The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by MrWazaki72, 2019-05-09 21:15:43

Buku Pengurusan PEND KHAS 2019

Buku Pengurusan PEND KHAS 2019

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT

BIL PERKARA 2-21
1. Umum 22-32
2. Pendahuluan 33-41
3. Pentadbiran 42-47
4. Takwim 48-51
5. Kurikulum 52-53
6. HEM 54-67
7. Kokurikulum
8. Lampiran

Pangkal ilmu ialah mendengar sebaik-baiknya
Kemudian memahamkannya dan sesudah itu
Mengingatkannya. Akhir sekali diamal dan disebarkan

Ilmu itu untuk dimanfaatkan
(Sufyan Uyaynah)

1

BUTIR – BUTIR PERIBADI

1. Nama :__________________________________________

2. Alamat :__________________________________________

3. No Telefon :__________________________________________

4. No. Telefon Bimbit :__________________________________________

5. No. Kad Pengenalan :__________________________________________

6. E- Mail :__________________________________________

7. No Cukai Pendapatan:__________________________________________

8. No Pejabat :__________________________________________

9. Alamat Pejabat : SMK Syed Alwi, 01000, Kangar

10. Telefon : 04-9762539 11. Fax: 04-9771920

12. E-mail: [email protected] Password :ppkibpsmksa

13. Tarikh mula bertugas di SMK Syed Alwi :____________________________

14. Tarikh mula dilantik :_____________________________

15. Gred Jawatan :_____________________________

17. Mata pelajaran yang diajar sekarang :__________________________________________

:__________________________________________

:__________________________________________

:__________________________________________

18. Tugas-tugas : a) Pentadbiran :__________________________________________

b) Hal Ehwal Murid :__________________________________________

c) Kokurikulum :__________________________________________

19. Kursus-kursus LDP :______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SYED ALWI,

01000 KANGAR,

PERLIS Tel : 04 - 9762539
Fax : 04 – 9771920

Email : [email protected]

Website: smksyedalwi.edu.my

__________________________________________________________________________________

Rujukan Tuan :

Rujukan Kami : SMKSA/PAS/07/09/(51)

Tarikh : 01 Januari 2019

Semua Guru,
Kakitangan Sokongan,

Tuan/Puan,

ARAHAN MENJALANKAN TUGAS RASMI TAHUN 2019.

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Dimaklumkan bahawa tuan/puan dilantik dan dikehendaki menjalankan tugas rasmi tahun
2019 berdasarkan Buku Pengurusan dan Pentadbiran tahun 2019 serta tugas-tugas lain yang diarahkan
dari semasa ke semasa.

3. Kerjasama dan bantuan daripada pihak tuan/puan saya dahului dengan ucapan ribuan
terima kasih.

Sekian.

‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’

Saya yang menurut perintah,

(GHAZALI BIN AHMAD)
Pengetua,
Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Alwi,
01000 Kangar, Perlis.

3

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SYED ALWI
01000 KANGAR PERLIS

NO. TEL : 04-9762539, NO. FAX : 04-9771920
_________________________________________________________________________

_

PANDUAN AM UNTUK STAF SEKOLAH

1. Arahan Am

a) Selaku pegawai kerajaan adalah tertakluk kepada segala arahan yang terdapat
di dalam Perintah Am Kerajaan. Oleh itu semua guru dan kakitangan sokongan
dikehendaki membaca, memahami dan mematuhi Perintah Am Kerajaan.

b) Guru dan Kakitangan Sokongan dinasihatkan seupaya membaca, memahami
dan boleh mentafsir dengan tepat dan akan kandungan Perintah Am Kerajaan.

c) Guru hendaklah menghayati tata susila profesionalisme keguruan dan
menyanjungnya sebagai profesion dan bukan sebaga satu pekerjaan semata-
mata.

d) Semua Guru dan Kakitangan Sekolah hendaklah mengamalkan dan menghayati
Falsafah serta Matlamat Pendidikan Negara.

e) Meletakkan kepentingan murid lebih daripada kepentingan diri dalam menjalakan
tugas.

2. Kedatangan

a) Jadual waktu mengajar mesti dipatuhi seperti ditetapkan oleh pihak sekolah.

b) Guru hendaklah berada di dalam kawasan sekolah selewat-lewatnya 10 minit
sebelum waktu belajar dan menanda kehadiran semasa sampai dan pulang dari
sekolah.

c) Guru yang tidak dapat hadir dan terpaksa datang lewat hendaklah memberi
kenyataan dan sebab-sebab yang wajar. Guru mesti memberitahu pihak sekolah
secepat mungkin.

d) Semua urusan peribadi hendaklah dibuat di luar waktu sekolah kecuali kes-kes
kecemasan.

3. Keluar Waktu Mengajar

a) Guru tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah sepanjang waktu
persekolahan kecuali jika ada sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan atau
arahan dari JPN dengan syarat mendapat kebenaran dari Pengetua.

4

b) Guru dikehendaki mengisi kebenaran keluar kawasan sebelum keluar.

c) Guru dinasihatkan meninggalkan kerja bertulis untuk pelajar melaui Penolong
Kanan/ Guru Ganti.

4. Cuti

a) Cuti Rehat/ Cuti Penggal

Mengikut surat pekeliling Kementerian Pendidikan Malaysia,
KP(PP)0046SJA(30) bertarikh 24 Disember 1993, guru berkelayakan mendapat
cuti penggal sekolah untuk menggantikan cuti rehat tetapi guru boleh dipanggil
bertugas oleh Pengetua tidak melebihi sepertinya daripada jumlah cuti sesuatu
tahun untuk menjalankan tugas harian selain daripada tugas mengajar.

b) Cuti Sakit

i. Sijil sakit dikeluarkan oleh doktor swasta yang melebihi 2 hari berturut-turut
hendaklah disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan.

ii. Cuti Sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak melebihi 15 hari
setahun.

iii. Cuti Sakit yang melebihi 90 hari setahun sama ada berterusan atau putus-
putus akan dilaporkan ke Jabatan Pendidika Negeri Perlis dan Kementerian
Pendidikan Malaysia untuk menentukan pembayaran gaji.

c) Cuti Tanpa Gaji

i. Mengikut Perintah Am Bab ‘C’, Cuti Tanpa Gaji boleh dipohon atas sebab-
sebab persendirian yang mustahak.

ii. Cuti Tanpa Gaji guru hanya boleh diberi selepas habis semua cuti rehatnya.

iii. Kelayakan Cuti Tanpa Gaji ialah melebihi 30 hari hari bagi tiap-tiap genap
tahun perkhidmatan tetapi tidak melebihi 180 hari.

iv. Cuti Tanpa Gaji untuk tujuan keluar negeri hanya boleh diambi sekali dalam
masa 4 tahun.

v. Kelulusan Cuti Tanpa Gaji yang tidak melebihi 14 hari setahun, diluluskan
oleh Pengarah Pendidikan Negeri Perlis. Cuti-cuti melebihi 15 hari diluluskan
oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Borang permohonan hendaklah
dihantar ke Jabatan Pendidikan Negeri Perlis 10 minggu sebelum tarikh mula
bercuti.

5

d) Cuti Rehat Khas

i. Cuti Bergaji Penuh yang diperuntukan untuk guru sahaja.

ii. Cuti ini perlu diluluskan oleh Pengetua bagi tempoh 10 hari dalam setahun.
Cuti yang tidak diambil akan dikumpul untuk ganjaran semasa pencen dan
tidak boleh dibawa ke tahun seterusnya. ”Sebaik-baiknya, sila berbincang
dengan Pengetua untuk kelulusan”.

iii. Cuti Rehat Khas bukan hak guru yang perlu dihabiskan sebaliknya ianya
hanya boleh diambil selepas diluluskan oleh Pengetua sahaja.

e) Cuti Keluar Negara

Guru-guru yang hendak bercuti keluar negara mesti mendapat kelulusan dari
Jabatan Pendidikan Negeri Perlis (persendirian), Kementerian Pendidikan
Malaysia jika berkumpulan. Sila isi borang permohonan yang ada di pejabat
sekolah selewat-lewatnya seminggu sebelum tarikh bercuti.

5. Pakaian

a) Guru hendaklah berpakain kemas, sesuai dengan profesion keguruan dan
masyarakat timur.

b) Pakaian berbentuk seluar dan baju tanpa lengan tidak dibenarkan bagi guru
perempuan.

c) Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan rambut pendek dan kemas.

d) Guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (PJK) hendaklah memakai pakaian
yang sesuai iaitu seluar trek panjang yang sesuai, kemeja T/ kemeja sukan/ baju
trek, kasut sukan atau getah tanpa tumit.

e) Memakai ketayap, serban atau berjubah adalah dilarang kepada guru lelaki.

f) Guru perempuan pula dilarang berpurdah iaitu menutup bahagian muka.

g) Semua guru diglakan memakai pakaian:-

i. Isnin/ Selasa - Kasual
ii. Rabu - Uniform
iii. Khamis - Batik
iv. Jumaat - Baju Melayu lengkap

6

6. Perhubungan Sesama Guru

a) Guru perlu memupuk hubungan peribadi dan professional yang baik dan sihat
sesama guru dan sentiasa dapat mengawal tutur kata, juga dapat mewujudkan
perasaan kekitaan.

b) Guru tidak dibenarkan mempengaruhi dan memaksa pandangan/fahaman,
pelajar dan staf.

c) Pandangan yang berbentuk kumpulan yang berdasarkan perakuan status, sosial,
ekonomi, kelulusan dan sebagainya adalah tidak dibenarkan sama sekali wujud
di sekolah.

7. Bilik Guru

a) Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah menjadi tanggungjawab semua
guru. Ini termasuk keselamatan harta benda dalam bilik guru.

b) Guru hendaklah berada di bilik guru semasa tidak mengajar di kelas. Masa itu
hendaklah dianggap ‘non-teaching period’ dan bukan ‘free period’. Guru
hendaklah menggunakan masa tersebut melakukan perkara-perkara yang
berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran.

c) Pelajar tidak digalakkan berada di bilik guru.

d) Semasa di bilik guru, guru hendaklah bersama-sama bertanggungjawab
memastikan suasana yang sesuai dan tidak mengganggu ketenteraman mana-
mana pihak.

8. Tugas

a) Guru diberi tugas Kurikulum, Kokurikulum, Hal Ehwal Murid dan Pentadbiran.
Guru mesti menjalankan tugas dengan dedikasi, cekap dan bertanggungjawab.

b) Apabila diarah melaksanakan sesuatu tugasan/ arahan, guru mesti mengambil
tindakan sendiri. Guru tidak boleh mengarahkan orang iaitu menggantikan
tempat tanpa pengetahuan Pengetua. Guru yang gagal hadir sebarang kursus,
taklimat,mesyuarat yang dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Perlis,
Kementerian Pendidikan Malaysia mesti hantar surat tunjuk sebab kepada
Pengarah Pendidikan melalui Pengetua.

7

9. Buku Rekod Mengajar

a) Setiap guru dibekalkan seorang sebuah buku dan bertanggungjawab terhadap
keselamatan buku tersebut. Semua butiran perlu dilengkapkan dan
disempurnakan dengan teliti, kemas dan menepati kehendak setiap panitia.
Buku Rekod mesti dihantar setiap hari Jumaat untuk disemak oleh Pengetua/
Penolong Kanan.

b) Semua perancangan dan maklumat mesti dilengkapkan sebelum 1 Januari
2019.

c) Jika guru bercuti, buku rekod perlu diserahkan kepada Penolong Kanan
Pentadbiran.

d) Buku Rekod Mengajar mesti diserahkan ke pejabat sekolah pada hari terakhir
persekolahan. Ia adalah dokumen sekolah dan tidak boleh disimpan oleh guru.

10. Jadual Waktu

a. Guru kelas perlu sediakan satu salinan untuk dipamerkan dalam kelas.

b. Guru tidak dibenarkan mengubah tanpa kebenaran.

c. Satu salinan jadual perlu diserahkan untuk simpanan Penolong Kanan
Pentadbiran dan KetuaPanitia.

11. Jadual Kedatangan Pelajar

a. Setiap guru kelas akan diberikan 1 buah buku jadual kedatangan. Guru
bertanggungjawab memasukkan maklumat yang diperlukan dan hendaklah
memahami dan mematuhi kehendak mengenainya yang tercetak di bahagian
dalam kulit hadapan.

b. Jadual kedatangan murid hendaklah ditulis secara teratur, kemas dan di tanda
bagi setiap guru oleh guru kelas pada waktu pertama. Sekiranya guru kelas tidak
hadir, tanggungjawabakan diambil oleh Mentor Tingkatan.

c. Buku ini sentiasa berada di pejabat/ bilik Penolong Kanan Pentadbiran.

d. Pelajar yang tidak hadir mesti diambil tindakan berdasarkan garis panduan yang
dikeluarkan oleh unit Hal Ehwal Murid.

e. Analisis mestilah dibuat setiap akhir bulan dan disemak oleh Penolong Kanan
Hal Ehwal Murid.

f. Guru tidak dibenarkan membawa pulang Buku Jadual Kedatangan Murid kerana
ia adalah dokumen sekolah.

8

12. Kegiatan Kokurikulum

a) Semua guru akan ditugaskan menjadi penasihat kegiatan kokurikulum. Tugas ini
hendaklah dijalankan dengan cekap dan teratur.

b) Kecederaan murid hendaklah dilaporkan kepada ibubapa dan Pengetua setelah
di hantar ke hospital.

13. Perhimpunan Sekolah

a) Semua guru dikehendaki menghadiri perhimpunan sekolah setiap hari Isnin jam
7.30 pagi.

b) Guru lelaki hendaklah memakai tali leher dan kemeja berlengan panjang.

c) Guru akan bersama-sama murid menyanyikan lagu NegaraKu, lagu Negeri Perlis
dan lagu Sekolah.

d) Bagi mengawal keadaan supaya perhimpunan berjalan lancar, semua guru
mestilah menjaga disiplin pelajar.

14. Mesyuarat Guru

a) Dari masa ke semasa, Pengetua akan memanggil mesyuarat guru.

b) Guru diwajibkan menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh Penolong Kanan/
Pengetua.

c) Setiap keputusan yang dubuat dalam mesyuarat guru sama ada atas arahan
Pengetua, guru-guru atau majoriti merti dipatuhi oleh semua guru walaupun
berlainan pendapat.

15. Tanda Nama

a) Guru hendaklah memahami tanda nama pada hari persekolahan, majlis rasmi di
sekolah dan di luar sekolah.

b) Tanda nama mestilah mengikut saiz dan warna seperti yang ditetapkan.

16. Keahlian Badan Kebajikan Guru

a) Semua guru secara automatik menjadi ahli kelab guru dan PIBG.

b) Jumlah yuran kelab guru/ PIBG tertakluk kepada keputusan mesyuarat.

9

BLOK SEPETIR (PENDIDIKAN KHAS)

BILIK 2 AKTIF SETOR KKBP 6 TANDAS
GERAKAN 1 AKTIF SUKAN PEREMPUAN

PPKI KKBP 5 TANDAS LELAKI

KORIDOR

KORIDOR

KKBP 3 KKBP 4 1 BIJAK 2 BIJAK BENGKEL TANDAS
MASAKAN GURU

PPKI

10

11

FALSAFAH PENDIDIKAN
KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap keharmonian keluarga, masyarakat dan
negara.

MATLAMAT PENDIDIKAN
KEBANGSAAN

Ke arah melahirkan insan yang baik dan sempurna dengan memiliki serta
manghayati cici-ciri berikut :

 Percaya dan patuh kepada tuhan
 Berilmu pengetahuan
 Berakhlak mulia
 Bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara
 Berbakti dan memberi sumbangan kepada masyaratkat dan negara
 Memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu

12

VISI SEKOLAH

Menjadi sekolah harian terunggul di Negeri Perlis

VISI PENDIDIKAN KHAS

Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada murid-murid dengan keperluan khas ke
arah kecemerlangan hidup sejajar dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara.

MISI SEKOLAH

Berazam untuk mengoptimumkan peranan warga sekolah ke arah melahirkan generasi
negara yang :

 Cemerlang dalam kurikulum dan kokurikulum
 Beriman berilmu, beramal dan berakhlak mulia
 Menghayati dan mengaplikasi suasana yang bersih, ceria dan selamat
 Mengamalkan budaya kerja kelas pertama dan efisien
 Merealisasikan suasana permuafakatan menyeluruh

MISI PENDIDIKAN KHAS

Menyediakan pendidikan yang berkualiti kepada murid-murid dengan keperluan khas untuk
menjadikan mereka insan yang dapat berdikari, berjaya dalam hidup dan memberikan
sumbangan bakti kepada masyarakat dan negara.

13

MOTO SEKOLAH

Berusaha Bertekun Berjaya

MOTO PENDIDIKAN KHAS

Murid Didahulukan Pencapaian Diutamakan

PIAGAM PELANGGAN

Kami warga PPKIBP Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Alwi berikrar :
1) Mengembangkan potensi pelajar dalam bidang kurikulum dan kokurikulum.
2) Mewujudkan suasana yang harmonis dan memberangsangkan untuk pengajaran dan
pembelajaran.
3) Mendidik pelajar menjadi insan kamil.
4) Sentiasa memberi perkhidmatan yang berkualiti, mesra dan ikhlas.
5) Sentiasa berusaha untuk meningkatkan keupayaan diri ke tahap yang cemerlang.
6) Melaksanakan amanah yang diberikan dengan penuh tanggungjawab.
7) Menjalinkan hubungan yang baik di antara masyarakat sekolah dan pihak luar.

14

25 INISIATIF UTAMA PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PPPM)

17 Inisiatif Utama

1. Transformasi pendidikan vokasional, termasuk kolaborasi sekolah vokasional dengan
industri.

2. Penjajaran kurikulum dengan standard antarabangsa
3. Peningkatan kemahiran guru dalam TIMSS dan PISA
4. Peluasan LINUS 2.0 merangkumi literasi Bahasa Inggeris
5. Peningkatan penguasaan kemahiran berbahasa guru Bahasa Inggeris
6. Piagam Guru termasuk pakej kerjaya dan instrumen penilaian kompetensi
7. Pelaksanaan pelan induk CPD baru
8. Piagam Pemimpin Sekolah termasuk NPQEL, laluan kerjaya dan menambahbaik Tawaran

Baru
9. Sekolah Transformasi Daerah, termasuk School Improvement Program (SIP + SISC)

dan Sekolah Berprestasi Tinggi
10. Penjenamaan semula Matrikulasi dan Tingkatan 6
11. Peningkatan enrolmen dalam program pendidikan inklusif termasuk infranstruktur

supaya lebih mesra untuk berkeperluan khas
12. Penyediaan 1BestariNet dan perisian ke sekolah
13. Pengintegrasian data pendidikan untuk penghasilan satu sistem data untuk

menambahbaikan dashboard
14. Pelaksanaan Belanjawan Berasaskan Outcome (OBB)
15. Penstrukturan semula organisasi (KPM)
16. Pengukuhan kurikululm Pendidikan Islam, Moral dan Sivik
17. Perombakan dan penjenamaan semula program RIMUP

8 Inisiatif Tambahan

18. Peningkatan enrolmen ke prasekolah berkualiti
19. Pelaksanaan HOTS dalam kurikulum, pentaksiran dan latihan
20. Transformasi IPG untuk meningkatkan kualiti latihan guru
21. Pelaksanaan sarana penglibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta
22. Penyemakan semula nisbah guru-murid bagi SKM
23. Penyediaan dan pelancaran portal dan perpustakaan video eGuru
24. Pengagihan semula RM1 bilion dan pengurangan pembaziran
25. Naik taraf infranstruktur asas bagi memenuhi standard

15

Tanggungjawab Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas/ Penyelaras Pendidikan Khas

i) Pentadbiran dan Pengurusan

a) Membentuk dan menggerakkan Jawatankuasa PPKI Sekolah;
b) Menganggotai Jawatankuasa Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Kokurikulum dan

Kewangan peringkat sekolah;
c) Menyediakan buku pengurusan dan takwim tahunan PPKI bersama-sama dengan

guru-guru Pendidikan Khas;
d) Merancang dan menyelia perjalanan aktiviti kelas PPKI sepanjang tahun;
e) Mengadakan taklimat mingguan/bulanan bersama-sama guru Pendidikan Khas;
f) Memberi taklimat pengoperasian PPKI terkini kepada pihak pentadbir sekolah dan

guru-guru tentang pengurusan kelas PPKI;
g) Menyampaikan maklumat dan dapatan mesyuarat guru penolong kanan Pendidikan

khas/ penyelaras bersama-sama dengan Penolong PPD Pendidikan Khas dan
Swasta/JPN kepada pihak pentadbir sekolah dan guru-guru Pendidikan Khas;
h) Menubuhkan Jawatankuasa Inklusif untuk menjayakan Program Inklusif;
i) Memastikan fail-fail pengurusan PPKI sentiasa dikemas kini;
j) Menguruskan perjumpaan guru-guru Pendidikan Khas dengan ibu bapa MBK
sekurang-kurangnya 2 kali setahun melalui penubuhan Majlis Permuafakatan Guru
dan Ibu Bapa PPKI;
k) Mengendalikan aduan ibu bapa murid PPKI;
l) Memastikan semua guru, PPM dan murid PPKI berada di perhimpunan
mingguan/rasmi (tertakluk kepada amalan sekolah dan keupayaan murid PPKI);
m) Memastikan semua dokumen berkaitan setiap murid yang akan bertukar sekolah
diserah kepada ibu bapa/penjaga untuk dibawa ke sekolah yang berkenaan;
n) Takwim dan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) hendaklah disediakan pada awal tahun;
o) Memastikan surat-surat rasmi PPKI disediakan untuk PPD, Unit Pendidikan Khas JPN
dan agensi berkaitan;
p) Memastikan laporan semua aktiviti PPKI pada akhir tahun disediakan dan dihantar ke
PPD dan Unit Pendidikan Khas JPN;
q) Memastikan data dan permohonan berkaitan PPKI dilaksanakan seperti SISOKU,
APDM/EMIS/SPS, Tingkatan 1 dan 4, SMPK, SMM, PBS PPKI, LINUS PPKI dan lain-
lain;
r) Bertanggungjawab kepada bidang tugas PPM;
s) Mencalonkan nama guru-guru Pendidikan Khas yang belum mengikuti kursus
pendedahan PPKI kepada Unit Pendidikan Khas JPN untuk dihantar berkursus.

16

ii) Pengurusan Kewangan

a) Membuat ABM bersama-sama dengan pihak pentadbir sekolah dan guru-guru
Pendidikan Khas;

b) Bertanggungjawab menguruskan kewangan PPKI;
c) Memastikan semua guru Pendidikan Khas menerima elaun insentif kanak-kanak cacat

(BIMKC);
d) Memastikan tuntutan pelarasan peruntukan PCG PPKI dibuat apabila terdapat

pertambahan. bilangan murid PPKI (mengikut syarat pekeliling kewangan semasa);
e) Menyemak baki peruntukan PCG PPKI dari semasa ke semasa dan memaklum serta

memastikan tindakan perbelanjaan dapat diuruskan dengan segera
f) Memastikan pengurusan kewangan diurus mengikut prosedur sedia ada.
g) Memastikan guru kelas PPKI mendapat surat kuasa mengutip bayaran tambahan

persekolahan dan menerima buku resit daripada pengetua/guru besar sebelum
membuat kutipan.

iii) Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran

a) Membuat ABM bersama-sama dengan pihak pentadbir sekolah dan guru-guru
Pendidikan Khas;

b) Bertanggungjawab menguruskan kewangan PPKI;
c) Memastikan semua guru Pendidikan Khas menerima elaun insentif kanak-kanak cacat

(BIMKC);
d) Memastikan tuntutan pelarasan peruntukan PCG PPKI dibuat apabila terdapat

pertambahan. bilangan murid PPKI (mengikut syarat pekeliling kewangan semasa);
e) Menyemak baki peruntukan PCG PPKI dari semasa ke semasa dan memaklum serta

memastikan tindakan perbelanjaan dapat diuruskan dengan segera;
f) Memastikan pengurusan kewangan diurus mengikut prosedur sedia ada.
g) Memastikan guru kelas PPKI mendapat surat kuasa mengutip bayaran tambahan

persekolahan dan menerima buku resit daripada pengetua/ guru besar sebelum
membuat kutipan.

17

iv) Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran

a) Memastikan pencerapan P&Pguru di kelas PPKI dilaksanakan dari semasa ke
semasa;

b) Memastikan pengurusan Jadual Waktu Guru Pendidikan Khas disahkan oleh
pengetua/guru besar;

c) Menyerahkan salinan jadual waktu kepada pentadbir sekolah;
d) Memastikan guru Pendidikan Khas memberi keutamaan dalam pelaksanaan P&P

serta aktiviti berkaitan PPKI;
e) Mengadakan mesyuarat dengan guru-guru Pendidikan Khas untuk menyediakan

jadual waktu sebelum bermula; sesi persekolahan tahun semasa
f) Memastikan guru Pendidikan Khas mengajar sepenuhnya di PPKI;
g) Melaksanakan pencerapan P&P kepada semua guru Pendidikan Khas;
h) Memastikan aktiviti kokurikulum PPKI dilaksanakan sepenuhnya dengan penglibatan

semua murid PPKI;
i) Memastikan buku persediaan mengajar dan RPI disediakan dan dikemas kini oleh

guru Pendidikan Khas.

v) Pengurusan Kelas

a) Menyediakan satu peraturan untuk kelas PPKI dan mendapatkan persetujuan
daripada pentadbir sekolah sebelum diedarkan kepada ibu bapa atau penjaga;

b) Memastikan suasana kelas PPKI selesa dan kondusif untuk P&P;
c) Memastikan keperluan alatan pengajaran dan pembelajaran kelas PPKI direkod dan

diselenggara dengan baik;
d) Mencadangkan pembelian keperluan di PPKI kepada pengetua/guru besar untuk

membuat permohonan peralatan/aset dan naik taraf kelas PPKI ke Unit Pendidikan
Khas, JPN melalui PPD masing-masing berdasarkan keperluan semasa.

Tanggungjawab Guru Pendidikan Khas

a) Bertugas sepenuh masa mengajar dan membimbing MBK;
b) Menjalankan P&P mengikut jadual waktu;
c) Melengkapkan buku persediaan mengajar setiap hari mengikut format yang

ditetapkan;
d) Menggunakan sukatan pelajaran, huraian sukatan pelajaran, buku panduan, buku

kerja dan senarai bahan bantu belajar (BBB) yang terkini;
18

e) Melaksanakan pentaksiran dan penilaian murid PPKI;
f) Merekod pentaksiran dan penilaian murid;
g) Bertanggungjawab melaksanakan aktiviti kokurikulum untuk murid PPKI;
h) Melindungi masa instruksional (MMI) dipatuhi;
i) Menghadiri kursus/bengkel/taklimat yang dianjurkan oleh KPM/JPN/PPD;
j) Melaksanakan segala tugas yang diarah oleh pentadbir sekolah dari semasa ke

semasa.

Tanggungjawab Pembantu Pengurusan Murid

i) Menjaga Hal Ehwal Murid Pendidikan Khas

a) Bertanggungjawab memastikan murid sentiasa berada dalam keadaan bersih dan
kemas;

b) Bertanggungjawab menyambut kedatangan murid semasa menghadiri kelas/stesen
P&P;

c) Bertanggungjawab menjaga keselamatan murid sewaktu berada di sekolah;
Bertanggungjawab menunggu murid yang pulang lewat dan memastikan murid keluar dari
kawasan sekolah dalam keadaan selamat;
Bertanggungjawab membantu murid ke tandas sekiranya perlu;
Mengawasi murid semasa perubahan
Pengajaran dan pembelajaran sewaktu guru menghadiri taklimat/urusan rasmi;
Menjaga murid yang sakit sementara menunggu kedatangan ibu bapa/penjaga semasa
urusan ke hospital;
Membantu merawat kecederaan ringan yang dialami oleh murid;
Bersama murid semasa perhimpunan rasmi sekolah;
Menjadi contoh teladan yang baik kepada murid dari segi tingkah laku, tutur kata dan
kekemasan diri;
Membantu menguruskan murid baharu;
Membantu mengawasi murid sewaktu RMT dan semasa rehat;
Membantu guru membuat tindakan susulan kerumah ibu bapa/penjaga murid yang
bermasalah.

19

ii) Pengurusan Khas Bilik Darjah/Bangunan Pendidikan

Bertanggungjawab membuka dan menutup kelas serta memastikan kelas dalam keadaan
terurus sebelum dan selepas P&P;
Memastikan kebersihan dan keceriaan dalam dan luar bilik darjah;
Memastikan kebersihan di dalam dan di luar tandas bangunan pendidikan khas;
Membantu murid menjaga projek PPKI seperti kebun, taman dan lain-lain;
Memastikan semua kemudahan/projek PPKI terurus;
Membantu menjaga keselamatan alatan di dalam dan di luar bilik darjah/bangunan pendidikan
khas;
Memastikan peralatan yang berbahaya disimpan di tempat yang selamat;
Membantu menyediakan ruang maklumat dan mengemas kini papan kenyataan dari semasa
ke semasa;
Membantu mewujudkan suasana bilik darjah yang kondusif;
Membantu memastikan kandungan peralatan dalam peti ubat dan alat pemadam api masih
boleh digunakan.

iii) Pengurusan Dokumen dan Stok Pendidikan Khas

Membantu menyusun fail PPKI dengan teratur dan mudah diakses;
Membantu pengurusan surat-menyurat;
Membantu mengemas kini data murid setiap bulan;
Membantu mengemas kini rekod dan fail murid;
Membantu membuat inventori peralatan dan perabot di dalam kelas;
Merekod pembelian bahan dan peralatan;
Menyemak peralatan yang perlu dihapus kira dua kali setahun.

20

iv) Pengajaran dan Pembelajaran

Membantu menyediakan bahan, peralatan dan buku yang diminta oleh guru sebelum sesi
P&P;
Membantu dan memasang peralatan elektronik;
Membantu membuat salinan (photostat);
Membantu murid menyediakan buku dan alat tulis sebelum P&P;
Menguruskan murid yang menggunakan alat bantuan tertentu seperti memeriksa bateri alat
pendengaran, sistem FM, kanta pembesar, mesin braille dan lain-lain;
Membantu mengurus masalah tingkah laku murid semasa P&P sekiranya perlu;
Membantu menguruskan murid semasa aktiviti P&P sekiranya perlu;
Membantu memegang tangan murid untuk aktiviti psikomotor halus dan kasar.

v) Pengurusan/Pergerakan dan Pendidikan Khas (Mobiliti) Aktiviti Murid

Membantu menguruskan murid yang tidak mampu berjalan atau bergerak dengan sendiri
untuk ke sesuatu tempat;
Membantu murid yang menggunakan alatan khas untuk bergerak;
Menjaga keselamatan dan pergerakan murid semasa aktiviti P&P di dalam dan di luar bilik
darjah;
Mengawasi pergerakan murid ketika mereka menjalani aktiviti kokurikulum;
Menghantar dan mengambil murid inklusif di kelas arus perdana

vi) Tugas Sewaktu Cuti Sekolah

Memastikan bilik darjah dan tandas di blok Pendidikan Khas sentiasa bersih, kemas dan
selamat;
Memastikan peralatan dan perabot perlu disusun semula;
Memastikan tandas selamat dan boleh digunakan;
Memastikan semua peralatan kelas dalam keadaan selamat dan tidak rosak;
Mengenal pasti peralatan yang boleh digunakan/ perlu diselenggara atau dihapus kira;
Memastikan Projek PPKI seperti berkebun, taman dan lain-lain sentiasa dijaga dengan baik;
Membantu kerja-kerja perkebunan seperti menyiram/ membaja/ menggembur/ memangkas/
meracun;
Menjaga haiwan peliharaan;
Menghubungi Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas atau Penyelaras sekiranya diperlukan
untuk tindakan segera.

21

MAKLUMAT ASAS SEKOLAH

Nama : Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Alwi

Kod : REE 0060

Alamat : Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Alwi,01000

Kangar, Perlis.

No.Tel : 04-9762539

No.Fax : 04-9771920

Laman Web : [email protected]

Lokasi : Luar Bandar

Keluasan : 4.04 Hektar

Pentadbiran Sekolah

Pengetua : En. Ghazali bin Ahmad
Penolong Kanan Pentadbiran : Pn. Azizah binti Abd Hamid
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid : En. Noor Rashid bin Osman
Penolong Kanan Kokurikulum : Pn. Adibah binti Daud
Penolong Kanan Tingkatan Enam : Encik Junaidi bin Bustami
Penolong Kanan Pendidikan Khas : Encik Roslan bin Othman
Guru Kanan Kokurikulum Tingkatan Enam : Pn. Noor Haimi binti Husain
Guru Kanan Bahasa : Pn. Saniyah binti Abdullah
Guru Kanan Teknik & Vokasional : Encik Mohd Norizal bin Mustapa
Guru Kanan Sains & Matematik : Encik Suaidi bin Saad
Guru Kanan Kemanusian : Pn. Norliza bin Abd Hasan

Persekolahan : 1 Sesi (Pagi)
Bilangan Guru Terlatih : 151 orang 43 (Lelaki) 108 (Perempuan)
Bilangan Staf Sokongan : 21 Orang (11 Lelaki, 10 Perempuan)

12.1 Pembantu Tadbir N26 : 0 Orang
12.2 Pembantu Tadbir W22(KUP) : 1 Orang
12.3 Pembantu Tadbir N19 : 2 Orang
12.4 Penyelia Asrama N19 : 1 Orang
12.5 Juruteknik Komputer FT29 : 1 Orang
12.6 Pembantu Pengurusan Murid N19 : 4 Orang
12.7 Pembantu Makmal C22 : 3 Orang
12.8 Pembantu Makmal C19 : 2 Orang
12.9 Pembantu Operasi N14 : 1 Orang
12.10 Pembantu Operasi N11 : 3 Orang
12.11 Pemandu Kenderaan H14 : 1 Orang
12.12 Pembantu Awam H14 : 2 Orang

Bilangan Pelajar : 1443 orang (Sehingga 30 November 2018)
: 1397 Orang
13.1 Tingkatan 1 hingga 6 Atas : 46 Orang

13.2 Pendidikan Khas

22

CARTA ORGANISASI PENGURUSA

EN. GHAZA
(TUAN P
PPP

EN. ROSLAN BIN OTHMAN EN. NOOR RASHID BIN OSMAN PN. AZIZAH BI
(PK PEND KHAS) (PK HEM) (PK PEN
PPP DG48 (KUP) PPP D
PPP DG52 (KUP)

PN. SANIYAH BINTI ABDULLAH PN. NORLIZA BINTI ABU HASSAN EN. MOHD NOR
(GK BAHASA) (GK KEMANUSIAAN) (GK TEKNIK
PPP DG48 PPP DG52 PP

AN SMK SYED ALWI TAHUN 2019

ALI BIN AHMAD
PENGETUA)
P DG52

INTI ABDUL HAMID PN. ADIBAH BINTI DAUD EN. JUNAIDI BIN BUSTAMI
NTADBIRAN) (PK KOKURIKULUM) (PK TINGKATAN ENAM)
DG52 (KUP) PPP DG52 (KUP)
PPP DG52 (KUP)

RIZAL BIN MUSTAPA EN. SUAIDI BIN SAAD PN. NOOR HAIMI BT HUSSIN
& VOKASIONAL) (GK SAINS & MATEMATIK) (GK KOKURIKULUM TING. ENAM)
PP DG48
PPP DG52 PPP DG48

23

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN PPKI SMK SYED ALWI TAHUN 2019

EN. ROSLAN BIN OTHMAN
(PK PENDIDIKAN KHAS)
PPP DG48 (KUP)

PN. NUR HALIZA BINTI ABU BAKAR
(SETIAUSAHA PPKI)
PPP DG44

PN. SABARIAH BINTI IBRAHIM
(PEN. SETIAUSAHA PPKI)
PPP DG44

TN. HJ. AZNAN BIN MAT ISA P.J.K PN. FARAHIYAH BINTI ABD AZIZ EN. SUHAILI BIN ISHAK
(SETIAUSAHA KOKURIKULUM) (SETIAUSAHA KURIKULUM) (SETIAUSAHA HEM)
PPP DG48
PPP DG44 PPP DG44

CIK FATEN BINTI HAYOT PN. NORHAZWANI BINTI YAZID PN. NORZALINA BT ABDU HAMMAID
(PEN. SETIAUSAHA KOKURIKULUM) (PEN. SETIAUSAHA KURIKULUM) (PEN. SETIAUSAHA HEM)

PPP DG41 PPP DG41 PPP DG44

PN. NORZURIATI BINTI BIDIN PN. NORIZA BINTI PA EN. KHAIRUL ANUAR BIN SHAARI PN. NOR SYAZANA BINTI ABD HALIM
PPP DG48 PPP DG44 PPP DG44 PPP DG41

24

PEMBANTU PENGURUSAN MURID N19 PPKI SMK SYED ALWI TAHUN 2019

PN. HABSAH BINTI CHE DIN PN. ANA SHAHIDA BINTI JUSOH

PN. BAYZULIA BINTI BUSU EN. MOHAMMAD FAIZ BIN NOR AZMAN

25

SENARAI NAMA GURU
PENDIDIKAN KHAS SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SYED ALWI

BIL NAMA CATATAN NO.TELEFON
1. ROSLAN BIN OTHMAN PK PENDIDIKAN KHAS 019-4786680
2. NUR HALIZA BINTI ABU BAKAR SETIAUSAHA 019-4310911
3. FARAHIYAH BINTI ABDUL AZIZ PENOLONG SETIAUSAHA 019-4134044
4. SABARIAH BINTI IBRAHIM SETIAUSAHA KURIKULUM 019-4783822
5. NORHAZWANI BINTI YAZID PENOLONG SETIAUSAHA KURIKULUM 019-5212138
6. SUHAILI BIN ISHAK SETIAUSAHA HEM 019-3570151
7. NORZALINA BINTI ABDU HAMMAID PENOLONG SETIAUSAHA HEM 013-4131309
8. TN.HAJI AZNAN BIN MAT ISAP.J.K SETIAUSAHA KOKURIKULUM 012-5637850
9. FATEN BINTI HAYOT PENOLONG SETIAUSAHA KOKURIKULUM 013-5024625
10. NORZURIATI BINTI BIDIN GURU PENDIDIKAN KHAS 011-37228138
11. NORIZA BINTI PA GURU PENDIDIKAN KHAS 012-5585884
12. KHAIRUL ANUAR BIN SHAARI GURU PENDIDIKAN KHAS 017-3327074
13. NOR SYAZANA BINTI ABD.HALIM GURU PENDIDIKAN KHAS 013-4752217

SENARAI NAMA PEMBANTU PENGURUSAN MURID N19

BIL NAMA CATATAN NO. TELEFON
1. HABSAH BINTI CHE DIN PENGURUSAN 019-5771559
2. ANA SHAHIDA BINTI JUSOF KOKURIKULUM 012-4868571
3. BAYZULIA BINTI BUSU HEM 013-4601552
4. MOHAMMAD FAIZ BIN NOR AZMAN KURIKULUM 019-3638436

26

CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN PROGRAM PENDID
SMK SYED

PEN

EN. GHAZA

NAIB P
En.Roslan

SETIA
Pn. Nurhaliza

PEN SE
Pn.Sabaria

SETIAUSAHA KURIKULUM SETIAUS
Pn. Farahiyah binti Abd Aziz En.Suhail
PENOLONG SETIAUSAHA KURIKULUM PENOLONG SE
Pn. Norhazwani binti Yazid Pn. Norzalina bin

RPI DATA
Pn. Norhazwani binti Yazid Pn. Nor Syazan
Pn. Nor Syazana binti Abd Halim
ELAUN MURI
JADUAL WAKTU Pn. Norzuri
Cik Faten binti Hayot
Pn. Norhazwani binti Yazid Pn. Norzalina bin
Pn. Norzalina binti Abdu Hammaid
Pn. Norzuriati binti Bidin Pn. SabaDriIaSh
En.Khairu An
JADUAL GURU GANTI Pn. Norsyazana
Pn. Norzalina binti Abdu Hammaid
KEBAJIKAN &
Pn. Norzuriati binti Bidin Pn. Sabariah

PEPERIKSAAN & PENILAIAN INSU
Pn Nur Haliza
Pn Noriza binti Pa
KESIHATAN /
En.Suhaili bin Ishak Tn. Haji Aznan

STOK & PERALATAN PERHIM
Tn. Haji Aznan bin Mat Isa (P.J.K) Pn.Norhazwa

Cik Faten binti Hayot KAN
Pn Noriz
MESYUARAT & PERJUMPAAN
En.Khairul Anuar Bin Shaari SUMB
En.Khairul An
BUKU TEKS
Pn. Noriza binti Pa Cik.Fate

Pn. Sabariah binti Ibrahim ASR
Pn. Habsah
JAWATANKUASA KECERIAAN PROGRAM
Pn. Nurhaliza binti Abu Bakar
Pn. Sabariah binti Ibrahim

DIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN
ALWI 2019

NGERUSI

ALI BIN AHMAD

PENGERUSI
n bin Othman
AUSAHA
a binti Abu Bakar

ETIAUSAHA
ah binti Ibrahim

SAHA HEM SETIAUSAHAKOKURIKULUM
li bin Ishak
ETIAUSAHA HEM Tn. Haji Aznan bin Mat Isa P.J.K
nti Abdu Hammaid
PENOLONG SETIAUSAHAKOKURIKULUM
A PPKIBP
na bintiAbdHalim Cik Faten bt Hayot

ID KHAS (EMK) PENGAKAP
iati binti Bidin
nti Abdu Hammaid En.KhairulAnuar Bin Shaari
Pn. Norzuriati binti Bidin
ShIPbLinINti Ibrahim
nuar Bin Shaari Pn. Norhazwani binti Yazid
a binti Abd Halim
KELAB SUKAN PERMAINAN
& KAUNSELING
h binti Ibrahim En.Suhaili bin Ishak
Pn. Norzalina binti Abdu Hammaid
URANS
binti Abu Bakar Pn. Nurhaliza binti Abu Bakar

KESELAMATAN KELAB KESELAMATAN JALAN RAYA
n bin Mat Isa P.J.
Pn Sabariah binti Ibrahim
MPUNAN Pn. Nor Syazana bintiAbdHalim
ani binti Yazid
Yazid
NTIN
za binti Pa AKTIVITI,LAWATAN& REKREASI

BANGAN Cik Faten binti Hayot
nuar Bin Shaari Pn. Norhazwani binti Yazid
en Bt Hayot
KELAB 1M 1S
RAMA
h binti Che Din Pn. Noriza binti Pa
Pn. Farahiyah binti Abd Aziz

27

SENARAI GURU TINGKATAN TAHUN 2019

1. 1 AKTIF : EN. KHAIRUL ANUAR BIN SHAARI
2. 1 BIJAK : PN. NOR SYAZANA BINTI ABD HALIM
3. 2 AKTIF : PN. SABARIAH BINTI IBRAHIM
4. 2 BIJAK : EN. NORZALINA BINTI ABDU HAMMAID
5. KKBP 3 : PN. NORHAZWANI BINTI YAZID
6. KKBP 4 : PN. NORZURIATI BINTI BIDIN
7. KKBP 5 : PN. NORIZA BINTI PA
8. KKBP 6 : CIK. FATEN BINTI HAYOT

Bidang Tugas Guru Tingkatan:
a) Pengurusan Organisasi Kelas

i: Membentuk organisasi kelas yang terdiri daripada Ketua Tingkatan,
Penolong Ketua Tingkatan, Bendahari, AJK Kebersihan dan AJK
Keceriaan. Memastikan AJK Keceriaan mengagihkan pelajar untuk
membersihkan papan hitam, menyapu lantai, mengelap tingkap,
menyusun kerusi meja dan membuang sampah. Memastikan AJK
Keceriaan sentiasa mengemaskini papan kenyataan dan papan
maklumat dari semasa ke semasa, menyediakan langsir dan bunga (jika
perlu) untuk kelas.

ii: Menentukan perkara-perkara berikut ada di dalam kelas:
 Jadual waktu
 Jadual tugas
 Perabot kelas seperti kerusi meja pelajar, meja guru dan papan hitam
 Moto kelas
 Alatan pembersihan seperti penyapu, bakul sampah dan pengaut
sampah

iii: Menentukan wayar elektrik, kipas angin dan lampu dalam keadaan baik
dan selamat digunakan.

iv: Melaporkan perabot dan peralatan elektrik yang rosak kepada guru yang
berkenaan.

v: Membimbing organisasi kelas yang dilantik menjalankan tugas
vi: Mengadakan tabung kelas dengan jumlahnya terpulang kepada budi

bicara pelajar. Tabung ini bagi tujuan berikut:
 Keceriaan kelas
 Kebajikan pelajar

28

b) Jadual Kedatangan dan Kedatangan Pelajar

i: Menandakan jadual kedatangan harian selewat-lewatnya sebelum waktu
kedua berakhir dan menyimpan buku daftar kedatangan di pejabat.

ii: Menentukan semua butir yang dikehendaki ada di dalam daftar
kedatangan pelajar ditulis.

iii: Memastikan data terkini pelajar di dalam kelas.

c) Laporan Pelajaran, Sijil Berhenti, Surat Akuan dan Kad Pelaporan

i: Memastikan setiap pelajar mempunyai kad kemajuan pelajar.
ii: Mengisikan markah dan membuat laporan kemajuan akademik, kurikulum

dan fizikal dalam kad kemajuan pelajar bagi setiap penggal.
iii: Menyampaikan kad kemajuan pelajar kepada ibu bapa / penjaga pelajar.
iv: Menyedia dan mengisi:

 ”Mark sheet” bagi setiap peperiksaan sekolah
 Sijil berhenti dan surat akuan bagi pelajar yang meneruskan

persekolah lulus

d) Masalah Pembelajaran, Kesihatan Diri dan Disiplin

i: Memberi galakan, motivasi dan merangsangkan minat pelajar terhadap
akademik.

ii: Menggalakkan pertandingan yang berbentuk akademik dan memberikan
hadiah (jika perlu)

iii: Sentiasa prihatin terhadap semua masalah pelajar.
iv: Melaporkan kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling jika terdapat

kemerosotan pelajaran dalam kalangan pelajar.
v: Melaporkan kepada Guru Kesihatan jika terdapat pelajar yang

menghadapi masalah kesihatan.
vi: Melaporkan kepada Guru Disiplin jika terdapat pelajar yang melanggar

disiplin sekolah.
vii:Melaporkan kes ponteng mengikut prosedur yang berikut:

Mendapat dan mengisi dalam dua salinan borang ”Melanggar Peraturan
Sekolah’ yang dapat diperolehi dari Penyelaras Tingkatan atau PK HEM
 Menghantar satu salinan tersebut kepada ibu bapa.

29

e) Buku Teks, Biasiswa dan Bantuan

i: Memastikan SPBT diagih lepada relajar yang layak dan memastikan buku-
buku tersebut dibalut dan ditulis nama relajar.

ii: Mengemaskini fail SPBT dari semasa ke semasa.
iii: Memulangkan buku teks pada tarikh yang ditetapkan dan menyenaraikan

nama pelajar yang tidak memulangkan buku teks pada akhir tahun dan
melaporkan kepada Guru SPBT.
iv: Mengenalpasti pelajar yang layak menerima sebarang bentuk bantuan
yang lain dan melaporkan kepada Guru Kebajikan.
v: Melaporkan kepada Guru Biasiswa sekiranya terdapat kemerosotan
pelajaran dalam kalangan pelajar yang mendapat biasiswa.

f) Kutipan Yuran PIBG

i: Mengutip derma PIBG
ii: Mengeluarkan resit kepada pelajar bagi pembayaran yang dibuat.
iii: Menyerahkan wang kutipan derma PIBG kepada bendahari PIBG.

g) Pendaftaran Pelajar Baru

i: Menerima kemasukan pelajar baru dari Penyelaras Tingkatan.
ii: Mendaftarkan pelajar baru ke dalam buku kemasukan pelajar dan

mendapatkan nombor pendaftaran pelajar baru dari buku kemasukan
pelajar daripada Penolong Kanan HEM.
iii: Menentukan penerimaan borang SPBT (sekiranya layak) dari sekolah
yang terdahulu dan memastikan pelajar ini mendapat buku teks.
iv: Menyemak jika pelajar ini menerima sebarang bentuk biasiswa dan
melaporkan kepada Guru Biasiswa.
v: Menentukan menerima kad kemajuan pelajar dari sekolah yang terdahulu.
vi; Menentukan rumah sukan.
vii:Mengambil butir-butir yang diperlukan.

30

h) Murid Keluar
i: Menentukan borang SPBT, kad kemajuan pelajar dihantar ke pejabat
sekolah.
ii: Menentukan hal-hal peperiksaan telah disempurnakan bagi pelajar
tingkatan 3, 5 dan 6 Atas.
iii: Menentukan kelulusan bertukar telah diterima.
iv: Menentukan buku teks telah dipulangkan.
v: Menentukan penerimaan biasiswa dilaporkan ke pejabat.

i) Pendaftaran Sukan, Persatuan dan lain-lain
i: Menentukan setiap pelajar mempunyai rumah sukan.
ii; memastikan setiap pelajar menyertai aktiviti kokurikulum dan
menyerahkan senarai nama mereka mengikut persatuan, kelab dan badan
beruniform yang dipilih kepada Penyelaras Kokurikulum.
iii: Menggalakkan pelajar bergiat cergas dalam sukan dan aktiviti kokurikulum

31

JADUAL PENCERAPAN DAN SEMAKAN BUKU NOTA / LATIHAN 2019

TARIKH NAMA GURU PENCERAP
6/03 AZNAN BIN MAT ISA PK PENDIDIKAN KHAS
6/03 NUR HALIZA BINTI ABU BAKAR PK PENDIDIKAN KHAS
6/03 NORZALINA BINTI ABDU HAMMAID PK PENDIDIKAN KHAS
7/03 NORZURIATI BINTI BIDIN PK PENDIDIKAN KHAS
7/03 NORIZA BINTI PA PK PENDIDIKAN KHAS
7/03 SABARIAH BINTI IBRAHIM PK PENDIDIKAN KHAS
8/03 SUHAILI BIN ISHAK PK PENDIDIKAN KHAS
8/03 NORHAZWANI BINTI YAZID PK PENDIDIKAN KHAS
8/03 FATEN BINTI HAYOT PK PENDIDIKAN KHAS
9/03 NOR SYAZANA BINTI ABDUL HALIM PK PENDIDIKAN KHAS
9/03 FARAHIYAH BINTI ABD AZIZ PK PENDIDIKAN KHAS
9/03 KHAIRUL ANUAR BIN SHAARI PK PENDIDIKAN KHAS

2/05 AZNAN BIN MAT ISA PK PENDIDIKAN KHAS
2/05 NUR HALIZA BINTI ABU BAKAR PK PENDIDIKAN KHAS
2/05 NORZALINA BINTI ABDU HAMMAID PK PENDIDIKAN KHAS
3/05 NORZURIATI BINTI BIDIN PK PENDIDIKAN KHAS
3/05 NORIZA BINTI PA PK PENDIDIKAN KHAS
3/05 SABARIAH BINTI IBRAHIM PK PENDIDIKAN KHAS
4/05 SUHAILI BIN ISHAK PK PENDIDIKAN KHAS
4/05 NORHAZWANI BINTI YAZID PK PENDIDIKAN KHAS
4/05 FATEN BINTI HAYOT PK PENDIDIKAN KHAS
7/05 NOR SYAZANA BINTI ABDUL HALIM PK PENDIDIKAN KHAS
7/05 FARAHIYAH BINTI ABD AZIZ PK PENDIDIKAN KHAS
7/05 KHAIRUL ANUAR BIN SHAARI PK PENDIDIKAN KHAS

10/7 AZNAN BIN MAT ISA PK PENDIDIKAN KHAS
10/7 NUR HALIZA BINTI ABU BAKAR PK PENDIDIKAN KHAS
10/7 NORZALINA BINTI ABDU HAMMAID PK PENDIDIKAN KHAS
11/7 NORZURIATI BINTI BIDIN PK PENDIDIKAN KHAS
11/7 NORIZA BINTI PA PK PENDIDIKAN KHAS
11/7 SABARIAH BINTI IBRAHIM PK PENDIDIKAN KHAS
12/7 SUHAILI BIN ISHAK PK PENDIDIKAN KHAS
12/7 NORHAZWANI BINTI YAZID PK PENDIDIKAN KHAS
12/7 FATEN BINTI HAYOT PK PENDIDIKAN KHAS
13/7 NOR SYAZANA BINTI ABDUL HALIM PK PENDIDIKAN KHAS
13/7 FARAHIYAH BINTI ABD AZIZ PK PENDIDIKAN KHAS
13/7 KHAIRUL ANUAR BIN SHAARI PK PENDIDIKAN KHAS

32

Kalendar Tahun 2019
33

Hari-Hari Kelepasan Am Persekutuan dan Negeri Perlis 2019
34

HARI PELEPASAN AM NEGERI PERLIS 2019

TARIKH HARI CUTI UMUM NEGERI
5 Februari SELASA Tahun Baru Cina Semua Negeri
6 Februari RABU Tahun Baru Cina Semua Negeri
RABU Kedah, Negeri
3 April RABU Israk & Mikraj Sembilan, Perlis
I Mei AHAD Semua Negeri
19 Mei Hari Pekerja
RABU Hari Wesak Perlis
22 Mei Kelantan, Pahang,
RABU Nuzul Al-Quran Perak, Perlis, Pulau
5 Jun KHAMIS Pinang, Selangor,
6 Jun Hari Raya Puasa* Terengganu. Kuala
17 Julai RABU Hari Raya Puasa* Lumpur, Putrajaya,
11 Ogos AHAD Hari Keputeraan Raja
12 Ogos ISNIN Labuan
31 Ogos SABTU Perlis Semua Negeri
1 September AHAD Hari Raya Qurban* Semua Negeri
9 September ISNIN HARI RAYA QURBAN
16 September ISNIN Perlis
27 Oktober AHAD (Hari Kedua)*
9 November SABTU Hari Kebangsaan Semua Negeri
25 Disember RABU Awal Muharram
Kedah, Kelantan, Perlis
Keputeraan dan Terengganu
YDP Agong Semua Negeri
Hari Malaysia Semua Negeri

Hari Deepavali Semua Negeri

Maulidur Rasul Semua Negeri
Hari Krismas Semua Negeri kecuali

Sarawak
Semua Negeri
Semua Negeri

35

Takwim Persekolahan Mengikut Penggal 2019
36

Tarikh Pembayaran Gaji Tahun 2019
37

TAKWIM PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (BERMASALAH PEMBELAJARAN) PPKIBP
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SYED ALWI
TAHUN 2019

TARIKH AKTIVITI TINDAKAN
DISEMBER
MESYUARAT PENGURUSAN KALI 1/2019 PKPK
20/12 CUTI SEMPENA HARI KRISMAS
24/12
26/12 MESYUARAT GURU KALI 1/2019 SEMUA GURU

27/12 MESYUARAT KURIKULUM KALI 1/2019 SEMUA GURU
MESYUARAT HEM KALI PERTAMA 2019
28/12
MESYUARAT KOKURIKULUM 2019 SEMUA GURU
JANUARI MESYUARAT PANITIA PENDIDIKAN KHAS KALI PERTAMA 2019
1/1
2/1 MESYUARAT KOKURIKULUM KALI PERTAMA 2019
3/1
MESYUARAT HEM KALI PERTAMA 2019
8/1
10/1 PENDAFTARAN PELAJAR PENDIDIKAN KHAS SEMUA GURU
HARI PERTAMA SESI PERSEKOLAHAN 2019 BERMULA SEMUA GURU
11/1
18/1 ORIENTASI KAWASAN PELAJAR PPKI HEM
22/1
24/1 LATIHAN MERENTAS DESA KOKO
LATIHAN MERENTAS DESA KOKO
28/1 MAJLIS PERMUAFAKATAN IBUBAPA DAN SARANA PKPK/ SEMUA GURU
31/1
PELARASAN RPI KURIKULUM

LATIHAN MERENTAS DESA KOKO

MESYUARAT PENGURUSAN KALI 2/2019 PKPK
KEJOHANAN MERENTAS DESA SEMUA GURU
CERAMAH ADAB & AKHLAK
( PENCERAMAH JEMPUTAN ) HEM

LATIHAN KEJOHANAN BALAPAN & PADANG PERINGKAT SMKSA KOKO
LATIHAN KEJOHANAN BALAPAN & PADANG PERINGKAT SMKSA KOKO

MESYUARAT PENGURUSAN KALI 3/2019 PKPK
LATIHAN KEJOHANAN BALAPAN & PADANG PERINGKAT SMKSA KOKO
LATIHAN KEJOHANAN BALAPAN & PADANG PERINGKAT SMKSA KOKO

KEMASKINI DATA / BORANG SMM HEM

PEMERIKSAAN DISIPLIN

38

FEBRUARI CUTI SEMPENA TAHUN BARU CINA PKPK
4/2 – 8/2 MESYUARAT PENGURUSAN KALI 4/2019 KOKO
LATIHAN KEJOHANAN BALAPAN & PADANG PERINGKAT SMKSA KOKO
7/2 LATIHAN KEJOHANAN BALAPAN & PADANG PERINGKAT SMKSA KOKO
12/1 RAPTAI KEJOHANAN BALAPAN & PADANG PERINGKAT SMKSA KOKO
14/1 KEJOHANAN BALAPAN & PADANG PERINGKAT SMKSA KOKO
19/2 KEJOHANAN BALAPAN & PADANG PERINGKAT SMKSA
20/2 PKPK
21/2 MESYUARAT PENGURUSAN KALI 5/2019 KURIKULUM
MENSYUARAT AJK PROGRAM INKLUSIF KALI PERTAMA 2019
27/2 HEM
28/2 LAWATAN KE PUSAT TERAPI SKPK
PERTANDINGAN KECERIAAN KELAS BULANAN & SEKOLAH HEM
13/2
PENYAYANG KOKO
MAC *KELAB, PERSATUAN DAN BADAN BERUNIFORM
7/3 PKPK
13/3 (*SETIAP HARI RABU) HEM
14/3 *1 MURID 1 SUKAN SEMUA GURU
21/3 PKPK
22/3 (*SETIAP HARI KHAMIS) HEM

23/3 – 31/3 MESYUARAT PENGURUSAN KALI 6/2019 KOKO
PROGRAM CELIK MINDA DAN SAMBUTAN HARI LAHIR PPKI
APRIL SU PPKI
3/4 MESYUARAT GURU KALI 2/2019
MESYUARAT PENGURUSAN KALI 7/2019 KOKO
9/4 – 11/4 PERTANDINGAN KECERIAAN KELAS BULANAN & SEKOLAH
PKPK
11/4 PENYAYANG
CUTI PERSEKOLAHAN HEM
16/4 *LATIHAN PERSEDIAAN KEJOHANAN BALAPAN & PADANG SEMUA GURU
18/4 (*SETIAP SELASA DAN KHAMIS)
24/4 *TERAPI RENANG DAN TERAPI BOWLING HEM
(*BERMULA BULAN MAC) SU PPKI
25/4
CUTI SEMPENA ISRAK MIKRAJ PKPK
MEI KEJOHANAN BALAPAN & PADANG PENDIDIKAN KHAS HEM
9/5
14/5 – 24/5 PERINGKAT NEGERI SU PPKI
15/5 – 17/5 MESYUARAT PENGURUSAN KALI 8/2019
16/5 PKPK
LATIHAN KAWAD KEBAKARAN PERINGKAT SMKSA KURIKULUM
KURSUS DALAMAN GURU KURIKULUM
KEMBARA TIRAI BESI
HEM
HARI ANUGERAH KECERMELANGAN
HARI KOKURIKULUM HEM
HARI KANTIN

MESYUARAT PENGURUSAN KALI 9/2019
PERTANDINGAN KECERIAAN KELAS BULANAN & SEKOLAH

PENYAYANG
*TERAPI RENANG DAN TERAPI BOWLING

MESYUARAT PENGURUSAN KALI 10/2019
PROGRAM IHYA RAMADHAN

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
LAWATAN CAKNA KE RUMAH MURID PPKI

PEMERIKSAAN DISIPLIN

39

19/5 CUTI SEMPENA HARI WESAK PKPK
22/5 CUTI SEMPENA NUZUL AL-QURAN SEMUA GURU
23/5 MESYUARAT PENGURUSAN KALI 11/2019
SU PPKI
24/5 CERAMAH SEMPENA NUZUL AL-QURAN & SAMBUTAN SU PPKI
AIDILFITRI
25/5 – 9/6 HEM
JUN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH
*TERAPI RENANG DAN TERAPI BOWLING SU PPKI
5/6 – 6/6 PERTANDINGAN KECERIAAN KELAS BULANAN & SEKOLAH PKPK
13/6
PENYAYANG SEMUA GURU
17/6 CUTI PERSEKOLAHAN KOKO
25/6 – 27/6 PKPK
HARI RAYA AIDIL FITRI HEM
27/6 JAMUAN HARI RAYA AIDILFITRI PPKI SU PPKI

JULAI MESYUARAT PENGURUSAN KALI 12/2019 KURIKULUM
4/7 MESYUARAT GURU KALI 3/2019 PKPK
11/7 PERKHEMAHAN TAHUNAN PPKI HEM
17/7 D’YAN CHALET
25/7 PKPK
MESYUARAT PENGURUSAN KALI 12/2019 SU PPKI
OGOS PERTANDINGAN KECERIAAN KELAS BULANAN & SEKOLAH SU PPKI
1/8
8/8 PENYAYANG PKPK
11/8 – 12/8 *TERAPI RENANG DAN TERAPI BOWLING
10/8 – 18/8 KURIKULUM
7/8 MENSYUARAT AJK PROGRAM INKLUSIF KALI 2/2019 HEM
29/8 MESYUARAT PENGURUSAN KALI 13/2019 PKPK
HARI KEPUTERAAN TUANKU RAJA PERLIS HEM
30/8 SAMBUTAN HARI LAHIR PPKI
SU PPKI
SEPTEMBER PERTANDINGAN KECERIAAN KELAS BULANAN & SEKOLAH
1/9 PENYAYANG KURIKULUM

4/9 – 5/9 MESYUARAT PENGURUSAN KALI 14/2019
9/9 *TERAPI RENANG DAN TERAPI BOWLING

PROGRAM BULAN KEMERDEKAAN
MESYUARAT PENGURUSAN KALI 15/2019

CUTI HARI RAYA QURBAN
CUTI PERSEKOLAHAN

PERJUMPAAN RPI MURID PPKI BERSAMA WARIS
LAWATAN CAKNA KE RUMAH MURID PPKI

MESYUARAT PENGURUSAN KALI 16/2019

PERTANDINGAN KECERIAAN KELAS BULANAN & SEKOLAH
PENYAYANG

PERTANDINGAN KECERIAAN KELAS SEMPENA KEMERDEKAAN
*TERAPI RENANG DAN TERAPI BOWLING

CUTI AWAL MUHARRAM
AMALI SEMBELIHAN

HARI KEPUTERAAN SERI PADUKA BAGINDA YANG di
PERTUAN AGONG

40

12/9 MESYUARAT PENGURUSAN KALI 17/2019 PKPK
13/9 PEMERIKSAAN DISIPLIN HEM
16/9
24/9 – 26/9 CUTI SEMPENA HARI MALAYSIA KOKO
26/9 LAWATAN PENGALAMIAN DAN PENANDA ARAS HEM
PERTANDINGAN KECERIAAN KELAS BULANAN & SEKOLAH
OKTOBER PKPK
10/10 PENYAYANG SU PPKI

17/10 MESYUARAT PENGURUSAN KALI 18/2019 HEM
*TERAPI RENANG DAN TERAPI BOWLING
22/10 – 24/10 PKPK
24/10 SAMBUTAN HARI LAHIR PPKI HEM
28/10
MESYUARAT PENGURUSAN KALI 19/2019 SEMUA GURU
29/10- 30/10 PEMERIKSAAN DISIPLIN KURIKULUM
31/10
MESYUARAT GURU KALI 4/2019 PKPK
NOVEMBER PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2019
4/11 – 21/11 MESYUARAT PENGURUSAN KALI 20/2019 KOKO
CUTI SEMPENA HARI DEEPAVALI HEM
5/11 HEM
KARNIVAL 1M1S
7/11 LAWATAN CAKNA KE RUMAH MURID PPKI SU PPKI
9/11 PERTANDINGAN KECERIAAN KELAS BULANAN & SEKOLAH
14/11 HEM
PENYAYANG
21/11 *TERAPI RENANG DAN TERAPI BOWLING SU PPKI
22/11
23/11 – 31/12 PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SU PPKI
PERTANDINGAN KECERIAAN KELAS BULANAN & SEKOLAH PKPK

PENYAYANG SEMUA GURU
MESYUARAT PENGURUSAN KALI 21/2019
HARI KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD S.A.W
MAJLIS ANUGERAH KECERMELANGAN, JAMUAN AKHIR TAHUN

DAN GRADUASI PPKI
HOTEL SRI MALAYSIA
*TERAPI RENANG DAN TERAPI BOWLING
MESYUARAT PENGURUSAN KALI 22/2019
PERHIMPUNAN AKHIR TAHUN
CUTI PERSEKOLAHAN

41

CARTA ORGANISASI
PPKIBP SMK SYED ALW

__________________________________________

PENGERU
EN. GHAZALI BIN

NAIB PENGERUSI 3 NAIB PENGERUSI 2 NAIB PENG
EN. NOOR RASHID BIN PN. AZIZAH BINTI BINTI EN. ROSLAN BIN

OSMAN ABD HAMID SETIAUS
PN. FARAHIYAH B
RPI
PN. NORHAZWANI BINTI YAZID PENOLONG SE
PN. NORHAZWAN
PN. NOR SYAZANA BT ABD
HALIM AHLI JAWATA

PEPERIKSAAN & PENILAIAN
PN. NORIZA BINTI PA
EN. SUHAILI BIN ISHAK

JADUALWAKTU BUKU TEK
CIK FATEN BINTI HAYOT
PN. NORHAZWANI BINTI YAZID PN. PN. NORIZA BI
NORZALINA BINTI ABDU HAMMAID PN. SABARIAH BT

PN. NORZURIATI BT BIDIN

KURIKULUM
WI, PERLIS 2019

___________________________________

USI
N AHMAD

GERUSI 1 NAIB PENGERUSI 4 NAIB PENGERUSI 5
N OTHMAN PN. ADIBAH BINTI DAUD EN. JUNAIDI BIN
BUSTAMI

SAHA
BINTI ABD. AZIZ

ETIAUSAHA
NI BINTI YAZID

ANKUASA

STOK & PERALATAN MESYUARAT & PERJUMPAAN
TN. HJ AZNAN BIN MAT ISA P.J.K EN. KHAIRUL ANUAR BIN SHAARI

CIK FATEN BINTI HAYOT

KS JADUAL GURU GANTI
PN. NORZALINA BT. ABDU HAMMAID
INTI PA
T IBRAHIM PN. NORZURIATI BT BIDIN

42

SENARAI TUGAS KURIKULUM PPKIBP 2019

BIL PERKARA HURAIAN NAMA GURU
1. Peperiksaan  Pengurusan peperiksaan dan ujian
 Pn Noriza binti Pa
2. Jadual Waktu  Jadual waktu individu  En Suhaili bin Ishak
 Jadual waktu kelas  Cik Faten binti Hayot
3. Stesen Komponen  Jadual guru ganti  Pn Norhazwani binti Yazid
 Pn Norzalina binti Abdu Hammaid
 Pemilihan buku teks dan rujukan  Pn Norzuriati binti Bidin
 Penjilidan buku  Pn Noriza binti Pa
 Menyediakan jadual waktu  Pn Farahiyah binti Abdul Aziz
 En Khairul Anuar bin Shaari
penggunaan alatan/resos di stesen

5. Pembangunan Fizikal  Merancang program yang berunsurkan  Tn.Hj.Aznan bin Mat Isa P.J.K

kecergasan fizikal  Cik Faten binti Hayot

6. Dokumentasi  Pengurusan Fail  Pn Norzuriati binti Bidin
 Dokumentasi Program  Pn Sabariah binti Ibrahim
7. Pengiktirafan dan  Hari anugerah Kecermelangan  Pn Nurhaliza binti Abu Bakar
Penghargaan  Pn Sabariah binti Ibrahim
 Program Pencerapan  Pn Sabariah binti Ibrahim
8. Pembangunan Staf  Merancang tarikh dan mengadakan  Pn Nurhaliza binti Abu Bakar

kursus/bengkel kemahiran  En Khairul Anuar bin Shaari
 Pn Sabariah binti Ibrahim
 Program Maulidur Rasul
9. Kerohanian  Minggu Pendidikan Moral
 Minggu Pendidikan Islam
 Israk dan Mikraj
 Sambutan Nuzul Al-Quran
 Sambutan Ihya Ramadan

10. Pembangunan Insan  Merancang Program pengayaan dan  Pn Nurhaliza binti Abu Bakar
11. RPI pemulihan  Pn Sabariah binti Ibrahim
12. Panitia Komponen
13. NILAM  Program kemahiran interaksi sosial
14. ICT
15. Mini Pusat Sumber  Penulisan RPI  Pn Norhazwani binti Yazid
 Pn Nor Syazana binti Abd Halim
 Merancang dan mengendalikan
mesyuarat Semua Ketua Panitia

 Memantau program NILAM dan  Pn Noriza binti Pa
Bacalah Sayang  Cik Faten binti Hayot

 Penggunaan P&P dalam ICT  En Suhaili bin Ishak
 Pn Farahiyah binti Abdul Aziz
 Menguruskan Mini Pusat Sumber  Cik Faten binti Hayot
 Menyediakan jadual penggunaan  Pn Nor syazana binti Abd Halim

43

SENARAI KETUA PANITIA & AHLI JAWATANKUASA MENGIKUT KOMPONEN 2019

BIL KOMPONEN KETUA PANITIA AHLI JAWATANKUASA

1. Bahasa Melayu  Pn. Norzuriati binti Bidin  Pn. Nurhaliza binti Abu Bakar
2. Bahasa Inggeris  Pn. Nurhaliza binti Abu Bakar  Pn. Farahiyah binti Abdul Aziz
 Tn.Hj.Aznan bin Mat Isa (P.J.K)

 Cik Faten binti Hayot Pn

3. Matematik  Cik Faten binti Hayot  Pn. Nurhaliza binti Abu Bakar
 En. Suhaili b. Ishak
4. Sains  Pn. Farahiyah binti Abdul
Aziz  Pn. Nor Syazana binti Abd Halim
Pendidikan Agama  Pn. Noriza binti Pa
5. Islam / Moral  En. Khairul Anuar B. Shaari  Pn. Norzalina binti Abdu
 Tn.Hj.Aznan bin Mat Isa P.J.K
6. Pendidikan Jasmani  En. Suhaili b Ishak Hammaid
Dan Kesihatan  Pn. Norzalina binti Abdu  Pn. Norhazwani binti Yazid
 En Roslan bin Othman
7. Asas Pembuatan Hammaid  En. Suhaili b Ishak
Perabot  Pn. Noriza binti Pa
 Pn. Sabariah binti Ibrahim
8. Asas Masakan  Pn. Nurhaliza binti Abu Bakar
 Pn. Sabariah binti Ibrahim  Pn. Farahiyah binti Abdul Aziz
9. Kemahiran Hidup  Pn. Norhazwani binti Yazid  En. Khairul Anuar B. Shaari
10. Multimedia  En. Suhaili b Ishak
11. Pendidikan Seni  En. Khairul Anuar B. Shaari
12. Pendidikan Muzik  Tn.Hj.Aznan bin Mat Isa P.J.K
 Cik Faten binti Hayot
 Pn. Nor Syazana binti Abd Halim
 Pn. Sabariah binti Ibrahim
 Pn. Norzuriati binti Bidin
 Pn. Farahiyah binti Abdul Aziz
 Pn. Norhazwani binti Yazid
 En. Roslan Bin Othman

 Pn. Noriza binti Pa
 Pn. Nurhaliza binti Abu Bakar

 Pn. Noriza binti Pa
 Pn. Farahiyah binti Abdul Aziz
 Pn. Norhazwani binti Yazid

13. Pengurusan Diri  Pn. Nor Syazana binti Abd Halim  Pn. Nurhaliza binti Abu Bakar
 Tn.Hj.Aznan bin Mat Isa P.J.K

44

KUALITI PENGAJARAN GURU

Kualiti pengajaran guru bergantung kepada kebolehan guru
menyampaikan pengetuahuan, kemahian dan pelajar dapat
menermanya dengan mudah, iaitu menarik minat pelajar serta mudah
diingati. antara ciri pengajaran berkualiti ialah:

 Penyampaian maklumat teratur
 Penggunaan bahasa jelas dan mudah
 Penggunaan banyak contoh serta gambaran
 Sentiasa menyatakan semula prinsip dan konsep utama
 Berkait dengan pengetahuan sedia ada
 Semangat dan kesungguhan guru
 Sifat berjenaka semasa mengajar
 Menyatakan objektif pengajaran dengan jelas
 Penilaian berterusan
 Maklumbalas kepada pelajar tentang tahap penguasaan mereka

bagi satu-satu pelajaran

45

KAEDAH PENGAJARAN BERKESAN

Kaedah mengajar merupakan cara yang digunakan oleh guru
untuk menyampaikan pelajaran, pengetahuan dan pengalaman
kepada pelajar. Antara kaedah pengajaran berkesan ialah:

 Membuat perancangan – rancangan pelajaran, objektif, kaedah
penyampaian, aktiviti pelajar,bahan bantu mengajar dan nilai
ang hendak diterapkan.

 Menggunakan pelbagai cara untuk menggerakkan pelajar agar
minat pelajar dapat ditimbulkan dalam semua peringkat
pengajaran dan pembelajaran,iaitu sebelum proses pengajaran
dan pembelajaran, peringkat perkembangan dan seterusnya
penutup/rumusan.

 Mempelbagaikan kaedah pengajaran lebih berpusatkan murid
seperti kaedah inkuiri penemuan,kontekstual, masteri, akses
kendiri dan sebagainya

 Penggunaan bahan bantu mengajar, sesuai dan selari dengan
pelajaran untuk meransang minda dan memudahkan pelajar
memahami pelajaran dan membantu mencapai objektif
pengajaran dan pembelajaran

 Membuat penilaian tantang keberkesanan pengajaran dan
pembelajaran dan tahap pemahaman pelajar melalui ujian
formatif

46

ETIKA KERJA GURU CEMERLANG

Pengajaran berkesan memerlukan guru-guru mempunyai sifat-sifat:
 Mempunyai nilai dan etika kerja tinggi dan menghayati Falsafah
Pendidikan Kebangsaan
 Bersifat cemerlang, mesra, mudah didekati, sedia membantu,
sabar, memahami sikap pelajar dan pengasih
 Penampilan diri kemas, bersih, ceria, bersemangat dan
berkeyakinan
 Keupayaan memimpin dan sentiasa menunjukkan kebolehan dan
kemampuan boleh mengarah dan mengawal suasana pengajaran
dan pembelajaran sepanjang masa serta kecekapan kawalan kelas
 Peka dan memahami serta menghayati keseluruhan proses
pembelajaran dalam dan diluar bilik darjah dan berupaya menilai
kemampuan dan kelemahan pelajar
 Memiliki kemahiran pedagogi dan menguasai subjek dengan
baik dan kaedah penyampaian yang praktikal

47


Click to View FlipBook Version