The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by arissabatrisyia12, 2021-07-07 11:43:23

BM KOMSAS BURUNG NURI

BM KOMSAS BURUNG NURI

Sajak Burung
Nuri

Arissa Batrisyia Binti Mohd Jamil
Damia Adriana Binti Muhammad FarhanMaksud Rangkap 1 Rangkap 2

Penyair menceritakan sebuah warkah Menurut penyair, seseorang itu
yang ditulis oleh seorang yang dianggap hina jika dia tidak berakal,
bersikap kurang sopan, berakhlak
dipandang hina sehinggakan kata- rendah, dan hidup dalam keadaan
kata yang ditulisnya itu mungkin
dianggap salah berdasarkan buah miskin.
fikirannya yang kurang sempurna

syair burung nuri

Rangkap 4 Rangkap 3

Penyair menulis lembaran yang jelas Penyair juga memohon maaf sekiranya
tentang adab kepada perkara yang ditulis daripada perasaan
kecewanya itu menghasilkan kata-kata
pasangan yang sedang bercinta agar
mereka tidak kecewa yang kurang menarik dalam warkah
tersebut.
dan menjadikan surat sebagai
saluran meluahkan perasaan.

Rangkap 5 Rangkap 6

Penyair menceritakan nasib malang Penyair mengisahkan
yang ditempuhinya secara berulang kehidupannya terumbang-
ambing tanpa arah tuju, tidak
kali sehingga boleh membawa terurus hingga melupakan
kemudaratan dan menyebabkan
dirinya sentiasa dalam keadaan makan dan minum

sedih dan kecewa

syair burung nuri

Rangkap 7 Rangkap 8

Namun penyair tersedar Penyair sedar apabila berada dalam
bahawa tiada guna hidup keadaan yang sangat kecewa boleh
dalam kekecewaan sehingga
menyebabkan fikirannya tidak
boleh menyebabkan waras. Sekiranya dituruti perasaan
kehidupannya menjadi kecewa itu, penyair berfikir lebih

hancur.. baik mati daripada hidup dalam
keadaan sebegitu.

NILAI: NILAI:
Kesopanan Kepatuhan

PENGAJARAN: PENGAJARAN:
Kita hendaklah bersikap sopan Kita hendaklah mengikut
peraturan ketika makan
dan beradab ketika sedang
menjamu selera. dengan mendahului
perkara yang utama
syair burung nuri kemudian diikuti dengan
perkara-perkara yang

berikutnya.

NILAI: NILAI:
Hormat-Menghormati Kesederhanaan

PENGAJARAN: PENGAJARAN:
Kita mestilah hormat-menghormati Kita mestilah bersederhana ketika makan
antara satu dengan yang lain ketika dengan tidak mengambil makanan secara
sedang menjamu selera di dalam sesuatu
berlebihan.
majlis.

NILAI: NILAI:
Kesopanan Kepatuhan
PENGAJARAN:
Kita hendaklah bersikap sopan PENGAJARAN:
dan beradab ketika sedang Kita hendaklah mengikut
menjamu selera. peraturan ketika makan

NILAI: dengan mendahului
Hormat-Menghormati perkara yang utama
kemudian diikuti dengan
PENGAJARAN: perkara-perkara yang
Kita mestilah hormat-menghormati
antara satu dengan yang lain ketika berikutnya.
sedang menjamu selera di dalam sesuatu
NILAI:
majlis. Kesederhanaan

PENGAJARAN:
Kita mestilah bersederhana ketika makan
dengan tidak mengambil makanan secara

berlebihan.


Click to View FlipBook Version