The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

BUKU PENGURUSAN KOLEJ VOKASIONAL MATANG TAHUN 2020

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by dygkuaminah, 2019-12-13 22:45:45

BUKU PENGURUSAN KOLEJ VOKASIONAL MATANG TAHUN 2020

BUKU PENGURUSAN KOLEJ VOKASIONAL MATANG TAHUN 2020

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020

BIL KANDUNGAN HALAMAN
2
1 Ucapan Pengarah 3
4
2 Maklumat Pensyarah 5
5
3 Ikrar Perkhidmatan Awam & Nilai Murni Etika Kerja 6
7
4 Maklumat BPLTV 7
8
5 Sejarah Kolej Vokasional Matang / Profil Kolej 9
10
6 Program Ditawarkan Di Kolej Vokasional Matang 16

7 Falsafah Pendidikan Negara 17

8 Visi Dan Misi KPM & BPLTV 23
24
9 Objektif Kolej Vokasional Matang 26
29
10 Syarat Kelayakan Kolej Vokasional 36
44
11 Takwim Pengajian Akademik Kolej Vokasional Tahun 2020 51
54
12 Carta Organisasi KVM 55
62
13 Pegawai Penilai PBPPP Bagi PPP Di KV/SMT: Kolej Vokasional 64
Matang Tahun 2020 65
66
14 Senarai Nama Staf Sokongan KVM 86

15 Jawatankuasa Di Bawah Pengarah

16 Jawatankuasa Di Bawah TPA

17 Takwim Perancangan TPA Tahun 2020
18 Jawatankuasa Di Bawah TPSA

19 Takwim Perancangan TPSA Tahun 2020

20 Jawatankuasa Di Bawah KJK

21 Jawatankuasa Tugas Tugas Khas

22 Takwim Perancangan KJK Tahun 2020

23 Jawatankuasa Gerak Kerja Kokurikulum

24 Jawatankuasa VOKTEK 2020 Kolej Vokasional Matang

25 Jadual Berucap Di Perhimpunan Mingguan

26 Pengagihan Pensyarah untuk Jadual Waktu

27 Catatan / Nota

Enter With Low Skills, Leave With High Skills 1

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020

Ucapan Pengarah

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam
sejahtera. Bersyukur kita ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin-Nya Buku Pengurusan dan
Takwim Kolej Vokasional Matang Tahun 2020 telah dapat disiapkan dengan sempurna. Terlebih
dahulu, sekalung tahniah dan jutaan terima kasih saya tujukan kepada Jawatankuasa Buku
Pengurusan dan Takwim Kolej Vokasional Matang yang telah bertungkus-lumus menyiapkan buku
ini. Buku ini penting sebagai garis panduan dan rujukan kepada semua warga Kolej Vokasional
Matang dalam melaksanakan tugas dengan lebih efisien dan sistematik. Semua warga Kolej
Vokasional Matang khususnya para guru dan anggota kakitangan sokongan perlu meneliti dan memahami isi kandungannya agar
dapat melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanahkan dengan penuh dedikasi.

Cabaran Tahun 2020 akan menjadi bertambah hebat buat kita semua. Pelbagai cabaran yang akan kita hadapi dan
tempuhi sepanjang tahun ini. Setelah bertungkus lumus menghadapi lawatan Ahli Panel Penilai Malaysian Qualifications Agency
(MQA), hasilnya beberapa buah program di Kolej kita telah diiktiraf oleh MQA. Pencapaian dan pengiktirafan ini berkat hasil usaha
dan kerja keras semua warga KV Matang dan kini kita mempersiapkan diri untuk penilaian daripada Malaysia Board Of
Technologists (MBOT). Semoga segala perancangan dan persiapan yang telah dilakukan akan membuahkan hasil dan membawa
berita gembira buat semua.

Selain itu, tagline “Enter with low skills, leave with high skills”, dan Objektif Kolej Vokasional Matang harus menjadi
pegangan dan dihayati oleh setiap warga KV Matang dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0. Keberhasilan, kemenjadian dan
kebolehpasaran pelajar harus menjadi keutamaan. Oleh itu, tenaga pengajar KV Matang perlu mempersiapkan pelajar bukan
sahaja dalam bidang kemahiran malah menerapkan pembentukan sahsiah berkualiti dalam jiwa pelajar sama ada dari aspek
penampilan diri, pemikiran , sikap ,sosial dan rohani agar mereka mampu bersaing dalam dunia luar yang kian mencabar.

Saya juga ingin menyeru kepada semua warga KV Matang untuk saling bekerjasama dalam melaksankan tangungjawab
masing-masing bagi merealisasikan Visi dan Misi Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Kementerian Pendidikan Malaysia.
Tanggungjawab yang diamanahkan seharusnya tidak dianggap sebagai bebanan kerja tetapi dilihat sebagai satu tanggungjawab
untuk terus berbakti dan memberi perkhidmatan yang terbaik. Oleh itu,kerja secara berpasukan penting agar perkara yang sukar
dapat dipermudahkan, dan yang berat dapat diringankan.

Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Jawatankuasa Buku Pengurusan dan Takwim KV Matang 2020 atas usaha yang
dicurahkan untuk menghasilkan buku ini. Semoga sepanjang tahun ini dapat kita tempuhi bersama-sama tanpa rasa jemu
mencurahkan khidmat bakti dan mencipta kejayaan demi kecemerlangan Kolej Vokasional Matang yang tercinta ini.

Wabillahhitaufiq Walhidayah Wassallamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

HAJI MOHAMAD SAHRAN BIN HAJI AMIN
Pengarah, Kolej Vokasional Matang

Enter With Low Skills, Leave With High Skills 2

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020

Maklumat Pensyarah

1 NAMA PENUH NEGERI :
2 NO. KAD PENGENALAN NEGARA :
3 TARIKH LAHIR
STATUS WARGANEGARA:
4 TEMPAT LAHIR WARGANEGARA :

5 KEWARGANEGARAAN

6 JANTINA
7 BANGSA
8 AGAMA
9 KUMPULAN DARAH
10 STATUS PERKAHWINAN
11 NO TELEFON UNTUK

DIHUBUNGI
12 ALAMAT E-MEL
13

ALAMAT KEDIAMAN

14
ALAMAT SURAT MENYURAT

15 NO.FAIL PERIBADI
16 NO.GAJI
17 NO.CUKAI PENDAPATAN
18 JAWATAN
19 TARAF JAWATAN

Enter With Low Skills, Leave With High Skills 3

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020

IKRAR PERKHIDMATAN AWAM

KAMI, YANG TELAH DILANTIK BERKHIDMAT DENGAN KERAJAAN MALAYSIA, MEMBUAT
IKRAR DI SINI BAHAWA, SEMASA DAN SELAGI KAMI BERKHIDMAT DENGAN KERAJAAN
MALAYSIA, KAMI PATUH DAN MENGAMALKAN TERAS-TERAS PERKHIDMATAN SEMASA
MENJALANKAN TUGAS-TUGAS KE ARAH INI KAMI,

 BERAZAM MENINGKATKAN MUTU PERKHIDMATAN
 BEKERJA DENGAN PENUH TANGGUNGJAWAB
 BERUSAHA MENGIKIS SIKAP MEMENTINGKAN DIRI
 BERKHIDMAT DENGAN PENUH MUHIBBAH DAN KEMESRAAAN
 BEKERJA KE ARAH MEMAJUKAN PEMIKIRAN RAKYAT DAN PEMBANGUNAN NEGARA
 BEKERJASAMA DALAM MEMBANTERAS KELEMAHAN DAN MUSUH-MUSUH NEGARA
 BERPEGANG TEGUH KEPADA AJARAN AGAMA

NILAI MURNI TERAS ETIKA KERJA PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

MENGHARGAI MASA 4
KETEKUNAN MEMBAWA KEJAYAAN

KESERONOKAN BEKERJA
KESEDERHANAAN

KETINGGIAN PERIBADI
MENGAMALKAN SIKAP BAIK HATI

MEMBERI TELADAN BAIK
KEWAJIBAN MENJALANKAN TUGAS

KEBIJAKSANAAN
KESABARAN

BAKAT DIGILAP
SERONOK MENCIPTA YANG BARU

Enter With Low Skills, Leave With High Skills

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020

BAHAGIAN PENDIDIKAN LATIHAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

TELEFON : 03-8884 5154 BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA,
FAKSIMILI : 03-88895047 / 03-8884 5033 ARAS 5 & 6, BLOK E14, KOMPLEKS E,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN,
LAMAN WEB : http://bptv.moe.gov.my 62604 WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

EMEL: [email protected]

PENGARAH DATO’ HAJI HAIDZIR BIN HUSSIN (PEMANGKU)
DATO’ HAJI HAIDZIR BIN HUSSIN
TIMBALAN PENGARAH TN. HAJI FAUZI BIN ABDULLAH
(PENGOPERASIAN SEKOLAH) HAJAH ZANARIAH BINTI HAJI AHMAD
TIMBALAN PENGARAH NORHANA BINTI MUSTAPHA
(PENGURUSAN AKADEMIK)
TIMBALAN PENGARAH
(PEMBANGUNAN PTV)
TIMBALAN PENGARAH
(KEJURULATIHAN PTV)

PROFIL KOLEJ

SEJARAH KOLEJ VOKASIONAL MATANG

 Dikenali sebagai Sekolah Menengah Vokasional Luar Bandar Kuching pada Ogos 1992 di tapak seluas 44 ekar.

 Kemudiannya, pada Januari 1996, sekolah ini telah dinaik taraf menjadi Sekolah Menegah Teknik Matang.

 Pada tahun 2010, Sekolah Menengah Teknik Matang ditukar nama kepada Sekolah Menengah Vokasional
Matang.

 3 tahun kemudian iaitu pada tahun 2013, Sekolah Menengah Vokasional Matang dinaik taraf menjadi Kolej
Vokasional Matang

NAMA KOLEJ VOKASIONAL MATANG
KOD KOLEJ YHA 1302
LOT TAPAK 836
NAMA PENGARAH TN. HAJI MOHAMAD SAHRAN BIN HAJI AMIN
ALAMAT PENUH KM 14, JALAN MATANG, 93050 KUCHING
JUMLAH STAF SOKONGAN 29 ORANG
JUMLAH PENGAJAR 147 ORANG
KAPASITI PELAJAR 1220 ORANG
ALIRAN DIPLOMA TEKNOLOGI & DIPLOMA HOSPITALITI
NO. TELEFON 082-641582
NO. FAKS 082-643558
E-MEL [email protected]
FACEBOOK PAGE UNIT PSIKOLOGI & KERJAYA KV MATANG—UPK VOKMAT OFFICIAL

Enter With Low Skills, Leave With High Skills 5

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020

Program Ditawarkan Di Kolej Vokasional Matang

Program Peringkat Sijil Kemahiran Malaysia

1 Sijil Juruelektrik Rendah Tahap 2 & 3 Jabatan Teknologi Elektrik &
2 Sijil Penyediaan & Pembuatan Makanan Tahap 3 Elektronik

Jabatan Hospitaliti

Program Peringkat Sijil Vokasional Malaysia

1 Program Sijil Teknologi Automotif Jabatan Teknologi Mekanikal &
Pembuatan
2 Program Sijil Teknologi Pemesinan Industri
Jabatan Teknologi Elektrik &
3 Program Sijil Teknologi Penyejukan & Penyamanan Udara Elektronik
4 Program Sijil Teknologi Elektrik Jabatan Teknologi Awam
5 Program Sijil Teknologi Elektronik
6 Program Sijil Teknologi Pembinaan Jabatan Hospitaliti
7 Program Sijil Seni Kulinari
8 Program Sijil Kosmetologi Jabatan Seni Reka
9 Program Sijil Seni Reka Fesyen Jabatan Perniagaan
10 Program Sijil Pengurusan Perniagaan

Program Peringkat Diploma Vokasional Malaysia

1 Program Diploma Teknologi Automotif

2 Program Diploma Teknologi Pemesinan Industri Jabatan Teknologi Mekanikal &
Pembuatan

3 Program Diploma Teknologi Penyejukan & Penyamanan Udara

4 Program Diploma Teknologi Elektrik Jabatan Teknologi Elektrik &
5 Program Diploma Teknologi Elektronik Elektronik

6 Program Diploma Teknologi Pembinaan Jabatan Teknologi Awam
7 Program Diploma Seni Kulinari Jabatan Hospitaliti
8 Program Diploma Kosmetologi Jabatan Seni Reka
9 Program Diploma Seni Reka Fesyen

10 Program Diploma Pengurusan Perniagaan Jabatan Perniagaan

Enter With Low Skills, Leave With High Skills 6

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
PENDIDIKAN DI MALAYSIA ADALAH SUATU USAHA BERTERUSAN KE ARAH MEMPERKEMBANGKAN LAGI POTENSI
INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN BERSEPADU UNTUK MEWUJUDKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONIS
DARI SEGI INTELEK, ROHANI, JASMANI DAN INTELEKTUAL BERDASARKAN KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN KEPADA
TUHAN. USAHA INI ADALAH BAGI MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA YANG BERILMU, BERTANGGUNGJAWAB DAN
BERKEUPAYAAN MECAPAI KESEJAHTERAAN DIRI SERTA MEMBERI SUMBANGAN TERHADAP KEHARMONIAN DAN
KEMAKMURAN KELUARGA, MASYARAKAT DAN NEGARA.

VISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
“PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA”

MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
“MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEME-

NUHI ASPIRASI NEGARA”

VISI BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL
MENYEDIAKAN SUMBER MANUSIA BERSAHSIAH UNGGUL DAN BERKEMAHIRAN TINGGI YANG
MEMENUHI KEPERLUAN SOSIAL UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI, SOSIAL DAN TEKNOLOGI.

MISI BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL
MENYEDIAKAN TENAGA MANUSIA BERSAHSIAH DAN BERKEMAHIRAN TINGGI YANG

MEMENUHI KEPERLUAN PASARAN.
MEMBANGUNKAN SISTEM PENDIDIKAN VOKASIONAL BERKESAN.
MENGINTEGRASIKAN TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN VOKASIONAL.
MEMPERKUKUH JALINAN KERJASAMA DENGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT.
MENGEMBANGKAN KEMAHIRAN VOKASIONAL SECARA KREATIF DAN INOVATIF.

BRAND BUSINESS
"YOUR SUCCESS IS OUR BUSINESS"

SLOGAN
"WE CREATE OUR FUTURE"

Enter With Low Skills, Leave With High Skills 7

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020

OBJEKTIF KOLEJ VOKASIONAL MATANG

UNTUK MENCAPAI KECEMERLANGAN , WARGA KOLEJ AKAN BERUSAHA:
1. MEMASTIKAN PENCAPAIAN KURIKULUM SENTIASA CEMERLANG
2. MELIBATKAN SEMUA PELAJAR DENGAN AKTIF DALAM AKTIVITI KO-KURIKULUM
3. MEMBINA DISIPLIN DIRI YANG MANTAP DALAM KALANGAN PELAJAR
4. MELAKSANAKAN SISTEM PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN YANG TELUS, BERKUALITI DAN BERKESAN
5. MEWUJUDKAN PERSEKITARAN YANG KONDUSIF DAN CERIA
6. MEWUJUDKAN HUBUNGAN PINTAR DAN MESRA DENGAN KOMUNITI
7. PENGURUSAN KEWANGAN KOLEJ CEKAP, CEPAT, TELITI, TELUS, AMANAH DAN BERSIH UNTUK

MENCAPAI SIJIL AUDIT TIDAK BERTEGURAN

BRAND VALUES
RATIONAL VALUES
CREATIVE, KNOWLEDGABLE, MARKETABLE, SKILLFUL, INNOVATIVE, PROFESSIONAL,

INTEGRITY
EMOTIONAL VALUES
PASSIONATE, RESPECTFUL, OPTIMISTIC, FRIENDLY, CARING, TRUSTWORTHY,

HIGH DISCIPLINE

BRAND BUSINESS
"SKILLS FOR A BRIGHTER FUTURE"

TAGLINE
"ENTER WITH LOW SKILLS, LEAVE WITH HIGH SKILLS"

Enter With Low Skills, Leave With High Skills 8

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020

Syarat Kemasukan Kolej Vokasional

1. Calon adalah warganegara Malaysia.
2. Calon mestilah murid yang bersekolah di sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan di bawah kelolaan

KPM.
3. Telah menduduki Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Tahun 2018 yang merangkumi Pentaksiran Pusat (PT3),

Pentaksiran Sekolah (PS), Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) serta Pentaksiran
Psikometrik (PPsi).
4. Calon sihat tubuh badan.
5. Bebas daripada sakit kronik (masalah jantung, darah tinggi, kencing manis, sawan (epilepsy) dan lain-lain
penyakit yang boleh menghadkan murid daripada melaksanakan kerja amali).
6. Calon mestilah TIDAK RABUN/BUTA WARNA.
7. Bebas daripada masalah mental.
8. Calon berminat dengan program dipohon.

Syarat Khusus PBS
1. Calon perlu memperoleh sekurang-kurangnya gred D bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan Kemahiran Hidup

dalam keputusan peperiksaan PT3.
2. Calon memperoleh sekurang-kurangnya Band 3 bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains,

Matematik dan Kemahiran Hidup (Pentaksiran Sekolah-PS).

Syarat Lulus SVM
1. Lulus BM 1104.
2. PNGKA lebih besar atau sama dengan 2.00.
3. PNGKV lebih besar atau sama dengan 2.67.
4. Kompeten semua modul vokasional.

Syarat Layak Naik DVM
1. Kepujian BM 1104
2. PNGKA lebih besar atau sama dengan 2.00.
3. PNGKV lebih besar atau sama dengan 2.67.
4. Kompeten semua modul vokasional.
5. Sekurang-kurangnya 3 Kepujian dalam matapelajaran setara SPM.

Syarat Layak Bergraduat
1. Kompeten semua kursus teras disiplin dengan PNGKV lebih besar atau sama dengan 2.67.
2. Lulus semua kursus di bawah kursus pendidikan umum dengan PNGKA lebih besar atau sama dengan

2.00.
3. Lulus On-The Job Training (OJT).
4. Di perakui oleh JK Senat KV KPM.

Enter With Low Skills, Leave With High Skills 9

TAKWIM PENGAJIAN AKADEMIK KOLEJ VOKASIONAL TAHUN 2020

PROGRAM SIJIL SESI 1 / 2020
VOKASIONAL MALAYSIA
PROGRAM DIPLOMA

Minggu Tarikh SEMESTER SEMESTER SEMESTER 5 Bil. Catatan Catatan (Aktiviti & BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020
13 (OJT) Hari (Pentaksiran) / Maklumat cuti
SEMESTER 1 SEMESTER 3 Belajar Cuti Sekolah / peringkat negeri

Aktiviti dan persekutuan)

Enter With Low Skills, Leave With High Skills Mula Akhir

1 01.01.'20 03.01.'20 CUTI MINGGU Tahun Baharu
PERSEDIAAN kecuali Johor,
M1 M1 ON THE JOB Kedah, Kelantan,
M2 M2 Perlis & Terengganu
M3 M3 TRAINING

2 06.01.'20 10.01.'20 M4 M4 M1 M1 5 Hari Pertama *Hari pertama
Pengajian pengajian adalah
pada 5 Januari 2020
Progam Diploma bagi Kumpulan A
& dan 6 Januari 2020
bagi Kumpulan B
Minggu Orientasi
Outcame Based
Education (OBE)

M1 14.01 Hari

3 13.01.'20 17.01.'20 M2 M2 5 Keputeraan YDB N.

Sembilan

4 20.01.'20 24.01.'20 M3 M3 5 19.01 Hari
Keputeraan Sultan
Kedah
25.01 Tahun Baru
Cina

26.01 Tahun Baru

Cina (Kecuali

5 27.01.'20 31.01.'20 M1 M4 M4 5 Pendaftaran Kelantan & M2
Pelajar Baharu Terengganu)
01.02 Hari Wilayah
SVM Persekutuan : Kuala

Lumpur, Labuan,

10 Putrajaya

6 03.02.'20 07.02.'20 M2 M5 M5 M5 M5 5 08.02 Thaipusam :
M6 5 Kuala Lumpur,
Putrajaya, Johor,
Negeri Sembilan,
Perak, Pulau Pinang,
Selangor

7 10.02.'20 14.02.'20 M3 M6 M6 M6 M7 5 BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020
8 17.02.'20 21.02.'20 M4 M7 M7 M7
9 24.02.'20 28.02.'20 M5 M8 M8 M8 M8 5
10 02.03.'20 06.03.'20 M6 M9 M9 M9
Enter With Low Skills, Leave With High Skills 11 09.03.'20 13.03.'20 M7 M10 M10 M10 M9 5 04.03 Ulang Tahun
12 16.03.'20 20.03.'20 Pertabalan Sultan
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER Terengganu

09 - 11.03

M10 5 KVSkills
KEBANGSAAN

PERLIS/KEDAH

14.03 - 22.03

M11 Cuti Pertengahan
Semester Sekolah

Harian

22.03 Israk &

Mikraj : Kedah,

Negeri Sembilan,

13 23.03.'20 27.03.'20 M8 M11 M11 M11 M12 5 Terengganu &
23.03 - 03.04 Perlis
M12 M12 M12 VOKTEK
M13 M13 M13 23.03 Keputeraan
M14 M14 M14 PERINGKAT ZON Sultan Johor
M15 MINGGU PERSEDIAAN
14 30.03.'20 03.04.'20 M9 M13 5
15 06.04.'20 10.04.'20 M10 M14
16 13.04.'20 17.04.'20 M11 M15 08.04 - 11.04
17 20.04.'20 24.04.'20 M12 M16
5 KEM 10.04 Good Friday :
KEPIMPINAN PRS Sabah & Sarawak

KEBANGSAAN

15.04 Hari
5 Perisytiharan Melaka

Bandaraya Bersejarah

11 24.04 Awal Rama-
5 dan : Johor, Kedah

& Melaka

18 27.04.'20 01.05.'20 M13 M16 PENILAIAN PENILAIAN M17 4 26.04 Hari
M17 AKHIR AKHIR M18 5 Keputeraan Sultan
M19 5 Terengganu
DIPLOMA DIPLOMA M20 5 01.05 Hari Pekerja
(TEORI) (AMALI)
07.05 Hari Wesak
19 04.05.'20 08.05.'20 M14 (semua Negeri) &
Hari Hol Pahang
20 11.05.'20 15.05.'20 PENILAIAN AKHIR SVM PENILAIAN PENILAIAN BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020
(TEORI) AKHIR AKHIR 10.05 Nuzul Al-
Quran : Kelantan,
DIPLOMA DIPLOMA Pahang, Perak,
(AMALI) (TEORI) Perlis, Pulau Pinang,
Selangor,
Enter With Low Skills, Leave With High Skills Terengganu, Kuala
Lumpur, Putrajaya,
Labuan

21 18.05.'20 22.05.'20 PENILAIAN AKHIR SVM ULANGAN PENTAKSIRAN
(AMALI) AMALI & TEORI

24 & 25.05 Hari

Raya Aidilfitri

22 25.05.'20 29.05.'20 M21 30 & 31.05 Hari
23 01.06.'20 05.06.'20
Kaamatan : Sabah &

23.05 - 07.06 Cuti Labuan

CUTI AKHIR SEMESTER SESI 1 Pertengahan

Penggal Sekolah 01 & 02.06 Hari

Harian Gawai Dayak :

M22 Sarawak
06 Jun Hari Keputer-

aan SPB Yang di-

Pertuan Agong

12

PROGRAM SIJIL VOKASIONAL SESI 2 / 2020
MALAYSIA
PROGRAM DIPLOMA

Minggu Tarikh SEMESTER 5 Bil. Catatan Catatan (Aktiviti &
(OJT) Hari (Pentaksiran) / Maklumat cuti
SEMESTER 2 SEMESTER 4 SEMESTER 2 SEMESTER 4 Belajar peringkat negeri BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020
Cuti Sekolah
dan persekutuan)

24 08.06.'20 12.06.'20 M1 M1 M1 M1 PENILAIAN 5
25 15.06.'20 19.06.'20 M2 M2 M2 M2 AKHIR SIJIL
Enter With Low Skills, Leave With High Skills 26 22.06.'20 26.06.'20 M3 M3 M3 M3 KEMAHIRAN 5
27 29.06.'20 03.07.'20 M4 M4 M4 M4 MALAYSIA
(AMBILAN 5
28 06.07.'20 10.07.'20 M5 M5 M5 M5
2016)
29 13.07.'20 17.07.'20 M6 M6 M6 M6
30 20.07.'20 24.07.'20 M7 M7 M7 M7 5

07.07 Perisytiharaan

Tapak Warisan

5 P.Pinang
11.07 Ulang Tahun

Kelahiran YDP P.

Pinang

5 13 - 20.07 17.07 Hari
VOKTEK Keputeraan Raja Perlis

5 KEBANGSAAN 22.07 Hari
PULAU PINANG Kemerdekaan
Sarawak

30.07 Hari

Keputeraan Sultan

Pahang

30.07 Hari Arafah :

25.07 - 02.08 Cuti Terengganu

31 27.07.'20 31.07.'20 CUTI PERTENGAHAN SEMESTER Pertengahan 31.07 Hari Raya

Semester Aidiladha : Semua

Sekolah Harian negeri

01.08 Hari Raya

Aidiladha : Kedah,

Perlis, Kelantan &

Terengganu

32 03.08.'20 07.08.'20 M8 M8 M8 M8 5
33 10.08.'20 14.08.'20 M9 M9 M9 M9
13 5

34 17.08.'20 21.08.'20 M10 M10 M10 M10 20.08 Awal
M11 5 Muharram : Semua
M12
M13 negeri
M14
35 24.08.'20 28.08.'20 M11 M15 M11 M11 5
M16
KONVOKESYEN
M17
36 31.08.'20 04.09.'20 M12 M12 M12 4 KOLEJ 31.08 Hari BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020
VOKASIONAL Kebangsaan

KALI KE-5 TAHUN

2020

37 07.09.'20 11.09.'20 M13 M13 M13 5 04 - 05.09 ZON

SARAWAK

Enter With Low Skills, Leave With High Skills 08 - 10.09 ZON

38 14.09.'20 18.09.'20 M14 M14 M14 4 SABAH/LABUAN 16.09 Hari Malaysia
14 - 20.09

SEMENANJUNG

39 21.09.'20 25.09.'20 M15 MINGGU PERSEDIAAN 24.09 Hari Hol
5 Almarhum Sultan

Iskandar : Johor

40 28.09.'20 02.10.'20 M16 PENILAIAN PENILAIAN 4 03.10 Ulang Tahun
AKHIR AKHIR Kelahiran YDP Sabah

DIPLOMA DIPLOMA
(TEORI) (AMALI)

05 - 09.10

PERKHEMAHAN 09.10 Ulang Tahun

BERSEPADU UNIT Kelahiran YDP

41 05.10.'20 09.10.'20 M17 5 BERUNIFORM Melaka
KV/SMT 10.10 Ulang Tahun
PENILAIAN
AKHIR KEBANGSAAN Kelahiran YDP

DIPLOMA MELAKA/NEGERI Sarawak
(AMALI)
PENILAIAN SEMBILAN
AKHIR
13-14.10
DIPLOMA
(TEORI) MESYUARAT

42 12.10.'20 16.10.'20 MINGGU PERSEDIAAN 5 PENYELARASAN
43 19.10.'20 23.10.'20
44 26.10.'20 30.10.'20 PENILAIAN AKHIR SVM KEMASUKAN
(TEORI)
DAN OUTREACH
PENILAIAN AKHIR SVM
(AMALI) 5

ULANGAN PENTAKSIRAN 29.10 Maulidur
AKHIR 4 Rasul : Semua

(AMALI & TEORI) negeri

14

45 02.11.'20 06.11.'20 MENGE- MENGEMASKINI 5 06.11 Hari 11 & 12.11 Hari
46 09.11.'20 13.11.'20 MASKINI PORTFOLIO & Keputeraan Sultan Keputeraan
PORTFOLIO ULANGAN PENTAKSIRAN AKHIR Perak : Perak Sultan Kelantan
PEMBENTANGAN (AMALI & TEORI) 14.11 Hari
PROJEK TAHUN 5 Deepavali :
Semua negeri
AKHIR kecuali Sarawak

47 16.11.'20 20.11.'20 0 BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020

48 23.11.'20 27.11.'20 0

Enter With Low Skills, Leave With High Skills 49 30.11.'20 04.12.'20 0
50 07.12.'20 11.12.'20 21.11 - 31.12

CUTI AKHIR SEMESTER SESI 2 CUTI AKHIR 11.12 Hari

0 PENGGAL Keputeraan

PERSEKOLAHAN Sultan Selangor

51 14.12.'20 18.12.'20 0 SEKOLAH 25.12 Hari
HARIAN Krismas
52 21.12.'20 25.12.'20
0
53 28.12.'20 31.12.'20
0
1. Jadual ini merujuk kepada takwim yang ditetapkan oleh KPM
2. Jadual Bagi Kolej Vokasional di Negeri Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu bermula satu (1) hari lebih KUMPULAN A :
awal
3. Jumlah Hari Pembelajaran hanya mengambilkira Cuti Umum Kebangsaan Sahaja Kolej-kolej di Negeri Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu
4. Setiap Kolej Vokasional perlu mematuhi jumlah jam pertemuan bagi tempoh pengajian semasa seperti ketetapan MQA dan JPK.
5. Pematuhan tarikh peperiksaan dan pentaksiran merujuk kepada cuti umum bagi setiap negeri. KUMPULAN B :

Kolej-kolej di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor,
Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya

15

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020

Enter With Low Skills, Leave With High Skills 16

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020

PEGAWAI PENILAI PBPPP BAGI PPP DI KV/SMT: KOLEJ VOKASIONAL
MATANG TAHUN 2020

BIL NAMA PEGAWAI YANG DINILAI PENGURUSAN PP2
(PYD) PP1
BPTV
1 Ederin Bin Amid Hj Mohamad Sahran Bin Hj Amin BPTV
BPTV
2 Spencer Anak Michael Hj Mohamad Sahran Bin Hj Amin Pengarah BPTV

3 Disin Anak Nyaom Hj Mohamad Sahran Bin Hj Amin

4 Hj Mohamad Sahran Bin Hj Amin BPTV

BIL NAMA PEGAWAI YANG DINILAI INTERIM PP2
(PYD) PP1
KJ Teknologi Mekanikal &
1 Alexander Boniface Jame Anak Ginoh Pembuatan

2 Cassipia Anak Puggy Kipli Anak Junit KJ Teknologi Elektrik &
Elektronik
3 Dayang Nasfurizan Binti Abg Abd Ahmadul Al-Ryaan Bin Jumat
Manap KJ Umum
KJ Teknologi Elektrik &
4 Dayangku Aminah Binti Awang Abdul Rahman Bin Putit
Nazarudin Elektronik
TPSA
5 Dyg Norizzaidah Binti Awg Hadziana Binti Drahim
Azzahari KJ Perniagaan

6 Maz Amelia Saziela Binti Roslan Dayang Marinie Binti Abang TPSA
Hasni KJ Hospitaliti
KJ Perniagaan
7 Melissa Wong Chee Chin Aishah Binti Haili
KJK
8 Mohd Alif Akhbar Bin Madini Nur Atiqah Binti Hashim
KJ Umum
9 Nur Aimi Binti Suhaili Adeline Bino KJ Teknologi Elektrik &

10 Siti Amanda Nurkamila Binti Suib Sudarto Bin Duki Elektronik

11 Wong Chiew Yien Lim Min Fei

12 Zahhirah Binti Sapuan Lawrence Anak Chulin

Enter With Low Skills, Leave With High Skills 17

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020

PEGAWAI PENILAI PBPPP BAGI PPP DI KV/SMT: KOLEJ VOKASIONAL
MATANG TAHUN 2020

JABATAN TEKNOLOGI AWAM (WTP)

BIL NAMA PEGAWAI YANG DINILAI (PYD) PP1 PP2

1 Abang Abdul Malik Bin Yusuf Ketua Program WTP Ketua Jabatan Teknologi Awam
2 Abdul Karim Bin Azis Ketua Program WTP Ketua Jabatan Teknologi Awam
3 Abdul Rahman Bin Jani Ketua Program WTP Ketua Jabatan Teknologi Awam
4 Ahmad Bin Latip Ketua Program WTP Ketua Jabatan Teknologi Awam
5 Walter Anak Jaol Ketua Program WTP Ketua Jabatan Teknologi Awam
6 Zaiden Bin Zulkepli Ketua Program WTP Ketua Jabatan Teknologi Awam
7 Eduan Bin Aleh Ketua Program WTP Ketua Jabatan Teknologi Awam
8 Diana Anak Matu Ketua Jabatan Awam
9 Mostapha Bin Hj Brahim TPSA
TPA Pengarah KVM

JABATAN TEKNOLOGI MEKANIKAL & PEMBUATAN (MTA)

BIL NAMA PEGAWAI YANG DINILAI (PYD) PP1 PP2

10 Ahmad Syirwan Adli Bin Hamzah Ketua Program MTA KJK
11 Micheal Anak Nisoy Ketua Program MTA KJK
12 Nerville Anak Nawot Ketua Program MTA KJK
13 Ng Nam Seng Ketua Program MTA KJK
14 Sutekno Bin Suratman Ketua Program MTA KJK
15 Chang Ho Kwang * Ketua Program MTA KJK
16 Jem Samuddin * Ketua Program MTA TPSA
17 Hilary Anak Lagin Ketua Jabatan Mekanikal KJK

JABATAN TEKNOLOGI ELEKTRIK & ELEKTRONIK (ETE)

BIL NAMA PEGAWAI YANG DINILAI (PYD) PP1 PP2

18 Mohammad Akmal Ridzwan Bin Pinye Ketua Program ETE Ketua Jabatan Teknologi
19 Mohd Sahid Bin Abd Samat Ketua Program ETE Elektrik & Elektronik
20 Kassey Binti Sebli Ketua Program ETE
21 Rosman Shafiq Bin Abdullah Ketua Program ETE Ketua Jabatan Teknologi
22 Muhamad Zaharuddin Bin Ismail Ketua Program ETE Elektrik & Elektronik

Ketua Jabatan Teknologi
Elektrik & Elektronik

Ketua Jabatan Teknologi
Elektrik & Elektronik

Ketua Jabatan Teknologi
Elektrik & Elektronik

23 Lawrence Anak Chulin Ketua Program ETE TPSA

24 Patrick Belly Anak Jonathan Jarau TPA TPSA

Enter With Low Skills, Leave With High Skills 18

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020

PEGAWAI PENILAI PBPPP BAGI PPP DI KV/SMT: KOLEJ VOKASIONAL
MATANG TAHUN 2020

JABATAN TEKNOLOGI MEKANIKAL & PEMBUATAN (MPP)

BIL NAMA PEGAWAI YANG DINILAI (PYD) PP1 PP2

25 Alfred Anak Aji Ketua Program MPP Ketua Jabatan Teknologi
26 Anuar Bin Uli Mekanikal & Pembuatan
27 Arzhad Bin Ahmad Ketua Program MPP Ketua Jabatan Teknologi
28 Jame Anak Ginoh Mekanikal & Pembuatan
29 Leong Chin San Ketua Program MPP Ketua Jabatan Teknologi
30 Norazira Binti Selamat Mekanikal & Pembuatan
31 Sigal Ak Limbai Ketua Program MPP Ketua Jabatan Teknologi
32 Josep Anak Minyol Mekanikal & Pembuatan
33 Ambrose Ak Balon Ketua Program MPP Ketua Jabatan Teknologi
Mekanikal & Pembuatan
Ketua Program MPP Ketua Jabatan Teknologi
Mekanikal & Pembuatan
Ketua Program MPP Ketua Jabatan Teknologi
Mekanikal & Pembuatan
Ketua Jabatan Teknologi
Mekanikal & Pembuatan KJK

TPA Pengarah KVM

JABATAN TEKNOLOGI MEKANIKAL & PEMBUATAN (MPI)

BIL NAMA PEGAWAI YANG DINILAI (PYD) PP1 PP2

34 Andrew Emang Ak Layang Ketua Program MPI Ketua Jabatan Teknologi
35 Chiam Chew Kah Hong Ketua Program MPI Mekanikal & Pembuatan
36 Mohammed Rakawi Bin Bujang Ketua Program MPI
37 Prescillia Clare Anak Dijan Ketua Program MPI Ketua Jabatan Teknologi
38 Simon Gray Anak Vincent Bidin Ketua Program MPI Mekanikal & Pembuatan
39 Wan Adzman Bin Wan Hassan Ketua Program MPI Ketua Jabatan Teknologi
Mekanikal & Pembuatan

Ketua Jabatan Teknologi
Mekanikal & Pembuatan

Ketua Jabatan Teknologi
Mekanikal & Pembuatan

Ketua Jabatan Teknologi
Mekanikal & Pembuatan

40 Cindy Anak Amit Ketua Jabatan Teknologi Mekanikal KJK
& Pembuatan

JABATAN PERNIAGAAN (BPP)

BIL NAMA PEGAWAI YANG DINILAI (PYD) PP1 PP2
Ketua Jabatan Perniagaan
41 Vonier Anak Mecha Ketua Program BPP Ketua Jabatan Perniagaan

42 Adeline Bino Ketua Program BPP TPA
Pengarah KVM
43 Dayang Marinie Binti Abang Hasni Ketua Jabatan Perniagaan

44 Sudarto Bin Duki TPA

Enter With Low Skills, Leave With High Skills 19

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020

PEGAWAI PENILAI PBPPP BAGI PPP DI KV/SMT: KOLEJ VOKASIONAL
MATANG TAHUN 2020

JABATAN TEKNOLOGI ELEKTRIK & ELEKTRONIK (ETN)

BIL NAMA PEGAWAI YANG DINILAI (PYD) PP1 PP2

45 Abdul Rahman Bin Putit Ketua Program ETN Ketua Jabatan Teknologi
46 Ahmad Sazili Bin Abdul Hamid Ketua Program ETN Elektrik & Elektronik
47 Chermi Anak Bayang Ketua Program ETN
48 Gudum Anak Awang Ketua Program ETN Ketua Jabatan Teknologi
49 Hamka Bin Hj Ipor Ketua Program ETN Elektrik & Elektronik
50 Lydiana Angela Anak Stephen Engkabi Ketua Program ETN
51 Muhamad Qaedi Bin Edanan Ketua Program ETN Ketua Jabatan Teknologi
52 Muhammad Alif Bin Hasan Ketua Program ETN Elektrik & Elektronik
53 Mohd Fadli Bin Abdullah @ Kipli Anak Junit
Ketua Jabatan Ketua Jabatan Teknologi
Elektrik & Elektronik Elektrik & Elektronik

Ketua Jabatan Teknologi
Elektrik & Elektronik

Ketua Jabatan Teknologi
Elektrik & Elektronik

Ketua Jabatan Teknologi
Elektrik & Elektronik

Ketua Jabatan Teknologi
Elektrik & Elektronik

TPSA

JABATAN SENI REKA (HFD)

BIL NAMA PEGAWAI YANG DINILAI (PYD) PP1 PP2

54 Kartina Binti Mohamad Ketua Program HFD Ketua Jabatan Seni Reka
55 Lia Anak Uyu Ketua Program HFD Ketua Jabatan Seni Reka
56 Nur Azlini Binti Zakaria Ketua Program HFD Ketua Jabatan Seni Reka
57 Nur Suzlina Binti Saleh Ketua Program HFD Ketua Jabatan Seni Reka
58 Noor Zuziawati Binti Ahmad
59 Hadziana Drahim TPA TPSA
TPA Pengarah KVM

JABATAN HOSPITALITI (HKM)

BIL NAMA PEGAWAI YANG DINILAI (PYD) PP1 PP2

60 Angelie Anak Lakat Ketua Program HKM Ketua Jabatan Hospitaliti
61 Liana Fatini Binti Ab. Manaf Ketua Program HKM Ketua Jabatan Hospitaliti
62 Habsah Binti Salleh Ketua Program HKM Ketua Jabatan Hospitaliti
63 Lydia Binti Fred Ketua Program HKM Ketua Jabatan Hospitaliti
64 Bernadette Doris Anak Ridis Rinyod Ketua Program HKM Ketua Jabatan Hospitaliti
65 Rosidawati Binti Rosidi Ketua Program HKM Ketua Jabatan Hospitaliti
66 Manyi Anak Asing Ketua Jabatan Hospitaliti
67 Christina Misat Anak Moyoi @ Mangoi TPSA
TPA Pengarah KVM

Enter With Low Skills, Leave With High Skills 20

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020

PEGAWAI PENILAI PBPPP BAGI PPP DI KV/SMT: KOLEJ VOKASIONAL
MATANG TAHUN 2020

JABATAN HOSPITALITI (HSK)

BIL NAMA PEGAWAI YANG DINILAI (PYD) PP1 PP2

68 Fatin Najihah Binti Abu Bakar Ketua Program HSK Ketua Jabatan Hospitaliti
69 Lizawati Binti Ayub Ketua Program HSK Ketua Jabatan Hospitaliti
70 Nurul Athirah Binti Rusli Ketua Program HSK Ketua Jabatan Hospitaliti
71 Noraziani Binti Zakaria Ketua Program HSK Ketua Jabatan Hospitaliti
72 Nur Atiqah Binti Hashim Ketua Jabatan Hospitaliti
TPA

UNIT PSIKOLOGI & KERJAYA

BIL NAMA PEGAWAI YANG DINILAI (PYD) PP1 PP2
Pengarah KVM
73 Aishah Binti Haili TPSA

UNIT MATEMATIK

BIL NAMA PEGAWAI YANG DINILAI (PYD) PP1 PP2

74 Mastura Binti Baharuddin Ketua Unit Sains & Matematik KJPP
75 Tay Siew Chen Ketua Unit Sains & Matematik KJPP
76 Zulfikar Ali Bin Badar Ketua Unit Sains & Matematik KJPP
77 Rosyaida Binti Abdul Kadir @ Ahkong Ketua Unit Sains & Matematik KJPP
78 Mastura Binti Hj Mustapha TPA
79 Mona Anak Ji'on @ Micheal Jion Ketua Jabatan Umum TPA
80 Marziato Bin Sulaiman Ketua Jabatan Umum Pengarah KVM

TPA PP2

UNIT SAINS KJPP
KJPP
BIL NAMA PEGAWAI YANG DINILAI (PYD) PP1 KJPP
KJPP
81 Lizawati Binti Ismail Ketua Unit Sains & Matematik KJPP
82 Jamayah Binti Haji Lasit Ketua Unit Sains & Matematik KJPP
83 Jap Fung Ling Ketua Unit Sains & Matematik KJPP
84 Mohamad Zarif Muaz Bin Roslilan Ketua Unit Sains & Matematik KJPP
85 Susarani Binti Shaari Ketua Unit Sains & Matematik
86 Nur Azura Binti Kassim Ketua Unit Sains & Matematik
87 Huang Tuat Lee Ketua Unit Sains & Matematik
88 Rabiah Binti Muztaba Ketua Unit Sains & Matematik

Enter With Low Skills, Leave With High Skills 21

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020

PEGAWAI PENILAI PBPPP BAGI PPP DI KV/SMT: KOLEJ VOKASIONAL
MATANG TAHUN 2020

UNIT BAHASA

BIL NAMA PEGAWAI YANG DINILAI (PYD) PP1 PP2

89 Azalina Binti Jumhari Ketua Unit Bahasa Ketua Unit Teras Umum
90 Benny Anak Menik Ketua Unit Bahasa Ketua Unit Teras Umum
91 Bernedette Anak Chabo Ketua Unit Bahasa Ketua Unit Teras Umum
92 Fazlina Binti Mihad Ketua Unit Bahasa Ketua Unit Teras Umum
93 Liew Siew Foong Ketua Unit Bahasa Ketua Unit Teras Umum
94 Sim Mui Hong Ketua Unit Bahasa Ketua Unit Teras Umum
95 Wan Mohd Afis Bin Wan Ali Ketua Unit Bahasa Ketua Unit Teras Umum
96 Thoo Lee Moi Ketua Unit Bahasa Ketua Unit Teras Umum

UNIT BAHASA INGGERIS

BIL NAMA PEGAWAI YANG DINILAI (PYD) PP1 PP2

97 Lozilia Sufiria Anak Stephen Ketua Unit Bahasa Ketua Unit Teras Umum
98 Nursyafinah Binti Abd. Latif Ketua Unit Bahasa Ketua Unit Teras Umum
99 Mohamad Benjamin Bin Abang Halik Ketua Unit Bahasa Ketua Unit Teras Umum
100 Zulaiha Binti Azlan Ketua Unit Bahasa Ketua Unit Teras Umum
101 Lim Min Fei Ketua Unit Bahasa Ketua Unit Teras Umum
102 Ding Hui Ping Ketua Unit Bahasa Ketua Unit Teras Umum
103 Erinie Djoe Anak Joe Akang Ketua Unit Bahasa
104 Thomas Anak Reddy TPA
TPA Pengarah KVM

UNIT KEMANUSIAAN

BIL NAMA PEGAWAI YANG DINILAI (PYD) PP1 PP2

105 Azlina Binti Abdul Wahab Ketua Unit Kemanusiaan Ketua Jabatan Umum
106 Elaine Yong Shu Han Ketua Unit Kemanusiaan Ketua Jabatan Umum
107 Ejah Anak Dandan Ketua Unit Kemanusiaan Ketua Jabatan Umum
108 Ahmadul Al-Ryaan Bin Jumat Ketua Unit Kemanusiaan Ketua Jabatan Umum
109 Lau Siew Wei Ketua Unit Kemanusiaan Ketua Jabatan Umum
110 Pauline Anak Rengan Ketua Unit Kemanusiaan Ketua Jabatan Umum
111 Farah Wahida Binti Mohamad Zinin Ketua Unit Kemanusiaan Ketua Jabatan Umum
112 Satina Binti Zainol Ketua Unit Kemanusiaan Ketua Jabatan Umum
113 Siti Khazulaha Binti Hussien Ketua Unit Kemanusiaan Ketua Jabatan Umum
114 Nurul Khairin Binti Saripin Ketua Unit Kemanusiaan Ketua Jabatan Umum
115 Zaharah Binti Ibrahim Ketua Unit Kemanusiaan Ketua Jabatan Umum
116 Kenny Gray Anak Jusak Ketua Unit Kemanusiaan Ketua Jabatan Umum
117 Majidah Binti Hassan
118 A'dni Bin Md. Ghazali Ketua Jabatan Umum TPA
TPA Pengarah KVM

Enter With Low Skills, Leave With High Skills 22

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020

Senarai Nama Staf Sokongan KVM

Bil Nama Pegawai Jawatan Gred

1 Kostaniah Binti Zainal Abidin Ketua Pembantu Tadbir (P/O) N26
2 Hady Bin Abi Pembantu Tadbir (P/O) N22
3 Nooraziani Binti Bujang Pembantu Tadbir (P/O) N19
4 Wan Hafiziel Bin Wan Zin Pembantu Tadbir (P/O) N19
5 Alister Anak Jinkau Penolong Jurutera JA29
6 Ahmad Bin Osman Penolong Jurutera JA29
7 Kenny Sim Kien Min Juruteknik Komputer FT19
8 Dyg Rasiah Binti Abg Julhi Penyelia Asrama N22
9 Bariah Binti Sahari Penyelia Asrama N22
10 Janiba Binti Pasong Penyelia Asrama N22
11 Musli Bin Hj Basir Pembantu Makmal C22
12 Melinda Anak Eric Pembantu Makmal C19
13 Maisarah Binti Abdullah Pembantu Makmal C19
14 Norhasela Mos Pembantu Makmal C19
15 Lanting Anak Liban Pembantu Operasi N11
16 Majidi Bin Nong Pembantu Operasi N11
17 Joyce Anak Jamong Pembantu Operasi N11
18 Linda Anak Nyumbang Pembantu Operasi N11
19 Allan Jerome Anak Lucas Pembantu Operasi N11
20 Haron Bin Ahmat Pembantu Operasi N11
21 Nor Zailina Binti Abdullah Pembantu Operasi N11
22 George Lin Anak Joren Pemandu Kenderaan R3
23 Mathi @ Madehi Bin Mejeni Pemandu Kenderaan H11
24 Siti Rahmah Binti Abdullah Tukang Masak N1
25 Balkis Binti Bojet Tukang Masak N1
26 Zahariyah Binti Kasim Tukang Masak N1
27 Dewi Binti Mantali Tukang Masak N1

Enter With Low Skills, Leave With High Skills 23

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020
Jawatankuasa Di Bawah Pengarah

1. JAWATANKUASA PERANCANGAN KEWANGAN KOLEJ 2. PROGRAM OPS OJT/JELAJAH INDUSTRI/MoU / GREEN CARD

Pengerusi Tn. Hj Mohamad Sahran Bin Haji Amin CIDB

Tim.Pengerusi Pengerusi Tn. Haji Mohamad Sahran Bin Haji Amin

Disin Anak Nyaom Tim.Pengerusi 1 Disin Anak Nyaom

Spencer Anak Michael Tim.Pengerusi 2 Spencer Anak Michael

Hj. Ederin Bin Hj Amit Penyelaras 1 (OJT) Arzhad Bin Ahmad (KUPLI)

Setiausaha/ Urusetia Kostaniah Binti Zainal Abidin Penyelaras 2 Erinie Djoe Anak Joe Akang(KUPA)

Ahli-Ahli Semua Pembantu Tadbir & Penyelia Penyelaras 3 Mostapha Bin Hj Brahim (Penyelaras
Asrama Jelajah Industri Luar Negara/
Setiausaha Antarabangsa)
Pengurusan Aset Alih Kerajaan Dokumentasi Pauline Anak Rengan
Ahli-Ahli Liew Siew Foong
Pegawai Aset Huang Tuat Lee Hj. Ederin Bin Hj Amit
Semua Ketua Jabatan (KJ)
Penyediaan Spesifikasi Semua Ketua Program(KP)
Semua Pensyarah Tahun 1 & 2 (DVM)
Pengerusi Ambrose Anak Balon Semua Kaunselor
Nurul Athirah Binti Rusli
Ahli-Ahli A'dni Bin Md Ghazali Fatin Najihah Binti Abu Bakar
Lizawati Binti Ayub
Mostapha Bin Hj Brahim

Alister Jinkau

Ahmad Bin Othman

Kenny Sim Kien Min

Jawatankuasa Membuka Harga

Pengerusi Sigal Anak Limbai 3. PROGRAM KHIDMAT KOMUNITI

Ahli-Ahli Dyg Rasidah Binti Abg Julhi Pengerusi Tn. Haji Mohamad Sahran Bin Haji Amin
Bariah Binti Sahari
Tim.Pengerusi 1 Disin Anak Nyaom

Jawatankuasa Teknikal Tim.Pengerusi 2 Hj Ederin Bin Hj Amid

Pengerusi Ng Nam Seng Penyelaras 1 Ahmadul Al-Ryaan Bin Jumat
Ahli-Ahli Semua Pensyarah Matapelajaran
Ahli-Ahli Semua Ketua Program

Semua Ketua Bengkel
Jawatankuasa Penilaian Kewangan

Pengerusi Sudarto Bin Duki

Setiausaha Christina Misat Anak Moyoi @ Mangoi

Ahli-Ahli Nursyafinah Binti Abdul Latif

Jawatankuasa Pemutus Sebut Harga

Pengerusi Hj Mohamad Sahran Bin Hj Amin

Setiausaha Kostaniah Binti Zainal Abidin

Ahli-Ahli Pn. Disin Anak Nyaom

En. Spencer Michael

Hj Ederin Bin Hj Amid

Urusetia Sebut Harga Kostaniah Binti Zainal Abidin

Enter With Low Skills, Leave With High Skills 24

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020
Jawatankuasa Di Bawah Pengarah

4. PROGRAM APRESIASI & GRADUASI PELAJAR DAN MAJLIS KONVOKESYEN KV ZON SARAWAK

Pengerusi Tn. Hj. Mohamad Sahran Bin Haji Amin

Tim.Pengerusi 1 Disin Anak Nyaom

Tim.Pengerusi 2 Spencer Anak Michael

Tim. Pengerusi 3 Hj Ederin Bin Hj Amid

Ketua Penyelaras Erinie Djoe Anak Joe Akang

Penyelaras 2 Aishah Binti Haili

Penyelaras 3 Mostapha Bin Hj. Brahim

Setiausaha Marziato Bin Sulaiman

Ahli-Ahli Program Apresiasi & Graduasi Pelajar

Semua Ketua Jabatan (KJ)

Semua Ketua Program(KP)

Semua Pensyarah Tahun 2 (SVM)

Semua Majlis Pewakilan Pelajar (MPP)

Nurul Khairin Binti Sarifin

Zulaiha Binti Azlan

Mastura Binti Mustapha

Benny Anak Menik

Rosidawati Binti Rosidi

Wan Mohd Afis Bin Wan Ali

Huang Tuat Lee

Rabiah Binti Muztaba

Chermi Anak Bayang

Bernedette Doris Ridis Rinyob

Liana Fatini Binti. Abd Manaf

Simon Gray Anak Vincent Bidin

Ahmad Bin Latip

Ahli-Ahli Majlis Konvokesyen KV Zon Sarawak
Semua Ketua Jabatan (KJ)

Semua Ketua Program(KP)

Semua Pensyarah Tahun 2 (DVM)

Semua Majlis Pewakilan Pelajar (MPP)

Mona Anak Michael Jion

Abdul Rahman Bin Hj Putit

Rosyaida Binti Abdul Kadir

Michael Anak Nisoy

Bernadette Anak Chabo

Chang Ho Kwang

Lydiana Angela Anak Stephen Engkabi

Nursyafinah Binti Abd Latif

Lizawati Binti Ismail

Satina Binti Zainol

Mohammad Benjamin Bin Abg.Halik

Majidah Binti Hassan

Thomas Anak Reddy

Muhamad Zaharuddin Bin Ismail

Enter With Low Skills, Leave With High Skills 25

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020
Jawatankuasa Pengurusan Akademik(TPA)

1. JAWATANKUASA AKADEMIK /SENAT KV MATANG 3. JAWATANKUASA PERHUBUNGAN DAN LATIHAN INDUSTRI
(KUPLI)
Pengerusi Hj. Mohammad Sahran Bin Hj. Amin

Timbalan Pengerusi Disin Anak Nyaom
Pengerusi
Disin Anak Nyaom Penyelaras KUPLI Arzhad Bin Ahmad (KUPLI)
Setiausaha
Ahli-Ahli Marziato Bin Sulaiman Mohd Akmal Ridzwan Bin Pinye
Spencer Anak Michael
Hj Ederin Bin Hj Amid Chang Ho Kwang
Ambrose Anak Balon
Patrick Belly Anak Jonathan Jarau Setiausaha Liew Siew Foong
Sudarto Bin Duki
Mostapha Bin Hj Brahim Penyelaras Vokasional di Peringkat Jabatan (VOKASIONAL)

Ahli-Ahli Semua Ketua Jabatan Vokasional

Semua Ketua Program (KP)

A'dni Bin Md Ghazali (KJ Umum)

Erinie Djoe Anak Joe Akang (KUPA)

Christina Misat Anak Mangoi Kaunselor

Hadziana Binti Drahim Penyelaras Insuran Chiam Chew Kah Hong

Adni Bin MD Ghazali Penyelaras CIDB / Zaiden Bin Zulkepli
Green Card
Thomas Anak Reddy

Mona Anak Michael Jion 4. PROGRAM LATIHAN STAF (ULKS)/ PENETAPAN 7 HARI
BERKURSUS
2. JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PENTASIRAN

Pengerusi Disin Anak Nyaom Pengerusi Haji Mohamad Sahran Bin Haji Amin

Timbalan Marziato Bin Sulaiman Tim.Pengerusi 1 Disin Nyaom
Pengerusi
Tim.Pengerusi 2 Hj Ederin Bin Hj Amid
Penyelaras Nerville Anak Nawot
Ketua Penyelaras Nur Syafinah Binti Abdul Latif
Penolong
Penyelaras Elaine Yong Shu Han Setiausaha Angelie Anak Lakat

Setiausaha Azlina Binti Abdul Wahab SPLG Tay Siew Chen (Ketua Penyelaras)

Penyelaras Vonier Anak Mecha (AJK Key-in)
Pensijilan
Fazlina Binti Mihad Norazira Binti Selamat (AJK Key-in)

Ahli-ahli Hj Ederin Bin Hj Amid

Pengurusan JPP Semua Ketua Jabatan

Ahli-Ahli Siti Amanda Nurkamila Binti Suib Semua Ketua Program

Elaine Yong Shu Han Penyelaras LADAP / Kursus Dalaman

Azlina Binti Abdul Wahab Ahli-Ahli Lizawati Binti Ayub (HSK)

Liana Fatini Binti. Ab Manaf Lawrence Anak Chulin (ETE)

Susarani Binti Sha’ari Ahmad Syirwan Adli Bin Hamzah
(MTA)
Mohd Qaedi Bin Edanan

Allan Anak Jerome Chang Ho Kwang (MPI)
Walter Anak Jaol (WTP)
Siti Rahmah Binti. Abdullah Lydia Binti Fred (HKM)
Jame Anak Ginoh (MPP)
Maz Amelia Saziela Binti. Roslan Muhammad Alif Bin Hasan (ETN)
Nur Azlini Binti Zakaria (HFD)
Dyg Nasfurizan Binti. Abg Abd Manap Adeline Bino (BPP)
Thomas Anak Reddy (Bahasa)
Ulangan Bertulis SVM Dan DVM Mona Anak. Michael Jion (Mat&Sains)
Mastura Binti. Mustapha (Elektif
Ketua Rabiah Binti. Muztaba DVM)
Majidah Binti Hassan (Kemanusiaan)
Ahli-Ahli Wong Chiew Yien Ahmad Syirwan Adli Bin Hamzah
Lizawati Binti Ismail (K)
Zahhirah Binti. Sapuan Norazira Binti Selamat

Mohd. Alif Akhbar Bin Madini

Pentaksiran SKM

Ketua Mohd Sahid Bin Abdul Samat

Ahli-Ahli Lia Anak Uyu e-profiling

Semua Penyelaras SKM JK Minit ULKS
Mingguan

Enter With Low Skills, Leave With High Skills 26

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020

Jawatankuasa Pengurusan Akademik(TPA)

5. JAWATANKUASA KURIKULUM VOKASIONAL 7. JAWATANKUASA PENGURUSAN PEGAWAI PENASIHAT
AKADEMIK (PPA) / TECHNICAL ADVISORY COUNCIL (TAC)
Pengerusi Disin Anak Nyaom

Setiausaha Sudarto Bin Duki Pengerusi Disin Anak Nyaom

Ahli-Ahli: Spencer Anak Michael- TPSA Penyelaras PTA Patrick Belly Anak Jonathan Jarau

Hj Ederin Bin Hj Amid – KJK Setiausaha Siti Amanda Nurkamila Binti Suib

Ambrose Anak Balon – KJ Teknologi Mekanikal Dan PPA Semua KP
Pembuatan
Semua KJ

Patrick Belly Anak Jonathan Jarau – Semua KB
KJ Teknologi Elektrik Dan Elektronik
KUPLI

Hadziana Binti Drahim - KJ Seni Reka KUPA

Mostapha Bin Hj Brahim - KJ Teknologi Awam 8. JAWATANKUASA PEMBANGUNAN ICT/ DATA GURU/
DATA PELAJAR/ UMUM

Christina Misat Anak Mangoi – KJ Hospitaliti Pengerusi Disin Anak Nyaom (TPA)

A'dni Bin Md Ghazali – KJ Pendidikan Umum Tim.Pengerusi Spencer Anak Michael (TPSA)

Cindy Anak Amit – KP MPI Penyelaras Rabiah Binti Muztaba

Hilary Anak Lagin – KP MTA Setiausaha Cassipia Anak Puggy

Josep Anak Minyol – KP MPP Ahli-Ahli

Lawrence Anak Chulin – KP ETE Juruteknik Kenny Sim
Komputer
Kipli Anak Junit – KP ETN
e-Gtukar guru &
Diana Anak Matu – KP WTP Bukan guru TPA

Nur Suzlina Binti Saleh – KP HFD Tay Siew Chen (Ketua)
Vonier Anak Mecha
Nur Atiqah Binti. Hashim – KP HSK SPLG

Manyi Anak Asing – KP HKM Guru Bistari Muhamad Qaedi Bin Edanan

Dyg Marinie Binti Abg. Hasni – KP BPP e-perlu/ Mohd. Benjamin Bin Abg. Halik
Penerapan (KU HEM)
Thomas Anak Reddy – KB Bahasa Sekolah Selamat

Mona Anak Michael Jion – KB Sains & Matematik Satina Binti. Zainol
Retan Bulanan Wan Hafiziel Bin Wan Zin
Majidah Binti Hassan – KU Kemanusiaan

Mastura Binti Mustapha – KU Teras Umum APDM Chiam Chew Kah Hong

Nerville Anak Nawot –Ketua Unit Penilaian Dan Insuran OJT Chiam Chew Kah Hong
Pentaksiran (KUPP)
Hrmis Satina Binti. Zainol
Fazlina Binti Mihad – KU Persijilan
Ahmadul Al-Ryaan Bin Jumat (K)
Arzhad Bin Ahmad – KU Perhubungan Dan Latihan Data Joyce Anak Jamong
Industri (KUPLI) Keberadaan

Mohd. Benjamin Bin Abg. Halik—KU Hal Ehwal Pelajar Analisis Thumb Kenny Sim
(HEM) Print

Aishah Binti Haili – KU Psikologi & Kerjaya Ahmad Sazili Bin Abdul Hamid (K)
Nur Aimi Binti Suhaili
Erinie Djoe Anak Joe Akang – KU Perhubungan Awam Laman Web
(KUPA) Kolej

6. JAWATANKUASA PENGURUSAN PROJEK TAHUN AKHIR (PTA) e-operasi Wan Hafiziel Bin Wan Zin (Pentadbir
sistem / AnakS)

Pengerusi Disin Anak Nyaom Satina Binti. Zainol (Guru)
Thomas Anak Reddy
Penyelaras Christina Misat Anak Mangoi e-book

Setiausaha Kipli Anak Junit @ Fadli Abdullah e-pangkat Noraziani Binti. Bujang

Ahli Semua KP Aset (My-Spata) Rosyaida Binti Abdul Kadir

Semua KJ

Semua KB

Enter With Low Skills, Leave With High Skills 27

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020

Jawatankuasa Pengurusan Akademik(TPA)

9. PENGURUSAN KEMAHIRAN / PUSAT BERTAULIAH / PUSAT 10. JAWATANKUASA PEMBANGUNAN GURU / STAF BAHARU
BERTAULIAH CAWANGAN (PBC)
Pengerusi Disin Anak Nyaom
Pengerusi Disin Anak Nyaom
Penyelaras Lozilia Sufiria Anak Stephen
Ketua Bidang
Kemahiran Mostapha Bin Hj Brahim Setiausaha Nur Azlini Binti Zakaria
Ahli-Ahli:
Setiausaha Hadziana Binti Drahim Lydiana Angela Anak Stephen
Engkabi (K)
JK Pusat Bertauliah Penuh

Penyelaras Mohd. Sahid Bin Abdul Samat Semua KP

PP/PPD ELK Mohd. Sahid Bin Abdul Samat Semua Mentor

PP/PPD HSK Lizawati Binti Ayub Semua Guru Baharu

JK PBC 11. JAWATANKUASA JADUAL WAKTU /GANTIAN JAM KREDIT/
KULIAH/AMALI
Penyelaras Mohd. Sahid Bin Abdul Samat

Setiausaha Lia Anak Uyu Pengerusi Disin Anak Nyaom

Ahli-Ahli Noraziani Binti Zakaria (HSK) Penyelaras Jap Fung Ling
Setiausaha Thoo Lee Moi
Rosman Shafiq Bin Abdullah (ETE)

Michael Anak Nisoy (MTA)

Mohammed Rakawi Bin Bujang (MPI) Ahli-Ahli Chiam Chew Kah Hong

Abdul Rahman Bin Jani (WTP) Fazlina Binti Mihad

Lydia Binti Fred (HKM) Nur Azlini Binti Zakaria

Sigal Anak Limbai (MPP) Noraziani Binti Zakaria

Hamka Bin Hj. Ipor (ETN) Chang Ho Kwang

Nur Azlini Binti Zakaria (HFD)

Core Abillities (CA) Ding Hui Ping

Penyelaras A'dni Bin MD. Ghazali Elaine Yong Shu Han

Setiausaha Mastura Binti Mustapha Mastura Binti Baharuddin

Penyelaras Teori CA Zulfikar Ali Bin Badar Tay Siew Chen

JK Markah Lydiana Angela Anak Stephen Engkabi (K) Zulaiha Binti Azlan

Maz Amelia Saziela Binti Roslan

JK Sijil *Guru Baharu 12. PENGURUSAN SVM

Ahli-Ahli Noraziani Binti Zakaria (HSK) Pengerusi Disin Anak Nyaom

Muhamad Zaharuddin Bin Ismail (ETE) Ketua Penyelaras Ambrose Anak Balon

Ng Nam Seng (MTA) Setiausaha Leong Chin San

Simon Gray Anak Vincent Bidin (MPI) Penyelaras Bengkel

Zaiden Bin Zulkepli (WTP)

Bernadette Doris Anak Ridis Rinyod (HKM) Fatin Najihah Binti Abu Bakar(HSK)

Leong Chin San (MPP) Rosman Shafiq Bin Abdullah (ETE)

Lydiana Angela Anak Stephen Engkabi (ETN) Anuar Bin Uli (MPP)

Dayang Norizzaidah Binti Awang Azzahari (HFD) Wan Adzman Bin Wan Hassan (MPI)

Nur Aimi Binti Suhaili (BPP) Ahmad Bin Latip (WTP)

Noor Zuziawati Binti Ahmad (Teori) Habsah Binti Salleh (HKM)

Dayang Nasfurizan Binti Abg Abd Manap Ng Nam Seng (MTA)
(Teori)
Muhammad Alif Bin Hasan (ETN)

JK Peperiksaan SKM & MPAK Nur Azlini Binti Zakaria (HFD)

Penyelaras Marziato Bin Sulaiman Adeline Bino(BPP)

Ahli_Ahli Lydiana Angela Anak Stephen Engkabi

Susarani Binti Sha'ari 13. JAWATANKUASA R&D / KAJIAN TINDAKAN /PELAN STRATEGIK/
SWOT ANALISIS/KAJIAN KEBOLEHPASARAN
JK PP SLDN
(KPI : 1 JABATAN 1 KAJIAN TINDAKAN)
Penyelaras Zaiden Bin Zulkepli

Trainer Michael Anak Nisoy (MTA) Pengerusi Disin Anak Nyaom

Anuar Bin Uli (MPP) Penyelaras Mona Anak Michael Jion

JK ETIKA PROFESIONAL Setiausaha Mohd. Alif Akhbar Bin Madini

Penyelaras Mohamad Benjamin Bin Abang Halik Ahli-Ahli Semua Ketua Jabatan

Semua Pensyarah Baharu

Enter With Low Skills, Leave With High Skills 28

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020

TAKWIM PERANCANGAN TPA SESI 1 2020

Minggu Hari Tarikh Aktiviti
M1
Isnin 6-Jan CUTI
M2 Selasa 7-Jan Minggu Orientasi OBE (Outcome Base Education)
Rabu 8-Jan Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Bil.1/2020
Khamis 9-Jan Mesyuarat Jawatankuasa Akademik/Senat KV Bil.1/2020
Jumaat 10-Jan Mesyuarat Jawatankuasa Jadual Waktu KV Bil.1/2020
ULKS 1 : Pengurusan KV-Kurikulum (ULKS KSKV & Jadual Waktu)

Isnin 13-Jan Mesyuarat Jawatankuasa Kajian Tindakan/Pelan Strategik Bil.1 /2020
Selasa 14-Jan Mesyuarat Jawatankuasa Guru Baharu Bil.1 /2020
M3 Rabu 15-Jan Mesyuarat Jawatankuasa OJT & KUPLI Bil.1/2020
Khamis 16-Jan Mesyuarat Kurikulum Jabatan Umum & Elektif Bil.1 /2020
Jumaat 17-Jan ULKS 2 : Persediaan Dokumen Lawatan MBOT

Isnin 20-Jan Mesyuarat Kurikulum Jabatan Awam Bil.1/2020
Selasa 21-Jan Mesyuarat Pengurusan Kemahiran PBC & SKM Bil.1 /2020
M4 Rabu 22-Jan Mesyuarat Pengurusan PTA Bil.1/2020
Khamis 23-Jan Mesyuarat Kurikulum Jabatan Fesyen Bil.1 /2020
Jumaat 24-Jan ULKS 3 : Persediaan Dokumen Lawatan MBOT

Isnin 27-Jan Semakan & Pemantauan Evidens Pelajar DVM-kali pertama
Selasa 28-Jan Mesyuarat Kurikulum Jabatan Hospitaliti Bil.1 /2020
M5 Rabu 29-Jan Mesyuarat Jawatankuasa Jadual Waktu KV Bil.2 /2020
Khamis 30-Jan Forum Pengurusan Akademik Bersama Pelajar baru
Jumaat 31-Jan ULKS 4 : Persediaan Dokumen Lawatan MBOT

Isnin 3-Feb Mesyuarat Kurikulum Jabatan Mekanikal & Pembuatan Bil.1/2020
Selasa 4-Feb Program Jelajah Industri Kali Pertama
M6 Rabu 5-Feb Mesyuarat Kurikulum Jabatan Elektrik & Elektronik Bil.1/2020
Khamis 6-Feb Semakan & Pemantauan Evidens Pelajar DVM kali 2
Jumaat 7-Feb ULKS 5 :Taklimat SPK - Pembelajaran & Pemudahcaraan (PdPc)

Isnin 10-Feb Semakan Senarai Rujukan di Pusat Sumber
Selasa 11-Feb Mesyuarat Jawatankuasa TAC & Jelajah Industri Bil.1/2020
M7 Rabu 12-Feb Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian & Pentaksiran -Intervensi PB Bil. 1/2020
Khamis 13-Feb Mesyuarat Jawatankuasa KajianTindakan/Pelan Strategik Bil.2 /2020
Jumaat 14-Feb ULKS 6 : Persediaan dokumen Lawatan MBOT

Isnin 17-Feb Mesyuarat Jawatankuasa Guru Baharu Bil.2 /2020 29
Selasa 18-Feb Mesyuarat Pengurusan Kemahiran PBC & SKM Bil.2 /2020
M8 Rabu 19-Feb Mesyuarat Jawatankuasa Akademik/Senat KV Bil.2 /2020
Khamis 20-Feb Mesyuarat Pengurusan PTA Bil.2/2020
Jumaat 21-Feb ***Semakan & Pemantauan dokumen Audit MBOT

Enter With Low Skills, Leave With High Skills

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020

TAKWIM PERANCANGAN TPA SESI 1 2020

Minggu Hari Tarikh Aktiviti
M9 Isnin 24-Feb Mesyuarat Kurikulum Jabatan Umum & Elektif Bil.2 /2020
Selasa 25-Feb Lawatan MBOT
Rabu 26-Feb Lawatan MBOT
Khamis 27-Feb Post Mortem Lawatan MBOT
Jumaat 28-Feb ULKS 7 : Mesyuarat Staf Bil.2/2020

Isnin 2-Mar Program Pemantauan Kuliah/Amali di Bengkel kali pertama
Selasa 3-Mar Mesyuarat Pengurusan Kurikulum (SVM) Bil.1 /2020
M10 Rabu 4-Mar Mesyuarat Jawatankuasa OJT & KUPLI Bil.2 /2020
Khamis 5-Mar Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian & Pentaksiran -Intervensi PB Bil. 2/2020
Jumaat 6-Mar ULKS 8 : Pengurusan e-Operasi _Pengemaskinian Data Pensyarah

Isnin 9-Mar Mesyuarat Hari Majlis Apresiasi Pelajar DVM1 Kali Pertama
Selasa 10-Mar Pelancaran Program HIPS (High Immersive Programmes)
M11 Rabu 11-Mar
Khamis 12-Mar Mesyuarat Jawatankuasa TAC & Jelajah Industri Bil.2 /2020
Jumaat 13-Mar ULKS 9 : Taklimat SPK -Perancangan Dan Pengurusan Latihan Staf(ULKS)

Isnin 16-Mar
Selasa 17-Mar Mesyuarat Pengurusan Kemahiran PBC & SKM Bil.3 /2020
M12 Rabu 18-Mar
Khamis 19-Mar Mesyuarat Hari Majlis Apresiasi-Penyelarasan Terakhir
Jumaat 20-Mar ULKS 10 : Taklimat e-Pengisytiharan harta Pensyarah dan AKS

Isnin 23-Mar Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Bil.2/2020
Selasa 24-Mar Mesyuarat Kurikulum Jabatan Umum & Elektif Bil.3 /2020
M13 Rabu 25-Mar Mesyuarat Jawatankuasa Akademik /Senat KV Bil.3 /2020
Khamis 26-Mar Majlis Hari Apresiasi DVM1 & Kemahiran Tahap 3(SKM)
Jumaat 27-Mar ULKS 11 :Taklimat PBPPP oleh pihak JPN/PPD

Isnin 30-Mar
Selasa 1-Apr Mesyuarat Jawatankuasa ULKS Bil.1/2020 -Status SPLG/Kewangan P63
M14 Rabu 2-Apr
Khamis 3-Apr Mesyuarat Jawatankuasa KajianTindakan/Pelan Strategik Bil.3 /2020
Jumaat 4-Apr ULKS 12 : Pengemaskinian data-eProfiling /Ts bagi pensyarah Vokasional

Isnin 6-Apr Program Pengesanan& Pemantauan PdPc (Amali/Teori Vokasional) Bil.2/2020
Selasa 7-Apr Mesyuarat Kurikulum Jabatan Awam Bil.2 /2020
M15 Rabu 8-Apr Mesyuarat Kurikulum Jabatan Elektrik & Elektronik Bil.2/2020
Khamis 9-Apr Mesyuarat Pengurusan Kewangan PCG -Ketua Bengkel Bil.1/2020
Jumaat 10-Apr Mesyuarat JK Penilaian & Pentaksiran KV Bil.3/2020

Enter With Low Skills, Leave With High Skills 30

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020

TAKWIM PERANCANGAN TPA SESI 1 2020

Minggu Hari Tarikh Aktiviti
M16 Isnin 13-Apr
Selasa 14-Apr Mesyuarat Pengurusan Kemahiran PBC & SKM Bil.4 /2020
Rabu 15-Apr Mesyuarat Jawatankuasa Akademik /Senat KV Bil.4 /2020
Khamis 16-Apr Inhouse Training ADOPXIC-Markah PB
Jumaat 17-Apr ULKS 13 : Inhouse Training ADOPXIC-Markah PB

Isnin 20-Apr
Selasa 21-Apr Mesyuarat Kurikulum Jabatan Hospitaliti Bil.2 /2020
M17 Rabu 22-Apr Mesyuarat Pengurusan Kurikulum SVM Bil.3/2020
Khamis 23-Apr Mesyuarat Pengurusan PTA Bil.3/2020
Jumaat 24-Apr Program Jelajah Industri Kali pertama

Isnin 27-Apr Vetting PA Sesi 1 2020 -Diploma
Selasa 28-Apr Mesyuarat Kurikulum Jabatan Fesyen Bil.2 /2020
M18 Rabu 29-Apr Mesyuarat Jawatankuasa Akademik /Senat KV Bil.5 /2020
Khamis 30-Apr
Jumaat 1-May Cuti Hari Pekerja

Isnin 4-May Inhouse Training ADOPXIC-Markah PA
Selasa 5-May Inhouse Training ADOPXIC-Markah PA
M19 Rabu 6-May Mesyuarat Jawatankuasa OJT & KUPLI Bil.3 /2020
Khamis 7-May Mesyuarat Jawatankuasa TAC & Jelajah Industri Bil.3 /2020
Jumaat 8-May Mesyuarat Jawatankuasa PBC -SKM -Pemantauan Portfolio Pelajar& Evidens

Isnin 11-May Semakan & Pemantauan PdPc Pensyarah kali Ke-2

Selasa 12-May

M20 Rabu 13-May

Khamis 14-May Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian & Pentaksiran- Semakan markah PA
Bil.4 /2020

Jumaat 15-May ULKS 14 -Taklimat Jawatankuasa ULKS- Perbentangan Status SPLG Bil.2/2020

M21 Isnin 18-May Mesyuarat Jawatankuasa Jadual Waktu KV Bil.3 /2020
M22 Selasa 19-May
Rabu 20-May Mesyuarat Pengurusan Kewangan PCG -Ketua Bengkel Kali Ke-2
Khamis 21-May ULKS 15 -Prosedur Penambahbaikan Kualiti Bertrusan (CQI) dan Closing The Loop
(CTL)
Jumaat 22-May
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER

Enter With Low Skills, Leave With High Skills 31

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020

TAKWIM PERANCANGAN TPA SESI 2 2020

Minggu Hari Tarikh Aktiviti
M22 CUTI PERTENGAHAN SEMESTER
Isnin 8-Jun Persiapan Terakhir Penilaian Sijil Kemahiran Malaysia(Kohort 2016)
M24 Selasa 9-Jun Persiapan Terakhir Penilaian Sijil Kemahiran Malaysia(Kohort 2016)
Rabu 10-Jun Persiapan Terakhir Penilaian Sijil Kemahiran Malaysia(Kohort 2016)
Khamis 11-Jun Persiapan Terakhir Penilaian Sijil Kemahiran Malaysia(Kohort 2016)
Jumaat 12-Jun ULKS 16 : SPK -Prosedur Projek Tahun Akhir (PTA)

Isnin 15-Jun Mesyuarat Jawatankuasa Kajian Tindakan/Pelan Strategik Bil.4 /2020
Selasa 16-Jun Mesyuarat Jawatankuasa Guru Baharu Bil. 3 /2020
M25 Rabu 17-Jun Mesyuarat Jawatankuasa OJT & KUPLI Bil.4/2020
Khamis 18-Jun Mesyuarat Kurikulum Jabatan Umum & Elektif Bil.3 /2020
Jumaat 19-Jun Mesyuarat Persediaan Konvokesyen Bil.1/2020

Isnin 22-Jun Mesyuarat Kurikulum Jabatan Awam Bil.3/2020
Selasa 23-Jun Mesyuarat Pengurusan Kemahiran PBC & SKM Bil.4 /2020
M26 Rabu 24-Jun Mesyuarat Pengurusan PTA Bil.4/2020
Khamis 25-Jun Mesyuarat Kurikulum Jabatan Fesyen Bil.3 /2020
Jumaat 26-Jun ULKS 17 : Perkongsian Tentang MQA -Informasi terkini MQA

Isnin 29-Jun Semakan & Pemantauan Evidens Pelajar DVM -Kali ke-2

Selasa 30-Jun Mesyuarat Kurikulum Jabatan Hospitaliti Bil.2 /2020

M27 Rabu 1-Jul Mesyuarat Penyelarasa Konvokesyen Bil. 2/2020

Khamis 2-Jul Mesyuarat Jawatankuasa Jadual Waktu KV Bil.4 /2020

Jumaat 3-Jul ULKS 18: Taklimat Pengurusan Kewangan ,Simpanan & Pencen

Isnin 6-Jul Program Jelajah Industri Kali Ke-2

Selasa 7-Jul Mesyuarat Kurikulum Jabatan Elektrik & Elektronik Bil.4/2020

M28 Rabu 8-Jul Semakan & Pemantauan Evidens Pelajar DVM kali 3

Khamis 9-Jul Mesyuarat Kurikulum Jabatan Mekanikal & Pembuatan Bil.3/2020

Jumaat 10-Jul ULKS 19: Prosedur Pertimbangan Pelajar Menduduki Penilaian Akhir

Isnin 13-Jul Mesyuarat Jawatankuasa TAC & Jelajah Industri Bil.3/2020
Selasa 14-Jul Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian & Pentaksiran -Intervensi PB Bil. 4/2020
M29 Rabu 15-Jul
Khamis 16-Jul Mesyuarat Penyelarasan Konvokesyen Bil.3/2020
Jumaat 17-Jul ULKS 20: Prosedur Perancangan Takwim Tahunan Kolej

Isnin 20-Jul Mesyuarat Jawatankuasa Guru Baharu Bil.4 /2020
Selasa 21-Jul Mesyuarat Pengurusan Kemahiran PBC & SKM Bil.5 /2020
M30 Rabu 22-Jul Mesyuarat Jawatankuasa Akademik /Senat KV Bil.6/2020
Khamis 23-Jul Mesyuarat Pengurusan PTA Bil.5/2020
Jumaat 24-Jul

Enter With Low Skills, Leave With High Skills 32

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020

TAKWIM PERANCANGAN TPA SESI 2 2020

Minggu Hari Tarikh Aktiviti
M31 27-Jul 31-Jul CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 2
Isnin 3-Aug
M32 Selasa 4-Aug Mesyuarat Jawatankuasa Akademik/Senat KV -Bil.7/2020 -Kes Rayuan
Rabu 5-Aug ULKS 21: Prosedur Pengurusan Latihan Industri (OJT)
Khamis 6-Aug
Jumaat 7-Aug

Isnin 10-Aug
Selasa 11-Aug Mesyuarat Pengurusan Kurikulum DVM & SVM Bil.4/2020
M33 Rabu 12-Aug Mesyuarat Jawatankuasa Akademik KV Bil.8/2010 -Intervensi PB
Khamis 13-Aug Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian & Pentaksiran -Intervensi PB Bil. 5/2020
Jumaat 14-Aug ULKS 22: Prosedur Aduan & Maklumbalas Pelanggan

Isnin 17-Aug
Selasa 18-Aug
M34 Rabu 19-Aug Mesyuarat Jawatankuasa OJT & KUPLI Bil.5 /2020
Khamis 20-Aug Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian & Pentaksiran- Intervensi PB Bil.3/2020
Jumaat 21-Aug Pelancaran Bulan Bahasa & Kemerdekaan

Isnin 24-Aug Mesyuarat Jawatankuasa TAC & Jelajah Industri Bil.4 /2020
Selasa 25-Aug
M35 Rabu 26-Aug
Khamis 27-Aug
Jumaat 28-Aug ULKS 23: Taklimat PBPPP - Penyelarasan Skor PPI & PP2

Isnin 31-Aug Sambutan Hari Kemerdekaan *** Cuti Umum
Selasa 1-Sep Persediaan Terakhir Majlis Konvoksesyen
M36 Rabu 2-Sep Persediaan Terakhir Majlis Konvoksesyen
Khamis 3-Sep Persediaan Terakhir Majlis Konvoksesyen
Jumaat 4-Sep Majlis Konvokesyen Kali-5 (Zon Sarawak) : 4-5 Sep, 2020

Isnin 7-Sep
Selasa 8-Sep Semakan Evidens & Portfolio Pelajar Bil.3/2020
M37 Rabu 9-Sep
Khamis 10-Sep
Jumaat 11-Sep ULKS 24: Taklimat Kesihatan & Senamrobik/Poco-poco

Isnin 14-Sep Mesyuarat Kurikulum Jabatan Umum & Elektif Bil.4 /2020
Selasa 15-Sep Mesyuarat Jawatankuasa Akademik/Senat KV Bil.9 /2020
M38 Rabu 16-Sep
Khamis 17-Sep
Jumaat 18-Sep Mesyuarat Persediaan Program Pengantaraanbangsaan Kali Pertama -Singapore

Enter With Low Skills, Leave With High Skills 33

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020

TAKWIM PERANCANGAN TPA SESI 2 2020

Minggu Hari Tarikh Aktiviti
M39 Isnin 21-Sep
Selasa 22-Sep Mesyuarat Pengurusan Kurikulum DVM &SVM Bil.4/2020
Rabu 23-Sep Mesyuarat Staf Bil.3/2020 *** Penyerahan Sijil 7 hari berkursus (Apresiasi)
Khamis 24-Sep
Jumaat 25-Sep

Isnin 28-Sep
Selasa 29-Sep
M40 Rabu 30-Sep Mesyuarat Pengurusan Kemahiran PBC & SKM Bil.5 /2020
Khamis 1-Oct
Jumaat 2-Oct ULKS 25: Team building Pensyarah - Kerja berpasukan (pensyarah IAB)

Isnin 5-Oct Pemantauan & Pengesanan PdPc & Evidens Amali Bil.3/2020
Selasa 6-Oct Mesyuarat Kurikulum Jabatan Awam Bil.4 /2020
M41 Rabu 7-Oct Mesyuarat Kurikulum Jabatan Elektrik & Elektronik Bil.4/2020
Khamis 8-Oct
Jumaat 9-Oct ULKS 26: Prosedur Penyediaan Jadual Waktu

Isnin 12-Oct
Selasa 13-Oct Mesyuarat Pengurusan Kewangan PCG -Ketua Bengkel Bil.3/2020
M42 Rabu 14-Oct Mesyuarat JK Penilaian & Pentaksiran KV Bil.5/2020
Khamis 15-Oct
Jumaat 16-Oct

Isnin 19-Oct
Selasa 20-Oct Mesyuarat Jawatankuasa Akademik/Senat KV Bil.10 /2020
M43 Rabu 21-Oct
Khamis 22-Oct Inhouse Training ADOPXIC-Markah PB
Jumaat 23-Oct ULKS 27 : Penyemakan markah & kemaskini sistem ADOPXIC-Markah PB

Enter With Low Skills, Leave With High Skills 34

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020

TAKWIM PERANCANGAN TPA SESI 2 2020

Minggu Hari Tarikh Aktiviti
M44 Isnin 26-Oct Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian & Pentaksiran- Semakan markah PA
Bil.6/2020
Selasa 27-Oct
ULKS 28: Mesyuarat Program Pengantarabangsaan -Bil.2/2020 Singapore
Rabu 28-Oct
Khamis 29-Oct
Jumaat 30-Oct

Isnin 2-Nov
Selasa 3-Nov
M45 Rabu 4-Nov Mesyuarat Jawatankuasa Akademik KV Bil.11/2020 -Pengesahan Data DVM
Khamis 5-Nov
Jumaat 6-Nov Majlis Persaraan ,Tn Haji Mohd Sahran Bin Haji Amin, Pengarah KV Matang

Isnin 9-Nov
Selasa 10-Nov Mesyuarat Jawatankuasa Jadual Waktu KV Bil.6 /2020
M46 Rabu 11-Nov
Khamis 12-Nov Mesyuarat Pengurusan Kewangan PCG -Ketua Bengkel Bil.4/2020
Jumaat 13-Nov Mesyuarat Penutupan KV/Mesyuarat Staf Bil.4/2020
M47 CUTI AKHIR SEMESTER 2

Enter With Low Skills, Leave With High Skills 35

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020
Jawatankuasa Pengurusan Sokongan Akademik (TPSA)

1.JAWATANKUASA LEMBAGA INDUK DISPLIN PELAJAR DAN PRO- 4. JAWATANKUASA PERHIMPUNAN MINGGUAN
GRAM MENGGILAP INTAN

Pengerusi Pengarah Pengerusi TPSA

Timbalan Pengerusi TPSA Timbalan Pengerusi Mohd. Benjamin Bin Abg. Halik
Penyelaras (KU HEM)
Naib Pengerusi 1 TPA Siaraya Mastura Binti. Baharuddin

Naib Pengerusi 2 KJK Ahli-ahli Alister Anak. Jinkau

Setiausaha Zaharah Bt. Ibrahim (KU HEM) Ahmad Bin Osman

AJK 1. Semua Ketua Jabatan MPP

2. Azalina Bt. Jumhari 5. JAWATANKUASA BANTUAN DAN KEBAJIKAN PELAJAR
(KU Pengurusan Asrama) (BIASISWA, BANTUAN AWAL PERSEKOLAHAN, EMK,
YAYASAN, TAKAFUL, ASNAF, SUKAN, PAKAIAN SERAGAM
3. Penyelaras MPP dan Badan DAN E-KASIH)
Pengawas

4. Semua Kaunselor

2. JAWATANKUASA PENYIASATAN & PENGUATKUASAAN Penasihat Pengarah
DISIPLIN
Pengerusi TPSA
Penasihat Pengarah

Pengerusi TPSA Naib Pengerusi TPA

Naib Pengerusi TPA Penyelaras Bernedette Anak. Chabo

Penyelaras Zaharah Bt. Ibrahim (KU HEM) Setiausaha Vonier Anak. Mecha

AJK 1. Abd. Rahman bin Hj Putit (Ketua) AJK KJK

2. Andrew Emang Ak. Layang Azalina Binti. Jumhari

3. Azalina Bt. Jumhari Azlina Binti. Abd. Wahab

4. Aishah Bt. Haili Ahmadul Al-Ryaan Bin Jumat

5. Mohd. Benjamin bin Abg. Halik Chiam Chew Kah Hong

3. JAWATANKUASA PENYELARAS MAJLIS PERWAKILAN Semua Pensyarah Pembimbing
PELAJAR DAN BADAN PENGAWAS

Pengerusi TPSA 6. JAWATANKUASA BANTUAN ( SISWA
PELAJAR
Penyelaras Zaharah Binti Ibrahim (KU HEM)
Penasihat Pengarah
Setiausaha Lydiana Angela Anak. Stephen Engkabi
Pengerusi TPSA
Majlis Perwakilan
Pelajar Dan Badan Mohd. Benjamin Bin Abg. Halik (Ketua) Naib Pengerusi TPA
Pengawas 1. Erinie Djoe Anak. Joe Akang (KUPA)
Penyelaras Aishah Binti. Haili
AJK

2. Prescillia Clare Anakk. Dijan AJK Melissa Wong Chee Chin

3. Siti Khazulaha Binti Hussein Pensyarah Pembimbing

4. Mohd. Alif Akbar Bin Madini 7. JAWATANKUASA UNIT PSIKOLOGI & KERJAYA

5. Aishah Binti Haili

6. Melissa Wong Chee Chin Pengerusi TPSA
Penyelaras Aishah Binti. Haili
7. Sim Mui Hong AJK Melissa Wong Chee Chin
Semua Pensyarah Pembimbing
8. Lim Min Fei

9. Jame Anak Ginoh

10. Abd. Rahman Bin Hj. Putit

11. Andrew Emang Anak Layang

Enter With Low Skills, Leave With High Skills 36

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020
Jawatankuasa Pengurusan Sokongan Akademik (TPSA)

8. JAWATANKUASA MAJALAH DAN BULETIN KV MATANG 10. JAWATANKUASA PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU DAN OUTREACH

Pengerusi TPSA Penasihat Pengarah
Penyelaras Majalah Mohd Zarif Muaz Bin Roslan Pengerusi TPSA
Wan Mohd Afis Bin Wan Ali (K) Timbalan Pengerusi 1 TPA
Penyelaras Buletin Abdul Karim Bin Azis (Mentor) Timbalan Pengerusi 2 KJK
Muhd. Qaedi Bin Edanan Penyelaras Erinie Djoe Anak. Joe Akang
Setiausaha Mohd. Benjamin Bin Abg. Halik
AJK Sim Mui Hong Pen. Penyelaras (KU HEM)
Alexander Boniface Lydiana Angela Anak. Stephen
Editor Jamayah Binti. Hj. Lasit Setiausaha Engkabi
Jurugambar MPP Penolong Setiausaha Aishah Binti. Haili
Pengiklanan & Disiplin Melissa Wong Chee Chin
Percetakan Abd. Rahman Bin Hj. Putit
AJK Pemilihan Pelajar Zaharah Binti. Ibrahim (K)
9. JAWATANKUASA PENGURUSAN ASRAMA Baharu Lydiana Angela Anak. Stephen Engkabi
(Pembantu)
Pengerusi TPSA Ahli-Ahli Erinie Djoe Anak. Joe Akang (KUPA)
Ketua Unit Pengurusan Azalina Binti. Jumhari Pauline Anak. Rengan (SU PIBG)
Asrama Ejah Anak. Dandan Program MTA Sim Mui Hong
Setiausaha Semua Ketua Jabatan
AJK Program MPP Semua Ketua Program
Semua Ketua Bengkel
Dokumentasi Aktiviti Asrama Lia Anak. Uyu Program MPI Hilary Anak. Lagin (K)
Mohd. Benjamin Bin Abg. Halik
Jurufoto Aktiviti Asrama Azlina Binti. Abd. Wahab Program ETN Josep Anak. Minyol (K)
Program Akademik Alfred Anak. Aji
A’dni Bin Md. Ghazali Program ETE Cindy Anak. Amit (K)
Program Sukan & Rekreasi Simon Gray Anak. Vincent Susarani Binti. Sha’ari
Bidin Program WTP Kipli Anak. Junit (K)
Dayangku Aminah Binti. Awg.
Program Pemantapan Disiplin Anuar Bin Uli Program HFD Nazarudin
Lawrence Anak. Chulin (K)
Kebajikan Pelajar Lizawati Binti. Ismail Program HKM Elaine Yong Shu Han
Diana Anak. Matu (K)
Keceriaan dan Pengekalan 5S Ahmad Bin Latip Program HSK Ahmadul Al-Ryaan Bin Jumat
Nur Suzlina Binti. Saleh (K)
Warden Asrama Anuar Bin Uli Kursus SKM ELK Thoo Lee Moi
Asrama Alpha Ahmad Bin Latip Manyi Anak. Asing (K)
Asrama Bestari Simon Gray ANAK. Vincent Kursus SKM HSK Bernadette Doris Anak Ridis Rinyod
Bidin Nur Atiqah Binti. Hashim (K)
Asrama Cyber Muhammad Alif Bin Hassan Key-In Online Erinie Djoe Anak. Joe Akang
* Guru Baharu Rosman Shafiq Bin Abdulah (K)
Asrama Dinamik Azlina Binti. Abd. Wahab Pengurusan Borang Liew Siew Foong
Asrama Excellent Lia Anak. Uyu Borang “Walk In” / Nur Atiqah Binti. Hashim (K)
Asrama Fatanah Ejah Anak. Dandan Rayuan Lizawati Binti. Ayub
Banner/Banting Norhasela Binti. Mos (K)
Asrama Gemilang Lalulintas Melinda Anak. Eric
Laporan & Dokumentasi Musli Bin Hj. Basir
Asrama Humaira Lizawati Binti. Ismail Stastistik Pengambilan Linda Anak. Nyumbang (K)
Penyelia Asrama Kanan Dayang Rasiah Abg. Julhi Pelajar Baharu Lanting Anak. Liban
(Makanan) Joyce Anak. Jamong (K)
Penyelia Asrama (Bangunan Bariah Binti. Sahari Siti Rahmah Binti. Abdullah
& Kesihatan) Lizawati Binti. Ismail Ahmad Sazili Bin Abd. Hamid
Kedai Pelajar A’dni Bin Md. Ghazali Mohd. Akmal Ridzwan Bin Pinye
Anuar Bin Uli Zahhirah Binti. Sapuan
Surau Melissa Wong Chee Chin
Dewan Cyberlera MPP

Enter With Low Skills, Leave With High Skills 37

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020
Jawatankuasa Pengurusan Sokongan Akademik (TPSA)

11. JAWATANKUASA PEMANTAU MAKANAN BERMASAK 14. JAWATANKUASA KAFETERIA
Pengerusi Pengarah
Pengerusi Pengarah

Timbalan TPSA Naib Pengerusi TPSA
Pengerusi Azalina Binti Jumhari
Penyelaras Nur Azura Binti. Kasim
Penyelaras
Setiausaha Lizawati Binti. Ayub
Setiausaha Dayang Rasiah Binti Abang Julhi Ahli – Ahli Rosyaida Binti. Abd. Kadir

Ahli-Ahli Penyelia Asrama Jem Bin Samudin
Zahhirah Binti. Sapuan
KJ Umum (A’dni Bin Md. Ghazali) - (Isnin)
KJPP (Marziato Bin Sulaiman) - (Isnin) Rosidawati Binti. Rosidi

KJ Elektrik Dan Elektronik 15. JAWATANKUASA UNIT PEMBANGUNAN &
(Patrick Belly Anak. Jonathan Jarau) - (Selasa) PENYELENGGARAAN (JUPP)
TPSA (Spencer Anak. Michael) - (Selasa)

KJ Seni Reka (Hadziana Binti. Drahim) - (Rabu)

KB Bahasa (Thomas Anak. Reddy) - (Rabu) Pengerusi Pengarah

Timbalan Pengerusi TPSA

KB S&M Mona Anak Michael Ji’on - (Khamis) Penyelaras Huang Tuat Lee

KJ Hospitaliti (Christina Misat) - (Jumaat) Setiausaha Kostaniah Binti. Zainal Abidin

TPA (Disin Anak Nyaom) - (Sabtu) Pengawai Data Wan Hafizel Bin Wan Zin

KJ Mekanikal (Ambrose Anak. Balon) - (Sabtu) Pegawai Penyeleng- Alister Anak. Jinkau

KJK (Hj Ederin Bin Hj Amid) - (Ahad) garaan Kenny Sim Kien Min
KB Kemahiran (Mostapha Bin Hj Brahim) - (Ahad)

Ahmad Bin Osman

12. JAWATANKUASA PENDAFTARAN PELAJAR DVM TAHUN 1 Pegawai Rujukan Ambrose Anak. Balon
Teknikal Patrick Belly Anak. Jonathan Jarau
Penasihat Pengarah

Pengerusi TPSA

Naib Pengerusi TPA Mostapha Bin Hj Brahim

Penyelaras Mohd. Benjamin Bin Abg. Halik Sudarto Bin Duki
Ahli-Ahli (KU HEM)
Christina Misat Anak. Mangoi
Semua Pensyarah Pembimbing DVM
Tahun 1 A’dni Bin Md. Ghazali

13. JAWATANKUASA UNIT PERHUBUNGAN AWAM DAN 16. JAWATANKUASA PENGURUSAN KUARTERS
ALUMNI
Pengerusi Pengarah

Pengerusi TPSA Timbalan Pengerusi TPSA

Penyelaras Erinie Djoe Anak. Joe Akang (KUPA) Pegawai Aset/ KUPP Huang Tuat Lee

Setiausaha Aishah Binti. Haili Setiausaha Hady Bin Abi

Ahli-Ahli Melissa Wong Chee Chin Ahli-Ahli

Mohd. Rakawi Bin Bujang

Nerville Anak. Nawot Pegawai Perumahan Wan Hafiziel Bin Wan Zin
Pegawai Penyelenggaraan Alister Anak. Jinkau (K)
Satina Binti. Zainol Ahmad Bin Osman
Jawatankuasa Utiliti Haron Bin Ahmat (K)
Lizawati Binti. Ismail Allan Jerome Anak. Lukas
Ketua Penghuni Kuarters & Majidi Bin Nong
Gudum Anak. Awang Kipli Anak. Junit
Flat Guru
Pauline Anak. Rengan (PIBG)

Semua Ketua Program

Semua Ketua Bengkel

Enter With Low Skills, Leave With High Skills 38

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020

Jawatankuasa Pengurusan Sokongan Akademik (TPSA)

17. JAWATANKUASA PUSAT SUMBER DAN SPBT 21. JAWATANKUASA SSDM / APDM

Pengerusi TPSA Penasihat Pengarah
Pengerusi
Penyelaras Majidah Binti. Hassan (Pusat Sumber) Penyelaras TPSA
Thomas Anak. Reddy (PASS) Setiausaha SSDM
Setiausaha Mohd. Benjamin Bin Abg. Halik
Ahli-Ahli Hamka Bin Hj. Ipor (APD) (KU HEM)
Kassey Binti. Sebli (K)
Ahmad Sazili Bin Abdul Hamid (Guru
Media / ICT) Ding Hui Ping
Benny Anak. Menik (SPBT)
Nurul Khairin Binti. Saripin Ahli-Ahli Semua Pensyarah
Rosyaida Binti. Abdul Kadir Setiausaha APDM Chiam Chew Kah Hong
Farah Wahida Binti. Mohamad Zinin Ahli-Ahli
Dayangku Aminah Binti. Awg. Nazarudin Joyce Anak. Jamong
Zahariyah Binti. Kasim (Pembantu Pusat
Sumber Semua Pensyarah Pembimbing

18. JAWATANKUASA KOKURIKULUM (SUKAN & 22. JAWATANKUASA BUKU PERATURAN DAN DIARI PELAJAR
PERMAINAN, KELAB & UNIT BERUNIFORM)

Pengerusi TPSA Pengerusi TPSA
Penyelaras
Penyelaras Kenny Gray Anak. Jusak Mohd. Benjamin Bin Abg. Halik
Setiausaha Kokurikulum (KU Sukan dan Kokurikulum) (KU HEM)

Lau Siew Wei Ahli-Ahli Jawatankuasa

Setiausaha Sukan Ahmadul Al-Ryaan Bin Jumat Peraturan Keseluruhan Lydiana Angela Anak. Stephen
Ahli-Ahli 3 Orang Pekerja Am Rendah Kolej Engkabi
2 Orang Juruteknik
2 Orang Pemandu Peraturan Kolej Kediaman Azalina Binti. Jumhari

Takwim Kokurikulum Kenny Gray Anak. Jusak

Editor Lizawati Binti. Ismail

19. JAWATANKUASA PROGRAM PENSYARAH PENYAYANG Rekod Pergerakan Pelajar Semua Warden
DAN PONTENG KELAS Urusan Percetakan (Kolej Kediaman)

Penasihat Pengarah Jamayah Binti. Haji Lasit
Pengerusi TPSA (Koperasi)
Penyelaras Mohd. Benjamin Bin Abg. Halik (KU HEM)
Ahli-Ahli Abd. Rahman Bin Hj. Putit (K) 23. JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN
Jem Bin Samudin (JKPAK)
Andrew Emang Anak. Layang
Sigal Anak. Limbai Pengerusi Pengarah
Semua Pensyarah Pembimbing
Timb. Pengerusi TPSA

Penyelaras Huang Tuat Lee (Pegawai Aset)

20. JAWATANKUASA PROGRAM PERMUAFAKATAN IBU BAPA Setiausaha Kostaniah Binti. Zainal Abidin

Penasihat Pengarah Ahli-Ahli Jawatankuasa Wan Hafiziel Bin Wan Zin
Pegawai Data, Penerima & Rosyaida Binti. Abdul Kadir (K)
Pengerusi TPSA Pendaftaran Norhasela Binti. Mos
Pegawai Pendaftaran Rosyaida Binti. Abdul Kadir (K)
Penyelaras Aishah Binti. Suhaili mySPATA Bariah Binti. Sahari
Setiausaha Erinie Djoe Anak. Joe Akang (KUPA) Melinda Anak. Eric
Ahli-Ahli Marziato Bin Sulaiman Pegawai Pendaftaran SPA
Fazlina Binti. Mihad
Pauline Anak. Rengan Wan Hafiziel Bin Wan Zin
Melissa Wong Chee Chin Kenny Sim Kien Min

Semua Ketua Jabatan
Semua Pensyarah Pembimbing

Enter With Low Skills, Leave With High Skills 39

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020

Jawatankuasa Pengurusan Sokongan Akademik (TPSA)

Disin Anak. Nyaom Pegawai Lokasi: Lokasi Pegawai Lokasi
Spencer Anak. Michael Bil
Thomas Anak. Reddy
Pegawai Penyiasat Hj Ederin Bin Hj Amit 1 Bengkel Teknologi Elektrik Rosman Shafiq
Dalaman A’dni Bin Md.Ghazali
Mostapha Bin Hj Brahim 2 Bengkel Teknologi Elektronik Chermi Anak. Bayang
Lembaga Pemeriksa Christina Misat Anak. Manggoi
Pelupusan 3 Bengkel Teknologi Penyejukan Anuar Bin Uli
Sigal Anak. Limbai
Pegawai Verifikasi Harta & 4 Bengkel Teknologi Automotif Michael Anak. Nisoy
Inventori Alister Anak. Jinkau (K)
Ahmad Bin Osman 5 Bengkel Teknologi Pemesinan Wan Adzman Bin Wan
Pegawai Penyelenggaraan Kenny Sim Kien Min Industri Hassan
Haron Bin Ahmat
Pegawai Pemverifikasi Stor Allan Jerome Anak. Lukas 6 Bengkel Pengurusan Perniagaan Adeline Bino
Majidi Bin Nong
Pemeriksa Harta Modal & Adeline Bino 7 Bengkel Teknologi Binaan Abdul Rahman Bin Jani
Inventori Patrick Belly Anak. Jonathan
Jarau 8 Bengkel Kosmetologi Habsah Binti. Salleh
Pegawai Pelupusan Lawrence Anak. Chulin Kartina Binti. Mohamad
Pegawai Perakuan Nur Azura Binti. Kassim 9 Bengkel Fesyen & Pembuat Noraziani Binti. Zakaria
Michael Anak. Nisoy Pakaian
Pelupusan Rosman Shafiq Bin Abdullah
Hadziana Binti. Drahim 10 Bengkel Seni Kulinari
Habsah Binti. Salleh
Bernedette Anak. Chabo 11 Bengkel Kawalan Motor Elektrik Rosman Shafiq
Majidah Binti. Hassan
Ahmad Sazili Bin Abdul Hamid 12 Pusat Sumber Kolej Majidah Binti. Hassan
Mohd Benjamin Bin Abang Halik
Kipli Anak. Junit 13 Bilik Stor Juruteknik Alister Anak. Jinkau
Zaharah Binti. Ibrahim
Anuar Bin Uli 14 Bilik Juruteknik Komputer Kenny Sim Kien Min
Noraziani Binti. Zakaria
Kartina Binti. Mohamad 15 Makmal Sains 1,2 & 3 Melinda Anak. Eric
Lizawati Binti. Ayub
Sim Mui Hong (K) 16 Makmal Sains 4 & 5 Musli Bin Hj. Basir
Linda Anak. Nyumbang 17 Stor Sukan
Ketua Bengkel 18 Stor PJK Ahmadul Al-Ryaan Bin
Rosman Shafiq Bin Abdullah Jumat
Jame Anak. Ginoh
Hamka Bin Haji Ipor Lau Siew Wei
Michael Anak. Nisoy
19 Stor Dokumen Pejabat Allan Jerome Anak. Lukas

20 Pejabat Am & Bilik-Bilik Linda Anak. Nyumbang
Pentadbiran Ahmad Sazili (K)
Kenny Sim Kien Min
21 Makmal Komputer Schoolnet Norhasela Binti. Mos

22 Makmal CAD

23 Bilik Operasi Jaminan Kualiti Pauline Anak. Rengan

24 Bilik Unit Psikologi dan Kerjaya Aishah Binti. Haili

25 Bilik Unit Pentaksiran dan Marziato Bin Sulaiman
Penilaian
Nur Aimi Binti Suhaili
26 Bilik Mesyuarat Alexander Boniface
Siti Khazulaha Binti.
27 Surau Hussein

Enter With Low Skills, Leave With High Skills 40

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020
Jawatankuasa Pengurusan Sokongan Akademik (TPSA)

Bil Lokasi Pegawai Lokasi Bil Lokasi Pegawai Lokasi
Bariah Binti. Sahari (K)
28 Bilik Fardu-Ain Satina Binti. Zainol 49 Asrama Blok Alpha
50 Asrama Blok Bestari
29 Dewan Cyberguna Benny Anak Menik 51 Asrama Blok Cyber
Walter Anak Jaol 52 Asrama Blok Dinamik
53 Asrama Blok Excellent
30 Stor Dewan Cyberguna Allan Jerome Anak. Lukas
54 Asrama Blok Fatanah
31 Bilik Aset Huang Tuat Lee 55 Asrama Blok Gemilang
56 Asrama Blok Humairah
32 Bilik Kebudayaan Thomas Anak. Reddy 57 Dewan Cyberlera
58 Bilik PA Asrama
33 Garaj Kenderaan Kolej Madehi Bin Majeni 59 Klinik Sekolah

34 Bilik Kuliah Pensyarah Pembimbing

35 Kafeteria Nur Azura Binti Kassim

36 Bilik Pensyarah 1 Lau Siew Wei

37 Bilik Pensyarah 2 Bernedette Anak. Chabo

38 Bilik Pensyarah 3 . Jap Fung Ling

39 Bilik Operasi Siaraya Alister Anak. Jinkau

40 Stor Pejabat Am Wan Hafiziel Bin Wan Zin

41 Bilik Pendidikan Moral Elaine Yong Shu Han

42 Kenderaan Kolej Hady Bin Abi

43 Makmal Konkrit Walter Anak. Jaol

44 Rumah Pam Bomba A Alister Anak. Jinkau

45 Rumah Pam Bomba B Ahmad Bin Osman

46 Rumah Pam Air Alister Anak. Jinkau

47 Kuarters Guru Wan Hafiziel Bin Wan Zin

48 Bilik APD Hamka Bin Hj. Ipor

Enter With Low Skills, Leave With High Skills 41

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020
Jawatankuasa Pengurusan Sokongan Akademik (TPSA)

24. JAWATANKUASA PROGRAM BERTUGAS MINGGUAN

TARIKH KUMPULAN 1 TARIKH KUMPULAN 6

06.01.’20 10.01.’20 CHRISTINA MISAT ANAK. MANGOI (K) 10.02.’20 14.02.’20 SUDARTO BIN DUKI (K)

04.05.’20 08.05.’20 ABDUL RAHMAN BIN JANI 06.07.’20 10.07.’20 JAMAYAH BT. HJ. LASIT

21.09.’20 25.09.’20 AHMAD SYIRWAN ADLI BIN HAMZAH JAP FUNG LING
ANDREW EMANG ANAK. LAYANG JAME ANAK GINOH
BERNEDETTE ANAK CHABO KARTINA BT. MOHAMAD

TARIKH KUMPULAN 2 TARIKH KUMPULAN 7

13.01.’20 17.01.’20 MOSTAPHA BIN HJ BRAHIM (K) 17.02.’20 21.02.’20 MARZIATO BIN SULAIMAN (K)

08.06.’20 12.06.’20 ABDUL KARIM BIN AZIS 13.07.’20 17.07.’20 JEM BIN SAMUDIN
28.09.’20 02.10.’20 ANGELIE ANAK. LAKAT JOSEP ANAK MINYOL
LAWRENCE ANAK CHULIN
AISHAH BINTI HAILI
ALEXANDER BONIFACE

TARIKH KUMPULAN 3 TARIKH KUMPULAN 8

20.01.'20 24.01.'20 PATRICK BELLY ANAK. JONATHAN JARAU 24.02.’20 28.02.’20 ABANG ABDUL MALIK BIN HJ.YUSUF (K)
(K)

15.06.’20 19.06.’20 AHMAD SAZILI BIN ABDUL HAMID 20.07.’20 24.07.’20 LEONG CHIN SAN

05.10.’20 09.10.’20 CHIAM CHEW KAH HONG LOZILIA SUFIRIA ANAK STEPHEN
CHERMI ANAK BAYANG LYDIA BINTI FRED
DING HUI PING NG NAM SENG

TARIKH KUMPULAN 4 TARIKH KUMPULAN 9

27.01.'20 31.01.’20 AMBROSE ANAK BALON (K) 02.03.’20 06.03.’20 ABDUL RAHMAN BIN HAJI PUTIT (K)

22.06.’20 26.06.’20 CINDY ANAK AMIT 08.08.’20 07.08.’20 LIM MIN FEI

DIANA ANAK MATU LYDIANA ANGELA ANAK STEPHEN
ENGKABI
GUDUM ANAK. AWANG MASTURA BT. MUSTAPHA
HUANG TUAT LEE
MOHAMMED RAKAWI BIN BUJANG

TARIKH KUMPULAN 5 TARIKH KUMPULAN 10

03.02.’20 07.02.’20 HADZIANA BT. DRAHIM (K) 09.03.’20 13.03.’20 ADELINE BINO (K)

29.06.’20 03.07.’20 HABSAH BINTI SALLEH 10.08.’20 14.08.’20 MANYI ANAK ASING
HAMKA BIN HJ. IPOR MAJIDAH BINTIHASSAN
HILARY ANAK LAGIN MICHAEL ANAK NISOY

MUHAMAD ZAHARUDDIN BIN ISMAIL

Enter With Low Skills, Leave With High Skills 42

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020
Jawatankuasa Pengurusan Sokongan Akademik (TPSA)

24. JAWATANKUASA PROGRAM BERTUGAS MINGGUAN

TARIKH KUMPULAN 11 TARIKH KUMPULAN 14
13.04.’20 17.04.’20 CHANG HO KWANG (K)
23.03.’20 27.03.’20 THOMAS ANAK REDDY (K) 07.09.’20 11.09.’20 ROSIDAWATI BINTI ROSIDI
ROSMAN SHAFIQ BIN ABDULLAH
17.08.’20 21.08.’20 MELISSA WONG CHEE CHIN SATINA BINTI ZAINOL
SIM MUI HONG
NERVILLE ANAK. NAWOT

NORAZIANI BINTI ZAKARIA

NOOR ZUZIAWATI BINTI AHMAD

TARIKH KUMPULAN 12 TARIKH KUMPULAN 15

30.03.’20 03.04.’20 ARZHAD BIN AHMAD (K) 20.04.’20 24.04.’20 DAYANG MARINIE BINTI ABG. HASNI (K)

24.08.’20 28.08.’20 MOHD SAHID BIN ABDUL SAMAT 07.09.’20 11.09.’20 SITI KHAZULAHA BINTI HUSSEIN
NUR ATIQAH BINTI HASHIM SUTEKNO BIN SURATMAN
NUR AZLINI BINTI ZAKARIA TAY SIEW CHEN
NURUL ATHIRAH BINTI RUSLI
WAN ADZMAN BIN WAN HASSAN

TARIKH KUMPULAN 13 TARIKH KUMPULAN 16

06.04.’20 10.04.’20 BENNY ANAK MENIK (K) 27.04.’20 01.05’20 ZAHARAH BINTI IBRAHIM (K)

31.08.’20 04.09.’20 MOHAMMAD AKMAL RIDZWAN BIN PINYE 14.09.’20 18.09.’20 VONIER ANAK MECHA

NURUL KHAIRIN BINTI SARIPIN ZULAIHA BINTI AZLAN
NUR SUZLINA BINTI SALEH ZAIDEN BIN ZULKEPLI
PRESCILLIA CLARE ANAK DIJAN ZULFIKAR ALI BIN BADAR

1. Setiap KETUA KUMPULAN WAJIB menentukan ahli untuk membuat laporan dalam buku bertugas mingguan
dan wajib melapor dan membentang hasil dapatan dalam setiap perhimpunan mengikut tarikh serta giliran kumpulan bertugas.

2. Mengawal disiplin pelajar, kebersihan kawasan kolej dan keselamatan kolej.
3. Memastikan kehadiran susun atur berkumpul di dalam Dewan Cyberguna setiap pagi pada jam 7.10 pagi.
4. Bertanggungjawab membawa pelajar yang sakit ke klinik atau ke hospital.
5. Giliran bagi Program Tugas Mingguan Pensyarah adalah secara bergilir-gilir.

Enter With Low Skills, Leave With High Skills 43

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020

TAKWIM PERANCANGAN TPSA SESI 1 2020

Minggu Hari Tarikh Aktiviti
M1 CUTI
Isnin 6-Jan
M2 Selasa 7-Jan Mesyuarat Jawatankuasa Pendaftaran Pelajar DVM Tahun 1 Bil. 1/2020
Rabu 8-Jan
Khamis 9-Jan
Jumaat 10-Jan

Isnin 13-Jan Pendaftaran Pelajar DVM Tahun 1
Selasa 14-Jan
M3 Rabu 15-Jan Mesyuarat Jawatankuasa Kafeteria Bil. 1/2020
Khamis 16-Jan Program Ziarah Cakna oleh Kaunselor
Jumaat 17-Jan Mesyuarat Pengurusan Asrama Bil. 1/2020

Isnin 20-Jan Mesyuarat Jawatankuasa Pengambilan Pelajar Baharu Dan Outreach Bil. 1/2020
Selasa 21-Jan
M4 Rabu 22-Jan Mesyuarat Jawatankuasa Perhimpunan Mingguan Bil 1/2020
Khamis 23-Jan
Jumaat 24-Jan Mesyuarat Jawatankuasa Lembaga Induk Disiplin Pelajar Bil. 1/2020

Isnin 27-Jan Persediaan untuk pendaftaran pelajar baharu
Selasa 28-Jan 28.01 Pendaftaran Pelajar Baharu SVM
M5 Rabu 29-Jan 28.01 - 28.02 Sesi Rayuan/Walk In Pelajar Baharu SVM
Khamis 30-Jan Forum Bersama TPA TPSA & KJK pada Hari Pendaftaran Pelajar Baharu
Jumaat 31-Jan

Isnin 3-Feb Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum Bil 1 /2020
Selasa 4-Feb Mesyuarat Jawatankuasa Majalah Dan Buletin KV Matang Bil 1 /2020
M6 Rabu 5-Feb Program Ziarah Cakna oleh Kaunselor
Khamis 6-Feb Mesyuarat Jawatankuasa Penyiasat Dan Penguatkuasa Disiplin Bil 1 /2020
Jumaat 7-Feb

Isnin 10-Feb Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Sumber Dan SPBT

Selasa 11-Feb Pendaftaran Pelajar Baharu PAV(SKM Elektrik dan SKM Kulinari)

M7 Rabu 12-Feb 12.02-28.02 Sesi Rayuan /Walk In Pelajar Baharu PAV(SKM Elektrik dan SKM
Kulinari)

Khamis 13-Feb Mesyuarat Jawatankuasa Majlis Perwakilan Pelajar Dan Pengawas Bil 1/2020

Jumaat 14-Feb

Isnin 17-Feb Pencerapan Pdpc & PBPPP 44
Selasa 18-Feb
M8 Rabu 19-Feb Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan Bil 1 /2020
Khamis 20-Feb
Jumaat 21-Feb Mesyuarat Jawatankuasa Pemantau Makanan Bermasak Bil 1/2020

Enter With Low Skills, Leave With High Skills

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020

TAKWIM PERANCANGAN TPSA SESI 1 2020

Minggu Hari Tarikh Aktiviti
M9 Isnin 24-Feb Mesyuarat Jawatankuasa SSDM/APDM Bil 1/2020
Selasa 25-Feb
Rabu 26-Feb Mesyuarat Jawatankuasa Akademik Bil 2 /2020
Khamis 27-Feb
Jumaat 28-Feb

Isnin 2-Mar
Selasa 3-Mar Program Ziarah Cakna oleh Kaunselor
M10 Rabu 4-Mar Mesyuarat Jawatankuasa Akademik Bil 3 /2020
Khamis 5-Mar
Jumaat 6-Mar

Isnin 9-Mar KVSkills KEBANGSAAN
Selasa 10-Mar KVSkills KEBANGSAAN
M11 Rabu 11-Mar KVSkills KEBANGSAAN
Khamis 12-Mar KVSkills KEBANGSAAN
Jumaat 13-Mar KVSkills KEBANGSAAN
M12 CUTI PERTENGAHAN SEMESTER
Isnin 23-Mar
Selasa 24-Mar
M13 Rabu 25-Mar Spot Check
Khamis 26-Mar
Jumaat 27-Mar Mesyuarat Jawatankuasa Majalah Dan Buletin KV Matang Bil 2 /2020

Isnin 30-Mar
Selasa 31-Mar
M14 Rabu 1-Apr Program Ziarah Cakna oleh Kaunselor
Khamis 2-Apr Mesyuarat Pengurusan Asrama Bil 2/2020
Jumaat 3-Apr Mesyuarat Jawatankuasa Kafeteria Bil. 2/2020

Isnin 6-Apr
Selasa 7-Apr
M15 Rabu 8-Apr
Khamis 9-Apr
Jumaat 10-Apr Mesyuarat Jawatankuasa Perhimpunan Mingguan Bil 2/2020

Isnin 13-Apr
Selasa 14-Apr
M16 Rabu 15-Apr Ujian Air Kencing
Khamis 16-Apr
Jumaat 17-Apr

Enter With Low Skills, Leave With High Skills 45

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020

TAKWIM PERANCANGAN TPSA SESI 1 2020

Minggu Hari Tarikh Aktiviti
M17 Isnin 20-Apr
Selasa 21-Apr Spot Check
Rabu 22-Apr Fire Drill Asrama
Khamis 23-Apr
Jumaat 24-Apr

Isnin 27-Apr
Selasa 28-Apr Mesyuarat Jawatankuasa Penyiasat Dan Penguatkuasa Disiplin Bil 2 /2020
M18 Rabu 29-Apr
Khamis 30-Apr Kem Kepimpinan MPP/Pengawas
Jumaat 1-May

Isnin 4-May
Selasa 5-May
M19 Rabu 6-May Program Ziarah Cakna oleh Kaunselor
Khamis 7-May Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum Bil 2 /2020
Jumaat 8-May Mesyuarat Jawatankuasa Pemantau Makanan Bermasak Bil 2/2020

Isnin 11-May
Selasa 12-May
M20 Rabu 13-May
Khamis 14-May Ceramah Anti Dadah oleh AADK
Jumaat 15-May Hari Kantin dan Koperasi

Isnin 18-May CUTI AKHIR SEMESTER 1
Selasa 19-May
M21 Rabu 20-May
Khamis 21-May
Jumaat 22-May

M22

Enter With Low Skills, Leave With High Skills 46

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020

TAKWIM PERANCANGAN TPSA SESI 2 2020

Minggu Hari Tarikh Aktiviti
M24 CUTI PERTENGAHAN SEMESTER
Isnin 8-Jun Mesyuarat Jawatankuasa Aset Alih Kerajaan Bil 1/2020
Selasa 9-Jun
Rabu 10-Jun Program Ziarah Cakna oleh Kaunselor
Khamis 11-Jun Mesyuarat Jawatankuasa Pencerapan & PBPPP Bil 2 /2020
Jumaat 12-Jun Mesyuarat Jawatankuasa Perhimpunan Mingguan Bil 3/2020

Isnin 15-Jun Mesyuarat Jawatankuasa Penyiasat Dan Penguatkuasa Disiplin Bil 3 /2020
Selasa 16-Jun Spot Check
M25 Rabu 17-Jun
Khamis 18-Jun Mesyuarat Pengurusan Asrama Bil 3/2020
Jumaat 19-Jun

Isnin 22-Jun Mesyuarat Jawatankuasa Majalah Dan Buletin KV Matang Bil 3 /2020
Selasa 23-Jun
M26 Rabu 24-Jun Mesyuarat Perhubungan Awam Dan Alumuni Bil 1/2020
Khamis 25-Jun
Jumaat 26-Jun Sukan Tahunan

Isnin 29-Jun

Selasa 30-Jun

M27 Rabu 1-Jul

Khamis 2-Jul

Jumaat 3-Jul

Isnin 8-Jul

Selasa 9-Jul

M28 Rabu 10-Jul Program Ziarah Cakna oleh Kaunselor

Khamis 11-Jul

Jumaat 12-Jul

Isnin 13-Jul
Selasa 14-Jul
M29 Rabu 15-Jul
Khamis 16-Jul Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum Bil 3 /2020
Jumaat 17-Jul Hari Terbuka Asrama

Isnin 20-Jul 47
Selasa 21-Jul
M30 Rabu 22-Jul Mesyuarat Jawatankuasa Intervensi Bil 2 /2020
Khamis 23-Jul
Jumaat 24-Jul Mesyuarat Jawatankuasa Perhimpunan Mingguan Bil 4/2020

Enter With Low Skills, Leave With High Skills

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020

TAKWIM PERANCANGAN TPSA SESI 2 2020

Minggu Hari Tarikh Aktiviti
M31 27-Jul 31-Jul CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 2
Isnin 3-Aug
M32 Selasa 4-Aug Spot Check
Rabu 5-Aug Program Ziarah Cakna oleh Kaunselor
Khamis 6-Aug
Jumaat 7-Aug Kem Jati Diri/Mengilap Intan

Isnin 10-Aug
Selasa 11-Aug
M33 Rabu 12-Aug Mesyuarat Jawatankuasa Akademik Bil 4 /2020
Khamis 13-Aug
Jumaat 14-Aug

Isnin 17-Aug
Selasa 18-Aug
M34 Rabu 19-Aug
Khamis 20-Aug Mesyuarat Perhubungan Awam Dan Alumuni Bil 2/2020
Jumaat 21-Aug Fire Drill Asrama

Isnin 24-Aug
Selasa 25-Aug
M35 Rabu 26-Aug
Khamis 27-Aug Mesyuarat Pengurusan Asrama Bil 4/2020
Jumaat 28-Aug Mesyuarat Jawatankuasa Pemantau Makanan Bermasak Bil 3/2020

Isnin 31-Aug
Selasa 1-Sep Program Ziarah Cakna oleh Kaunselor
M36 Rabu 2-Sep
Khamis 3-Sep RAPTAI KONVOKESYEN KOLEJ VOKASIONAL KALI KE-5 TAHUN 2020
Jumaat 4-Sep KONVOKESYEN KOLEJ VOKASIONAL KALI KE-5 TAHUN 2020

Isnin 7-Sep Mesyuarat Jawatankuasa Majalah Dan Buletin KV Matang Bil 4 /2020
Selasa 8-Sep Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum Bil 4 /2020
M37 Rabu 9-Sep
Khamis 10-Sep Mesyuarat Jawatankuasa Penyiasat Dan Penguatkuasa Disiplin Bil 4/2020
Jumaat 11-Sep

Isnin 14-Sep 48
Selasa 15-Sep
M38 Rabu 16-Sep
Khamis 17-Sep
Jumaat 18-Sep

Enter With Low Skills, Leave With High Skills

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM KOLEJ VOKASIONAL MATANG 2020

TAKWIM PERANCANGAN TPSA SESI 2 2020

Minggu Hari Tarikh Aktiviti
M39 Isnin 21-Sep
Selasa 22-Sep Spot Check
Rabu 23-Sep Mesyuarat Jawatankuasa Kafeteria Bil. 3/2020
Khamis 24-Sep
Jumaat 25-Sep

Isnin 28-Sep
Selasa 29-Sep
M40 Rabu 30-Sep
Khamis 1-Oct Mesyuarat Penyelarasan Kemasukan Dan Outreach Bil 1/2020
Jumaat 2-Oct Mesyuarat Perhubungan Awam Dan Alumuni Bil 3/2020

Isnin 5-Oct Jerayawara (Outreach) ke Sekolah-Sekolah Bermula
Selasa 6-Oct
M41 Rabu 7-Oct Program Ziarah Cakna oleh Kaunselor
Khamis 8-Oct
Jumaat 9-Oct Mesyuarat Jawatankuasa Pemantau Makanan Bermasak Bil 4/2020

Isnin 12-Oct
Selasa 13-Oct
M42 Rabu 14-Oct
Khamis 15-Oct
Jumaat 16-Oct

Isnin 19-Oct
Selasa 20-Oct
M43 Rabu 21-Oct Spot Check
Khamis 22-Oct Ujian Air Kencing
Jumaat 23-Oct

Enter With Low Skills, Leave With High Skills 49


Click to View FlipBook Version