The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by PSS Semesta, 2021-01-14 00:56:13

EKO PELANCONGAN

EKO PELANCONGAN

Dikemaskini pada 4 September 2020

PENGURUSAN PERHUTANAN

(EKOPELANCONGAN HUTAN DI TAMAN EKO-RIMBA DAN HUTAN TAMAN NEGERI)

Merangkumi Waktu Waktu operasi biasa Waktu Waktu operasi biasa Kapasiti 100%
Beroperasi Kehadiran Staf/
• Semua aktiviti yang terlibat di kawasan Pengunjung Pekerja
Taman Eko Rimba dan Hutan Taman Negeri TAFSIRAN
termasuk kawasan Hutan Simpanan Kekal PERKARA PENERANGAN RINGKAS
yang dibenarkan oleh Pihak Berkuasa
Negeri

Semua aktiviti yang dibenarkan kecuali 1. Aktiviti di kawasan terbuka • Aktiviti rekreasi yang dilakukan di kawasan dan fasiliti terbuka (outdoor facility)
(Outdoor) seperti kawasan lapang, tapak perkhemahan dan denai pendakian di Taman
• Sila rujuk kepada perkara yang Eko-Rimba dan Hutan Taman Negeri.
disenaraikan dalam senarai aktiviti yang 2.Aktiviti rekreasi di kawasan
dilarang. tertutup (indoor) • Aktiviti rekreasi yang dilakukan dikawasan dan fasiliti tertutup (indoor facility) di
Taman Eko-Rimba dan Hutan Taman Negeri yang memerlukan pengudaraan
menggunakan penghawa dingin seperti dewan tertutup, dan lain-lain.

Arahan tetap 3. Aktiviti rekreasi bersentuhan • Aktiviti rekreasi dimana orang awam perlu atau berkemungkinan melakukan
(contact activity) sentuhan fizikal (anggota badan) semasa menjalankan aktiviti seperti berakit,
• Operasi di kawasan PKPD tidak dibenarkan berkayak atau arung jeram (Water rafting)
• Tertakluk kepada Enakmen (Pemakaian) 4. Aktiviti rekreasi tidak
bersentuhan (non-contact • Aktiviti rekreasi dimana orang awam tidak melibatkan sentuhan fizikal semasa
Akta Perhutanan Negara 1984 activity) menjalankan aktiviti.
• Panduan semasa Bahagian Forest Eco- 5. Aktiviti Statik
• Aktiviti rekreasi yang melibatkan pergerakan setempat.
Park dan Hutan Taman Negeri, JPSM 6. Aktiviti Dinamik
• Perintah Pengarah Perhutanan Negeri • Aktiviti rekreasi yang melibatkan pergerakan bukan setempat yang
• Lain-lain arahan/peraturan oleh KKM dan memerlukan ruang yang lebih luas seperti aktiviti menikmati alam semuajadi,
pendakian bukit/gunung.
MKN dari semasa ke semasa
4

Dikemaskini pada 4 September 2020

PENGURUSAN PERHUTANAN

(EKOPELANCONGAN HUTAN DI TAMAN EKO-RIMBA DAN HUTAN TAMAN NEGERI)

Merangkumi Waktu Waktu operasi biasa Waktu Waktu operasi biasa Kapasiti 100%
Beroperasi Kehadiran Staf/
• Semua aktiviti yang terlibat di kawasan Pengunjung Pekerja
Taman Eko Rimba dan Hutan Taman Negeri KATEGORI
termasuk kawasan Hutan Simpanan Kekal PERKARA PENERANGAN RINGKAS
yang dibenarkan oleh Pihak Berkuasa 1.Individu
Negeri • Aktiviti rekreasi yang dilakukan secara individu dan boleh dilakukan secara
berlawanan @ bertentangan antara individu tersebut dengan penjarakan fizikal
Semua aktiviti yang dibenarkan kecuali (aktiviti static 1-3 meter dan aktiviti dinamik 3-5 meter).

• Sila rujuk kepada perkara yang
disenaraikan dalam senarai aktiviti yang
dilarang.

2.Berkumpulan • Aktiviti rekreasi yang dilakukan secara berkumpulan dengan penjarakan fizikal
(aktiviti statik1-3 meter dan aktiviti dinamik 3-5 meter) dengan nisbah 1
Arahan tetap jurupandu bersamaan 5 orang awam.

• Operasi di kawasan PKPD tidak dibenarkan
• Tertakluk kepada Enakmen (Pemakaian)

Akta Perhutanan Negara 1984
• Panduan semasa Bahagian Forest Eco-

Park dan Hutan Taman Negeri, JPSM
• Perintah Pengarah Perhutanan Negeri
• Lain-lain arahan/peraturan oleh KKM dan

MKN dari semasa ke semasa

4

Dikemaskini pada 4 September 2020

PENGURUSAN PERHUTANAN

(EKOPELANCONGAN HUTAN DI TAMAN EKO-RIMBA DAN HUTAN TAMAN NEGERI)

Merangkumi Waktu Waktu operasi biasa Waktu Waktu operasi biasa Kapasiti 100%
Beroperasi Kehadiran Staf/
• Semua aktiviti yang terlibat di kawasan Pengunjung Pekerja
Taman Eko Rimba dan Hutan Taman Negeri
termasuk kawasan Hutan Simpanan Kekal AKTIVITI YANG DIBENARKAN PENERANGAN RINGKAS
yang dibenarkan oleh Pihak Berkuasa PERKARA
Negeri

Semua aktiviti yang dibenarkan kecuali 1. Aktiviti yang dibenarkan 1. Aktiviti rekreasi umum [berkelah, beriadah, titian silara, menelusuri sungai/laut
(boating), arung jeram (water rafting), menikmati alam semula jadi]
• Sila rujuk kepada perkara yang
disenaraikan dalam senarai aktiviti yang 2. Memerhati burung
dilarang. 3. Jungle tracking, mendaki bukit/gunung
4. Pembelajaran/pendidikan alam semula jadi
Arahan tetap 5. Lawatan galeri dan muzium perhutanan
6. Penyelenggaraan fasiliti dan premis
• Operasi di kawasan PKPD tidak dibenarkan 7. Penerokaan Gua
• Tertakluk kepada Enakmen (Pemakaian) 8. Senaman yang tidak melibatkan sentuhan badan dan kemudahan fizikal
9. Pengambaran dan perfileman
Akta Perhutanan Negara 1984 10. Kajian dan penyelidikan perhutanan
• Panduan semasa Bahagian Forest Eco- 11. Fasiliti penginapan, dewan dan lain-lain infra
12. Perkhemahan (Persendirian & Keluarga) kapasiti tidak melebihi 50% dari
Park dan Hutan Taman Negeri, JPSM
• Perintah Pengarah Perhutanan Negeri tapak khemah
• Lain-lain arahan/peraturan oleh KKM dan 13. Lawatan berkumpulan berdasarkan kapasiti Kawasan dengan penjarakan

MKN dari semasa ke semasa fizikal.
14. Rekreasi sukan lasak (motorcross, ATV, mountain bike, rock climbing, para

gliding)
15. Majlis keramaian (hari keluarga) tidak melebihi 20 orang dalam satu kumpulan
16. Sewaan perkhidmatan House Boat dengan kapasiti tidak melebihi 50%.
17. Penganjuran kursus dan latihan teknikal jabatan

4

Dikemaskini pada 4 September 2020

PENGURUSAN PERHUTANAN

(EKOPELANCONGAN HUTAN DI TAMAN EKO-RIMBA DAN HUTAN TAMAN NEGERI)

Merangkumi Waktu Waktu operasi biasa Waktu Waktu operasi biasa Kapasiti 100%
Beroperasi Kehadiran Staf/
• Semua aktiviti yang terlibat di kawasan Pengunjung Pekerja
Taman Eko Rimba dan Hutan Taman Negeri
termasuk kawasan Hutan Simpanan Kekal AKTIVITI DAN PROTOKOL UMUM (Terpakai Kepada Semua Aktiviti)
yang dibenarkan oleh Pihak Berkuasa
Negeri Tindakan Penerangan Ringkas

Semua aktiviti yang dibenarkan kecuali 1. Kawalan Jangkitan dan • Semua staf, pengunjung dan pekerja syarikat/kontraktor penyelenggaran perlu
Keselamatan diambil maklumat peribadi, direkod secara manual atau menggunakan aplikasi
• Sila rujuk kepada perkara yang MySejahtera dan disaring suhu badan dan saringan simptom terlebih dahulu
disenaraikan dalam senarai aktiviti yang sebelum memasuki mana-mana kawasan TER dan HTN.
dilarang.
• Saringan suhu badan yang melebihi 37.5°C atau simptom seperti sakit tekak,
Arahan tetap batuk, selsema, susah bernafas adalah tidak dibenarkan masuk dan perlu
meninggalkan kawasan TER dan HTN.
• Operasi di kawasan PKPD tidak dibenarkan
• Tertakluk kepada Enakmen (Pemakaian) • Semua pengunjung, staf dan pekerja syarikat/kontraktor penyelenggaraan
adalah DIWAJIBKAN untuk memakai pelitup muka (face mask) sepanjang
Akta Perhutanan Negara 1984 berada di kawasan TER dan HTN.
• Panduan semasa Bahagian Forest Eco-
• Semua pengunjung, staf dan pekerja syarikat/kontraktor penyelenggaraan
Park dan Hutan Taman Negeri, JPSM dikehendaki sentiasa mengamalkan kebersihan diri dengan kerap mencuci
• Perintah Pengarah Perhutanan Negeri tangan menggunakan sabun dan air atau hand Sanitizer, mengamalkan etika
• Lain-lain arahan/peraturan oleh KKM dan bersin dan batuk secara berhemah dan membuang sampah seperti tisu dan
pelitup muka (face mask) terpakai di tempat yang telah disediakan (tong
MKN dari semasa ke semasa sampah).

• Poster atau notis pemakluman berkenaan kawalan keselamatan dan infeksi
akan diletakkan di setiap kawasan umum dalam kawasan TER dan HTN.

• Pengunjung yang berumur di bawah 12 tahun dan melebihi 60 tahun ke atas
adalah tidak digalakkan.

4

Dikemaskini pada 4 September 2020

PENGURUSAN PERHUTANAN

(EKOPELANCONGAN HUTAN DI TAMAN EKO-RIMBA DAN HUTAN TAMAN NEGERI)

Merangkumi Waktu Waktu operasi biasa Waktu Waktu operasi biasa Kapasiti 100%
Beroperasi Kehadiran Staf/
• Semua aktiviti yang terlibat di kawasan Pengunjung Pekerja
Taman Eko Rimba dan Hutan Taman Negeri

termasuk kawasan Hutan Simpanan Kekal AKTIVITI DAN PROTOKOL UMUM (Terpakai Kepada Semua Aktiviti)
yang dibenarkan oleh Pihak Berkuasa
Tindakan Penerangan Ringkas
Negeri

2. Kawalan aktiviti rekreasi di TER • Pergerakan dalam kumpulan kecil
Semua aktiviti yang dibenarkan kecuali dan HTN
• Tidak dibenarkan perkongsian peralatan berkaitan makan dan minum serta

• Sila rujuk kepada perkara yang keperluan peribadi
disenaraikan dalam senarai aktiviti yang • Mematuhi garis panduan keselamatan dan kebersihan di kawasan TER dan HTN
• Semua pengunjung dinasihatkan sentiasa mengamalkan kebersihan diri dengan

dilarang kerap mencuci tangan menggunakan sabun dan air atau hand Sanitizer,
• Pelaksanaan aktiviti perlu mengambil kira kesesuaian pergerakan, ruang dan

pengendalian aktiviti, serta mematuhi prinsip penjarakan fizikal. Minimum ruang

Arahan tetap yang dicadangkan 2 meter persegi setiap individu.
• Aktiviti perkhemahan perlu mengekalkan ruang penginapan 20 meter persegi

dengan syarat perkhemahan keluarga atau individu sahaja dibenarkan.
• Pengunjung TER dan HTN perlu mematuhi sebarang peraturan seperti yang

• Operasi di kawasan PKPD tidak dibenarkan termaktub di dalam Akta Perhutanan 1984 serta syarat tambahan yang ditetapkan
• Tertakluk kepada Enakmen (Pemakaian) oleh Jabatan Perhutanan Negeri

Akta Perhutanan Negara 1984 3. Kawalan Pembersihan dan • Proses permbersihan dan nyah kuman di kawasan umum (kerusi rehat, pondok
• Panduan semasa Bahagian Forest Eco- Nyah kuman rehat, tandas, surau, hand railing, dan lain-lain) perlu dilakukan sebelum kawasan

Park dan Hutan Taman Negeri, JPSM TER dan HTN dibuka kepada umum.
• Perintah Pengarah Perhutanan Negeri • Hand Sanitizer akan disediakan di kawasan pendaftaran masuk untuk kemudahan
• Lain-lain arahan/peraturan oleh KKM dan
pengunjung TER dan HTN.
MKN dari semasa ke semasa • Pengunjung digalakkan membawa hand Sanitizer dan peralatan pembersihan diri

masing-masing.

• Proses pembersihan bagi kawasan TER dan HTN akan dilakukan setiap hari.

4

Dikemaskini pada 4 September 2020

PENGURUSAN PERHUTANAN

(EKOPELANCONGAN HUTAN DI TAMAN EKO-RIMBA DAN HUTAN TAMAN NEGERI)

Merangkumi Waktu Waktu operasi biasa Waktu Waktu operasi biasa Kapasiti 100%
Beroperasi Kehadiran Staf/
• Semua aktiviti yang terlibat di kawasan Pengunjung Pekerja
Taman Eko Rimba dan Hutan Taman Negeri
termasuk kawasan Hutan Simpanan Kekal AKTIVITI DAN PROTOKOL UMUM (Terpakai Kepada Semua Aktiviti)
yang dibenarkan oleh Pihak Berkuasa
Negeri Tindakan Penerangan Ringkas

Semua aktiviti yang dibenarkan kecuali 4. Pematuhan Penjarakan Fizikal • Mengadakan penanda khas (di lantai atau di tempat yang difikirkan perlu) di
(Physical Distancing) kaunter pendaftaran dan pintu masuk bagi memberi panduan kepada
• Sila rujuk kepada perkara yang pengunjung untuk mematuhi penjarakan fizikal (minimum 1 meter) meliputi
disenaraikan dalam senarai aktiviti yang kaunter tiket/masuk, galeri/muzium, tandas, pondok, kerusi, titian silara, gerai
dilarang. makan, kedai, dan lain-lain.

• Staf, pengunjung TER dan HTN dikehendaki mengamalkan penjarakan fizikal
sekurang-kuranganya 1 meter semasa berada dan menggunakan fasiliti awam
(seperti tandas, bilik persalinan, surau, bilik mandi) di kawasan TER dan HTN.

Arahan tetap 5. Aktiviti KesedaranTerhadap • Staf perlu memberikan penerangan berhubung wabak COVID-19 dan kaedah
Pembendungan COVID-19 pembendungan kepada pengunjung TER dan HTN.
• Operasi di kawasan PKPD tidak dibenarkan
• Tertakluk kepada Enakmen (Pemakaian) 6. Aplikasi MySejahtera • Premis wajib memuat turun dan mendaftar dalam aplikasi MySejahtera
• Pekerja dan pelanggan perlu memuat turun dan mendaftar aplikasi
Akta Perhutanan Negara 1984
• Panduan semasa Bahagian Forest Eco- MySejahtera ke dalam telefon bimbit masing-masing untuk pengesanan kontak
rapat.
Park dan Hutan Taman Negeri, JPSM • Perlu sedia buku rekod (Rekod nama, tarikh, nombor telefon, suhu badan,
• Perintah Pengarah Perhutanan Negeri waktu melawat) kemasukan pengunjung bagi kegunaan sekiranya aplikasi
• Lain-lain arahan/peraturan oleh KKM dan MySejahtera tidak dapat digunakan

MKN dari semasa ke semasa 4

Dikemaskini pada 4 September 2020

PENGURUSAN PERHUTANAN

(EKOPELANCONGAN HUTAN DI TAMAN EKO-RIMBA DAN HUTAN TAMAN NEGERI)

Merangkumi Waktu Waktu operasi biasa Waktu Waktu operasi biasa Kapasiti 100%
Beroperasi Kehadiran Staf/
• Semua aktiviti yang terlibat di kawasan Pengunjung Pekerja
Taman Eko Rimba dan Hutan Taman Negeri
termasuk kawasan Hutan Simpanan Kekal AKTIVITI DAN PROTOKOL KHUSUS (Tertakluk Juga Dengan Pemakaian Protokol Umum)
yang dibenarkan oleh Pihak Berkuasa AKTIVITI REKREASI UMUM (BERKELAH, BERIADAH, MENIKMATI ALAM SEMULAJADI)
Negeri

Semua aktiviti yang dibenarkan kecuali Tindakan Penerangan Ringkas
1. Pematuhan Penjarakan Fizikal
• Sila rujuk kepada perkara yang • Pengunjung dikehendaki mengamalkan penjarakan fizikal sekurang-
disenaraikan dalam senarai aktiviti yang (Physical Distancing) kuranganya 1-3 meter semasa menjalankan aktiviti rekreasi umum (aktiviti
dilarang. statik).

• Jarak lokasi aktiviti sekurang-kurangnya tiga hingga lima (3-5) meter di antara
satu lokasi dengan lokasi yang lain.

Arahan tetap 2. Pembersihan Lokasi Aktiviti • Pengunjung dikehendaki mengamalkan penjagaan kebersihan lokasi dan
Dan Kawasan Persekitaran persekitaran kawasan (semasa dan selepas) pelaksanaan aktiviti rekreasi.
• Operasi di kawasan PKPD tidak dibenarkan
• Tertakluk kepada Enakmen (Pemakaian) • Semua sampah-sarap dan sisa buangan hendaklah dibuang di tempat yang
dkhaskan (tong sampah).
Akta Perhutanan Negara 1984
• Panduan semasa Bahagian Forest Eco- 3. Pemeriksaan Suhu Badan dan • Pemeriksaan dilaksanakan terhadap setiap pengunjung serta DIWAJIBKAN

Park dan Hutan Taman Negeri, JPSM pemakaian pelitup muka (Face pemakaian pelitup muka (face mask) semasa menjalankan aktiviti statik
• Perintah Pengarah Perhutanan Negeri
• Lain-lain arahan/peraturan oleh KKM dan Mask)

MKN dari semasa ke semasa

4

Dikemaskini pada 4 September 2020

PENGURUSAN PERHUTANAN

(EKOPELANCONGAN HUTAN DI TAMAN EKO-RIMBA DAN HUTAN TAMAN NEGERI)

Merangkumi Waktu Waktu operasi biasa Waktu Waktu operasi biasa Kapasiti 100%
Beroperasi Kehadiran Staf/
• Semua aktiviti yang terlibat di kawasan Pengunjung Pekerja
Taman Eko Rimba dan Hutan Taman Negeri
termasuk kawasan Hutan Simpanan Kekal AKTIVITI DAN PROTOKOL KHUSUS (Tertakluk Juga Dengan Pemakaian Protokol Umum)
yang dibenarkan oleh Pihak Berkuasa AKTIVITI LASAK, JUNGLE TREKING, DAN MENDAKI BUKIT/GUNUNG
Negeri

Semua aktiviti yang dibenarkan kecuali Tindakan Penerangan Ringkas
1. Khidmat Pemandu Alam
• Sila rujuk kepada perkara yang Semula • Pendaki dikehendaki menggunakan perkhidmatan Pemandu Alam Semula Jadi
disenaraikan dalam senarai aktiviti yang (Nature Guide)/Malim Gunung yang berkelayakan atau yang berdaftar dengan
dilarang. (Nature Guide)/Malim Gunung jabatan.

Arahan tetap 2. Aktiviti Kesedaran Terhadap • Setiap Pemandu Alam Semula Jadi (Nature Guide)/Malim Gunung hanya
Pembendungan COVID-19 boleh mengetuai kapasiti seramai tujuh (7) orang pendaki bagi satu sesi
• Operasi di kawasan PKPD tidak dibenarkan pendakian.
• Tertakluk kepada Enakmen (Pemakaian) 3. Pematuhan Penjarakan Fizikal
(Physical Distancing) • Pemandu Alam Semula Jadi (Nature Guide)/Malim Gunung perlu perlu
Akta Perhutanan Negara 1984 mengambil maklumat peribadi, direkod dan disaring suhu badan dan saringan
• Panduan semasa Bahagian Forest Eco- simptom COVID-19 setiap pendaki sepanjang tempoh pendakian (sebelum,
semasa dan selepas).
Park dan Hutan Taman Negeri, JPSM
• Perintah Pengarah Perhutanan Negeri • Pemandu Alam Semula Jadi (Nature Guide)/Malim Gunung perlu memastikan
• Lain-lain arahan/peraturan oleh KKM dan pendaki tidak berhimpun atau berkumpul melebihi 35 orang bagi satu-satu
lokasi sepanjang pelaksanaan aktiviti pendakian
MKN dari semasa ke semasa
• Pegawai TER dan HTN/Pemandu Alam Semula Jadi (Nature Guide)/Malim
Gunung perlu memberikan penerangan berhubung wabak COVID-19 dan
kaedah pembendungan kepada pendaki.

• Penggunaan fasiliti umum seperti pondok rehat dan gazebo di sepanjang trek
pendakian adalah berdasarkan keluasan ruang dengan penjarakan fizikal.

• Pendaki dikehendaki mengamalkan penjarakan fizikal sekurang-kuranganya 3-
5 meter sepanjang pendakian.

4

Dikemaskini pada 4 September 2020

PENGURUSAN PERHUTANAN

(EKOPELANCONGAN HUTAN DI TAMAN EKO-RIMBA DAN HUTAN TAMAN NEGERI)

Merangkumi Waktu Waktu operasi biasa Waktu Waktu operasi biasa Kapasiti 100%
Beroperasi Kehadiran Staf/
• Semua aktiviti yang terlibat di kawasan Pengunjung Pekerja
Taman Eko Rimba dan Hutan Taman Negeri
termasuk kawasan Hutan Simpanan Kekal AKTIVITI DAN PROTOKOL KHUSUS (Tertakluk Juga Dengan Pemakaian Protokol Umum)
yang dibenarkan oleh Pihak Berkuasa AKTIVITI PENGINAPAN , DEWAN DAN PERKHEMAHAN
Negeri

Semua aktiviti yang dibenarkan kecuali Tindakan Penerangan Ringkas

• Sila rujuk kepada perkara yang 1. Mengawal Pergerakan • Menghadkan/mengawal jumlah tetamu di kawasan umum. Tetamu hendaklah
disenaraikan dalam senarai aktiviti yang Pengunjung berada di dalam bilik masing-masing dan tidak dibenarkan berlegar-legar atau
dilarang. berhimpun di satu-satu tempat.
2. Pemakaian Face Mask
Arahan tetap Pengunjung • Tetamu DIWAJIBKAN memakai pelitup muka (face mask) semasa daftar masuk,
3. Pelupusan general waste daftar keluar dan semasa berada di luar bilik mahupun di kawasan umum.
• Operasi di kawasan PKPD tidak dibenarkan
• Tertakluk kepada Enakmen (Pemakaian) 4. Aktiviti housekeeping • Pelupusan general waste perlu dilaksanakan seperti biasa.
5. Tanggungjawab Pengunjung • Pelupusan pelitup muka (face mask) hendaklah dimasukkan ke dalam tong
Akta Perhutanan Negara 1984 Sekiranya Tidak Sihat
• Panduan semasa Bahagian Forest Eco- sampah bertutup.
6. Tapak Perkhemahan
Park dan Hutan Taman Negeri, JPSM • Staf dikehendaki menjalankan aktiviti housekeeping seperti kebiasaan
• Perintah Pengarah Perhutanan Negeri 7. Penyediaan Garis Panduan
• Lain-lain arahan/peraturan oleh KKM dan Untuk Panduan Pengunjung • Pengunjung dikehendaki memaklumkan kepada pihak kakitangan TER dan HTN
sekiranya mereka mengalami gejala COVID-19/demam semasa menginap/
MKN dari semasa ke semasa menggunakan kemudahan tersebut.

• Jarak diantara satu khemah dengan satu khemah yang lain hendaklah sekurang-
kurangnya dua (2) meter.

• Pengunjung mestilah menggunakan peralatan perkhemahan sendiri..

• Menyediakan dan mempamerkan Garis Panduan “Do” dan “Dont’s” di kawasan
strategik untuk panduan pengunjung dan kakitangan mengenai langkah-langkah
pencegahan penularan wabak Covid-19

4

Dikemaskini pada 4 September 2020

PENGURUSAN PERHUTANAN

(EKOPELANCONGAN HUTAN DI TAMAN EKO-RIMBA DAN HUTAN TAMAN NEGERI)

Merangkumi Waktu Waktu operasi biasa Waktu Waktu operasi biasa Kapasiti 100%
Beroperasi Kehadiran Staf/
• Semua aktiviti yang terlibat di kawasan Pengunjung Pekerja
Taman Eko Rimba dan Hutan Taman Negeri
termasuk kawasan Hutan Simpanan Kekal AKTIVITI DAN PROTOKOL KHUSUS (Tertakluk Juga Dengan Pemakaian Protokol Umum)
yang dibenarkan oleh Pihak Berkuasa AKTIVITI PENGUSAHA GERAI MAKANAN DAN KENDERAAN SAJI (FOOD TRUCK)
Negeri
Tindakan Penerangan Ringkas
Semua aktiviti yang dibenarkan kecuali 1. Mengambil Suhu Badan Pekerja
2. Kawalan Bilangan Pelanggan dan • Mengambil suhu badan pekerja pada awal waktu dan selepas waktu
• Sila rujuk kepada perkara yang Penjarakan Fizikal bekerja.
disenaraikan dalam senarai aktiviti yang
dilarang. 3. Penggunaan Hand Sanitizer • Susun atur meja, dengan jarak 2 meter antara meja bagi membolehkan
4. Pembersihan dan nyah kuman penjarakan fizikal sekurang-kurang 1 meter.
Arahan tetap
• Premis perlu menyatakan dengan jelas bilangan pelanggan yang
• Operasi di kawasan PKPD tidak dibenarkan dibenarkan pada satu-satu masa untuk memenuhi keperluan penjarakan
• Tertakluk kepada Enakmen (Pemakaian) fizikal.

Akta Perhutanan Negara 1984 • Mewajibkan penggunaan hand sanitizer berasas alkohol, atau
• Panduan semasa Bahagian Forest Eco- menyediakan kawasan mencuci tangan dengan sabun.

Park dan Hutan Taman Negeri, JPSM • Menggalakkan penggunaan peralatan makan biodegradable pakai-
• Perintah Pengarah Perhutanan Negeri buang.
• Lain-lain arahan/peraturan oleh KKM dan
• Menggunakan cecair pencuci dengan kandungan sodium hypochlorite
MKN dari semasa ke semasa mengikut garis panduan KKM.

4

Dikemaskini pada 4 September 2020

PENGURUSAN PERHUTANAN

(EKOPELANCONGAN HUTAN DI TAMAN EKO-RIMBA DAN HUTAN TAMAN NEGERI)

Merangkumi Waktu Waktu operasi biasa Waktu Waktu operasi biasa Kapasiti 100%
Beroperasi Kehadiran Staf/
• Semua aktiviti yang terlibat di kawasan Pengunjung Pekerja
Taman Eko Rimba dan Hutan Taman Negeri
termasuk kawasan Hutan Simpanan Kekal AKTIVITI DAN PROTOKOL KHUSUS (Tertakluk Juga Dengan Pemakaian Protokol Umum)
yang dibenarkan oleh Pihak Berkuasa AKTIVITI RUMAH BOT (HOUSEBOAT) DAN MENELUSURI SUNGAI
Negeri

Semua aktiviti yang dibenarkan kecuali Tindakan Penerangan Ringkas
1. Pendaftaran houseboat
• Sila rujuk kepada perkara yang penyewa • Mana-mana perkhidmatan houseboat dan bot yang ingin beroperasi dalam
disenaraikan dalam senarai aktiviti yang 2. Rekod Pengunjung/Pelanggan kawasan HSK perlu mendaftar dengan Jabatan Perhutanan Negeri.
dilarang.
3. Sanitasi Premis • Rekod setiap pengunjung/pelanggan yang menyewa bot perlu disediakan.
Maklumat perlu: Tarikh dan Masa, Nama dan Nombor Telefon

• Dilaksanakan setiap hari iaitu sebelum dan selepas premis dibuka.

Arahan tetap 4. Penggunaan hand sanitizer • Mewajibkan penggunaan hand sanitizer atau menyediakan kawasan mencuci
tangan dengan sabun di premis
• Operasi di kawasan PKPD tidak dibenarkan 5. Pemeriksaan Suhu Badan dan
• Tertakluk kepada Enakmen (Pemakaian) pemakaian pelitup muka (Face • Pemeriksaan dilaksanakan setiap hari terhadap pekerja dan pelangga serta
Mask) digalakkan pemakaian pelitup muka (face mask) oleh pekerja dan pelanggan
Akta Perhutanan Negara 1984
• Panduan semasa Bahagian Forest Eco- 6. Bilangan Maksimum • Kapasiti penuh penumpang dengan mewajibkan pemakaian pelitup muka.
Penumpang Termasuk Jurumudi
Park dan Hutan Taman Negeri, JPSM Dalam Satu Bot • Tidak boleh mendarat untuk melakukan aktiviti rekreasi di dalam kawasan
• Perintah Pengarah Perhutanan Negeri HSK.
• Lain-lain arahan/peraturan oleh KKM dan 7. Lain-lain

MKN dari semasa ke semasa

4

Dikemaskini pada 4 September 2020

PENGURUSAN PERHUTANAN

(EKOPELANCONGAN HUTAN DI TAMAN EKO-RIMBA DAN HUTAN TAMAN NEGERI)

Merangkumi Waktu Waktu operasi biasa Waktu Waktu operasi biasa Kapasiti 100%
Beroperasi Kehadiran Staf/
• Semua aktiviti yang terlibat di kawasan Pengunjung Pekerja
Taman Eko Rimba dan Hutan Taman Negeri
termasuk kawasan Hutan Simpanan Kekal AKTIVITI DAN PROTOKOL KHUSUS (Tertakluk Juga Dengan Pemakaian Protokol Umum)
yang dibenarkan oleh Pihak Berkuasa AKTIVITI REKREASI LASAK (Motorcross, Atv, Mountain Bike, Rock Climbing, Para Gliding) DAN PENEROKAAN GUA
Negeri

Semua aktiviti yang dibenarkan kecuali Tindakan Penerangan Ringkas

• Sila rujuk kepada perkara yang 1. Pematuhan Penjarakan Fizikal • Penggiat aktiviti lasak dikehendaki mengamalkan penjarakan fizikal sekurang-
disenaraikan dalam senarai aktiviti yang
dilarang. (Physical Distancing) kuranganya 1-3 meter semasa menjalankan aktiviti rekreasi lasak.

Arahan tetap 2. Pembersihan Lokasi Aktiviti • Pengunjung dikehendaki mengamalkan penjagaan kebersihan lokasi dan
dan Kawasan Persekitaran persekitaran kawasan (semasa dan selepas) pelaksanaan aktiviti rekreasi.
• Operasi di kawasan PKPD tidak dibenarkan
• Tertakluk kepada Enakmen (Pemakaian) • Semua sampah-sarap dan sisa buangan hendaklah dibuang di tempat yang
dkhaskan (tong sampah).
Akta Perhutanan Negara 1984
• Panduan semasa Bahagian Forest Eco- 3. Pemakaian pelitup muka • DIWAJIBKAN pemakaian pelitup muka (face mask) oleh pengendali dan
(Face Mask) penggiat aktiviti lasak di awal sesi taklimat sebelum aktiviti lasak bermula.
Park dan Hutan Taman Negeri, JPSM
• Perintah Pengarah Perhutanan Negeri 4. Peralatan • Digalakkan membawa dan menggunakan peralatan persendirian
• Lain-lain arahan/peraturan oleh KKM dan
5. Penggunaan Hand Sanitizer • Mewajibkan penggunaan hand sanitizer berasas alkohol, atau menyediakan
MKN dari semasa ke semasa kawasan mencuci tangan dengan sabun.

4

Dikemaskini pada 4 September 2020

PENGURUSAN PERHUTANAN

(EKOPELANCONGAN HUTAN DI TAMAN EKO-RIMBA DAN HUTAN TAMAN NEGERI)

Merangkumi Waktu Waktu operasi biasa Waktu Waktu operasi biasa Kapasiti 100%
Beroperasi Kehadiran Staf/
• Semua aktiviti yang terlibat di kawasan Pengunjung Pekerja
Taman Eko Rimba dan Hutan Taman Negeri
termasuk kawasan Hutan Simpanan Kekal AKTIVITI DAN PROTOKOL KHUSUS (Tertakluk Juga Dengan Pemakaian Protokol Umum)
yang dibenarkan oleh Pihak Berkuasa AKTIVITI REKREASI LASAK (Motorcross, Atv, Mountain Bike, Rock Climbing, Para Gliding) & PENEROKAAN GUA
Negeri

Semua aktiviti yang dibenarkan kecuali Tindakan Penerangan Ringkas
6. Had daya tampung
• Sila rujuk kepada perkara yang • Had daya tampung aktiviti yang dilaksanakan akan ditentukan oleh Jabatan
disenaraikan dalam senarai aktiviti yang 7. Tanggungjawab peserta Perhutanan Negeri.
dilarang.
• Peserta diwajibkan membawa cecair sanitasi persendirian, sarung tangan,
pelitup muka semasa melaksanakan aktiviti.

Arahan tetap 8.Tanggungjawab pengendali • Menyediakan peralatan alat pertolongan cemas termasuk digital termometer
aktiviti rekreasi
• Operasi di kawasan PKPD tidak dibenarkan dan alat sanitasi kepada peserta sebelum aktiviti dijalankan.
• Tertakluk kepada Enakmen (Pemakaian) • Pengendali perlu sanitasi semua peralatan yang digunakan oleh peserta

Akta Perhutanan Negara 1984 sebelum digunakan peserta lain.
• Panduan semasa Bahagian Forest Eco-

Park dan Hutan Taman Negeri, JPSM
• Perintah Pengarah Perhutanan Negeri
• Lain-lain arahan/peraturan oleh KKM dan

MKN dari semasa ke semasa

4


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Get (Bulk Purchase) Onpax Foot Poka Sheet 8 Hours 22cm 3P (× 7) Cheap
Next Book
04_BAB2 PPP 2020 edited 13JAN (2) 2021