas Tahun 6 - Hjh Normah

1. Perancangan
2. Meyuarat AJK
3. Persiapan
4. Perlaksanaan Program
5. Majlis Penangguhan dan penyampaia
6. Penyediaan laporan.
Peruntukan kewangan untuk pembelian hadia

PERASI 10
IAT MEMBACA
mber dan mencari bakat murid.

h Kamundri dan Cik Harima Sarakil

an hadiah.
ah.

20

Pemantauan Pemantuan dilakukan oleh Guru Besar/ Penolo
Penilaian belangsung selaras dengan perancangan.
Penambahbaikan Berdasarkan perlaksanaan program dan doku
Libatkan organisasi luar seperti Syarikat Pemb
Nama Projek 11
Objektif PELAN OP
Tempoh GERAKAN TABI
Kumpulan sasaran
Guru Terlibat Bulan Membaca / 10 Minutes Read Together /
Menerapkan tabiat suka membaca
Proses Kerja April
Semua warga sekolah

1.Cikgu Julianah Jimin
2. Cikgu Roslan Balama
3. Cikgu Sumarni Kadiran
4. Semua guru bahasa
5. Semua guru kelas
Taklimat Program

ong Kanan / Ketua Pegawai Pusat Kegiatan Guru bagi memastikan perlaksanaan
umentasi pelaporan.
bekal Buku dan sebagainya.
PERASI 11
IAT MEMBACA
/ Kem Membaca 1 Malaysia (KM1M)

21

Kekangan 5.1 Ucapan Guru Penyelaras PSS
Pemantauan 5.2 Penerangan tentang kriteria Penilaian
5.3 Pelantikan ahlijawatankuasa kerja
Penilaian
Penambahbaikan Kenalpasti Pengisian Program
5.4 Kenalpasti bidang kerja setiap AJK Ker
Nama Projek 12 5.5 Penyediaan bahan untuk setiap aktivi
Objektif
Tempoh Peruntukan kewangan untuk pembeli
Kumpulan sasaran
Pemantuan dilakukan oleh Guru Besar/ Penolo
belangsung selaras dengan perancangan.

Berdasarkan perlaksanaan program dan doku

Perlu lebih banyak bekas buku untuk pembaca

PELAN OP
GERAKAN TABI

Mempelbagaikan Koleksi Bahan Bacaan

Menerapkan tabiat suka membaca

Jan-Nov

Semua warga sekolah

n Pusat Sumber

rja.
iti dan hadiah untuk pemenang.
ian hadiah.
ong Kanan / Ketua Pegawai Pusat Kegiatan Guru bagi memastikan perlaksanaan
umentasi pelaporan
aan di dalam kelas dan kem membaca.
PERASI 12
IAT MEMBACA

22

Guru Terlibat 1.Cikgu Julianah Jimin
2. Cikgu Roslan Balama
Proses Kerja 3. Cikgu Anni Wellun
Kekangan Mengikut prosedur kerja.
Pemantauan
Penilaian -
Penambahbaikan Pemantuan dilakukan oleh Guru Besar/ Penolon
belangsung selaras dengan perancangan.
Nama Projek 12 Berdasarkan pemerolehan bahan
Objektif Perlu lebih banyak bekas buku untuk pembacaa
Tempoh Menyediakan skim peminjaman pukal
Kumpulan sasaran
PELAN OP
GERAKAN TABI

Apresiasi PSS dan Anugerah Nilam
Memberi penghargaan kepada pengawas terba
November
Pengawas PSS, Pengawas Akses, semua murid d

ng Kanan / Ketua Pegawai Pusat Kegiatan Guru bagi memastikan perlaksanaan

an di dalam kelas dan kem membaca.

PERASI 13
IAT MEMBACA

aik, pembaca Terbanyak dan Penyampai Radio On Air Terbaik.

dan semua Rakan Pembaca

23

Guru Terlibat 1.Cikgu Julianah Jimin
2. Cikgu Roslan Balama
Proses Kerja 3. Cikgu Azlan Haris
Kekangan 4. Maryana Muchsin
Pemantauan
Penilaian -
Penambahbaikan Pemantuan dilakukan oleh Guru Besar/ Penolon
belangsung selaras dengan perancangan.
Nama Projek 12 Berdasarkan kualiti dan kekerapan penyampaia
Objektif Lawatan ke RTM -melihat secara langsung peng
Tempoh
Kumpulan sasaran PELAN OP
Guru Terlibat GERAKAN TABI

Galak Guna Pusat Sumber
Meningkatkan jumlah pengunjung di kalangan muri
Februari – Julai
Semua warga sekolah

1.Cikgu Julianah Jimin

ng Kanan / Ketua Pegawai Pusat Kegiatan Guru bagi memastikan perlaksanaan
an radio.
gurusan penyampaian RTM, Suai kenal DJ Penyampai Radio.
PERASI 14
IAT MEMBACA

id dan semua kakitangan sekolah khasnya guru.

24

Proses Kerja 2. Cikgu Roslan Balama
Kekangan Mengikut prosedur kerja.
Pemantauan
Penilaian -
Penilaian berdasarkan catatan Buku Rekod Penggun
Penambahbaikan Penilaian berdasarkan Rekod Log Masuk Staf ke PSS
Berdasarkan target bulanan PSS:

Feb Mac April

G:30 / M:250 G:35 / M:280 G:40 / M

Hadiah yang lebih lumayan untuk menarik minat pa
Mempelbagaikan lagi bahan bacaan untuk orang de

Disemak ole

Disediakan oleh:

................................................ ..................................
(JULIANAH BINTI JIMIN)

Penyelaras Pusat Sumber
S.K (M) Bombalai Tawau.

naan PSS (Murid)
S.

Mei Jun Julai
G48 / M :310 G:50 / M:350
M:290 G:45 / M:300

ara pengunjung.
ewasa.

eh : Disahkan oleh :

.................... .
.........................................................

25

JADUAL PENGGUNAAN PU
SEKOLAH KLUSTER KECEMERLAN

MASA/ 6.50 7.20 – 7.50 – 8.20 – 8.50 – 9.20 – 9.
HARI 7.20 7.50 8.20 8.50 9.20 9.50 10

ISNIN PS PH BM Bm
SELASA RE 2U 1T
RABU OM BM BI
KHAMIS GS 5U 5T BM BI
RE 4U 3T
AM BI BI
MA 2T 1U BI
PI 2U
AM
GM BI
IM 6U

JUMAAT tasAkira BI BI
6T 3U

U/P: Guru Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris
1. Guru-guru berkenaan mestilah berada di dalam pusat sumber sepanjang ak

murid selesai membaca buku. Sila isi Buku Rekod Penggunaan Pusat Sum
2. Guru juga boleh membuat pinjaman buku secara Pukal sekiranya aktiviti N

merta selepas menggunakannya.


Click to View FlipBook Version