The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Laporan Tahunan PPW Sentul sepanjang tahun 2018 hingga September 2019.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Mohammad Yassir Hamidun, 2019-12-02 12:14:53

Laporan Tahunan PPWS 2018-Sept 2019

Laporan Tahunan PPW Sentul sepanjang tahun 2018 hingga September 2019.

Keywords: Laporan Tahunan PPWS,2018,September 2019

Laporan
TAHUNAN
PEJABAT PENDIDIKAN WILAYAH SENTUL KUALA LUMPUR
2018 - SEPT 2019
SENTUL
Sentiasa Unggul


Kandungan
1. FalsafahPendidikanKebangsaan 2. Visi,danMisi
M/S
345
11
12
24 31
55 64
94 95
3. MaklumatKorporat-CartaOrganisasi
4. SekapurSirehTimbalanPengarah Pendidikan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul
5. LaporanPencapaian2018hingga September 2019
-Program Transformasi Daerah
-Unit Khidmat Pengurusan & Pembangunan -Unit Pengurusan Pembangunan &
Kemanusiaan
-Unit Pengurusan Sekolah -Unit Pengurusan Akademik
6. AhliSidangRedaksi 7. Autograf
Laporan
TAHUNAN 2018 – SEPT 2019
2
PEJABAT PENDIDIKAN WILAYAH SENTUL KUALA LUMPUR


Falsafah Pendidikan Kebangsaaan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga dan masyarakat.
Laporan Tahunan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul 2018 - September 2019
3


Visi & Misi
Visi
Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik, Negara Sejahtera
Misi
Melestari Sistem Pendidikan yang Berkualiti untuk Membangun Potensi Individu bagi Memenuhi Aspirasi Negara
Laporan Tahunan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul 2018 - September 2019
4


Carta Organisasi
Pengurusan Tertinggi
Pn. Zainun Binti Ahmad
Timbalan Pengarah Pendidikan
Pn. Radzita Binti Radzi
Timbalan Pegawai Pendidikan
Pn. Zurina Binti Mohamad Noh
Ketua Unit Pengurusan Sekolah
Pn. Fadilah Binti Kamarudin Ketua Unit Pengurusan Akademik
Pn. Siti Fauziah Binti Saibani@Abd. Salam Ketua Unit Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan
Pn. Hjh. Rohana Binti Mohd Noor Ketua Unit Khidmat Pengurusan dan Pembangunan
Laporan Tahunan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul 2018 - September 2019
5


Carta Organisasi
Kaunselor Organisasi Daerah
Pn. Hjh Noorlia Binti Arshad
Penolong Pegawai Pendidikan
Unit Pengurusan Maklumat
En. Khairul Anwar bin Sharin
Penolong Pegawai Pendidikan
Laporan Tahunan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul 2018 - September 2019
6


Carta Organisasi
Unit Khidmat Pengurusan & Pembangunan
Pn. Hjh. Rohana Binti Mohd Noor Ketua Unit Khidmat Pengurusan dan Pembangunan
Pn. Rohani binti Omar Pembantu Tadbir
Pn. Rabiatul Adawiyah Binti Zainal Abidin Penolong Pegawai Pendidikan
Pn. Norzaina binti Ahmad Raman Puzhi Pembantu Tadbir
Cik Aini Nadzirah binti Ahmad Pembantu Setiausaha Pejabat
Pn. Tuan Suria binti Tuan Ismail Pembantu Tadbir
Pn. Zambidah binti Mat Noh Pembantu Tadbir
Pn. Siti Hajar binti Mukhran Pembantu Tadbir
Pn. Fadziana binti Pauzi Pembantu Tadbir
Pn. Khairiah binti
Jamburi
Pembantu Tadbir
(sehingga 6 september 2019)
En. Mohd Zuraimi bin Amran Pemandu Kenderaan
Laporan Tahunan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul 2018 - September 2019
7


Carta Organisasi
Unit Pengurusan Pembangunan & Kemanusiaan
Pn. Siti Fauziah Binti Saibani@Abd. Salam Ketua Unit Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan
En. Mohd Zahir bin Kasa Penolong Pegawai Pendidikan
En. Mohd Harith bin Mohd Rahim@Mohd Noor Penolong Pegawai Pendidikan
En. Mohd Firdaus bin Ahmad Suhaimi Penyelia
Pn. Siti Nurdiana binti Ariffin Penyelia
8
Laporan Tahunan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul 2018 - September 2019


Carta Organisasi
Unit Pengurusan Sekolah
Pn. Zurina Binti Mohamad Noh
Ketua Unit Pengurusan Sekolah
Pn. Faridah Hanim binti Ariffin SIP+
Pn. Halimah binti Ahmad Penolong Pegawai Pendidikan
Pn. Rashimah binti Nordin Penolong Pegawai Pendidikan
Pn. Munira binti Abdulah Rahim Penolong Pegawai Pendidikan
Laporan Tahunan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul 2018 - September 2019
9


Carta Organisasi
Unit Pengurusan Akademik
Pn. Fadilah Binti Kamarudin Ketua Unit Pengurusan Akademik
Pn. Hjh. Norazian binti Ab. Razak SISC+
Pn. Ros Amani binti Mohamad Mokhtar Penolong Pegawai Pendidikan
Pn. Nor Laili binti Ahmad Penolong Pegawai Pendidikan
En. Tiong Giong Hock SISC+
En. Ellan Govan a/l Rengan SISC+
En. Krishna Kumar a/l Santhanam SISC+
En. Adam Tan Kheng Huat
SISC+
Pn. Rusilawati binti Muhammad Penolong Pegawai Pendidikan
Cik Siti Nor Hamizah binti Hashim Penolong Pegawai Pendidikan
Pn. Noor Sa’adah binti Mahmood Penyelia Kanan
Tn. Hj. Mohd Bahaudin Bokhari Bin Manaf SISC+
Pn. Azrina binti Mat Din SISC+
Tn. Hj. Mohd Shabri bin Ismail Penolong Pegawai Pendidikan
En. Wan Mohammad Hafizu bin Wan Abdullah Penolong Pegawai Pendidikan
Pn. Yusniza binti Yusof SISC+
En. Mohd Hafizan bin Ausama@Abu
Samah
Penolong Pegawai Pendidikan
En. Mohammad Yassir bin Hamidun Penolong Pegawai Pendidikan
Pn. Syuhaida binti Ibrahim Penolong Pegawai Pendidikan
En. Nor Afendi bin Abdullah Penolong Pegawai Pendidikan
En. Badrul Hisyam bin Mat Salleh Penyelia Kanan
Laporan Tahunan 10 Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul
2018 - September 2019


Sekapur Sireh
Timbalan Pengarah Pendidikan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul
Pn. Hjh. Zainun binti Ahmad
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sejahtera dan Salam Sentul Sentiasa Unggul.
Pendidikan adalah asas kepada pencapaian ilmu pengetahuan, kemahiran, keterampilan dan pembangunan nilai budi luhur yang membawa manusia kepada tahap peradaban yang lebih tinggi untuk melahirkan individu yang berguna kepada agama bangsa dan negara. Selari dengan misi Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul (PPW Sentul) iaitu melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara.
Inisiatif Program Transformasi Daerah dibangunkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013–2025 untuk memberi tumpuan kepada sekolah berprestasi rendah bagi memacu prestasi sekolah dengan sasaran yang perlu mencapai dari segi kualiti, ekuiti dan akses secara jelas. Sehubungan itu, warga pendidik disarankan supaya menyedari bahawa sudah sampai masanya pendidikan ditransfomasi supaya semua anak-anak kita mendapat peluang kepada akses pendidikan yang berkualiti.
Buat julung kalinya laporan ini diterbitkan yang merangkumi laporan pencapaian Program Transformasi Daerah, Unit Khidmat Pengurusan dan Pembangunan, Unit Pengurusan Pembangunan dan Kemanusiaan, Unit Pengurusan Sekolah dan Unit Pengurusan Akademik. Ucapan syabas dan terima kasih kepada warga PPW Sentul yang mempunyai iltizam yang tinggi untuk melaksanakan dan menjayakan program-program PPW Sentul sepanjang tahun 2018 sehingga September 2019.
Alhamdulillah, setinggi-tinggi tahniah kepada semua pihak yang telah menyumbang usaha dalam menghasilkan buku Laporan Tahunan 2018 sehingga September 2019 terutama jawatankuasa yang terlibat. Menjadi harapan saya agar buku laporan ini menjadi bukti kejayaan program-program yang dilaksanakan oleh warga PPW Sentul dan akan menjadi rujukan bagi usaha penambahbaikan pada masa akan datang.
11
Laporan Tahunan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul 2018 - September 2019


Laporan
Program Transformasi Daerah
Laporan
TAHUNAN 2018 – SEPT 2019
12
PEJABAT PENDIDIKAN WILAYAH SENTUL KUALA LUMPUR


Latar Belakang
Inisiatif Program Transformasi Daerah dibangunkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025 untuk memberi tumpuan kepada sekolah berprestasi rendah bagi memacu prestasi sekolah dengan sasaran yang perlu dicapai dari segi kualiti, ekuiti dan akses secara jelas. Strategi pelaksanaan dan sistem sokongan yang mantap, merangkumi sistem penyampaian yang berkualiti dan kepimpinan yang cekap dan berkesan adalah kritikal bagi merealisasikan usaha peningkatan kemenjadian murid.
PPWS menyokong padu usaha KPM ini untuk memastikan sekolah-sekolah berprestasi rendah di dalam Wilayah Sentul dibantu dan disokong demi memastikan objektif yang telah digariskan untuk inisiatif ini tercapai.
13
Laporan Tahunan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul 2018 - September 2019


Pasukan DTP
Pn. Zurina Binti Mohamad Noh Pengurusan SIPartner+ dan TS25
En. Khairul Anwar Bin Sharin Pengurusan PILL
Pn. Fadilah Binti Kamarudin Pengurusan SISC+
Pn. Rabe’atul Adawiyah Binti Zainal Abidin Pengurusan KPI
Pn. Radzita Binti Radzi
Pengurus Program
Pn. Siti Fauziah Binti Saibani@Abd. Salam Pengurusan Dialog Prestasi
En. Mohd Harith Bin Mohd Rahim@Mohd Noor Pengurusan Audit
Pn. Hjh. Rohana Binti Mohd Noor Pengurusan Kewangan
En. Mohd Firdaus Bin Ahmad Suhaimi Pengurusan Dashboard
Pn. Zainun Binti Ahmad
Ketua PPD
Laporan Tahunan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul 2018 - September 2019
14


Aktiviti DTP
Lawatan Ketua PPD
Lawatan Ketua PPD bertujuan untuk meningkatkan kualiti kepimpinan dan kualiti pengajaran dan pembelajaran barisan hadapan sekolah. Bimbingan ini berfokus kepada beberapa aspek seperti keberhasilan (kehadiran murid, kualiti dan ekuiti), input (disiplin murid, keberadaan guru, kualiti guru dan kepimpinan sekolah) dan lain-lain aspek pengurusan dan kepimpinan di sekolah (contohnya keperluan guru dan kakitangan di sekolah, tindakan tatatertib, kewangan, kawalan keselamatan dan kebersihan dan sebagainya).
Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul telah memilih 21 buah sekolah untuk dilawati oleh Ketua PPD sepanjang 2018 sehingga september 2019. Senarai sekolah yang dilawati oleh Ketua PPD adalah seperti berikut:
Nama Sekolah
Tahun 2018
Tahun 2019
1. SMK Sentul Utama
15. SK Seri Kepong
2. SK Sentul 1
16. SMK Dato’ Ibrahim Yaacob
3. SK Kg Batu
17. SK Taman Sri Sinar
4. SMK Raja Ali
18. SMK Raja Ali
5. SMK Menjalara
20. SK Sentul 2
6. SMK (L) Methodist Sentul
21. SK La Salle (1) Jinjang
7. SK Seri Perak
8. SK Taman Seri Sinar
9. SK Kepong Baru
10. SJKT Thamboosamy Pillai
11. SMK (P) Jalan Ipoh
12. SMK Maxwell
13. SMK Raja Abdullah
Laporan Tahunan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul
2018 - September 2019
15
14. SMK Bandar Baru Sentul


Pelan Intervensi Lima Langkah
Konsep perancangan pelan intervensi lima langkah diperkenalkan untuk membantu PPD mengenalpasti punca isu setempat, memilih intervensi berimpak besar dan seterusnya membuat perancangan intervensi.
Pada tahun 2018 hingga September 2019, PPWS telah melaksanakan 6 program Pelan Intervensi Lima Langkah (PILL). Program- program tersebut adalah seperti berikut:
1. Program berSAMABMBI_2018
2. MSIE (Meet, Share, Inspire, Empower)
3. Program BLESS
4. Program Task Force ODIN (Observe, Detect, Identify, Neutralize)
5. Program DiBB (Dirimu Begitu Berharga)
6. SmartLet (Smart Learning & Teaching)
Daripada 6 program tersebut, 4 program telah mencapai KPI yang ditetapkan manakala 1 lagi dalam fasa pelaksanaan hingga Oktober 2019.
Bilangan Pencapaian KPI PILL PPWS 2018-Sept 2019
Mencapai KPI
Sedang berjalan
1 1
Tidak Mencapai KPI
4
Nama Program
KPI
Status
berSAMABMBI_2018
Peningkatan GPMP Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik UPSR 2018, kepada < 3.0, bagi 23 buah sekolah rendah
Tidak Capai
MSIE
Peningkatan GPMP Matematik SPM 2018 sebanyak 0.1 bagi 12 sekolah terpilih
Capai
BLESS
Peratus lulus mata pelajaran BM dan Sejarah SPM Tahun 2018 bagi 13 buah sekolah terpilih mencapai sekurang-kurangnya 80%
Capai
Task Force ODIN
1. Menurunkan peratus kes salah laku disiplin murid sebanyak 0.02%
2. Meningkatkan peratus kehadiran kepada 90%
Capai
DiBB
Meningkatkan peratus keberadaan guru mencapai 90% di 16 buah sekolah rendah dan 4 buah menengah.
Capai
SmartLet
Peningkatan peratus murid layak mendapat sijil SPM 2019 bagi 10 buah sekolah sasaran
Sedang berjalan
Laporan Tahunan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul 2018 - September 2019
16


Bimbingan SIPartner+
SIPartners+ berperanan sebagai pembimbing kepada pengetua dan guru besar dalam aspek kepimpinan dan pengurusan bagi meningatkan kompetensi pemimpin sekolah. Program ini memberi sokongan pembangunan profesional untuk PGB di sekolah berprestasi rendah.
Pada tahun 2018 sehingga September 2019, sebanyak 205 bimbingan telah dilaksanakan oleh SIPartners+. Jadual dibawah menunjukkan bilangan bimbingan mengikut jenis bimbingan yang telah dilaksanakan.
2018
Jenis Bimbingan
Bilangan Bimbingan
DTP
61
TS25
33
PRIme A
19
PRIme B
12
KBAT
6
JUMLAH
131
2019
Jenis Bimbingan
Bilangan Bimbingan
DTP
20
TS25
28
PRIme A
6
PRIme B
11
PBD
9
JUMLAH
74
Laporan Tahunan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul 2018 - September 2019
17


Bimbingan SISC+
SISC+ diperkenalkan sebagai salah satu langkah untuk melahirkan golongan pendidik berkemahiran tinggi dan meningkatkan kualiti penyampaian kurikulum. SISC+ berperanan untuk menyediakan peluang dan sokongan yang diperlukan oleh guru bagi menggalakkan peningkatan kemahiran dan kecemerlangan mereka dalam PdPc.
PPWS memiliki 9 orang SISC+ yang telah menjalankan bimbingan terhadap 208 orang guru sepanjang 2018. Jadual dibawah menunjukkan peratus kualiti PdPc Guru Dibimbingan oleh SISC+ yang mencapaian tahap baik dan cemerlang bagi SKPMg2 Standard 4.
2018
AZRINA BINTI MAT DIN
ADAM TAN KHENG HUAT
ELLAN GOVAN A/L RENGAN
NORAZIAN BINTI AB RAZAK
Nama SISC+
THILAGAM A/P G.SHANMUGAM
VIJAYALETCHUMI NAGALINGAM
TIONG GIONG HOCK
MOHD BAHAUDIN BOKHARI B. MANAF
KRISHNA KUMAR SANTHANAM
Bil. GDB
23
23
23
23
25
22
24
22
23
Bil. GDB yang
Mencapai Tahap Baik/Cemerlang
22
23
23
23
25
22
24
22
23
Peratus
95.65%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Secara keseluruhannya, daripada 208 orang guru yang telah dibimbing oleh SISC+ sepanjang 2018 seramai 207 orang telah mencapai tahap baik dan cemerlang.
Peratus Keseluruhan Pencapaian GDB SKPMg2 Standard 4
0.48
99.52
Mencapai Tahap Baik/Cemerlang Tidak Mencapai Tahap Baik/Cemerlang
18
Laporan Tahunan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul 2018 - September 2019


Bimbingan SISC+
Mulai tahun 2019 fokus SISC+ telah berubah daripada membimbing guru kepada membimbing Pemimpin Pertengahan (MLT) yang terdiri dari Ketua Panitia. SISC+ berperanan untuk menyediakan peluang dan sokongan yang diperlukan oleh guru bagi menggalakkan peningkatan pengurusan panitia, mengenalpasti isu kritikal dan merancana intervensi di dalam panitia masing-masing.
PPWS pada tahun 2019 memiliki 8 orang SISC+ yang telah menjalankan bimbingan terhadap 221 orang MLT sepanjang 2019. Jadual dibawah menunjukkan impak pelaksanaan bimbingan SISC+ sehingga September 2019.
2019
AZRINA BINTI MAT DIN
ADAM TAN KHENG HUAT
ELLAN GOVAN A/L RENGAN
NORAZIAN BINTI AB RAZAK
Nama SISC+
YUSNIZA BT. MOHAMAD YUSOF
TIONG GIONG HOCK
MOHD BAHAUDIN BOKHARI B. MANAF
KRISHNA KUMAR SANTHANAM
Bil. MLT
25
42
26
24
26
26
24
26
Bil. MLT yang
Mencapai Tahap Baik/Cemerlang
25
42
26
24
26
26
24
26
Peratus
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Secara keseluruhannya, daripada 221 orang MLT yang telah dibimbing oleh SISC+ sepanjang 2019 , kesemuanya telah mencapai tahap baik dan cemerlang.
19
Laporan Tahunan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul 2018 - September 2019


Dialog Prestasi
Dialog Prestasi merupakan satu forum untuk menyemak prestasi berdasarkan data bagi memastikan sasaran KPI dicapai. Forum ini diakhiri dengan rumusan keputusan yang dipersetujui untuk tindakan pihak yang berkaitan.
Sepanjang 2018, PPWS telah melaksanakan 5 Dialog Prestasi. Jadual dibawah menunjukkan Tarikh dan fokus setiap Dialog Prestasi yang telah dijalankan oleh PPWS sepanjang 2018.
2018
PERKARA
TARIKH
FOKUS
CATATAN
DP Bil.1/2018
23 Januari 2018
Pentaksiran Bilik Darjah Sekolah Rendah
Selesai dilaksanakan pada 08 Februari 2018
DP Bil.2/2018
22 Februari 2018
Pentaksiran Bilik Darjah Sekolah Menengah
Selesai dilaksanakan pada 22 Februari 2018
DP Bil.3/2018
04 Julai 2018
UPSR 2018 dan Keciciran Murid Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah
Selesai dilaksanakan pada 04 Julai 2018
DP Bil.4/2018
26 September 2018
SPM dan Kehadiran Murid Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah
Selesai dilaksanakan pada 26 September 2018
DP Bil.5/2018
7 November 2018
Disiplin Murid, dan Penyalahgunaan Dadah Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah
Selesai dilaksanakan pada 01 November 2018
Laporan Tahunan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul 2018 - September 2019
20


Dialog Prestasi
Manakala sepanjang Januari hingga September 2019, PPWS telah melaksanakan 4 Dialog Prestasi. Jadual dibawah menunjukkan tarikh dan fokus setiap Dialog Prestasi yang telah dijalankan oleh PPWS sepanjang tempoh tersebut.
2019
PERKARA
TARIKH
FOKUS
CATATAN
DP Bil.1/2019
1 Mac 2019
Sekolah Rendah
Transisi murid tahun 6 ke tingkatan 1, kehadiran murid 2018, E-kehadiran, PBD tahap 1, UPSR 2018.
Selesai dilaksanakan pada 01 Mac 2019
DP Bil.2/2019
13 Mei 2019
Sekolah Menengah
SPM, E-kehadiran, pelaksanaan PBD, salah laku disiplin.
Selesai dilaksanakan pada 13 Mei 2018
DP Bil.3/2019
04 Julai 2019
Sekolah Rendah
UPSR- Post Mortem Peperiksaan Pertengahan Tahun 6 2019
Selesai dilaksanakan pada 04 Julai 2019
DP Bil.4/2019
29 Ogos 2019
Sekolah Menengah
SPM – Post Mortem Peperiksaan Percubaan Tingkatan 5 2019
Selesai dilaksanakan pada 29 Ogos 2019
Laporan Tahunan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul 2018 - September 2019
21


AKTIVITI DTP 2019
DIALOG PRESTASI DAERAH BIL.3/2019 PERINGKAT PPW SENTUL
4 JULAI 2019
MINI AUDITORIUM SMK AGAMA, KL
DIALOG PRESTASI DAERAH BIL.4/2019 PERINGKAT PPW SENTUL
29 OGOS 2019
BILIK MESYUARAT PPW SENTUL
Laporan Tahunan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul 2018 - September 2019
22


Penarafan Kecemerlangan PPD
Penarafan Kecemerlangan Pejabat Pendidikan Daerah (PKPPD) merupakan salah satu mekanisme pengukuran prestasi budaya kecemerlangan dalam perkhidmatan di PPD. PKPPD bertujuan untuk mengenal pasti tahap dan potensi PPD dari aspek kepimpinan, organisasi dan keberhasilan. Selain itu, PPD dapat mengenal pasti kekuatan untuk dijadikan amalan terbaik selain mengenal pasti kelemahan bagi tujuan penambahbaikan berterusan.
Pada 8 dan 9 Mei 2019, PPWS telah diverifikasi oleh juruaudit luar yang dilantik oleh Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, KPM. Jadual dibawah menunjukkan hasil verifikasi PKPPD 2018.
60
50
40
30
20
10
0
49.2 28.6
47.7
Perbandingan Penilaian Kendiri dan Verifikasi PKPPD 2018
29.1
Dimensi 1 - Kepimpinan (30%)
Dimensi 2 - Organisasi (50%)
20 20
Dimensi 3 - Keberhasilan (20%)
Kendiri Verifikasi
Secara keseluruhannya, PPWS telah memperoleh markah sebanyak 96.30% iaitu Melebihi Keseluruhan Standard sekaligus memperoleh 5 bintang dalam PKPPD 2018. Tahniah diucapkan kepada semua warga PPWS.
Laporan Tahunan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul 2018 - September 2019
23


Laporan
Unit Khidmat Pengurusan & Pembangunan
Laporan
TAHUNAN 2018 – SEPT 2019
24
PEJABAT PENDIDIKAN WILAYAH SENTUL KUALA LUMPUR


Pendahuluan
Latar Belakang Unit:
Unit Khidmat Pengurusan dan Pembangunan (UK2P) Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul melaksanakan Pengurusan Pentadbiran Am dan Sumber Manusia, Pengurusan Perkhidmatan, Pengurusan Kewangan, Pengurusan Aset dan Perolehan serta Pengurusan Pembangunan untuk membangunkan infrastruktur pendidikan yang telah dirancang dengan kos efektif dan menyelaraskan projek-projek fizikal pembangunan di bawah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (JPWPKL) khususnya dan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) amnya.
Fungsi UK2P adalah seperti berikut:
• Melaksana dan mengambil tindakan berkaitan pengurusan dan pentadbiran yang melibatkan pegawai-pegawai PPW Sentul dan sekolah di Wilayah Sentul.
• Melaksana dan mengambil tindakan terhadap pengurusan perkhidmatan dan perjawatan yang melibatkan pegawai-pegawai PPW Sentul.
• Menyelia dan melaksanakan segala urusan yang berkaitan dengan Pengurusan Kewangan dan akaun PTJ Wilayah Sentul mengikut tatacara dan pekeliling perbendaharaan yang sedang berkuatkuasa.
Laporan Tahunan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul 2018 - September 2019
25


Laporan Sumber Manusia
PPW Sentul beroperasi dengan kekuatan anggota seramai empat puluh satu (41) orang pegawai dan sepuluh (10) orang anggota pelaksana (AKP) menjadikan jumlah keseluruhan seramai lima puluh satu (51) orang anggota. Pecahan perjawatan mengikut waran pada tahun 2018 adalah seperti berikut:
Bil.
Status Jawatan
Jumlah Pegawai/ Kakitangan
1
Jawatan hakiki
4
2
Jawatan interim PPWS
10
3
Jawatan sandar di BPSM, KPM
1
4
Jawatan sandar di JPWPKL
16
5
Jawatan sandar di sekolah
10
6
Jawatan SIPartner+
3
7
Jawatan SISC+
9
8
Jawatan FasiLINUS
6
9
Jawatan Guru Pemulihan Khas
7
Laporan Tahunan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul 2018 - September 2019
26


AKTIVITI UK2P 2019
PERHIMPUNAN TRI-BULANAN PPW SENTUL
4 JANUARI 2019 DEWAN SEMINAR PPWS
LAWATAN PENANDA ARAS EKSA DI PPW KERAMAT
15 MAC 2019
PPW KERAMAT, KUALA LUMPUR
Laporan Tahunan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul 2018 - September 2019
27


AKTIVITI UK2P 2019
MAJLIS PELANCARAN & GOTONG-ROYONG EKSA PPW SENTUL
16 MAC 2019 PPW SENTUL, KL
KURSUS KEMAHIRAN PERUNDINGAN & KONSULTASI BAGI PEGAWAI-PEGAWAI PENDIDIKAN
DAERAH SENTUL
13-15 OGOS 2019 BTPN, KL
Laporan Tahunan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul 2018 - September 2019
28


AKTIVITI UPM 2019
COFFEE DATE FROG VLE SIRI 1/2019
UNIT PENGURUSAN MAKLUMAT 5 MAC 2019
PKG SENTUL, KL
PROGRAM SOKONGAN PENTADBIR SEKOLAH UNTUK TRANSFORMASI SEKOLAH BERPUSATKAN
MURID MELALUI VLE
UNIT PENGURUSAN MAKLUMAT
2-4 APRIL 2019
MAKMAL KOMPUTER SMK TIARA PERMAI, KL
Laporan Tahunan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul 2018 - September 2019
29


AKTIVITI UPM 2019
BENGKEL PENGURUSAN PENGKALAN DATA PEJABAT PENDIDIKAN WILAYAH SENTUL TAHUN 2019
12 APRIL 2019 PKG SENTUL, KL
Laporan Tahunan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul 2018 - September 2019
30


Laporan
Unit Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan
Laporan
TAHUNAN 2018 – SEPT 2019
31
PEJABAT PENDIDIKAN WILAYAH SENTUL KUALA LUMPUR


Unit Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan
Latar Belakang Unit:
1. Merancang, melaksana pelan tindakan keberhasilan murid dalam hal ehwal murid, sukan, dan kokurikulum di peringkat daerah.
2. Merancang dan melaksana pemantauan aktiviti/program hal ehwal murid, sukan, dan kokurikulum di peringkat daerah.
3. Merancang, melaksana, dan menyelaras program pembangunan guru dalam sukan dan kokurikulum di peringkat daerah.
4. Menyelia pelaksanaan program hal ehwal murid, bimbingan dan kaunseling, sukan, kokurikulum di peringkat daerah.
5. Menyelia, mengumpul, dan verifikasi urusan data murid, sukan, dan kokorikulum di peringkat daerah.
Program dan aktiviti di bawah Task Force ODIN Disiplin Murid Wilayah Sentul (Observe, Detect, Identify, Neutralize), Bimbingan & Kaunseling, sukan dan kokurikulum melibatkan kerjasama 30 Rakan Strategik UPPK, PPW Sentul Tahun 2018.
32
Laporan Tahunan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul 2018 - September 2019


AKTIVITI UPPK 2018
Hal Ehwal Murid:
Program Task Force ODIN Disiplin Murid
Wilayah Sentul (Observe, Detect, Identify, Neutralize)
Task Force ODIN Disiplin Murid Wilayah Sentul (Observe, Detect, Identify, Neutralize) tahun 2018 merupakan program yang dirancang bagi mencegah dan menangani salahlaku disiplin murid terutama isu ponteng, lewat ke sekolah, tingkahlaku kurang sopan/biadap dan penyalahgunaan bahan untuk meningkatkan kemenjadian murid dalam bidang sahsiah dan disiplin murid. Sekaligus dapat meningkatkan peratus kehadiran murid ke sekolah dan membantu dalam penurunan peratus salahlaku disiplin murid melalui gerakan rakan strategik.
Task Force ODIN telah dilancarkan secara rasminya pada 2 Mei 2017 di Theatrette, Open University Malaysia, Kuala Lumpur oleh Tn. Hj. Juahir bin Mondakir, Timbalan Pengarah Pendidikan, Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul. Sebanyak 19 buah sekolah rintis pada tahun 2017 dan diperluas kepada semua sekolah di Wilayah Sentul pada tahun 2018. Semua sekolah mewujudkan Jawatankuasa Task Force yang terdiri daripada agensi kerajaan, agensi swasta, PIBG dan komuniti setempat untuk bekerjasama dengan pihak sekolah melalui penyatuan semua ahli dalam satu medium komunikasi berkesan iaitu melalui Aplikasi Whatsapp bagi penyaluran maklumat segera dan berkesan berkaitan salahlaku
disiplin dan sahsiah diri murid.
Program Task Force ODIN Disiplin Murid Wilayah Sentul (Observe, Detect, Identify, Neutralize) telah memberi impak yang tinggi dalam mencapai peningkatan KPI kehadiran murid dan menurunkan peratus salah laku disiplin murid di Wilayah Sentul secara efektif pada tahun 2018.
33
Laporan Tahunan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul 2018 - September 2019


AKTIVITI UPPK 2018
Hal Ehwal Murid - Pencapaian Anugerah
Seri Asrama Terbilang (ASAT) Kebangsaan Tahun 2018
Anugerah Seri Asrama Terbilang (ASAT) merupakan pengiktirafan yang diberikan kepada asrama-asrama yang telah mencapai standard pengurusan yang ditetapkan dan boleh dijadikan sebagai penanda aras dan rujukan kepada pengurusan asrama harian di bawah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian dan Kementerian Pendidikan Malaysia.
Selaras dengan Transformasi Asrama Harian 2013-2020, ASAT Tahun 2018 dinilai menggunakan Instrumen Standard Kualiti Pengurusan Asrama (SKPA).
Pada Tahun 2018 SMK Agama Kuala Lumpur merupakan sebuah sekolah asrama harian di Wilayah Sentul telah dicalonkan mewakili ASAT Kebangsaan kerana mempunyai keupayaan dan kredibiliti yang tinggi untuk sebagai calon penerima ASAT 2018 di peringkat Kebangsaan.
Melalui kerjasama padu pengurusan asrama dan pasukan transformasi asrama SMAKL serta bimbingan dan sokongan daripada Pegawai Hal Ehwal Murid, Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul dan juga Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, SMAKL telah berjaya dinobatkan sebagai penerima ASAT Kebangsaan Tahun 2018.
Bimbing - Bantu Pengurusan Asrama Harian oleh Sub-Unit HEM, PPW Sentul pada Tahun 2018 telah menunjukkan impak yang tinggi melalui pencalonan SMK Agama Kuala Lumpur sebagai calon Anugerah Seri Asrama Terbilang (ASAT) yang akhirnya telah menerima Pengiktirafan ASAT Peringkat Kebangsaan Tahun 2018.
34
Laporan Tahunan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul 2018 - September 2019


AKTIVITI UPPK 2018
BNK - Sentulkidz English Mania
Program Sentulkidz English Mania merupakan kesinambungan daripada Karnival Pendidikan Kaunseling Kerjaya sekolah rendah dan sekolah menengah Wilayah Sentul. Tujuan program ini dijalankan adalah untuk memberi pendedahan dalam bidang kerjaya agar murid dapat memahami jenis-jenis kerjaya dan dapat diimplementasikan ke dalam bakat dan minat sedia ada. Selain daripada itu, program ini turut dapat membantu meningkatkan tahap penguasaan murid dalam Bahasa Inggeris melalui pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan (fun learning) berpandukan Modul English Mania yang disediakan oleh pihak Kidzania. Jumlah penyertaan pada tahun 2018 ialah seramai 120 orang murid sekolah menengah dan 3180 orang murid sekolah rendah.
SENTULKIDZ dapat meningkatkan penyertaan murid di lapangan. Program telah berjaya memberi inspirasi kepada murid terhadap kerjaya pada masa hadapan disamping menggunakan B.inggeris sebagai bahasa komunikasi sepanjang program.
Laporan Tahunan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul 2018 - September 2019
35


AKTIVITI UPPK 2018
Kokurikulum - Program Kecemerlangan Ko-akademik Bahasa Melayu (Pidato)
Program Kecemerlangan Ko-akademik Bahasa Melayu (Pidato) bagi Guru Penasihat Bahasa Melayu, Sekolah-sekolah Rendah Wilayah Sentul Tahun 2018 telah dijalankan pada 10 April 2018 bertempat di SK Sentul 2.
Program ini melibatkan kehadiran seramai 57 orang Guru Penasihat Bahasa Melayu bagi Sekolah-sekolah Rendah Wilayah Sentul.
En. Mohd Asri bin Karim selaku Pegawai Teknik Pidato Negeri, En. Norman bin Ab. Rahman selaku Pegawai Teknik Pidato Sentul dan En. Zulfadli bin Zainal selaku urus setia turut membantu di dalam meningkatkan kecemerlangan Pidato bagi Sekolah-sekolah Rendah Wilayah Sentul. Impak daripada program ini telah melonjakkan bilangan penyertaan Karnival Bahasa Melayu (Pidato) Peringkat Negeri JPWPKL Tahun 2018.
Wilayah Sentul juga telah merangkul Johan Pidato (SK St. Mary) dan Naib Johan Pidato (SK Convent Sentul 1) dalam Karnival Bahasa Melayu Peringkat Negeri JPWPKL Tahun 2018 (Kategori Pidato - Sekolah Rendah) .
Laporan Tahunan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul 2018 - September 2019
36


AKTIVITI UPPK 2019
LAWATAN JELITA (JENGUK, LIHAT & TANYA) TIMBALAN PENGARAH PENDIDIKAN, PPWS
DENGAN KERJASAMA UNIT PSIKOLOGI & KAUNSELING 11 JANUARI 2019
TAMAN MELATI, KUALA LUMPUR
TAKLIMAT PENYELARASAN PEMBANGUNAN KOKURIKULUM
WILAYAH SENTUL TAHUN 2019
UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN 24 JANUARI 2019
SK TIARA PERMAI, KL
Laporan Tahunan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul 2018 - September 2019
37


AKTIVITI UPPK 2019
KEJOHANAN BOLA SEPAK BAWAH 12 TAHUN ZON SENTUL
UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN 11-15 MAC 2019
SK TIARA PERMAI, KUALA LUMPUR
LATIHAN PUSAT KONTINJEN OLAHRAGA ZON SENTUL
UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN 11-15 MAC 2019
SMK KEPONG BARU, KUALA LUMPUR
Laporan Tahunan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul 2018 - September 2019
38


AKTIVITI UPPK 2019
KLINIK KEPENGADILAN BOLA SEPAK ZON SENTUL 2019
UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN 2 APRIL 2019
SMK SEGAMBUT, KL
PROGRAM PUBLIC SPEAKER IN THE HOUSE!
UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN 2 APRIL 2019
SMK ST. MARY, KL
Laporan Tahunan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul 2018 - September 2019
39


AKTIVITI UPPK 2019
KEJOHANAN CATUR SEKOLAH RENDAH WILAYAH SENTUL TAHUN 2019
UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN 11 – 16 APRIL 2019
SK ST. MARY, KL
PROGRAM ‘YOUNG CHANGEMAKER’ SEKOLAH MENENGAH WILAYAH SENTUL TAHUN 2019
UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN 17 JUN 2019
SMK BANDAR BARU SENTUL, KL
Laporan Tahunan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul 2018 - September 2019
40


AKTIVITI UPPK 2019
KURSUS PRS TAHAP SULUNG
SEKOLAH MENENGAH WILAYAH SENTUL 2019
UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN 18 JUN 2019
HELP UNIVERSITY, SUBANG, SELANGOR
BENGKEL iASRAMA WILAYAH SENTUL
UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMNUSIAAN 20 JUN 2019
MAKMAL KOMPUTER SMK SEGAMBUT JAYA
Laporan Tahunan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul 2018 - September 2019
41


AKTIVITI UPPK 2019
PROGRAM DOVE KPM PPW SENTUL
UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN 24 JUN 2019
SMK AGAMA KUALA LUMPUR
PROGRAM YOUNG CHANGEMAKER SEKOLAH RENDAH WILAYAH SENTUL 2019
UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN 25 JUN 2019
SK TAMAN BUKIT MALURI, KL
Laporan Tahunan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul 2018 - September 2019
42


AKTIVITI UPPK 2019
KARNIVAL PENDIDIKAN KAUNSELING SEKOLAH MENENGAH WILAYAH SENTUL 2019
UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN 2 JULAI 2019
SK MENJALARA, KL
Laporan Tahunan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul 2018 - September 2019
43


AKTIVITI UPPK 2019
PROGRAM DISKUSI CAKNA KAUNSELOR SEKOLAH MENENGAH WILAYAH SENTUL
UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN 15 JULAI 2019
TUNKU ABDUL RAHMAN UNIVERSITY COLLEGE, KL
PROGRAM UPPK PEDULI SAINS: DOKTOR CILIK
UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
1– 8 OGOS 2019
SK TAMAN SERI SINAR, SK DHANDAYUTHAPANI, SK SERI NILAM, SK CONVENT SENTUL 2, SK BATU 4 (1), SK SERI DELIMA
44
Laporan Tahunan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul 2018 - September 2019


UPPK 2018
Kokurikulum - Rumusan Pencapaian Kokurikulum Sekolah-Sekolah Wilayah Sentul Tahun 2018 hingga September 2019
RUMUSAN PENYERTAAN KO-KURIKULUM SEKOLAH-SEKOLAH WILAYAH SENTUL TAHUN 2018
Antarabangsa
Kebangsaan
Negeri Zon
249 25%
214 22%
69 7%
455 46%
JUMLAH PENYERTAAN 2018: 987
RUMUSAN PENYERTAAN KO-KURIKULUM SEKOLAH-SEKOLAH WILAYAH SENTUL TAHUN 2019
Antarabangsa
Kebangsaan
Negeri Zon
384 23%
367 22%
119 7%
790 48%
JUMLAH PENYERTAAN 2019: 1661
Laporan Tahunan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul 2018 - September 2019
45


UPPK 2018
Kokurikulum - Pencapaian Kokurikulum Peringkat Antarabangsa Tahun 2018
Bil.
Pertandingan/ Aktiviti
Sekolah
Pencapaian
1
PERTANDINGAN PENULISAN KREATIF BAHASA CINA PERINGKAT ANTARABANGSA TAHUN 2018
WBC0136 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SENTUL
Anugerah Khas
2
KANGAROO MATH COMPETITION 2018
WBC0148 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) JINJANG SELATAN
3
PERTANDINGAN ROBOTIK LEGO EDUCATION 'TUG OF WAR' 2018
WBC0127 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) LAI CHEE
4
PICASSO ART CONTEST
WRA0004 SMA KUALA LUMPUR
5
KANGAROO MATH COMPETITION 2018
WRA0004 SMA KUALA LUMPUR
6
ANUGERAH KECERMELANGAN PIALA PENULISAN CONFUSIUS KE-15
WEB0247 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHONG HWA
7
ICAS MATHEMATICS AUSTRALIA
WBC0150 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KEPONG 2
8
15TH WORLD ROBOT OLYMPIAD (WRO) 2018
WBC0119 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHUNG KWOK
9
YOUNG INVENTORS CHALLENGE 2018
WEA0248 SEKOLAH MENENGAH SAINS SERI PUTERI
Laporan Tahunan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul 2018 - September 2019
46


UPPK 2018
Kokurikulum - Pencapaian Kokurikulum Peringkat Antarabangsa Tahun 2018
Bil.
Pertandingan/ Aktiviti
Sekolah
Pencapaian
10
ASIA PACIFIC MATHEMATICAL OLYMPIAD FOR PRIMARY SCHOOLS
WBC0148 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) JINJANG SELATAN
Johan
11
CHOIR COMPETION TEENAGERS CHOIR CATEGORY
WEA0208 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KEPONG BARU
12
5TH ASPAL HAYASHI-HA INTERNATIONAL KARATE CHAMPIONSHIP
WEB0248 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAJA ABDULLAH
13
WORLD MATHEMATIC OLYMPIAD
WBA0014 SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN BUKIT MALURI
14
5TH LEGEND INTERNATIONAL KARATE CLUB CHAMPIONSHIP 2018
WEB0238 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LA SALLE SENTUL
15
9TH KARATE CUP SILENT KNIGHT
WEB0238 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LA SALLE SENTUL
16
2018 WDSF TAIPEI OPEN
WEB0224 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ST. MARY
17
HANOI OPEN INTERNATIONAL DANCESPORT CHAMPIONSHIP 2018
WEB0224 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ST. MARY
18
SONG KI YOUNG CUP 2018
WEB0224 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ST. MARY
19
KJST REGIONAL SCIENCE INNOVATION & IMPROMPTU SPEECH COMPETITIONS AND CULTURE EXCHANGE 2018
WEA0248 SEKOLAH MENENGAH SAINS SERI PUTERI
20
INTERNATIONAL SCIENCE INNOVATION AND PUBLIC SPEAKING COMPETITON SESERI-IUMW 2018
WEA0248 SEKOLAH MENENGAH SAINS SERI PUTERI
21
FULLY RESIDENTIALSCHOOLS INTERNATIONAL SYMPOSIUM 2018
WEA0248 SEKOLAH MENENGAH SAINS SERI PUTERI
22
INVENTION, INNOVATION & DESIGN EXPOSITION 2018 (iidex)
WEA0248 SEKOLAH MENENGAH SAINS SERI PUTERI
23
MALAYSIAN INTERNATIONAL YOUNG INVENTORS OLYMPIAD 2018 (MIYIO)
WEA0248 SEKOLAH MENENGAH SAINS SERI PUTERI
Lihat senarai penuh pencapaian Kokurikulum PPW Sentul peringkat zon, negeri dan kebangsaan bagi tahun 2018 dengan mengimbas Qr Code di bawah atau melalui pautan yang diberikan:
ZON
http://tiny.cc/kokoppwszon2018
NEGERI
http://tiny.cc/kokoppwsnegeri2018
KEBANGSAAN ANTARABANGSA
http://tiny.cc/kokoppwskebangsaan2018 http://tiny.cc/kokoppwsantarabangsa2018
47
Laporan Tahunan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul 2018 - September 2019


UPPK 2019
Kokurikulum - Pencapaian Kokurikulum Peringkat Antarabangsa Tahun 2019
Bil.
Pertandingan/ Aktiviti
Sekolah
Pencapaian
1
SINGAPORE MATHS OLYMPIAD
WBD0192 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) SEGAMBUT
Anugerah Khas
2
MiMAS
WBC0113 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHI MAN
3
WORLD ROBOT GAMES 2019
WBD0184 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG EDINBURGH
4
KOOBITS
WBD0192 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) SEGAMBUT
5
KOOBITS
WBD0168 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) APPAR
6
INNOVATION COMPETITION FOR INTERNATIONAL SUMMIT OF INNOVATION AND DESIGN EXPOSITORY 2019
WBA0097 SEKOLAH KEBANGSAAN TIARA PERMAI
7
INTERNATIONAL SCIENCE INNOVATION COMPETITION SESERI- UNIKL
WEA0248 SEKOLAH MENENGAH SAINS SERI PUTERI
8
INTERNATIONAL CHIDREN DRAWING CONTEST 2019
WBC0113 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHI MAN
9
PERTANDINGAN DAN SAMBUTAN WORLD DAY ENVIRONMENT PERINGKAT ANTARABANGSA
WBA0009 SEKOLAH KEBANGSAAN SENTUL 1
10
PUTRAJAYA INTERNATIONAL CHESS FRSTIVAL 2019
WBB0053 SEKOLAH KEBANGSAAN CONVENT SENTUL 1
11
ICAS ENGLISH
WBC0150 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KEPONG 2
12
ICAS ENGLISH
WBC0150 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KEPONG 2
13
ICAS MATHEMATICS
WBC0150 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KEPONG 2
14
ICAS SCIENCE
WBC0150 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KEPONG 2
15
FULLY RESIDENTIAL SCHOOL INTERNATIONAL SYMPOSIUM (FRSIS)
WEA0248 SEKOLAH MENENGAH SAINS SERI PUTERI
16
KOOBITS
WBD0168 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) APPAR
17
THE LARGEST BHARATHA NATYAM DANCE CONSISTS OF 7190 PARTICIPANTS (GUINNESS WORLD RECORD)
WEB0224 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ST. MARY
Laporan Tahunan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul 2018 - September 2019
48


UPPK 2019
Kokurikulum - Pencapaian Kokurikulum Peringkat Antarabangsa Tahun 2019
Bil.
Pertandingan/ Aktiviti
Sekolah
Pencapaian
1
KEJOHANAN TAEKWONDO SEKOLAH-SEKOLAH WPKL ( PERINGKAT NEGERI ) 2019
WBC0148 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) JINJANG SELATAN
Johan
2
PERTANDINGAN KOIR ANTARABANGSA DI ROME
WEA0208 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KEPONG BARU
3
INTERNATIONAL JUNIOR INSPIRATIONS MATHSTARI CARNIVAL 2019
WBA0014 SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN BUKIT MALURI
4
INTERNATIONAL SCIENCE DRAMA COMPETITION
WBA0059 SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN KEPONG
5
PERTANDINGAN IKATAN DAN BINA GAJET PERKHEMAHAN KRS PERINGKAT ANTARABANGSA TAHUN 2019
WEA0234 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BATU MUDA
6
PERTANDINGAN PANDU ARAH PERKHEMAHAN KRS PERINGKAT ANTARABANGSA TAHUN 2019
WEA0234 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BATU MUDA
7
FULLY RESIDENTIAL SCHOOL INTERNATIONAL SYMPOSIUM
WEA0248 SEKOLAH MENENGAH SAINS SERI PUTERI
8
INTERNATIONAL SCIENCE INNOVATION AND PUBLIC SPEAKING COMPETITION
WEA0248 SEKOLAH MENENGAH SAINS SERI PUTERI
9
INTERNATIONAL SCIENCE AND INVENTION FAIR 2019
WEA0248 SEKOLAH MENENGAH SAINS SERI PUTERI
10
PERTANDINGAN GIMNASTIK ANTARABANGSA TOTAL GYM YANG KE-7
WEA0248 SEKOLAH MENENGAH SAINS SERI PUTERI
11
FULLY RESIDENTIAL SCHOOL INTERNATIONAL SYMPOSIUM 2019
WEA0248 SEKOLAH MENENGAH SAINS SERI PUTERI
12
FULLY RESIDENTIAL SCHOOL INTERNATIONAL SYMPOSIUM 2019
WEA0248 SEKOLAH MENENGAH SAINS SERI PUTERI
13
INTERNATIONAL SCIENCE AND INVENTION FAIR 2019
WEA0248 SEKOLAH MENENGAH SAINS SERI PUTERI
14
INTERNATIONAL CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS
WEA0248 SEKOLAH MENENGAH SAINS SERI PUTERI
15
INTERNATIONAL SCIENCE INNOVATION AND PUBLIC SPEAKING COMPETITIONS
WEA0248 SEKOLAH MENENGAH SAINS SERI PUTERI
16
THE 25TH WORLD PEACE INTERNATIONAL YOUTH AND CHILDREN WORK OF PAINTINGS AND CALLIGRAPHY EXHIBITION
WBC0113 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHI MAN
17
INTERNATIONAL UTMBRIDGE 2019
WEA0228 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SEGAMBUT JAYA
18
GYMDAYS STUDIO 1ST INTERNATIONAL CLUB COMPETITION 2019
WEB0247 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHONG HWA
Laporan Tahunan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul 2018 - September 2019
49


UPPK 2019
Kokurikulum - Pencapaian Kokurikulum Peringkat Antarabangsa Tahun 2019
Bil.
Pertandingan/ Aktiviti
Sekolah
Pencapaian
19
PERSATUAN : 25 TH WORLD PEACE INTERNATIONAL YOUTH AND CHILDREN WORK OF PANINTING AND CALLIGRAPHY EXHIBITION
WEA0194 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN BUKIT MALURI
Johan
20
INTERNATIONAL CONFERENCE OF YOUNG SCIENTIST
WEA0248 SEKOLAH MENENGAH SAINS SERI PUTERI
21
INTERNATIONAL SCIENCE AND INVENTION FAIR 2019
WEA0248 SEKOLAH MENENGAH SAINS SERI PUTERI
22
JUNIOR ALL GIRLS OPEN GRADE C LATIN IN 2019 WDSF TAIPEI OPEN
WEB0224 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ST. MARY
23
JUNIOR ALL GIRLS OPEN LATIN IN 2019 WDSF TAIPEI OPEN
WEB0224 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ST. MARY
24
YOUTH UNDER 21 ALL GIRLS OPEN LATIN IN 2019 WDSF TAIPEI OPEN
WEB0224 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ST. MARY
25
YOUTH UNDER 21 ALL GIRLS OPEN GRADE C LATIN IN 2019 WDSF TAIPEI OPEN
WEB0224 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ST. MARY
26
1ST SDSA MALAYSIA OPEN DANCESPORT CHAMPIONSHIP 2019
WEB0224 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ST. MARY
27
KINABALU OPEN DANCESPORT CHAMPIONSHIP
WEB0224 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ST. MARY
28
LATIN-JUNIOR D SOLO GIRLS (SB,RB) IN BAILANDO OPEN DANCESPORT CHAMPIONSHIP 2019
WEB0224 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ST. MARY
29
GRADE F3 JUNIOR II 2019 WDSF HANOI OPEN
WEB0224 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ST. MARY
30
GRADE FD JUNIOR 2 OPEN LATIN IN CK OPEN INTERNATIONAL DANCESPORT SHAMPIONSHIPS 2019
WEB0224 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ST. MARY
31
WORLD ENVIRONMENT DAY 2019
WBD0176 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) ST. JOSEPH
Lihat senarai penuh pencapaian Kokurikulum PPW Sentul peringkat zon, negeri dan kebangsaan bagi tahun 2019 dengan mengimbas Qr Code di bawah atau melalui pautan yang diberikan:
ZON
http://tiny.cc/kokoppwszon2019
NEGERI
http://tiny.cc/kokoppwsnegeri2019
KEBANGSAAN ANTARABANGSA
http://tiny.cc/kokoppwskebangsaan2019 http://tiny.cc/kokoppwsantarabangsa2019
50
Laporan Tahunan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul 2018 - September 2019


Click to View FlipBook Version