The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by girlfrida, 2019-12-25 12:13:16

Buku_Pengurusan_2020

Pentadbiran

Kurikulum


Kebijaksanaan


Nilai

KemanusiaanHal Ehwal


Murid


Munshi Cares
Kokurikulum
PPKIhttps://[email protected] Telefon : 03-32136226

Fax : 03-32138122

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020Isi Kandungan
MAKLUMAT SEKOLAH

Visi dan misi sekolah 2
Piagam Sekolah 3

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 4
Pelan Bangunan Sekolah 5

Pelan Pergerakan Perhimpunan Kebakaran 6
Maklumat Umum Sekolah 7 - 9

Etika Kerja 10 - 13

Senarai Guru dan Kakitangan Sokongan Sekolah 14 - 16
Penggal Persekolahan Dan Cuti Am 2019 17

Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti (SPSK) 18 - 19
TAKWIM SEKOLAH 20-39

SURAT LANTIKAN SEKOLAH

SENARAI TUGAS 40 – 80
CARTA ORGANISASI UNIT PPKI 81 - 88

JADUAL BERTUGAS
Jadual Pencerapan dan Semakan Buku Latihan 89 – 93

Jadual Guru Bertugas Mingguan 94 - 96

LAMPIRAN
Lampiran 1 – Senarai Guru Pembimbing SISKA

Lampiran 2 – Aku Janji

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020Pendidikan Berkualiti


Insan Terdidik

Negara Sejahtera

Melestarikan sistem


pendidikan yang

berkualiti untuk

membangunkan

potensi individu

bagi memenuhi

aspirasi negara

2

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020


Kami warga Sekolah Menengah Kebangsaan

Munshi Abdullah dengan iltizam berjanji:

Memastikan sistem pendidikan berjalan

dengan baik di sekolah ini bagi

memenuhi kehendak individu,

masyarakat dan negara serta
memenuhi matlamat perpaduan
negara.

Menyediakan kelengkapan fizikal dan

prasarana pada tahap optimum.

Menyediakan persekitaran yang
kondusif untuk pengajaran dan

pembelajaran.

Pelajar dan staff berasa saying dan

berbangga terhadap sekolahnya.

Memberi khidmat terbaik kepada ibu

bapa dan masyarakat sekeliling.

3

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020


PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PPPM) 2013 - 2025

1. Lima aspirasi dalam Sistem Pendidikan Malaysia:
Akses : 100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan daripada pra
sekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020.
Kualiti : negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran
antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun.
Ekuiti : 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar, luar bandar,
sosio-ekonomi, gender) menjelang tahun 2020.
Perpaduan : sistem pendidikan menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai
kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian.

Kecekapan : sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan
sedia ada.

2. Enam ciri utama yang diperlukan oleh setiap murid untuk mencapai matlamat PPPM:
 Pengetahuan
 Kemahiran berfikir
 Kemahiran memimpin
 Kemahiran dwi Bahasa
 Etika dan kerohanian
 Identiti Nasional

3. Sebelas anjakan utama untuk merealisasikan PPM:

Anjakan 1 : menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti
bertaraf antarabangsa.
Anjakan 2 : memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam Bahasa Melayu
dan Bahasa Inggeris serta digalakkan mempelajari Bahasa tambahan.
Anjakan 3 : melahirkan rakyat yang menghayati nilai.

Anjakan 4 : mentranformasikan profesion keguruan menjadi profesion pilihan.
Anjakan 5 : memastikan kepimpinan berprestasi tinggi di tempatkan di setiap
sekolah.
Anjakan 6 : mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian
khusus berasaskan keperluan.
Anjakan 7 : memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di
Malaysia.
Anjakan 8 : mentranformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian
kementerian.
Anjakan 9 : bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara
meluas.
Anjakan 10 : memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit.

Anjakan 11 : meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawaban awam secara
langsung.4

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020


PELAN BANGUNAN SEKOLAH5

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020


PELAN PERGERAKAN PERHIMPUNAN KEBAKARAN


6

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020


MAKLUMAT UMUM SEKOLAH


A. Maklumat Staff

Guru = 77
Ketua Pembantu Tadbir = 1

Pembantu Tadbir = 1
Penyelia Asrama = 1
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat = 1

Pembantu Pengurusan Murid (Integrasi) = 3
Pembantu Makmal = 3

Pembantu Operasi = 2

Pembantu Awam = 1
Pemandu = 1
Syarikat Pembersihan Kawasan = LUP Enterprise

Syarikat Pengawal Keselamatan = Nusaputra Security Service Sdn Bhd
Syarikat Pembekal Makan Asrama = Victorinox
Pengusaha Kantin = SRN Resources

B. Kemudahan Fizikal

Bilik Guru Bilik Kesihatan
Bangunan Pendidikan Khas Bilik Modul

Bilik Pengawas Koperasi
Makmal Sains Rumah Guru
Makmal Komputer Bengkel MPV (Perabot & Reka Tanda)

Asrama (Lelaki & Perempuan) Bengkel Sains Pertanian
Perpustakaan Bilik Disiplin
Studio Seni Bilik SPBT

Kantin Bilik PBS

Dewan Munshi Bengkel KHB
Pusat Tarbiyyatul Munawwarah Stor Sukan
Bilik Mesyuarat Bilik Akses

Pondok Pengawal Bilik Media / APD
Bilik Kaunseling Bilik Pendidikan Moral
Bilik Peperiksaan Bilik Kebal
Pusat Sumber
7

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020


PAKEJ YANG DITAWARKAN

1. Kelas Menengah Rendah (Peralihan, Tingkatan 1, Tingkatan 2 dan Tingkatan 3)

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Amalan Bahasa Melayu,
Peralihan
Pendidikan Seni dan Pendidikan Jasmani & Kesihatan.

Kelas KAA Teras + RBT + Bahasa Arab

Kelas Rancangan Khas Teras + ASK
Kelas Biasa Teras + ASK / RBT

Kelas Pendidikan Khas Program Khas + Teras + KV

Teras: Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains, Matematik, Sejarah, Geografi, Pendidikan Islam
/ Pendidikan Moral, Pendidikan Seni, Pendidikan Jasmani & Kesihatan, Bahasa Cina dan
Bahasa Tamil.

2. Kelas Menengah Atas (Tingkatan 4)

Mata pelajaran yang ditawarkan
Pakej Kelas
Teras Wajib Elektif
Biologi, Fizik, Kimia &
STEM 4 Elit 5
Matematik Tambahan

Pend. Al-Quran & As-Sunnah,
KEMANUSIAAN 4 Aman 5 Pend. Syariah Islamiah,
Bahasa Arab dan Ekonomi

Prinsip Perakaunan,
STEM 4 Bakti 6 Matematik Tambahan dan
PENDIDIKAN
Pertanian.
JASMANI DAN
Sains Komputer, Perniagaan
STEM 4 Cahaya 6 KESIHATAN
dan Geografi


Sains Rumah Tangga, Pend.
STEM 4 Damai 6
Seni Visual dan Perniagaan


KEMANUSIAAN 4 Fajar 6 Pend. Seni Visual

STEM 4 Gemilang 6 Produksi Reka TandaTeras: Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Sains, Pendidikan Islam /
Pendidikan Moral.
8

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020


3. Kelas Menengah Atas (Tingkatan 5)

Aliran Kelas Mata pelajaran yang ditawarkan

Sains 5 Sains Teras + Fizik + Kimia + Biologi + Matematik Tambahan

Teras + Pend. Al-Quran dan As-Sunnah, Pend. Syariah
KAA 5 KAA
Islamiah, Bahasa Arab dan Ekonomi
Teras + Matematik Tambahan + Prinsip Perakaunan +
Teknologi 5 PA
Pertanian


Teknologi 5 SK Teras + Sains Komputer + Perniagaan + Geografi

Teras + Sains Rumah Tangga + Pend. Seni Visual +
Kemanusiaan 5 SRT
Perniagaan


Kemanusiaan 5 PSV Teras + Pendidikan Seni Visual

5 MPV
MPV Teras + Seni Reka Tanda
(RT)
Teras: Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Sains, Pendidikan Islam /
Pendidikan Moral, Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan, Pendidikan Jasmani & Kesihatan.9

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020


ETIKA KERJA

A. Masa
1. Masa bertugas bagi guru:

Hari Masa Bertugas
7:30 pagi hingga 2:00 petang
Isnin - Khamis
7:30 pagi hingga 2:30 petang
Rabu 7:30 pagi hingga 2:00 petang

Jumaat 7:30 pagi hingga 12:30 tengahari


1.1 Guru hendaklah berada di kawasan sekolah dan merakam waktu hadir

sebelum pukul 7:30 pagi.


2. Masa bertugas bagi kaki tangan pejabat / makmal / pekerja am:
Hari Masa Bertugas

7:30 pagi hingga 12:30 tengahari
Isnin - Khamis 8:00 pagi hingga 12:30 tengahari

2:00 petang hingga 5:00 petang @ 5:30 petang
7:30 pagi hingga 12:30 tengahari
Jumaat
2:45 petang hingga 5:00 petang @ 5:30 petang

2.1 Guru-guru dan kaki tangan sekolah dimestikan merakam kehadiran bertugas

dan waktu tamat bertugas.
2.2 Kegagalan kaki tangan merakam kehadiran akan dianggap tidak hadir

bertugas pada hari tersebut.
2.3 Guru-guru dan kaki tangan yang meninggalkan kawasan sekolah hendaklah
mendapatkan kebenaran daripada Pengetua dan mengisi Buku Meninggalkan

Sekolah. Alasan untuk meninggalkan kawasan sekolah hanyalah untuk urusan
berkaitan tugas rasmi sahaja. Urusan peribadi hendaklah dibuat di luar waktu

sekolah.

3. ‘Free period’

Guru-guru hendaklah menggunakan ‘free period’ untuk menyelesaikan perkara-

perkara yang berkaitan dengan tugas sahaja.


10

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020


4. Waktu masuk kelas
Guru-guru dimestikan berada di kelas bersama murid masing-masing mengikut jadual

waktu mengajar.

5. Aktiviti kokurikulum dan Pendidikan Jasmani & Kesihatan (PJK)

Guru-guru yang bertanggungjawab untuk semua aktiviti kokurikulum dan PJK
hendaklah mengawasi perjalanan aktiviti tersebut terutamanya dari aspek
keselamatan murid di sepanjang aktiviti berjalan sehingga tamat. Guru dan murid

dimestikan memakai pakaian PJK.


B. Mesyuarat / Aktiviti Sekolah
1. Guru-guru dimestikan menghadiri mesyuarat dan aktiviti sekolah. Guru-guru

perlu hadir lima minit sebelum mesyuarat / aktiviti bermula.
2. Segala urusan peribadi di luar sekolah (contoh: jualan langsung) dilarang sama
sekali dijalankan di sekolah.

3. Segala arahan terhadap tugas PERLU dilaksanakan / disempurnakan pada masa
yang ditetapkan.


C. Perhimpunan / Upacara Rasmi

1. Semua guru dimestikan hadir ke perhimpunan dan acara rasmi sekolah pada

masa yang ditetapkan.

2. Perhimpunan Rasmi Mingguan Sekolah pada setiap hari Isnin jam 7:30 pagi

hingga 8:00 pagi.

3. Perhimpunan Rasmi Mingguan Sekolah akan diselia dan diselaraskan oleh guru

Penyelaras Perhimpunan, Guru Bertugas Mingguan, Guru Pengawas dan Guru

Disiplin.

4. Atur cara perhimpunan mestilah sentiasa dipatuhi seperti di bawah:

4.1 Nyanyian Lagu NegaraKu

4.2 Nyanyian Lagu Negeri Selangor

4.3 Nyanyian Lagu Sekolah

4.4 Ikrar Pelajar

4.5 Laporan Guru Bertugas Mingguan

4.6 Pengumuman / Makluman

4.7 Ucapan Pengetua

4.8 Doa11

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020


5. Semua guru dikehendaki berada di tapak perhimpunan dan tidak berada di
dalam Bilik Guru atau di mana-mana kawasan lain di sekolah.

6. Semua guru dikehendaki berdiri tegak dan menyanyikan Lagu NegaraKu, Lagu

Negeri Selangor dan Lagu Sekolah bersama-sama dengan murid-murid.

7. Semua atur cara perhimpunan 4.1 hingga 4.8 hendaklah diringkaskan dan
ditamatkan pada jam 8:00 pagi.

8. Murid-murid yang lewat tidak dibenarkan masuk ke dalam barisan perhimpunan.

Murid-murid ini hendaklah dikumpulkan di luar barisan perhimpunan.


D. Pakaian
Etika berpakaian berpandukan kepada Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 tahun 1985,
Perkara 6 Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993,

Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 tahun 2006 dan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 tahun
2008.
1. Semua guru perlu berpakaian kemas dan tidak memakai pakaian yang

mencolok mata semasa berada di kawasan sekolah.
2. Guru Pendidikan Jasmani & Kesihatan hendaklah memakai pakaian sukan yang
lengkap semasa proses pembelajaran dan pemudahcaraan PJK dilaksanakan.

3. Pemakaian selipar dan kasut getah adalah dilarang sama sekali di kawasan
4. sekolah.

5. Tanda nama PERLU dipakai sepanjang waktu bertugas.
6. Solekan dan pemakaian barang kemas yang keterlaluan hendaklah dielakkan.
7. Pakaian pada hari Rabu adalah pakaian kokurikulum lengkap.

Memakai baju batik pada hari Khamis dan baju melayu lengkap pada hari
E. Arahan bertugas di luar kawasan sekolah
Jumaat.
1. Semua guru yang mendapat arahan untuk bertugas di luar kawasan sekolah

dan terpaksa meninggalkan kelas hendaklah meninggalkan tugasan kepada
murid-murid.

2. Semua guru dikehendaki mengisi Borang Tugasan Bertugas Luar Kawasan yang
boleh didapati di Bilik Modul. Borang ini hendaklah dimasukkan ke dalam fail di
Bilik Modul.

3. Ketua kelas / Penolong Ketua Kelas akan mengambil tugasan daripada fail guru
berkenaan dan menyerahkan tugasan kepada guru ganti kelas berkenaan.

12

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020


4. Ketua Kelas / Penolong Ketua Kelas akan memulangkan kembali Borang
Tugasan Di Luar Kawasan ke dalam fail guru semula setelah waktu Pdpc tamat.


F. Akhlak

Amanah, jujur dan ikhlas dalam menjalaskan tugas haruslah dijadikan aspek penting

sepanjang menjalankan tugas.
Pastikan resit penerimaan setiap pungutan yuran
Pengurusan
a.
Kewangan diserahkan kepada murid.
Penyerahan hendaklah dibuat tepat pada waktunya
dengan jumlah yang betul.
Merekodkan kutipan dengan lengkap dan teratur.


b. Pembelajaran Buku Persediaan Mengajar hendaklah dilengkapkan

dan dan disahkan oleh pengetua setiap minggu pada hari
Pemudahcaraan Jumaat.

Pdpc hendaklah mengikut SKPM 2011
‘1 subjek = 1 buku’


c. Penilaian dan Perlu dijalankan mengikut standard yang ditetapkan
Pengujian Soalan hendaklah digubalkan mengikut Jadual
Spesifikasi Ujian (JSU) dengan memastikan

kebolehpercayaan dititikberatkan.
13

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020


SENARAI NAMA GURU TAHUN 2020

Bil. Nama Gred Opsyen
1. Pn. Siti Rusilawati binti Samsudin DG48 Perdagangan / Matematik
2. Tn. Hj. Mohd Subhi bin Marsan DG52 Geografi / Bahasa Melayu
3. En. Mohd Azhar bin Mokhtar DG52 Sejarah / Kesusasteraan Melayu

4. Tn. Hj. Ismail bin Mat Som DG48 Bahasa Melayu
5. Pn. Zunita binti Zam Zam DG44 Pendidikan Khas
6. Pn. Najmiah binti Soim DG52 Pendidikan Islam / Bahasa Arab
7. Pn. Ahlam binti Hassan DG48 Matematik

8. Pn. Hjh. Siti binti Adnan DG52 Pendidikan Islam
9. Pn. Hjh. Zainiah binti Tukiman DG52 Pendidikan Seni
10. En. Abdul Latif bin Muhammad DG44 Kemahiran Al-Quran / Bahasa Arab
11. En. Abdul Malek bin Mohamed DG44 Pend. Islam / Pend. Al-Quran & As- Sunnah

12. En. Abdul Rahim bin Abd Rashid DG52 Bahasa Melayu / Geografi
13. Tn. Hj. Abd Rahim bin Zambari @ Hj. Baidzowi DG42 Bahasa Arab / Pendidikan Islam
14. En. Abd. Rahman bin Mat DG48 Bimbingan Kaunseling / Bahasa
Melayu
15. Pn. Afidah binti Mohamat Noh DG44 Matematik
16. En. Ahmad Moin bin Sarman DG44 Pendidikan Jasmani / Kesihatan
17. En. Ahmad Rosli bin Abdul Basir DG44 Geografi / Bahasa Melayu
18. Pn. Hjh. Amilia binti Ahmad DG44 Sains
19. Cik Azizah binti Abdul Wahid DG44 Mata Pelajaran Vokasional

20. Pn. Cheah Moi Choo DG48 Peng. Bahasa Cina / Matematik
21. Pn. Dian Azrin binti Abdul Rahim DG44 Bimbingan Kaunseling / Perdagangan
22. Pn. Erna Izani binti Sulaiman Dzadzuli DG44 Geografi
23. En. Esuwan bin Hj. Mashod @ Sujad DG48 Sejarah

24. Pn. Fairidah binti Endon DG44 Pend. Islam / Syariah Islamiah
25. Pn. Fizril Aida binti Mohd Fauzi DG41 Pend. Khas (Masalah Pembelajaran)
26. En. Jainizam bin Jamaiin DG44 Matematik
27. Pn. Khasminah binti Affandi DG42 Bahasa Melayu

28. Pn. Lailatul Qadriah binti Khodari DG44 Biologi
29. En. M Zubaidi bin Djemiko DG44 Teknologi Maklumat
30. Pn. Marsifah binti Sanan DG52 Sains
31. Cik Maryam Hayati binti Ismail DG41 Bahasa Inggeris

32. En. Mashudi bin Misban DG48 Bahasa Inggeris
33. Pn. Mazhafizni binti Mat Zin DG41 Kemahiran Hidup (Teknikal)

14

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020


Bil. Nama Gred Opsyen

34. En. Mohamad Irfan bin Mohd Hilmi DG41 Pendidikan Jasmani & Kesihatan
35. En. Mohamad Shah Rizam bin Charpuni DG44 Pend. Khas (Masalah Pembelajaran)
36. En. Mohammat Johan bin Mohamed Jaafar DG48 Pendidikan Seni
37. En. Mohd Faris bin Hussin DG44 Kemahiran Hidup / SPN
38. En. Mohd Hazli bin Muchiri DG44 Pend. Khas (Masalah Pembelajaran)

39. En. Mohd Lukman Hakim bin Dawam DG44 Membuat Perabot
40. En. Mohd Nasaei bin Musanif DG44 Pendidikan Seni
41. En. Mohd Roslizam bin Daud DG44 Matematik

42. En. Muhamad Mujab bin Rahmat DG52 Bahasa Melayu
43. En. Muhammad Asraf bin Md Lazi DG41 Kemahiran Hidup (Teknikal)
44. En. Muhammad Razman bin Maswan DG44 Bahasa Melayu
45. Pn. Hjh. Nazura binti Mohamed Nor DG44 Matematik

46. Pn. Nelly Nor Aini binti Yusuf DG44 Bimbingan dan Kaunseling
47. Pn. Noor Rafidah binti Muhamad Mahfol DG41 Pend. Khas (Masalah Pendengaran
48. Pn. Nor Azizah binti Hj. Abd Rahman DG44 Sains
49. Pn. Nor Azizah binti Talib DG52 Geografi / Bahasa Melayu

50. Pn. Hjh. Nor’ainuza @ Khairiah binti Tarmiji DG44 Bahasa Inggeris
51. Cik Hjh. Norliana binti Salamon DG48 Ekonomi Rumah Tangga
52. Pn. Nor Zalina binti Mohd Zainal Abidin DG44 Matematik
53. Pn. Normalina binti Md Nazeri DG44 Pend. Khas (Masalah Pembelajaran)
54. Pn. Nornadiah binti Dolah DG41 Sains Pertanian

55. Pn. Norsyahida binti Ibrahim DG44 Sains / Kimia
56. Pn. Nur Faika binti Mohd Razali DG41 Pendidikan Khas
57. Pn. Nurul Shahliza binti Khairuddin DG44 Teknologi Maklumat / Matematik

58. Pn. Nuur Hawani binti Abdul Mubtalib DG41 Bahasa Inggeris
59. Pn. Rashidah binti Misnan DG44 Matematik
60. Pn. Hjh. Rohimah binti Hasan DG52 Pendidikan Islam
61. Pn. Rokiah binti Abdullah DG52 Bahasa Melayu
62. Cik Roselina binti Rais DG44 Pendidikan Seni

63. En. Rosle bin Juraimi DG44 Bahasa Melayu
64. Pn. Rosnani binti Abd Hamid DG44 Bahasa Inggeris
65. En. Rusman bin Eslah DG52 Perdagangan

66. En. Salam Safwani bin Said DG44 Fizik / Pendidikan Moral
67. Pn. Salmiah binti Mohd Jamil DG48 Prinsip Akaun

15

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020


Bil. Nama Gred Opsyen

68. Pn. Siti Mariam binti Hussin DG48 Pendidikan Islam
69. Pn. Siti Mereyan binti Che Ngah DG48 Ekonomi
70. Pn. Hjh. Siti Norkhalijah binti Bakri DG48 Matematik
71. Pn. Hjh. Siti Rozita binti Sadikin DG48 Pend. Khas (Masalah Pembelajaran)
72. Pn. Siti Rosnah binti Mat Sum DG48 Bahasa Melayu / Sejarah

73. Pn. Hjh. Siti Zuraidah binti Ab Karim DG44 Sains
74. Pn. Suriyani binti Dulah DG44 Bahasa Melayu
75. Pn. Umi Kelsom binti Arsad DG44 Sains

76. Pn. Hjh. Zabedah binti Adam DG52 Pendidikan Islam
77. En. Zahril bin Mohamad Tahir DG42 Pend. Khas (Masalah Pembelajaran)


SENARAI NAMA KAKI TANGAN SOKONGAN TAHUN 2020

Bil. Nama Gred Jawatan
1. Pn. Haslinawati binti Osman N22 Ketua Pembantu Tadbir

2. En. Mohd Zulfadzlil Azim bin Hambali N17 Pembantu Tadbir

3. Pn. Elly Suhaila binti Taslimin C22 Pembantu Makmal

4. En. Zainudin bin Selamat C17 Pembantu Makmal
5. Pn. Zuraidah binti Mohd Nasir C17 Pembantu Makmal

6. Pn. Nurul Syarafina binti Ahmad FA29 Pen. Pegawai Teknologi Maklumat

7. Pn. Azwani Rosma binti Ali Akmal N22 Penyelia Asrama
8. Pn. Siti Umi Azar binti Misnadi N17 Pembantu Pengurusan Murid

9. Pn. Nur Suhaila binti Samad N19 Pembantu Pengurusan Murid

10. En. Mohd Fadzil bin Bohari N19 Pembantu Pengurusan Murid

11. En. Zawawi bin Bukhari N11 Pembantu Operasi
12. Pn. Musleha binti Ramli N11 Pembantu Operasi

13. En. Ahmad Tarmidi bin Taslimin H11 Pembantu Awam

14. En. Mohd Eiry bin Mohd Kassim H11 Pemandu

16

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020


PENGGAL PERSEKOLAHAN DAN CUTI UMUM TAHUN 2020

Penggal Persekolahan 2020

Penggal Cuti dan Hari Persekolahan Tarikh Mula Tarikh Akhir Jumlah Hari
Hari Persekolahan 02.01.2020 13.03.2020 49
Cuti Pertengahan Penggal 1 14.03.2020 22.03.2020 09
1
Hari Persekolahan 23.03.2020 22.05.2020 40
Cuti Pertengahan Tahun 23.05.2020 07.06.2020 16

Hari Persekolahan 08.06.2020 24.07.2020 35
Cuti Pertengahan Penggal 2 25.07.2020 02.08.2020 09
2
Hari Persekolahan 03.08.2020 20.11.2020 74
Cuti Akhir Tahun 21.11.2020 31.12.2020 41
273
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am 198
Jumlah Hari Cuti Penggal 75


Bil. Peperiksaan Am Tarikh Mula Tarikh Akhir Jumlah Hari
Pentaksiran Tingkatan 3 28.09.2020 06.10.2020 09
SPM Fasa 1 05.10.2020 14.10.2020 08
SPM Fasa 2 02.11.2020 19.11.2020 12

Cuti Umum 2020
Bil. Perkara Tarikh Hari
1. Tahun Baru 1 Jan. 2020 Rabu
2. Tahun Baru Cina 23 - 26 Jan. 2020 Khamis - Ahad
3. Thaipusam 8 Feb. 2020 Sabtu
4. Hari Pekerja 1 Mei 2020 Jumaat
5. Hari Wesak 7 Mei 2020 Khamis
6. Nuzul Quran 10 Mei 2020 Ahad
7. Hari Raya Aidilfitri 24 & 25 Mei 2020 Ahad & Isnin
8. Hari Keputeraan DYMM Agong 6 Jun 2020 Sabtu
9. Hari Raya Aidiladha 1 Ogos 2020 Jumaat
10. Awal Muharram (Maal Hijrah 1442) 20 Ogos 2020 Sabtu
11. Hari Kebangsaan 31 Ogos 2020 Isnin
12. Hari Malaysia 16 Sept. 2020 Rabu
13. Maulidur Rasul 29 Okt. 2020 Khamis
14. Hari Deepavali 13 - 16 Nov. 2020 Sabtu - Isnin
15. Hari Keputeraan Sultan Selangor 11 Dis. 2020 Jumaat
16. Hari Krismas 25 Dis. 2020 Jumaat
17

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020


CARTA ORGANISASI SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI

TAHUN 2020
18

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020


SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI TAHUN 2020


PK SKOP TANGGUNGJAWAB

01 Pengurusan Panitia Pn. Suriyani bt. Dulah & Ketua Panitia
02 Pengurusan Jadual Waktu En. Salam Safwani b. Said

Pengurusan Pembelajaran dan Pn. Suriyani bt. Dulah, PK1, GKMP &
03
Pengajaran Ketua Panitia

Pn. Hjh, Siti bt. Adnan, PK1, GKMP &
04 Pengurusan Pencerapan
Ketua Panitia
05 Pengurusan Peperiksaan Pn. Hjh. Siti Norkhalijah bt. Bakri

Pengurusan Semakan Hasil Kerja
06 Pn. Hjh, Siti bt. Adnan
Murid
07 Pengurusan Mesyuarat Pn. Najmiah bt. Soim

08 Pengurusan Bimbingan Pn. Nelly Nor Aini bt. Yusuf

09 Pengurusan Pusat Sumber Cik Azizah bt. Abd Wahid
10 Pengurusan Latihan Personel Pn. Hjh. Siti Zuraidah bt. Ab Karim

11 Pengurusan Aduan Pelanggan En. Mohd Azhar b. Mokhtar

12 Pengurusan Maklum Balas Pelanggan Pn. Nuur Hawani bt. Abd Mubtalib

Pengurusan Kawalan Dokumen dan
13 Pn. Marsifah bt. Sanan
Rekod Kualiti
14 Pengurusan Audit Dalaman Pn. Salmiah bt. Mohd Jamil

Pengurusan Kawalan Perkhidmatan
15 Pn. Marsifah bt. Sanan
Yang Tidak Akur
Tindakan Pembetulan, Pencegahan
16 Pn. Marsifah bt. Sanan
dan Penambahbaikan

17 Pengurusan Perolehan Pn. Hjh. Siti Zuraidah bt. Ab Karim
18 Pengurusan PdP Guru Ganti En. Salam Safwani b. Said

Pengurusan Pentaksiran Berasaskan
19 En. Abdul Rahim b. Abd Rashid
Sekolah

20 Pengurusan Data Pn. Afidah bt. Mohamat Noh
21 Pengurusan Program Pn. Hjh. Nazura bt. Mohamed Nor


19

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020
TAKWIM SEKOLAH 2020


DISEMBER 2019

M T Hari Pentadbiran Kurikulum Hal Ehwal Murid Kokurikulum PPKI
26 Khamis 1. Mesyuarat Guru 1 Mesyuarat HEM 1
1. Mesyuarat Kurikulum
BIl.1/20
27 Jumaat 2. Post Mortem Pep. Akhir Mesyuarat Kokurikulum 1
Tahun & PT3 2019

28 Sabtu
29 Ahad
30 Isnin Mesyuarat AKP 1 Mesyuarat Asrama 1

31 Selasa
JANUARI 2020

M T Hari Pentadbiran Kurikulum Hal Ehwal Murid Kokurikulum PPKI

1 1. Pendaftaran Semua
1 Rabu Murid & Asrama
2. Minggu Orientasi Asrama

Orientasi Murid Peralihan, T1
2 Khamis Hari Pertama Persekolahan Ujian Diagnostik
& T4
Kursus Kepimpinan
Kursus Pengawas Pusat
3 Jumaat Pengawas Sekolah dan Ujian Diagnostik
Sumber
Ketua / Pen. Kelas
4 Sabtu
5 Ahad
2 1. Pentauliahan Pengawas 1. Pentauliahan Pengawas 1. Taklimat Peraturan Unit
Pusat Sumber Sekolah dan Ketua / Kokurikulum kepada
2. Ujian Diagnostik Bahasa Penolong Ketua Kelas Warga Munshi
Melayu 2. Pembahagian murid Ting.
1 & murid baru kepada
6 Isnin Unit Kokurikulum
3. Taklimat Guru bagi
Kejohanan Merentas
Desa Sekolah &
Kejohanan Sukan
Olahraga SMKMA


20

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020
TAKWIM SEKOLAH 2020


DISEMBER 2019

M T Hari Pentadbiran Kurikulum Hal Ehwal Murid Kokurikulum PPKI
26 Khamis 1. Mesyuarat Guru 1 Mesyuarat HEM 1
1. Mesyuarat Kurikulum
BIl.1/20
27 Jumaat 2. Post Mortem Pep. Akhir Mesyuarat Kokurikulum 1
Tahun & PT3 2019

28 Sabtu
29 Ahad
30 Isnin Mesyuarat AKP 1 Mesyuarat Asrama 1

31 Selasa
JANUARI 2020

M T Hari Pentadbiran Kurikulum Hal Ehwal Murid Kokurikulum PPKI

1 1. Pendaftaran Semua
1 Rabu Murid & Asrama
2. Minggu Orientasi Asrama

Orientasi Murid Peralihan, T1
2 Khamis Hari Pertama Persekolahan Ujian Diagnostik
& T4
Kursus Kepimpinan
Kursus Pengawas Pusat
3 Jumaat Pengawas Sekolah dan Ujian Diagnostik
Sumber
Ketua / Pen. Kelas
4 Sabtu
5 Ahad
2 1. Pentauliahan Pengawas 1. Pentauliahan Pengawas 1. Taklimat Peraturan Unit
Pusat Sumber Sekolah dan Ketua / Kokurikulum kepada
2. Ujian Diagnostik Bahasa Penolong Ketua Kelas Warga Munshi
Melayu 2. Pembahagian murid Ting.
1 & murid baru kepada
6 Isnin Unit Kokurikulum
3. Taklimat Guru bagi
Kejohanan Merentas
Desa Sekolah &
Kejohanan Sukan
Olahraga SMKMA


20

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020
M T Hari Pentadbiran Kurikulum Hal Ehwal Murid Kokurikulum PPKI
2 Mesy. JPKA Bil 1 Sukuan 4
7 Selasa Minggu Orientasi
Tahun 2019
1. Mesyuarat Agung Rumah 1. Minggu Orientasi
Program Transformasi Diri
8 Rabu Sukan 1 2. Projek Sekolahku,
Akademik T3
2. Latihan Merentas Desa 1 Syurgaku
1. Mesy. J/K Pekerja
Pembersihan Bil 1/20 Program Transformasi Diri
9 Khamis Minggu Orientasi
2. Mesy. J/K Pekerja Akademik T5
Pengawal Keselamatan

10 Jumaat
11 Sabtu
12 Ahad
3 1. Program Jom ke Sekolah

13 Isnin 2. Kempen Basmi Ponteng &
Salah Laku

14 Selasa Mesyuarat Disiplin 1
1. Mesy. Agung Kelab Sukan
15 Rabu & Permainan 1 Projek Akuakultur
2. Latihan Merentas Desa 2

Pemberian Nombor Peserta
Mesy. J/K Maklumat
16 Khamis Mesyuarat Asrama1 Larian Merentas Desa Projek Fertigasi
Sekolah (JPMS) Bil.1/20
Peringkat Sekolah
1. Kejohanan Merentas
Desa SMKMA
17 Jumaat Motivasi T3 & T5 (Siri 1) 2. Perjumpaan Mingguan
Kelab Sukan & Permainan
2
Program Kepimpinan
18 Sabtu
Pengawas Sekolah

19 Ahad
4 Bola Tampar SMK Agama TR
20 Isnin
20 - 21/1
21 Selasa Mesyuarat Kantin 1

Hari Penetapan Target PT3 & Mesyuarat Agung Persatuan
22 Rabu Program Bersama Kidzania
SPM & Kelab 1


21

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020
M T Hari Pentadbiran Kurikulum Hal Ehwal Murid Kokurikulum PPKI
2 Mesy. JPKA Bil 1 Sukuan 4
7 Selasa Minggu Orientasi
Tahun 2019
1. Mesyuarat Agung Rumah 1. Minggu Orientasi
Program Transformasi Diri
8 Rabu Sukan 1 2. Projek Sekolahku,
Akademik T3
2. Latihan Merentas Desa 1 Syurgaku
1. Mesy. J/K Pekerja
Pembersihan Bil 1/20 Program Transformasi Diri
9 Khamis Minggu Orientasi
2. Mesy. J/K Pekerja Akademik T5
Pengawal Keselamatan

10 Jumaat
11 Sabtu
12 Ahad
3 1. Program Jom ke Sekolah

13 Isnin 2. Kempen Basmi Ponteng &
Salah Laku

14 Selasa Mesyuarat Disiplin 1
1. Mesy. Agung Kelab Sukan
15 Rabu & Permainan 1 Projek Akuakultur
2. Latihan Merentas Desa 2

Pemberian Nombor Peserta
Mesy. J/K Maklumat
16 Khamis Mesyuarat Asrama1 Larian Merentas Desa Projek Fertigasi
Sekolah (JPMS) Bil.1/20
Peringkat Sekolah
1. Kejohanan Merentas
Desa SMKMA
17 Jumaat Motivasi T3 & T5 (Siri 1) 2. Perjumpaan Mingguan
Kelab Sukan & Permainan
2
Program Kepimpinan
18 Sabtu
Pengawas Sekolah

19 Ahad
4 Bola Tampar SMK Agama TR
20 Isnin
20 - 21/1
21 Selasa Mesyuarat Kantin 1

Hari Penetapan Target PT3 & Mesyuarat Agung Persatuan
22 Rabu Program Bersama Kidzania
SPM & Kelab 1


21

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020
23 Khamis
24 Jumaat
TAHUN BARU CINA
25 Sabtu
26 Ahad
5 27 Isnin

Mesyuarat Bina Insan &
28 Selasa
Sahsiah 1

Mesyuarat Agung Pasukan
29 Rabu
Badan Beruniform 1
Mesy. Pengurusan PPKI
30 Khamis Mesy. Pengurusan 1 Mesyuarat Unit PAK21 Daerah Sabak Bernam
1/2020

1. Kursus Kepimpinan
Kokurikulum
31 Jumaat Jawatankuasa Tertinggi
Murid
2. Merentas Desa (SAMPB)

FEBRUARI 2020

M T Hari Pentadbiran Kurikulum Hal Ehwal Murid Kokurikulum PPKI
1 Sabtu
2 Ahad

6 Program Guru Muda SPM & Badminton (SAM B.Terap)
3 Isnin
PT3 3 - 4/2

1. Sukan Tara 1
4 Selasa
2. Catur (SMK S.Besar) 4-5/2

1. Sukan Tara 2
5 Rabu 2. Softball (SMKDM) 5-6/2
3. Hoki (SBPI SB) 5-6/2
6 Khamis Mesyuarat PPKI 2

7 Jumaat


8 Sabtu HARI THAIPUSAM


9 Ahad
22

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020
23 Khamis
24 Jumaat
TAHUN BARU CINA
25 Sabtu
26 Ahad
5 27 Isnin

Mesyuarat Bina Insan &
28 Selasa
Sahsiah 1

Mesyuarat Agung Pasukan
29 Rabu
Badan Beruniform 1
Mesy. Pengurusan PPKI
30 Khamis Mesy. Pengurusan 1 Mesyuarat Unit PAK21 Daerah Sabak Bernam
1/2020

1. Kursus Kepimpinan
Kokurikulum
31 Jumaat Jawatankuasa Tertinggi
Murid
2. Merentas Desa (SAMPB)

FEBRUARI 2020

M T Hari Pentadbiran Kurikulum Hal Ehwal Murid Kokurikulum PPKI
1 Sabtu
2 Ahad

6 Program Guru Muda SPM & Badminton (SAM B.Terap)
3 Isnin
PT3 3 - 4/2

1. Sukan Tara 1
4 Selasa
2. Catur (SMK S.Besar) 4-5/2

1. Sukan Tara 2
5 Rabu 2. Softball (SMKDM) 5-6/2
3. Hoki (SBPI SB) 5-6/2
6 Khamis Mesyuarat PPKI 2

7 Jumaat


8 Sabtu HARI THAIPUSAM


9 Ahad
22

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020
M T Hari Pentadbiran Kurikulum Hal Ehwal Murid Kokurikulum PPKI
7 1. Bola Jaring (SAMT SSAAS)
10 -11/2
10 Isnin
2. Bola Sepak (SAM M) 10-
13/2

1. Klinik Olahraga
Mesyuarat Majalah Sekolah
11 Selasa Latihan Rumah Sukan 1 2. Bengkel Transisi ke Kerjaya
1
Sabak Bernam 2020
Bengkel Transisi ke Kerjaya
12 Rabu Latihan Rumah Sukan 2
Sabak Bernam 2020
13 Khamis Klinik Olahraga
14 Jumaat
15 Sabtu

16 Ahad
8 Acara Saringan & Akhir
17 Isnin
Sukan Olahraga

Kejohanan Olahraga
Acara Saringan & Akhir
18 Selasa Mesyuarat Asrama 2 Balapan & Padang PPKI
Sukan Olahraga
Sabak Bernam

Acara Saringan & Akhir
19 Rabu Projek Akuakultur
Sukan Olahraga

20 Khamis Mesyuarat SPBT 1
1. Kejohanan Sukan
Olahraga SMKMA
21 Jumaat 2. Perjumpaan Mingguan
Kelab Sukan & Permainan
3

22 Sabtu

23 Ahad
9 1. Pelancaran Bulan
1. Pelancaran Bulan Membaca
Membaca
24 Isnin Mesyuarat Disiplin 2 2. Minggu PSS (24 – 28/2)
2. Minggu PSS (24 – 28 3. Olahraga (SMK Ungku
Februari 2019)
Aziz) 24-27/2
25 Selasa Minggu PSS Mesyuarat JK Pengawas 1 Minggu PSS

23

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020
M T Hari Pentadbiran Kurikulum Hal Ehwal Murid Kokurikulum PPKI
7 1. Bola Jaring (SAMT SSAAS)
10 -11/2
10 Isnin
2. Bola Sepak (SAM M) 10-
13/2

1. Klinik Olahraga
Mesyuarat Majalah Sekolah
11 Selasa Latihan Rumah Sukan 1 2. Bengkel Transisi ke Kerjaya
1
Sabak Bernam 2020
Bengkel Transisi ke Kerjaya
12 Rabu Latihan Rumah Sukan 2
Sabak Bernam 2020
13 Khamis Klinik Olahraga
14 Jumaat
15 Sabtu

16 Ahad
8 Acara Saringan & Akhir
17 Isnin
Sukan Olahraga

Kejohanan Olahraga
Acara Saringan & Akhir
18 Selasa Mesyuarat Asrama 2 Balapan & Padang PPKI
Sukan Olahraga
Sabak Bernam

Acara Saringan & Akhir
19 Rabu Projek Akuakultur
Sukan Olahraga

20 Khamis Mesyuarat SPBT 1
1. Kejohanan Sukan
Olahraga SMKMA
21 Jumaat 2. Perjumpaan Mingguan
Kelab Sukan & Permainan
3

22 Sabtu

23 Ahad
9 1. Pelancaran Bulan
1. Pelancaran Bulan Membaca
Membaca
24 Isnin Mesyuarat Disiplin 2 2. Minggu PSS (24 – 28/2)
2. Minggu PSS (24 – 28 3. Olahraga (SMK Ungku
Februari 2019)
Aziz) 24-27/2
25 Selasa Minggu PSS Mesyuarat JK Pengawas 1 Minggu PSS

23

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020
M T Hari Pentadbiran Kurikulum Hal Ehwal Murid Kokurikulum PPKI
9 1. Perjumpaan Mingguan
Persatuan & Kelab 2
26 Rabu Minggu PSS Projek Masakan
(Minggu NILAM)
2. Minggu PSS
27 Khamis Mesy. Pengurusan 2 Minggu PSS Mesyuarat Biasiswa 1 Minggu PSS

28 Jumaat Minggu PSS Minggu PSS Program NILAM
29 Sabtu

MAC 2020

M T Hari Pentadbiran Kurikulum Hal Ehwal Murid Kokurikulum PPKI
1 Ahad
10 2 Isnin

1. Klinik Petanque
3 Selasa 2. Bengkel RPI daerah Sabak
Bernam
1. Mesyuarat Kokurikulum
Kali ke-2
4 Rabu 2. Perjumpaan Mingguan
Pasukan Badan
Beruniform 2
Mesy. J/K Maklumat
5 Khamis
Sekolah (JPMS) Bil.2/20

6 Jumaat Program Sayangi Diri T1 & T4 Lawatan ke Rumah Murid 1
7 Sabtu
8 Ahad
11 1. Semak silang folder
semua unit (Fasa 1)
2. Kelas Bimbingan
9 Isnin BerfokusT3 (9/3 – 15/9) Mesyuarat 3K 1 Penilaian 1
3. Kelas Bimbingan
BerfokusT5 (9/3 – 15/10)
4. Ujian Bulanan Pertama
10 Selasa Ujian Bulanan Pertama Mesyuarat Kebajikan 1 Penilaian 1
11 Rabu Ujian Bulanan Pertama Penilaian 1

12 Khamis Penilaian 1
Latihan Sukan Elit MSSD (13 –
13 Jumaat Penilaian 1
21/3)24

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020
M T Hari Pentadbiran Kurikulum Hal Ehwal Murid Kokurikulum PPKI
9 1. Perjumpaan Mingguan
Persatuan & Kelab 2
26 Rabu Minggu PSS Projek Masakan
(Minggu NILAM)
2. Minggu PSS
27 Khamis Mesy. Pengurusan 2 Minggu PSS Mesyuarat Biasiswa 1 Minggu PSS

28 Jumaat Minggu PSS Minggu PSS Program NILAM
29 Sabtu

MAC 2020

M T Hari Pentadbiran Kurikulum Hal Ehwal Murid Kokurikulum PPKI
1 Ahad
10 2 Isnin

1. Klinik Petanque
3 Selasa 2. Bengkel RPI daerah Sabak
Bernam
1. Mesyuarat Kokurikulum
Kali ke-2
4 Rabu 2. Perjumpaan Mingguan
Pasukan Badan
Beruniform 2
Mesy. J/K Maklumat
5 Khamis
Sekolah (JPMS) Bil.2/20

6 Jumaat Program Sayangi Diri T1 & T4 Lawatan ke Rumah Murid 1
7 Sabtu
8 Ahad
11 1. Semak silang folder
semua unit (Fasa 1)
2. Kelas Bimbingan
9 Isnin BerfokusT3 (9/3 – 15/9) Mesyuarat 3K 1 Penilaian 1
3. Kelas Bimbingan
BerfokusT5 (9/3 – 15/10)
4. Ujian Bulanan Pertama
10 Selasa Ujian Bulanan Pertama Mesyuarat Kebajikan 1 Penilaian 1
11 Rabu Ujian Bulanan Pertama Penilaian 1

12 Khamis Penilaian 1
Latihan Sukan Elit MSSD (13 –
13 Jumaat Penilaian 1
21/3)24

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020
M T Hari Pentadbiran Kurikulum Hal Ehwal Murid Kokurikulum PPKI


Cakna Bestari PT3 & T5
14 Sabtu – CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (14 – 22 Mac 2020)
- Ahad
22 Tugasan Masa Cuti (TUMAC 1)
Program Menggilap Mutiara PT3 & SPM (Siri 1)


12
23 Isnin

Pencerapan PdPc &
24 Selasa Pemeriksaan Buku Latihan Klinik Petanque
kali Pertama (24 – 30/4)

Perjumpaan Mingguan
25 Rabu Projek Fertigasi
Kelab Sukan & Permainan 4


Kejohanan Petanque PPKI
26 Khamis Mesyuarat Pengurusan 3 Mesyuarat Asrama 3
Daerah

Perkampungan Ilmu
27 Jumaat (Akademik) Munshi Fasa 1 Projek Darvih
(IPN) (27 – 29/3)

Perkampungan Ilmu
28 Sabtu (Akademik) Munshi Fasa 1
(IPN) (27 – 29/3)

Perkampungan Ilmu
29 Ahad (Akademik) Munshi Fasa 1
(IPN) (27 – 29/3)
13 1. Sambutan Hari Ulang
Tahun Sekolah Kali ke-51 1. Sambutan Hari Ulang
Sambutan Hari Ulang 2. Pelancaran Bulan Sambutan Hari Ulang Tahun Tahun Sekolah Kali ke-51 Sambutan Hari Ulang Tahun
30 Isnin
Tahun Sekolah Kali ke-51 Akademik Sekolah Kali ke-51 2. Bola Keranjang (SMJK Sekolah Kali ke-51
3. Minggu Teknik & Yoke Kuan) 30-31/3
Vokasional (30/3 – 3/4)

1. Mesyuarat Kurikulum Kali
ke-2 & Post Mortem Ujian
31 Selasa 1
2. Minggu Teknik &
Vokasional25

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020
M T Hari Pentadbiran Kurikulum Hal Ehwal Murid Kokurikulum PPKI


Cakna Bestari PT3 & T5
14 Sabtu – CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (14 – 22 Mac 2020)
- Ahad
22 Tugasan Masa Cuti (TUMAC 1)
Program Menggilap Mutiara PT3 & SPM (Siri 1)


12
23 Isnin

Pencerapan PdPc &
24 Selasa Pemeriksaan Buku Latihan Klinik Petanque
kali Pertama (24 – 30/4)

Perjumpaan Mingguan
25 Rabu Projek Fertigasi
Kelab Sukan & Permainan 4


Kejohanan Petanque PPKI
26 Khamis Mesyuarat Pengurusan 3 Mesyuarat Asrama 3
Daerah

Perkampungan Ilmu
27 Jumaat (Akademik) Munshi Fasa 1 Projek Darvih
(IPN) (27 – 29/3)

Perkampungan Ilmu
28 Sabtu (Akademik) Munshi Fasa 1
(IPN) (27 – 29/3)

Perkampungan Ilmu
29 Ahad (Akademik) Munshi Fasa 1
(IPN) (27 – 29/3)
13 1. Sambutan Hari Ulang
Tahun Sekolah Kali ke-51 1. Sambutan Hari Ulang
Sambutan Hari Ulang 2. Pelancaran Bulan Sambutan Hari Ulang Tahun Tahun Sekolah Kali ke-51 Sambutan Hari Ulang Tahun
30 Isnin
Tahun Sekolah Kali ke-51 Akademik Sekolah Kali ke-51 2. Bola Keranjang (SMJK Sekolah Kali ke-51
3. Minggu Teknik & Yoke Kuan) 30-31/3
Vokasional (30/3 – 3/4)

1. Mesyuarat Kurikulum Kali
ke-2 & Post Mortem Ujian
31 Selasa 1
2. Minggu Teknik &
Vokasional25

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020
APRIL 2020

M T Hari Pentadbiran Kurikulum Hal Ehwal Murid Kokurikulum PPKI

13 1. Mesyuarat Panitia Kali ke-
2 Perjumpaan Mingguan 1. Klinik MTQ
1 Rabu
2. Minggu Teknik & Persatuan & Kelab 3 2. Proje Hidrofonik
Vokasional

Mesy. JPKA Bil 2 Sukuan 1 Boling Tenpin (SK Batu 38)
2 Khamis Minggu Teknik & Vokasional
Tahun 2020 2/4


1. Program bersama Polis
2. Pogram Keselamatan Klinik MTQ
3 Jumaat Minggu Teknik & Vokasional
Jalan Raya
3. Program 3K


4 Sabtu

5 Ahad

14 Minggu Sains dan Sepak Takraw (SMK B.Terap)
6 Isnin
Matematik (6 – 10/4) 6-7/4

Minggu Sains dan
7 Selasa
Matematik

1. Perjumpaan Mingguan
Persatuan & Kelab 4
Minggu Sains dan
8 Rabu 2. Kriket (SMK MA) 8-9/4 Lawatan Penanda Aras 1
Matematik
3. Ping Pong (SAM
PPanjang) 8-9/4


1. Lawatan Penanda Aras 1
Minggu Sains dan
9 Khamis Latihan kebakaran 2. Kursus Bahasa Isyarat PPKI
Matematik
Daerah
Minggu Sains dan Kursus P’bimbing Rakan
10 Jumaat Klinik MTQ
Matematik Sebaya

11 Sabtu LADAP 1

Bengkel Pelaporan PBD PPKI
12 Ahad
Daerah

26

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020
APRIL 2020

M T Hari Pentadbiran Kurikulum Hal Ehwal Murid Kokurikulum PPKI

13 1. Mesyuarat Panitia Kali ke-
2 Perjumpaan Mingguan 1. Klinik MTQ
1 Rabu
2. Minggu Teknik & Persatuan & Kelab 3 2. Proje Hidrofonik
Vokasional

Mesy. JPKA Bil 2 Sukuan 1 Boling Tenpin (SK Batu 38)
2 Khamis Minggu Teknik & Vokasional
Tahun 2020 2/4


1. Program bersama Polis
2. Pogram Keselamatan Klinik MTQ
3 Jumaat Minggu Teknik & Vokasional
Jalan Raya
3. Program 3K


4 Sabtu

5 Ahad

14 Minggu Sains dan Sepak Takraw (SMK B.Terap)
6 Isnin
Matematik (6 – 10/4) 6-7/4

Minggu Sains dan
7 Selasa
Matematik

1. Perjumpaan Mingguan
Persatuan & Kelab 4
Minggu Sains dan
8 Rabu 2. Kriket (SMK MA) 8-9/4 Lawatan Penanda Aras 1
Matematik
3. Ping Pong (SAM
PPanjang) 8-9/4


1. Lawatan Penanda Aras 1
Minggu Sains dan
9 Khamis Latihan kebakaran 2. Kursus Bahasa Isyarat PPKI
Matematik
Daerah
Minggu Sains dan Kursus P’bimbing Rakan
10 Jumaat Klinik MTQ
Matematik Sebaya

11 Sabtu LADAP 1

Bengkel Pelaporan PBD PPKI
12 Ahad
Daerah

26

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020
M T Hari Pentadbiran Kurikulum Hal Ehwal Murid Kokurikulum PPKI
15 1. Minggu Bahasa (13 – 17
/4)
13 Isnin 2. Program Jalinan Mesra T3
& T5 SMKMA-SBPI (13 –
17/4)
1. Minggu Bahasa (13 – 17
/4)
14 Selasa 2. Program Jalinan Mesra T3 Mesyuarat UBK 1
& T5 SMKMA-SBPI (13 –
17/4)
1. Minggu Bahasa (13 – 17
/4)
15 Rabu 2. Program Jalinan Mesra T3 Perjumpaan Mingguan Klinik MTQ
& T5 SMKMA-SBPI (13 – Persatuan & Kelab 5
17/4)


16 Khamis HARI KUALITI MUNSHI

1. Minggu Bahasa (13 – 17
/4)
17 Jumaat 2. Program Jalinan Mesra T3 Program Sahsiah Diri Anak- Program Pendidikan Seksual
anak ASNAF
& T5 SMKMA-SBPI (13 –
17/4)
18 Sabtu
19 Ahad
16 1. Pelancaran Minggu
Kebersihan, Kesihatan &
Kecergasan
Minggu Kemanusiaan (20 –
20 Isnin 2. Pelancaran Pogram Anti
24/4)
Dadah & HIV
3. Pelancaran Program Anti
Rokok
21 Selasa Minggu Kemanusiaan

Perjumpaan Mingguan Majlis Tilawah AL-Quran PPKI
22 Rabu Minggu Kemanusiaan
Persatuan & Kelab 6 Daerah
Mesy. Skim Latihan Anti
23 Khamis Minggu Kemanusiaan
Dadah 1

Jumaat
24 (1 Minggu Kemanusiaan Program Tadarus Al-Quran
Rmdhn)
27

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020
M T Hari Pentadbiran Kurikulum Hal Ehwal Murid Kokurikulum PPKI
15 1. Minggu Bahasa (13 – 17
/4)
13 Isnin 2. Program Jalinan Mesra T3
& T5 SMKMA-SBPI (13 –
17/4)
1. Minggu Bahasa (13 – 17
/4)
14 Selasa 2. Program Jalinan Mesra T3 Mesyuarat UBK 1
& T5 SMKMA-SBPI (13 –
17/4)
1. Minggu Bahasa (13 – 17
/4)
15 Rabu 2. Program Jalinan Mesra T3 Perjumpaan Mingguan Klinik MTQ
& T5 SMKMA-SBPI (13 – Persatuan & Kelab 5
17/4)


16 Khamis HARI KUALITI MUNSHI

1. Minggu Bahasa (13 – 17
/4)
17 Jumaat 2. Program Jalinan Mesra T3 Program Sahsiah Diri Anak- Program Pendidikan Seksual
anak ASNAF
& T5 SMKMA-SBPI (13 –
17/4)
18 Sabtu
19 Ahad
16 1. Pelancaran Minggu
Kebersihan, Kesihatan &
Kecergasan
Minggu Kemanusiaan (20 –
20 Isnin 2. Pelancaran Pogram Anti
24/4)
Dadah & HIV
3. Pelancaran Program Anti
Rokok
21 Selasa Minggu Kemanusiaan

Perjumpaan Mingguan Majlis Tilawah AL-Quran PPKI
22 Rabu Minggu Kemanusiaan
Persatuan & Kelab 6 Daerah
Mesy. Skim Latihan Anti
23 Khamis Minggu Kemanusiaan
Dadah 1

Jumaat
24 (1 Minggu Kemanusiaan Program Tadarus Al-Quran
Rmdhn)
27

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020
16 25 Sabtu
26 Ahad
17 Peperiksaan Pertengahan
27 Isnin Tahun Men. Atas (27/4 –
15/5)

Peperiksaan Pertengahan
28 Selasa Tahun Men. Atas (27/4 –
15/5)
Peperiksaan Pertengahan
29 Rabu Tahun Men. Atas (27/4 –
15/5)
Peperiksaan Pertengahan
30 Khamis Mesyuarat Pengurusan 4 Tahun Men. Atas (27/4 – Mesyuarat Disiplin 2
15/5)
MEI 2020

M T Hari Pentadbiran Kurikulum Hal Ehwal Murid Kokurikulum PPKI

17
1 Jumaat HARI PEKERJA


2 Sabtu
3 Ahad
18
Peperiksaan Pertengahan Peperiksaan Pertengahan
4 Isnin Mesyuarat PBPPP Bil.1/20
Tahun Men. Atas Tahun


5 Selasa Peperiksaan Pertengahan Peperiksaan Pertengahan
Tahun Men. Atas Tahun


6 Rabu Peperiksaan Pertengahan Peperiksaan Pertengahan
Tahun Men. Atas Tahun


7 Khamis HARI WESAK


8 Jumaat Peperiksaan Pertengahan Peperiksaan Pertengahan
Tahun Men. Atas Tahun28

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020
16 25 Sabtu
26 Ahad
17 Peperiksaan Pertengahan
27 Isnin Tahun Men. Atas (27/4 –
15/5)

Peperiksaan Pertengahan
28 Selasa Tahun Men. Atas (27/4 –
15/5)
Peperiksaan Pertengahan
29 Rabu Tahun Men. Atas (27/4 –
15/5)
Peperiksaan Pertengahan
30 Khamis Mesyuarat Pengurusan 4 Tahun Men. Atas (27/4 – Mesyuarat Disiplin 2
15/5)
MEI 2020

M T Hari Pentadbiran Kurikulum Hal Ehwal Murid Kokurikulum PPKI

17
1 Jumaat HARI PEKERJA


2 Sabtu
3 Ahad
18
Peperiksaan Pertengahan Peperiksaan Pertengahan
4 Isnin Mesyuarat PBPPP Bil.1/20
Tahun Men. Atas Tahun


5 Selasa Peperiksaan Pertengahan Peperiksaan Pertengahan
Tahun Men. Atas Tahun


6 Rabu Peperiksaan Pertengahan Peperiksaan Pertengahan
Tahun Men. Atas Tahun


7 Khamis HARI WESAK


8 Jumaat Peperiksaan Pertengahan Peperiksaan Pertengahan
Tahun Men. Atas Tahun28

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020
M T Hari Pentadbiran Kurikulum Hal Ehwal Murid Kokurikulum PPKI
9 Sabtu

10 Ahad NUZUL AL-QURAN


19 11 Isnin

Peperiksaan Pertengahan
12 Selasa
Tahun Men. Atas & Ren.

Peperiksaan Pertengahan
13 Rabu
Tahun Men. Atas & Ren.
Program Ihya’ Ramadhan
Peperiksaan Pertengahan
14 Khamis Mesyuarat Pengurusan 5
Tahun Men. Atas & Ren.

Peperiksaan Pertengahan
15 Jumaat
Tahun Men. Atas & Ren.

16 Sabtu
17 Ahad
20 18 Isnin
Program Ihya’ Ramadhan
19 Selasa Mesyuarat Asrama 4

20 Rabu Majlis Khatam Al-Quran
21 Khamis CUTI SEMPENA AIDILFITRI

22 Jumaat

23 Cakna Bestari PT3 & SPM
/ 5 Sabtu Tugasan Masa Cuti (TUMAC 2)
- -
7 / Ahad Program Menggilap Mutiara PT3 & SPM (Siri 2)
6 CUTI PERTENGAHAN TAHUN (23 Mei – 7 Jun 2020) (Hari Raya Aidil Fitri( 24 & 25 Mei))


JUN 2020

M T Hari Pentadbiran Kurikulum Hal Ehwal Murid Kokurikulum PPKI
21 8 Isnin
9 Selasa Bengkel ICT Daerah

Perjumpaan Mingguan
10 Rabu
Pasukan Badan Beruniform 3

29

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020
M T Hari Pentadbiran Kurikulum Hal Ehwal Murid Kokurikulum PPKI
9 Sabtu

10 Ahad NUZUL AL-QURAN


19 11 Isnin

Peperiksaan Pertengahan
12 Selasa
Tahun Men. Atas & Ren.

Peperiksaan Pertengahan
13 Rabu
Tahun Men. Atas & Ren.
Program Ihya’ Ramadhan
Peperiksaan Pertengahan
14 Khamis Mesyuarat Pengurusan 5
Tahun Men. Atas & Ren.

Peperiksaan Pertengahan
15 Jumaat
Tahun Men. Atas & Ren.

16 Sabtu
17 Ahad
20 18 Isnin
Program Ihya’ Ramadhan
19 Selasa Mesyuarat Asrama 4

20 Rabu Majlis Khatam Al-Quran
21 Khamis CUTI SEMPENA AIDILFITRI

22 Jumaat

23 Cakna Bestari PT3 & SPM
/ 5 Sabtu Tugasan Masa Cuti (TUMAC 2)
- -
7 / Ahad Program Menggilap Mutiara PT3 & SPM (Siri 2)
6 CUTI PERTENGAHAN TAHUN (23 Mei – 7 Jun 2020) (Hari Raya Aidil Fitri( 24 & 25 Mei))


JUN 2020

M T Hari Pentadbiran Kurikulum Hal Ehwal Murid Kokurikulum PPKI
21 8 Isnin
9 Selasa Bengkel ICT Daerah

Perjumpaan Mingguan
10 Rabu
Pasukan Badan Beruniform 3

29

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020
M T Hari Pentadbiran Kurikulum Hal Ehwal Murid Kokurikulum PPKI
21 1. Mesy. J/K Pekerja
Pembersihan Bil 2/20
11 Khamis 2. Mesy. J/K Pekerja Mesyuarat HEM 2
Pengawal Keselamatan
Bil.2/20

Sambutan Hari Raya & Hari
12 Jumaat
Jadi Jan - Jun
13 Sabtu LADAP 2

14 Ahad
22 15 Isnin

Mesyuarat Kurikulum Kali ke-
16 Selasa Mesyuarat Kebajikan 2 Mesyuarat PPKI 3
3 dan Post Mortem PPT
Perjumpaan Mingguan
17 Rabu Projek Sekolahku, Syurgaku
Persatuan & Kelab 7

Mesy. Pengurusan PPKI
18 Khamis Daerah Sabak Bernam
2/2020

1. Sambutan Hari Raya
Peringkat Sekolah
2. Perjumpaan Mingguan
Pasukan Badan
Beruniform 4
19 Jumaat
3. Perjumpaan Mingguan
Kelab Sukan & Permainan
5
4. Perjumpaan Mingguan
Persatuan & Kelab 8

20 Sabtu
21 Ahad
23 Mesyuarat Panitia kali
22 Isnin Program Bebas Denggi
Bil.3/20 (22 -30/6)
23 Selasa Mesyuarat 3K 2

Perjumpaan Mingguan Karnival Kemahiran PPKI
24 Rabu
Kelab Sukan & Permainan 6 Daerah (tuan rumah)
25 Khamis Mesyuarat Pengurusan 6 Mesyuarat UBK 2
30

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020
M T Hari Pentadbiran Kurikulum Hal Ehwal Murid Kokurikulum PPKI
21 1. Mesy. J/K Pekerja
Pembersihan Bil 2/20
11 Khamis 2. Mesy. J/K Pekerja Mesyuarat HEM 2
Pengawal Keselamatan
Bil.2/20

Sambutan Hari Raya & Hari
12 Jumaat
Jadi Jan - Jun
13 Sabtu LADAP 2

14 Ahad
22 15 Isnin

Mesyuarat Kurikulum Kali ke-
16 Selasa Mesyuarat Kebajikan 2 Mesyuarat PPKI 3
3 dan Post Mortem PPT
Perjumpaan Mingguan
17 Rabu Projek Sekolahku, Syurgaku
Persatuan & Kelab 7

Mesy. Pengurusan PPKI
18 Khamis Daerah Sabak Bernam
2/2020

1. Sambutan Hari Raya
Peringkat Sekolah
2. Perjumpaan Mingguan
Pasukan Badan
Beruniform 4
19 Jumaat
3. Perjumpaan Mingguan
Kelab Sukan & Permainan
5
4. Perjumpaan Mingguan
Persatuan & Kelab 8

20 Sabtu
21 Ahad
23 Mesyuarat Panitia kali
22 Isnin Program Bebas Denggi
Bil.3/20 (22 -30/6)
23 Selasa Mesyuarat 3K 2

Perjumpaan Mingguan Karnival Kemahiran PPKI
24 Rabu
Kelab Sukan & Permainan 6 Daerah (tuan rumah)
25 Khamis Mesyuarat Pengurusan 6 Mesyuarat UBK 2
30

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020
M T Hari Pentadbiran Kurikulum Hal Ehwal Murid Kokurikulum PPKI
23 26 Jumaat Hari Interaksi Munshi

27 Sabtu LADAP 3
28 Ahad
24 29 Isnin

30 Selasa Mesyuarat JK Pengawas 2
JULAI 2020

M T Hari Pentadbiran Kurikulum Hal Ehwal Murid Kokurikulum PPKI

24 1. Pencerapan PdPc &
Pemeriksaan Buku Latihan
kali Pertama (1 – 30/7) 1. Perjumpaan Mingguan
2. Ujian Pelbagai Instrumen Persatuan & Kelab 9 Semakan Pelaporan
1 Rabu
Sejarah (1 – 30/7) 2. Mesyuarat Koperasi Template KSSM
3. Program Biar Tahu (KOSMA)
Jangan Keliru PT3 &
SPM(Jul – Okt)
Mesy. JPKA Bil 3 Sukuan 2
2 Khamis
Tahun 2020
3 Jumaat

4 Sabtu Program Kemahiran Belajar
Anak-anak ASNAF (4 & 5
5 Ahad Julai)
25 Mesy. J/K Maklumat
6 Isnin
Sekolah (JPMS) Bil.3/20
7 Selasa Mesyuarat Kantin 2

Perjumpaan Mingguan
8 Rabu Projek Cendawan
Pasukan Badan Beruniform 5

Kem Bestari Solat PPKI
9 Khamis Mesyuarat Bina Insan 2
Daerah
10 Jumaat Lawatan ke Rumah Murid 2
11 Sabtu LADAP 4

12 Ahad
26 13 Isnin
14 Selasa Mesyuarat SPBT 2

31

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020
M T Hari Pentadbiran Kurikulum Hal Ehwal Murid Kokurikulum PPKI
23 26 Jumaat Hari Interaksi Munshi

27 Sabtu LADAP 3
28 Ahad
24 29 Isnin

30 Selasa Mesyuarat JK Pengawas 2
JULAI 2020

M T Hari Pentadbiran Kurikulum Hal Ehwal Murid Kokurikulum PPKI

24 1. Pencerapan PdPc &
Pemeriksaan Buku Latihan
kali Pertama (1 – 30/7) 1. Perjumpaan Mingguan
2. Ujian Pelbagai Instrumen Persatuan & Kelab 9 Semakan Pelaporan
1 Rabu
Sejarah (1 – 30/7) 2. Mesyuarat Koperasi Template KSSM
3. Program Biar Tahu (KOSMA)
Jangan Keliru PT3 &
SPM(Jul – Okt)
Mesy. JPKA Bil 3 Sukuan 2
2 Khamis
Tahun 2020
3 Jumaat

4 Sabtu Program Kemahiran Belajar
Anak-anak ASNAF (4 & 5
5 Ahad Julai)
25 Mesy. J/K Maklumat
6 Isnin
Sekolah (JPMS) Bil.3/20
7 Selasa Mesyuarat Kantin 2

Perjumpaan Mingguan
8 Rabu Projek Cendawan
Pasukan Badan Beruniform 5

Kem Bestari Solat PPKI
9 Khamis Mesyuarat Bina Insan 2
Daerah
10 Jumaat Lawatan ke Rumah Murid 2
11 Sabtu LADAP 4

12 Ahad
26 13 Isnin
14 Selasa Mesyuarat SPBT 2

31

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020
M T Hari Pentadbiran Kurikulum Hal Ehwal Murid Kokurikulum PPKI
26 15 Rabu Mesyuarat SPBT 2

16 Khamis Mesyuarat Majalah 2
17 Jumaat Ceramah Kesihatan Gigi
18 Sabtu

19 Ahad
27 Semak silang folder semua
20 Isnin
unit (Fasa 1)

21 Selasa Mesyuarat Biasiswa 2
1. Mesyuarat Kokurikulum
Ujian Bertulis & Lisan KKQ (22 Kali ke-3
22 Rabu
– 24/7) 2. Perjumpaan Mingguan
Persatuan & Kelab 10

Mesy. Skim Latihan Anti
23 Khamis Mesy. Pengurusan 7 Ujian Bertulis & Lisan KKQ
Dadah 2
24 Jumaat Ujian Bertulis & Lisan KKQ
Cakna Bestari PT3 & SPM
25
/ 7 Sabtu - Tugasan Masa Cuti (TUMAC 3)
- Program Menggilap Mutiara PT3 & SPM (Siri 3)
2 / Ahad CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (25 Julai – 2 Ogos 2020)
8
Hari Raya Korban (1 Ogos 2020)

OGOS 2020

M T Hari Pentadbiran Kurikulum Hal Ehwal Murid Kokurikulum PPKI
28 Ujian Pelbagai Instrumen
3 Isnin
Geografi (3 – 30 Ogos)
4 Selasa Klinik Badminton

Perjumpaan Mingguan
5 Rabu
Kelab Sukan & Permainan 8
6 Khamis Mesyuarat Disiplin 4

7 Jumaat
8 Sabtu
9 Ahad
29 10 Isnin


32

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020
M T Hari Pentadbiran Kurikulum Hal Ehwal Murid Kokurikulum PPKI
26 15 Rabu Mesyuarat SPBT 2

16 Khamis Mesyuarat Majalah 2
17 Jumaat Ceramah Kesihatan Gigi
18 Sabtu

19 Ahad
27 Semak silang folder semua
20 Isnin
unit (Fasa 1)

21 Selasa Mesyuarat Biasiswa 2
1. Mesyuarat Kokurikulum
Ujian Bertulis & Lisan KKQ (22 Kali ke-3
22 Rabu
– 24/7) 2. Perjumpaan Mingguan
Persatuan & Kelab 10

Mesy. Skim Latihan Anti
23 Khamis Mesy. Pengurusan 7 Ujian Bertulis & Lisan KKQ
Dadah 2
24 Jumaat Ujian Bertulis & Lisan KKQ
Cakna Bestari PT3 & SPM
25
/ 7 Sabtu - Tugasan Masa Cuti (TUMAC 3)
- Program Menggilap Mutiara PT3 & SPM (Siri 3)
2 / Ahad CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (25 Julai – 2 Ogos 2020)
8
Hari Raya Korban (1 Ogos 2020)

OGOS 2020

M T Hari Pentadbiran Kurikulum Hal Ehwal Murid Kokurikulum PPKI
28 Ujian Pelbagai Instrumen
3 Isnin
Geografi (3 – 30 Ogos)
4 Selasa Klinik Badminton

Perjumpaan Mingguan
5 Rabu
Kelab Sukan & Permainan 8
6 Khamis Mesyuarat Disiplin 4

7 Jumaat
8 Sabtu
9 Ahad
29 10 Isnin


32

SMK MUNSHI ABDULLAH 2020
M T Hari Pentadbiran Kurikulum Hal Ehwal Murid Kokurikulum PPKI
29 11 Selasa Klinik Badminton
Perjumpaan Mingguan
12 Rabu
Persatuan & Kelab 11
13 Khamis
14 Jumaat

15 Sabtu
16 Ahad
30 1. Pelancaran Bulan
Kemerdekaan Peringkat
Sekolah
Gerak Gempur PT3 (17 – 21 2. Perjumpaan Mingguan
17 Isnin
Ogos) Persatuan & Kelab 12
3. Program Bulan
Kemerdekaan Peringkat
Sekolah (17/8 – 16/9)

18 Selasa Gerak Gempur PT3
Perjumpaan Mingguan
19 Rabu Gerak Gempur PT3
Pasukan Badan Beruniform 6


20 Khamis AWAL MUHARRAM21 Jumaat Gerak Gempur PT3

22 Sabtu
23 Ahad
31 Program Minggu Pendidikan
24 Isnin Peperiksaan Percubaan Khas & Sambutan
SPM (24/8 – 11/9) Kemerdekaan

Peperiksaan Percubaan
25 Selasa
SPM
Peperiksaan Percubaan Perjumpaan Mingguan
26 Rabu
SPM Kelab Sukan & Permainan 9

Peperiksaan Percubaan
27 Khamis Mesy. Pengurusan 8
SPM

33


Click to View FlipBook Version