The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Balázs Horváth, 2021-03-24 17:27:12

NAPKöZI OTTHONOS OSZTÁLY

NAPKöZI OTTHONOS OSZTÁLY

NAPKÖZI OTTHONOS
OSZTÁLY

1.A

MENCIGÁRNÉ SCHULTZ MARIANNA OSZTÁLYFŐNÖK

KEDVES SZÜLŐK! KEDVES GYEREKEK!

MOSOLYOGNI TESSÉK!

PERSZE NEM SZÜNTELENÜL, NEM REGGELTŐL ESTIG,
DE BUJKÁLJON BENNÜNK A MOSOLY, HOGY
BÁRMIKOR FELRAGYOGHASSON. MERT A MOSOLY,
MEGGYŐZŐDÉSÜNK SZERINT, MINDIG EGY KIS FÉNYT
HOZ AZ ÉLTÜNKBE, ÉS MÁSÉBA IS. KICSIKE FÉNYT, DE
SOK KICSI, MINT TUDJUK, SOKRA MEGY.
MINT TUDJUK, AZ ELSŐ ISKOLA MARKÁNSAN
MEGHATÁROZZA A NYÍLT, TISZTA LELKŰ, KÍVÁNCSI,
TUDÁSRA VÁGYÓ GYERMEK JÖVŐJÉT.

2

FŐ CÉLUNK

SZILÁRD ALAPMŰVELTSÉG ÁTADÁSA, AZ
ISMERETANYAG MEGÉRTÉSE ÉS ALKALMAZÁSA.
TESTILEG, LELKILEG, SZELLEMILEG, ÉLETMÓDJUKAT
TEKINTVE EGÉSZSÉGES IFJAK NEVELÉSE.
DIÁKJAINK ÍZLÉSÉNEK, ESZTÉTIKAI ÉRZÉKÉNEK,
IGÉNYESSÉGÉNEK KIALAKÍTÁSA.
TANULÓINK SOKOLDALÚ, NYITOTT, ÉRDEKLŐDŐ,
KREATÍV SZEMÉLYISÉG FEJLESZTÉSE.

3

CSALÁDIAS LÉGKÖR

CÉLJAINKAT A GYERMEKKOR TÉNYLEGES MEGŐRZÉSE
MELLETT SZÍNES ÉS TARTALMÁBAN GAZDAG TANÓRAI,
TANÓRÁN KÍVÜLI, SZABADIDŐS PROGRAMJAINK
SEGÍTSÉGÉVEL, NYITOTT, ŐSZINTE, CSALÁDIAS LÉGKÖR
BIZTOSÍTÁSÁVAL KÍVÁNJUK ELÉRNI, MEGTEREMTVE
EZÁLTAL AZT AZ ISKOLAI KÖRNYEZETET, AHOL
GYERMEK, SZÜLŐ, PEDAGÓGUS IS JÓL ÉRZI MAGÁT.

TANÓRÁN KÍVÜLI FELZÁRKÓZTATÓ ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ
PROGRAMJAINK KÖZÜL NÉHÁNY:

VERSENYEK (HÁZI, LEVELEZŐS, MEGHÍVÓS)
VÁLTOZATOS KULTURÁLIS PROGRAMOK TARTÁSA
DIFFERENCIÁLT KÉPESÉGFEJLESZTÉS
KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS,
DIGITÁLIS ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
KORREPETÁLÁS
LOGOPÉDIA

4

OKTATÁSI FORMA

A NAPKÖZI OTTHONOS OSZTÁLYBAN A GYEREKEK 8-16
ÓRÁIG VANNAK AZ ISKOLÁBAN.
DÉLELŐTT VANNAK A TANÍTÁSI ÓRÁK, DÉLUTÁN A
MÁSNAPI TANÍTÁSI ÓRÁKRA VALÓ FELKÉSZÜLÉS.
JELES NAPOKHOZ KAPCSOLÓDÓ MEGEMLÉKEZÉSEK
MEGTARTÁSA, ILLETVE A HAGYOMÁNYOK ŐRZÉSE,
ÁPOLÁSA. PL.: (NÉPMESE NAPJA, PÁLYAORIENTÁCIÓS
NAP, ÁLLATOK VILÁGNAPJA, FARSANG STB…)

A NAPKÖZI OTTHONOS OKTATÁSI FORMÁBAN REJLŐ
NEVELÉSI LEHETŐSÉGEKET – AZ ÖNÁLLÓSÁGRA, A
HELYES IDŐBEOSZTÁSRA, A TANULÁS MÓDSZEREINEK
KIALAKÍTÁSÁRA, A SZABADIDŐ KULTURÁLT
ELTÖLTÉSÉRE ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉLETRE NEVELÉST –
FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK.

5

MÉG EGY GONDOLAT, AMELYET MI TANÍTÓK VALLUNK:

ÖNMAGÁBAN NEM LEHET
EGYETLEN MÓDSZER SEM
ÜDVÖZÍTŐ, CSAK A TANÍTÓ ÉS
A GYERMEK KÖZÖS MUNKÁJA
HOZHAT ÖRÖMTELI SIKERES

ISKOLAKEZDÉST.

6

ILYENKOR TAVASSZAL, A BEIRATKOZÁS IDEJÉN ÚJBÓL
ÉS ÚJBÓL ELŐJÖNNEK AZ ÖRÖK KÉRDÉSEK:

- MIT KELLENE TUDNIA EGY KIS ELSŐSNEK?
- MIK AZOK A KÉSZSÉGEK, TULAJDONSÁGOK, AMELYEK
HIÁNYÁBAN NAGYON NEHEZEN BOLDOGUL A
GYERMEK ÉS A PEDAGÓGUS EGYARÁNT?
- MIBEN TUDNAK A SZÜLŐK SEGÍTENI AZ ISKOLÁBA

KÉSZÜLŐDŐ KIS ÓVODÁSNAK?

7

TUDJUK AZT, HOGY A KISGYERMEKEK FEJLŐDÉSI ÜTEME MÁS ÉS
MÁS, MÉGIS VANNAK OLYAN NAGYON FONTOS TEVÉKENYSÉGEK,
AMELYEKET – LEGALÁBB RÉSZBEN – AZ ÓVODÁBÓL MAGÁVAL KELL
HOZNI A LEENDŐ KIS ELSŐSNEK AZ EREDMÉNYES ISKOLAI
FEJLŐDÉS ÉRDEKÉBEN. MIUTÁN TUDJUK, HOGY A KISISKOLÁS MÉG
NAGYON SOKÁIG JÁTÉKBA ÁGYAZVA TANUL, ÉL ÉS GYŰJTI
TAPASZTALATAIT, NAGY ELŐNY SZÁMÁRA, HA TUD ELMÉLYÜLTEN,
KREATÍVAN JÁTSZANI.
FONTOS, HOGY MINÉL TÖBB FEJLESZTŐ JÁTÉKOT ISMERJEN. PL.:
(PÁRKERESŐ KÁRTYA, KIRAKÓK, LEGO STB…)

8

NAGYON JÓ, HA SOK MESÉT HALL, MERT A MESÉKBŐL KIINDULVA
TANULNAK MEG OLVASNI, ÍRNI A GYEREKEK. TUDJANAK SOK
VERSET, MONDÓKÁT, HASZNÁLJÁK A RAJZESZKÖZEIKET ( CERUZA,
ZSÍRKRÉTA, FESTÉK ). A KISGYEREK MINDENNAPI ÉLETÉT NAGYON
MEG TUDJA NEHEZÍTENI PÉLDÁUL, HA NEM TUD CIPŐFŰZŐT
KÖTNI, ÖNÁLLÓAN ÖLTÖZKÖDNI, GOMBOLKOZNI. FONTOS MÉG A
SZEMÉLYES ADATOK ISMERETE (TELJES NÉV, APA-ANYA NEVE,
LAKCÍM, SZÜLETÉSI ADATOK).
EBBEN KÉRJÜK A SZÜLŐK SEGÍTSÉGÉT!
TAPASZTALATAINK AZT MUTATJÁK, HOGY AZ ÓVODA TUDATOSAN
ÉS DIFFERENCIÁLTAN KÉSZÍTI FEL A GYEREKEKET AZ
ISKOLAKEZDÉSRE, A GYEREKEKNEK MÉGIS, NAGYON NAGY
VÁLTOZÁS AZ ÚJ ÉLETFORMA, ÉS KIMONDHATJUK BÁTRAN, HOGY
AZ A JÓ ISKOLA, AHOL AZ ÓVODÁBÓL AZ ISKOLÁBA VALÓ
ÁTMENETET MINÉL ZÖKKENŐMENTESEBBEN ÉLIK MEG A
GYEREKEK.

9

REMÉLJÜK, HOGY A FENTI SOROK KÖZÖTT TALÁLNAK OLYAN
ÖTLETET, AJÁNLÁST, AMELY ÉRDEMES A TOVÁBBGONDOLÁSRA, ÉS
SEGÍTSÉGÜKRE LESZ A MÉG HÁTRALÉVŐ HÓNAPOKBAN A
SZEPTEMBERI ISKOLAKEZDÉSIG.
EHHEZ KÍVÁNUNK MINDANNYIUKNAK KITARTÁST ÉS JÓ
ISKOLAKEZDÉST!
HISZEN: A JÓ KEZDET FÉL SIKER!

10


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Alta News - Edição 003
Next Book
soliom cameras +1-800 856-3745 soliom doorbell outdoor camera