The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by logiswarikrishnan85, 2021-04-01 00:18:07

KERTAS KERJA SUDUT PENDIDIKAN SENI

KERTAS KERJA SUDUT PENDIDIKAN SENI

DIDIK HIBUR

1. PENGENALAN
Persekitaran kawasan sekolah adalah sebagai wahana untuk merealisasikan

pengajaran dan pembelajaran yang cemerlang bermula dari persekitaran sekolah yang
kondusif. Sudut ilmu yang dirancang adalah bahan rangsangan yang boleh digunakan oleh
pelajar dalam proses pembelajaran mereka.

2. RASIONAL

Prasarana dan pengurusan kawasan persekitaran sekolah yang kondusif menjadi
agenda dalam rutin seharian di sekolah. Persekitaran yang diwujudkan mestilah menepati cita
rasa pelangannya yakni guru, kakitangan sekolah, dan para pelajar. Justeru, sebagai tempat
yang menjadi perhatian ramai, kawasan persekitaran sekolah mestilah berperanan dalam
menarik perhatian umum, supaya perkhidmatannya diguna pakai secara optimum demi
keselesaan dan kepuasan hati pengunanya. Keselesaan dan suasana persekitaran yang
mendidik melalui pembinaan mural dan dinding yang menyajikan ilmu pengetahuan akan
terasa lebih mesra.

3. OBJEKTIF
 Menambah minat murid terhadap matapelajaran pendidikan seni dalam bentuk
didik hibur
 Mewujudkan ruang laluan yang lebih ceria.
 Memberbanyakkan bahan bermanfaat
 Memberi penghargaan kepada murid yang berjaya mengikut program

4. TARIKH, MASA DAN TEMPAT

Tarikh : Bulan Oktober – Disember 2020
Tempat : Sudut luar bilik tahun 6.

5. AJK KERJA ( Ketua Panitia Pendidikan Seni
(Guru M/Pelajaran Pendidikan Seni Tahun 2 & 3 )
 Puan .K.Subashini ( Guru M/Pelajaran Pendidikan Seni Tahun 4,5,6)
 Pn.S.Verabavani
 Pn K.Logiswari

6. MATLAMAT
 Menjadikan sudut seniman muda ini menjadi tempat kegemaran setiap murid.
 Mewujudkan suasana yang kondusif untuk membuat projek berkaitan

Pendidikan Seni.
 Murid dapat mengisi masa kelapangan dengan baik

7. KUMPULAN SASARAN
Kumpulan sasaran projek ialah untuk semua murid SJKT LADANG MALAKOFF.

8. STRATEGI PELAKSANAAN
 Membincangkan aktiviti dan projek di peringkat AJK induk.
 Merancang aktiviti bersama dan mengenal pasti guru yang tanggungjawab dan
sasaran projek.
 Kertas kerja ditulis dan perancangan yang disusun dilaksanakan.
 Keberkesanan akan dinilai

9. SUMBER KEWANGAN RM
BIL SUMBER NILAI RM 187.00
1 Wang PCG RM 50.00
2 Sumbangan

BIL BAHAN ANGGARAN (RM) SUMBER
PCG
1 BANNER RM 100.00 PCG
PCG
2 BBM PENDIDIKAN SENI RM 70.00 PCG
PCG
3 HADIAH RM 80.00 SUMBANGAN

4 LAMINATE RM 35.00

5 KERTAS WARNA RM 10.00

6 DIY THINGS RM 50.00

JUMLAH RM 345.00

10. PENUTUP
Adalah diharap agar perancangan yang telah disusun akan berjalan dengan lancar di
samping kerjasama dan perhatian semua pihak. Ini bertujuan untuk memastikan Sudut
Pendidikan Seni ini berada dalam suasana bersih, ceria dan boleh merangsang
kecemerlangan murid-murid dalam bidang kesenian serta membentuk sikap
keusahawan muda.

DISEDIAKAN OLEH: DISEMAK:

KETUA PANITIA PENDIDIKAN SENI

DILULUSKAN:

GAMBAR SEBELUM/SEMASA/ SELEPAS
GAMBAR SEBELUM PROJEK

GAMBAR SEMASA

GAMBAR SELEPAS


Click to View FlipBook Version
Previous Book
คู่มือท่องเที่ยวพร้อมแผนที่ ชุดกรุงรัตนโกสินทร์
Next Book
Amaia Series Vermosa