The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Balázs Horváth, 2022-04-23 04:10:27

érettségi 2022 május

érettségi 2022 május

FONTOS és
BETARTANDÓ

érettségi
szabályok

Kedves Érettségiző !
Emlékeztető és fontos tájékoztató
az érettségiről! Kérjük, figyelmesen
olvassa végig, a benne foglaltakat
kérjük tartsa be a szabályos
érettségi lebonyolítás érdekében.
Köszönjük!

Atalanta Gimnázium
[email protected]

+3630/994-34-07


Ebben a dokumentumban emlékeztetőül,
általánosságban olvashat FONTOS és betartandó
szabályokról az érettségi vizsgával kapcsolatban.
Az egyes tantárgyakra vonatkozó információkat

ennek a levélnek , külön mellékleteként találja.

A teljes érettségi bizonyítványt az veheti a
kezébe, aki a Nemzeti Alaptantervben
(NAT2012) meghatározott, esti
gimnáziumi tanrendre előírt tantárgyakat
teljesíti, minimum elégséges (2) szintre.
Ezek a tárgyak:
• 9. évfolyamon: magyar irodalom, magyar
nyelvtan, történelem, matematika, fizika,
kémia, biológia, földrajz, angol nyelv
• 10. évfolyamon: magyar irodalom,
magyar nyelvtan, történelem,
matematika, fizika, kémia, biológia,
földrajz, angol nyelv
• 11. évfolyamon: magyar irodalom,
magyar nyelvtan, történelem,
matematika, fizika, biológia, angol nyelv,
művészetek, informatika, etika
• 12. évfolyamon: magyar irodalom,
magyar nyelvtan, történelem,
matematika, fizika, művészetek,
informatika, angol nyelv.


Akinek a felsorolt tárgyak valamelyike hiányzik az
érettségi jelentkezés pillanatáig, a tantárgyak
osztályozóvizsga keretében köteles pótolni.

Ha valakinek a 12. év zárásakor sincs meg valamelyik
tárgyból az elégséges osztályzata, vagy a 12. évfolyam
végén valamelyik tárgyból elégtelen (1) érdemjegyet
szerez, csak, úgynevezett előrehozott érettségi
vizsgát tehet. Tehát, csak abból a tárgyból
vizsgázhat, amelyből a kettes (elégséges) év végi
jegyét megszerezte.
Ebben az esetben nem bizonyítványt, hanem egy
úgy nevezett Törzslapot kap, melyre rákerül a vizsga
eredménye.
Ezt a Törzslapot, mint hivatalos dokumentum, meg
kell őrizni. Ha folytatja a következő érettségi
időszakok valamelyikében a vizsgát, ezt a Törzslapot
magával kell vinni a jelentkezéskor.
Teljes érettségi bizonyítványt csak az kaphat, akinek
öt (5) elégtelennél jobb vizsgajegye van az
érettségin.
Mind az írásbeli, mind pedig a szóbeli érettségi
vizsga egy ÁLLAMI vizsga, egy ÜNNEPÉLYES
esemény. Minden vizsgázó a viselkedésével és az
öltözékévvel ennek a vizsgának a rangját és
súlyosságát, komolyságát tükrözi és adja meg. Így
mindenkinek az alkalomhoz illően illik (KELL!!)
felöltöznie az írásbeli és a szóbeli vizsgára is , és az
érettségi vizsga rangjához méltóan kell viselkednie!


Az írásbeli dolgozatokat a ’ saját ’ tanáraik fogják
javítani, azonban egy központi javítókulcs alapján.

Így, csak azok a válaszok, megoldások az
elfogadhatóak, melyek ebben a javítási
útmutatóban vannak. Ettől eltérni nem lehet.

Az írásbelin elért pontok megtekintése után a
vizsgázónak lehetősége van fellebbezni, de CSAK AZ
ELÉRT PONTOK tükrében. Miután megtekintette a
vizsgázó a dolgozatát, és össze vetette a javítási
útmutatóval, csak ez után érdemes az elért pontok
újraszámolását kérni.

Mivel a javító tanárok az útmutatóban leírt
megoldásokat fogadhatják csak el, így csak a
számszaki hibáért tudnak fellebbezést benyújtani.

A kijavított írásbeli vizsgadolgozatokkal kapcsolatos
észrevételeket a vizsgázó a megtekintést követő első
munkanap végéig – tizenhat óráig – adhatja le.
Észrevétel tehát, kizárólag a javítási, értékelési
útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az
értékelés számszaki hibája esetén tehető. Az
kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

A kijavított írásbeli dolgozatokat megtekinteni: 2022.
június 1-én, szerdán lehet, 9.00 – 18.00 óráig, előzetes
Emailban történő bejelentkezés esetén!!!


Egészségvédelmi intézkedések:
A kihelyezett kézfertőtlenítők használata KÖTELEZŐ,
mind az írásbeli mind pedig a szóbeli vizsga
alkalmával.
Az orrot és szájat eltakaró maszk használata
AJÁNLOTT de NEM KÖTELEZŐ, sem írásbeli sem
pedig a szóbeli vizsgán.

A szóbeli vizsga:
Az írásbeli eredmények után készül el a teljes és
végleges szóbeli vizsgabeosztás. Egy vizsgázó, egy
napon, minden tárgyból szóbeli vizsgát tesz !
A szóbeli vizsgák : 2022. június 16., június 17., június
18. napokon kerülnek megszervezésre. Az, hogy ki,
melyik napon vizsgázik, az írásbeli eredmények után
lesz csak meghatározható.
A szóbeli vizsga első napján, a megnyitón MINDEN
VIZSGÁZÓNAK itt kell lennie, hiszen itt az elnök ( akit
az Oktatási Hivatal delegál), ismerteti az írásbeli
eredményeket és a szóbeli vizsga menetét, továbbá
közli, melyik nap és hány órakor lesz (várható) a
bizonyítvány osztás.
A szóbeli érettségi vizsga utolsó napján szintén
minden vizsgázónak itt kell lennie. Az érettségi
Törzslapok és Bizonyítványok osztásakor, a 12.
évfolyamot sikeresen befejező diákok a ’piros ’ ,
középiskolai bizonyítványaikat is megkapják. !


A szóbeli vizsga:
A szóbeli vizsgán a szóbelizők egy külön
teremben tartózkodnak addig, ameddig be
nem hívják őket vizsgázni. Ebben a
'gyülekező ' teremben SZOKÁS és ILLIK egy
'mini' büfé asztalt készíteni, ahonnan a
vizsgázók tudnak falatozni, inni, hiszen
hosszú a nap a szóbeli végéig.
Illetve SZOKÁS és ILLIK a vizsgabizottságnak
is ( kérdezőtanárok és elnök) büfét
biztosítnai: pogácsák, mini szendvicsek, hűs
innivalók ......
Kérem, hogy erről az érettségizők
gondoskodjanak, amennyiben szükségét
látják.
A tárolásban, szervezésben az iskola segít,
amennyiben szükséges.
A magyar írásbeli érettségi után kérnénk,
hogy egy rövid, max fél órás megbeszélésre,
ez ügyben maradjanak még az érettségizők!


Click to View FlipBook Version
Previous Book
บทที่ 2
Next Book
Canon Wireless Printer Setup For Windows & Mac