The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by weekblad Binding, 2019-12-17 13:00:10

Binding week 51

Binding5119

18/12/19 62e jaargang#51

Nieuws- en advertentieblad voor Wervershoof, Onderdijk, Andijk, Zwaagdijk-Oost en Hauwert Terug van weggeweest
Irish Velvet ! Het bevat alle ingrediënten om
Wat een mooie kerstgedachte
binnen no-time een Irish Coffee op
UW THUIS IS ONS WERK! tafel te zetten: de beste Irish whiskey,

Persoonlijke aandacht en begeleiding suiker en koffie. Het enige wat je
in de zoektocht naar, of de verkoop daarna nog nodig hebt is kokend
van uw eigen huis. water en natuurlijk... slagroom.

Per fles 1140

Voor meer aanbiedingen, kijk op
onze website: www.slijterijvidra.nl

Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2020!

Dorpsstraat 146, Openingstijden: VIVDIDRRAA
Wervershoof Ma. t/m vr. 9:00 - 18:00 uur
tel. 0228-581232 Vrijdag 18:00 - 20:00 uur DRANDSRKLAEIJNNTSKLEHEIRJNTAIEHJRNAIJDNDEELL
www.slijterijvidra.nl Zaterdag 9:00 - 17:00 uur

HET IS WEER KERMIS, verstand van tuin en dier
EEN S FEEST!
Zwaagdijk-Oost
Wij wensen jullie een geweldige kermis en gaan er vanuit
Specialist in werkkleding en
SANDRA'S PLANdatTdaJarEooSk weehr eeft (verAhuils)lpelanndenrioentspdrueitenwoongroepen en de gebaar namens alle clienten van de schoeisel. Tevens bedrukken.
een mooie kerstbwoaoarmbij u obnsemsocohie idkorp- niet zaouawnillleenuvenrlwateon.nHiienrgen kijken uit op de Wilgenhof en ook Marco en Nico-
baar gesteld voor dalveastbwaitnnnieuewne itdueeiënn! Prettbigeinkenrmeisn! tuin dus dat wordt extra ge- lien Blom bedankt voor het plaat- Tel. 0228 567 115
van de Wilgenhof. nieten tijdens de donkere dagen. sen van de boom!
Heel erg bedankt voor dit mooie

Raiffeisenlaan 139 Dorpsstraat 177 Bannestraat 45 IN DEZESlotlaan22 Mr. A.W.M. Overtoom Mr. R.M. Mantel-Kooistra
Wervershoof
Wervershoof Wervershoof Wervershoof
BINDING
VERKOCHT! € 325.000,- k.k. Kaagweg 18 € 175.000,- k.k. VERKOCHT! Elke zaterdag in Andijk tussen
• Presentatie kernvisie 8:30-14:30 uur na afspraak.
Droge Wijmersweg 5-44 Bosweid 3 Wervershoof • Steun Stichting
www.mantelovertoom.nl
Wervershoof Wervershoof Surftherapie
• KerstpuzzeFlloralaan 7 Dokter d’Arnaudstraat 29, Andijk
• Kerst- nieuWwejravearsrhosowf ensen Tel. 0228 59 22 24

VERKOCHT! € 425.000,- k.k. € 175.000,- k.k. VERKOCHT! [email protected]
Dokter De Vriesstraat 33,

Benningbroek Tel. 0229 59 12 64
[email protected]

Europasingel 64 Bogertje 4 Harmanszplantsoen 7 Driesprong 4 Woensdag 25 december

Wervershoof Wervershoof Wervershoof Wervershoof Bluesrock van

creatieve drukkers maken meer dan alleen drukwerk Dorpsstraat 218 Wervershoof “DOUBLE U BEAN”

VERKOCHT! € 219.750,- k.k. € 259.000,- k.k. VERKOCHT! bij Club Jazz&Pop in Cultura Andijk
Wist u dat wij naast het drukwerk ook allerlei reclame producten Aanvang: 22.00uur
produceren en leveren?

Denk daarbDWriieejsrpvaroeanrgsnh13orofeclameborden, spandoeken,Droge Wijmersweg 5b-2e7 lettering. Dorpsstraat 155 Droge Wijmersweg 5-64
Wervershoof
Maar ook bedrukte zitzakken, canvassen, bierviltjes, vlaggen of Wervershoof Wervershoof

afdrukken van foto’s op alumunium, plexiglass, hout of forex. € 299.500,- k.k.
€ 249.500,- k.k.
VERKOCHT! VERKOCHT!
Kom eens langs of mail ons, dan bespreken we alle mogelijkheden
voor uw reclame uitingen. Vraagprijs € 250.000,- k.k.

DIT WAS EEN GREEP UIT ONS AANBOD dIaMNnBewdoWeveeemtEnubkRlzaiekVrk,seENpreiRdela,uStDwuHestTOruaiOant5F85!
Kijk voor meer informatie op www.grootnieuweboer.nl,
de volgende kermis ook (weer) in Wervershoof woToenl.t!0228 - 520 520
www.grootnieuweboer.nl

Appelmarkt 6 • 1681 PDEe TZuiwn 5a, a16g11dKiRjkBo•ven0ka2rs2pe8l [email protected][email protected]•20w52w0 w.dew-wlwe.gtrtoeortn.ineulweboer.nl

Dé goedkoopste van Nederland! Uw fietsenwinkel op internet. GWeioeBprieennzgodeerdkwinoesnrdfzaevogsohtr/oemwernzoaoptmreoreidnfarigt..

• Dames- of herenmodel

Showroom Fietsenconcurrent.nl: Terpstraat 39 Alle dagen bezorging, inclusief zondag. Internet afhaalpunt: Harlingerstraat 7B
1771 AC Wieringerwerf Tel. 0227-603216 [email protected] www.fietsenconcurrent.nl Heerhugowaard-De Noord Tel. 072-2049900

BINDING No 51 - woensdag 18 december 2019 - pagina 2

Woensdag 25 december rockend Driebanden Kersttoernooi
optreden van “Double U Bean” bij in café de Ark
Club Jazz&Pop in Cultura Andijk
Op zaterdag 28 en zondag 29 de- Ceulemans en Jaspers zult u niet
cember wordt er weer gestreden tegenkomen maar wel de creme de
om deze felbegeerde driebanden la creme van Wervershoof en om-
titel in de wacht te slepen. streken. Beide dagen is de aanvang
Onder leiding van een nieuwe orga- om 14.00 uur. En nogmaals; des te
nisatie hebben we een zeer gemê- meer toeschouwers, des te meer
leerd aantal deelnemers, die voor vreugd!
leuke en spannende biljart partijen Wat ook niet onbelangrijk is de ver-
zorgen. We hebben 20 deelnemers, zorging is zoals altijd in goede han-
die spelen in 4 poules van 5 waar- den bij de mannen van de Ark.
van de nummers 1 en 2 doorgaan De hapjes en niet te vergeten de
naar de kwartfinales. drankjes,kortom u bent in goede
Er wordt altijd fanatiek gebiljart, handen we bieden een totaal pakket
wat het voor de toeschouwers bij- aan gezelligheid deze twee dagen.
zonder leuk maakt om naar te kij- Met vriendelijke groet,
ken. Wij hopen daarom ook dat u organisatiecomité Loek Boon,
allen in grote getalen komt kijken Han Ursem en Piet Molenaar.
om dit spektakel te aanschouwen.

Samenzang van het
kinderkoor met het
herenkoor

Een van West-Friesland’s meest geweldige jamsessie neer kan zet- vinden zijn. Laat je verrassen door Vorig jaar met kerst bedacht ik Afgelopen maandag (09-dec.) heb-
aansprekende blues/rockacts ten. De bas- en drumpartijen wor- een vlammende bluesrockset van me hoe mooi en leuk zou het zijn ben we de eerste gezamenlijke re-
is ongetwijfeld Double U Bean. den door Ton Boon en John van der Double U Bean met eigen werk om een samenzang te organise- petitie gehad. Alle kinderen en he-
Een band die aansprekende Schaaf verzorgd, beiden allerminst maar ook stukken van Stevie Ray ren met het kinderkoor en het ren waren aanwezig. Het was nu
nummers covert maar ook vol onbekenden in de West-Friese mu- Vaughan, CCR, Fleetwood Mac, herenkoor. al prachtig om te horen en te zien.
trots eigen werk speelt. ziekscene. The Rolling Stones, ZZ-Top, Rory Dit idee bleef bij mij hangen en na Dat beloofd wat!
De muzikale succesformule is ge- In 2009 werd de CD “Muddy Gallagher en nog vele anderen… de zomer heb ik het voorgelegd tij- Graag nodig ik jullie van harte uit
formeerd rondom het schrijvers- Creek” gelanceerd. Geen ingewik- Woensdag 25 december bij Club dens de jaarlijkse koorvergadering. om samen met ons te komen luiste-
duo Willem Boon en Edwin Vene- kelde, gecompliceerde of vernieu- Jazz&Pop in Cultura Andijk; Aan- Het idee werd bij de heren goed ren en genieten van dit samenzang
kamp. Samen staan deze mannen wende muziek maar gewoon ‘recht vang: 22.00uur. Entree € 7,50/Do- ontvangen. Daarna heb ik contact op kerstavond om 19.00 uur in de
al jaren op het podium. Een vier- voor z’n raap’ rock & roll waar de nateurs € 5,-. Jonger dan 25 gratis gezocht met Marit Verdonschot en Werenfriduskerk van Wervershoof.
koppige band of een die uitgebreid blues invloeden duidelijk terug te entree, neem wel je ID mee! Marjo Kaagman, ook hen wist ik Marcel Boos
wordt met (gast)artiesten, die een enthousiast te maken en zo zijn de
voorbereidingen begonnen.

IJsspektakel in de Hoek van Wervershoof Senioren (KBO) Nieuws
van Wervershoof,
Zet huis/tuin in het licht en maak kans op een prijs Onderdijk en Zwaagdijk

Zet het dorp in het licht. Versier uw Dit is het laatste Senioren(KBO)- Wall in Soest, Duitsland. Gewij-
gevel, ramen, struiken, bomen met nieuws van 2019. Vanwege Kerst zigde datum: van 25 mei t/m 29 ju-
lampjes en winter- , kerst- en fanta- en Oud en Nieuw zal er in week ni 2020 (Leden van Wervershoof:
siefiguren van licht. Samen laten we 52 en week 1 GEEN Binding ver- het competitieklaverjassen start op
het dorp schitteren. De mooiste tui- schijnen. 2 januari 2020). Het bestuur wenst
nen worden met een prijs beloond De eerste Binding van het nieuwe u een kerst vol vrede en een jaar
zoals een dinerbon bij ‘t Fortuin en jaar zal verschijnen op woensdag zonder verdriet of tegenslag. Mo-
een wasbeurt voor uw auto bij Weer 8 januari. Daarin ook meer over de gen de dagen, weken, maanden ge-
Als Nieuw. busreis naar Sauerland, hotel Am vuld zijn met liefde en een lach.

Zo doet u mee Sonnet op weg naar Kerstmis
Versier uw tuin/huis in feestelijk
verlichte sferen. Stuur vóór 31 de- Vrede, het zou kunnen zijn.
cember een foto van het tafereel
naar Velen, ook zij die zelf Johannes heten,
[email protected] vrezen het leven in de woestijn.
hoof.nl met daarbij uw adres en te-
lefoonnummer. Een jury bepaalt De meeste Johannessen zijn klein.
begin volgend jaar welke tuinen de Zijn wij allen die van Judea vergeten?
winnaars zijn.
Vrijwilligers en sponsors, be- Men hoeft echt geen sprinkhanen te eten,
dankt! maar weet in overdaad schuilt het venijn.
Veel mensen hebben zich aange-
meld als vrijwilliger. Zonder hen en Zie de aarde als een goddelijk domein.
alle sponsors die het ijsspektakel fi- De doper appelleert aan ons geweten.
nancieel bijstaan was dit niet mo-
gelijk geweest. Iedereen enorm be-
dankt voor de hulp en inbreng!

Openingstijden De Boodschap is geen nepnieuws dat verwart.
- De ijsbaan is dagelijks open van De mens van goede wil heeft miljarden vrinden.
14 tot 18 uur.
- Op zaterdag 21 en 28 december Zij wachten op vrede al zo lang met smart.
van 14 tot 20 uur.
- Op dinsdag 24 december van 13 Ban uit: onmatigheid die de wereld tart.
tot 17 uur. Schoonheid kan men ook dichtbij vinden.
- De ijsbaan is gesloten op 19, 25 en
26 december. De Vrede ligt niet verder dan je hart.

Tot en met 29 december is het vol- volgend jaar verder uitbreiden. Kijk voor meer informatie op de 2019-12-12 Jan Jong (JH7)
op genieten op de ijsbaan en in de Zij roepen iedereen in het dorp op nieuwe website:
tent waar verschillende drankjes om ook eigen huis en tuin te ver- www.kerstspektakelwervershoof.nl Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar
te verkrijgen zijn. Dit jaar is er lichten. Daarmee maakt u ook Annie en Jan Jong
nieuwe verlichting rond het plein. nog eens kans op een mooie prijs.
Stichting Kerstspektakel zal dit

BINDING No 51 - woensdag 18 december 2019 - pagina 3

Uw eigen

Het is onmogelijk jou te vergeten, brood bakken?
jij die ons zoveel gaf om te herinneren.
Wij danken iedereen voor de overweldigende In onze molenwinkel van de Wervershoofse
belangstelling, de vele kaarten, prachtige molen verkopen wij volkorenmeel, bloem en
bloemen en warme woorden die wij mochten Pannenkoekmeel. En wilt u uw eigen oliebollen bakken
ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, kunt u ook bij ons terecht voor de ingrediënten!
onze geweldige vader, schoonvader en opa
De molenwinkel is iedere zaterdag geopend
van 10 tot 12 uur, ook 28 december

Nico Bot (Niek) ******************** SEARLE
Haarverzorging ‘Irene’, advocatuur
De betrokkenheid verzacht het gemis Nes 122, Onderdijk. Tel.
en geeft veel kracht om verder te gaan. 0228-584488. Op afspraak GRATIS
Corrie Bot, kinderen en kleinkinderen ******************** SePlkRe dEinEdaKgaUvoUndR
Nieuwe Aanhangwagens
Tevens wensen wij iedereen v.a. € 350,- excl. btw. van 17.00-18.30 uur.
sfeervolle feestdagen en een goed 2020. (eigen merk). Weijtens Raadhuisplein 15B
aanhangers met 1050 kg as 1693 EA Wervershoof
en 5 jaar garantie v.a.
€ 530 excl btw. Boottrailers 0228-850245
v.a. € 499,- excl. btw. www.searle-advocatuur.nl
Plateauwagens v.a. € 1399,-
**** * *ie*ts* *le*u*k*s*t*e*m*e*ld* e*n*? ******************** excl. btw. Ook voor service
Heeft u Zoekt u klanten uit de Golf onderhoud en onderdelen.
Stuur uw bericht evt. met foto van Bengalen, adverteer dan www.omc-andijk.nl kB*ee*rzs*ot*esk*fe*e*dr*e*m*Oe*tp*eh*ne*t *T*u*in* * *in
naar [email protected] NIET in de Binding. 0613416240; Handelsweg Dickens
31a, Andijk (industrieterrein)
Noël Koor op vrijdag 20 de-
V*o*o*r *p*e*rf*ec*t* b*r*u*id*s*- *e*n*ro* u* w* - cember a.s., tussen 19.00 –
Kaasboerderij Molenzicht 2wk2ue.nrTksetl.uS0w2ta2va8de-5nre8us1i.4te2Br6.l.oJeomchseimers- 20.30 uur aan de Streekweg
******************** 196 te Hoogkarspel.
(Molenweg 14, Wervershoof) Zoekt u klanten uit de Golf
van Bengalen, adverteer dan ********************
De feestdagen komen er weer aan, wat NIET in de Binding. Zoekt u klanten uit de St. Job
dacht u van een leuke boerenlandmand! in ‘t Goor, adverteer dan NIET
in de Binding.

Voor bijv. uw mantelzorger, hulp, (schoon) EERSTE KERSTDAG ZIJN 2e kerstdag: eetcafé!
moeder of personeel. WIJ GESLOTEN Open v.a. 16:00 uur. Borrelplateaus, kerstgerechtjes, a la
carte, speciaalbieren/wijnen... Schuif aan!
Wat er zoal in onze winkel is: ENRICO & BRIGITTWEEDE KERSTDAG ZINGEN 27-12: WIJ 3e Kerstdag CHRISTMAS PARTY!!!
• Div. soorten kaas (koe,geit, schaap) IN KERSTSFEER Rene Karst van ATJE voor de sfeer en de zingende DJ Jacco
• Kalf en varkensvlees uit eigen stal AANVANG 16.00 UUR Deen! + kerstreceptie van 19.30 - 21.00 met gratis bier, wijn,
• Meelproducten ( de tulbandmix ) fris en Jillz! € 10,00 p.p. incl. garderobe. 18+
• Div. ,wijn, mosterd, nootjes, snoepjes, 27 & 28 DECEMBER 01-01: Nieuwjaarsreceptie!
Mooie voornemens, samen proosten en live muziek van
sapjes, jam, vr.saus, honing, biertjes KERSTDRIEBANDENTOERNOOI Marsha & Friends! Van 16:00 - 19:00 bier, fris, wijn en jillz
• Div. schapenwol crème van het huis! V.a. 19:00 consumpties voor eigen rekening.
• En nog veel meer! 31 DECEMBER GESLOTEN Vrij. 10-01 t/m zond. 12-01: ’t Fortuin theater met “ut
leste kievitsai”
Openingstijden: Laatste kaarten! € 7,50 via 582621
Wo, do, vr. 10.00 - 17.00 uur Zon. 12-01 = uitverkocht!
Za. 10.00 - 16.00 uur
Andere dagen op afspraak: 0228-583111 Saladeschotels tijdens de feestdagen?
Kijk op www.t-fortuin.nl/catering/ voor de mogelijkheden.
Graag tot ziens Kadotip!
Een cadeaubon van ’t Fortuin,
KERSTAANBIEDING 1 JANUARI VANAF 16.00 UUR OPEN entreekaart ’t Fortuin Theater...
ZONDAG 12 JANUARI
Kerst Slagroomtaart 12 punts
MENNO BRUIN
Nu slechts e 17.50 THE GENERATIONS

En tevens het adres voor al AANVANG 17.00 UUR
uw brood en banket!
PRETTIGE FEESTDAGEN
WIJ WENSEN U
PRETTIGE KERSTDAGEN
EN EEN GEZOND 2020

Tel. 0228 - 58 28 34 Nieuwedijk 39 • Zwaagdijk-Oost • 0228-581906
Dorpsstraat 65 [email protected]

[email protected]

Cor & Tineke Schipper

Houten vloeren • Leveren en plaatsen van: VERSCHIJNING Binding
schuren van parket rond Kerst en Oud en Nieuw
of houten vloeren • Isolatieglas
• laminaat • interieur • Kunststof/houten kozijnen Vanwege Kerst en Oud en Nieuw zal
Kijk voor een indruk op www.josgroot.nl • Keralit gevelbekleding er in week 52 en week 1 GEEN Binding
E-mail: [email protected] • Hordeuren, rolhorren, vaste verschijnen.De laatste Binding verschijnt
Showroom op afspraak: • raamhorren en raamdecoraties op 18 december, de 1e Binding van het
Graanmarkt 2N Zwaagdijk (WFO) • Bezichtiging showroom op afspraak nieuwe jaar zal verschijnen op woensdag
Telefoon: 06 22959267 na 1800 uur 584590
Vraag vrijblijvend een offerte aan 8 januari 2020.
op onze website:

www.sierkstra-bv.nl

Bulledik 10, 1693 KS Wervershoof
Tel. 06 535 171 77

BINDING No 51 - woensdag 18 december 2019 - pagina 4

KERK tje Kaarsemaker-Tensen; Simon dink; Gonny Kaag-Bosman; Niek BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
NWS Ruiter en zegen over het gezin; Bot; Frits, Anne en Piet Dekker en
Dick Meester en overleden familie overige overledenen van familie Centraal alarmnummer 1-1-2
ST. WERENFRIDUS Meester-Beerepoot; Arie en Truus Dekker.
WERVERSHOOF Copier-Laan en Willem Groot; Na afloop van de viering is er een brandweer / ambulance 072-5644444
Jan Manshanden, Trien Manshan- deurcollecte ten bate van de Paro-
Contactadres: den-Brandsen en Thaam Schou- chiële Caritas Instelling (PCI). politie 0900-8844
Dorpsstraat 71 ten; Adrianus Droog en Christi- Maandag 30 december 20.00:
1693 AC Wervershoof na Droog-Meijer, Gerardus Blom Concert door het Neva Ensemble S.O.S. telefonische hulpdienst 072-5613614
0228-581268 en Johanna Blom-Schouten, Li- in de Werenfriduskerk. Toegang is
Bereikbaar: da Soppe-Blom, Joop Blom, Den- gratis, na afloop staan de leden van centrale huisartsenpost 0229-297800
Maandag van 9.00 tot 11.00 nis Blom, Gerard Blom en Jo van het koor bij de deur om blijken van
[email protected] Willigen; Jaap Sijm, Tiny Sijm- waardering in ontvangst te nemen. Uitvaartvereniging St. Barbara 06-50963029
Site van de Parochie: Rood en zegen over het gezin; Ko Dinsdag 31 december Oudjaar
www.wervershoof.rkregiowh.nl en Meiny Boos en zegen over hun 19.00: Eucharistieviering door dierenambulance 0229-245353
IBAN-nummer: gezin, Jan Sijm en zegen over zijn Sjaak de Boer m.m.v. het Gemengd
NL73RABO0368904970 gezin. koor. Misdienen: Wendy en Eline Voor verdere informatie betreffende niet-spoedeisende hulpdiensten
t.n.v. Parochie Werenfridus Woensdag 25 december Eerste Aker. kunt u de gemeentegids of het telefoonboek raadplegen.
Tevens bereikbaar voor huisbe- Kerstdag 10.00: Woord- en com- Gebeds- en misintenties: Ida Kei-
zoek, ziekenbezoek, ziekenzal- munieviering door Esther Sjerps- zer-Neuvel en Sandra Brugman- Protestantse Gemeente ABC Medemblik
ving etc: Breg en Huub Jaeqx m.m.v. het Keizer; Cornelis Bakker, Elisabeth Andijk-Wervershoof
Juan Andrés Gemengd koor. Bakker-Dol en overleden kinderen; ABC staat voor Aanbidding, de
06-46847043 Gebeds- en misintenties: Pas- Cornelis Punt, Elisabeth Punt-Smit “De Kapel” Middenweg 48 te Bijbel en Jezus Christus. Het
[email protected] tor Ton Janssen, Ina Janssen, Fien en Kees Punt; Jan Dol en overleden Andijk. info: maakt niet uit wat je achtergrond
Pastor G. Koning de Haan-Janssen, Hil de Haan en familie Dol-Hetsen; Jan Schutte www.pg-andijkwervershoof.nl. of verleden is, iedereen is even
0229-507997 overleden ouders en familie; Ma- en Marie Schutte-Schouten; Jacob Iedere woensdagmorgen inloop waardevol voor God. Daarom ben
[email protected] ria Bernarda Nieuweboer en Mar- Deen en Toos Deen-Swart; André van 10.00-12.00 uur. je van harte welkom in onze sa-
Pastoor J. van Dril tinus Nieuweboer; Jaap Schoorl Stavenuiter en Riet Stavenuiter- menkomsten. Wilt u weten wie er
06-24763059 en Marie Schoorl-Koopman; Piet Visser; Johannes Lakeman en Bri- • Zondag 22 december: Pas- spreekt, kijk dan op onze website.
[email protected] Dekker; Ans Borst-Karsten; Ni- gitta Frederika Lakeman-Koomen; tor Ton Heijboer uit Hoorn, Voor de kleine kinderen is er een
Opgave vieringen en misintenties: co Spigt, Tinie Spigt-Schuitema- Na afloop van de viering is er een aanvang 10.00 uur, organist: creche en voor de jeugd van 5 t/m
Via het contactformulier op de ker en zegen over het gezin; Mein- deurcollecte voor Auxilia! ter on- Wim Broer. 12 jaar een kidsclub. Na de samen-
website of een envelop met naam dert Botman en Riek Botman-Koo- dersteuning van stichting Manda. komst is er volop gelegenheid om
en datum (en bijdrage) met vermel- men; Piet Sneek, Toon, Piet, Jan, Woensdag 1 januari Nieuwjaars- • Dinsdag 24 december: Pas- te praten, te bidden, gezellig samen
ding misintentie in de brievenbus Fred en overleden ouders Kok, Jan dag: Geen viering. tor Gert Scholten, aanvang zijn, enz. Er is gratis koffie, thee,
(voordeur pastorie). van Ophem, Fred Vertelman en Pe- Vrijdag 3 januari 18.30: Woord- 19.00 uur, Kinderkerstfeest, broodjes en iets lekkers.
Donderdag 19 december 17.00: ter Haakman; Annie Hetsen-Lan- en communieviering in verzor- organist: Andrew Orme. KOM ZOALS JE BENT!
Kerstviering voor de leerlingen gedijk en Jaap Hetsen; Aat Breed- gingshuis Sint Jozef door diaken Elke zondag 11.00 uur.
van de Werenfridusschool in de Veldman; Miranda Stroet; Jacob Juan Andrés. • 1e Kerstdag: Pastor Gert Almereweg 36
kerk. Deen en Toos Deen-Swart; Afie Gebeds-en misintentie: Jan Sneek Scholten, aanvang 10.00 uur, 1671 ND MEDEMBLIK
Vrijdag 20 december 18.30: Eu- Commandeur-Ruitenberg; Kees en Riet Sneek-Meester. organist: Andrew Orme. INFO Tel. 084 867 1819
charistieviering in verzorgingshuis Koning en Catharina Koning- Zondag 5 januari 10.00: Woord- [email protected]
Sint Jozef door pastoor J. van Dril. Manshanden; Gerard Bregman; en communieviering door diaken • Zondag 29 december: Ds. www.abcsamenkomsten.nl
Zaterdag 21 december 19.00: 4de Simon Bot en Theresia Paulina Juan Andrés m.m.v. Heren van het Nicoline Letteboer uit Juli-
zondag van de Advent. Eucharis- Bot-Oostermeyer en Piet Schou- koor. anadorp, aanvang 10.00 uur, Doe méér voor
tieviering door pastor G. Koning ten; Jaap Sneeboer, Jan Sneeboer Gebeds- en misintenties: Martin organist: Heije Wubs.
m.m.v. het Dameskoor. Misdienen: en Nel Sneeboer-Hauwert, Frie- Korver; Juul de Hoogt-Destom- MOLENS
Marit en Stefan Boots. da Sneeboer-Sijm, Bob Deken, Ko bes; Judith Lute; Trees Boon; Cor- • Zondag 5 januari: Pas-
Gebeds- en misintenties: Jan Kaarsemaker en Geertje Kaarse- rie Nieuweboer-Ruijter; Clemens tor Gert Scholten, aanvang
Smit; Ellen Ruiter-Nieuweboer; maker-Tensen; Simon Smit en ze- Deen en Tos Deen-Nieuweboer; 10.00 uur, organist: Andrew
Corrie Dol-Keizer; levende en gen over zijn gezin, Henk Lake- Vera Verlaat-Dol; Sjaan Stroet- Orme.
overleden familie Boon-Neuvel; man, Alie Lakeman-Grooteman, Grent; Peter van der Lee; Piet
Nico Spigt, Tinie Spigt-Schuitema- Jaap Lakeman en overleden fami- Schouten; Jan Koomen, Nel Koo- EVANGELIEGEMEENTE molenfonds.nl
ker en zegen over het gezin; over- lie, Petrus Smit, Catharina Smit- men-Konijn en hun kinderen Piet, DE PIONIER
leden familie Neuvel-Molenaar. Wit en overleden familie; Jan Koo- Lida, Simon en Johan. COLOFON
Dinsdag 24 december Kerst- men, Nel Koomen-Konijn en hun Dinsdag 7 januari 15.30: Kerk- Kerkdienst beneden in de Schoof
avond: 19.00 Gezinsviering door kinderen Piet, Lida, Simon en Jo- viering in “De Wilgenhof” door Zondag 22 december gaat Adrie Oplage 6.500 ex.
Moniek van Velzen-Neuvel m.m.v. han. Ben Droog. Peereboom voor, aanvang 10.30 u.
Kinderkoor “Weereenlied”. 21.30 Na afloop van de Kerstvieringen Overleden: Nic Loos; Simon Ten- Op 1e kerstdag om 11 uur Gezins- Verspreiding: iedere woensdag in de
Eucharistieviering door pastor Ge- is er een deurcollecte voor de bis- sen; Gerarda Frederiks-Fatels; kerstviering, zondag 29 december plaatsen Wervershoof, Onderdijk,
rard Koning m.m.v. het Midden- schoppelijke Adventsactie. Frans Duinhouwer; Carolien Rui- Opbouwdienst o.l.v. Wouter Wil- Zwaagdijk-Oost, Andijk en Hauwert.
koor. Misdienen: Wendy en Eline Woensdag 25 december 14.00 is ter-Koomen; Gon Bot-Kappelhof. brink, aanvang 10.30 u. en zondag REDACTIE:
Aker. er Kindje wiegen in de kerk door Mededelingen: Over de specia- 5 januari komt Hetty Rook, aan- I. Alders
Gebeds- en misintenties voor bei- (meester) Ben Droog. le vieringen (Kindje wiegen, Oud- vang 10.30 u. P/A Nes 218
de avondvieringen: Bram Beere- Donderdag 26 december Twee- jaarsviering door Sjaak de Boer), Het was geen wonder, het moest 1693 CN, Wervershoof
poot en Willy Beerepoot-Bijl; Ge- de Kerstdag in verzorgingshuis optredens (Neva Ensemble) en de gebeuren! Wonderen doorbre- Tel. 06-16347937
rardus Petrus Koomen en Elisabeth Sint Jozef 10.30: Eucharistievie- doelen van de collectes (o.a. stich- ken de natuurlijke gang van za- Email: [email protected]
Margaretha Maria Koomen-Boon, ring door pastor G. Koning en di- ting Manda) kunt u meer lezen in ken op een niet verklaarbare, po- Website: www.binding.nl
Johanna Maria Hoogkamer-Dege- aken Juan Andrés m.m.v. het Mid- de Nu en Straks van december. sitieve wijze. Met Kerst vieren we Sluitingsdag voor zowel
ling en Petrus Hoogkamer; Nico denkoor. Zondag 5 januari is de eerste zon- de geboorte van Gods Zoon Jezus advertenties als kopij:
Spigt, Tinie Spigt-Schuitemaker Gebeds- en misintenties: Afie dag van de maand en tevens de eer- als mens. De Schepper van alles Zondag voor 18.00 uur
en zegen over het gezin; Jo en Elsa Commandeur-Ruitenberg; Piet ste zondag van het jaar. U bent van die afdaalde in zijn eigen schep- Skriemers a contant inleveren bij
Kooiman; Jan Dol en overleden fa- Sneek, Toon, Piet, Jan, Fred en harte uitgenodigd om na de viering ping en helemaal gelijk werd Nes 218, Wervershoof
milie Dol-Hetsen; Gerard van Ba- overleden ouders Kok, Jan van een kopje koffie of thee te drinken aan ons. Hoe dat kon? De Bijbel 4 regels 5 euro
len en Rijk de Beer; Nic Kuin, Gré Ophem, Fred Vertelman en Peter in “De Inzet”. maakt duidelijk dat Jezus Chris- Elke regel meer 0,50 ct. extra
Kuin-Groot en Jan Laan; Wim Ver- Haakman; Joh Aker en zegen over tus Gods Zoon én mens was. Maar Een regel is 24 tekens incl. spaties
donschot, Jan Verdonschot, Harry zijn gezin. Kijk ook op dé waarom vernederde God Zich zo? ADMINISTRATIE / BEZORGING
en Willy Verdonschot-Bakker; Jan Vrijdag 27 december 15.30: De nieuwssite voor Gods volmaakte rechtvaardig- I.Kraakman-Stavenuiter
Schutte en Marie Schutte-Schou- bewoners van “De Wilgenhof” ko- Wervershoof, heid eiste de dood van elk mens Nes 218
ten; Gerrit en Agnes Koortens-de men, m.m.v. de bezoekersgroep de Andijk, Onderdijk, omdat wij zo door en door zon- 1693 CN, Wervershoof
Wit en overleden familie, Simon Kerststal bekijken. Daarna volgt Zwaagdijk en dig zijn. Maar Gods liefde voor Tel. 0228-564053
en Anne Steltenpool-Smit, Teun, een gezellig samenzijn in “De In- ons ging zo ver, dat Hij zijn enige LAYOUT/OPMAAK/TRAFFIC:
Harry en neef Simon; Cor Botman zet”. Hauwert Zoon overgaf om die doodstraf te
en Gré Brieffies; Joop Brinkman, Zondag 29 december 10.00: Eu- ondergaan. Terwijl Jezus wel 100 Dorpsstraat 100
Stiena Brinkman en overleden fa- charistieviering door pastor G. Ko- % rechtvaardig en goed was en 1693 AJ
milie, Vroon Koedooder-Neuvel ning m.m.v. het Herenkoor. Mis- dus ook als mens, als enige, geen Wervershoof
en overleden familie; Afra van Op- dienen: Linda en Stefan Boots. straf voor zijn zonden verdiende. tel. 0228-745000
hem-Meester; Jaap Sneeboer, Jan Gebeds- en misintenties: Tinie God vraagt van ons om te gelo- DRUK:
Sneeboer en Nel Sneeboer-Hau- Spigt-Schuitemaker; Dorus Sijm ven in zijn Zoon, om Hem serieus Flevodruk Harlingen
wert, Frieda Sneeboer-Sijm, Bob en Emma Sijm-Tiet; Annie Vertel- te nemen en te gehoorzamen. Dan Harlingen
Deken, Ko Kaarsemaker en Geer- man-Schaper; Ton van Breemen; verbindt God ons aan Jezus Chris- Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
Jaap Lakeman; Juul de Hoogt- tus, vergeeft ons en verklaart ons aanvaarden voor schade van welke aard dan
Destombes; Clazien Peerdeman- rechtvaardig. Want hoe wij ook ook door het niet tijdig of onjuist plaatsen van
Mol; Jos Le Blansch; Brigittha ons best doen, de straf voor onze advertenties. Fouten in telefonisch opgegeven
Dekker-Bijl, Nicolaas Dekker en zonden is ondragelijk en onover- advertenties of fouten ontstaan door onduide-
Martha Slagter-Dekker; Truus komelijk. Daarom wilde Jezus ko- lijk handschrift van de opdrachtgever, behoe-
Schaper-Bijman; Piet Haakman; men, daarom is de viering van zijn ven door ons niet te worden gecompenseerd.
Margaretha Maria Wopereis-Du- komst zo belangrijk. Er is geen Correcties en/of vervalorders worden onder
andere manier om met God in het voorbehoud geaccepteerd en uitgevoerd.
reine te komen!
www.eg-depionier.nl

BINDING No 51 - woensdag 18 december 2019 - pagina 5

PAROCHIE SINT en Benny; Lowie en Jaap Kol- PAROCHIE H. GERARDUS lev. en overl. familie. Paul en Jo na Sijm-Buysman. Overl. familie
JOZEF ZWAAGDIJK- ken; Age Sierkstra en zegen over MAJELLATE ONDERDIJK Bregman. Simon en Mien Kraak- Mol-Sijm en zegen over het gezin.
OOST het gezin; Piet Schouten en Mien Contactadres: Tiny Oud Dirk man. Nel de Graaf. Zondag 5 januari. Nieuwjaars-
Schouten-Wiering, Sam Lange- Bijvoetweg 10 tel. 06.100.917.33 Woensdag 25 december 1e dag om 10.00 uur.
Mevrouw T. Immen-Bruinsma, dijk en zegen over zijn gezin; An- Bereikbaarheid van Pastor An- Kerstdag om 10.00 uur. Woord en Communieviering door
Bereikbaar via tel.: 0229 57 3020 dré Sierkstra; Piet, Margret en dré Dekker. Woord en Communieviering door Pastor Dekker m.m.v. het Heren-
bgg.: 06 3020 6773. Bjorn Stam; Piet Sijm en zegen Tel. 06.284.494.10 – email : pas- Pastor Dekker m.m.v. het Ge- koor.
Opgave vieringen en intenties: over zijn gezin; Petrus Schouten, [email protected] mengd koor. Gebeds en misintenties op zon-
Ans Bakker, Zwaagdijk 131 Lena Schouten-Slot en zegen over IBAN nummer: Gebeds en Misintenties op 1e dag 5 januari Nieuwjaarsdag.
1681 NC Zwaagdijk-Oost hun kinderen; Johannes Schouten NL09 RABO.0368.9051.52 Kerstdag om 10.00 uur. Bert Haakman en gezin.
Tel.: 0228 - 584272 en Johanna Schouten-Wiering; Ti- Parochie H.G. Majella Vera Wittenberg. Martien Dekker. Henk Grent en Marie Grent-van
Bij geen gehoor: 06 - 40477220 ny Slippens-Boos en zegen over Maarten Grooteman. Velzen. Martin Korver. Voor alle
E-mail: het gezin; Anna Duin-Deen en Piet weekberichten Kerst. Jacobus en Guurtje Kaarsemaker- parochianen, dat zij in goede ge-
[email protected] Duin; Agatha Neuvel-Buijsman; Dinsdag 24 december Kerst- Lakeman. Ton Kaarsemaker. zondheid en met levensvreugd het
Opgave ledenadministratie: Clemens Fischer en zegen over avond om 19.00 uur. Jacques Hetsen. Jaap en Jo Mol- komende jaar mogen beleven.
Mevrouw J. Neefjes van Bezooijen zijn gezin; Anneke en Lisa Schou- Woord en Communieviering. Kin- Deen. Grè, Nico en Wim Mol. Kerstavond 24 december om
Zwaagdijk-Oost 64, 1683 NK ten; Rem Neefjes, Margreet op den derviering door de Liturgiegroep. Sjoerd Tessel. Niek Mol, dochter 19.00 uur.
Zwaagdijk Kelder-Neefjes, Kees op den Kel- Dinsdag 24 december Kerstavond Judith en overl. familie. Koster: Annemarie Wenners. Col-
Tel. 0228-584140 der en Jan Boon; Jan en Catrien om 21.30 uur. Woord en Commu- Bert Haakman. Lev. en overl. fa- lectant: Cor Manshanden.
H. Communie: Wordt op verzoek bij Duin-Beerepoot en zegen over hun nieviering door Diaken J.A. Correa milie Manshanden-van Ophem. Kerstavond 24 december om 21.30
de zieke thuisgebracht. gezin. m.m.v. het AOW jongerenkoor. Jaap en Truus Stavenuiter-Koo- uur. Koster: Jaap Slaman. Collec-
Opgave bij Ans Bakker. 1ste Kerstdag: Pastoor Volkers; Gebeds en misintenties op kerst- men. Jan Koomen en Annie Koo- tant: Ron Zuyderwijk.
Site van de parochie: Mien Smit en overleden familie; avond 24 december voor beide vie- men-Hudenpohl. Koos Wittenberg. 1e Kerstdag 25 december om
www.zwaagdijkoost.rkregiowh.nl Cor Ruiter, Marth Ruiter-Staven- ringen. Ingrid Koning-Blom. Lev. en overl. familie Koomen- 10.00 uur. Lector: Vera Stelten-
IBAN- nummer: NL97RA- uiter, Ria en Marlies Ruiter-de Wit; Oene en Riet Stavenuiter- Mol. Vriend. Cor en Stephan Blom en pool. Koster: Trudy Commandeur.
BO0160691613 Theo Verdonk en Corrie Verdonk- Harry en Hannie Schouten en lev. overl. familie. Gert Koomen en Collectant: Sjaak Steltenpool.
t.n.v. St. Jozefparochie. Reus, Eduard Verdonk; Jaap Blom en overl. familie Leenders-Schou- overl. familie Koomen-Stavenui- Dinsdag 31 december Oudjaar.
WEEKENDVIERING: en Ingrid en zegen over de gezin- ten. Niek en Bep van Velzen-Vleu- ter. Jaap Haakman. Familie Dek- Lector: Loes Brandsen. Akoliet:
Kerstmis. nen; Gré Sierkstra-Boots; Carla gel, Mark Ottens en Ans en Nico ker en Wittenberg. Gerrit Haakman Jaap Slaman. Koster: Trudy Com-
• Zondag 22 december om 10.00 en Paulien Koopman; Margaretha van Velzen. Nico Grooteman en en lev. en overl. familie Haakman mandeur. Collectant: Gerarda Tes-
Ruiter; Agatha Neuvel-Buijsman; Catharina Grooteman- Laan. en Vollenbregt. Vera en Theo Sijm sel.
uur: GEEN viering. Nic Otsen en zegen over zijn ge- Martinus Weel en Annie Weel-de en gezin. Martinus Weel en Annie Zondag 5 januari nieuwjaars-
• Dinsdag 24 december om 21.00 zin; Jan en Jacqueline van Diepen Lange. Simon Pennekamp en zoon Weel- de Lange. Maarten Groote- dag:
en zegen over hun gezin. Ben. Jan Poland en zegen over zijn man. Nico Grooteman en Cathari- Lector: Tessa Korver. Koster: An-
uur: Kerstnachtviering met Pas- Oudejaarsviering: Overleden fami- gezin. Ben en Guurt Pennekamp- na Grooteman-Laan. Overl. ouders nemarie Wenners. Collectant:
tor T. Immen-Bruinsma, met lie Verdonk-Bijman; Agatha Neu- Sijm. Tiny Grooteman-Besseling Heytel-de Groot. Cees Dekker. Sjaak Brandsen.
zang van het Gemengde koor. vel-Buijsman; Klaas Dudink en ze- en familie Grent-Besseling. Jaap Lakeman en lev. en overl. fa- Mededelingen:
• Woensdag 25 december om gen over zijn gezin; Agatha Neu- Nel Wagenaar en Lev. en overl. fa- milie. Marcel Dudink en familie Na alle kerstvieringen is er een
10.00 uur: Kerstviering met vel-Buijsman; Joris en Tiny Wie- milie. Catharina Grent-Bruin en Dudink-Swart. deurcollecte voor ons Adventspro-
Pastor T. Immen-Bruinsma, met ring-Schilder, Kees Dorrestein en Kees Grent. Catharina Grent-Vleu- Dinsdag 31 december, Oudjaar ject: Venezolaanse kinderen in Pe-
zang van het Gemengde koor. Benny; Voor de zieken thuis en in gel, Lia en Fred. Martin Korver. om 19.00 uur. ru. Deze vluchtelingen wonen in
• Zondag 29 december om 10.00 het verpleeghuis. Dat zij troost en Nick en Marie Manshanden-Kaar- Eucharistieviering door pastor Ko- primitieve omstandigheden. De
uur: Oudejaarsviering met Pas- bemoediging ontvangen. semaker en overl. familie. ning m.m.v. het Herenkoor. katholiek organisatie Warmi Huasi
tor T. Immen-Bruinsma, met Driekoningenviering: Maria Sjerps Jan Sijm en Catharina Sijm-Buy- Gebeds en misintenties op dins- zet zich in voor deze jonge vluch-
zang van het Gemengde koor. en Pieter Neefjes; Vera Langedijk sman. Overl. familie Mol-Sijm en dag 31 december, oudjaar telingen en begeleidt hun ouders
Na de viering koffiedrinken. en overleden familie Langedijk- zegen over het gezin. Klaas en Jo Tiny Grooteman-Besseling. en verzorgers en zet twee kinder-
• Zondag 5 januari om 10.00 uur: Schouten. Laan-Scholten, Nico, Jan,Peter en Jan Koomen en Annie Koomen- centra op voor kinderen van 0-5
Driekoningenviering met P. op Kosters, Lectrices en collectanten, Gerard. Toon en Anne Lakeman- Hudenpohl. Koos Wittenberg. jaar. U kunt hen helpen door uw
den Kelder, met zang van het kijk goed in de Schakel, wanneer Wenners. Piet van der Gragt en Ka- Lev. en overl. familie Koomen- kerstbijdrage in de collecte. Bij
gemengde koor. jou beurt is. Tijdens de kerstdagen rin Keizer van der Gragt. Arie en Vriend. Lev. en overleden leden voorbaat hartelijk dank.
GEBEDSINTENTIES: is er een STILLE collecte. De col- Anny van Velzen- van Beekveld. van het Herenkoor. Lev. en overl. De Parochieraad wenst u allen Za-
Overleden mevrouw Riet Kolken- lecte is bestemd voor de onkosten Sam Grooteman en lev. en overl. leden van het Dameskoor. Mar- lig Kerstfeest en gezond 2020.
Sijm en Jan Commandeur. Dat zij van onze eigen Sint Jozefkerk. Na familie. Paul Laan. Overl. fami- tin Korver. Jan Sijm en Cathari-
vrede en geborgenheid vinden bij de viering is er een DEURcollecte. lie Mol-Meilink en de familie Im-
God. Beide collectes van harte bij u aan- mink-Bakker. Erna van der Gulik.
bevolen. Jaap Lakeman en lev. en overl. fa-
milie. Frans Stroet, Peter Stroet en

Kerkelijke agenda: PAROCHIEANDIJK veld-Reus en om zegen over hun daridad evenals na de viering
Kerstnacht: Jacobus de Lange en Zondag 12 januari 2020; Woord en MARIAMIDDELARES gezin; Overleden ouders Neefjes- van morgen. Deze is bestemd
Catharina de Lange-Vlaar; Wim Communieviering met J. Schipper. VANALLE GENADEN Bisschop, zoon Theo en voor over- voor hulp aan de Venezolaanse
Smit en Gré Smit-Mol en zegen Parochieraadsvergadering: 14 ja- leden familie; Levende en overle- vluchtelingenkinderen in Peru.
over het gezin; Joris en Tiny Wie- nuari 2020. Contactadres: Baukje Kuin-Hogen- den familie Bakker-Breg; Jan Vis- Van harte aanbevolen.
ring-Schilder, Kees Dorrestein dorp. Dijkweg 412, tel. 591408 Op- ser en om zegen over zijn gezin; • Woensdag 25 december: 1e
gave intenties: Greet Tensen-Beem- Om vrede in de wereld. Kerstdag. 10.00 uur Feestelijke
sterboer Kleingouw 195, tel. 592046 Kerstviering met de Vrienden-
Dinsdag 31 december 19.00 uur: kring; pastor G. Koning. 13.00
Gebedsintenties: Jaap Sijm en familie; Martinus en uur Kindje wiegen.
Dinsdag 24 december 19.00 en Martha Meester-van Zwol en over- • Donderdag 26 december: 2e
21.30 uur: Arie Kuin en overle- leden familie; Piet en Gré Kuin- Kerstdag: geen viering.
den familie; Ina Roozendaal-van Besseling en overleden kinderen; • Zondag 29 december: geen vie-
’t Hof en voor levende en overle- Dank voor alle weldaden van het ring.
den familie; Jaap Sijm en familie; afgelopen jaar. • Dinsdag 31 december: Afslui-
Hans Sijm en om zegen over zijn ting van het jaar. 19.00 uur Ou-
gezin; Overleden ouders Neefjes- Zondag 5 januari 10.00 uur: dejaarsviering met de Vrienden-
Bisschop, zoon Theo en voor over- Voor de vluchtelingen, die huis en kring; pastor A. Dekker.
leden familie; Piet en Gré Kuin- haard hebben moeten verlaten; Om • Woensdag 1 januari: Nieuwjaar:
Besseling en overleden kinderen; aandacht en zorg voor ouderen, geen viering.
Cees Kreuk; Marie Sijm-Tiet en zieken en hulpbehoevenden; Om • Zondag 5 januari 10.00 uur: vie-
voor levende en overleden fami- zegen over het nieuwe jaar en onze ring Driekoningen.
lie; Gerard Schuitemaker, Vera parochiegemeenschap.
Weel-Ootes, Henk Ootes en Joost Woord-Communieviering met de
Deen; Cees Kuin en om zegen over Agenda: Vriendenkring groep Andijk. The-
De voordelen van zijn gezin; Oene en Catharina Sta- • Zondag 22 december: geen vie- ma: “Gezonden door het licht”. De
adverteren in de Binding venuiter-Korver; André en Mikah ring collecte is voor de kerk. Welkom in
Dekker. • Dinsdag 24 december: Kerst- de viering en bij het Nieuwjaars-
Met een wekelijks bereik van ruim 6.500 huishoudens avond koppie.
maakt weekblad de Binding tot een zeer krachtig podium Woensdag 25 december 10.00 • 19.00 uur: Gezins-Kerstviering
voor uw boodschap. En door lokaal te adverteren, en dus uur: Joop Dudink en om zege over met een speciaal kerstkoor; pas- *Allen goede Kerstdagen toege-
meteen de juiste doelgroep aan te spreken, komt u veel Kun jij reanimeren?zijn gezin; Ria Oud-Tesselaar en

verder. Het is nu eenmaal een feit dat zaken die in de familie; Arie Bergen; Cees Kuin en
directe omgeving gebeuren veel meer impact hebben om zegen over zijn gezin; Jaap van
der Jagt en voor levende en over-
dan zaken die op nationaal of internationaal niveau tor Juan Andrès wenst met veel licht en warmte.
plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor adverteren. • 21.30 uur: Kerstnachtviering Een prettige jaarwisseling en een
voorspoedig nieuwjaar met vrede
De Binding maakt gebruik van de regionale kracht en met Gemengd koor; pastor A. en gerechtigheid voor alle mensen.
de binding van inwoners met hun directe omgeving. Dekker. N.B. Na beide vie-
Ondernemingen die in de huis-aan-huis kranten van de leden familie; Theo en Tiny Hooi- ringen deurcollecte voor Soli-
Binding adverteren, of het nu online of offline is, liften dus
Red levens in jouw buurt.
mee op deze verbondenheid. KKMuuenldnjijejjariaejnaronpeihmaarnetsritiemchnt?eingr.enl/nre?animatie

RMRMeeedleddleljdveleeajnveasneainnoapsjnohiunaowrpjtbosuhtuiucawrhrtt.tibnsgut.iunclrh/trt.einangim.nalt/iereanimatie

BINDING No 51 - woensdag 18 december 2019 - pagina 6

Fijne feestdagen en een
gezond nieuwjaar

Wij wensen iedereen Geef uiterlijk zaterdag 21
prettige feestdagen! december uw kerstbestelling
door. Dinsdag 24 december
Aad Overtoom Rinske Mantel Sandra Voors zijn we uitsluitend geopend

voor bestellingen!

Andijk Benningbroek De Echte Bakker Swart

Dokter d’Arnaudstraat 29, www.mantelovertoom.nl Dokter De Vriesstraat 33,
1619 CW Andijk Tel. 0228 59 22 24 1654 JT Benningbroek Tel. 0229 59 12 64
[email protected]
[email protected]

Gezellige feestdagen en
weer goed en veilig op
weg in 2020!!

Fijne Garage All Round
feestdagen

en een
gezond 2020

OPTICIËN - OPTOMETRIELady Dawn Dat 2020 een
Helvetica Neue E geslaagd jaar
en rijvaardig jaar
CONTACTLENSSPECIALIST mag worden.

JuwelTel. 0228-581258

www.schoutenoptiek.nl

Wij wensen iedereen
fijne feestdagen en

een mooi en
gezond 2020

Boos Bestratingen wenst u
heerlijke feestdagen

en een gezond en gelukkig 2020

Boos Bestratingen

Boos Bestratingen BV
Handelsweg 11,
1693 AZ Wervershoof
T. 0228 - 52 65 05
[email protected]
www.boosbestratingen.nl

BINDING No 51 - woensdag 18 december 2019 - pagina 7

Fijne feestdagen en
een gezond nieuwjaar

Korting op uw Univé
zorgverzekering met Omringpas

Wij wensen iedereen Gratis Basisverzekering Zorg Geregeld
prettige feestdagen ! Activity € 119,95 per maand
Tracker
€ 113,95 per maand met Omringpas €peBa1rel0jsaspn0aaera,l-r
t.w.v.
Inclusief Collectief Aanvullend Goed
€ 25,-* € 135,45 per maand

*Actie geldt voor de eerste € 127,90 per maand met Omringpas
100 aanmeldingen.
• 12 behandelingen fysiotherapie
• Vergoeding preventieve cursussen,

zoals valpreventie en gezondheidstest
• Vergoeding vervangende mantelzorg
• Gratis Omringpas t.w.v. € 22,95

(Vanaf 1 januari 2020 kunt u de kosten
declareren.)

Bestel nu een Omringpas: 088 - 206 79 99 www.omringpas.nl

Kinderpraktijk Paramee

Wognum Medemblik Wervershoof

Mijn kind kan niet stil zitten
Mijn kind is angstig bij gymnastiek, sport of spel

Heeft uw kind problemen met stil zitten en loopt het steeds van
tafel? Beweegt het veel, heeft het onvoldoende concentratie
om opdrachten af te maken? Is uw kind angstig voor klimmen
en klauteren of durft het niet los te fietsen en heeft het wel de
leeftijd daarvoor? Dan kan de kinderfysiotherapeut wat voor uw
kind betekenen.

Mogelijk ligt het probleem in de zintuiglijke prikkelverwerking.
Met Sensorische Integratie-therapie wordt een goede
prikkelverwerking gestimuleerd.

www.paramee.nlHeeft u vragen dan kunt u contact opnemen met

Kinderfysiotherapie Kinderpraktijk Paramee, tel. 06-30267441.

Fysiotherapie Logopedie Ergotherapie Psychologie Dieetadvisering Podotherapie

Wenst u prettige kerstdagen
en vele veilige kilometers
in 2020!!

Deze sportpagina’s vaBnINSDSIWNGzijNnom5o1g-elwijokegnesmdaaagk1t8dadnekczeimj dbeesrp2o0n1s9or-inpgagvainnad8e volgende bedrijven:

alles voor uw fiets

VOETBALVERENIGING VVW

V.V.W. met zege de winterstop in Programma VVW Voetbal

Woensdag 18 december Frans Bakker
VVW DA1 LSVV DA1 20:00

Zondag 22 december
Kolping Boys 2 VVW 2 11:00

VVW-Kersttoernooi in
de Dars

Ryan Dekker maakt op 18 jarige leeftijd zijn debuut bij V.V.W.1 [foto: Dik Haakman] Op zaterdag 21 december is het ding. Het enthousiasme en fanatis-
weer zover! Deze dag houdt me is dan ook elk jaar groot.
VVW zijn jaarlijkse Kersttoer- Dit spektakel vindt plaats in Sport-
nooi voor de jeugd met heerlijk hal de Dars waar voor alle kinde-
voetbal zo vlak voor de kerstda- ren na afloop een lekker bordje pa-
gen van internationale klasse! tat klaar staat. De teamindelingen
Vanaf ‘s morgens 10.00 uur spelen en programma vindt je op de web-
samengestelde teams van de jeugd- site van VVW voetbal en Faceboo-
leden van VVW van 6-15 jaar te- kpagina.
gen elkaar. Er wordt gestreden om Supporters zijn uiteraard van harte
een felbegeerde beker. welkom.
En we spelen geen gewoon voet- Voor vragen neem contact op met
bal, maar voetballen in opgebouw- de toernooicommissie via nol-
de“ bakken” zodat er veel gebruikt [email protected],nl.
kan worden gemaakt van de boar- Tot de 21e december.

Wervershoof: Met de 3-1 zege op Met een schuiver langs de muur in de achtenzeventigste minuut AOWZ jeugdschaatsen
laagvlieger KSV gaat V.V.W. met gaf de blonde KSV aanvaller Stan liet hij het duizendkoppige publiek
een goed gevoel de winterstop in. Vertelman het nakijken en gingen voor de derde maal juichen (3-1). 47 kinderen uit Andijk, Onder- mogelijk door de dorpsveilingen
De formatie van Niels Bakker we met een 1-1 naar de thee. Wedstrijd gespeeld. Coen Bakker dijk, en Wervershoof hebben za- van Andijk en Wervershoof.
was te sterk voor een onthutsend Het bleef in de rust lang stil in de kwam nog in het veld voor Thijs terdag 14 december hun schaats Tijdens de diploma uitreiking heb-
slecht KSV. kleedkamer en je kon de jongens Schouten en was daarmee de twee- diploma’s weer mogen ontvan- ben we nog even trainer Yvonne
In de eerste helft deed V.V.W. niet horen denken ‘we gaan toch wel de debutant van de middag. Man gen. Ze hebben er weken lang in het zonnetje gezet. Want zon-
veel onder voor de gasten uit Heer- van dit KSV winnen.’ Met wat op- of the match: Sam Bruin. De blin- voor geoefend. der vrijwilligers geen vereniging!
hugowaard. Het spel van onze hel- peppende woorden van captain Jo- de poule werd deze zondag gewon- En met hele goede resultaten. Ie- Yvonne, heel erg bedankt voor je
den was zeer slordig en onstui- ris Schouten kwam er een ander nen door de jarige Ron Bakker. De dereen van harte gefeliciteerd! inzet.
mig. De drang naar voren was veel VVW uit de kleedkamer. Jorren minuut van V.V.W. in het minu- Het was op zaterdagochtend altijd Ook Samantha en Jennifer Buis
te groot en leverde veel balverlies Grooteman bleef met een kleine tenspel was voor Piet Roozendaal weer dringen bij de bus. Daarna zijn onlangs nog geslaagd voor de
op. De passing was onnauwkeurig kwetsuur achter in de catacomben die €50,00 mocht incasseren. Fo- snel de schaatsen onderbinden en trainerscursus. Deze jonge meiden
en er werd te veel risico genomen. en werd vervangen door debutant to’s van de wedstrijd gemaakt door het ijs op. Voor vele kinderen was staan dus als professional op de
Hoogtepunt in die fase was toch Ryan Dekker. VVW speelde iets thuisfotograaf Dik Haakman kijk het de eerste keer, maar al na een baan. Vanuit deze plek nogmaals
wel de kopbal van veteraan Sam gecontroleerder en dwong hierbij in het menu Fotogalerij van de vvw paar lessen gingen ze al een heel van harte gefeliciteerd met jullie
Bruin die een uitgeschoten bal vol meer kansen af. De linies werden website. rondje om. Fantastisch om te zien diploma!
op het voorhoofd nam. Met een beter bezet en zodoende kon Rens Zondag a.s. nog een paar inhaal- hoe snel dat toch gaat, en wat voor Voor meer info kijk snel op onze
prachtige knik waar de klasse van Grooteman beter worden gelan- wedstrijden in de 3e klasse A maar plezier ze er in hebben. facebook pagina: jeugdschaatsen-
afdroop gaf de de supporter hier- ceerd. Rens gedijt het best als hij in niet voor V.V.W.1, die gaan de Zelf Sinterklaas en zijn Pieten AOWZ. Hier staan mooie foto’s en
mee een signaal af. Mede daardoor de diepte wordt aangespeeld. Onze winterstop in. kwamen nog even langs. Een wed- filmpjes.
kwam V.V.W. op voorsprong. Na politieagent liet dit in de tweeën- De eerste wedstrijd na de winter- strijdje met zwarte Piet is toch wel U leest het, de AOWZ jeugd-
slecht uitverdedigen van KSV nam zestigste minuut zien. Op een die- stop is op 26 januari 2020 uit naar bijzonder. schaatsers zijn weer klaar voor de
Thijs Nugter de bal in één keer op pe bal sneed Rens de verdediging Heerhugowaard tegen Hugo Boys. Dit jaar staan alle trainers in mooie winter.
de pantoffel maar die caramboleer- af en rondde koelbloedig met een Iedereen prettige kerstdagen en nieuwe jassen op de baan, mede Namens jeugdschaatsen AOWZ
de voor de voeten van Rob Neu- punter via de binnenkant paal af een prettige jaarwisseling! Marco Huisman
vel. Rob omspeelde op magistrale (2-1). Max Groot werd na dit doel- VVW: Stan Vertelman, Thijs
wijze de keeper en liet het net voor punt uit voorzorg naar de kant ge- Schouten(Coen Bakker), Ste-
de eerste keer bollen (1-0). Op slag haald. Met een lichte spierblessure fan Otsen, Jesse de Hoog, Jorren
van rust kreeg KSV na een onstui- meldde de schalkse jongeling zich Grooteman (Ryan Dekker), Thijs
mige aktie van Thijs Schouten op bij de clubfysio Carolien. Nugter, Joris Schouten, Rob Neu-
de rand van de zestien een vrije Dave Kok was zijn logische ver- vel, Raymon Koning, Rens Groot-
trap. De muur werd neergezet maar vanger. Dave liet wederom zien dat eman, Max Groot (Dave Kok).
deze bleek niet goed opgetrokken. hij een goede-pinchhitter is want

ZAALVOETBAL NIEUWEBOER ARCHITECTEN

Nieuweboer sluit het kalenderjaar Kersttoernooi Teamfoto’s

2019 tegen Sandow in mineur af Op 26 december organiseren wij Voor het opleuken en vullen van de
weer ons inmiddels traditionele nieuwe site (www.nieuweboerzaal-
De laatste competitiewedstrijd af. Halverwege de 1e helft bracht gelijkheden kreeg, maar niet ver- kersttoernooi in De Dars. Kom ge- voetbal.nl) zou het leuk zijn om
van Nieuweboer in het kalender- Stefan Otsen na goed voorberei- der kwam dan doelpunten van Lex zellig kijken en geniet van de di- teamfoto’s erop te kunnen plaat-
jaar 2019 was tegen FC Sandow dend werk van Nick Kuin de ge- Bakker, 2-4 en in de slotfase van verse teams die voor u een dave- sen. We verzoeken daarom alle
uit Purmerend. Net als Nieuwe- lijkmaker op het bord. In de reste- Nick Kuin. De uiteindelijke 3-6 rende voorstelling gaan geven. teams, als ze dat willen, een team-
boer moest Sandow winnen om rende 10 minuten van de 1e helft was een verdiende overwinning Voor meer informatie en het pro- foto te sturen naar ledenadminis-
de aansluiting te houden bij de liep het slordig spelend Nieuwe- voor Sandow. gramma kijk op: www.nieuwe- [email protected]
koplopers. boer tegen 2 doelpunten op een Nu kan Nieuweboer zich gaan boerkersttoernooi.nl Bedankt!
Nieuweboer speelde deze avond 1-3 achterstand. Na de wissel ver- voorbereiden op het jaarlijkse zaal-
een matige wedstrijd. In de begin- grote Sandow met een ingestu- voetbaltoernooi op 2e kerstdag in Competitieprogramma
fase ronde Sandow slordig balver- deerde corner de voorsprong tot Sporthal de Dars.
lies van Nieuweboer doeltreffend 1-4. In het volgende kwartier een
beter Nieuweboer dat diverse mo- datum Tijd Wednr. Thuis team Uit team Sporthal
Datum Tijd Wednr. Thuis team Uit team Sporthal
18-12-2019 20:55 19161 AZV (Akersloot) VR2 Nieuweboer Arch.VR2 Lelie

Soci.Bike, de ultieme elektrische bakfiets UW ADVERTENTIE
www.socibike.nl HIER?

NEEM CONTACT OP!
[email protected]

Deze sportpagina’s vaBnINSDSIWNGzijNnom5o1g-elwijokegnesmdaaagk1t8dadnekczeimj dbeesrp2o0n1s9or-inpgagvainnad9e volgende bedrijven:

Tel. 06-51215481 • www.sijmschilderwerken.nl UW ADVERTENTIE Grond-, Bagger-, Riolering-, Straatwerk en Beschoeiingen Bijzonder gewoon
HIER?

NEEM CONTACT OP!
[email protected]

VOLLEYBALVERENIGING VVW HANDBALVERENIGING VVW

Het gaat goed met de recreanten WEDSTRIJDPROGRAMMA ZAALHANDBAL COMMANDEUR
VERZEKERINGEN/VVW

Zondag 22 december 2019 Spartanen DS4 Dars
DS4 12:00 uur VVW DS4 De Valken DC Dars
C3 11:00 uur VVW DC3 VVW D1 Niedorphal, Winkel
D1 12:50 uur Niedorp D1
! Let op: D1 moet reserveshirts mee!

Zaterdag 4 januari 2020 VVW HS1 Aristoshal, A’dam
Heren1 20:30 uur Aristos HS2 Zwaluwen’30, Hoorn
Dames3 19:00 uur Zwaluwen ‘30 DS1 VVW DS3 de Dars
C1 11:30 uur VVW F2 SV De Valken F1 de Dars
C2 12:00 uur VVW DC2 Spartanen DC1 de Dars
C3 10:50 uur VVW DC3 SEW DC4 Sluis, Hoogkarspel
D2 13:00 uur D.T.S.‘48 D2 VVW D2 de Dars
D3 10:00 uur VVW D3 DSS D4 De Bloesem,Wognum
E1 11:50 uur Spartanen E1 VVW E1 de Dars
E2 12:15 uur VVW E2 S.C. Dynamo E2 SC Noorderend, Hwaard
F3 13:00 uur Hugo Girls F2 VVW F3
! Let op: Heren1, D2 moeten reserveshirts mee!

Het gaat goed met de recreanten van VVW Volleybal. Op dit moment telt de groep 25 leden. Elke woensdag- Zondag 5 januari 2020 De Blinkert HS2 de Dars
avond worden de eerste 25 minuten ingeruimd voor een aantal trainingsoefeningen, waarna wordt overgegaan Heren2 15:45 uur VVW HS2 Havas DS1 de Dars
tot het spelen van een aantal partijtjes. De trainingen worden gegeven door Ben Droog. We starten om 20.15 u Dames1 13:00 uur VVW DS1 Vido DS1 de Dars
en gaan door tot ca. 21.30 u. Zin om mee te doen met deze enthousiaste groep mensen? Je kunt je altijd opgeven Dames2 14:30 uur VVW DS2 VVW DS4 Stap, Obdam
voor een aantal proeftrainingen. E-mail: [email protected] Dames4 12:00 uur Victoria O DS4 KDO DA1 de Dars
A1 11:30 uur VVW DA1 Fidelitas DA1 de Dars
Wedstrijdprogramma volleybal/VVW  A2 14:30 uur VVW DA2 Z.A.P. DB2 de Dars
B1 10:30 uur VVW DB1 VVW DB2 De Bloesem,Wognum
vrijdag 20 december  B2 10:00 uur Spartanen DB2 VVW DC1 Eekhout Hal, Kwintsheul
H4 uit tegen Reflection 2 - 20:45 in De Weyver C1 10:40 uur HV Quintus DC2 VVW DC4 Stap, Obdam
C4 10:00 uur Victoria O DC3

Maandag 6 januari 2020 VVW DMW2 Mijse, Schermerhorn
DMW2 19:00 uur S.C. Dynamo DMW1 VVW DMW3 Sport aan Zee 2, Den
DMW3 19:30 uur D.S.O. DMW2
Helder

Dinsdag 7 januari 2020 De Bloesem,Wognum
DMW1 21:00 uur Spartanen DMW2 VVW DMW1

Voor de standen en uitslagen kijk op www.handbalvvw.nl

bMy haadned Kerstsamenzang in
de Koepelkerk
Per direct zoeken wij een
Op 21 december is er in prachtige Hoorn-
Interieurverzorg(st)er se Koepelkerk weer de jaarlijkse kerstsa-
menzang en u bent van harte welkom om
voor 3 tot 5 uur uit volle borst de traditionele kerstliederen
mee te komen zingen.
Wij zijn op zoek naar een interieurverzorg(st)er Daarnaast kunt u luisteren naar prachtige
voor 2x per week, die zelfstandig schoonmaak- koorzang van het koor Voces Cyriaci die on-
werkzaamheden kan uitvoeren. der meer de Christmas Lullaby van John Rut-
ter en het Gloria van Antonio Vivaldi uitvoe-
Als interieurverzorg(st)er zorg je voor een ren. De bas-bariton Wout Oosterkamp zal
schone kantine, kantoor, sanitair en tevens Mary’s Boy Child en het bekende Noël van
de showroom en dus voor tevreden gezichten. Adolphe Adams voor u zingen. De begelei-
Kortom een functie met veel vrijheid en ding is in handen van pianist Willem Woes-
zelfstandigheid. tenburg, trompettiste Marjanneke kwan-
tes en organist Mark Heerink. Na afloop van
Werkdagen zijn 1 à 2 ochtenden in de week. de kerstsamenzang bent u van harte uitgeno-
digd voor koffie, thee of Glühwein. Uiteraard
Geïnteresseerd? Bel dan 0228 56 66 90 en is de toegang vrij met na afloop een collecte
vraag naar Marcel. ter bestrijding van de onkosten. Het begint om
17.00 uur en duurt tot 18.00 uur. U bent van
Korenmarkt 8 0228 56 66 90 harte welkom op 21 december in de Koepel-
1681 PB Zwaagdijk-Oost www.ks-verlichting.nl kerk aan het Grote Noord 15 in Hoorn.

HYPERLOKAAL Fijne feestdagen en
DAT WERKT! een gelukkig 2019!

R. Veeken

Tuin- en timmerwerken

Wervershoof 06-25432176

UW ADVERTENTIE www.grooteman-vandijk.nl UW ADVERTENTIE UW ADVERTENTIE
HIER? HIER? HIER?

NEEM CONTACT OP! NEEM CONTACT OP! NEEM CONTACT OP!
[email protected] [email protected] [email protected]

BINDING No 51 - woensdag 18 december 2019 - pagina 10

Wij wensen u prettige Kerstdagen
en een gelukkig en gezond 2020!

Voetbalans Pedicure LAS & SCHILDERWERKG
Afra Mol,
werkend in de Wij wensen al onze lezers en BAS en Don GROOT
ketenzorg voor adverteerders prettige
diabetes patiënten Kerstdagen 06-21 57 10 00
reuma aantekening, en een gelukkig 2020 www.schilderwerkenbasgroot.nl
wenst al haar familie, Bestuur en redactie Stichting
vrienden en cliënten Binding Wervershoof
prachtige feestdagen en een
goedlopend gezond nieuwjaar toe. Dorpsstraat 50 Wij wensen u prettige feestdagen
Tel: 0228-583329 Medisch pedicure 1693 AH Wervershoof en een glanzend 2020

Märy, Kitty, Elly en Marieke Tel. 0228-585645 Haarverzorging Irene
wensen iedereen www.snipss.nl
prettige Kerstdagen en Nes 122, Onderdijk
een gelukkig 2020 Wij wensen iedereen een mooie Telefoon 0228-584488
Telefoon 0228-593027 kerst en een stijlvol 2020. wenst iedereen
27 december staan wij vanaf fijne Kerstdagen
FTTueailne.sfotNroanao:t 0o227i2j-9-126091136EN3  HAUWERT 13:00 uur weer voor u klaar! en een goed Nieuwjaar

Wij wensen iedereen R. Snip - Spruyt
prettige Kerstdagen
en een voorspoedig 2020. PODOLOOG - PEDICURE

Wij wensen u Wenst iedereen fijne
prettige Kerstdagen en op
goede voet 2020 in.
kerstdagen
en een gezond WWij iwj wenesnseennieieddeerreeeenn
Mofoijinjee ffeeeesstdtdagaegnen
2020 eenneeeenn
gogoeedd22002106!!

Handelsweg 9 • 1693 AZ Wervershoof
Telefoon: 0228-582075 • www.garagemooij.nl

Namens het bestuur wensen wij iedereen fijne
kerstdagen en een gezond en voorspoedig
nieuw molenseizoen in 2020!

Tennisvereniging De Kaag wenst iedereen
Prettige Kerstdagen en
een Gelukkig Nieuwjaar

Wenst iedereen prettige kerstdagen VeVileinilginSgarStoawrteonswt uenprsetttuige
en een gezond en goed 2020 vpoKroeerrststtpdioagegeenedgknieegezrneosetnndedgna2egv0zoe2oon0rns!edpno2ee0de1ign6!

Noteert u het alvast in uw agenda?
VrijdaNgot1e3ermt uahaertta2lv0a2st0i,nduew 6ag8eendvae?iling!!

Vrijdag 11 maart 2016, de 64e veiling!!

Fijne Kerst en een Beregoed 2020

BINDING No 51 - woensdag 18 december 2019 - pagina 11

Kerstkruiswoordpuzzel

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Horizontaal:
1 raar 6 peen 11 slee 12 proefwerk 14 a priori 16 bede
11 12 13 14 15 18 lidwoord 19 gewichtsaftrek 21 lusthof 22 Grieks eiland
24 graansoort 25 troefkaart 26 vreemde munt 27 ieder
16 17 18 19 20 29 soort hert 30 legerafdeling 32 interest 34 selenium
35 onderofficier 37 loopstok 40 viseter 44 ratelpopulier
21 22 23 24 46 kilte 47 paard 48 pl. in Gelderland 50 vorstentitel
52 Russisch heerser 54 deel v.e. zeilboot 55 duivel
25 26 27 28 29 57 baardje 58 jaargetijde 59 blijkens de akten 60 toestaan
63 oude lengtemaat 64 beddengoed 65 smaad.
30 31 32 33 Verticaal:
1 toestand van rust 2 lof bewijzen 3 plechtige gelofte
34 35 4 Militaire Politie 5 meisje 6 jaargetijde 7 deel v.d. bijbel
8 tochtje 9 sportploeg 10 onzin 11 vertegenwoordiger
36 37 38 39 40 41 42 43 13 afslagplaats bij golf 15 chr. feest 17 Europeaan
20 zonderling 22 steen 23 Engels bier 26 pl. in Friesland
44 45 46 47 48 49 28 knuppel 31 Europeaan 33 gesloten 36 viering
37 rugaandoening 38 loterijbriefje 39 voorzetsel
50 51 52 53 54 40 godsspraak 41 insect 42 zuiver 43 afkeer 45 kunstzin
49 doopgetuige 51 soldatenvoedsel 53 houding
55 56 57 58 54 pl. in België 56 Ned. omroep 58 onderricht
61 Frans lidwoord 62 rondhout.
59 60 61 62 63
U maakt kans op een gesigneerd
64 65 boek van Mariska Noordeloos. De
winnaar krijgt persoonlijk bericht.
© www.puzzelpro.nl 22 39 53 46 27 65
Mail de oplossing voor 12 januari naar
64 31 51 26 60 37 15 2 [email protected] of knip de
puzzel uit en stuur hem op naar Dorpsstraat 100, 1693 AJ
6 48 20 1 18 42 55 43 35 40 36 Wervershoof o.v.v. Kerstpuzzel. Vermeld daarbij ook uw
naam en telefoonnummer.

Kerstbridgedrive Mariska Noordeloos: tweede boek is uit
groot succes

De Kerstbridgedrive op maandag De uitslag van de eerste drie paren:
18 december was een groot suc- A-lijn
ces. Een bridgepaar was zaterdag 1 Ria Haring & Piet Otsen 59%
50 jaar getrouwd en daar werd luid 2 Joke Labée & Frans Meyners 57%
voor gezongen.Voor het applaus 3 Elly Neuvel & Piet Roozendaal 56%
kregen alle bridgers een drankje en B-lijn
een bitterbal aangeboden. Tiny en 1 Annie Spaander & Ans Sachs 62%
Nico namens iedereen bedankt en 2 Truus & Theo Koedooder 60%
nog vele jaren. Het Kerstdiner aan- 3 Anneke Hilbrand & Joke Boon 57% Het boek loopt boven verwachting
sluitend aan de middag was in het Tot maandag 23 december. Maan- goed en er komt al snel vraag naar
Fortuin en iedereen was dik tevre- dag 30 december is er geen bridge- een tweede. Dat boek is deze week
den. middag. Maandag 6 januari is er uitgebracht. ‘Verliezen van jezelf’
wel een bridgemiddag, beschrijft het verhaal (fictie) van
een meisje uit Wervershoof, die als
au-pair gaat werken. Via Londen
komt zij in Polen terecht, waar zij
met nog een aantal meisjes slacht-
offer wordt van mensenhandel.

Mariska Noordeloos [foto: Richard de Beer] Mariska blijft schrijven: “Ik heb
nog twee boeken, die ik wil uitge-
VERSCHIJNING Binding “Op school schreef ik al verhaal- In 2014 raakt Mariska in een burn- ven. Ik ben nu bezig met een vijf-
rond Kerst en Oud en Nieuw tjes, die ik door meester Kees Ooij- out en krijgt zij daarbij een bege- de. Ik beleef enorm veel plezier
vaar liet nakijken. Hij vond dat wel leidster. In die tijd maalt en maalt aan de waardering die ik krijg. De
Vanwege Kerst en Oud en Nieuw zal er in week leuk en dat inspireerde mij. Op de het bij haar en wordt haar gevraagd inspiratie haal ik uit het dagelijks
52 en week 1 GEEN Binding verschijnen.De laatste huishoudschool wilde ik dat ook, hoe zij zich het best kan uitspre- leven, gewoon van de dingen uit
Binding verschijnt op 18 december, de 1e Binding maar na het eerste verhaaltje kreeg ken. Door te schrijven! Mariska mijn eigen omgeving en soms zelfs
van het nieuwe jaar zal verschijnen op woensdag ik negatief commentaar en het ver- begint te schrijven en haar gedach- uit de media. Ik krijg dan ideeën.
wijt van dyslexie. Als kind kreeg ten worden een verhaal, waaraan Het begin is moeilijk, maar als dat
8 januari 2020. ik daarna angst om te schrijven. zij fictie toevoegt. “Ik liet het an- eenmaal staat weet ik het goed tot
Pas op latere leeftijd pakte ik de deren lezen, die het te goed von- een einde te schrijven. De gebeur-
pen weer op”. Mariska Noordeloos den voor de vuilnisbak. Ik schreef tenissen zijn uit het leven gegre-
spreekt over haar eerste schrijver- veel en ik had voldoende voor een pen, maar wel fictie, mijn eigen
saspiraties en stelt vier boeken ter boek. Ik benaderde een uitgever, fantasie dus.”
beschikking die je kunt winnen die het boek wel goed vond, maar Mariska stelt van beide titels twee
met de kerstpuzzel in deze Bin- dat qua redigeren nog heel wat exemplaren ter beschikking aan de
ding. werk kende en dus geld kostte. Ik Binding. Deze kunt u winnen met
Na de Huishoudschool gaat zij in besloot het boek in eigen beheer uit de puzzel in deze Kersteditie. Het
de horeca werken, eerst in loon- te geven. Ik kreeg nog advies van boek is verkrijgbaar bij Knijn inkt,
dienst, later als onderneemster. Zij de drukker en mijn eerste boek met boeken en meer en via internet.
heeft nu de snackbar Mariska’s de titel ‘Het spel is uit’ verscheen. Gerard Bot.
corner in Andijk. Mariska woont in In 2019 werd het boek na een goe-
ons dorp. de redactie opnieuw uitgebracht.”

BINDING No 51 - woensdag 18 december 2019 - pagina 12

Steun Stichting Surftherapie: BRIDGECLUB ZWAAGDIJK
Chris Hoogland
Ondanks de hevige buien A-lijn
en windkracht 8 hadden we
maandag 9 december wel een 1 Gerda & Dick Grooteman 58%
volle bezetting.
2 Joke Labée & Frans Meyners 56%

3 Marga Besseling & Margriet Buisman 55%

De Prijzen gingen naar de num- B-lijn
mers 2 en 11.
1 Lies & Cor van de Spek 58%

2 Diny Rustenburg & Henny Meuleman 57%

3 Renske Dorpema & Bets Groeneveld 56%

Open Tuin in kerstsfeer

met het Dickens Noël

Koor voor het goede doel

Ruim 3 jaar geleden kreeg on- pakt. Al is er nog een lange weg te tebus op de balie in de winkel. En Afgelopen juni was de tuin van Voor het goede doel verkopen wijFOTO: BEYOND BORDERS
ze dorpsgenoot Chris Hoogland gaan. Via de spraakcomputer kan nu met de kerstgedachte een actie, Siem van Westen en Sieta Ste- tevens ook warme glühwein en
een hersenstaminfarct. Chris Chris prima communiceren, en welke u kan lezen in de bijgaande neker opengesteld voor leden en chocolademelk. Voor kinderen en
had het Locked in Syndroom. met de rollator enigszins mobiel. advertentie. niet leden van Groei & Bloei af- natuurlijk ook voor hun ouders
Wonderwel na lange revalida- Wie had dit verwacht. Inmiddels Wij hopen dat ook u Chris wilt on- deling Enkhuizen en omstreken. hebben wij marshmallows en super
tie vecht Chris zich terug en het kwamen Chris en Petra via een re- dersteunen. Dat kan via www.surf- Het idee is toen ontstaan om de- sterretjes,die boven vuurkorven
gaat goed. latie in contact met stichting Surf- therapie.nl of via een donatie in de ze tuin, gelegen aan de Streekweg gehouden kunnen worden.
We zijn afgelopen week bij Chris therapie. De oprichter had het idee collectebus in de winkel bij Knijn. 196 in Hoogkarspel, nogmaals De opbrengst van deze avond komt
en zijn vrouw Petra op de kof- om d.m.v. het balanceren op een Op onze facebookpagina “Knijn open te stellen op vrijdagavond ten goede aan inwoners van Hoog-
fie geweest. Kijken hoe het is met surfplank, bepaalde zenuwen extra inkt boeken en meer” staat een 20 december a.s. van 19.00 uur tot karspel, die het in deze december-
Chris, in betere tijden mijn tennis- te prikkelen waardoor er een betere filmpje waarop Chris al 1 dag zijn 20.30 uur. De tuin is dan versierd maand goed kunnen gebruiken.
maatje.Zoals zoveel dorpsgeno- kans op herstel is. U kunt het lezen surftherapie heeft ondervonden. met duizenden lampjes en er staan U bent van harte welkom op vrij-
ten weten heeft Chris een moeilij- op www.surftherapie.nl. Wij wensen u fijne kerstdagen toe. enkele vuurkorven. Om een kersts- dag 20 december a.s. tussen 19.00
ke tijd doorgemaakt. Maar namens Komend jaar is Chris geselecteerd Ook namens Chris en zijn vrouw. feer te creëren zal het Dickens No- – 20.30 uur in de prachtig verlichte
Chris mogen wij hier in deze bin- om in maart een week naar Fuer- En misschien als het nog beter gaat ël Koor een aantal kerstliederen ten kersttuin aan de Streekweg 196 te
ding melding maken dat hij heel teventura te gaan, om deze thera- kan Chris over een jaar zeggen; gehore brengen. Hoogkarspel. Komt u met de auto
veel steun gehad heeft van allerlei pie te ondervinden. Wij van Knijn Dank u wel… De toegang is gratis maar voor het dan graag parkeren op de nabij ge-
kanten. Dat voelde goed.De bood- vinden dit een mooi moment in het Hans Knijn. optreden van het koor wordt geld legen parkeerplaatsen bij het win-
schap is blijf vechten voor herstel jaar om een goed doel te onder- opgehaald voor het goede doel. kelcentrum.
en al is het milimeter voor milime- steunen. Halverwege dit jaar wa-
ter bij Chris heeft het goed uitge- ren we al begonnen met een collec- Kerstpakketten Alle kinderen willen groeien.
actie 2019
Kerstvakantieactiviteiten bij Ook kinderen met een handicap.
Stoommachinemuseum Ook dit jaar willen wij, als diaco-
nie van de Gereformeerde Kerk, SMS GROEIEN NAAR 4333
derd te worden, maar een eigen weer kerstpakketten inzamelen
ontwerp mag natuurlijk ook. Vol- voor onze medemens. € 3,00 PER BERICHT (EXCL. TELEFOONKOSTEN)
wassenen zijn ook welkom om aan U kunt uw kerstpakket inleveren
te schuiven in het schildersatelier. bij Rita Hooiveld. Meikers 2 in An- Mr. R.M. Mantel-Kooistra Mr. A.W.M. Overtoom
dijk. Tel: 0228- 592587, graag na ste 12 jaar is (dus maximaal 12
Medemblik- Vanaf 21 december lands Ouderen orkest, bestaat uit ‘Museumprofessor’: Willy Wor- 18.00 uur. jaar).
tot en met 5 januari is het Stoom- (oud-) beroepsmuzikanten en uit- tels opgelet! In het stoomlab laat Wij kunnen met deze actie weer Schrijnende gevallen
machinemuseum aan de Ooster- muntende amateurs. Ze spelen een de ‘museumprofessor’ met proef- heel veel gezinnen blij maken! Voor schrijnende gevallen is er
dijk tijdens de kerstvakantie ge- heel herkenbaar repertoire van jes en experimenten zien hoe je Doet u mee? Hartelijk bedankt! een hardheidsclausule. Dit be-
opend, met uitzondering van 1e jazz- en dixieland muziek. Met de luchtdruk kunt aantonen met een tekent dat de rechter op verzoek
Kerstdag, Oud- en Nieuwjaars- unieke akoestiek in het museum glas en een kartonnetje. Leer je NIEUWE REGELS van de alimentatiegerechtigde
dag. Het museum is onder stoom, swingt het de pan uit! wat een barometer aangeeft als de PARTNER- mag afwijken van de wettelijke
de ketel wordt gestookt en de Midwinterhoorns: Zondag 29 luchtdruk hoger wordt en wat het ALIMENTATIE termijn.
machines draaien. De nieuwe ex- december is vanaf 12 uur het im- verband is tussen volume en druk PER 01-01-2020 Indexatie partneralimentatie
positie ‘Nederland op Stoom!’ ponerende geluid van midwinter- met gebruik van een fietspomp. per 01-01-2020
is geopend voor publiek. Daar- hoorns bij het museum te horen. En wat is condenseren van stoom? Nu is de duur van partneralimen- De indexatie van de kinder- en
naast zijn er diverse leuke kerst- Leden van blazersgroep ‘Van hak- Met behulp van een soeplepel ge- tatie als deze is verschuldigd partneralimentatie is 2,5%.
vakantieactiviteiten. ken komt blazen’ geven deze dag vuld met koud water, laten we je maximaal 12 jaar. Vanaf 1 janua- Zelf uw afspraken maken via
Expositie ‘Nederland op diverse blaasoptredens. Het bla- het zien. Nieuwsgierig geworden? ri 2020 gelden er nieuwe wettelij- mediation
Stoom!’: Tientallen (bewegende) zen op midwinterhoorns stamt uit Kom dan op 21, 22 28, 29 decem- ke regels. Lees voor huwelijk ook Natuurlijk mag u nog steeds in
stoommodellen vertellen het ver- de 9e eeuw en is oorspronkelijk be- ber of op 4 en 5 januari naar het geregistreerd partnerschap. De onderling overleg afspraken ma-
haal over hoe de stoomrevolutie doeld om het licht terug te halen in museum. Vanaf 12 tot 16 uur wor- periode waarover partneralimen- ken over partneralimentatie. U
halverwege de 19e eeuw in Neder- de donkere wintermaanden. Deze den de proefjes op het hele uur ge- tatie moet worden betaald wordt kunt bij ons kantoor terecht voor
land tot stand kwam. Een spectacu- oeroude traditie stamt uit de ach- demonstreerd. korter, namelijk: de helft van de Mediation, het opstellen van een
laire show ondersteund met audio- terhoek, maar wordt tegenwoordig Openingstijden kerstvakantie: duur van het huwelijk met een convenant en ouderschapsplan en
visuele beelden. ook in Noord-Holland beoefend. December: 21 t/m 24 december maximum van 5 jaar. Er gelden het maken van een alimentatiebe-
Kerstconcert: Zondag 22 decem- Workshop acrylverven: Vrijdag 3 en 26 t/m 30 december: 10.00 tot 2 uitzonderingen: rekening. Andijk 0228-592224/
ber treedt ‘Het Kleine Orkest’ van- januari komt mevrouw Fely Smit, 16.00 uur. Langdurige huwelijken Benningbroek 0229-591264.
af 11 tot 16 uur diverse keren op. een bekende amateurschilder, op- Januari: 2 t/m 5 januari: 10.00 uur • Bent u langer dan 15 jaar ge-
Dit bijzondere orkest dat zijn oor- nieuw naar het museum. Vrolijke tot 16.00 uur.
sprong vindt in het Noord-Hol- paneeltjes liggen klaar om beschil- Nederlands trouwd geweest en uw ex-part-
Stoommachinemuseum ner is ten hoogste 10 jaar jon-
Oosterdijk 4, 1672 HJ Medemblik ger dan de AOW-leeftijd, dan
Telefoonnummer: 0227-544732 wordt de duur van de partnera-
www.stoommachinemuseum.nl limentatie maximaal 10 jaar.
Toegangsprijzen: • Bent u 50 jaar of ouder en 15
Volwassenen € 8,- jaar of langer getrouwd ge-
Kinderen € 5,- weest, dan is de maximale
Museumkaarthouders gratis duur 10 jaar. Die regel is tijde-
lijk en vervalt 7 jaar na ingang.
UITZONDERING: Huwelijken
met kinderen jonger dan 12 jaar
De partneralimentatieverplich-
ting loopt dan door totdat de jong-

BINDING No 51 - woensdag 18 december 2019 - pagina 13

Werkgroep Educatie K.B.O. wervershoof, Neva-ensemble uit Sint Petersburg

onderdijk, zwaagdijk

Informatie februaricursus 2020

Voor de 4 woensdagochtenden is onze inleider Sigrid v.d. Valk, Het bij velen reeds bekende ten, begeleid door de pianiste, met leen uit de vele trouwe toehoorders
in februari 2020 hebben we weer voormalig accountant van de Ge- Neva-ensemble geeft op maan- aria’s, duetten, romances en trio’s , maar ook uit de media aandacht.
een programma samengesteld meente Medemblik en thans Hoofd dag 30 december een concert in van beroemde (Russische)com- Op zowel radio als televisie is door
waarbij ditmaal 2 thema’s aan Afdeling Transitie. Dagelijks wor- de St. Werenfridusker te Wer- ponisten. Als ensemble, maar ook de jaren heen diverse malen aan-
de orde komen. Op woensdag 5 den we geconfronteerd met begrip- vershoof, aanvang 20.00 uur. als solisten staat het Neva-ensem- dacht aan ze besteed en een bekend
en 12 februari het onderwerp: pen als bijv. klimaatverandering, Van begin december tot half ja- ble bekend om hun zuivere vocale ochtendblad noemde deze topsolis-
Indonesië/Nederlands-Indië en aardgasloos of zonnepanelen. Sa- nuari verzorgen zij wederom een prestaties. ten eens “De muzikale tovenaars
o.a. de strijd die vooraf is gegaan men moeten we een nieuwe weg groot aantal optredens door heel Naast de concerten werken zij uit Rusland”.
aan het tot stand komen van de inslaan om de overgang naar an- Nederland. ook mee op de zondagmorgen aan Het concert is gratis toegankelijk.
zelfstandigheid van deze kolonie. dere warmte- en energiebronnen te Het Russische klein koor,(twee kerkvieringenen –diensten met lie- Na afloop van hun concert staan
Daarnaast besteden we 2 ochten- realiseren. zangeressen, drie zangers en een deren uit de Slavisch-Byzantijnse de zangers zelf aan de deur om de
den (19 en 26 februari) aan de op De vierde ochtend(26 februari) pianiste) zingt een paar liederen kerk. Dit gezelschap keert daarom mondelinge en geldelijke waarde-
handen zijnde Energietransitie. starten we om 9.30 uur met een van Slavisch-Byzantijnse kerkmu- elk jaar, ditmaal voor de 24e keer, ringen in ontvangst te nemen.Voor
Op woensdag 5 en 12 februari zijn rondleiding bij de Energie Combi- ziek, kerstliederen, gevolgd door terug naar ons land. Zij krijgen meer informatie kunt u terecht op
de inleiders Inge Dümpel en Hum- natie Wieringermeer (ECW) in An- Russische volksmuziek, over lief zeer veel waardering voor hun op www.neva-ensemble.narod.ru
prey de la Croix. Inge is voormalig dijk o.l.v. Laurens Vlaar. We ver- en leed van het uitgestrekte plat- geheel eigen wijze gezongen Rus-
docente Engels, journalist, schrij- volgen de ochtend in het Dorps- teland. Het concert wordt afgeslo- sische liederen.Dit blijkt niet al-
ver en radiomaker. huis samen met Laurens Vlaar.
Humprey studeerde Geschiedenis De ECW, opgericht door glastuin- Herensociëteit de Roos
met als specialisme de geschiede- bouwondernemers, houdt zich be-
nis van het Nederlands Kolonia- zig met Nutsvoorzieningen zoals
lisme. In zijn boek Gelders Blauw gas, elektra, water, CO2 en tegen-
schrijft hij over het Indisch zijn in woordig ook geothermie. We slui-
de provincie Gelderland, geba- ten zoals gebruikelijk af met een
seerd op intervieuws met repatri- gezamenlijke lunch in het Dorps-
anten en hun nakomelingen. Bei- huis.
den zijn verbonden aan het In- De aanvangstijd is op 5, 12 en 19
dischHistorisch. Deze site ver- februari om 10.00 uur en we slui-
strekt zinvolle informatie over de ten af rond 12.00 uur. Op woens-
geschiedenis van Nederlands-Indië dag 26 februari verwachten we ie-
en Indonesië. dereen om 9.30 uur en sluiten we
Zij nemen ons op dag 1 mee naar af rond 14.00 uur. Locatie is het
de periode 1600-1900 met o.a. de Dorpshuis te Onderdijk. Het cur-
komst van de Nederlanders, soci- susgeld bedraagt € 40,00 incl.
ale veranderingen, bevolkingsont- lunch en dit bedrag graag contant
wikkeling en op dag 2 de periode te voldoen op de 1ste woensdag.
1900-1963, waarbij mobilisatie, Deelnemers kunnen zich aanmel-
capitulatie, bersiapperiode, politio- den bij Gerard Kaarsemaker (kaar-
nele acties en uiteindelijk de onaf- [email protected]) of telefo-
hankelijkheid aan de orde komen. nisch 0228 581238.
Ook hebben we op deze ochtend Het bestuur van de educatiegroep
enkele nabestaanden van oud Indi- hoopt U weer te mogen begroeten
ëgangers uitgenodigd. in februari 2020 en wenst U alvast
Op de derde ochtend(19 februari) goede feestdagen toe.

Activiteitenagenda 10 december hadden we onze de-
cemberavond waarbij onze da-
Wo.18 dec.: Zon.22 dec.: mes ook waren uitgenodigd. De
08.45–09.30 uur: DCWF Prikpunt 10.00–13.30 uur: Kerkgemeenschap de opkomst was wat lager dan nor-
12.00–18.00 uur: Bibliotheek Pionier maal omdat er toch nog wel wat
12.30–15.00 uur: Rijbewijskeuring 15.00–17.30 uur: Muziekmiddag m.m.v.Joy ziek en zeer heerste, daardoor
15.00–19.00 uur: Kerstmiddag Sjoelclub tot he World waren er toch wat meer afmel-
15.00- 20.00 uur: Muziekschool OWF (Vrij Entree en de zaal is open om 14.30 uur) dingen op het laatste moment.
19.00–21.00 uur: Paaldansen Ma.23 dec.: De voorzitter Piet Broedersz ver-
Do. 19 dec.: 08.45–09.30 uur: GEEN DCWF Prikpunt welkomt de dames en de heren
08.45–09.30 uur: DCWF Prikpunt 14.00–18.00 uur: Bibliotheek maar ook onze muzikant voor deze
09.30–11.00 uur: Afslankclub EGA 20.15–22.15 uur: Country Linedance avond Gerard Koedooder. De laat-
09.30–11.30 uur: Kaarten maken Di.24 dec.: ste jaren was er geen muziek maar
14.00–18.00 uur: Bibliotheek 08.45–09.30 uur: DCWF Prikpunt wel spel. Deze keer was er gekozen
15.00–18.00 uur: Muziekschool OWF 13.30–16.30 uur: Inloopsoos met kaarten en voor muziek en dans. Gerard voel-
Vr.20 dec.: biljarten de goed aan wat voor publiek er zat
08.45–09.30 uur: DCWF Prikpunt Het prikpunt is op normale werkdagen en de stemming zat er goed in.
12.00–18.00 uur: Bibliotheek geopend behalve maandag 30 december. Natuurlijk gingen de danslief-
13.30–19.00 uur: Kerstmiddag De bibliotheek is vrijdag 27 en maandag 30 hebbers de vloer op en degene die
Koersbalclubs december geopend. mooi zaten konden goed met el-
13.30–16.30 uur: Inloopsoos met kaarten en Vanaf 25 december 1e kerstdag tot en met kaar praten bij deze gepaste mooie
biljarten woensdag 1 januari zijn wij verder gesloten. muziek. Het was zeer gezellig,
19.00–24.00 uur: Jongereninloop SUB Vanaf 2 januari zijn we weer geopend. er werden heerlijke hapjes ge-
Zat.21 dec.: Wij wensen alle bezoekers en vrijwilligers van serveerd en voor je het weet is de
14.00–17.00 uur: Kookworkshop de Schoof fijne feestdagen avond weer voorbij. We kunnen te-
en een gezellig en gezond 2020. rug zien op een gezellige avond en
als we vooruit kijken zien we dat
De Schoof verbindt! Voor al uw sociale en culturele activiteiten.Wilt u gebruik maken van op 7 januari onze Nieuwjaarsborrel
onze diensten of faciliteiten? Of denkt u iets te kunnen betekenen? Neem gerust contact op, hebben en als spreker Co Boos.
wij horen het graag! Website: www.deschoof.net-Facebook: sccdeschoof Het bestuur wenst alle leden alvast
prettige kersdagen toe en een goed
en gelukkig Nieuwjaar!
Voor meer info zie: hsderoos.nl

DE DARS RECREANTENCOMPETITIE 2019/2020

21-12 1T9ij.d0 0 uur 1Za al FTChuDies Bierkaai KUnita ckebröd IF APo ule DScehHeiudlskrechter
19.00 uur 2 De Beer Grafimedia Play Bunny’s A De Zonnedaelse Pupillen
20.00 uur 1 De Zonnedaelse Pupillen De Hulk A FC De Bierkaai
20.00 uur 2 Beach Birds Il Palle Cavalieri A De Strekers
21.00 uur 1 Zc Hertog mannen De Strekers A Beach Birds

BINDING No 51 - woensdag 18 december 2019 - pagina 14

Presentatie kernvisie Wervershoof Dorpskwis Wervershoof

Op maandag 16 december j.l. voor ons. Met name de tip; nu on- gaan daarover met de politiek en De naam is sterk door zijn een- u is er volop tijd om een team sa-
hebben de kernen Wognum en middellijk doorpakken. Sprak ons B&W in gesprek. voud. Er is lang nagedacht over men te stellen én om een naam te
Wervershoof hun nieuwe Kern- aan. Ook heeft de dorpsraad Wervers- de naam van het spel op Bevrij- bedenken. Welke mix is de juiste
visie’s voor de komende 10 tot Tenslotte werden de Kernvisies hoof gevraagd om met spoed een dingsdag. Mooie namen met die- voor het team? Is er genoeg sprei-
15 jaar gepresenteerd aan Bur- door respectievelijk de voorzit- avond te organiseren met bewo- pe betekenissen en argumenten ding van leeftijd in het team? Wie
gemeester Frank Streng, de wet- ter van de dorpsraad van Wogum ners van de Slotlaan om het vertrek om het toch weer anders te noe- weet bijvoorbeeld wie de eer-
houders en de gemeenteraad. en Bram Visser namens de dorps- van de Tennisvereniging de Kaag men. Dekt het woord kwis wel ste burgemeester van Wervers-
Ook bestuurders van overige raad Wervershoof aan Burgemees- te bespreken en de mogelijkheid de bedoeling van de dag, want er hoof was of wie kunnen we op pad
dorpsraden waren hierbij aan- ter Frank Streng en wethouder An- van jongeren- en ouderenwonin- zijn ook opdrachten. Is het quiz sturen om te tellen hoeveel par-
wezig. drea van Langen overhandigd en gen te bekijken op die locatie. De of kwis? Nou, uiteindelijk is het keervakken er op de Westrand bij
Na een inleiding door wethouder werd er met de tekst “de bal ligt bij dorpsraad Wervershoof neemt het ‘Dorpskwis Wervershoof’ ge- VVW zijn. Let wel, dit zijn voor-
Joset Fit, nam Wervershoof het jullie“, een bal met logo’s van Wer- voortouw in deze. worden. beelden. U hoeft niet nu al te gaan
voortouw. Er werd een 2 minuten vershoof en Wognum hun kant op De commissie kernvisie Wervers- In het dorp gaan geluiden over de tellen. Er wordt natuurlijk niets
durende film over Wervershoof gegooid. hoof heeft veel tijd, werk en ener- organisatie van dit spektakel. De verklapt over de opdrachten voor
vertoond, die erg goed ontvangen Na de fotosessie volgde een net- gie in deze kernivisie gestoken en organisatie is een groep van elf deze klapper in ons dorp. Houd de
werd. Daarna nam Wouter Stelten- werk borrel, waar goed gebruik gaat er van uit, dat het niet voor vrijwilligers die dit evenement aan website en facebook in de gaten.
pool het woord namens de com- van werd gemaakt. niets was. De commissie kernvi- Wervershoof gunt en niet valt on- Het feest van de vrede is aanstaan-
missie Kernvisie Wervershoof en De Kernvisie Wervershoof 2020- sie Wervershoof bestaat uit de vol- der een andere vereniging of stich- de. In ons land is er al bijna 75 jaar
vertelde in het kort hoe de commis- 2030 (2035) is gedurfd, uitdagend gende personen: Wouter Stelten- ting in ons dorp. Achter de scher- vrede, een lange tijd wanneer je in
sie gestart was, was zij hebben ge- en veelbelovend. De commissie pool, Kitty Visser Steltenpool, Ka- men is zij druk bezig met een web- de vaderlandse geschiedenis terug
daan en hoe het traject was op tot begrijpt, dat het bij de gemeente rin Grent, Vera Sijm, Anneke Koo- site, die deze week in de lucht kijkt. Zo gewoon is vrede niet. 5
deze visie te komen. Nadat de film niet is “U vraagt en wij draaien“, men, Dylan Grooteman, Pascal komt. Daarop zijn alle wetens- mei is weer Bevrijdingsdag, de 75e
nog eens vertoond was, was er een maar legt wel de verantwoordelijk- Meester, Karin van Dijk en Bram waardigheden te vinden én de mo- en een extra vrije dag, een mooie
muzikaal intermezzo van enkele heid bij de politiek en de bestuur- Visser. gelijkheid om in te schrijven. De dag om samen in verbinding te
talentvolle jongeren uit Wognum. ders neer er wat mee te doen. De De Kernvisie is in te zien op Bin- inschrijving zal in januari van start gaan tijdens de dorpskwis. Het the-
Toen was Wognum aan de beurt Dorpsraad Wervershoof zal er bo- ding.nl, op het nieuwe digitale gaan. Ook zal er een facebookpagi- ma oorlog en bevrijding komt daar
met de film en een inleiding door ven op zitten en zorgen, dat zij niet platform van de gemeente en in ge- na van start gaan. zeker aan bod.
Ella Huisman van de dorpsraad over 10 jaar zeggen, waarvoor heb- drukte vorm af te halen op Simon Tijdens de vrije tijd rond de ko- Site:
Wognum. ben we dit gedaan. Koopmanstraat 109 bij Bram Vis- mende feestdagen is er tijd om vol- www.dorpskwiswervershoof.nl
Na Wognum werden twee leden De dorsraad Wervershoof heeft ser. op met de organisatie, vragen en Fijne feestdagen en een kennisrijk,
van andere dorpsraden geïnter- ook het idee gelanceerd om te ko- opdrachten bezig te zijn. En voor maar vooral een gelukkig 2020
viewd over hun ervaring met de men tot een kerngebonden bud- wenst de organisatie u toe.
gemeente na het tot stand komen get; een bedrag, waar een kern zelf
van hun kernvisies. Goede tips knelpunten mee kan oplossen. Zij Kindje wiegen

Op eerste kerstdag, 25 december haal. Mocht je zelf verkleedkleren
is er kindje wiegen in de katho- hebben, trek deze dan aan. De dag
lieke kerk van Andijk. zelf zal er een kist met herders-,
Het kindje wiegen zal om 13.00 schaaps-, engelen- en hondenkle-
starten en ongeveer een half uur ren zijn.
duren. Tijdens dit gezellige samen- Iedereen is welkom, dus neem je
zijn zullen wij het kerstverhaal na- vader, moeder, broer, zus, opa,
spelen en meerdere bekende kerst- oma, tante, oom, buurman, buur-
liederen zingen. vrouw, neefjes en nichtjes mee!

De kinderen mogen 1ste kerst- Tot 25 december,
dag gewoon aansluiten in het ver- Groetjes Mariëlle en Debbie

Veel voordeel met de

Omringpas

Het fortuin theater speult: Korting op de zorgverzekering, korting. Als het binnenkort een
korting bij verschillende win- keer mooi weer is, ga ik lekker op
“’t leste Kievitsai” kels, korting op allerlei trainin- de fiets naar Hoorn. Heb ik gelijk
gen, gratis krukken en rollator: even frisse lucht.” Over de winkel
Hewwe jullie al neidocht over tuin te Wervershoof ien heel bloid De prois is zeuvenvoifteg dat valt het is zomaar een greep uit de is ze zeer te spreken. “Ze hebben
een pakkie met de Kerst voor stukkie. Dut is ok naggeres in t ôk niet teugen docht ik zo. Kaarte voordelen van de Omringpas. goede spullen. En je wordt er goed
onder de boom? Den hew ik oi- Westfries zodat iederien dut ken t ken je koupe bai: Dick Pronk tel. Rita van Wees (79) schafte de pas geholpen. Ik ben er de laatste jaren
genlek wel een snokker ideetje, verstaan vezelf. Ze speule “t Leste 0228-582621 of Dick Sijm tel. 06- een jaar geleden (weer) aan. Van- wel eens met kennissen geweest.
docht ik zo. Kivietsai “ en je kenne der bar om 13198359 uit de gedachte dat er altijd wat Een keer om een telefoon te kopen
Je koupe gewoon ien paar kaartjes lagge! Foine Feestdagen! kan gebeuren. “Zeker op mijn en een keer om te kijken naar de
voor ‘t teneelgezelskap ut Fortuin Nei ofloop is er ok nag een stuk- Groet van Bertus, Jaap en Kor leeftijd kom je toch in de geva- rolstoelen en de rollators. En dan
tejater (Europa Extra). Die speule kie meziek,den ken je ok nag effies renzone.” kun je ze gerust ook even proberen,
as de Fortuinleke manne in t For- mooi anzitte en ien walsie make. Vroeger, toen de kinderen nog jong heel fijn.”
waren, had Rita altijd een Omring- Bijblijven
pas. “Ik heb 3 jongens en dan ge- Ook het gratis Omringmagazine
beurt er wel eens wat. Ik heb ook dat pashouders ontvangen vindt
wel dingen gehuurd bij de Omring- Rita leuk. “Ik lees het altijd, zo
winkel, voor de kinderen. Maar blijf ik een beetje bij.” Maar dat ze
toen ze het huis uit waren heb ik met de Omringpas ook 5% korting
de pas opgezegd. ‘Die heb ik niet op de basiszorgverzekering van
meer nodig’, dacht ik.” Totdat ze Univé en Zilveren Kruis kan krij-
een jaar geleden weer met de pas gen, wist ze niet. “Echt? Wat goed
in aanraking kwam tijdens een ge- om te horen. En op de aanvullen-
heugentraining in Bovenkarspel. de verzekering zelfs 10% korting?
“Ik besefte dat ik toch beter weer Dat ga ik snel in orde maken.” Pas-
lid kon worden. Op mijn leeftijd houders met een aanvullende ver-
kan er zomaar iets gebeuren. En zekering bij Univé kunnen de Om-
het is niet duur en je hebt het er zo ringpas zelfs declareren. Dan is de
uit. Op de geheugentraining krijg pas dus gratis. Genoeg redenen om
je bijvoorbeeld ook korting, net als een Omringpas aan te schaffen, al-
op andere trainingen. Dat kan zo dus Rita. “Ik raad het echt aan. Ze-
20 euro schelen.” ker mensen van mijn leeftijd. Dan
Koude handen kom je toch een beetje in de ge-
Rita gebruikt de pas nog niet zo varenzone, dat je gauw wat kunt
veel. “Gelukkig heb ik nog geen mankeren. Dan kun je de pas goed
hulpmiddelen nodig. Maar ik heb gebruiken.”
de laatste tijd wel koude handen in Wilt u ook een Omringpas? De pas
bed, dus ik wil snel een keer naar kost € 22,95 per jaar en geeft veel
de Omringwinkel in Hoorn. Om voordeel. Kijk voor het volledige
handschoentjes te kopen, met 10% aanbod op www.omringpas.nl.

BINDING No 51 - woensdag 18 december 2019 - pagina 15

Kerst, Christmas Party, Nieuwjaarsreceptie en meer bij ‘t Fortuin

Dagen vol sfeer, familiebezoeken
zijn weer aangekomen. Kerst
komt in zicht en er wordt tijdens
een lekkere maaltijd, borrel, re-
ceptie teruggekeken op het jaar
2019.

Voor de feestdagen hebben wij ui-
teraard ook nog een aantal leuke
uitjes op de planning staan om het
jaar 2019 goed af te sluiten met fa-
milie, vrienden of collega’s.

Eetcafé! UW THUIS IS ONS WERK!
Ook in het eetcafé is het een druk-
ke maand! 1e kerstdag ontvangen Persoonlijke aandacht en begeleiding
we in besloten setting een aantal
families m.b.t. een kerstbrunch. ’s in de zoektocht naar, of de verkoop
Avonds viert ons team zelf kerst.
2e kerstdag is het eetcafé geopend! wees er op tijd b ij. Vol = Vol! 18+ van het huis zijn! Vanaf 19:00 zijn is er een jubileum te vieren, orga- van uw eigen huis.
Kom jij lekker eten? Je kan lekker legitimatie verplicht! de consumpties voor eigen reke- niseer je een personeelsfeestje,
uit de kaart eten of kiezen voor één ning. Marsha & Friends zorgen de- vriendendag, reünie, burendag etc. plekje bij een highwine of beer,
van de heerlijke kerstgerechtjes! HET IS WEER KERMIS,Nieuwjaarsreceptie met Marsha ze dag voor de muziek! De entree Wij denken graag met je mee, ge- koop een entreekaart voor ’t For-
Bestel bv. een lekker gerechtje met & Friends is gratis! ven vrijblijvend tip en advies en re- tuin Theater op 10, 11 1n 12 janu-
hertenham, eendenborst, wildpaté Om het jaar goed te beginnen star- gelen graag tijdig een leuke muzi- ari etc.! Meer info en data vind je
en mini soepje! Uiteraard zijn kin- EEN S FEEST!ten wij met een nieuwjaarsrecep- Catering! kant, DJ of band! op onze website: www.t-fortuin.nl
deren ook van harte welkom! Wacht niet af, wij bekijken onze
Wij raden je aan tijdens de decem- tie! Een bedankje voor iedereen De maand december staat vol met beschikbaarheid en geven graag Wij wensen iedereen hele sfeervol-
bermaand tijdig te reserveren. Bij gdiaestinwwasatinvo2oW0r1ijv9wo,eronmsnesdnahjuneltloievoeekertonrnogzueew- eldbkigoeerrskrteebrlmsijeiesenennkggoeamzaensltleeigrnev,aentueietnitnjedsej.aaWrsi-l geheel vrijblijvend meer info! Er le kerstdagen en een gezellige jaar-
voorkeur via [email protected] of wen gaf, zorgddaet dvaoaorroeoeknwdeeorsis ge- (vjeerhoupis)jpelaeningeennolnotscpartuiietegnenieten van word volop geboekt voor 2020 en wisseling!
0228-581336. zelligheid, weeawnsa,aheraebrnidj ugweozneesrklmleiognoedieebudhouorrp-, nieostafzloauwdweeslillcliehcnhovtteerlelsae/thneanp.njHieeiseu,rwejaeanrsrbeucfefpe-t zelfs voor 2021, het zou jammer
3e kerstdag WIJ CHRISTMAS recakanjer zijn als je niet terecht kan! Agendatips!
PARTY! met Rene Karst en de vriend, relatiael,vakstewnantisnieoufwecoidlelegëna! Pretitetigeofkeormnitsb!ijt? Wij denken graag Cadeautje? • 10-01: Fortuin Theater
zingende DJ Jacco Deen. was of jij die er was toen wij het zo mee in de mogelijkheden en kijken Ben je nog op zoek naar een leuk • 11-01: Fortuin Theater
Uiteraard wordt ook dit jaar op 3e nodig hadden! graag of er op jouw gewenste da- cadeautje voor onder de boom, een • 12-01: Fortuin Theater
kerstdag een nieuwe WIJ kerstedi- tum nog beschikbaarheid is! Wees leuk relBaatnineesgtraeast c45henk of een ca-
tie georganiseerd. Natuurlijk hoort We proosten graag met jou/jul- er snel bij, vol = vol! deautje Womerveiersmhoaonfd te bedanken? (uitverkocht)
hier ook de traditionele kerstrecep- lie op het nieuRawiffeeisejnalaaarn 1239020! Van- Een cadeaubon van ons bedrijf • 25-01: Winterstoppop!
tie bij, waarbij van 19:30 tot 21:00 Dorpsstraat 177 is altijd gewild! Of reserveer een • 07-02: Pub Quiz van Quiz
uur gratis bier, wijn, fris en Jillz is af 16:00 zijn jWuellriveervshaonofharte wel- Feesten enWpearrvteirjsehnoo!f
voor alle gasten. In de zaal zal Re- kom in ‘t Fortuin waar van 16:00 Loop je met een idee rond voor een events QBWUA,
ne Karst, de topper van de kermis, tot 19:00 uur bier, fris, wijn en Jillz feestje? Ben je jarig, ga je trouwen, schSlroitljafanje22nu in!
zorgen voor de sfeer, de zingende
DJ Jacco Deen zorgt aanvullend Wervershoof
voor een avond vol lekkere kerst
en dance hits. Entree: € 10,- (incl. Tot ziens!
garderobe) Frank, Karin en team!
LET OP! Geen kaart verkoop,

VERKOCHT! € 325.000,- k.k. € 175.000,- k.k. VERKOCHT!

Droge Wijmersweg 5-44 Bosweid 3 Kaagweg 18 Floralaan 7

Wervershoof Wervershoof Wervershoof Wervershoof

VERKOCHT! € 425.000,- k.k. € 175.000,- k.k. VERKOCHT!

Europasingel 64 Bogertje 4 wenst jullie allenHarmanszplantsoen7 Driesprong 4
Wervershoof Wervershoof
Wervershoof Wervershoof een warme & gezellige kerst!

Driesprong 13 VERKOCHT! Plus€219.750,-k.k. eetnwginetliugk€t25k9w.00i0,-gik.kn. &tiggezond VERKOCHT!

Wervershoof Droge Wijmersweg 5-27 Dorpsstraat 155 Droge Wijmersweg 5-64

Wervershoof Wervershoof Wervershoof

VERKOCHT! € 249.500,- k.k. € 299.500,- k.k. VERKOCHT!

DIT WAS EEN GREEP UIT ONS AANBOD IN WERVERSHOOF!
Kijk voor meer informatie op www.grootnieuweboer.nl, dan weet u zeker dat u

de volgende kermis ook (weer) in Wervershoof woont!

Bovenkarspel, De Tuin 5
Medemblik, Nieuwstraat 85
[email protected] Twew0l.20w282.g252r80o-o525t0n2i0eu5w2w0ewbwo.geroro.ntnlieuweboer.nl
De Tuin 5, 1611 KR Bovenkarspel

BINDING No 51 - woensdag 18 december 2019 - pagina 16

OUD Tankstation Koper Wervershoof
PAPIER
Zoekt per direct een:
LET OP! Maandag 30
december komen we Caissière m/v
weer oud papier bij u op-
halen, in Wervershoof en Zijn jouw eigenschappen:
Onderdijk. • Klantvriendelijk.
Wilt u het oud papier goed • Goede contactuele eigenschappen
gebonden/verpakt aan 1 • Enthousiaste, representatieve
kant van de weg zetten zo-
dat de ophalers het makke- uitstraling
lijk mee kunnen nemen? • Leeftijd vanaf 18 jaar
Zie ook ophaalagenda:
www.roeledevries.nl
Vragen? Voor Wervers-
hoof: 582101, Onderdijk:
06 21992870.

Omring wijkverpleging zorgteam Wervershoof wenst u een fijne kerst en een liefdevol 2020!

Wij bieden:
• Een prettige zelfstandige werksfeer
• Geen nachtdiensten
• Een vast rooster
• Redelijk salaris

Wij zoeken iemand voor
de Zaterdag van 09:00 - 20:30

Ben jij degene die wij zoeken?
Schrijf je brief of mail naar:
Tankstation A. Koper B.V.
Dorpsstraat 154
1693 AK Wervershoof
[email protected]


Click to View FlipBook Version