The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ada_wiyah82, 2019-12-04 01:44:32

MANUAL PENGURUSAN SKSS 2020

MANUAL PENGURUSAN SKSS 2020

Assalamualaikum, salam sejahtera & salam SKSS hebat…

Saya ingin merakamkan penghargaan dan jutaan terima kasih kepada ahli
jawatankuasa Takwim Sekolah kerana telah menghasilkan buku Manual
Pengurusan Sekolah 2020 yang mengandungi maklumat lengkap tentang hala

tuju tugas guru-guru & staf pada tahun ini.

Saya berharap guru-guru dan staf sokongan dapat memanfaatkan Manual
Pengurusan Sekolah 2020 ini sebaik mungkin dan dapat diterjemahkan
dalam kerja buat kita sebagai penjawat awam.

Sekian. Terima kasih.

Shabariah Bt Ismail
Guru Besar

BARISAN PENTADBIR SK SERI SELANGOR

Nama : Shabariah binti Ismail
Jawatan : Guru Besar
Bertugas di SKSS : November 2017
Opsyen : Pendidikan Islam

Nama : Norwati binti Abdul Wahab
Jawatan : Penolong Kanan Pentadbiran
Bertugas di SKSS : April 2016
Opsyen : Bahasa Melayu

Nama : Zakaria bin Ismail
Jawatan : Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Bertugas di SKSS : April 2016
Opsyen : Pendidikan Islam

Nama : Isniza binti Fadzli
Jawatan : Memangku Jawatan

Bertugas di SKSS Penolong Kanan Kokurikulum
Opsyen : Ogos 1997
: Pendidikan Islam

2

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

Pendidikan di Malaysia adalah salah satu usaha
yang berterusan ke arah memperkembangkan
lagi potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dari segi intelek, rohani dan jasmani
berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia yang berilmu, berketrampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran masyarakat
dan negara.

3

VISI SEKOLAH

PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN
TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

MISI SEKOLAH

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN
YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN

POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI
ASPIRASI NEGARA

PIAGAM SEKOLAH

 Menyediakan pendidikan yang menyeluruh bagi melahirkan
murid-murid yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi, jasmani dan sosial.

 Melahirkan murid-murid yang berilmu, berwawasan, berakhlak,
berdisiplin, bermoral, bertanggungjawab, berdikari dan
berketrampilan.

 Memupuk semangat perpaduan, prihatin, bekerjasama, tolak
ansur dan sayang menyayangi di kalangan warga sekolah.

 Menitikberatkan perkembangan perwatakan dan menyemai
nilai-nilai murni dalam diri murid.

 Mewujudkan budaya, suasana dan iklim persekolahan yang
selesa dan sesuai agar dapat menimbulkan suasana dan
pembelajaran yang ideal.

 Menuju ke arah kecemerlangan sekolah penyayang dan
sekolah tanpa kegagalan.

4

IKRAR INTEGRITI
PERKHIDMATAN AWAM

Kami, pegawai awam Malaysia, dengan sepenuh dan rela hati
berikrar mempertahankan dan memperkukuhkan integriti
perkhidmatan awam dengan mencegah dan membanteras segala
bentuk rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan melalui
tindakan-tindakan berikut:

Pertama:
Berusaha memupuk dan mengamalkan nilai-nilai membenci rasuah,

Kedua :
Menutup semua ruang dan peluang yang mendedahkan kepada
amalan rasuah,

Ketiga :
Bertindak tegas terhadap mereka yang melanggar undang-undang,
peraturan dan etika jabatan,

Keempat: pihak untuk
Bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana
memerangi sebarang perlakuan jenayah rasuah,

Kelima:
Bertindak tegas terhadap mereka yang mencuba menggugat
integriti dan imej pegawai awam,dan

Keenam:
Mematuhi sepenuhnya kod etika jabatan dan mengamalkan nilai-
nilai murni yang berteraskan ajaran agama dalam melaksanakan
tugas.

5

SURAT AKU JANJI

Dengan sesungguhnya berjanji bahawa saya akan mematuhi
peruntukan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan
Tatatertib) 1993, Perintah-Perintah Am, pekeliling dan surat pekeliling serta
apa-apa peraturan dan arahan lain yang dikeluarkan dan dikuatkuasakan
oleh kerajaan dari semasa ke semasa sepanjang tempoh perkhidmatan
saya dengan kerajaan. Maka dengan itu saya berjanji, sebagaimana yang
dikehendaki di bawah peraturan 4 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam
(Kelakuan dan Tatatertib) 1993 bahawa saya:

i) akan sentiasa taat kepada Yang di Pertuan Agong, negara dan
Kerajaan,

ii) akan sentiasa melaksanakan tugas dengan cermat, bersungguh-
sungguh, cekap, jujur, amanah dan bertanggungjawab,

iii) tidak akan membelakangkan tugas awam demi kepentingan
peribadi saya,

iv) tidak akan berkelakuan dengan cara yang mungkin
menyebabkan kepentingan peribadi saya bercanggah dengan
tugas awam saya,

v) tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh menimbulkan
syak yang munasabah bahawa saya telah membiarkan
kepentingan peribadi saya bercanggah dengan tugas rasmi saya
sehingga menjejaskan kegunaan saya sebagai pegawai awam,

vi) tidak akan menggunakan kedudukan saya sebagai pegawai
awam bagi faedah diri saya sendiri,

vii) tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan
atau mencemarkan nama perkhidmatan awam,

viii) tidak akan membawa atau cuba membawa sebarang bentuk
pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau memajukan
tuntutan saya atau tuntutan pegawai awam lain berhubung
dengan perkhidmatan awam,dan

ix) tidak akan ingkar perintah atau berkelakuan dengan cara
yang boleh ditafsirkan sebagai ingkar perintah.

Saya sesungguhnya faham bahawa jika saya disabitkan kerana telah
melanggar Aku Janji ini, saya boleh dikenakan tindakan tatatertib mengikut
Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.

_________________________________

( Nama: )

( No. K/P : )

6

PIAGAM KUALITI

 Mengamalkan pengajaran guru yang berkesan
 Mengamalkan sistem pemantauan P&P yang berterusan
 Memastikan keputusan peperiksaan sentiasa cemerlang
 Memastikan pencapaian dalam kokurikulum ke peringkat

kebangsaan
 Menentukan segala surat, laporan atau maklumat diberi

perhatian/
tindakan segera, lengkap dan tepat

3 ELEMEN DALAM PENDIDIKAN MALAYSIA

 Saling hormat-menghormati
 Kegembiraan
 Kasih sayang

12 INISIATIF TERBARU PERINGKAT SEKOLAH

1) Bermula 2019, setiap sekolah akan ada Manual Nilai yang akan
dibacakan di setiap perhimpunan.

2) Pendidikan Sivik akan diperkenalkan.
3) KPM akan berusaha memperbaiki masalah 'mutual distrust'

antara guru dan ibu bapa.
4) Popularkan kembali budaya 'hero teachers' untuk tingkatkan

pengiktirafan profesion guru.
5) Telefon pintar akan 'dimanipulasi' untuk tujuan pendidikan.
6) Kanak-kanak tiada kewarganegaraan boleh mula bersekolah

2019.
7) Kawasan Rehat Guru akan diwujudkan.
8) Guru tiada lagi kerja kekeranian bermula 2019.
9) Tidak akan ada kompromi dalam belanjawan pendidikan.

Pendekatan selepas ini akan 'slice and dice' ketirisan.
10) Ke arah menjadikan sektor pendidikan 'OKU friendly'.
11) Menyelesaikan isu sekolah daif.
12) Kemeriahan 'speakers corner' di sekolah-sekolah.

7

SEJARAH SEKOLAH

Sekolah Kebangsaan Seri Selangor telah siap dibina pada tahun 1996
dengan nama asalnya Sekolah Kebangsaan Seafield (2). Penyerahan kunci
bangunan ini telah diadakan dalam satu majlis pada 23 Disember 1996. Pada tahun
1998, nama sekolah ini secara rasminya ditukarkan kepada Sekolah Kebangsaan Seri
Selangor.

Sesi persekolahan di Sekolah Kebangsaan Seri Selangor telah bermula pada 6
Januari 1997. Seramai 1187 murid perintis serta 28 buah kelas telah ditubuhkan bagi
menampung murid dari Tahun 1 hingga Tahun 4. Tenaga pendidik yang berkhidmat ketika
itu hanyalah seramai 13 orang. Pada peringkat awal, SKSS terdiri daripada empat buah
bangunan tiga tingkat, sebuah kantin, sebuah bangunan pam (bomba), pejabat
pentadbiran, bilik guru, pusat sumber, bilik muzik, makmal sains, bengkel Kemahiran Hidup,
bilik Kokurikulum, bilik peperiksaan, surau, bilik gerakan, dewan mini dan 24 buah bilik darjah.
Kini, populasi sekolah hampir mencecah 1111 orang murid dengan tenaga pengajar dan
staff seramai 67 orang.

ANUGERAH SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

Sekolah Kebangsaan Seri Selangor telah berjaya mendapat anugerah Sekolah
Kluster Kecemerlangan pada tahun 2014. Bahasa Inggeris dan bola sepak merupakan
bidang kebitaraan SK Seri Selangor.

KEBITARAAN BAHASA INGGERIS

‘English The Way to Go’ merupakan program yang dijalankan ke arah
memantapkan lagi penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar. Pelbagai usaha
dan aktiviti telah dijalankan dan telah membantu meningkatkan lagi pencapaian subjek
Bahasa Inggeris khususnya dalam UPSR. Buktinya pencapaian subjek Bahasa Inggeris dalam
UPSR sentiasa melebihi 94%. Dalam masa yang sama, SK Seri Selangor terus mengukir
kecemerlangan dalam bidang ko kurikulum berlandaskan platform Bahasa Inggeris seperti
‘Action Song’, ‘Poetry Recitation’, ‘ Public Speaking’ , ‘Scrabble’ dan ‘Choral Speaking’.

KEBITARAAN BOLA SEPAK

SK Seri Selangor turut cemerlang dalam permainan bola sepak yang merupakan
kebitaraan bagi SK Seri Selangor. Pelbagai acara dan karnival berkaitan bola sepak telah
dianjurkan oleh SK Seri Selangor seperti Karnival Bola Sepak yang melibatkan penyertaan
dari sekolah-sekolah di peringkat kebangsaan . Pada tahun 2019, Akademi Bola Sepak Seri
Selangor (SSFA) telah ditubuhkan dengan matlamat jangka panjang agar mampu
melahirkan generasi bola sepak yang berkemahiran dengan dibantu oleh jururlatih
profesional. Program ini dijalankan setiap hari rabu pada pukul 4.00 – 6.00 petang.

Pada tahun 2018, buat pertama kalinya dalam sejarah, pasukan bola sepak sekolah
telah menjuarai Piala Raja Muda yang merupakan kemuncak kejayaan pasukan Sk Seri
Selangor. Keunggulan pasukan ini berterusan pada tahun 2019 apabila berjaya mewakili
negeri Selangor dalam Kejohanan bola sepak Yayasan Bank Rakyat. Mereka berjaya
mendapat tempat keempat di peringkat kebangsaan. Selain itu, beberapa orang murid SK
Seri Selangor juga telah terpilih mewakili negeri Selangor ke Piala Borneo dan berjaya
menjuarai kejohanan tersebut. Semoga pasukan bola sepak SK Seri Selangor terus melakar
kejayaan pada tahun-tahun akan datang sebagai kesinambungan kebitaraan bola sepak
yang menjadi kebangaan Sk Seri Selangor.

8

PENTADBIRAN SKSS
1997-2020

GURU BESAR

1997 – 1998 : En. Mohammad Sharif bin Juri
1999 – Jun 2003 : Pn. Norpipah binti Mohd Isa
Jun 2003 – Sept 2009 : Pn. Ong Bee Yong
Okt 2009 – Ogos 2017 : En. Lim Eng Tai
Nov 2017 – Sekarang : Pn. Shabariah binti Ismail

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

1997 – Jun 2001 : Pn. Zulekha binti Abd Rahman
Jun 2001 – Okt 2002 : Pn. Siti Rohana binti Bahaman
Okt 2002 – Mei 2003 : En. Othman bin Mohammad
Jun 2003 – Feb 2004 : En. Ahmad Isa bin Dato’ Hassan
Mac 2004 – 2014 : Pn. Ungku Mariam binti Ungku Mahmud
2015 – Feb 2016 : Pn. Usha Rani a/p S. Ganapathi
Mac 2016 – April 2019 : En. Mohd Jazid bin Iman
Mei 2019 - Sekarang : Pn. Norwati binti Abdul Wahab

PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

1997 – 1999 : Pn. Vasantha Balla
2000 – 2001 : Pn. Sheila Mary Rao
2002 - Feb 2003 : Pn. Hajjah Nafsiah binti Hussin
Mac 2003 - 2014 : Pn. Usha Rani a/p S. Ganapathi
2015 - Apr 2016 : En. Mohd Rizal bin Rais
April 2016 – April 2019 : Pn. Norwati binti Abdul Wahab
Mei 2019 - Sekarang : Encik Zakaria bin Ismail

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

1997 – Jun 2001 : En. Abiden bin Sabari
Jun 2001 – Mei 2003 : En Lutfi Ismail bin Amir
Jun 2003 – Nov 2003 : Pn Hasidah binti Mohammad
2004 – 2007 : En. Sudin bin Hamdan
2008 – 2010 : En. Mohd Zaman bin Abdul Samad
2010 – Sept 2011 : En. Mohd Hairul Razib bin Nordin
Okt 2011 – Dis 2011 : Pn. Nor Suhaida binti Saufi
2012 - 2014 : En. Mohd Rizal bin Rais
2015 – Apr 2016 : Pn. Azlinda binti Azmi Mah
Apr 2016 – April 2019 : En. Zakaria bin Ismail
Mei 2019 - Sekarang : En. Fauzan bin Ab Samad

(Cuti Separuh Gaji & Cuti Tanpa Gaji)
: Jawatan dipangku oleh Pn. Isniza binti Fadzli

9

LOGO SEKOLAH LAGU SEKOLAH

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI SELANGOR Sekolah Seri Selangor kucinta
Nama sekolah Kami tumpahkan setia

TEKNOLOGI, DINAMIK, INTELEK Mendidik putra-putri negara
Motto sekolah Tekun berusaha

SATELIT, BUKU, KOMPUTER Yakinlah pada diri dan guru
Perjuangan sekolah dalam era teknologi disamping Mencapai cita-cita Malaysia
menerapkan nilai teknologi dalam setiap warganya
Berusaha menuju kejayaan
BULATAN BESAR MERAH Demi untuk keunggulan
Cita-cita dan aspirasi sekolah Berdisiplin berdedikasi
Menjadi amalan kita
BULATAN BESAR HIJAU Bersopan dan berwawasan
Teras yang mendokong cita-cita dan aspirasi sekolah
Untuk capai kecemerlangan
WARNA KUNING Ibu ayah dan guru tercinta
Taat kepada raja, agama dan negara Memberi kami bimbingan

WARNA MERAH Berjanji pada hari ini
Keberaniaan dan kecekalan Untuk esok kejayaan

WARNA HIJAU
Tanggungjawab kepada alam sekitar

10

TONGGAK 12

PERKHIDMATAN AWAM

11

PANDUAN AM GURU

PANDUAN GURU UNTUK MENJANA KECEMERLANGAN SKSS

1. PENDAHULUAN

1.1 Setiap kita mempunyai tanggungjawab untuk meletakkan Sekolah Kebangsaan Seri
Selangor di tahap cemerlang, dihormati dan disegani.

1.2 Oleh itu setiap guru haruslah menjalankan tugas pentadbiran, kurikulum, hal ehwal
murid, kokurikulum dan memantapkan sahsiah murid dengan penuh iltizam, ikhlas dan
kesedaran.

1.3 Setiap guru harus tahu mengenai visi dan misi sekolah sebagai institusi masyarakat.
1.4 Sehubungan itu, Manual Pengurusan Sekolah ini diharap dapat menerangkan secara

ringkas mengenai pengurusan harian sekolah. Sekiranya guru menghadapi sebarang
masalah, biasakanlah diri berbincang dengan rakan-rakan dan selesaikan secara
profesional. Ketua-ketua Panitia, Guru Kaunseling, Guru Penolong Kanan dan Guru
Besar sendiri sentiasa bersedia membantu. Polisi kita adalah telus dan terbuka.
1.5 Pastikan guru-guru sentiasa merujuk kepada pekeliling-pekeliling Kementerian
Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah, Manual
Pengurusan Sekolah, Buku Panduan Pelajar, Prosedur-prosedur Kerja dan tatasusila
Profesion Perguruan Malaysia agar kita sentiasa berada di landasan yang betul.

2. SIKAP GURU

2.1 Guru harus mempunyai ‘high expectation’ terhadap setiap murid. Kita harus
menganggap bahawa murid kita itu mempunyai potensi untuk bejaya dalam banyak
bidang. Terpulang kepada guru untuk mencungkil potensi mereka.

2.2 Kita harus menyedari hakikat betapa pentingnya kurikulum tersirat ‘hidden curriculum’.
2.3 Kita adalah ‘role model’ untuk menjadi inspirasi dan ikutan anak didik kita. Apa yang

kita lakukan memberi impak/kesan kepada murid.
2.4 Nilai-nilai murni keagamaan, moral harus ditanam dengan serius dan istiqamah.
2.5 Semua murid berhak untuk dikenali, dilihat dan menjadi sebahagian daripada proses

pendidikan. Tidak ada murid yang dinafikan untuk menerima pendidikan kerana
pendidikan adalah untuk semua.

3. KEMAHIRAN GURU

3.1 Kita perlu menjadikan diri kita pakar bukan sahaja dalam subjek atau ‘content’ malah
pakar untuk menjadikan pelajar kita ‘leaners forlife’ (mengajar atau mendidik).

3.2 Kita harus sentiasa mengamalkan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) dengan
sentiasa mencari jalan bagaimana untuk kita menyampaikan pembelajaran dan
pemudahcaraan (PdPc) secara objektif dan berkesan. Sekiranya seseorang pelajar itu
tidak belajar kita perlu bertanya kenapa. Barangkali kita penyebabnya.

12

3.3 Oleh itu kita perlu membetul, memperbaiki, menyusun dan
mempelbagaikan kaedah, misalnya:
3.3.1 Teknik bahasa merentas kurikulum
3.3.2 Teknik PdPc ‘brain storming’ STRUM/PPAS
3.3.3 Teknik berasaskan ‘research’/KajianTindakan
3.3.4 Teknik Putaran (ajar-uji-ajar semula-uji semula)
3.3.5 Teknik ‘peer-group’/rakan sebaya
3.3.6 Penggunaan BBM yang menarik dan berkesan
3.3.7 Pendekatan ‘Multiple Intelligent’(MI)

4. PROFESIONALISME GURU

4.1 Iklim
4.1.1 ‘High Expectations dan lowstress’ - Best learning (Study Hard, Study Smart)
4.1.2 Suasana yang supportif/mendorong/kondusif – Pujian untuk kejayaan.

4.2 Pengurusan
4.2.1 Memahami matlamat sekolah.
4.2.2 Mengetahui sistem disiplin dan mengajar secara berhemah dan berhikmah.
4.2.3 Menepati masa.
4.2.4 Menyelesaikan tugas menepati waktu. Semua tugas yang diserahkan
hendaklah diambil tindakan dengan segera.
4.2.5 Dokumen/tugasan yang telah diambil tindakan hendaklah diserahkan kepada
pejabat untuk tindakan seterusnya. Sekiranya salinan diperlukan hendaklah
difotokopi dan difailkan.

4.3 Menyertai/menjalani semua program sekolah dan menjalankan semua aktiviti
kokurikulum dengan bermatlamat kejayaan cemerlang dan gemilang.

4.4 Penampilan
4.4.1 Cara pakaian yang kemas dan lengkap. Guru yang mengajar Pendidikan
jasmani dikehendaki memakai pakaian sukan tidak melebihi waktu rehat.
4.4.2 Kasut, tanda nama, tali leher dan pemakaian aksesori minimum.
4.4.3 Gaya komunikasi.
4.4.3.1 Bahasa ilmu, terang, mudah difahami
4.4.3.2 Tiada slanggah/loghat kenegerian
4.4.3.3 Lembut
4.4.3.4 Tiada labelling
4.4.4 Gaya berjalan mempamerkan keterampilan, kewibawaan dan keyakinan diri.

4.5 Kerahsiaan
Segala maklumat yang dibincang oleh/dengan pihak pengurusan sekolah adalah
ditakrifkan sebagai bahan rahsia. Perbincangan secara terbuka tidak dibenarkan di
tempat-tempat umum seperti kantin, tempat letak kereta, ditempat menunggu dan rehat
dalam kawasan sekolah dan kepada/dengan yang tidak berkenaan.

13

4.6 Etika Guru
4.6.1 Guru tidak dibenarkan sama sekali berniaga dalam waktu persekolahan seperti
jualan langsung, promosi barangan, insurans dan lain-lain. Tindakan akan
diambil sekiranya mengingkari arahan ini.
4.6.2 Guru tidak dibenarkan merokok di kawasan sekolah.

5. TUGAS GURU

5.1 Guru Bertugas
5.1.1 Masa
Guru bertugas mestilah berada di kawasan sekolah lebih awal dan
mengelolakan Perhimpunan Pagi (7.10 pagi) dan Pergerakan Murid (senyap
dan tersusun).

5.1.2 Tugas
5.1.2.1 Pada waktu rehat suasana di kantin dan peraturan-peraturan kantin
hendaklah dipastikan diikuti
5.1.2.2 Murid beratur (tertib, senyap dan tidak berebut-rebut) semasa
membeli makanan. Baca doa makan dalam keadaan senyap dan
tertib.
5.1.2.3 Masukkan pinggan, mangkuk, sudu dan garpu ke dalam tempat yang
disediakan.
5.1.2.4 Pembuangan sampah oleh murid dikawal/sentiasa bersih dan ceria.
5.1.2.5 Rondaan kelas (murid-murid tidak dibenarkan duduk dalam kelas).

5.1.3 Bangunan
5.1.3.1 Pastikan bangunan, peralatan dan persekitaran sekolah dalam
keadaan selamat dan tidak mendatangkan bahaya yang boleh
menyebabkan kecederaan dan perkara-perkara yang tidak diingini.
Lapor segera sekiranya ada bahagian bangunan, peralatan dan lain-
lain yang boleh mendatangkan bahaya kepada pihak pengurusan.
5.1.3.2 Pastikan bangunan dan persekitaran bersih dan ceria (rondaan).

5.2 Guru Kelas
5.2.1 Guru kelas adalah orang yang paling tepat mendisiplinkan murid dalam
kelasnya.
5.2.2 Kenali semua murid anda.
5.2.3 Ketahui latar belakang, kemampuan dan masalah mereka.
5.2.4 Cuba terangkan dengan baik visi dan aspirasi agar mereka dapat memahami
dan menjadi supportif.
5.2.5 Laporkan masalah murid anda kepada mereka yang berkenaan Guru
Kaunseling, badan kebajikan HEM dan Guru Besar.
5.2.6 Galakkan mereka membina ‘self respect’ dan ‘respect for other’.
5.2.7 Galakkan mereka bersiap sedia menghadapi PdPc, membuat kerja rumah,
tabiat kerja baik dan kemas.

14

5.2.8 Galakkan murid-murid aktif dan mengambil bahagian
5.2.9 dalam aktiviti harian sekolah.
5.2.10 Galakkan murid berbincang mengenai masalah PdPc
5.2.11 dengan kawan-kawan dan guru.
5.2.12 Pastikan penampilan diri menepati peraturan sekolah.
5.2.13 Siasat ketidakhadiran murid & ambil tindakan sewajarnya.
Pastikan murid-murid menceria dan membersihkan kelas serta persekitaran
5.2.14 kelas setiap ketika.
Suarakan ‘expectation’ anda kepada murid berkaitan kemajuan, pencapaian
pelajaran, tingkah laku dan nilai murni (kaitan dengan pengalaman semasa).
Contohnya: Cara penjimatan air dan bekalan elektrik sekolah, budaya memberi
salam, menjaga harta benda sendiri dan orang lain.
Anda harus tegas, rasional, berhemah, berwibawa dan berketrampilan
pada setiap masa.

5.3 Guru Subjek
5.3.1 Galakkan sikap positif terhadap murid-murid anda.
5.3.2 Sentiasa bersiap sedia menghadapi kelas dengan matlamat yang
jelas/gunakan BBM secara berkesan.
5.3.3 Menepati masa, riang, tegas dan adil.
5.3.4 Murahkan pujian.
5.3.5 ‘Class control’.
5.3.6 Selesaikan sendiri masalah disiplin yang melibatkan PdPc subjek anda.
5.3.7 Kerja rumah harus diberi secara memadai bilangannya, konsisten dan perlu
disemak segera setiap masa.

5.4 Waktu lapang/ free period – rujuk pekeliling Bil 3/1981

6. PENGURUSAN TUGASAN GURU

6.1 Rutin Harian
6.1.1 Waktu 7.30 pagi hingga 1.30 tengah hari ialah waktu persekolahan rasmi .
6.1.2 Guru-guru dianggap mahir menguruskan masa tersebut secara optimum dan
berkesan bagi menjana ‘core business’.
6.1.3 Guru-guru diminta datang ke sekolah awal. Paling lewat 10 minit sebelum
waktu pertama iaitu 7.30 pagi. Masuk ke kelas masing-masing tepat pada
waktunya. Mereka yang lewat dikehendaki memberi kenyataan bertulis kepada
Guru Besar.
6.1.4 Buku kedatangan/perakam waktu hendaklah ditandatangani/diketik sebaik
sahaja sampai ke sekolah.
6.1.5 Guru-guru bertugas diwajibkan menjalankan perhimpunan setiap hari bersama
pengawas bertugas untuk:
6.1.5.1 Program NILAM
6.1.5.2 Menyampaikan maklumat (ringkas dan tepat).
6.1.5.3 Guru Besar/GPK akan menyampaikan nasihat mengikut giliran
mingguan.

15

6.1.5.4 Tindakan-tindakan disiplin/peringatan melaksanakan
tugas atau arahan

6.1.6 Guru hanya dibenarkan pulang paling awal 30 minit selepas
waktu balik murid untuk menyiapkan/membuat persiapan/
melaksanakan tugas arahan pengurusan.

6.1.7 Buku kedatangan/perakam waktu guru hendaklah ditandatangani/
diketik pada waktu balik.

6.2 Perhimpunan
6.2.1 Perhimpunan Mingguan dianggap tonggak budaya sekolah. Ianya diadakan
setiap minggu iaitu pada hari Isnin pada pukul 7.40-8.10 pagi.
6.2.2 Perhimpunan sekolah dikendalikan oleh Guru Pengawas, Guru Bertugas dan
Pengawas.
6.2.3 Ianya wajib dihadiri oleh semua murid dan guru. Sila lapor kepada Guru Besar
sekiranya tidak dapat bersama dalam perhimpunan tersebut.
6.2.4 Guru bertugas bertanggungjawab memastikan:
6.2.4.1 Semua persiapan untuk perhimpunan disediakan lebih awal
6.2.4.2 P.A Sistem, Muzik Iringan, Pembaca Doa, Susuncara (pastikan
ucapan Guru Besar/GPK pada susunan yang terakhir)
6.2.4.3 Semua guru wajib hadir.
6.2.4.4 Merekodkan secara rasmi amanat Guru Bertugas, GPK dan Guru
Besar.
6.2.4.5 Perhimpunan dikawal dengan lancar, senyap, masuk barisan awal,
keluar dengan senyap dan tersusun.
6.2.5 Semua murid dan guru sepatutnya mencatat amanat penting dari Guru
Bertugas, GPK dan Guru Besar dan maklumat-maklumat penting lainnya.

6.3 Cuti/Guru Tidak Hadir
6.3.1 Cuti Sakit (MC) dibenarkan dengan sokongan surat akaun doktor
kerajaan/doktor swasta (tidak melebihi 2 hari)
6.3.2 Cuti Rehat Khas (CRK) dibenarkan atas budi bicara/kebenaran Guru Besar (ia
bukan menjadi suatu hak pemohon)
6.3.3 Cuti tanpa rekod dan lain-lain seperti yang tertakluk dalam Perintah Am Bab C
hendaklah dibuat permohonan sekurang-kurangnya 7 hari dari tarikh cuti yang
dipohon.
6.3.4 Pastikan guru-guru memaklumkan kepada Guru Besar atau GPK atau guru
terdekat jika anda tidak dapat hadir kerana sakit/kursus/bertugas diluar
sekolah/kecemasan dengan SEGERA (telefon).
6.3.5 Pastikan tugasan/lembaran kerja disedia/diberi. Setiap lembaran kerja atau
tugasan kepada murid hendaklah diserahkan kepada GPKP untuk diserahkan
kepada guru ganti berserta rekod mengajar.
6.3.6 Sekiranya anda sakit, pastikan ada Sijil Sakit yang sah untuk diserahkan
kepada Guru Besar.
6.3.7 Kebenaran Guru Besar hendaklah diperolehi jika guru ingin keluar dari
kawasan sekolah untuk sebarang tujuan dan perlu dicatat dalam Buku Keluar.

16

*** Sekiranya pegawai dikesan tidak hadir bertugas tanpa cuti
atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab 2 hari
berturut-turut maka Ketua Jabatan hendaklah mengambil tindakan
dengan memberhentikan segala emolumen dengan serta-merta.

6.4 Kehadiran hari Sabtu
*** Hari Sabtu minggu ke-2, ke-4 dan ke-5 merupakan hari bekerja. Guru diwajibkan
hadir untuk menjalankan tugas seperti berikut jika darahkan :-
6.4.1 KelasTambahan.
6.4.2 Aktiviti Kokurikulum.
6.4.3 Pertandingan.
6.4.4 Kursus, Mesyuarat, Taklimat.
6.4.5 Gerak kerja Kemasyarakatan, Kerja-kerja Sosial, Gotong-royong dan lain-lain.
*** Alasan/Surat Sokongan/Surat Cuti Sakit yang kukuh hendaklah diberi sekiranya
tidak dapat hadir.

6.5 Pakaian Batik
Pakaian batik – merujuk Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1/2008 mengkehendaki
semua pegawai awam memakai pakaian batik setiap hari Khamis. Keputusan ini tidak
terpakai kepada pegawai yang dikehendaki memakai pakaian seragam dan pegawai
yang menghadiri acara rasmi yang menetapkan pemakaian jenis pakaian lain.

7. TANGGUNGJAWAB / KOMITMEN GURU

7.1 Pentadbiran Kewangan
7.1.1 Pembelian Keperluan PdPc – Setiap pembelian keperluan untuk tujuan
PdPc, panitia mata pelajaran mestilah dibuat melalui Ketua Panitia dan Guru
Besar. GPK akan menentukan pesanan dan pembelian diluluskan (bergantung
kepada kewangan dan kemampuan).

7.2 Disiplin Dan Pergerakan Murid
7.2.1 Galakan murid-murid supaya memikirkan ‘akibat’ dari melakukan sesuatu
yang melanggar peraturan/bertentangan. Ini akan menghindarkan mereka
daripada dikenakan tindakan disiplin.
7.2.2 Semua murid bertanggungjawab menjaga kebersihan, keselesaan dan
keselamatan bilik darjah setiap masa. Guru yang mengajar waktu akhir setiap
sesi mesti memastikan murid-murid membersihkan dan mengemaskinikan
kelas 10 minit sebelum balik.
7.2.3 Guru tidak dibenarkan menghukum, mendera, menggunakan kata-kata kasar
dan kesat kepada murid. Segala masalah berkaitan hukuman hendaklah
dirujuk kepada Guru Besar/GPKP/GPK HEM/GPK Kokurikulum.
7.2.4 Keselamatan murid sentiasa diberi keutamaan semasa berada dalam kawasan
sekolah, bilik pembelajaran dan bilik-bilik khas. Guru-guru hendaklah sentiasa
berada bersama-sama murid.

17

7.2.5 Guru-guru hendaklah sentiasa memberi ingatan dan
teguran kepada murid supaya menjaga keselamatan
diri semasa disekolah atau di luar sekolah terutama di
atas jalan raya.

7.2.6 Murid yang dikenal pasti mengidap penyakit seperti semput/lelah, gila babi,
jantung berlubang (surat doktor/permohonan ibubapa), tidak sempurna
anggota hendaklah dikecualikan daripada menyertai PJ/Sukan. Jika terdapat
murid sakit, guru bertugas hendaklah mengambil tindakan sewajarnya.

7.2.7 Guru-guru tidak boleh membenarkan murid balik awal tanpa kebenaran Guru
Besar. Pergerakan murid semasa sedang belajar harus pada tahap minimum.

7.2.8 Sekiranya murid perlu keluar kerana arahan guru pastikan murid memakai
‘pas keluar’.

7.2.9 Murid perempuan dibenarkan ke tandas bersama kawan (tidak boleh
berseorangan).

7.3 Rekod Kedatangan Murid
7.3.1 Kehadiran murid mesti dimaklumkan kepada PT pada awal pagi setiap hari
persekolahan.
7.3.2 Guru Kelas perlu mencetak kehadiran murid dari APDM setiap akhir bulan dan
dihantar kepada GPK HEM.
7.3.3 Laporkan ke pejabat (GPK HEM/Guru Besar) sekiranya terdapat murid yang
tidak hadir lebih dari 3 hari tanpa kenyataan untuk tindakan selanjutnya.

7.4 Buku Rekod Persediaan Mengajar
7.4.1 Ia merupakan dokumen penting sebagai ukuran tentang profesionalisme, mutu
kerja serta taraf seorang guru. Ia merupakan rekod rasmi berterusan PdPc
dan maklumat berkenaan pencapaian serta kemajuan murid yang diajar.
7.4.2 Guru bertanggungjawab menyelia, menyusun, mengisi serta merekod segala
maklumat berkaitan PdPc yang diajar.
7.4.3 Maklumat asas seperti surat-surat pekeliling iktisas, tatasusila profesion,
tugas-tugas guru, sukatan pelajar dan peruntukan masa pengajaran mestilah
diteliti dan difahami dengan jelas oleh guru.
7.4.4 Butir-butir diri guru, jadual waktu, senarai tugas, takwim sekolah, senarai cuti,
sasaran tahunan PdPc (keberhasilan), rancangan tahunan, rancangan harian,
rekod aktiviti guru/pencapaian/peringkat (di sekolah dan di luar), penggunaan
buku rujukan, perbincangan profesional, ulasan penyeliaan serta markah
kemajuan dan pencapaian murid mestilah dilengkapkan dengan kemas
mengikut garis panduan yang diberi. Rancangan Kerja Tahunan boleh
difotokopi (mesti jelas) untuk dilekatkan dengan kemas. Walau
bagaimanapun, tulisan tangan yang kemas, komputer, taip amat digalakkan.
7.4.5 Buku Rekod Persediaan Mengajar hendaklah dihantar kepada Guru Besar
pada setiap hari Jumaat sebelum balik.
7.4.6 Pekeliling Ikhtisas Bil 3/1999 Penyediaan Rekod pengajaran dan pembelajaran
(Rancangan pelajaran tahunan dan Rancangan pelajaran harian) hendaklah
diurus dengan sempurna dan dapat dikemukakan dengan serta merta apabila
dikehendaki.

18

***Penalti:
Guru tidak melebihi RM 5,000.00 / 3 bulan penjara / kedua-duanya.
Guru Besar tidak melebihi RM 500.00 / 3bulan penjara / kedua-duanya.

7.5 Menghadiri Mesyuarat
7.5.1 Panggilan mesyuarat dilakukan dengan pengetahuan dan kebenaran
pentadbiran. Surat pemberitahuan/panggilan mesyuarat perlu diedarkan
sekurang-kurangnya 7 hari sebelum mesyuarat dijalankan supaya semua
dapat membuat persediaan. Catatan mesyuarat/kehadiran mesti dicatat.
7.5.2 Semua mesyuarat yang diadakan diperingkat Sekolah/PPD/JPN/Kementerian
adalah wajib dihadiri. Sekiranya ada sesuatu halangan/masalah, pengganti
perlu dicari. Sila maklumkan secara rasmi kepada Guru Besar.
7.5.3 Semua keputusan mesyuarat di luar kawasan sekolah hendaklah dilaporkan
kepada GPK/Guru Besar dalam laporan Minit Curai (format laporan
disediakan).

7.6 Kursus-kursus Profesionalisme
7.6.1 Semua guru akan ditentukan mengikut keperluan apa jua kursus yang
berkaitan dengan profesion, yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan dan
Jabatan-jabatan, PPD yang berkaitan dengannya. Semua dapatan kursus
wajib disebarluaskan kepada rakan sejawatan. Satu salinan minit curai
hendaklah diserahkan kepada Guru Besar.
7.6.2 Guru-guru digalakkan meningkatkan taraf profesionalisme masing-masing
dengan mengambil/mengikuti kursus-kursus lanjutan yang bersesuaian.

8. PENTADBIRAN

8.1 Pejabat Sekolah/Penggunaan Telefon/Kemudahan
8.1.1 Hanya untuk urusan rasmi.
8.1.2 Sila catat di dalam buku telefon setiap panggilan yang dibuat dan segala
bayaran panggilan hendaklah dibayar kepada pembantu tadbir. Panduan
menggunakan telefon bimbit di kalangan guru-guru dan kakitangan
sekolah mengikut pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia
KP(BS)B543/041/Jld.III (28) bertarikh 15 Januari 2004 seperti berikut :
penggunaan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran serta aktiviti-aktiviti
sekolah yang lain seperti semasa perhimpunan sekolah, mesyuarat, aktiviti
kokurikulum, mengawas peperiksaan dan sebagainya adalah dilarang sama
sekali.

8.2 Bilik Guru
8.2.1 Bilik Guru merupakan cermin guru, staf dan pentadbiran sekolah. Ianya harus
memperlihatkan budaya kemas, ceria, menampilkan keilmuan, senyap, efisien
serta berfungsi dengan cekap, tepat, telus dan tegar.
8.2.2 Kebersihan dan keceriaan Bilik Guru hendaklah sentiasa dijaga. Setiap guru
hendaklah sentiasa memastikan susunan, kekemasan dan keceriaan dan

19

mengelakkan keadaan tidak terurus, timbunan buku-buku
latihan/kerja di atas meja.

8.3 Keselamatan/Pelawat
8.3.1 Sekiranya guru-guru melihat/bersua seseorang yang tidak dikenali, beri
salam, sila tanya nama dan pengenalan pelawat tersebut dengan sopan
santun dan hulurkan bantuan dengan mesra. Iringi/tunjukkan mereka ke
pejabat.
8.3.2 Semua pelawat diminta berurusan di pejabat terlebih dahulu untuk apa jua
tujuan serta malaporkan dan memperkenalkan diri. Semua pelawat akan
diminta memakai tag ‘Pas Pelawat’ dan mengisi Buku Pelawat Am. Satu
borang kebenaran masuk perlu diisi dan ditandatangani oleh pihak pengurusan
sekolah.
8.3.3 Murid-murid dilarang membawa keluarga/kawan-kawan dan orang luar masuk
ke kelas tanpa kebenaran pejabat/Guru Besar/GPK.
8.3.4 ‘Jurujual’ adalah dilarang sama sekali masuk ke bilik guru, lain-lain bilik di
bangunan sekolah tanpa kebenaran Guru Besar/GPK.

8.4 Kenyataan Media / Surat
8.4.1 Guru-guru dan staf tidak dibenarkan sama sekali membuat sebarang
kenyataan kepada media mengenai apa jua perkara. Sila rujuk kepada Guru
Besar.
8.4.2 Segala urusan surat mesyuarat perhubungan ke PPD/JPN/Kementerian
Pendidikan mestilah dimuat melalui dan salinan kepada Guru Besar atau
mendapat kebenaran Guru Besar terlebih dahulu.

9. PENUTUP

Manual Pengurusan Sekolah ini merupakan dokumen rasmi yang perlu dibaca, diteliti,
difahami, diikuti dan dilaksanakan oleh semua warga SK SERI SELANGOR. Sila tandatangani
akuan penerimaan.

Yang benar,

_________________

(Tandatangan & Nama)
Tarikh : ____________

20

KOD TATAKELAKUAN PERKHIDMATAN AWAM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kod Tatakelakuan Kementerian Pendidikan Malaysia menggariskan tingkahlaku yang boleh dan tidak
boleh dilakukan oleh seorang warga Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini untuk memastikan
kelakuan mereka semasa dan selepas bertugas adalah sentiasa selaras dengan kehendak undang-
undang dan peraturan semasa. Dengan ini imej dan reputasi mereka sebagai warga Kementerian
Pendidikan Malaysia yang berintegriti tinggi dan berwibawa sentiasa terpelihara. Kod Tatakelakuan
Kementerian Pendidikan Malaysia adalah seperti berikut:

PERCANGGAHAN KEPENTINGAN

Seseorang warga Kod Tatakelakuan Kementerian Pendidikan Malaysia tidak boleh pada bila-bila
masa:

 Mengadakan hubungan samaada secara langsung atau tidak langsung dengan mana-mana
pembekal atau kontraktor yang berurusan dengan Jabatan bagi mendapat faedah seperti
komisen, diskaun, hiburan/keraian dan sebagainya untuk kepentingan peribadi atau yang
boleh menimbulkan rasa curiga orang ramai.

 Membiarkan diri atau anggota keluarganya berkelakuan dengan cara yang mungkin
menyebabkan kepentingan persendirian bercanggah dengan kepentingan tugas rasmi
Jabatan.

 Terlibat dalam membuat sebarang keputusan atau berurus niaga dengan syarikat yang
mana ahli keluarganya memiliki kepentingan (samada sebagai pengarah, rakan perkongsian,
pemegang saham atau penama) di dalam syarikat-syarikat tertentu yang berurus niaga
dengan Jabatan.

 Menjalankan apa-apa urusniaga peribadi dalam waktu pejabat kecuali mewakili persatuan
yang dibenarkan oleh pihak pengurusan jabatan.

 Manyalahgunakan kedudukan dan pangkatnya sebagai pegawai/staf Kementerian
Pendidikan Malaysia untuk mendapat layanan istimewa atau keuntungan kewangan
daripada mana-mana kementerian, jabatan, firma, syarikat dan orang perseorangan.

PEKERJAAN LUAR

Seseorang warga Kementerian Pendidikan Malaysia tidak boleh pada bila-bila masa membuat
pekerjaan luar yang memberi imbuhan kewangan semasa atau selepas waktu pejabat, walaupun
pekerjaan itu tidak bersangkut-paut dengan Jabatan. Walau bagaimanapun, Ketua Jabatan boleh
memberi kebenaran bertulis kepada seseorang warga Kementerian Pendidikan Malaysia untuk
membuat pekerjaan luar dengan syarikat mereka mematuhi perkara berikut :

 Pekerjaan tersebut tidak boleh dilakukan semasa waktu pejabat.
 Pekerjaan tersebut tidak boleh menghalang pegawai berkenaan menjalankan/melaksanakan

tugas rasminya diluar waktu pejabat apabila diarah oleh majikannya.
 Pekerjaan tersebut tidak bercanggah dengan kepentingan jabatan.

21

KESELAMATAN DAN KERAHSIAAN MAKLUMAT

Setiap warga Kementerian Pendidikan Malaysia hendaklah pada
bila-bila masa:
 Menentukan semua maklumat dan dokumen terpenting sentiasa terpelihara
dan disimpan di tempat yang selamat sebagaimana yang dinyatakan
di dalam Arahan Keselamatan Kerajaan.
 Tidak berkelakuan cuai sehingga boleh membahayakan keselamatan atau menyebabkan
terdedahnya kerahsiaan sesuatu maklumat atau dokumen terperingkat
 Tidak mendedahkan apa-apa maklumat terperingkat dengan apa cara jua kepada mana-
mana orang yang tidak berhak memperolehinya sama ada semasa atau selepas beliau
berkhidmat kepada kementerian ini.
 Tidak membuat salinan atau menggunakan mana-mana dokumen terperingkat dengan apa
cara jua pun untuk kepentingan peribadi kecuali setelah mendapat kebenaran bertulis
daripada Ketua Jabatan.
 Seseorang warga Kementerian Pendidikan Malaysia yang akan bersara dikehendaki
menyerahkan semua dokumen terperingkat yang ada padanya kepada Ketua Jabatan
selaras dengan kehendak Akta Rahsia Rasmi 1972 tanpa menunggu arahan untuk berbuat
demikian.

MEMBUAT PERNYATAAN AWAM DAN PERHUBUNGAN DENGAN MEDIA MASSA

Seseorang warga Kementerian Pendidikan Malaysia pada bila-bila masa tidak boleh:
 Membuat atau menghebahkan apa-apa pernyataan awam secara bertulis atau lisan
mengenai perkara-perkara terperingkat Jabatan melainkan setelah mendapat kebenaran
daripada Ketua Jabatan.
 Menerbitkan apa-apa maklumat atau bahan terperingkat di dalam mana-mana media cetak
atau elektronik seperti akhbar, majalah, jurnal, buku, radio, televisyen dan sebagainya
melainkan setelah mendapat kebenaran daripada Ketua Jabatan.
 Membuat pernyataan awam atau membincangkan perkara terperingkat dengan apa cara jua
pun sehingga boleh menjejaskan imej/reputasi Kementerian Pendidikan Malaysia khususnya
dan perkhidmatan awam amnya.

PENERIMAAN HADIAH ATAU KERAIAN

Seseorang warga Kementerian Pendidikan Malaysia pada bila-bila masa:
 Tidak boleh menerima atau memberi dan tidak boleh membenarkan suami/isteri, ahli-ahli
keluarga atau mana-mana orang menerima atau memberi bagi pihaknya secara langsung
atau tidak langsung, apa-apa bentuk hadiah/keraian jika penerimaan atau pemberian hadiah/
keraian itu mempunyai kaitan dengan tugas rasminya.
 Menerima hadiah/keraian sekiranya penerimaan hadiah/keraian tersebut tidak ada sebarang
emolumen bulanannya atau 500.00 yang mana lebih rendah.
 Seseorang warga Kementerian Pendidikan Malaysia yang berasa ragu tentang nilai hadiah
yang diterima, bolehlah menerima hadiah itu dahulu tetapi beliau hendaklah
mengemukakannya kepada Ketua Jabatan untuk kelulusan.

22

KESUSAHAN BERAT KERANA HUTANG DAN MEMINJAM WANG

 Seseorang warga Kementerian Pendidikan Malaysia tidak boleh
pada bila-bila masa meminjam wang atau barang berharga daripada
pegawai/staf di bawah penyeliaannya sehingga boleh meletakkan dirinya di bawah sesuatu
obligasi kepada orang atau pihak yang mempunyai kaitan rasmi atau urusan rasmi dengan
pegawai/staf itu.

 Seseorang warga Kementerian Pendidikan Malaysia tidak boleh menjadi penjamin kepada
mana-mana orang sehingga boleh meletakkan dirinya di bawah sesuatu beban atau
kesusahan kewangan yang berat.

 Seseorang warga Kementerian Pendidikan Malaysia dianggap berada dalam keadaan berat
kerana hutang yang serius jika:
 Agregat hutang dan liabilitinya yang tidak bercagar melebihi sepuluh kali emolumen
bulanannya.
 Beliau adalah seorang penghutang penghakiman.

MENYARA HIDUP MELEBIHI PENDAPATAN RASMI

 Seseorang warga Kementerian Pendidikan Malaysia pada bila-bila masa tidak boleh
memperlihatkan gaya hidup yang melebihi punca pendapatan rasminya.

 Ketua Jabatan boleh meminta penjelasan secara bertulis daripada mana-mana warga
Kementerian Pendidikan Malaysia yang menunjukkan gaya hidup (termasuk penguasaan
dan pemilikan harta benda) Di luar kemampuannya dari segi pendapatan/emolumen rasmi,
tentang bagaimana beliau mendapat sumber-sumber kewangan untuk menyara gaya
kehidupan tersebut.

PENGISYTIHARAN HARTA

 Seseorang warga Kementerian Pendidikan Malaysia hendaklah mengisytiharkan secara
bertulis dengan disokong oleh dokumen-dokumen berkaitan (jika perlu) mengenai segala
aset yang dipunyai olehnya, atau suami/isteri atau anaknya atau mana-mana orang bagi
pihaknya atau isteri/suami atau anaknya kepada Ketua Jabatan apabila dilantik sebagai
pegawai/staf Kementerian Pendidikan Malaysia.

 Seseorang warga Kementerian Pendidikan Malaysia dikehendaki mengisytiharkan apa-apa
perolehan harta benda atau pelupusan harta benda sedia ada sama ada yang dimiliki oleh
dirinya sendiri, isteri/suami atau anaknya secepat mungkin selepas perolehan atau
pelupusan harta benda itu.

KEGIATAN JENAYAH

Seseorang warga Kementerian Pendidikan Malaysia adalah dilarang daripada terlibat dengan aktiviti-
aktiviti yang menyalahi undang-undang/peraturan-peraturan negara yang digunapakai atau terlibat
secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan kurang berakhlak atau jenayah seperti berikut:

 Terlibat dalam perlumbaan haram.
 Bergiat dalam pelaburan haram.

23

 Menyertai kumpulan yang mengancam keselamatan negara
dan menggugat perpaduan di antara kaum.

 Terlibat dalam manipulasi, pemalsuan, penipuan atau
pengubahan rekod-rekod atau dokumen.

 Terlibat dalam kegiatan pelacuran.
 Menyertai mogok haram dan sebagainya.

KEGIATAN POLITIK

 Seseorang warga Kementerian Pendidikan Malaysia hendaklah sentiasa mengamalkan
sikap berkecuali atau tidak memihak kepada mana-mana parti politik dan tidak melanggari
larangan yang terkandung di dalam Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Ta
tatertib) 1993. Larangan dalam kegiatan politik yang dimaksudkan termasuklah seperti
berikut: Menghasut seseorang supaya benci kerajaan yang memerintah.

 Mengadakan ceramah, perbincangan dan perbahasan yang mempunyai unsur membenci
serta anti kerajaan.

 Mempelihatkan dengan jelas ketaksuban berpolitik anti kerajaan dengan pelbagai cara,baik
secara langsung mahupun tidak langsung samada berbentuk lisan atau tulisan ataupun
melalui perhimpunan mingguan, perbualan, ceramah di surau, semasa kaunseling
dansebagainya.

 Walau bagaimanapun, seseorang warga Kementerian Pendidikan Malaysia dalam Kumpulan
Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional boleh bertanding atau
dilantik memegang jawatan dalam suatu pertubuhan politik, semasa menghabiskan cuti
terkumpul sebelum bersara wajib setelah mendapat kelulusan Ketua Pengarah
Perkhidmatan Awam atau Ketua Setiausaha. Sungguhpun begitu, warga Kementerian
Pendidikan Malaysia dari Kumpulan Sokongan boleh bergiat aktif dalam pertubuhan politik
setelah mendapat kelulusan bertulis Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atau Ketua
Setiausaha.

KEGIATAN KEAGAMAAN

Seseorang warga Kementerian Pendidikan Malaysia adalah pada bila-bila masa ditegah menganut,
mengikut dan mengamalkan ajaran sesat serta menyertai atau menyokong kegiatan-kegiatan
yang merbahayakan ketenteraman awam.

DADAH DAN MINUMAN KERAS

Seseorang warga Kementerian Pendidikan Malaysia adalah pada bila-bila masa ditegah:
 Terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pengedaran dadah.
 Menggunakan atau mengambil dadah (kecuali bagi maksud perubatan sebagaimana yang
ditetapkan oleh seorang pengamal perubatan yang didaftarkan di bawah Akta Perubatan
1971).
 Memiliki, menjual atau mengedar dan meminum minuman keras di premis bekerja.
Pihak Jabatan berhak memeriksa pada bila-bila masa mana-mana warga Kementerian
Pendidikan Malaysia yang disyaki:
 Terlibat dalam penyalahgunaan dadah.
 Memiliki,menjual atau mengedar dan meminum minuman keras di premis bekerja.

24

MENYALAHGUNAKAN ASET DAN PERSONAL

Seseorang warga Kementerian Pendidikan Malaysia adalah pada bila-bila masa:
 Dikehendaki menggunakan aset Jabatan untuk tujuan rasmi secara cermat
dan bertanggungjawab tanpa mendatangkan kerosakan atau kerugian kepada Jabatan.
 Tidak boleh menggunakan aset atau personal Jabatan untuk kepentingan peribadi kecuali
dengan kebenaran pehak pengurusan Jabatan.Pihak Jabatan boleh menuntut ganti rugi
daripada mana-mana warga Pendidikan Pelajaran Malaysia yang didapati telah
menyalahgunakan aset Jabatan sehingga menyebabkan ia rosak atau tidak boleh dibaiki
lagi.

KEKERASAN DAN PENGGUNAAN BAHASA KESAT SERTA DISKRIMINASI

Seseorang warga Kementerian Pendidikan Malaysia semasa berhubung dengan mana-mana
pegawai/orang awam pada bila-bila masa ditegah:

 Membuat ugutan fizikal atau lisan.
 Menggunakan bahasa kesat seperti bodoh, bangang, tolol dan seumpamanya yang boleh

menjatuhkan air muka dan maruah seseorang.
 Menggunakan bahasa isyarat lucah.
 Menunjukkan dan mengamalkan sikap diskriminasi dengan memberi layanan yang berbeza

kepada seseorang kerana pangkat dan kedudukannya dalam jabatan atau masyarakat,
perkauman, seks, keturunan, perbezaan fahaman politik dan sebagainya.

PAKAIAN

Seseorang warga Kementerian Pendidikan Malaysia hendaklah mematuhi Garis Panduan Pakaian
semasa bekerja sebagaimana yang ditetapkan di bawah mana-mana Pekeliling Perkhidmatan atau
Surat Pekeliling yang berkuatkuasa dari masa ke semasa dengan memberi perhatian kepada perkara
berikut:

 Sentiasa berpakaian kemas, bersih dan bersopan semasa menjalankan tugas rasmi kecuali
untuk melaksanakan tugas tertentu.

 Tidak boleh berpakaian menjolok mata dan boleh mendatangkan anggapan negatif seperti
penampilan pegawai menghadiri pesta atau perkelahan.

KETIDAKHADIRAN BERTUGAS

Seseorang warga Kementerian Pendidikan Malaysia hendaklah hadir bertugas pada setiap hari
bekerja melainkan :

 Setelah mendapat kelulusan cuti rehat/tidak berekod daripada Ketua Jabatan atau kelulusan
Sijil Cuti Sakit daripada pengawai perubatan.

 Setelah mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada Ketua Jabatan kerana kematian ahli
keluarga, kemalangan sehingga mengalami kecederaan, bencana dan sebagainya.

Bahagian Sumber Manusia
Kementerian Pendidikan Malaysia

25

RUJUKAN

 SPI Bil 1/1972- Peraturan – peraturan (Tatatertib Sekolah) Pelajaran 1959 (Corporal punishment
guru besar).

 SPI Bil 5/1977 – Tugas-tugas guru dalam cuti penggal (Tidak melebihi separuh).
 SPI Bil 4/1984 – Perhimpunan Sekolah masa dan aturcara. Bukan tempat untuk menjalankan

hukuman memalukan.
 SPI Bil 3/1981 – Penggunaan waktu tidak mengajar/ waktu luang (Free Period) oleh guru-guru.

Waktu tidak mengajar adalah waktu bekerja.
 SPI Bil 12/1988 – Larangan Menjalankan Jualan Terus Di Sekolah -Sekolah.
 SPI Bil 8/1988 – Keselamatan diri pelajar di Sekolah.
 SPI Bil 13/1988- Pendaftaran Murid/Pelajar Baru dan Hari Pertama Persekolahan.
 SPI Bil 1/1995 – Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pendidikan Jasmani dan Kokurikulum.
 SPI Bil 4/2002 – Pelaksanaan Program Sekolah Selamat.
 SPI Bil 2/2003 – Ke arah membudayakan nilai beretika.
 SPI Bil 12/1999 - Penggunaan Buku Teks dan Buku Latihan Aktiviti yang diperakukan oleh

Kementerian Pelajaran Malaysia.
 SPI Bil 8/1999 – Keselamatan diri murid dalam perjalanan pergi dan balik sekolah.
 SPI Bil 6/2000 – Menangani masalah keselamatan, dadah dan samseng.
 SPI Bil 13/1998 – Program membina minat membaca.
 SPI Bil 3/1979 & 6/1985 – Pakaian Guru PJ.
 SPI Bil 3/1983 & 8/1985 – Pakaian murid.
 SPI Bil 3/1999 – Penyediaan Rekod pengajaran dan pembelajaran.

Rancangan pelajaran tahunan.
Rancangan pelajaran harian.
Hendaklah diurus dengan sempurna dan dapat dikemukakan dengan serta merta apabila
dikehendaki
*** Penalti : Guru tidak melebihi RM 5,000.00 / 3 bulan penjara / kedua-duanya. Guru
Besar tidak melebihi RM 500.00/ 3 bulan penjara/kedua- duanya.**
 SPI Bil 5/1985 – Rancangan mencantik dan mengindah sekolah dan kawasannya.
 SPI Bil 4/1985 - Peraturan pakaian guru di sekolah. SPI Bil3/1979.
 SPI BIL 1 TAHUN 2004 - Penggunaan Sistem Perakam Waktu Elektronik Di bawah Agensi-
agensi Kerajaan.

26

27

PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2020

KUMPULAN B : Sekolah-sekolah di negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak,
Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya

TAHUN 2020

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
HARI MINGGU
PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN

02.01.2020 31.01.2020 19

01.02.2020 29.02.2020 20 11
1
01.03.2020 13.03.2020 10 9
2
JUMLAH HARI 49

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

1 14.03.2020 22.03.2020 9

23.03.2020 31.03.2020 7
22
01.04.2020 30.04.2020 11
40
01.05.2020 22.05.2020
16
JUMLAH HARI

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

23.05.2020 07.06.2020

08.06.2020 30.06.2020 17 7
1
01.07.2020 24.07.2020 18 16
6
JUMLAH HARI 35

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

25.07.2020 02.08.2020 9

2 03.08.2020 31.08.2020 19

01.09.2020 30.09.2020 21
01.10.2020 31.10.2020 21

01.11.2020 20.11.2020 13
74
JUMLAH HARI

CUTI AKHIR TAHUN

21.11.2020 31.12.2020 41

28

HARI KELEPASAN AM
TAHUN 2020

TARIKH HARI HARI KELEPASAN AM

01 Jan Rabu Tahun Baru 2020

25 & 26 Jan Sabtu & Ahad Tahun Baru Cina

08 Feb Sabtu Thaipusam

01 Mei Jumaat Hari Pekerja

07 Mei Khamis Hari Wesak

10 Mei Ahad Hari Nuzul Al-Quran

24-26 Mei Ahad-Selasa Hari Raya Puasa

06 Jun Sabtu Hari Keputeraan YDP Agong

31 Julai Jumaat Hari Raya Haji

20 Ogos Khamis Awal Muharram

31 Ogos Isnin Hari Kebangsaan

16 Sept Rabu Hari Malaysia

29 Okt Khamis Maulidur Rasul

14 Nov Sabtu Deepavali

11 Dis Jumaat Hari Keputeraan Sultan Selangor

25 Dis Jumaat Hari Krismas

 Apabila Hari Kelepasan jatuh pada Hari Kelepasan Mingguan
(Ahad) atau Hari Kelepasan yang lain, maka hari tersebut
digantikan dengan hari bekerja berikutnya dan jika hari yang
kemudiannya itu pula merupakan Hari Kelepasan, maka hari
yang berikutnya dijadikan Hari Kelepasan.

 Jika Hari Kelepasan jatuh pada hari Sabtu ianya tidak diganti
pada hari berikutnya.

29

JADUAL PEMBAYARAN GAJI BULANAN
KAKITANGAN SEKTOR AWAM
BAGI TAHUN 2020

BULAN TARIKH GAJI HARI CATATAN
Isnin Tahun Baru Cina
Januari 16.01.2020 Isnin
Rabu Hari Raya Puasa
Februari 24.02.2020 Khamis Hari Raya Haji
Khamis
Mac 25.03.2020 Isnin Deepavali
Khamis Krismas
April 23.04.2020 Selasa
Khamis
Mei 14.05.2020 Isnin
Rabu
Jun 22.06.2020 Khamis

Julai 23.07.2020

Ogos 25.08.2020

September 24.09.2020

Oktober 26.10.2020

November 25.11.2020

Disember 17.12.2020

30

31

SENARAI NAMA GURU

& AKP TAHUN 2020

BIL NAMA CA TA TA N BIL NAMA C ATATAN
42 SITI AKBARLELA BIN TI M OH D N OOR (P) 6 IXORA
1 SH ABARIAH BIN TI ISM AIL GB 43 H ALIM BIN H ASH IM 6 LILY
44 N ALIN I A/P C .V. KESAVAN M EN ON 6 TU LIP
2 N ORWATI BIN TI ABDU L WAH AB GPK PEN TD 45 N U R FATIN N ADIAH BIN TI AZM I G.PEM U LIH AN
46 AZN IDA BIN TI AZEMI G.IC T/GC
3 ZAKARIA BIN ISM AIL GPK HEM 47 SITI M U STAN G'IM AH BIN TI ISM AIL SUP AWAM
48 SITI N ORAIN I BIN TI M AT AKH IR SU P DALAMAN
4 FAU ZAN BIN AB SAMAD GPK KOKU (C TG) 49 FADZIL BIN M D LAN I SU SUKAN
5 ISN IZA BIN TI FADZLI 50 SITI JAM ILAH BIN TI M OH D ZIN SU SPBT
6 T.TH AN ARAJU LU A/L M.TH AM OTH RAN N AIDU M EM A N GKU 51 JAYAN TH I A/P GEN ASAN SU PBD
GP K KOKU 52 N OZAID BIN H AM ID SKK B.SEPAK
53 N OR PAIZAH BIN TI M U H D @ M OH D ARSH AD KP P.ISLAM
G .D IS IP LI N 54 LU KMAN BIN IBRAH IM KP B.ARAB
55 OOI GAIK SU AN KP B.CINA
7 KHAIRIL ASHRAF BIN MOHD SAID GBK 56 MU H AMM AD FAIQ BIN ZU LKIPLY P .IS LA M
57 MOH D ASH RAF BIN H ILAL RBT
8 JOWAN ALIZA BIN TI AB RAH IM G .D A TA 58 N U RU LAZMA BIN TI ISM AIL B .IN GGERIS
59 AN GELIN E DEVAPRIYA A/P RAJAKU M AR B.TAM IL
9 RAM LAH BIN TI AH M AD G.M EDIA 60 MUHAMMAD ASHRAF HAIKAL BIN MOHD ZACKIMEI S AIN S
61 C H EN G SEA H ON S AIN S
10 RABEATU L ADAWIYYAH BIN TI ZIKRI SU KURI

11 RABI'ATU L H AZIRAH BIN TI RAMLI SU HEM

12 TU AN ABDU L RAH M AN BIN TU AN SOH SU KOKO

13 JARAH BIN TI ISMAIL AN G G E RIK

14 FAZLIN A BIN TI M OH D YATIM M ATAH ARI

15 NUR FARRAH FADZHEELA BINTI MOHD SALLEH (P) 1 AS TE R

16 N OR AIDA BIN TI M OH D ALIAS 1 IRIS

17 KAVITH A N AIR A/P SIVADASS 1 IXORA

18 SITI N U RFATIH AH BIN TI M OH D N ASIR 1 LILY

19 N U RH IDAYATI BIN TI ABDU LLAH 1 TU LIP

20 YAALIN Y A/P M .SU RIAN 2 ASTER

21 AISYAH BIN TI N ASIR 2 IRIS

22 MOH AMAD SH AKIR BIN ABU BAKAR 2 IXORA

23 N OR H AIFA AKILA BIN TI MU H AMM ED TOH ID 2 LILY

24 N AJWA ARIFAH BIN TI SOLH I TAGOR (P) 2 TU LIP GURU PRAKT IKUM / GANT I

25 PRAVEEN A A/P SATH IYA SEELAN (P) 3 ASTER

26 KOSH ILA A/P KARU N A N EETH Y 3 IRIS

27 KU M ARI N IRM AL A/P JAGIRI RAM 3 IXORA

28 MU H AMAD SYAH RU L IM RAN BIN ABDU L SAM AD 3 LILY

29 FAIZAH BIN TI ISH AK 3 TU LIP

30 C IK SU H AILA BIN TI AH M AD FOZI (P) 4 ASTER

31 RAJA ZAIN AB BIN TI RAJA M U H AIYATDIN 4 IRIS

32 MARIN A BIN TI AH MAD 4 IXORA

33 PRAM ILA A/P GU N ASEKARAN 4 LILY

34 AM IRU N N IZA BIN MOH AM AD 4 TU LIP

35 ROH AN A BIN TI YU N U S 5 ASTER ANGGOT A KUMPULAN PELAKSANA

36 N U SRAH BIN TI SH U KOR 5 IRIS 1 AISYAH M AU REE BIN TI ABDU LLAH PT N 22

37 SYARIFAH M AH AN I BIN TI SYED ISM AIL (P) 5 IXORA 2 SITI N OOR IZZATIE BIN TI AZM Y PT N 19

38 SITI SARAH BIN TI SH AZALI 5 LILY 3 ROH AYATI BIN TI ABD RASH ID PT N 19

39 N OOR AZLIN BIN TI ADEN AN 5 TU LIP 4 N OR FATIM AH BIN TI ZAH ARI PPM N 19

40 PREM A A/P RAM IAH 6 ASTER 5 N U R FAIZAH BIN TI N OR AZM AN PPM N 19

41 ZU RIDAH BIN TI ABDU LLAH 6 IRIS 6 N ORH ASDIAN A BIN TI IBRAH IM PO N 11

32

CARTA ORGANISASI SEKOLAH 2020

Guru Besar

PIBG

GPK Pentadbiran GPK HEM GPK Kokurikulum

Pentadbiran Kurikulum Disiplin & Badan Beruniform Sukan
Pengawas
Pentadbiran Peperiksaan & Jadual Waktu PPM MSSD/MSSS
Penilaian Bimbingan &
Kewangan Kaunseling
Kelas Tambahan Pemulihan PBSM Lawatan
Penyeliaan Kebersihan &
Pentaksiran Dual Language Keceriaan PPPM Protokol
Perkembangan Bilik Darjah Programme PPIM Program Khas
Staf Anugerah Sekolah KRS
Prasekolah Program Khas Sejahtera Permainan
Guru
Pusat Sumber Panitia Keselamatan,
Perancangan Sekolah Kecemasan &
Strategik Bencana Alam

Kebajikan

Perpustakaan Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Kesihatan Teakwando
Kantin Karate-do
Statistik/Data NILAM Matematik Sains Bola Sepak
BBM Ping Pong
Pengurusan Staf Pendidikan Islam Pendidikan Moral SPBT Kelab & Persatuan Bola Baling
Pejabat Bola Tampar
Pendidikan Seni Pendidikan Muzik PPDa Bahasa Melayu Bola Jaring
Maklumat Guru Visual Badminton

Pendidikan RBT / TMK Inventori Bahasa Inggeris Catur
Jasmani &
Kesihatan

Sejarah Bahasa Arab Data & SPS Matematik / Sains

Bahasa Cina Bahasa Tamil Program Khas Seni Kebudayaan

Muzik Memanah

Pendidikan Islam Sepak Takraw
Komputer

Rukun Negara

Doktor Muda

33 Pencinta Alam

JAWATANKUASA PENTADBIRAN 2020

JAWATANKUASA PENGURUSAN SEKOLAH

Pengerusi Puan Shabariah binti Ismail
Timbalan Pengerusi I Encik Zakaria bin Ismail
Timbalan Pengerusi II Puan Isniza binti Fadzli (Memangku)
Setiausaha Puan Norwati binti Abdul Wahab
AJK Puan Aisyah Mauree binti Abdullah
Puan Rohayati binti Abd Rashid
Puan Siti Noor Izzatie binti Azmy

JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH

Pengerusi Puan Shabariah binti Ismail
Timbalan Pengerusi Puan Norwati binti Abdul Wahab
Naib Pengerusi 1 Encik Zakaria bin Ismail
Naib Pengerusi 2 Puan Isniza binti Fadzli (Memangku)
Setiausaha Puan Rohayati binti Abd Rashid
AJK Puan Aisyah Mauree binti Abddullah (KPT)
Puan Ramlah binti Ahmad (PSS)
Encik Khairil Ashraf bin Mohd Said (B&K)
Puan Prema a/p Ramiah (SKK)
Puan Jarah binti Ismail (Pra)
Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran

JAWATANKUASA ASET KERAJAAN

Pengerusi Puan Shabariah binti Ismail
Timbalan Pengerusi Encik Zakaria bin Ismail
Naib Pengerusi 1 Puan Norwati binti Abdul Wahab
Naib Pengerusi 2 Puan Isniza binti Fadzli (Memangku)
Setiausaha / Pegawai Aset Encik Mohamad Shakir bin Abu Bakar
Pegawai Pemeriksa Aset Puan Noor Azlin binti Adenan
Encik Muhammad Faiq bin Zulkiply
Pegawai Pemeriksa Pelupusan Puan Siti Jamilah binti Mohd Zin
Aset

34

JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH

Pengerusi Puan Shabariah binti Ismail
Timbalan Pengerusi Puan Norwati binti Abdul Wahab
Naib Pengerusi 1 Encik Zakaria bin Ismail
Naib Pengerusi 2 Puan Isniza binti Fadzli (Memangku)
Guru Perpustakaan / Media Puan Ramlah binti Ahmad
Setiausaha Puan Nurhidayati binti Abdullah
AJK NILAM Puan Siti Nurfatihah binti Mohd Nasir
Cik Koshila a/p Karuna Neethy
Perpustakaan Cik Praveena a/p Sathiya Seelan
BBM Puan Siti Noraini binti Mat Akhir
Bank Item/Info Sekolah Encik Muhammad Ashraf Haikal bin Mohd Zackimei
Bilik Audio Visual Puan Nor Paizah binti Muhd @ Mohd Arshad
AJK Cik Nor Haifa Akila binti Muhammed Tohid
Encik Mohamad Shakir bin Abu Bakar
Semua Guru Kelas

JAWATANKUASA PELAN STRATEGIK SEKOLAH (2021-2025)

Pengerusi Puan Shabariah binti Ismail
Puan Norwati binti Abdul Wahab
Timbalan Pengerusi Encik Zakaria bin Ismail
Naib Pengerusi 1 Puan Isniza binti Fadzli (Memangku)
Naib Pengerusi 2 Puan Rabeatul Adawiyyah binti Zikri
Setiausaha Puan Rabi’atul Hazirah binti Ramli
AJK Encik Tuan Abdul Rahman bin Tuan Soh
Puan Ramlah binti Ahmad
Encik Khairil Ashraf bin Mohd Said
Puan Nur Fatin Nadiah binti Azmi
Puan Jarah binti Ismail
Semua Ketua Panitia

35

Pengerusi JAWATANKUASA TAKWIM SEKOLAH
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi 1 Puan Shabariah binti Ismail
Naib Pengerusi 2 Puan Norwati binti Abdul Wahab
Setiausaha Encik Zakaria bin Ismail
AJK Puan Isniza binti Fadzli (Memangku)
Puan Rabeatul Adawiyyah binti Zikri
Pengerusi Puan Rabi’atul Hazirah binti Ramli
Timbalan Pengerusi Encik Tuan Abdul Rahman bin Tuan Soh
Naib Pengerusi 1
Naib Pengerusi 2 JAWATANKUASA LATIHAN PERSONEL
Setiausaha
Pen. Setiausaha Puan Shabariah binti Ismail
AJK Puan Norwati binti Abdul Wahab
Encik Zakaria bin Ismail
Pengerusi Puan Isniza binti Fadzli (Memangku)
Timbalan Pengerusi Puan Cik Suhaila binti Ahmad Fozi
Naib Pengerusi 1 Cik Koshila a/p Karuna Neethy
Naib Pengerusi 2 Encik Lukman bin Ibrahim
Setiausaha
AJK JAWATANKUASA SISTEM SKPMg2

Puan Shabariah binti Ismail
Puan Norwati binti Abdul Wahab
Encik Zakaria bin Ismail
Puan Isniza binti Fadzli (Memangku)
Puan Jowanaliza binti Ab Rahim
Puan Rabeatul Adawiyyah binti Zikri
Puan Rabi’atul Hazirah binti Ramli
Encik Tuan Abdul Rahman bin Tuan Soh

36

JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD)

Pengerusi Puan Shabariah binti Ismail
Puan Norwati binti Abdul Wahab
Timbalan Pengerusi Encik Zakaria bin Ismail
Naib Pengerusi 1 Puan Isniza binti Fadzli (Memangku)
Naib Pengerusi 2 Puan Jayanthi a/p Genasan
Setiausaha Cik Yaaliny a/p M.Surian
AJK Tahap 1 Puan Zuridah binti Abdullah
Semua Guru Mata Pelajaran
Tahap 2

JAWATANKUASA KSSR

Pengerusi Puan Shabariah binti Ismail

Timbalan Pengerusi Puan Norwati binti Abdul Wahab
Naib Pengerusi 1 Encik Zakaria bin Ismail
Naib Pengerusi 2 Puan Isniza binti Fadzli (Memangku)
Setiausaha Puan Rabeatul Adawiyyah binti Zikri
AJK Semua Ketua Panitia

JAWATANKUASA PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITIES (PLC)

Pengerusi Puan Shabariah binti Ismail
Timbalan Pengerusi Puan Norwati binti Abdul Wahab
Naib Pengerusi 1 Encik Zakaria bin Ismail
Naib Pengerusi 2 Puan Isniza binti Fadzli (Memangku)
Setiausaha Puan Siti Jamilah binti Mohd Zin
AJK Semua Ketua Panitia
Semua Guru

JAWATANKUASA HIGHLY IMMERSIVE PROGRAMME (HIP)

Pengerusi Puan Shabariah binti Ismail
Timbalan Pengerusi Puan Norwati binti Abdul Wahab
Naib Pengerusi 1 Encik Zakaria bin Ismail
Naib Pengerusi 2 Puan Isniza binti Fadzli (Memangku)
Setiausaha Cik Kavitha Nair a/p Sivadass
AJK Semua Ketua Panitia

37

JAWATANKUASA SPSK

Pengurus Puan Shabariah binti Ismail
Puan Norwati binti Abdul Wahab
Wakil Pengurus Puan Isniza binti Fadzli (Memangku)
Pengerusi Encik Zakaria bin Ismail
Audit Puan Aisyah binti Nasir
Setiausaha
AJK Cik Najwa Arifah binti Solhi Tagor
Puan Rabeatul Adawiyyah binti Zikri
Pengurusan Panitia PK 01 Puan Siti Nurfatihah binti Mohd Nasir
Puan Rabeatul Adawiyyah binti Zikri
Pengurusan Jadual Waktu PK02 Puan Siti Noraini binti Mat Akhir
Cik Kavitha Nair a/p Sivadass
Pengurusan PdPc PK03 Puan Nor Aida binti Mohd Alias
Encik Khairil Ashraf bin Mohd Said
Pengurusan Pencerapan PK04 Puan Ramlah binti Ahmad
Puan Cik Suhaila binti Ahmad Fozi
Pengurusan Peperiksaan PK05 Encik T.Thanarajulu Naidu
Encik Muhamad Syahrul Imran bin Abdul Samad
Pengurusan Hasil Kerja Murid PK06
Puan Aisyah binti Nasir
Pengurusan Mesyuarat PK07 Puan Rabi’atul Hazirah binti Ramli

Pengurusan Bimbingan PK08 Cik Angeline Devapriya a/p Rajakumar

Pengurusan Pusat Sumber PK09 Cik Praveena a/p Sathiya Seelan
Puan Jayanthi a/p Genasan
Pengurusan Latihan Personel PK10 Puan Jowanaliza binti Ab Rahim
Encik Tuan Abdul Rahman bin Tuan Soh
Pengurusan Aduan Pelanggan PK11
PK12
Pengurusan PK13
Maklum Balas Pelanggan PK14
PK15
Pengurusan PK16
Dokumen & Rekod Kualiti PK17

Pengurusan Audit Dalaman

Pengurusan Kawalan
Perkhidmatan Yang Tidak Akur

Tindakan Pembetulan &
Pencegahan Penambahbaikan

Pengurusan Perolehan

Pengurusan PdPc Guru Ganti PK18
PK19
Pengurusan PK20
Pentaksiran Bilik Darjah

Pengurusan Data

Pengurusan Program PK21

38

JAWATANKUASA PENILAIAN & PENTAKSIRAN

Pengerusi Puan Shabariah binti Ismail
Timbalan Pengerusi Puan Norwati binti Abdul Wahab
Naib Pengerusi 1 Encik Zakaria bin Ismail
Naib Pengerusi 2 Puan Isniza binti Fadzli (Memangku)
Setiausaha Puan Siti Mustang’imah binti Ismail
AJK Pep. Dalaman Puan Siti Noraini binti Mat Akhir
Encik Khairil Ashraf bin Mohd Said
Psikometrik Puan Jayanthi a/p Genasan
PBD Puan Nur Fatin Nadiah binti Azmi
Pemulihan Cik Raja Zainab binti Raja Muhaiyatdin
SEGAK/PAJSK Encik Muhammad Faiq bin Zulkiply
PAFA / j-QAF

JAWATANKUASA DATA & MAKLUMAT

Pengerusi Puan Shabariah binti Ismail
Timbalan Pengerusi Puan Norwati binti Abdul Wahab
Naib Pengerusi 1 Encik Zakaria bin Ismail
Naib Pengerusi 2 Puan Isniza binti Fadzli (Memangku)
Setiausaha Puan Jowanaliza binti Ab Rahim
AJK Peperiksaan Awam Puan Siti Mustang’imah binti Ismail
Puan Siti Noraini binti Mat Akhir
Pep. Dalaman Puan Jowanaliza binti Ab Rahim
SKPMg2 / SPS Puan Cik Suhaila binti Ahmad Fozi
Latihan Personel Puan Aznida binti Azemi
SSQS Puan Siti Jamilah binti Mohd Zin
SPBT Encik Halim bin Hashim
SSDM Cik Raja Zainab binti Raja Muhaiyatdin
PAJSK / SEGAK Puan Nur Fatin Nadiah binti Azmi
Pemulihan Encik Muhammad Faiq bin Zulkiply
j-QAF Puan Aisyah binti Nasir
KCJ Encik Khairil Ashraf bin Mohd Said
SUKSES

39

JAWATANKUASA TEKNOLOGI PENDIDIKAN / GOOGLE CLASSROOM

Pengerusi Puan Shabariah binti Ismail
Timbalan Pengerusi Puan Norwati binti Abdul Wahab
Naib Pengerusi 1 Encik Zakaria bin Ismail
Naib Pengerusi 2 Puan Isniza binti Fadzli (Memangku)
Penyelaras Puan Aznida binti Azemi
Setiausaha Cik Najwa Arifah binti Solhi Tagor
AJK Semua Guru Kelas
Semua Guru Mata Pelajaran

JAWATANKUASA DUAL LANGUAGE PROGRAMME (DLP)

Pengerusi Puan Shabariah binti Ismail
Timbalan Pengerusi Puan Norwati binti Abdul Wahab
Naib Pengerusi 1 Encik Zakaria bin Ismail
Naib Pengerusi 2 Puan Isniza binti Fadzli (Memangku)
Setiausaha Puan Zuridah binti Abdullah
AJK Semua Guru Matematik
Semua Guru Sains

JAWATANKUASA INOVASI SEKOLAH & KAJIAN TINDAKAN

Pengerusi Puan Shabariah binti Ismail
Timbalan Pengerusi Puan Norwati binti Abdul Wahab
Naib Pengerusi 1 Encik Zakaria bin Ismail
Naib Pengerusi 2 Puan Isniza binti Fadzli (Memangku)
Setiausaha Cik Siti Nurfatihah binti Mohd Said
AJK Cik Praveena a/p Sathiya Seelan
Puan Nur Farrah Fadzheela binti Mohd Salleh
Puan Siti Mustang’imah binti Ismail

40

Pengerusi JAWATANKUASA PEMULIHAN
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi 1 Puan Shabariah binti Ismail
Naib Pengerusi 2 Puan Norwati binti Abdul Wahab
Setiausaha Encik Zakaria bin Ismail
AJK Puan Isniza binti Fadzli (Memangku)
Puan Nur Fatin Nadiah binti Azmi
Encik Khairil Ashraf bin Mohd Said
Semua Guru Bahasa Melayu Tahun 1,2 & 3
Semua Guru Matematik Tahun 1,2 & 3
Guru Prasekolah

JAWATANKUASA PRASEKOLAH

Pengerusi Puan Shabariah binti Ismail
Timbalan Pengerusi Puan Norwati binti Abdul Wahab
Naib Pengerusi 1 Encik Zakaria bin Ismail
Naib Pengerusi 2 Puan Isniza binti Fadzli (Memangku)
Penyelaras Puan Jarah binti Ismail
Setiausaha Puan Fazlina binti Mohd Yatim
Pembantu Pengurusan Murid Cik Nor Fatimah binti Zahari
Puan Nur Faizah binti Nor Azman

JAWATANKUASA MURID CICIR, PONTENG & KRISIS

Pengerusi Puan Shabariah binti Ismail
Encik Zakaria bin Ismail
Timbalan Pengerusi Puan Norwati binti Abdul Wahab
Naib Pengerusi 1 Puan Isniza binti Fadzli (Memangku)
Naib Pengerusi 2 Puan Jowanaliza binti Ab Rahim
Setiausaha Encik Khairil Ashraf bin Mohd Said
AJK Encik T.Thanarajulu Naidu
Semua Guru Kelas

41

JAWATANKUASA PENGURUSAN SIASATAN & ADUAN

Pengerusi Puan Shabariah binti Ismail
Encik Zakaria bin Ismail
Timbalan Pengerusi Puan Norwati binti Abdul Wahab
Naib Pengerusi 1 Puan Isniza binti Fadzli (Memangku)
Naib Pengerusi 2 Encik T.Thanarajulu a/l Thamotran Naidu
Setiausaha Encik Halim bin Hashim
AJK Puan Nalini a/p C.V. Kesavan Menon
Encik Khairil Ashraf bin Mohd Said
Semua Guru Kelas

JAWATANKUASA PUBLISITI & SEBARAN MAKLUMAT

Pengerusi Puan Shabariah binti Ismail
Timbalan Pengerusi Puan Isniza binti Fadzli (Memangku)
Naib Pengerusi 1 Puan Norwati binti Abdul Wahab
Naib Pengerusi 2 Encik Zakaria bin Ismail
Setiausaha Puan Aznida binti Azemi
AJK Video/Slide Encik Khairil Ashraf bin Mohd Said
Encik Tuan Abdul Rahman bin Tuan Soh
Jurugambar Encik Mohd Ashraf bin Hilal
Encik Lukman bin Ibrahim
Facebook/sync Puan Siti Noraini binti Mat Akhir
Surat-Menyurat Cik Raja Zainab binti Raja Muhaiyatdin
Puan Aznida binti Azemi

42

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN / FIZIKAL SEKOLAH

Pengerusi Puan Shabariah binti Ismail
Timbalan Pengerusi Encik Zakaria bin Ismail
Naib Pengerusi 1 Puan Norwati binti Abdul Wahab
Naib Pengerusi 2 Puan Isniza binti Fadzli (Memangku)
Setiausaha Puan Rabeatul Adawiyyah binti Zikri
Bilik Wawasan Puan Noor Azlin binti Adenan
Dewan Bestari Encik Amirun Niza bin Mohamad
Pusat Sumber Puan Ramlah binti Ahmad & Puan Nurhidayati binti Abdullah
Sekolah Puan Aznida binti Azemi & Cik Najwa Arifah binti Solhi Tagor
Makmal Komputer Puan Prema a/p Ramiah & Encik Muhammad Ashraf Haikal bin Mohd Zackimei
Makmal Sains Cik Nor Haifa Akila binti Muhammed Tohid & Encik Tuan Abdul Rahman bin Tuan Soh
Musolla Al-Hidayah Encik Muhammad Faiq bin Zulkiply & Puan Nor Paizah binti Muhd @ Mohd Arshad
Bilik j-QAF Encik T.Thanarajulu Naidu & Puan Nur Farrah Fadzheela binti Mohd Salleh
Bilik Disiplin Encik Khairl Ashraf bin Mohd Said & Puan Siti Akbarlela binti Mohd Noor
Bilik Kaunseling Puan Siti Jamilah binti Mohd Zin & Puan Rohana binti Yunus
Bilik SPBT Pengerusi & Naib Pengerusi KKGK
Bilik Guru Puan Siti Mustang’imah binti Ismail & Puan Siti Noraini binti Mat Akhir
Bilik Peperiksaan Encik Nozaid bin Hamid
Bilik Bola Sepak Puan Syarifah Mahani binti Syed Ismail
Bilik Bahasa Inggeris Puan Pramila a/p Gunasekaran
Bilik Matematik Puan Nur Fatin Nadiah binti Azmi
Bilik Pemulihan Puan Aisyah binti Nasir
Bilik SPSK Encik Fadzil bin Md Lani & Puan Nusrah binti Shukor
Bilik Sukan Puan Siti Nurfatihah binti Mohd Nasir
Bilik Kesihatan Puan Nurhidayati binti Abdullah
Bilik Seni Cik Raja Zainab binti Raja Muhaiyatdin
Bilik Muzik Cik Praveena a/p Sathiya Seelan
Bilik BBM Cik Ooi Gaik Suan
Bilik Bahasa Cina Cik Angeline Devapriya a/p Rajakumar
Bilik Bahasa Tamil Encik Mohd Ashraf bin Hilal
Bengkel RBT Puan Marina binti Ahmad
Kantin Puan Jarah binti Ismail & Puan Fazlina binti Mohd Yatim

Prasekolah Semua Setiausaha yang dilantik
Papan Kenyataan
Sekolah

43

JAWATANKUASA SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN (SKK)

Pengerusi Puan Shabariah binti Ismail
Puan Norwati binti Abdul Wahab
Timbalan Pengerusi Encik Zakaria bin Ismail
Naib Pengerusi 1 Puan Isniza binti Fadzli (Memangku)
Naib Pengerusi 2 Puan Prema a/p Ramiah
Setiausaha
KEBITARAAN BAHASA INGGERIS

Penyelaras Puan Syarifah Mahani binti Syed Ismail
Setiausaha Puan Nurulazma binti Ismail
Bendahari Encik Muhamad Syahrul Imran bin Abdul Samad
AJK Puan Nalini a/p C.V. Kesavan Menon
Puan Siti Akbarlela binti Mohd Noor
Encik T.Thanarajulu Naidu
Puan Kumari Nirmal a/p Jagiri Ram
Cik Kavitha Nair a/p Sivadass
Cik Najwa Arifah binti Solhi Tagor
Cik Siti Sarah binti Shazali

KEBITARAAN BOLA SEPAK

Penyelaras Encik Nozaid bin Hamid
Setiausaha Cik Raja Zainab binti Raja Muhaiyatdin
Bendahari Encik Mohd Ashraf bin Hilal
AJK Encik Fadzil bin Md Lani
Encik Tuan Abdul Rahman bin Tuan Soh
Encik Lukman bin Ibrahim
Puan Nusrah binti Shukor
Puan Siti Mustang’imah binti Ismail

44

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH

Pengerusi Puan Shabariah binti Ismail
Puan Isniza binti Fadzli (Memangku)
Timb. Pengerusi /
JK Pengalakan Sukan Puan Norwati binti Abdul Wahab
Naib Pengerusi 1 /
JK Sumber Manusia Encik Zakaria bin Ismail
Naib Pengerusi 2 / Encik Fadzil bin Md Lani
JK Pembangunan Yang DiPertua PIBG
Setiausaha Naib Yang DiPertua PIBG
Encik Nozaid bin Hamid
AJK Kewangan
Encik Tuan Abdul Rahman bin Tuan Soh
Teknikal

Peningkatan
Profesionalisme
Pemantauan &
Penilaian

Pengerusi JAWATANKUASA PAJSK
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi 1 Puan Shabariah binti Ismail
Naib Pengerusi 2 Puan Isniza binti Fadzli (Memangku)
Setiausaha Puan Norwati binti Abdul Wahab
AJK Encik Zakaria bin Ismail
Cik Raja Zainab binti Raja Muhaiyatdin
Semua Ketua Penasihat Unit Beruniform
Semua Ketua Penasihat Kelab / Persatuan
Semua Ketua Penasihat Sukan / Permainan
Semua Guru Kelas

45

JAWATANKUASA PERSATUAN IBU BAPA & GURU

Penasihat Puan Shabariah binti Ismail

Puan Norwati binti Abdul Wahab
Encik Zakaria bin Ismail
Puan Isniza binti Fadzli (Memangku)

Pengerusi

Naib Pengerusi

Setiausaha Kehormat Encik Mohd Ashraf bin Hilal

Bendahari Kehormat Cik Najwa Arifah binti Solhi Tagor

AJK Guru Encik T.Thanarajulu Naidu

Encik Fadzil bin Md Lani

Puan Marina binti Ahmad

Puan Ramlah binti Ahmad

AJK Ibu Bapa

Juru Audit Sekolah Puan Jowanaliza binti Ab Rahim
Juru Audit Ibu Bapa

JAWATANKUASA KELAB KEBAJIKAN GURU & KAKITANGAN (KKGK)

Penasihat Puan Shabariah binti Ismail

Puan Norwati binti Abdul Wahab
Encik Zakaria bin Ismail
Puan Isniza binti Fadzli (Memangku)

Pengerusi

Naib Pengerusi

Setiausaha

Bendahari

AJK

46

CARTA ORGANISASI KURIKULUM 2020

Pengerusi
PN SHABARIAH BT ISMAIL

Naib Pengerusi 1 Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi 2
EN ZAKARIA B ISMAIL PN NORWATI BT ABDUL PN ISNIZA BT FADZLI

WAHAB (Memangku)

Setiausaha
PN RABEATUL ADAWIYYAH BT

ZIKRI

Teknologi Pendidikan/ Penilaian & Peperiksaan Jadual Waktu Latihan Personal Pusat Sumber Sekolah
Google Classroom PN SITI MUSTANG'IMAH PN RABEATUL PN CIK SUHAILA BT PN RAMLAH BT AHMAD
ADAWIYYAH BT ZIKRI
PN AZNIDA BT AZEMI PN SITI NORAINI AHMAD FOZI

Pemulihan PBD DLP PLC Data/SPS
PN NUR FATIN NADIAH PN JAYANTHI A/P PN SITI JAMILAH BT PN JOWANALIZA BT AB
PN ZURIDAH BT
BT AZMI GENASAN ABDULLAH MOHD ZIN RAHIM

PANITIA MATA PELAJARAN

Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Matematik Sains
PN MARINA BT AHMAD PN NALINI A/P C.V. PN PRAMILA A/P PN PREMA A/P RAMIAH
KESAVAN MENON GUNASEKARAN

Pendidikan Islam Pendididkan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik
PN NOR PAIZAH BT EN FADZIL BIN MD LANI PN NURHIDAYATI BT CIK RAJA ZAINAB BT
RAJA MUHAIYATDIN
MUHD @ MOHD ABDULLAH
ARSHAD

Pendidikan Jasmani & RBT & TMK Sejarah Bahasa Arab
Kesihatan PN AZNIDA BT AZEMI PN NOOR AZLIN BT EN LUKMAN BIN

PN NUSRAH BT SHUKOR ADENAN IBRAHIM

Bahasa Tamil Bahasa Cina
PN JAYANTHI A/P CIK OOI GAIK SUAN

GENASAN

47

JAWATANKUASA KURIKULUM 2020

JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH

Pengerusi Puan Shabariah binti Ismail
Timbalan Pengerusi Puan Norwati binti Abdul Wahab
Naib Pengerusi 1 Encik Zakaria bin Ismail
Naib Pengerusi 2 Puan Isniza binti Fadzli (Memangku)
Setiausaha Puan Rabeatul Adawiyyah binti Zikri

AJK Peperiksaan Awam Puan Siti Mustang’imah binti Ismail
Peperiksaan Dalaman Puan Siti Noraini binti Mat Akhir
Panitia Teknologi Pendidikan /
Mata Google Classroom Puan Aznida binti Azemi
Pelajaran DLP
Pusat Sumber Sekolah Puan Zuridah binti Abdullah
Jadual Waktu Puan Ramlah binti Ahmad
Data / SPS Puan Rabeatul Adawiyyah binti Zikri
Latihan Personel Puan Jowanaliza binti Ab Rahim
PBD Puan Cik Suhaila binti Ahmad Fozi
Pemulihan Puan Jayanthi a/p Genasan
PLC Puan Nur Fatin Nadiah binti Azmi
Bahasa Melayu Puan Siti Jamilah binti Mohd Zin
Bahasa Inggeris Puan Marina binti Ahmad
Matematik Puan Nalini a/p C.V.Kesavan Menon
Sains Puan Pamila a/p Genasan
Pendidikan Islam Puan Prema a/p Ramiah
Pendidikan Moral Puan Nor Paizah binti Muhd @ Mohd Arshad
Pendidikan Seni Visual Encik Fadzil bin Md Lani
Pendidikan Muzik Puan Nurhidayati binti Abdullah
Pendidikan Jasmani & Cik Raja Zainab binti Raja Muhaiyatdin
Kesihatan
RBT & TMK Puan Nusrah binti Shukor
Sejarah
Bahasa Arab Puan Aznida binti Azemi
Bahasa Cina Puan Noor Azlin binti Adenan
Bahasa Tamil Encik Lukman bin Ibrahim
Cik Ooi Gaik Suan
Puan Jayanthi a/p Genasan

48


Click to View FlipBook Version