The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by najwa imtinan, 2019-12-21 11:21:22

LENSA KO SEM 1 2019

LENSA KO SEM 1 2019

LENSA KO

JADI MAHASISWA REBUTAN MAJIKAN

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh . keemasan yang tidak

Salam sejahtera, harus dilepaskan.

Bersyukur ke hadrat Illahi kerana dengan Sehubungan dengan itu,
limpah kurnia-Nya pada edisi kali ini, saya
diberi ruang dan kesempatan untuk merakam buletin ini boleh
sepatah dua kata dalam ruangan ini.
dijadikan sebagai medan
Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan
setinggi-tinggi penghargaan kepada semua untuk berkarya dan
ahli Sidang Redaksi Lensa Ko dan pelajar
Kokurikulum Kewartawanan di bawah mempamerkan kejayaan
bimbingan Dr Ghazali Din kerana telah
berjaya menerbitkan buletin ini pada setiap dan pencapaian dalam
semester. Tidak lupa kepada semua
kakitangan Pusat Kokurikulum, tenaga bidang kokurikulum
pengajar dan mahasiswa yang sentiasa
komited dengan peranan masing-masing. masing-masing.

Alhamdulillah, berkat usaha gigih dan Selain itu, Pusat Kokurikulum menawarkan
kerjasama semua pihak, Pusat Kokurikulum
telah banyak mengalami perubahan dalam pelbagai kursus berkredit dan kursus jangka
pelbagai bidang. Kejayaan ini merupakan
hasil usaha pelbagai pihak dalam mengekal pendek bagi pemantapan nilai tambah pelajar.
dan meningkatkan pencapaian ini dari
semasa ke semasa. Dalam menghadapi era Oleh itu, saya menyeru kepada semua
globalisasi yang mencabar ini, mahasiswa
dan mahasiswi perlu berusaha lebih gigih mahasiswa agar merebut peluang ini supaya
untuk melengkapkan diri dengan pelbagai
ilmu pengetahuanan kemahiran insaniah. menjadi mahasiswa UPSI yang sentiasa menjadi
Saranan Dato‟ Naib Canselor untuk
mahasiswa menguasai pelbagai bidang ilmu rebutan majikan disebabkan kecemerlangan
seharusnya dijadikan sebagai satu peluang
akademik, kokurikulum dan berkeperibadian mulia

demi menyahut cabaran negara pada masa akan

datang.

Akhir kata, saya berharap agar semua warga

UPSI melipatgandakan usaha untuk meraih

kejayaan dalam semua bidang. Saya

merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada

semua yang terlibat secara langsung bagi

menjayakan penerbitan Lensa Ko ini.

Dr. Mazuki bin Mohd Yasim,
Pengarah Pusat Ko

PENAUNG: PENASIHAT: PEREKA GRAFIK :

PROFESOR DR. MD. DR. MAZUKI BIN NAJWA IMTINAN BT
AMIN BIN MD.TAFF, MOHD YASIM, ZULKAFLI

TIMB. NAIB CAN- PENGARAH PUSAT NURUL LIYANA BT
SELOR (HAL EHWAL KOKURIKULUM HAMZAH

PELAJAR DAN KETUA EDITOR : MAISAR BINTI AB
ALUMNI) DR. GHAZALI BIN KARIM

DIN

EDITOR :
ARIFAH ADLINA
BINTI RASHAHAN

LENSA KO

LENSA KO BINA ILTIZAM
MAHASISWA

Assalamuaaikum WBKT dan Salam Kelemahan pasti
Sejahtera,
ada di mana-mana ,

namun itu bukan

Alhamdulillah, usaha dan iltizam persoalannya. Apa

mahasiswa menjayakan penerbitan yang penting

LENSA KO akhirnya menjadi kenyataan. kesungguhan dan

Penerbitan setiap semester ini bertujuan komitmen sebagai

memberi peluang kepada mahasiswa proses

untuk memanfaatkan LENSA KO sebagai pembelajaran dan

medan penulisan berita. Selain itu, pengalaman yang

mahasiswa dapat belajar serta berharga daripada

menjadikan kejayaan dan penglibatan apa yang dipelajari.

pelajar daripada pelbagai unit kokurikulum Terima kasih semua tenaga pengajar

sebagai sumber inspirasi dalam kursus kokurikulum yang menyampaikan

melahirkan mahasiswa yang seimbang maklumat dan tahniah kepada mahasiswa

dari segi mental, fizikal, rohani, jasmani CPK 2011 yang memproses dan menulis

dan intelek. berita dari laporan

Apa yang ditampilkan adalah upaya berkenaan. Terima kasih Pengarah Pusat

yang ada sepanjang 14 minggu Ko, Dr Mazuki Mohd. Yasim atas sokongan

mencari, mengumpul dan mengedit dan kerjasama yang diberikan. Semoga

bahan sehingga terbentuk buletin LENSA KO menjadi wadah pembakar

LENSA KO untuk tatapan semua. semangat aktiviti kokurikulum.

Dr Ghazali Din
Ketua Editor

LENSA KO

KARNIVAL KO MEDAN MAHASISWA
TONJOL KEBOLEHAN

Oleh : Najwa Imtinan Zulkafli & Nurul Liyana Hamzah

Karnival Kokurikulum 2019 berlangsung meriah mendedahkan mereka kepada aspek
pengurusan dan kepemimpinan.
di Padang Kawad, Kampus Sultan Azlan Shah
Pengarah Pusat Kokurikulum, Dr Mazuki
(KSAS). Majlis perasmian disempurnakan oleh Mohd Yasim menyatakan pembabitan
mahasiswa sepanjang karnival membuktikan
Pendaftar, Dr Hjh. Zainab Othman. kesungguhan mereka menjayakan pelbagai
program mengikut kreativiti masing-masing
Ketika berucap Dr. Hjh. Zainab berkata bersama tenaga pengajar.

mahasiswa hari ini perlu menggilap bakat dan Pelbagai persembahan menarik oleh
mahasiswa dari beberapa kursus kokurikulum
membina pelbagai kemahiran sebelum sejurus paraglaider mendarat dan
menyerahkan bendera UPSI kepada Dr Hjh.
bergraduat seterusnya bersaing di dalam dunia Zainab.

kerjaya. Dr Hjh. Zainab turut melawat gerai-gerai
“UPSI menyediakan pelbagai prasarana pameran yang diadakan hasil inisiatif
mahasiswa.
dalam melahirkan mahasiswa yang holistik dan

berupaya mengharungi cabaran semasa selain

manfaatkan segala kemudahan yang ada di
universiti, “ katanya.

Beliau berkata mahasiswa perlu meningkatkan

kemahiran dan nilai tambah diri

menerusi penganjuran aktiviti yang

LENSA KO

PERTANDINGAN
KAYAK TERTUTUP UPSI 2019

Oleh: Nor Syafiqah Abu Bakar

Tanjung Malim, 16 November Terdapat tiga kategori yang
dipertandingkan iaitu „single male and
2019- Kursus Pengurusan Kayak female‟ , „double male and female‟dan
„mixed match‟. Pertandingan ini
UPSI telah melaksanakan mendapat sambutan yang baik
dikalangan mahasiswa dan mahasiswi
Pertandingan Kayak Tertutup 2019 UPSI walaupun pertandingan ini di
dalam kategori lasak. Pertandingan ini
di Tasik Marina, Kampus Sultan disertai oleh 16 kumpulan yang terdiri
daripada pelajar dari pelbagai kos dan
Azlan Shah, UPSI, Tanjung Malim, fakulti. Setiap anggota dan penggerak
adalah daripada pelajar kokurikulum
Perak dengan kerjasama Pusat berkredit Kayak CSR2051 yang
dibantu oleh pensyarah, Encik
Kokurikulum UPSI. Program ini telah Jamalludin Bin Mohamed dan
instruktor yang terlibat.
dirancang sebagai tugasan di dalam

kursus kokurikulum berkredit untuk

Kayak CSR2051 yang dilaksanakan

pada Hari Kokurikulum. Ahli

Jawatankuasa program ini diketuai

oleh Ahmad Alfoy Dimo,selaku

Pengarah Program. Kumpulan

sasaran bagi pertandingan ini ialah

mahasiswa dan mahasiswi UPSI

yang minat berkayak. Penganjuran program ini

merupakan satu langkah yang

Objektif pertandingan ini berkesan bagi menyokong hasrat

diadakan adalah untuk universiti dalam melahirkan pelajar

meningkatkan keyakinan mahasiswa yang mempunyai badan yang sihat,

dan mahasiswi dalam minda yang cergas. Hal ini akan

mengendalikan kayak, seterusnya menambah nilai dan mempercepatkan

dapat melaksanakan pembelajaran di kebolehpasaran pelajar UPSI

luar kelas. Pertandingan ini juga dapat memasuki pasaran buruh negara.

mengeratkan silaturrahim dalam Program ini amat penting untuk

kalangan mahasiswa dan mahasiswi dilaksanakan selari dengan keperluan

sekali gus menyempurnakan tugasan yang ditawarkan oleh universiti bagi

kumpulan subjek CSR2051 memperkasakan bakat mahasiswa dan

(Pengurusan Kokurikulum Kayak). Di mahasiswi di universiti ini. Program ini

samping itu, pertandingan kayak ini dapat membuka lensa pemikiran

sedikit sebanyak dapat memberikan pelajar agar berfikir lebih kreatif dan

pendedahan dan pengalaman kepada inovatif dalam mempelajari dan

mahasiswa serta mahasiswi untuk menguasai bidang berkaitan kayak ini.

menguruskan program keilmuan.

LENSA KO

POS TM O DE RN

PERSATUAN (Sukarelawan polis siswa/siswi).
SILAT SERIMAU
Persembahan bermula dengan PALAPES
HITAM TUNJUK
BELANG diikuti SUKSIS dan SISPA.Kemudian,

Oleh : Hakimah Mohd Salleh persembahan diteruskan lagi Pasukan Silat

Serimau untuk membuat persembahan.

Persembahan dimulakan dengan gimik

daripada beberapa wakil Silat Serimau dan

juga Taekwando dengan menunjukkan seni-

seni dalam mempertahankan diri melalui

pergaduhan yang ditunjukkan.

Pada 16 November lalu, telah berlansungnya Kemudian pasukan Silat Serimau dan
Karnival Ko, Persatuan Silat Serimau telah Taekwando bergandingan dalam melakukan
mengambil bahagian dalam membuat persembahan melakukan asas-asas dalam
persembahan pembukaan pada karnival tersebut. gerakan ilmu mempertahankan diri. Kemudian
Turut membuat persembahan bersama adalah pasukan silat serimau menunjukkan senaman
Persatuan Taekwando, Palapes (Pasukan sembah dan diakhiri persembahan dengan
Latihan Pegawai Simpanan), SISPA (Siswa penuh bersemangat.
Siswi Pertahanan Awam), dan SUKSIS

LENSA KO

“ARCHERY GARAGE 2019 KARNIVAL HARI
KOKURIKULUM UPSI 2019 DIBAWAH
PENGURUSAN MAHASISWA”

Oleh: Izyan Syahiran Rosland

Bengkel Memanah yang Melalui Program ini juga, ianya
dianjurkan di bawah Karnival
Hari Kokurikulum 2019 yang mampu memberi dorongan dan
telah diadakan di Padang
Kawad, Kampus Sultan Azlan sokongan kepada mahasiwa/i
Syah, UPSI. Karnival ini
bermula dari pukul 8.00 pagi mengenai
sehingga 5.00 petang.
Persiapan tempat telah pengurusan sesuatu program
diadakan sehari sebelum
karnival itu berlangsung. yang baik serta tersusun dalam
Perasmian karnval kokurikulum
diadakan pada waktu pagi kelancaran majlis tersebut
dimana melibatkan tetamu
jemputan UPSI yang datang mengikut pembahagian dan
bersama pensyarah-pensyarah
kokurikulum bagi memeriahkan penyusunan organisasi yang
majlis perasmian tersebut.
telah ditetapkan. Persepsi dan

sifat keterbukaan mampu dilihat

selepas program ini

berlangsung, apabila

mahasiswa/I telahpun memberi

tindak balas yang positif

terhadap penyampaian dan

kelancaran program yang sangat

baik..

Pengurusan karnival ini

juga memberi pendedahan

kepada mahasiswa yang terlibat

dalam merangka organisasi

yang perlu ada didalam satu

pengurusan sesuatu program

mahupun majlis tersebut,

termasuklah dalam pencapaian

objektif yang mereka tetapkan.

Bengkel memanah ini juga

mendapat sambutan yang amat

menggalakkan daripada

mahasiswa UPSI yang lain

untuk datang belajar sesuatu

yang jarang dijumpai dipelajari.

LENSA KO

PAMERAN, KEMPENDERMA DARAH
TINGKAT KESEDARAN WARGA UPSI

Oleh : Rafhanah Manja @ Ridzwan

Tanjung Malim,16 November Hospital Slim River, Perak. “Saya berasa

2019- Sempena Karnival Kempen Derma Darah ini amat gembira

Kokorikulum 2019 yang bertujuan untuk memberi dan seronok kerana

diadakan di Padang Kawad peluang kepada

UPSI. Terdapat banyak kelab mahasiswa UPSI untuk ini merupakan

dan persatuan yang menyertai menderma darah. Selain itu, pengalaman pertama

kempen ini bertujuan saya menderma

Kanival Ko termasuklah untuk meningkatkan

kursus kokurikulum berkredit , kesedaran dalan kalangan darah. Saya harap

Pengurusan Kokurikulum, warga UPSI tentang program ini dapat

CMP2011 dari kumpulan J.r.. kepentingan menderma diadakan lagi”

Pelajar CMP2011 telah darah.
mengadakan Kempen Derma
Darah dengan kerjasama

LENSA KO

Menurut Arifah Adlina Rashahan

CPK2011 TARIK (Pengarah Program Pameran
PERHATIAN Kewartawana) “pameran ini sangat

MAHASISWA CUBA penting untuk memberi peluang
BAKAT
kepada pelajar UPSI mengetahui
Oleh: Nur Suraya Abdul Razak.
tentang dunia kewartawanan yang

sebenar. Lebih daripada 100 orang

mahasiswa telah berkunjung di

pameran kewartawan untuk

menyerlahkan bakat mereka sekaligus

untuk mendapat info lanjut berkaitan

aktiviti yang telah dijalankan oleh

pelajar-pelajar kelas ini

Menurut saudara Nur Ain yang

merupakan mahasiswa UPSI berkata,
“ini merupakan kali pertama saya

mencuba bakat dalam aktiviti sebegini,

ia sememangnya memberi banyak

manfaat terhadap keyakinan diri saya

dan semoga aktiviti ini memberi

kebaikan kepada mahasiswa yang lain
juga,” semasa ditemu bual di karnival

tersebut.

Karnival ini bukan sahaja

melibatkan mahasiswa universiti ini

sahaja malah ramai masyarakat luar

turut datang untuk memeriahkan lagi

suasana karnival ini kerana pelbagai

Karnival Kokurikulum UPSI holistik selaras dengan hasrat aktiviti dipertandingkan dan
2019 yang dianjurkan oleh
Pusat Kokurikulum UPSI pada Kementerian Pelajaran persembahan-persembahan khas
16 November 2019 di Padang
Kawad, UPSI telah memberi Malaysia (KPM) . Seimbangan daripada beberapa agensi- agensi
peluang kepada mahasiswa
daripada kelas Kewartawanan yang baik amat penting kerana jemputan. Terima kasih kepada pihak
(CPK2011) terutamanya untuk
mencari bakat mahasiswa- siswa UPSI merupakan pelapis Pusat Kokurikulum kerana memberi
mahasiswa yang berada di
UPSI menyampaikan berita negara pada masa akan peluang dan ruang untuk menjalankan
dikhalayak ramai. Karnival
kokurikulum ini seringkali datang. Selesai sahaja majlis program seperti ini.
dihadiri oleh semua pelajar
yang mengambil kursus perasmian yang disempurnakan
kokurikulum berkredit iaitu
melibatkan pelajar daripada YBrs, PPJ. Kehormat (PA) Dr.
semester 1-6. Karnival ini
diadakan dalam melahirkan Hajah Zainab Othman yang
siswa UPSI yangbersifat
merupakan Pendaftar UPSI

mereka terus menjalankan

aktiviti semasa karnival

tersebutAntara

aktiviti yang dijalankan adalah

Berita Challenge, Pencarian

Usahawan Muda BH Varisiti

dan Pencarian Peronaliti BH

Varsiti dari kalangan

mahasiswa univerisitiUPSI.

LENSA KO

UPSI BASKETBALL
TOURNAMENT 2019

Oleh : Nur Syazana Izzati Mat Ttahir

Sidang Semester 1 2019/2020 Pertandingan ini diadakan perancangan program.

kali ini, Kelab Bola Keranjang bagi membolehkan para Kesimpulannya, objektif

(CSG2071) Group B telah pelajar mengaplikasikan menganjurkan pertandingan ini

menganjurkan "UPSI segala teknik yang telah diajar untuk membantu para pelajar

Basketball Tournament, 3 ON di dalam kelas. Selain itu, mengaplikasikan teknik yang

3 GAME" yang disertai seramai pertandingan ini disertai oleh telah dipelajari akhirnya dapat

40 orang yang terdiri dalam pelajar kursus ini sendiri dan dicapai dengan penganjuran

kalangan pelajar Group B mereka akhirnya telah berjaya "UPSI Basketball Tournament,

CSG2071. Pertandingan ini mengaplikasikan segala teknik 3 on 3 game". Dan penganjuran

telah berlangsung dengan yang telah diajar oleh ini juga memberi kefahaman

jayanya pada tarikh 16 pensyarah dan tenaga kepada para pelajar dan

November 2019 (Sabtu) di pengajar sepanjang sembilan meningkatkan semangat

Gelanggang Bola Keranjang, minggu mempelajarinya kesukanan dengan lebih baik

Kampus Sultan Azlan Shah, secara teori dan praktikal. tentang permainan bola

Universiti Pendidikan Sultan Program ini juga berjalan keranjang sepanjang semester

Idris. dengan lancar sesuai telah ini.

ditetapkan dalam

LENSA KO

SANG

PUTERI BIRU HITAM LINCAH
MEMBUAT PAMERAN

O l e h : W a n N u r H a f i z a Wan Rosman

Pada 16 november 2019 yang Disamping itu juga,

lalu, bertempat di Padang mahasiswa dan mahasiswi

kawad Universiti Pendidikan dapat mengeratkan hubungan

Sultan Idris, persatuan unit silaturahim tanpa mengira

beruniform Pandu Puteri Siswi 1 perbezaan kursus, kaum,
telah mengambil bahagian agama dan bangsa serta warna
dalam Karnival Kokurikulum kulit. Antara aktiviti yang
yang berlangsung dengan dijalankan di booth persatuan
membuka booth pameran pada
hari kejadian. Seramai 76 orang beruniform Pandu Puteri Siswi
ahli persatuan beruniform 1 ini ialah dart belon, puzzle
Pandu Puteri Siswi 1 dengan logo persatuan beruniform
seliaan Puan Norlaily binti Abdul Pandu Puteri, origami huruf dan

Rahman selaku penasihat permainan kim.

persatuan terlibat bagi Setiap peserta yang

menjayakan program. berkunjung dapat merasai

Tujuan booth pameran ini keseronokan dan kemeriahan

dibuka ialah untuk memberi sewaktu bermain permainan

pendedahan kepada yang disediakan kerana

mahasiswa dan mahasiswi sokongan yang diberikan oleh

dengan pengurusan dan seluruh warga UPSI baik

pentadbiran unit beruniform. pelajar, pensyarah mahupun
Disamping untuk melatih diri staff dan pengunjung luar
mahsiswa dan mahasiswi dalam selama karnival kokurikulm ini
menguruskan unit beruniform berlangsung amatlah hebat.
atau persatuan agar dapat

mereka aplikasikan sewaktu

menjadi guru di masa hadapan.

Bukan itu sahaja, tujuan

pameran ini diadakan adalah

untuk melahirkan mahasiswa

dan mahasiswi yang bukan

sahaja cemerlang dari aspek

akademik bahkan, dalam aspek

lain seperti unit beruniform.

LENSA KO

LEARNING WALK bagaimana pertolongan
SUMBANG ILMU
PERTOLONGAN CEMAS cemas dilakukan kepada mangsa.

Oleh : Ainna Farhana Mohamad Yazi Melalui program ini, para ahli

jawatankuasa telah menyediakan

hasil pembentangan yang menarik

dengan bantuan ilustrasi dan

menerangkan kepada

mahasiswa dan mahasiswi.

Persatuan Pertolongan Cemas Program ini bertujuan Antara ilmu yang diberi
UPSI mengadakan program pendedahan adalah seperti Bantuan
“Learning Walk” bagi memberi melengkapkan mahasiswa Anduh, Balutan Luka, Kemahiran
pendedahan kepada mahasiswa CPR, Choking dan lain-lain lagi.
dan mahasiswi tentang ilmu dan mahasiswi tentang Melalui aktiviti ini mahasiswa dan
pertolongan cemas. Seramai mahasiswi sangat teruja melihat
84 pelajar kumpulan B pengetahuan yang perlu hasil usaha oleh ahli- ahli
Persatuan Pertolongan jawatankuasa dan mendapat ilmu
Cemas, UPSI telah terlibat dipraktikkan semasa yang sangat berguna untuk
dalam menjayakan program ini. kehidupan mereka.
Program ini telah berlangsung di melakukan sesi pertolongan
sekitar kampus Sultan Azlan
Shah, UPSI. cemas. Melalui program ini,

mahasiswa dan mahasiswi dapat

mengaplikasikan ilmu yang

mereka perolehi apabila ditimpa

kemalangan.

Selain itu, mahasiswa

dan mahasiswi tentang langkah

LENSA KO

KEJOHANAN BOLA
TAMPAR CAMPURAN TERTUTUP

UPSI

Oleh : Najihah Azizan

Pada 16 November 2019 yang lalu Kejohanan "menggalakan sifat suka
Bola Tampar Campuran Tertutup di adakan di bersenam dalam kalangan
Universiti Pendidikan Sultan Idris bersempena
karnival kokurikulum peringkat universiti. pelajar "
Kejohanan ini belangsung di Gelannggang
Serbaguba Sultan Azlan Shah (KSAS), Proton
City. Pertandingan ini telah mendapat
sambutan yang hangat daripada mahasiswa
dan mahasiswi daripada pelbagai latar
belakang fakulti dan semester yang berlainan.
Kejohanan ini dianjurkan oleh kelab permainan
bola tampar (CSG 2011), Kumpulan B .

Pertandingan ini diadakan adalah
bertujuan menarik minat mahasiswa dan
mahasiswi UPSI terhadap permainan bola
tampar. Seterusnya, menggalakan sifat suka
bersenam dalam kalangan pelajar di samping
menyiapkan tugasan yang diberikan oleh
pensyarah. Pembahagian markah peserta
dinilai secara adil dan saksama oleh ahli
jawatankuasa kejohanan bola tampar
campuran tertutup ini sendiri dan pensyarah
yang mengajar kumpulan ini sendiri turut
menjadi juri sekali gus menjadi fasilitator
kepada organisasi sepanjang kejohanan ini
berlangsung.

LENSA KO

Bengkel Pengaturcaraan Digital & Sensor
merupakan salah satu agenda atau wadah yang
terdapat dalam matlamat Kokurikulum Universiti
Pendidikan Sultan Idris. Bengkel ini dianjurkan
oleh kursus CPT2061: Pengaturcaraan Digital
dan Sensor.

Kursus ini merupakan kursus yang baru
sahaja diperkenalkan kepada Pelajar Menengah
Rendah dan kursus yang dinilai dalam
Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3). Bengkel
yang diadakan pada 15 November 2019.

Aktiviti ini bertujuan untuk berkongsi
pengetahuan kepada pelajar-pelajar berkenaan
dengan ”internet of things” (IoT). Bengkel ini
diadakan di Sekolah Menengah Kebangsaan
Khir Johari bermula dari jam 7:30 pagi sehingga
12:30 tengah hari.

BENGKEL PENGATURCARAAN DIGITAL DAN
SENSOR SERLAH KREATIVITI MAHASISWA

Oleh : Nur Saidatul Mieza Masree

Sepanjang bengkel ini berlangsung, terdapat
beberapa aktiviti yang telah dijalankan. Pertamanya,
pengenalan ringkas Raspberry Pi. Secara
ringkasnya, Raspberry Pi merupakan sebuah
komputer bersaiz mini dengan beberapa
fungsi asas melaluinya.

Tujuan utama Raspberry Pi ini dibangunkan
adalah untuk memudahkan lebih ramai mempelajari
pelbagai perkara berkaitan perkomputeran
menggunakannya tanpa mengeluarkan kos yang
tinggi.

Bukan itu sahaja, kursus ini juga turut
mendedahkan kepada pelajar tentang cara-cara
penggunaan VNC Viewer di mana cara tersebut
membantu pelajar untuk melihat desktop sistem
operasi Raspbian melalui komputer atau komputer
riba pelajar itu sendiri.

Tidak ketinggalan juga, sesi pembentangan
tentang cara-cara menggunakan buzzer. Melalui
pembentangan ini, pelajar dapat didedahkan tentang
fungsi buzzer yang bertindak sebagai alat untuk
keperluan notifikasi atau pemberitahuan.

LENSA KO

PERTANDINGAN KOKURIKULUM SEKOLAH RENDAH
TARIK PERHATIAN

Oleh: Surazmira Shamsuddin

Tanjung Malim- Pada tarikh 16 November
2019, Universiti Pendidikan Sultan Idris
(UPSI) telah mengadakan Karnival
Kokorikulum yang bertempat di Padang
Kawad UPSI. Terdapat banyak kelab dan
persatuan yang menyertai antaranya ialah
kursus kokurikulum berkredit iaitu
Pengurusan Kokurikulum, CMP2011 dari
kumpulan B Pelajar CMP2011 kumpulan B
mengadakan Pertandingan Kokurikulum
Sekolah Rendah Peringkat Daerah Mualim.

Pertandingan ini adalah bertujuan
membentuk jati diri dan sahsiah dalam
kalangan murid serta semangat kerjasama
dan disiplin dalam pasukan. Selain itu,
membuka peluang kepada kanak-kanak
untuk melibatkan diri dalam komuniti luar.
Program Pertandingan Kokurikulum
Sekolah Rendah Peringkat Daerah Mualim
adalah satu program Mega yang
menggabungkan 2 program sekali gus.
Program yang ada dalam Program Mega
adalah Beyblade Burst 2019 UPSI Open dan

Mega Vo-Cano Arts Competition.
Program ini melibatkan kanak-kanak
prasekolah dan juga murid-murid yang
berumur 7 hingga 10 tahun.

LENSA KO

PARKINSON GAME
MERIAHKAN
SUASANA

Oleh : Nur Nadia Makhtar

hasil reka cipta yang telah dibina telah menambat hati

pengunjung untuk datang ke booth tersebut. Tetapi

Parkinson game paling menambat hati pengunjung yang

hadir kerana permainan dengan litar yang sangat

mencabar dan memerlukan fokus yangtinggi.

Objektif pameran ini dijalankan adalah untuk

memberi pendedahan kepada mahasiswa/i dengan

pengurusan dan pentadbiran persatuan dalam

menyertai sesebuah karnival. Selain itu, dapat melatih

mahasiswa/i untuk bekerjasama antara satu sama lain

Kelab Reka Cipta, UPSI telah dalam menjayakan program karnival.
menjalanlan pameran sempena
karnival kokurikulum. Pameran yang Seterusnya, memberi peluang kepada mahasiswa
diketuai oleh Herman bin Murad dan
guru penasihat kelab reka cipta Abdul melibatkan diri dalam sesebuah karvival.
Samab bin Hanif. Pelbagai pameran
telah dijalankan di tapak pameran reka Akhir sekali, program sebegini dapat menarik minat
cipta seperti parkinson game, simulasi
litar pintas dan pameran barang-barang mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris untuk

berkecimpung dalam dunia reka cipta. Pameran sebegini

dapat memberi pendedahan kepada mahasiswa/I untuk

lebih aktif dalam aktiviti sebegitu. Sambil berhibur mereka

juga dapat menambah ilmu pengetahuan.

LENSA KO

MAHASISWA SERBU
PAMERAN LEGO MINDSTORM

NXT ROBOTIK

Oleh : Nur Safirah
Mohamadu Thahir

Pada tarikh 16 November

2019, Universiti Pendidikan
Sultan Idris (UPSI) telah

mengadakan Karnival

Kokorikulum yang

bertempat di Padang

Kawad UPSI. Terdapat

banyak kelab dan

persatuan yang menyertai

kanival ko dan salah

satunya ialah kursus

kokurikulum berkredit

Robotik , CPT2051.

Kursus robotik ini

mempunyai objektif

antaranya ialah untuk

merangsang

pelajar bagi menyelesaikan

masalah secara kreatif dan

luar kotak serta menyemai daripada dua kumpulan. jam 9 pagi sehingga 1 tengahari.

semangat berpasukan, Add a li ttle bit o f bo dy tex t

meningkatkan

kebolehan berkomunikasi

dan mengasah bakat Pengarah program iaitu Terdapat beberapa jenis
Muhammad Asyraf Bin Abdullah
kepimpinan. Kursus ini Zawawi berkata ‘Penggunaan pameran robotik contohnya

mempunyai seramai 44 robot tidak terhad kepada pelbagai penggunaan robotik
bidang kejuruteraan tradisional
pelajar dan dua orang tetapi di luaskan kepada bidang tersebut. Tujuan pameran ini
sains, dan juga sastera di
tenaga pengajar seluruh dunia. Kursus ini juga diadakan adalah untuk
menyediakan pameran dari
memberi pendedahan

mengenai kepentingan robot

serta penggunaan aplikasi

robotik dalam kehidupan

seharian.

LENSA KO

97 PESERTA SERTAI KEJOHANAN
BADMINTON TERBUKA UPSI

Oleh : Munirah Mansor

Baru-baru ini telah berlangsung Program Kejohanan Melalui keterlibatan

Karnival Kokurikulum UPSI yang Badminton Terbuka UPSI 2019 mahasiswa di dalam program

melibatkan semua kursus ini bertujuan memberi ini mampu meningkatkan

kokurikulum termasuklah kursus pendedahan kepada kecerdasan dan pemikiran para

kokurikulum berkredit mahasiswa dalam mahasiswa yang meliputi

badminton yang telah menguruskan pertandingan kecergasan dari segi jasmani,

dijalankan pada 16 November selain meningkatkan semangat emosi, rohani dan intelek.

2019 bermula pada pukul 8 pagi kecemerlangan serta Keadaan ini amat bersesuaian

sehingga 6 petang dan memupuk perpaduan tanpa dengan falsafah pendidikan

bertempat di Arena Pusat Sukan, mengira bangsa, agama dan kebangsaan yang ingin

Kampus Sultan Azlan Shah kaum. Seramai 97 peserta melahirkan pelajar yang

dengan kerjasama Pusat terdiri daripada wakil UPSI seimbang dan berdaya saing

Kokurikulum. dan wakil luar menyertai dalam segenap aspek.

program Ini.


Click to View FlipBook Version