The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by klantenservice, 2021-02-09 06:30:54

Oehoe februari 2021

Oehoe februari 2021

VOORWOORD

Beste leden en sympathisanten,

Het is stil in de Wilgehoeve, héél stil… Enkel op zondag werd er nog gedanst
door de jongste Pagadders. Die zullen goed voorbereid zijn na corona!

Maar het gemis is groot. Voor sommigen is het al geleden van de
spaghettidag op 11 oktober 2020, voor anderen zelfs al van september en
voor velen zelfs nog van het vorige 3-koningenzingen begin 2020!
Dat is dus al meer dan een jaar dat we elkaar niet meer hebben kunnen
begroeten… Dat is veel te lang en daarom komt er een oplossing: op
zaterdag 20 februari 2021 plannen we een online samenkomst om vanuit
ons kot gezamenlijk te klinken op het nieuwe jaar. Hopelijk mogen we jullie
dan in groten getale verwelkomen.

Verder zijn we volop bezig met de voorbereiding van enkele interessante
coronaproof activiteiten voor de volgende maanden, dus hou zeker jullie
mailbox in ’t oog zodat je steeds mee bent als we iets leuks organiseren.

Zo zie je maar, voor alles is een oplossing en ook wij als groep slaan ons er
wel door. Stilletjes aan zullen we weer actiever worden en dezelfde ambities
als vroeger koesteren. Maar nu nog even geduld…

(Geschreven door Seppe)

Oehoe – februari 2021 1

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord ................................................................................................................1
Inhoudsopgave ........................................................................................................2
Kalender ...................................................................................................................3

Repetities .............................................................................................................3
Verantwoordelijken ..............................................................................................3
Activiteiten ............................................................................................................4
Familieberichten.......................................................................................................5
Jarigen deze maand ............................................................................................5
Hospitaalnieuws ...................................................................................................5
Berichten ..................................................................................................................7
Bericht van de koningen ......................................................................................7
Nieuwjaarsreceptie ..............................................................................................7
Nieuws uit de bezemkast .....................................................................................8
Erfgoeddag 2021 .................................................................................................8
Weetjes ..................................................................................................................10
De oehoe herovert vlaanderen ..........................................................................10
Februari ..............................................................................................................11
Deze maand van ‘t Fleske .....................................................................................12
Oud-leden schrijven mee! ......................................................................................15
Help snel – EHBO en reanimatie .......................................................................15
De Optimist ........................................................................................................16
De Uilenpluim.........................................................................................................18
Zaterdag – Appdag ................................................................................................20
Kant met een knipoog ........................................................................................20
Zaterdag 16 januari 2021...................................................................................22
Zaterdag 23 januari 2021...................................................................................22
Het is florrekes! ..................................................................................................23
Steken en Streken .................................................................................................25
De Laatste..............................................................................................................28

Oehoe – februari 2021 2

KALENDER Dansrepetities op pauze tot begin maart 2021

REPETITIES Pagadderrepetities op pauze tot begin maart
De Uiltjes 2021
Pagadderke
Muziekrepetities op pauze tot begin maart
Muziekgroep 2021
Kantklossen
Voorlopig enkel app-bijeenkomsten tot begin
maart 2021

VERANTWOORDELIJKEN (steeds te verwittigen bij afwezigheid)

Dans Nicole Verbist 0496 / 28 24 29
Dirk Janssens 0496 / 80 59 26

Pagadderke Silke De Meulder 0472 / 91 26 97
Diane Van Raemdonck 0472 / 22 87 87
Frauke Perdaens 0473 / 87 07 85

Muziek Seppe Van Lent 0492 / 05 14 30

Kantklossers Maria Jansen 0498 / 64 89 97

Oehoe – februari 2021 3

ACTIVITEITEN 2021 Maandelijkse werkdag
FEBRUARI 06-02
zaterdag 20-02 Van 9u tot 16u in de Wilgehoeve
zaterdag
18-02 Nieuwjaarsreceptie (online)
donderdag
2021 Om 19u via onlineplatform meet.jit.si/DeUiltjes
MAART 13-03
zaterdag 18-03 Groepsraad
donderdag
Om 20u in de via Microsoft Teams

Maandelijkse werkdag

Van 9u tot 16u in de Wilgehoeve

Groepsraad

Om 20u via Microsoft Teams

Oehoe – februari 2021 4

FAMILIEBERICHTEN

JARIGEN DEZE MAAND

04/02 Ria Wouters
11/02 Diane Van Raemdonck
22/02 Jo Goetschalckx
22/02 Jules Van den Sande
23/02 Marleen De Vos
24/02 Heidi Mehner

Een heel gelukkige verjaardag!

Laat het een verrassing zijn,
dat die twee “Watermannen”, nu per toeval “dames” zijn!

Maar vervolgens zullen we ons zeker niet vergissen,
die vier anderen zijn rasechte “Vissen”.

Tja, horoscopen, is het belangrijk? Wat betekent het allemaal?
Voor sommigen misschien nonsens, voor anderen een heel verhaal.
Het allerbelangrijkste is dat je vooral nooit vergeten mag,
om intens te genieten van je eigen toffe verjaardag!

Proficiat aan alle Watermannen en Vissen van deze maand.

HOSPITAALNIEUWS

Voor Tine Hertoghs, beheerraadlid en fervent
klosser, was het geen gemakkelijk nieuwjaar: nadat
ze in Dendermonde kennis had gemaakt met het
Ros Beiaard, Kalleke Step, de knaptanden en alle
vier de Heemskinderen, vond ze dat het tijd was
voor een bezoekje bij Sint Blasius. Sindsdien is ze
op zoek naar een 3D printer die een setje
vervangrugwervels kan maken, want daar heeft ze
er nu enkele van tekort. Adressen zijn welkom! We
hopen dat de situatie na de rugoperatie nog
verbetert (en we wensen Tine veel succes met de
zoektocht naar een 3D printer).

Oehoe – februari 2021 5

Marianne Van den Broeck, klosser en beroepshalve actief aan het
zorgfront, heeft twee lockdowns dapper weerstand geboden aan het
coronavirus. Tot, in de aanloop naar de vaccinaties, de beschermende kledij
en de maskers werden afgeschaft. Eén dag na het beschermende prikje
testte Marianne positief en ze nam het virus mee naar huis. We wensen
Marianne en echtgenoot Raf een spoedig herstel!

Ook Frauke Perdaens, dansleidster van de Pagadders, is onder het mes
gegaan. Na vele uitstellen kwam uiteindelijk toch dat verlossende
telefoontje dat de operatie kon plaatsvinden. Op 22 januari 2021 werd ze in
Klina geopereerd aan haar knie, meer bepaald aan de patellapees en
knieschijf. Frauke liet ons weten dat de operatie zeer goed verlopen is en
dat ze na twee daagjes weer naar huis kon gaan. Gespaard van pijn is ze
helaas niet. Ze heeft nu nog een lange revalidatie van minstens 4 maanden
voor de boeg. We wensen haar vanuit het hele Uilennest een vlot herstel en
een goede revalidatie! Laat je maar goed soigneren door Eddy en de
meisjes!

Het is druk in de ziekenhuizen en de
Uilen nemen blijkbaar veel plaats in
beslag in de operatiekwartieren. Ook
Jules Van den Sande, peter van de
Pagadders en sympathisant van
onze vereniging, ging sinds maandag
1 februari een weekje logeren in
Klina. Maandag werd hij opgenomen,
dinsdag onderging hij zijn tweede
knieoperatie en vrijdag mocht hij
terug naar huis. Wij duimen mee!!!
We hopen dat hij snel met
zijn twee kunstknieën nog eens
binnenspringt en mee een dansje
komt placeren. Veel succes!

Oehoe – februari 2021 6

BERICHTEN

BERICHT VAN DE KONINGEN

Eerst en vooral willen Melchior, Balthasar en Caspar (lees De Uiltjes) alle
sympathisanten bedanken die ons ook in dit stille Driekoningenjaar
financieel ondersteund hebben. Een dikke merci!

Ondertussen ligt driekoningen alweer enkele weken achter onze rug. Wij

hadden beloofd om een alternatief te zoeken voor onze huisbezoeken. Dat

heeft wat langer geduurd dan gepland, maar ondertussen hebben de

geïnteresseerden een link ontvangen waarmee ze een filmpje met drie

koningenliedjes kunnen afspelen. Met dank aan Walter Breugelmans, die
een lastige taak op zich heeft genomen: de “apart” opgenomen filmpjes van
de Koningen, die gezongen hebben “vanuit hun kot”, tot een geheel samen

te voegen. Sommigen zullen Walter nog wel kennen als de ex-muzikant van

de Uiltjes (basklarinet) en ook als papa van Kathy en Kelly die bij onze

Pagadders gedanst hebben. Walter stelt ook de filmpjes samen voor de
harmonie “Labore et Constantia” en daarom heeft Seppe zijn hulp gevraagd.

Tot volgend jaar! Melchior, Caspar en Balthasar

(Geschreven door Frank)

NIEUWJAARSRECEPTIE

Je hebt het al kunnen lezen in het voorwoord
en de kalender: de nieuwjaarsreceptie gaat
door! Door de huidige situatie is het
videobellen binnen een zeer korte tijdspanne
helemaal ingeburgerd geraakt en ook wij gaan
er ons met de groep aan wagen.

Op zaterdag 20 februari 2021 wil ik als nieuwe voorzitter van De Uiltjes
graag mijn nieuwjaarswensen brengen en een glas klinken met iedereen die
de Oehoe in zijn bus krijgt, ook met jou dus! Het enige wat je moet doen om
toegang te krijgen, is, vanaf 18u50, surfen naar deze link:
meet.jit.si/DeUiltjes (let op de hoofdletters) en dan kan je meteen inbellen
op onze virtuele nieuwjaarsreceptie. Moesten er zich toch problemen
voordoen, dan kan je mij steeds bereiken op het nummer 0492 05 14 30.
Tot binnenkort!

(Geschreven door Seppe)

Oehoe – februari 2021 7

NIEUWS UIT DE BEZEMKAST

Geen kuislijsten in deze Oehoe, maar toch wel nieuws van
het kuisfront: wij hebben afscheid genomen van onze
wijkwerkster Janet. Zij werkte intussen een jaar met het
statuut wijkwerker en dat is het toegelaten maximum.

Vrijdag 5 februari 2020 gaan wij kennis maken met Derya
en dan zijn we weer voor een jaar vertrokken. Hopelijk
moeten we de hoeve niet opnieuw volledig sluiten want dat
heeft ervoor gezorgd dat we Janet nooit goed hebben
leren kennen. We hopen toch dat haar werk bij ons haar
zal helpen bij het vinden van een vaste job. We zullen via
de VDAB onze beste wensen aan Janet overbrengen.

(Geschreven door Tine)

ERFGOEDDAG 2021

Vorige keer schreven we: “De voorbereidingen voor de Erfgoeddag2021 zijn
gestart. We werken volgens het Uilen – principe: we bereiden de activiteit
volledig voor, ongeacht de mogelijkheid dat ze door een zekere pandemie
moet uitgesteld worden.” En ja hoor, het is weer zover!

Van al onze plannen werd toegestaan: een erfgoedwandeling met groepjes
van maximaal 4 personen en zonder zingen, dansen of muziek, want daar
zouden toeschouwers op af kunnen komen. Einde verhaal…

We hebben onze deelname aan de Erfgoeddag van 2021 opgeborgen.
MAAR ONZE PLANNEN HOEGENAAMD NIET!

De geanimeerde avondwandeling langs Ekers erfgoed, gevolgd door een
Uilencafé in de Wilgehoeve: dat wordt iets voor het najaar, als de nachten
langer zijn en het café des te warmer. Het Wilgehoevefeest: dat moet een
spetterende relance worden, goed voorbereid en kwalitatief, reken op “4
maanden na Corona”.

WIJ ZULLEN DOORGAAN!

(Geschreven door Tine)

Oehoe – februari 2021 8

Oehoe – februari 2021 9

WEETJES

DE OEHOE HEROVERT VLAANDEREN

Een aantal dagen geleden viel me in het nieuws
een titel op: “Oehoe nestelt zich in Oost-
Vlaanderen”. Grappig, de reactie van Tine: ”Ja
logsich, wij zijn toch van Antwerpen naar
Grembergen verhuisd!” Het ging echter over
een echte vogel, en wel over de grootste soort
uil in Europa, de “Bubo Bubo” zoals hij officieel
wetenschappelijk heet. Zijn naam heeft hij overigens te danken aan zijn
typische roep.

De oehoe komt voor in grote delen van Europa en Azië. Door het gebruik
van pesticiden en door intensieve bejaging was hij echter in België
uitgestorven. In de jaren ’70 werden er op grote schaal oehoes uitgezet in
Duitsland. Deze vogels kwamen ook België verkennen en er werden terug
broedgevallen waargenomen in Wallonië. Van daaruit kwam hij ook
opnieuw voor in Vlaanderen met een eerste nest in Limburg (2005) en nog
10 jaar later in Vlaams-Brabant en Antwerpen. Vorig jaar was er trouwens
een bevestigd broedgeval op de Kalmthoutse Heide. Merk op dat we hier
spreken over wilde vogels, want er zijn ook waarnemingen van oehoes die
in gevangenschap werden geboren en zijn ontsnapt of losgelaten. Dat zijn
vogels die in een stedelijke omgeving worden gezien, maar de wilde oehoe
leeft in uitgestrekte natuurgebieden.

Een oehoe is een alleseter met insecten, knaagdieren en vogels op het
menu. In onze streken eet hij vooral houtduiven en daar is tegenwoordig
geen gebrek aan. Ook wel andere vogels (kraaiachtigen in het bijzonder),
kleine zoogdieren zoals muizen, eekhoorns, egels en zelfs jonge vosjes
gaan er gemakkelijk in. Wat ook bijzonder is: hij kan zijn hoofd meer dan
180 graden draaien. Dat komt omdat hij dubbel zoveel halswervels heeft als
een mens, namelijk 14. Anderzijds is hij dan weer niet in staat om zijn ogen
te bewegen. De kans dat je zelf in het wild een oehoe zal waarnemen is wel
erg klein. Meestal zitten ze overdag stokstijf verscholen en zijn ze vooral
actief tijdens de schemeruren. Zoals alle uilen vliegt hij geruisloos, maar met
wat geluk zal je zijn roep kunnen horen. Als je andere uilen wil zien kom je
best eens naar de Wilgehoeve. Wel nog even wachten want de uilen daar
zitten nog in een verplichte winterslaap…

(Geschreven door Frank)

Oehoe – februari 2021 10

FEBRUARI

Het kortste maandje van het jaar. Behalve
in een schrikkeljaar telt deze maand maar
28 dagen. Ze is voorbij voor we het goed
en wel beseffen. Toch valt er over februari
een en ander te zeggen: de dagen worden
langer, ’s morgens wordt het vroeger en ’s
avonds blijft het langer licht. Het is ook de
enige maand waarin de maan niet elke
keer vol is.

Behalve in een schrikkeljaar begint 1 februari altijd op dezelfde dag als 1
maart en 1 november. Dit jaar is dat op een maandag. Om de 4 jaar is een
schrikkeljaar, zoals vorig jaar 2020. Dan telt februari 29 dagen. Volgende
keer is dat in 2024. Je zult maar op die dag geboren worden.
Er zijn ook enkele speciale dagen:

- 2 februari: “Geen vrouwtje is zo arm of ze maakt haar pannetje
warm”. Met deze oude spreuk wordt verwezen naar Maria Lichtmis,
een feest exact 40 dagen na Kerstmis. Traditiegetrouw worden er
die dag in vele gezinnen pannenkoeken gebakken.

- 4 februari: Werelddag tegen kanker.
- 14 februari : het maandje is half en we vieren Sint Valentijn: de dag

van de liefde. Er gaan die dag heel wat liefdeswensen over en weer
via kaartjes, etentjes, kleine of grote cadeautjes.

Enkele oude weerspreuken :
- Lichtmis schoon en klaar, geeft een vruchtbaar korenjaar.
- Als met Lichtmis de zon schijnt door het hout, blijft het nog zes
weken koud.
- Februari regen is de landmans zegen.
- Is februari nat en koel, dan is juli dikwijls heet en zwoel.

Of deze spreuken nog up-to-date zijn kunnen we dit jaar misschien eens
met z’n allen uitdokteren.

(Geschreven door Adri)

Oehoe – februari 2021 11

DEZE MAAND VAN ‘T FLESKE

Beste bierliefhebber,

Vorige week leerden jullie een hoop nieuwe dingen over het gebruik de
juiste woordenschat als je hebt over alcoholpercentage. Dat was maar 1
van de verschillende teksten die ik kan vinden in die Facebookgroep.

Jo Olluyn, de schrijver van dienst, heeft nog een ludieke tekst geschreven
over wat er al dan niet op bieretiketten geschreven staat en dat is uiteraard
meer dan enkel het alcoholpercentage, dus geniet van de volgende info:

Bieretiketten

Er staat nogal wat op, op zo'n gemiddeld bier-etiket, dus een woordje uitleg

kan vast geen kwaad. Allereerst zijn er nogal wat zaken verplicht vermeld
op zo’n etiket, maar we weten al allemaal hoe creatief een Belg wordt als
hem iets verplicht of verboden wordt inzake volksgezondheid…
Onze vrienden van het FAVV bekommeren zich daarover, en zijn (overigens

terecht) vooral bezorgd over volgende zaken:

1. Inhoud: wat is dit precies, wat zit er allemaal in, en vooral: kan

iedereen een geïnformeerde beslissing nemen om eraf te blijven?

2. Herkomst en traceerbaarheid: wie heeft dit bier geproduceerd en

kunnen we die mensen aanspreken als er wat mee schort?

Duidelijk lijkt me. Onder 1 vallen dingen als: de naam van het bier, de
ingrediënten en eventuele allergenen en het feit dat er alcohol in zit (en dat
zwangere vrouwen er dus beter afblijven). Allergenen zoals tarwe, pinda's
en schaaldieren moeten er ook op, als ze erin zitten. En ja, dat bestaat, al
heb ik nog geen bier gevonden met pinda's én schaaldieren tegelijk, of het
moest na een wild avondje in een Indonesisch restaurant geweest zijn.

Onder 2 vallen dingen als de naam (en het adres) van de brouwerij en het
lotnummer. Een paar interessante bemerkingen:

1. Er moet BIER opstaan. In de drie landstalen, als je het ook in pakweg
Sankt Vith en Barchon wil verkopen. Wat "bier" precies is, heb ik
voorlopig nog nergens duidelijk gestipuleerd gezien. Opvallend ook
dat Untappd strenger lijkt te zijn in haar definitie van bier dan het
FAVV. Wat daarom niet wil zeggen dat je hier in Antwerpen geen
bier vindt dat alleen in 't Frans gelabeld is, of in de Walen geen
Klootzakske kunt drinken. Creatief, ik zei het toch?

Oehoe – februari 2021 12

2. De naam van de brouwerij moet erop staan, maar daarmee weet je
vaak nog niet wie er achter die brouwerij zit. Transparantie in de
marktstructuur is ver zoek, zodat het voor de gemiddelde bierdrinker
moeilijk is om te weten waar zijn bier precies vandaan komt, en waar
zijn centjes dus naartoe gaan. Vooral bieren van supermarktmerken
zijn vaak moeilijk terug te brengen tot hun oorsprong. Gelukkig is dat
meestal gewoon Martens maar je moet het soms écht wel weten.

3. Ingrediënten moeten erop staan, en toch vind je vaak het generieke
"kruiden" terug. Grappig dat dat wél mag. Ook schuimverbeteraars
en glycerol moeten blijkbaar niet vermeld staan. Oh ja, en dan heb
je nog "aroma's". Dat mag ook.

Ook belangrijk is dat er geen enkele
inhoudelijke verplichting is naar de
consument toe. Alle etikettaire
verplichtingen hebben enkel betrekking op
de voedselveiligheid, en niet op de
consument. Zo is er de “tenminste
houdbaar tot”. Dat moét erop, maar elke
brouwer "geeft" zijn bier een bepaalde
periode. Interessant om op te merken dat
bier in theorie niet bederft. Het wordt minder
lekker, dat wel, maar bederven zoals een
blik corned beef op den duur doet, ik moet
de mens nog tegenkomen die een werkelijk bedorven flesje bier heeft
vastgekregen, waarbij de houdbaarheidsdatum aan de basis van het euvel
lag. De meeste bieren "krijgen" zo van hun brouwer 2 tot 5 jaar, andere
(zoals Geuzes) krijgen makkelijk 20 jaar. Bier dat "over datum" is, is dus niet
"slecht", zoals een bakske préparé van drie weken geleden. Het heeft alleen
de datum overschreden waar de brouwer nog garant wil staan voor de
kwaliteit. Het is in deze overigens ook typerend dat pils gemiddeld twee jaar
krijgt, terwijl het bij uitstek een bier is dat je vers moet drinken. Pils van twee
jaar oud is (doorgaans) echt niet meer lekker. Consumentenverenigingen
(zoals Zythos) ijveren al jaren voor meer zinvolle informatie op bieretiketten,
zoals de botteldatum, die veel méér een indicatie van versheid geeft dan de
arbitraire THT.

Bierstijlen zijn nog zo'n consument-centrisch etiketgegeven. Ze zijn dus niét
verplicht, laat staan dat ze accuraat moeten zijn. Je kan dus gerust een
donker bier op de markt brengen en beweren dat het een imperial stout is,
zonder dat dat ook daadwerkelijk zo is. Opvallend in deze is dat op de

Oehoe – februari 2021 13

gemiddelde Belgische pils het woord "pils" markant afwezig is. Daar is een
goede reden voor, en ik laat ze aan u om ze te benoemen (hoewel…ik wil
daar nog wel eens een tekst over schrijven).

En dan heb je nog technische informatie, zoals EBC (kleur), IBU (bitterheid)
en stamwortgehalte (densiteit). De gemiddelde mens heeft daar niet veel
aan, maar het zijn wel objectieve indicaties waarmee dingen kan uitsluiten
als "iet blongd, zuut en niet te straf".

En dan, last but not least, de promo, het verhaaltje, de marketing…
Belangrijk, daar niet van, maar evengoed illustratief voor de sterke verhalen
die brouwers graag over hun eigen bier vertellen, gaande van "de brouwer
was in slaap gevallen maar het bier was zodanig lekker", over "een
eeuwenoud recept dat gevonden werd in de keldergewelven van de
afgebrande abdij", tot "we stuurden onze meesterbrouwer de hele wereld
rond op zoek naar de beste hop en hij kwam terug met Cascade uit
Poperinge". Hier vind je ook onzinnigheden terug zoals:

1. "Met de edelste rijst". Serieus? Rijst doe je enkel in bier net om het
niét te proeven, dus vertaal gerust door "de neutraalste en vooral
goedkoopste rijst die we konden krijgen"

2. "Zorgvuldig geselecteerde hoppen". Zorgvuldig geselecteerd? Alsof
de rest van de ingrediënten er met de schep is ingepleurd. En wélke
hoppen? Als je er zoveel zorg voor hebt gedragen, benoem ze dan.

3. "Met wel 8 soorten mout". Nogmaals: wat héb ik eraan te weten
hoeveel verschillende mouten je gebruikt als je te lam bent uit te
leggen wélke en waarom? Zelfs op een goedkope wijnfles uit den
Aldi staan de druivenrassen vermeld, want zo trots zijn wijnboeren
wel.

4. "Een echte IPA want we hebben een speciale techniek gebruikt door
ons basisbier de drooghoppen". Dryhoppen alleen maakt er nog
geen IPA van. En doodleuk IPA op het label zetten al helemààl niet.

5. "Onze unieke giststam". Wellicht nog het énige waar ik een oogje wil
dichtknijpen omdat het wel degelijk kan én een rol speelt. Wat
daarom niet wil zeggen dat elke brouwerij een huiscultuur aan gist
gebruikt, of dat je die niet gewoon kan aankopen bij een
gistproducent.

(Opgezocht door Seppe, letterlijk geciteerd van Jo Olluyn)

Oehoe – februari 2021 14

OUD-LEDEN SCHRIJVEN MEE!

HELP SNEL – EHBO EN REANIMATIE

Hallo allemaal,

Eindelijk is het zover! Fier breng ik, Sophie Van Antwerpen en al vele jaren
lid van De Uiltjes, jullie op de hoogte van de opstart van Help Snel.

Met Help Snel geeft ik opleidingen in veiligheid, EHBO & reanimatie. Dit
gaat van basiscursussen, voor iedereen die deze vaardigheden als een
meerwaarde ziet in zijn leven, tot cursussen die ervoor zorgen dat je een
heuse bedrijfseerstehulpverlener wordt.

Eveneens is er een luik waar ik jonge ouders, grootouders en babysitters
handige tips en tricks aanreik over de baby en het jonge kind. Zo wordt de
zorg rond dat kleintje een stuk eenvoudiger en sta je steviger in je
schoenen. Scholen en verenigingen krijgen aparte en interessante
tarieven aangeboden om het aanvatten van een opleiding zo
laagdrempelig mogelijk te maken.

En last but not least vergeet ik, als verpleegkundige, mijn rechtstreekse
collega's in de zorg niet die hun reanimatietechnieken willen herhalen:
onthaalouders, kinderdagverblijven, WZC’s, CKG’s; …

Graag nodig ik je uit een kijkje te nemen op de website www.helpsnel.com

Uiteraard worden al deze opleidingen Coronaproof aangeboden!!

’t Zou heel leuk zijn om ook mensen uit onze eigen vereniging te mogen
verwelkomen op één van de opleidingen. Voel jullie vooral niet geremd om

Oehoe – februari 2021 15

Help Snel mee kenbaar te maken bij jullie familie, vrienden, werkgever,
andere hobby’s, …

Bedankt alvast,
Sophie Van Antwerpen

Leuk ideetje … heb je iemand een cadeau te geven en weet je niet wat?
Denk dan eens aan een cadeaubon voor een opleiding in reanimeren of
EHBO. Een nuttig en soms levensreddend cadeau!!

Actie voor de maand februari* … schrijf jezelf in voor een opleiding in
februari of maart en neem gratis een vriend, vriendin, familielid of
collega mee. Met 2 is toch leuker dan alleen, niet??

*Deze actie is enkel geldig op workshops twv 35 euro

(Geschreven door Sophie)

Nvdr. Ook bij De Uiltjes denken we eraan om in de lente een cursus te laten
doorgaan in de Wilgehoeve. Al wie geïnteresseerd is, mag steeds een
mailtje sturen naar [email protected]

DE OPTIMIST

Hoe tevreden kan je zijn, ook al hou je je hoofd amper boven water? Ik heb
in Frankrijk heel wat familie. De broer van mijn grootmoeder leerde kort na
de eerste Wereldoorlog een Française kennen. Zij stichtten een familie. En
zodoende zijn er nu veel nazaten van deze familietak.

Één van de neven en nichten heet 16
Christine en woont in Lyon. Ze
heeft er een café-bistro die zij, als
weduwe, alleen uitbaat, maar
zoals bij ons, is de Franse horeca
ook al maanden gesloten. We
communiceren vaak via mail of
Whatsapp en daaruit blijkt dat ze
het niet breed heeft. Met de
overheidssteun komt ze amper
rond om huur en rekeningen te
betalen. Verhalen die we ook hier
horen.

Oehoe – februari 2021

Mijn Franse nicht is gelukkig steeds een optimistische en vrolijke dame. Ik
lees haar mails met veel bewondering en verwondering. Ik zal een
tekstfragment van Christine vertalen voor jullie:

“Op dit moment gaat het me goed, ondanks dat alle activiteiten stilliggen. In
mijn bescheiden bestaan voel ik me tevreden dat ik zonder pijn kan
bewegen. De zon die schittert, de regen die valt, de laatste roos in mijn
tuintje, een glimlach van een buur, ik merk dat alle kleine niet-materiële
zaken me gelukkig en licht maken. Ik heb een dak boven mijn hoofd, eten
in mijn bord, een mooi boek op de tafel en heerlijke muziek op de
achtergrond. Is dat niet geweldig!”

De mails over en weer bezorgen me veel moed. Ook bij ons zijn er gelukkig
veel mensen die nog steeds positief in het leven staan. Genieten van de
kleine dingen om ons heen is heerlijk. We staan weer meer met onze voeten
op de grond. En dat doet zo’n deugd!

(Geschreven door Rob Sé)

Oehoe – februari 2021 17

DE UILENPLUIM

Deze maand vond ik het de hoogste tijd om een bijzondere Uilenpluim te
schrijven over een koppel Uilen van het eerste uur, van de oudste
generatie…De tijd is rijp om hen eens oprecht te bedanken. Dit koppel mag
best wel heel trots zijn op wat zij de dag van vandaag nog allemaal presteren
binnen en buiten de groep, vermits zij ook continue klaar staan voor hun
kinderen en kleinkinderen, chapeau! Een koppel dat al jaren onafscheidelijk
is, Ria en den Dis

Den Dis is al vele jaren een monument dat niet meer weg te denken is bij
d’Uilen. Hij is door iedereen gekend als muzikant bij Uilen en Pagadders,
op volksdansbals en als koning. Hij is ook een tijdje leider geweest van
Torkest. Als koning is hij onvermoeibaar, hij zingt en “gitaart” met hart en
ziel bij alle oud-leden, vrienden en Pagadders.

Maar den Dis heeft nog heel wat meer in zijn
mars dan zingen en musiceren. Hij is in zijn
nopjes bij elke pannenkoekenbak: op de
kerstmarkt, tijdens muziek in de wijk, de
Kasteelfeesten en in de vele kraampjes die
wij ooit al uitgebaat hebben. Al jaren ging hij
voor elke gelegenheid de bakplaat ophalen
en na gebruik afkuisen en terugbrengen,
ondertussen hebben we onze eigen
bakplaat en die wordt zeker ook goed
verzorgd. We zijn wat trots op onze
superlekkere pannenkoeken, waar we er al
zoveel van verkochten.

Voor de verzending van de Oehoe draagt hij
ook al lang zijn steentje bij, of zeg maar zijn
kassei! Soms met een hele pinploeg, maar
soms ook niet, en toch komt het altijd dik in
orde, ’t is niet evident…

Dis kan er ook van genieten om mee wandelingen en fietstochten te maken
en uit te stippelen, vooral in d ’Ardennen waar hij de streek heel goed kent.
Dus iedereen zal er wel akkoord mee zijn, Dis verdient buiten een grote
Uilenpluim, zeker en vast ook nen dikke merci.

Oehoe – februari 2021 18

Ria wordt altijd in één adem vernoemd met den Dis,
dus Ria en den Dis, of den Dis en Ria… dat is gewoon
één team, en dat al zoveeeeeele jaren. Als lid van De
Uiltjes, is Ria regelmatig aanwezig op fietstochten,
wandelweekenden, bezichtigingen, reizen en af en toe
hebben we haar ook zien dansen. Jaja, op de
volksdansbals van onze collega groep ‘t
Havermeuleke was zij niet van den dansvloer weg te
slaan. Op de Erfgoeddag in de Wilgehoeve heeft ze
ook haar beste beentje voorgezet en tijdens de
speciale coronaproof-repetities heeft ze nogmaals
haar danstalent bewezen met de line-dance. Velen
onder jullie hebben Ria vast ook wel gekend toen we
nog een Uilenkoor hadden. Ria is dus een bezige bij
met heel veel kwaliteiten.

Zij helpt regelmatig bij Pagadderreizen en/of weekends. Ook in de keuken
is zij heel dikwijls paraat, bijvoorbeeld bij de spaghetti dag, recepties,
kerstfeestjes… dus gouden helpende handen voor allerlei karweien en
activiteiten. Uiteraard helpt ze ook haren Dis bij de verzending van den
Oehoe. Als team hebben we hen al heel dikwijls samen bezig gezien in
het Uilenpannenkoekenkraam, waar zij beiden toch wel van genieten.

Dus voor “ons Ria” (zoals Dis zegt) zeker ook een welverdiende
Uilenpluim, en we hopen dat we binnenkort allemaal samen in onze eigen
Wilgehoeve één groot pannenkoeken-reünie-feest zullen kunnen houden.

(Geschreven door Marleen)

Oehoe – februari 2021 19

ZATERDAG – APPDAG

KANT MET EEN KNIPOOG

Zo alleen met jezelf opgesloten zitten in je kot. Het kan niet anders of je leert
jezelf ook beter kennen. Tijd om onszelf eens een spiegel voor te houden.
Onszelf, zijnde de Florrekes, eens grondig te observeren en vast te stellen
welke latent aanwezige eigenschappen door de opeenvolgende Lockdowns
aan de oppervlakte gekomen zijn. Met dank aan Micha Marx voor de leuke
tekeningen!

Wie zijn de Lezels onder ons? Wie wast zich
met zijn boek opengeslagen op het
wastafelrekje? Wie dekt ’s morgens de tafel
met de koffiepot in zijn éne en zijn boek in
zijn andere hand? Wie ruimt vervolgens
gauw gauw de tafel af om verder te kunnen
lezen? Wie vindt daarna dat verder
huishoudelijk werk wel kan wachten tot het
boek uit is? Wiens oog valt, bij het
wegzetten van het uitgelezen boek, op een
ander exemplaar dat dringend moet gelezen worden? Wie stelt het uitdoen
van het nachtlampje uur na uur uit ‘tot het hoofdstuk gelezen is’? Ik vermoed
dat er minstens één Lezel onder ons is!

Creatiefseefische, nu ja, dat zijn wij allemaal. Daar valt verder niet veel over

te zeggen. Iedereen heeft kasten vol stoffen, dozen vol naaigerief, manden

boordevol wol, potten vol priemen,

naaimachienen, borduurmachienen,

quiltringen, kantsteunen, klossen,

weefgetouwen…. Stel dat we dat allemaal

naar de hoeve zouden brengen en vervolgens

met alle Florrekes tussen die bazaar zouden
gaan kamperen, matrassen op zolder… dan

zouden we in een creatiefseefischaquarium

zitten en dat héél lang volhouden.

Oehoe – februari 2021 20

Het isoliertier. Van deze kan je ook zeggen dat we het

allemaal in ons hebben. Maar sommigen hebben het
noodgedwongen iets meer dan anderen. Voor mensen die

alleen in hun bubbeltje zitten moeten het harde tijden zijn.
Gelukkig houden de Florrekes continu contact, want we zijn
allemaal ook een beetje….

Netfluchs! Oh ja, er zijn verschillende Netflüchse onder
ons. Ondergetekende niet in het minst. De soms zo
verguisde social media…. Je kan daar zoveel toffe
dingen mee doen en zelfs als je plat op je rug in de
zetel ligt blijft je gsm een handzaam gereedschap. Ik
heb er de voorbije dagen deugd aan beleefd…

Oeioei, een bijzonder exemplaar. De quarantella. Zo
zijn er meerdere in de groep. Neem nu Martine.
Dankzij haar innige relatie met Clique Magic is zij in
staat om talrijke taken tegelijkertijd uit te voeren.
Kunnen alle vrouwen dat? Ja, maar Martine slaagt
er ook in om op allerlei plaatsen tegelijkertijd te zijn.
Geef toe dat het niet gemakkelijk is om tegelijkertijd
in de keuken te strijken, in de living de kerstboom te zetten en boven een
quilt te borduren. Zij doet het! Trouwens een eervolle gedeelde plaats is
weggelegd voor Ria, Adri en Christiane. Waar voor anderen de Lockdown
betekende dat ze hun kleinkinderen minder zagen is voor hen het tegendeel
aan de orde. We zien aldoor foto’s passeren van gigantische potten rijstpap,
van taarten en cakes in alle maten, van hele groepen knutselende kleuters
en assortimenten gebreide mutsen. Chapeau!

De Zuhausehund? Minstens twee stuks. Zoals dat 21
hoort in de ark van Noach. Moesten die bijbelse
beestjes ook zelf de ark timmeren? Daar stond
persies niks van in het Oude Testament. Maar het
staat wel zeker in de handleiding van Liesbeth en
Katleen. Zagen, boren, verhuizen, loodgieteren,
lekken dichteren, opbouwen en eerst afbreken,
vooral véél afbreken…. Zo vermoeiend.

Sofafant?????? Ja helaas… dik tegen de goesting en zonder chips!

Oehoe – februari 2021

ZATERDAG 16 JANUARI 2021

Op zondag schreef Leo : Voor iedereen: knap werk. En ook veel moed voor
ieder die het nodig heeft. Dankjewel Leo, ik denk dat we dezer dagen
allemaal veel moed nodig hebben. Dan de een weer wat meer en dan de
ander, maar uiteindelijk komen we allemaal wel eens aan de beurt. Gelukkig
kunnen wij heel veel met elkaar delen en “dat doet deugd al die
moedgevertjes” vond Roos.

Zou Martine dat ook vinden van alle “raadgevertjes”? Of heeft ze ons in stilte
verwenst voor ze de boeken sloot met een krachtig “ik ga terug naar mijn
stoffenkast, wordt vervolgd!” Tja, we waren ook al uren aan het discussie-
appen over de nieuwste quilt van Martine: een collage van witte blokken met
zwart geborduurde Holly Hobby figuurtjes. Moesten daar nu rode stroken
tussen? Of zwarte? Of zwarte met rode blokjes op de kruispunten. Was het
eigenlijk zwart? Neen, eerder grijs! Zou je niet beter een rood randje rond
elk blok zetten Martine? Neen smaller! SMALLER! NOG SMALLER!!!

En toen zei iemand: probeer het eens met een kinderstofje met veel groen.
Ik vrees dat dàt voor Martine de deur dicht deed. De cliffhanger van de
Florrekes saga.

ZATERDAG 23 JANUARI 2021

Waar waren we gebleven? Martine hing nog altijd met stevig vastgeklemde

vingertjes te bengelen aan de scherpe kant van haar rots. Toen ze

uiteindelijk haar greep loste, plofte ze met een duizelingwekkende vaart in

haar lappenmand. Letterlijk! De kracht van de landing deed een massa stof

opwaaien. Ook letterlijk! Ongelooflijk maar waar: er kwam een stuk Holly

Hobby stof tevoorschijn. Grijze stof met een bloemetje en een bolletje en

Oehoe – februari 2021 22

perfect, letterlijk PERFECT geschikt om in repen te snijden en tussen de
blokken van de Holly Hobby quilt te verwerken. Voilà, probleem opgelost.

Hoe nu verder spanning opgebouwd in de Florrekes Soap? Boh, ge kent de
kantklossers, als er vanzelf niks gebeurt dan zetten ze wel een en ander in
mekaar en dus begon Christiane quiltinstructies te geven vanuit de
badkamer. Dat begon met een klein schetsje vanop de rand van het bad
maar algauw werden het ellenlange instructies:

Vooraleer je de boord rondom aanzet eerst de quilt van boven, in het
midden en van onder meten. Als er verschil opzit, wat gewoonlijk het geval
is, het verschil door twee delen en aapassen naargelang. Als je bovenkant
2 cm korter is dan je onderkant de bovenste strook 1 cm bijtellen en vloeiend
aanzetten de strook voor de onderkant 1 cm aftrekken en de quilt vloeiend
aanzetten. De strook eerst op de hoeken en in het midden spelden en dan
telkens weer de helft nemen om vast te spelden.

Is dat nu spannend? Neen, maar die foto van de lesgeefster in haar bad
was dat wel! Wat gaan we met die Florrekes nog meemaken?

(Geschreven door Tine)

HET IS FLORREKES!

Toen ik zes jaar geleden bij de Florrekes kwam kon ik niet vermoeden dat
ik zo verknocht zou worden aan deze groep dames. Een zaterdag Florrekes
is therapie voor je brein, je ziel, je handen, eigenlijk voor je hele body.

Heeft de lockdown roet in het eten gestrooid? Niet helemaal. Via Whatsapp
blijven we met elkaar in contact. En hoe: één zaterdagvoormiddag gingen
er 70 appjes over en weer. Ik heb ze geteld. Er zijn ook veel foto’s bij: van
handwerk dat af of nog niet af is, van bloemetjes en plantjes tijdens een
wandeling, van de kleinkindjes. We delen lief en leed, helpen elkaar met
onze handwerken, delen leuke dingen met elkaar, maar staan mekaar ook

Oehoe – februari 2021 23

bij in moeilijke momenten. Vriendinnen avant la lettre, al zit er ook wel eens
een haar in de boter.

Intussen weten mijn kinderen en kleinkinderen dat de zaterdagvoormiddag
helemaal voor mij is. Af en toe springt er eens eentje binnen en “O ja het is
Florrekes” en verdwijnt weer. Ik probeer ze warm te krijgen om ook een
handwerkje te nemen en bij mij te komen zitten. Lekker gezellig samen, dat
mis ik toch wel, samen lachen en zwansen en tetteren en een koffietje
drinken. Dat ze maar gauw aan alle Florrekes een spuitje geven, zodat we
terug naar de Wilgehoeve kunnen. Mekaar eens goed kunnen vastpakken
en zien hoelang onze haren gegroeid zijn.

(Geschreven door Adri)

Oehoe – februari 2021 24

STEKEN EN STREKEN

Lap, ’t zijn vodden, we mogen de grens niet meer over. Natuurlijk vind ik als
kantklosser dat een textielreis essentieel is. Alle Florrekes zijn het daarmee
eens. We hebben ook al een gratis lidmaatschap aangeboden aan Van
Ranst, Van Gucht en De Croo maar ’t kan een tijdje duren want het moet
nog bij het Grondwettelijk Hof passeren en ge weet hoe dat gaat. Voorlopig
blijven wij dus in België, wij stappen op de trein en sporen richting:

KOMEN/COMINES

In Komen schuilt het Musée de la rubanerie ofwel het Museum van de
Bandweverij. Vanaf het begin van de 18de eeuw ontwikkelde zich in Komen
een nieuw ambacht: de band- of lintweverij. We hebben hier een
eeuwenoude techniek. Bij archeologische opgravingen worden regelmatig
geweven banden teruggevonden, die werden onder andere gebruikt om de
wikkels rond een mummie deftig op hun plaats te houden. Nu heb je voor
het weven van banden héél weinig materiaal nodig, met wat garen en een
stevige tak kom je al een heel eind. Daardoor kon de techniek ook in heel
veel culturen tot bloei komen. De geweven banden werden gebruikt om
kleding en woningen te versieren maar ook voor allerlei praktische
doeleinden, denk maar aan draagriemen, trekriemen voor sleden,
tentriemen. Als we terug in de Wilgehoeve mogen komen moet je eens gaan
kijken naar de meiboom. Het zou zomaar kunnen dat je daar ook geweven
linten vindt.

Ook in Komen is het bandweven heel oud. Al in de twaalfde eeuw was het
daar een belangrijke industrie. In die tijd waren het vooral thuiswevers die
de linten op speciale getouwen maakten. Met het verschijnen van de eerste
stoommachines verschoof het werk richting atelier en werd het bandweven
een echte industrie. In Komen bereikte die haar hoogtepunt in de 19de
eeuw. Na de Eerste Wereldoorlog kwam het verval, de ene werkgever na
de andere stak de brug over en vestigde zich in het nabije Frankrijk: aan de

Oehoe – februari 2021 25

andere kant van de Schelde waren de arbeidskrachten goedkoper. Het is
me toch wat met die linkeroever/rechteroever kwestie!

Zijn er nu nog bandweverijen actief? Jawel, er wordt nog altijd geproduceerd
voor echte niche markten, voor de auto-industrie (veiligheidsriemen,
singels), voor het leger, voor de gezondheidszorg, voor de bergsport…
Het Museum van de Lintweverij schetst de geschiedenis van deze
nijverheid.
De oude weefgetouwen zijn de onbetwiste topstukken van de collectie. Ze
bestrijken de periode van de jaren 1700 tot nu: van de oudste, vaak zeer
mooie manuele weefgetouwen, over spoelgetouwen tot de moderne
naaldgetouwen. In de vitrines vind je spoelcollecties, veelkleurige
lintstaaltjes, historische documenten, knappe technische tekeningen en
werktuigen.

Als je dat wil, kan je elk van de weefgetouwen in werking zien, je hoeft het
alleen maar te vragen. “Wij doen dat wel even op ons eigen houtje” dachten

wij toen de gids ons aansprak. Een uur later waren wij rond. De gids stelde

ons één enkele vraag. We waren gebuisd en terug vertrokken voor een uur

kijken ... én luisteren.

Oehoe – februari 2021 26

Tijdens die tweede rondgang
werd onze aandacht gevestigd op
heel wat verschillende aspecten
van het bandweven: de techniek,
de geschiedenis, het ontwerp en
het sociale belang. Heel wat
inwoners van Komen vonden hier
werk en een veilig inkomen. Heel
wat inwoners van Komen waren
fier op hun werk en wilden het
graag doorgeven aan volgende
generaties. Zelf waren ze ooit als
leerling in dienst gekomen,
regelrecht van de schoolbanken
naar de fabriek, om onder leiding
van de anciens de stiel te leren.
Ze verdienden er niet al te veel
mee, maar na verloop van tijd
hadden ze het in de vingers en
konden ze op hun beurt de
jongere generatie opleiden.

Sommige opleidingen werden buiten de fabriek gegeven. Dan werden
medewerkers naar Parijs gestuurd of naar Zwitserland. De meeste
leerjongens en -meisjes combineerden het werken in de fabriek met een
opleiding in Doornik : 2 weken leren - 2 weken werken. En wees maar zeker
dat er niet alleen gewerkt werd! Zowel de patroons als de werkers hielden
ervan een feestje te bouwen en elke gelegenheid was goed: de naamdag
van Sint-Anna, van Sint-Catherine of van de Heilige Lodewijk bijvoorbeeld.
Bij die gelegenheden voelde men zich één met het bedrijf en de patroon.
Bij het afscheid mochten wij nog een lintje kiezen. Nadien hebben we de
Schelde gezien, de brug ook en vooral de armoede aan de Belgische kant,
schrijnend, ook nu nog!

(Geschreven door Tine)

Oehoe – februari 2021 27

DE LAATSTE

Werkten mee aan deze editie: Verantwoordelijke uitgever:
Seppe, Marleen, Rob Sé, Tine, Frank, Silke, Seppe Van Lent
Maria, Sophie, Roland en Adri
Vic Heymanstraat 14, 1ste V.
Pagadderkrant: 2180 Ekeren
Silke, Frauke
Verzending:
Bijdragen voor de editie van maart 2021 ten Dis Floren
laatste op zondag 21 februari 2021
Mailen naar [email protected] Buxuslaan 4
2940 Hoevenen

Redactie:
Seppe Van Lent
Vic Heymanstraat 14, 1ste V.

2180 Ekeren

"Oehoe" is de maandelijkse uitgave van Volkskunstgroep "DE UILTJES"
Wilgehoevestraat 79
2180 Ekeren

E: [email protected]
I: http://www.deuiltjes.be

Oehoe – februari 2021 28


Click to View FlipBook Version
Previous Book
DIY CATALOGUE_HUSQVARNA CONTENTS_2021.cdr
Next Book
เศรษฐกิจพอเพียง