The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by wafifa112, 2020-01-01 07:10:06

RPT SEJARAH TAHUN 4 SEMAKAN KSSR

rpt sejarah

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2020

MINGGU STANDARD STANDARD ELEMEN KEWARGANEGARAAN CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

MINGGU 1 1.1 Pengertian dan 1.1.1Menyatakan pengertian K.1.1.6 Menyatakan kepentingan
2 Januari – 3 Januari 2020 Kemahiran Ilmu Sejarah sejarah. mempelajari sejarah.
1.1.2 Mengenal pasti sumber K.1.1.7 Menerangkan kepentingan
MINGGU 2 dalam sejarah. mengambil iktibar daripada
6 Januari – 10 Januari 2020 1.1.3Menjelaskan kaedah peristiwa lalu.
penyelidikan sejarah. K.1.1.8 Menjelaskan kepentingan
MINGGU 3 1.1.4 Membezakan konsep meraikan sesuatu peristiwa
13 Januari – 17 Januari 2020 ruang dan masa dalam sejarah negara.
sejarah K.1.1.9 Menghurai kepentingan
1.1.5 Menghuraikan sebab memelihara sumber sejarah untuk
dan generasi akan datang.
akibat dalam peristiwa
MINGGU 4 1.2 Pengertian Diri dan sejarah. K1.2.5 Menunjuk cara adab yang perlu CUTI TAHUN
1.2.1 Menyatakan biodata diamalkan dalam BARU CINA (22
20 Januari – 24 Januari 2020 Keluarga. diri. keluarga. Januari – 26
1.2.2Menjelaskan pengertian K1.2.6 Menjelaskan kepentingan Januari 2020)
keluarga asas dan menghormati peranan setiap
MINGGU 5 kembangan. ahli keluarga.
K1.2.7Menghuraikan kepentingan
1.2.3 Membandingkan
peranan anggota keluarga.

27 Januari – 31 Januari 2020 1.3 Sejarah Sekolah 1.2.4 Menghuraikan akhlak yang mulia untuk
MINGGU 6 perkembangan diri mengikut mewujudkan hubungan kekeluargaan
1.4 Kawasan T empat garis masa. yang harmoni.
3 Februari – 7 Februari 2020 Tingga 1.3.1
MINGGU 7 Menyatakannamadanalamat K1.3.5 Menerangkan kepentingan
2.1 Zaman Air Batu sekolah. tanggungjawab murid terhadap
10 Februari – 14 Februari 1.3.2 Mengenalpasti lokasi sekolah.
2020 sekolah K1.3.6 Menjelaskan kepentingan
1.3.3 mengiktiraf jasa dan sumbangan
MINGGU 8 Menjelaskansejarahsekolah. sekolah kepada diri serta masyarakat.
17 Februari – 21 Februari 1.3.4 K1.3.7Menghuraikan kepentingan
Menghuraikanmaklumat sekolah sebagai sebuah
2020 sekolah yang lengkap. institusi yang membina masyarakat
1.4.1 Menyatakan maklumat dan negara.
MINGGU 9 lengkap mengenai tempat K1.4.5 Menyatakan kepentingan
24 Februari – 28 Februari tinggal. menjaga kemudahan awam
1.4.2 Menerangkan bentuk di tempat tinggal.
2020 muka bumi kawasan tempat K1.4.6 Menerangkan kepentingan
tinggal menjaga kebersihan dan
MINGGU 10 1.4.3 Menjelaskan sejarah keindahan di tempat tinggal.
2 Mac – 6 Mac 2020 tempat tinggal. K1.4.7 Menjelaskan kepentingan sikap
menghargai kawasan
MINGGU 11 1.4.4 Menghuraikan tokoh tempat tinggal.
setempat di tempat anda.
2.1.1 Menyatakan maksud
Zaman Air Batu.

9 Mac- 13 Mac 2020 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

MINGGU 12 (14 MAC – 22 MAC)
23 Mac – 27 Mac 2020
2.1.2 Menyenaraikan garis K2.1.5 Menerangkan kepentingan
MINGGU 13
30 Mac – 3 April 2020 masa Zaman Air Batu. mengambil iktibar perubahan zaman
dalam kehidupan manusia.
MINGGU 14
6 April – 10 April 2020 2.1.2 Menyenaraikan garis K2.1.6 Menjelaskan kepentingan
masa Zaman Air Batu. langkah memelihara dan memulihara
MINGGU 15 alam sekitar.
13 April – 17 April 2020 2.1.3 Menerangkan
perubahan Zaman Air Batu K2.1.7Menghuraikan kepentingan
MINGGU 16 Akhir. usaha mengekalkan kelestarian alam
20 April – 24 April 2020 sekitar.
2.1.4 Menghuraikan kesan
MINGGU 17 perubahan Zaman Air Batu
27 April – 1 Mei 2020
Akhir di Asia Tenggara.
MINGGU 18
3.1 Kehidupan Manusia 3.1.1 Menyatakan maksud K3.1.5 Menyatakan kepentingan

Zaman Prasejarah Zaman Prasejarah memulihara artifak Zaman

3.1.2 Memberi contoh lokasi Prasejarah.
Zaman Prasejarah di K3.1.6 Menjelaskan sikap bersedia
negarakita. untuk menghadapi
3.1.3 Menghuraikan ciri perubahan persekitaran.
kehidupan K3.1.7Menghuraikan kepentingan
dari aspek kegiatan sosial dan sumbangan Zaman
ekonomi manusia Zaman
Prasejarah. Prasejarah terhadap
peradaban negara.

3.1.3 Menghuraikan ciri 1 Mei Hari

4 Mei – 8 Mei 2020 kehidupan Kelepasan Am
dari aspek kegiatan sosial dan ( Hari Pekerja)
MINGGU 19 ekonomi manusia Zaman
11 Mei – 15 Mei 2020 Prasejarah.
3.1.3 Menghuraikan ciri
MINGGU 20 kehidupan
18 Mei – 22 Mei 2020 dari aspek kegiatan sosial dan
ekonomi manusia Zaman
MINGGU 21 Prasejarah.
8 Jun – 12 Jun 2020 3.1.4 Menghuraikan
sumbangan teknologi Zaman
MINGGU 22 Prasejarah kepada kemajuan
15 Jun – 19 Jun 2020 inovasi pada masa kini.
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
MINGGU 23
22 Jun – 26 Jun 2020 (23 MEI – 7 JUN 2020)

4.1 Kerajaan Melayu 4.1.1 Menamakan Kerajaan K4.1.5 Menerangkankepentingan
Awal Melayu Awal di Alam Melayu. menjalin hubungan diplomatik.
K4.1.6 Menjelaskankepentingan
4.1.2 Menyatakan lokasi perdagangan jalan laut
Kerajaan Melayu Awal di kepada negara.
Kepulauan K4.1.7 Menghuraikankepentingan
Melayu. sumbangan Kerajaan Melayu
4.1.3 Menjelaskan hubungan Awal terhadap ekonomi negara.
diplomatik Kerajaan Melayu
Awal di Kepulauan Melayu.

MINGGU 24 4.1.3 Menjelaskan hubungan
29 Jun – 3 Julai 2020 diplomatik Kerajaan Melayu
Awal di Kepulauan Melayu.
MINGGU 25 4.1.3 Menjelaskan hubungan
6 Julai – 10 Julai 2020 diplomatik Kerajaan Melayu
Awal di Kepulauan Melayu.
MINGGU 26 4.1.4 Menghuraikan kegiatan
13 Julai – 17 Julai 2020 ekonomi Kerajaan Melayu
Awal di Kepulauan Melayu.
MINGGU 27 4.1.4 Menghuraikan kegiatan
20 Julai – 24 Julai 2020 ekonomi Kerajaan Melayu
Awal di Kepulauan Melayu.
MINGGU 28 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
3 Ogos – 7 Ogos 2020
(25 JULAI – 2 OGOS)
MINGGU 29
10 Ogos – 14 Ogos 2020 5.1 Tokoh Terbilang 5.1.1 Menyatakan struktur K5.1.4 Menerangkan cara menghargai
Kesultanan Melayu masyarakat Zaman keistimewaan
Melaka Kesultanan Melayu Melaka. tokoh terbilang Kesultanan Melayu
5.1.2 Menjelaskan maksud Melaka.
tokoh terbilang dalam K5.1.5 Menjelaskan kepentingan
Kesultanan mencontohi nilai murni tokoh
Melayu Melaka. terbilang.
5.1.3 Mengkategorikan K5.1.6 Menghuraikan kepentingan
peranan menghargai sumbangan
Sultan, Bendahara, dan tokoh.
Laksamana dalam Kesultanan

MINGGU 30 5.2 Pengasas Kesultanan Melayu Melaka K5.2.5 Menerangkan kepentingan
17 Ogos– 21 Ogos 2020 Melayu Melaka 5.2.1 Menyatakan latar sifat-sifat kepimpinan tokoh
Pengasas Kesultanan Melayu yang boleh dicontohi.
MINGGU 31 Melaka. K5.2.6 Menjelaskan kepentingan
24 Ogos– 28 Ogos 2020 sumbangan Pengasas
5.2.2 Menerangkan rentetan Kesultanan Melayu Melaka.
MINGGU 32 peristiwa perjalanan K5.2.7 Menghuraikan kepentingan
31 Ogos – 4 September 2020 Pengasas Kesultanan sikap taat setia kepada raja
Melayu. dan negara.
MINGGU 33 5.3 Tun Perak Sebagai 5.2.3 Menjelaskan peristiwa
pembukaan Melaka. K5.3.4 Mengambarkan cara
7 September – 11 September Bendahara Melaka 5.2.4 Menghuraikan asal usul menyatakan penghargaan
nama Melaka dari pelbagai terhadap jasa dan sumbangan Tun
2020 sumber. Perak.
5.3.1 Menceritakan riwayat K5.3.5 Menjelaskan nilai kepimpinan
MINGGU 34 hidup Tun Perak. Tun Perak yang Maal Hijrah
14 September – 18 5.3.2 Menganalisis peranan boleh dicontohi. (20 Ogos 2020)
September 2020 Tun Perak sebagai Bendahara K5.3.6 Menghuraikan kepentingan
Melaka. nilai taat setia kepada
MINGGU 35 5.4 Hang Tuah sebagai pemimpin.
5.3.3 Menghuraikan
kebijaksanaan Tun Perak K5.4.4 Mencontohi kesetiaan Hang
dalam membina
kegemilangan Kesultanan
Melayu Melaka (KMM).
5.4.1 Menyatakan riwayat

21 September – 25 Laksamana Melaka hidup Tuah sebagai Laksamana Melaka.
September 2020 Hang Tuah. K5.4.5 Menjelaskan kebijaksanaan
5.4.2 Menjelaskan kualiti diri tokoh dalam menyelesaikan
MINGGU 36 Hang Tuah sebagai sesuatu masalah. 31 Ogos Hari
28 September – 2 Oktober Laksamana Melaka. K5.4.6 Mencadangkan sikap Kemerdekaan
5.4.3 Menganalisis peranan bertanggungjawab mempertahankan
2020 Hang Tuah sebagai kedaulatan negara.
MINGGU 37 Laksamana Melaka.
5 Oktober – 9 Oktober 2020
MINGGU 38 KAJIAN KES BERMULA
12 Oktober - 16 Oktober
PROSES MENGUTIP DATA KAJIAN KES 16 September
2020 (Hari Malaysia)
MINGGU 39
19 Oktober – 23 Oktober PROSES MENDOKUMENTASI KAJIAN KES

2020 PROSES MENDOKUMENTASI KAJIAN KES
MINGGU 40
26 Oktober – 30 Oktober SEMAKAN KAJIAN KES

2020
MINGGU 41
2 November – 6 November

2020 PEMBENTANGAN KAJIAN KES
MINGGU 42 PEMBENTANGAN KAJIAN KES
9 November – 13 November

2020
MINGGU 43
16 November – 20 November

2020


Click to View FlipBook Version