The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by weekblad Binding, 2019-12-04 06:03:13

Streekhofkrant 6e editie 2019

Streekhofkrant0619

Actiekrant

Editie 6 2019

oplage: 43.000

Wat doe jij met je vrije tijd?
Bruna Bovenkarspel geeft inzicht en ideeën

Bruna is een winkel waar je boeken,
spellen en kantoorartikelen koopt.
Maar het gaat verder dan dat. Bru-
na helpt je ontdekken welke invul-
ling van vrije tijd bij jou past. Bruna
verrast! We spraken Ruud Buijsman
over het verrassingselement van zijn
winkel in Streekhof.

Ruud Buijsman kreeg het vak van
boekhandelaar met de paplepel in-
gegoten. Zijn ouders hadden een kan-
toorboekhandel en als vanzelfspre-
kend nam hij de zaak over. Het vak
past hem als een jas. ‘Ik word heel blij
van mijn werk, de mensen, de produc-
ten. En het vak is voortdurend in be-
weging. Daarin worden ook wij vaak
verrast. De kunst is daarin mee te be-
wegen. Kantoorartikelen, spellen en
knutselspullen doen het goed, maar
ook de liefde voor lezen is groeiende.’

Met het ken. Zo werd het boek ‘Rinkeldekink’
openslaan van van wijlen Martine Bijl onlangs door
een boek open je het publiek verkozen tot het favoriete
nieuwe werelden boek en bekroond met de NS Publieks-
prijs. Ook basisscholen en middelbare
scholen schenken veel aandacht aan
het lezen. Wij werken veel samen met
scholen en bibliotheken in de regio. Zo
groeien kinderen er mee op.

Focus op boeken Vrije tijd Ruud Buijsman [Foto: Richard de Beer]
‘De focus ligt de laatste 10 jaar weer op Vrije tijd is schaars en veel mensen
boeken. Waar het door opkomst van zijn hard op zoek naar activiteiten die
internet en digitale middelen eerst hen verrijken en helpen te ontspan-
wat terugliep, gaan we met zijn al- nen. Als je niet goed weet wat bij je
len weer meer lezen. In de media is er past, biedt lezen uitkomst.
veel aandacht voor boeken en schrij-
vers waarbij ook de lezer wordt betrok- Vervolg zie pagina 5

-kzwooionnEpdkxaaetvgrloecannedninternuuwm Donna Pasti cPmaudazeazakeulkbmaonensenoeepnn
gaat

verhuizen

Kijk eens op www.streekhof.nl

Het échte kerstgevoel
begint in jouw Wereldwinkel

eerlijke kerstcadeaus sinds 1982

Wereldwinkel Stede Broec - De Tuin 31 - 1611 KR Bovenkarspel - Telefoon 0228 520012 www.wwsb.nl - [email protected] - U vindt ons verder op Facebook en Twitter

BESTE GETEST Happy Holidays!

Bij ons verkrijgbaar de JURA E8 TOUCH

door de consumentenbond als beste getest.

Wij hebben diverse espressomachines
demonstratieklaar.

Geautoriseerd en dealer

Winkelcentrum Streekhof T: 0228 - 526019 ddaammeess || hheerreenn || kkiiddss || aacccceessssooiirreess
Bovenkarspel E: [email protected] DDee MMiiddddeenndd 117744,, BBoovveennkkaarrssppeell

sshhooeebbyy..nnll

pagina 2 www.streekhof.nl

21 én 22 december:

kerstshoppen in Streekhof

21 december: trum met optredens van Barbershop-
De nieuwe Kerstmannen koor Unlimited en Efkes Aars. Beide
Ook komt u de nieuwe Kerstmannen brengen u geheel in kerstsfeer met de
tegen in de wandelgangen Zij zor- mooiste kerstliedjes. De kids mogen
gen voor veel beweging, humor en in- aanschuiven op het knutselterras om
teractie! Natuurlijk brengen zij ook een eigen Kerstlichtje te maken.
veel muziek: hits en (on-)herkenbare

21 december: Kerstelfen 21 en 22 december:
Streekhof Express
Op beiden Kerst koopdagen kan het
hele gezin weer een ritje meerijden in
de Streekhof Express. Voor deze fees-
telijke gelegenheid natuurlijk met de
Kerstman.

De Kerstelfen Penestel en Bathron en Barbershopkoor Unlimited

hun mega hippe supersnelle arren- 22 december: Koopzondag
Op zondag 22 december zijn de win-
slee, waar geen rendieren voor nodig kels in Streekhof geopend tussen
12.00 en 17.00 uur zodat u wat ex-
zijn, zorgen voor het ultieme kerst- tra tijd heeft om de kerstboodschap-
pen in huis te halen. Het is op deze
gevoel op zaterdag 21 december in De nieuwe Kerstmannen dag weer extra gezellig in het cen-
Streekhof. Bathron brengt met zijn

warme stem sfeervolle kerstliederen

ten gehore. Zijn lieftallige Kerstelf Pe- deuntjes doorspekt met kerstliedjes.

nestel deelt kerstwensen en goodies Ja zelfs meerstemmige zang! Volop

uit en bezorgt de sfeer die bij Kerstmis muzikale kerstsfeer dus!

hoort.

Koopzondagen
in Streekhof

Kom gezellig zondags en overdekt winkelen
op zondag 22 en 29 december. Winkelcentrum
Streekhof is van 12.00 tot 17.00 uur open

De Streekhofkrant is een initiatief van winkelcentrum Streekhof en verschijnt 5 x per jaar huis aan huis in Enkhuizen, Bovenkarspel, Grootebroek,

Colofon Lutjebroek, Hoogkarspel, Venhuizen, Hem, Wijdenes, Schellinkhout, Oosterleek, Westwoud, Westerblokker, Zwaag, Bangert, Wervershoof, Andijk,
Zwaagdijk-Oost, Onderdijk, Medemblik, Opperdoes, Twisk, Oostwoud, Midwoud en Hauwert. Opmaak, fotografie, traffic en redactie: De Beer Grafimedia
Wervershoof, 0228-745000, www.debeergrafimedia.nl. Druk: Flevodruk Harlingen. Verspreiding: Exact Reclame. Oplage 43.000 ex.

www.streekhof.nl pagina 3

NU IN DE WINKEL

Berhinogrlodgaemes

inspired by arctic beauty €149,-

SALE CERAMIC hhFooerslroesginle
COLLECTION €129,-
laatste sale tegen
absolute bodemprijzen High-tech ceramic, • www.juwelierwestra-hinke.nl
scratch-resistant • shop.juwelierwestra-hinke.nl
sapphire crystal,
SWAROVSKI ELEMENTS,
3-year international
warranty

Expresso, Cream, Vila, Vero, Zoso, Jaqueline de Yong, 24 Colours, LTB, Kaffe

AQDUAAQiADcQUhSicDUAtThbSiAtOcibTjhSiOP&jtT&PbWOOiOWj pPI&pITtTtiiGWmGOmOOpaaITEltlEeeiDGmDSSSOaeSEelrEReEvrviVDRcSiIecSCVeeEErICvRiEcVeICE
002222808-2-55211822-225881552285

wwwwww.waw.qawuqau.asatsqotuoppa..snntlop.nl

AQUARSeTRpInOeabPpIronauaWbtwroiIaeauTptw/GipveaOape/rEparvatDkeeroSnartkoEeoRnpoVIpCE

Aquastop Witgoedservice

voor al uw Inbouwapparaten, verkoop & reparatie

WaWsaaustaoumtoamteantenMiele MWiDelAe W11D0A 110

VaaVtawaatswsaesrssers WKaosWeKdlakrosoaedgslkreteoarnsgseterns*N1V00uoeouvrrao*nN1€rVe07t0€uoo9ue8oruv99rvra,oi90an€r,e0m07t€o*i09eu8lre99v,i90a,0m0*i0ele

vrievzreierzsers

1de61T1uiKnR1ABoRv1eDe6ep1nT1aukRKirnaR1eDa16rBeAp1tsoTM1ivpaeuKeiiernneRskall1aBeAmtrosMiSvpeeaeeinelrrsklvzmtaeampiratcsSephtera/eedmolaCrrgvvzmtnerapiiantcjedehtetra/edmg&oaCr89gvn.e.r00tin0j0ead--t1a1be7g6&..rl3389e00..00utut00as--11b76..l33e00uuts
0228-51 22 85
aquastop.nl geen voorrijkosten!!!

WWW.AQUASTOP.NL

pagina 4 www.streekhof.nl

BVerruvonlgavaBnodevveonorkpaagirnsap: Wealtgdeoeejfijtminetzjeivcrhijetteijdn? ideeën

zijn blij als klanten blij en verrast de een idee, een inzicht. Dan is onze mis-
deur uit gaan. Als we iets extra’s mee sie geslaagd.’
hebben kunnen geven in de vorm van

Met het openslaan van boeken, open spellen, puzzels en diverse artikelen Om te geven of te vragen
je nieuwe werelden. Voor elke smaak die de creativiteit prikkelen.
is er een passend genre. Fictie en Ruud: ‘Wij ontdekken graag welke in- Een paar ideetjes
non-fictie. Van de kartonboekjes voor teresses en hobby’s mensen hebben.
kleintjes, voorleesboeken voor kinde- Waar is behoefte aan. Het is toch heer- Ouderwetse blokkendoos
ren, young adult titels voor de jeugd lijk als je tijdens je vrije tijd kunt ont- Kookboeken
tot lectuur en literatuur voor volwas- spannen, creëren, samenzijn. Juist in Mooie roman
senen. Op het moment is de boeken- de huidige snelle wereld van digitaal Spannende thriller
serie ‘De zeven zussen’ enorm popu- contact zijn échte momenten met el- Legpuzzels
lair. Net als op Netflix werkt ook deze kaar steeds dierbaarder. Samen knut- Gezelschapsspellen
serie verslavend. Ik zeg het er ook bij selen en spelletjes doen is dan heel Bulletjournal
als iemand deel 1 koopt: pas op hoor, welkom. Laptop dicht, mobiel weg en Handleiding handletteren
want als je er één leest, dan lees je ze spelen maar. Party & Co en Kletspot- Schrijfwaren
allemaal. En als je zelf graag schrijft, ten zijn heel populair, net als legpuz-
tekent of knutselt dan hebben we de zels. Puzzelen werkt verrassend ont-
prachtigste boekjes en materialen.’ spannend en dat geldt zeker niet al-
leen voor senioren.’
Creatief en samen zijn
Naast boeken en tijdschriften kun je December is extra druk voor Ruud en
bij Bruna terecht voor gezelschaps- zijn team van 10 medewerkers. ‘Wij

Onze openingstijden zijn:

ma – woe 09.00 – 17.30 uur

donderdag 09.00 – 21.00 uur

vrijdag 09.00 – 17.30 uur

zaterdag 09.00 – 17.00 uur

HÉT ADRES VOOR:

Onze openingstijden zijn:

ma – woe 09.00 – 17.30 uur

donderdag 09.00 – 21.00 uur

vrijdag 09.00 – 17.30 uur

zaterdag 09.00 – 17.00 uur

HÉT ADRES VOOR:

Onze openingstijden zijn:

D e M i d d e n d 2 0 6 - B o v e n k a r p s e lmOnazt–eeowlpoe.eni0ng2s2t0i8j9d.e0-n0 z–5ij12n7:.3500uu0r 0
dmoan–dewrodeag 0099..000 –– 2117.300 uuur
vdronijddeargdag 09..000 –– 2117.300 uurr
vzartijedradgag 09..000 –– 1177..3000 uuur
zaterdag 09.00 – 17.00 uur
HHÉÉTT AADDRREESS VVOOOORR::

De Midedeennd h2e0e6 r-lBiojvkeenkkaorppskeolf ftieel.v0a2n28 - 52 50 00

overheerlijk gebak van Bakkerij Botman

een lekkere lunch

De Middend 206 - Bovenkarpsel tel. 0228 - 52 50 00
De Middend 206 - Bovenkarpsel tel. 0228 - 52 50 00

www.streekhof.nl pagina 5

FFeeeessttddaaggeennbbijij

Keurslager/Poelier De Haan!

Wij wensen u jne feestdagen! Bij ons kunt u terecht voor al uw
vlees- en wildaankopen voor de kerst. Wild is het heerlijkste scharrelvlees!

Gourmet/steengrill- Voor uw Poeliers A kwaliteit Van de Canette
schotel Royaal kerstontbijt
Tamme konijnenbout (vrouwtje)
300 gram per persoon De beste ambachtelijke vleeswaren
• Kip let 8500 gram 25 Tamme eenden-
• Malse biefstuk 2Cranberryrollade 49 2borst lets
• Malse varkensoester per 100 gram Malse parelhoen- per 100 gram 945
• Biefsteakburger
• Shoarmavlees Ook in ons assortiment 2lets 59 Ook in ons assortiment
• Steak du boeufburger per 100 gram
• Pepersteak • Gebraden rosbief • Hele tamme eend
• Eigengemaakte beenham Ook in ons assortiment • Tamme eendenbout
• Gevulde pistache kerstrollade • Gerookte eenden lets
• Kalfsrollade • Tam konijn heel • Wilde eend panklaar
• Kip let met peppersweet • Tam konijn in stukken • Kwartel panklaar
• Wild konijn • Wilde duif panklaar
Kerstrollades • Hele fazant panklaar • Wilde duiven lets
• Hazenrug lets
(handgeknoopt) • Hazenbouten De allerbeste
• Verse hele parelhoender kwaliteit
Gourmet/steengrill • Parelhoen lets
de luxe
Botermalse herten-
• Varkenshaas 43biefstukjes
• Gemarineerde varkenstournados 2Lenderollade 40 per 100 gram 2995
• Kogelbiefstuk
• Biefstuk Argentijns gemarineerd per 100 gram
• Kip let
• Gemarineerde kip let Ook in ons assortiment Ook in ons assortiment
• Kipreepjes
• Tussenribrollade • Hertengoulashvlees
Gourmet/steengrill • Filetrollade (per 500 gram verpakt)
exclusief • Lamsrollade(gemarineerd)
• Runderrollade • Wildzwijn lets
• Ossenhaas • Carpacciorollade • Wildzwijn goulashvlees
• Kogelbiefstuk gemarineerd • Kalfsrollade
• Lamshaas • Gevulde rollade (per 500 gram verpakt)
• Lamsrack
• Kalfsschnitzel Lekker makkelijk
• Kip let
• Varkenshaas Heerlijk lamsvlees Gegaarde gevulde
174kerstkalkoen
48Lamshaas 2995 perp5e0r 0kilgoram2958

per 21500 gram

Ook hebben wij een rijk assortiment Ook in ons assortiment Ook in ons assortiment
patés en eigengemaakte salades
• Lamsrack • Verse kalkoen heel
Specialiteit van het • Lamskotelet • Gevulde kalkoen
2huis viscocktail 49 • Lamsrollade • Kalkoen lets
• Lamsschouder • Kalkoendijen
• Lamsbout • Kalkoen drumsticks

per 100 gram

Kees de Haan, keurslager

De Middend 70, Bovenkarspel
Tel. 0228-511463
www.dehaan.keurslager.nl

pagina 6 www.streekhof.nl

EDoennnavPeasrtingiaeatuvwerhdueizweninkel die ook bij jou past!

In 2020 bundelen Donna Pasti en Joyce en Barbara [Foto: Richard de Beer] line de Yong, Modström, Nümph, Sim-
Pasti Boutique de collecties en gaan clam, Kaffe en 24Colours. De klant
ze onder één dak verder aan De Mid- bouwde al snel af, maar springt nog verhuizing kunnen we Donna nog be- krijgt wat ze gewend was én meer…’
dend 52-54. Joyce en Barbara: ‘We altijd bij als het nodig is. De laatste ja- ter neerzetten. Vroeger draaide het in
gaan terug naar het pand waar we ren draaien we beide winkels met col- de winkel om het grote aantal bekende Fun-shop straat
34 jaar geleden zijn begonnen als lega’s Sandy en Denise. Een vast team merken. Nu die merken gemakkelijk Barbara: ‘Dit gedeelte van het winkel-
Trendcorner en waar de laatste ja- van vertrouwde gezichten en dat blijft online te vinden zijn, is aandacht en centrum is, ook met de komst van de
ren Pasti Boutique was gevestigd. zo.’ beleving veel belangrijker. Maar na- nieuwe kadowinkels, een echte ‘fun-
Alle mode onder één dak, met ver- tuurlijk nemen wij geen afscheid van shop’ straat. Wij geloven erin dat de
trouwde merken, gezichten en kwa- Aandacht voor (merk)beleving onze beste merken, we kunnen ze nu winkels die zich in positieve zin on-
liteit. Per februari onder de naam Joyce: ‘Voor onze klanten verandert met nog meer persoonlijke aandacht derscheiden de grootste aantrekkings-
Donna Pasti!’ er naast de locatie niet veel. Door de presenteren. Espresso, Vila, Jacque- kracht hebben. De nieuwe Aldi krijgt
een ingang naast Kruidvat wat voor
Als winkel van het eerste uur start- een andere routing door het centrum
ten Rien de Regt en zijn vrouw Joke zal zorgen. Allemaal redenen voor ons
zo’n 34 jaar geleden in winkelcentrum om deze stap te zetten.
Streekhof. Toen onder de naam Trend-
corner. Al snel hadden deze modespe- Na de uitverkoop in beide winkels in
cialisten succes. Een tweede winkel december, volgt een grote verbuwing.
opende 18 jaar geleden de deuren toen Begin februari openen we het nieuwe
Fase III van de uitbreiding van Streek- pand feestelijk. Voor die tijd presente-
hof zich aandiende. Donna Pasti en ren Donna Pasti en Pasti Boutique nog
Pasti Boutique waren een feit. Inmid- een geweldige collectie. En aan de out-
dels had het modevirus ook dochters let-wand in de winkels kan iedereen
Joyce en Barbara in zijn greep. Het lekker neuzen door de mooie koopjes.’
enthousiasme van vader Rien werkte
aanstekelijk. Donna Pasti past altijd
Waarom de naam Donna Pasti? Joyce:
Vertrouwde gezichten ‘Het omvat – beter nog dan Pasti Bouti-
Joyce: ‘Ik was 15 toen ik al in de win- que- alles wat we zijn: chique met voor
kel werkte, Barbara volgde een paar ieder wat wils. Want hoe Italiaans het
jaar later. Het ging eigenlijk als van- ook klinkt; Pasti komt gewoon van
zelf. We kregen de liefde voor het vak ‘Past ie?’ En ja, bij ons past ie altijd. We
met de paplepel ingegoten.’ hebben er enorm veel zin in en kijken
Barbara: ‘Mijn vader is altijd de drij- uit naar deze nieuwe fase want ook die
vende kracht geweest. Mijn moeder past bij ons.’

Bestel bij ons een

kant en klaar Kerstmenu

Soepen • Rauwkostsalades vnsoaadobftleareuedeuaesOserlatnkletsnizdeljcslekaehtgganbooeea,etolenenmkkl!gdesaveneoakndoruhernetidu
Voor-, hoofd- en nagerechten

En veel meer lekkers!

oZpon2d2adgeocpeemnibnegr

Alles bereiden we natuurlijk vers in eigen keuken

Adrie Bakker • De Middend 60 1611 KT Bovenkarspel • T: 0228 - 515440
E: [email protected] • W: www.bakkerdegroenteman.nl

www.streekhof.nl pagina 7

Altijd een
scherpe
hypotheekrente

door meerdere aanbieders

Maak nu een afspraak op snsbank.nl
of kom langs in onze winkel

gratis
oriëntatie-

gesprek

De Middend 210, Bovenkarspel

KERST

ZATERDAG 21 DECEMBER ZONDAG 22 DECEMBER

tussen 11.00 en 16.00 uur tussen 12.00 en 17.00 uur
- Winter warme Kerstelfen - Kerstworkshop voor de kids
- Muziek van de - Barbershopkoor Unlimited
- Kerstklanken van Efkes Aars
Nieuwe Kerstmannen - Ritje in de Kerstexpress
- Ritje in de Kerstexpress

De Nieuwe Kerstmannen Barbershopkoor Unlimited

Kerstposter2019versie2.indd 1 26-11-19 16:27

pagina 10 www.streekhof.nl

LAderike Bkaekkrerédne grgoeentzemoannd eten is makkelijker dan je denkt

Wat zet jij op tafel met de feestda- sen kiezen steeds bewuster en gaan Adrie, Bianca en Dorien [foto: Richard de Beer]
gen? Naast de nodige lekkernijen voor smaakvol en gezond. Een goede
kiezen mensen steeds vaker voor ontwikkeling waar wij graag aan bij- ook vegetarische maaltijden. De basis samen met tuinders en telers uit de
gezond en verantwoord. Adrie Bak- dragen.’ is altijd groenten en dat vullen we aan streek. ‘Onze ingrediënten zijn duur-
ker, dé groentespecialist, weet als met aardappeltjes, pasta, rijst, vlees zaam geteeld en komen met name van
geen ander dat gezond ook erg lek- Gemak dient de innerlijke mens of vis. Toetjes maken we met vers het land in onze directe omgeving. Di-
ker kan zijn. Hij helpt je bewuste Kies bij het gourmetten eens voor pa- fruit, sinaasappelsap en soms met rect vers van het land. Zo zijn we al-
keuzes te maken en heeft voor elke prika, bieslook, prei, uien en champig- een drankje zoals Cointreau. Als bijge- tijd verzekerd van hoge kwaliteit. Het
smaak een passend aanbod. Ook als nons in je pannetje. Erg voedzaam en recht hebben we stoofpeertjes. Heer- wordt hier inpandig gesneden, klaar-
je geen keukenprins(es) bent. lekker. Zo wordt de maaltijd een stuk lijk luxe gerechten waar je geen keu- gemaakt in de keuken en panklaar in
gezonder en zit je ook niet zo vol na kenprins of –prinses hoeft te zijn. Je de schappen gelegd. Klaar om genut-
Bij de feestdagen hoort heerlijk lang het eten. Natuurlijk kun je de diverse zet het zo in de oven. Kook je wel graag tigd te worden.’
samen tafelen. Vaak wordt gekozen groenten zelf snijden, maar Adrie en zelf? Wij hebben alle ingrediënten om
voor gerechten met vis en vlees , maar Dorien denken ook aan het gemak. een smaakvol en gezond diner te be- Wij wensen iedereen hele smakelijke
ook groenten lenen zich bij uitstek Adrie: ‘Wij hebben kant en klare groen- reiden.’ feestdagen toe!
voor culinaire hoogstandjes. Ook als teschalen in de verkoop. Eén schotel,
je niet de hele dag in de keuken wilt zeven smaken. Lekker bijvoorbeeld Vers en panklaar Meer weten over de oneindige moge-
staan. bij het gourmetten, maar ook als gar- Dat Adrie Bakker, zijn vrouw Dorien lijkheden van groenten en fruit?
nering bij andere gerechten. Ook onze en het team het ambacht van groente- Stap eens binnen bij Adrie Bakker de
Versmaaltijden rauwkostschotels en saladeschotels en fruitbereiding verstaan, is al lange Groenteman aan De Middend 62 in
Bij Adrie en zijn vrouw Dorien kun je zet je eenvoudig en snel op tafel. Het tijd duidelijk. Daarbij werken zij graag winkelcentrum Streekhof.
alle soorten groenten en fruit los ver- scheelt een hoop snijwerk en ziet er
krijgen, maar daarnaast zijn ze sterk smaakvol en gezellig uit.’
in het bereiden van versmaaltijden.
‘In onze open keuken worden salades, Van bijgerecht tot compleet menu
warme maaltijden, pizza’s, soepen en Geen zin in funcooking? Probeer een
toetjes bereid’, vertelt Dorien die de- van de verse, huisgemaakte soepen
ze afdeling onder haar hoede heeft. zoals Franse mosterdsoep, bospad-
Adrie: ‘We blijven innoveren en bie- destoelensoep, goulashsoep en ker-
den geen eenheidsworst. Lekker eten riesoep. Je hoeft het alleen maar op te
is maatwerk. Ieder mens heeft een ei- warmen. Of kies voor een heel kant en
gen smaak en eigen behoeftes. Daar klaar kerstmenu inclusief toetje.
spelen wij graag op in. Ook voor de ‘We bieden voor ieder wat wils . Er is
feestdagen. Want de tijd dat iedereen een grote keuze uit meer dan 25 soor-
zich overvol wil eten, is voorbij. Men- ten maaltijden, 10 soorten soepen en

Leeslamp Kerstbomen Alle klokken 20% korting
op batterij

AKTIE: €25Vanaf 00 20%korting

van €109.95 * aanbiedingen gelden zolang de
voorraad strekt of t/m 31-12-2019
Nu voor
Verlichte kerstballen
€6995
maten: 30-40-50 cm
brons LED en diverse kleuren
dimbaar
€69Vanaf 95

Middenweg 12 te Bovenkarspel • 1611 KP • 0228-516171 • www.tlsverlichting.nl
The Light Store (naast o.a. de Action, Hema & Bristol)

www.streekhof.nl pagina 11

Shirt Heel Holland puzzelt!
€39.99
Wij hebben een geweldige collectie legpuzzels
Sjaal
€15.99 Kleuren voor volwassenen:
dé trend, groot assortiment!

www.bruna.nl

De Middend 26
1611KW Bovenkarspel
0228-512502

Shirt
€39.99

All I want
for Christmas

is...

Coltrui: €59.99

Coltrui Jeans
€69.99 €49.99

W.C. STREEKHOF | www.embrace.nl www.streekhof.nl

pagina 12

Extra gratis TESTAMENTCHECK BIJ

MANTEL & OVERTOOM NOTARISSEN

Omdat dit jaar de gratis testamentcheck dagen al snel vol zaten,
doen we dit volgend jaar nog een keer voor u op:

ZATERDAG 1 FEBRUARI – IN ANDIJK OF BENNINGBROEK

Tijdens de afspraak van een half uur bekijken we of uw testament
nog bij uw situatie past en wat daarvan de fiscale consequenties zijn.

Mantel&Overtoom organiseert deze dag onder meer omdat er de
laatste jaren veel gewijzigd is het erfrecht en de successiewet.

Indien u kinderen heeft en uw testament voor 2013 is opgesteld, dan
is het sowieso zinnig om er weer eens naar te laten kijken. Heeft u een
samenlevingsovereenkomst of huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden,

dan is het belangrijk om ook deze mee te nemen naar uw afspraak.

Tijdens de gratis inloop kunt u natuurlijk ook altijd vragen over uw
testament stellen, maar met een geplande afspraak weet u zeker dat we

een half uur de tijd voor u hebben.

RESERVEER NU ALVAST UW AFSPRAAK

Andijk 0228-592224
[email protected]

Benningbroek 0229-591264
[email protected]

(kijk voor data op onze website)

Aad Overtoom Rinske Mantel Sandra Voors

Andijk www.mantelovertoom.nl Benningbroek

Dokter d’Arnaudstraat 29, Dokter De Vriesstraat 33,
1619 CW Andijk Tel. 0228 59 22 24 1654 JT Benningbroek Tel. 0229 59 12 64
[email protected]
[email protected]

www.streekhof.nl papgaigniana113

Kerstkruiswoordpuzzel:

maak kans op een kadobon

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het
corresponderende nummer.

Horizontaal: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 naar beneden 6 sluitband 11 de dato 12 omnivoor
14 slee 16 in het begin 18 deel v.h. oor 19 troep 11 12 13 14 15
jachthonden 21 takje 22 friet 24 telwoord 25 een zeker
iemand 26 wurgslang 27 deel v.e. korenhalm 29 glorie 16 17 18 19 20
30 roodbruine aanslag 32 spies 34 Oude Verbond
35 en dergelijke 37 kei 40 hijsblok 44 Europeaan 21 22 23 24
46 pausennaam 47 zeker 48 Turks bevelhebber 50
eigenaardig 52 scheepseigenaar 54 pl. in Duitsland 25 26 27 28 29
55 onbuigzaam 57 vermoeid 58 vangwerktuig 59 tot
afscheid 60 het omgekeerde 63 plus 64 wijze grijsaard 30 31 32 33
65 sportploeg.
34 35
Verticaal:
1 muziektempel 2 moeite 3 knop op het toetsenbord 36 37 38 39 40 41 42 43
4 reeds 5 gezicht 6 jammer 7 Oude Testament 8 water
in Utrecht 9 gein 10 straks 11 scheiden 13 deel v.e. 44 45 46 47 48 49
tennispartij 15 soort appel 17 scheepsstuur 20 melkklier
22 zoetwatervis 23 bierpomp 26 commando 28 serie 50 51 52 53 54
31 wilde haver 33 pl. in Gelderland 36 christelijk
feest 37 weinig buigzaam 38 voordat 39 deel v.e. 55 56 57 58
breuk 40 rangtelwoord 41 hooghartige houding 42
sloom 43 kettingzang 45 duivel 49 tuchtzweep 51 59 60 61 62 63
soldatenvoedsel 53 Spaanse titel 54 gier 56 voorzetsel
58 onverschrokkenheid 61 Japans bordspel 62 extra 64 65
large.

Mail de oplossing voor 13 januari naar © www.puzzelpro.nl 60
[email protected] of knip de
puzzel uit en stuur hem op naar Streekhof, Dorps- 36 2 65 20 52 16 64 22 30 54 43 6
straat 100, 1693 AJ Wervershoof o.v.v. Kerstpuzzel.
Vermeld daarbij ook uw naam en telefoonnummer.

U maakt kans op een kadobon van
€ 25,00, € 20,00 en € 15,00.
Te besteden in Streekhof. De winnaars
krijgen persoonlijk bericht.

Alle winkeliers wensen u
fantastische feestdagen
en een gelukkig en gezond 2020!

pagina 14 www.streekhof.nl

EP: Beerepoot is klaar voor de feestdagen WARCHILD BRACELET

Service altijd bij Juwelier Westra- Hinke
in de buurt!

Ook in winkelcentrum Streekhof De Hoornse vestiging van Bas Verdonk en Marco Borsato
vindt u de vertrouwde service van EP:Beerepoot is tijdens de Retailer
EP:Beerepoot. Het assortiment of The Year consumentenverkiezing
biedt alles voor een sfeervolle en verkozen tot ‘Topwinkel 2019-2020’.
gezellige decembermaand. Kom Deze titel is een échte publieksprijs
binnen en ontdek de veelzijdige en toont de waardering van de consu-
wereld van electronica. Ook open ment voor de hoogwaardige service-
op zondag 22 en 29 december. verlening van EP:Beerepoot. Deze zo
gewaardeerde service geldt als maat-
Op 22 december is het koopzondag staf voor alle filialen. Zo is onze ser-
bij EP:Beerepoot in Bovenkarspel. vice altijd bij u in de buurt.
Diverse smakelijke demo’s en gezel-
lige presentaties brengen u alvast Naast een uitgedacht assortiment
in kerstsferen. Ontdek de nieuwste biedt EP:Beerepoot gedegen aan-
trends en innovaties op het gebied koopadvies, marktconforme prijzen
van beeld, geluid en smaak. Voor en natuurlijk vertrouwde gezichten
funcooking met vrienden en familie op de werkvloer. Het servicecentrum
of het bereiden van culinaire hoog- is goed bereikbaar voor de status van
standjes in onze stoomovens. En het bestellingen, het doorgeven van een
samen genieten van kerstklassiekers defect of storing en technische on-
op tv en audio. dersteuning.

Ook de bezorgers staan altijd voor u
klaar om uw aankopen thuis te be-
zorgen en te installeren. Last van een
storing of defect? De eigen gecertifi-
ceerde monteurs verhelpen uw sto-
ring snel en vakkundig. Ook wanneer
het product niet bij ons is gekocht.
Daarom zeggen wij: u krijgt de service
van EP:Beerepoot.

ZON DAG Vanuit een diep verlangen een ver- sprekend voor ons. Maar dat is het
OPENINGEN schil te maken in het leven van niet. De verhalen van Marco raakten
kinderen in oorlog, bundelde de- mij. Daardoor kwam het idee voor de
• Zondag 22 december van 12.00 tot 17.00 uur signer Bas Verdonk krachten met armband en in no time waren we aan
• Zondag 29 december van 12.00 tot 17.00 uur Marco Borsato. Uit hun samenwer- het tekenen. Het is een prachtig ini-
king ontstond het idee voor ‘de War tiatief geworden vanuit de sieraden-
EXTRA Child-Bracelet’, een initiatief waar- branche voor War Child”
KO O PAVO N D bij verschillende vrienden van
War Child de komende jaren eigen- De Sterling zilveren schakels van
• Maandag 23 december tot 21.00 uur handig unieke bedels zullen ont- de armband worden onderbroken
werpen. door drie volledig stalen schakels.
Ooit was dit staal onderdeel van een
Zij treden in de voetsporen van Mar- AK47 machinegeweer gebruikt en in-
co, die de eerste bedel voor de arm- beslaggenomen in een conflictzone.
band ontwierp – in het teken van vre- Nu, omgesmolten tot sieraad, dragen
de, liefde en muziek de schakels symbolisch bij aan steun
voor kinderen in oorlog. Deze trans-
Het verhaal achter de armband formatie is dan ook symbolisch; Het
De War Child-Bracelet verbindt en laat zien dat kinderen die hebben
kan letterlijk en figuurlijk een band geleden onder geweld met de juiste
voor het leven zijn. De geschakel- steun een mooie toekomst tegemoet
de armband vertelt het aangrijpen- gaan
de verhaal van kinderen in oorlog én
symboliseert de kracht van vriend- War Child’s missie omarmen
schap. Aan het bijzondere initiatief werken
“Dag in en dag uit vertel ik het ver- ruim 120 mensen mee, inclusief stu-
haal over War Child”, zegt Marco. denten van de vakschool in Schoon-
“Omdat het verteld moet worden. Het hoven. Stuk voor stuk zetten zij zich
gaat om miljoenen kinderen die alle- kosteloos in voor kinderen in oorlog.
maal een naam hebben maar niet in Ook de 200 juweliers in Nederland en
staat zijn te spreken over het onrecht België die de armband zullen aanbie-
dat hen wordt aangedaan. Kinderen den, verrekenen enkel de materiaal-
zijn sterker dan oorlog. Maar alleen kosten. Voor hen is de verkoop van
met onze steun. Door ze weer te la- de War Child-Bracelet geen verdien-
ten spelen, bezig te zijn met muziek, model: de inkoopprijs staat gelijk aan
weer vriendjes te laten maken. We de verkoopprijs. Zo zetten de deelne-
kunnen met de goede aanpak miljoe- mende juweliers zich de komende ja-
nen kinderen helpen. Een kind hoort ren in voor War Child’s missie. Marco
niet in de oorlog. Nooit!!” Westra: “Een prachtig initiatief waar
Bas vult aan; “wij hebben het in Ne- wij graag aan meewerken”
derland zo goed, dat lijkt zo vanzelf-

www.streekhof.nl pagina 15

Keep it Sjaal: €27.99
Vest: €79.99

Jeans

Warm and€69.99

CosyVest

€59.99

op al onze winterjassen!*

Sjaal
€15.99

Sjaal: €27.99
Blouse: €49.99

Trui
€79.99

Shirt
€39.99

W.C. STREEKHOF | www.embrace.nl t APPLE iPad (2019)

SbijfEeerPvo:lBshoeperpeepn • 10,2-inch Retina-display
VAN 39,- • 32 GB geheugen
• WiFi
29,- • 8 MP camera
• Touch ID-vingerafdruksensor
• Leverbaar in zilver, goud

en space grey

VAN 389,-

339,-

22 DECEMBER: MAISON BERGER Starterset
HEERLIJKE DEMO’S EN
GEZELLIGE PRESENTATIES Zuivert eerst de lucht van onaangename luchtjes
zoals rook-, kook- en dierenluchtjes en verspreidt
dan desgewenst een aangenaam parfum.

NU

15,-

VAN 699,- VAN 849,- VAN 199,-

449,- 699,- 169,-

LG 4K Televisie (55UM7000PLA / 65UM7000PLA) SONY Bluetooth Speaker SONOS Speaker (ONE SL)
(SRS-XB01)
55 inch (139 cm) / 65 inch (165 cm) • Smart TV • Quad core-processor De krachtige, microfoonloze speaker
Draadloze en waterbestendige speaker voor muziek en meer. Geniet
True Colour Accuracy 4K Active HDR; ver jnde details en levensechte van kamervullend geluid.
kleuren • 4K upscaling technologie Ook leverbaar in 43 en 49 inch met een accuduur van zes uur!

ZONDAG 22 DECEMBER GEOPEND VAN 12.00 - 17.00 UUR

U krijgt de service U vindt ons ook op: TOPWINKEL
van EP:Beerepoot VAN HET JAAR

Tel. algemeen: 0229 - 502 420 Email: [email protected] www.epbeerepoot.nl

pagina 16 www.streekhof.nl


Click to View FlipBook Version