The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yahyaithnin57, 2019-05-06 00:16:46

buletin ramadhan

ihya ramadhan

HTTP://MUZAKKIR.LATEST-INFO.COM

Istimewa Ramadhan

KELUARAN PERTAMA JURNAL MUZAKKIR©

WAHYU Bulan Rahmat, Bulan Berkat!

WAHAI Sebarkan salam & senyuman: Jauhi kemaksiatan, kemalasan
ORANG-ORANG dan dendam kesumat:
Semarakkan keikhlasan, “Puasa itu adalah
YANG BERI- kemaafan & kasih-sayang: perisaimu, maka jan- “Barangsiapa yang tidak
MAN! KAMU ganlah kamu mengeluar- meninggalkan perkataan
DIWAJIBKAN “Sesiapa yang berpuasa kan perkataan kotor dan
BERPUASA SE- Ramadhan dalam jangan pula berpura-pura dan perbuatan buruk,
BAGAIMANA tidak mengetahui. Jika maka tiada pahala
DIWAJIBKAN keimanan dan penghara- ada yang ingin menyakiti
ATAS ORANG- pan, maka diampunkan hatimu dan dirimu, maka baginya walaupun dia
ORANG YANG dosa-dosanya yang lalu.” katakanlah padanya yang berpuasa.”
DAHULU DARI- kamu sedang berpuasa.”
PADA KAMU, [ Hadith SAHIH Riwayat: al- [ Hadith Riwayat Al-Bukhari,
SEMOGA KAMU Bukhari #38 dan Muslim [ Hadith Riwayat: al-Bukhari dan #4/1903 - Fath al-Bari ]
BERTAQWA. #1817 ] Muslim, dari Abu Hurairah ]

[QURAN, 2:183]

TAHUKAH Sunnah 2-Dalam-1
ANDA?
Masruq bertanya, “Manakah yang lebih baik:
SEMUA KITAB- (i) Seseorang yang menyegerakan iftar (berbuka) dan solat,
KITAB SUCI
(ZABUR, TAU- ATAUPUN
RAT, INJIL DAN (ii) Seseorang yang melewatkan iftar dan melewatkan solat?”
AL-QURAN) TE- ‘Aisyah menjawab: “Rasulullah menyegerakan iftar dan menyegerakan solat Maghrib.”
LAH DITU-
RUNKAN DALAM [ Hadith SAHIH Riwayat: Muslim #1099, Bab Fadhilat Sahur ]
BULAN RAMAD-
HAN. *TIPS: Kita bersegera berbuka dengan memakan kurma atau air terlebih dahulu [ Hadith SAHIH
Riwayat: Abu Daud #2355 #2356, al-Tirmizi #694 #696 ] , kemudian terus bersegera menunai-
[HADITH RI- kan solat Maghrib. Selesai menunaikan solat Maghrib, bolehlah menyambung semula menikmati
WAYAT: WA- juadah yang telah disediakan.
THALA BIN AL-

ISQA']

“Orang yang berpuasa akan mendapat dua kegembiraan: Ketika berbuka puasa dan ketika
bertemu dengan tuhannya.”

[ Hadith SAHIH Riwayat: Bukhari #1499 #6175, Muslim #2550, Ibn Majah #1638, al-Nasai #2215 ]

HTTP://MUZAKKIR.LATEST-INFO.COM

Istimewa Ramadhan

KELUARAN KEDUA JURNAL MUZAKKIR©

WAHYU Doaku, Doamu Jua...

PADA BULAN “Sesungguhnya bagi “Tiga orang yang tidak “Setiap amalan anak
RAMADAN DI- orang yang berpuasa itu, akan ditolak doa mereka: Adam akan digandakan
Orang berpuasa sehingga pahalanya dari 10 hingga
TURUNKAN waktu berbukanya 700 kali ganda. ALLAH
AL-QURAN adalah waktu berdoa berbuka, Pemerintah berkata: Bagi puasa, se-
YANG MENJADI yang adil dan Doa dari
PETUNJUK yang terbaik.” orang yang dizalimi.” sungguhnya ia adalah
khas untukKu, maka Aku
KEPADA [ Hadith SAHIH Riwayat: Ibn [ Hadith Hasan SAHIH Riwayat: sendiri yang akan terus
MANUSIA, Majah ] At-Tirmizi, Ibn Majah, Ibn Hib-
BUKTI KEPADA menilai kebaikannya.”
HIDAYAH DAN ban dan Ibn Khuzaimah ]
MEMBEZAKAN [ Hadith Qudsi Riwayat: Al-
ANTARA YANG *Dinilai Hasan: Imam At-Tirmidzi Bukhari & Muslim ]
BENAR DEN- dan Ibn Hajar.
GAN YANG **Hadith Qudsi adalah hadith yang
*Dinilai Sahih: Syeikh Ahmad Syakir. mengandungi firman ALLAH.
SALAH.

[QURAN, 2:185]

TAHUKAH Jamuan Berbuka: Hebat Ganjarannya!
ANDA?
“Barangsiapa yang memberikan juadah berbuka buat
PERANG BADAR orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala
BERLAKU
seperti orang yang berpuasa itu.”
DALAM BULAN
RAMADHAN [ Hadith HASAN Riwayat: At-Tirmidzi #3/807 ]
DAN ORANG
“Barangsiapa yang membelanjakan juadah berbuka buat
ISLAM BERJAYA seseorang yang berpuasa, maka ALLAH akan memberinya minum dari telagaku ini
MENGALAHKAN
PENENTANGAN dengan satu minuman yang tidak akan haus sehinggalah ia memasuki syurga.”
TATAR DALAM
[ Hadith SAHIH Riwayat: Al-Baihaqi, Ibn Khuzaymah. Rujuk: Tuhaftul Ahwazi ]
PEPERANGAN
TERSEBUT. “Barangsiapa yang berbuka tanpa uzur pada siang Ramadhan, maka ia tidak
mampu mengantikan kerugian dari puasa yang ditinggalkan itu, walaupun ia ber-
[DR. ABDUL SA-
TAR, ISLA- puasa selama-lamanya.” [ Hadith Riwayat: Abu Daud, Ibn Majah ]

MONLINE, 2000]

*Mereka yang berbuka pada siang hari di bulan Ramadhan (tanpa sebab dibenarkan syarak), maka akan di-
gantung di dagunya dengan terbalik hingga darah mengalir. [ Rujuk: Al-Muntaqa min At-Tarhib wa targhib ]

HTTP://MUZAKKIR.LATEST-INFO.COM

Istimewa Ramadhan

KELUARAN KETIGA JURNAL MUZAKKIR©

WAHYU Jangan Lupa Sahur!

BENARLAH AL- “Perbezaan di antara “Bersahurlah kamu, ini “Umat ini akan sentiasa
QURAN TELAH puasa umat Islam dan kerana pada sahur itu baik selagi mereka men-
DITURUNKAN puasa ahli kitab (Kristian
PADA MALAM ada keberkatan.” yegerakan berbuka
dan Yahudi) adalah [ Hadith Riwayat: Al-Bukhari puasa dan melewatkan
(LAILATUL) makan sahur (makan
QADAR. sebelum waktu Subuh).” #4/1923 ] bersahur.”

APAKAH ITU [ Hadith Riwayat: Muslim “Malaikat senantiasa [ Hadith Riwayat: Imam
LAILATUL #2/770 ] memohon keampunan Ahmad ]
QADAR? bagi orang-orang yang
LAILATUL *Tidak digalakkan untuk
bersahur.” bersahur terlalu awal
QADAR LEBIH [Hadith HASAN Riwayat: (sekitar jam 12 malam)
BAIK DARI kerana tidak menepati
Ahmad #3/12] sunnah Rasulullah.
1,000 BULAN.

[QURAN, 97:1-3]

TAHUKAH Syaitan Diikat & Digari?
ANDA?
“Ketika Ramadhan, pintu syurga dibuka, ditutup pintu neraka
SESIAPA YANG serta dibelenggu para syaitan.”
MUNTAH TANPA
SENGAJA MAKA [ Hadith Riwayat: al-Bukhari #1/18 dan Muslim #1/41 ]

TIDAK WAJIB 1. Syaitan dibelenggu bermaksud: Ketidakmampuan Syaitan untuk menguasai
QADHA (GANTI) orang yang berpuasa sebagaimana penguasaannya di luar bulan Ramadhan.

PUASANYA. [ Al-Munziri dan Al-Qaradawi, Al-Muntaqa Min At-Targhib Wa at-Tarhib, #1/313 ]
TETAPI SESIAPA
YANG MUNTAH 2. Hanya jenis Syaitan yang utama sahaja di belenggu, manakala yang lain masih
bebas. Sebab itulah masih ada orang yang melakukan maksiat di bulan ini. Walaub-
DENGAN SEN- agaimanapun, sebenarnya ia adalah akibat dorongan nafsu jahat yang telah lama
GAJA, MAKA WA- terpengaruh dengan ajakan Syaitan. Kebiasaan buruk inilah yang menyebabkan se-
seorang melakukan kejahatan walaupun Syaitan utama telah di belenggu.
JIB QADHA.
[ Sheikh Atiyyah Saqar, Min Ahsanil Kalam Fil Fatawa, #2/13 ]
[ HADITH RI-
WAYAT: AHMAD,

ABU DAUD,
IBNU MAJAH

DAN AT-
TIRMIDZI ]

HTTP://MUZAKKIR.LATEST-INFO.COM

Istimewa Ramadhan

KELUARAN KEEMPAT JURNAL MUZAKKIR©

TAHUKAH Sunat VS. Wajib
ANDA?
Soalan: Saya berpuasa Jawapan: Puasa di bulan Ramadhan
BULAN PUASA Ramadhan, tetapi tidak “Barangsiapa meninggal- DAN Solat Fardhu 5 Waktu
DIKENALI SEBA- menunaikan solat fardhu kan solat, maka dia telah adalah WAJIB, manakala So-
5 waktu. Namun, saya lat tarawikh adalah SUNAT.
GAI mengikuti solat tarawikh menjadi kafir.”
‘RAMADHAN' pada malam harinya. [ Hadith SAHIH Riwayat: 2. Perkara wajib adalah
(YANG BERMAK- Ahmad, At-Tirmidzi Al- lebih utama dari perkara
SUD: 'PANAS') Apakah diterima ibadah Hakim dan Adz-Dzahabi ] sunat. Jika anda hanya
KERANA BULAN puasa saya itu? fokus pada perkara wajib
INI ADALAH BU- 1. Orang yang mening- sahajapun, anda akan
LAN MENGHAN- galkan solat hukumnya dijamin masuk syurga.
GUSKAN DOSA. adalah kafir. Orang kafir [ Rujuk: Hadith Riwayat al-
tidak diterima amalnya. Bukhari #1891 dan Muslim
[ IBN QUD- #110 ]
DAMAH,
MUGHNI, Tadarus Cara Rasulullah
#4/116 ]
Membaca al-Quran adalah lebih utama dari amalan sunat yang lain seperti menelaah kitab,
TAHUKAH membaca hadith, dll. Ia adalah amalan yang paling diambil berat
ANDA? oleh Nabi ketika baginda membacanya bersama Malaikat Jibrail.

HADITH YANG [ Rujuk: Hadith Riwayat al-Bukhari ]
BERBUNYI:
Tilawah: Membaca & mendengar al-Quran.
“TIDUR BAGI Tadarus: Mempelajari isi dan kandungan al-Quran.
ORANG BER-
Dari Ibnu Mas’ud, Rasulullah bersabda: “Apabila seseorang dari kami mempelajari 10 ayat
PUASA ITU al-Quran, kami tidak menambahnya sehingga kami memahami dan mengamal-
DIKIRA IBADAH”
ADALAH HADITH kannya.” [ Hadith SAHIH Riwayat: At-Thabari #I/80. Dinilai: Sheikh Ahmad Muhammad Syakir ]

PALSU. *Oleh yang demikian, lebih elok untuk kita menumpukan perhatian dengan membaca Al-
Quran dengan lebih baik sama ada dari sebutan huruf, tajwid dan kefahaman ayat.
[ HIMPUNAN Membaca al-Quran dengan terlalu laju semata-mata kerana ingin menghabiskan 30 juzuk
HADIS DHAIF (khatam) adalah tidak bertepatan dengan sunnah Rasulullah.

DAN
MAUDHU' (JLD 1)

- DR. ABDUL
GHANI AZMI-

M.S. 478 ]

*BULAN PUASA
ADALAH BULAN
UNTUK MELIPAT-
GANDAKAN AMA-
LAN BAIK, BU-
KANNYA BULAN
UNTUK TIDUR.


Click to View FlipBook Version