The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by klantenservice, 2020-05-27 12:16:25

Oehoe juni 2020

Oehoe juni 2020

VOORWOORD

Beste Uilen en sympathisanten,

Stilletjes aan kruipen we terug uit deze verschrikkelijke pandemie en is er

meer en meer mogelijk. Ook wij zijn al druk aan het overleggen hoe en
wanneer we terug willen opstarten, maar we blijven heel voorzichtig…

Elke afdeling heeft voor zichzelf bekeken wat het beste is om onze
activiteiten veilig te laten doorgaan, want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen
noden. Zo zijn we er toe gekomen dat de normale dansrepetities nog niet
kunnen hervat worden, maar dat er wel alternatieven kunnen gevonden
worden om toch weer, hetzij met genoeg afstand, samen te zijn. Torkest
heeft natuurlijk al wel meer mogelijkheden om de repetities te hervatten en
ze zullen dus terug beginnen met repeteren op zondagochtend met in acht
name van de nodige veiligheidsmaatregelen.

Voor de rest kan je lezen dat we ook voor andere activiteiten niet hebben
stilgezeten. Zo staan er alweer verschillende activiteiten gepland die

hopelijk na de zomer zullen kunnen plaatsvinden zodat we elkaar eindelijk
nog eens kunnen terugzien en daar kunnen we dan met z’n allen extra hard
naar uit kijken. Vooral de rubriek verslagen is goed gevuld deze maand.
Corona heeft blijkbaar toch wel de schrijfmicrobe losgemaakt bij sommige
mensen.

Tot slot wil ik jullie ook blijven aanmoedigen om de redactie op de hoogte te
houden van al jullie avonturen thuis, zodat we vanop afstand toch nog
steeds contact kunnen blijven houden!

Veel leesplezier!

(Geschreven door Seppe)

Oehoe – juni 2020 1


INHOUDSOPGAVE

Voorwoord ................................................................................................................1

Inhoudsopgave ........................................................................................................2

Kalender ...................................................................................................................3

Repetities .............................................................................................................3

Verantwoordelijken ..............................................................................................3

Activiteiten ............................................................................................................4

Familieberichten.......................................................................................................5

Jarigen deze maand ............................................................................................5

Gazonlijst .................................................................................................................6

Berichten ..................................................................................................................7

Haagscheer- en groendag ...................................................................................7
Heropstart dans – De Uiltjes ................................................................................8

Heropstart dans – Pagadderke ............................................................................9

Heropstart kantklos – De Florrekes .....................................................................9

Heropstart muziek - Torkest.................................................................................9

Grote kuisdag en BBQ .......................................................................................10

Merci om te duimen! ..........................................................................................10
Ook “Wilgehoeve” wil zijn steentje bijdragen .....................................................12

Lampionnentocht ...............................................................................................12
Oktoberweekend – 16 tot 18 oktober 2020........................................................13

Verslagen ...............................................................................................................15

Avonturen vanuit ons kot – Adri .........................................................................15

Avonturen vanuit ons kot – Tine ........................................................................16
Avonturen vanuit ons kot – Pre-Teaching..........................................................17
Avonturen vanuit ons kot – Rob Sé ...................................................................18
10 jaar Lace-Tea: retrospectieve – deel 2 .........................................................19
Team @ Work – deel 1 ..........................................................................................22

Kroniek uit het verleden .........................................................................................26

Zaterdag – Klosdag................................................................................................29

De Laatste..............................................................................................................36

Oehoe – juni 2020 2


KALENDER

REPETITIES Geen repetities tem 05-06-2020
De Uiltjes herstart 1 op vrijdag 12 juni 2020
Uitzonderlijk van 20.00 tot 22.00 uur

Pagadderke Voorlopig nog geen dansrepetities
herstart afhankelijk van de versoepelingen
tussentijdse info volgt via Gimme

Muziekgroep Geen repetities tem 07-06-2020
herstart op zondag 14 juni 2020
van 10.00 tot 12.00 uur

Kantklossen Voorlopig nog geen bijeenkomsten
herstart afhankelijk van versoepelingen
tussentijdse info volgt via WhatsApp of mail

Belangrijk: de herstartmomenten gelden enkel als er geen verlenging
van de COVID-19 maatregelen wordt beslist !!

VERANTWOORDELIJKEN (steeds te verwittigen bij afwezigheid)

Dans Nicole Verbist 0496 / 28 24 29
Dirk Janssens 0496 / 80 59 26

Pagadderke Silke De Meulder 0472 / 91 26 97
Diane Van Raemdonck 0472 / 22 87 87
Frauke Perdaens 0473 / 87 07 85

Muziek Seppe Van Lent 0492 / 05 14 30

Kantklossers Maria Jansen 0498 / 64 89 97

Oehoe – juni 2020 3


ACTIVITEITEN 2020
JUNI

zaterdag 06-06 Haagscheer- en groendag

vrijdag 12-06 Om 9u aan de Wilgehoeve

donderdag 18-06 Initiatie line dance

vrijdag 26-06 Start om 20u
tem zondag 28-06
Groepsraad via beeldbellen
AUGUSTUS 2020
Om 20u via Microsoft Teams
zaterdag 29-08
Pagadderweekend – ON HOLD
SEPTEMBER 2020
zaterdag 19-09 Meer info in de Pagadderkrant

vrijdag 25-09 Grote Kuis + BBQ

Opruimdag in onze Wilgehoeve

Kasteelfeesten Ekeren
deelname van De Uiltjes
Algemene ledenvergadering

Meer info in de volgende editie

Oehoe – juni 2020 4


FAMILIEBERICHTEN

JARIGEN DEZE MAAND
Ook al kunnen we nu nog niet samen klinken, ge kunt er alvast zelf éne op
drinken! Een fijne dag gewenst aan alle tweelingen en kreeften.
07 – 06 Ria Van Den Broeck
29 – 06 Sophie Van Antwerpen

Een heel gelukkige verjaardag!

Oehoe – juni 2020 5


GAZONLIJST

Regen! Geef ons regen! De maand mei was uitzonderlijk droog. Hopelijk
valt er genoeg regen in de maand juni om het gras weelderig groen te
kleuren. Dan gaan we dat met plezier weer maaien!

Juni 2020 Wouter
zaterdag 06/06 Frank
zaterdag 20/06

Juli 2020 Seppe
zaterdag 04/07
Alvast bedankt! (Geschreven door Frank)

Oehoe – juni 2020 6


BERICHTEN

HAAGSCHEER- EN GROENDAG

Zoals in vorige editie al werd
aangekondigd, organiseren we onze
jaarlijkse haagscheerdag op 6 juni 2020. In
de titel kan je ook lezen dat we deze dag
willen uitbreiden naar een algemene
groendag. Naast het scheren van de haag,
het verzamelen en afvoeren van het
scheersel is het ook de bedoeling het
padje en de inrijlaan proper te maken en
het onkruid te verwijderen uit het gazon.
Zeker achteraan staan er veel paardenbloemen (of iets gelijkaardigs), wel
mooi als ze in bloei staan, maar niet wat we willen hebben.

Daarom nogmaals deze oproep om talrijk te komen helpen en het is ineens
een gelegenheid om mekaar nog eens terug te zien.

We zullen werken in buitenlucht en het houden van afstand zal geen
probleem zijn. Ik heb trouwens horen zeggen dat men de “haagscheerdag”
een mannenzaak vindt, maar dat is helemaal niet waar! En… als er genoeg

hulp is kunnen we misschien tegen de middag al afronden.

We hebben een beetje materiaal op de Wilgehoeve, maar wat extra zal
zeker van pas komen. Ik denk hierbij aan:

- Grote hegscharen (we rekenen ook op jouw toestel, hé Herman)
- Een tweede lange ladder
- Rieken om het scheersel te verzamelen
- Harken om het onkruid en gras te verwijderen van de paden
- Messen (penwortelstekers) om de paardenbloemen uit te steken

Graag een seintje op mijn mailadres of GSM of je kan komen. Ook met
vragen kan je hier terecht: [email protected] – 0475/30.06.80

zaterdag 6 juni 2020 vanaf 9.00 uur

Alvast bedankt!

(Geschreven door Frank)

Oehoe – juni 2020 7


HEROPSTART DANS – DE UILTJES

De corona-maatregelen beletten ons om met ons dans-repertoire de
repetities terug op te starten, maar toch is er nood om elkaar nog eens terug
te zien. Daarom zullen we eens een andere wijze van dans proeven: line
dance.

Met deze dansvorm kunnen we voldoende afstand houden tussen de
dansers en er zal een externe lesgever aanwezig zijn. Er zijn wel enkele
voorwaarden waaraan voldaan moet worden om te mogen dansen:

• Voldoende aantal dansers (we zijn al met 7 personen!)
• Het moet buiten doorgaan. Dit wil zeggen: het moet goed weer zijn

Deze repetitie zal, indien aan de voorwaarden voldaan wordt, doorgaan op
vrijdag 12/06/2020 van 20 tot 22 uur. Daarnaast moeten we de
coronamaatregelen in acht nemen:

• Handen wassen voordat je naar het lokaal komt, na de repetitie, na
het niezen of hoesten en na toiletbezoek.

• Enkel de toiletten zijn toegankelijk. Hierbij mogen er niet meer
personen aanwezig zijn dan er wastafels zijn. Ook hier telt 1,5m
afstand!

• De deuren naar de toiletten zullen opengezet worden zodat je zo
weinig mogelijk de klinken moet gebruiken. Nadien de gebruikte
klink ontsmetten.

• Zelf drank meebrengen! Geen drank van de toog! (Toog is gesloten)!
• Geluidsinstallatie wordt slechts door één persoon opgesteld en

bediend.
• Dansers kunnen zich niet omkleden in het lokaal! Dus in danskledij

naar het lokaal komen.
• Na de dans moet iedereen terug naar huis. Sorry voor de

tooghangers!

De groep zal voor vloeibare zeep, papieren handdoeken en
ontsmettingsmateriaal zorgen.

Je merkt dat er heel wat bij komt kijken om alles georganiseerd te krijgen,
maar als we allemaal wat meewerken en goed opletten, moet het wel
lukken.

(Geschreven door Dirk)

Oehoe – juni 2020 8


HEROPSTART DANS – PAGADDERKE

Ook de Pagadders staan te popelen om terug te
kunnen samenkomen, maar we willen natuurlijk
geen onnodig risico nemen. De update van de
veiligheidsraad op 3 juni 2020 zal hopelijk meer
klaarheid scheppen en ondertussen is het alleen
maar duimen. Om te zien welke alternatieven de
Pagadderleiding voorstelt, verwijs ik graag naar
de Pagadderkrant.

(Geschreven door Seppe)

HEROPSTART KANTKLOS – DE FLORREKES

Zoals alle brave medeburgers gaan we verdere instructies van de
veiligheidsraad afwachten. Zodra we onze ‘bubbels’ verder mogen
uitbreiden, slaan we onze vleugels graag terug uit. In het beste geval, d.w.z.
met goei weer, kunnen we de tafels en steuntjes opstellen in de tuin van de
Wilgehoeve om, mét de nodige afstand van elkaar, terug samen te ‘werken’.

Je hoort het nog via WhatsApp en/of mail!

(Geschreven door Maria)

HEROPSTART MUZIEK - TORKEST

Torkest waagt zich al voorzichtig aan een heropstart
op zondag 14 juni 2020. Als we onze muziekrepetities
buiten kunnen doen met voldoende afstand, is er
eigenlijk geen probleem om te starten. Dat geldt
natuurlijk enkel bij goed weer, tenzij er nog geen
dansers in de zaal zijn, want dan kan het eventueel
ook binnen als dat tegen dan ook mag.

Jullie worden ook op de hoogte gehouden via
WhatsApp

(Geschreven door Seppe)

Oehoe – juni 2020 9


GROTE KUISDAG EN BBQ

If R < 1
On 29/8
Than R(w) > 1 = 0

Voilà, ziehier de stelling van Sanitorias!

Ik leg het even uit: Als de besmettingsfactor (R) op 29/8/2020 lager is dan
1, kunnen we grote opruim doen in de hoeve en aan het eind is dan de
rommel die we gedurende één jaar niet gebruikt hebben (R(w)) verdwenen.

Opruimen is ruimte creëren en we weten nu intussen stilaan wel dat we
ruimte nodig hebben om gezond te kunnen leven. Je mag dus binnenkort
weer een doodle verwachten waarin je je aanwezigheid kan bevestigen op
zaterdagmorgen en/of zaterdagmiddag en/of zaterdagavond.

Dat we onze werkdag zullen afsluiten met een etentje, dat is absoluut de
bedoeling. Het wat en hoe moeten we nog invullen.

(Geschreven door Tine)

MERCI OM TE DUIMEN!

Zoals de titel het al zegt: dikke merci aan al de mensen die voor ons hebben
geduimd!

In de vorige Oehoe heb ik jullie laten weten hoe spannend we het eigenlijk
vonden om online met elkaar te vergaderen. Maar dankzij jullie morele steun
is het ons toch al 3 keer succesvol gelukt: we hebben al 1 beheerraad en 2
groepsraden met elkaar geskypet. (gebeeldbeld en gevideobeld zijn
officieel nog geen correcte woorden, maar na deze Coronatijd ben ik ervan
overtuigd dat ze snel in den Dikke Vandaele zullen verschijnen)

Deze manier van vergaderen is vlot verlopen. Op tijd beginnen blijft nog

steeds moeilijk, want ook nu komen mensen nog steeds enkele minuten na

het afgesproken tijdstip te laat op hun stoel zitten. Nog even wat drinken

halen, de kindjes nog snel een nachtzoentje geven, … kortom genoeg
nieuwe excuusjes om “te laat” te zijn. Want file of verloren rijden tellen nu

niet meer mee.

Oehoe – juni 2020 10


Wanneer er dan even iets privé tegen omzittende mensen wordt verteld,
kan de microfoon gelukkig even uit, maar het beeld blijft natuurlijk aan en
dan zie je soms wel eens spectaculaire bewegingen. Terwijl je dan verder
aan het vergaderen bent begint je fantasie, de mijne alleszins toch, te
werken en zelf de gesproken woorden erbij te verzinnen. Zo dacht ik laatst
dat Frauke een vogel had vermoord en over de haag had gegooid. Achteraf
vertelde ze ons dat er iets was met een kat van de buren.

De volgende groepsraad, donderdag 18-06 zal toch ook nog om 20u online
zijn. Nu kennen we het allemaal een beetje en zo blijven we toch nog effe
op een veilige afstand. Want tussen ons zit er meer dan anderhalve meter!

Provincie Antwerpen en de woonplaats van de groepsraadleden:
(Geschreven door Katleen)

Oehoe – juni 2020 11


OOK DE “WILGEHOEVE” WIL ZIJN STEENTJE BIJDRAGEN

Gezegd zijnde dat de scholen ondertussen terug open zijn voor bepaalde
leerjaren hebben we ook met de Wilgehoeve aangeboden om te kunnen
helpen daar waar nodig mocht zijn.

Toen we hoorden dat, naast de herstart van die enkele leerjaren, de scholen
enerzijds hun klassen dienden te delen en daarbij ook nog meer kinderen
en jongeren dienden op te vangen op school, hebben we met onze groep
aan de Ekerse scholen aangeboden om, indien ze nood hadden aan extra
ruimte, onze Wilgehoeve ter beschikking te stellen om daar bijvoorbeeld aan
opvang te doen.

Indien nodig kunnen ze in ons lokaal toch wel een 20 tot 30-tal kinderen en
jongeren opvangen met een mooie ruimte binnen maar vooral met een fijn
afgesloten buitenterrein.

Zo kunnen ook wij met onze groep, in deze rare tijden, onze bijdrage leveren
aan het welzijn van onze jongere Ekerse generatie.

(Geschreven door Roland)

LAMPIONNENTOCHT

"Eén liep voorop, hij droeg een kroontje met kaarsjes aan een lange stok.
Degenen die hem volgden, hadden lichtjes van allerlei kleuren.”

Zoals jullie weten, gaan de
organisatoren van Erfgoeddag
2020 ervan uit dat het uitgestelde
evenement van 2020 gewoon
gekopieerd wordt naar 2021: zelfde
plek, zelfde datum, zelfde
programma. Nu, wat ons betreft, zal
dat niet het geval zijn. Wel dezelfde
datum, maar niet dezelfde plek,
want deze keer zal de Wilgehoeve
niet verhuurd zijn, deze keer kunnen wij de Erfgoednacht passeren “in ons
eigen kot”.

Oehoe – juni 2020 12


Stond er voor dit jaar geen lampionnentocht op het programma? Zeker en
vast, dus we gaan die ook doen en we zoeken een datum ergens rond het
feest van Sint Maarten, in de buurt van 11 november dus.
We wachten tot het donker is, we komen bijeen op een plaats die nu nog
geheim is, we steken de kaarsjes in onze lampionnen aan en we gaan op
stap door de straten van Ekeren. We genieten samen van het wandelen,
van de verhalen en de animatie onderweg.

Begin maar al te oefenen!

(Geschreven door Tine)

OKTOBERWEEKEND – 16 TOT 18 OKTOBER 2020

Nee ze, de Uilen zitten niet stil! Als iedereen in zijn kot moet blijven zitten,
dan gebruiken wij deze tijd nuttig en wordt er van alles voorbereid. Zo ook
het oktoberweekend van dit jaar dat zal plaatsvinden in Bouillon.

Het weekend zal doorgaan in het derde weekend van oktober, want in die
periode koppelen we het beste van 2 werelden: een grotere kans op mooi
weer en de prachtige kleuren van de herfst!

We hopen dat we dit jaar met
een grote groep naar daar
kunnen gaan en ook kinderen
van alle leeftijden zijn zeker
welkom. Daarom hadden we
graag al eens gehoord wie er
graag zijn kinderen wil
meenemen, zodat we het
programma kunnen afstellen
naar de gemiddelde leeftijd
van de deelnemers.

Laat gerust iets weten via het emailadres [email protected] en dan
rekenen we je zeker mee tijdens de voorbereidingen.
Tot dan!

(Geschreven door Seppe)

Oehoe – juni 2020 13


Oehoe – juni 2020 14


VERSLAGEN

AVONTUREN VANUIT ONS KOT – ADRI
28 april 2020 – Ze was het een beetje beu…

Ze was het een beetje beu. Ik zat op de bank in het zonnetje en de
kleindochter van negen plofte twee meter verder op haar poep in het zand.
Ze was het beu om al vijf weken met dezelfde persoon, haar broertje, te

moeten spelen. Ze miste haar vriendinnetjes, want dan kon ze zelf beslissen
met wie ze zou spelen: vandaag met Madelon, morgen met Loes en dan
met Bona Dea, Otte, Lude,… Alle namen van haar klasgenootjes
passeerden de revue. Ik zei dat ze anders al leuk met Noah had
samengespeeld en dat ze veel minder ruzie maakten dan vroeger en dat ze

in het weekeinde met haar zus en de andere broers kon spelen. En dat ik
mijn vriendjes en vriendinnetjes ook miste, maar dat ik niemand had om

mee te knuffelen en zij wel.
Ze bekeek me eens goed, stond op en ging spelen… met haar broertje.

28 april 2020 – Schwoeng

Ik wou dat er terug wat meer “schwoeng” in mijn leven kwam. Voor de
Coronacrisis was het misschien wat te hectisch, maar nu lijk ik soms te
verworden tot een stilleven. De dagen beginnen te lengen, maar ze lijken
soms eindeloos te duren. De ene dag lijkt zowat op de andere.

’s Morgens opstaan: mijn poes duwt om 15
klokslag zeven de deur van mijn slaapkamer
open en dwingt mij om op te staan. Als ik dat
niet direct doe begint ze te miauwen tot ik mijn
benen buiten boord steek. Eerst moet ze eten
hebben en dan wil ze buiten. Ik was me, kleed
me aan, ontbijt, ga een wandeling maken, kom
thuis en drink een kopje koffie, ALLEEN.
Ondertussen bedenk ik wat ik nu eens ga doen:
poetsen, breien, lezen, haken? Iets bakken?
Een nieuw recept uitproberen? Niets moet, alles
mag. Er zit geen druk achter. Er mag terug wat
leven in de brouwerij komen. Jeetje, waar komt
dat vandaan? Heeft het met de regen te maken?
Laat de zon dan maar vlug terug schijnen.

Oehoe – juni 2020


8 mei 2020 – Wuivers

Wuivers!!! Ken je ze? Neen? Allé kom, je kent toch wuivers. Jawel!
Vroeger, toen op bezoek gaan nog toegelaten was en het bezoek terug
vertrok, wuifden de bezoekers achter het raampje van de auto tot ze uit het
zicht verdwenen waren.
Sinds de Coronatijd, waarin bezoek niet meer toegestaan is, komt men
wuiven. Krijg je een telefoontje: “Ben je thuis? (natuurlijk ben ik thuis, ik moet
in mijn kot blijven) Dan komen we even wuiven.” Je gaat voor je raam staan,
mensen komen wuiven, je wuift terug en ze zijn weer weg.

Er zijn verschillende manieren van wuiven. Als ik
’s morgens ga wandelen, klop ik bij mijn familie

op het raam en wuif naar mijn kleinkinderen. Zij

wuiven terug en we gooien kusjes naar mekaar

en ik vertrek. Op een zondagnamiddag riep Tom

dat er wuivers waren voor mij. Ik ging kijken en

daar stonden Leo en Chrisje. Ze fietsten door

mijn straat en kwamen even dag zeggen. We
hebben dan ‘gezellig’ -over een afstand van drie
meter- een ‘babbeltje’ gedaan.

Roddelen of geheimen vertellen kan dan niet, want de hele straat kan

meeluisteren. Deze week was het de beurt aan Ria en Dis. We zijn al
slimmer geworden. Er staat een bank aan de zijkant langs Toms kant van

de tuin, zodat de mensen even kunnen zitten. Ik zit dan op mijn terras, vier
meter verder, want Tom en Roos staan dan ook ergens op afstand, en op
die manier doen we een ‘klappeke’. Leuk toch, zo’n wuivers??!!

AVONTUREN VANUIT ONS KOT – TINE
15 mei 2020 – Nieuwe kansen

Mag een kantklosser zich zorgen maken over de toekomst van het
volksdansen? Welzeker mag dat! Dat kantklossen loopt wel los.
Wellicht zullen grote evenementen als De Sage van de Eenhoorn of de
Brooikensfeesten er vanaf nu anders uitzien: misschien zullen ze
verdwijnen, mogelijk moeten we ons meer op onszelf terugplooien en meer
zelf investeren om ons ambacht levend te houden. Mogelijkheden zat.
Kantklossen kan je ook als je alleen in je kot zit of met een afstand van 1,5
meter tot je collega’s.

Oehoe – juni 2020 16


Met volksdansen ligt dat helemaal
anders: walsen en polka’s, zullen die nog
kunnen? Behoort de rondedans
voorgoed tot het verleden? Donkere
wolken zie ik aan de horizon hangen.
Maar ook, àls er een moment is om het
verschil te maken dan is het nù.
Creatieve geesten kunnen klassieke
danspassen omzetten in rijdansen, de
quadrille kan de Vlaamse line dance worden en de meiboom wordt wellicht
een perfecte social distancing-tool. Het is nù tijd om uit de schaduw te
stappen. (nvdr. Geweldig om te zien dat het al zover is! Go dansers!)

AVONTUREN VANUIT ONS KOT – PRE-TEACHING

Het is me allemaal wat in deze Corona tijden. Iedereen probeert er het beste
van te maken en zoals vaker gezegd, wordt men ook steeds creatiever. Als
onmiddellijk na de schoolvakantie het woord “pre-teaching” ontstaat,
waarom zouden we bij De Uiltjes dan niet aan pre-teaching kunnen doen,
dachten we. Ook de Oehoe van de vorige maand mei 2020 moest jullie toch
toegestuurd worden niet?

Dus we dachten… we “pre-teachen” dat eens ne keer.

En je ziet, er zijn er alvast die binnen enkele jaren geruisloos de verzending
van de Oehoe kunnen overnemen, niet waar Sam?

Aan Dis… dus je opvolging is verzekerd hé! 17

Oehoe – juni 2020


AVONTUREN VANUIT ONS KOT – ROB SÉ

Beetje oneerbiedig dat ons huis een kot wordt genoemd, maar ja, we zitten
nu al meer dan 2 maanden in ‘ons kot’. Voor ons valt het gelukkig mee, want
veel verschil met de tijd ervoor is er niet. Als je met pensioen bent, ben je
sowieso altijd ‘in je kot’. We mogen uiteraard niet overal staan en gaan waar
we willen en het gemis van knuffelen met kinderen en kleinkinderen is er
ook.

Maar, er zijn ook voordelen! Zo kon onze tuin genieten van mooie
onderhoudsbeurten. Er werd ook al een basis gemaakt voor een nieuwe
blokhut: beton zijn ze al komen storten en het zal uiteindelijk een atelier voor
Tonny worden. Die kan daarin, naar hartenlust, haar keramiek-hobby verder
vormgeven. De blokhut moet nog wel geleverd worden, maar met alle
vervoerproblemen kan dat enkele weken langer duren… Dus zijn wij ‘in
blijde verwachting’ zou je kunnen zeggen.

Ik amuseer me nu ook met wekelijks een nieuw Coronalied te schrijven. Zo
heb ik er al 9 gemaakt (hij weet niet van ophouden, nvdr). Die worden naar
familie en vrienden doorgestuurd om hen wat te ondersteunen. Ik speel nu
wel meer met de gitaar, want dat ontspant me helemaal….

Verder wordt er geskypet of gevideochat en ik mail nu ook veel over en weer
naar mijn familie in Frankrijk. Zo verneem ik via hen dat de Fransen nog
erger onder de knoet liggen dan wij hier bij ons: zij mogen slechts 1 km van
hun woning wandelen en dat wordt er ook streng gecontroleerd èn beboet.
Tot zelfs in natuurgebieden patrouilleren gendarmes om te controleren!
Bijna een politiestaat… Nu ja, dat gevoel hadden we, begin maart, ook hier
wel wat.
Geluk bij een ongeluk hebben we, sinds het begin van de crisis, de zon veel
gezien. Dat gaf ons toch wel een boost om alles te ‘slikken’ en verder te
blijven hopen. Positief denken dragen we hoog in ons vaandel.
Ik vul ook elke week de enquête van Unief Antwerpen in. Zo draag ik mijn
steentje bij aan het onderzoek. “Blijf Bewegen”, wordt ons overal op het hart
gedrukt en ook dat is bij ons geen probleem. ’s Morgens en ’s avonds maken
we een grote wandeling met onze hond, een Shiba Inu. Officiële naam:
Chucin Toshi Koun No Hoshi. Juist ja, een Japans ras. Haar roepnaam is
‘Toshi’ en zij wordt in juli 2 jaar, volwassen. We zijn erg blij met onze trouwe
viervoeter.

Oehoe – juni 2020 18


Gisteren werden onze winterbanden vervangen door de zomerset, want de
auto bolt af en toe om te winkelen, maar meestal doe ik alle boodschappen
met de fiets. Zo beweeg ik ook meer. Coronakilootjes zijn er niet
bijgekomen, gelukkig, maar ik wil de mensen die nu wel met extra gewicht
in hun kleren zitten de kost niet geven. Katleen en Seppe deden een oproep
voor wat meer leesvoer, om de Oehoe wat ‘aan te dikken’. Bij deze dus een
extra inspanning om te chatten, via papier dan toch.
Heel veel groetjes aan iedereen van de Uilen-familie.

(Kot-artikels geschreven door Adri, Tine, Rob Sé en Roland)

10 JAAR LACE-TEA: RETROSPECTIEVE – DEEL 2
2014: Lustrumeditie

Oh my God! Jawel, ze waren er weer, maar er was meer.

Wij maakten een boom die we vulden met kleine Uiltjes en iedere deelnemer
nam zo’n uiltje mee naar huis als aandenken. Hoe klein ze ook waren, de
dames waren er blij mee. Vooral die met hun kort grijs haar! ’t Was toen dat
die gevleugelde woorden het daglicht zagen! Oh my God…

Wie kwam toen op het onzalige idee om een workshop te geven?

We hebben daar tot op de dag van vandaag een kater aan over gehouden.
’t Was een moeilijk patroon, vooral in de opzet., ’t moest uitgelegd worden
in ’t Nederlands en in ’t Frans, de Franstalige uitlegster haakte op ’t laatste

moment af en zo stond Christiane er alleen voor. Horror!

Kijk, van 2014 was er een verslag met leerpunten, eens kijken of we die ook
in ons kopke gestoken hebben :

1. Een workshop niet meer op deze manier
2. Volgend jaar die micro met versterker van het opkamerke halen
3. We kunnen een middagbuffet doen ipv een high tea, dat bespaart

de deelnemers minstens 1 euro (nu 5€ + 2 à 2,5€ broodje en dus 6€
totaal) en zorgt voor een evenwichtiger verdeling van de
schransmomenten: er zijn al heel wat ideeën en recepten gedeeld
4. Het nakaarten kan ook in de hoeve, mits gaan halen van bv. Chinees

Leerpunt 1 hebben we goed begrepen, ’t heeft zich niet meer herhaald en

leerpunt 2 was dus niet meer nodig. Punt 3 is weggestemd maar verdient

het om, in het licht van de financiën, terug bekeken te worden. Punt 4 is

nooit meer ter sprake gekomen.

Oehoe – juni 2020 19


2015
O ja, dit was een gedenkwaardige editie, het was namelijk de 7de en het
magische getal 7 bracht me ertoe om in de uitnodigingen te spreken over
“een sprookjes editie”. Een paar mensen hebben mij toen hartsgrondelijk
vervloekt.

Maar kijk, we hadden :
• Kasteel van Doornroosjetaart
• Prinses op de erwtensoep
• Sneeuwwitjes appeltaart
• Kleinduimpjes kruimeltaart
• Peperkoekenhuisje
• Rood met witte stippen cupcakes

En die avond in het Voorhuis werd er gesproken over een expeditie naar
Monschau en het Rote Haus en ook dat was een sprookje dat waarheid
werd.

2016
Er gebeurde een mirakel die dag !
De Florrekes waren toen ijverig aan het werken aan hun Oidfa deelname.
Voor de Lace Tea waren we nog maar een halve meter ver en we hadden
nog 3.5 meter te gaan. Nadien waren we zowaar 2 meter opgeschoten.
Herinner u dat het blokken kussen circuleerde zodat we allemaal om
beurten een stuk voor onze rekening namen. Tijdens de Lace Tea was Jo
aan zet, je moet niet vragen hoe hard zij die dag geklost heeft !

2017
Ik heb zo’n lichtgrijs vermoeden dat dit verslag geschreven is door Gerda.
De handtekening ontbreekt maar ik herken:

• De steken onder water over de
afwezigheid van “de vaste reporter”
• Het feit dat het verslag geschreven is
door een niet – klosser
• Een bezigheid als “het maken van
dertig papieren rozetten voor een andere
hobby”

Oehoe – juni 2020 20


Julietteke, onze junior, was er dat jaar voor het eerst bij, in het eerste
leerjaar zat ze en ze kon tot 150 tellen in het Nederlands én in het Frans en
ze kon héél lang op één been staan!

2018
17 maart en opnieuw een dag vol sneeuw en kou, erg veel kou!
De Florrekes kwamen uit een periode vol persoonlijk leed. Chrisje kwam
voor het eerst weer in de kring na een lange revalidatie, Simonne kwam
zelfs die dag net uit het ziekenhuis en moeke was enkele dagen voordien
overleden.

Desondanks namen we onze verantwoordelijkheid en vol goede moed
zorgden we voor een prachtige theetafel en erg mooie zaalversiering. In het
verslag van 2018 is er voor het eerst veel aandacht voor het werk dat aan
de Lace Tea vooraf gaat.

Eén nieuwe deelneemster geraakte verdwaald in de sneeuw en vond geen
hulp in de café’s in de omgeving en ….anderen hebben vier uur lang het
centrum van Ekeren doorkruist voor ze ons vonden. Daar moeten wij toch
wel een lesje uit trekken, we moeten zorgen dat we in Ekeren wat meer
bekend zijn.

2019
De tiende editie, die verdient een afzonderlijk verslag ! Dat je kan nalezen
om Florrekes blog of in de oude Oehoe’s die je natuurlijk allemaal netjes
hebt bijgehouden! Toch?

2020
Florreke nodigt uit! Onze elfde Lace Tea gaat door op 28 maart.
Maar begin maart beginnen er grijze wolken ons land binnen te drijven. Ze
komen van Italië maar ze zijn voordien al in China gepasseerd. ’t Zijn wolken
vol vieze beestjes die de mensen ziek maken en die super gevaarlijk zijn
voor mensen met kort grijs haar.
Kortom, de Corona crisis steekt een stokje voor onze elfde editie. Het land
gaat in lockdown en de Wilgehoeve ook. De elfde editie zal voor volgend
jaar zijn… of maken we er dan ineens de twaalfde van ?

(Geschreven door Tine)

Oehoe – juni 2020 21


TEAM @ WORK – DEEL 1

Het is al weer een tijdje geleden dat jullie nog iets konden lezen van de
Uilen-werkploeg. Een vraagje aan onze huidige redacteur wanneer we nog
eens info hadden gegeven, gaf als verassend antwoord: april 2019.
Oeps, toch wel wat verschoten dat de tijd zo snel vooruit gaat.

Enfin, dus tijd om nog eens even wat nieuws te brengen van de realisaties
van onze werkploeg van de voorbije lange periode dan. We stippen
vandaag één van onze projecten aan dat zonet werd afgewerkt.

SEPTEMBER 2019: TRAPJE OP

Het idee leeft al een tijdje. Vanuit de zolder van de Wilgehoeve willen we

aan de achterzijde een trap plaatsen. Enerzijds als extra vluchtweg (een
brandtrap dus) en anderzijds geeft ons dat de mogelijkheid om daarlangs

eventueel zware materialen gemakkelijker naar boven te krijgen. Maar ja,
zo’n trap nieuw aankopen en laten plaatsen … da’s natuurlijk geen kleine
investering, dus gaan we op zoek naar alternatieven.

De ogen steeds goed open houdend, zie ik in de maand juli 2019 plots
uithangen dat de Delhaize van Mariaburg tijdelijk de deuren sluit om volledig
afgebroken te worden. Er wordtdaar een nieuwe winkel gebouwd.

Ja... zo’n gebouw dat leeg komt te staan,dat interesseert me altijd. Ik nam

contact op met Delhaize om te horen of we niet eens mochten komen

rondkijken of er materiaal dat zou afgebroken worden voor ons nuttig kon
zijn, maar het antwoord was: “nee, alles is in 1 pakket verkocht aan een

opkoper” . Enfin, niet getreurd, we wachtten dan maar af tot de

afbraakwerkers klaar stonden om er in september aan te beginnen. Toen

ging ik toch eens opnieuw een

kijkje nemen rondom en binnen

in het gebouw. Het is daar dat,

achteraan in het magazijn, mijn

oog op een stalen trap viel die

vanuit het magazijn naar de

technische ruimte op het hoge

eerste verdiep liep . Leek me

een ideale lengte om aanonze

Wilgehoeve te plaatsen.

Zo stond “onze” trap bij Delhaize in Mariaburg

Oehoe – juni 2020 22


Eerst ging ik eens samen kijken met Leo, mijn meester-werkmakker bij De
Uiltjes,en nadat ook hij (altijd wat sceptisch als Roland weer eens ergens
iets bruikbaar heeft gezien ) van mening was dat we die trap wel konden
gebruiken, nam ik de nodige contacten met de afbraakfirma ter plaatse en
bekwam dat de kraanman de trap zo omzichtig mogelijk zou
losmaken/afbreken vanuit de optiek dat hij niet “verschroot” ging worden
maar een 2de (Uilen)-leven zou gaan leiden. Oef, toch gelukt.

Vrijdag 13 september 2019: in het begin van die week was ik terug even
gaan kijken en de trap lag inderdaad netjes opzij, dus moest ik enkel nog
enkele zwaargewichten opbellen en vervoer regelen om hem op te halen.
Dat is ons aardig gelukt: firma Moordtgat (familiebedrijf van een hele ploeg
oud-leden) wilde zijn camionneke met laadbak wel uitlenen en enkele
(oud-)leden waren bereid een handje te komen toesteken.

Het was wel een laadbak zonder kraantje erop, maar gelukkig liet de
werfleider van Aertssen n.v. zijn kraanman de trap netjes op de laadbak
plaatsen. Nog enkel vastsjorren en Christiane kon als “Heavy Transport”-
chauffeur naar de Wilgehoeve rijden waar we de trap … dan wel met eigen
man- en vrouwkrachten van de laadbak hebben moeten (en kunnen)
afladen. Voilà, de trap was aangekomen en we konden voor ons project de
volgende fase ingaan. De fase van afschuren, schilderen en plaatsen.

Het camionneke van Moordtgat deed voortreffelijk dienst. 23

Oehoe – juni 2020


Crew van dienst Ford Transit Truck van Moordtgat n.v.
- Vervoer:
- Chauffeur: Christiane Coenen (echtg. Moordtgat)
- Werkkrachten :
Herman Verboomen
Yannick Decorte
Michael Lenaerts
Roland Decorte

Kleine anekdote: Toen Christiane met het camionneke naar het
achterterrein reed, vroeg ik haar als “meestergast ” om zo dicht mogelijk

langs het gebouw te rijden om zo de boomtakken niet te beschadigen, maar

oeps, terwijl ze dat deed, bedacht ik me plots dat ik ze dan over het reeds
versleten deksel van onze beerput liet rijden. En inderdaad, het deksel was
in “frennen” gereden. Gelukkig was ze er niet in blijven steken met haar

voorwiel en dat was het voornaamste.

Het beerputdeksel werd nadien netjes
vervangen door een nieuw eigen gemaakt
betonnen deksel. Leo maakte het frame, terwijl
Dis de “betonwerken” voor zich nam en Leo en
ik naar het volgende onderwerp (hieronder)

gingen.

Ons nieuwe beerputdeksel

NOVEMBER 2019: HET PLATFORMKE

Oh ja, aan de Delhaize was de trap vastgehecht aan een betonnen
platformke/oploopvlakje. Dat hadden we natuurlijk niet meegekregen, want
dat betonneke was vastgeklonken in de muren, dus moesten Leo en ik op
zoek naar een alternatief om, vanuit de zolder, eerst via een afstapplatform
de trap te kunnen nemen.

Met kennis van zaken en wetende wat we wilden, begon Leo alle juiste
afmetingen te nemen en trokken we op een zaterdagochtend opnieuw naar
onze vrienden van Scheepsherstellingen Moordtgat. Daar Leo het atelier
goed kent, omdat hij er vroeger nog gewerkt heeft, mochten we de nodige
staalmaterialen uithalen, snijden, zagen, boren en meenemen om daarmee
een platform te fabriceren. Daarvoor hadden we op 2de-hands voor een
prikje al een gegalvaniseerd rooster van 1 bij 1 meter te pakken gekregen,
dus we konden verder.

Oehoe – juni 2020 24


Leo ging aan de slag in zijn privéwerkplaatsje thuis met alles perfect op
maat te zagen en het per onderdeel aan elkaar te lassen.
Hoe gaan we dat materiaal nu behandelen? Schilderen? De trap, ja, die zal
geschilderd moeten worden, gelet die ooit al geverfd werd. Maar het
platformke? Leo en ik besloten om dat ineens netjes te laten galvaniseren
door een firma. Het vroeg wel wat budget, maar daar zouden we dan in
jaren geen werk meer aan hebben.

We brachten het naar de firma en na een weekje wachten mochten we het
komen ophalen. En natuurlijk konden we niet wachten om het zo spoedig
mogelijk te plaatsen, al was het maar om zeker te zijn dat alles perfect zou
passen. Zie het resultaat maar, we vonden en vinden het nog steeds zelf
wel netjes gedaan .

Montage van het platform tegen de achtergevel

Het opstapplatform vanuit de Wilgehoevezolder

Crew van dienst : Moordtgat N.V.
- Materiaal-leverancier: Leo Dorval
- MeestergastSnijder-Boorder-Zager Roland Decorte
- Helper aangever:

Oehoe – juni 2020 (Geschreven door Roland)

25


KRONIEK UIT HET VERLEDEN

DE MEEST BIZARRE LEIDERS

Misschien toch wel heel belangrijk voor een groep…de leiders. Of
kunnen we beter spreken over de “lijders”? Het zal vast niet altijd
eenvoudig geweest zijn om een hele vereniging te leiden en dan ook
nog in goede banen. Uiteindelijk zijn het ook de leiders die nooit voor
iedereen goed kunnen doen, zijn het de leiders die de knopen moeten
doorhakken, zijn het de leiders die verantwoordelijk zijn…
Verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen binnen een groep, maar
ook verantwoordelijk zijn voor het eindresultaat waarmee een groep
naar buiten komt, verantwoordelijk zijn voor de administratieve kant
van heel de zaak; kortom een taak die meer omvat dan een fulltime
job. Meestal zijn de leden zich daar totaal niet van bewust.

Uiteraard het aller, aller belangrijkste leider-monument dat de Uiltjes

ooit kenden was ons Tante Jo, de stichtster van de groep die buiten

het zangkoor ook de dansers begeleidde. Het was ook gedurende

diezelfde periode dat haar man, Nonkel Leo het orkest leidde.

Het exacte aantal jaren dat deze drijfkrachten de Uilenkar voort

trokken vind ik moeilijk om te vermelden. Ten eerste: het is zo gauw
ook “fout” gezegd, maar het was nog heel wat jaren nadien heel
belangrijk voor de groep, dat alles qua dans, kledij en algemene

leiding toch nog de goedkeuring van Tante Jo kreeg. Pas nadat zij
haar “zegje” had gedaan en haar zegen had gegeven waren we
gerust.

Na Tante Jo kenden we nog verschillende koorleiders, waaronder
o.a. Frans Verboomen, broer van den Herman, en Staf De Neve.
Nadien eindigde het Uilenkoor bij gebrek aan opvolging.

Ook de muziekgroep werd na Nonkel Leo door verschillende mensen
geleid. Zo was er eerst overname door Rob Neefs, daarna door Eddy
Buyck, dan kwam Rob Somers en daarna Otto Teunis. Later kwamen
Lars Pelckmans, Ruben Van Lent en Joris Van Elst op het
dirigeerplatform te staan. Verschillende onder hen hebben heel wat
mooie muzikale bewerkingen gemaakt voor de muziek van De Uiltjes.

Oehoe – juni 2020 26


Toen Joris stopte gaf hij de fakkel voor een aantal jaren door aan Dis
Floren (nog steeds muzikant), en momenteel zwaait Seppe Van Lent
het dirigeerstokje. Hopelijk ben ik hier geen grote namen vergeten,
want als je het zo bekijkt, zijn er toch wel heel veel mensen de revue
gepasseerd hé.

Nog een groter aantal leidinggevende mensen hebben ooit de
Pagadders begeleid. Hoe deze vork aan de steel zat en zit en wie
wanneer dat allemaal beredderd heeft, daar ga ik me nu even niet
aan wagen, misschien wel eens een uitdaging voor andere anciens.

Nu naar de dansleiding: Nadat Tante Jo “stopte” met de dansleiding,
(nu ja, stoppen is hier ook weer veel gezegd, want vlak voor een
festivalreis of een optreden kwam zij toch wel die extra ondersteuning
geven, om de laatste repetities de puntjes op de i te zetten en de
belangrijke punten qua afwerking nog bij te schaven) werd de
dansleiding over genomen door Harry Reyntjens. Toen hij op
legerdienst vertrok (ja dat was men toen nog verplicht) ging de
dansleiding naar Leo Pelser, de echtgenoot van Rita Horemans, die
(buiten coronatijden) nog steeds verbonden is met de groep, in die
zin dat zij met haar kunstschilderleerlingen de Wilgehoeve huurt voor
haar tekenlessen. Hoeveel jaren Leo dansleider was, weet ik ook niet
meer precies, maar hij gaf wel les toen ik ben begon te dansen in
1976.

Kort nadien werd hij opgevolgd door Walter De Boeck, die toen de
schoonzoon van Tante Jo was, jaja zo blijft het wel weer in de familie
he. Spijtig genoeg werd Walter ons al op heel jonge leeftijd ontnomen
door leukemie. Dat was een groot verlies voor de groep.

Vanaf toen verscheen Roland Decorte op het toneel, of eerder
gezegd op de dansvloer, of nog beter voor- achter en tussen de
schermen van De Uiltjes. Dat zal zo rond 1983/84 geweest zijn
vermoed ik.

Oehoe – juni 2020 27


Roland werd toen de nieuwe dansleider, en
ook voorzitter van de groep, en heeft dat
jaaaaaaaaaren volgehouden. En dat niet
alleen, hij heeft onnoemelijk veel voor de
groep gedaan, en doet dat nog steeds, de
dansleiding heeft hij sinds kort wel
doorgegeven.
Maar de taken, taakjes, grote, grootse en
nog veel grotere activiteiten en de talloze
projecten die hij doorheen de jaren op zich
heeft genomen en nog steeds neemt, zijn
van onschatbare waarde voor de groep.
Dus over de titel de meest bizarre
“leider/lijder” van de Uiltjes hoeven we niet te
discussiëren dat is ongetwijfeld Roland,
waarvoor onze welgemeende dank.

Maar zo willen we zeker onze oprechte dank richten aan alle mensen
die ooit een leidinggevende taak mochten vervullen binnen de groep,
want hoge bomen moeten altijd veel wind vangen, en op elk moment
moeten we roeien met de riemen die we hebben…. En dat doen we
so far, so good.

(Geschreven door Marleen)

(nvdr. Snik, snik, wij zijn momenteel de grootste groep en over onze leidster
wordt helemaal niks gezegd? )

Oehoe – juni 2020 28


ZATERDAG – KLOSDAG

ZATERDAG 2 MEI 2020

Dat de Florrekes een naarstig volkje zijn, het hoeft
niet meer verteld te worden. Het aantal
mondmaskers dat deze dagen de Florrekesfabriek
verlaat is niet te tellen. Wat doen de Florrekes als
zij niet bezig zijn met naaien, klossen, breien en
tekenen? Wat doen ze als hun tijd niet gevuld is met
graven, afbikken, opbouwen en schilderen? Wel, op
die schaarse momenten zijn de Florrekes uiterst
bedreven in het creatief denken en het oplossen
van problemen en daarbij is hun rijke fantasie van
groot nut!

Eerder deze week kwam vanuit Schoten het bericht dat het Internationaal
Kantfestival dit jaar niet doorgaat. Oei, dat is erg! Is dat erg? Van bijlange
niet. Was er niet een kantklosgroep in Ekeren die ook een tentoonstelling

gepland heeft, op een veel veiliger tijdstip? Wel zeker is die er! We kennen
hem maar al te goed, ’t zijn wijlie! Voilà, probleem Schoten opgelost, tijd om

creatief te denken over een geschikte locatie. Want ja, de een zijn dood, is
nog altijd de ander zijn brood… Als Schoten wegvalt komt al dat volk naar

ons en welke locatie is dan groot genoeg? De expohal? Nope. Het
sportpaleis? Njet. De eeuwfeestpaleizen? Wel virusvrij tegen die tijd, maar
neen, te klein! De oplossing: we bouwen een Olympisch Kantdorp. Ellen is

al bezig met de tekeningen en Katleen met de decoratie. De Oude Landen
zullen eraan moeten geloven.

ZATERDAG 9 MEI 2020

Laat ons het eens over mondmaskers hebben!
Neen, we gaan niet nog eens uitweiden over het geharrewar hierrond, over
het niet of wel nuttig zijn, over het ontbreken van.. of over het beste model.
Daarover is al genoeg geschreven. Dat meerdere Florrekes uren en dagen
achter hun naaimachine slijten wist u misschien ook al? Dat ze allemaal
zonder elastiek zitten? Dat hier en daar de bodem van de stoffenmand
zichtbaar wordt? Dat ze ongeveer een half uur per masker werk hebben?
Dat ze niet alleen gratis werken maar ook hun eigen materiaal ter
beschikking stellen? Dat ze de maskers ook nog wegbrengen en zelfs de
portkosten financieren als het vervoer per post moet gebeuren? Wist u dat

Oehoe – juni 2020 29


allemaal? Echt, die Florrekes én met uitbreiding alle makers van gratis
mondmaskers, zij verdienen een driedubbel applaus!

Het zal u ook niet verwonderen dat meer dan één
Florreke zijn gedachten had laten gaan over een
kanten mondmasker? Stel dàt we naar Zeekant
kunnen in oktober, dan moeten wij ook drie werkjes
meebrengen voor de tentoonstelling. Met al dat
naaien is er van klossen nog niets in huis gekomen.
Maar een kànten mondmasker…! Wie gooide het
idee in het WhatsAppgroepje? Weet ik niet meer,
maar wel weet ik dat de positieve reacties van alle
kanten kwamen. Binnen de kortste keren was er wéér
een groepsproject geboren: we maken allemààl een
kanten mondmasker voor Zeekant2020. Roos voegde de daad bij het woord
en had de volgende dag haar masker klaar. Maria zuchtte: “daar gaan we
weer!”

Tja meisje, veel rust moet ge niet verwachten met die Florrekes-bende hé!
Toch, het harde werken laat zijn sporen na: pijn in pols en elleboog, pijn in
nek en schouders, een rug waar iets in schiet en een andere rug die zijn
herstel op de lange baan geschoven heeft. Hier en daar was een Florreke
verplicht om de naald in de stof te steken, de spelden op het kussen te laten,
de klossen te laten hangen…. . Rust! Allez, betrekkelijke rust, want er is
altijd nog mogelijkheid om te tekenen en te schrijven, hé Adri!

ZATERDAG 16 MEI 2020

Op een mottige maandag, midden in de lockdown, verdween WhatsApp van
mijn smartphone. Dat was niet de eerste keer maar deze keer was het
menens: ik kreeg het niet opgelost. Paniek! Hoe kan ik in deze tijden
Zaterdag Klosdag schrijven zonder Whatsapp? Mail? Ja mail, maar niet
zomaar mail. Er vertrok een mail naar alle Florrekes met de vraag om
onderstaande zin aan te vullen:
“Ik zit nu al weken in mijn kot, soms waren er voordelen, soms waren er
nadelen, maar als er één ding is dat ik me van de Coronacrisis altijd zal
blijven herinneren dan is dat wel…”

Dat wordt een extra dikke Oehoe!

Oehoe – juni 2020 30


Ria
Ik zit nu al weken in mijn kot, soms waren er voordelen, soms waren er
nadelen, maar als er één ding is dat ik me van de Coronacrisis altijd zal
blijven herinneren dan is dat wel dat ik het moeilijk heb met het feit dat ik
niet naar mijn tante en ons Kelly en Fenna kan! Dat je na zoveel weken
precies niks meer te vertellen hebt!
Wel positief is dat je veel tijd hebt voor je hobby’s en je handwerk en omdat
ik nu bij mijn dochter woon kan ik toch onze boys blijven vertroetelen.

Marianne
Ik zit nu al weken in mijn kot, soms waren er voordelen, soms waren er
nadelen, maar als er één ding is dat ik me van de Coronacrisis altijd zal
blijven herinneren dan is dat wel dat Corona mij negatieve energie geeft,
veel eenzaamheid onder ouderen, geen bezoek of in quarantaine, 14 dagen
op een klein kamertje. Beeld het je maar in! Volgens een journalist in de
krant moeten we niet teveel rekening houden met ouderen. Ze hebben hun
leven gehad. Daar word ik zo kwaad van! Alsof een 80-jarige niet meer
vasthoudt aan het leven. Waar is het respect voor de ervaring en de
wijsheid?
Even dit gezegd zijnde, geniet ik van een innerlijke rust door corona.

Ellen
Ik zit nu al weken in mijn kot, soms waren er voordelen, soms waren er
nadelen, maar als er één ding is dat ik me van de Coronacrisis altijd zal
blijven herinneren dan is dat wel dat mijn citytrip naar Moskou niet doorgaat.
Na zeven jaar had ik eindelijk een beetje energie en was ik een citytrip aan
het plannen naar de Russische hoofdstad met z’n Rode Plein, zijn prachtige
kerken en kathedralen en ontelbare musea. Mijn broer Hugo is de énige
persoon die zich kan aanpassen aan mijn leeftempo en zou meegaan. Als
overtuigd Marxist had hij al alle belangrijke en minder belangrijke
socialistische en communistische landen bezocht, behalve Rusland, dus dat
werd tijd. En patat, alles valt op z’n gat…

We moesten er nog wat om lachen, groen wel te verstaan, want met mijn
50ste verjaardag plande ik een cruise op de Nijl en de Arabische lente kwam
roet in ’t eten gooien. Nu plan ik een citytrip en de pandemie van Covid-19
breekt uit. Wat zou er gebeuren als ik een wereldreis plan (na een
wonderbaarlijke genezing bv)? Reisplannen opgeborgen tot latere datum….

Oehoe – juni 2020 31


Wat ik ook bijzonder vond is dat er voor mij niet veel veranderde kwestie
leven, want ik kwam nog maar net een klein beetje uit mijn kot piepen, met
het koor, en handwerken bij de Florrekes. En nu werd iedereen opgehokt
wat mij een nieuw gevoel van samenhorigheid gaf en ik ben ook blij dat een
heleboel mensen eens uit de ratrace moesten stappen: de stilte buiten,
meer vogeltjes in de tuin, minder roetaanslag op de ruiten.
Er overviel mij een gevoel van nog groter respect voor onze zorg, en alle
mensen die toch moesten blijven werken zoals de vuilophaling en de
postbodes en pakjesbezorgers. En dan ineens vandaag komt het grote
nieuws: Baby Finn is eergisteren geboren! Mijn eerste achterneefje,
kleinzoon van mijn nicht Mia. Wat een wonder! Er zijn in onze familie nog 3
achterneefjes of -nichtjes op komst!

Maria
Ik zit nu al weken in mijn kot, soms waren er voordelen, soms waren er
nadelen, maar als er één ding is dat ik me van de Coronacrisis altijd zal
blijven herinneren dan is dat wel:

• Dat de mensen allemaal in hun kot toch verbondenheid zoeken met
mekaar, op alle mogelijke manieren

• Dat het mooi weer was waardoor we het overgaan van de winter in
de lente van dichtbij hebben kunnen zien gebeuren

• De inzet van de hulpverleners, supermarktpersoneel, alle werkende
mensen, de ons omringende mensen… en iedereen die ervoor
zorgde dat we eigenlijk niks tekort kwamen

• De ongelofelijke creativiteit en solidariteit onder de mensen
• Dat deze rare periode samenviel met de laatste werkmaanden zowel

van Michel als van mij. En die zijn dus wel heel anders verlopen dan
gedacht.
• En dat ik superblij zal zijn iedereen terug te zien en bij te praten!!!

Christiane
Ik zit nu al weken in mijn kot, soms waren er voordelen, soms waren er
nadelen, maar als er één ding is dat ik me van de Coronacrisis altijd zal
blijven herinneren dan wel… dat als je “verplichtingen” wegvallen, er in
eerste instantie een zee van tijd voor je lijkt te liggen, maar dat dit

allesbehalve waar is. Dat het langs de ene kant best meevalt dat de
wederhelft meer thuis is, maar dat die wederhelft nog altijd de zon niet in
het water kan zien schijnen m.a.w.: “relaxen”… Dat ik me thuis best kan

bezig houden, vervelen is een woord dat ik niet ken, maar dat ik het sociale
contact met de mensen wel degelijk mis. Vooral dit laatste zal me altijd bij

blijven.

Oehoe – juni 2020 32


Heidi
Ik zit nu al weken in mijn kot, soms waren er voordelen, soms waren er
nadelen, maar als er één ding is dat ik me van de Coronacrisis altijd zal
blijven herinneren dan wel van bepaalde vrienden dagelijks de
genegenheid, bezorgdheid en warmte mogen ervaren in deze moeilijke tijd!
(ondanks hun persoonlijke problemen). Tijd voor bezinning en waarden!

Liesbeth
Ik zit nu al weken in mijn kot, soms waren er voordelen, soms waren er
nadelen, maar als er één ding is dat ik me van de Coronacrisis altijd zal
blijven herinneren dan wel dat onze verbouwing ineens heel anders verliep
dan gepland. In eerste instantie is het natuurlijk niet fijn dat alle sociale en
culturele plannen in het water vielen, maar ineens waren er wel zeeën van
tijd om enkele werken naar voor te trekken in de planning. Tof, dachten we,
zo voorlopen op schema. Blijkt dan dat al die grote werken met z’n tweeën
aanpakken toch een pak minder snel vooruit gaat, dan wanneer je vrienden
of familie kan optrommelen. Ach ja, we zijn vooral blij eigenlijk met de tijd
en de bezigheid.

Chrisje
Ik zit nu al weken in mijn kot, soms waren er voordelen, soms waren er
nadelen, maar als er één ding is dat ik me van de Coronacrisis altijd zal
blijven herinneren dan wel dat we geen “dagjes uit” hadden, niemand die

eens vlug een “babbeltje” kwam slaan. Soms
dachten we: werkt de bel nog wel? Niemand
deed “’t poortje” nog open enz…. Maar het
voordeel was ook véééél huisbezigheid,
wandelen, fietsen, tuinieren en van terras, tuin
en bloemen genieten: de seringen, de blauwe
regen, de rode en witte meidoorn stonden juist
volop in bloei. En ook veel naaiwerk:
Coronamaskers en zelfs véééél
handwerk. Geen afspraken hebben, maakt het
leven wel iets makkelijker, maar we missen
toch wel het sociale contact met de vrienden
en kennissen. We kijken hoopvol uit naar het
moment dat we terug samen kunnen zijn.

Oehoe – juni 2020 33


Martine
Ik zit nu al weken in mijn kot, soms waren er voordelen, soms waren er
nadelen, maar als er één ding is dat ik me van de Coronacrisis altijd zal
blijven herinneren dan is dat wel dat ik deze coronatijden startte met een
dubbel gevoel: ik moest nog 20 dagen werken en dan begon mijn pensioen.

Na een annulering van consultatie ’s werd ik technisch werkloos en plots
was ik thuis. Een afscheid zonder knuffels, zonder feestje…een heel raar
afscheid. Maar niet getreurd, na 41 jaar werken heb ik dat wel verdiend en
daar start mijn pensioen. Ik moest wel wennen aan een ander tempo: niets
moet meer, uitrusten, doen waar je zin in hebt, van alles afwerken. Ik heb
gedurig nieuwe uitdagingen die ik dan ook direct wil uitvoeren: mijn huis
krijgt een opruimactie, we kunnen onze kleerkast nakijken en iedere
dag genieten. De tuin staat er al netjes bij en de zon is van de partij.

Breien, borduren, kantklossen, quilten, patchen, bloemschikken en stikken
staan dagelijks op het lijstje. Ik mis wel de sport activiteiten zoals aqua gym,
zwemmen en de zeewandeling en door de corona heb ik ook mijn mama
niet meer gezien sinds februari. Zij heeft geen digitale versie. Spijtig! Wel
bellen we regelmatig. Ik zou haar wel eens willen zien, maar zij woont in
Oostende.

Ook mis ik onze zaterdagen, onze Florrekes, onze fantastische, creatieve
handwerkgroep! Hopelijk zullen we kunnen genieten van de zeekant.
Zo dit is mijn coronaleven thuis als gepensioneerde. Hou jullie goed!

Tine
Ik zit nu al weken in mijn kot, soms waren er voordelen, soms waren er
nadelen, maar als er één ding is dat ik me van de Coronacrisis altijd zal
blijven herinneren dan wel de manier waarop ze onze verhuis in de soep liet
lopen. Het was allemaal nog zo goed voorbereid. Wie bij ons op het toilet
zat, zag de plannen voor zijn neus hangen: wat, wie, wanneer, waar,…
Een opruimplanning, een weggeefplanning en een verhuisplanning. De
ultieme datum: 21 maart. En toen kwam de lockdown en wij zaten op
schema: onze wasmachine stond in Grembergen en het merendeel van
onze kleding lag daar al in de kasten. Twee weken zonder? Nee! Gelukkig
beslisten wij om ad hoc te verhuizen. Gelukkig, want twee weken werden er
vier, vier weken werden er 6 en per vandaag staan nog altijd onze kasten in
Brasschaat. Dat is wat ik me van de coronacrisis zal herinneren: blijf in uw
kot”

Oehoe – juni 2020 34


Adri
Ik zit nu al weken in mijn kot, soms waren er voordelen, soms waren er
nadelen, maar als er één ding is dat ik me van de Coronacrisis altijd zal
blijven herinneren dan wel dat de werken binnenshuis stilvielen wegens
gebrek aan materialen, omdat de winkels gesloten waren. Daar staat
tegenover dat het schitterende weer er voor zorgde dat de tuin onder
handen werd genomen, met als gevolg dat we tegen de zomer van op een
mooi aangelegd terras op een groene gazon kunnen kijken en ook op een
minimoestuintje en kruidentuintje.

Wat ik me ook zal herinneren is het verbod om familie, vrienden en
vriendinnen te ontmoeten.

(Geschreven door Tine, Ria, Marianne, Ellen, Maria, Christiane,
Heidi, Liesbeth, Chrisje, Martine, Tine en Adri)

Oehoe – juni 2020 35


DE LAATSTE

Schreven mee aan deze editie: Verantwoordelijke uitgever:
Seppe, Marleen, Frank, Dirk, Katleen, Rob Katleen Serneels
Sè, Roland, Adri, Tine, Maria, Ria,
Marianne, Ellen, Christiane, Heidi, Liesbeth, De Merodelei 64 bus 4
Chrisje, Martine. 2300 Turnhout

Pagadderkrant: Verzending:
Silke, Frauke Dis Floren

Bijdragen voor de editie van juli 2020 ten Buxuslaan 4
laatste op zondag 21 juni 2020 2940 Hoevenen
Mailen naar [email protected]
Redactie:
Seppe Van Lent
Lange Sterrestraat 43

2180 Ekeren

"Oehoe" is de maandelijkse uitgave van Volkskunstgroep "DE UILTJES"
Wilgehoevestraat 79
2180 Ekeren

E: [email protected]
I: http://www.deuiltjes.be

Oehoe – juni 2020 36


Click to View FlipBook Version
Previous Book
N and V 3
Next Book
24th May 2020 MAGPAPER ISSUE 5