The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jugu, 2022-07-11 07:58:14

AOF Storkøbenhavn - Efterår 2022

AOF STORKØBENHAVN

aof.dk/vestegnen
aof.dk/storkbh
aof.dk/herlev

FOREDRAG & DEBAT
TURE & UDFLUGTER
BYVANDRINGER
MOTION & BEVÆGELSE
KREATIV FRITID
SPROG
MUSIK
MAD

IT & FOTO

Efterår 2022

PRAKTISKE OPLYSNINGER

AOF Storkøbenhavn, Birkedommervej 41, 1. sal Bøger og materialer: © AOF Storkøbenhavn,2022. Forsidefoto: Pixabay
2400 København, tlf. 92 90 10 80. Betales af deltagerne og anskaffes i samråd med læreren.

Mail: [email protected] Undervisningstider:
Første mødedato er anført under det enkelte hold.
Web: Lektionslængden er 55 minutter, hvoraf 10 minutter er beregnet til pause.
København/Frederiksberg/Ballerup: aof.dk/storkbh På de fleste bevægelsesfag er pausen fratrukket i undervisningstiden.
Herlev: aof.dk/herlev
Albertslund/Glostrup/Høje Taastrup/Ishøj/ Ferie og fridage (alle dage er inklusive)
Vallensbæk: aof.dk/vestegnen
Efterårsferie: 15.10.22 - 23.10.22
SE-nr.: 26551323 Juleferie: 21.12.21-2.1.22
Vinterferie: 11.2.22-19.2.23 (uge 7)
AOF Storkøbenhavn dækker følgende kommuner: Påskeferie: 01.04.22-10.04.23
København, Frederiksberg, Ballerup, Herlev, Albertslund, Glostrup, 1. maj: 01.05.23
Høje Taastrup, Ishøj, Vallensbæk St. Bededagsferie: 05.05.23-07.05.23
Kr. Himmelfart: 18.05.23-21.05.23
Tilmelding og betaling Pinse: 27.05.23-29.05.23
Tilmelding via vores hjemmesider (se ovenfor) og på tlf.: 92 90 10 80. Grundlovsdag: 05.06.23
Telefonen er åben mandag - torsdag kl. 10:00-12:00 og 14:00-15:00. Sommerferie: 23.06.23->

Du er også velkommen til at møde op på et af vores lokale kontorer: Forbehold:
Der tages forbehold for lærer-ændringer, udsættelse af holdstart/kursus-
• København: Birkedommervej 41, 1. sal. gange, flytning af undervisningssted samt eventuelle lovændringer, ligesom
(Mandag-torsdag ml. 9-15, eller efter aftale) der tages forbehold for trykfejl.

• Vestegnen: Siestavej 7, 2600 Glostrup tirsdag mellem 10-15. Ved aflysninger:
Erstattes undervisningstimerne i forlængelse af planlagte undervisnings-
• Herlev: Herlev Hallen, Tvedvangen 198, 1, 2730 Herlev. Man. og ons. 9-13 gange.

Overstiger kursusprisen 1000 kr. kan du dele betalingen i to rater. Hvis du Tilskud til borgerne:
stopper inden kurset er afsluttet, er du forpligtiget til at betale evt. reste- Albertslund Kommune: Yder tilskud til egne borgere efter følgende regler:
rende beløb. Pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige (dagpengemodtagere)
betaler selv 70% pr. kursus, foredrag, arrangementer og byvandringer.
Prisen er anført ved hvert hold. Tilskud pr. år (1/1-31/12) max. 800 kr. Tilskud ydes også udenfor kommu-
nen. Ring venligst til AOF, hvis du er i tvivl om tilskudsreglerne.
Betalingsfristen er 14 dage efter tilmelding. Du kan betale via netbank,
mobilepay og med dankort ved tilmelding via hjemmeside. Vi fremsender Ballerup Kommune: Yder ikke tilskud.
bekræftelse og faktura pr. mail eller post. Bemærk: Ved debatarrangemen-
ter, foredrag, byvandringer, ture og rejser refunderes kursusgebyret ikke, Glostrup Kommune: Yder ikke tilskud. Der ydes dog tilskud til borgere i
medmindre aflysning sker fra kontoret. kommunen på særlige forebyggende kurser i bevægelse. Dette er anført i
kursusbeskrivelsen.
Tilbagebetaling:
Din tilmelding er i princippet bindende, når du har indbetalt kursusgebyret. Høje Taastrup Kommune: Yder ikke tilskud.
Fortryder du din tilmelding, betaler vi gerne pengene tilbage ved afbud
senest 14 dage før holdstart, mod et ekspeditionsgebyr på 100 kr. Hvis et Ishøj Kommune: Yder tilskud til egne borgere efter følgende regler: Pensi-
hold ikke igangsættes, bliver du tilbudt at gå på et andet hold eller få dine onister (der modtager social pension), efterlønsmodtagere, arbejdsledige
penge retur. Ved debatarrangementer, foredrag, byvandringer, ture og rej- (dagpengemodtagere) og langvarigt syge, samt personer, der er pensioneret
ser refunderes kursusgebyret ikke, medmindre aflysning sker fra kontoret. fra det offentlige på efterlønslignende vilkår, betaler selv minimum 50 kr.
pr. kursus/ foredrag. Tilskud pr. år (1/1-31/12) max. 800 kr. Der ydes ikke
Bekræftelse og faktura: tilskud udenfor Ishøj Kommune.
Reservationsbekræftelse/tilmeldingsbekræftelse og faktura med betalings-
info sendes særskilt. Hører du ikke andet, skal du møde som anført på din Vallensbæk Kommune: Yder ikke tilskud
bekræftelse.
Herlev kommune: Pensionister og efterlønsmodtagere der er bosat i Herlev
Information fra kontoret: Kommune får 30% i tilskud, dog kun til 1 kursus per sæson til efterlønsmod-
Ved information om ændring af undervisning m.m., giver kontoret besked tagere.
pr. sms/e-mail til alle berørte deltagere.
Frederiksberg/København: Yder tilskud på 6 kr. pr lektion til egne borgere,
Små hold på særlige vilkår: der går under følgende kategorier: Pensionister, efterlønsmodtagere, kon-
Deltagere på små hold med hensyntagende undervisning skal skriftligt tanthjælpsmodtagere og arbejdsledige (dagpengemodtagere). NB: Der ydes
erklære sig berettiget til undervisning i det konkrete fag. Erklæringen skal ikke tilskud til foredrag, byvandringer og ture.
underskrives ved første mødegang.

Læs mere om de enkelte hold på aof.dk/vestegnen, aof.dk/storkbh og aof.dk/herlev

2

Foredrag & debat

Læs mere om de enkelte hold på aof.dk/vestegnen, aof.dk/storkbh og aof.dk/herlev

Kampen om Danmarks Grundlov

Klik på holdnr. 4022211006
Mandag 03-10-22 kl. 19:00 - 20:40
Pris 145 kr. - Lars Ringholm
Taastrup Medborgerhus

Bertels Bibliotek - Heidi Amsinck Angreb på retsstaten indefra Foto: Robin Skjoldborg
-Støjberg, Trump og minkene
I Bertels Bibliotek inviterer vi sammen med Tidens Bøger - med Phillip Faber
Gutkind Forlag og Thorvaldsens Museum Klik på holdnr. 4022211000 og juleaftens sange
til en række litteratur-events. Med i prisen Torsdag 06-10-22 kl. 19:00 - 21:00
er indgang til museet og et glas vin. Pris 145 kr. Første søndag i advent synger vi julen ind
Dørene åbnes kl. 17.30, og her kan man Steen Ole Hedelund Jørgensen på Nationalmuseet med Philip Faber, der
få en gratis omvisning og introduktion til Taastrup Medborgerhus i samtale med historiker Cecilie Nielsen
Bertel Thorvaldsen kl. 17.40. går på eventyr i julens sange, eventyr og
Klik på holdnr. 4822201003 traditioner.
Torsdag 15-09-22 kl. 18:00 - 19:00 Klik på holdnr. 4822201007
Pris 120 kr. Heidi Amsinck Søndag 27-11-22 kl. 14:00 - 15:30
Thorvaldsens museum Pris 150 kr. - Phillip Faber
Nationalmuseet - Festsalen

Jan Grarup - om at være Anker, arkivet og evigheden
krigsfotograf i Ukraine
Kom ind i Arbejdermuseets festsal til kaf-
Klik på holdnr. 2422211001 fe, kage og en samtale om forholdet mel-
Torsdag 13-10-22 kl. 19:00 - 21:00 lem menneske, arkiv og historie.
Pris 80 kr. Jan Grarup, Glostrup Bibliotek Klik på holdnr. 4822201012
Torsdag 27-10-22 kl. 17:00 - 18:30
Pris 150 kr. Birgitte Possing
Arbejdermuseet, 1362 København

Anker, litteraturen Krig i Europa -Nagieb Khaja og Knud Romer bliver blind
og kærligheden Philip Sviatchenko
Klik på holdnr. 3222201002
Arbejdermuseet inviterer til litterær Klik på holdnr. 2422211002 Onsdag 16-11-22 kl. 19:00 - 21:00
fyraften med udgangspunkt i Ankers store Torsdag 27-10-22 kl. 19:00 - 21:00 Pris 175 kr. Knud Romer
kærlighed til bøger. Inkl. kaffe & brød. Pris 80 kr. - N. Khaja & P. Sviatchenko Herlev Teaterbio
Klik på holdnr. 4822201014 Glostrup Bibliotek, 2600 Glostrup
Torsdag 22-09-22 kl. 17:00 - 18:30
Pris 150 kr. - Anne Sophia Hermansen
Arbejdermuseet, 1362 København K

Læs mere om de enkelte foredrag
og debatarrangemter på hjemme-
siderne: aof.dk/vestegnen,
aof.dk/storkbh og aof.dk/herlev

3

Seniorhøjskoler

Ulf Pilgaard - Hellere halv Foredragsrækken i Seniorhøjskoler i
gammel end helt død Høje Taastrup Herlev

Klik på holdnr. 3222201001 Klik på holdnr. 4022211001 Senioruniversitet mandag
Onsdag 23-11-22 kl. 19:00 - 21:00 Mandag 05-09-22 kl. 13:30 - 15:00
Pris 175 kr. Ulf Pilgaard - Herlev Teaterbio 6 gange. Pris 850 kr. Klik på holdnr. 3222211000
Taastrup Kulturcenter, Taastrup Mandag 12-09-22 kl. 10:00 - 11:45
Konger og fruentimmere 20 gange. Pris 2565 kr
Foredragsrækken i Christian Hæstrup Blomgren
Klik på holdnr. 4022211002 Ishøj Kulturium Musik Teater Herlev Gl. Skole, 2730 Herlev
Torsdag 17-11-22 kl. 19:00 - 21:00
Pris 145 kr. Lars Ringholm Klik på holdnr. 4322211000 Senioruniversitet onsdag
Taastrup Medborgerhus Onsdag 07-09-22 kl. 13:30 - 15:00
6 gange. Pris 850 kr. Klik på holdnr. 3222211002
Værd at vide om mænds Kulturium Musik Teater, 2635 Ishøj Onsdag 14-09-22 kl. 10:00 - 11:45
og kvinders hjerner 20 gange. Pris 2565 kr
SENIORHØJSKOLER Jørgen Holbøll Green
Klik på holdnr. 3222201003 Herlev Gl. Skole, 2730 Herlev
Tirsdag 29-11-22 kl. 19:00 - 21:00 Tjek vores hjemmeside for
Pris 175 kr. Ann E. Knudsen program og datoer for Ishøj, Seniorhøjskolen
Herlev Teaterbio Ballerup, Taastrup og Herlevs
seniorhøjskoler/foredragsrække Klik på holdnr. 3222211004
”Mentorforløb til forældre” for sæson 2022/2023. Fredag 16-09-22 kl. 10:00 - 11:45
Herlev Seniorhøjskole - gå ind på: 12 gange. Pris 1985 kr
Klik på holdnr. 4022203500 aof.dk/herlev Christian Hæstrup Blomgren
Lørdag 24-09-22 kl. 11:00 - 12:40 Ballerup, Ishøj og Taastrup Senior- Herlev Gl. Skole, 2730 Herlev
12 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1170 kr. højskole - gå ind på:
Ufuk Guvenc - Taastrup Kulturcenter aof.dk/storkbh Fredagsgæsten
NEDSAT PRIS
Se hjemmesiden for tilskud til: Klik på holdnr. 3222211005
arbejdsledige, pensionister, Fredag 16-09-22 kl. 13:00 - 14:45
efterlønnere og studerende. Nb! Nedsat 12 gange. Pris 1505 kr
pris afhænger af bopælskommune Christian Hæstrup Blomgren
Herlev Gl. Skole, 2730 Herlev
4
Køn, krop og Seniorhøjskole i
mangfoldighed Skovlunde

Hvad betyder det, når nogle taler om Seniorhøjskolen - Tirsdage
binære køn? Er det synd for kvinder?
Hvad med mændene? Og hvorfor har Klik på holdnr. 0422211000
nogen ikke et køn? På kurset her intro- Tirsdag 04-10-22 kl. 10:00 - 12:00
duceres deltageren til de mest betyd- 18 gange. Pris 2410 kr
ningsfulde tænkere om køn, vi ser på Helle Merete Brix
dem i et nutidigt perspektiv og åbner Skovlunde Kulturhus, 2740 Skovlunde
op for fælles reflektioners og diskussio-
ner i et faglig og åbent rum. Seniorhøjskolen - Torsdage

Klik på holdnr. 4822203500 Klik på holdnr. 0422211001
Tirsdag 13-09-22 kl. 18:30 - 20:30 Torsdag 06-10-22 kl. 10:00 - 12:00
8 gange. Pris 1000 kr. 18 gange. Pris 2410 kr.
Ida Schmidt Petersen Annette Sloth Odgaard
Europaskolen i Carlsberg Byen Skovlunde Kulturhus, 2740 Skovlunde

Byvandringer & ture

I København

Anker Jørgensen 100 år

Klik på holdnr. 3222210070
Tirsdag 27-09-22 kl. 17:00 - 20:00
Pris 325 kr. Bjarne Henrik Lundis
Borgbjergvej 1, 2450 København SV

Rundt om Hovedbanegård og øl
på Jernbanecaféen

Klik på holdnr. 4822210125
Torsdag 10-1-22 kl. 17:00 - 19:00
Pris 200 kr. Tommy P. Christensen
Hovedbanegården, Khb V

Det sjove og skæve Frederiksberg

Klik på holdnr. 4822210071
Lørdag 24-09-22 kl. 14:00 - 16:00
Pris 160 kr. Bjarne Henrik Lundis
Frederiksberg slot, Frederiksberg

Byvandring om LGBT+personer

Klik på holdnr. 4822210072
Tirsdag 20-09-22 kl. 17:00 - 19:00
Pris 160 kr. Bjarne Henrik Lundis
Regnbuepladsen

Det usynlige København Lig og lort i Kattesundet Orlogsværftet på Bremerholm og
- En anderledes kanalrundfart med Hanne Fabricius hvorfor fa´en Fanden er løs i
Laksegade
Klik på holdnr. 4822210052 Klik på holdnr. 4822210084
Torsdag 25-08-22 kl. 16:40 - 18:00 Torsdag 06-10-22 kl. 16:50 - 18:15 Klik på holdnr. 3222210087
Pris 200 kr. Hanne Fabricius Pris 165 kr. Hanne Fabricius Fredag 30-09-22 kl. 16:50 - 18:15
Canal Tour´s Mole , 1061 København K Rådhuspladsen, 1550 København Pris 165 kr. Hanne Fabricius
Foran Nyhavnskanalen
Tidsrejse under ruinerne under Fra den franske koks latrin i
Christiansborg Pilestræde til Sankt Gertrud på Slotsholmens historie
med Hanne Fabricius Kultorvet
Klik på holdnr. 4822210088
Klik på holdnr. 4822210080 Klik på holdnr. 4822210085 Tirsdag 20-09-22 kl. 16:50 - 18:15
Lørdag 12-11-22 kl. 12:15 - 14:00 Tirsdag 27-09-22 kl. 16:50 - 18:15 Pris 165 kr. Hanne Fabricius
Klik på holdnr. 3222210081 Pris 165 kr. Hanne Fabricius Christiansborg , 1218 København K
Lørdag 26-11-22 kl. 12:15 - 14:00 Hj. af Strøget/Østergade
Pris 170 kr. Hanne Fabricius Fiskekællinger, lokumsstræder og
Christiansborgs ruinerne Nyhavn - En kongedatter og forsvundne havnekajer
et forsvundet hoved
Læs mere om de enkelte ture og Klik på holdnr. 4822210089
rundvisninger på hjemmesiderne: Klik på holdnr. 4822210086 Fredag 23-09-22 kl. 16:50 - 18:15
aof.dk/vestegnen, aof.dk/storkbh Onsdag 12-10-22 kl. 16:50 - 18:15 Pris 165 kr. Hanne Fabricius
og aof.dk/herlev Pris 165 kr. Hanne Fabricius Vandkunsten, 1467 København K
Foran Nyhavnskanalen
5

Pisserenden (inkl. mad) Da København brændte (inkl. mad) Absalons København (inkl. mad)

Klik på holdnr. 2422210001 Klik på holdnr. 2422210008 Klik på holdnr. 2422210016
Torsdag 29-09-22 kl. 17:00 - 20:00 Søndag 09-10-22 kl. 11:00 - 14:00 Torsdag 27-10-22 kl. 17:00 - 20:00
Klik på holdnr. 2422210002 Klik på holdnr. 2422210009 Pris 325 kr. Allan Mylius Thomsen
Fredag 11-11-22 kl. 17:00 - 20:00 Søndag 13-11-22 kl. 11:00 - 14:00 Vandkunsten, 1467 København K
Pris 325 kr. Allan Mylius Thomsen Pris 325 kr. Allan Mylius Thomsen
Ved Caritas springvandet, Kbh K Københavns Rådhus, 1600 København V Det nye Carlsberg - en unik bydel

Op og ned langs Nyhavn (inkl. mad) I øllets fodspor i København (inkl. mad)
Klik på holdnr. 3222210108
Klik på holdnr. 3222210004 (inkl. mad) Onsdag 31-08-22 kl. 17:00 - 20:00
Lørdag 01-10-22 kl. 11:00 - 14:00 Klik på holdnr. 2422210010 Klik på holdnr. 4822210111
Klik på holdnr. 2422210004 Onsdag 12-10-22 kl. 17:00 - 20:00 Torsdag 13-10-22 kl. 17:00 - 20:00
Søndag 30-10-22 kl. 11:00 - 14:00 Klik på holdnr. 2422210012 Pris 330 kr. Lisa Elsbøll
Pris 325 kr. Allan Mylius Thomsen Lørdag 19-11-22 kl. 17:00 - 20:00 Carlsberg S-tog station, 1778 København
Ved Mindeankeret, 1260 København K Pris 325 kr. Allan Mylius Thomsen
Gråbrødretorv, 1304 København K Carlsberg og Kvinderne (inkl. mad)
Historiske værtshuse (inkl. mad)
Christian den 4.’s bygninger Klik på holdnr. 4822210110
Klik på holdnr. 322221006 Torsdag 22-09-22 kl. 17:00 - 20:00
Fredag 07-10-22 kl. 17:00 - 20:00 (inkl. mad) Pris 330 kr. Lisa Elsbøll
Klik på holdnr. 2422210006 Klik på holdnr. 2422210013 Carlsberg S-tog station, 1778 København
Fredag 04-11-22 kl. 17:00 - 20:00 Mandag 17-10-22 kl. 17:00 - 20:00
Klik på holdnr. 2422210007 Klik på holdnr. 2422210014 Nyboder og Kastellet (inkl. mad)
Torsdag 24-11-22 kl. 17:00 - 20:00 Tirsdag 15-11-22 kl. 17:00 - 20:00 med spisning på Toldbod Bodega
Pris 325 kr. Allan Mylius Thomsen Pris 325 kr. Allan Mylius Thomsen
Ved Caritas springvandet, Kbh K Kongens Bryghus, 1221 København K Klik på holdnr. 3222210109
Tirsdag 20-09-22 kl. 17:00 - 20:00
NEDSAT PRIS Vesterbro (inkl. mad) Klik på holdnr. 4822210115
Se hjemmesiden for tilskud til: Fredag 07-10-22 kl. 17:00 - 20:00
arbejdsledige, pensionister, Klik på holdnr. 2422210015 Klik på holdnr. 3222210111
efterlønnere og studerende. Nb! Ned- Onsdag 19-10-22 kl. 17:00 - 20:00 Søndag 13-11-22 kl. 11:00 - 14:00
sat pris afhænger af bopælskommune Pris 325 kr. Allan Mylius Thomsen Pris 330 kr. Lisa Elsbøl
Vesterbros Torv, 1620 København V Østerport Station, 1270 København K
6
Grundtvigskirken
- dronningen af nordvest (inkl. mad)

Klik på holdnr. 4822210109
Torsdag 25-08-22 kl. 17:00 - 20:00
Pris 325 kr. Lisa Elsbøll
Grundtvigs kirke, København NV

Dødens vandring

Klik på holdnr. 3222210178
Onsdag 05-10-22 kl. 17:00 - 18:30
Pris 160 kr. Nynne Vidgren
Frue Plads, 1168 København K

Dødens vandring

Klik på holdnr. 4822210179
Fredag 11-11-22 kl. 17:00 - 18:30
Pris 160 kr. Elin Fredrikson
Frue Plads, Kbh K

Natmandsturen I Dan Turèlls fodspor Københavns nye broer
- Christianshavn
Klik på holdnr. 4822210180 Klik på holdnr. 2422210021
Onsdag 21-09-22 kl. 17:00 - 18:15 Lørdag 15-10-22 kl. 11:00 - 13:00 Klik på holdnr. 2422210034
Pris 160 kr. Elin Fredrikson Pris 160 kr. Poul Kragelund Søndag 02-10-22 kl. 11:00 - 13:00
Højbro Plads, Kbh K Københavns Hovedbanegård, Kbh V Pris 185 kr.
Lars Hermann
Spøgelsestur for børn og voksne Islands Brygge Christianshavns Torv, 1410 København K

Klik på holdnr. 4822210182 Klik på holdnr. 2422210028 BIG Grand Tour, VM-husene,
Fredag 26-08-22 kl. 16:00 - 17:00 Fredag 07-10-22 kl. 17:00 - 19:00 Bjerget, 8-tallet
Klik på holdnr. 4822210183 Pris 235 kr. Lars Hermann
Torsdag 27-10-22 kl. 16:00 - 17:00 Lille Langebro - ved Blox, Kbh V Klik på holdnr. 2422210035
Pris 160 kr. Elin Fredrikson Torsdag 01-09-22 kl. 17:00 - 19:00
Brewpub Kim Larsens Christianshavn Pris 185 kr. Frederik Lindskov
- og en god øl Hotel Bella Sky
Menneskeskæbner
Klik på holdnr. 2422210029 Nordvestkvarteret - Nordbro
Klik på holdnr. 4822210184 Onsdag 12-10-22 kl. 17:00 - 19:00 Tårnet, Nørrebro og Nordvest
Torsdag 08-09-22 kl. 17:00 - 18:30 Pris 235 kr. Lars Hermann
Pris 160 kr. Nynne Vidgren Christianshavns Torv, 1410 København K Klik på holdnr. 2422210036
Frue Plads, Kbh K Torsdag 13-10-22 kl. 17:00 - 19:00
Kim Larsens Christianshavn Pris 185 kr. Frederik Lindskov
Vandring på Assistens Kirkegård Ved skulpturen Nørrebrog Hjert, Kbh N
(inkl. mad)
Klik på holdnr. 2422210017 Klik på holdnr. 2422210030 Kirstens Christiania (inkl. mad)
Lørdag 10-09-22 kl. 11:00 - 13:00 Tirsdag 08-11-22 kl. 16:30 - 20:00
Klik på holdnr. 2422210018 Pris 385 kr. Lars Hermann Klik på holdnr. 2422210037
Lørdag 01-10-22 kl. 11:00 - 13:00 Christianshavns Torv, 1410 København K Fredag 16-09-22 kl. 18:00 - 20:00
Pris 160 kr. Poul Kragelund Klik på holdnr. 2422210038
Assistens Kirkegård, 2200 København N Byvandring i John Mogensens Tirsdag 04-10-22 kl. 11:00 - 13:00
fodspor (inkl. mad) Pris 260 kr. Intern Guide
Vandring på Vestre Kirkegård Christiania, Kbh K
Klik på holdnr. 2422210046
Klik på holdnr. 2422210019 Tirsdag 27-09-22 kl. 17:00 - 20:00 Hemmelige steder indre
Lørdag 24-09-22 kl. 11:00 - 13:00 Pris 375 kr. Lars Hermann København - bliv overrasket
Klik på holdnr. 2422210020 Højbro Plads, Kbh K
Lørdag 29-10-22 kl. 11:00 - 13:00 Klik på holdnr. 2422211025
Pris 160 kr. Poul Kragelund Følg bolden – Idrætshistorisk Søndag 25-09-22 kl. 14:00 - 16:00
Sjælør station, Kbh SV byvandring i Fælledparken Pris 155 kr. Lars Pries
Runde Tårn, 1152 København K
Conditori La Glace Klik på holdnr. 482220090
Tirsdag 30-08-22 kl. 17:00 - 19:00 Julevandring i København
Klik på holdnr. 2422210022 Pris 160 kr. Preben Kærsgaard Philipson
Mandag 03-10-22 kl. 18:00 - 20:00 Fælledparken, Kbh Ø Klik på holdnr. 2422210032
Klik på holdnr. 2422210023 Lørdag 10-12-22 kl. 15:00 - 16:30
Onsdag 16-11-22 kl. 18:00 - 20:00 Klik på holdnr. 2422210033
Pris 350 kr. Marianne Stagetorn, La Glace Søndag 11-12-22 kl. 15:00 - 16:30
Pris 185 kr. Lars Hermann
Læs mere om de enkelte ture og Rådhuspladsen, Kbh V
rundvisninger på hjemmesiderne:
aof.dk/vestegnen, aof.dk/storkbh Juletraditioner
og aof.dk/herlev - Restaurant Gilleleje i Nyhavn

(inkl. mad)
Klik på holdnr. 2422201000
Lørdag 26-11-22 kl. 11:00 - 14:00
Pris 325 kr. Allan Mylius Thomsen
Restaurant Gilleleje, 1051 København K

7

Byvandringer & ture

Udenfor København Rundvisning i Vilhelm Lauritzen Ture med bus og båd
Terminalen
Dragør med middag på Keramik-bustur til Kählers univers
Strandhotellet (inkl. mad) Klik på holdnr. 4822210551
Torsdag 03-11-22 kl. 18:00 - 19:30 (inkl. mad)
Klik på holdnr. 4822210120 Pris 205 kr. Lisa Elsbøll Klik på holdnr. 4822201702
Tirsdag 13-09-22 kl. 17:00 - 17:45 Vilhelm Lauritzen Terminalen Torsdag 29-09-22 kl. 09:00 - 18:00
Pris 330 kr. Lisa Elsbøll Pris 1100 kr. - Lisa Elsbøll
Dragør Station, 2791 Dragør Besøg i Københavns Lufthavn Flintholm Station, Vanløse

En lørdag i Køge (inkl. mad) Klik på holdnr. 2422210043 Øland og Kalmar
Lørdag 17-09-22 kl. 12:30 - 15:00 - skøn svensk sensommer
Klik på holdnr. 4822210112 Klik på holdnr. 2422210044
Lørdag 03-09-22 kl. 11:00 - 11:45 Lørdag 01-10-22 kl. 12:30 - 15:00 (inkl. mad)
Pris 330 kr. Lisa Elsbøll Pris 205 kr. Intern guide Klik på holdnr. 4822210714
Køge Station, 4600 Køge Københavns Lufthavn, 2770 Kastrup Torsdag 08-09-22 kl. 08:00 - lør 10-09-22
3 dage - Pris 4395 kr. Lisa Elsbøll
På opdagelse i Musicon Roskilde Domkirkes lofter Flintholm Station, Vanløse

Klik på holdnr. 2422110089 Klik på holdnr. 2422210039 Sprogø (inkl. mad)
Tirsdag 11-10-22 kl. 16:00 - 18:00 Mandag 03-10-22 kl. 19:00 - 20:30
Pris 165 kr. Frank Ramskov Klik på holdnr. 2422210040 Klik på holdnr. 4822210700
Musicon, 4000 Roskilde Mandag 24-10-22 kl. 19:00 - 20:30 Lørdag 19-11-22 kl. 08:00 - 15:30
Pris 185 kr. Frank Ramskov 1 dag - Pris 995 kr.
Rundvisninger Roskilde Domkirke, 4000 Roskilde Lisa Elsbøll - Flintholm Station, Vanløse

Besøg Synagogen i København Roskilde Domkirkes krypter Kullen - Ladonia - Arild (inkl. mad)
og gravmæler
Klik på holdnr. 2422210031 Klik på holdnr. 4822210701
Onsdag 14-09-22 kl. 11:15 - 12:30 Klik på holdnr. 2422210042 Lørdag 08-10-22 kl. 08:00 - 19:00
Pris 195 kr. Lars Hermann Tirsdag 29-11-22 kl. 19:00 - 20:30 1 dag - Pris 995 kr.
Synagogen i København Pris 185 kr. Frank Ramskov Lisa Elsbøll - Hellerup Station
Roskilde Domkirke
Bjørn Wiinblads Kunstnerhjem Julemarked hos Jim Lyngvild
- på Egeskov (inkl. mad)
Klik på holdnr. 2422210024
Torsdag 08-09-22 kl. 17:00 - 18:15 Klik på holdnr. 4822210710
Klik på holdnr. 2422210025 Lørdag 26-11-22 kl. 07:30 - søn 27-11-22
Mandag 19-09-22 kl. 17:00 - 18:15 Klik på holdnr. 4822210711
Klik på holdnr. 2422210026 Lørdag 03-12-22 kl. 07:30 -Søn 4-12-22
Torsdag 06-10-22 kl. 17:00 - 18:15 2 dage - Pris 2795 kr.
Klik på holdnr. 2422210027 Lisa Elsbøll - Flintholm Station, Vanløse
Torsdag 27-10-22 kl. 17:00 - 18:15
Pris 185 kr. Intern Guide
Bjørn Wiinblads hus, Kongens Lyngby

NEDSAT PRIS
Se hjemmesiden for tilskud til:
arbejdsledige, pensionister,
efterlønnere og studerende. Nb! Ned-
sat pris afhænger af bopælskommune

8

Kreative fag Tegning & collage

Tegning for alle - Stilleben,
akvarel, Croquis og bevægelse

Klik på holdnr. 0422202025
Mandag 05-09-22 kl. 17:00 - 19:35
10 gange - i alt 30 lektioner - Pris 1360 kr.
Suada Ada Demirovic
Lundebjergskolen, 2740 Skovlunde

Tegning for begyndere - lørdage

Klik på holdnr. 0422202610
Lørdag 29-10-22 kl. 11:00 - 12:40
8 gange - i alt 16 lektioner - Pris 855 kr.
Søren Thomas
Lautruphøj 5-7, 1. sal, 2750 Ballerup

Tegning for begyndere

Klik på holdnr. 0122202600
Tirsdag 06-09-2022 kl. 16:30 - 18:10
10 gange - i alt 20 lektioner - Pris 980 kr.
Lisa Juleif Nielsen - Herstedvester Skole,
2620 Albertslund

Vestegnen Akrylmaling weekendworkshop - Tegning for begyndere
begyndere og øvede
Maleri Klik på holdnr. 2422202600
Klik på holdnr. 4022202605 Onsdag 14-09-2022 kl. 19:00 - 20:40
Akvarelmaling for begyndere Lørdag 12-11-22 kl. 10:00 - 15:30 10 gange - i alt 20 lektioner - Pris 980 kr.
og let øvede 2 gange - i alt 12 lektioner - Pris 600kr. Søren Thomas
Gitte Thielst - Taastrup Kulturcenter Vestegn. Sprog- og Komp.center, Glostrup
Klik på holdnr. 0122202605
Mandag 12-09-2022 kl. 17:30 - 20:00 Akrylmaling for begyndere Papircollage med håndfarvet papir
8 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1120 kr. og let øvede og broderi
Pernille Nyvang Dreyer
Herstedvester Skole, 2620 Albertslund Klik på holdnr. 0422202600 Klik på holdnr. 2422202701
Onsdag 21-09-22 kl. 17:00 - 20:30 Søndag 30-10-2022 kl. 09:30 - 14:50
Intuitivt maleri 8 gange - i alt 32 lektioner - Pris 1430 kr. 1 gang - i alt 6 lektioner - Pris 390 kr.
Anja Christensen Jette Braun
Klik på holdnr. 2422202605 Hedegårdskolen, 2750 Ballerup Glostrup Fritidscenter, 2600 Glostrup
Tirsdag 13-09-22 kl. 17:30 - 20:00
5 gange - i alt 15 lektioner - Pris 705 kr. Akrylmaling - begyndere og øvede
Britta Outzen
Vestervangskolen, Glostrup Klik på holdnr. 4022202610
Torsdag 29-09-2022 kl. 09:30 - 12:05
10 gange - i alt 30 lektioner - Pris 1330 kr.
Søren Hansen
Taastrup Kulturcenter, 2630 Taastrup

NEDSAT PRIS Silkemaling for begyndere
Se hjemmesiden for tilskud til:
arbejdsledige, pensionister, Klik på holdnr. 0422202601
efterlønnere og studerende. Nb! Ned- Tirsdag 20-09-22 kl. 17:00 - 20:30
sat pris afhænger af bopælskommune 8 gange - i alt 32 lektioner - Pris 1680 kr.
Anja Christensen
Hedegårdskolen, 2750 Ballerup 9

Vestegnen

Håndarbejde

Sykursus - for begyndere og let
øvede

Klik på holdnr. 0422202650
Mandag 22-08-22 kl. 17:00 - 19:35
10 gange - i alt 30 lektioner - Pris 1490 kr.
Nadine Silke Brinch Larsen
Grantofteskolen, 2750 Ballerup

Sy og Design Strik for begyndere og øvede Keramik

Klik på holdnr. 4022202650 Klik på holdnr. 4022202660 Keramik
Onsdag 28-09-2022 kl. 14:15 - 17:00 Onsdag 14-09-22 kl. 16:30 - 20:00
15 gange - i alt 45 lektioner - Pris 1910 kr. 5 gange - i alt 20 lektioner - Pris 980 kr. Klik på holdnr. 0422202750
Jytte Dupont Susanne Tegtmeier Tirsdag 06-09-22 kl. 17:00 - 20:30
Fritidscenter ”Hedehuset”, Hedehusene Taastrup Kulturcenter, 2630 Taastrup 10 gange - i alt 40 lektioner -Pris 2350 kr.
Suada Ada Demirovic
Lørdagssyning Strik for begyndere og øvede Lundebjergskolen, 2740 Skovlunde

Klik på holdnr. 0122202651 Klik på holdnr. 4322202650
Lørdag 08-10-2022 kl. 09:30 - 14:15 Søndag 20-11-22 kl. 10:00 - 15:30
7 gange - i alt 38,5 lektioner - Pris 1620 kr. 1 gang - i alt 6,5 lektioner - Pris 405kr.
Jytte Dupont Susanne Tegtmeier
Herstedøster Skole, 2620 Albertslund Brohuset, 2635 Ishøj

Tekstiltryk med simple tryk- Broderi for nybegyndere
teknikker og broderi
Klik på holdnr. 0422202660
Klik på holdnr. 2422202700 Mandag 31-10-22 kl. 17:30 - 21:00
Søndag 18-09-2022 kl. 09:30 - 14:50 4 gange - i alt 16 lektioner - Pris 855 kr.
1 gang - i alt 6 lektioner - Pris 390 kr. Jette Braun - lokale oplyses senere
Jette Braun
Glostrup Fritidscenter, 2600 Glostrup 1 DAGS WORKSHOPS

Patchwork for begyndere Hækling for begyndere/let øvede
og øvede
Klik på holdnr. 2422202702
Klik på holdnr. 4022202655 Søndag 09-10-2022 kl. 09:30 - 15:00
Mandag 03-10-2022 kl. 19:00 - 21:35 1 gang - i alt 6 lektioner - Pris 390 kr.
20 gange - i alt 60 lektioner - Pris 2300 kr. Jette Braun
Benthe Larsen Glostrup Fritidscenter, 2600 Glostrup
Taastrup Kulturcenter, 2630 Taastrup
Garnfarvning: syrefarvning
Strik til din bolig af garn

Klik på holdnr. 4022202670 Klik på holdnr. 8822202660
Onsdag 26-10-2022 kl. 17:00 - 20:00 Søndag 02-10-22 kl. 09:30 - 15:45
9 gange - i alt 31,5 lektioner - Pris 1380 kr. 1 gang - i alt 7 lektioner - Pris 425 kr.
Camilla Gotfredsen Susanne Tegtmeier
Taastrup Medborgerhus, 2630 Taastrup Egholmskolen, 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere om de enkelte hold på
aof.dk/vestegnen, aof.dk/storkbh
og aof.dk/herlev

10

Personlig stil & make-up Herlev Broderi

Personlig farvetest Billedkunst Broderi for nybegyndere

Klik på holdnr. 2422202705 Billedkunst på Gammelgaard Klik på holdnr. 3222202710
Lørdag 05-11-2022 kl. 10:00 - 12:45 Mandag 05-09-22 kl. 17:30 - 21:00
1 gang - i alt 3 lektioner - Pris 300 kr. Klik på holdnr. 3222202600 4 gange - i alt 16 lektioner - Pris 870 kr
Tahira Ashraf Onsdag 28-09-22 kl. 09:30 - 12:30 Jette Braun
Glostrup Fritidscenter, 2600 Glostrup Klik på holdnr. 3322202601 Herlev Medborgerhus, 2730 Herlev
Onsdag 28-09-22 kl. 12:30 - 15:30
Find din personlige stil Klik på holdnr. 3222202602 Porcelæn & glas
Torsdag 29-09-22 kl. 09:30 - 12:30
Klik på holdnr. 2422202706 Klik på holdnr. 3222202603 Porcelæn og glaskunst
Lørdag 05-11-2022 kl. 13:00 - 15:45 Torsdag 29-09-22 kl. 12:30 - 15:30 - moderne glasmaling
1 gang - i alt 3 lektioner - Pris 300 kr. 13 gange - i alt 45,5 lektioner - Pris 1860 kr
Tahira Ashraf Anne Kromann Klik på holdnr. 32222027004
Glostrup Fritidscenter, 2600 Glostrup Kulturcenter Gammelgård, 2730 Herlev Onsdag 05-10-22 kl. 09:00 - 11:35
13 gange - i alt 39 lektioner - Pris 1790 kr.
Find din personlige stil - for mænd NEDSAT PRIS Kitty Suchdev
Se hjemmesiden for tilskud til: Herlev Byskole Afd. Eng, 2730 Herlev
Klik på holdnr. 2422202708 arbejdsledige, pensionister,
Lørdag 19-11-2022 kl. 13:00 - 15:45 efterlønnere og studerende. Nb! Ned- Weekend kursus - moderne glas
1 gang - i alt 3 lektioner - Pris 300 kr. sat pris afhænger af bopælskommune
Tahira Ashraf Klik på holdnr. 3222202702
Glostrup Fritidscenter, 2600 Glostrup Lørdag 01-10-22 kl. 10:00 - 12:45
12 gange - i alt 36 lektioner - Pris 1560 kr.
Makeupkursus - lær at lægge en Kitty Suchdev
flot makeup Herlev Byskole Afd. Eng, 2730 Herlev

Klik på holdnr. 2422202707 11
Lørdag 19-11-2022 kl. 10:00 - 12:45
1 gang - i alt 3 lektioner - Pris 300 kr.
Tahira Ashraf
Glostrup Fritidscenter, 2600 Glostrup

Stor- Croquis og portrættegning Drawing with David
københavn
Klik på holdnr. 4822202601 Klik på holdnr. 1722202611
Tegning & grafik Onsdag 21-09-22 kl. 19:00 - 21:35 Tirsdag 13-09-22 kl. 09:30 - 13:00
11 gang - i alt 33 lektioner - Pris 1470 kr. 10 gange - i alt 40 lektioner - Pris 1720 kr.
Tegning for begyndere og Martin Vestergaard - Vibenhus Skole, David Ellis Isenberg
let øvede 2100 København Ø Billedskolen, Godthåbsvej 21 C, 2000 Frb

Klik på holdnr. 1722202600 Tegning David’s Art Class
Mandag 12-09-22 kl. 19:00 - 21:30 - grundkursus i tegneteknikker
10 gange - i alt 30 lektioner - Pris 1360 kr. Klik på holdnr. 1722202610
Karina Mosegård Jensen Klik på holdnr. 4822202620 Mandag 12-09-22 kl. 09:30 - 13:00
Skolen på Nyelandsvej, Frederiksberg Tirsdag 27-09-22 kl. 17:00 - 19:00 10 gange - i alt 40 lektioner - Pris 1720 kr.
10 gange - i alt 25 lektioner - Pris 1180 kr. David Ellis Isenberg
Søndagstegning på Glyptoteket Konrad Nuka Godtfredsen Billedskolen, Godthåbsvej 21 C, 2000 Frb
Skolen på Amagerbro, 2300 København S
Klik på holdnr. 4822202020 David’s Art Class
Søndag 04-09-22 kl. 12:00 - 14:35 Klassisk tegning
Klik på holdnr. 4822202021 hver anden lørdag Klik på holdnr. 1722202612
Søndag 18-09-22 kl. 12:00 - 14:35 Mandag 05-09-22 kl. 18:00 - 21:30
1 gang - i alt 3 lektioner - Pris 285 kr. Klik på holdnr. 4822202626 12 gange - i alt 48 lektioner - Pris 2010 kr.
Inger Larsson - Glyptoteket Lørdag 27-08-22 kl. 13:00 - 16:30 David Ellis Isenberg
Ny Carlsberg, 1556 København V 7 gange - i alt 28 lektioner - Pris 1290 kr. Skolen på La Cours Vej, Frederiksberg
Stine Illum
Søndagstegning på Glyptoteket Skolen for kreativ udvikling, København S Drawing - beginner and advanced
- 2 søndage
Grafisk facilitering Klik på holdnr. 1722202620
Klik på holdnr. 4822202022 Onsdag 07-09-22 kl. 16:30 - 20:00
Søndag 04-09-22 kl. 12:00 - 14:35 Klik på holdnr. 1722202710 12 gange - i alt 48 lektioner - Pris 2310 kr.
2 gange - i alt 6 lektioner - Pris 520 kr. Lørdag 19-11-22 kl. 11:00 - 15:00 Liviu Ciobanu
Inger Larsson - Glyptoteket 1 gang - i alt 4,5 lektioner - Pris 345 kr. Skolen på Nyelandsvej, Frederiksberg
Ny Carlsberg, 1556 København V Emil Oscar Ekelund
Kedelhallen, Frederiksberg Maleri & billedkunst
Tegning for alle
- begyndere og øvede Tegning på engelsk Olie-/akrylmaleri

Klik på holdnr. 4822202032 Drawing at SMK with David Klik på holdnr. 1722202024
Tirsdag 13-09-22 kl. 16:00 - 18:45 Tirsdag 13-09-22 kl. 19:00 - 21:35
12 gange - i alt 36 lektioner - Pris 2298 kr. Klik på holdnr. 4822202600 Klik på holdnr. 1722202025
Inger Larsson Lørdag 03-09-22 kl. 10:00 - 13:30 Onsdag 14-09-22 kl. 16:00 - 18:35
Christianshavns Beboerhus, København K 11 gang - i alt 44 lektioner - Pris 1885 kr. Klik på holdnr. 1722202026
David Ellis Isenberg - Statens Museum for Onsdag 14-09-22 kl. 19:00 - 21:35
Croquis for alle Kunst, 1307 København K 20 gange - i alt 60 lektioner - Pris 2767 kr.
- begyndere og øvede Håkan Nyström
Læs mere om de enkelte hold på Lindevangsskolen, Frederiksberg
Klik på holdnr. 4822202033 aof.dk/vestegnen, aof.dk/storkbh
Tirsdag 13-09-22 kl. 19:00 - 21:45 og aof.dk/herlev Maleri for alle - akvarel
12 gange - i alt 36 lektioner - Pris 2298 kr. og dækfarve
Inger Larsson
Christianshavns Beboerhus, København K Klik på holdnr. 4822202034
Torsdag 15-09-22 kl. 13:00 - 15:45
Klassisk tegning for alle 12 gange - i alt 36 lektioner - Pris 2298 kr.
– begyndere og øvede Inger Larsson
Christianshavns Beboerhus, København K
Klik på holdnr. 4822202036
Onsdag 14-09-22 kl. 16:00 - 18:45 Maleri for alle - akvarel og akryl
12 gange - i alt 36 lektioner - Pris 2298 kr. for begyndere og øvede
Inger Larsson
Christianshavns Beboerhus, København K Klik på holdnr. 4822202035
Torsdag 15-09-22 kl. 16:00 - 18:35
12 12 gange - i alt 36 lektioner - Pris 2298 kr.
Inger Larsson
Christianshavns Beboerhus, København K

Klik på holdnr. 1722202652
Torsdag 23-08-22 kl. 17:00 - 19:35
8 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1145 kr.
Nadine Silke Brinch Larsen
Medborgerhuset Danasvej, Frederiksberg C

Individuel syning

Klik på holdnr. 1722202660
Tirsdag 06-09-22 kl. 18:00 - 20:35
10 gange - i alt 30 lektioner - Pris 1545 kr.
Maia Bindesbøll
Lindevangsskolen, Frederiksberg

Kreativt værksted hver anden Collage Syning og design
lørdag
Kreativt collagekursus Klik på holdnr. 1722202661
Klik på holdnr. 4822202625 Mandag 05-09-22 kl. 17:00 - 19:35
Lørdag 27-08-22 kl. 09:30 - 12:30 Klik på holdnr. 4822202770 10 gange - i alt 30 lektioner - Pris 1425 kr.
7 gange - i alt 24,5 lektioner - Pris 1170 kr. Lørdag 29-10-22 kl. 10:00 - 16:15 Maia Bindesbøll
Stine Illum 1 gang - i alt 7 lektioner - Pris 430 kr. Lindevangsskolen, Frederiksberg
Skolen for kreativ udvikling, København S Stine Munk Jørgensen
Skolen for kreativ udvikling, København S Keramik

Syning, strik & broderi Keramik

Design og sy til dine mål Klik på holdnr. 4822202755
Tirsdag 30-08-22 kl. 17:00 - 21:00
Klik på holdnr. 1722202650 Klik på holdnr. 4822202756
Torsdag 25-08-22 kl. 10:30 - 13:00 Fredag 02-09-22 kl. 10:00 - 14:00
Klik på holdnr. 1722202653 Klik på holdnr. 4822202757
Tirsdag 25-10-22 kl. 17:00 - 19:35 Onsdag 31-08-22 kl. 10:00 - 14:00
Klik på holdnr. 1722202651 10 gange - i alt 45 lektioner - Pris 3005 kr.
Torsdag 27-10-22 kl. 10:30 - 13:00 Mette Marie Lyng-Petersen
Skolen for kreativ udvikling, København S
NEDSAT PRIS
Se hjemmesiden for tilskud til: Smykkedesign
arbejdsledige, pensionister,
efterlønnere og studerende. Nb! Ned- Smykkedesign
sat pris afhænger af bopælskommune
Klik på holdnr. 4822202765
Onsdag 31-08-2022 kl. 18:00 - 21:00
16 gange - i alt 56 lektioner - Pris 2295 kr.
Harboe Thøgersen
Sydhavnskompagniet, Borgbjergsvej 26

13

Smykkedesign - weekendkursus Forfatter- og skriveværksted Wordpress for begyndere

Klik på holdnr. 4822202766 Klik på holdnr. 4822203501 Klik på holdnr. 1722202711
Lør 17-09 og søn 18-09 2022 kl. 9:30 - 15:45 MANdag 12-09-22 kl. 17:00 - 18:40 Lørdag 08-10-22 kl. 11:00 - 15:00
Klik på holdnr. 4822202767 12gange - i alt 24 lektioner - Pris 1145 kr. 1 gang - i alt 4,5 lektioner - Pris 345 kr.
Lør 19-11 og søn 20-11 2022 kl. 9:30 - 15:45 Anne Klein Emil Oscar Ekelund
2 gange - i alt 14 lektioner - Pris 685 kr. Sølvgade Skole, Kbh K Kedelhallen, Frederiksberg
Thorkil Harboe Thøgersen
Det gamle Posthus, Gustav Bangs Gade 21 Slægtsforskning - begynder Grundlæggende data analyse og
data visualisering i R
Smykkekursus - tre tirsdage Klik på holdnr. 1722203000
Tirsdag 06-09-22 kl. 17:00 - 19:35 Klik på holdnr. 1722205042
Klik på holdnr. 4822202760 6 gange - i alt 18 lektioner - Pris 930 kr. Tirsdag 27-09-22 kl. 17:30 - 19:10
Tirsdag 13-09-2022 kl. 18:15 - 21:30 Birgitte Solmose 6 gange - i alt 12 lektioner - Pris 620 kr.
3 gange - i alt 12 lektioner - Pris 1140kr. Skolen på Nyelandsvej, Frederiksberg Julian Johannes Umbhau Jensen
Annegitte Hald Abildskov Skolen på Nyelandsvej, Frederiksberg
Sølvværkstedet, Birkedommervej, Kbh NV Slægtsforskning for øvede
Content, branding og design
Smykkekursus i efterårsferien Klik på holdnr. 1722203001
- to dage Tirsdag 13-09-22 kl. 17:00 - 19:35 Klik på holdnr. 1722202712
6 gange - i alt 18 lektioner - Pris 930 kr. Lørdag 24-09-22 kl. 10:00 - 15:00
Klik på holdnr. 4822202761 Birgitte Solmose 1 gang - i alt 5,5 lektioner - Pris 380 kr.
Mandag 17-10-2022 kl. 10:00 - 14:00 Skolen på Nyelandsvej, Frederiksberg Emil Oscar Ekelund
2 gange - i alt 9 lektioner - Pris 905 kr. Kedelhallen, Frederiksberg
Annegitte Hald Abildskov Styr på rødderne?
Sølvværkstedet, Birkedommervej, Kbh NV Slægtsforskning fra A til Å Programmering for alle

Smykkeworkshop - én lørdag Klik på holdnr. 4822203037 Klik på holdnr. 4822205041
Lørdag 08-10-22 kl. 10:00 - 16:15 Onsdag 14-09-22 kl. 17:00 - 18:40
Klik på holdnr. 4822202764 2 gange - i alt 14 lektioner - Pris 785 kr. 6 gange - i alt 12 lektioner - Pris 705 kr.
Mandag 10-12-2022 kl. 10:00 - 14:00 Tommy P. Christensen Alfkil Thorbjørn Wennermark
1 gang - i alt 4,5 lektioner - Pris 475 kr. AOF Center Storkbh, HKbyg., København S Vigerslev Allé Skole, Valby
Annegitte Hald Abildskov
Sølvværkstedet, Birkedommervej, Kbh NV Computergenealogi Foto - grundlæggende
- og webbaseret slægtsforskning
Skrift & slægtsforskning Klik på holdnr. 4822205540
Klik på holdnr. 4822203036 Mandag 19-09-22 kl. 17:00 - 18:40
Skriv så den bog! Lørdag 19-11-22 kl. 10:00 - 16:15 10 gange - i alt 20 lektioner - Pris 1976 kr.
2 gange - i alt 14 lektioner - Pris 785 kr. Stefan Wurzel
Klik på holdnr. 1722203002 Tommy P. Christensen Atelier v/Stefan Wurzel, Valby
Lørdag 01-10-22 kl. 09:30 - 14:50 AOF Center Storkbh, HKbyg., København S
2 gange - i alt 12 lektioner - Pris 610 kr. Podcast kursus
Maiken Christensen Foto, podcast, IT &
Skolen på Nyelandsvej , Frederiksberg computer Klik på holdnr. 4822205541
Onsdag 14-09-22 kl. 18:00 - 21:00
Skriv så den blog! Forstå de nye teknologier 6 gange - i alt 21 lektioner - Pris 1090 kr.
- Robotter, VR og Blockchain Mathias Hau
Klik på holdnr. 1722203005 Europaskolen i Carlsberg Byen, København V
Søndag 06-11-22 kl. 09:30 - 14:50 Klik på holdnr. 1722205041
1 gang - i alt 6 lektioner - Pris 395 kr. Onsdag 07-09-22 kl. 17:00 - 19:00
Maiken Christensen 6 gange - i alt 15 lektioner - Pris 825 kr.
Skolen på Nyelandsvej, Frederiksberg Kristoffer Just Petersen
Skolen på Nyelandsvej, Frederiksberg

Sådan får du din bog udgivet Adobe Illustrator
- tag de første skridt
Klik på holdnr. 1722202713
Klik på holdnr. 1722203033 Lørdag 29-10-22 kl. 10:00 - 15:00
mandag 09-01-23 kl. 17:00 - 20:30 1 gang - i alt 5,5 lektioner - Pris 380 kr.
2 gang - i alt 8 lektioner - Pris 570 kr. Emil Oscar Ekelund
Tommy P. Christensen Kedelhallen, Frederiksberg
Medborgerhuset Danasvej, Frederiksberg

14

Mad & Sundhed

Mennesker
imellem

Storkøbenhavn

Coaching og personlig udvikling

Klik på holdnr. 4822203005
Torsdag 27-10-22 kl. 18:00 - 20:30
3 gange - i alt 9 lektioner - Pris 660 kr.
Laila Graversgaard - Lokale oplyses senere

Kursus i idéudvikling Storkøbenhavn Vegansk kagebagning
og kreativitet
Spansk tapas og sangria Klik på holdnr. 1722219007
Klik på holdnr. 4822203006 Søndag 18-09-22 kl. 10:00 - 13:30
Onsdag 02-11-22 kl. 17:30 - 20:00 Klik på holdnr. 1722219503 2 gange - i alt 8 lektioner - Pris 720 kr.
4 gange - i alt 12 lektioner - Pris 800 kr. Søndag 09-10-22 kl. 10:00 - 16:00 Kathleen Toft
Jacob Haagerup Hansen 1 gang - i alt 6,5 lektioner - Pris 535 kr. Skolen på La Cours Vej, Frederiksberg
Lokale: Oplyses senere Luis Saiz Lopez
Skolen på La Cours Vej, Frederiksberg Vegetarisk julemad
Privatøkonomi for alle
Street food Klik på holdnr. 1722219500
Klik på holdnr. 4822203007 Søndag 13-11-22 kl. 09:00 - 14:50
Tirsdag 27-09-22 kl. 17:00 - 18:40 Klik på holdnr. 1722219510 1 gang - i alt 6,5 lektioner - Pris 585 kr.
3 gange - i alt 6 lektioner - Pris 460 kr. Mandag 26-09-22 kl. 16:30 - 20:30 Kathleen Toft
Sofie Bay Raith 1 gang - i alt 4,5 lektioner - Pris 510 kr. Skolen på La Cours Vej, Frederiksberg
Lokale oplyses senere Agna Johannesen
Lindevangsskolen, Frederiksberg Fyldte chokolader
Bridge - Begynder
Antiinflammatorisk mad Klik på holdnr. 1722219501
Klik på holdnr. 4822203051 Tirsdag 27-09-22 kl. 17:30 - 21:00
Tirsdag 06-09-22 kl. 11:00 - 14:00 Klik på holdnr. 4822219511 1 gang - i alt 4 lektioner - Pris 333 kr.
16 gange - i alt 48 lektioner - Pris 1000 kr. Torsdag 15-09-22 kl. 16:30 - 20:30 Nicolaj Wium
Henrik Knudsen 1 gang - i alt 4,5 lektioner - Pris 560 kr. Skolen på La Cours Vej, Frederiksberg
Københavns Bridgeklub, Valby Agna Johannesen
Klik på holdnr. 4822203052 Lindevangsskolen, Frederiksberg Fyldte chokolader og
Onsdag 07-09-22 kl. 18:30 - 21:30 julelækkerier
16 gange - i alt 48 lektioner - Pris 1000 kr. Vegansk for begyndere
Henrik Lahrmann Klik på holdnr. 1722219502
Københavns Bridgeklub, Valby Klik på holdnr. 4822219512 Søndag 20-11-22 kl. 10:00 - 13:30
Torsdag 06-10-22 kl. 16:30 - 20:30 1 gang - i alt 4 lektioner - Pris 333 kr.
Bridge - Let øvet kursus 1 gang - i alt 4,5 lektioner - Pris 510 kr. Nicolaj Wium
Agna Johannesen Skolen på La Cours Vej, Frederiksberg
Klik på holdnr. 4822203053 Vesterbro Ny Skole, Vesterbro
Tirsdag 06-09-22 kl. 14:30 - 17:30
Klik på holdnr. 4822203054
Tirsdag 06-09-22 kl. 19:00 - 22:30
16 gange - i alt 48 lektioner - Pris 1400 kr.
Henrik Lahrmann
Københavns Bridgeklub, Valby

15

Motion & Bevægelse

Vestegnen Stræk og afspænding Hatha Yoga

Motion & afspænding Klik på holdnr. 8822204025 Klik på holdnr. 4022204004
Tirsdag 16-08-22 kl. 11:00 - 12:15 Torsdag 01-09-22 kl. 18:00 - 19:20
Body Self Developments System 14 gange - i alt 21 lektioner - Pris 1015 kr. Klik på holdnr. 4022204005
- Grundtræning Charlotte Riveri Torsdag 01-09-22 kl. 19:30 - 20:50
Vallensbæk Idrætscenter, Vallensbæk 14 gange - i alt 28 lektioner - Pris 1260 kr.
Klik på holdnr. 0122204101 Anne Christine Hagedorn
Torsdag 08-09-22 kl. 18:00 - 19:30 Gåture med mindfulness Fritidscenter ”Hedehuset”, Hedehusene
12 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1015 kr.
Preben Tensø Klik på holdnr. 4022211003 Yoga for alle
Sundhedshuset, 2620 Albertslund Tirsdag 06-09-22 kl. 16:00 - 18:00
6 gange - i alt 3 lektioner - Pris 960 kr. Klik på holdnr. 4022204500
Kom godt i gang - motion Pernille Zinita Renge Tirsdag 06-09-22 kl. 17:45 - 19:25
Bagsværd Sø og Søndersø 20 gange - i alt 40 lektioner - Pris 1670 kr.
Klik på holdnr. 2422204083 Sanne Thrane - Parkskolen, 2630 Taastrup
Torsdag 18-08-22 kl. 10:30 - 11:45 Yoga
14 gange - i alt 21 lektioner - Pris 1015 kr. Yin Yoga
Charlotte Riveri - Glostrup Idrætspark Afspænding/yoga
med meditation for 60+ Klik på holdnr. 4022204501
Motion plus size kvinder Tirsdag 06-09-22 kl. 19:30 - 21:10
Klik på holdnr. 4022204001 20 gange - i alt 40 lektioner - Pris 1670 kr.
Klik på holdnr. 2422204084 Tirsdag 06-09-22 kl. 13:25 - 14:50 Sanne Thrane - Parkskolen, 2630 Taastrup
Torsdag 18-08-22 kl. 12:00 - 13:30 Klik på holdnr. 4022204002
14 gange - i alt 21 lektioner - Pris 1015 kr. Tirsdag 06-09-22 kl. 15:00 - 16:20 Yoga, åndedræt, afspænding
Charlotte Riveri - Glostrup Idrætspark 14 gange - i alt 21 lektioner - Pris 1032 kr. og meditation
Ina Dennie Backer
Motion for kvinder 50+ Taastrup Medborgerhus Klik på holdnr. 4022204510
Mandag 19-09-22 kl. 18:15 - 20:30
Klik på holdnr. 2422204082 NEDSAT PRIS 10 gange - i alt 30 lektioner - Pris 1300 kr.
Torsdag 18-08-22 kl. 09:00 - 10:15 Se hjemmesiden for tilskud til: Mette Homann Larsson
14 gange - i alt 21 lektioner - Pris 1015 kr. arbejdsledige, pensionister, Parkskolen, 2630 Taastrup
Charlotte Riveri - Glostrup Idrætspark efterlønnere og studerende. Nb! Ned-
sat pris afhænger af bopælskommune
16

Hatha yoga - vejen til bedre Dans Herlev
velvære (Letøvede/øvede)
Hip hop dans for børn og forældre Motion & afspænding
Klik på holdnr. 8822204022
Tirsdag 30-08-22 kl. 19:00 - 20:30 Klik på holdnr. 8822204020 Motion med pilates og afspænding
Klik på holdnr. 8822204023 Onsdag 14-09-22 kl. 18:00 - 18:55
Fredag 02-09-22 kl. 11:00 - 12:30 10 gange - i alt 10 lektioner - Pris 775 kr. Klik på holdnr. 3222204401
14 gange - i alt 28 lektioner - Pris 1250 kr. Pearl Cutten Onsdag 28-09-22 kl. 08:55 - 10:25
Dorte Ibsen Egholmskolen, 2665 Vallensbæk Strand Klik på holdnr. 3222204402
Egholmskolen, 2665 Vallensbæk Strand Onsdag 28-09-22 kl. 10:30 - 12:00
Afroworkout for kvinder 23 gange - i alt 46 lektioner - Pris 1820 kr.
Familieyoga Rikke Smidt-Petersen
Klik på holdnr. 8822204021 Herlev Byskole Afd. Elv, 2730 Herlev
Klik på holdnr. 2422204601 Onsdag 14-09-22 kl. 19:00 - 19:55
Lørdag 05-11-22 kl. 11:00 - 12:30 10 gange - i alt 10 lektioner - Pris 775 kr.
Klik på holdnr. 2422204600 Pearl Cutten
Lørdag 24-09-22 kl. 11:00 - 12:30 Egholmskolen, 2665 Vallensbæk Strand
1 gang - i alt 2 lektioner - Pris 295 kr.
Anja Lykke Giersing Zumba fitness Seniormotion for sjov med styrke
Glostrup Idrætspark, 2600 Glostrup
Klik på holdnr. 2422204080 Klik på holdnr. 3222204404
PILATES Pilates Onsdag 14-09-22 kl. 16:40 - 17:25 Onsdag 31-08-22 kl. 09:30 - 11:00
Klik på holdnr. 2422204081 30 gange - i alt 60 lektioner - Pris 2380 kr.
Pilates for begyndere Onsdag 14-09-22 kl. 17:30 - 18:15 Anne Merete Nielsen
12 gange - i alt 12 lektioner - Pris 600 kr. Herlev Hallen, 2730 Herlev
Klik på holdnr. 0422204143 Marina Martinez
Onsdag 26-10-22 kl. 16:30 - 17:30 Glostrup Idrætspark, 2600 Glostrup Afspænding og bevægelse M/K
8 gange - i alt 8 lektioner - Pris 470 kr.
Katrine Uldahl Klik på holdnr. 3222204422
Hedegårdskolen, 2750 Ballerup Onsdag 07-09-22 kl. 09:30 - 11:10
Klik på holdnr. 3222204423
Pilates Onsdag 07-09-22 kl. 11:15 - 12:45
18 gange - i alt 36 lektioner - Pris 1550 kr.
Klik på holdnr. 4322204051 Birgit Dines Johansen
Onsdag 14-09-22 kl. 10:00 - 11:30 Herlev Hallen, 2730 Herlev
Klik på holdnr. 4322204052
Onsdag 14-09-22 kl. 11:50 - 13:30 Herrehold for TV-maver
10 gange - i alt 20 lektioner - Pris 1032 kr.
Connie Yndal Klik på holdnr. 3222204460
Ishøj Idræts- & Fritidscenter, 2635 Ishøj Mandag 19-09-22 kl. 16:30 - 18:00
24 gange - i alt 36 lektioner - Pris 1550 kr.
Pilates Bettina Thoby
Lindehøjskolen, 2730 Herlev
Klik på holdnr. 2422204051
Tirsdag 13-09-22 kl. 10:00 - 11:40 Yoga
10 gange - i alt 20 lektioner - Pris 960 kr.
Connie Yndal Blid yoga - yin og yang
Glostrup Idrætspark, 2600 Glostrup
Klik på holdnr. 3222204807
Pilates for kvinder Onsdag 31-08-22 kl. 13:00 - 14:30
18 gange - i alt 36 lektioner - Pris 1550 kr.
Klik på holdnr. 4322204053 Anne Merete Nielsen
Onsdag 14-09-22 kl. 13:30 - 15:00 Herlev Hallen, 2730 Herlev
10 gange - i alt 20 lektioner - Pris 1032 kr.
Connie Yndal NEDSAT PRIS Ashtanga Yoga
Ishøj Idræts- & Fritidscenter, 2635 Ishøj Se hjemmesiden for tilskud til:
arbejdsledige, pensionister, Klik på holdnr. 3222204602
efterlønnere og studerende. Nb! Ned- Mandag 22-08-22 kl. 17:15 - 18:45
sat pris afhænger af bopælskommune 18 gange - i alt 36 lektioner - Pris 1540 kr.
Saya Goud Padala
Herlev Hallen, 2730 Herlev

17

Hatha Yoga Pilates Stor-
københavn
Klik på holdnr. 3222204604 Pilates begynder
Torsdag 15-09-22 kl. 18:15 - 19:45 Motion & afspænding
13 gange - i alt 26 lektioner - Pris 1250 kr. Klik på holdnr. 3222204734
Susanne Højgaard Jensen Onsdag 07-09-22 kl. 16:20 - 17:30 Multimotion for kvinder
Herlev Hallen, 2730 Herlev 16 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1020 kr.
Helle Elkjær Johansen Klik på holdnr. 1722204163
Yoga for begyndere og øvede Herlev Hallen, 2730 Herlev Mandag 12-09-22 kl. 17:00 - 18:10
50/60+ere 28 gange - i alt 42 lektioner - Pris 1840 kr.
Pilates let øvede Tina Margrethe Jensen
Klik på holdnr. 3222204606 Lindevangsskolen, Frederiksberg
Mandag 12-09-22 kl. 11:00 - 12:30 Klik på holdnr. 3222204731
Klik på holdnr. 3222204607 Torsdag 08-09-22 kl. 12:15 - 13:25 Multimotion og styrketræning
Mandag 12-09-22 kl. 12:40 - 14:10 16 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1020 kr. for kvinder
28 gange - i alt 56 lektioner - Pris 2150 kr. Helle Elkjær Johansen
Morten Ryan Hansen Herlev Hallen, 2730 Herlev Klik på holdnr. 1722204164
Herlev Hallen, 2730 Herlev Mandag 12-09-22 kl. 18:10 - 19:00
Pilates øvede 28 gange - i alt 28 lektioner - Pris 1290 kr.
Blid yoga for alle Tina Margrethe Jensen
Klik på holdnr. 3222204730 Lindevangsskolen, Frederiksberg
Klik på holdnr. 3222204802 Torsdag 08-09-22 kl. 10:45 - 12:00
Torsdag 15-09-22 kl. 16:45 - 18:00 16 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1020 kr Motion og afspænding
13 gange - i alt 19,5 lektioner -Pris 950 kr. Helle Elkjær Johansen
Susanne Højgaard Jensen Herlev Hallen, 2730 Herlev Klik på holdnr. 1722204041
Herlev Hallen, 2730 Herlev Mandag 05-09-22 kl. 09:30 - 10:50
Tai Chi
Familieyoga 3-6-årige Klik på holdnr. 1722204042
med en voksen Tai Chi Chuan - Yang Stil, øvede Mandag 05-09-22 kl. 11:00 - 12:00

Klik på holdnr. 3222204500 Klik på holdnr. 3222204645 Klik på holdnr. 1722204043
Tirsdag 25-10-22 kl. 15:00 - 16:00 Onsdag 21-09-22 kl. 18:00 - 19:30 Torsdag 08-09-22 kl. 09:30 - 10:50
4 gange - i alt 4 lektioner - Pris 505 kr. 14 gange - i alt 28 lektioner - Pris 1260 kr.
Anja Lykke Giersing Tom Bundgaard 24 gange - i alt 36 lektioner - Pris 1575 kr.
Herlev Hallen, 2730 Herlev Lindehøjskolen, 2730 Herlev Elsebeth Kristiansen
Kedelhallen, Frederiksberg
Tai Chi Chuan - Yang Stil,
avancerede Motion og afspænding

Klik på holdnr. 3222204647 Klik på holdnr. 1722204044
Onsdag 21-09-22 kl. 19:30 - 20:15 Torsdag 08-09-22 kl. 11:00 - 12:20
14 gange - i alt 14 lektioner - Pris 909 kr 25 gange - i alt 37,5 lektioner - Pris 1630 kr
Tom Bundgaard Elsebeth Kristiansen
Lindehøjskolen, 2730 Herlev Magneten, Frederiksberg

NEDSAT PRIS
Se hjemmesiden for tilskud til:
arbejdsledige, pensionister,
efterlønnere og studerende. Nb! Ned-
sat pris afhænger af bopælskommune

Læs mere om de enkelte hold på
aof.dk/vestegnen, aof.dk/storkbh
og aof.dk/herlev

18

Yoga

Mindful yoga

Klik på holdnr. 1722204145
Torsdag 08-09-22 kl. 13:00 - 14:30
13 gange - i alt 26 lektioner - Pris 1215 kr.
Mette Fischer Nørbjerg
Medborgerhuset Danasvej, Frederiksberg

Yin yoga

Klik på holdnr. 1722204146
Torsdag 08-09-22 kl. 17:15 - 18:25

13 gange - i alt 19,5 lektioner - Pris 1050 kr

Mette Fischer Nørbjerg

Medborgerhuset Danasvej, Frederiksberg

Bevægelse og afspænding Føl dig tilpas i din krop Yin yoga
for stressramte - XL motion
Klik på holdnr. 1722204174
Klik på holdnr. 1722204427 Klik på holdnr. 1722204431 Onsdag 07-09-22 kl. 17:00 - 18:30
Onsdag 07-09-22 kl. 13:45 - 15:15 Fredag 09-09-22 kl. 11:45 - 13:15 13 gange - i alt 26 lektioner - Pris 1295 kr.
14 gange - i alt 28 lektioner 14 gange - i alt 28 lektioner Mette Fischer Nørbjerg
Pris 1373 kr. Pris 1373 kr. Medborgerhuset Danasvej, Frederiksberg
Helle Bøje Andersen Helle Bøje Andersen
Hermeshallen, Frederiksberg C Hermeshallen, Frederiksberg C Slow Hatha yoga

NEDSAT PRIS Mindful Moving – 4 workshops Klik på holdnr. 1722204153
Se hjemmesiden for tilskud til: Tirsdag 20-09-22 kl. 15:30 - 17:00
arbejdsledige, pensionister, Klik på holdnr. 1722204453 12 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1145 kr.
efterlønnere og studerende. Nb! Ned- Søndag 11-09-22 kl. 10:00 - 13:00 Therece Rasmussen
sat pris afhænger af bopælskommune 4 gange - i alt 14 lektioner - Pris 685 kr. Medborgerhuset Danasvej, Frederiksberg
Malene Juel Thorup
Medborgerhuset Danasvej, Frederiksberg Blid hatha yoga for seniorer

Klik på holdnr. 1722204441
Mandag 12-09-22 kl. 13:45 - 15:15
15 gange - i alt 22,5 lektioner -Pris 1150kr
Lea Poulsen
Medborgerhuset Danasvej, Frederiksberg

Yin yoga 40+

Klik på holdnr. 1722204440
Mandag 12-09-22 kl. 12:00 - 13:30

Klik på holdnr. 1722204442
Onsdag 14-09-22 kl. 13:00 - 14:30

15 gange - i alt 22,5 lektioner -Pris 1150 kr
Lea Poulsen
Medborgerhuset Danasvej, Frederiksberg

Læs mere om de enkelte hold på
aof.dk/vestegnen, aof.dk/storkbh
og aof.dk/herlev

19

Yoga 50 +

Klik på holdnr. 4822204144
Onsdag 21-09-22 kl. 09:30 - 11:00

Klik på holdnr. 4822204145
Onsdag 21-09-22 kl. 11:30 - 13:00

12 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1708 kr.
Therece Rasmussen
Alhambra2301, 2300 København S

Yoga og meditation for kvinder

Klik på holdnr. 4822204152
Torsdag 01-09-22 kl. 17:00 - 18:30

11 gang - i alt 22 lektioner - Pris 1130 kr.

Malene Seest Holmqvist

Vigerslev Bibliotek, Valby

Yoga og meditation for mænd

Klik på holdnr. 4822204153
Torsdag 01-09-22 kl. 18:30 - 20:00

11 gang - i alt 22 lektioner - Pris 1130 kr.

Malene Seest Holmqvist

Vigerslev Bibliotek, Valby

Senior yoga Pilates Gotved

Klik på holdnr. 1722204450 Pilates begynder/let øvede Gotvedgymnastik for kvinder 40 +
Tirsdag 23-08-22 kl. 09:00 - 10:30
Klik på holdnr. 1722204060 Klik på holdnr. 1722204159
Klik på holdnr. 1722204451 Mandag 05-09-22 kl. 18:30 - 19:45 Onsdag 07-09-22 kl. 17:00 - 18:30
Tirsdag 23-08-22 kl. 11:00 - 12:30 12 gange - i alt 24 lektioner - Pris 998 kr.
Klik på holdnr. 1722204062 Malene Helbak
Klik på holdnr. 1722204452 Onsdag 07-09-22 kl. 17:00 - 18:15 Skolen ved Bülowsvej, Frederiksberg
Tirsdag 23-08-22 kl. 13:00 - 14:30
Klik på holdnr. 1722204063 Gotvedgymnastik for kvinder
15 gange - i alt 30 lektioner - Pris 1380 kr. Torsdag 08-09-22 kl. 17:00 - 18:15
Ulla Elena Nielsen - Medborgerhuset Klik på holdnr. 1722204161
Danasvej, Frederiksberg C 14 gange - i alt 21 lektioner - Pris 1035 kr. Tirsdag 06-09-22 kl. 09:00 - 10:10
Monica Orek
Hermeshallen, Frederiksberg C Klik på holdnr. 1722204162
Tirsdag 06-09-22 kl. 10:15 - 11:25
Pilates let øvede
28 gange - i alt 42 lektioner - Pris 1790 kr.
Klik på holdnr. 1722204061 Zara Z. Zimakoff
Mandag 05-09-22 kl. 17:00 - 18:15 Kedelhallen, Frederiksberg
14 gange - i alt 21 lektioner - Pris 1035 kr.
Monica Orek
Hermeshallen, Frederiksberg C

NEDSAT PRIS Pilates begynder/let øvede
Se hjemmesiden for tilskud til:
arbejdsledige, pensionister, Klik på holdnr. 1722204065
efterlønnere og studerende. Nb! Ned- Tirsdag 20-09-22 kl. 17:45 - 19:00
sat pris afhænger af bopælskommune
12 gange - i alt 18 lektioner - Pris 960 kr.
20
Hanne Vang Hansen

Medborgerhuset Danasvej, Frederiksberg

Qi Gong Dans Hip hop work out for 2

Aften Qi Gong Dans og forbrænd en masse Klik på holdnr. 4822204028
kalorier Tirsdag 13-09-22 kl. 18:30 - 19:30
Klik på holdnr. 1722204080 10 gange - i alt 10 lektioner - Pris 1200 kr.
Torsdag 08-09-22 kl. 18:30 - 20:10 Klik på holdnr. 1722204023 Pearl Cutten
12 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1145 kr. Onsdag 14-09-22 kl. 18:00 - 18:45 Dansekapellet, København NV
Ole Andersen 12 gange - i alt 12 lektioner - Pris 610 kr.
Medborgerhuset Danasvej, Frederiksberg Berit Marker Afrodans og urban mix workout
Hermeshallen, Frederiksberg C
Introduktion til Qi Gong Klik på holdnr. 4822204029
Bollywood Dance Fitness Tirsdag 13-09-22 kl. 14:00 - 15:00
Klik på holdnr. 1722204081 10 gange - i alt 10 lektioner - Pris 540 kr.
Lørdag 03-09-22 kl. 10:00 - 14:25 Klik på holdnr. 1722204022 Pearl Cutten
1 gang - i alt 5 lektioner - Pris 360 kr. Torsdag 15-09-22 kl. 17:00 - 17:45 Dansekapellet, studie 1
Ole Andersen
Medborgerhuset Danasvej, Frederiksberg Klik på holdnr. 1722204024 Dans for tweens
Torsdag 15-09-22 kl. 18:00 - 18:45
Hiphop/funk og dansesjov
12 gange - i alt 12 lektioner - Pris 610 kr. for tweens
Divya Chandran
Ny Hollænderskolen, Frederiksberg C Klik på holdnr. 4822204030
Onsdag 07-09-22 kl. 16:15 - 17:00
Bollywood Dance Fitness
- 1 day workshop Klik på holdnr. 4822204032
Tirsdag 06-09-22 kl. 17:30 - 18:15
Klik på holdnr. 1722204025
Torsdag 01-09-22 kl. 17:00 - 17:45 12 gange - i alt 12 lektioner - Pris 610 kr.
1 gang - i alt 1 lektioner - Pris 250 kr. Aeshah Jawed
Divya Chandran Bellahøj Skole, 2700 Brønshøj
Ny Hollænderskolen, Frederiksberg C
Hiphop/funk og lørdagsdans
Afrikansk dansemotion for tweens

Klik på holdnr. 1722204026 Klik på holdnr. 4822204031
Mandag 05-09-22 kl. 17:00 - 18:40 Lørdag 10-09-22 kl. 10:00 - 10:45
12 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1145 kr. 12 gange - i alt 12 lektioner - Pris 610 kr.
Odile Petit Aeshah Jawed
Skolen på La Cours Vej, Frederiksberg Bellahøj Skole, 2700 Brønshøj

Zumba Gold

Klik på holdnr. 1722204419
Mandag 12-09-22 kl. 11:00 - 12:00
13 gange - i alt 19,5 lektioner - Pris 985 kr
Cecilie Gry Knuth-Winterfeldt
Medborgerhuset Danasvej, Frederiksberg

Bevægelse, dans og rytme

Klik på holdnr. 1722204425
Tirsdag 06-09-22 kl. 14:30 - 16:00

Klik på holdnr. 1722204433
Fredag 09-09-22 kl. 15:15 - 16:45

14 gange - i alt 28 lektioner
Pris 1373 kr.
Helle Bøje Andersen
Hermeshallen, Frederiksberg C

21

Børnehold

Leg, musik og bevægelse
- Forældre/barn (2-4 årige)

Klik på holdnr. 1722204120
Mandag 05-09-22 kl. 17:00 - 17:45
12 gange - i alt 12 lektioner - Pris 640 kr.
Henriette Kawiecki
Ny Hollænderskolen, Frederiksberg C

Leg, musik og bevægelse

- Forældre/barn (3-5 årige)

Klik på holdnr. 1722204121
Mandag 05-09-22 kl. 18:00 - 18:45
12 gange - i alt 12 lektioner - Pris 640 kr.
Henriette Kawiecki
Ny Hollænderskolen, Frederiksberg C

Børne yoga, dans og rytmik

2- 4 årige

Klik på holdnr. 1722204122
Mandag 12-09-22 kl. 09:00 - 09:45
12 gange - i alt 12 lektioner - Pris 640 kr.
Camilla Marienhof
Medborgerhuset Danasvej, Frederiksberg

Børne yoga, dans og rytmik

4-6 årige

Klik på holdnr. 1722204123
Mandag 12-09-22 kl. 10:00 - 10:45
12 gange - i alt 12 lektioner - Pris 640 kr.
Camilla Marienhof
Medborgerhuset Danasvej, Frederiksberg

Motorik og Musikalsk legestue Børneyoga i Brønshøj 5-6 år Læs mere om de enkelte hold på
2 - 4 år aof.dk/vestegnen, aof.dk/storkbh
Klik på holdnr. 4822204120 og aof.dk/herlev
Klik på holdnr. 1722204131 Tirsdag 06-09-22 kl. 16:15 - 17:00
Mandag 05-09-22 kl. 16:00 - 16:45 12 gange - i alt 12 lektioner - Pris 610 kr.
12 gange - i alt 12 lektioner - Pris 640 kr. Heidi Bisgaard
Lene Fibieger Rytterskolen, 2700 Brønshøj
Medborgerhuset Danasvej, Frederiksberg
Børneyoga i Brønshøj 7-8 år
Motorik og Musikalsk legestue
3 - 5 år Klik på holdnr. 4822204121
Onsdag 07-09-22 kl. 16:00 - 17:00
Klik på holdnr. 1722204130 12 gange - i alt 12 lektioner - Pris 610 kr.
Mandag 05-09-22 kl. 16:50 - 17:35 Heidi Bisgaard
12 gange - i alt 12 lektioner - Pris 640 kr. Rytterskolen, 2700 Brønshøj
Lene Fibieger
Medborgerhuset Danasvej, Frederiksberg

22

Foto: Ib Rasmussen

Hensyntagende undervisning

Vestegnen Herlev

Bassintræning Yoga

Bevægelse i varmt vand Hensyntagende Blid yoga Herlev

Klik på holdnr. 0422204400 Klik på holdnr. 3222204400 Bassintræning
Lørdag 03-09-22 kl. 11:00 - 11:45 Mandag 29-08-22 kl. 09:30 - 11:00
Klik på holdnr. 3222204403 Bevægelse i varmt vand
Klik på holdnr. 0422204401 Mandag 29-08-22 kl. 11:10 - 12:40
Lørdag 03-09-22 kl. 11:45 - 12:30 15 gange - i alt 30 lektioner - Pris 1330 kr Klik på holdnr. 3222204901
Signe Egelund Knudsen Tirsdag 06-09-22 kl. 15:15 - 16:00
Klik på holdnr. 0422204402 Herlev Hallen, 2730 Herlev 32 gange - i alt 32 lektioner - Pris 2380 kr
Lørdag 03-09-22 kl. 12:30 - 13:15 Anette Millandt
Ryg, skulder, nakke Herlev Hospital, 2730 Herlev
Klik på holdnr. 0422204403
Søndag 04-09-22 kl. 10:15 - 11:00 Rygtræning og afspænding Bevægelse i varmt vand

Klik på holdnr. 0422204404 Klik på holdnr. 3222204510 Klik på holdnr. 3222204903
Søndag 04-09-22 kl. 11:00 - 11:45 Mandag 05-09-22 kl. 16:00 - 17:30 Tirsdag 06-09-22 kl. 16:00 - 16:45
Klik på holdnr. 3222204511 32 gange - i alt 32 lektioner - Pris 2380 kr
Klik på holdnr. 0422204405 Mandag 05-09-22 kl. 17:30 - 19:00 Anette Millandt
Søndag 04-09-22 kl. 11:45 - 12:30 18 gange - i alt 36 lektioner - Pris 1550 kr Herlev Hospital, , 2730 Herlev
Birgit Dines Johansen
14 gange - i alt 14 lektioner - Pris 685 kr. Herlev Hallen, 2730 Herlev Bevægelse i varmt vand
Plejecenter Lundehaven
Skulder og nakke træning Klik på holdnr. 3222204905
Motion & afspænding Tirsdag 06-09-22 kl. 16:45 - 17:30
Klik på holdnr. 3222204732
Bevægelse for Onsdag 07-09-22 kl. 14:00 - 15:10 Klik på holdnr. 3222204907
osteoporosepatienter 16 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1120 kr Tirsdag 06-09-22 kl. 17:30 - 18:15
Helle Elkjær Johansen
Klik på holdnr. 4022204403 Herlev Hallen, 2730 Herlev Klik på holdnr. 3222204909
Tirsdag 06-09-22 kl. 12:00 - 13:25 Tirsdag 06-09-22 kl. 18:15 - 19:00
14 gange - i alt 21 lektioner - Pris 1032 kr. Rygtræning
Ina Dennie Backer 32 gange - i alt 32 lektioner - Pris 2380 kr
Taastrup Medborgerhus, 2630 Taastrup Klik på holdnr. 3222204733 Anette Millandt
Onsdag 07-09-22 kl. 15:20 - 16:10
Læs mere om de enkelte hold på 16 gange - i alt 16 lektioner - Pris 840 kr
aof.dk/vestegnen, aof.dk/storkbh Helle Elkjær Johansen
og aof.dk/herlev Herlev Hallen, 2730 Herlev

SMÅ HOLD PÅ SÆRLIGE VILKÅR NEDSAT PRIS
Alle deltagere ved undervisning på Se hjemmesiden for tilskud til:
hold på særlige vilkår, skal skrift- arbejdsledige, pensionister,
ligt erklære, at de er berettiget efterlønnere og studerende. Nb! Ned-
til undervisning på særlige vilkår, sat pris afhænger af bopælskommune
hvor der tages individuelle hensyn
(Jf. Folkeoplysningsloven §3, stk.
3). Deltagerens underskrift er på
tro og love, da det er deltagerens
egen vurdering, der ligger til
grund herfor.

Herlev Hospital, 2730 Herlev 23

Hensyntagende undervisning

Herlev Klik på holdnr. 3222204906 Bevægelse i varmt vand
Tirsdag 06-09-22 kl. 17:30 - 18:15
Bassintræning Klik på holdnr. 3222204908 Klik på holdnr. 3222204930
Tirsdag 06-09-22 kl. 18:15 - 19:00 Mandag 05-09-22 kl. 14:00 - 14:45
Bevægelse i varmt vand Klik på holdnr. 3222204911 Klik på holdnr. 3222204931
Torsdag 08-09-22 kl. 15:15 - 16:00 Mandag 05-09-22 kl. 14:45 - 15:30
Klik på holdnr. 3222204910 Klik på holdnr. 3222204913 Klik på holdnr. 3222204940
Torsdag 08-09-22 kl. 15:15 - 16:00 Torsdag 08-09-22 kl. 16:00 - 16:45 Torsdag 08-09-22 kl. 14:00 - 14:45
Klik på holdnr. 3222204912 Klik på holdnr. 3222204915 Klik på holdnr. 3222204941
Torsdag 08-09-22 kl. 16:00 - 16:45 Torsdag 08-09-22 kl. 16:45 - 17:30 Torsdag 08-09-22 kl. 14:45 - 15:30
Klik på holdnr. 3222204914 Klik på holdnr. 3222204917 28 gange - i alt 28 lektioner - Pris 1580 kr
Torsdag 08-09-22 kl. 16:45 - 17:30 Torsdag 08-09-22 kl. 17:30 - 18:15 Linda Ellingsgaard
Klik på holdnr. 3222204916 Klik på holdnr. 3222204919 Hjortespringsbadet, 2730 Herlev
Torsdag 08-09-22 kl. 17:30 - 18:15 Torsdag 08-09-22 kl. 18:15 - 19:00
Klik på holdnr. 3222204918 Klik på holdnr. 3222204921 Bevægelse i varmt vand
Torsdag 08-09-22 kl. 18:15 - 19:00 Torsdag 08-09-22 kl. 19:00 - 19:45
Klik på holdnr. 3222204920 32 gange - i alt 32 lektioner - Pris 2380 kr Klik på holdnr. 3222204948
Torsdag 08-09-22 kl. 19:00 - 19:45 Dorthe Jensen Onsdag 07-09-22 kl. 14:00 - 14:45
32 gange - i alt 32 lektioner - Pris 2380 kr Herlev Hospital, 2730 Herlev Klik på holdnr. 3222204949
Underviser oplyses senere Onsdag 07-09-22 kl. 14:45 - 15:30
Herlev Hospital, 2730 Herlev Bevægelse i varmt vand 18 gange - i alt 18 lektioner - Pris 1245 kr
Linda Ellingsgaard
Bevægelse i varmt vand Klik på holdnr. 3222204932 Herlev Hospital, , 2730 Herlev
Mandag 05-09-22 kl. 15:30 - 16:15
Klik på holdnr. 3222204900 Klik på holdnr. 3222204933 Bevægelse i varmt vand
Tirsdag 06-09-22 kl. 15:15 - 16:00 Mandag 05-09-22 kl. 16:15 - 17:00
Klik på holdnr. 3222204902 32 gange - i alt 32 lektioner - Pris 1680 kr Klik på holdnr. 3222204944
Tirsdag 06-09-22 kl. 16:00 - 16:45 Litten Bøjgaard Mandag 05-09-22 kl. 12:30 - 13:15
Klik på holdnr. 3222204904 Hjortespringsbadet, 2730 Herlev Klik på holdnr. 3222204945
Tirsdag 06-09-22 kl. 16:45 - 17:30 Mandag 05-09-22 kl. 13:15 - 14:00
Klik på holdnr. 3222204946
24 Mandag 05-09-22 kl. 14:00 - 14:45
18 gange - i alt 18 lektioner - Pris 1245 kr
Karen Elise Thirslund

Hensyntagende undervisning

Stor- KOL træning TRE træning
københavn
Styrk dine lunger - Træning for TRE (Spændings- og traume
Afspænding, ryg, nakke dig med KOL forløsende øvelser)

Ryg, nakke og afspænding Klik på holdnr. 1722204424 Klik på holdnr. 1722204418
Tirsdag 06-09-22 kl. 12:45 - 14:15 Mandag 12-09-22 kl. 10:00 - 10:45
Klik på holdnr. 1722204421 Klik på holdnr. 1722204430 13 gange - i alt 13 lektioner - Pris 650 kr.
Mandag 05-09-22 kl. 10:00 - 11:30 Fredag 09-09-22 kl. 10:00 - 11:30 Cecilie Gry Knuth-Winterfeldt
Klik på holdnr. 1722204423 14 gange - i alt 28 lektioner - Pris 1373 kr. Medborgerhuset Danasvej, Frederiksberg
Tirsdag 06-09-22 kl. 11:00 - 12:30 Helle Bøje Andersen
Klik på holdnr. 1722204426 Hermeshallen, Frederiksberg C Hensyntagende pilates og
Onsdag 07-09-22 kl. 12:00 - 13:30 TRE øvelser
Klik på holdnr. 1722204429 Yoga, Qi Gong
Torsdag 08-09-22 kl. 11:30 - 13:00 Klik på holdnr. 1722204420
Klik på holdnr. 1722204432 Yoga for stressnedsættelse Mandag 12-09-22 kl. 12:00 - 13:15
Fredag 09-09-22 kl. 13:30 - 15:00 13 gange - i alt 19,5 lektioner - Pris 985 kr
14 gange - i alt 28 lektioner - Pris 1373 kr. Klik på holdnr. 4822204154 Cecilie Gry Knuth-Winterfeldt
Helle Bøje Andersen Onsdag 07-09-22 kl. 12:00 - 13:30 Medborgerhuset Danasvej, Frederiksberg
Hermeshallen, Frederiksberg C 12 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1035 kr.
Malene Seest Holmqvist Tegning & maling
Osteoporose Dansekapellet, Bispebejerg Torv 1, Kbh NV
Akrylmaling - hensyntagende hold
Osteoporose - Træning Medicinsk Qi Gong for kronisk
og Afspænding sygdom Klik på holdnr. 1722202780
Onsdag 24-08-22 kl. 10:30 - 13:05
Klik på holdnr. 1722204422 Klik på holdnr. 1722204082 6 gange - i alt 18 lektioner - Pris 930 kr.
Mandag 05-09-22 kl. 11:30 - 13:00 Torsdag 08-09-22 kl. 16:00 - 17:15 Anja Christensen
Klik på holdnr. 1722204428 12 gange - i alt 18 lektioner - Pris 799 kr. Billedskolen, Frederiksberg
Torsdag 08-09-22 kl. 10:00 - 11:30 Lene Fibieger
14 gange - i alt 28 lektioner - Pris 1373 kr. Medborgerhuset Danasvej, Frederiksberg Skriveværksted
Helle Bøje Andersen
Hermeshallen, Frederiksberg C MediYoga Forfatter- og skriveværksted -
hensyntagende
Klik på holdnr. 1722204142
Fredag 19-08-22 kl. 11:45 - 13:00 Klik på holdnr. 4822203502
14 gange - i alt 21 lektioner - Pris 875 kr. Tirsdag 13-09-22 kl. 17:00 - 18:40
Charlotte Riveri 12gange - i alt 24 lektioner - Pris 1145 kr.
Medborgerhuset Danasvej, Frederiksberg Anne Klein
Sølvgade Skole, Kbh K
Pilates

Pilates (begynder/let øvede)

Klik på holdnr. 1722204417
Mandag 12-09-22 kl. 09:00 - 10:00
13 gange - i alt 19,5 lektioner -Pris 985 kr.
Cecilie Gry Knuth-Winterfeldt
Medborgerhuset Danasvej, Frederiksberg

Læs mere om de enkelte hold på
aof.dk/vestegnen, aof.dk/storkbh
og aof.dk/herlev

25

Sprog

Vestegnen

Engelsk

English – Work in progress

Klik på holdnr. 2422206504
Tirsdag 25-10-22 kl. 17:00 - 18:50
20 gange - i alt 40 lektioner - Pris 1680 kr.
Cristina Avanzi
Vestegn. Sprog- og Komp.center, Glostrup

English – Free conversation Engelsk niveau 3 Italiensk

Klik på holdnr. 2422206505 Klik på holdnr. 2422206517 Italiensk - Intensiv for begyndere
Tirsdag 25-10-22 kl. 19:00 - 20:50 Torsdag 06-10-22 kl. 13:00 - 14:40
20 gange - i alt 40 lektioner - Pris 1680 kr. 20 gange - i alt 40 lektioner - Pris 1680 kr. Klik på holdnr. 4022206542
Cristina Avanzi Grethe Lintner Lørdag 29-10-22 kl. 13:15 - 16:00
Vestegn. Sprog- og Komp.center, Glostrup Glostrup Medborgerhus, 2600 Glostrup 12 gange - i alt 36 lektioner - Pris 1540 kr.
Enrico Passetti
English – Easy Conversation Engelsk niveau 5 Taastrup Kulturcenter, 2630 Taastrup

Klik på holdnr. 2422206506 Klik på holdnr. 4022206519 Italiensk - Fri konversation
Onsdag 26-10-22 kl. 17:00 - 18:50 Mandag 03-10-22 kl. 09:00 - 11:15
Vestegn. Sprog- og Komp.center, Glostrup 18 gange - i alt 45 lektioner - Pris 1855 kr. Klik på holdnr. 4022206544
Klik på holdnr. 4022206502 Grethe Lintner Lørdag 29-10-22 kl. 10:00 - 12:45
Torsdag 27-10-22 kl. 19:00 - 20:50 Taastrup Medborgerhus, 2630 Taastrup 12 gange - i alt 36 lektioner - Pris 1540 kr.
Taastrup Kulturcenter Enrico Passetti
20 gange - i alt 40 lektioner - Pris 1680 kr. Taastrup Kulturcenter, 2630 Taastrup
Cristina Avanzi
Italiensk - Niveau 1
English – Back to basics Engelsk novellelæsning
Klik på holdnr. 2422206540
Klik på holdnr. 2422206507 Klik på holdnr. 4022206520 Mandag 24-10-22 kl. 19:00 - 20:50
Onsdag 26-10-22 kl. 19:00 - 20:50 Mandag 10-10-22 kl. 14:00 - 15:40 Vestegn. Sprog- og Komp.center, Glostrup
Vestegn. Sprog- og Komp.center, Glostrup 12 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1120 kr. Klik på holdnr. 4022206541
Klik på holdnr. 4022206501 Grethe Lintner Torsdag 27-10-22 kl. 19:00 - 20:50
Torsdag 27-10-22 kl. 17:00 - 18:50 Taastrup Medborgerhus, 2630 Taastrup Taastrup Kulturcenter
Taastrup Kulturcenter 20 gange - i alt 40 lektioner - Pris 1680 kr.
20 gange - i alt 40 lektioner - Pris 1680 kr. Hollandsk Enrico Passetti
Cristina Avanzi
NEDSAT PRIS
Engelsk niveau 2 Hollandsk Niveau A2 - Online Se hjemmesiden for tilskud til:
arbejdsledige, pensionister,
Klik på holdnr. 2422206514 Klik på holdnr. 2422206602 efterlønnere og studerende. Nb! Ned-
Onsdag 05-10-22 kl. 17:00 - 18:40 Torsdag 15-09-22 kl. 19:00 - 20:40 sat pris afhænger af bopælskommune
20 gange - i alt 40 lektioner - Pris 1680 kr. 10 gange - i alt 20 lektioner - Pris 980 kr.
Grethe Lintner Mirjam Van Raamsdonk
Vestegn. Sprog- og Komp.center, Glostrup Online undervisning

26

Italiensk - Passaparola 2 Kinesisk 1 Spansk - Niveau 4

Klik på holdnr. 4022206543 Klik på holdnr. 2422206652 Klik på holdnr. 4322206581
Torsdag 27-10-22 kl. 17:00 - 18:50 Mandag 03-10-22 kl. 19:00 - 20:50 Onsdag 21-09-22 kl. 17:00 - 18:50
20 gange - i alt 40 lektioner - Pris 1680 kr. 12 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1120 kr. 15 gange - i alt 30 lektioner - Pris 1330 kr.
Enrico Passetti Xinling Wang Olesen Gitte Pedersen - Brohuset, 2635 Ishøj
Taastrup Kulturcenter, 2630 Taastrup Vestegn. Sprog- og Komp.center, Glostrup

Italiensk - Niveau 1/2 Spansk Tyrkisk

Klik på holdnr. 2422206541 Spansk - Niveau 1 Tyrkisk - begynder
Mandag 24-10-22 kl. 17:00 - 18:50
20 gange - i alt 40 lektioner - Pris 1680 kr. Klik på holdnr. 4022206580 Klik på holdnr. 4022206630
Enrico Passetti Mandag 03-10-22 kl. 17:00 - 18:50 Tirsdag 20-09-22 kl. 17:00 - 18:40
Vestegn. Sprog- og Komp.center, Glostrup Taastrup Medborgerhus 12 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1120 kr.
Klik på holdnr. 2422206581 Ufuk Guvenc
Italiensk - Niveau 2 Tirsdag 04-10-22 kl. 19:00 - 20:50 Taastrup Medborgerhus, 2630 Taastrup
Vestegn. Sprog- og Komp.center, Glostrup
Klik på holdnr. 2422206542 9 gange - i alt 18 lektioner - Pris 910 kr. Tyrkisk Basisniveau (A1) - Del 1
Onsdag 26-10-22 kl. 19:00 - 20:50 Elisa Jessie Heitzmann
20 gange - i alt 40 lektioner - Pris 1680 kr. Klik på holdnr. 4022206631
Enrico Passetti Spansk - Niveau 1+ Tirsdag 20-09-22 kl. 19:00 - 20:40
Vestegn. Sprog- og Komp.center, Glostrup 12 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1120 kr.
Klik på holdnr. 2422206583 Ufuk Guvenc
Italiensk - Niveau 2/3 Tirsdag 04-10-22 kl. 17:00 - 18:50 Taastrup Medborgerhus, 2630 Taastrup
9 gange - i alt 18 lektioner - Pris 910 kr.
Klik på holdnr. 2422206543 Elisa Jessie Heitzmann Tysk
Onsdag 26-10-22 kl. 17:00 - 18:50 Vestegn. Sprog- og Komp.center, Glostrup
20 gange - i alt 40 lektioner - Pris 1680 kr. Tysk - Niveau 1
Enrico Passetti Spansk - Niveau 2
Vestegn. Sprog- og Komp.center, Glostrup Klik på holdnr. 4322206500
Klik på holdnr. 4322206580 Tirsdag 04-10-22 kl. 10:00 - 11:50
Italiensk - Niveau 3/4 Onsdag 21-09-22 kl. 19:00 - 20:50 15 gange - i alt 30 lektioner - Pris 1330 kr.
15 gange - i alt 30 lektioner - Pris 1330 kr. Carsten Høi - Brohuset, 2635 Ishøj
Klik på holdnr. 2422206544 Gitte Pedersen - Brohuset, 2635 Ishøj
Tirsdag 25-10-22 kl. 19:00 - 20:50 Tysk - Niveau 2
20 gange - i alt 40 lektioner - Pris 1680 kr.
Enrico Passetti Klik på holdnr. 4322206501
Vestegn. Sprog- og Komp.center, Glostrup Tirsdag 04-10-22 kl. 12:00 - 13:50
15 gange - i alt 30 lektioner - Pris 1330 kr.
Italiensk Carsten Høi - Brohuset, 2635 Ishøj
- Overbygning og samtale

Klik på holdnr. 2422206545
Tirsdag 25-10-22 kl. 17:00 - 18:50
20 gange - i alt 40 lektioner - Pris 1680 kr.
Enrico Passetti
Vestegn. Sprog- og Komp.center, Glostrup

Kinesisk

Kinesisk - begyndere NEDSAT PRIS
Se hjemmesiden for tilskud til:
Klik på holdnr. 2422206651 arbejdsledige, pensionister,
Mandag 03-10-22 kl. 17:00 - 18:50 efterlønnere og studerende. Nb! Ned-
12 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1120 kr. sat pris afhænger af bopælskommune
Xinling Wang Olesen
Vestegn. Sprog- og Komp.center, Glostrup 27

Læs mere om de enkelte hold på
aof.dk/vestegnen, aof.dk/storkbh
og aof.dk/herlev

Herlev Tysk Fransk konversation (B1)

Fransk Tysk fortsættere Klik på holdnr. 1722206500
Onsdag 28-09-22 kl. 13:40 - 15:20
Fransk, let øvede Klik på holdnr. 3222206536 14 gange - i alt 28 lektioner - Pris 1290 kr.
Tirsdag 04-10-22 kl. 10:00 - 11:40 Sabrina Galfre Vallicelli
Klik på holdnr. 3222206568 12 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1120 kr. Kedelhallen, Frederiksberg
Torsdag 22-09-22 kl. 18:45 - 20:15 Marchen Merete Kristiansen
14 gange - i alt 28 lektioner - Pris 1260 kr. Fransk B1
Madame France de Krassilnikoff Stor-
Herlev Medborgerhus, lok. 6, 2. sal københavn Klik på holdnr. 4822206500
Tirsdag 27-09-22 kl. 17:00 - 18:40
Fransk fortsættere Engelsk 14 gange - i alt 28 lektioner - Pris 1290 kr.
Sabrina Galfre Vallicelli
Klik på holdnr. 3222206566 Engelsk konversation Katrinedals Skole, Vanløse
Torsdag 22-09-22 kl. 17:00 - 18:30
14 gange - i alt 28 lektioner - Pris 1260 kr. Klik på holdnr. 1722206503 Fransk utraditionel
Madame France de Krassilnikoff Tirsdag 25-10-22 kl. 10:00 - 11:40 konversation (B1)
Herlev Medborgerhus, lok. 6, 2. sal 20 gange - i alt 40 lektioner - Pris 2003 kr.
Birgitte Bech Hartmann Klik på holdnr. 1722206006
Fransk - Cours de conversation Kedelhallen, Frederiksberg Onsdag 07-09-22 kl. 18:00 - 19:40
12 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1145 kr.
Klik på holdnr. 3222206564 Engelsk A2 Jørgen Holbøll Green
Mandag 19-09-22 kl. 18:45 - 20:15 Lindevangsskolen, Frederiksberg
14 gange - i alt 28 lektioner - Pris 1260 kr. Klik på holdnr. 4822206504
Madame France de Krassilnikoff Mandag 05-09-22 kl. 18:15 - 19:45 Koreansk
Herlev Medborgerhus, lok. 6, 2. sal 12 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1145 kr.
Marian Flanagan Koreansk for begyndere
Fransk øvede 2 Europaskolen i Carlsberg Byen, Kbh V
Klik på holdnr. 1722206290
Klik på holdnr. 3222206562 Fransk Onsdag 21-09-22 kl. 17:00 - 18:40
Mandag 19-09-22 kl. 17:00 - 18:30 12 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1145 kr.
14 gange - i alt 28 lektioner - Pris 1260 kr. Fransk begynder (A1) Maximilian Romeo Beuchert Rix
Madame France de Krassilnikoff Lindevangsskolen, Frederiksberg
Herlev Medborgerhus, lok. 6, 2. sal Klik på holdnr. 1722206502
Mandag 19-09-22 kl. 18:00 - 19:40 Portugisisk
Spansk 12 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1145 kr.
Jørgen Holbøll Green Portugisisk Konversation 15
Spansk A1.1 Lindevangsskolen, Frederiksberg
Klik på holdnr. 1722206200
Klik på holdnr. 3222206540 Fransk begynder (A1) Onsdag 14-09-22 kl. 19:00 - 20:40
Tirsdag 04-10-22 kl. 17:15 - 18:50 12 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1145 kr.
12 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1120 kr. Klik på holdnr. 1722206504 Marlene Coelho
Idaira Roque Tirsdag 06-09-22 kl. 17:00 - 18:40 Lindevangsskolen, Frederiksberg
Herlev Byskole, Afd. Eng 12 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1145 kr.
Claire Aurore Valérie Noël Russisk
Spansk B1.1 Nørrebro Park Skole, København N
Russisk begynder
Klik på holdnr. 3222206541 Fransk A2
Tirsdag 04-10-22 kl. 19:10 - 20:50 Klik på holdnr. 4822206608
12 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1120 kr. Klik på holdnr. 1722206501 Onsdag 14-09-22 kl. 19:00 - 20:40
Idaira Roque Torsdag 01-09-22 kl. 17:00 - 18:40 12 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1539 kr.
Herlev Byskole, Afd. Eng 12 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1145 kr. Lars Forchhammer
Claire Aurore Valérie Noël Kofoeds Skole, 2300 København S
Spansk 2 Lindevangsskolen, Frederiksberg
Russisk 1
Klik på holdnr. 3222206542
Tirsdag 04-10-22 kl. 19:00 - 20:40 Klik på holdnr. 4822206607
12 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1120 kr. Onsdag 14-09-22 kl. 17:00 - 18:40
Tove Lisa Nielsen 12 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1539 kr.
Herlev Medborgerhus Lars Forchhammer
Kofoeds Skole, 2300 København S
28

Spansk A1.2 Spansk 4

Klik på holdnr. 4822206562 Klik på holdnr. 1722206581
Tirsdag 27-09-22 kl. 17:00 - 18:40 Mandag 05-09-22 kl. 19:00 - 20:40
12 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1145 kr. 12 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1145 kr.
Rosana de la Viuda Fabian Vera-Quereda
AOF Center Storkbh, HKbyg., København S Lindevangsskolen, Frederiksberg

Spansk 1+ Spansk 5

Klik på holdnr. 4822206571 Klik på holdnr. 1722206580
Tirsdag 13-09-22 kl. 16:30 - 18:00 Mandag 05-09-22 kl. 17:00 - 18:40
15 gange - i alt 30 lektioner - Pris 1360 kr. 12 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1145 kr.
Vanesa Domenech Rosillo Fabian Vera-Quereda
Katrinedals Skole, Vanløse Lindevangsskolen, Frederiksberg

Russisk 3 Spansk let øvede (A2-A2.2) Spansk 6

Klik på holdnr. 4822206606 Klik på holdnr. 4822206560 Klik på holdnr. 1722206582
Tirsdag 13-09-22 kl. 19:10 - 20:50 Mandag 12-09-22 kl. 18:45 - 20:25 Tirsdag 06-09-22 kl. 17:00 - 18:40
12 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1539 kr. 12 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1145 kr. 12 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1145 kr.
Lars Forchhammer Rosana de la Viuda Fabian Vera-Quereda
Kofoeds Skole, 2300 København S AOF Center Storkbh, HKbyg., København S Lindevangsskolen, Frederiksberg

Spansk Spansk A2 Klik på holdnr. 1722206612
Tirsdag 20-09-22 kl. 17:00 - 18:40
Spansk begynder Klik på holdnr. 4822206561 12 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1145 kr.
Mandag 26-09-22 kl. 17:00 - 18:40 Jonna Lyduch
Klik på holdnr. 1722206587 12 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1145 kr. Skolen på Nyelandsvej , Frederiksberg
Torsdag 08-09-22 kl. 19:00 - 20:40 Rosana de la Viuda
12 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1145 kr. AOF Center Storkbh, HKbyg., København S Tysk 4
Fabian Vera-Quereda
Lindevangsskolen, Frederiksberg Spansk B2 rutineret Klik på holdnr. 1722206614
Torsdag 15-09-22 kl. 19:00 - 20:40
Spansk begynder Klik på holdnr. 4822206566 12 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1145 kr.
Torsdag 15-09-22 kl. 17:00 - 18:40 Solveig Lykke Petersen
Klik på holdnr. 4822206574 12 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1145 kr. Skolen på Nyelandsvej , Frederiksberg
Mandag 12-09-22 kl. 16:30 - 18:00 Rosana de la Viuda
Sølvgade Skole AOF Center Storkbh, HKbyg., København S Tysk 4 - let øvede
Klik på holdnr. 4822206575
Mandag 12-09-22 kl. 18:00 - 19:30 Spansk 2+ Klik på holdnr. 1722206605
Sølvgade Skole Tirsdag 20-09-22 kl. 19:00 - 20:40
Klik på holdnr. 4822206576 Klik på holdnr. 4822206572 12 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1145 kr.
Tirsdag 13-09-22 kl. 19:30 - 21:00 Tirsdag 13-09-22 kl. 18:00 - 19:30 Jonna Lyduch
Katrinedals Skolen 15 gange - i alt 30 lektioner - Pris 1360 kr. Skolen på Nyelandsvej , Frederiksberg
15 gange - i alt 30 lektioner - Pris 1360kr. Vanesa Domenech Rosillo
Vanesa Domenech Rosillo Katrinedals Skole, Vanløse Tysk 9

Spansk 2 Klik på holdnr. 1722266115
Torsdag 15-09-22 kl. 17:00 - 18:40
Klik på holdnr. 1722206585 12 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1145 kr.
Onsdag 07-09-22 kl. 19:00 - 20:40 Solveig Lykke Petersen
12 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1145 kr. Skolen på Nyelandsvej , Frederiksberg
Fabian Vera-Quereda
Lindevangsskolen, Frederiksberg Læs mere om de enkelte hold på
aof.dk/vestegnen, aof.dk/storkbh
Spansk 3 og aof.dk/herlev

Klik på holdnr. 1722206586 NEDSAT PRIS
Torsdag 08-09-22 kl. 17:00 - 18:40 Se hjemmesiden for tilskud til:
12 gange - i alt 24 lektioner - Pris 1145 kr. arbejdsledige, pensionister,
Fabian Vera-Quereda efterlønnere og studerende. Nb! Ned-
Lindevangsskolen, Frederiksberg sat pris afhænger af bopælskommune

29

Musik Guitar Klaver, keyboard m.m

Vestegnen Guitar begynder/øvet Klaver/keyboard/el-orgel

Sang Klik på holdnr. 4022207101 Klik på holdnr. 3222207000
Mandag 12-09-22 kl. 16:30 - 18:15 Tirsdag 13-09-22 kl. 10:00 - 12:00
Sang for alle - Lige uger Klik på holdnr. 4022207102 Klik på holdnr. 3222207001
Mandag 12-09-22 kl. 18:30 - 20:45 Tirsdag 13-09-22 kl. 12:00 - 14:00
Klik på holdnr. 2422207030 12 gange - i alt 12 lektioner - Pris 1450 kr. Klik på holdnr. 3222207002
Onsdag 07-09-22 kl. 15:00 - 15:45 Peter Andersen Tirsdag 13-09-22 kl. 14:00 - 15:50
Klik på holdnr. 2422207031 Ole Rømer Skolen, 2630 Taastrup Klik på holdnr. 3222207003
Onsdag 07-09-22 kl. 16:00 - 16:45 Tirsdag 13-09-22 kl. 16:00 - 17:50
Klik på holdnr. 2422207032 Klaver 16 gange - i alt 16 lektioner - Pris 1735 kr
Onsdag 07-09-22 kl. 17:00 - 17:45 Monika Franyo
Klik på holdnr. 2422207033 Klaver - begynder/øvede Herlev Byskole Afd. Elv, 2730 Herlev
Onsdag 07-09-22 kl. 18:00 - 18:45
Klik på holdnr. 2422207034 Klik på holdnr. 0422207050 Klaver med henblik på optagelse
Onsdag 07-09-22 kl. 19:00 - 19:45 Lørdag 10-09-22 kl. 10:00 - 14:00 på musikalk grundkursus
8 gange - i alt 8 lektioner - Pris 1450 kr. 15 gange - i alt 15 lektioner - Pris 1785 kr.
Tine Kjær Jørgensen Bozena Wetchacz Klik på holdnr. 3222207005
Glostrup Medborgerhus, 2600 Glostrup Hedegårdskolen, 2750 Ballerup Torsdag 15-09-22 kl. 10:00 - 17:00
7 gange - i alt 7 lektioner - Pris 1620 kr
Sang for alle - Ulige uger Klaver eller guitar - alle niveauer Niels Lolck Madsen
Herlev Byskole Afd. Elv, 2730 Herlev
Klik på holdnr. 4022207025 Klik på holdnr. 4022207551
Mandag 12-09-22 kl. 15:00 - 15:45 Torsdag 08-09-22 kl. 17:00 - 19:00 Klaver på alle niveauer
Klik på holdnr. 4022207026 Klik på holdnr. 4022207552
Mandag 12-09-22 kl. 16:00 - 16:45 Torsdag 08-09-22 kl. 19:00 - 21:00 Klik på holdnr. 3222207010
Klik på holdnr. 4022207027 15 gange - i alt 15 lektioner - Pris 1650 kr. Torsdag 15-09-22 kl. 10:00 - 17:00
Mandag 12-09-22 kl. 17:00 - 17:45 Bozena Wetchacz 12 gange - i alt 12 lektioner - Pris 1620 kr.
Klik på holdnr. 4022207028 Niels Lolck Madsen
Mandag 12-09-22 kl. 18:00 - 18:45 Herlev Herlev Byskole Afd. Elv, 2730 Herlev
8 gange - i alt 8 lektioner - Pris 1450 kr.
Tine Kjær Jørgensen Guitar Violin
Taastrup Medborgerhus, 2630 Taastrup
Akustisk guitar begynder Violin for begyndere og let øvede
Syng dig glad /let øvede/øvede
Klik på holdnr. 3222207020
Klik på holdnr. 4022207018 Klik på holdnr. 3222201740 Torsdag 15-09-22 kl. 10:00 - 17:00
Mandag 12-09-22 kl. 12:15 - 14:30 Mandag 05-09-22 kl. 18:00 - 19:50 14 gange - i alt 14 lektioner - Pris 1620 kr.
Klik på holdnr. 4022207019 Klik på holdnr. 3222201741 Niels Lolck Madsen
Mandag 12-09-22 kl. 14:30 - 17:00 Mandag 05-09-22 kl. 20:00 - 21:50 Herlev Byskole Afd. Elv, 2730 Herlev
Klik på holdnr. 4022207020 Klik på holdnr. 3222201742
Mandag 12-09-22 kl. 18:30 - 20:45 Tirsdag 06-09-22 kl. 19:00 - 19:50 Akkompagnement
12 gange - i alt 36 lektioner - Pris 1045 kr. Klik på holdnr. 3222201743
Ole Håndsbæk Christensen Tirsdag 06-09-22 kl. 20:00 - 21:50 Akkompagnement
Taastrup Medborgerhus, 2630 Taastrup Klik på holdnr. 3222201744
Onsdag 07-09-22 kl. 18:00 - 19:50 Klik på holdnr. 3222207025
30 17 gange - i alt 17 lektioner - Pris 1850 kr Torsdag 15-09-22 kl. 10:00 - 17:00
Michael Graae 14 gange - i alt 14 lektioner - Pris 1620 kr
Herlev Byskole Afd. Elv, 2730 Herlev Niels Lolck Madsen
Herlev Byskole Afd. Elv, 2730 Herlev

Se kurser i Harmonika på
aof.dk/herlev

Stor- Klaver Trommer
københavn
Klaver - begynder/øvede Trommer
Guitar, ukulele
Klik på holdnr. 4822207065 Klik på holdnr. 1722207014
Guitar Mandag 12-09-22 kl. 18:00 - 18:45 Onsdag 14-09-22 i tidsrum. 16:00 - 21:30
15 gange - i alt 15 lektioner - Pris 1749 kr. 12 gange - i alt 12 lektioner - Pris 1320 kr.
Klik på holdnr. 1722207048 Bozena Wetchacz Dennis Drud
Tirsdag 20-09-22 kl. 17:00 - 21:00 Brønshøj Skole, 2700 Brønshøj Skolen på Nyelandsvej, Frederiksberg
12 gange - i alt 12 lektioner - Pris 1749 kr.
Skolen på La Cours Vej, Frederiksberg Klaver Tværfløjte
Klik på holdnr. 1722207049
Mandag 19-09-22 kl. 17:00 - 20:00 Klik på holdnr. 1722207065 Tværfløjte
Tagensbo Skole, København NV Mandag 05-09-22 kl. 17:00 - 19:00
12 gange - i alt 12 lektioner - Pris 1749 kr. Klik på holdnr. 1722207066 Klik på holdnr. 1722207030
Dino Pehilj Tirsdag 06-09-22 kl. 17:00 - 21:00 Mandag 19-09-22 kl. 17:00 - 21:30
15 gange - i alt 15 lektioner - Pris 1749 kr. 12 gange - i alt 12 lektioner - Pris 1749 kr.
Begynder guitar Olga E. Nielsen Jordi Gendra
Frederiksberg Gymnasium, Frederiksberg Skolen på La Cours Vej, Frederiksberg
Klik på holdnr. 4822207050
Torsdag 22-09-22 kl. 16:45 - 19:30 Klaver Tværfløjte begynder/ let øvede
12 gange - i alt 12 lektioner - Pris 1749 kr.
Niels Vejlyt Klik på holdnr. 1722207067 Klik på holdnr. 4822207035
Sølvgade Skole, 1307 København K Lørdag 10-09-22 kl. 11:00 - 15:00 Torsdag 22-09-22 kl. 19:00 - 21:00
10 gange - i alt 10 lektioner - Pris 1166 kr. 12 gange - i alt 12 lektioner - Pris 1749 kr.
Rock guitar Olga E. Nielsen Júlia Cavaller Triay
Skolen på Nyelandsvej, Frederiksberg Vesterbro Ny Skole, 1760 København V
Klik på holdnr. 4822207044
Tirsdag 20-09-22 kl. 18:30 - 19:30 Trompet Musik-
12 gange - i alt 12 lektioner - Pris 1749 kr. og lyrik produktion
Niels Vejlyt Trompet/Jagthorn
Sølvgade Skole, 1307 København K Lær at mixe dit eget musik
Klik på holdnr. 4822207020
Guitar/Ukulele begynder Tirsdag 20-09-22 kl. 19:00 - 21:00 Klik på holdnr. 4822207042
10 gange - i alt 10 lektioner - Pris 1749 kr. Onsdag 21-09-22 kl. 16:45 - 17:30
Klik på holdnr. 4822207046 Anders Juhl Nielsen 12 gange - i alt 12 lektioner - Pris 1749 kr.
Mandag 19-09-22 kl. 18:40 - 21:00 Skolen på Nyelandsvej, Frederiksberg Niels Vejlyt - Sølvgade Skole,
10 gange - i alt 10 lektioner - Pris 1749 kr.
Mogens Sørensen Lær at skrive dine egne sange
Vibenhus Skole, 2100 København Ø
Klik på holdnr. 4822207043
Se flere guitar og ukulele Tirsdag 20-09-22 kl. 17:00 - 18:30
kurser på aof.dk/storkbh 12 gange - i alt 12 lektioner - Pris 1749 kr.
Niels Vejlyt
Sølvgade Skole, 1307 København K

Sang

Sang - alle kan synge

Klik på holdnr. 1722207105
Onsdag 21-09-22 kl. 16:30 - 19:00
12 gange - i alt 12 lektioner - Pris 1399 kr.
Louise Marie Olsen
Skolen ved Bülowsvej, Frederiksberg C

Sang - alle kan synge

Klik på holdnr. 4822207105
Torsdag 22-09-22 kl. 17:15 - 19:00
12 gange - i alt 12 lektioner - Pris 1399 kr.
Louise Marie Olsen

Vesterbro Ny Skole, 1760 København V 31

AOF STORKØBENHAVN

aof.dk/vestegnen
aof.dk/storkbh
aof.dk/herlev

TAG PÅ SENIORHØJSKOLE! Forberedende
Voksen
Tjek vores hjemmeside for program og datoer for Ishøj, Ballerup, Undervisning
Taastrup og Herlevs seniorhøjskoler/foredragsrække for sæson
2022/2023. Dansk
Herlev Seniorhøjskole - gå ind på: aof.dk/herlev Matematik
Ballerup, Ishøj og Taastrup Seniorhøjskole - gå ind på: aof.dk/storkbh IT for beskæftigede
Engelsk for beskæftigede
Køn, krop og Foredragsrækken i
mangfoldighed Høje Taastrup Undervisning på alle trin – også
starthold. Kan bruges til at få
Hvad betyder det, når nogle taler om binæ- Klik på holdnr. 4022211001 adgang til en lang række ud-
re køn? Er det synd for kvinder? Hvad med Mandag 05-09-22 kl. 13:30 - 15:00 dannelser og ansøgning om
mændene? Og hvorfor har nogen ikke et 6 gange. Pris 850 kr. statsborgerskab med bestået
køn? På kurset her introduceres deltageren Taastrup Kulturcenter, Taastrup trinprøve på højeste niveau.
til de mest betydningsfulde tænkere om
køn, vi ser på dem i et nutidigt perspektiv Foredragsrækken i Ordblindeundervisning
og åbner op for fælles reflektioners og Ishøj Kulturium
diskussioner i et faglig og åbent rum. Musik Teater Gratis ordblindeundervisning i
dansk og engelsk for voksne.
Klik på holdnr. 4822203500 Klik på holdnr. 4322211000 Små hold – individuelt tilrette-
Tirsdag 13-09-22 kl. 18:30 - 20:30 Onsdag 07-09-22 kl. 13:30 - 15:00 lagt undervisning - stor vægt
8 gange. Pris 1000 kr. 6 gange. Pris 850 kr. på IT.
Ida Schmidt Petersen Kulturium Musik Teater, 2635 Ishøj
Europaskolen i Carlsberg Byen Kontakt os på tlf. 92 90 10 80,
hvis du ønsker at høre mere,
eller send os en mail på:
[email protected].

Efterår 2022


Click to View FlipBook Version