The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by De Veluwse Fuchsiabode, 2019-06-30 04:04:16

Jan_2017

Jan_2017

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden25de jaargang nr 1
Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

Januari 2017

25de jaargang, nr. 1 regio 7/Veluwe Januari 2017

1

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

25de jaargang nr 1 Januari 2017

Colofon

Dit blad is een uitgave van regio 7/ Veluwe van de N.K.v.F.
25de jaargang, nr 1 Januari 2017, oplage 125 stuks

Voorzitter:
Dhr. G. Achterkamp Chopinstraat 5 7391 SE Twello
Tel. 0571-274347 E-mail. [email protected]

Secretaris:
Dhr. H.G. Elijzen Zutphensestraat 185 7325 XH Apeldoorn
Tel. 055-3668962 E-mail [email protected]

Penningmeester Regio 7
Mevr. B. van den Brink Apeldoornseweg 30 8051 AD Hattem
Tel. 038-4443965 E-mail [email protected]
IBAN nr: NL77 RABO 0396 5185 67 tnv N.K.v.F. regio 7 Veluwe

Algemeen bestuurslid, Activiteitencoördinator en Contactpersoon S.C.C.
Mevr. M. Rekers Seringweg 14 8072 EL Nunspeet
Tel. 0341-251140 E-mail. [email protected]

Algemeen bestuurslid, Ledenraad N.K.v.F, Redactie, Eindredactie, Redactieadres en
Vormgeving “De Veluwse Fuchsiabode”

Dhr. T.J. Hop Musicaldreef 62 3845 GL Harderwijk

Tel. 06-51152656 E-mail. [email protected]

Reserve ledenraad N.K.v.F.
Dhr. J. de Groot Biesenkamp 57 8081 JA Elburg
Tel. 0525-682564 E-mail. [email protected]

Redactielid en Activiteitencentrum
Dhr. J. Wagemans Groen van prinstererstraat 49 7391 KT Twello
Tel. 0571-275929 E-mail. [email protected]

De redactie draagt geen verantwoording voor de inhoud van de ingezonden kopij.
Het recht wordt voorbehouden om artikelen zo nodig in te korten of niet te plaatsen.
Overname van artikelen, mits met bronvermelding, is toegestaan.
Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende nummer: 1 Maart 2017
Verschijningsdatum volgende nummer: omstreeks 17 Maart 2017

WWW.FUCHSIAVELUWE.NL

2

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

25de jaargang nr 1 Januari 2017

Voorwoord van onze voorzitter

Als ik dit stukje schrijf is het winterweer geworden.

Het heeft afgelopen week en deze nacht weer gevroren.
De planten zullen bij iedereen wel veilig opgeborgen zijn.
Er zijn zo op het eind van het jaar weinig activiteiten, om-
dat we nu eenmaal een club zijn die geen winterharde
planten hebben.

De laatste activiteit was het Stamppot buffet in Epe op 19
november j.l.
Deze werd goed bezocht en daarover kunt U verderop in
deze uitgave meer lezen.

We zijn als bestuur alweer druk bezig met het programma
voor 2017.
Er is al een conceptdatum voor ons jaarlijkse uitje gepland
en de verdere activiteiten, zoals lezingen, de nieuwjaarsre-
ceptie en de voorjaarsvergadering staan in de agenda in dit
blad weergegeven.

Ik hoop, dat er niemand in de zak naar Spanje is verdwe-
nen.

Verder wil ik alle leden en belangstellenden nog gelukkige
Kerstdagen en een goed en gezond 2017 toewensen.

Gerrit Achterkamp

3

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

25de jaargang nr 1 Januari 2017

Uitnodiging

Geachte leden, hierbij wordt U uitgenodigd tot het bijwonen van
de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 25 Maart 2017, die
gehouden zal worden in de zaal van de Regenboogkerk
Beekstraat 33 te Epe om 14.00 uur.

Agendapunten:

1.Opening.
2.Bestuurmededelingen.
3.Notulen van de vorige vergadering, te lezen in dit blad.
4.Jaarverslag 2016 van de secretaris, te lezen in dit blad.
5.Financieel verslag van de penningmeester, ter inzage op
de vergadering, niet om mee te nemen.
6.Verslag kascommissie.
7.Pauze en loten verkoop.
9.Jubilarissen, uitreiking oorkonde, speld / hanger.
10.Activiteiten.
11.rondvraag.
12.Pauze.
13.Verloting.
14.Uitdelen wedstrijdstek 2017 en Mysterystek 2017
15.Sluiting.

4

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

25de jaargang nr 1 Januari 2017

Stamppot buffet en Kunst en Kitsch op 19 November 2016.

Ja je moet er wat voor over hebben om hier bij ons stamp-
potbuffet aanwezig te zijn, net na zessen het bed al uit.
Eerst de honden uitlaten, kippen en konijnen voeren en
dan om half acht op pad richting de Veluwe.

Langs de camping rijden en vlug even kijken of alles nog in
orde is, de gaskachel effe lekker laten loeien zodat het
weer wat behaaglijk is en een bakkie zetten.

De tuin ziet er niet uit maar dat is altijd zo in de maand
November,want als de fuchsia´s er niet zijn is het erg kaal.
De fuchsia´s zijn allemaal hier in Aerdenhout in de winter-
berging en wachtend op het voorjaar.

Even over negenen richting Epe voor de bijeenkomst en
daar aangekomen waren de meeste mensen al aanwezig en
de voorbereidingen in volle gang.

5

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

25de jaargang nr 1 Januari 2017

Maar het is er hartstikke gezellig want je begint er met kof-

fie of thee met heerlijke appeltaart en Gerrit doet de ope-

ning en vertelt nog wat over de gezondheid van enkele van

onze leden en wenst ze veel beterschap.

Intussen staat Dhr. Jaap Bonhof klaar om met het taxeren
van de ingebrachte stukken te beginnen, het zijn er tiental-
len en ook hij heeft er soms moeite mee om er achter te
komen wat het precies is.
Het zijn o.a. een mooie draagbroche, klein melkbusje,
schaaltjes uit Dresden, zakhorloge van Junghans, een Ton-
del pot om vuur aan te maken.
Een Japanse klankschaal uit 1820, een hoofd van Koningin
Nefrette die 600 euro waard kan zijn, dikke vloertegel van
rond 1650 uit Antwerpen.
Theepotten in de vorm van een poes en een Engelse Cotta-
ge, een zwaar verzilverde kaasschaaf, een prachtige Ivoor-
stuk een Geisha met een luit op een voetstuk uit Japan die
dik over de duizend euro waard blijkt te zijn. En verder nog
zeer veel andere spullen waaronder een vorkje en suikerle-
pel, een koperen kandelaar, Japanse vazen, reiger op een
blad en mooie beugeltassen en nog veel andere voorwer-
pen die de revue passeren.

Een ieder was behoorlijk tevreden over de tekst en uitleg
en over de waarde die haar of zijn stukken vertegenwoor-
digen.

De stamppot was inmiddels klaar en de tafels werden er
voor klaar gezet. Het rook heerlijk al die verschillende
stamppotten, Boerenkool, Zuurkool, Hete Bliksem en
Hutspot plus als vlees Balgehakt en twee soorten worst.

6

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

25de jaargang nr 1 Januari 2017

Verder nog Ananas en stoofperen ja mensen we kwamen

ook dit keer niets te kort .

Zelf kon je nog voor de tweede keer nog wat opscheppen,

de mensen die dit weer mogelijk maakten verdienen een

groot compliment, zelfs het toetje met diverse jam smaken

erbij ging helemaal op.

Hulde voor in het bijzonder: Gerrie Davelaar , Gerda en
Wim v/d Biezenbos , Ria Wagemans en Betsy v/d Brink.
Gerrit bedankt iedereen voor de inzet ook Jaap Bonhof die
ook lekker heeft mee gegeten en wenst alle aanwezigen
fijne dagen toe en tot 2017.
Er werd nog lekker even nagepraat over deze dag en voor
sommige leden was het nog een aantal uurtjes rijden alvo-
rens ze thuis waren maar dat hadden ze er graag voor
over, want zoals Tiny en Wim Smit zeiden, was je er niet
bij, dan heb je behoorlijk wat gemist.

Tiny en Wim Smit
Henk Elijzen

7

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

25de jaargang nr 1 Januari 2017

8

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

25de jaargang nr 1 Januari 2017

Is er iemand ziek??

Is er ergens een jubileum te vieren??

Wilt U dit dan doorgeven aan Mevr. Marry Rekers

Per mail [email protected] of via tel. 0341-251140

activiteitencentrum

Het activiteitencentrum is er voor de leden.
Heeft u wat nodig voor uw hobby,bel of mail naar:

Jos Wagemans.

Ik heb van alles in huis. Van steeketiketten tot schrijfblok-
jes, van lusetiketten tot voeding, van watervaste stiften tot
kaarten. Een vergadering of lezing, bel ('s avonds na
18.00u) of mail en ik breng het voor u mee.
[email protected] of 0571-275929

9

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

25de jaargang nr 1 Januari 2017

Winnares van de Hans van de Beek trofee 2016
Mevr. van der Haar

10

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

25de jaargang nr 1 Januari 2017

Notulen Voorjaarsvergadering van 26 Maart 2016

Onze voorzitter Gerrit Achterkamp, heet de 54 aanwezigen
welkom, een grote opkomst dus, een aantal leden hebben
afgezegd en een aantal kunnen door gezondheid problemen
er niet bij zijn, beterschap.

De notulen van de voorjaarsvergadering 2015 en het ver-
slag van het jaar 2015 zijn goed bevonden door onze le-
den.

De kascommissie ( Kees Spek, Germ Wentink en Harmjan
v/d Haar ) hebben de boekhouding gecontroleerd en het
zag er prima uit.
Compliment aan Betsy v/d Brink onze penningmeester.
Na vele jaren van trouwe dienst neemt Cor Wolfswinkel af-
scheid en Gerrit bedankt hem voor zijn jaren van inzet
voor onze regio, verder neemt Dhr Jan de Groot de taak
van reserve lid op zich voor de ledenraad.

Ook de bestuursleden Gerrit Achterkamp en Teun-Jan Hop
waren aftredend maar ook weer herkiesbaar voor vier jaar
en ze worden weer herkozen.

We hadden bij regio 7, dit jaar vier jubilarissen van 25 jaar
lid en die werden in het zonnetje gezet.
Het zijn: Dhr. Buitendijk, Dhr. v.d. Hoek Mevr. Bouma en
Mevr. de Wilde ze krijgen een mooi boeket en een hanger-
tje of speldje.

De activiteiten komen aan de beurt waar iedereen zich voor
kan opgeven.

11

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

25de jaargang nr 1 Januari 2017

Voor de Busreis, Opentuinen die de leden weer belangeloos

openstellen en de BBQ en Stamppot deze laatste twee

worden met twee euro verhoogd.

Door omstandigheden (vriendendag ) wordt onze busreis
verzet naar een andere datum en gaat richting Brabant,
tuinen in Loon op Zand en Kaatsheuvel en de fuchsia kwe-
kerij Zeelenberg die zich nu in Dongen heeft gevestigd.
Op de terug reis eten we in de Harskamp. We reizen dit
jaar met een andere bus maatschappij en dat is goed be-
vallen, ook financieel.

In de pauze zijn er veel loten verkocht voor onze verloting,
waar een ieder talrijke prijzen voor heeft meegebracht, be-
dankt hiervoor. Velen gingen met mooie prijzen naar huis.

Inmiddels zijn we bij onze stekken gekomen, dit jaar met
iets nieuws de Hans van de Beek stek en de Mysterie stek,
waar van de laatste stek de leden de stek naar eigen in-
zicht mogen groot brengen en de naam moeten trachten te
achterhalen.

Jos Wagemans zet het bestuur nog in het zonnetje door
namens de leden een aardigheidje te overhandigen in de
vorm van een handdoek en een zeepflacon. Namens het
bestuur bedankt hiervoor.

Onze voorzitter Gerrit bedankt iedereen voor de komst en
wenst ze een mooi Fuchsia, jaar en wel thuis.

De secretaris Henk Elijzen.

12

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

25de jaargang nr 1 Januari 2017

Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2016.

Zaterdag 9 Januari 2016 werd onze nieuwjaarsreceptie in
Epe gehouden. Onze voorzitter, Gerrit Achterkamp, heet
iedereen van harte welkom en wenst alle 38 aanwezigen
een goed en gezond 2016 toe. Ook staan we even stil bij
de leden, die door hun gezondheid niet kunnen komen en
hij wenst ze, namens bestuur en leden, van harte beter-
schap toe. Ook hebben we in ons midden weer een aantal
nieuwe leden, welkom allemaal.
Natuurlijk zijn er weer de heerlijke oliebollen, worst en
kaas, die er zeker in gaan. Het bestuur maakt bekend, dat
Cor Wolfswinkel aftreed als bestuurslid en Marry vertelt de
plannen over het reisje richting Noord Brabant.

13

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

25de jaargang nr 1 Januari 2017

Ook werd er aandacht gevraagd voor de bezorgers en ma-

kers van ons regioblaadje “De Veluwse Fuchsia Bode”. En

naar heel wat te hebben gekeuveld, is het tijd voor de Bin-

go, waar de regio de prijzen voor beschikbaar stelt en ver-

scheidene leden gaan met heerlijke krentenbroden en an-

dere prijzen naar huis.

Gerrit bedankt alle aanwezigen voor de komst en wenst

iedereen wel thuis en tot ziens bij de andere activiteiten.

Op zaterdag 13 Februari 2016 hebben we een lezing door
Dhr. Ten Have
De lezing gaat over de hoofdstad Praag van Tsjechië, de
cultuur van de stad en de tuinen.
Het is een lezing over prachtige gebouwen, bruggen en
burchten en natuurlijk de vele paleizen en tuinen met veel
bloemen en planten verder het Gouden straatje, de aflos-
sing van de wacht en het plein met de luikjes waar ieder
uur honderden zo niet duizenden mensen kijken naar het
slaan van de astrologische klok met zijn draaiende figuren.
De Keizer Karel brug is een publiek trekker op zich, de
oudheid, beelden en de rivier de Moldau en natuurlijk de
kunstenaars en muziek, die je daar kan vinden. Het was
een mooie lezing waar de muziek op de talrijke culturele
bezienswaardigheden op afgestemd waren.

Voorjaarsvergadering regio7 de Veluwe op 26 maart 2016.
Een mooie opkomst, meer dan 50 leden, vier jubilarissen,
een sluitende begroting en natuurlijk weer een hele mooie
verloting. Meer hierover vindt u elders in dit blad.

Zaterdag 16 april Lezing door Dhr. J .Bonhof .
De lezing ging over Zuidoost Azië en de landen Laos en
Cambodja.

14

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

25de jaargang nr 1 Januari 2017

Laos was vroeger een koninkrijk en nu is het een republiek

met zes miljoen inwoners. De godsdienst is het Boeddhis-

me, een levensovertuiging waarbij de mensen (monniken)

elkaar veel helpen. Ze leven daar in eenvoudige houten op-

trekjes op palen en een veestapel en veel kleurige kleding,

die ze daar zelf weven en ook te koop is. Vele tempels met

torentjes ( pinakeltjes ) met veel bladgoud. De munteen-

heid is daar de Kip, 10.000 Kip is bij ons ongeveer één Eu-

ro. De rivier, de Mekong, is er belangrijk voor de mensen,

veel landbouw, rijst en van het afval daarvan maken ze

weer papier. Ook de flora en fauna is zeer uitbundig in dit

land.

Cambodja is een koninkrijk met 15 miljoen mensen, vroe-

ger was het een kolonie van Frankrijk. Nadien hadden ze

een wreed bestuur, maar dat is nu gelukkig veranderd. Het

Indiaanse Boeddhisme is hier de godsdienst.

Het land is meer ontwikkeld dan Laos, ook hier is de rivier

de Mekong erg belangrijk met zijn delta van soms wel 5

kilometer breed, voor visserij en landbouw en vele dorpen,

die in de rivier op palen zijn gebouwd.

Toeristische trekpleisters zijn er ook de duizenden jaren

oude tempels met zijn beelden van koningen en koningin-

nen. De mensen eten er veel gefrituurde insecten zoals

sprinkhanen, spinnen en meelwormen. De hoofdstad van

het land is Phnom-Penh en in die stad is de zilveren pagode

de grootste bezienswaardigheid.

Onze jaarlijkse busreis op 9 Juli 2016.
We vertrekken van de carpoolplaats” Kayersdijk” in Apel-
doorn met de Happy bus richting Brabant. Helaas twee af-
zeggingen om gezondheidsredenen. Onze chauffeur heet
Leen Berkhoff en hij vertelt ons over de route, die we van-
daag gaan rijden naar Kaatsheuvel.

15

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

25de jaargang nr 1 Januari 2017

De tuin “de Dijkgaerd” wordt bereikt door smalle straatjes

en aan de rand van de woonwijk. We kwamen op de plaats

van bestemming aan, een tuin van 5000 m2 groot en we

werden ontvangen door de familie Ad en Joke Vos .

Tijdens de ontvangst met koffie of thee en heerlijk gebak.

Joke vertelt over de verschillende diverse tuinkamers, die

op kleur zijn ingericht. We werden rondgeleid door de ver-

schillende tuinkamers met aparte kleuren en zeer grote

verscheidenheid aan planten, o.a. Buxus vakken met diver-

se planten erin, zoals blauwe regen, siergrassen, rozen en

een prachtige vijver met lelies. Hier en daar mooie beelden

en zuilen in de tuin.

Er was ook nog een verkoophoek met alle planten op

naam. De tuin zag er zeer mooi uit, nagenoeg zonder on-

kruid.

Fuchsia kwekerij van Zeelenberg in Dongen.
Ook hier weer een hartelijke ontvangst en de koffie en thee
stond klaar in een leuk apart hoekje. De kwekerij is hier
pas naar toe verhuisd en het slechte weer van Juni was
daar in de omgeving goed te zien. Daarom stond alles nog
niet op zijn plaats, de siertuin was nog niet ingericht, maar
dat komt wel goed, de familie Zeelenberg kennende. In de
kas stonden honderden Fuchsia’s op naam, dus het was
uitzoeken, welke je graag mee wou meenemen en daar
werd dan ook gretig gebruik van gemaakt.
Dozen en kistjes vol werden er gekocht, ook andere plan-
ten en attributen werden in de bus in geladen, de chauffeur
Leen keek zijn ogen uit wat er allemaal onderin de bus
ging.
Na weer te zijn uitgezwaaid door de familie Zeelenberg, op
naar Gameren voor de volgende tuin.

16

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

25de jaargang nr 1 Januari 2017

De naam was “een Dijk van een Tuin” en inderdaad gele-

gen onderaan de dijk. Ook hier werden we weer een harte-

lijke ontvangen door Eike en Margreet met koffie of thee en

een lekkere plak cake. Ze hadden zelf nog veel fuchsia

hangers met planten van Kees Spek.

Het is een mooie inspirerende tuin met wel wat hoogte ver-

schillen, en door de schuine dijk helemaal vol gegroeid met

Cotoneaster. Overal de stapelmuurtjes en daar binnenin

verschillende rotsplanten, struikjes en boompjes. Hier en

daar zitjes met waterpartijen, waar je lekker uit de wind

kon zitten.

Ook hadden ze een kas, waar ze orchideeën en andere

planten kweken en die werden op kurk opgekweekt. Na te

zijn uitgezwaaid en Leen over de dijk de bus weer naar be-

neden had gereden, gingen we op weg naar de Harskamp

om daar lekker te eten bij “De Molen”.

Ook hier was alles goed geregeld. Een vlotte bediening,

lekkere drankjes en natuurlijk heerlijk eten, zoals varkens-

haas met champignonsaus, vier soorten groentes, patat,

aardappelkroketjes, appelmoes, rabarber en sla Natuurlijk

lekker ijs na, prima voor elkaar. Ook hier werden we uitge-

zwaaid, Dat gebeurt dus overal waar wij komen.

We zijn in Apeldoorn weer op de geplande tijd gearriveerd.

Leen, bedankt voor het goede rijden en ook Marry Rekers

bedankt, want die heeft deze reis helemaal uitgestippeld.

Klasse Marry!!

De Opentuinen.
De familie Van den Brink in Hulshorst bijt de spits af met
hun open tuin op Donderdag en Vrijdag 21 en 22 Juli.
De planten staan er lekker fris en bloeiend bij en niet alleen
de fuchsia’s, maar ook de andere planten hebben het naar
de zin.

17

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

25de jaargang nr 1 Januari 2017

De aanloop zit er aardig in, vele bekenden en andere be-

langstellenden kijken hun ogen uit naar zoveel prachtige

planten. Jos Wagemans staat er dit keer met het winkeltje

en het loopt aardig met de verkoop van de diverse artike-

len. Ook had Gert-Jan weer twee nieuwe goedgekeurde

fuchsia’s staan, Hulshorst Snoesje en Evert v.d. Brink.

Op 22 en 23 Juli was er ook de open tuin bij de Familie
Hendriksen in Garderen.
Ook hier een pracht en praal, vooral op de oprit naar huis
toe veel hangers. De staande fuchsia’s zijn er te kust en te
keur. Daar ook een gezellige drukte en bij het zitje kijk je
de ogen uit, niet alleen naar het gereedschap, je zal er al-
lemaal maar mee gewerkt hebben, maar ook naar de ande-
re planten, zoals Geraniums en Pelargoniums.

De familie Davelaar in Voorthuizen was de vrijdag 29 en
zaterdag 30 Juli met hun open tuin aan de beurt.
Met de planten was er niets mis mee, die stonden er mooi
bij. De aanloop viel een beetje tegen door miscommunica-
tie en het wisselvallige weer. Albert, hun zoon, had talrijke
fuchsia’s opgekweekt en die werden goed verkocht. Bij het
winkeltje van onze vereniging zat de verkoop er ook aardig
in.

5 en 6 Augustus was er voor het eerst een open tuin bij de
familie Smit in Voorthuizen op camping “de IJsvogel”.
Een leuk klein chaletje met een behoorlijke tuin er omheen.
De tuin stond lekker vol met planten en ook heel wat fuch-
sia’s, die er mochten zijn. De verscheidene zitjes en de kip-
jes en hondjes doen heel gezellig aan, een aanwinst voor
onze open tuinen.

18

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

25de jaargang nr 1 Januari 2017

Zaterdag 6 Augustus was er de open tuin bij Mevrouw Bep

de Jong in Apeldoorn.

Bep had veel moeite gedaan om de tuin op tijd klaar te

krijgen en het is haar aardig gelukt. Het was er weer gezel-

lig en ouderwets druk.

Zaterdag 6 Augustus de open tuin bij de familie Elijzen in
Apeldoorn.
Ook hier volop belangstelling en de fuchsia’s en andere
planten stonden er mooi bij. Het weer was wat wisselvallig,
maar dat mocht de pret niet drukken.

De tuin van Kees Spek opengesteld op 6 en 7 Augustus.
Je kijkt daar natuurlijk je ogen uit, vooral naar de Fuchsia’s
van wel 25 jaar oud en soms nog oudere fuchsia’s.
Wat een stammen en kronen bij die fuchsia’s. Dat was wel
heel lekker zitten daar tussen de planten.

7e tuin.
Op aanvraag was ook de tuin van de familie van den Brink
in Hattem te bezichtigen, bijzonder mooie en frisse tuin en
de planten staan er keurig bij, maar dan kan ook niet an-
ders met die bijzondere mest!!!! Een lusthof deze tuin.
Bedankt voor alle mooie open tuinen en natuurlijk de ge-
zelligheid en het hapje en drankje, die overal keurig ver-
zorgd werden.

20 Augustus BBQ bij de Familie Davelaar.
Het weer in Voorthuizen was wat wisselvallig, dus besloten
we het binnen te houden. Gerrie en Dirk hadden het weer
goed geregeld met de tafels, en in de andere ruimte was
de barbecue opgesteld.

19

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

25de jaargang nr 1 Januari 2017

Tafels, gedekt met stokbrood, salades en sausjes. Natuur-

lijk stond alles voor het vlees ook klaar, inclusief de drank-

jes en bowl.

De bijna 50 aanwezigen werden op hun wenken bediend,

want Jos en Ria Wagemans gingen aan het bakken en bra-

den. Andere helpers deelden het vlees uit er was genoeg.

Op het eind konden ze bijna op bestelling nog wat vragen

want er was nog genoeg vlees. De buik vol en een poosje

later moest er nog een gaatje gevonden worden voor het

ijs, maar dat lukte ook nog wel.

Fijn dat er ook nieuwe gezichten waren en die hadden het

ook goed naar hun zin.

Bedankt mensen, die hier dit verzorgden, in het bijzonder

Gerrie en Dirk.

Hans van de Beek wedstrijd op zaterdag 17 september
2016.
Ook dit keer stelt de familie Davelaar hun ruimte weer be-
schikbaar. Het is een lekkere ontspannen middag met een
hapje en drankje.
Dank je wel Familie Davelaar.
Het ging dit keer om de stekken ,Marja Spek en de Myste-
rie stek. De Marja Spek wordt gekeurd door Kees Spek.
De ingebrachte stekken zien er goed uit, volop bloemen en
Kees doet de keuring. Hij vult weer een hele lijst in met
eventuele op- en aanmerkingen. Uiteindelijk is mevrouw
Maartje van der Haar de winnaar en haar man HarmenJan
een zeer goede tweede en de derde prijs is voor Henk van
Essen.
De Mysterie Stek wordt door alle aanwezigen beoordeeld,
een ieder kan aangeven welke de mooiste is en hoe de
naam luidt.

20

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

25de jaargang nr 1 Januari 2017

Henk van Essen komt als eerste uit de bus met zijn ge-

kweekte boompje en HarmenJan en Maartje van der Haar
als 2de en 3de. De naam van deze stek blijkt de fuchsia Ger-

rie Spek Hofmeijer te zijn en Jos Wagemans had alleen de-

ze naam exact geraden.

Lezing van Harry Jans over knollen, Bollen en wortelstok-
ken op29 Oktober
Vanuit alle werelddelen laat hij foto’s zien van allerlei plan-
ten en vertelt hij over zijn hobby.
Een aantal Hollandse namen zijn: Anemonen, Krokussen,
Lelies, Tulpen en Narcissen. Verder passeren er nog vele
andere namen de revue, voor een aantal bijzondere exem-
plaren wordt er flink geld betaald.
De dertig aanwezigen hebben van deze lezing genoten.

Ons Jaarlijkse Stamppotbuffet op 19 November.
Ook dit keer weer met Kunst en Kitsch door de heer Bonhof
uit Wapenveld. Een gezellige zaterdag in Epe en er was
volop belangstelling. Bonhof vertelt veel over de meege-
brachte stukken. Er zijn er zelfs nog wat spullen bij, die hij
nog nooit in de handen heeft gehad.
Na twaalf uur is de Stamppot klaar en worden de tafels ge-
dekt. Het ziet er goed uit en ruiken doet het ook goed .
De dames Gerrie ,Gerda ,Ria en Betsy en Wim niet te ver-
geten, hebben er weer een smulstamppot van gemaakt.
Hulde voor die mensen. De 42 aanwezigen wisten er wel
weg mee, inclusief het toetje. Het verdere verslag van deze
zaterdag vindt je elders in dit blad.
Het bestuur bedankt iedereen die al deze activiteiten mo-
gelijk heeft gemaakt en ook de leden die deze hebben be-
zocht.

Henk Elijzen.

21

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

25de jaargang nr 1 Januari 2017

Activiteitenkalender

2017

7 Januari 2017
Nieuwjaarsreceptie
Waar: zaal Regenboogkerk, Beekstraat 33, Epe
Aanvang: 14.00 uur

18 Februari 2017
Lezing door Dhr. Wim Zondag
Lezing over: De natuur van Noorwegen en de cultuur van Italië
Waar: zaal Regenboogkerk, Beekstraat 33, Epe
Aanvang: 14.00 uur

25 Maart 2017
Voorjaarsvergadering van Regio 7 + verloting
Waar: zaal Regenboogkerk, Beekstraat 33, Epe
Aanvang: 14.00 uur

22

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

25de jaargang nr 1 Januari 2017

We houden ons aanbevolen voor het inbrengen van artikelen voor

de verloting en dan uiteraard graag artikelen die men zelf in een
verloting zou willen winnen.

22 April 2017
Lezing door Dhr. Ton Hannink
Lezing over: Clematissen
Waar: zaal Regenboogkerk, Beekstraat 33, Epe
Aanvang: 14.00 uur

17 juni 2017
Onze jaarlijkse busreis.
Verdere informatie volgt op de Nieuwjaarsreceptie en de Voorjaars-
vergadering

9 September 2017
vriendendag N.K.v.F.
Waar: Kwekerij van der velde in Heerde
Verdere informatie volgt in de Fuchsiana

Acceptgiro N.K.v.F. 2017

In december heeft U bij de Fuchsiana de acceptgiro ont-
vangen voor de contributie voor 2017.

Heeft U deze nog niet betaald??

Doe dit dan zo spoedig mogelijk, bij het niet tijdig betalen
van de contributie zullen wij als regio 7 uw leden bijdrage
vanuit het hoofdbestuur van de N.K.v.F. mislopen

Het bestuur wil ook graag alle adverteerders bedanken.
Zonder adverteerders kunnen wij als regio niet bestaan.

23

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

25de jaargang nr 1 Januari 2017

24


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Nov_2016
Next Book
วารสารโรงเรียนบ้านหลุมเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562