The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sitinuramirah mohdjumain, 2021-03-14 23:04:31

PENULISAN PERENGGAN KESIMPULAN

PENULISAN PERENGGAN KESIMPULAN

BAHASA MELAYU
TINGKATAN 2

Bersama Cikgu Amirah

SP 3.4.3 Menulis perenggan isi dengan huraian yang jelas dan kritis O
menggunakan bahasa yang gramatis. B
JP
Di akhir pengajaran dan pembelajaran , murid dapat: Ed
KP
1 TR
Menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 peribahasa dan I
F
penggunaannya secara bertulis.
2
Menyenaraikan Teknik IMBaKUP untuk menulis perenggan isi
dengan penanda wacana yang sesuai dalam bentuk jadual.
3
Mencerakinkan ayat-ayat yang terdapat dalam perenggan isi
menggunakan Teknik IMBaKUP secara bertulis.

4
Menulis sebuah perenggan isi berdasarkan maklumat yang

diberikan secara bertulis.

AKTIVITI 1

1. Murid diminta menonton video pembelajaran berkaitan simpulan
bahasa.

2. Murid menyenaraikan simpulan bahasa dan maksudnya dalam bentuk
nota kreatif (buku skrap).

3. Bina nota kreatif menggunakan kertas warna@kertas A4@ kertas
kajang

4. boleh menggunakan pensel warna @pen@marker mengikut kreativiti
masing-masing

Cara pembinaan nota kreatif

Muka depan nota kreatif
1. tajuk
2. nama penuh
3. kelas
4. nama guru

Isi kandungan
1. simpulan bahasa sekurang-kurangnya 6
2. maksudnya
3. contoh ayat

PERIBAHASA

Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang
mempunyai susunan tetap dan mengandungi pengertian
tertentu.

PERIBAHASA PENERANGAN CONTOH

SIMPULAN BAHASA

PERUMPAMAAN

PEPATAH
BIDALAN

SALIN PETIKAN DAN JADUAL
DALAM BUKU PENULISAN

TEKNIK PeCaH

Maksud Contoh penanda wacana Tambahan (jika ada
idea lain)

Ayat Pendapat. • Kesimpulannya, saya berpendapat
Pe (Memberi pendapat bahawa,….

tentang tema) • Rumusannya, pada pandangan saya,….
• Tuntasnya, ….
• Konklusinya ,…

Ca Ayat Cadangan. • Oleh yang demikian, kita hendaklah # Jika ada isi lain:
(Memberikan cadangan • Oleh itu, janganlah/hindarilah
• Selain itu,
tentang isu) • Tambahan lagi,…
• Seterusnya,….

• Sehubungan dengan hal itu, kita

Ayat Harapan. berharap…

H (Menyatakan harapan • Besarlah harapan kita supaya….
• Tegasnya, saya/ kita berharap agar
berkaitan tema)

Penggunaan media sosial semakin popular dari semasa ke semasa. Jelaskan kesan
penggunaan media sosial kepada golongan remaja.

Tuntasnya, penggunaan media sosial sememangnya memberi impak yang positif
mahupun negatif kepada golongan remaja. Media sosial dapat membantu golongan remaja
untuk menimba ilmu pengetahuan dengan maklumat di hujung jari namun memberikan
kesan negatif seperti lalai dalam menjalankan tugasan dan buli siber. Oleh itu, ibu bapa
khususnya hendaklah mengawasi penggunaan media sosial dalam kalangan remaja.
Sehubungan dengan hal itu, saya berharap agar semua pihak dapat menyemai nilai murni
semasa menggunakan media sosial serta lebih berhati-hati dengan kesahihan maklumat
dalam media sosial.

CONTOH AYAT

Tuntasnya, penggunaan media sosial sememangnya memberi impak yang
positif mahupun negatif kepada golongan remaja. Media sosial dapat
PE membantu golongan remaja untuk menimba ilmu pengetahuan dengan
maklumat di hujung jari namun memberikan kesan negatif seperti lalai dalam
menjalankan tugasan dan buli siber.

Oleh itu, ibu bapa khususnya hendaklah mengawasi penggunaan media sosial
CA

dalam kalangan remaja.

Sehubungan dengan hal itu, saya berharap agar semua pihak dapat menyemai
H nilai murni semasa menggunakan media sosial serta lebih berhati-hati dengan

kesahihan maklumat dalam media sosial.

01
NPBADMKEEMAOHFIRTANHMEENULIS:

MSEEMCBITNAIOPENRENGGAN

KESIMPULAN MENGGUNAKAN

You coTuldEeKnteNr aIsuKbtitPleeCaH

here if you need it

Gejala rasuah tidak berkesudahan selagi punca-puncanya tidak
diatasi. Huraikan punca gejala rasuah yang semakin
membimbangkan.

JAWAPAN

__________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
___________________________

SEKIAN , TERIMA KASIH


Click to View FlipBook Version