The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by wzainuzzaman71, 2020-06-29 10:20:15

Buletin IBEST Edisi PKPP (26.05-25.06.2020)

DAFTAR ISI
B U L E T I N I B E S T


01 SEKOLAH BAKAL 05 LAPORAN


PELAKSANAAN
DIBUKA
PDP-PKP


M/S 11
M/S 4-5 06
HALATUJU LEPASAN
SPM 2019
02


MUTUAL MIND AND M/S 12
INTENTION (MMI)
07 PELANTAR

M/S 6-7 PENDIDIKAN DELIMa


AGIHAN IPAD
M/S 13 - 15
03 GARIS PANDUAN BUKA SEKOLAHPINDAAN TAKWIM
PERSEKOLAHAN TAHUN
2020 PERSEDIAAN BUKA SEKOLAH 07
M/S 8 -9
PEMANTAUAN PERSEDIAAN
BUKA SEKOLAH

GOTONG ROYONG PERDANA M/S 16 - 22

04

E-PEMBELAJARAN
LDP
JPN TERENGGANU 09 PENILAIAN PBPPP KALI PERTAMA

M/S 10 TAKLIMAT GURU PENGOPERASIAN
SEKOLAH


M/S 23 - 24
BULETIN IBEST | 2

PENDAFTARAN PELAJAR ASRAMA
10
TAKLIMAT & SIMULASI
PERGERAKAN

SESI PERSEKOLAHAN KEBIASAAN M/S 25 - 30
BAHARU


11 KUNJUNGAN DARIPADA YB

HAJI MOHD NURKHUZAINI
AB RAHMAN, ADUN KOTA Editorial
PUTRA


M/S 31-32
PENAUNG
Tn. Haji Ahmad Zaki bin Mohamad

PEMUGARAN EMOSI 5 MINIT
BERSAMA ICIC 12 PENASIHAT
W Zainuzzaman bin Wan Abdullah
KESIHATAN MENTAL

PROGRAM MINDA SIHAT M/S 33-35 PENYELARAS
KEBIASAAN BAHARU Nur Izyani binti Ibrahim

EDITOR

Syahida Akmal binti Mat Nawi

#KITAJAGAKITA 13
#NEWNORM FOTOGRAFI
#KITAMESTIMENANG Mazlan bin Abdullah


M/S 36-40 TERBITAN
Unit Perhubungan & Dokumentasi IBEST


BULETIN IBEST | 3

SEKOLAHBAKAL

DIBUKA

“Kita keluarkan garis panduan
ini bagi melihat kaedah yang

perlu dilakukan dalam konteks

pembukaan sekolah dan

persiapan sewajarnya harus

dilakukan oleh pihak sekolah

bagi memastikan bila sahaja kita

umumkan pembukaan, maka

setiap sekolah telah bersedia”


Dr Mohd Radzi Md Jidin
Menteri Kanan Pendidikan
KEMENTERIAN Pendidikan Malaysia (KPM)
telah mengeluarkan Garis Panduan
Pengurusan Pembukaan Semula Sekolah
sebagai rujukan apabila sekolah dibuka
kelak

Garis panduan tersebut disediakan
kepada pegawai bahagian di KPM,
Jabatan Pendidikan Negeri (JPN),
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) dan
pentadbir serta guru di sekolah tentang
pengurusan sekolah dengan mengambil
kira langkah-langkah bagi mengawal
penularan jangkitan penyakit
Coronavirus 2019 (COVID-19).


BULETIN IBEST | 4

Garis panduan ini hendaklah
dibaca bersama dengan surat Sekolah yang berdaftar Objektif garis panduan ini
pekeliling ikhtisas, surat siaran dengan agensi kerajaan yang adalah untuk memastikan
dan arahan serta peraturan lain, sekolah persendirian dan
berkaitan yang sedang institusi pendidikan yang tidak 1) Pengurusan sekolah
berkuat kuasa dan yang akan berdaftar dengan KPM juga dan asrama dapat
dikeluarkan dari semasa ke disarankan merujuk garis berlaku dengan lebih
semasa. panduan ini. teratur dan lancar.
2) Keselamatan dan
Garis panduan ini terpakai Garis panduan ini ialah kesihatan murid, guru
kepada semua sekolah rendah dokumen induk yang perlu dan warga sekolah
dan sekolah menengah dirujuk bagi pengoperasian diutamakan semasa
termasuk Kolej Vokasional dan institusi pendidikan. Sebarang mereka berada di
Kolej Tingkatan Enam di bawah tambahan atau perubahan sekolah dan asrama;
KPM dan Institusi Pendidikan maklumat akan dijadikan dan
Swasta (IPS) yang berdaftar tambahan (annex) kepada 3) Proses PdP berlaku
dengan KPM. dokumen ini. dalam keadaan
selamat..


BULETIN IBEST |5

MUTUAL MIND

AND


INTENTION
BULETIN IBEST | 6

BULETIN IBEST | 7

PINDAAN TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2020

BULETIN IBEST | 8

BULETIN IBEST | 9 TAHUN 2020 PINDAAN TAKWIM PERSEKOLAHAN

E-PEMBELAJARAN
LDP
JPN TERENGGANU


BULETIN IBEST | 10

PELAKSANAAN

PDP-PKP FASA 6 MINGGU 6A (7-11 JUN 2020)
PDP-PKP

RUMUSAN PELAPORAN PDP-PKPB SM IMTIAZ YT BESUT
MINGGU
ITEM PELAPORAN 6A 6A
(7-11/6/2020) (14-19/6/2020)
Peratus Pelibatan Keseluruhan
1 21.71% 24.41%
Murid Tingkatan 1
Peratus Pelibatan Keseluruhan
2 24.47% 23.16%
Murid Tingkatan 2
Peratus Pelibatan Keseluruhan
3 51.07% 38.86%
Murid Tingkatan 3
Peratus Pelibatan Keseluruhan
4 41.91% 30.75%
Murid Tingkatan 4
Peratus Pelibatan Keseluruhan
5 34.93% 32.10%
Murid Tingkatan 5
Peratus Penggunaan Google
6 4.89% 3.15%
Classroom Dalam PdP-PKP
Peratus Penggunaan Video
7 Conference (TEAMS/MEET) 2.61% 1.27%
Dalam PdP-PKP
Peratus Penggunaan Telegram
8 13.69% 11.67%
Dalam PdP-PKP
Peratus Penggunaan Whatsapp
9 30.66% 26.75%
Dalam PdP-PKP
Peratus Penggunaan Facebook
10 0.92% 0.00%
Dalam PdP-PKP
Peratus Penggunaan Youtube
11 3.51% 3.35%
Dalam PdP-PKP PDP-PKP FASA 6 MINGGU 6B (14-19 JUN 2020)
Peratus Penggunaan Lain-lain
12 10.18% 8.61%
Medium Dalam PdP-PKP
Purata Kelas Tingkatan 1 Yang
13 0.43 0.27
Melaksanakan PdP-PKP
Purata Kelas Tingkatan 2 Yang
14 0.48 0.25
Melaksanakan PdP-PKP
Purata Kelas Tingkatan 3 Yang
15 0.72 0.14
Melaksanakan PdP-PKP
Purata Kelas Tingkatan 4 Yang
16 1 0.68
Melaksanakan PdP-PKP
Purata Kelas Tingkatan 5 Yang
17 0.96 0.67
Melaksanakan PdP-PKP
Purata Murid Tingkatan 1 Yang
23 5 2.80
Melaksanakan PdP-PKP
Purata Murid Tingkatan 2 Yang
24 5.95 3.02
Melaksanakan PdP-PKP
Purata Murid Tingkatan 3 Yang
25 10.25 1.53
Melaksanakan PdP-PKP
Purata Murid Tingkatan 4 Yang
26 13.26 8.50
Melaksanakan PdP-PKP
Purata Murid Tingkatan 5 Yang
27 13.68 9.64
Melaksanakan PdP-PKP
Jumlah Keseluruhan Murid
28 123 123
Tingkatan 1 Di Sekolah
Jumlah Keseluruhan Murid
29 114 114
Tingkatan 2 Di Sekolah
Jumlah Keseluruhan Murid
30 64 64
Tingkatan 3 Di Sekolah
Jumlah Keseluruhan Murid
31 131 131
Tingkatan 4 Di Sekolah
Jumlah Keseluruhan Murid
32 126 126
Tingkatan 5 Di Sekolah
BULETIN IBEST |11

HALATUJULEPASANSPM 2019

PERINGKAT PENGAJIAN
19
1

1

ASASI
PERSEDIAAN/MATRIKULASI
17
DIPLOMA


PROGRAM IJAZAH SARJANA
MUDA PERGURUAN
80
SIJIL ACCA

16
TAHMIDI


LAIN-LAIN


INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

Institut Pendidikan Guru (IPG)
UniKL RCMP
Kolej Matrikulasi
Universiti Malaya (UM)
Universiti Teknologi MARA (UiTM)

Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
Sunway college
Universiti Malaysia Sabah (UMS)

Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Lain-lainBULETIN IBEST | 12

PELANTAR

PENDIDIKAN PUTRAJAYA, 16 Jun - Kementerian Pendidikan
melancarkan
(KPM)
Malaysia
pelantar
pembelajaran
dengan
digital
baharu
kerjasama Google, Microsoft dan Apple
untuk memudahkan lagi sesi pembelajaran di
antara guru dan pelajar.
Digital Educational Learning Initiative
Malaysia (DELIMa) menawarkan aplikasi
berkaitan seperti Google Classroom,
Kementerian Pendidikan Microsoft 365 dan Apple Teacher Learning
Malaysia Melancarkan Pelantar Center.

Pendidikan DELIMa – KPM dalam kenyataannya memaklumkan

Usahasama Bersama Apple, pelantar itu mempunyai purata 1.7 juta
pengguna aktif setiap bulan.
Google Dan Microsoft
Inisiatif merupakan sebahagian daripada
komitmen KPM dalam menyumbang kepada
sektor pendidikan secara digital

https://sites.google.com/moe.edu.my/login/login


BULETIN IBEST | 13

MENU GURU
APLIKASI UNTUK PDPC DIGITAL
GURU


MENU MURID
BULETIN IBEST | 14

“Technology will
never replace
great teacher but

technology in the
hands of great

teachers is
transformational”PENYERAHAN IPAD KEPADA

IBUBAPA PELAJAR


Memandangkan kita masih
keadaan Perintah Kawalan
Pergerakan Permulihan
(PKPP), pihak sekolah tetap
melakukan penyerahan
iPad kepada pelajar.
Seramai 34 wakil pelajar
tingkatan 2 telah hadir untuk
menerima iPad dari pihak
sekolah.

Usaha ini adalah untuk
memastikan proses PdPc
secara dalam talian boleh
dimanfaatkan oleh setiap
pelajar memandangkan
sekolah masih belum boleh
dibuka sepenuhnya.


BULETIN IBEST | 15

GARIS

PANDUAN

BUKA

SEKOLAHBULETIN IBEST | 16

PERSEDIAAN

BUKA

SEKOLAH
BULETIN IBEST | 17

PEMANTAUAN

PERSEDIAAN
BUKA

SEKOLAH

BULETIN IBEST | 18

GOTONG
ROYONG


PERDANA

PEMBERSIHAN

IBEST
BULETIN IBEST | 19

GOTONG
PERDANA


BULETIN IBEST | 20

ROYONG
PEMBERSIHAN

IBESTBULETIN IBEST | 21

PEMANTAUAN
TERAKHIR

PERSEDIAAN

BUKA SEKOLAH
BULETIN IBEST | 22

PENILAIAN

PBPPP KALI

PERTAMABULETIN IBEST | 23

TAKLIMAT

GURU

PENGOPERASIAN

SEKOLAH
BULETIN IBEST | 24

PENDAFTARAN

PELAJAR
ASRAMA
BULETIN IBEST | 25

PENDAFTARAN
PELAJAR

ASRAMABULETIN IBEST | 26

TAKLIMAT
& SIMULASI

PERGERAKANBULETIN IBEST | 27

TAKLIMAT
& SIMULASI

PERGERAKAN

BULETIN IBEST | 28

SESI

PERSEKOLAHAN

KEBIASAAN

BAHARU


BULETIN IBEST | 29

SESI

PERSEKOLAHAN

KEBIASAAN
BAHARU
BULETIN IBEST | 30

KUNJUNGAN

YDP PIBG, YB

HAJI MOHD

NURKHUZAINI

AB RAHMAN

(ADUN KOTA
PUTERA)
BULETIN IBEST | 31

KUNJUNGAN

YDP PIBG, YB

HAJI MOHD
NURKHUZAINI

AB RAHMAN

(ADUN KOTA

PUTERA)BULETIN IBEST | 32

PEMUGARAN
EMOSI 5 MINIT

BERSAMA ICIC
BULETIN IBEST | 33

KESIHATAN

MENTAL

BULETIN IBEST | 34

PROGRAM

MINDA SIHAT

KEBIASAAN

BAHARU

BULETIN IBEST | 35

#KITAJAGAKITA
#NEWNORM
#KITAMESTIMENANGBULETIN IBEST | 36

#KITAJAGAKITA
#NEWNORM
#KITAMESTIMENANGBULETIN IBEST | 37

#KITAJAGAKITA
#NEWNORM
#KITAMESTIMENANG

BULETIN IBEST | 38

#KITAJAGAKITA
#NEWNORM
#KITAMESTIMENANG
BULETIN IBEST | 39

#KITAJAGAKITA
#NEWNORM
#KITAMESTIMENANG
BULETIN IBEST | 40


Click to View FlipBook Version