The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by themeta7885, 2019-01-23 01:02:08

BukuPengurusan

“Membudayakan Ilmu, Memperkasakan Maklumat, Mengoptimumkan sumber”

ISI KANDUNGAN

Perkara Muka Surat

Visi, Misi, Objektif, Slogan…………………………………………………………………………… 1

Carta Jawatankuasa Induk…………………………………………………………………………… 2

Carta Jawatankuasa Kerja……………………………………………………………………………. 3

Carta Jawatankuasa NILAM…………………………………………………………………………. 4

Senarai Bidang Tugas…………………………………………………………………………………… 5-6

Penyata Perbelanjaan 2018…………………………………………………………………………. 7-8

Anggaran Belanja Mengurus 2019……………………………………………………………….. 9

Pelan Strategik…………………………………………………………………………………………….. 10

Takwim 2019……………………………………………………………………………………………….. 11

Jadual Penggunaan Ruang Perpustakaan…………………………………………………….. 12

Jadual Penggunaan Bilik NILAM…………………………………………………………………… 13

Jadual Bertugas Harian AJK Kerja…………………………………………………………………. 14

Visi


PSS Yang Cemerlang Dalam Membudayakan Ilmu Dan Teknologi Pendidikan

Misi


Menjadikan PSS Sebagai Nadi Ilmu Dan Maklumat Terkini Dengan Memenuhi

Keperluan Pengguna
Objektif1. Menyokong P&P selaras dengan Misi dan kurikulum
2. Memupuk / mengekalkan keseronokan dan tabiat membaca, belajar dan
penggunaan PSS

3. Meningkatkan mutu pengajaran & pembelajaran dan potensi individu
serta sahsiah
4. Menggalakkan pelajar dan guru menggunakan pelbagai kemudahan

pembelajaran supaya mereka tidak hanya bergantung kepada buku teks
dan kaedah tradisional sahaja
5. Memupuk tabiat belajar sendiri, membaca dan menyelidik melalui
pencarian dan penggunaan maklumat secara sistematik
6. Membantu pelajar dan guru menghasil, menilai dan menggunakan

pelbagai alatan dan bahan pengajaran pembelajaran
7. Mengadakan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan pembelajaran
yang berbeza di kalangan pelajar

8. Melatih pelajar menggunakan kemahiran maklumat dalam proses
pembelajaran

Slogan


Membudayakan Ilmu, Memperkasakan Maklumat, Mengoptimumkan Sumber

1

CARTA JAWATANKUASA INDUK 2019PENGERUSI

PN BECHE BINTI HAJI NAHOK@NAHU
GURU BESAR


TIMBALAN PENGERUSI


PN SITI ROKIAH BINTI KADIR
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 2

PN PARINAH@FARLINAH EN HATTA YUNUS@SAWABI
PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN KOKUM

PENYELARAS


EN DAHLAN BIN YAMMA
GPMSETIAUSAHA


CIK JUMIATI BINTI YASSIN


PIBG / KOMUNITI
KETUA-KETUA PANITIA GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA

SEMUA KETUA PANITIA EN DAHLAN BIN YAMMA
GURU PENYELARAS BESTARI / ICT PROGRAM NILAM

EN ABDUL MALEK MOHD FAISAL PN ASDIAWATI APANDIGURU BIMBINGAN & KAUNSELING BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)

PN MASRIA MASIR CIK MASNIAH BINTI ALIDINGURU PENGAWAS PSS SETIAUSAHA PEPERIKSAAN


CIK SITI EDORA BINTI PATTA SEMUA SU PEPERIKSAAN

2

CARTA JAWATANKUASA KERJA 2019

PENGERUSI
PN BECHE BINTI HAJI NAHOK@NAHU


GURU BESAR

TIMBALAN PENGERUSI

PN SITI ROKIAH BINTI KADIR
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 2

PN PARINAH@FARLINAH EN HATTA YUNUS@SAWABI
PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN KOKUM


PENYELARAS
EN DAHLAN BIN YAMMA
GPM


SETIAUSAHA

CIK JUMIATI BINTI YASSIN


PIBG / KOMUNITI

PEMBANTU PERPUSTAKAAN GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA


EN DAHLAN BIN YAMMA
GURU PENGAWAS PSS PROGRAM NILAM

1. PN ASDIAWATI APANDI
1. CIK SITI EDORA BINTI PATTA 2. PN ANNY BINTI AHMAD
PUSAT AKSES DAN BILIK MEDIA BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)
1. PN YUSRINA ABDUL MANAN 1. CIK MASNIAH BINTI ALIDIN
2. CIK HARIATIH BINTI YUSING 2. PN. NURAPIDAH BINTI AHMAD
3

CARTA JAWATANKUASA NILAM 2019


PENGERUSI

PN BECHE BINTI HAJI NAHOK@NAHU
GURU BESAR
TIMBALAN PENGERUSI
PN SITI ROKIAH BINTI KADIR
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 2

PN PARINAH@FARLINAH EN HATTA YUNUS@SAWABI
PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN KOKUMPENYELARAS


EN DAHLAN BIN YAMMA

SETIAUSAHA

PN ASDIAWATI BINTI APANDI


NAIB SETIAUSAHA

PN ANNY BINTI AHMAD

AHLI JAWATANKUASA

KETUA PANITIA BM &
GURU BM GURU KELAS
KETUA PANITIA BI &
GURU BI GURU PRA SEKOLAH
4

SENARAI BIDANG TUGASAJK Bidang Tugas
Penyelaras PSS 1. Bertanggungjawab kepada Guru Besar / GPK 1.
- Menyelaras 2. Membantu dalam merancang pembangunan sumber manusia PSS dan
pengurusan PSS agar mengemukakannya kepada J/Kuasa Induk PSS.
berjalan dengan 3. Mentadbir, menyelaras perkhidmatan PSS.
sistematik, lancar dan 4. Membantu mengawal selia dan menyelaras perbelanjaan dan rekod
baik. kewangan/stok PSS.
5. Mewujudkan hubungan yang baik dengan Agensi luar seperti PSPN,
BTP dan lain-lain supaya memperoleh pengetahuan yang terkini.
6. Menguruskan Mesyuarat J/Kuasa Induk dan Kerja.
7. Membantu merangka Program Tiga / Lima Tahun PSS bersama AJK PSS.
8. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar/ GPK 1.
9. Memastikan semua aktiviti yang dirancang berjalan dan dilaksanakan
mengikut perancangan.


Setiausaha 1. Membantu dalam pengelolaan, pentadbiran dan penggunaan.
- Membantu dalam 2. Merancang bersama AJK PSS segala aktiviti PSS untuk sepanjang tahun.
pengurusan 3. Menyediakan laporan, taklimat dan memaklumkan kepada semua
dokumentasi, pihak yang berkenaan mengenai perkhidmatan PSS.
perancangan dan 4. Menguruskan mesyuarat-mesyuarat J/Kuasa Induk dan Kerja PSS.
pengursan PSS 5. Menjadi Setiausaha J/Kuasa pentadbiran PSS.
6. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar/GPK 1.
7. Bertanggungjawab terhadap pengurusan rekod dan fail berkaitan PSS.
Guru Perpustakaan 1. Mengurus buku penggunaan Perpustakaan / Graf bulanan
Dan Media 2. Susunatur perpustakaan, Papan Kenyataan di luar dan dalam
- Bertanggungjawab perpustakaan
menguruskan hal-hal 3. Mengurus dan menceriakan perpustakaan
berkitan dengan skop 4. Melaporkan kerosakanalatan / perabot
kerja perpustakaan 5. Menganjurkan aktiviti / pertandingan dan mengurus Hadiah
dan media (berkaitanmembaca&penggunaan Perpustakaan)
6. Mengurus rekod penggunaan peralatan, penggunaan permainan
dalaman dan ruang interaktif.
7. Mengemas kini barang pameran yang terdapat di perpustakaan
8. Melakukan Proses Teknik Buku dan Bahan Bukan Buku dari mula
pesanan hinggalah merekod dan menyimpan bahan.
9. Mengurus dan memantau peminjaman / pemulangan buku


BBM 1. Mengurus buku penggunaan/ peminjamanserta Graf bulanan
- Menguruskan 2. Merekod kemasukan BBM
perkara yang 3. SusunaturBilik BBM
berkaitan dengan 4. Menyediakan carta organisasi Bilik BBM
Bahan Bantu 5. Mengurus dan menceriakan Bilik BBM
Mengajar 6. Melaporkan kerosakan dan kehilangan alatan / perabot di Bilik BBM


5

Program NILAM 1. Menyelaras Program NILAM
- Pengurusan dalam - PelancaranNilam
Program NILAM dan - Memastikam Perjalanan Program Nilam
Bilik NILAM - Memantau pemeriksaan Buku / Kertas Nilam
2. Pencarian Dan pengurusan anugerah Nilam dan Tokoh Nilam
3. Data Nilam
- Memastikan penyelarasan data nilam dimasukkan oleh guru kelas
- Menyediakan data dan graf Nilam
4. PenggunaanBilikNilam
- Mengurus buku penggunaan dan Graf bulanan
- Susunatur bilik Nilam, Papan Kenyataan di luar dan dalam bilik Nilam
- Mengurus dan menceriakan bilik dan membuat carta organisasi
- Melaporkan kerosakan alatan / perabot di bilik Nilam

Bilik Tayangan Dan 1. Mengatur program/aktiviti yang boleh meningkatkan penggunaan Bilik
Media Tayang dan Media.
- Menguruskan hal-hal 2. Mengurus buku penggunaan/ peminjaman serta Graf bulanan bilik
yang berkaitan 3. Susunatur Bilik
dengan Bilik Tayangan 4. Menyediakan carta organisasi Bilik
Dan Media. 5. Mengurus dan menceriakan Bilik Tayang Dan Media
6. Melaporkan kerosakan dan kehilangan alatan / perabot

Guru Pengawas Pusat 1. Mengedarkan boring Perlantikan PPS
Sumber (PPS) 2. Mengadakan temubual calon PPS
- Bertanggungjawab 3. Menyediakan watikah Perlantikan PPS
terhadap segala yang 4. Mengurus Perlantikan AJK & Organisasi PPS
berkaitan dengan 5. Menguruskan Jadual Tugasan Harian PPS
pengurusan Pengawas 6. Memantau tugasan PPS / surat amaran
Pusat Sumber 7. Menguruskan aktiviti untuk PPS
Sekolah. 8. Mengeluarkan sijil Penghargaan PPS
9. Memantau tingkahlaku, disiplin dan pakaian PPS
Bilik-bilikKhas 1. Menyediakan carta organisasi
- Menguruskan bilik- 2. Mengurus buku penggunaan bilik / Graf bulanan
bilik khas sebagai 3. Merekod alatan dengan sistematik
sebuah rangkaian 4. Susunatur bilik
dalam PSS 5. Memastikan alatan sentiasa boleh berfungsi dan selamat digunakan
6. Mengurus dan menceriakan bilik
7. Menyediakan data rekod penggunaan bilik dan alatan kepada PSS


6

PENYATA PERBELANJAAN 2018


SUMBER KEWANGAN : PCG

BAKI AKHIR TAHUN 2017 : RM 2 029.84


PERUNTUKAN DITERIMA : RM 10 001.70

PERBELANJAAN 2018 : RM 9 037.40

BAKI AKHIR TAHUN 2018 : RM 2 706.14

Bil Perkara Jumlah Harga Seunit Jumlah Harga
Unit

PEMBELIAN BUKU


1. Buku Bacaan Umum 1 set RM 150.00 RM 150.00

2. Buku Fiksyen 1 set RM 1172.00 RM 1172.00

3. Buku Fiksyen 1 set RM 408.00 RM 408.00

4. Buku Bukan Fiksyen 1 set RM 1000.00 RM 1000.00

JUMLAH RM 2730.00


MAJALAH & SURAT KHABAR

5. Surat Khabar:

1. Utusan Borneo 91 Naskah RM 1.20 RM 109.20

2. The Borneo Post 91 Naskah RM 1.20 RM 109.20

JUMLAH RM 218.40

PROGRAM

6. Kursus Kepimpinan Pengawas RM 468.00

7. Bulan Bahasa RM 789.00


8. Bengkel Proses Teknik Buku Pengawas RM 800.00

JUMLAH RM 2057.00SIRKULASI PSS

9. Alat tulis & Bahan keperluan proses buku RM 420.00

JUMLAH RM 420.00
7

SISTEM AUTOMASI

10 Pembelian Sistem SLIB RM 3900.00


JUMLAH RM 3900.00

JUMLAH KESELURUHAN PERBELANJAAN RM 9037.40

JUMLAH PERUNTUKAN RM 12 031.54

BAKI PERUNTUKAN DI BAWAH KE TAHUN 2019 RM 2 706.148

ANGGARAN BELANJA MENGURUS (ABM) 2019


BIL PERKARA ANGGARAN CATATAN
PERBELANJAAN
(RM)
1 BAHAGIAN A (PEMBELIAN BUKU)
-FIKSYEN MELAYU
-FIKSYEN INGGERIS
-RUJUKAN
-ENSIKLOPEDIA 50%
-3 JENIS MAJALAH
-2 JENIS SURAT KHABAR + 1 AKHBAR DIGITAL
-BAHAN BUKAN CETAK (CD, VCD @ BBM)
-JUMLAH
2 BAHAGIAN B (HARTA MODAL )
-KAMERA, SISTEM SIAR RAYA, RADIO, DIGITAL
TV, MESIN LAMINATING DAN PAPAN 15%
KENYATAAN
-JUMLAH
3 BAHAGIAN C (PROSES TEKNIK BUKU)
-PLASTIK LIMINATE
-DOUBLE SLIDE TAPE
-STICKER
-KERTAS A4 PUTIH & WARNA
-GAM & GUNTING 15%
-KERTAS BALUT HADIAH
-SALOTIP
-ALAT TULIS
(MARKER PEN, KLIP KERTAS, STAMP PAD DSB)
-JUMLAH
4 BAHAGIAN D (PROGRAM & HADIAH)
-HADIAH NILAM
-PELANCARAN NILAM
-HADIAH CENDERAHATI GALAKKAN NILAM
(IKUT BINTANG) 20%
-AKTIVITI PENGAWAS PUSAT SUMBER
(2 AKTIVITI)
- HADIAH AKTVITI DENGAN UNIT LAIN
-JUMLAH
JUMLAH BESAR 100%


9

PERANCANGAN STRATEGIK 3 TAHUN (2018-2020)
TAHUN 2018

(TAHUN PERANCANGAN)


BIL AKTIVITI TARIKH / TEMPOH MASA CATATAN


1 NILAM TAMBAH BAIK SEPANJANG TAHUN NILAM VERSI BAHARU

2 MEMPERKASAKAN PENGAWAS SEPANJANG TAHUN
PUSAT SUMBER (PPS/KPS)

3 SISTEM AUTOMASI APRIL

4 BILIK NILAM OKTOBER


5 MEWUJUDKAN SUASANA KONDUSIF SEPANJANG TAHUNTAHUN 2019

(TAHUN PERLAKSANAAN)


BIL AKTIVITI TARIKH / TEMPOH MASA CATATAN


1 PENGGUNAAN KAD BAR KOD UNTUK SEPANJANG TAHUN
SIRKULASI

2 MEMPERKASAKAN NILAM, SEPANJANG TAHUN
PROGRAM MEMBACA

3 SUASANA KONDUSIF JUN 2019TAHUN 2020


(TAHUN PENCAPAIAN)


BIL AKTIVITI TARIKH/ TEMPOH MASA CATATAN

1 MENGEKALKAN SEMUA YANG ADA SEPANJANG TAHUN

4 LAWATAN PENANDA ARAS KE PSS OGOS 2020
CEMERLANG


10

TAKWIM TAHUNAN PSS 2019


JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV

BIL PROGRAM M M M M M M M M M M M
1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4

1 Mesyuarat JK Induk, Kerja, Dan Nilam 24 29

2 Taklimat PSS Ibu Bapa Tahun 1 16
3 Kursus Kepimpinan Pengawas PSS 26
4 Majlis Pelantikan Pengawas PSS 18
Proses Pinjaman Dan Pemulangan
5 Bulan Febuari Hingga Oktober
Buku
6 Kem Membaca 1 Malaysia 2-5
7 Pilih Buang Dan Pelupusan Buku 13-17 11-15

8 Semakan Stok 19-22
9 Semarak NILAM 18-21

10 Bulan Membaca Dan Bahasa 1-31

11 LDP Bengkel Nilam 19
12 Bengkel Pengawas Siri 1 22

13 Minggu PSS 19-23

14 Bengkel Pengawas Siri 2 2
15 Anugerah NILAM 2111

TAKWIM TAHUNAN PSS 2019


JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV

BIL PROGRAM M M M M M M M M M M M
1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4

1 Mesyuarat JK Induk, Kerja, Dan Nilam 24 29

2 Taklimat PSS Ibu Bapa Tahun 1 16
3 Kursus Kepimpinan Pengawas PSS 26
4 Majlis Pelantikan Pengawas PSS 18
Proses Pinjaman Dan Pemulangan
5 Bulan Febuari Hingga Oktober
Buku
6 Kem Membaca 1 Malaysia 2-5
7 Pilih Buang Dan Pelupusan Buku 13-17 11-15

8 Semakan Stok 19-22
9 Semarak NILAM 18-21

10 Bulan Membaca Dan Bahasa 1-31

11 LDP Bengkel Nilam 19
12 Bengkel Pengawas Siri 1 22

13 Minggu PSS 19-23

14 Bengkel Pengawas Siri 2 2
15 Anugerah NILAM 2111

JADUAL PENGGUNAAN RUANG PERPUSTAKAAN 2019

12

JADUAL PENGGUNAAN RUANG PERPUSTAKAAN 2019

12

JADUAL PENGGUNAAN BILIK NILAM 2019

13

JADUAL PENGGUNAAN BILIK NILAM 2019

13

JADUAL BERTUGAS HARIAN AJK KERJA PSS 2019HARI AJK BERTUGAS

1. CIK SITI EDORA BINTI PATTA
ISNIN
2. EN DAHLAN BIN YAMMA

1. PN ASDIAWATI BINTI APANDI
SELASA
2. PN ANNY BINTI AHMAD

1. PN NURAPIDAH BINTI AHMAD
RABU
2. CIK MASNIAH BINTI ALIDIN

1. PN YUSRINA BINTI ABDUL MANAN
KHAMIS
2. EN DAHLAN BIN YAMMA

1. CIK HARIATIH BINTI YUSING
JUMAAT
2. CIK JUMIATI BINTI YASSINSENARAI TUGAS


1. BERTUGAS SEMASA WAKTU REHAT ADALAH WAJIB, DAN DI WAKTU
MASA SEGANG ADALAH AMAT DIGALAKKAN.

2. MEMASTIKAN PENGAWAS PUSAT SUMBER HADIR BERTUGAS DAN
MENJALANKAN TUGAS SEWAJARNYA.
3. MENGAWAL DISIPLIN PENGAWAS DAN MURID YANG MENGGUNAKAN

PSS.
4. MEMASTIKAN KELANCARAN PROSES PEMINJAMAN DAN PEMULANGAN

BAHAN-BAHAN PSS.
5. MENJALANKAN PROSES TEKNIK BUKU.

6. MEMASTIKAN PSS DALAM KEADAAN YANG BERSIH, KEMAS DAN
TERATUR.


14

PSS 2019


Click to View FlipBook Version