The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by weekblad Binding, 2019-08-14 05:23:42

KermisBinding2019 deel 1

Bindingkermis2019[1-18]

BINDING No 33 - woensdag 14 augustus 2019 - pagina 19

Kermis Wervershoof 2019 in ’t Fortuin
verzoeknummer is te gek. door met heerlijke classic rock.
Blue Star Zondag 18 augustus Tussendoor presenteert OJKB les terug met zoveel mogelijk in- DJ Cees Weel zal de kermis samen
Zaterdag 17 augustus Vanaf 13.00 opent de eerste bar “Ouwe Jongens Krentebrood” de strumenten die door de Beatles zelf met Pascal Redeker, die als echte
Vanaf 21.00 staat de tap buiten, in buiten, 15.00 het café en om 18.00 vetste hits uit de 90’s en 00’s, maar ook werden gebruikt. De band fo- Westfries precies weet hoe je ker-
de zaal, de tent en het café op volle de zaal. Op het buitenpodium dan met dikke vette beats van nu cust op begin jaren 60 met alle gro- mispubliek moet vermaken, buiten
oorlogssterkte. De podiums wor- starten we op veler verzoek om erin gemixt. Stil staan is er niet te nummer één hits uit die tijd. Tij- gaan afsluiten! In de zaal zal Phoe-
den bezet door DJ Cees Weel, DJ 14.00 met een verlaat eerste deun- bij wanneer OJKB op het podium dens de afgelopen editie van Win- nix er vanaf 20.00 weer één groot
Jesper en DJ Ron Laan. Rond de tje met lokale helden/vader-en- staat. Van Links naar Rechts, Zak- terstoppop was het optreden van feest van maken. DJ Jacco Deen
klok van 23.00 uur zal Rene Karst zoon duo Clemens & Clemens! ken Zakken Zakken en Springen deze band een groot succes. sluit de kermis in het café af met de
de kermis inluiden. Heb jij er in je Na dit optreden slingert DJ Cees Springen Springen, gekkenhuis! Daarna draait DJ Cees Weel tot in beste hits uit de top 2000!
vakantie ook op meegebruld? AT- Weel de draaitafel aan. Om 20.30 In het café staan vanaf 20.00 Ron de laatste uurtjes door. Vanaf 20.00 Foodplein
JE voor de sfeer, de vakantiehit op zal Queen Forever band iedereen & Bika weer klaar om er een “re- staat DJ Jacco Deen in het café Tijdens de kermis even je rust vin-
veel vakantiebestemmingen! Maar verrassen met hun fantastische in- fresh the 90’s” feestje van te ma- achter de draaitafel met zijn Bes- den onder het genot van een heer-
ook zijn hit ‘Liever te dik in de terpretatie van de legendarische ken! te Hits Om 20.00 neemt dé party lijk hapje of drankje? Kom proe-
kist, dan weer een feestje gemist’ Britse formatie ‘Queen’. De band Maandag 19 augustus band van Noord-Holland Phoenix ven, praten en bourgondisch ge-
mag niet ontbreken. Zorg dat je er- speelt al je favorieten zoals Innu- Om 13.00 gaat de tap open en van- je in de zaal mee op een muzikale nieten op ons Foodplein! Daar zor-
bij bent! endo, Bohemian Rhapsody en het af 15.00 staat Revive gepland. reis door de tijd. Vanuit de vintage gen wij iedere dag vanaf 16:00 uur
betoverende Barcelona. Niet al- Denk aan The Beatles, Johnny jaren ‘60, naar disco in ‘70 en via voor lekker en vers bereid eten.
Clemens & Clemens leen speelt de band Queen, ze kle- Cash, the Rolling Stones, Elvis the very eighties en de foute nine- Fijnproevers kunnen hier boven-
den zich ook als Queen. Deze ge- Presley etc. Deze vier super muzi- ties beland je in de zero’s met als dien terecht voor speciaalbieren en
weldige act moet je zien, horen en kale jongens uit Venhuizen doen de eindstation de Top40! Afgewisseld mooie wijnen.
ervaren! muziek uit de jaren 50 en 60 her- met DJ Jacco Deen wordt ook dit Polsbandjes en fietsenstalling
In de zaal speelt vanaf 20.00 uur leven! Om 20.00 start The Beatles weer een topavond! Ook dit jaar géén entree en munten
ras-entertainer Sven the Pianoman. Revolution. Deze zeer ervaren mu- Dinsdag 20 augustus die te gebruiken zijn bij de Quick-
Hij voelt feilloos aan welke mu- zikanten zijn afkomstig uit Leeds Om 15.00 opent de eerste tap en silverbar en ’t Fortuin! Op verzoek
ziek werkt en bespeelt het publiek in Noord-Engeland. Ze brengen de om 16.00 staat Blue Star klaar. De v/d gemeente kunnen jongeren van
als geen ander. Op zijn vleugel looks en het geluid van The Beat- in 1960 opgerichte band Blue Star 18-25 jaar polsbandjes halen bij de
speelt hij elke muziekstijl en geen gaat ook in 2019 onverminderd muntenbalies (geldig legitimatie-
bewijs) om alcoholische dranken
te verkrijgen. Op de fiets? Maak
dan gebruik van de fietsenstalling
op de Nijverheidsweg en bij De
Gouw t.h.v. de Werenfridusschool
Wij wensen iedereen een gezellige,
muzikale en hele zonnige kermis!
Groeten Team ’t Fortuin!

Revive

Kermis 2019 in de Quicksilver bar

Kermis eens goed af te sluiten heb-
ben we Chris DeLuxe weten bin-
nen te halen en deze DJ is bekend
van radio 538 van de Verrückte
Stunde.
Tijdens de kermisdagen zondag
tot dinsdag is het terras achter de
Quick geopend vanaf 16:00 uur
om te genieten van
een biefstuk,
sate, hambur-
ger of broodje
warm vlees.

Niels van der Gulik DJ Rob Lee

De kermis staat weer voor de nes coverband ‘Gimme Shelter’. ‘s
deur! Wij mogen weer een fan- Avonds rond de klok van 20:00 uur
tastisch programma presenteren komt DJ Jeroen ervoor zorgen dat
aan jullie om dit feest zo gezellig de voeten van de vloer komen.
mogelijk te maken! Maandag: Amsterdamse middag
Vrijdag: Kermis Kick Off en DJ Jos
Vrijdag starten we met de altijd Maandag starten we de dag met
druk bezochte Kermis Kick Off op de Amsterdamse middag met ver-
het achterplein, vanaf 21:00 uur is schillende artiesten die het volk
iedereen van harte welkom. laat meezingen en swingen. In de
Zaterdag: dansen met DJ Jos, avond komt DJ Jos weer het feest
Rob Lee en Joost Lakeman & afsluiten.
friends Dinsdag: Niels van der Gulik en
Zaterdag, als de weg weer afge- Jos Kolendberg, Alice Springs,
sloten is voor verkeer, gaan we DJ Maulr en Chris DeLuxe
de feestende menigte weer op- Dinsdag hebben we weer uiteraard
warmen met de beats van DJ Jos. de laatste deun voor de vroege vo-
Rond 23:00 uur komt Rob Lee de gels, met het wisselen van de och-
dans overnemen tot 01:30. Binnen tend naar de middag komen Niels
is vanaf 00:00 uur Joost Lakeman van der Gulik en Jos Kolenberg
and friends bezig met de afdans- met de vrienden weer lekker roc-
sessie. ken. Alice Springs is er dit jaar we-
Zondag: Stones coverband en DJ derom weer met hun super reper-
Jeroen toire, zij zorgen weer voor feest op
Zondag gaan we lekker rocken de straat. DJ Maulr neemt het in de
vanaf 16:00 uur met de top Sto- avond over van de mannen en gaat
de gezelligheid voortzetten! Om de

Deze sportpagina’s van SSWBINzDiIjNnGmNoog3e3li-jwkogeenmsdaaagk1t4daaunguksztiujsd2e01sp9 o- npasgoirnian2g0van de volgende bedrijven:

alles voor uw fiets

VOETBALVERENIGING VVW

Uw eigen business seat bij VVW

Programma VVW Voetbal

Zaterdag 17 augustus Marco Bakker / Ger Boos

VVW 1 Dynamo 1 17:00 Ruud Rinkel
Boy Chow
VVW 3 De Zouaven 4 16:00 Henry Swart
Ed Meester
VVW VE1 Sporting Andijk VE1 19:00

VVW & friends Andijk & friends 18:00

Door de komst van de tennisver- bune voorzien van 168 seats. EINDE
eniging De Kaag en periodiek Uiteraard wilt u als supporter of DEEL 1
onderhoud vanuit de Gemeen- sponsor van VVW de zekerheid
te, wordt het komende ander- hebben dat u de komend vijf jaar LET OP!
half jaar ons sportcomplex de een goede zitplaats heeft. Voor Deze
Westrand gemoderniseerd. een bedrag van € 50,-- bent u ver-
Er gaat veel veranderen en voor zekerd van een stoel. U leest het Binding
ons als voetbal reden om het com- goed, een business seat voor vijf bestaat uit
plex voor de komende tien jaar jaar voor maar € 50,--. (vindt u
weer proof te maken. Een van de het meer waard, ook goed). Doet 2 delen,
onderdelen is onze tribune. Intus- u mee, dan reserveren wij een van totaal 40
sen 13 jaar oud en de houten plan- onderstaande Seats voor u en zor- pagina’s
ken zijn eigenlijk niet meer van de- gen dat uw naam op uw stoel komt leesplezier.
ze tijd. Daarom gaan wij onze tri- te staan. Opgavenformulier ook op
Facebook en www.vv-vvw.nl
Voor onze supporters en sponsoren
hebben wij de 70 beste stoelen ge-
reserveerd.
Het betreft de stoelen
(zie plattegrond);
A10 t/m A23 B10 t/m B23
C9 t/m C20 D8 t/m D19
E8 t/m E17
bovenste rij 9 t/m 19 (behalve
13,14,15. Die kunt u jaarlijks ko-
pen op de Gemeenschapsveiling)

ZAALVOETBAL NIEUWEBOER ARCHITECTEN Kermis 2018 Edwin Hauwert en Fons Dudink

Oefenprogramma 2019   Teamtassen Kofferbakmarkt
inleveren
Vrijdag 23 aug De Dars     Wervershoof
Willen de coaches of aanvoer-
19.00u Nieuweboer meisjes Nieuweboer JO12 ders van alle teams met spoed hun
teamtassen zo snel mogelijk inle-
19.50u Nieuweboer JO19-1 nieuweboer H3 veren bij Peter Koopman op Zee-

20.40u Nieuweboer H1 Wognum Nicols weg 6. We kij- Zondag 18 augustus wordt de of uitgelezen boeken van de hand
ken deze dan zeer populaire kofferbakmarkt te doen. De markt is van 09.30 tot
21.30u Nieuweboer Vr1 Spirit na en comple- in Wervershoof gehouden. Op 16.00 uur en zowel de toegang als
teren de ont- het terrein van recreatieschap het parkeren is gratis.
      brekende za- West Friesland het Nesbos gele- Voor meer informatie of reserve-
ken. gen aan de Oosterdijk, zijn die ringen kunt u bellen naar: orga-
Vrijdag 23 aug Olympiahal     dag weer vele uitgeladen koffer- nisatieburo MIKKI, 0229-24 47
bakken met een diversiteit aan 39/24 46 49. Of kijk op internet:
19.00u Nieuweboer JO11-1 Nieuweboer JO11-2 gebruikte goederen. www.mikki.nl. Voor informatie
Aan deze markt kan iedereen, on- over het terrein kunt u terecht op
19.50u Nieuweboer JO15-1 Nieuweboer JO15-2 geacht het wel of niet in het bezit www.recreatieschapwestfriesland.
zijn van een kofferbak, deelnemen. nl zij ondersteunen de organisatie
20.40u Nieuweboer VR 2 Nieuweboer VR 3 Een ideale mogelijkheid om over- en verlenen vergunning voor deze
bodig huisraad, te krappe kleding markt.
21.30u nieuweboer H4 Nieuweboer H5

     

Maandag 26 aug De Dars    

19.00u Nieuweboer JO17-3 Nieuweboer JO17-4

19.50u Nieuweboer JO17-1 Nieuweboer JO17-2

20.40u Nieuweboer VR 4 Nieuweboer VR5

21.30u Nieuweboer H7 Nieuweboer H6

Soci.Bike, de ultieme elektrische bakfiets UW ADVERTENTIE HIER?
www.socibike.nl NEEM CONTACT OP!
[email protected]

Deze sportpagina’s van SSWBINzDiIjNnGmNoog3e3li-jwkogeenmsdaaagk1t4daaunguksztiujsd2e01sp9 o- npasgoirnian2g1van de volgende bedrijven:

Tel. 06-51215481 • www.sijmschilderwerken.nl UW ADVERTENTIE HIER? Grond-, Bagger-, Riolering-, Straatwerk en Beschoeiingen Bijzonder gewoon
NEEM CONTACT OP!
[email protected]

TENNISVERENIGING DE KAAG

TAXI KAIJER tennistoernooi goed bezocht

In de week van 3 tot en met 11 Loodgietersbedrijf Sneeboer, de HD7 35+ 
augustus werd het open TAXI Raad Reinders notariaat, Bakke- 1 Peter Feld en Max Sievers
KAIJER tennistoernooi gespeeld rij Swart, Intexstore, Deka super- 2 Caro Degeling en Frans Schuit
op de tennisbanen van tennisver- markt, snackerie’t Zonnetje, de GD7 17+ 
eniging de Kaag te Wervershoof. Beer Grafimedia, Slagerij Rui- 1 Hein Boon en Julia Aker
ter, Time4you, sportcentrum de 2 Timo en Carolien Schouten
Mooi weer, veel publiek en top- Dars, slijterij Vidra, Grooteman DD7 17+ 
wedstrijden, waaronder heel veel schildersbedrijf, Hout&Decoratie, 1 Jamilla Grooteman en Carmen
drie setters. Bouwbureau Sjaak Schouten, Su- Jansen
De wedstrijdleiding Elly de Lange permarkt Deen, Roel Bakker bloe- 2  Sandra Bout en Carine Kuin
en Bram Visser hebben dit toernooi men, Sarto en Grootslag, Fred van HD7 17+ 
met veel plezier georganiseerd en Paassen bloemen.  1 Thom Koper en Maikel Schouten Foto: Anja&Gerard Fotografie
2 Lex Schilperoort en Djoël
het lukte om, bijna, alle partijen op Schouten
tijd te laten aanvangen. De uitslagen; DE7 17+  DD6        1 Sjors van der Gulik
GD8 17+ 1 1 Myrna Sijm 1 Ilse de Boer en Kristel van der 2 Ries Grooteman
Wij bedanken de nieuwe kanti- Sjaak Schouten en Nicolette Swart 2 Karin Korse Gulik GD4     
necommissie Esther, Nina, Caro- 2 Patrick Neefjes en Frances Groot HE7 17+  2 Lindy Kleimeer en Annemiek 1 Kelly Jonker en Sander van den
lien en Anne voor hun inzet. Het DD8 17+  1 Joris Schouten Laan Nieuwenhof
baanonderhoud door Floor en Har- 1 Fleur en Rosan Haakman 2 Ruud Kappe HD6        2 Mark de Jager en Mellissa Boer-
ry top. Nicolette, José en Fran- 2 Rowie Kaagman en Fanny Kaar- GD6 35+ 1 Ries Grooteman en Cornelis sen
ca bedankt. En dank aan onze al- semaker 1 Hessel Bos en Samantha van Winkel HD4       
tijd maar actieve voorzitter Bart. HD8 17+  Mierlo 2 Paul Koomen en Stefan Otsen 1 Roel Neefjes en Stef van Straalen
Mart dank voor voor het elke dag  1 Peter Koenis en Barry Mol 2 Jeroen Neuvel en Carla Kors HE6        2 Twan Grooteman en Sandro
schoonmaken. Bedankt ook Anja 2 Mark Appelman en Peter Mole- HD6 35+ 1 Mitchel Dekker  Neefjes
en Gerard Karsten voor het maken naar 1 Willem Kaagman en Dennis 2 Lex Ursem HE3       
van al die foto’s. (Zie onze site tv GD7 35+  Roelofsen GD5 1 Sandro Neefjes 
de Kaag ). 1 Franca en Sjaak Schouten 2 Rob Kaijer en Jeroen Neuvel 1 Twan Grooteman en Britt Laske 2 Stefan de Lange
En onze palingroker Sjaak Bakker, 2 Stefan Hoogendijk en Liana GD6        2 Angelo Nannings en Jodie Zanoli Wij feliciteren de finalisten en dan-
ze waren erg lekker. Groot 1 Paul Koomen en Kristel van der DD5        ken alle deelnemers voor hun spor-
DD7 35+  Gulik 1 Colette Keesman en Linelle Koe- tieve inbreng en deelname.
Wij bedanken alle sponsors; 1 Anita Vertelman en Diana 2 Menno Bakker en Astrid van der brugge Tot volgend jaar,
Hoofdsponsor taxi Kaijer, auto- Winands Veen 2 Kelly Jonker en Mariska Nan de Wedstrijdcommissie
bedrijf Kager, G&O hypotheken, 2 José Ruiter en Carolien Schouten HE5       

UW ADVERTENTIE HIER? www.grooteman-vandijk.nl UW ADVERTENTIE HIER? UW ADVERTENTIE HIER?
NEEM CONTACT OP! NEEM CONTACT OP! NEEM CONTACT OP!
[email protected] [email protected] [email protected]

BINDING No 33 - woensdag 14 augustus 2019 - pagina 22

BINDING No 33 - woensdag 14 augustus 2019 - pagina 23

Kermisgeheimen

De verborgen kermisband

Kermis zit vol geheimen. Sommigen kun-
nen het daglicht niet verdragen en blijven
beter geheim. Andere verdienen juist dat
spotlicht. Zo ook de ‘verborgen’ kermis-
band van onder andere Tonnie Meester en
Kees Nogter. Té goed om onder de radar
te blijven. Wij zetten ze graag in het zon-
netje.

Redactie We maken even een sprong terug in de tijd. 2016 Daan Nogter, Annelies van der Voort, Kees Nogter, Anja Dol,
De Beer Grafimedia en Het is begin jaren ‘80. Een groepje scholie- Tonnie Meester
vormt de band ‘Satchel’. Ze treden veel op
Echteverhalen.nu in jongerencentra. De band groeit in kwali- van Bartje van Beekveld in het Kagerbos kraanmachinist tot schooljuf. En Tonnie
teit en bezetting en wijzigt de naam in ‘No- biedt podium. Dochter Gertruud heeft een geeft al jaren zangles aan de muziekschool
thing more’. En dat biedt nog veel meer. Me- relatie met zanger Theo Bakker en van het in Midwoud. Toch blijft er in hun drukke
nig West-Fries café geniet mee. een komt het ander. Het wordt een geweldig agenda’s ruimte voor de kermisband. Als
Succes op kermiszondag succes dat herhaling verdient. Maar na een harde kern initiëren Tonnie en Kees de oe-
Tonnie: ‘We traden veel op. Zo ook in De jaar of vier volgt een onverwachte wending. fenavonden. Voor de kermisborrel huurt
Dars als het voorprogramma van Barrel- Roerige tijden Kees een geluidstechnicus en de beste ap-
house. Het was een echte vriendenband Kees: ‘Op last van de gemeente moesten we paratuur. Waar versterking gewenst is, dient
en we speelden ook graag voor familie en stoppen, ze dachten dat de kermisborrel een de nieuwe generatie zich aan. Daan Nog-
vrienden. Wanneer? Kermis was de perfecte commerciële insteek had. Maar we speel- ter (24), zoon van Kees, speelt al zo’n vier
gelegenheid.’ den voor nop! Het zat zanger Theo niet lek- jaar mee. Sjaak Haring van Los Onderdikos,
Op kermiszondag in ’84 treedt de band in ker dus hij stapte naar de burgemeester (red. ook jarenlang te gast bij de kermisband, was
kermisbezetting voor het eerst op. De tuin Meijer). Het mocht niet baten. De borrel was zijn leermeester. En zo groeit de kermisband
te groot en de tijd strenger dan tegenwoor- door. Het publiek verschuift, de leden varië-
1985 Ad de Haan, Tonnie Meester, Angèle Stavenuiter en Theo Bakker dig. Je had toen ook dansavonden in de cafés ren, maar de kwaliteit blijft.
waar niet gedanst mocht worden. Zette de Meer dan een kermisborrel
kroegbaas expres ‘Kleintje Pils’ neer. Hoe- De kermisborrel is inmiddels om het jaar.
zo, niet dansen?!’ Het moet vooral niet gewoon worden. Kees:
Maar tijden veranderen en regels ook. En ‘Onze kermisborrel is puur voor genodigden
sommigen zijn er om met voeten te treden. en daarin zijn we selectief. Je moet name-
Nothing More houdt op te bestaan maar de lijk wél van muziek houden. Naast bijpra-
kermisband pakt de draad weer op. Jaren- ten en een borrel drinken, biedt onze band
lang rouleert de band binnen de vrienden- echt meerwaarde. Het is één groot muzikaal
kring. Van kermis naar kermis, van tuin naar feest!’
tuin. Altijd op zondag, altijd met wisselende Tonnie: ‘Ja, we leggen de lat hoog, willen
bezetting. verrassend uit de hoek komen. Dat is echt
Gastoptredens onze ‘fun’. Dit jaar spelen we veel nieuwe
Tonnie: ‘We hadden een harde kern waar- nummers. Blof, Prince, Bill Withers, Josh
onder zanger Theo Bakker, gitarist Willem Stone, Mothers Finest, Cory henry and the
Meijer, drummer Peter Nogter, zangeres An- Funk Apostels, Tina Turner… Dit jaar be-
gèle Stavenuiter, Ad de Haan, Kees en ik. staat de bezetting uit toetsenist Jan Schenk,
Vrienden en vriendinnen mochten meedoen. drummer Peter Nogter, bassist Kees Nogter,
Deden we meerstemmig werk en aparte acts. gitarist Daan Nogter, zanger Theo Bakker en
Organiseerden we met vriendinnen de Dolly zangeressen Anja Dol, Miranda Delmaar en
Dots. Compleet gestyled zoals de echte.’ Tonnie Meester. Het wordt weer zo gaaf!’
Kees: ‘Die gastoptredens waren zo leuk. Kermisband on tour
Doen we nu niet meer, dat is best jammer. Een echte naam heeft de kermisband nooit
Het zijn vaak de mooiste, meest hilarische gekregen. De werktitel werd ‘Alleen op zon-
acts. En ze krijgen altijd een daverend ap- dag’, maar tussentijds trad de band ook op
plaus.’

Tonnie en Kees anno 2019 [foto: Richard de Beer]

Anja Dol, Willem Meijer en Tonnie Meester in de jaren 90

1985 Jolanda van Beekveld, Gertruud van Beekveld, Angèle Stavenuiter Emigratie geen bezwaar andere kermisborrels op als ‘Sherlock Hol-
Xandra van Rooijen, Anja Dol, Tonnie Meester als De Dolly Dots De bandleden worden ouder en hun omge- mes & The Scotland Yard’, onder andere met
ving ook. Ze veranderen van banen en van Ad de Haan (red. op de kermisborrel op het
bands, krijgen kinderen, verhuizen en emi- pleintje aan de Krommeleekstraat, pag 3).
greren zelfs. Peter Nogter, de broer van Kees Voor het gemak noemen wij ze ‘De Kermis-
woont al jaren in Zwitserland. Maar waar band’. Dit jaar spelen ze nog voor een gese-
sommige bandleden de band verlaten, blijft lecteerd, bevoorrecht gezelschap, maar daar
juist hij trouw. komt verandering in.
Kees: ‘Peter rijdt vier weekenden per jaar Tonnie en Kees: ‘Het is voor ons echt een
naar Nederland om te repeteren. Die avon- project op zich, een andere vorm van musi-
den zijn een feestje op zich. De band kiest ceren. Na 30 jaar kermis willen we graag een
niet voor de makkelijkste weg, we dagen uitstapje maken naar een ander podium in de
onszelf uit op muzikaal gebied. We probe- buurt. De lijntjes staan uit, misschien gaat
ren bijzondere arrangementen te vinden van het er echt van komen!’
bestaande nummers en anders maken we die De Kermisband gaat on tour.
zelf. Genieten als je dan merkt dat het lukt.’ Binding houdt je op de hoogte!
Oude en nieuwe generaties
Naast de muziek hebben de leden gewo-
ne banen, variërend van luxe botenbouw,

BINDING No 33 - woensdag 14 augustus 2019 - pagina 24

NA WERVERSHOVER KERMIS
KAN DE LAMP WEER AAN
en wij hebben hele mooie

Middenweg 12 te Bovenkarspel • 1611 KP • 0228-516171 • www.tlsverlichting.nl
The Light Store (naast o.a. de Action, Hema & Bristol)

Tijd voor
kermis!

OPTICIËN
OPTOMETRIE
CONTACTLENS-
SPECIALIST

De Hoek 1 Wervershoof Tel. 0228-581258 • www.schoutenoptiek.nl
Lady Dawn
Helvetica Neue E
Juwel

BINDING No 33 - woensdag 14 augustus 2019 - pagina 25

Het Café: ook met kermis live!

Het Café in Wervershoof is het
gehele jaar door een warm huis
voor de muziekliefhebber, die
onder het genot van een drankje
ook graag een gesprekje wil voe-
ren. In het weekend is er vaak
livemuziek van bands met een
grote diversiteit.

Het kan een band zijn met muziek Het draait allemaal om gezellig- staat de agenda voor de komende aan elkaar gepraat. wel met andere bands. Beef Jerky,
van The Stray Cats, maar ook van heid, maar muziek is een belang- kermis. Op de site is van elke band Wie bij de Avond van Andijk is ’69 Comeback en Pearl Jamming.
Johnny Cash of zelfs met de Ne- rijk item. “Er is eten, drinken en een beschrijving, een aantal voor- geweest, weet hoe goed The Lo- De eigenaren van Het Café zijn er
derlandstalige smartlap van weleer. goede muziek”, zegt Joost Buis. zien van een clip van de band. Kijk cals zijn. Gelukkig staan zij dit jaar helemaal klaar voor, hun vierde
Dat laatste is een uitzondering, maar “Dat is ook wat men van ons ge- er maar eens naar en zie hoe leuk weer op het podium. Muzikanten keer alweer. Afgaande op de vo-
voor een keer erg leuk. Het Café is wend is. In het weekend is het bijvoorbeeld Hayfever is. Jonge- van allerlei pluimage uit het dorp rige keren, kan het bijna niet an-
voor iedereen, dus ook voor de ou- vaak zo, met kermis ook, maar dan lui met oude covers in eigen stijl. bijeen gesmolten tot één groot ar- ders of dit jaar wordt het weer ge-
dere jongere, voor hen wellicht de meerdere dagen achter elkaar. We Kermis is ook een feest van her- tiest. En dat klinkt, dat swingt, dat weldig. Uw correspondent zal ze-
meest geschikte plek voor ontmoe- hebben een mooi programma sa- kenning. Dat is de reden, dat er vraag steeds om meer, zo goed. ker een groot deel van de kermis
ten. Het is er altijd gezellig, aan een men gesteld. Op zondag spelen er ook dorpsgenoten op het podium Laat je nog meer verrassen door in of bij Het Café zijn. Natuurlijk
tafeltje wordt wat gegeten, aan een drie bands op het buitenpodium, staan. Dat is mooi en de interactie muzikanten uit het dorp. John- wordt u heel veel kermisplezier
ander tafeltje zit een groepje lek- de andere dagen twee, voor elk wat is dan groot, ons ken ons. ’t Volks- ny Contant is de eerste liveband toegewenst. Oh ja, er is ook weer
ker te kletsen. Jongelui staan pijltjes wils. Bekende bands, maar ook orkest is er weer. Een traditie die en brengt prachtige liedjes van de een tijd ná de kermis. Er staan al-
te gooien op een rond bord en pro- bands die hier voor het eerst spe- niet gemist mag worden. Oude hits heer Cash naar Het Café. Al me- weer een aantal livebands gepland.
beren zo snel mogelijk naar nul te len. Erg verrassend is het.“ en hun eigen onvervalste Westfrie- nig keer hebben zij voor de menig- Houd de site in de gaten. Het is de
gaan. Heerlijke reuring gewoon. En Op de website www.hetcafevan- se liedjes. Kan Sterke Kaay weer te een topoptreden verzorgd. Oh, moeite meer dan waard.
allemaal in een sfeer van een ‘bruine wervershoof.nl en in deze Binding mooi zitte en dom koike. Alles op zo mooi. De verscheidenheid blijkt Gerard Bot
kroeg’, waar voor de fijnproever ook meesterlijke wijze door Dick Boon
nog eens ongeveer 25 verschillende
speciaalbieren van de tap of uit de
fles verkrijgbaar zijn. Vaak staat in
de hoek of in de achterzaal een live-
band. Dat is Het Café, hét Bier- en
Muziekcafé van Wervershoof.
Natuurlijk is Het Café tijdens de
kermis ook elke dag geopend. Zo-
wel binnen als buiten zorgen Joost
Buis, Antoinet Zwan en Paulien van
der Velde met hun personeel voor
een weergaloos weekend. Al lan-
ge tijd zijn zij bezig om het allemaal
voor elkaar te krijgen. De muziek,
het personeel, maar ook een podi-
um, een verkooppunt voor de drank-
jes, een keukenbezetting, zitplaatsen
voor buiten, sanitair en noem maar
op.

Kermis bij café Van Rooijen

Jawel, Café Van Rooijen opent
de deuren weer met de kermis
van 2019. Na twee maanden
druk te zijn geweest met verbou-
wen is het café er klaar voor om
de feestende menigte weer te mo-
gen ontvangen in de hoek.

Met een groot terras voorzien van Woodworks 16.00 uur. Bakker & Niehaus kom gezellig langs bij Van Rooij-
zitbanken en parasols gaan we er repertoire ten gehore. Deze man- Donald B lekkere dansmuziek van DJ Jos. en!
weer een gezellige kermis van ma- nen zorgen voor heel veel gezellig- Vanaf 20.00 uur brengt deze zin- Maak deze laatste kermisuurtjes
ken. De tap en de BBQ gaan voor heid! gende pianoman een ware jukebox memorabel!
overuren zorgen. We zijn op za- DJ Simon aan muziek. Je kan het zo gek niet Kortom, maak je kermis tot een
terdagavond geopend met een leu- Om 20.00 uur gaan we los op de verzinnen of deze man zingt het mooie,
ke DJ en van zondag tot en met de lekkere dansmuziek van DJ Si- nummer dat je aanvraagt!
dinsdag leuke live bandjes! mon. De voetjes mogen van de DJ Maulr
KERMISZATERDAG: DJ DML vloer! Vanaf 0.00 uur dansen we de dins-
DJ DML opent de kermis zaterdag KERMISMAANDAG dag in op de klanken van DJ Maulr.
en zorgt voor gezellige deuntjes. Woodworks KERMISDINSDAG
Dit om alvast lekker in de dans- Deze top band is van het kaliber Kinderdisco
modus te komen en de sfeer van de meezingen en dansen tegelijk! Ze- Op de dinsdagmiddag hebben we
kermis te laten proeven ker de moeite waard om deze band aandacht voor de kleintjes oftewel
KERMISZONDAG te komen aanschouwen. Aanvang de toekomst. Zo is er tussen 13:00
Eerste Deuntje uur en 16:30 een kinderdisco. Op
Om 12.00 uur trappen Sjaak Stel- muziek van K3 enzovoorts kunnen
tenpool en Fok Berkhout af met de ukkies lekker springen terwijl
hun ‘Eerst deun’. Gezelligheid de ouders heerlijk borrelen!
kent geen tijd.
Bakker en Niehaus
Om 16.30 uur brengen de zanger
en de violist van Alice Springs hun

Young and Younger Young and Younger Eerste deuntje met Sjaak en Vok
Vanaf 17.00 uur is het tijd voor
Young & Younger. De gebroeders
Chris en Mark Schouten vormen
een super duo die hits van toen en
nu vlekkeloos spelen!
DJ Jos
Om 20.00 uur gaan we los op de

BINDING No 33 - woensdag 14 augustus 2019 - pagina 26

Kermis 2004: Dick en Betty Haring Kermis 2014 Tinie Spigt samen met Nicolette en Tanja Spigt
Kermis jaren 90: Peter van der Velde en Paulien Zwan

Kermis 2013: Martin de Lange, Jeanette en Cees Neuvel, Agnes
de Lange, Gonnie en Piet Neuvel

Kermis 1982: Mieke Nieuweboer en Ella Stobbe

Kermis 2018 Valerie Hauwert met haar lieve Tante Willy Dekker

Kermis 1989: Jacco Smit en Peter Immen

2015: Petra Koomen, Jacolien Bregman, Carina Nieuweboer

Kermis 2007: Tim Schouten en Morris Groot

Kermis 2014: Niek Tensen, Daan Brandsen

Kermis 2008: Paulien en Antoinette Zwan Kermis 2015: John Neefjes, Bas Tensen,Frans Sijm Gerard Brand-
sen, Rob Karsten
Kermis 2015: Rob Knijn en Kevin Neefjes

Kermis 2012: Erik Neuvel, Masja Verdonschot, Linda van der Team Quicksilver bar rond 2006
Lee, Melissa Deen en Laura Verdonschot

Kermis 2004: Dick Haring en Laura Commandeur

Kermis 2012: Loes, Laura, Masja, Rick en Ben Kermis 2016: Dion Sjerps, Mats Smit, Daan Brandsen, Niek Kermis 2014: Daan, Laura en Loes
Tensen

BINDING No 33 - woensdag 14 augustus 2019 - pagina 27

BINDING No 33 - woensdag 14 augustus 2019 - pagina 28

Kees Ruiter:

‘De kermistent als ommekeer van kermis’

Markant, illuster, onconventioneel, op-
merkelijk… Dit heerschap kent vele na-
men. Noem hem zo je wilt, deze man doet
precies wat hem goed dunkt. En dat doet
ie goed. Het heeft ons dorp een kermistent
en veel plezier opgeleverd. Tijd voor een
goed gesprek met Kees Ruiter.

Redactie Het duurde even voor het gesprek doorgang
De Beer Grafimedia en kon vinden. Kees is geopereerd aan zijn
heup en ondervond veel tegenslag langs de
Echteverhalen.nu weg van revalidatie. Hij heeft zogezegd ‘een
jassie uitgedaan’. Evengoed ontvangen hij
en zijn vrouw Afra me allerhartelijkst. De
koffie staat klaar en de foto’s zijn uitgezocht.
Kees deelt zijn verhalen graag. Ik luister.

Café de Roos Afra en Kees Ruiter taald. Je kunt zelf wel risico nemen, maar
Kees (73) ontmoette zijn Afra (71), het meis- ook toevallige passanten naar binnen. dat verwacht ik niet van alle anderen. En
je uit Grootebroek, zo’n 57 jaar geleden. In Zoals broeder Paulus uit Limburg die op de met name goeie tappers zijn heel belangrijk
1966 trouwden ze. Ze kozen voor Wervers- fiets op doorreis was. Hij stapte de tent bin- tijdens zo’n druk evenement. Niet iedereen
hoof als woonplaats. Dat beviel uitstekend, nen voor even een kop koffie. De koffie kan dat. Onze beste biertapper was toch wel
net als het kermisfeest. Hij had het niet van werd een borrel en later op de dag stond ie mijn zwager Nic Goedhart. Hij tapte zo in
een vreemd. boven op de tafel. Het mooie was, de dag er- één keer een vat leeg. Dat is 60 liter bier; 300
‘Mijn vader hield al van kermis. Na de kerk na was hij er weer en de dag daarna weer. We glazen. Dat is echt goud als het druk is.
op zondag kwam meteen de borrel op ta- hebben zijn fiets achter de tent geparkeerd Dapen Molenaar
fel. Toen we uit huis waren kwamen we, en daar is ie drie dagen blijven staan. Waar ‘Ja, we hadden een heel mooi team waar
mijn drie broers en drie zussen met aanhang broeder Paulus verbleef is mij onbekend, ook opmerkelijke figuren tussen zaten.
op bezoek. Om 14.00 uur gingen de man- maar ik weet wel dat zijn broederschap de Neem nou Jaap – “Dapen” – Molenaar. Hij
nen naar Café de Roos. De vrouwen bleven kermis niet heeft overleefd. Hij is uit het ce- was vrijgezel en voor de duvel niet bang.
thuis, ook voor de kinderen. Dat ging zo. libaat gestapt.’ Hij hielp ons bij de op- en afbouw en sliep
Jan Dekker was destijds uitbater. Op een ze-
ker moment verkocht hij het café aan Henk
Heesels. Hij had zo zijn eigen ideeën over
live-muziek tijdens kermis. Zo zette hij een
Dixieland- of zoals mijn vader het noem-
de een ‘HoemPaPa band’ neer. Het sloeg
niet aan. Nou ja, vooral niet bij vader Jaap.
Pa zei: “Als je nog één keer toetert, dan trap
ik ‘m plat!” Dat deed ie vol overtuiging; de
band vertrok.’
Brand in de tent
Op 2 augustus 1979 brandde Café de Roos
volledig uit. Er bleef geen spaan van over.
En dat zo vlak voor kermis.
Kees: ‘Het bracht me op een idee. Het café
zou met kermis enorm gemist worden en het
terrein lag braak. Waarom daar niet iets mee
doen? Ik zag het als kans en ging in gesprek
met Henk Heesels. Hij zag ’t niet zo zitten,
maar had het hele programma al rond. Los
Onderdikos en Het Volksorkest zouden spe-
len. Ik stelde hem voor de muziek en de or-
ganisatie over te nemen. Ik regelde een enor-
me tent bij De Boer en de drank bij Klaas
Weel. Met vrienden en familie tuigden we de
boel op. Van pallets bouwden we barren met
zes tappunten en een podium. We pakten het
groots aan hoewel we geen idee hadden hoe
het zou gaan lopen. We deden alles vanuit
een blind vertrouwen.’

Broeder Paulus
Al op zaterdagavond ging de tent open. Het
was meteen druk en dat stopte niet meer.
Kees: ‘Met pastoor Jansen spraken we af dat
mensen op zondag direct uit de kerk een gra-
tis borrel konden halen. Ook nodigden we
inwoners van het bejaardentehuis uit. On-
dertussen had ik een draaiorgel geregeld die
voor de tent op straat speelde. Dat bracht

Dapen Molenaar had alle lege vaten en fust al aan de weg gezet

De D(w)ars ’s nachts in de tent. Om de boel te bewa-
Precies in datzelfde jaar opende De Dars de ken. Dat hoefde niet van ons maar was wel
deuren. Toen nog een combinatie van sport- zo veilig, vond hij. En ’s ochtends, als Klaas
hallen en horeca. Er was een grote dancing Weel nieuwe drank kwam brengen had Da-
en een voorcafé. Ook daar werd ingezet pen alle lege vaten en kisten al buiten aan de
op kermis. Met het wegvallen van Café de weg gezet. Klaas kon het zo meenemen. Ja,
Roos zou dat het traditionele loopie van Van Dapen was een mooie man. Een harde wer-
Rooijen naar Bot en alles daartussen kun- ker vol humor. Nagelde hij een knaak vast
nen veranderen. Dat zou de hele kermis uit aan de bar. We hebben vreselijk gelachen
zijn verband halen, vond Kees. Juist daarom om alle mensen die het muntstuk wel even in
moest die tent er komen. hun zak dachten te steken.’
‘We hadden best moeite om genoeg perso- Tientje weg
neel te vinden. Iedereen wilde zelf te kermis. ‘Onze vriend Pietje hielp ook mee. Hij deed
Broers, zussen en vrienden hielpen mee. Op wat hand- en spandiensten en was erg vrien-
een gegeven moment kwamen medewerkers delijk. Maar met een paar borreltjes op werd
uit De Dars vragen of ze bij ons mochten ie lastig. Stuurden we hem met een smoes
werken. Er was daar niets te doen. Uit balo- naar Hoorn, met een tientje voor de bus.
righeid hing ik een groot bord buiten aan de Kwam ie na een uurtje alweer terug. Op on-
tent waarop stond: “De Dwars”. Ja, een beet- ze vraag waarom, zei hij: “Ja jôje, ik kwam
je dwars was ik toen zelf ook wel.’ langs de Lobo-bar. Daar was zulke mooie
Biertappers muziek dat ik ff naar binnen moest. Was in-
We hebben het barpersoneel altijd goed be- eens mijn tientje weg…”’

BINDING No 33 - woensdag 14 augustus 2019 - pagina 29

Na het eerste succesvolle jaar, volgden er een weer een mooie avond. elkaar gevallen. Niet alleen door het wegval-
meer. Kees werd vaste uitbater van de ker- Natuurlijk was het destijds best tricky. We len van Café de Roos maar ook door de ver-
mistent. Een caravan achter op het veld werkten nog niet met muntjes, alles was con- anderingen in de tijd. Kerken werden toen
deed dienst als EHBO-post en kantine. Afra tant geld. Veel geld. Maar er is in onze tijd al steeds leger waardoor het eerste deun-
smeerde er broodjes voor iedereen en ving er nooit iets gestolen. Ook is er nooit een klap tje steeds later werd. De kermis kwam in de
hun vier kinderen op die toen nog erg jong gevallen. We hielden ook met omstanders kroegen steeds later op gang en steeds meer
waren. Ook de artiesten werden er ontvan- goed contact. Na kermis brachten we altijd mensen bleven op kermisborrels hangen.
gen en in de watten gelegd. een pondje paling bij pastoor Jansen en de Dat was voor de horeca niet goed. De tent
André Hazes buren.’ bracht nieuw leven wat door Beer, Bot en
Kees: ‘Ook met de artiesten pakten we Lobo goed is opgepakt. Ook bij hen kwam
steeds verder uit. Zo boekten we Bolle Jan, steeds meer muziek en het feest verplaatste
dat was een vriend van me en Crazy Eef van binnen in de kroegen naar meer buiten
(Eef Nijpost uit Wieringen); de eerste Ne- op straat. Dat zie je nu nog steeds. Wij zijn
derlandse discodrummer. Eef draaide plaat- er heel trots op dat we daaraan hebben bijge-
jes, drumde en zong en hij was bedolven on- dragen.’
der de muziekinstrumenten. Alles werd ge- Voor en na zijn kermistent-periode heeft de-
bruikt. En we boekten André Hazes bij het ze markante Wervershover nog heel wat be-
artiestenbureau van Jacques Hetsen. Het was takt en beleefd, maar daar gaat deze Binding
1980, hij was net een beetje bekend. Zijn op- niet over. Wie weet leggen wij zijn levens-
treden sloeg in als een bom, de hele vloer verhalen nog eens vast. Het zal een boeiend
ging heen en weer. Prachtig! boekwerk zijn. Voorlopig is het eerst zaak
Maar wie we ook boekten, Los Onderdi- dat Kees weer op de been komt en met zijn
kos was dé kermisband. Alle kermisdagen Afra, hun kinderen, kleinkinderen én achter-
vaste prik vanaf 17.00 uur liep de tent vol kleinzoon de kermis op kan. Nieuwe verha-
voor de mannen. Zongen ze het eigen volks- len maken.
lied en dat van Wervershoof, maar ook ’t is
Bloemkool hier, ’t is Bloemkool deer… voor
de Strekers. Ze voelden het publiek precies
aan.’

Meer bezoekers, meer personeel, meer ar- Ommekeer van kermis
tiesten. De tent werd een evenement op zich. In 1981 emigreerden Kees en Afra naar Ca-
Het bood plaats aan zo’n 1500-2000 men- nada waar ze met familie een camping be-
sen. De opbrengsten waren hoog waardoor gonnen. In Wervershoof nam Loek Boon de
Kees goed uit de kosten kwam, steeds meer kermistent van hen over. Het Canada-avon-
kon uitgeven en zelf ook nog wat overhield. tuur was geen lang leven geschoren. Na twee
Zak vol geld jaar kwam het span weer terug op het dorp.
Kees: ‘We hielden alles nauwkeurig bij. Dan Ze draaiden de kermistent nog enkele jaren
was er ergens op de dinsdag een omslag- tot Niek Vink de grond kocht. Hij verkocht
punt waarna we zelf gingen verdienen. Op het weer aan Van Rooijen onder wiens hoede
woensdag direct na kermis ging ik dan met het tentfeest nog jarenlang succesvol bleef.
een plastic zak vol geld naar Klaas Weel om Kees is er trots op dat zijn initiatief werd
‘m te betalen. Hij heeft wel eens gezegd dat voortgezet. Hij noemt het de ‘ommekeer van
ik de beste klant ooit was. Zaterdags na ker- kermis’.
mis betaalden we het personeel uit bij Beer. Van binnen naar buiten
Dat waren wel 25 mensen. Hadden we met- Kees: ‘Zonder kermistent was de kermis uit

BINDING No 33 - woensdag 14 augustus 2019 - pagina 30

AANNEMINGSBEDRIJF DE
BEER WENST IEDEREEN EEN

FANTASTISCHE KERMIS

wsemeennasltflisjjnuteellpies
kermis!

WONINGBOUW • UTILITEITSBOUW • VERBOUW kom je bij ons spelen?
UITBREIDING • RENOVATIE • ONDERHOUD
Wij bieden leuke en leerzame thema’s, actieve spellen, creatieve activiteiten
Handelsweg 13 en heel veel plezier!
1693 AZ Wervershoof Een team van ervaren medewerkers biedt kinderen een tweede thuis vol
warmte en gezelligheid!
Tel. 0228-582220
E-mail: [email protected] Kinderdagverblijf: Opvang voor kinderen van 0-4 jaar
Buitenschoolse opvang: Opvang voor, na school en alle schoolvakanties.
www.debeerbv.nl
Kom langs voor een vrijblijvende rondleiding en laat je verder informeren.

kdv de perenboom Wervershoof kdv & bso eigentijds Zwaagdijk
0228 58 64 92 0228 58 48 37

bso kidskasteel Wervershoof
0228 58 40 88

www.smallsteps.nl

Ook wij wensen TIMMERBEDRIJF
iedereen een
APPELMAN
fantastische kermis toe!
NIEUWBOUW • AANBOUW • VERBOUW • RENOVATIE

Wij wensen iedereen
een hele

MOOIE
KERMIS!

06 - 22 976 808 • [email protected]

WWW.TIMMERBEDRIJFAPPELMAN.NL

BINDING No 33 - woensdag 14 augustus 2019 - pagina 31

COLUMN Joost met vrienden op Lipari tijdens kermis [dat nooit meer]

Kermis in Wervershoof is best leuk. Zo je in het prachtige stadje bier drinken in de
leuk zelfs dat ik dat voor geen goud zou ochtend en niemand begrijpt je. Dat is ook
willen missen. En toch is dat één keer ge-
beurd. Ik weet eigenlijk niet zo goed meer ik snakte naar de wat waard… Ik heb er heel wat meegemaakt
in welk jaar dat is geweest. en dat is best vreemd als je er ééntje gemist
Dat is uit mijn geheugen gewist. Zie het als
een zwarte bladzijde maar aan de andere verkoeling die kermis hebt. Ik doe het ook nooit meer, een kermis
kant was dat het helemaal niet. Ik was met Wervershoof te missen.
vrienden op een eilandje boven Sicilië, ge- bieden heeft Het is veel te leuk ook al zit je het grootste
naamd Lipari. Een onvoorstelbaar mooi ei- gedeelte van de dag met je vrienden te ou-
landje wat behoort tot de Eolische Eilanden, was er zo’n 40 graden celsius en ik snakte wehoeren. Verhalen vertellen die je al zeker
wat uit nog zes eilanden bestaat. We stonden naar de verkoeling die kermis Wervershoof 43 keer gehoord en verteld hebt. En natuur-
op een camping midden in de hete zon. Het te bieden heeft, ook al is dat in een snikhe- lijk spreek je mensen die je lang (een jaar)
te Quicksilver Bar. Elke morgen van de ker- niet gezien hebt. Dat maakt het een mooie
JoostBuis mis werd ik wakker met het gevoel van ker- mix van momenten die je echt niet missen
mis in mijn hoofd, maar dan in het diepste wilt. Ik ga met kermis niet meer op vakantie.
zuiden van Italië. We hebben elke dag ker- En eigenlijk moet niemand dat doen die ooit
mis gevierd omdat het moest. Op een terras- op de kermis in Wervershoof is geweest. Het
moet van generatie op generatie overgaan.
Mijn zoon Josef San weet het al, na Dijkpop
komt Kermis, en zo hoort ’t!

Boos Bestratingen

BOOS BESTRATINGEN PROOST
OP EEN FANTASTISCHE KERMIS!

Machinale bestrating Boos Bestratingen BV T. 0228 - 52 65 05
tuinontwerp en -aanleg Handelsweg 11, [email protected]
advies en begeleiding 1693 AZ Wervershoof www.boosbestratingen.nl

BINDING No 33 - woensdag 14 augustus 2019 - pagina 32

Na de kermis zin in
een nieuwe baan?

Team A & P heeft nog
enkele vrije plaatsen.

Voor meer info:
www.apflowers.nl

Veel plezier met dé Kermis!!

Wij zorgen ervoor dat uw kermis Elektrotechnischbureau Homan BV
op volle toeren kan draaien!
Handelsweg 6 T 0297 282 121
Complete energievoorziening van kermissen 3641 RC Mijdrecht E [email protected]
door heel Nederland!

Feestverlichting / Aggregaat Verhuur / Tijdelijke Stroomvoorziening

Kijk op onze website of bel voor een vrijblijvende prijsopgave naar: 0297 282 121 / www.homan.nl

BINDING No 33 - woensdag 14 augustus 2019 - pagina 33

Kermis 2015: Laura en Gonnie Kermis 2018: Astrid Nannings en Nicolet Bot

Kermis 2014: John en Brenda Brugman

Kermis 2017: Arjan Bakker en Karina vd Thiel Kermis 2017: Gaby, Roxanne, Cora Kermis 2018: Isabel van Galen
Kermis 2017: Marianne Sijm met zoon Joost Kermis 2016: Anita, Cora, Ingrid en Renate

Kermis 2002: Cees Weel, Luuk Weel en Peter Immen Kermis 2017: Sandra en Joost Botman

Kermis 2013: Senna, Marit en Jasper

Kermis 2017: Peter, Frank, Kees en Nico Sijm

Kermis 2008: Dick Haring, Rob Bregman, Astrid Bregman en
Rianne Bregman

Kermis 2013: Josef San Buis en oma Zwan

Kermis 2017: Tom Neuvel, Maikel te Stroete, Erik Buis, Amber
van ‘t Land, Carlo Buis, Daniël te Stroete, Ivo Hollinga, Leon
Bos, Mark Bentvelsen en Jeroen te Stroete

Kermis 2015: Bas, Koen, Liane, Masja, Laura, Loek, Hjalmar Kermis ?: Piet en Co Kermis 2013 Jan Broersen en Piet Wagenaar

BINDING No 33 - woensdag 14 augustus 2019 - pagina 34

Iedereen een Wij wensen iedereen een
fantastische gezellige kermis!
Wervershover kermis!

Jan, Jan & John

Raadhuislaan 21a 1613 KR Grootebroek Tel. 0228-515883 Voor ondernemers in de regio

[email protected]eokeensdeen.nl

Een vrijblijvend gesprek? Bel naar: 0228 - 561010
www.omnyacc.nl

Een hele fijne kermis toegewenst!

R. Veeken Garagebedrijf

Tuin- en timmerwerken All Round

Tel. 06 - 25 43 21 76 wenst iedereen
een schitterende
We zien
elkaar op de kermis

KERMIS! Wij zijn tijdens de kermis
gesloten van zaterdag
T 0228 566 666 17 t/m woensdag
Korenmarkt 15 21 augustus
Zwaagdijk-Oost
Tel. 0228-581213 • Nijverheidsweg 27 te
commandeur.nu Wervershoof • www.garageallround.nl

BINDING No 33 - woensdag 14 augustus 2019 - pagina 35

Dylan en Lars

Van Wervershoof naar Düsseldorf
en weer terug

Dylan Meijer (14) en Lars Deen (15) zijn
al vrienden vanaf groep 1. Ze delen de-
zelfde humor en dezelfde hobby’s. Varen,
vuurwerk, pretparken én kermis. Van-
wege de achtbanen en andere extreme ri-
des, maar ook vanwege de gezelligheid die
je alleen op de kermis van Wervershoof
vindt.

Redactie Al wanneer de eerste wagens het dorp bin-
De Beer Grafimedia en nen rijden, zijn zij er bij. Want ook de op-
bouw van kermis tot in de kleinste details
Echteverhalen.nu meemaken, is de moeite waard. Kan ook
Dylan en Lars in Düsseldorf niet anders als je vader – Marcel Deen - met
zijn zelfgebouwde miniatuurkermis door
heel Nederland exposeert. Als klein jongetje
keek Lars al graag mee als zijn vader weer
een kermisattractie nabouwde. Met verfijn-
de technieken laat hij alles draaien, zwen-
ken en de lichtjes branden en knipperen. Het
gaat om de details en die kun je alleen maar
goed kennen, als je de attracties ook in het
echt goed kent.

Kermis Düsseldorf Lars en Dylan [foto: Richard de Beer]
Dus gaat Marcel al jaren alle kermissen af
en kent hij de meeste exploitanten persoon- niks vindt, zegt ie dat. De extreemste ride Lekker lang
lijk. Een groot voordeel voor zoon Lars en van dit moment is de ‘Infinity’ van Hoefna- De favoriete attracties in Wervershoof zijn
zijn vriend Dylan want zij mogen vaak mee. gels. Die moeten we nog proberen. de Breakdance en de Booster. Toch weer
Elk jaar bezoeken ze Medemblik en Hoorn De heftigste kermisattractie waar we ooit het grootvermaak. Daar zijn de jongens het
en verder van huis Uden en Tilburg. Onlangs in zijn geweest is de ‘Ghostrider’, een soort meeste te vinden. En tussendoor eten de
waren ze zelfs in Düsseldorf. Deze Duitse Breakdance die over de kop gaat. Hij stond vrienden de hamburgers van Dylans moe-
kermis herbergt zo’n 450 attracties. in Tilburg en we durfden er eerst niet in, der en patatjes bij ’t Zonnetje. En natuurlijk
Dylan: ‘Tilburg is de grootste kermis van maar het was zo gaaf.’ pakken ze ook wat kermisborrels van fami-
Nederland. Er staan ongeveer 240 attracties. De gezelligste kermis lie mee. Altijd goed voor wat extra kermis-
Maar daar zitten best veel dubbele tussen. Hoe leuk ze alle pretparken en extreme ker- centen.
Dat doen ze in Duitsland niet. En zelfs als misattracties ook vinden, kermis Wervers-
het om een zelfde soort attractie gaat zoals hoof is toch wel een verhaal apart. Elke Kermis Wervershoof in
de Breakdance, dan heeft de één vier kruizen dag gaan ze samen de hort op en ze slapen
en de ander zes. Dat maakt het wel heel bij- ook bij elkaar. Dylan, die op de Dorpsstraat ÉÉN WOORD:
zonder.’ woont, moet “zes kroegen door” voor hij bij Dylan: opwinding
Achtbanen en grootvermaak Lars is, aan de andere kant van de kermis- Lars: vreugde
Lars: ‘Omdat mijn pa iedereen kent, kennen promenade. Al die drukte op straat is een be-
wij ze ook. Dat levert vaak vrijkaartjes op. levenis op zich. De jongens slaan geen kermisdag over, maar
Te gek natuurlijk. Zeker omdat we de gro- Lars: ‘Het leukste van de kermis in Wervers- de eerste dag is toch wel favoriet. Waar-
tere attracties het leukste vinden en dat een hoof is de gezelligheid. Je kent iedereen en om? Dylan: ‘Omdat het dan nog lekker lang
stukkie duurder is. Maar daar werken we maakt met iedereen een praatje. Dat heb je duurt.’ En zo is dat.
ook voor hoor.’ niet op grote kermissen. En wij maken na-
Dylan en Lars houden van grootvermaak; tuurlijk ook een praatje met de kermisex-
de meer ingenieuze en spannende attracties. ploitanten. Zij maken altijd wel even tijd
Die vind je op grote kermissen en in pretpar- voor ons. ’
ken. Hoog, stijl, over de kop, niets is ze te
gek en alles wordt uitgeprobeerd.
Dylan: ‘We zijn gek op achtbanen. De ‘Un-
tamed’ in Walibi is de eerste houten acht-
baan in Nederland die ook over de kop gaat.
Die is echt geweldig.’
Xtreme rides op YouTube
Om op de hoogte te blijven van alle nieuwe
rides volgen ze Ruben Koet op YouTube. Op
zijn kanaal ‘Xtreme Rides’ doet hij verslag
van achtbanen, maar ook van grotere ker-
misattracties. Want die doen vaak niet onder
voor de rides in pretparken.
Lars: ‘En hij blijft eerlijk. Ook als hij het

Voor iedereen een www.rijschoolsteltenpool.nl Voor al het schadeherstel Prettige
fantastische kermis van uw auto kermis!
gewenst!
Voor Na

TELEFOON 06 - 53 750 499 Handelsweg 7 • 1619 BJ Andijk
06 - 21832262 • [email protected]

BINDING No 33 - woensdag 14 augustus 2019 - pagina 36

Kermisprogramma De Schoof met veel lokale muzikale helden!

de jongens op de planken staan. Schoof te komen prijssjoelen en te
Compleet op elkaar ingespeeld prijsklaverjassen! Iedereen is van
spelen ze een repertoire van origi- harte welkom om bij ons. De aan-
neel werk, afgewisseld door covers vang is om 13.30 uur. Wees graag
van oa. Golden Earring en Pearl op tijd voor de inschrijving. Rond
Jam. een uur of 18.00 is de prijsuitrei-
Kortom, Kermuzpop is er dit jaar king klaar en is het tijd voor de af-
weer eentje om vooral niet over te ter-party. Niemand minder dan Ge-
slaan. Vanaf de eerste tot de laatste rard Koedooder komt langs voor
band een groot feest! de muzikale omlijsting.

Op de maandag is het weer tradi- Graag tot ziens bij ons in De
tiegetrouw tijd voor oud- Hollands Schoof tijdens kermis Wervers-
vermaak! Iedereen binnen het hoof!
dorp is van harte welkom om in de
Jos, Niels en Joost Electric band

Ook dit jaar moet je er weer bij der Gulik en Joost Botman zul- ge onverstaanbare praatjes vanaf Mad Lee
zijn! Net als alle andere jaren is len met een ervaren band een lang het podium, maar feest en vermaak
er traditiegetrouw ook dit jaar optreden geven aan het einde van met een goed rocksausje er over-
veel te beleven in de Schoof tij- de avond. Vele oude popklassie- heen.
dens de kermis! kers zullen de revue passeren en Eerder op de dag spelen de welk-
Op kermiszondag staat Kermuz- de prachtige meerstemmige zal bekende heren van Soldaat een set
pop bij ons op het programma. van het podium af knallen. Het de- rock van de hoogste plank in de
Koos Blauw en Michiel Vlaar heb- ze band wordt het weer ouderwets Schoof. Zij coveren nummer van-
ben een sterk en veelzijdig pro- meezingen en meeswingen. uit de jaren ’90 tot aan de modern-
gramma weten te plaatsen. Er is Voor de afsluiter speelt Mad Lee ste nummers.
“lokaal” geprogrammeerd voor de een flinke set. Deze band welke Als eerste speelt het lokale talent
bezoeker. Dit is de kans om lokale voor 50% Wervershoofs is speelt wat No Offense heet! Dit is een
helden weer in Wervershoof op de één grote medleyshow. Zo nu en 4-koppige alternatieve rockband
planken te zien. dan is er net even ruimte om adem uit de regio. Door de verschillen-
Net als eerdere jaren sluit de Jos, te halen. Daar tussenin volgen de de muzikale invloeden binnen de
Niels en Joost Electric band de hits elkaar in een rap tempo op. band ontstaat er een energieke en
avond af. Jos Kolenberg, Niels van Geen eindeloze solo’s, geen lang- verfrissende performance wanneer
durige stempauzes, geen onzinni-

Vakantielijstje

Vakantie! Eindelijk tijd om te Mr. Sandra Voors, notaris
ontspannen, mooie dingen te hele zomer open, dus of het nu re-
zien en nieuwe avonturen te be- gent of de zon schijnt, u bent al-
leven of gewoon om lekker thuis tijd van harte welkom om ’n kop-
te blijven en een dagje weg te pie. Kunt u tenminste ook het be-
gaan. zoek aan de notaris van uw lijstje
Velen van u zullen voor het ver- afstrepen.
trek een lijstje maken, zodat niets Ik wens iedereen een fijne vakan-
vergeten wordt. tie en een gezellige kermis!
Een notaris komt waarschijnlijk Ook tijdens de vakantie kunt u ge-
bij de meeste van u niet op het bruik maken van het gratis half
lijstje voor. Toch kan het geen uur op afspraak, zowel in Andijk
kwaad om ook aan uw notarië- als Benningbroek (wel eerst even
le zaken te denken, nu u wellicht bellen)
iets meer tijd heeft om er over na www.mantelovertoom.nl
te denken, want ondanks alle goe-
de voorbereiding kan er altijd iets
gebeuren.
Lukt het niet meer voor de vakan-
tie om langs te komen dan heb ik
goed nieuws: ons kantoor is de

BINDING No 33 - woensdag 14 augustus 2019 - pagina 37

Ook dit jaar hebben wij FIJNE KERMIS Activiteitenagenda
vrijdag en zaterdag weer
heerlijke kermisartikelen. Wo.14 aug. Ma.19 aug.:
Zoals bierschnitten, vlaaien, 08.45–09.30 uur: Prikpunt WFG 08.45–09.30 uur: Prikpunt WFG
jodekoeken en stokbroden. 12.00–18.00 uur: Bibliotheek 13.30–17.30 uur: Kermis Prijsklaverjassen en
Do.15 aug.: sjoelen
Maandag en dinsdag gaan we 08.45–09.30 uur: Prikpunt WFG 17.30–23.00 uur: Prijsuitreiking met gezellig
zelf lekker te kermis 14.00–18.00 uur: Bibliotheek nazitten en borrelen met Gerard Koedooder
en zijn dan dus gesloten Vr.16 aug.: Di.20 aug.:
08.45–09.30 uur: Prikpunt WFG 08.45–09.30 uur: Prikpunt WFG
Iedereen een heerlijke kermis! 12.00–18.00 uur: Bibliotheek Wo.21 aug.:
Zat.17 aug.: 08.45–09.30 uur: Prikpunt WFG
De Echte Bakker Swart Geen activiteiten 12.00–18.00 uur: Bibliotheek
Zon.18 aug.: Verwacht:
Dorpsstraat 6, 1693 AG Wervershoof - Tel. 0228 581 363 10.00–13.30 uur: Kerkgemeenschap de Zo.8 sept.: Muzikale middag met de band “Zo
Pionier was ut”
Slagerij Ruiter wenst u een 15.00–01.00 uur: Kermuzpop met No Offence, Zo 15 sept.: Platen en CD Beurs
hele gezellige kermis toe! Soldaat,Mad Lee en Niels,
Joost en Jos Electric Band
Kermismaandag en -dinsdag zijn
wij open van 09.30 tot 12.00 uur; De Schoof;  Het culturele winkelcentrum voor al uw vergaderingen,bijeenkomsten,trainingen,
workshops,lessen en clubs.Maar ook voor kinder-en jongerenactiviteiten en een gezellig
Woensdag na kermis vanaf 09.30 uur. partijtje biljarten,sjoelen of koersballen.Voor meer activiteiten: bezoek onze site of volg ons
op Facebook.

Keurslagerij Ruiter Tot ziens

Raadhuisplein 13c
1693 EA Wervershoof in onze winkel!
Tel. 0228-582771 Kermis 2016: Els Mol van Galen Astrid Nannings van Galen Willy Dekker van Galen en Pe-
tra van Galen Korver

Het adres voor: Gebr. Snip Kitverwerking
wenst u een skoftige,
• APK-keuringen zonnige kermis toe!
• Onderhoud
• Reparatie
• Banden

Wigj weesnmseeneireddeerekeenrmeeins! Nijverheidsweg 19 1693 AM Wervershoof
Tel. 0228-584196
Handelsweg 9 • 1693 AZ Wervershoof
Telefoon: 0228-582075 • www.garagemooij.nl www.snipkit.nl • email:[email protected]

BINDING No 33 - woensdag 14 augustus 2019 - pagina 38

Tegen inlevering van deze bon KNIP UIT * KNIP UIT * KNIP UIT * KNIP UIT * KNIP UIT * KNIP UIT * KNIP UIT * KNIP UIT * KNIP UIT * KNIP UIT Eendjesvissen Megawinner
Grijpkranen
6 ritten voor Bij 7 eendjes
€ 10,- 1 euro korting! Bij aankoop van
7 euro speelmunten,
Cityhopper alleen geldig op
maandag en dinsdag krijgt u

1 pluchen beest
gratis!

Zolang de voorraad strekt

LA BAMBA Bij inlevering van deze bon
Bij inlevering geen 3 maar 4 ritten voor € 5,-
van deze bon
3 halen geen 8 maar 10 ritten voor € 10,-
2 betalen 30 ritten voor € 20,-
KERMIS 100 ritten voor € 50,-
WERVERSHOOF
2019 Fam. D.J. van Dam v.o.f.

BOOSTER Like ons op
Facebook:
wederom
aanwezig voor Autoscooternumber1
het hoogste
genot KAMELENRACE

Gepresenteerd door Aanbieding:
de gebroeders Regter
Bij inlevering van deze advertentie:
Oliebollenkraam
bij 4 spellen
7oliebollen
of krenten- 1 spel extra
bollen
bij 8 spellen
€5,-
2 spellen extra

Breakdance

3 halen 2 betalen

BINDING No 33 - woensdag 14 augustus 2019 - pagina 39KNIP UIT * KNIP UIT *

Zweefmolen

4 ritten

€v6oo,r-

Iedereen een topkermis
gewenst!

Nog 3 Verwarming
weken! CV Ketels
Loodgieterswerk
dan is het Onder- Elektra
dijker kermis!
Wervershoof tel. 06 50 52 84 20
Lever uw kermis- Roelofsen-installatietechniek.nl
foto’s in voor de
KermisBinding WENST U EEN
FIJNE KERMIS!
Onderdijk

Redactie en fotografie Kermis 2002: Peter Immen en Margreet Jong
De Beer Grafimedia en Acquisitie, concept, redac-
tie, fotografie, eindredactie,
Echteverhalen.nu vormgeving en opmaak:

Oplage: 6500 Kermis 2014 Plien, Joppe en Marit
Huis aan huis in:
Wervershoof, Andijk,
Zwaagdijk-Oost, Hauwert
en Onderdijk.
Interviews:
Mieke de Beer-Koomen
Met dank aan:
De horeca
De geïnterviewden
Iedereen die foto’s en
verhalen heeft ingestuurd.
Alle adverteerders en lezers.

BINDING No 33 - woensdag 14 augustus 2019 - pagina 40

Het is weer zover! Kermis op het dorp! Één groot feest, de weergoden zijn ons helaas niet goed gezind, laten we hopen dat het mee zal vallen.
Kermis is altijd weer een mooi moment in het jaar, je spreekt weer oude bekenden, het is tevens de afsluiting van de vakantieperiode. Een periode
waarin veelal beslissingen worden genomen, trouwen, kinderen, een ander huis, bij dat laatste kunnen wij jullie goed van dienst zijn. Hetzij bij de
verkoop, danwel bij aankoop of taxatie. We horen het steeds vaker, er is niets te koop of ik zit er al voor de zoveelste keer naast. Hiervoor kunnen
we jullie begeleiden bij de aankoop, wij horen toch veelal eerder dat een huis te koop komt dan de woningzoeker. Daarnaast komen wij toch ook
nog wel tegen dat een huis onderhands wordt verkocht ‘scheelt weer makelaarskosten’ wordt dan geroepen. Maar ja, kennen jullie die koper uit de
Zaanstreek, Bollenstreek of Amsterdam? Die net even meer had kunnen/willen betalen voor jullie huis? Wij verdienen onszelf echt wel terug. Zullen
we gewoon eens een afspraak maken waarbij wij onder het genot van een kop koffie de kermis evalueren en de mogelijkheden in de woningmarkt
bespreken. Een hele fijne kermis! Met vriendelijke groet Boris & Robert Jan uw Wervershoofse makelaars van Groot & Nieuweboer Makelaardij.

Burgemeester Raatlaan 2 Matjador 67 Raiffeisenlaan 99 Nijverheidsweg 25A

Wervershoof Wervershoof Wervershoof Wervershoof

Vrijstaand landhuis op één van de meest cen- De startersplek bij uitstek! Vraag het aan de Heerlijk centraal wonen! Met een veldje voor de Zelfstandigen opgelet! Op een mooie zichtlo-
trale plekken in het dorp. Ruimte in overvloed, starters in Wervershoof, ‘waar wil je wonen?’ deur en een speeltuintje op steenworp afstand catie met een stuk buitenterrein voor de deur,
zowel in het huis, de garages maar zeer zeker Het meest gehoorde antwoord is dan zeker is dit de uitgelezen plek voor het jonge gezin. gelegen naast garage All-Round daar treffen we
ook buitenom. In het kader van de kermis ook wel de Matjador! Deze woning biedt een fraaie Het winkelcentrum bevindt zich op loopafstand. deze hoekunit van 96 m² b.v.o. Het voorgele-
een uitgelezen plek om volgend jaar uw kermis- badkamer en dito keuken, 3 slaapkamers en een Deze tussenwoning biedt u 4 slaapkamers, een gen terrein biedt de mogelijkheid om meerdere
borrel binnen of buiten te houden. ruime zolder bereikbaar via de vaste trap en een aangebouwde keuken, waardoor een ruime auto’s te plaatsen en zou net als naastgelegen
heerlijk autoluwe straat. woonkamer en een fraaie badkamer. omhekt kunnen worden. Mooie kans voor een
investering.

• 1.368 m³ inhoud • 5 slaapkamers • 378 m³ inhoud • 3 slaapkamers • 396 m³ inhoud • aangebouwde • 339 m² grond sectionaaldeur
• 1.345 m² grond • tuin op het zuiden • 132 m² grond (mogelijkheid voor • 158 m² grond keuken • 96 m² b.v.o. • kantoorruimte en
• luxe badkamer 4 of 5) • 4 slaapkamers • electrische
toilet

Vraagprijs € 750.000,- k.k. Bieden vanaf € 250.000,- k.k. Vraagprijs € 200.000,- k.k. Vraagprijs € 105.000,- k.k.

De Gonzer 1 Slikkerdijk 93 Simon Koopmanstraat 56 Kagerbos 41

Onderdijk Wervershoof Wervershoof Wervershoof

Vrijstaand wonen aan vaarwater, een door velen Bijzonder, niet alledaags. Maar wel ontzettend Vaarwater! Ruime schuur met biljartkamer en Vrijstaand wonen met uitzicht op de schaapjes.
gekoesterde wens.Aan De Gonzer 1 worden vele leuk, fraaie ligging, achter aan plantsoen, gren- sauna met toebehoren! Vrijstaand wonen met Deze vrijstaande woning is prachtig gelegen,
wensen ingevuld. Wij noemen; vaarwater, gelijk- zend aan brede sloot, een kavel van maarliefst prachtig zicht op de tuin vanuit de tuinkamer aan de rand van het dorp, vlakbij het strandje.
vloerswonen, tuin op zuidwesten, grote garage, 765 m². De Vooroever met prachtig wandel- en en over de Simon Koopmanstraat vanuit de bre- Er is voldoende parkeergelegenheid op eigen
hoogwaardige afwerkingen, goede isolatie. Tja, zwemgebied in de nabijheid. In de woonkamer de erker. Wat wil je nog meer? Een geïsoleerde erf zowel buiten als in de garage. Toegegeven
dan vraag je je wel eens af, wat wil je nog meer. treffen de centrale haard waar het vuur zowel garage? Aanwezig! 3 ruime slaapkamers? Die er moet wat gemoderniseerd worden, maar dan
Kijken? Dat kan! Bel 0228-520520! zicht baar is vanuit de eetkamer, zitkamer, keuken treffen we hier ook. Een balkon? Zowel voor als heb je wel wat. Gelijkvloers wonen is hier mo-
en serre. Een prachtig plekje. Kom het ervaren. achter! Ook een prachtige centrale plek voor gelijk.
een kermisborrel. Kijken? Bel gewoon eens.
• 1.148 m² grond • tuin op het • 765 m² grond • terrasoverkapping
• 1.078 m³ inhoud zuidwesten • 428 m³ inhoud en carport • 582 m² grond • 3 slaapkamers • 975 m² grond • 5 slaapkamers
• 4 slaapkamers • 3 slaapkamers • 1.013 m³ totaal • vaarwater • 710 m³ inhoud • gelijkvloers wonen

Vraagprijs € 798.000,- k.k. Vraagprijs € 400.000,- k.k. Vraagprijs € 395.000,- k.k. Vraagprijs € 389.500,- k.k.

UW WONING VERKOPEN WIJ UITERAARD OOK GRAAG! BEL ONS!

Hebben jullie dat nou ook zo vaak?! Dat je net een woning op het oog hebt en dat deze dan al weer is verkocht?!
Kijk voor meer informatie op www.grootnieuweboer.nl en volg ons op Facebook! Dan ben je vaak net even eerder op de hoogte dan op Funda.

De Tuin 5, 1611 KR Bovenkarspel 0228 520 520 www.grootnieuweboer.nl
Nieuwstraat 85, 1671 BC Medemblik 0227 545 755 [email protected]


Click to View FlipBook Version
Previous Book
IMCB801011900645_20190708121956
Next Book
ขนมอร่อย