The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rosliabubakar, 2020-02-19 01:52:57

Perancangan Strategik 2020 SKTT

SEKOLAH KEBANGSAAN TEBING TINGGI
85000 SEGAMAT, JOHORPERANCANGAN STRATEGIK


2020 - 2023SEKOLAH KEBANGSAAN TEBING TINGGI 2020 – 2023


ASPIRASI SISTEM Akses; Kualiti; Ekuiti; Perpaduan; Kecekapan


ASPIRASI MURID Pengetahuan; Kemahiran Berfikir; Kemahiran Memimpin; Kemahiran Dwibahasa; Etika dan
Kerohanian; Identiti Nasional

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF

Petunjuk Prestasi Sasaran Bahagian
Matlamat Objektif Utama TOV 2020 2021 2022 Peneraju/
Strategik Strategi / Inisiatif
(KPI) [2019] [AR] [AR] [AR] Tanggungjawab

4. Pencapaian 4 (a) 100% guru berjaya 70% 80% 90% 100% Meningkatkan Profesionalisme Guru Besar,
prestasi Meningkatkan melaksanakan PdPc guru melalui kursus/ LDP: PKPentadbiran,
kepimpinan pencapaian PdPc PAK PAK 21 - Pedagogi Penyelaras PLC
dan 21 ketahap 100% - ICT
pengurusan dalam tempoh 3 tahun. - KBAT
sekolah yang - PLC
cemerlang. - Inovasi
- Kajian TindakanStrategi :


CLIMBER RECOVERY WALKER1. PLC 1. PLC 1. PLC
2. LADAP 2. LADAP 2. Penanda Aras
3. Penanda Aras 3. Penanda Aras
4. LET
5. Coaching and mentoring

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF

Petunjuk Prestasi Sasaran Bahagian
Matlamat Objektif Utama TOV 2020 2021 2022 Peneraju/
Strategik (KPI) [2019] [AR] [AR] [AR] Strategi / Inisiatif Tanggungjawab


4.Pencapaian 4(b) Mencapai laporan audit Baik Baik Baik Ceme 1.Meningkatkan peranan audit Guru Besar,
prestasi Meningkatkan prestasi dengan prestasi rlang dalaman sekolah. PK Pentadbiran,
kepimpinan kewangan dalam cemerlang PK HEM,
dan tempon 3 tahun. 2.Meningkatkan kemahiran PK KOKO,
pengurusan pengurusan kewangan melalui KetuaPanitiadan
sekolah yang kursus kewangan, penanda aras ke PembantuTadbir
cemerlang. sekolah pengurusan kewangan
cemerlang.Strategi :

WALKER
CLIMBER RECOVERY
NOTA MINTA KEKURANGAN DOKUMEN TARIKH
1. Bimbingan JU kewangan 1. Penanda Aras 1. Penanda Aras
2. KursusKewangan di IAB 2. Bimbingan JU kewangan 2. Bimbingan JU Kewangan
3. Coaching and mentoring 3. Audit dalaman
4. Penanda Aras
5. Laporan audit

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF

Petunjuk Prestasi Sasaran Bahagian
Matlamat Objektif Utama TOV 2020 2021 2022 Peneraju/
Strategik (KPI) [2019] [AR] [AR] [AR] Strategi / Inisiatif Tanggungjawab


4.Pencapaian 4 (c) 100% bilik darjah 50% 75% 90% 100% Meningkatkan peratus fizikal bilik Guru Besar,
prestasi Meningkatkan fizikal berciri PAK 21 darjah : PK HEM,
kepimpinan bilik darjah yang lebih - - Pemantauan Guru Kelas,
dan kondusif bercirikan - - Jalinan dan jaringan. PIBG, PIBK
pengurusan kelas PAK 21. - - Penanda aras
sekolah yang - - Pertandingan keceriaan
cemerlang. - - Gotong-royong

Strategi :

WALKER
CLIMBER RECOVERY
1. Jalinandanjaringan 1. Jalinandanjaringan 1. Penanda Aras
2. Penanda Aras 2. Penanda Aras
3. Gotong-royong
4. Pertandingankeceriaan

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF

Petunjuk Prestasi Sasaran Bahagian
Matlamat Objektif Utama Peneraju/
Strategik TOV 2020 2021 2022 Strategi / Inisiatif
(KPI) [2019] [AR] [AR] [AR] Tanggungjawab

4.Pencapaian 4(d) Meningkatkan Peratus skor SKPMg2 80% 85% 90% 95%- Meningkatkan peratus skor Guru Besar,
prestasi skor pencapaian Standard 2 mencapai pencapaian SKPMg2 Standard 2 SemuaPK ,
kepimpinan SKPMg2 Standard 2 95% melalui : Semua guru
dan dalam tempoh 3 tahun. - - Bimbingan dari sekolah rintis
pengurusan - - Bimbingan SIP+
sekolah yang - - Pemantauan
cemerlang. - - Bimbingan Nazir
- - Rujukan manual
-


Strategi :


WALKER
CLIMBER RECOVERY- Bimbingan dari sekolah rintis - Bimbingan dari sekolah rintis - Bimbingan SIP+
- Bimbingan SIP+ - Bimbingan SIP+ - Pemantauan
- Pemantauan - Pemantauan - Rujukan manual
- Bimbingan Nazir - Rujukan manual
- Rujukan manual

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF

Matlamat Objektif Petunjuk Prestasi Sasaran Bahagian
Peneraju/
Utama
Strategik TOV 2020 2021 2022 Strategi / Inisiatif
(KPI) [2019] [AR] [AR] [AR] Tanggungjawab
4.Pencapaian 4(e) -
prestasi Meningkatkan tahap Mencapai tahap Memu Baik Baik Ceme - Mencapai tahap pengurusan pejabat Guru Besar,
kepimpinan pengurusan pejabat cemerlang askan rlang cemerlang melalui program : SemuaPK ,
dan kepada cemerlang - - Bimbingan dari sekolah rintis Semua guru,
pengurusan dalam tempoh 3 tahun. - - Bimbingan SIP+ PT
sekolah yang - - Pemantauan
cemerlang. - - Bimbingan Nazir
- - Rujukan manual
- - PLC
- - Kursus IAB
-Strategi :

WALKER
CLIMBER RECOVERY
- Bimbingan dari sekolah rintis - Bimbingan dari sekolah rintis - Bimbingan SIP+
- Bimbingan SIP+ - Bimbingan SIP+ - Pemantauan
- Pemantauan - Pemantauan - Rujukan manual
- Bimbingan Nazir - Rujukan manual
- Rujukan manual
- Kursus IAB
- PLC

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF

Matlamat Objektif Petunjuk Prestasi Sasaran Bahagian
Peneraju/
Utama
Strategik TOV 2020 2021 2022 Strategi / Inisiatif
(KPI) [2019] [AR] [AR] [AR] Tanggungjawab
4.Pencapaianpr 4(f) 60% 70% 80% 90%- Meningkatkan peratus penglibatan Guru Besar,
estasikepimpin Meningkatkan 90% penglibatan PIBK dalan setiap program sekolah SemuaPK ,
andanpengurus penglibatan PIBK PIBK dalam program melalui : Guru Kelas,
ansekolah yang dalam setiap program sekolah. - - Program perkongsian pintar PIBG,
cemerlang. dalam tempoh 3 tahun. - - Jalinan dan jaringan. PIBK
- - Ceramah / motivasi
-

Strategi :

WALKER
CLIMBER RECOVERY
- Program perkongsian pintar - Program perkongsian pintar - Program perkongsian pintar
- Jalinan dan jaringan. - Jalinan dan jaringan. - Jalinan dan jaringan.
- Penanda aras
- Ceramah / motivasiSEKOLAH KEBANGSAAN TEBING TINGGI 2020 – 2023


ASPIRASI SISTEM Akses; Kualiti; Ekuiti; Perpaduan; Kecekapan


ASPIRASI MURID Pengetahuan; Kemahiran Berfikir; Kemahiran Memimpin; Kemahiran Dwibahasa; Etika dan
Kerohanian; Identiti Nasional

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF

Petunjuk Prestasi Sasaran Bahagian
Matlamat Objektif Utama TOV 2020 2021 2022 Peneraju/
Strategik Strategi / Inisiatif
(KPI) [2019] [AR] [AR] [AR] Tanggungjawab

1.Pencapaian 1 (a)
prestasi Meningkatkan peratus Peratus Menguasai 100 100 100 100 1.Pemantapan pengetahuan dan Guru Besar
akademik yang Menguasai Tahap Tahap Minimum kemahiran murid tahun 6 dalam
tinggi oleh Minimum (MTM) (MTM) 100% mata mata pelajaran Bahasa Inggeris. GPK/PGB
semua murid. mata pelajaran Bahasa pelajaran Bahasa Kurikulum
Inggeris oleh semua Inggeris dalam UPSR 2.Pemantapan pengetahuan dan
murid dalam Ujian kemahiran guru dalam teknik Ketua Panitia
Penilaian Sekolah penandaan bagi mata pelajaran
Rendah (UPSR) Bahasa Inggeris.


Strategi :


CLIMBER RECOVERY WALKER

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF

Matlamat Objektif Petunjuk Prestasi Sasaran Bahagian
Utama
Peneraju/
Strategik TOV 2020 2021 2022 Strategi / Inisiatif
(KPI) [2019] [AR] [AR] [AR] Tanggungjawab
1.Pencapaian 1(b)
prestasi Meningkatkan peratus Peratus Menguasai 100 100 100 100 1.Pemantapan pengetahuan dan Guru Besar
akademik yang Menguasai Tahap Tahap Minimum kemahiran murid tahun 6 dalam
tinggi oleh Minimum (MTM) (MTM) 100% mata mata pelajaran Matematik GPK/PGB
semua murid. mata pelajaran pelajaran Matematik Kurikulum
Matematik oleh semua dalam UPSR 2.Pemantapan pengetahuan dan
murid dalam Ujian kemahiran guru dalam teknik Ketua Panitia
Penilaian Sekolah penandaan bagi mata pelajaran
Rendah (UPSR) Matematik.


Strategi :

WALKER
CLIMBER RECOVERY

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF

Petunjuk Prestasi Sasaran Bahagian
Matlamat Objektif Utama TOV 2020 2021 2022 Peneraju/
Strategik Strategi / Inisiatif
(KPI) [2019] [AR] [AR] [AR] Tanggungjawab

1.Pencapaian 1(c)
prestasi Meningkatkan peratus Peratus Calon 0 14.3 28.6 42.9 1.Pemantapan pengetahuan dan Guru Besar
akademik yang Cemerlang mata Cemerlang UPSR kemahiran murid tahun 6 menguasai
tinggi oleh pelajaran Matematik dalam mata pelajaran soalan KBAT dalam mata pelajaran GPK/PGB
semua murid. oleh semua murid Matematik Matematik. Kurikulum
dalam Ujian penilaian
Sekolah Rendah Ketua Panitia
(UPSR).Strategi :

WALKER
CLIMBER RECOVERY

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF

Matlamat Objektif Petunjuk Prestasi Sasaran Bahagian
Utama
Peneraju/
Strategik TOV 2020 2021 2022 Strategi / Inisiatif
(KPI) [2019] [AR] [AR] [AR] Tanggungjawab
1.Pencapaian 1(d)
prestasi Meningkatkan peratus Peratus Calon 0 14.3 28.6 42.95 1.Pemantapan pengetahuan dan Guru Besar
akademik yang Cemerlang mata Cemerlang UPSR kemahiran murid tahun 6 menguasai
tinggi oleh pelajaran Sains oleh dalam mata pelajaran soalan KBAT dalam mata pelajaran GPK/PGB
semua murid. semua murid dalam Sains. Sains. Kurikulum
Ujian penilaian
Sekolah Rendah Ketua Panitia
(UPSR).
Strategi :

WALKER
CLIMBER RECOVERY

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF

Petunjuk Prestasi Sasaran Bahagian
Matlamat Objektif Utama TOV 2020 2021 2022 Peneraju/
Strategik (KPI) [2019] [AR] [AR] [AR] Strategi / Inisiatif Tanggungjawab


1.Pencapaian 1(e)
prestasi Meningkatkan peratus Peratus Calon 0 14.3 28.6 42.95 1.Pemantapan pengetahuan dan Guru Besar
akademik yang Cemerlang mata Cemerlang UPSR kemahiran murid tahun 6 menguasai
tinggi oleh pelajaran Bahasa dalam mata pelajaran soalan KBAT dalam mata pelajaran GPK/PGB
semua murid. Inggeris (Penulisan) Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris (Penulisan). Kurikulum
oleh semua murid Penulisan.
dalam Ujian penilaian Ketua Panitia
Sekolah Rendah
(UPSR).


Strategi :

WALKER
CLIMBER RECOVERY

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF

Petunjuk Prestasi Sasaran Bahagian
Matlamat Objektif Utama TOV 2020 2021 2022 Peneraju/
Strategik (KPI) [2019] [AR] [AR] [AR] Strategi / Inisiatif Tanggungjawab


1.Pencapaian 1 (f)
prestasi Meningkatkan peratus Peratus Tahap 36.84 58 79 100 1. Meningkatkan pencapaian murid Guru Besar
akademik yang pencapaian Tahap Penguasaan 3 dalam dalam memperolehi Tahap
tinggi oleh Penguasaan 3 dalam Pentaksiran Bilik Penguasaan minimum bagi literasi GPK/PGB
semua murid. literasi dan numerasi Darjah (PBD). dan numerasi. Kurikulum
Pentaksiran Bilik
Darjah. Penyelaras PBD

Ketua Panitia


Strategi :

WALKER
CLIMBER RECOVERY

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF

Petunjuk Prestasi Sasaran Bahagian
Matlamat Objektif Utama TOV 2020 2021 2022 Peneraju/
Strategik Strategi / Inisiatif
(KPI) [2019] [AR] [AR] [AR] Tanggungjawab

1.Pencapaian 1(g)
prestasi Meningkatkan peratus Peratus Tahap 0 8 17 25 1.Mengalakkan guru menggunakan Guru Besar
akademik yang pencapaian Tahap Penguasaan 6 dalam kaedah KmR bagi membantu murid
tinggi oleh Penguasaan 6 Pentaksiran Bilik mencapai Tahap Penguasaan 6. GPK/PGB
semua murid. Pentaksiran Bilik Darjah (PBD). Kurikulum
darjah dalam mata (murid tahap 1-26
pelajaran teras . orang) Penyelaras PBD

Ketua Panitia


Strategi :

WALKER
CLIMBER RECOVERY

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF

Matlamat Objektif Petunjuk Prestasi Sasaran Bahagian
Utama
Peneraju/
Strategik TOV 2020 2021 2022 Strategi / Inisiatif
(KPI) [2019] [AR] [AR] [AR] Tanggungjawab
1.Pencapaian 1(h)
prestasi Meningkatkan prestasi Peratus guru mencapai 72.7 82 91 100 1.Pemantapan pengetahuan dan Guru Besar
akademik yang PdPC guru skor 90% dalam kemahiran guru dalam pelaksanaan
tinggi oleh berdasarkan Standard 4 Standard 4. PAK21 dalam PdPC guru melalui GPK/PGB
semua murid. dalam SKPMg2. penekanan 3 aspek utama PdPC Kurikulum
4.3- Guru sebagai pembimbing
4.4 – Guru sebagai pendorong Ketua Panitia
4.6 – Guru sebagai pembelajar aktif

2.Peningkatan penglibatan murid
dalam aktiviti pembelajaran secara
aktif yang berpusatkan murid ke
arah membangunkan Kemahiran
Abad ke 21 iaitu kemahiran
berkomunikasi, berkolaboratif,
kemahiran berfikir secara kritis dan
kreatif serta mengintegrasikan
kemahiran berfikir aras tinggi.
Strategi :

WALKER
CLIMBER RECOVERYSEKOLAH KEBANGSAAN TEBING TINGGI 2020 – 2023


ASPIRASI SISTEM Akses; Kualiti; Ekuiti; Perpaduan; Kecekapan


ASPIRASI MURID Pengetahuan; Kemahiran Berfikir; Kemahiran Memimpin; Kemahiran Dwibahasa; Etika dan
Kerohanian; Identiti Nasional

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF

Sasaran Bahagian
Matlamat Objektif Petunjuk Prestasi Utama TOV 2020 2021 2022 Peneraju/
Strategik (KPI) Strategi / Inisiatif
[2019] [AR] [AR] [AR] Tanggungjawab

2. Peningkatan 2 (a)
Pencapaian Meningkatkan Peratus murid mengamalkan 1.Pemantapan sikap dan Guru Besar
amalan baik peratus Sikap dan sikap dan perlakuan positif yang perlakuan positif murid
oleh semua Perlakuan Positif terpuji dan boleh diteladani melalui program motivasi GPK/PGB HEM
murid. oleh semua murid a.Memperlihatkan kekemasan dan program
(Pembangunan diri. pembangunan sahsiah Guru Disiplin
Kemahiran Insaniah b.Memperlihatkan insan.
- soft skill) kemesraan,kesopanan dan sikap 2.Pemantapan Guru Bimbingan
hormat-menghormati pengetahuan dan
c. Mengamalkan ketepatan masa kemahiran guru tentang
dan kesegeraan kemahiran insaniah
d.Menjaga kebersihan sekolah melalui kursus dan LDP
e. Memperlihatkan Sikap
kepimpinan
f. Memperlihatakan sikap kerja
sepasukan
g.Kerohanian / Spiritual
h.Berfikiran kritikal &
Menyelesaikan masalah;

Strategi :
CLIMBER RECOVERY WALKER
1. Pengenalan Idola 1. Pertandingan 1. Pertandingan murid idola
2. Bengkel penjagaan diri 2. Ganjaran daripada pihak sekolah 2. Dilantik sebagai pembimbing rakan
3. Sesi temu bual daripada Ibu bapa 3. Pemilihan murid idola sebaya
4. Minggu pengurusan diri 3. Anugerah penghargaanSEKOLAH KEBANGSAAN TEBING TINGGI 2020 – 2023


ASPIRASI SISTEM Akses; Kualiti; Ekuiti; Perpaduan; Kecekapan
Pengetahuan; Kemahiran Berfikir; Kemahiran Memimpin; Kemahiran Dwibahasa; Etika dan
ASPIRASI MURID
Kerohanian; Identiti Nasional

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF

Sasaran Bahagian
Matlamat Objektif Petunjuk Prestasi Utama Peneraju/
Strategik (KPI) TOV 2020 2021 2022 Strategi / Inisiatif
[2019] [AR] [AR] [AR] Tanggungjawab
.
3. Pencapaian 3(a)
prestasi Meningkatkan Peratus Peratus Murid Mencapai Meningkatkan penglibatan Guru Besar
kokurikulum Pentaksiran Aktiviti Purata Nilai Gred Kumulatif dan penyertaan murid dalam
yang tinggi oleh Jasmani Sukan dan (CGPA) aktiviti, kelab persatuan PGB
semua murid. Kokurikulum PAJSK Sekurang-kurangnya melalui peluang-peluang Kokurikulum
oleh semua murid 50.00% pertandingan jemputan atau
tahun 6. (Gred C) pertandingan terbuka Setiausaha
sekolah luar,SKK, SBT atau Kokurikulum
NGO.
Ketua Penasihat /
Pemimpin
Strategi :
WALKER
CLIMBER RECOVERY

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF

Matlamat Objektif Petunjuk Prestasi Sasaran Bahagian
Peneraju/
Utama
Strategik TOV 2020 2021 2022 Strategi / Inisiatif
(KPI) [2019] [AR] [AR] [AR] Tanggungjawab
3. Pencapaian 3 (b)
prestasi Meningkatkan Pingat perak dalam 1.Pembangunan bakat dan potensi
kokurikulum pencapaian dalam sukan olahraga MSSK murid. Guru Besar
yang tinggi oleh Sukan dan permainan
semua murid. Olahraga 2.Pengesanan bakat murid di PGB
sekurang-kurangnya peringkat awal. Kokurikulum
pingat perak MSSK
dalam tempoh 3 tahun. 3.Mengilap bakat semulajadi murid Setiausaha
dalam pelbagai jenis sukan dan ko Kokurikulum
kurikulum.
Ketua Penasihat /
4.Peningkatan jumlah jurulatih yang Pemimpin
bertauliah dalam setiap unit kecil
kokurikulum dan sukan.

5.Memperluaskan peluang
pembangunan kepinmpinan
kepegawaian dan kepengadilan.
Strategi :

WALKER
CLIMBER RECOVERY

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF

Petunjuk Prestasi Sasaran Bahagian
Matlamat Objektif Utama Peneraju/
Strategik TOV 2020 2021 2022 Strategi / Inisiatif
(KPI) [2019] [AR] [AR] [AR] Tanggungjawab
Guru Besar
3. Pencapaian 3 (e)
prestasi Meningkatkan Bilangan murid PGB
kokurikulum bilangan murid mencapai tempat Kokurikulum
yang tinggi oleh mewakili Zon dalam pertama hingga ke
semua murid. pertandingan catur ke enam dalam permainan Setiausaha
peringkat daerah dalam catur di peringkat zon. Kokurikulum
tempoh 3 tahun.
Ketua Penasihat /
Pemimpin


Strategi :

WALKER
CLIMBER RECOVERY

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF
Petunjuk Prestasi Sasaran Bahagian
Matlamat Objektif Utama TOV 2020 2021 2022 Peneraju/
Strategik (KPI) [2019] [AR] [AR] [AR] Strategi / Inisiatif Tanggungjawab
Guru Besar
3. Pencapaian 3 (f)
prestasi Meningkatkan Bilangan penyertaan PGB
kokurikulum bilangan penyertaan murid dalam Kokurikulum
yang tinggi oleh murid peringkat daerah pertandingan atau
semua murid. atau negeri dalam aktiviti Pengakap Setiausaha
pertandingan atau Kanak-Kanak di Kokurikulum
aktiviti Pengakap peringkat daerah atau
Kanak-Kanak dalam negeri. Ketua Penasihat /
tempoh 3 tahun. Pemimpin


Strategi :

WALKER
CLIMBER RECOVERY


Click to View FlipBook Version