The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by weekblad Binding, 2020-02-12 04:26:10

Binding week 7

Binding0720

12/2/20 UW THUIS IS ONS WERK!

Nieuws- en advertentieblad voor Wervershoof, Onderdijk, Andijk, Zwaagdijk-Oost en Hauwert Persoonlijke aandacht en begeleiding 63e jaargang#7

Winterlezing Stichting Oud Wervershooinfde zoektocht naar, of de verkoop
van uw eigen huis.
JIM BEAM WHISKYLuchtoorlog boven West-Friesland
HET IS WEER KERMIS, NU OP ALLE SOORTEN
EEN S FEEST!
10% KORTING
Wij wensen jullie een geweldige kermis en gaan er vanuit

dat daar ook weer (verhuis)plannen ontspruiten Een flinke dosis Kentucky mentaliteit en ja-
ren ervaring. Jim Beam is zo klassiek als een
waarbij u ons mooie dorp niet zou willen verlaten. Hier bourbon kan zijn. En tegelijkertijd super di-
vers! Met de verschillende bourbons kun je
alvast wat nieuwe ideeën! Prettige kermis! werkelijk alle kanten op. Drink ‘m gewoon
puur, met ijs of met tonic!

Raiffeisenlaan 139 Dorpsstraat 177 Bannestraat 45 Slotlaan 22 Voor meer aanbiedingen, kijk op

Wervershoof Wervershoof Wervershoof Wervershoof

onze website: www.slijterijvidra.nl

€ 325.000,- k.k. € 175.000,- k.k. Deze actie is geldig tot en met 29 februari 2020
VERKOCHT! VERKOCHT!
Dorpsstraat 146, Openingstijden:

Wervershoof Ma. t/m vr. 9:00 - 18:00 uur VIDRA

Droge Wijmersweg 5-44 Bosweid 3 Kaagweg 18 tel. 0228-581232 Floralaan 7 Vrijdag 18:00 - 20:00 uur DRANKENHANDEL
www.slijterijvidra.nWlervershoof Zaterdag 9:00 - 17:00 uur SLIJTERIJ
Wervershoof Wervershoof Wervershoof

VERKOCHT! € 425.000,- k.k. € 175.000,- k.k. VERKOCHT!

Europasingel 64 Bogertje 4 Harmanszplantsoen 7 Driesprong 4

Wervershoof Wervershoof Wervershoof Wervershoof

Staartstuk van een Amerikaanse B-17 bij Bobeldijk in 1944

Appelmarkt 15E Zwaagdijk-Oost
VERKOCHT! € 219.750,- k.k. € 259.000,- k.k. VERKOCHT!
Op woensdag 19 februari orga- grote hoeveelheid nooit eerder ge- zoeken aan buitenlandse archieven
niseren Stichting Oud Wervers- publiceerd beeldmateriaal. bijna 8.000 incidenten door middel
hoof haar jaarlijkse winterle- van documenten en foto’s vastge-
zing, ditmaal: De Luchtoorlog Hans Nauta (1967), Dwriesoproongn13achtig in legd. Droge Wijmersweg 5-27
boven West-Friesland. Egmond-Binnen, raaWketreverishnoozf ijn tie- Dorpsstraat 155 Droge Wijmersweg 5-64 Mr. S. Voors Mr. R.M. Mantel-Kooistra
Tijdens de Tweede Wereldoorlog
liep boven West-Friesland één van Wervershoof Wervershoof Wervershoof GRATIS INLOOP do. 20-2 Andijk
de routes van geallieerde bom- van 09-17 en 19-21 uur.
menwerpers naar doelen in Duits- nerjaren hevig geïnteresseerd in De avond wordt gehouden in het
land. Boven de regio opereerden de luchtoorlog. De verhalen en fo- oude Raadhuis, Raadhuisplein 1. Elke zaterdag gratis inloop in Andijk tussen
dan ook vooral Duitse nachtjagers. € 249.500,- k.k. € 299.500,- k.k. 8:30-14:30 uur na afspraak.
Ter ondersteuning van de opera- to’s van zijn opa waren het start- De aanvangstijd is 8 uur en de toe- VERKOCHT!
ties van deze nachtjagers werd een VERKOCHT!
grondradarstation bij Medemblik punt voor een onderzoek naar de gang is gratis. Er is een lift in het www.mantelovertoom.nl
gebouwd. West-Friesland werd luchtoorlog van 1940-1945 boven gebouw. Als u deze nodig heeft,
daardoor al snel het toneel van Noord-Holland. In de afgelopen graag even doorgeven op 06- Vraagprijs € 89.500,- k.k. Dokter d’Arnaudstraat 29, Andijk
neergeschoten geallieerde toestel- jaar zijn door regelmatige be- 17428431. Tel. 0228 59 22 24
len. Later in de oorlog zou de re-
gio een belangrijke rol spelen in DIT WAS EEN GREEP UIT ONS AANBOD [email protected]
verband met de wapendroppingen Kijk voor meer informatie op www.grootnieuweboer.nl,
voor het Verzet. 23 FEB.30 dIaMNnBewdoWeveeemtEnubkRlzaiekVrk,seENpreiRdela,uStDwuHestTOruaiOant5F85! Dokter De Vriesstraat 33,
de volgende kermis ook (weer) in Wervershoof woToenl.t!0228 - 520 520 Benningbroek Tel. 0229 59 12 64
[email protected]

www.grootnieuweboer.nl

DJANGO WAGNERDe Tuin 5, 1611 KR Bovenkarspel [email protected] 0228 520 520 www.grootnieuweboer.nl
+ DJ JACCO DEEN
Tijdens de lezing wordt aandacht verstand van tuin en dier
besteed aan deze luchtoorloginci- 550000,-,-17:00OPENVANAF GRATIS ENTREE Schiet raak op Valentijnsdag
denten, maar ook wordt ingegaan TOT 20:00 DAARNA €5,- Zwaagdijk-Oost
op diverse luchtaanvallen en foto- Vrijdag 14 februari de hele dag
verkenningen in deze regio. De le- Specialist in werkkleding en
zing wordt ondersteund door een 14% korting op al onze schoeisel. Tevens bedrukken.

huismerk inktcartridges Tel. 0228 567 115

€ 500,-SBpaBatGaaGUrtiEttvEzaGoaBFueFBvkE,IesRIRnEuEFBG,vUUTTasIRGinESII,aaSfKUKaTnEEGzTITSNtNKaeEEEzTlUUNlEEeeEIILLTl,TUlEEEZZeIKLKOTO,ETZTZEEOKRRKUOEKIIKTIZTEESEESORNNKCUNECIIKHTESHEENNC5E0H0E,-500,- Zondagmiddag 16 februari
Bata• 1v0Su0%psi,naoGrrdtaeaezn,enalGgleeik,eakSennptarta, Giant
• 1KAV30erfman0ec%ealBheafI••••JitmnieVA3KiOngdtNefrb•••••msneSaeeoaeAV3K1ecnlAarorne0efhLdrfiaemnnLagme0teenmEiedcbalg%atdbTeesherefiaaOeaeanmrttetPnnriisonntMgnteIdnbtensOtgEeemeariaobRdeaeuNiKngrornaejerEendaettrnNtgtmsienkeIbdenaVtOteceraeeEgeiriheNRkuajttrnKtnsenIeRttOnnoitIenerJiaGliecNgujoBghAngentAiienRkoec!gelohOkgn.e€AZioen.O5lGoUE0AgIZKiTE0eLELNE,,-SPARTA, “STEPHANIE STRUIJK”
• (Stevie Ann)
• bij Club Jazz&Pop in Cultura Andijk
• Aanvang:15.00uur

BATAVUS, GIANT ENZ.

BIJ ONS ABLILJEOTNOSPAMLLEERfiKTeGOEPtNfeMsDiVkEeeGEReontRKeszEKwgNkeeRrIionVnJonEGzwRoktBeKoAetRinsWAItnlJGtRvkbteBe!AoaeeOsAentls.tRAn-t!vb.FNeOGgaero.AeionAseoZ.lteEesGrNeLddklALaokZEte-En,HrooLlSiLedoorsPEAdkc,lplRhSt-asTHPreAntAioe,RsdBTclAvAlh,aTaABennVAdUTASV, UGSI,AGNITANETNZE.NZ.

Terpstraat 39, 1771 AC Wieringerwerf • Tel. 0227-603216 • [email protected]

OpeninTgesrtipjdsetnr:adaints3da9g, t1/m77vr1ijAdaCg Wvanie9r.0in0 gtoet r1w8.0e0rufu, rT,evlr.ijd0a2g2k7o-o6p0av3o2n1d6totv2e1.r0k0 ouuorpen@zfaiteertdsaeg nvacno9n.0c0utortr1e7n.00t.unulr.

Dinsdag vanaf 9 uur geopend. Vrijdagavond koopavond

Terpstraat 39, 1771AC Wieringerwerf, Tel. 0227-603216 [email protected]

Dinsdag vanaf 9 uur geopend. Vrijdagavond koopavond

BINDING No 7 - woensdag 12 februari 2020 - pagina 2

KERK NL73RABO0368904970 bus (voordeur pastorie). BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
t.n.v. Parochie Werenfridus Vrijdag 14 februari 18.30:
Tevens bereikbaar voor huisbe- Woord- en communieviering in Centraal alarmnummer 1-1-2

zoek, ziekenbezoek, ziekenzal- verzorgingshuis Sint Jozef door brandweer / ambulance 072-5644444
ving etc: Huub Jaeqx en Esther Sjerps-Breg
NWS Juan Andrés m.m.v. het Herenkoor van Onder- politie 0900-8844
06-86462844 dijk.
S.O.S. telefonische hulpdienst 072-5613614

centrale huisartsenpost 0229-297800

Uitvaartvereniging St. Barbara 06-50963029

ST. WERENFRIDUS [email protected] Gebeds- en misintentie: dierenambulance 0229-245353
WERVERSHOOF Pastor G. Koning Tiny Karsten-Breg. Voor verdere informatie betreffende niet-spoedeisende hulpdiensten

Contactadres: 0229-507997 Zondag 16 februari 10.00: kunt u de gemeentegids of het telefoonboek raadplegen.
Dorpsstraat 71 [email protected] Woord- en communieviering door
1693 AC Wervershoof Huub Jaeqx en Esther Sjerps-Breg
0228-581268 Pastoor J. van Dril m.m.v. Heren van het koor. PAROCHIE SINT laat. In de evangelielezing horen
06-24763059 we hoe Jezus daarmee omgaat. Met
Bereikbaar: [email protected] Gebeds- en misintenties: JOZEF ZWAAGDIJK- zijn visie als torah spoeden wij ons
Maandag van 9.00 tot 11.00 Jan Botman; Els Willems-Kar- OOST op weg naar een Rijk der hemelen

[email protected] Opgave vieringen en misintenties: sten; Gré Hoogland-Smit; Mein- Mevrouw T. Immen-Bruinsma, dat vervuld is van gerechtigheid en
Via het contactformulier op de dert Botman en Riek Botman-Koo- Bereikbaar via tel.: 0229 57 3020 welvaart, waarover wordt gezon-
Site van de Parochie: website of een envelop met naam men; Marie Aker-van ’t Hof; Arie bgg.: 06 3020 6773. gen in de antwoordpsalm.
www.wervershoof.rkregiowh.nl en datum (en bijdrage) met ver- de Wit; Tiny Karsten-Breg; Bets Bron: Bern Media Liturgie.
IBAN-nummer: melding misintentie in de brieven- Korver-Vriend; Leo van der Geest. Opgave vieringen en intenties:
Ans Bakker, Zwaagdijk 131 Koster: G. Karsten-Slaman; Lec-
1681 NC Zwaagdijk-Oost trice: L. op den Kelder-Pronk; Col-
PAROCHIE H. GERARDUS Overleden: Jan van Velzen. Cock Tel.: 0228 - 584272 lectant: W. Tieken. De collecte is
MAJELLATE ONDERDIJK Zuyderwijk van den Bos. Dat zij Protestantse Gemeente Bij geen gehoor: 06 - 40477220 bestemd voor de onkosten van on-
Contactadres: Tiny Oud, Dirk alle rust en geluk mogen vinden Andijk-Wervershoof E-mail: ze eigen Sint Jozefkerk. De col-
Bijvoetweg 10, tel. 06 100 917 33. onder de hoede van de almachtige [email protected] lecte wordt van harte bij u aanbe-
Bereikbaarheid van Pastor An- en barmhartige God. En dat zij die volen.
dré Dekker. Tel. 06 284 494 10, zijn achtergebleven steun en kracht “De Kapel” Middenweg 48 te Opgave ledenadministratie:
email: [email protected] mogen ontvangen van dierbare Andijk. info: Mevrouw J. Neefjes van Bezooijen Kerkelijke agenda:
Parochie website: www.rkregiowh.nl mensen om hen heen. www.pg-andijkwervershoof.nl. Zwaagdijk-Oost 64, 1683 NK Zondag 23 februari; Woord en
IBAN nummer: Zwaagdijk Communieviering met Diaken J.
NL09 RABO.0368.9051.52 Gebeds en misintenties op zon- Iedere woensdagmorgen inloop Tel. 0228-584140 A. Correa
Parochie H.G. Majella dag 16 februari: Jenny Brandsen- van 10.00-12.00 uur. H. Communie: Wordt op verzoek bij Parochieraadsvergadering: dinsdag
Schoutsen. de zieke thuisgebracht. 3 maart 2020, in de ‘Doorgang’.
Zondag 16 februari om 10.00 Zondag 16 februari: Opgave bij Ans Bakker.
uur: Eucharistieviering door Pas- Zondag 16 februari om 10.00 Pastor Gert Scholten, aanvang
tor J. v. Dril m.m.v. het Dames- uur: Lector: Ton Lakeman. Kos- 10.00 uur, thema: Mantels, or- Site van de parochie: ABC Medemblik
koor. ter: Jaap Slaman. Collectant: Sjaak ganist: Andrew Orme www.zwaagdijkoost.rkregiowh.nl
Steltenpool. IBAN- nummer: NL97RA- ABC staat voor Aanbidding, de
BO0160691613 Bijbel en Jezus Christus. Het
t.n.v. St. Jozefparochie. maakt niet uit wat je achtergrond
PAROCHIEANDIJK de gezinnen, die verscheurd zijn; Dinsdag 18 februari 10.00 uur: of verleden is, iedereen is even
Voor de slachtoffers van zinloos Ontmoetingsochtend in de dag- WEEKENDVIERING: 6de Zon- waardevol voor God. Daarom ben
MARIAMIDDELARES geweld; Om aandacht en zorg voor kerk. Iedereen welkom. dag door het jaar. je van harte welkom in onze sa-
VANALLE GENADEN stille nood en stille armoede. menkomsten. Wilt u weten wie er

Contactadres: Baukje Kuin-Hogen- *Overleden: Simon de Vries en Zondag 16 februari om 10.00 spreekt, kijk dan op onze website.
dorp. Dijkweg 412, tel. 591408 Op- Zondag 16 februari 10.00 uur: Hans Doorman. uur: Woord en Communieviering Voor de kleine kinderen is er een
gave intenties: Greet Tensen-Beem- Woord-Communieviering met *Gedoopt: Rens, zoon van Teunus met R. Wiering. Gemengd koor. creche en voor de jeugd van 5 t/m
sterboer Kleingouw 195, tel. 592046 Gemengd koor; voorgangers van Laan en Lizzy de Vries (Kadijk- 12 jaar een kidsclub. Na de samen-
groep Andijk. Thema: ”Kies tot weg 8). GEBEDSINTENTIES:Agatha komst is er volop gelegenheid om
Gebedsintenties: vrijheid”. De collecte is voor onze *Voor wie het van toepassing is: Neuvel-Buijsman; Vera Langedijk te praten, te bidden, gezellig samen
Zondag 16 februari 10.00 uur: parochie. Dank daarvoor. Welkom een prettige voorjaarsvakantie toe- en overleden familie Langedijk- zijn, enz. Er is gratis koffie, thee,
Ina Roozendaal-van ’t Hof en voor in de viering. gewenst! Schouten; Voor de zieken thuis en broodjes en iets lekkers.
levende en overleden familie; Voor in het verpleeghuis. Dat zij troost KOM ZOALS JE BENT!
en bemoediging ontvangen. Elke zondag 11.00 uur.
Almereweg 36
Gemeenschapsveiling Zwaagdijk Oost Themastelling: Kies tot vrijheid 1671 ND MEDEMBLIK
In de eerste twee lezingen horen INFO Tel. 084 867 1819
we over de wijsheid van God, zijn [email protected]
bedoeling met de mensheid en de www.abcsamenkomsten.nl
Na weken van voorbereiding Aanvang van de veiling is 19.30 deaubon van Paski chocolaterie. vrijheid die Hij de mens daarbij
is het komend weekend zover. uur en een medewerker van Man- Dit in verband met het feit dat het
Voor de 69e keer wordt de Ge- tel & Voors Notarissen zorgt er vrijdag 14 februari is en dus Valen- COLOFON
meenschapsveiling gehouden in voor dat alles correct zal verlopen. tijnsdag. EVANGELIEGEMEENTE
Oplage 6.500 ex.
Zwaagdijk. Daar zullen onder De medewerkers van het Dorps- DE PIONIER
deskundige leiding van de afsla- huis hebben de zaal sfeervol aan- Voorts een vriendelijk verzoek om
gers Peter Swart en Arjan Po- gekleed en Horizon Flowers heeft de spullen die u beschikbaar ge- Kerkdienst beneden in de Schoof
land de ruim 600 koopjes geveild weer gezorgd voor mooie tulpjes steld hebt donderdagavond tussen Zondag 16 februari gaat Rob Verspreiding: iedere woensdag in de
worden. op tafel. Alle koopjes zijn van te 19.00 uur en 20.30 uur in te leve- Boersma voor, aanvang 10.30 u. plaatsen Wervershoof, Onderdijk,
voren gefotografeerd en worden ren of vrijdag vóór 12.00 uur in de Is het geloof in de God van de Bij- Zwaagdijk-Oost, Andijk en Hauwert.

Koopjes die bijeen gebracht zijn weer getoond op een groot scherm MFA, liefst voorzien van een stic- bel een zaak van het aannemen REDACTIE:
door de inwoners van Zwaagdijk zodat u het verloop van de veiling ker met het catalogusnummer. van allerlei geboden en verboden? I. Alders
maar zeker ook door de bedrijven goed kunt volgen. Met dank aan Wij hopen vrijdag weer de ge- Dan zijn geloof en moraal hetzelf- P/A Nes 218
van het WFO terrein en uit Wer- onze ploeg jonge vrijwilligers die de. Schijnbaar is er toch een aardi- 1693 CN, Wervershoof
Tel. 06-16347937
vershoof. Waarvoor onze grote achter de schermen druk bezig wa- meenschapszin en onderlinge be- ge bandbreedte mogelijk als je ziet Email: [email protected]
dank. Enkele koopjes van de Wer- ren om alles tot in de puntjes voor trokkenheid van de Zwaagdijkers hoe verschillend christenen denken Website: www.binding.nl

vershover ondernemers uitgelicht: te bereiden. te mogen ervaren en zien u graag over bijvoorbeeld politieke onder- Sluitingsdag voor zowel
taarten van Bakker Swart, worsten in de MFA verschijnen. De op- werpen. Nee, geloven in de God advertenties als kopij:
van slager Ruiter, een sportieve ac- We beginnen de avond met kof- brengst van de veiling komt im- van de Bijbel heeft alles te maken Zondag voor 18.00 uur
tiviteit van De Dars, jodenkoeken fie met wat lekkers en ook gedu- mers weer geheel ten goede aan met het aannemen dat Gods Zoon
van Omnyacc-Goes Deen, taart rende avond wordt u voorzien van de Zwaagdijker gemeenschap met Jezus voor onze schuld de straf Skriemers a contant inleveren bij
Nes 218, Wervershoof
van Drukkerij de Letter, op de pas- een hapje en een drankje. Geduren- zijn vele clubs en verenigingen. droeg. Ons onrechtvaardige den- 4 regels 5 euro
foto bij Knijn Inkt en uit eten met de de avond zijn er diverse prijzen En dit bloeiende verenigingsleven ken en doen maakt ons schuldig in Elke regel meer 0,50 ct. extra
Niek Grooteman Schilders. En nog te winnen en premies te verdienen. mag niet verloren gaan! Gods ogen, want Hij roept ons op Een regel is 24 tekens incl. spaties

bijna 600 andere koopjes te vinden Bijvoorbeeld: bij iedere € 1000,00 heilig te leven. En onze Maker be- ADMINISTRATIE / BEZORGING
Hinodsepcitaataalolbgruos.eders_77x40_offlindlaiede_evhfoacrl_gt esvmla2navahskett•wcoPomerdrittcé.eeeonnpecmehnoaccaoak-- 10Nv0eai%lminegn•sZhPweeatarBcged.situjukiu,trHdGrearemamiiee1enn0Ssic0jhm%aps•- 77wpaa×atltr,4e0cnhietmvt amwaridj•igaklsleenzuirgjneonemd•aias4k. s/He0lest, I.Kraakman-Stavenuiter
is letterlijk een universele waar- Nes 218
heid dat Jezus Christus, door die 1693 CN, Wervershoof
Gezonder straf op Zich te nemen, ons ver- Tel. 0228-564053

Slimmer Vooruitgang begint lost van de vreselijke gevolgen. LAYOUT/OPMAAK/TRAFFIC:
Zelfstandiger met onderwijs. Mits wij Hem geloven. En doe je Dorpsstraat 100
Daarom zetten we van- dat dan wil je gewoon niet langer 1693 AJ
uit onze ziekenhuizen ADVERTENTIES WORDEN zondigen, niet langer tegen God le- Wervershoof
ven maar met Hem. Dan ga je vra- tel. 0228-745000
NIET GELEZEN gen hoe de Heer wil dat je denkt
in Afrika vakopleidingen en leeft. Je verandert omdat je van DRUK:
op voor jongeren met [dit is een advertentie] Jezus Christus bent gaan houden. Flevodruk Harlingen
een beperking, leiden Daarom doe je bepaalde dingen Harlingen
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
we zorgprofessionals op niet meer of juist wel, uit liefde tot aanvaarden voor schade van welke aard dan
Hem. ook door het niet tijdig of onjuist plaatsen van
en bouwen we lagere advertenties. Fouten in telefonisch opgegeven
advertenties of fouten ontstaan door onduide-
WWW.HOSPITAALBROEDERS.NL scholen. www.eg-depionier.nl lijk handschrift van de opdrachtgever, behoe-
ven door ons niet te worden gecompenseerd.
Correcties en/of vervalorders worden onder
voorbehoud geaccepteerd en uitgevoerd.

BINDING No 7 - woensdag 12 februari 2020 - pagina 3

Op 13 februari zijn VRIJDAG 21 FEBRUARI SEARLE Leveren en plaatsen van:
onze (schoon)ouders en opa en oma advocatuur
MUZIEKQUIZ • Isolatieglas
Jelle en Thea Immen-Siepe GRATIS • Kunststof/houten kozijnen
WIJ ORGANISEREN IN SePlkRe dEinEdaKgaUvoUndR • Keralit gevelbekleding
50 jaar getrouwd. SAMENWERKING MET • Hordeuren, rolhorren, vaste
RAMSES RAVENSCHOT EEN van 17.00-18.30 uur. • raamhorren en raamdecoraties
Van harte gefeliciteerd en nog vele jaren samen! Raadhuisplein 15B • Bezichtiging showroom op afspraak
We gaan er een gezellig feest van maken. MUZIEKQUIZ 1693 EA Wervershoof
Vraag vrijblijvend een offerte aan
Veel liefs GEEF JE OP ALS TEAM 0228-850245 op onze website:
Matthew, Nanda, Sanne, Jelte en Erik, VAN 4 PERSONEN www.searle-advocatuur.nl
www.sierkstra-bv.nl
Danny, Cindy, Sven en Joy (VERZIN EEN TEAMNAAM) ********************
& Patrick INSCHRIJFGELD € 20,- PER TEAM Nieuwe Aanhangwagens Bulledik 10, 1693 KS Wervershoof
v.a. € 350,- excl. btw. Tel. 06 535 171 77
DIT IS INCLUSIEF KOFFIE/THEE (eigen merk). Weijtens
BIJ BINNENKOMST EN HAPJES aanhangers met 1050 kg as Houten vloeren •
en 5 jaar garantie v.a. schuren van parket
VOL = VOL € 530 excl btw. Boottrailers of houten vloeren
v.a. € 499,- excl. btw. • laminaat • interieur
Opgave bij de bar, per telefoon 0228- Plateauwagens v.a. € 1399,-
581906 of per mail [email protected] excl. btw. Ook voor service Kijk voor een indruk op www.josgroot.nl
onderhoud en onderdelen. E-mail: [email protected]
Nieuwedijk 39 • Zwaagdijk-Oost • 0228-581906 www.omc-andijk.nl Showroom op afspraak:
[email protected] 0613416240; Handelsweg Graanmarkt 2N Zwaagdijk (WFO)
31a, Andijk (industrieterrein) Telefoon: 06 22959267 na 1800 uur 584590

********************
Haarverzorging ‘Irene’,
Nes 122, Onderdijk. Tel.
0228-584488. Op afspraak

********************
Door te adverteren in de Bin-
ding bereikt u gemiddeld
20.000 unieke lezers per
week. De kracht van hyper-
lokaal.

**** * *ie*ts* *le*u*k*s*t*e*m*e*ld* e*n*?
Heeft u
Stuur uw bericht evt. met foto
naar [email protected]

VACATURE (SERVICE) MONTEUR

Mechanisatiebedrijf Nanne Kooiman is op zoek naar een (service)
monteur. Ben jij gemotiveerd, op zoek naar een uitdaging en
bereid om storingen op te lossen in het seizoen in zowel binnen-
als buitenland? Dan zijn we op zoek naar jou!

Over ons bedrijf:
Mechanisatiebedrijf Nanne Kooiman is gespecialiseerd in machines voor de
vollegrondsgroenteteelt. Wij zijn voornamelijk actief als dealer van Ferrari
plantmachines en Robovator camera gestuurde schoffelmachines. Met onze
kennis en ervaring leveren we maatwerk in het aanpassen en opbouwen van
verschillende systemen. Tevens bieden wij hoogwaardige service aan onze
klanten en onderhouden wij veel verschillende (plant)machines.

Uitbreiding:
Wegens de groei van het bedrijf zijn wij op zoek naar een monteur voor het
opbouwen, aanpassen en onderhouden van diverse machines. Tevens
zoeken wij iemand die service net zo belangrijk vindt als wij en deze kan
verlenen aan onze klanten in zowel binnen- en buitenland met één van onze
servicewagens. Het beheersen van de Duitse taal is een pré.

Wat bieden wij:
Een veelzijdige en vooral afwisselende functie met ruimte voor eigen
initiatieven. We werken met een leuk en gemotiveerd team van ongeveer 10
man. Tevens bieden wij de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en verder te
groeien binnen ons bedrijf.

Overtuigd?
Voor meer informatie over de vacature kun
je contact opnemen met Brian Kooiman
op telefoonnummer +31228 592887 of per
email: [email protected]

SOLLICITEER NAAR DEZE FUNCTIE

Stuur jouw motivatie en CV naar
bovenstaand emailadres of per post
naar: Nanne Kooiman Mechanisatie,
Handelsweg 10, 1619BJ te Andijk.

Doe méér voor

MOLENS

molenfonds.nl

Deze sportpagina’s vanBISNSDWINzGijnNmoo7ge- lwijkoegnesmdaaagkt12dafnekbzriujadrei 2sp0o2n0so-rpinaggvinaan 4de volgende bedrijven:

alles voor uw fiets

VOETBALVERENIGING VVW

Afgelasting door storm Ciara Programma VVW Voetbal

Zaterdag 15 februari Jos Meester / Kees Grent
RCA MO15-2 VVW MO15-1 12:30 11:00

Zondag 16 februari Gerard Lakeman / Ruud Willems
VVW 1 JVC 1 14:00 P.G.Steur
VVW 2 KFC 2 11:00 H.A.J. Borst
VVW 45+ Hollandia 45+ 10:00 Henry Swart

Pupillen van de week: Josef San Buis en Justin Meijl
De bal voor de wedstrijd VVW 1 - JVC 1 is gesponsord door JUDO STELTENPOOL

Openingstijden voorjaarsvakantie
Zwembad De Zeehoek in Wervershoof

Maandag 17 februari: 08.00-09.00 u. vroege vogels zwemmen,
09.00-11.00 u. ouder en kind zwemmen,
12.00-13.00 uur warm water zwemmen,
13.00-16.30 uur familie zwemmen,
19.00-20.30 uur familie zwemmen.
Het nieuwe opslaggebouw in de maak [foto Dik Haakman] Dinsdag 18 februari: 10.30-16.30 uur familie zwemmen.
Woensdag 19 februari: 08.00-09.00 uur vroege vogels zwemmen,
10.30-12.30 uur zwemfit,
Afgelopen zaterdag kon er nog Jacco Kooter een staaltje vakman- terdag zijn er geen thuiswedstrij- 13.00-16.30 uur familie zwemmen,
gevoetbald worden maar zon- schap neergezet wat zelfs de storm den. Komende zondag zijn er wel 19.00-20.30 uur volwassenen zwemmen.
dag werd het door de aangekon- Ciara heeft doorstaan. 3 thuiswedstrijden, V.V.W. 45+ Donderdag 20 februari: 10.30-16.30 familie zwemmen,
digde storm Ciara een lande- Hekken op het terrein zijn om- opent om 10.00 uur het program- met vanaf 13.00 uur:
lijke afgelasting van de KNVB. gewaaid, de stellage bij de in- ma. Om 11.00 uur speelt V.V.W. 2 THEMA-SPELMIDDAG: FROZEN.
Zoals u weet worden er diverse gang met het V.V.W. welkomst- en om 14.00 uur sluit V.V.W.1 het Vrijdag 21 februari: 13.00-16.30 uur familie zwemmen.
werkzaamheden verricht op “de bord en Club van 100 bord moest programma af tegen JVC uit Julia- 19.30-21.00 uur disco zwemmen.
Westrand”. het begeven maar de gemetselde nadorp. Kortom een bezoek waard Zaterdag 22 februari: 10.00-14.30 uur familie zwemmen.
Nog vòòr de storm zijn de binnen- muren staan na de storm nog fier naar het sportcomplex waar u dan Zondag 23 februari: 10.00-14.30 uur familie zwemmen,
muren van het nieuwe opslagge- overeind. Op het 4e nieuwe veld tevens de stand van zaken betreft 15.00-16.30 uur naturisten zwemmen.
bouw op hoogte gemetseld. wordt deze week de drainage aan- de werkzaamheden kunt bekijken.
Metselbedrijf Eric Vertelman heeft gebracht. Dus de werkzaamheden Wie tot dan? Tijdens het familie zwemmen is er van maandag t/m zondag de
met Eric zelf samen met vlagger vinden ondanks de weersomstan- IJsbeer-Run in het diepe bad, en op donderdag 20 februari
digheden hun doorgang. A.s. za- THEMA-SPELMIDDAG: FROZEN. Vanaf 13.00 uur IJsbeer-Run in
het diepe bad, Olaf-pop maken en opeten, sneeuwballen gooien en
VOLLEYBALVERENIGING VVW Uilenballenavond bij estafette om Olaf heen.
IVN West-Friesland
Competitieprogramma volleybal/VVW  I.v.m. de voorjaarsvakantie zijn er geen zwemlessen voor A, B, C
Voor ons zijn uilen mooie, staan. Op woensdag 19 fe- en hogere diploma’s, verder komen de volgende doelgroep activi-
dinsdag 11 februari  mysterieuze vogels, maar bruari, tussen 18:30 en 20:30 teiten te vervallen: reuma zwemmen en volwassenen les, M.B.V.O.
MA1 uit tegen Relay MA1 - 19:15 in De Geestmerambacht, Noord-Scharwoude voor muizen, kikkers en uur, organiseert IVN West- op maandag middag, zwemles voor vrouwen op dinsdag ochtend,
andere kleine dieren zijn Friesland een speciale uilen- zwemfit op donderdagochtend en combifit op dinsdag- en donder-
het ware monsters. Uilen ballenavond hiervoor, waar- dag- en vrijdag middag.
verscheuren hen met huid in kinderen kunnen meehel-
Gemeenschapsveiling bedankt en haar, tot de botjes aan pen met het uitpluizen van Voor meer informatie en openingstijden zie onze web site: www.
toe zelfs, maar ze verte- de ballen en het ontrafe- zwembaddezeehoek.nl
Namens het bestuur en alle leden hebben gekregen.  ren uiteindelijk alleen het len van de uilenmenukaart.
van volleybalvereniging VVW   vlees. Eten uilen vooral muizen? Voor meer informatie zie:
wil ik het bestuur en alle vrijwil- Veel succes met alle voorbereidin- De botjes en haren worden Of kleine vogeltjes? En hoe- www.zwembaddezeehoek.nl
ligers van de Gemeenschapsvei- gen op de 65ste jubileumeditie van weer uitgespuugd, in zoge- veel kikkers vangen ze? Het of download de gratis Sport
ling bedanken. de Gemeenschapsveiling, die op heten ‘braakballen’, die voor avondje pluizen wordt be- com app en kies ons zwembad
En natuurlijk ook alle mensen in vrijdag 6 maart wordt gehouden! ons mensen ideaal zijn om geleid door natuurgidsen en
Wervershoof en omstreken, die vo-   uit te pluizen en zodoende een ecoloog van Landschap ïnteresseerden. De uilenballenavond wordt gehouden
rig jaar op de Gemeenschapsvei- Met vriendelijke groet, te ontdekken wat Meneer de Noord-Holland die van al- in de Terpzaal van het Streekbos Paviljoen, deelname
ling iets ingebracht of gekocht heb-   uil allemaal op z’n menu had les weten over uilen en hun kost 2 euro per kind (inclusief kleine consumptie) en
ben bedanken voor het mooie be- Pierre Meester kennis graag delen met ge- aanmelden is niet nodig. Pincetten, oude tandenborstels
drag dat we deze week toegekend Voorzitter VVW-Volleybal en loepjes zijn bij het IVN maar beperkt voorradig, dus
mocht u er zelf eentje mee kunnen nemen, dan graag!

ZAALVOETBAL NIEUWEBOER ARCHITECTEN

Nieuweboer loopt in het Competitieprogramma

Volendammer mes en verliest Datum Tijd Wednr. Thuis team Uit team Sporthal
14-2-2020 19:15 140542 Zwaag JO19-3 Nieuweboer Arch.JO19-2 Zwaag
Afgelopen vrijdag speelde Nieu- maar kwam niet tot scoren. Halver- punten van Sven Deen en Thijs 14-2-2020 19:15 18759 Nieuweboer Arch.VR1 Avenhorn/K&S VR1 Dars
weboer in Volendam tegen Vo- wege de 1e helft werd bij een aan- Schouten nog wel terug tot 6-3. 14-2-2020 20:10 2818 Nieuweboer Arch.1 Zeemacht 2 Dars
lendam 3. Vanaf de aftrap was val van Volendam niet goed mee- Na wederom slordig balverlies van 14-2-2020 21:05 16219 Nieuweboer Arch.3 RTC 72 1 Dars
het strijdplan van Volendam in- gelopen en scoorde Volendam. In Nieuweboer liep Volendam eerst 14-2-2020 21:05 18775 ZHO/De Weyver 1 Nieuweboer Arch.4 Weyver
zakken en Nieuweboer het spel de laatste minuten van de 1e helft uit aan 7-3, waarna Thijs Schouten 14-2-2020 21:05 9489 VVS 46 VR4 Nieuweboer Arch.VR3 Oranjehal
laten maken. ontbrak bij Nieuweboer de scherp- zijn 2e treffer scoorde. In de slot- 14-2-2020 22:00 22677 VVS 46 4 Nieuweboer Arch.2 Oranjehal
Na 2 goede uitbraken van Volen- te en liep Volendam uit naar 4-0. minuut kwam de 8-4 eindstand op 14-2-2020 22:00 18667 Nieuweboer Arch.5 Dijkhuis 2 Dars
dam eindigde de 3e in een corner. Ondanks goede afspraken in de het bord. Voor Nieuweboer de les
De ingestudeerde variant werd bij pauze, ging het in het beging van dat iedere wedstrijd scherp begon- FOTO: BEYOND BORDERS Alle kinderen willen groeien.
de 2e paal binnen gewerkt. Het de 2e helft weer mis en kwam Vo- nen moet worden, wil het meedoen
spelbeeld bleef gelijk en het fel lendam op 6-0. Zonder echt goed om een van de nacompetitieplaat- Ook kinderen met een handicap.
aanvallende Nieuweboer kreeg te voetballen zette Nieuweboer in sen.
kleine kansen en Nieuweboer de laatste 20 minuten de toon en Komende vrijdag speelt Nieuwe- SMS GROEIEN NAAR 4333
schoten eindigde op paal en lat, had Volendam weinig balbezit. boer om 20.10 in Sporthal de Dars
Nieuweboer kwam door 2 doel- tegen Zeemacht 2. € 3,00 PER BERICHT (EXCL. TELEFOONKOSTEN)

Soci.Bike, de ultieme elektrische bakfiets UW ADVERTENTIE
www.socibike.nl HIER?

NEEM CONTACT OP!
[email protected]

Deze sportpagina’s vanBISNSDWINzGijnNmoo7ge- lwijkoegnesmdaaagkt12dafnekbzriujadrei s2p0o2n0so-rpinaggvinaan 5de volgende bedrijven:

Tel. 06-51215481 • www.sijmschilderwerken.nl UW ADVERTENTIE Grond-, Bagger-, Riolering-, Straatwerk en Beschoeiingen Bijzonder gewoon
HIER?

NEEM CONTACT OP!
[email protected]

Herinnering aan Frans vervolg van vorige week, lees het volledige artikel op www.binding.nl
Duijnhouwer
Gescheiden van tafel en werk
Toch besloten we te verhuizen
naar Bovenkarspel. Wij wilden Verbonden als broers
in de buurt blijven, maar ook wat
afstand om los te komen van ons Karel en Dirk Koper. Bekende
werk in Wervershoof.” broers en zakelijk partners in
Wervershoof en omgeving. Al in
Pensioen 1932 legde hun opa Karel de be-
In 2016 ging Frans met pensi- drijfsgegevens vast bij de KvK.
oen. In 2017 werd hij ziek. Twee Toen als loonbedrijf. In datzelf-
en een half jaar vocht hij tegen de jaar werd vader Jan gebo-
kanker. De ziekte overwon hij ren. Van vader op zoons vertakte
niet. Op 6 december 2019 over- het bedrijf en de familie. Als een
leed hij. Veel dorpsgenoten na- stamboom die werk en privé ver-
men afscheid van deze innemen- enigt. Maar is het altijd wel zo
de huisarts, hun huisarts. verenigbaar?

VERVOLG ARTIKEL
BINDING NR. 6

“Hij deed het met hart en Levensloop Streng en rechtvaardig Dirk en Karel Koper [foto: Richard de Beer]
ziel”, zegt Lisette Duijnhou- Frans Duijnhouwer is geboren Dirk en Karel: ‘Onze vader is een
wer over haar man Frans, op 3 april 1950 in het Zeeuw- streng, maar rechtvaardig mens. Drie kapiteins Compagnons en broers
duidend op de periode, dat se Kapelle. Aan de andere kant Zijn principes leverden hem soms Karels zoons Thom en Bart en Bedrijfsmatig vinden Karel, Dirk
hij huisarts was in Wervers- van de spoorlijn ligt Biezelinge, conflicten op, maar hij hield vast Dirks oudste zoon Don werken en hun zoons snel hun draai. Ge-
hoof. Twintig jaar lang was hij waar Lisette vandaan komt. Ze aan zijn sterke normen en waar- al geruime tijd mee en zien een scheiden van tafel en werk. Privé
voor velen ‘de dokter’. Frans leren elkaar al op jonge leeftijd den. Eerlijk duurt het langst. Zo toekomstige overname wel zit- duurt het even voor de broers el-
Duijnhouwer hield praktijk kennen. In Goes volgt Frans het kwam hij vaak voor tuinders op die ten. Maar liever niet met zijn drie- kaar weer vinden.
aan de Slotlaan, waar de jonge gymnasium en studeert hij daar- geen goed geld voor hun waar ont- ën. Daar zit geen wrevel achter, ze Karel: ‘We wisten in het werk blin-
huisarts in 1980 begon. na af aan het VU te Amsterdam. vingen. In de veiling heeft hij wel kunnen prima met elkaar overweg, delings wat we aan elkaar hadden.
Duijnhouwer voelde zich prima In diezelfde tijd en plaats haalt eens handelaars met de kloet te wa- maar ze zijn gewaarschuwd. Twee Zonder veel woorden te gebruiken.
thuis in ons dorp. Hij vond zijn Lisette de nodige diploma’s voor ter getrokken. Dat gevoel voor on- kapiteins op één schip is al veel, Maar zonder de samenwerking viel
werk prachtig. De omgang met het vak van verpleegkundige. recht is ons altijd bijgebleven.’ laat staan drie. En de Koper-genen het wel heel erg stil.’
mensen, de gezinsverbanden In 1976 begon de verplich- Loslaten kennende, laat geen van allen zich Dirk: ‘Er was in korte tijd toch wel
kennen en iets kunnen beteke- te huisartsenopleiding. Het VU De drie mannen bouwen het be- het kaas van het brood eten. Niets heel veel gebeurd. Geen compag-
nen bij een hulpvraag, maakten wees Andijk aan als stageplaats drijf samen uit. Zo goed en zo mis mee, gewoon goed nadenken nons meer, wat blijft er dan over?
van hem een echte dorpsdokter, bij huisarts Huls. Het stel ver- kwaad als dat soms gaat. Over on- over de toekomst. Een scheiding Dat moesten we opnieuw uitvin-
die al snel geliefd was. huisde naar Oosterdijk, een der handen werk hebben ze aan een blijkt onvermijdelijk. den. We praten niet over diepe ge-
Verkeersongeval groot contrast met de hoofd- half woord genoeg, als het dieper Karel: ‘Onze vader wilde destijds voelens, maar zijn er altijd voor
In 1981 ging er een enorme stad. Huls had een maatschap gaat, explodeert de een en implo- al dat we niet zouden samenwer- elkaar. En zoals we van onze va-
schok door ons dorp, nadat hij met de huisartsen Mosman en deert de ander. Niets menselijks is ken. We hadden weliswaar een dui- der hebben geleerd duurt een ruzie
op weg naar een spoedmelding Kreutzer in Wervershoof. Na een hen vreemd. Vader kan slecht af- delijke taakverdeling, maar er wa- nooit lang.’
zeer ernstig gewond raakte bij jaar werd Frans gevraagd hier- stand nemen, zelfs wanneer hij ren veel botsingen. Dat zagen onze Karel: ‘Op een gegeven mo-
een verkeersongeval. Na een van deel uit te maken. Hij nam suikerziekte krijgt wil hij de regie jongens ook. En net als Dirk en ik ment zei ik tegen Dirk: ik mis je
jaar van herstel, begon hij weer in 1979 de praktijk van dokter houden. Hij houdt van het bedrijf, dat toentertijd deden, lieten wij ze als broer, laten we weer eens kof-
met één consult per dag en vocht Kenter over. In 1980 werd een hij houdt van zijn zoons, maar het nu ook zelf kiezen.’ fie drinken. Dat doen we nu regel-
hij zich terug. kavel gekocht aan de Slotlaan, is tijd om los te laten. Op dat punt De broers vertellen samen aan hun matig. We lopen de deur niet plat,
In 1999 moest Frans een flin- waar eerst een noodgebouwtje grijpen de broers in. Karel: ‘Ik ouders dat ze uit elkaar gaan. Vader maar als er wat is, dan zijn we er
ke stap terug doen. Een gevolg als praktijk dienst deed. Prompt pakte hem de sleutel af en haalde Jan is blij, moeder is verdrietig. voor elkaar.’
van uitbreiding van regelgeving volgde een strenge winter. Alle bij Welkoop een nieuwe. Dat was Dirk: ‘Natuurlijk deed het zeer. Je Dirk: ‘De regels uit onze jeugd wa-
en bureaucratie. Deze verande- begin is tenslotte moeilijk. Liset- echt om hem te beschermen. Vader hoopt datgene wat je samen hebt ren lang niet altijd leuk, maar het
ringen gaven hem naast het nor- te nam ontslag bij het Sint Jan en was inmiddels 65. Dirk en ik na- opgebouwd ook samen te kunnen heeft ons belangrijke lessen ge-
male werk als huisarts te veel werkte mee in de apotheek. Ja- men het roer over.’ overdragen. Maar het bood ook leerd. Respect voor een ander heb-
werkdruk en kampte hij met ver- renlang was het een goed adres Nieuwe generatie kansen. Want nu moest ik wel na- ben en accepteren dat iedereen het
moeidheid (nog steeds een ge- voor hun patiëntenkring. Ook Ondertussen hebben de broers ook denken over andere mogelijkhe- op zijn eigen manier doet. En onze
volg van zijn auto-ongeluk). Het een mooie woonplek. Frans en een eigen gezin; Karel en Helma den.’ basis is heel hecht gebleken. We
ging gewoon niet meer. Hij werd Lisette kregen een zoon en een krijgen twee zoons, Dirk en Astrid Scheiding waren compagnons, maar blijven
justitieel geneesheer in Heer- dochter en hebben nu drie klein- twee zoons en een dochter. Ergens Zoals het een goed Koper betaamt, altijd broers.’
hugowaard, ofwel huisarts voor kinderen. In zijn vrije tijd kwa- onderhuids sluimert al het besef laten ze er geen gras over groeien. En de naam leeft voort…
gedetineerden, een bijzondere men bridgen, schaken, fietsen dat de toekomst een kentering zou Dan moet het beuren ook. De di- J. Koper & Zn. BV en D. Koper
groep patiënten, die hem dezelf- en tuinieren op de tweede plaats, brengen. versiteit aan werkgebieden, maakt BV. De bedrijven groeien en de
de waardering gaven als al die want de kleinkinderen waren Dirk: ‘We zeiden vaak tegen el- een scheiding redelijk eenvoudig. naam leeft voort.
Wervershovers daarvoor deden. zijn ‘alles’. kaar: als we ooit kinderen, dan Karel runt de infratak, Dirk neemt De zoons van Karel zijn inmiddels
Lisette: “Het afstand doen van Frans werd ook nog getroffen moeten we goed over de toekomst de sloopwerken, asbestsaneringen mede-eigenaar. Don werkt in vaste
de praktijk was voor ons niet door een hartaanval en tijdens nadenken… ‘ en beschoeiingen op zich. In okto- dienst bij vader Dirk. Of hij in zijn
eenvoudig. Frans was graag zijn ziekte waren er allerlei com- Karel: ‘We namen aannemingsbe- ber 2015 vieren ze het 60-jarig be- voetsporen treedt, blijft nog even
huisarts en ik werkte in de apo- plicaties. Ondanks alle tegen- drijf Gres over en later het sloop- staan van het bedrijf met de eerste een open vraag. De tijd zal het le-
theek. Het dorp en de vriend- slag, vertrouwde hij Lisette toe, bedrijf van neef René Koper. Het editie van het Oktoberfest. Per 1 ja- ren.
schappen waren ons dierbaar. dat hij een mooi leven had ge- leek ons wel verstandig onze ba- nuari van 2016 werkt Dirk op papier Tekst: Mieke de Beer-Koomen
had. sis uit te breiden om ooit een schei- al voor zichzelf. Vanaf heden heeft
Gerard Bot. ding te kunnen maken. En dan in- D. Koper BV vaste grond onder de
eens zijn onze jongens groot en voeten aan de Nijverheidsweg.
STOP komt alles in een stroomversnel-
ling terecht.’
ARMOEDE IN
NEDERLAND Effies naar Knijn voor... HANDBALVERENIGING VVW

Helpt u mee? De Zeven Zussen WEDSTRIJDPROGRAMMA ZAALHANDBAL COMMANDEUR
VERZEKERINGEN/VVW
Zon € 24,99

Reserveer hem nu

Verschijnt 18-02-2020

WWW.ARMOEDEFONDS.NL Raadhuisplein 34 Woensdag 12 februari 2020
1693EA Wervershoof DMW1 21:00 uur Commandeur/VVW DMW1 S.V. Beemster DMW1 de Dars
0228-582223
[email protected] Voor de standen en uitslagen kijk op www.handbalvvw.nl
www.inktsnel.nl

UW ADVERTENTIE www.grooteman-vandijk.nl UW ADVERTENTIE UW ADVERTENTIE
HIER? HIER? HIER?

NEEM CONTACT OP! NEEM CONTACT OP! NEEM CONTACT OP!
[email protected] [email protected] [email protected]

BINDING No 7 - woensdag 12 februari 2020 - pagina 6

Stephanie Struijk bij Jazz & Pop in de SPORTINGANDIJK
serre van Cultura Andijk
PROGRAMMA

den liedjes die gaan over het ma- Woensdag 12-02-2020 Spirit ‘30 JO16 oef
ken van een nieuw begin, verlan- 20.00 Sporting Andijk JO16
gen naar thuis, en de magie van Zaterdag 15-2-2020 Sporting Andijk JO11-3 co
geluksmomenten. Deze switch is 10.00 SEW JO11-2 Sporting Andijk MO13-1 be
haar goed bevallen, en er kwamen 12.00 Rijp (de) MO13-1
meer liedjes in de moerstaal uit de Zondag 16-2-2020 Sporting Andijk 2 be
pen gerold. Liedjes over haar ge- 11.30 KGB 4 Sporting Andijk JO19-1 co
boortegrond, Limburg, en hoe het 11.00 Con Zelo JO19-1
was geweest als ze daar was geble-
ven. De zin “Zoek ik nou een plek Uitnodiging Jaar vergadering
met een tuintje en een hek, of een IJsclub “De Noord” 2020
gevoel waar ik mezelf naartoe kan
Stephanie Struijk schrijft per- In 2016 schreef ze samen met Da- brengen” uit ‘Bijna thuis’ is ken- Hierbij nodigen wij alle leden uit delingen
soonlijke verhaaltjes in liedjes. niël Lohues haar eerste album in merkend voor haar troubadour’s voor het bijwonen van onze jaar- 3. Notulen 02-03-2019
Misschien ken je haar nog wel het Nederlands tijdens een roadtrip leven. En Stephanie slaat met haar vergadering. De jaarvergadering 4. Jaarverslag
onder de naam ‘Stevie Ann’, ze door Amerika, waar Stephanie een nieuwe theatertour ‘Vanaf toen’ wordt gehouden op zaterdag 29 5. Bestuursverkiezingen. Aftre-
bracht toen op 18-jarige leef- tijdje gewoond en gewerkt heeft. weer een nieuw hoofdstuk open in februari 2020 aanvang 14.00 uur
tijd haar debuutalbum uit waar- Tijdens deze reis van Los Angeles het Nederlands. Ze gaat door waar in het clubhuis aan Theo Koo- dend en herkiesbaar volgens
mee ze onder andere op Pinkpop naar Minneapolis merkten ze dat ze gebleven was, soms dromerig menlaan 3 te Wervershoof. schema: Francois Rustenburg
stond. de liedjes zich het beste lieten ver- terugkijkend naar vroeger, maar U bent van harte welkom om mee 6. Financieel verslag
tellen in haar eigen taal. Het wer- de focus ligt vooral op verhalen die te denken met onze vereniging. 7. Verslag kascontrole
verder willen en liedjes die troost Wij hopen een goede opkomst en 8. Wat er verder ter tafel komt
geven en de tijd misschien heel tot ziens 9. Rondvraag
even stil doen staan. Tot zaterdag.
Zondagmiddag 16 februari bij
Club Jazz&Pop in Cultura Andijk Agenda: Secretaris IJsclub De Noord
Aanvang: 15.00uur; Entree € 7,50/ 1. Opening Ton van de Klundert 06-22873256
Donateurs € 5,- 2. Ingekomen stukken en mede-
De catalogus staat klaar!
pastor André en Juan Andrés zijn BRIDGECLUB ZWAAGDIJK
Afgelopen week hebben we weer ook alvast een kijkje nemen op on- er klaar voor. Een gezellig feest in
veel verenigingen en instellin- ze site: www.gemeenschapsveiling- winterse sferen aan de Molenweg? De ziekenboeg was nagenoeg 2. Elly Neuvel en Piet Roozend-
gen binnen de gemeenschap van wervershoof.nl. Daar vind je de di- Een ‘we zijn er weer bij’ Oranje gelukkig weer leeggelopen. aal
Wervershoof blij kunnen maken gitale versie van de catalogus. Op pakket? Een eigen zitplaats tijdens Jammer genoeg gold dit nog
met een bijdrage vanuit de op- de site is ook te zien welke bijdrage de Muzikale wandeling? We heb- niet voor Piet maar we hopen 3. Gedeelde derde plaats: Els Me-
brengst van de gemeenschapsvei- afgelopen week aan ‘jullie’ vereni- ben het allemaal. Wat zeg je? Je wilt dat dat gauw gaat gebeuren. ijners en Jan Verbeek, Catheri-
ling 2019. Intussen maken we ons ging is toegekend. gewoon een taart? Ook die hebben Dank voor eenieder die meehelpt ne Kuijper-Geluk en Ko Du-
op voor al weer de 65e veiling op Als je de catalogus doorbladert zul we natuurlijk in ons aanbod. Zo- voor een spoedig verloop. Ook dink
vrijdag 6 maart a.s. in Café Res- je zien dat er weer een bod gedaan maar een greep uit de 680 koopjes dank aan de Ark voor het lekkere
taurant ’t Fortuin. kan worden op heel veel aantrekke- waarop je kunt bieden op de vei- hapje. De uitslag: B-lijn:
Ook dit jaar zijn er weer originele lijke koopjes: bijv. een bon voor een ling van 6 maart a.s. Jij komt toch A-lijn: 1. Teun Langeberg en Simon
koopjes aangeboden; de catalogus verjaardagsarrangement in Zwem- ook? Je bent van harte welkom van- 1. Gerda en Dick Grooteman
kun je in het weekend van 22 en 23 bad De Zeehoek of een avontuur- af 19.00 u. Kooter
februari op de deurmat verwachten. lijke overnachting in speeltuin De Bestuur van de Stichting Gemeen- 2. Gedeelde 2e plaats: Corrie van
Ben je nu al nieuwsgierig naar wat Neshof. Ook dit jaar kan er weer schapsveiling Wervershoof.
er allemaal ‘te koop’ is, dan kun je ‘gekeezd’ worden op de pastorie; Soest en Theo Koedooder, An-
neke Hilbrand en Joke Boon

Jaarvergadering Wervershoofse WISSELING VAN DE WACHT –
Vrouwen Samen MANTEL & VOORS NOTARISSEN EN MEDIATORS

by Ketting
• 40 jaar lid: Cathy Kuin en Ma-

ria Schouten
• 50 jaar lid: Sitha Boos en Em-

mie Stokkermans (beide dames
zijn vanaf nu erelid)

Voor hen zijn er felicitaties, een
woordje van de voorzitter, bloe-
men en de foto. Helaas is op 8 ja-
nuari overleden Ria Steltenpool-
Dudink; zij behoorde ook tot de
50-jarige jubilarissen.

V.l.n.r.: Coby Ketting, Sitha Boos, Emmie Stokkermans, Voorzitter sluit de vergadering en Sandra Voors in begrijpelijke taal, vind ik be-
Thea Immen, Cathy Kuin vervolgens spelen we bingo waar- Dit is de nieuwe naam van langrijk. Zowel particulieren als
bij de opbrengst dit jaar niet gaat Mantel & Overtoom Notaris- ondernemers adviseer ik graag
Op een voor ons afwijkende Het jaarprogramma wordt toege- naar een project of goed doel maar sen. Op 6 februari jl. is San- op het gebied van het personen-
dag, vrijdag 24 januari, vindt licht en we kunnen dit nieuwe sei- naar onze eigen vereniging ter fi- dra Voors benoemd tot nota- en familierecht en estate plan-
de jaarvergadering plaats. Dit zoen een lezing verwachten over nanciering van de festiviteiten ris in Benningbroek, gemeente ning. Vorig jaar heb ik mijn oplei-
vanwege het feit dat Jan en José o.a. geheugenproblemen door een rondom ons jubileumjaar. Het is Medemblik. We nemen geluk- ding Estate Planning afgerond en
Bakker op die datum hun 60-ja- GZ-medewerker, weerman Jan gezellig cijfers wegstrepen en als kig nog niet geheel afscheid van sindsdien begeleid ik cliënten nog
rig huwelijk willen vieren en wij Visser, een schrijfster, wandelen, laatste ronde zijn de cijfers ver- notaris Aad Overtoom, die aan beter bij de overdracht van ver-
een dagje zijn doorgeschoven. fietsen, busreisje naar Leeuwar- werkt in een verhaal. Er kan geko- ons kantoor verbonden blijft. mogen naar de volgende genera-
Middels een kaart danken zij den maar vooral het feest rondom zen worden uit vele mooie prijzen, tie. Ook heeft u mij misschien al
het bestuur voor de medewer- ons 70-jarig bestaan dat gevierd ingebracht door leden, bestuur en Na 25 jaar met veel passie nota- eens op één van de vele lezingen
king en melden een onvergetelij- wordt op 13 maart. ‘t Fortuin en is er een troostprijs ris te zijn geweest, geeft Aad het gezien. Binnenkort organiseren
ke dag te hebben gehad. Bij de rondvraag meldt Margriet voor diegenen die buiten de prij- stokje door aan Sandra die het we voor het 12e jaar de Maand
Voorzitter heet de 79 leden wel- de Vries dat er op 21 maart weer zen zijn gevallen. Aan het eind kantoor zal voortzetten samen van het Testament. Dus mocht u
kom, alsmede twee nieuwe leden. een bus richting Amsterdam gaat van de avond maakt de penning- met Rinske Mantel. Uiteraard kennis met mij willen maken, dan
Notulen, jaarverslag en financieel voor de Stille Omgang (t.z.t. meer meester bekend dat er 870 euro is blijft u zoals vanouds welkom om bent u van harte welkom bij een
verslag worden goedgekeurd met info via pers) en bedankt Mart- opgehaald. Een heel mooi bedrag ’n koppie. lezing of natuurlijk op kantoor in
een toelichting van Afra Schoorl ha Schuitemaker het bestuur voor ter ondersteuning voor de organi- Benningbroek.
wat betreft de kascontrole. Prima haar inzet. satie van ons feest waarvoor dank Woordje van Sandra GRATIS INLOOP EN ZATER-
overzicht en positief saldo. Voor Vervolgens worden de jubilaris- aan alle deelnemers. Ik ben al jaren actief in het nota- DAG OPENSTELLLING:
het nieuwe jaar meldt Margot sen in het zonnetje gezet: In februari ontvangt iedereen het riaat en u kent mij wellicht ook WWW.MANTELVOORS.NL
Breg zich aan om mede de kas- • 25 jaar lid: Thea Immen en Co- nieuwe jaarprogramma en zien al, want sinds 2016 werk ik op
controle uit te voeren. jullie dan graag terug. het kantoor in Andijk en ook in
Het Bestuur W.V.Samen Benningbroek. Goede advisering
(voor info: www.wvsamen.nl)

BINDING No 7 - woensdag 12 februari 2020 - pagina 7

VV STRANDVOGELS Strijd om Zilveren Tulp ongekend spannend

Programma seizoen 2019-2020 Afgelopen vrijdag was alweer
de vierde tulpenkeuring en te-
Programma zaterdag 15 februari, competitie vens één-na-laatste keuring van
het seizoen. Volgende week zal
Thuis Uit Aanvang Vertrek/Scheidsrechter bepaald worden wie dit jaar de
Volendam (rkav) 6 Strandvogels 2 14:30 13:30 beste keurders zijn in de vier
verschillende categorieën. Dit
Programma zaterdag 15 februari, beker 3e ronde wordt erg spannend, want in de
meeste categorieën ligt alles nog
Thuis Uit Aanvang Vertrek/Scheidsrechter open. Veel keurders maken bij
Strandvogels MO15-1 Always Forward MO15-1 10:30 een goede score tijdens de laatste
keuring kans op de eindoverwin-
Programma zondag 16 februari, competitie ning.

Thuis Uit Aanvang Vertrek/Scheidsrechter
Woudia 4 Strandvogels 2 14:00 13:00
Strandvogels 3 Twisk TSV 2 14:00
Winkel JO19-1 Strandvogels JO19-1 14:00 13:00
Afgelopen vrijdag won Hans Mes
Welkoop Zwaagdijk-Oost, in de A-groep met 10,5 strafpun- moesten aan veertig potten met tul- Bent u benieuwd naar alle scores
het adres voor tuin en dier ten. Hij behoort, samen met Adam pen de juiste namen toekennen. en tussenstanden? Kijk dan op de
Pyta, tot de grote favorieten voor Komende vrijdag, tijdens de laat- website www.tulpenbeoordeling.
Bij Welkoop Zwaagdijk-Oost ke prijs, deskundig advies en ser- het winnen van de Zilveren Tulp. ste keuring van dit seizoen, wor- nl. Deze site wordt iedere week
hebben we verstand van tuin & vice die nét een stapje verder gaat. Maar de concurrentie is groot, dus den de winnaars hiervan bekend bijgehouden en is dus altijd up-to-
dier. Dat merk je meteen als je Al onze medewerkers hebben hart ook hiervoor geldt dat het nog geen gemaakt. date.
onze winkel binnenloopt. voor wat ze doen. En dat zie je. uitgemaakte zaak is. Uitslagen vierde tulpenkeuring: Aanstaande vrijdag 14 februa-
We hebben alles in huis wat je no- Ontdek ons assortiment alvast op In de B-groep won Martijn Droog A-groep: ri kunnen de potjes met huisbroei
dig hebt voor de verzorging van welkoop.nl met een A-groep waardige score 1. Hans Mes 10,5 strafpunten naar de Schoof worden gebracht.
je tuin en dier. Denk onder andere Tot snel in onze winkel! van 13 strafpunten. Thomas Koo- 2. Adam Pyta en Ronald Mes Dit kan tussen 19.00 en 20.30 uur.
aan planten en zaden, tuingereed- Welkoop Zwaagdijk-Oost men was in de C-groep wederom Een deskundige jury zal deze huis-
schap, recreatie- en werkkleding, Marktweg 12 1681 NM de beste. Hij is wel al bijna zeker 11,5 strafpunten. broei beoordelen. De huisbroei
schoenen, diervoeding en dierver- Zwaagdijk-Oost van de eindoverwinning in zijn B-groep: moet bestaan uit minimaal zes
zorging. 0228 - 567 115 klasse. 1. Martijn Droog 13 strafpunten bloemen, die zo gelijk mogelijk
Een breed assortiment, eerlij- welkoop.nl Bij de junioren is de concurren- 2. Niels Kreuk 15 strafpunten zijn en in volle bloei staan. De bes-
tie dit jaar ongekend hoog. Sjors 3. Dennis Ruiter en Gertjan Kreuk te potten zullen worden beloond
Mes won met een super score van met mooie prijzen.
13,5 strafpunten de vierde keu- 15,5 strafpunten. De slotavond van het tulpenkeu-
ring. Diverse Messen (Sjors, Lars C-groep: ren belooft dus een spannende,
en Fleur) staan op pole position om 1. Thomas Koomen maar bovenal een gezellige avond
de eindoverwinning binnen te ha- te worden. Kom aanstaande vrij-
len. Het zal spannend worden vol- 24,5 strafpunten dag daarom met z’n allen naar de
gende week! 2. Bart Ruiter 26 strafpunten Schoof!
Naast het tulpenkeuren, konden 3. Bram Verweij 26,5 strafpunten Het keuringscomité
deelnemers afgelopen vrijdag ook Junioren: www.tulpenbeoordeling.nl
voor de tweede maal meedoen aan 1. Sjors Mes 13,5 strafpunten
de soortenkennis. Hiervoor was 2. Lars Mes 14 strafpunten
veel belangstelling. De deelnemers 3. Brent Hoff 14,5 strafpunten

Volop activiteiten tijdens voorjaarsvakantie

bij Stoommachinemuseum

LEES HET LAATSTE NIEUWS OP BINDING.NL Medemblik- Tijdens de voor- vandaag aan het werk in de oude is. Je hoeft echt geen bolleboos te
jaarsvakantie van 15 februari tot smederij uit 1869. Kom kijken en zijn om het te begrijpen. Met mi-
Activiteitenagenda en met 1 maart is het museum al- help het smidsvuur brandend te niatuurstoommachines kun jezelf
le dagen onder stoom en zijn er houden door de grote blaasbalg te ontdekken wat stoomkracht doet.
Wo.12 febr.: Zon.16 febr.: leuke activiteiten voor jong en bedienen. De smid is ook aanwe- Nieuwsgierig geworden? Breng
08.45–09.30 uur: DCWF Prikpunt 10.00–13.30 uur: Kerkgemeenschap de oud. Bij de expositie ‘Nederland zig op woensdag 19 en 26, zondag dan een bezoek aan ons stoom-
12.00–18.00 uur: Bibliotheek Pionier op Stoom!’ zijn vele topstukken 23 februari en 1 maart. lab. Vanaf 12 tot 16 uur worden de
13.30–16.30 uur: Sjoelen Ma.17 febr.: uit de museumcollectie te zien, Woensdag 19 februari: Tinnegie- proefjes op het hele uur gedemon-
15.00–20.00 uur: Muziekschool OWF 08.45–09.30 uur: GEEN DCWF Prikpunt je kijkt je ogen uit. Op zondag 1 ter Harry van der Meij geeft de- streerd.
17.00–19.00 uur: Aanschuifbuffet 13.30–17.00 uur: Koersbal maart houdt archeoloog Bart ter monstraties tinnegieten. Hij laat Zondag 1 maart: Bart ter Stee-
(Eten voor ouderen) 14.00–18.00 uur: Bibliotheek Steege een lezing over het voor- het gloeiendhete metaal in mallen ge, archeoloog bij de gemeente
19.00–22.00 uur: Rep.Koor Creatiekracht 19.00–21.00 uur: Cursus Spaans malig molencomplex aan de Oos- lopen en giet leuke voorwerpen. Hoorn, houdt een lezing over het
Do. 13 febr.: 19.00–21.00 uur: Rep.Drumband St Ceacilia terdijk. Kinderen kunnen een tin- Wie durft, mag zelf een figuurtje molencomplex dat voorheen aan
08.45–09.30 uur: DCWF Prikpunt 20.15–22.15 uur: Country Linedance nen figuurtje gieten, een spring- gieten en het resultaat mee naar de Oosterdijk stond. Afgelopen
09.30–11.00 uur: EGA touw slaan of de stoker helpen bij huis nemen. zomer werden bij een opgraving
09.30–11.30 uur: Kaarten maken de ketel. Vrijdag 21 februari: Touwslager de restanten blootgelegd van één
13.00–17.00 uur: Prijsklaverjassen KBO Expositie ‘Nederland op Stoom!’: Herman Evers laat zien hoe je zee- van de molens die achter het ge-
14.00–18.00 uur: Bibliotheek Tientallen (bewegende) stoom- mansknopen maakt en legt uit hoe maal heeft gestaan. In een boeien-
15.00–18.30 uur: Muziekschool OWF modellen laten in een spectaculai- je touw kan slaan. Daarna mag je de presentatie geeft Bart ter Stee-
19.30–22.00 uur: Schilderclub Pigment re show met audiovisuele effecten zelf aan de slag om een spring- ge uitleg over de opgraving en het
Vr.14 febr.: zien hoe de doorbraak van stoom touw te slaan. molencomplex aan de Oosterdijk.
08.45–09.30 uur: DCWF Prikpunt halverwege de 19e eeuw in Neder- Zaterdag 22 en 29 februari: Rob Met een geldig museumentreebe-
12.00–18.00 uur: Bibliotheek land goed op gang kwam. Bes legt d.m.v. proefjes en expe- wijs heeft u gratis toegang tot de
13.30–17.00 uur: Soos met kaarten en Zondag 16 februari: De smid is rimenten uit wat stoom nu precies lezing die om 14.00 uur begint.
biljarten
13.30–16.30 uur: Koersbal Di.18 febr.: Rectificatie: vorige week is abusievelijk een oud artikel geplaatst.
18.30–20.00 uur: Rep.Kinderkoor “Dance to 08.45–09.30 uur: DCWF Prikpunt
Sing” 10.45–11.30 uur: Seniorengym Zaterdag 4 april Kidsdag Wervershoof
19.00–24.00 uur: Jongereninloop SUB 13.30–17.00 uur: Soos met kaarten en
19.00–21.00 uur: Slotavond Tulpenkeuring biljarten Nog maar ruim 7 weken en het is Schoof en een speurtocht langs al- plaat zal bij de winkels liggen,
met oa prijsuitreiking 13.30–16.30 uur: Tafeltennis weer zover KIDSDAG 2020! We le winkels en natuurlijk nog meer.. maar wordt ook nog uitgedeeld op
Zat.15 febr.: 19.00–22.00 uur: Rep.Fanfare St Ceacilia hebben een plein met heel veel Tussen 12-16 uur zal deze dag ge- de scholen. Je hoort snel nog veel
10.00–17.00 uur: Inspiratiedag leuke kramen met allerlei leuke houden worden op het Raadhuis- meer van ons.
VrijwilligersNH Wo.19 febr.: doe-dingen, koopjes, lekkernij- plein bij winkelcentrum De Mo- Tot zaterdag 4 april!
08.45–09.30 uur: DCWF Prikpunt en, noem maar op! lenhoek.
13.30–17.00 uur: Sjoelen
12.00–18.00 uur: Bibliotheek Denk hierbij aan zelf taartjes/cake- En natuurlijk komt er straks ook Groetjes van de Winkeliers uit
19.00–22.00 uur: Rep.koor Creatiekracht jes maken bij de kraam van Tan- een kleurwedstrijd voor alle kin- Wervershoof.
te Cornelia, schminken door De deren t/m basisschool. De kleur-
VERWACHT:
Do.20 febr. Bijeenkomst WV
Samen
Di.25 febr. Prijsklaverjassen
DE DARS RECREANTENCOMPETITIE 2019/2020

De Schoof verbindt! Voor al uw sociale en culturele activiteiten.Wilt u gebruik maken van 15-2 1T9ij.d0 0 uur Z1a al TPlhauyisB unny’s UKnita ckebröd IF PAo ule DScehHeiudlskrechter
onze diensten of faciliteiten? Of denkt u iets te kunnen betekenen? Neem gerust contact op, 19.00 uur 2 Hertog Mannen FC De Bierkaai A De Beer Grafimedia
wij horen het graag! Website: www.deschoof.net-Facebook: sccdeschoof 20.00 uur 1 De Strekers De Hulk A Il Palle Cavalieri
20.00 uur 2 De Beer Grafimedia Beach Birds A De Zonnedaelse Pupillen

BINDING No 7 - woensdag 12 februari 2020 - pagina 8

Bedankt voor de mooie matches Deze week bij Keurslagerij Ruiter

maakt, waaronder drie matches voor een zeer 3 kogelbiefstukjes Japanse
welkome USB stick voor de Quick Up. 825 biefstukreepjes
De Quick Up is een zorg hulp middel die gebruikt
wordt voor/tijdens bijvoorbeeld de ADL, (alge- 1590 per kilo
mene dagelijkse levensverrichtingen) een prach-
tig apparaat die beelden projecteert op het plafon of
wand. Deze beelden zijn vaak seizoenen en of the-
ma gericht, dus voor ieder wat wils. 4 Valentijnsburgers Gebraden kiprollade
595 100 gram 178
Op vrijdag 31 januari werd de laatste van de 4 USB
sticks overhandigd door Dromehof . Dromehof:
Door tweedehands spullen te verkopen financieren
we activiteiten en projecten in Hoorn en omstreken
waarin we ons inzetten voor de bestrijding van een- Keurslagerij Ruiter Tot ziens
zaamheid onder de ouderen. Kortom, wij zijn een Raadhuisplein 13c onze winkel!
kringloopwinkel met een doel! 1693 EA Wervershoof in

De USB stick met Andre Rieu werd door Jolanda, Tel. 0228-582771
een vrijwilligster van de Dromehof overhandigd
aan Dirk Karsten. De usb was zeer welkom en er is

Handen uit de mouwen!die middag gelijk gebruik van gemaakt

Tijdens de beursvloer West Friesland kun je Ook heeft de Wilgenhof USB stick mogen ontvan-
mooi matches maken, een prachtig initiatief gen van de Rabobank en Unive.
waar bedrijven uit West Friesland voor elkan- Bij deze willen wij Rabobank, Unive en de Drome-
der iets kunnen betekenen. Ook de Wilgenhof hof hartelijk bedanken voor deze prachtige matches
was daar aanwezig en hebben daar matches ge- en de zo welkome waardevolle USB sticks, Be-
dankt!

kerie oApaennginepgastsitjeden!
Snac
nnetje Van dinsdag 18 februari t/m Wie wil ons op zaterdag 14 maart en de handen aan de schep ben je van
zondag 23 februari 2019 komen helpen? Om de rolstoelbaan harte welkom. Op deze dag worden de
toegankelijker te maken, en de tuin koffie, thee en de lunch verzorgd. En
‘t Zo GEOPEND VAN� vriendelijker te maken hebben wij uiteraard een lekkere borrel na afloop
12.00�TOT�20.00�UUR grote en leuke plannen! van deze dag.

DORPSSTRAAT 82 - WERVERSHOOF Daar kunnen wij wel een goed paar Wil jij graag komen helpen? Dan ho-
spierballen bij gebruiken! Mocht jij ren wij dat graag. Mag via info@de-
TEL . 0228 583749 OPEN: DINSDAG T/M ZONDAG VAN 12.00 TOT 22.00 UUR het leuk vinden om een dagje lek- schoof.net of via 0228-581876.
ker met de voeten in de aarde te staan

1E�PAASDAG
GESLOTEN�
2E�PAASDAG

OPEN


Click to View FlipBook Version