The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by zafarul, 2019-04-25 01:56:25

MAKLUM BALAS MINIT MESYUARAT

MAKLUM BALAS MINIT MESYUARAT

MAKLUM BALAS MINIT MESYUARAT

Nama Mesyuarat : MESYUARAT GURU BIL 1/ 2019

Tarikh : 26.12.2018

Tempat : DEWAN KONFERENSI BESTARI

MUKA PARA PERKARA TINDAKAN MAKLUM BALAS
SURAT

Semua guru telah mendapat buku
Menjadikan rujukan dan panduan , carta Semua Guru panduan pengurusan dan takwim 2019
04 4.1 gantt bagi membentuk tindakan kerja yang sebagai rujukan.

dilaksanakan.

Menepati Masa

Dapat menghadirkan diri 10 minit sebelum Telah diambil maklum oleh semua guru
masa yang ditentukan untuk memulakan Semua Guru dan memaklumkan kepada pentadbir
secara personal jika berlaku kelewatan
sebarang tugas di sekolah :
bersebab.

5.1.1 Kedatangan/Waktu Bertugas:Telah

04 5.1 dibuat ketetapan bahawa semua guru perlu
hadir ke sekolah sebelum jam 7.25 pagi

waktu persekolahan. Lebih pada itu

dianggap lewat. Sila catat sebab kelewatan

tersebut pada bahagian catatan.

Penggunaan bolder garis merah akan

dikuatkuasa pada jam 7.25 pagi.

1

5.1.2 Pengunaan dokumen kehadiran
menggunakan thumb print dan buku
kehadiran. Catatan buku kehadiran mesti
sama dengan thumb print.

5.1.3 Kehadiran lewat 3 kali berturut-turut ,
sila nyatakan dalam surat tunjuk
sebab/surat penjelasan (Ikut format yang
ditetapkan) dan sesi pertemuan dengan
Guru Besar.

5.1.4 Semua guru diminta mencatat waktu
balik guru dalam buku kedatangan guru,
tanpa sebab.

Telah diambil maklum oleh guru bertugas
Guru Bertugas Mingguan diminta hadir 15 Guru Bertugas mingguan.
04 5.1.5 minit awal untuk menjalankan tugas.

Pakaian Semua Guru Telah diambil maklum oleh semua guru.

5.2.1 Pakaian guru sentiasa sesuai semasa

05 5.2 bertugas formal. Pakaian yang kemas,
bersih dan bersesuaian adalah ditekankan

untuk dijadikan amalan kepada penjawat

awam.

2

5.2.2 Bagi Guru perhimpunan Isnin, sama
rasmi atau prarrasmi perlulah memakai tali
leher dan loung suite. Semua guru diminta
berada di lokasi perhimpunan.

5.2.3 Hari Rabu pemakaian unit beruniform
dan Hari Khamis baju batik.( Perkeliling
Perkhidmatan Bil. 1 tahun 2008.
(Pemakaian Batik Malaysia Oleh Pegawai
Awam Pada Hari Khamis).

5.2.4 Guru-guru yang mengajar Pendidikan
Jasmani/Sukan wajib memakai pakaian
yang digariskan dalam pekeliling-pekeliling
yang berkaitan dengan pengajaran
Pendidikan Jasmani/Sukan.

5.2.5Tanda nama hendaklah sentiasa
dipakai semasa bertugas/menghadiri
upacara rasmi.

05 5.4 Memahami Tugasan

5.4.1 Segera memahami tugas yang diberi Semua Guru Telah diambil maklum oleh semua guru.
dan melaksanakannya. Mengambil daya
usaha sendiri untuk mengatasi sebarang Guru yang menghadiri mesyuarat,
masalah yang dihadapinya. Berbincang seminar, bengkel, PLC menulis minit curai
dengan Penolong Kanan atau Guru Besar diborang minit curai yang disediakan di
apabila menghadapi sesuatu masalah yang pejabat.

3

tidak dapat diselesaikan.

06 5.4.2 Sifat profesionalisme ditunjukkan

dalam setiap tugas yang

dipertanggungjawab dan menunaikannya

dengan penuh integriti dan

akauntibiliti.Tanggungjawab utama adalah

di sekolah. Beri keutamaan di sekolah

terlebih dahulu sebelum meberi keaktifan di

luar.

5.4.3 Memastikan keperluan profesion

memenuhi KUDAP/LADAP minima 7 hari

dalam setahun dan bersanggupan dan ingin

menghadiri atau menyertai

KUDAP/LADAP/Seminar/Kursus/Program

Perkembangan Staff dan membawa

pembaharuan dan perubahan kepada

budaya sekolah ini dan seterusnya

mengembang, menyebarluas melalui

kursus dalaman yang dibuat. Mencatat

dalam buku LADAP.

5.4.5 Minit Curai : Pelaksanaan minit curai
setelah menghadiri mesyuarat, seminar,
bengkel, PLC dan sebagainya.Tempoh
penyediaan sekurang-kurangnya 3 hari
selepas menghadirinya.

5.4.6 Apabila meninggalkan tempat
bertugas guru yang berkenaan hendaklah
meninggalkan smart homework (Latihan

4

murid) kepada guru yang akan relief masa
dan waktu guru tersebut.

06 5.5 Mesyuarat/Bengkel/LADAP/ Mingguan Semua Guru Telah diambil maklum oleh semua guru
Hari Khamis (2.30 petang hingga 5.00 menghadiri mesyuarat/bengkel/LADAP
petang) tanpa berkecuali mengikut ketetapan.

5.5.1 Pencatat bagi mesyuarat mingguan Guru bertugas mingguan dan setiausaha
adalah terdiri daripada guru bertugas. mesyuarat yang berkenaan bertugas
sebagai pencatat.
5.5.2 Hendaklah menyediakan minit dan
maklum balas mengikut perkeliling
mesyuarat PKPA 2/1991 – Panduan
Pengurusan Mesyuarat.

5.5.3 Semua guru diminta hadir tepat pada
masanya tanpa berkecuali .

5.5.4 Panggilan mesyuarat sama ada
bertempoh ataupun serta merta kerana
hari khamis merupakan minggu
perjumpaan guru dengan pihak pentadbir

5.5.5 Walau bagaimanapun Guru Besar
boleh menggunakan hari-hari yang lain
kecuali cuti umum untuk mengadakan
mesyuarat mengikut keperluan.
Kedatangan bagi mesyuarat ini adalah
diwajibkan bagi semua guru.

5

06 5.6 Perjumpaan Bulanan/ Morning Prayer Semua Guru Telah diambil maklum oleh semua guru.

5.6.1 Pencatat terdiri daripada guru Guru prasekolah bertugas sebagai
prasekolah. pencatat berbentuk talking point sebagai
tindakan.
5.6.2 Mendapat ketetapan dan lokasi
perjumpaan bulanan dengan merujuk Guru
Besar

5.6.3 Semua guru diminta hadir pada
ketetapan yang telah dimaklumkan.

5.6.4 Pelaksanaan Perjumpaan Bulanan
pada minggu terakhir bulan berkenaan
Muat naik telegram, talking point sahaja,
berbentuk tindakan.

07 5.7 Kebersihan Telah diambil maklum oleh semua guru
5.7.1 Jadual giliran bertugas murid-murid di kelas.
Guru Kelas

kelas hendaklah disediakan oleh guru Setiap kelas telah memaparkan jadual
kelas. Alatan kebersihan darjah perlulah giliran murid bertugas membersihkan
digunakan dengan rapi dan disimpan kelas.
dengan selamat.

5.7.2 Ketua-ketua Mata Pelajaran dan guru-
guru yang mempunyai bilik khas/tempat
khas seperti makmal, pusat sumber, surau
dan sebagainya bertanggungjawab
menjaga bilik-bilik tersebut.

6

5.7.3 Guru yang menggunakan kelas
tersebut hendaklah memastikan kebersihan
kelas dalam keadaan kondusif tersebut
sebelum pembelajaran dan pengajaran

5.7.4 Nama-nama kelas 2019, Alfa, Beta
dan Gamma.

07 5.8 Keselamatan Harta Benda Sekolah Telah diambil maklum oleh semua guru.

Semua Guru

5.8.1. Guru hendaklah memberikan Buku penggunaan bilik-bilik khas telah
kerjasama sepenuhnya dalam menjaga disediakan oleh guru bilik-bilik khas.
keselamatan harta benda sekolah. Murid-

murid yang merosakkan harta benda

sekolah sama ada dengan sengaja ataupun

tidak, hendaklah dibawa kepada

pengetahuan pihak sekolah untuk tindakan

selanjutnya

5.8.2. Ketua Panitia Mata Pelajaran yang

berkenaan hendaklah memastikan ada

peraturan-peraturan mengenai

penggunaan bilik-bilik tertentu, misalnya

Makmal Sains, Bilik Kemahiran Hidup,

Kelas Abd 21, Bilik Muzik, Bilik JQAF dan

sebagainya.

5.8.3. Guru-guru bilik khas diminta
menyediakan buku penggunaan bilik-bilik
tersebut.

7

09 7.0 KUTIPAN SUMBANGAN PAKEJ Telah diambil maklum oleh guru-guru

BAYARAN TAMBAHAN Guru Kelas kelas.

7.1. Guru-guru kelas akan diberi surat Surat kelulusan berkenaan kutipan yuran
kuasa untuk mengutip yuran PIBG tersebut. PIBG oleh Guru Kelas belum mendapat
Guru-guru kelas hendaklah memastikan kelulusan Jabatan Pendidikan Negeri
bahawa resit-resit dikeluarkan kepada (JPN ).
murid-murid yang membayar yuran.

7.2. Segala wang kutipan hendaklah

diserahkan kepada pihak sekolah pada hari

yang berkenaan juga. Adalah menjadi satu

kesalahan mengikut Arahan

Perbendaharaan jika ini tidak dilaksanakan.

Guru-guru hendaklah memastikan mereka

diberi resit oleh pihak sekolah dan

menyimpan resit-resit tersebut.

7.3. Guru-guru adalah DILARANG sama
sekali mengutip sebarang bentuk
yuran/bayaran dari murid-murid tanpa
pengetahuan atau kebenaran daripada
Guru Besar.

7.4. Guru kelas memastikan yuran PIBG ,
telah dibayar oleh semua murid kelasnya
dengan tidak tertunggak pada tahun
seterusnya.

8

09 8.0 Kelab Guru /Bilik Rehat Telah diambil maklum oleh semua guru

8.1. Sebuah jawatankuasa dilantik untuk Semua Guru menjaga suasana yang kondusif di dalam
bilik guru.
menguruskan segala hal yang berkaitan

dengan Kelab Guru dan Bilik Guru. Semua Sudut santai guru telah disediakan dibilik
guru secara automatik menjadi ahli kelab guru.
guru dan diwajibkan membayar yuran

seperti ketetapan dalam Mesyuarat Yuran Kelab Guru sebanyak RM110
Kelab Guru 2019. setahun dan dibayar secara lampsum atau

8.2. Amalan 5S, kebersihan, ansuran sebanyak RM10.00 sebulan
keselamatan dan keceriaan Bilik Guru kepada bendahari Kelab Guru.

adalah menjadi tanggungjawab semua

guru. Ini termasuklah keselamatan harta

benda yang terdapat di dalam Bilik Guru.

8.3. Guru-guru hanya dibenarkan berada

di Bilik Guru semasa mereka tidak mengajar

di bilik darjah. Masa ini hendaklah dianggap

sebagai non-teaching dan bukannya

free period. Oleh itu, guru-guru hendaklah

menggunakan masa tersebut (di Bilik

Guru) untuk perkara-perkara yang

berkaitan dengan pengajaran dan

pembelajaran sahaja.

8.4. Guru tidak dibenarkan

membenarkan murid-murid berada di Bilik

Guru.

9

8.5. Guru-guru yang berada di Bilik Guru
hendaklah sama-sama bertanggungjawab
untuk memastikan suasana yang sesuai
dan tidak mengganggu ketenteraman
sekolah.

….………………………………………
(ROHANA BINTI RAMLI)
Setiausaha Mesyuarat Guru,
SK Sultan Abdul Aziz

10


Click to View FlipBook Version