The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Majlis Anugerah Cemerlang, Sijil Tamat Prasekolah dan Graduasi Tahun 6 tahun 2019

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by partibmn, 2019-11-18 08:17:42

MAPEC 2019

Majlis Anugerah Cemerlang, Sijil Tamat Prasekolah dan Graduasi Tahun 6 tahun 2019

Keywords: MAPEC

SEKOLAH KEBANGSAAN
PETAGAS PENAMPANG

DIRASMIKAN OLEH:
PPD PENAMPANG

SEKOLAH KEBANGSAAN UCAPAN PERASMI
PETAGAS PENAMPANG
Selamat Sejahtera dan Salam Satu Malaysia
DIRASMIKAN OLEH:
Terima kasih Pengacara Majlis.
PPD PENAMPANG
Yang Berusaha Encik Matusin Bin Matali, Guru Besar SK Petagas
Yang Dihormati En. Ahmad Tasrip, Yang Dipertua PIBG SK Petagas,
Yang Berusaha guru-guru besar,
Yang Berusaha Penolong-penolong Kanan,
Yang Berusaha AJK-AJK PIBG,
Yang di hormati semua guru, ibu bapa dan murid-murid.

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk
merasmikan Majlis Hari Anugerah Cemerlang SK Petagas, bagi tahun 2019. Saya juga ingin mengucapkan
syabas dan tahniah kepada pihak sekolah yang berjaya mengadakan program ini sebagai satu program
tahunan demi kepentingan para pelajar. Walau apa pun nama yang diberi untuk majlis seperti ini, yang
pasti Majlis Hari Anugerah Cemerlang merupakan satu majlis khas untuk meraikan pelajar-pelajar yang
telah membuktikan kecemerlangan mereka dalam bidang akademik. Syabas dan tahniah saya ucapkan
kepada pelajar-pelajar cemerlang sekolah ini.

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian,
Pada hari ini, kita mendapati peranan pendidikan telah berubah dengan jelas daripada fungsi tradisional-
nya. Para pelajar bukan sahaja datang ke sini untuk belajar tetapi untuk dididik sebagai pewaris negara
agar menjadi modal insan yang berilmu dan berakhlak mulia. Kita perlu bersedia untuk melakukan pem-
baharuan dan pembugaran dalam sistem pendidikan melalui inovasi dasar dan strategi yang berterusan.

Sistem pendidikan kita mestilah sentiasa dinamik dan progresif serta bersedia untuk melalui proses peru-
bahan dan pembaharuan seiring dengan peredaran zaman. Lantaran Kementerian Pendidikan telah
memperkenalkan Petaksiran Bilik Darjah (PBD) sebagai kayu ukur kompetensi para pelajar. Dengan kata
lain, kita perlu melahirkan para pelajar yang cemerlang dan kompeten iaitu mencapai standard kualiti
untuk merealisasikan aspirasi dan agenda negara.

Hadirin sekalian,

Cendekiawan ada menyatakan tiada kejayaan semanis madu tanpa usaha sepahit hempedu. Oleh itu,
pelbagai usaha dilakukan untuk menjadikan para pelajar sebagai peneroka ilmu dan bukan sekadar
pengikut amat penting bagi mempersiapkan generasi muda dengan keperluan abad ke-21. Selama ini,
kita beranggapan penglibatan ibu bapa dengan pembelajaran anak-anak mereka di sekolah berlaku
secara semula jadi. Namun, dengan perubahan zaman dan cabaran semasa, usaha secara bersepadu
dan bersungguh-sungguh melalui satu kaedah perlu dilakukan oleh semua lapisan masyarakat supaya
dapat menyumbang kepada kejayaan anak-anak

Sebagai ibu bapa kita juga perlu melakukan refleksi kendiri atau bermuhasabah, apakah
memadai atau cukup setakat menyerahkan tanggungjawab kepada guru-guru dan pihak
sekolah semata-mata. Ibu bapa perlu memastikan usaha yang dimulakan di sekolah akan
diteruskan apabila murid-murid balik ke rumah.

UCAPAN PERASMI UCAPAN GURU BESAR

Tuan-tuan dan puan-puan, UCAPAN ALU-ALUAN ENCIK MATUSIN MATALI GURU BESAR SK. PETAGAS SEMPENA MAJLIS ANU-
GERAH PELAJAR CEMERLANG SK.PETAGAS 2019
Ada ungkapan mengatakan kepuasan terletak pada usaha, bukannya kejayaan. Maka kepimpinan
institusi pendidikan seperti SK Petagas perlu memacu penghasilan daya kreativiti dan inovasi dalam Yang Dihormati,
proses pengajaran dan pembelajaran secara berterusan. Bagi menghasilkan pendidikan yang bermutu, Pn. Indah Kasi Binti Hj. Sibin
para pengajar perlu melakukan anjakan paradigma dalam melaksanakan pendekatan pengajaran dan Pegawai Pendidikan Daerah Penampang
pembelajaran yang menggalakkan para pelajar untuk berfikir secara kreatif dan inovatif terutama para
pelajar di sini yang berfokuskan kemahiran. Yang Dihormati,
En. Ahmad Tasrif
Tuan tuan dan puan-puan, YDP PIBG SK.Petagas Penampang,

Ilmu diperoleh dengan belajar. Tiada ertinya iman kalau tiada amal dan tiada erti amal kalau tiada Yang Dihormati
keikhlasan. Oleh itu, para pendidik perlu sedar orang ramai terutama ibu bapa sentiasa mengukur pen- Barisan Kepimpinan Guru-guru Penolong Kanan SK. Petagas
capaian berdasarkan standard kualiti yang telah dijanjikan. Para pendidik jangan cepat berasa puas
dengan pen-capaian pada hari ini. Seorang pendidik mesti sentiasa berusaha meningkatkan kualiti Yang Dihormati,
perkhidmatan agar per-khidmatan pendidikan akan menjadi contoh kepada perkhidmatan yang Para Tetamu Jemputan
lain. Jadi pengasuhan, bimbingan dan dorongan dari segi semua aspek hidup dari peringkat awal lagi
adalah amat penting. Pencapaian mereka dari segi akademik sahaja tidak memadai. Malahan pem- Yang Dikasihi Guru-guru SK. Petagas ,AJK PIBG, para pelajar, ibu bapa dan seterusnya para
bangunan dan perkembangan yang tinggi dalam aspek keperibadian juga adalah perlu diberi perhatian hadirin sekalian.
yang sama berat.
Assalamualaikum, Selamat Sejahtera dan Salam 1 Malaysia
Saya percaya sambutan Majlis Hari Anugerah Cemerlang pada hari ini adalah selari dengan matlamat
memberi dorongan dan memotivasikan para pelajar agar terus berusaha untuk mencapai kecemer- Kita bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan izinNya, maka kita dapat berkumpul di
langan dalam semua bidang. Diharapkan semoga program seumpama ini dapat berterusan pada masa- dalam Dewan Seri Putatan bagi melaksanakan satu lagi agenda pendidikan iaitu Majlis Anu-
masa akan datang bukan sahaja untuk pelajar yang cemerlang tetapi juga yang kurang cemerlang gerah Pelajar Cemerlang Sk.Petagas 2019 yang telah diatur oleh pihak pengurusan Sekolah
tetapi ada peningkatan atau kemajuan. Kebangsaan Petagas. Ucapan syabas dan tahniah kepada Jawatankuasa Pengelola yang
telah berusaha dengan gigih sehingga majlis ini berjalan lancar dan teratur. Ucapan
Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga juga kepada seluruh warga kerja
sekolah atas inisiatif dan kesungguhan yang ditunjukkan bagi menjayakan majlis ini.
Dalam hal ini, semua pihak semestinya berganding bahu dan mengatur langkah sederap berusaha untuk
merealisasikannya. Hasil gabungan kerjasama mantap yang terjalin, satu jaringan kecemerlangan akad- Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
emik yang tinggi mampu digapai. Kita perlu menjadikan hubungan antara warga SK Petagas dan ibu
bapa sebagai hubungan yang berasaskan rasa tanggungjawab bersama, saling memerlukan dan senti- Saban tahun, pihak sekolah tidak pernah lupa mengadakan majlis untuk meraikan kejayaan
asa menyokong antara satu sama lain, bak kata peribahasa seperti aur dengan tebing. murid-murid dalam bidang kurikulum mahupun kokurikulum. Sesungguhnya majlis ini meru-
pakan kesinambungan tradisi Sekolah Kebangsaan Petagas sejak sekian lama . Malahan
Pemimpin dan barisan tenaga pengajar sekolah ini boleh bertukar ganti; boleh datang dan pergi, namun bagi saya, majlis ini diadakan khusus untuk meraikan para pelajar yang sentiasa meletak-
organisasi mesti dipertahankan walau sesiapa pun yang menerajui dan memacunya. Ingatlah, kan kecemerlangan dan kejayaan anak-anak yang menjadi agenda pertama dalam ke-
kecemerlangan yang ingin kita capai tidak boleh ditolak-ansurkan. Semua pihak termasuk ibu bapa hidupan mereka. Jadi, pada kesempatan ini saya bagi pihak sekolah ingin merakamkan
dan pelajar patut memberi sokongan padu kepada pihak pentadbir sekolah jika semua mimpi indah ucapan tahniah dan syabas bukan sahaja kepada para pelajar yang akan menerima anu-
tentang kecemerlangan ingin direalisasikan. gerah, malahan ibu bapa dan para guru yang menjadi nadi atau tulang belakang sehingga
membuahkan kejayaan untuk mereka.
Akhir kata, saya ingin mengambil kesempatan sekali lagi mengucapkan tahniah dan syabas kepada
pihak SK Petags kerana berjaya menganjurkan Majlis Hari Anugerah Cemerlang tahun ini.

Digerak oleh iltizam mencapai kecemerlangan, saya dengan lafaz Bismillahhir-rahmannirahim (Dengan
nama Allah yang Maha pemurah lagi Penyayang) MERASMIKAN, Majlis Anugerah Cemerlang, Sijil Tamat
Prasekolah dan Graduasi Tahun 6 tahun 2019.

UCAPAN GURU BESAR ATURCARA MAJLIS

Hadirin dan hadirat sekalian, 7.00 AM  KETIBAAN GURU-GURU DAN MURID-MURID

Kita akui bahawa kejayaan seorang pelajar tidak hanya terletak pada usaha dan 7.30 AM  KETIBAAN IBU/BAPA/PENJAGA
kesungguhan yang dimainkan oleh guru semata-mata. Insan yang paling dekat dengan  KETIBAAN GURU BESAR
anak-anak ialah ibu bapa para pelajar yang berperanan penting dalam mencorakkan  KETIBAAN YDP PIBG
masa depan anak-anak mereka. Justeru, tuan-tuan dan puan-puan yang paling utama
kejayaan adalah terletak dalam diri para pelajar itu sendiri, agar sentiasa mempunyai 8.00 AM  KETIBAAN TETAMU KEHORMAT-PEGAWAI PEJABAT
komitmen dan motivasi diri yang tinggi untuk meraih kecemerlangan. PENDIDIKAN DAERAH PENAMPANG

Sesungguhnya, kita harus sedar untuk mencapai sebuah kejayaan perlu menempuh pel- NYANYIAN LAGU KEBANGSAAN, NEGERI DAN SEKOLAH
bagai cabaran dan kesukaran. Pepatah Melayu selalu mengingatkan kita, “Di mana ada 
kemahuan, di situ ada jalan.” Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita sama-sama  BACAAN DOA
berganding bahu untuk mencipta kejayaan demi kejayaan buat anak-anak kita. Kejayaan 
anak-anak tuan-tuan dan puan-puan merupakan satu anugerah kepada pihak sekolah UCAPAN ALU-ALUAN GURU BESAR
dan ganjaran termanis kepada ibu bapa.
UCAPAN PERASMI
Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian,
 PENYAMPAIAN CENDERAHATI PERASMI
Saya sangat berharap agar kecemerlangan yang ditunjukkan oleh para penerima anuge-
rah akan menjadi pemangkin kepada para pelajar mempertingkatkan mutu pencapaian  PERSEMBAHAN KOIR
mereka dalam bidang akademik dan kokurikulum pada masa hadapan. Tahap pen-
capaian yang ditunjukkan sudah tentu boleh menjadi contoh serta ikutan kepada para  GRADUASI PRASEKOLAH
pelajar lain untuk meningkatkan pencapaian akademik dan kokurikulum mereka pada  ANUGERAH PENCAPAIAN PRASEKOLAH
masa akan datang.  ANUGERAH BIJAK BACA
 ANUGERAH TULISAN CANTIK
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,  ANUGERAH SHASIAH TERBAIK
 ANUGERAH KEHADIRAN TERBAIK
Pada kesempatan ini juga, saya mewakili warga pendidik Sekolah Kebangsaan Petagas
merakamkan ribuan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat kerana sudi me-  PERSEMBAHAN ACTION SONG
nyumbang terutama dalam bentuk kewangan bagi menjayakan majlis anugerah kecemer-
langan pelajar pada tahun ini. Sesungguhnya, jasa baik dan sumbangan tersebut tidak
dapat kami balas hanya ucapan setinggi-tinggi terima kasih dapat kami lafazkan.

Akhir kata, sekali lagi saya merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada semua pen-
erima anugerah dan juga syabas kepada semua warga kerja yang bertungkus-lumus men-
jayakan Majlis Anugerah Pelajar kecemerlangan, Sijil Tamat Prasekolah dan Graduasi Tahun
6 SK. Petagas bagi tahun 2019.

Sekian, terima kasih.

ATURCARA MAJLIS AJK MAPEC 2019

01.00 PM  PENYAMPAIAN GRADUASI TAHUN 6 AHLI TERTINGGI
 PENYAMPAIAN PENGAWAS SEKOLAH
PENAUNG
(THN 6/2019) Pegawai Pendidikan Daerah Penampang
 PENYAMPAIAN PENGAWAS PUSAT SUMBER
PENASIHAT
(THN 6/2019) En. Matusin Bin Matali
 PENYAMPAIAN KETUA DAN PENOLONG KETUA Guru Besar SK Petagas Penampang

KELAS (THN 6/2019) PENGERUSI
 PENYAMPAIAN AKADEMIK TERBAIK (TAHAP 2) Pn. Juliah Binti Bang
 PENYAMPAIAN KEHADIRAN KE SEKOLAH 100% Penolong Kanan Pentadbiran

(TAHAP 2) TIMBALAN PENGERUSI 1
 PENYAMPAIAN AKADEMIK TERBAIK (TAHAP 1) En. Affendy Bin Soeto
 PENYAMPAIAN KEHADIRAN KE SEKOLAH 100% Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

(TAHAP 1) TIMBALAN PENGERUSI 2
En. Hamzah Bin Ismail
 PERSEMBAHAN TARIAN PRASEKOLAH Penolong Kanan Kokurikulum

 ANUGERAH TOKOH SETIAUSAHA
 TOKOH NILAM Pn. Rosalia Moisi
 TOKOH KOKURIKULUM
 TOKOH AKADEMIK AJK
Semua Kakitangan Sekolah
 JAMUAN RINGAN

MAJLIS BERSURAI

AHLI JAWATANKERJA AHLI JAWATANKERJA

PENYELARAS ACARA (FLOOR MANAGER) P.A SISTEM AJK PERSIAPAN DEWAN AJK JAMUAN

PN Rosalia Moisi (K) En Mohd Syukri Mohamad (K) En. Awang Adahnan Bin Ag Damit (K) Pn. Rainah Hj Kadir (K)
En.Desmond Fong En Robertson Sondoh JR Pn. Dyg Issah Hassan
PROTOKOL DAN SAMBUTAN En Desmond Teo
En Yusnizam Ag Yusof En Desmond Fong Pn Ritah Sogudow
Guru Besar En. Fann Yann Shunn Pn Rusiam Warso
Guru Penolong Kanan Pentadbiran AJK JURUGAMBAR DAN DOKUMENTASI En. Amizan B Abdin Cik Adira Bt Idris (Prasekolah)
Semua Guru
Guru Penolong Kanan Hem En. Affendy Hj Soeto AJK JAMUAN VIP AJK PENGURUSAN GRADUASI TAHUN 6
Guru Penolong Kanan Ko-Kurikulum En.Sharif Putra Sharif Ubong
Pn. Idah Yunus (K) Pn Mera Hidayawati Rajam (K)
Guru Penolong Kanan Petang En. Yusnizam Yusof Pn. Damayanty Abu Bakar En Abdullah Ripen
Yang Dipertua Pibg Sekolah Pn Rosnie Sarabun
AJK PENGURUS SIJIL Cik Mariati Digong
AJK PENGURUS HADIAH/VIP Pn Rosnah Abas Guru Kelas Tahun 6 Jujur
Pn Nor Zehan Bt Musa (Ketua) Pn. Memah Jirob Guru kelas Tahun 6 Amanah
Pn Siti Nurhazirah Awg Hashim (K) Pn Mazlinah Jukra
Pn.Wenneh Sinin AJK PENGURUSAN GRADUASI PRA SEKOLAH Guru kelas Tahun 6 Ikhlas
Pn Moihin bt Manuel (Prasekolah) Guru Kelas Tahun 6 Setia
Pn.Dzorifah Mohd Kashfi AJK daripada semua guru prasekolah dan PPM Sk AJK PENYEDIAAN HADIAH DAN SIJIL
Pn.Nuurfirdausha Aibe AJK PERSEMBAHAN Petagas
Pn. Alijah Ismail (Ketua) (Tahun 6)
Pn.Hatija Binti Mopa Koir Sk Petagas Encik Sharif Putra Sharif Ubong Pn Hayati Andoyot (Tahun 5)
Cik Salmiah Elias Cik Paulina Gouling (Ketua) (Penyelaras Prasekolah)
Pn. Arbiah bt Maddahiri (Tahun 4)
Pn Norhazilah Bt Marzuki (Prasekolah) Pn Celistha Fay AJK DISIPLIN DAN KAWALAN PELAJAR Pn.Noor Aziah Zulkarnain (Tahun 3)
Action Song
AJK HIASAN PENTAS En. Ian James Semua Guru Sk Petagas Pn.Aizah Ag Arshad (Tahun 2)
Sekuriti Sekolah Pn.Nomie Minsin (Tahun 1)
Pn.Auni Azzalea Gima Abdullah (K) Pn. Mazlina Jukra
Pn. Siti Khadijiah Hj Mohd Asri Persembahan Sambut Tamu AJK PEMILIHAN TOKOH KHAS Pn Fazelah Binti Samat (Prasekolah)
Pn Norzurairah Md Rudzuan
Pn Norsiah Mohd Ning Pn. Norsiah Mohd Ning Pn Juliah Bang (Ketua) AJK KEBERSIHAN DEWAN
Pn Norazah Bahrom Persembahan Tarian Prasekolah En Hamzah Ismail
En Johari Edwin En Affendy Soeto Pembersihan Sekolah (K)
Pn Natasha Bt Abdullah Pn. Rusiah Ahmid Semua guru
En Awang Adahnan Bin Ag Damit Prasekolah
Pn Dg Safiah Bt Ag Jamaludin AJK BUKU PROGRAM AJK JURUGAMBAR AJK LAPORAN DAN DOKUMENTASI
Semua guru
En. Desmond Teo (Ketua) En.Sharif Putra Sharif Ubong Pn.Nomie Minsin (K)
AJK PENDAFTARAN En.Yusnizam Ag.Yusuf En. Yusnizam Yusof Pn Rosalia Moisi
Pn. Rosnie Sarabun
Pn Che Suria Mohammad Nor (K) AJK KOMPANG DAN BUNGA TANGAN
Pn Jamatiah Boring @ Jamil Cik Dg Nursazwani Daud
En Arman Ismail Pn Theresia Ginus (Prasekolah) En. Mohd Khairuddin Bin Johari(K)
En Khairul Shobah Bin Tohar En Norazidi Bin Madumin
AJK LATAR BELAKANG Cik Nornazuha Adzemy
Pn. Nurasimah Bt Asnan (Pra Ketua) Pn Asmawati Lamsan
En. Masud Millin (K)
PENGACARA MAJLIS En. Kamil Kadir
En.Johari Edwin
En. Ian James (K)
Pn Salinah bt Jidin

Sijil Tamat Prasekolah Sijil Tamat Prasekolah

SENARAI GRADUASI PRASEKOLAH SESI 2019 SENARAI GRADUASI PRASEKOLAH SESI 2019

KELAS : BERLIAN KELAS : INTAN
NAMA GURU KELAS : SHARIF PUTRA BIN SHARIF UBONG NAMA GURU KELAS : NATASHA BINTI ABDULLAH@PATRICIA
NAMA PPM : FAZELAH BINTI SAMAT NAMA PPM : NORHAZILAH BINTI MARZUKI@ROMIE

BIL NAMA BIL NAMA
1 AFRESYHA YANA BINTI ABDEL PASIT 1 BINTORIA BIN BINJOI
2 AL AZRUL BIN AL KADIR 2 DAYANG ANNA SYUHADA BINTI MUHAMMAD HAFIZAN
3 AUFA IRDYNA MIQAYLA BINTI MD RIZAL 3 FAZDWINA BINTI ABDULLAH
4 AWALAMIRULL AKIM BIN MOHAMAD 4 MOHAMAD AFIE MAHATHIR BIN MOHAMAD SYAFRE
5 FAIQAH DAMIA BINTI FADZIL 5 MOHAMAD SHAHRUL MUQTADIR BIN MOHD SHAHRULIZWAN
6 IZARA AISYAH BINTI KAMARUDIN 6 MOHAMMAD AZAM BIN JASIMIN
7 MOHAMAD FARIS BIN ABDULLAH 7 MUHAMMAD AL IMAN BIN MASLIN
8 MOHAMMAD HAFIZZI BIN ABDULLAH 8 MUHAMMAD AMIN BIN MOHD IBNU
9 MOHAMMAD HAIQAL BIN MASDUKIE 9 MUHAMMAD AMIR SYAH BIN ERWAN SHAH
10 MOHAMMAD KASYA RADITYA BIN ANWAR 10 MUHAMMAD EMRAN BIN ABDULLAH
11 MOHAMMAD NOH IKHWAN BIN HADLYE 11 MUHAMMAD HAZIQ FAWWAZ BIN MOHD AZLIE
12 MOHAMMAD SHAH RAYYAN BIN JABAT 12 MUHAMMAD NORZAIMIE BIN NORKADRA
13 MUHAMAD ERFAN BIN AL NASIR 13 NAUFAL HARIZ BIN MOHD NAJIB
14 MUHAMMAD RIZAL AZRIQ BIN ROSLAN 14 NUR FATIHAH BINTI MUHAMMAD FAZLI
15 MUHAMMAD SYAWAL BIN ABDULLAH 15 NUR RANYA ISHRA BINTI ISHAK
16 NUR AISYAH AFFIANA BINTI MOHD AFFANDI 16 NUR RASYIDAH BINTI NORDIN
17 NUR EIDRIANA BINTI MOHD SHAIRAZI 17 NUR ZULAIKAH BINTI ABDUL LAJI
18 NUR EIDRIANI BINTI MOHD SHAIRAZI 18 NURALEYYAH QASEH BINTI ABDULLAH
19 NUR FITRI MAISYARAH BINTI SYAWAL 19 NURFAZLISA BINTI TUWING
20 NURSAIDA BINTI ABDULLAH
20 NUR HAZIRAH BINTI HARMIZI 21 NURUL IMAN BINTI DERMAN
21 PUTRA SYAHFIQ BIN ABDULLAH 22 RABIAHTUL ADAWIEYAH BINTI BENHAR
22 REISYA SYAFIRA BINTI MOHD SYAFIQ 23 SHAHAIRYL ZAFRYL BIN MOHD HANAFIE
23 ROSALINDA BINTI ABDULLAH 24 SITI NORDIANA BINTI SAMIL
24 ROVELL DARREL ROBERT 25 TAZLIANA BINTI THALS
25 UMMU SAFIYYAH BINTI JOHARI

Sijil Tamat Prasekolah Sijil Tamat Prasekolah

SENARAI GRADUASI PRASEKOLAH SESI 2019 SENARAI GRADUASI PRASEKOLAH SESI 2019

KELAS : PERMATA KELAS : MUTIARA
NAMA GURU KELAS : JAMALIA BT HJ ARSHIT NAMA GURU KELAS : THERESIA GINUS
NAMA PPM : DG. SAFIAH BINTI AG. JAMALUDIN NAMA PPM : YENNTY JAWANI

BIL NAMA BIL NAMA
1 ATHIEQA SHAQIERA BINTI MOHD AZMY @ AZMI 1 ANGGUN NUR HABIBAH BINTI ABDULLAH
2 DAMIA QALISYHA BINTI AZAMI 2 ASHRAFF ZULKARNAIN BIN MARSALI
3 INTAN AYUNI BINTI JUAHRY 3 AWA NADIRA PETRA BINTI SAIFULRIZAM
4 KHAIRIYAH BINTI KAMAL 4 AZWAH BINTI ABDULLAH
5 MOHAMAD SYAH EZUWAN BIN ABDULLAH 5 DAYANG MARLIA BINTI ABDULLAH
6 MOHAMMAD ADAM MUHARAM BIN ABDULLAH 6 KARLINA BINTI AKIMAR
7 MOHAMMAD HERFAN BIN ABDULLAH 7 MOHAMAD ALIFF SHAH ILHAM BIN ABDULLAH
8 MOHAMMAD IZZ RAYYAN DANISH BIN ABDULLAH 8 MOHAMAD QAYYUM HAQIMI BIN ABDULLAH
9 MUHAMAD FAIZ BIN ANASTASIUS 9 MOHAMMAD AL BIN TAHIR
10 MUHAMMAD AFIEF FIRDAUS BIN MOHD JEFFRE 10 MOHAMMAD AMIR HIDAYAT BIN ABDUL RASHID
11 MUHAMMAD FIRDAUS AMIN BIN SALAM 11 MOHAMMAD SYOFIE ARRAHMAN BIN ABDULLAH
12 MUHAMMAD NAJWAN NAJMI BIN HAJUAN 12 MUHAMMAD MALIKI RIZQI BIN ABDULLAH
13 MUHAMMAD QAYYUM RIZQI BIN ABDUL MAJID 13 MUHAMMAD NOR ARAPIE BIN ABDULLAH
14 MUHAMMAD SYUKRI BIN ABDULLAH 14 NORSYAZLIYANA BINTI ABDULLAH
15 NORZAHIRAH ALFERRA AQISYA BINTI NORAZIZ 15 NUR HANNAH DAMIA BINTI SAFARUDDIN
16 NUR DAMIA EZARA BINTI ABDULLAH 16 NUR MANIYAH BINTI ROMY
17 NUR EZAYRIANA BINTI RAHMAT 17 NUR RIEAINIE BINTI ABDULLAH
18 NUR ISYA AMYRA BINTI MAZLIN 18 NUR SHAMIRA AMIRA BINTI MUHAMMAD SHEQAL
19 NUR NABILA NADRAH BINTI SAMSUL 19 NUR SYUHADAH BINTI ABDULLAH
20 NUR SOFEA ALISYA BINTI ABDUL RAHMAN 20 PETRI NAZILAH BINTI ABDULLAH
21 NUR ZAHIRAH BINTI MOHAMAD ZAINEE 21 PUTRI ALIA MAISARA BINTI ABDUL MUHAMIN
22 PUTRI AIRIS AISHAH BINTI MOHD AM @ JAMALUL 22 RAYYAN ADAM BIN IZWANI HASDANIZAM
23 QAIZ QAZIM BIN ABDULLAH 23 SITI MUZLIHA BINTI RADZMIN
24 SAMUEL EZIEL SEBASTIAN 24 TANJINOLLA BIN ABDULLAH
25 SHARIF MUHAMMAD AL HAFIZ BIN MOHAMADDIN 25 ZILL QAYYIM BIN ABDULLAH

Anugerah Kecemerlangan Pelajar Anugerah Kecemerlangan Pelajar

Graduasi Tahun 6 Graduasi Tahun 6

SENARAI GRADUASI SESI 2019 SENARAI GRADUASI SESI 2019

Murid Kelas 6 JUJUR SENARAI GRADUASI SESI 2019

1. ALMALIN ABDULLAH Murid Kelas 6 AMANAH
2. BRENDA DELIA
3. ERWAN BIN JURAKMAN 1. ALYA DIYANAH BINTI RASDY
4. FAIZA BINTI ABDUL MANI 2. ASYRAF BIN AHMAD
5. MOHAMAD ZULHISHAM 3. DAYANG ROSDIANA BINTI AZMAN @ DATU AZMAN
6. MOHAMMAD AL SHADAR BIN EMRAN 4. ERIANI BINTI ABDUL RAHIM
7. MOHAMMAD LOLA FIQRI BIN ABDULLAH 5. FARRAH NATASHA BINTI ADJES
8. MOHAMMAD SYAHIDAN AZLIZAN BIN AHADI 6. FIFI ZULAIKHA BINTI HAMDAN
9. MOHDMAD NOR IZWAN BIN MADSHAH 7. IKA SAZALIANA BINTI ABDULLAH
10. MUHAMAD ZHARFAN BIN MOHD RAZALI 8. INTAN ALYANA BINTI BAKRI
11. MUHAMMAD AZIZUL BIN MICKOL @ FAUZI 9. IRA SHAHIRA TEFFANY BINTI SABRAN
12. MUHAMMAD HAIKAL BIN KIRAM 10. MASLINA BINTI ISMAIL
13. MUHAMMAD IEZAM BIN AHMAD 11. MOHAMAD NUR ZULFIKAR BIN ABDUL MUKTIH
14. MUHAMMAD NAZRIN BIN RAFLI 12. MOHAMMAD ALIFF
15. MUHAMMAD SAIHAFIZAN BIN SAIHASIM 13. MUHAMMAD AZREY BIN AZIZI
16. NORHASWIENDAWATY 14. MUHAMMAD FADZRIL BIN ROSLAN
17. NUR DIYANAH BINTI R. AZMI 15. MUHAMMAD RIDZAL BIN SAHIBUDDIN
18. NUR ELISYIA RIZWANNA BINTI ROSLAN 16. NOOR FARAH TASHA BINTI MOHD ZUMAAT
19. NUR FARAH ALEYSAH BINTI AHMAD 17. NUR ADEELA BINTI ALNAJAR
20. NUR KHAIRUNNISA BINTI MOHD ZAKI 18. NUR AISYAH NABILA BINTI MUHIDIN
21. NUR NADJWA BINTI SAFARI 19. NUR ALEYA NATASHA BINTI ROZAINAN
22. NUR SYATIQA HASUMI BINTI NORISMAN 20. NURHASMILA BINTI AGUS ADAM
23. NURUL AZMIRA 21. NURHAZELLA BINTI ALIMUDDIN
24. PUTRI FARAH DYNA BINTI ABDULLAH 22. NURHAZUANI BINTI HANAFIAH
25. RAMIZADUL FARHANA BINTI ABU THAIR 23. NURLISA BINTI JASIMIN
26. SURI ARIYANIE BINTI SABARUDDIN 24. NURMAN
27. SYAHIRA ATIQAH BINTI MD AMIN 25. NURUL RASYA ALEEYA BINTI SHUZIE
26. PUTERI FARISHA FASHA
27. SARIP NUR HAFIZ BIN ABDUL RASHID
28. SHAHIRAH BINTI GOBET
29. SITI NAZIRAH FARAHANA BINTI PAKAN
30. ZARYIATUL AKMA BINTI ASMAT

Graduasi Tahun 6 Graduasi Tahun 6

SENARAI GRADUASI SESI 2019 SENARAI GRADUASI SESI 2019

Murid Kelas 6 IKHLAS Murid Kelas 6 SETIA

1. ABDUL AZIZ KADIL 1. ADRIANA SYAZWANA BTE SAHAD
2. BUKHARI 2. BALQIS
3. DANIAL HILMAN BIN SYAMSUARDI 3. DAYANG SAHIRATUL SHAZWANAH BINTI IERWAN
4. DAYANG AISYAH MAYSARAH BINTI MUHAMMAD HAFIZAN 4. DAYANGKU ATHIRAH BINTI HASHIM
5. MILDA BINTI RAIE 5. DIANA NIELATASHA BINTI AZAMI
6. MOHAMAD ADAM SHAH BIN ABDUL SANIN 6. FHARHADZ BIN MARGANI
7. MOHAMAD ASHRAF HANAFFY 7. KHAIROONYSHAM
8. MOHAMAD FAZLY MUKALRIBIN 8. MASRECCA BINTI MOHD IBNU
9. MOHAMAD SAIFUL IZAT BIN CADA 9. MOHAMAD IQRAM FAIZ BIN NORAZIZ
10. MOHAMMAD HAIRYN BIN BINHAR 10. MOHAMAD SAHRIZAN BIN ABDUR RAFIK
11. MOHAMMAD HELFYZAL AIDYL 11. MOHAMMAD AKIM BIN AL NASIR
12. MOHAMMAD YULAD HAMSHAH BIN RASUL DAHABAN 12. MOHAMMAD NAZRUL BIN NAZARI
13. MUHAMAD AIDIL HASFUAN BIN HASANUDDIN 13. MOHAMOD AMIN ABRAHAM
14. MUHAMMAD HAIKAL BIN USMAN 14. MUHAMMAD IZZAT BIN FADLY
15. MUHAMMAD SYAH FIEZAN SYAH ABDULLAH 15. MUHAMMAD RIZUWAN
16. NUR ALIA ELYANA BINTI MUHAMAD 16. MUHAMMAD TAZMIE SYAHZAN BIN TEDDY
17. NUR ASHWARAIYA IZZATUL BINTI ASRI 17. NOR AMISHA BINTI IDRIS
18. NUR FARHANA BINTI ALIHATIB 18. NORMILAH BINTI MOHD JAMIL
19. NUR FATIN RAIHANA BINTI HERMAN 19. NORSYAHFIQAH BINTI ABDUL RAHIM
20. NUR KYRA AQMA BINTI ABDUL ARZIN 20. NUR AMANDA ADLINA BINTI ABDULLAH
21. NUR RUDHAINIE BINTI MAHROF 21. NUR ARIEANA FATIEHAH BINTI JUMAN
22. NUR SYAHKIRA NELLIN BINTI ANASTASIUS 22. NURPUTERI IZZATI BINTI MOKSIN
23. NURHIMAH BINTI MOHD JUN 23. NURRABIYATUL ADAWIYAH BINTI TERME
24. NURSHAFIKA BINTI KIFLEI 24. SAIDATUL NOORHASIKIN BINTI SAPARRUDDIN
25. NURUL SUHAIDA MAJID 25. SITI MUZALIFAH BINTI ROSLAN
26. SARYANAH BINTI SARIBIS 26. SITI NUR AIN WARDINA BINTI MOHD HATTA
27. SITI SAIDATUNNISHARL ABDULLAH 27. SYARMILAH
28. SUHADAH ASHSIQAH BINTI KIMAR 28. SYAZA NURFARHANNAH ABDULLAH
29. SURAIDAH BINTI LANGKI 29. WAN NUR HAYATULALEYA SHAFIKA BINTI WAN ROZLAN

Anugerah Kecemerlangan Pela- Anugerah Kecemerlangan Pelajar

Anugerah Kecemerlangan Pelajar Anugerah Kecemerlangan Pelajar

Anugerah Kecemerlangan Pelajar Anugerah Kecemerlangan Pelajar

Anugerah Kecemerlangan Pelajar Anugerah Kecemerlangan Pelajar

Anugerah Kecemerlangan Pelajar SEJAMBAK BUDI SEKALUNG KASIH

Setinggi-tinggi penghargaan kepada :

MAJLIS ANUGERAH KECEMERLANGAN PELAJAR,
SIJIL TAMAT PRASEKOLAH DAN GRADUASI TAHUN

ENAM SK PETAGAS 2019


Click to View FlipBook Version