The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by De Veluwse Fuchsiabode, 2019-07-03 02:16:47

Nov_2017

Nov_2017

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden25de jaargang nr 6
Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

November 2017

25de jaargang, nr. 6 regio 7/Veluwe November 2017

1

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

25de jaargang nr 6 November 2017

Colofon

Dit blad is een uitgave van regio 7/ Veluwe van de N.K.v.F.
25de jaargang, nr 6 November 2017, oplage 125 stuks

Voorzitter:
Dhr. G. Achterkamp Chopinstraat 5 7391 SE Twello
Tel. 0571-274347 E-mail. [email protected]

Secretaris:
Dhr. H.G. Elijzen Zutphensestraat 185 7325 XH Apeldoorn
Tel. 055-3668962 E-mail [email protected]

Penningmeester Regio 7
Mevr. B. van den Brink Apeldoornseweg 30 8051 AD Hattem
Tel. 038-4443965 E-mail [email protected]
IBAN nr: NL77 RABO 0396 5185 67 tnv N.K.v.F. regio 7 Veluwe

Algemeen bestuurslid, Activiteitencoördinator en Contactpersoon S.C.C.
Mevr. M. Rekers Seringweg 14 8072 EL Nunspeet
Tel. 0341-251140 E-mail. [email protected]

Algemeen bestuurslid, Ledenraad N.K.v.F, Redactie, Eindredactie, Redactieadres en
Vormgeving “De Veluwse Fuchsiabode”

Dhr. T.J. Hop Musicaldreef 62 3845 GL Harderwijk

Tel. 06-51152656 E-mail. [email protected]

Reserve ledenraad N.K.v.F.
Dhr. J. de Groot Biesenkamp 57 8081 JA Elburg
Tel. 0525-682564 E-mail. [email protected]

Redactielid en Activiteitencentrum
Dhr. J. Wagemans Groen van prinstererstraat 49 7391 KT Twello
Tel. 0571-275929 E-mail. [email protected]

De redactie draagt geen verantwoording voor de inhoud van de ingezonden kopij.
Het recht wordt voorbehouden om artikelen zo nodig in te korten of niet te plaatsen.
Overname van artikelen, mits met bronvermelding, is toegestaan.
Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende nummer: 1 Januari 2018
Verschijningsdatum volgende nummer: omstreeks 17 Januari 2018

WWW.FUCHSIAVELUWE.NL

2

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

25de jaargang nr 6 November 2017

Voorwoord van onze voorzitter

Alweer het laatste nummer van 2017.

Het is alsof de tijd steeds sneller gaat, naar mate je ouder
wordt.

Helaas is ons dit jaar weer één van onze trouwe leden ont-
vallen, Gerrit van Lagen. Hij ruste in vrede!

Vanmorgen tijdens mijn hardlooprondje in de omgeving
van Wilp, viel het mij op, dat de herfstsignalen al duidelijk
aanwezig zijn. Vooral de Amerikaanse Eik, met zijn ge-
kleurde bladeren, is daarvan een duidelijk voorbeeld.
Ook zag ik echter nog meerdere koolzaadvelden in volle
bloei staan. Dat komt waarschijnlijk, omdat het nog niet
gevroren heeft.

Voor onze afdeling is het nu een rustig jaargetijde. Alleen
moeten de fuchsia’s nog naar de winterberging bij de
meeste leden.
Bij mij heb ik al wat planten uit de tuin gehaald en in pot-
ten gezet. Ik moet ze nog snoeien en spuiten tegen de lui-
zen en de witte vlieg, om zo problemen in de kas te voor-
komen.

De lezing van Eric Meijer uit Wageningen was erg leer-
zaam. Voor de meeste leden was de uitleg over het com-
bineren van planten erg interessant .

Dit jaar hebben we op 18 november nog een stamppotbuf-
fet met verloting. Als de leden nog leuke dingen voor de
verloting hebben is het bestuur jullie daarvoor dankbaar.

3

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

25de jaargang nr 6 November 2017

We moeten het saldo met z’n allen proberen op peil te

houden, omdat de lezingen en consumpties daarbij toch

wel veel geld kosten.

Dus als we op deze voet willen doorgaan en het lijkt mij

ook een goed streven, dan moeten we proberen meer in-

komsten te genereren.

Als bestuur hopen we daarom op de grote opkomst voor

het stamppotbuffet!

Alvast, ik weet dat het daarvoor eigenlijk nog veeeel te
vroeg is maar toch, Prettige Kerstdagen en een goede
jaarwisseling!!

Gerrit Achterkamp

4

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

25de jaargang nr 6 November 2017

Hans van de Beek Trofee 23 September 2017.

Gerrit doet de opening deze middag en heet iedereen wel-
kom bij huize Davelaar.

De planten zijn in ontvangst genomen door Dirk en Teun-
Jan en van een nummer voorzien, na de koffie of thee
trekken Jos en Teun-Jan zich terug voor de keuring van de
ingeleverde planten, het is de Stijnie van den Brink plant
en de naam van de mysterie stek is “ Rose of Denmark”.

Inmiddels heeft Wim Smit alles
uit gestald voor zijn lezing van de
kipjes.
Het is het kleinste ras van de we-
reld en komt oorspronkelijk uit
Maleisië en de naam is “Serama’s
“ , hij heeft drie haantjes en vier
hennetjes mee genomen.
Hij verteld er het een en ander
over, waar ze aan moeten vol-
doen bij de keuring hoe ze in de
veren moeten zitten, daar wor-
den ze ook geringd en bij de rui

extra voeding geven , ook mogen
ze niet gekort wiekt worden.
Even later komt Albert binnen met
een jonge haan van hem en
meteen zie je het duidelijke ver-
schil in grootte tussen de kippen
(hanen ) ( zie foto) .

5

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

25de jaargang nr 6 November 2017

Wim had ook een oude kippenmand mee genomen en daar

zaten een hoop eieren in die wij mochten raden, het bleken

er 157 te zijn en Karel van Essen zat er het dichtst bij en

verdiende daar een mooie grootte diepvries kip mee.

Verder had Gerrie een vijftal grootte aardappels op tafel
liggen , waarvan wij het gewicht probeerden te raden, dat
viel nog niet mee want iedereen zat behoorlijk onder het
gewicht, ze bleken tussen de 2,5 en de 1,5 kilo te zijn één
aardappel.

Ook hier was Karel het beste in. Jos en Teun-Jan waren
inmiddels klaar met de keuring, de warme hapjes gingen
ook rond en wij mochten de planten gaan bekijken en de
mysterie stek gaan beoordelen welke het mooiste was .
Jos vertelt de uitslag van de keuring en vertelt er bij wat
eventueel aan de plant mankeert en wat je er aan kan
doen om hem beter te krijgen, we krijgen weer een lijst
met punten over de vorming van de plant.
De uitslag van de Stijnie van de Brink plant is : derde
plaats Harmen-Jan van der Haar, tweede plaats Henk van
Essen en de winnaar is Stijnie van den Brink met de naar
haar vernoemde plant.
Er waren 14 planten ingeleverd.

6

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

25de jaargang nr 6 November 2017

De winnaars van de Hans van de Beek Trofee 2017.
Dhr. van Essen, Mevr. van den Brink en Dhr. v.d Haar

7

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

25de jaargang nr 6 November 2017

Bij de “ Rose of Den-

mark” zijn 13 plan-

ten ingeleverd en op

één na had iedereen

de naam goed. De

door de aanwezige

leden gekeurde plant

kwam Grada Elijzen

als derde uit de bus,

de tweede plaats was

voor Maartje van der

Haar en de winnaar

hierbij was Gert-Jan van den Brink.

Een ieder mocht voor de deelname en het meebrengen van

de mysterieplant een bloemetje uitzoeken.

Nr.3 Nr. 2 Nr. 1
Mevr. Elijzen Mevr. v.d.Haar Dhr. v.d. Brink

8

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

25de jaargang nr 6 November 2017

De keuring was prima verzorgd door Jos en Teun-Jan onze
dank hiervoor, verder Wim bedankt voor de lezing en Dirk
en Gerrie voor de gastvrijheid deze middag.

Henk Elijzen.

9

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

25de jaargang nr 6 November 2017

Activiteitenkalender

18 November 2017
Stamppotbuffet
Waar: zaal Regenboogkerk, Beekstraat 33, Epe
Aanvang: 10.00 uur

2018

6 Januari 2018
Nieuwjaarsreceptie
Waar: zaal Regenboogkerk, Beekstraat 33, Epe
Aanvang: 14.00 uur

24 Maart 2018
Voorjaarsvergadering van Regio 7 + verloting
Waar: zaal Regenboogkerk, Beekstraat 33, Epe
Aanvang: 14.00 uur

We houden ons aanbevolen voor het inbrengen van artikelen voor
de verloting en dan uiteraard graag artikelen die men zelf in een
verloting zou willen winnen.

21 April 2018
Lezing ( onder voorbehoud )
Waar: zaal Regenboogkerk, Beekstraat 33, Epe
Aanvang: 14.00 uur

16 juni 2018
Onze jaarlijkse busreis.
Verdere informatie volgt op de Nieuwjaarsreceptie en de Voorjaars-
vergadering

10

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

25de jaargang nr 6 November 2017

11

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

25de jaargang nr 6 November 2017

Buitendijk Bultman

Hurenkamp

Kinket

Met één telefoontje naar bovenstaande leden was U ook
van harte welkom geweest om deze prachtige fuchsia's te
bewonderen.

12

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

25de jaargang nr 6 November 2017

Lezing van Dhr. Eric Meijer over Harmonie en Contrast
in de tuin, van 21 Oktober.

Gerrit Achterkamp heet iedereen welkom op deze middag en
doet diverse mededelingen over het wel en wee van onze leden
en wenst ze veel sterkte toe in hun herstel.

Eric Meijer houdt een kleine inleiding wat hij zo doet en vertelt
waar het vanmiddag over gaat, hij heeft een eigen tuin- en ad-
viesburo en heeft in diverse landen zijn kennis op gedaan.
We beginnen met een soort van gymnastiek, alle 24 aanwezigen
gaan staan en de mannen moeten voor paal staan met de armen
in de lucht verticaal en de vrouwen de armen horizontaal en dan
ook de ene kant van het pad in de zaal verticaal en de andere
horizontaal, dat is een structuur van de tuin, hij laat met veel
dia’s de harmonie en kleur zien in de tuin en ook hoe je dat kunt
bespelen door hier en daar een veel scherpere kleur toe te pas-
sen, En dan zie je duidelijk het contrast met de andere planten .

13

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

25de jaargang nr 6 November 2017

Met kleuren valt ook veel te doen, of helemaal alles het zelfde

of weer een felle kleur er tussen, ook erg mooi is een scherm

van bloemen op gelijke hoogte en daar achter lange verticale

planten neer te zetten.

Vele siergrassen komen er voorbij maar één van die het meest

op valt is het Japanse bloed gras, het begint met een puntje rood

maar hoe verder in het jaar wordt hij als maar roder.

Hij vindt dat je vaste planten het beste weer naar drie tot vijf

jaar moet gaan scheuren of verjongen en weer op een andere

plek moet neer zetten. Ook zomers Asters die maanden lang

bloeien t.o.v. herfst Asters heeft zijn voorkeur.

Na de pauze laat hij diverse tuinen bij particulieren en bij be-
drijven zien, hoe je kunt spelen met de harmonie en contrast van
de tuinen , zelf kan je het ook met stenen objecten in je tuin dat
doen.
Ook de tuin veel groter laten lijken dan het in werkelijk is kan je
mee spelen b.v. een stukje gras breed beginnen en in een puntje
laten eindigen is er een mooi voorbeeld van. Dat geldt ook voor
het bestraten van een stuk tuin.

14

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

25de jaargang nr 6 November 2017

De planten niet in de herfst snoeien maar pas in het voorjaar dat

voorkomt veel dode planten en het staat ook nog mooi in de

winter met rijp en sneeuw.

De aanwezigen vonden het een mooie lezing en je gaat ook nog

op een andere manier naar de tuinen kijken, dat was bij ons op

de terug weg al wel het geval.

Gerrit Achterkamp bedankt Eric Meijer voor deze mooie lezing

en wenst een ieder wel thuis toe en tot 18 November bij het

Stamppottenbuffet.

Henk Elijzen.

Is er iemand ziek??
Is er ergens een jubileum te vieren??
Wilt U dit dan doorgeven aan Mevr. Marry Rekers
Per mail [email protected] of via tel. 0341-251140

activiteitencentrum

Het activiteitencentrum is er voor de leden.
Heeft u wat nodig voor uw hobby,bel of mail naar:

Jos Wagemans.
Ik heb van alles in huis. Van steeketiketten tot schrijfblok-
jes, van lusetiketten tot voeding, van watervaste stiften tot
kaarten. Een vergadering of lezing, bel ('s avonds na
18.00u) of mail en ik breng het voor u mee.
[email protected] of 0571-275929

15

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

25de jaargang nr 6 November 2017

16


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Jul_2017
Next Book
LAPORAN DIALOG PRESTASI DAN PENYERAHAN SLIP PPT DAN PBD 2019