The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by zharifku, 2020-02-20 01:29:47

PowerPoint Presentation

MINGGU 3

Tarikh 13/1/2020
STRATEGI PdP
Hari Isnin
Pembelajaran Berasaskan
Kelas 2 Arif Inkuiri
Masa 1.40-2.10 Pembelajaran Berasaskan
Matapelajaran Bahasa Melayu Masalah
Penggunaan Teknologi
Aspek Kekeluargaan
Tema /tajuk Bercuti Ke Bukit Larut PdP ABAD 21
Standard 3.1 Asas menulis Entry card / Exit Card
Kandungan Brainstorming
Gallery Walk
Games
Standard 3.1.1 Menulis secara mekanis x Stay, y Stray
Pembelajaran (iii) perenggan Group Prensentation
Role Play
Traffic Light
PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
Objektif Murid dapat:
Peta Bulatan /
Pembelajaran 1. menulis perenggan secara mekanis.
Peta Buih
Peta Buih Berganda
Peta Pokok
Kriteria Murid dikira berjaya jika dapat : Peta Dakap
Kejayaan 1. Menulis perenggan dengan betul. Peta Alir
Peta Pelbagai Alir
Aktiviti 1. Guru membimbing murid membaca teks. Peta Titi
2. Guru membimbing murid mengenalpasti simpulan Bahasa
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
yang terdapat dalam teks.
TINGGI (KBAT)
3. Guru membimbing murid menjelaskan maksud simpulan
Mengaplikasi
Bahasa yang terdapat dalam teks.
4. Menyalin maksud simpulan Bahasa. Menganalisis
5. Latihan buku aktiviti muka surat 13.(PBD)
Menilai

Mencipta
BBM peta bulatan
EMK Kerjasama
Penilaian Keupayaan murid menyebut nombor dan membaca nombor PENTAKSIRAN
dalam perkataan. Latihan Bertulis /
Refleksi Pada akhir pengajaran; Lisan /
Kuiz
13/20___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan Pembentangan
___7/20_ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi Lain-lain (Nyatakan) :
bimbingan khas dalam sesi akan datang.

Tarikh 14/1/2020
STRATEGI PdP
Hari Selasa
Pembelajaran Berasaskan
Kelas 2 Arif Inkuiri
Masa 4.00 ptg-5.30 ptg Pembelajaran Berasaskan
Matapelajaran Bahasa Melayu Masalah
Penggunaan Teknologi
Aspek Kekeluargaan
Tema /tajuk Adikku Sayang PdP ABAD 21
Standard 4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan dan kesantunan Entry card / Exit Card
Kandungan bahasa dalam bahan sastera Brainstorming
Gallery Walk
Games
Standard 4.1.1 Bercerita, dan menuturkan dialog yang x Stay, y Stray
mengandungi gaya bahasa yang indah; Group Prensentation
Pembelajar
(i) simpulan bahasa Role Play
an Traffic Light
PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
Objektif Murid dapat:
Peta Bulatan /
Pembelajaran 1. Menjelaskan maksud simpulan bahasa
Peta Buih
Peta Buih Berganda
Peta Pokok
Kriteria Murid dikira berjaya jika dapat : Peta Dakap
Kejayaan 1. Boleh menjelaskan maksud simpulan bahasa Peta Alir
Peta Pelbagai Alir
Aktiviti 1. Guru dan murid bercerita mengenai pengalaman pergi Peta Titi
bercuti.
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
2. Guru membimbing murid membaca teks.
TINGGI (KBAT)
3. Guru membimbing murid menulis perenggan secara mekanis
Mengaplikasi
dalam buku latihan.
4. Menyemak tugasan murid. Menganalisis
Menilai

Mencipta
BBM peta bulatan
EMK Kerjasama
Penilaian Keupayaan murid menyebut nombor dan membaca nombor PENTAKSIRAN
dalam perkataan. Latihan Bertulis /
Refleksi Pada akhir pengajaran; Lisan /
Kuiz
14/20_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan Pembentangan
___6/20_ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi Lain-lain (Nyatakan) :
bimbingan khas dalam sesi akan datang.

Tarikh 15/1/2020
STRATEGI PdP
Hari Rabu
Pembelajaran Berasaskan
Kelas 2 Arif Inkuiri
Masa 4.00 ptg-5.30 ptg Pembelajaran Berasaskan
Matapelajaran Bahasa Melayu Masalah
Penggunaan Teknologi
Aspek Kekeluargaan
Tema /tajuk Hamster Kesayangan Hani PdP ABAD 21
Standard 5.1Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata Entry card / Exit Card
Kandungan mengikut konteks Brainstorming
Gallery Walk
Games
Standard x Stay, y Stray
5.1.1 Memahami, mengenal pasti dan menggunakan Group Prensentation
Pembelajar
golongan kata mengikut konteks; Role Play
an (ii) kata nama khas Traffic Light

PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
Peta Bulatan /
Objektif Murid dapat:
Peta Buih
Pembelajaran 1. Mengenalpasti kata nama khas dalam bahan.
Peta Buih Berganda
2. Menjawab 4/5 soalan dengan betul.
Peta Pokok
Peta Dakap
Kriteria Murid dikira berjaya jika dapat : Peta Alir
Kejayaan 1. Mengenalpasti kata nama am. Peta Pelbagai Alir
Peta Titi
Aktiviti 1. Guru membimbing murid membaca teks.
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
2. Guru membimbing murid mengenalpasti kata nama khas
TINGGI (KBAT)
yang terdapat dalam teks.
Mengaplikasi
3. Guru meminta murid memberi contoh kata nama khas.
4. Latihan buku aktiviti muka surat 14 Menganalisis
Menilai

Mencipta
BBM peta bulatan
EMK Kerjasama PENTAKSIRAN
Penilaian Keupayaan murid menyebut nombor dan membaca nombor Latihan Bertulis /
dalam perkataan. Lisan /
Refleksi Pada akhir pengajaran; Kuiz
Pembentangan
15/20_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan Lain-lain (Nyatakan) :
____5/20_ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.

Tarikh 16/1/2020
STRATEGI PdP
Hari Khamis
Pembelajaran Berasaskan
Kelas 2 Arif Inkuiri
Masa 4.00 ptg-5.30 ptg Pembelajaran Berasaskan
Matapelajaran Bahasa Melayu Masalah
Penggunaan Teknologi
Aspek Kekeluargaan
Tema /tajuk Pertandingan fotografi PdP ABAD 21
Standard 5.1Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata Entry card / Exit Card
Kandungan mengikut konteks Brainstorming
Gallery Walk
Games
Standard x Stay, y Stray
5.1.1 Memahami, mengenal pasti dan menggunakan Group Prensentation
Pembelajar
golongan kata mengikut konteks; Role Play
an (iii) Kata ganti nama diri Traffic Light

PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
Peta Bulatan /
Objektif Murid dapat:
Peta Buih
Pembelajaran 1. Mengenalpasti 4 kata ganti nama diri yang terdapat dalam teks.
Peta Buih Berganda
Peta Pokok
Peta Dakap
Kriteria Murid dikira berjaya jika dapat : Peta Alir
Kejayaan 1. Mengenalpasti kata ganti nama diri Peta Pelbagai Alir
Peta Titi
Aktiviti 1. Guru membimbing murid membaca teks.
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
2. Guru membimbing murid mengenalpasti kata ganti nama diri
TINGGI (KBAT)
yang terdapat dalam teks.
Mengaplikasi
3. Guru meminta murid memberi contoh ayat menggunakan
kata nama yang yang diberi oleh guru. Menganalisis
4. Latihan buku aktiviti muka surat 16
Menilai

Mencipta
BBM peta bulatan
EMK Kerjasama PENTAKSIRAN
Penilaian Keupayaan murid menyebut nombor dan membaca nombor Latihan Bertulis /
dalam perkataan. Lisan /
Refleksi Pada akhir pengajaran; Kuiz
_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan _____ Pembentangan
murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan Lain-lain (Nyatakan) :
khas dalam sesi akan datang.

P&P tidak dapat dijalankan dan ditangguhkan kerana guru
menghadiri kursus pemulihan.

Tarikh 16/1/2020
STRATEGI PdP
Hari Khamis
Pembelajaran Berasaskan
Kelas 2 Arif Inkuiri
Masa 4.00 ptg-5.30 ptg Pembelajaran Berasaskan
Matapelajaran Bahasa Melayu Masalah
Penggunaan Teknologi
Aspek Kekeluargaan
Tema /tajuk Pertandingan fotografi PdP ABAD 21
Standard 5.1Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata Entry card / Exit Card
Kandungan mengikut konteks Brainstorming
Gallery Walk
Games
Standard x Stay, y Stray
5.1.1 Memahami, mengenal pasti dan menggunakan Group Prensentation
Pembelajar
golongan kata mengikut konteks; Role Play
an (iii) Kata ganti nama diri Traffic Light

PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
Peta Bulatan /
Objektif Murid dapat:
Peta Buih
Pembelajaran 1. Mengenalpasti 4 kata ganti nama diri yang terdapat dalam teks.
Peta Buih Berganda
Peta Pokok
Peta Dakap
Kriteria Murid dikira berjaya jika dapat : Peta Alir
Kejayaan 1. Mengenalpasti kata ganti nama diri Peta Pelbagai Alir
Peta Titi
Aktiviti 1. Guru membimbing murid membaca teks.
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
2. Guru membimbing murid mengenalpasti kata ganti nama diri
TINGGI (KBAT)
yang terdapat dalam teks.
Mengaplikasi
3. Guru meminta murid memberi contoh ayat menggunakan
kata nama yang yang diberi oleh guru. Menganalisis
4. Latihan buku aktiviti muka surat 16
Menilai

Mencipta
BBM peta bulatan
EMK Kerjasama PENTAKSIRAN
Penilaian Keupayaan murid menyebut nombor dan membaca nombor Latihan Bertulis /
dalam perkataan. Lisan /
Refleksi Pada akhir pengajaran; Kuiz
_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan _____ Pembentangan
murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan Lain-lain (Nyatakan) :
khas dalam sesi akan datang.

P&P tidak dapat dijalankan dan ditangguhkan kerana guru
menghadiri kursus pemulihan.

Tarikh 17/1/2020
STRATEGI PdP
Hari Jumaat
Pembelajaran Berasaskan
Kelas 2 Arif Inkuiri
Masa 4.00 ptg-5.30 ptg Pembelajaran Berasaskan
Matapelajaran Bahasa Melayu Masalah
Penggunaan Teknologi
Aspek Kekeluargaan
Tema /tajuk Pertandingan fotografi PdP ABAD 21
Standard 5.1Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata Entry card / Exit Card
Kandungan mengikut konteks Brainstorming
Gallery Walk
Games
Standard x Stay, y Stray
5.1.1 Memahami, mengenal pasti dan menggunakan Group Prensentation
Pembelajar
golongan kata mengikut konteks; Role Play
an (iii) Kata ganti nama diri Traffic Light

PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
Peta Bulatan /
Objektif Murid dapat:
Peta Buih
Pembelajaran 1. Mengenalpasti 4 kata ganti nama diri yang terdapat dalam teks.
Peta Buih Berganda
Peta Pokok
Peta Dakap
Kriteria Murid dikira berjaya jika dapat : Peta Alir
Kejayaan 1. Mengenalpasti kata ganti nama diri Peta Pelbagai Alir
Peta Titi
Aktiviti 1. Guru membimbing murid membaca teks.
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
2. Guru membimbing murid mengenalpasti kata ganti nama diri
TINGGI (KBAT)
yang terdapat dalam teks.
Mengaplikasi
3. Guru meminta murid memberi contoh ayat menggunakan
kata nama yang yang diberi oleh guru. Menganalisis
4. Latihan buku aktiviti muka surat 16
Menilai

Mencipta
BBM peta bulatan
EMK Kerjasama PENTAKSIRAN
Penilaian Keupayaan murid menyebut nombor dan membaca nombor Latihan Bertulis /
dalam perkataan. Lisan /
Refleksi Pada akhir pengajaran; Kuiz
_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan _____ Pembentangan
murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan Lain-lain (Nyatakan) :
khas dalam sesi akan datang.

P&P tidak dapat dijalankan dan ditangguhkan kerana guru
menghadiri kursus pemulihan.


Click to View FlipBook Version