The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by MrWazaki72, 2019-05-09 22:12:21

BUKU PENGURUSAN T6 2019

BUKU PENGURUSAN T6 2019

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019
ISI KANDUNGAN

BIL PERKARA M/S

1 PENDAHULUAN 2-17
18-20
2 MAKLUMAT SEKOLAH DAN GURU 21-32

3 TAKWIM TAHUNAN 33
34
4 TAKWIM PERSEKOLAHAN 35
36
5 KALENDER CUTI UMUM 37
39-42
6 NAMA GURU TINGKATAN 6 ATAS & 6 RENDAH 43-45
46-54
7 PAKEJ MATA PELAJARAN 55-61
62-66
8 JADUAL PENCERAPAN DAN SEMAKAN BUKU LATIHAN 67-73

9 JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN

10 UNIT PENTADBIRAN/PENGURUSAN

11 UNIT KURIKULUM

12 UNIT HAL EHWAL PELAJAR

13 UNIT KOKURIKULUM

LAMPIRAN
i. Peraturan Sekolah
ii. Bidang Tugas Guru Bertugas Mingguan
iii. Syarat Kemasukan Tingkatan 6
iv. Pekeliling Perkhidmatan
v. Pekeliling Etika Pakaian Murid Tingkatan 6

1

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

‘CINTAI BAHASA KITA’ Rujukan Tuan :

Semua Guru dan Staf Sokongan Rujukan Kami :
Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Alwi,
01000 Kangar, Tarikh : 01 JAN 2019
Perlis

Tuan/Puan,
ARAHAN MENJALANKAN TUGAS RASMI 2019

Dengan hormatnya saya merujuk perkara di atas.

2. Dimaklumkan bahawa tuan/puan dikehendaki menjalankan tugas
berdasarkan senarai tugas rasmi tahun 2019 dan juga tugas-tugas lain yang
diarahkan oleh pengetua dari semasa ke semasa.

3. Kerjasama daripada pihak tuan/puan saya dahului dengan ucapan
terima kasih.

Sekian, terima kasih
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

…………………………………

(GHAZALI BIN AHMAD)
Pengetua

Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Alwi

01000 Kangar,
Perlis.

2

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

BUTIR-BUTIR PERIBADI

1. Nama : _______________________________

2. Alamat : _______________________________

3. No Telefon :_______________________________

4.No Telefon Bimbit :________________________________

5. No Kad Pengenalan : _______________________________

6. E-mail : _______________________________

7. No. Cukai Pendapatan : _______________________________

8. No Pejabat : _______________________________

9. Alamat Pejabat : SMK Syed Alwi 01000,Kangar

10. Telefon : 04-9762539 11.Fax: 04-9771920

12. E-mail: www.smksyedalwi.edu.my

13. Tarikh mula bertugas di SMK Syed Alwi :____________________

14. Tarikh mula dilantik :____________________

15. Kategori sekarang :____________________

16. Tarikh Kenaikan Pangkat ke GRED DG 44 / DG 48 / DG 52 / DG 54 /JUSA

___________/______/______/______/______

17. Kelulusan Akademik :________________ 18. Institusi :________________

19. Tahun : _____________

20. Kelulusan Ikhtisas :________________21. Institusi:_________________

22. Tahun : ____________

23. Opsyen : ______________________

24. Matapelajaran yang diajar sekarang :__________________

25.Tugas-tugas: a) Pentadbiran :__________________

b). Hal Ehwal Murid :__________________

c). Kokurikulum :___________________

3

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang
dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara
Malaysia yang berpengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan

berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara.

MATLAMAT KPM
 Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu.
 Melahirkan insan yang beriman, berakhlakmulia, berilmu, berketerampilan

dan sejahtera.
 Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara.
 Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

VISI KPM
"Pendidikan Berkualiti InsanTerdidik Negara Sejahtera"

MISI KPM
"Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu

Bagi Memenuhi Aspirasi Negara"

4

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

SEBELAS ANJAKAN UNTUK TRANSFORMASI SISTEM

MENYEDIAKAN MEMASTIKAN MELAHIRKAN TRANSFORMASI MEMASTIKAN
KESAMARATAAN SETIAP MURID RAKYAT KEGURUAN KEPIMPINAN
AKSES KEPADA PROFISIEN MALAYSIA SEBAGAI BERPRESTASI
PENDIDIKAN DALAM BAHASA DENGAN PROFESION TINGGI
BERKUALITI MALAYSIA DAN PENGHAYATAN PILIHAN DITEMPATKAN
BERTARAF BAHASA NILAI SETIAP
ANTARABANGSA INGGERIS SEKOLAH

 Menanda aras  Memperkenalkan  Mengukuhkan  Mengetatkan  Memperkenal

keupayaan dalam kurikulum Bahasa pendidikan Sivik syarat lantikan 1riteria

kemahiran Malaysia yang dengan menjadikan guru mulai 2013 pemilihan

membaca, sama pada perkhidmatan supaya dalam berasaskan

matematik dan peringkat rendah komuniti sebagai kalangan kompetensi dan

sains dengan dengan sokongan prasyarat untuk graduan 30% memperkukuh

standard intensif untuk tamat persekolahan teratas proses

antarabangsa murid yang menjelang 2017  Meningkatkan perancangan

 Melancarkan memerlukan bagi  Memperkukuh kualiti CPO mulai penggantian

kurikulum baru menggantikan Pendidikan Islam 2013 dengan bagi pengetua /

sekolah kelas Peralihan dan Moral dengan lebih tumpuan guru besar

menengah (KSSM)  Memperluaskan 1riter lebih 1rite ke ke atas mulai 2013

dan semakan program LINUS atas teras nilai dan keperluan  Melaksanakan

semula kurikulum supaya meliputi falsafah agama individu dan pakej kerjaya

sekolah rendah literasi Bahasa utama menjelang latihan bagi pengetua,

(KSSR) pada 2017 Inggeris 2017 berasaskan guru besar

 Merombak  Meningkatkan  Memperkembangan sekolah mulai 2013,

peperiksaan dan kemahiran murid secara  Memastikan dengan lebih

pentaksiran Bahasa Inggeris 1riteria dengan guru 1riter 1rite sokongan, lebih

kebangsaan untuk Guru dan mengukuhkan ke atas fungsi fleksibiliti

meningkatkan memperluaskan keperluan teras pengajaran pengoperasian

tumpuan peluang bagi penyertaan murid mulai 2013 bagi menambah

terhadap pendedahan dalam 1 Sukan 1 dengan baik sekolah,

kemahiran berfikir terhadap Bahasa Kelab dan 1 Badan mengurangkan kurikulum dan

aras tinggi pada Inggeris Beruniform beban kokurikulum

2016  Menggalakkan  Mengukuhkan dan pentadbiran serta lebih

 Melanjutkan setiap murid memperluas RIMUP  Melaksanakan akauntabiliti

pendidikan wajib mempelajari mulai 2016 untuk laluan kerjaya terhadap

daripada 6 tahun Bahasa memudah cara guru berasaskan meningkatkan

kepada 11 tahun tambahan interaksi antara kompetensi dan keberhasilan

bermula pada menjelang 2025 jenis sekolah, prestasi mulai murid

umur 6+ tahun kumpulan etnik dan 2016

disokong dengan sosio ekonomi  Meningkatkan

program laluan untuk

pengekalan yang peranan

disasarkan dan kepimpinan,

latihan vokasional pakar

sebagai pengajaran dan

persediaan untuk pakar bidang

pekerjaan khusus

 Meningkatkan menjelang 2016

pelaburan bagi  Membudayakan

sumber fizikal dan kecemerlangan

pengajaran berasaskan

kepada murid pimpinan rakan

dengan keperluan sebaya dan

khusus proses persijilan

mulai 2015

5

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

MENGUPAYA MEMANFAATKAN MENTRANSFORMAS BEKERJASAMA MEMAKSIMUMKAN MENINGKATKAN
JPN, PPD DAN ICT BAGI KEBOLEHUPAYAAN DENGAN IBU KEBERHASILAN KETELUSAN
SEKOLAH MENINGKATKAN DAN KAPASITI BAPA, MURID BAGI UNTUK
UNTUK KUALITI PENYAMPAIAN KOMUNITI SETIAP RINGGIT AKAUNTABILITI
MENYEDIAKAN PEMBELAJARAN KEMENTERIAN DAN SEKTOR AWAM SECARA
PENYELESAIAN DI MALAYSIA SWASTA LANGSUNG
KHUSUS SECARA
BERASASKAN MELUAS
KEPERLUAN

 Mempercepatkan  Meningkatkan  Mengupaya JPN dan  Melengkapi  Mengaitkan setiap  Menerbitkan

penambahbaikan akses internet dan PPD dengan memberi ibu bapa bagi program kepada laporan tahunan

prestasi sekolah persekitaran lebih hak membuat membantu keberhasilan murid awam bagi

melalui program pembelajaran keputusan terhadap pembelajaran yang jelas dan kemajuan

yang sistematik hanya melalui 1 bajet dan personel, anak mereka merasionalisasi sasaran dan

dan dipimpin PPD BestariNet bagi serta meningkatkan melalui sarana program berimpak inisiatif Pelan

di semua negeri semu 10 000 akauntabiliti bagi KPI penglibatan rendah pada setiap Pembangunan

menjelang 2014 sekolah menjelang mulai 2013 ibu bapa dan tahun, selaras Pendidikan mulai

 Meningkat 2013  Sekurang-kurangnya akses atas dengan anjakan 2013

autonomi  Menambahkan 2 500 lagi personel talian kepada keseluruhan kerajaan  Melaksanakan

pengurusan kandungan atas ditempatkan daripada kemajuan ke arah Bajet semakan

berasaskan talian untuk KPM dan JPN kepada anak di Berasaskan komprehensif

sekolah, perkongsian PPD untuk sekolah (SAPS) Keberhasilan (OBB) pada tahun

termasuk lebih amalan terbaik menyokong sekolah  Mendapatkan  Memanfaatkan 2015, 2020 dan

fleksibiliti bermula dengan menjelang 2014 maklum balas peluang 2025 bagi

pengoperasian ke perpustakaan video  Memperkukuh daripada meningkatkan memastikan

atas pengagihan guru terbaik kebolehpercayaan setiap PIBG efisiensi dengan Pelan

bajet dan menyampaikan kepimpinan bagi 150 – mengenai mengagihkan Pembangunan

pelaksanaan pengajaran dalam 200 jawatan pelaksanaan peruntukan kepada Pendidikan

kurikulum mata pelajaran kepimpinan utama kurikulum bidang paling kritikal kekal, relevan

dimulai dengan kritikal pada 2013 mulai 2013 setempat dan seperti peningkatan dengan

sekolah yang  Memanfaatkan  Memperkukuh fungsi kualiti guru kemahiran dengan memasukkan

mencapai pengunaan ICT bagi utama dan mulai 2016 latihan guru maklum balas

prestasi tinggi pembelajaran jarak merasionalisasi  1 000 biasiswa daripada pihak

dan jauh dan struktur kementerian daripada berkepentingan

menunjukkan berasaskan kendiri mulai 2016 sektor swasta dan

peningkatan untuk meningkat untuk murid mengambilkira

prestasi besar kapasiti dan berbakat perkembangan

 Memastikan pembelajaran lebih daripada persekitarannya

100% sekolah khusus komuniti

memenuhi miskin untuk

keperluan belajar di

infrastruktur asas sekolah swasta

menjelang 2015 dan

bermula dengan antarabangsa

Sabah dan  Memperluas

Sarawak model Sekolah

Amanah

kepada 500

buah

menjelang

2025 dengan

melibatkan

kumpulan

alumni dan

NGOs yang

berpotensi

sebagai

penganjur

6

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SYED ALWI,
01000 KANGAR, PERLIS

VISI
PENDIDIKAN BERKUALITI

INSAN TERDIDIK
NEGARA SEJAHTERA

MISI
MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK

MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI
ASPIRASI NEGARA
MOTO

BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA

7

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

PIAGAM SEKOLAH
Kami staf Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Alwi berikrar:

1. Mengembangkan potensi pelajar. daiam bidang kurikulum dan kokurikulum
2. Mewujudkan suasana sekolah yang harmonis dan memberangsangkan untuk

pengajaran dan pembelajaran
3. Mendidik peiajar menjadi insan kami
4. Sentiasa memberi perkhidmatan yang berkualiti, mesra dan ikhlas
5. Sentiasa berusaha untuk meningkatkan keupayaan diri ke tahap yang cemerlang
6. Melaksanakan amanah yang diberikan dengan penuh tanggungjawab
7. Menjalinkan hubungan yang baik di antara masyarakat sekolah dan pihak luar

STRATEGI SEKOLAH
Seluruh warga Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Alwi berazam dan bertekad :

 Mewujudkan prasarana pendidikan terbaik untuk pengajaran dan pembelajaran
berkualiti dan berkesan

 Membangunkan profesionalisme tenaga dan kakitangan kearah perkhidmatan
berkualiti dan mesra dengan semua pihak dalam dan di luar sekolah.

 Mendidik serta mengembangkan potensi pelajar menjadi insan yang mulia,
berhemah,progresif dan berketrampilan selaras denganFalsafah Pendidikan
Kebangsaan dan Wawasan 2020.

8

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

LAGU SEKOLAH

Berusaha Bertekun Berjaya
Cogan Kata Yang Berguna

Bergerak Maju
Menuntut Ilmu
Hidup Pasti Sempurna

Berdisiplin Berakhlak Mulia
Jadikanlah Amalan

Mencurah Bakti Pada Negara
SMKSA Berbangga.

Belajar Hingga Berjaya
Mendorong Cita Negara
Kepimpinan Guru Contohi Selalu

Kamikan Terus Maju

Kempimpinan Guru Contohi Selalu
Kamikan Terus Maju.

9

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

PENGURUSAN PUSAT TINGKATAN 6 MOD 2 2019

VISI

MENJADI PUSAT TINGKATAN ENAM TERUNGGUL Dl NEGERI PERLIS

MISI

Untuk merealisasikan visi, kami akan memastikan misi berikut
dilaksanakan dengan jayanya;

• Melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti berteraskan teknologi maklumat,
akses kendiri, serta menerapkan nilai-nilai murni bagi mencapai kecemerlangan
akademik

• Menyediakan perkhidmatan dan memberi latihan yang terbaik kepada semua
pelajar Pusat Tingkatan Enam SMK Syed Alwi supaya melibatkan diri secara aktif
dalam kokurikulum

• Menawarkan bimbingan dan memberi nasihat serta menjadi teladan kepada pelajar
Pusat Tingkatan Enam dalam memupuk sahsiah terpuji

MOTO

BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA

1. PENGURUSAN KURIKULUM
 Semua pelajar Tingkatan 6 memperoleh keputusan stpm sekurang-
kurangnya 4 prinsipal.
 Memastikan Berusaha mencapai pengunjuran tahun 2014 – 2018 bagi
keputusan STPM.
 Menjalankan program headcount dan melaksankan program peningkatan
akademik.

2. HAL EHWAL PELAJAR ( HEP )
 Menangani masalah ketidakhadiran pelajar ke sekolah dan program-program
anjuran sekolah terutamanya pada hari Sabtu dan Ahad.
 Melahirkan pelajar Tingkatan 6 yang mengamalkan budaya murni dan
mempunyai sahsiah terpuji serta menjadi teladan kepada warga sekolah.
 Melahirkan pelajar Tingkatan 6 yang mematuhi peraturan dan berdisiplin,
berkepimpinan, dan berwibawa.

3. KOKURIKULUM
 Melahirkan pelajar Tingkatan 6 yang aktif, produktif, berdisiplin, bersemangat
sukan yang tinggi dan bersatu padu.
 Memastikan semua guru Tingkatan 6 melibatkan diri dalam semua aktiviti
kokurikulum supaya menjadi pendorong kepada pelajar Tingkatan 6 untuk bergiat
aktif dalam semua aktiviti kokurikulum.

10

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

 Memastikan setiap pelajar Tingkatan 6 terlibat secara aktif dalam aktiviti khidmat
masyarakat melalui aktiviti yang dilaksanakan dalam kelab, persatuan, dan unit
beruniform.

 Menggalakkan pelajar Tingkatan 6 mengambil bahagian dalam kegiatan sukan
dan permainan sama ada peringkat sekolah, negeri dan kebangsaan juga
antarabangsa.

PENYELIDIKAN DAN KOLOKIUM

1. Memberi pendedahan kepada pelajar Tingkatan 6 untuk mengenal pasti masalah
dalam pelbagai isu dan membuat penyelidikan.

2. Memastikan setiap pelajar Tingkatan 6 menjalankan penyelidikan dan
membentangkan hasil penyelidikan mereka dalam program kolokium sebagai
persiapan menghadapi cabaran apabila memasuki institusi pengajian tinggi.

1. FORMAT FOLIO GURU TINGKATAN 6 DAN KOMPONENNYA
Empat jenis folio yang perlu disediakan oleh setiap guru akademik Tingkatan 6.
 Folio Pengajaran & Pembelajaran - kulit fail berwarna KUNING
 a) Folio Penyelidikan & Kolokium (Pelajar) - kulit fail berwarna HIJAU
b) Folio Penyelidikan & Kolokium (Guru) - kulit fail berwarna HIJAU MUDA
 Folio Penilaian & Pentaksiran - kulit fail berwarna MERAH JAMBU
 Folio Kokurikulum - kulit fail berwarna BIRU MUDA

2. KOMPONEN FOLIO PENGAJARAN & PEMBELAJARAN-(Ikut susunan dari atas)
senarai semak

 Maklumat peribadi guru beserta gambar
 Jadual waktu peribadi
 Jadual waktu kelas (bagi guru kelas)
 Sukatan Pelajaran
 Perancangan pengajaran setiap semester / tahunan (mengandungi perancangan

setiap minggu,dari minggu I - 43), Carta Gantt dan Manual Prosedur Kerja latihan
 Nama pelajar bagi kelas yang diajar
 Biodata pelajar ( bagi guru kelas)
 Perancangan pengajaran harian (bertulis / bertaip)
 Bahan cetakan yang digunakan dalam kelas.

 FOLIO PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PERLU DIHANTAR SETIAP MINGGU KEPADA PENTADBIR
(Pengetua / PK Tingkatan Enam )

3. KOMPONEN FOLIO PENYELIDIKAN & KOLOKIUM (PELAJAR)

 Rekod kehadiran pelajar.
 Pelan tindakan (Carta Gantt) pelaksanaan penyelidikan pelajar
 Rekod penyelidikan (menggunakan template yang disediakan), mengandungi minit

curai perbincangan dan laporan konsultasi dengan pelajar bagi setiap sesi RC
(Penyelidikan & Kolokium).

11

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

 Refleksi konsultasi dengan pelajar (laporan kemajuan dibuat setiap 2 minggu bagi
setiap pelajar)

 Lampiran yang terdiri dari Tajuk Penyelidikan dan Kertas Cadangan Penyelidikan.
 Penulisan laporan penyelidikan / hasil penyelidikan, bahan rujukan dan lain-lain

maklumat penyelidikan pelajar.
 Perancangan pembentangan pelajar dalam kolokium untuk diberi penilaian.(Jadual

pembentangan kolokium)

 FOLIO PENYELIDIKAN & KOLOKIUM (PELAJAR) PERLU DIHANTAR KEPADA PK T6 SEKALI SEBULAN,
IAITU PADA MINGGU KEDUA.

4. KOMPONEN FOLIO PENYELIDIKAN & KOLOKIUM (GURU)
 Jadual perancangan penyelidikan guru (perjumpaan/ perbincangan/minit curai
setiap perjumpaan.(jika buat berkumpulan)
 Pelan tindakan (Carta Gantt) pelaksanaan penyelidikan.
 Bukti proses penyelidikan dilaksanakan .
 Refleksi mingguan tentang kemajuan proses penyelidikan.
 Penulisan laporan / hasil penyelidikan .
 Bukti pembentangan dalam kolokium di peringkat sekolah / daerah / negeri /
kebangsaan / antarabangsa.

5. KOMPONEN FOLIO PENILAIAN & PENTAKSIRAN
 Rekod penilaian dan taksiran ( mengikut ‘template’ yang disediakan).
 Perancangan penilaian dan taksiran tahunan * (dari buku perancangan sekolah)*.
 Soalan latihan /ujian /kuiz .
 Soalan peperiksaan & jadual JSU (Jadual Spesifikasi Ujian).
 Skema pemarkahan ujian/ peperiksaan .
 Senarai nama pelajar yang diajar dan markah yang kemas kini.
 Bukti penggubalan item soalan dan skema pemarkahan (tugas luar bilik darjah /
tanpa interaksi).
 Borang markah / penilaian pelajar bagi penyelidikan dan pembentangan kolokium.

• FOLIO PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN PERLU DIHANTAR KEPADA PK

TINGKATAN ENAM SEKALI DALAM SEBULAN PADA MINGGU KETIGA

6. KOMPONEN FOLIO KOKURIKULUM
 Nama Unit Beruniform/Persatuan & Kelab/Kelab Permainan & Sukan,
Perlembagaan masing-masing dan Minit Mesyuarat Agung Tahunan.
 Senarai nama pelajar lengkap dengan nombor KP dan kelas (ahli unit
uniform/persatuan & kelab dan kelab permainan) di bawah seliaan.
 Perancangan tahunan aktiviti kokurikulum yang dipegang.
 Laporan aktiviti kokurikulum (guna borang khas).
 Jadual penglibatan kokurikulum.
 Rekod pencapaian pelajar di bawah seliaan.

 FOLIO KOKURIKULUM PERLU DIHANTAR KEPADA PK TINGKATAN ENAM SEKALI SEBULAN PADA
MINGGU KEEMPAT.

12

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

PANDUAN AM UNTUK STAF SEKOLAH

1. Arahan Am

a. Selaku pegawai kerajaan adalah tertakluk kepada segala arahan yang
terdapat di dalam Perintah Am Kerajaan. Oleh itu semua guru dan
kakitangan sokongan dikehendaki membaca, memahami dan mematuhi
Perintah Am Kerajaan.

b. Guru dan Kakitangan Sokongan dinasihatkan supaya membaca,
memahami dan boleh mentafsir dengan tepat akan kandungan Perintah
Am Kerajaan.

c. Guru hendaklah menghayati tata susila profesionalisme keguruan dan
menyanjungnya sebagai profesion dan bukan sebagai satu pekerjaan
semata-mata.

d. Semua guru dan Kakitangan Sokongan hendaklah mengamalkan dan
menghayati Falsafah serta Motlamat Pendidikan Negara.

e. Meletakkan kepentingan murid lebih daripada kepentingan diri dalam
menjalankan tugas.

f. Sentiasa mengamalkan kepimpinan yang berkesan dan dinamik serta cekap
menjalankan tugas.

2. Kedatangan

a. Jadual waktu mengajar mesti dipatuhi seperti ditetapkan oleh pihak sekolah.
b. Guru hendaklah berada di dalam kawasan sekolah selewat-lewatnya 10

minit sebelum waktu belajar dan menanda kehadiran semasa sampai dan
pulang dari sekolah.
c. Guru yang tidak dapat hadir dan terpaksa datang lewat hendaklah
memberi kenyataan dan sebab-sebab yang wajar. Guru mesti
memberitahu pihak sekolah secepat mungkin.
d. Semua urusan peribadi hendaklah dibuat di luar waktu sekolah kecuali kes-
kes kecemasan.

3. Keluar Waktu Mengajar

a. Guru tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah sepanjang waktu
persekolahan kecuali jika ada sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan
atau arahan dari JPN dengan syarat mendapat kebenaran dari Pengetua.

b. Guru dikehendaki mengisi kebenaran keluar kawasan sebelum keluar.
c. Guru dinasihatkan meninggalkan kerja bertulis untuk pelajar melalui

Penolong Kanan/Guru Ganti.

13

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

4. Cuti
a. Cuti Rehat /Cuti Penggal

Mengikut surat pekeliling Kementerian Pendidikan Malaysia, KP(PP)0046
SJA(30) bertarikh 24 Disember 1993, guru berkelayakan mendapat cuti
penggal sekolah untuk menggantikan cuti rehat tetapi guru boleh dipanggil
bertugas oleh Pengetua tidak melebihi sepertinya daripada jumlah cuti
sesuatu tahun untuk menjalankan tugas harian lain selain daripada tugas
mengajar.

b. Cuti Sakit

i. Sijil sakit dikeluarkan oleh doktor swasta yang melebihi 2 hari berturut-
turut hendaklah disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan.

ii. Cuti Sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak melebihi 15 hari
setahun.

iii. Cuti Sakit yang melebihi 90 hari setahun sama ada berterusan atau
putus-putus akan dilaporkan ke Jabatan Pendidikan Negeri Periis dan
Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menentukan pembayaran gaji.

c. Cuti Tanpa Gaji

i. Mengikut Perintah Am Bab ‘C, Cuti Tanpa Gaji boleh dipohon atas
sebab-sebab persendirian yang mustahak.

ii. Cuti Tanpa Gaji guru hanya boleh diberi selepas habis semua cuti
rehatnya.

iii. Kelayakan Cuti Tanpa Gaji ialah melebihi 30 hari bagi tiap-tiap genap
tahun perkhidmatan tetapi tidak melebihi 180 hari.

iv. Cuti Tanpa Gaji untuk tujuan keluar negeri hanya boleh diambil sekali
dalam masa 4 tahun.

v. Kelulusan Cuti Tanpa Gaji yang tidak melebihi 14 hari setahun,
diluluskan oleh Pengarah Pendidikan Negeri Perlis. Cuti-cuti melebihi 15
hari diluluskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Borang
permohonan hendaklah dihantar ke Jabatan Pendidikan Negeri Perlis
minggu sebelum tarikh mula bercuti.

d. Cuti Rehat Khas

i. Cuti Bergaji Penuh yang diperuntukan untuk guru sahaja.
ii. Cuti ini pertu diluluskan oleh Pengetua bagi tempoh 10 hari dalam

setahun. Cuti yang tidak diambil akan dikumpul untuk ganjaran
semasa pencen dan tidak boleh dibawa ke tahun seterusnya. "Sebaik-
baiknya, sila berbincang dengan Pengetua untuk kelulusan".
iii. Cuti Rehat Khas bukan hak guru yang perlu dihabiskan sebaliknya ianya
hanya boleh diambil selepas diluluskan oleh Pengetua sahaja.

14

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

e. Cuti Keluar Negeri

Guru-guru yang hendak bercuti keluar negeri mesti mendapat kelulusan dari
Jabatan Pendidikan Negeri Perlis (persendirian), Kementerian Pendidikan
Malaysia jika berkumpulan.sila isi borang permohonan yang ada di pejabat
sekolah selewat-lewatnya 4 minggu sebelum tarikh bercuti.

5. Pakaian

a. Guru hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion keguruan dan
masyarakat timur.

b. Pakaian berbentuk seluar dan baju tanpa lengan tidak dibenarkan bagi
guru perempuan.

c. Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan rambut pendek dan kemas.
d. Guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (PJK) hendaklah memakai pakaian

yang sesuai iaitu seluar trek panjang yang sesuai, kemeja T/kemeja
sukan/baju trek, kasut sukan atau getah tanpa tumit.
e. Memakai ketayap, serban atau berjubah adalah dilarang kepada guru lelaki.
f. Guru perempuan pula dilarang berpurdah iaitu menutup bahagian muka.
g. Semua guru digalakkan memakai pakaian:-
i. Isnin/Selasa- Kasual
ii. Rabu- Uniform
iii. Khamis- Batik
iv. Jumaat- Baju Melayu Lengkap

6. Perhubungan Sesama Guru

a. Guru perlu memupuk hubungan peribadi dan profesional yang baik dan
sihat sesama guru dan sentiasa dapat mengawal tutur kata, juga dapat
mewujudkan perasaan kekitaan.

b. Guru tidak dibenarkan mempengaruhi dan memaksa pandangan/fahaman,
peiajar dan staf.

c. Pandangan yang berbentuk kumpulan yang berdasarkan perakuan status,
sosial,ekonomi, kelulusan dan sebagainya adalah tidak dibenarkan
samasekali wujud di sekolah.

7. Bilik Guru
a. Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah menjadi tanggungjawab
semua guru. Ini termasuk keselamatan harta benda dalam bilik guru.
b. Guru hendaklah berada di bilik guru semasa tidak mengajar di kelas. Masa
itu hendaklah dianggap ‘non-teaching period' dan bukan ‘free period'.Guru
hendaklah menggunakan masa tersebut melakukan perkara-perkara yang
berkaitan dengan Pengajaran dan Pembeiajaran.
c. Guru tidak digalakkan pelajar berada di bilik guru.

15

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

d. Guru semasa di bilik guru hendaklah bersama-sama bertanggungjawab
memastikan suasana yang sesuai dan tidak mengganggu ketenteraman
mana-mana pihak.

8. Tugas
a. Guru diberi tugas kurikulum, kokurikulum, Hal Ehwal Murid dan pentadbiran.
Guru mesti menjalankan tugas dengan dedikasi, cekap dan
bertanggungjawab.
b. Apabila diarah melaksanakan sesuatu tugasan/arahan, guru mesti
mengambil tindakan sendiri. Guru tidak boleh mengarahkan orang iaitu
menggantikan tempat tanpa pengetahuan Pengetua. Guru yang gagal
hadir sebarang kursus, taklimat, mesyuarat yang dianjurkan oleh Jabatan
Pendidikan Negeri Perlis, Kementerian Pendidikan Malaysia mesti hantar
Surattunjuk sebab kepada Pengarah Pendidikan melalui Pengetua.

9. Buku Rekod Mengajar
a. Setiap guru dibekalkan seorang sebuah buku dan bertanggungjawab
terhadap keselamatan buku tersebut. Semua butiran perlu dilengkapkan
dan disempurnakan dengan teliti, kemas dan menepati kehendak setiap
panitia. Buku Rekod mesti dihantar setiap hari Jumaat untuk disemak oleh
Pengetua/Penolong Kanan.
b. Semua perancangan dan maklumat mesti dilengkapkan sebelum 1 Januari
2016.
c. Jika guru bercuti, buku rekod perlu diserahkan kepada Penolong Kanan
Pentadbiran.
d. Buku Rekod Mengajar mesti diserahkan ke pejabat sekolah pada hari
terakhir persekolahan. la adalah dokumen sekoiah dan tidak boleh disimpan
oleh guru.

10. Jadual Waktu
a. Guru kelas perlu sediakan satu salinan untuk dipamerkan dalam kelas.
b. Guru tidak dibenarkan mengubah tanpa kebenaran.
c. Satu salinan jadual perlu diserahkan untuk simpanan Penolong Kanan
Pentadbiran dan Ketua Panitia.

11. Jadual Kedatangan Pelajar
a. Setiap guru kelas akan diberikan 1 buah buku jadual kedatangan. Guru
bertanggungjawab memasukkan maklumat yang diperlukan dan hendaklah
memahami dan mematuhi kehendak mengenainya yang tercetak di
bahagian dalam kulit hadapan.
b. Jadual kedatangan murid hendaklah ditulis secara teratur, kemas dan
ditanda bagi setiap hari oleh guru kelas pada waktu pertama. Sekiranya
guru kelas tidak hadir, tanggungjawab akan diambil oleh Mentor tingkatan.
c. Buku ini sentiasa berada di pejabat/bilik Penolong Kanan Pentadbiran.

16

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

d. Pelajar yang tidak hadir mesti diambil tindakan berdasarkan garis panduan
yang dikeluarkan oleh unit Hal Ehwal Murid.

e. Analisis mestilah dibuat setiap akhir bulan dan disemak oleh Penolong Kanan
Hal Ehwal Murid.

f. Guru tidak dibenarkan membawa pulang Buku Jadual Kedatangan Murid
kerana ia adalah dokumen sekolah.

12. Kegiatan Kokurikulum
a. Semua guru akan ditugaskan menjadi penasihat kegiatan kokurikulum.
Tugas ini hendaklah dijalankan dengan cekap dan teratur.
b. Kecederaan murid hendaklah dilaporkan kepada ibu bapa dan Pengetua
setelah dihantar ke hospital.

13. Perhimpunan Sekolah
a. Semua guru dikehendaki menghadiri perhimpunan sekolah setiap hari Isnin
jam 7.30 pagi. Pelajar Tingkatan 6 akan menghadiri perhimpunan mingguan
di Dewan Jubli Emas.
b. Guru lelaki hendaklah memakai tali leher dan kemeja berlengan panjang.
c. Guru akan bersama-sama murid menyanyikan lagu NegaraKu, Lagu Negeri
Perlis dan Lagu Sekolah.
d. Bagi mengawal keadaan supaya perhimpunan berjalan lancar, semua guru
mestilah menjaga disiplin pelajar.

14. Mesyuarat Guru
a. Dari masa ke semasa, Pengetua akan memanggil mesyuarat guru.
b. Guru diwajibkan menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh Penolong
c. Setiap keputusan yang dibuat dalam mesyuarat guru sama ada atas arahan
Pengetua, guru-guru atau majoriti mesti dipatuhi oleh semua guru walaupun
berlainan pendapat.

15. Tanda Nama
a. Guru hendaklah memahami tanda nama pada hari persekolahan, majlis
rasmi di sekolah dan di luar sekolah.
b. Tanda nama mestilah mengikut saiz dan warna seperti yang ditetapkan.

16. Keahlian Badan Kebajikan Guru
a. Semua guru secara automatik menjadi ahli kelab guru dan PIBG.
b. Jumlah yuran kelab guru/PIBG tertakluk kepada keputusan mesyuarat.

17

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

1. Nama : Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Alwi

2. Kod : REE 0060

3. Alamat : Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Alwi

01000 Kangar,Perlis

4. No. Telefon : 04-9762539

5. No. Fax : 04-9771920

6. Laman Web : [email protected]

7. Lokasi : Luar Bandar

8. Keluasan : 4.04 Hektar

9. Pentadbiran Sekolah

9.1 Pengetua : Encik Ghazali bin Ahmad

9.2 Penolong Kanan Pentadbiran : Puan Azizah bt. Abdul Hamid

9.3 Penolong Kanan Hal Ehwal Murid: Encik Noor Rashid bin Osman

9.4 Penolong Kanan Kokurikulum : Puan Adibah binti Daud

9.5 Penolong Kanan Tingkatan Enam: Encik Junaidi bin Bustami

9.6 Penolong Kanan Pendidikan Khas: Encik Roslan bin Othman

9.8 Guru Kanan Kokurikulum Ting 6 : Puan Noor Haimi bt Husain

9.9 Guru Kanan Bahasa : Puan Saniyah binti Abdullah

9.10 Guru Kanan Teknik & Vokasional : Encik Mohd Norizal bin Mustapa

9.1 1 Guru Kanan Sains & Matematik : Encik Suaidi bin Saad

9.12 Guru Kanan Kemanusiaan : Puan Norliza bt Abu Hasan

10. Persekolahan :1 sesi (pagi)
11. Kedudukan sekolah :
: Perlis
Jabatan Pendidikan Negeri : Kayang
PKG : Kangar
Kawasan Parlimen : Kayang
Dewan Undangan Negeri

18

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019
TENAGA PENGAJAR TINGKATAN ENAM 2019

BIL NAMA GURU MATA MULA BERTUGAS NO TEL E-MAIL
PELAJARAN DI SMKSA

DIAJAR

1 En. Junaidi bin Bustami Sejarah 2003 012-5741550 [email protected]
1996 019-4231614
2 Pn. Intan Azlena bt Arifin @ Mohd Sejarah 2016
Ripin 2016 013-4243118 [email protected]
2016 012-5485124 [email protected]
3 Pn. Latifah bt Ibrahim Sejarah 2002 012-4137876 [email protected]
2002 012-5776761 [email protected]
4 Pn. Norzuraini bt Abdul Mutalib Sejarah 2016 0194211556 [email protected]
5 Cik Che Bahagia bt Mat Arshad Bahasa Melayu 2016 012-5696636 [email protected]
6 Pn. Chuah Lee Ling Bahasa Melayu 2016 012-5827498 [email protected]
7 Pn. Hasliza bt Abu Yazit Bahasa Melayu 2009 019-5739702 [email protected]
8 Pn. Mon Tha A/P Prak Prom Keu Bahasa Melayu 2016 019-4748850 [email protected]
9 Pn. Rozita bt Sulaiman Bahasa Melayu 2014 012-4170019 [email protected]
10 Cik Zalina bt Che Omar Bahasa Melayu 1995 012-4878850 [email protected]
11 Pn. Roslyza bt. Abd. Ruahim Bahasa Melayu 2016 012-5795169 [email protected]
12 Tn. Hj. Muhamad Abdul Hafidz Pengajian Am 2016 019-5674437 rashariz [email protected]
Pengajian Am 2016 012-4127281 [email protected]
bin Mohd Zain Pengajian Am 2002 019-4454863 rosmawati [email protected]
13 En. Ahmad bin Mahamood Pengajian Am 2016 012-4040220 ahmadshahidi @ yahoo.com
14 Pn. Hjh. Mariyah bt Din Pengajian Am 2016 019-4715438 [email protected]
Pengajian Am 2016 019-5101167 [email protected]
15 Pn. Noor Haimi bt Husain Pengajian Am 1998 017-5657716
Muet 2016 019-4168804 Shida [email protected]
16 Pn. Rasmawati bt Tahir Muet 2016 019-4565971 [email protected]
17 Pn. Roslina bt Mat Arif Muet 2005 012-4620141 [email protected]
18 Pn. Rosmawati bt Kassim @ Muet 2016 019-5188256 [email protected]
Muet
Ramli Seni Visual
19 En. Ahmad Shahidi bin Ismail Seni Visual
20 En. Hairil Anuar bin Abdul Hamid Seni Visual
21 Pn. Asriyah bt Abidin
22 Pn. Norhayaliza bt Mohd Nordin
23 Pn. Hjh. Sharida bt Shafie

24 En. Madishah bin Isa

25 En. Mansor bin Mahmud
26 Pn. Jaranah bt Yusop

19

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

27 En. Ahmad Nazri bin Ismail @ Geografi 2016 012-4635652 [email protected]
Abd. Halim 2016 012-5727130
Geografi 1999 019-4180884 wan saleha [email protected]
28 En. Sabri bin Mat Alim Geografi 2016 019-4301272 [email protected]
29 Pn. Wan Saleha bt Wan Ismail Peng.
Perniagaan 2016 017-4610171 [email protected]
30 Pn. Norhani Shahnaz bt Md Peng.
Hashim Perniagaan 2000 012-4042678 [email protected]
Ekonomi 2016 012-4696617 [email protected]
31 Pn. Hanita bt Hassan Ekonomi 2016 012-5933494 [email protected]
2016 01132254977 [email protected]
32 Pn.Hayati bt Ariffin KesMelayuKom 1990 019-5486574 [email protected]
33 Pn. Ooi Siew Chuan
34 Pn. Zaiton bt Mat Din @ Mat KesMelayuKom
KesMelayuKom
Lazim
35 Pn. Azlina bt Mat
36 Pn. Meznah bt Mat Kasa

20

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

TAKWIM PENGURUSAN TAHUNAN
TINGKATAN ENAM MOD 2 SMK SYED ALWI 2019

Bulan : Disember 2018

Tarikh Hari Pentadbiran Kurikulum HEM Kokurikulum
1 Sabtu
2 Ahad Mesyuarat Guru CUTI HARI KRISMAS Mesyuarat Guru Mesyuarat Guru
3 Isnin Mesyuarat Guru
4 Selasa
5 Rabu
6 Khamis
7 Jumaat
8 Sabtu
9 Ahad
10 Isnin
11 Selasa
12 Rabu
13 Khamis
14 Jumaat
15 Sabtu
16 Ahad
17 Isnin
18 Selasa
19 Rabu
20 Khamis
21 Jumaat
22 Sabtu
23 Ahad
24 Isnin
25 Selasa
26 Rabu
27 Khamis
28 Jumaat

29 Sabtu

30 Ahad
31 Isnin

21

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

Bulan : Januari 2019

Tarikh Hari Pentadbiran Kurikulum HEM Kokurikulum
1 Selasa
2 Rabu Pendaftaran Pelajar Pendaftaran Pelajar Pendaftaran Pelajar Pendaftaran Pelajar
Tingkatan 6 Tingkatan 6 Tingkatan 6 Tingkatan 6

Hari Pertama Persekolahan Keceriaan Kelas Keceriaan Kelas Keceriaan Kelas

3 Khamis

4 Jumaat Gotong royong

5 Sabtu

6 Ahad

7 Isnin Mesyuarat Kurikulum 1 Perlantikan pengawas

8 Selasa Mesyuarat Pengurusan Taklimat Kerja Kursus Sem Program Motivasi dan
Tingkatan 6 Kali 1 1 Team Building Pelajar

9 Rabu Mesyuarat Unit KMK 1 Bancian Perabot/Aset Pendaftaran Koku
Mesyuarat Unit PP 1

10 Khamis Mesyuarat Agung
Badan Beruniform

11 Jumaat Motivasi – Hala Tuju. Program Segak Ting. 6 Mesyuarat Agung
12 Sabtu Sukan & Permainan

13 Ahad

14 Isnin Mesyuarat HEM 1

Selasa Mesyuarat JK

15 Kecemerlangan STPM Kali Perjumpaan Pelajar
Bersama Guru Disiplin
1

16 Rabu Mesy. unit Seni Visual 1 Perjumpaan Koku
17 Khamis Mesy. Unit Geografi 1

Mesy. Unit Bahasa Melayu
1

18 Jumaat

19 Sabtu

20 Ahad

21 Isnin “sport check”

22 Selasa Mesyuarat JK Kewangan & Pengedaran borang
biasiswa
Aset Kali 1
Perjumpaan Koku
23 Rabu

24 Khamis Mesyuarat PKT6 Negeri

25 Jumaat Mesy. Unit Ekonomi 1

26 Sabtu

27 Ahad

28 Isnin

29 Selasa

Akujanji Pelajar Tingkatan 6

30 Rabu Mesyuarat Pengurusan Perjumpaan UnitKoku
Sekolah Kali 2

31 Khamis Retan Bulanan

22

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

Bulan : Februari 2019

Tarikh Hari Pentadbiran Kurikulum HEM Kokurikulum
1 Jumaat
2 Sabtu Mesyuarat Pengurusan Perjumpaan Waris – Aku Taklimat Disiplin
3 Ahad Ting 6 kali 2 Janji Bulanan
4
Isnin Suluh Pendita Oleh Guru Bengkel Sejarah Ceramah Motivasi 1
5 Cemerlang
Selasa Bengkel Penulisan
6 Mesyuarat Pengerusi Laporan
Rabu Panitia Negeri
7 Gotong Royong
8 Khamis Retan Bulanan
9 Bengkel Penulisan
10 Jumaat Syarahan, Ceramah,
11 Sabtu
12 Ahad Kertas Cadangan
13 Isnin
Selasa Pertandingan Keceriaan
14 Papan Kenyataan
Rabu
15 Khamis Kursus Pengawas
16
17 Jumaat Mural 3K Bengkel Penulisan Teks
18 Perjumpaan Pengawas Ucapan, Minit Mesyuarat
19 Sabtu
20 Ahad Perjumpaan Unit Sukan
21 Isnin & Permainan
Selasa
22 Rabu “sport check”
Khamis
23 Perjumpaan UnitKoku
24 Jumaat
25
26 Sabtu
27 Ahad
28 Isnin
Selasa
Rabu
Khamis

23

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

Bulan : Mac 2019

Tarikh Hari Pentadbiran Kurikulum HEM Kokurikulum
1 Jumaat
Mesy. Penyelarasan CUTI PERTENGAHAN Program Motivasi 11
2 Sabtu Soalan Percubaan Penggal PENGGAL 1
3 Ahad Taklimat Disiplin
4 Isnin 2 CUTI PERTENGAHAN Bulanan
5 Selasa PENGGAL 1
6 Rabu Suluh Pendita Oleh Guru Perjumpaan Unit Koku
7 Khamis Cemerlang CUTI PERTENGAHAN
8 Jumaat PENGGAL 1 Pengantarabangsaan
9 Sabtu Ting 6
10 Ahad CUTI PERTENGAHAN
11 Isnin PENGGAL 1 Pengantarabangsaan
12 Selasa Ting 6
13 Rabu CUTI PERTENGAHAN
14 Khamis PENGGAL 1 Perjumpaan Mentor Perjumpaan Unit Koku
15 Jumaat Mentee 1
16 Sabtu CUTI PERTENGAHAN
17 Ahad PENGGAL 1 “sport check”
18 Isnin
19 Selasa CUTI PERTENGAHAN Perjumpaan Unit Koku
PENGGAL 1
20 Rabu
CUTI PERTENGAHAN
21 Khamis PENGGAL 1
22 Jumaat
CUTI PERTENGAHAN
23 Sabtu PENGGAL 1

24 Ahad
25 Isnin
26 Selasa
27 Rabu
28 Khamis
29 Jumaat
30 Sabtu
31 Ahad

24

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

Tarikh Hari Pentadbiran Bulan : April 2019 HEM Kokurikulum
1 Isnin
2 Selasa Kurikulum Taklimat Disiplin Perjumpaan Unit Koku
Bulanan
3 Rabu
Mesyuarat Pengurusan
4 Khamis Ting 6 Kali 3
5 Jumaat
6 Sabtu Perjumpaan Pengawas
7 Ahad
8 Perjumpaan Unit Koku
9 Isnin
10 Selasa Bengkel Teknik
11 Rabu Menjawab P2
12 Khamis
13 Jumaat Pertandingan Kawad
14 Sabtu Kaki
15 Ahad
16 Isnin Lawatan Penanda Aras
17 Selasa
18 Rabu Mesyuarat HEM Kali 2
19 Khamis
20 Jumaat Retan Bulanan
21 Sabtu
22 Ahad
23 Isnin
24 Selasa
25 Rabu
26
27 Khamis
Jumaat
28 Sabtu
29
30 Ahad
Isnin
Selasa

25

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

Bulan : Mei 2019

Tarikh Hari Pentadbiran Kurikulum HEM Kokurikulum
1 Rabu
Khamis Mesy uarat Kewangan & HARI PEKERJA
2 Aset Kali 2
Jumaat Bengkel Motivasi
3 Sabtu Mesyuarat Pengurusan Ushawan
4 Ahad Ting 6 Kali 4
5 Isnin
6 Selasa Suluh Pendita Oleh Guru
Cemerlang
7 Rabu
Perjumpaan Mentor Ceramah Bencana Alam
8 Mentee 2
9 Khamis
10 Jumaat Tadarus AlQuran bermula
11 Sabtu
12 Majlis Penutup Orientasi “sport check” Mesyuarat Koku 2
13 Ahad Ting 6 Peringkat Negeri Ceramah Motivasi 2 Perjumpaan Unit Koku
14 Isnin
15 Selasa Pembentangan Kajian
16 Tindakan
17 Rabu
18 Khamis
19
20 Jumaat Landskap kawasan
21 Sabtu
22 Ahad Peperiksaan Semester 2 Khatam Al Quran
23 Isnin
24 Selasa Peperiksaan Semester 2
25 Rabu
Khamis Peperiksaan Semester 2
26
27 Jumaat Peperiksaan Semester 2
28 Sabtu
29 CUTI PERTENGAHAN
30 Ahad TAHUN
31
Isnin CUTI PERTENGAHAN
Selasa TAHUN
Rabu
Khamis CUTI PERTENGAHAN
Jumaat TAHUN

CUTI PERTENGAHAN
TAHUN

CUTI PERTENGAHAN
TAHUN

CUTI PERTENGAHAN
TAHUN

CUTI PERTENGAHAN
TAHUN

26

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

Tarikh Hari Pentadbiran Bulan : Jun 2019 HEM Kokurikulum
1 Sabtu
2 Ahad Kurikulum Perjumpaan Unit Koku
3 Isnin Perjumpaan Unit Koku
4 Selasa CUTI PERTENGAHAN
5 Rabu TAHUN
6 Khamis
7 Jumaat CUTI PERTENGAHAN
8 Sabtu TAHUN
9 Ahad
Isnin CUTI PERTENGAHAN
10 TAHUN
Selasa
11 Rabu CUTI PERTENGAHAN
12 Khamis TAHUN
13 Jumaat
14 Sabtu CUTI PERTENGAHAN
15 Ahad TAHUN
16 Isnin
17 Selasa CUTI PERTENGAHAN
18 Rabu TAHUN
19
20 Khamis CUTI PERTENGAHAN
21 Jumaat TAHUN
22 Sabtu
23 Ahad CUTI PERTENGAHAN
24 TAHUN
25 Isnin
26 Selasa CUTI PERTENGAHAN
27 Rabu TAHUN
28 Khamis
29 Jumaat Taklimat Kerja Kursus
30 Sabtu Semester 3
Ahad
Mesyuarat Kurikulum 2

Lawatan Singapura
Lawatan Singapura

“sport check”

Perjumpaan Mentor
Mentee 3

Mesyuarat HEM 2

Perjumpaan Unit Koku

Retan Bulanan

27

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

Bulan : Julai 2019

Tarikh Hari Pentadbiran Kurikulum HEM Kokurikulum
1 Isnin
2 Mesyuarat Pengurusan Taklimat Disiplin
Selasa Ting 6 Kali 5 Bulanan
3 Rabu
Suluh Pendita Oleh Guru Perjumpaan Unit Koku
4 Khamis Cemerlang
5 Jumaat Perjumpaan Pengawas Perjumpaan Unit Koku
6 Sabtu Retan Bulanan Bicara Usahawan
7 Ahad
8 Karnival Sukan Peringkat Perjumpaan Unit Koku
9 Isnin Sekolah
10 Selasa
11 Rabu Karnival Sukan Peringkat
12 Khamis Sekolah
13 Jumaat
14 Sabtu Karnival Sukan Peringkat
15 Ahad Sekolah
16 Isnin
Selasa “sport check”
17
Rabu Perjumpaan Unit Koku
18
Khamis Perjumpaan Unit Koku
19
20 Jumaat
21
22 Sabtu
23 Ahad
24
25 Isnin
26 Selasa
27
28 Rabu
29 Khamis
30 Jumaat
31 Sabtu

Ahad
Isnin
Selasa
Rabu

28

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

Bulan : Ogos 2019

Tarikh Hari Pentadbiran Kurikulum HEM Kokurikulum
1 Khamis
2 Jumaat Pengurusan Kelas Perjumpaan Unit Koku
3 Sabtu Kemerdekaan
4 Ahad
5 Perjumpaan Pengawas
6 Isnin
7 Selasa Kempen Derma Darah
Rabu
8 Pelancaran Bulan Perjumpaan Unit Koku
9 Khamis Kemerdekaan
10
11 Jumaat CUTI PERTENGAHAN
12 Sabtu PENGGAL 2
13 Ahad
14 Isnin CUTI PERTENGAHAN
15 Selasa PENGGAL 2
16 Rabu
17 Khamis CUTI PERTENGAHAN
18 Jumaat PENGGAL 2
19 Sabtu
20 Ahad CUTI PERTENGAHAN
21 Isnin PENGGAL 2
22 Selasa
Rabu CUTI PERTENGAHAN
23 PENGGAL 2
Khamis
24 Jumaat CUTI PERTENGAHAN
PENGGAL 2
25 Sabtu
CUTI PERTENGAHAN
26 Ahad PENGGAL 2
27
28 Isnin CUTI PERTENGAHAN
29 Selasa PENGGAL 2
30 Rabu
31 Khamis CUTI PERTENGAHAN
Jumaat PENGGAL 2
Sabtu
Perjumpaan Mentor Perjumpaan Unit Koku
Mentee 4

Karnival Sukan Peringkat Kayuhan Patriotik
Negeri

Karnival Sukan Peringkat
Negeri

Karnival Sukan Peringkat
Negeri

“sport check”

Perjumpaan Unit Koku

Retan Bulanan

CUTI ULANGTAHUN KEMERDEKAAN

29

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

Bulan : September 2019

Tarikh Hari Pentadbiran Kurikulum HEM Kokurikulum
1 Ahad
2 Isnin Taklimat Disiplin Perjumpaan Unit Koku
3 Selasa Bulanan
4 Rabu Mesyuarat Koku 3
Khamis Mesyuarat Pengurusan Perjumpaan Unit Koku
5 Ting 6 Kali 6
Jumaat Pertandingan
6 Sabtu Mesyuarat Kurikulum 3 Pengucapan awam
7 Ahad
8 Isnin Penutup Bulan Perjumpaan Unit Koku
9 Selasa Kemerdekaan
10 Perjumpaan Unit Koku
11 Rabu Mesy. Penyelarasan CUTI HARI MALAYSIA
12 Khamis Soalan Percubaan P1 dan
13 Jumaat Temuduga pengawas
14 P3 AWAL MUHARRAM
15 Sabtu
16 Ahad Suluh Pendita Oleh Guru Peperiksaan Percubaan
17 Isnin Cemerlang Bersama P1 dan P3
Selasa
18 Rabu Peperiksaan Percubaan Mesyuarat HEM 3
Bersama P1 dan P3
19 Khamis
20 Jumaat Peperiksaan Percubaan
21 Sabtu Bersama P1 dan P3
22 Ahad
23 Peperiksaan Percubaan
Isnin Bersama P1 dan P3
24 Selasa
Retan Bulanan
25 Rabu

26 Khamis
27
28 Jumaat
29 Sabtu
30 Ahad
Isnin

\

30

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

Bulan : Oktober 2019

Tarikh Hari Pentadbiran Kurikulum HEM Kokurikulum
1 Selasa
2 Rabu Mesyuarat Kewangan & Program Kecemerlangan Bijak Usahawan
3 Khamis Aset Kali 3 P1 dan P3
4 Jumaat Perjumpaan Unit Koku
5
6 Sabtu “sport check”
7 Ahad
8 Isnin Perjumpaan Unit Koku
9 Selasa
10 Rabu
11 Khamis
12 Jumaat
13 Sabtu
14 Ahad
Isnin
15 Selasa

16 Rabu
17 Khamis
Jumaat
18
Sabtu Mesyuarat PKT6 Negeri Perjumpaan Mentor Perjumpaan Unit Koku
19 Ahad Dialog Prestasi P1 dan P3 Mentee 5
20 Isnin
21 Selasa Retan Bulanan Solat hajat dan bacaan
22 Rabu yassin
23 Khamis
24 Jumaat
25
26 Sabtu
27 Ahad
28 Isnin
29 Selasa
30 Rabu
31 Khamis

31

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

Bulan : November 2019

Tarikh Hari Pentadbiran Kurikulum HEM Kokurikulum
1 Jumaat
2 Sabtu Mesyuarat Perancangan
3 Ahad Tahunan 2019

4 Isnin Majlis redha ilmu

5 Selasa Peperiksaan Semester 3
6 Rabu Peperiksaan Semester 3
7 Khamis Peperiksaan Semester 3
8 Jumaat Peperiksaan Semester 3
9 Sabtu
10 Ahad Peperiksaan Ulangan 2
11 Isnin Peperiksaan Ulangan 2
12 Selasa Peperiksaan Ulangan 2
13 Peperiksaan Ulangan 2
14 Rabu
15 Khamis Retan Bulanan
16 Jumaat
17 Sabtu Peperiksaan P1 dan U1
18 Ahad Peperiksaan P1 dan U1
19 Peperiksaan P1 dan U1
Isnin Peperiksaan P1 dan U1
20 Selasa
21 CUTI AKHIR TAHUN
22 Rabu
23 Khamis
24 Jumaat
25 Sabtu
26 Ahad
27
29 Isnin
30 Selasa
31 Rabu
Khamis
Jumaat
Sabtu

32

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

33

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

34

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

GURU-GURU TINGKATAN 2019
6 ATAS dan 6 BAWAH

Bil Guru Tingkatan Mentor Kelas Jumlah
Pelajar
1 Pn. Hayati bt. Ariffin Pn. Mon Tha a/p Prak Prom Keu 6A1
2 Pn. Asriyah bt Abidin Pn. Norzuraini bt Abdul Mutalib 6A2 17
3 Pn. Hjh. Sharida bt Shafie 6A3 23
4 Cik Zalina bt Che Omar Pn. Rasmawati bt Tahir 6A4 18
5 Pn. Chuah Lee Ling Pn. Intan Azlena bt Ariffin 6A5 21
6 Pn. Zaiton bt Mat Din 6A6 10
7 Pn. Meznah bt Mat Kasa En. Madishah bin Isa 6A7 14
8 Pn. Hanita bt Hassan Pn. Rozita bt Sulaiman 6B1 18
9 Pn. Norhani Shahnaz bt Md Hashim Pn. Noor Haimi bt Husain 6B2 -
10 Pn. Roslina bt Mat Ariff Pn. Wan Saleha bt Wan Ismail 6B3 -
11 Pn. Latipah bt Ibrahim 6B4 -
12 Pn. Jaranah bt Yusup Pn. Ooi Siew Chuan 6B5 -
13 Cik Che Bahagia bt Mat Arshad En. Ahmad Shahidi bin Ismail 6B6 -
14 Pn. Rasmawati bt Tahir 6B7 -
Pn. Hasliza bt. Abu Yazit -
Pn. Azlina bt Mat

En. Hairil Anuar bin Abdul Hamid
En. Mansor bin Mahmod

35

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

PAKEJ MATA PELAJARAN
PUSAT TINGKATAN 6 SMK SYED ALWI MOD 2 2019

BIL KOD TINGKATAN NAMA PAKEJ MATA PELAJARAN BIL
MURID
SEKOLAH KELAS
17
1 6 Atas 6A1 PA MU BM GEO EKO/PP
6B1 SEJ 23
6 Bawah 6A2 PA MU BM EKO/ SEJ/KMK
6B2 PP SEJ 18
2 6 Atas 6A3 PA KMK
6B3 MU BM GEO KMK 21
6 Bawah 6A4 PA SEJ
6B4 MU BM GEO 10
3 6 Atas 6A5 PA
6B5 MU BM SV 14
4 REE0060 SMK 6 Bawah 6A6 PA
5 SYED 6 Atas 6B6 MU BM SV 18
ALWI 6 Bawah 6A7 PA
6 Atas 6B7 MU BM SV/K
MK
6 Bawah

6 6 Atas

6 Bawah

7 6 Atas

6 Bawah

36

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

JADUAL PENCERAPAN GURU TAHUN 2019

JAWATAN PENCERAP KOD CATATAN

PENGETUA EN. GHAZALI BIN AHMAD 1

PENOLONG KANAN EN. JUNAIDI BIN BUSTAMI 2
TINGKATAN 6

GURU KOKURIKULUM PN. NOOR HAIMI BINTI 3
HUSAIN

GURU KOKURIKULUM PN. ROSLYZA BINTI ABD 4
RUAHIM

GURU KOKURIKULUM EN. AHMAD SHAHIDI BIN 5
ISMAIL

BIL NAMA GURU JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT
1 En. Junaidi bin Bustami 11
2 Cik Che Bahagia bt Mat Arshad 44
3 En. Ahmad bin Mahamood 22
4 En. Ahmad Nazri bin Ismail @ Abd. Halim 44
5 En. Ahmad Shahidi bin Ismail
6 En. Hairil Anuar bin Abdul Hamid 22
7 En. Madishah bin Isa 55
8 En. Mansor bin Mahmud 55
9 Tn. Hj. Muhd Abd Hafidz bin Mohd Zain
10 En. Sabri bin Mat Alim 55
11 Pn. Asriyah bt Abidin 22
12 Pn. Azlina bt Mat
13 Pn. Chuah Lee Ling 44
14 Pn. Hanita bt Hassan 55
15 Pn. Hasliza bt Abu Yazit
16 Pn. Hayati bt Ariffin 33
17 Pn . Hjh Mariyah bt Din 44
18 Pn. Intan Azlena bt Arifin @ Mohd Ripin
19 Pn. Jaranah bt Yusop 33
20 Pn. Latifah bt Ibrahim 44
21 Pn. Meznah bt Mat Kasa
22 Pn. Mon Tha A/P Prak Prom Keu 22
23 Pn. Noor Haimi bt Husain 22
24 Pn. Noorhani Shahnaz bt Md Hashim 22
25 Pn. Norhayaliza bt Mohd Nordin 55
26 Pn. Norzuraini bt Abdul Mutalib 22
27 Pn. Ooi Siew Chuan
33
44

22
33

55
22
55

37

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

28 Pn. Rasmawati bt Tahir 3 3
29 Pn. Roslina bt Mat Arif 3 3
30 Pn. Rosmawati bt Kassim @ Ramli 3
31 Pn. Rozita bt Sulaiman 3 4
32 Pn. Hjh. Sharida bt Shafie 4 5
33 Pn. Wan Saleha bt Wan Ismail 4
34 Pn. Zaiton bt Mat Din @ Mat Lazim 5 3
35 Cik Zalina bt Che Omar 4 4
36 Pn. Roslyza bt. Abd Ruahim 2
3
4
2

Saya yang menurut perintah

(EN GHAZALI BIN AHMAD)
Pengetua
Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Alwi

38

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

GURU BERTUGAS MINGGUAN 2019

TARIKH MINGGU GURU BERTUGAS

2/1/2019 4/1/2019 1 1 En. Sabri bin Mat Alim
2 2 Pn. Hjh. Sharida bt Shafie
7/1/2019 11/1/2019 3 3 Pn. Azlina bt Mat
4 4 Pn. Zaiton bt Mat Din @ Mat Lazim
14/1/2019 18/1/2019 5 1 En. Ahmad Shahidi bin Ismail
6 2 Pn. Chuah Lee Ling
21/1/2019 25/1/2019 7 3 Pn. Hanita bt Hassan
8 4 Pn. Rozita bt Sulaiman
28/1/2019 1/2/2019 9 1 En. Mansor bin Mahmud
10 2 Pn. Latifah bt Ibrahim
4/2/2019 8/2/2019 11 3 Pn. Rosmawati bt Kassim @ Ramli
12 4 Pn. Rasmawati bt Tahir
11/2/2019 15/2/2019 1 Tn. Hj. Muhd Abd Hafidz bin Mohd Zain
2 Pn. Ooi Siew Chuan
18/2/2019 22/2/2019 3 Cik Zalina bt Che Omar
4 Pn. Hjh Mariyah bt Din
25/2/2019 1/3/2019 1 En. Ahmad Nazri bin Ismail @ Abd. Halim
2 Pn. Meznah bt Mat Kasa
4/3/2019 8/3/2019 3 Pn. Mon Tha A/P Prak Prom Keu
4 Pn. Wan Saleha bt Wan Ismail
11/3/2019 15/3/2019 1 En. Hairil Anuar bin Abdul Hamid
2 Pn. Norzuraini bt Abdul Mutalib
18/3/2019 22/3/2019 3 Pn. Hasliza bt Abu Yazit
4 Pn. Roslina bt Mat Arif
1 En. Madishah bin Isa
2 Pn. Noorhani Shahnaz bt Md Hashim
3 Pn.. Intan Azlena bt Arifin @ Mohd Ripin

4 Pn. Asriyah bt Abidin

1 Pn. Norhayaliza bt Mohd Nordin
2 Cik Che Bahagia bt Mat Arshad
3 Pn. Jaranah bt Yusop
4 En. Ahmad bin Mahamood
1 Pn. Zaiton bt Mat Din @ Mat Lazim
2 Pn. Hjh. Sharida bt Shafie
3 Pn. Azlina bt Mat
4 En. Sabri bin Mat Alim
1 Pn. Rozita bt Sulaiman
2 Pn. Chuah Lee Ling
3 Pn. Hanita bt Hassan
4 En. Ahmad Shahidi bin Ismail
1 Pn. Rasmawati bt Tahir
2 Pn. Latifah bt Ibrahim
3 Pn. Rosmawati bt Kassim @ Ramli
4 En. Mansor bin Mahmud
1 Pn. Hjh Mariyah bt Din
2 Pn. Ooi Siew Chuan
3 Cik Zalina bt Che Omar
4 Tn. Hj. Muhd Abd Hafidz bin Mohd Zain

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL SATU
23/3 HINGGA 31/3

39

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

1 Pn. Wan Saleha bt Wan Ismail

1/4/2019 5/4/2019 13 2 Pn. Meznah bt Mat Kasa
8/4/2019 12/4/2019 3 Pn. Mon Tha A/P Prak Prom Keu
15/4/2019 19/4/2019
22/4/2019 26/4/2019 4 En. Ahmad Nazri bin Ismail @ Abd. Halim
29/4/2019 3/5/2019
6/5/2019 10/5/2019 1 Pn. Roslina bt Mat Arif
13/5/2019 17/5/2019
20/5/2019 24/5/2019 14 2 Pn. Norzuraini bt Abdul Mutalib
3 Pn. Hasliza bt Abu Yazit
10/6/2019 14/6/2019
17/6/2019 21/6/2019 4 En. Hairil Anuar bin Abdul Hamid
24/6/2019 28/6/2019
1/7/2019 5/7/2019 1 Pn. Asriyah bt Abidin
8/7/2019 12/7/2019
15 2 Pn. Noorhani Shahnaz bt Md Hashim
3 Pn.. Intan Azlena bt Arifin @ Mohd Ripin

4 En. Madishah bin Isa

1 Cik Che Bahagia bt Mat Arshad

16 2 Pn. Jaranah bt Yusop
3 En. Ahmad bin Mahamood

4 Pn. Norhayaliza bt Mohd Nordin

1 Pn. Hjh. Sharida bt Shafie

17 2 Pn. Azlina bt Mat
3 En. Sabri bin Mat Alim

4 Pn. Zaiton bt Mat Din @ Mat Lazim

1 Pn. Chuah Lee Ling

18 2 Pn. Hanita bt Hassan
3 En. Ahmad Shahidi bin Ismail

4 Pn. Rozita bt Sulaiman

1 Pn. Latifah bt Ibrahim

19 2 Pn. Rosmawati bt Kassim @ Ramli
3 En. Mansor bin Mahmud

4 Pn. Rasmawati bt Tahir

1 Pn. Ooi Siew Chuan

20 2 Cik Zalina bt Che Omar
3 Tn. Hj. Muhd Abd Hafidz bin Mohd Zain

4 Pn. Hjh Mariyah bt Din

CUTI PENGGAL SATU
25/5 HINGGA 9/6

1 Pn. Meznah bt Mat Kasa

21 2 Pn. Mon Tha A/P Prak Prom Keu
3 En. Ahmad Nazri bin Ismail @ Abd. Halim

4 Pn. Wan Saleha bt Wan Ismail

1 Pn. Norzuraini bt Abdul Mutalib

22 2 Pn. Hasliza bt Abu Yazit
3 En. Hairil Anuar bin Abdul Hamid

4 Pn. Roslina bt Mat Arif

1 Pn. Noorhani Shahnaz bt Md Hashim

23 2 Pn.. Intan Azlena bt Arifin @ Mohd Ripin
3 En. Madishah bin Isa

4 Pn. Asriyah bt Abidin

1 Pn. Jaranah bt Yusop

24 2 En. Ahmad bin Mahamood
3 Pn. Norhayaliza bt Mohd Nordin

4 Cik Che Bahagia bt Mat Arshad

1 Pn. Azlina bt Mat

25 2 En. Sabri bin Mat Alim
3 Pn. Zaiton bt Mat Din @ Mat Lazim

4 Pn. Hjh. Sharida bt Shafie

40

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

1 Pn. Hanita bt Hassan

15/7/2019 19/7/2019 26 2 En. Ahmad Shahidi bin Ismail
22/7/2019 3 Pn. Rozita bt Sulaiman
29/7/2019
5/8/2019 4 Pn. Chuah Lee Ling

19/8/2019 1 Pn. Latifah bt Ibrahim
26/8/2019
2/9/2019 26/7/2019 27 2 En. Mansor bin Mahmud
9/9/2019 3 Pn. Rasmawati bt Tahir
16/9/2019
23/9/2019 4 Pn. Rosmawati bt Kassim @ Ramli
30/9/2019
7/10/2019 1 Pn. Ooi Siew Chuan
14/10/2019
2/8/2019 28 2 Tn. Hj. Muhd Abd Hafidz bin Mohd Zain
3 Pn. Hjh Mariyah bt Din

4 Cik Zalina bt Che Omar

1 Pn. Meznah bt Mat Kasa

9/8/2019 29 2 En. Ahmad Nazri bin Ismail @ Abd. Halim
3 Pn. Wan Saleha bt Wan Ismail

4 Pn. Mon Tha A/P Prak Prom Keu

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
10/8 HINGGA 18/8

1 Pn. Norzuraini bt Abdul Mutalib

23/8/2019 30 2 En. Hairil Anuar bin Abdul Hamid
3 Pn. Roslina bt Mat Arif

4 Pn. Hasliza bt Abu Yazit

1 Pn. Noorhani Shahnaz bt Md Hashim

30/9/2019 31 2 En. Madishah bin Isa
3 Pn. Asriyah bt Abidin

4 Pn.. Intan Azlena bt Arifin @ Mohd Ripin

1 Cik Che Bahagia bt Mat Arshad

6/9/2019 32 2 En. Ahmad bin Mahamood
3 Pn. Norhayaliza bt Mohd Nordin

4 Pn. Jaranah bt Yusop

1 Pn. Hjh. Sharida bt Shafie

13/9/2019 33 2 En. Sabri bin Mat Alim
3 Pn. Zaiton bt Mat Din @ Mat Lazim

4 Pn. Azlina bt Mat

1 Pn. Chuah Lee Ling

20/9/2019 34 2 En. Ahmad Shahidi bin Ismail
3 Pn. Rozita bt Sulaiman

4 Pn. Hanita bt Hassan

1 Pn. Latifah bt Ibrahim

27/9/2019 35 2 En. Mansor bin Mahmud
3 Pn. Rasmawati bt Tahir

4 Pn. Rosmawati bt Kassim @ Ramli

1 Pn. Ooi Siew Chuan

4/10/2019 36 2 Tn. Hj. Muhd Abd Hafidz bin Mohd Zain
3 Pn. Hjh Mariyah bt Din

4 Cik Zalina bt Che Omar

1 Pn. Meznah bt Mat Kasa

11/10/2019 37 2 En. Ahmad Nazri bin Ismail @ Abd. Halim
3 Pn. Wan Saleha bt Wan Ismail

4 Pn. Mon Tha A/P Prak Prom Keu

1 Pn. Norzuraini bt Abdul Mutalib

18/10/2019 38 2 En. Hairil Anuar bin Abdul Hamid
3 Pn. Roslina bt Mat Arif

4 Pn. Hasliza bt Abu Yazit

41

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

1 Pn. Noorhani Shahnaz bt Md Hashim

21/10/2019 25/10/2019 39 2 En. Madishah bin Isa
28/10/2019 3 Pn. Asriyah bt Abidin
4/11/2019
11/11/2019 4 Pn.. Intan Azlena bt Arifin @ Mohd Ripin
18/11/2019
1 En. Ahmad bin Mahamood

1/11/2019 40 2 Cik Che Bahagia bt Mat Arshad
3 Pn. Norhayaliza bt Mohd Nordin

4 Pn. Jaranah bt Yusop

1 En. Sabri bin Mat Alim

8/11/2019 41 2 Pn. Hjh. Sharida bt Shafie
3 Pn. Azlina bt Mat

4 Pn. Zaiton bt Mat Din @ Mat Lazim

1 En. Ahmad Shahidi bin Ismail

15/11/2019 42 2 Pn. Chuah Lee Ling
3 Pn. Hanita bt Hassan

4 Pn. Rozita bt Sulaiman

1 En. Mansor bin Mahmud

22/11/2019 43 2 Pn. Latipah bt Ibrahim
3 Pn. Rasmawati bt Tahir

4 Pn. Rosmawati bt Kassim @ Ramli

CUTI PENGGAL DUA @ CUTI AKHIR TAHUN

23/11/2019 HINGGA 31/12/2019

42

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN
PUSAT TINGKATAN 6 MOD 2 2019

PENGETUA
EN. GHAZALI BIN AHMAD

PK PENTADBIRAN PK TINGKATAN 6 PK HEM PK KOKURIKULUM
EN. JUNAIDI BIN BUSTAMI
PN. AZIZAH BT ABDUL HAMID EN. NOOR RASHID B OSMAN PN. ADIBAH BT DAUD

SETIAUSAHA

PN. NORHANI SHAHNAZ BT
MD HASHIM

PEN. SETIAUSAHA
PN. AZLINA BT MAT

KETUA UNIT HEP KETUA UNIT KURIKULUM KETUA UNIT
MARIYAH BINTI DIN KOKURIKULUM
EN. MUHD ABDUL HAFIDZ B
MOHD ZAIN NOOR HAIMI BINTI HUSAIN

PENTADBIRAN
- Unit Perhubungan
- Unit Pembangunan dan Bilik-bilik Khas
- Mesyuarat Guru
- Perkembangan Staf
- Data Guru dan Pelajar
- Jadual Waktu
- Pusat Sumber

43

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

Bil. Jawatankuasa Nama Pegawai Bidang Tugas

1 Pengurusan Penasihat : En. Ghazali bin Ahmad
dan Pengerusi : En. Junaidi bin Bustami
Pentadbiran Naib :
Tingkatan 6 Pengerusi : Pn. Norhani Shahnaz binti Md
Setiausaha
2 Pen. Hashim
Setiausaha : Pn. Azlina binti Mat

Penasihat : En. Ghazali bin Ahmad
Pengerusi : En. Junaidi bin Bustami
Naib :
Pengerusi :
Setiausaha :

Pen.

Setiausaha

3 Penasihat : En. Ghazali bin Ahmad

Pengerusi : En. Junaidi bin Bustami

Naib :

Pengerusi :

Setiausaha :

Pen.

Setiausaha

4 Penasihat : En. Ghazali bin Ahmad

Pengerusi : En. Junaidi bin Bustami

Naib :

Pengerusi :

Setiausaha :

Pen.

Setiausaha

5 Penasihat : En. Ghazali bin Ahmad

Pengerusi : En. Junaidi bin Bustami

Naib :

Pengerusi :

Setiausaha :

Pen.

Setiausaha

6 Penasihat : En. Ghazali bin Ahmad

Pengerusi : En. Junaidi bin Bustami

Naib :

Pengerusi :

Setiausaha :

Pen.
Setiausaha

44

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

7 Penasihat : En. Ghazali bin Ahmad

Pengerusi : En. Junaidi bin Bustami

Naib :

Pengerusi :

Setiausaha :

Pen.

Setiausaha

8 Penasihat : En. Ghazali bin Ahmad

Pengerusi : En. Junaidi bin Bustami

Naib :

Pengerusi :

Setiausaha :

Pen.

Setiausaha

9 Penasihat : En. Ghazali bin Ahmad

Pengerusi : En. Junaidi bin Bustami

Naib :

Pengerusi :

Setiausaha :

Pen.
Setiausaha

JAWATANKUASA PENGURUSAN PUSAT TINGKATAN 6 2019

Penasihat : En. Ghazali bin Ahmad (PENGETUA)
Pengerusi
Naib Pengerusi : En. Junaidi bin Bustami (PKT6)

Setiausaha : Pn. Mariyah binti Din (KU Akademik)
P.Setiausaha
AJK : En. Muhd Abdul Hafidz bin Mohd Zain (KU HEP)

: Pn. Noor Haimi binti Hussain (KU KOKU)

:

: Pn. Azlina binti Mat

: En. Sabri bin Mat Alim (Unit Perhubungan)

En. Madishah bin Isa (Jadual Waktu)

Pn. Mon Tha a/p Prak Prom Keu (Pembangunan)

Pn. Rozita binti Sulaiman (Perkembangan Staf)

Pn. Meznah binti Mat Kasa (Kerja Kursus)

Pn. Hasliza binti Abu Yazit (Data Guru/Pelajar)

Pn. Wan Saleha binti Wan Ismail (Peperiksaan)

Pn. Intan Azlena bt Ariffin (Mesyuarat Guru)

45

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM
PUSAT TINGKATAN 6 MOD 2 2019

PENGETUA

+EN. GHAZALI BIN AHMAD

PK PENTADBIRAN PK TINGKATAN 6 PK HEM PK KOKURIKULUM

PN. AZIZAH BT ABDUL HAMID EN. JUNAIDI BIN BUSTAMI EN. NOOR RASHID B OSMAN PN. ADIBAH BT DAUD

KETUA UNIT AKADEMIK

PN. MARIYAH BT DIN

SETIAUSAHA PEN. SETIAUSAHA
UNIT AKADEMIK UNIT AKADEMIK

PN.ROSLINA BT MAT ARIFF PN. CHUAH LEE LING

PEPERIKSAAN KETUA JABATAN GURU TINGKATAN

STPM KJ P.AM: ENAM ATAS
PN. WAN SALEHA BT WAN ISMAIL PN. RASMAWATI BT TAHIR 6A1
6A2
MUET KJ MUET: 6A3
PN. ASRIYAH BT ABIDIN PN. SHARIDA BT SHAFIE 6A4
6A5
DALAMAN KJ B. MELAYU: 6A6
CIK CHE BAHAGIA BT MD ARSHAD CIK CHE BAHAGIA BT MD ARSHAD 6A7

PROGRAM PENINGKATAN KJ K. MELAYU: ENAM RENDAH
AKADEMIK PN. MEZNAH BT MAT KASA 6R1
6R2
CIK CHE BAHAGIA BT MAT ARSHAD KJ P. PERNIAGAAN: 6R3
PN. CHUAH LEE LING PN. HANITA BT HASSAN 6R4
6R5
PN. HAYATI BT ARIFFIN KJ EKONOMI: 6R6
PN. HAYATI BT ARIFFIN 6R7
JADUAL WAKTU
EN. MADISHAH BIN ISA KJ SEJARAH: 46
PN.NORZURAINI BT ABDUL MUTALIB
PN. AZLINA BT MAT
KJ PSV:
KERJA KURSUS EN. MANSOR BIN MAHMUD
PN. MEZNAH BT MAT KASA
KJ GEOGRAFI:
EN SABRI MAT ALIM

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

MAJLISTINDAKAN KECEMERLANGAN
TINGKATAN 6 MOD 2 SMK SYED ALWI 2019

Penasihat : En. Ghazali bin Ahmad (PENGETUA)
Pengerusi : En. Junaidi bin Bustami (PKT6)
Tim. Pengerusi : Pn. Azizah binti Abdul Hamid (PKP)
Naib Pengerusi
Bersama : En. Noor Rashid bin Osman (PKHEM)
: Pn. Adibah binti Daud (PKKO)
Penyelaras : Pn. Hasniyah binti Abdullah (GKB)
Setiausaha : En. Mohd Norizal bin Mustapa (GKTV)
P.Setiausaha : En. Suaidi bin Saad (GKSM)
Bendahari 1 : Pn. Norliza binti Abu Hasan (GKK)
Bendahari 2 : Pn. Mariyah binti Din
AJK : Pn. Roslina binti Mat Ariff (Kaunselor)
: Pn. Chuah Lee Ling (KJ P. Perniagaan)
: Pn. Wan Saleha binti Wan Ismail (GCE)
: Pn. Ooi Siew Chuan (KJ Geografi)
: Pn. Habsah binti Hassan (KJ P.Am)
(KJ MUET)
Pn. Hanita binti Hassan (KJ B. Melayu)
Pn. Hayati binti Ariffin (KJ K. Melayu)
En. Sabri bin Mat Alim (KJ Sejarah)
Pn. Rasmawati binti Tahir (KJ PSV)
Pn. Sharida binti Shafie
Pn. Che Bahagia binti Md Arshad
Pn. Meznah binti Mat Kasa
Pn.Norzuraini binti Abdul Mutalib
En. Mansor bin Mahmud

47

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

JAWATANKUASA PEPERIKSAAN,PENILAIAN DAN BANK SOALAN

Penasihat : En. Ghazali bin Ahmad (PENGETUA)
Pengerusi : En. Junaidi bin Bustami (PKT6)
Ketua Unit Kurikulum : Pn. Mariyah binti Din
Setiausaha : Pn. Wan Saleha binti Wan Ismail (KJ P. Perniagaan)
Pen.Setiausaha 1 : Pn. Asriyah binti Abidin (GCE)
Pen. Setiausaha 2 (KJ Geografi)
AJK : Cik Che Bahagia binti Mat Arshad (KJ P.Am)
: Pn. Hanita binti Hassan (KJ MUET)
(KJ B. Melayu)
Pn. Hayati binti Ariffin (KJ K. Melayu)
En. Sabri bin Mat Alim (KJ Sejarah)
Pn. Rasmawati binti Tahir (KJ PSV)
Pn. Sharida binti Shafie
Pn. Che Bahagia binti Md Arshad
Pn. Meznah binti Mat Kasa
Pn. Norzuraini bt Abdul Mutalib
En. Mansor bin Mahmud

PANDUAN TUGAS

1.Setiausaha Peperiksaan
1.1. Menyediakan jadual waktu peperiksaan peringkat sekolah.
1.2. Memastikan jadual Pembina soalan disediakan oleh Ketua Panitia.
1.3. Menguruskan percetakan,pembahagian dan tempat menyimpan kertas soalan.
1.4. Memastikan keselamatan kertas soalan.
1.5. Memastikan kertas-kertas soalan diedarkan kepada pengawas peperiksaan sebelum

peperiksaan dijalankan.
1.5. Memastikan skema jawapan disediakan oleh ahli panel penggubalan soalan.
1.7. Memastikan jadual waktu pemeriksaan kertas jawapan mengikut jangka masa yang

ditetapkan.
1.8. Memastikan kertas soalan disimpan untuk rujukan / Bank Soalan.
1.9. Memberi taklimat tentang pemilihan mata pelajaran dan peperiksaan awam kepada

pelajar /ibu bapa / penjaga.
1.10. Bertanggungjawab mernbuat analisa setiap peperiksaan sekolah dan awam.
1.11. Menyediakan takwim peperiksaan.

2.Penyelaras STPM
2.1. Memberi penerangan tentang hal-hal yang berkaitan mengenai peperiksaan kepada

guru tingkatan.
2.2. Mengedarkan borang-borang kemasukan peperiksaan (Borang sekolah/Borang

sementara) untuk diisi oleh pelajar dengan kerjasama guru tingkatan.

48

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

2.3. Menghadiri taklimat peperiksaan yang berkaitan yang biasanya diberikan oleh JPN dan
LembagaPeperiksaan.

2.4. Mengumpulkan,menyemak borang-borang kemasukan (Borang Sementara) dengan
kerjasama gurutingkatan.

2.5. Mengisi borang komputer kemasukan peperiksaan STPM.
2.6. Memasukan data pelajar ke dalam computer dan membuat salinan untuk JPN, Lembaga

Peperiksaan dan sekolah.
2.7. Maklumkan kepada Penolong Kanan jika ada yang tidak mampu membayar yuran dan

memerlukanbantuan PIBG/Tabung Kebajikan Sekolah untuk tindakan selanjutnya.
2.8. Menguruskan borang-borang yang berkaitan dengan peperiksaanSTPM.
2.8.1. Analisa kertas soalan
2.8.2. Borang Kewangan
2.8.3. Borang keterangan pelajar yang tidak memiliki kad pengenalan.
2.8.4. Borang-borang lain yang berkaitan.
2.8.5. Urusan pertukaran pusat peperiksaan pelajar yang bertukar.
2.9. Menetukan bilik-bilik darjah yang akan digunakan sebagai bilik peperiksaan bertulis dan

peperiksaan lisan.
2.10. Menyediakan pelan tempat duduk calon bagi bilik peperiksaan dalam 4 salinan.
2.11. Menyediakan label meja calon yang ditampal di atas meja.
2.12. Menyediakan peralatan yang diperlukan untuk peperiksaan.
2.13. Menyediakan papan tanda dan papan tunjuk arah untuk digunakan semasa peperiksaan.
2.14. Menyediakan bilik-bilik peperiksaan dan kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan

untuk calon persendirian jika ada.
2.15. Bekerjasama dengan Guru Kanan Mata Pelajaran / Ketua Panitia dalam menentukan

kelancaran perjalanan peperiksaan amali / pendidikan seni
2.16. Penyelaras peperiksaan STPM mesti berada di sekolah pada hari terakhir peperiksaan dan

pastikan bilik-bilik darjah ditutup dan barang-barang yang dipinjamkan dikembalikan ke
pejabat.
2.17. Mendapatkan 3 set soalan STPM untuk rujukan sekolah.
2.18. Menganalisa keputusan peperiksaan dengan bantuan Ketua Panitia Mata Pelajaran.
2.19. Memastikan taklimat kerja kursus dilaksanakan dan memasukkan markah kerja kursus
dalam komputer.

49

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI

MANUAL PENGURUSAN TINGKATAN 6 MOD 2 SMKSA TAHUN 2019

KETUA-KETUA JABATAN

Penasihat : En. Ghazali bin Ahmad (PENGETUA)
Pengerusi
Tim. Pengerusi : En. Junaidi bin Bustami (PKT6)
Naib Pengerusi
Bersama : Pn. Azizah binti Abdul Hamid (PKP)

Setiausaha : En. Noor Rashid bin Osman (PKHEM)
: Pn. Adibah binti Daud (PKKO)
: Pn. Saniyah binti Abdullah (GKB)
: En. Mohd Norizal bin Mustapa (GKTV)
: En. Suaidi bin Saad (GKSM)
: Pn. Norliza binti Abu Hasan (GKK)
: Pn. Mariyah binti Din (Ketua Unit Akademik)

BIL JABATAN/PANITIA JAWATAN NAMA GURU

1 Pengajian Am Ketua Pn. Rasmawati bt Tahir

Setiausaha Pn. Rosmawati bt Kassim

2 Bahasa Melayu Ketua Cik Che Bahagia bt Md Arshad

Setiausaha Pn. Roslyza bt Abd Ruahim

3 Sejarah Ketua Pn. Norzuraini bt Abdul Mutalib

Setiausaha Pn. Latifah bt Ibrahim

4 Kesusasteraan Melayu Ketua Pn. Meznah bt Mat Kasa

Komunikatif Setiausaha Pn. Zaiton bt Mat Din @ Mat Lazim

5 Geografi Ketua En. Sabri bin Mat Alim

6 Seni Visual Setiausaha En. Ahmad Nazri bin Ismail @ Abd.
Ketua Halim

En. Mansor bin Mahmud

Setiausaha En. Madishah bin Isa

7 MUET Ketua Pn. Sharida bt Shafie

Setiausaha Pn. Asriyah bt Abidin

8 Pengurusan Perniagaan Ketua Pn. Hanita bt Hassan

9 Ekonomi Setiausaha Pn. Norhani Shahnaz bt Md Hashim
Ketua Pn. Hayati bt Ariffin
Setiausaha Pn. Ooi Siew Chuan

50

“BERUSAHA BERTEKUN BERJAYA”
TRANSFORMASI PENCETUS KECEMERLANGAN SERATUS PERATUS PELAJAR KE UNIVERSITI


Click to View FlipBook Version